med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner"

Transkript

1 Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner

2 Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem den for yderligere reference. Gives artiklen videre, så giv ubetinget vejledningen med. Bemærk venligst de beskrevne sikkerhedshenvisninger og sørg for, at kun personer med kendskab til disse henvisninger bruger artiklen. Anvendelse Dette poker-sæt er et underholdningsspil. Det er kun tænkt til at blive brugt privat. Sikkerhedshenvisninger Advarsel! Fare for kvælning fra smådele, ikke egnet til børn under 3 år! Indholdsoversigt Poker-sættet indeholder 500 chips i forskellig farve. Disse gør det ud for indsatsen. Derudover indeholder dette sæt: 1 dealer-chip 1 lille blind 1 stor blind 2 spil kort 5 terninger 2 nøgler 1 spillevejledning Spillet Poker kan grundlæggende spilles på forskellige måder. I denne vejledning præsenteres spilleversionen Five Card Draw, der er let at lære for begyndere indenfor poker og som giver grundlæggende viden om yderligere variationer. Målet med spillet er at vinde den såkaldte pot i slutningen af et spil (alle indsatser fra alle spillere). Vinderen er enten spilleren med den bedste kortkombination eller den, der bluffer bedst (bluff = få modstanderne til at opgive ved at give det indtryk, at man selv har den bedste hånd). Kort Til næsten alle pokervarianter skal der bruges et standardkortspil med 52 kort. Ved visse varianter anvendes der også jokere. Kortkombinationer Jo sjældnere en kortkombination forekommer, jo højere er den klassificeret. Royal Flush er den bedste kombination. 2

3 Intet Selv intet kan være for af betydning for rangeringen. Hvis alle personer, der stadig deltager i spillet har intet, så vinder spilleren med det højeste kort (det vil for eksempel sige Dame er højere end 8). Ét par Kortkombination: to kort med samme værdi. Hvis flere spillere har ét par, vinder spilleren med det højeste par (altså er ét par med 9 ere større end ét par med 8 ere). Har to spillere det samme par, vinder spilleren med det højeste kort på hånden (det vil for eksempel sige, konge vinder over dame ). To par Kortkombination: hver især har to par. Det højeste par vinder. Ved ens par vinder den spiller, der har det højeste, første kort. (for eksempel vinder konge over dame ). Drilling Kortkombination: tre kort med samme værdi. Den højeste drilling vinder, ensartede kortkombinationer er ikke mulige. Straight Kortkombination: 5 kort i rækkefølge. Esset kan enten spilles høj (som es-konge-dame-knægt-10) eller lav (som es ). Ved to straights afgør det højeste kort spillet. Ved ens straights deles puljen. Flush Kortkombination: 5 kort i samme farve (hjerter, spar, ruder, klør), men ikke i rækkefølge. Ved to flush er afgør det højeste kort spillet, ved ens flush er deles puljen. Full House Kortkombination: ét par og én drilling. Den højeste drilling vinder, ensartede kortkombinationer er ikke mulige. Firer Kortkombination: fire kort med samme værdi. Den højeste firer vinder, ensartede kombinationer er ikke mulige. Straight Flush Kortkombination: fem kort i samme farve og i rækkefølge. Royal Flush Kortkombination: Es-konge-dame-knægt-10 i én farve. 3

4 Grundindsats Den forud aftalte indsats lægges i puljen inden uddeling af kort til hver spiller. Blanding og uddeling af kort Efter blanding må spilleren til højre for dealeren tage nogle kort af med billedsiden nedad. Herefter uddeler dealeren fem kort med billedsiden nedad til hver medspiller. Åbning af spillet / første væddemål Spillet bliver åbnet af den spiller, der sidder til venstre for dealeren. Spilleren kan så vælge, hvorvidt han vil forhøje eller melde pas. Grundindsatsen bliver liggende i puljen, hvis alle medspillere melder pas. Den spiller, der har åbnet, bliver så dealer. Før det næste spil lægges der yderligere en grundindsats i puljen. Hvis den første satsning befinder sig i puljen, skal alle efterfølgende spillere holde indsatsen (betale det samme til puljen), for fortsat at kunne deltage aktivt i spillet. En spiller kan forhøje sin indsats, hvis han synes, han har en god hånd eller gerne vil forsøge at bluffe. I sådan en situation skal puljebeløbet udlignes af spilleren og skal også forhøjes med nogle af hans egne chips. Den forhøjede indsats skal nu holdes af alle efterfølgende spillere. Ønsker en spiller at melde pas, skal han lægge sine kort med billedsiden nedad på bordet og har ikke længere mulighed for at vinde puljen. Hvis alle spillere minus én er gået ud af spillet, vinder den sidste aktive spiller puljen. Den første fase af spillerunden er færdig, når alle endnu aktive spillere har holdt indsatsen. Bytning af kort Efter den første spillerunde er der mulighed for at bytte uønskede kort fra hånden mod andre kort fra kortstablen. En bytning af op til 3 kort er meget almindelig, men en bytning af alle fem kort kan også aftales. Den anden spillerunde Denne spillerunde forløber meget lig med den første spillerunde. Den er slut, når alle aktive spillere har holdt indsatsen eller kun én medspiller spiller højt spil og alle de andre melder pas. Kortene vendes Alle spillere vender deres kort en efter en i en rækkefølge, der følger uret, hvis den anden spillerunde er afsluttet og der er mere end én aktiv spiller. Alle skal sige deres egen kortværdi højt. Spilleren med den højeste kortkombination vinder. Pleje og opbevaring Opbevar produktet tørt og rent i et tempereret rum. Rengør produktet med vand alene, aldrig med et skrapt plejemiddel. Herefter tørres af med en ren klud. Bortskaffelse Bortskaf produktet på en miljøvenlig måde via et godkendt affaldsanlæg eller den kommunale genbrugsplads. Overhold de aktuelt gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man rette henvendelse til den lokale genbrugsplads hvad angår en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse. 4

5 Tack för att du beslutat dig för vår produkt! Läs dessa instruktioner innan du använder poker setet första gången. Förvara dem för framtida bruk. Om produkten överlämnas till någon annan ska instruktionerna följa med. Beakta angivna säkerhetsanvisningar och säkerställ att endast personer som är förtrogna med dem använder produkten. Användning Detta poker set är ett underhållningsspel. Det är endast avsett för privat bruk. Säkerhetsanvisningar Varning! Kvävningsrisk på grund av smådelar, ej lämpligt för barn under 3 år! Innehåll Poker setet innehåller 500 olikfärgade spelmarker. De är till för insatsen. Dessutom innehåller setet följande: 1 givarmarker 1 liten blinds 1 stor blinds 2 kortlekar 5 tärningar 2 nycklar 1 instruktionshäfte Spelet Poker kan spelas i olika varianter. I dessa instruktioner beskrivs spelversionen Five Card Draw som är lätt att lära sig för nybörjare och som lägger grunden för flera varianter. Spelets mål är att vinna potten (alla spelarnas insatser) i slutet av partiet. Vinnare blir antingen den spelare som har bäst kortkombination eller den med bäst bluff (bluffa = lura motspelarna så att de tror att du har en bättre hand än du verkligen har). Korten För nästan alla pokervarianter används en standardkortlek med 52 kort. Vid några varianter används dessutom jokrarna. Kortkombinationer Ju mer sällsynt en kortkombination är, desto högre värderas den. Royal flush är den bästa kombinationen. 5

6 Högt kort Även högt kort kan ha betydelse vid värderingen. Om alla personer som fortfarande deltar i spelet har högt kort vinner spelaren med de högsta korten (alltså vinner t. ex. dam över 8). Ett par Kortkombination: två kort med samma valör. Om flera spelare har ett par vinner spelaren med paret i högst valör (alltså vinner t. ex. par i 9:or över par i 8:or). Om två spelare har samma par vinner den spelare som har högst valör på hela handen (alltså vinner t. ex. kung över dam ). Två par Kortkombination: två par. Paren med högst valör vinner. Om paren är lika vinner den spelare som har högst valör på hela handen. (till exempel vinner kung över dam ). Triss Kortkombination: tre kort med samma valör. Trissen med högst valör vinner, samma kortkombination är inte möjligt. Straight Kortkombination: 5 kort i ordningsföljd. Esset kan räknas som högt (ess-kung-dam-knekt-10) eller lågt (ess ) kort. Vid två straights avgör korten med högst valör. Vid samma straight fördelas potten lika. Flush Kortkombination: 5 kort i samma färg (hjärter, spader, ruter, klöver) som inte är i ordningsföljd. Vid två flush avgör korten med högst valör, vid samma flush fördelas potten lika. Kåk Kortkombination: Ett par och en triss. Trissen med högst valör vinner, samma kortkombination är inte möjligt. Fyrtal Kortkombination: fyra kort med samma valör. Fyrtalet med högst valör vinner, samma kortkombination är inte möjligt. Straight Flush Kortkombination: fem kort i samma färg och i ordningsföljd. Royal Straight Flush Kortkombination: ess-kung-dam-knekt-10 i en färg. 6

7 Grundinsats Den grundinsats som fastställts innan spelets början betalas in till potten av varje spelare. Blanda och ge kort Efter blandning får spelaren till höger om givaren lyfta en del av korten, dolt för de andra. Därefter ger givaren ut fem dolda kort till varje spelare. Spelet börjar/första rundan Spelaren som sitter till vänster om givaren öppnar spelet. Spelaren kan välja om denne vill satsa eller passa. Grundinsatsen förblir i potten om alla spelare passar. Den spelare som öppnade spelet blir givare. Innan nästa parti påbörjas betalas ytterligare en grundinsats till potten. Om den första insatsen är i potten måste alla efterföljande spelare behålla insatsen (betala samma insats till potten) för att fortsätta vara med i spelet. En spelare kan öka sina insatser om denne bedömer sig ha en bra hand eller vill utföra en bluff. Spelarens fastställda belopp måste utjämnas och dessutom ökas genom en del av spelarens marker. Den ökade insats måste nu hållas av alla efterföljande spelare. Om en spelare vill passa lägger denne korten med baksidan uppåt på bordet och har ingen möjlighet att vinna potten längre. Om alla spelare passar utom en vinner den siste aktive spelaren potten. Den första rundan avslutas då alla aktiva spelare har gjort insatsen. Byte av kort Efter den första rundan finns möjligheten att byta oönskade kort mot nya. Det är vanligt att byta upp till 3 kort, men man kan också byta alla 5 kort. Andra rundan Denna runda är identisk med den första rundan. Den avslutas då alla aktiva spelare har gjort insatsen eller om bara en spelare satsar och alla andra passar. Avtäckning av korten Alla spelare avslöjar sina kort i ordningsföljd medsols då den andra rundan avslutats och fler än en spelare är aktiv. Alla måste säga sina kortvärden högt. Spelaren med den högsta kortkombinationen vinner. Skötsel och förvaring Förvara produkten rent och torrt i ett tempererat utrymme. Rengör endast produkten med vatten, aldrig med rengöringsmedel. Torka av med en torr trasa efter rengöring. Avfallshantering Avfallssortera produkten på ett miljövänligt sätt eller lämna in den på din kommunala återvinningsstation. Beakta gällande föreskrifter. Kontakta din lokala återvinningsstation om du har frågor. 7

8 Art.nr Fremstillet for/ Tillverkad för: Aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D Hamburg

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30 Sektionsmöte Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes på sider

Læs mere

ONLINE Spil på poker på nettet

ONLINE Spil på poker på nettet ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ONLINE Spil på poker på nettet Din guide til poker, gaming og spil Avancerede spilstrategier NOVEMBER 2005 Pokerspillet byder på udfordringer

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

Simulering af Poker Gruppe 8

Simulering af Poker Gruppe 8 Simulering af Poker Gruppe 8 Kasper Emil Dueholm Freiman Roy Bergholdt Christian Arentsen Morten Egedal Allan Laursen Johan Følsgaard Rasmus Kristoffer Pedersen Under vejledning af: Maja Tønnesen Roskilde

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere