Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002"

Transkript

1 Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002 (efter uvurderlig inspiration og oplæring fra The Official CRSAAD POKER SHEET, Seventh Edition, 2002)

2 INDHOLD: REGLER 3 Introduktion 3 Vinderchancer 3 Pokers sociale karakter 3 GRUNDLÆGGENDE EGENSKABER 4 Valg af spil 4 Den højeste hånd 4 Vilde kort 4 Etik 4 Fejl 5 Banken 6 SPILLETS GANG 7 Kortgivning 7 Selve spillet 7 Spillets afslutning 9 VÆRDIEN AF EN POKERHÅND 10 Spilvarianter 10 BESKRIVELSE AF SPIL 12 Simple pokerspil 12 Pokerspil med kortbytte 13 Stud Poker Games 15 Community Card Games 17 OVERSIGT OVER SPIL EMNEOPDELT 20 OVERSIGT OVER SPIL ALFABETISK 22 2

3 REGLER Introduktion Poker er et kortspil for 3-7 spillere, 2 kortspil og poker-chips. Hver spiller er mod alle medspillere. Poker er et spil hvis regler er meget lette at lære, men samtidig er poker et spil der tager tid at lære at spille med succes. Der findes en række forskellige spil, men fælles for dem alle er at man betaler for at få kort, og at man vædder på hvem der har den bedste kombination af kort (melding). Vinderen er den af de tilbageværende spillere der meddeler (og har!) den bedste melding, og vinderen får puljen inden et nyt spil indledes. Denne folders regler er et udtryk for pokertraditionen i og omkring familien Enemærke. Vinderchancer At vinde et spil afhænger af spillerens evne til at vurdere chancerne for ens egen og medspillernes pokerhænder, at skjule tankerne for medspillerne (poker-fjæs) og flair for at vædde lavt på dårlige kort (evt. at folde ud) og højt på gode kort. Pokers sociale karakter Poker er et socialt spil såvel morsomt som spændende. Dette gælder især hvis alle spillere kender det så godt, at det forløber glat og hurtigt. Poker er foreneligt med whisky; det er at foretrække, men ikke noget krav. 3

4 GRUNDLÆGGENDE EGENSKABER Valg af spil Der spilles "Dealer's Choise Poker". Dvs. at dealer vælger spillets type ved at annoncere det ved spillets start. Dealer kan endvidere bestemme specielle egenskaber ved spillet (fx specielle vildkort) eller fordeling af puljen ved spillets afslutning (fx High Spade not showing splits the pot). Den højeste hånd Alle spil afsluttes med at de tilbageværende spillere vælger deres højeste melding. Kortenes værdi er dermed signifikant til bestemmelsen af den samlede pokerhånds styrke. Hvis to spillere ved afslutningen af et spil har enslydende meldinger, er vinderen den der har den højestlydende værdi af naturlige kort (ikke-vilde) i straights og flushes det højeste antal af naturlige kort fx i "ens" kombinationer. Hvis meldingerne herefter er ens deles puljen blandt de vindende spillere. Der er ingen rang blandt kortenes 4 farver. Husk at en melding består af præcis 5 kort. Vilde kort En række spil er defineret med entydige vilde kort (jokere), mens andre spil har omskiftelige vilde kort fx udnævnelsen af et vildkort vendt umiddelbart efter en dronning i Follow the Queen, eller det personlige valg af dit tilbageholdte vildkkort i Shifting Sands. Vilde 2'ere kaldes deuces. Det står dealer frit for at annoncere (ekstra) vildkort før et hvilket som helst spil fx en-øjede billedkort. Etik Poker har en række uskrevne regler den såkaldte etik: Vær diskret hvis du tæller dine chips. Hvis du har vundet og ønsker at forlade spillebordet, bør du annoncere det et stykke tid i forvejen typisk en runde før. Kortene skal altid være over bordet. Tag ikke åbne kort op med mindre de er en del af spillet. Saml lukkede kort op på en gang og hold dem så andre ikke kan se dem. 4

5 Koncentrer dig om spillet og hav ikke andre distraherende gøremål i gang under spillet. Vær medvirkende til at spillet afvikles flydende. Sørg for når du skal blande kort, at de ligger klar til dealer inden afslutningen af det forrige spil. Vær parat når du skal deale, husk at ante korrekt og undgå distraherende gøremål mellem spillene. Snyd aldrig! Kommenter aldrig andres pokerhænder/meldinger (bortset fra i indlæringssituationer) Spørg ikke en anden spiller om at måtte se pokerhånden efter et spil - medmindre det er væsentligt for at afgøre vinderen af spillet. Publikum bør ikke kommentere eller rådgive om pokerhænder/meldinger, kombinationer eller indsatser. Fejl Fejl kan forekomme under kortgivning eller i løbet af spillet og kan laves af dealer eller medspillere. De almindeligste fejl er: Dealer giver et åbent kort i stedet for et lukket. Dealer giver ikke kort i overensstemmelse med det annoncerede spil. Dealer giver kort i forkert rækkefølge (fx springer en spiller over eller lægger fælles kort forkert op). Dealer giver et forkert antal kort. En spiller byder et forkert antal chips. En spiller annoncerer en forkert melding ved slutningen af et spil. Når der sker en fejl, er hovedprincippet blot at rette den så længe der ikke er nogen spiller der har nogen ulempe ud af det. Hvis en fejl giver en spiller en ulempe, kan spilleren forlange "New Deal" spillet afbrydes da, og puljen fortsætter til næste spil annonceret og givet af næste spiller. Der antes påny. Fejl under primær kortgivning Hvis en spiller har fået et kort for lidt, kan der gives et ekstra kort efter den primære kortgivning. Hvis en spiller har fået et kort for meget, må dealer trække et kort fra spilleren og placere det nederst i den resterende kortbunke. Hvis en spiller har fået et åbent kort for lidt, for sent eller for mange, og fejlen ikke simpelt kan rettes ved at flytte de rigtige kort hen hvor de skulle være givet, kan enhver medspiller forlange "New Deal". En spiller kan ikke forlange korrigering af en fejl under den primære kortgivning efter at have set sine lukkede kort. 5

6 Fejl efter primær kortgivning I nogle spil gives kort ad flere omgange (fx Seven Card Stud variationerne og spil med byttekort). Hvis et lukket kort ved en fejl gives åbent, kan spilleren vælge mellem at modtage kortet eller få det næste i kortbunken i så fald placeres det fejldømte kort nedert i kortbunken. En speciel fejl kan opstå i spillet Baseball hvor en spiller får en rød 4'er, og dealer glemmer at tilbyde spilleren at købe det næste kort, men i stedet giver det åbent til spilleren efter. Her kan spilleren vælge at købe det oprindelige kort (han kunne have købt) som et lukket kort (selv om medspillerne nu kender det). Evt. yderligere fejlgivne kort fjernes da og placeres nederst i kortbunken. Men spilleren kan også vælge at købe det næste kort fra kortbunken, og de fejlgivne kort indgår da på normal vis i det videre spil. Bydefejl En spiller der byder når det ikke er spillerens tur, kan ikke tage sine chips tilbage fra puljen heller ikke hvis spilleren ønsker at folde, når det retteligt er hans tur. Hvis den spiller der retteligt skal byde, byder mindre end den spiller der har budt før sin tur, kan chipsene ligeledes ikke fjernes fra puljen. En spiller der har budt før sin tur, mister retten til at hæve puljen. Banken For at lette spillets gang spilles der med chips i stedet for rede penge. Derfor oprettes en bank af en af spillerne. Vi bruger chips for to værdier: små chips for værdien af den laveste møntenhed i det pågældende land der spilles i (i Danmark 25 øre). Den store chip har en værdi af 50 små chips og kaldes en "peder". Spillerne vælger i fællesskab hvilken værdi de små chips skal have. Bankør Bankøren lægger ud med at besidde alle chips og opretter en konto for hver spiller hvor alle forretninger mellem bank og spiller registreres. Alle spillere (undtaget bankøren) udlånes det samme antal chips ved spillets begyndelse fx 50 små chips og 2 pedere. Chipsene noteres som gæld til banken. Ved spillets afslutning køber banken alle spilleres resterende chips tilbage og gør det endelige regnskab op. 6

7 SPILLETS GANG Kortgivning Dealer må ikke selv blande kortene før et spil, men blander kortene efter spillet til den kommende dealer (2 pladser til venstre for sig selv). Formelt bør dealer tilbyde spilleren til højre for ham selv at tage af kortbunken inden kortgivningen. Der gives kort i urets retning et kort ad gangen. Dealer holder kortbunken i den ene hånd og har ansvaret for at ingen ser bundkortet i bunken eller nogle lukkede kort, mens de gives. Selve spillet Når dealer har annonceret sit spil, alle har antet og kortene er givet, er der en byderunde. Hvis alle kort er givet lukkede, er det spilleren til venstre for dealer der indleder byderunden, og der fortsættes i urets retning. Hvis der er givet åbne kort, indledes byderunden af den spiller der har den højeste åbne kombination, og der fortsættes i urets retning. Det er dealers pligt at lette byderundens gang ved at annoncere til hver spiller hvor meget der skal betales til puljen fx ved at holde styr på hvem der skal betale hvad, når en indsats forhøjes. Det er endvidere dealers pligt at kontrollere at alle betaler hvad de skal til puljen, og i tilfældet med åbne kort at annoncere hvem der starter byderunden. Når byderunden er afsluttet, gives næste kort eller det/de næste kort vendes/byttes eller der er en endelig visning (de tilbageværende spillere "er set"). Alle spillere kan "folde" (gå ud af spillet) når det er deres tur. En spiller der ønsker at forlade spillet, annoncerer "jeg folder" eller "jeg er ude" e.l. og samler sine kort i en lukket bunke foran sig i resten af spillet. I spil hvor "foldede" og afkastede kort måtte behøves for at have nok kort til resten af spillet, samles disse af dealer for at blive blandet (af dealer) efter det sidste kort fra bunken er uddelt. Regler for at byde Chips bruges til at byde med. Disse kan fx være sten, tændstikker eller plastic chips. Der er grænser for hvor meget hver spiller kan byde: Maximalt 5 chips i en indsats eller en forhøjelse (der er dog ingen begrænsninger på antallet af forhøjelser i et spil) Hver spiller må kun byde og forhøje med en "peder" i hvert spil (og må derudover følge med på andres indsatser/forhøjelser) 7

8 At ante Ved begyndelsen af hvert spil giver alle spillere 2 chips til puljen som "ante". Kun de som har antet kan deltage i spillet der ikke begynder, før alle anter er betalt. At byde Efter den første indsats bydes der i urets retning af alle spillere. Principielt er der en ny byderunde ved hver ny situation i spillet (hvor der lægges op til reevaluering af pokerhåndens kort). En indsats kan udtrykke et traditionelt skøn af pokerhånden og dens potentiale (ud fra en sandsynlighedsvurdering). "Check" ("pas", svarer til 0 chips) er en mulig åbningsindsats. Hvis alle spillere siger check hele bordet rundt, vil der i sagens natur ikke komme nogen chips i puljen. Derfor byder en spiller sædvanligvis mindst 1 chip, og alle spillere bordet rundt må nu lægge den samme indsats i puljen for fortsat at deltage i spillet. Hver spiller kan dog når det er dennes tur (og kun da), ud over den indsats der skal betales, forhøje indsatsen med en eller flere chips op til den tilladte grænse på 5 eller en peder. De følgende spillere kan vælge mellem at følge denne indsats, at forhøje den eller at folde (forlade spillet). Byderunde Ved afslutningen af hver byderunde vil alle der stadig er tilbage i spillet, have betalt det samme antal chips op til den højeste indsats, og alle spillere som ikke er i spillet, vil have foldet kortene og evt. givet dem tilbage til dealer. Herefter kan spillet fortsætte. Når alle ved afslutningen af en byderunde har betalt det samme antal chips, er det ikke tilladt at byde/forhøje længere. Når en indsats er givet, kan den ikke tages tilbage; man skal betale hvad man lægger i puljen. En indsats i en byderunde på fx en chip kan ikke efterfølges af et "check"; hver spiller skal følge den seneste indsats ved enten at betale det samme antal chips, forhøje indsatsen eller folde. En indsats forhøjes af en spiller ved at annoncere størrelse af forhøjelsen i antallet af chips fx "2 op" eller "forhøjer med 2". At byde med skygge Hvis bankøren er aktiv i spillet (ikke foldet ud), bør man ikke forstyrre dennes koncentration i løbet af spillet. Hvis du er ved at have brugt dine chips og gerne vil købe flere, må du vente til efter spillets afslutning og "byde 8

9 med skygge". Dette er at trække chips ud af puljen for at markere hvor mange chips du skylder i puljen. Hvis du vinder spillet og dermed puljen, er "skygge"-chipsene blot en del af din gevinst. Men hvis du taber, må du give vinderen af spillet både "skygge"- chipsene og et ækvivalent antal chips som du ejer efter at have købt flere i banken. Spillets afslutning Vinderen af et spil er enten spilleren som bød den sidste indsats inden alle andre foldede, eller den med den højeste melding blandt de tilbageblevne spillere (dvs. de der har fulgt med på den sidste indsats). Vinderen Vinderen (blandt flere tilbageværende spillere) findes på følgende måde: Når den sidste byderunde er slut, viser spilleren der åbnede eller forhøjede den sidste indsats, sin melding og annoncerer den personligt. De der har en lavere melding, vil folde fx ved at annoncere "slår min". Spillere der har en højere melding, annoncerer den i rækkefølgen de sidder ved bordet i. Spilleren med den vindende melding har ikke pligt til at vise sin pokerhånd hvis alle andre har forladt spillet. Annoncering af melding I ethvert spil findes vinderen jævnfør reglerne beskrevet i omstående afsnit om værdien af en pokerhånd og i introduktionen. Hvis to spillere har identiske meldinger, deles puljen. Det er kun vinderen der har pligt til at vise sin melding til medspillerne. Værdien af en melding skal annonceres korrekt, ellers kan spilleren miste retten til puljen. Hvis en spiller annoncerer mindre end det er muligt (fx fuldt hus i stedet for 5 ens), tæller den annoncerede melding selv om værdien af pokerhånden er højere. I dette tilfælde vinder spilleren kun puljen hvis ingen andre spillere kan slå den annoncerede melding. Hvis en spiller annoncerer en melding der ikke er der (fx for høj værdi), mistes retten til puljen. 9

10 VÆRDIEN AF EN POKERHÅND Rækkefølgen af vindende meldinger i stigende orden er: Højt kort (Es højst) 10 1 par par ens Da Da Da Straight (fem kort i numerisk rækkefølge) Flush Kn Es (fem kort i samme farve) Fuldt hus (3 ens + 1 par) 4 ens Straight flush 10 Kn Da Ko Es 5 ens Kn Kn Kn Kn Jo En pokermelding består af præcis 5 kort. Hvis et spil fx vindes på 3 ens, indgår der 2 civile kort i meldingen (de civile kort bruges til at afgøre vinderen ved meldinger på samme niveau). Es kan være højt eller lavt. Lavt es bruges fx som laveste kort i en straight eller i high/low poker. Es er laveste kort efter eget valg. Spilvarianter Psykologi Til en række spil kan dealer tilføje at der spilles med psykologi. Efter den sidste ordinære byderunde vælger hver spiller den rækkefølge kortene ønskes afsløret i. Kortene lægges lukket i en bunke og vendes et efter et med byderunde efter hvert kort. 10

11 High/Low Dealer kan vælge at tilføje at der spilles med high/low. I spil med high/low deles puljen af den højeste og den laveste pokerhånd. Efter sidste byderunde annoncerer hver spiller om der spilles high, low eller begge dele fx ved at lægge chips frem til markering: 1 chip er low, 2 chips er high/low og 3 chips er high. Hvis der kun er en high eller en low vinder, vindes hele puljen. Hvis en spiller spiller både high og low, skal begge pokerhænder mindst spille uafgjort for at tage del i puljen. Hvis spilleren er high, men ikke low, vinder spilleren ikke og da heller ikke spilleren med den næsthøjeste high. I det tilfælde vil den spiller der har vundet low, vinde hele puljen. Hvis der ingen vinder er, fortsætter puljen i næste spil. I low pokerhænder er es lavest, så den lavest mulige melding er 1, 2, 3, 4, 6 i forskellige farver. (Husk at en melding består af præcis 5 kort.) Hvis en spiller i et spil hvor der er mere end 5 kort fx Seven Card Stud variationerne spiller både high og low, må spilleren vælge forskellige kort ud til de to meldinger. 11

12 BESKRIVELSE AF SPIL Simple pokerspil Straight poker Hver spiller gives 5 lukkede kort. Der er en byderunde. Bet on Five Open Cards Hver spiller gives 5 åbne kort. Der er byderunde efter hvert kort. Jumping Jacks Hver spiller gives 5 åbne kort. Der er byderunde efter hvert kort. Knægte er vildkort. Variation: Dealer bestemmer vildkort. Last Chance Hver spiller gives 5 lukkede kort. Der er en byderunde, og herefter lægges kortene ned til psykologi. Det sidst vendte kort er personligt vilkort. Last Chance Unplugged Hver spiller gives 5 lukkede kort der ikke må ses. Kortene vendes et efter et af alle spillere samtidigt, og der er byderunde efter hver runde. Det sidste kort er personligt vildkort. Your Choise Hver spiller gives 5 lukkede kort med byderunde efter hvert kort. Hver spiller vælger sit personlige vildkort. Ups and Downs Hver spiller gives 5 kort. Der er byderunde efter hvert kort. Kortene gives lukket-åbent-lukket-åbent-lukket. Downs and Ups Variation af Ups and Downs. Kortene gives åbent-lukket-åbent-lukket-åbent. 12

13 Pokerspil med kortbytte Three Card Draw Hver spiller gives 5 lukkede kort. Der må byttes op til 3 kort. Der er byderunde før og efter bytterunden. Variation: Dealer bestemmer antallet af kort der må byttes. Three Card Draw, Deuces Wild Variation af Three Card Draw. 2'ere (deuces) er vildkort. Three Card Draw, Deuces and One-eyed Picture Cards Wild Variation af Three Card Draw. 2'ere (deuces) og en-øjede billedkort er vildkort. Variation: Dealer bestemmer antallet af kort der må byttes og vildkort. Risky Pairs Variation af Three Card Draw. Par og kun par er vildkort. One-Two-Three-Four-Five-Card Draw Fem bytterunder hvor der kan byttes 1 kort i første runde, 2 i næste etc. I alt 6 byderunder. Stora Spelet Fem byde- og bytterunder i rækkefølgen: 'ere (deuces), 3'ere og enøjede er vildkort. Psykologi med byderunder i alt 11 byderunder. Chicago Seven 7'ere er vildkort. Hver spiller gives 5 lukkede kort, og der er en byderunde. Der gives 3 kort til spilleren mod urets retning (til højre), og der bydes igen. Hver spiller gives 2 lukkede kort, og der bydes. Der gives 2 kort til spilleren mod urets retning (til højre) inden sidste byderunde. Seven Eleven Variation af Chicago Seven med 7'ere og knægte som vildkort. Siberian Husky Variation af Chicago Seven. 2'ere er vilde i stedet for 7'ere, og der gives 2 kort mod uret (til højre) første gang og 1 kort med uret (til venstre) anden gang. 13

14 Mississippi Ratfuck Variation af Chicago Seven med high/low. Ingen vildkort. Hver spiller gives 7 lukkede kort, og der er en byderunde. Der gives 3 kort mod uret (til højre) og 2 kort med uret (til venstre) på en gang, og der er en byderunde. Der spilles psykologi. High/low annonceres inden det sidste kort vendes. 14

15 Stud Poker Games Five Card Stud Hver spiller gives 1 lukket og 4 åbne kort, og der er byderunde efter hvert åbent kort. Five Card Stud, Deuces Wild Variation af Five Card Stud. 2'ere (deuces) er vildkort. Mexican Stud Variation af Five Card Stud. Hver spiller gives 2 lukkede kort og vælger selv hvilket der lægges på bordet. Efter hvert nyt kort vælges hvilket der lægges på bordet. Shifting Sands Variation af Mexican Stud det sidst vendte kort er personligt vildkort. Seven Card Stud Hver spiller gives 2 lukkede, 4 åbne og 1 lukket kort, og der er byderunder efter hvert af de sidste 5 kort. Seven Card Stud, Deuces Wild Variation af Seven Card Stud. 2'ere (deuces) er vildkort. CRS Surprise Variation af Seven Card Stud. Split pairs er vildkort. Roll Them Hver spiller gives 3 lukkede kort og vælger et der lægges ned. Hver spiller gives herefter 3 lukkede kort et ad gangen. Der lægges ned efter eget valg efter hvert kort. Til slut gives et lukket kort. Det laveste kort på hånden er personligt vildkort. Es er højt/lavt efter eget valg. Der er byderunde efter hver runde med kortgivning. Baseball Variation af Seven Card Stud. 3'ere og 9'ere er vildkort. En spiller der får en åben sort 7'er, sendes ud af spillet. En åben rød 4'er giver ret til at købe et ekstra kort for 5 chips til puljen. 15

16 Yankee Baseball Variation af Baseball. Kun 9'ere er vildkort. En åben 3'er sender spilleren ud af spillet. Alle 4'ere giver ret til at købe et ekstra kort for 3 chips til puljen. Midnight Baseball Variation af Baseball. Hver spiller gives 7 lukkede kort der ikke må ses. Første spiller vender et kort og byder som værende den højeste melding på bordet. Næste spiller vender kort til første spillers melding er slået, og der bydes etc. 3'ere og 9'ere er vildkort. En spiller der vender en 3'er, betaler 3 chips til puljen, og for en 9'er betales 1 chip. En 4'er giver ret til et (gratis) ekstra lukket kort på toppen af de resterende lukkede kort. Hvis en spiller efter at have vendt alle kort ikke har slået den forrige melding, folder denne automatisk ud af spillet, og næste spiller fortsætter spillet. Nårwidjan munæklips Variation af Midnight Baseball. Det nederste kort i bunken er personligt vildkort. Follow the Queen Variation af Seven Card Stud. Dronninger er vildkort. Et åbent kort der efterfølger en åben dronning, er også vildkort men annulleres hvis der vendes en ny dronning. Hvis det sidste åbne kort er en dronning, er dronningerne de eneste vildkort. Follow the Queen and One-eyed Picture Card Variation af Follow the Queen. Dronninger og en-øjede billedkort er vildkort. Seven Bright Stars Variation af Seven Card Stud og Bet on Five open Cards. Hver spiller gives 7 åbne kort, og der er byderunde efter hver runde. Det sidste kort er personligt vildkort. April Reigners Variation af Seven Bright Stars og Follow the Queen. 3'ere og 9'ere er vildkort sammen med dronninger og det kort der følger efter en dronning (som i Follow the Queen) Eleven Bright Stars Variation af Seven Bright Stars og April Reigners. 3'ere og 9'ere samt det kort der følger efter den seneste 3'er eller 9'er er vildkort. 16

17 Community Card Games Spit in the Ocean Hver spiller gives 4 lukkede kort. Mens dealer giver kortene, siger en af medspillerne "Spit", og dealer vender det efterfølgende kort som et åbent fælles vildkort (community wild card). Hvis ingen giver tegnet "Spit" til det fælles vildkort, lægges det efter alle kort er givet. Der er en enkelt byderunde. Spit 'n' Shit Variation af Spit in the Ocean. Hver spiller gives 5 lukkede kort og på "Spit" og "Shit" vendes 2 åbne fælles vildkort. Der er en enkelt byderunde. Rubbers in the Dusk Variation af Spit 'n' Shit. Hver spiller gives 5 lukkede kort, og der lægges 2 fælles lukkede vildkort. Der er en byderunde hvorefter de fælles vildkort vendes med byderunde efter hvert kort. Rubbers in the Dark Variation af Rubbers in the Dusk. Efter de 3 byderunder gives hver spiller igen 5 lukkede kort, og der er en afsluttende byderunde. Puke Variation af Spit 'n' Shit. Der er psykologi, så der i alt bliver 6 byderunder. Farum Park Variation af Spit 'n' Shit, men på "Shit" lægges det fælles vildkort lukket. Der er en byderunde og herefter en bytterunde på op til 3 kort. Der er endnu en byderunde og det andet fælles vildkort vendes og følges af en byderunde. Harakiri Hver spiller gives 2 lukkede kort. Herefter lægges 2 åbne og 3 lukkede kort som fælles kort, og der er en byderunde. Hvert af de lukkede kort vendes, og der er byderunde efter hvert vendt kort. Cincinnati Hver spiller gives 5 lukkede kort, og efter hver runde lægges et lukket fælles kort så der bliver en fælles række med 5 kort. Der er en byderunde, og de fælles kort vendes med byderunde efter hvert vendt kort. 17

18 Hayley's komet Variation af Cincinnati. Det sidste kort der vendes er vildkort. Lunatic Variation af Hayley's komet. 3'ere og 9'ere er vildkort, men annulleres hvis de åbnes som fælles kort. Det sidste kort der vendes er vildkort (også 3'ere og 9'ere) Criss-Cross Variation af Cincinnati og Hayleys komet. De 5 fælles kort lægges i et kors med centerkortet som vildkort. De fælles kort lægges og vendes i urets retning, og centerkortet vendes sidst. Der er byderunder inden der vendes kort og efter hvert vendt kort. Kings Cross Variation af Criss-Cross. Ud over centerkortet er kongerne vildkort. Trafalgar Square Variation af Criss-Cross. Hver spiller kan til sin hånd vælge at bruge de 4 hjørnekort (løverne) eller det vilde centerkort (Lord Nelson). Fill the Hole Variation af Criss-Cross. Det vilde centerkort udelades, og hver spiller vælger selv et personligt vildkort blandt håndens kort. Paradise Lost Variation af Fill the Hole. Der er psykologi så dealer vender eget og fælles kort samtidigt. Elevator Hver spiller gives 4 lukkede kort, og efter de første 3 runder lægges et lukket fælles kort som en del af et højhus i form af et "H" st.tv, 1.th, 2.tv. Efter 4. runde lægges st.th, 1.tv, 2.th og i en "skakt" i midten en "elevator". De fælles kort vendes som lagt med byderunder efter hvert kort, og "elevatoren" er vild. En række, en søjle eller en diagonal vælges til at indgå i hånden. The Pyramid Variation af Cincinnati. Hver spilles gives 4 lukkede kort. Efter hver af de første 3 runder lægges midterkortene i en fælles lukket trekant, og hjørnerne fyldes ud efter den 4. runde. Der er byderunder inden der vendes kort og 18

19 efter hvert vendt kort. Midterkortene vendes først, dernæst hjørnerne. Pokerhånden kan sammensættes udfra en af siderne i trekanten og de personlige kort. Gammel Skagen Variation af The Pyramid. Split pairs er vildkort. Sømærket Variation af The Pyramid. Hjørnerne i trekanten er vildkort. Bermuda Trekanten Variation af The Pyramid. Midterkortene er vildkort. De fælles kort i trekanten lægges og vendes med hjørnerne først. Karrusel Variation af Gammel Skagen. De fælles kort lægges og vendes i en rundkreds først en rundkreds med hvert andet kort, dernæst udfyldes hullerne i rundkredsen. Hver spiller vælger selv 3 på hinanden følgende kort i rundkredsen til sin pokerhånd. 19

20 OVERSIGT OVER SPIL EMNEOPDELT Spil Vildkort Byderunder Simple pokerspil Straight Poker 1 Bet on Five Open Cards 5 Jumping Jacks Knægte 5 Last Chance Personligt slutkort 5 Last Chance Unplugged Personligt slutkort 5 Your Choise Frit valg (personligt) 5 Ups and Downs 5 Downs and Ups 5 Pokerspil med kortbytte Three Card Draw 2 Three Card Draw, Deuces Wild 2'ere 2 Three Card Draw, Deuces and Oneeyed Picture Card Wild 2'ere, en-øjede 2 Risky Pairs par (kun par) 2 One-Two-Three-Four-Five Card Draw 6 Stora Spelet 2'ere, 3'ere, en-øjede 11 Chicago Seven 7'ere 4 Seven Eleven 7'ere, knægte 4 Siberian Husky 2'ere 4 Mississippi Ratfuck 9 Stud Poker Games Five Card Stud 4 Five Card Stud, Deuces Wild 2'ere 4 Mexican Stud 4 Shifting Sands Frit valg (personligt) 4 Seven Card Stud 5 Seven Card Stud, Deuces Wild 2'ere 5 CRS Surprise Split pairs 5 Roll Them Laveste personlige 5 lukket kort Baseball 3'ere, 9'ere 5 Yankee Baseball 9'ere 5 20

21 Midnight Baseball 3'ere, 9'ere Nårwidjan munæklips 3'ere, 9'ere, personligt slutkort Follow the Queen Dronninger 5 Follow the Queen and One-eyed Dronninger, en-øjede 5 Picture Cards Seven Bright Stars Personligt slutkort 7 April Reigners 3'ere, 9'ere, dronninger 7 Eleven Bright Stars 3'ere, 9'ere 7 Community Card Games Spit in the Ocean åbent fælleskort 1 Spit 'n' Shit 2 åbne fælleskort 1 Puke 2 åbne fælleskort 6 Farum Park 1 åbent og 1 lukket 3 fælleskort Rubbers in the Dusk 2 fælleskort 3 Rubbers in the Dark 2 fælleskort 4 Harakiri 4 Cincinnati 6 Hayley's komet Sidste fælleskort 6 Lunatic 3'ere, 9'ere, sidste 6 fælleskort Criss-Cross Centerkortet 6 Kings Cross Centerkortet, konger 6 Trafalgar Square Evt. centerkortet 6 Fill the Hole Frit valg (personligt) 6 Paradise Lost Frit valg (personligt) 6 Elevator Elevatoren 8 The Pyramid 7 Gammel Skagen Split pairs 7 Sømærket Trekantens hjørner 7 Bermuda Trekanten Trekantens siders 7 midterkort Karrusel Split pairs 7 21

22 OVERSIGT OVER SPIL ALFABETISK Spil Vildkort Byderunder April Reigners 3'ere, 9'ere, dronninger 7 Baseball 3'ere, 9'ere 5 Bermuda Trekanten Trekantens siders 7 midterkort Bet on Five Open Cards 5 Chicago Seven 7'ere 4 Cincinnati 6 Criss-Cross Centerkortet 6 CRS Surprise Split pairs 5 Downs and Ups 5 Elevator Elevatoren 8 Eleven Bright Stars 3'ere, 9'ere 7 Farum Park 1 åbent og 1 lukket 3 fælleskort Fill the Hole Frit valg (personligt) 6 Five Card Stud 4 Five Card Stud, Deuces Wild 2'ere 4 Follow the Queen Dronninger 5 Follow the Queen and One-eyed Dronninger, en-øjede 5 Picture Cards Gammel Skagen Split pairs 7 Harakiri 4 Hayley's komet Sidste fælleskort 6 Jumping Jacks Knægte 5 Karrusel Split pairs 7 Kings Cross Centerterkortet, konger 6 Last Chance Personligt slutkort 5 Last Chance Unplugged Personligt slutkort 5 Lunatic 3'ere, 9'ere, sidste 6 fælleskort Mexican Stud 4 Midnight Baseball 3'ere, 9'ere Mississippi Ratfuck 9 22

23 Nårwidjan munæklips 3'ere, 9'ere, personligt slutkort One-Two-Three-Four-Five Card Draw 6 Paradise Lost Frit valg (personligt) 6 Puke 2 åbne fælleskort 6 Risky Pairs par (kun par) 2 Roll Them Laveste personlige 5 lukket kort Rubbers in the Dark 2 fælleskort 4 Rubbers in the Dusk 2 fælleskort 3 Seven Bright Stars Personligt slutkort 7 Seven Card Stud 5 Seven Card Stud, Deuces Wild 2'ere 5 Seven Eleven 7'ere, knægte 4 Shifting Sands Frit valg (personligt) 4 Siberian Husky 2'ere 4 Spit in the Ocean åbent fælleskort 1 Spit 'n' Shit 2 åbne fælleskort 1 Stora Spelet 2'ere, 3'ere, en-øjede 11 Straight Poker 1 Sømærket Trekantens hjørner 7 The Pyramid 7 Three Card Draw 2 Three Card Draw, Deuces and Oneeyed Picture Card Wild 2'ere, en-øjede 2 Three Card Draw, Deuces Wild 2'ere 2 Trafalgar Square Evt. centerkortet 6 Ups and Downs 5 Yankee Baseball 9'ere 5 Your Choise Frit valg (personligt) 5 23

24 24

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:37 Side 2 AMERIKANSK ROULETTE Intet casino uden roulette et klassisk bordspil, hvor

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne

DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne Deadlands Reloaded adskiller sig ikke meget fra andre rollespil, og trods sine små særlige kendetegn, læres de grundlæggende regler nemt.

Læs mere

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information AMERIKANSK ROULETTE Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer.

Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer. Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer. I Pairsscorer (PS) findes et bibliotek over turneringstyper, som er gængse og som let kan hentes til brug i en

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

ONLINE Spil på poker på nettet

ONLINE Spil på poker på nettet ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ONLINE Spil på poker på nettet Din guide til poker, gaming og spil Avancerede spilstrategier NOVEMBER 2005 Pokerspillet byder på udfordringer

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM EXTREME 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. SNOWFLASH 5 4. VALGFRIT SPIL 5 5. WILD RIVER 6 6. BUNGEE JUMP 7 7. SKATER 8 8. GAMEFLASH 9 8.1. Frit

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 (V4-1) 3 Dawn Raid var hurtigt ude af starthullerne i fjor, hvor hun vandt på premieredagen og fulgte op med en sejr i næste start.

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen.

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen. Spørgeskema Ved at udfylde og levere dette spørgeskema tilbage kan du deltage i lodtrækningen om mindst 2.000 kr. Svarene benyttes i forbindelse med en skriftlig opgave, som udarbejdes af stud.oecon. Ulrik

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

ELEKTRONISK DART CB-40CW & CB50CW...3 DARTSKIVENS FUNKTIONER...3 BRUG AF DARTSKIVEN...4

ELEKTRONISK DART CB-40CW & CB50CW...3 DARTSKIVENS FUNKTIONER...3 BRUG AF DARTSKIVEN...4 UCB40 1 Indholdfortegnelse ELEKTRONISK DART CB-40CW & CB50CW...3 DARTSKIVENS FUNKTIONER...3 BRUG AF DARTSKIVEN...4 ØJEBLIKKELIG POINT VISNING... 4 BESKYTTELSE AF DARTSKIVEN... 4 DEMONSTRATION AF STEMMEKOMMANDOER...

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler.

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler. DK Forfatter: Jaques Zeimet Grafik: Rolf Vogt Illustrationer: Rolf Vogt Redaktion: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: Fra 7 år Spilletid: 15 20

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

fall tour 2014 four season 15. -19. oktober på Casino Munkebjerg

fall tour 2014 four season 15. -19. oktober på Casino Munkebjerg 15. oktober Dag 1A start kl. 18.00 16. oktober Dag 1B start kl. 18.00 17. oktober Dag 1C start kl. 18.00 18. oktober Dag 1D1 & 1D2 start kl. 13.00 & 18.00 Finale: 19. oktober start kl. 12.00 Buyin kr.

Læs mere

ZOMBIES!!! (Dansk) Spillet

ZOMBIES!!! (Dansk) Spillet ZOMBIES!!! (Dansk) Spillet Haglgeværet tordnede. Den livløse kroppen fløj af hoveder da jeepen svingede ind på parkeringen uden for Taco Casa. Udenfor på gaderne krøllede det af vandrer døde, som sagte

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Løsninger til opgaveruvm s Databank

Løsninger til opgaveruvm s Databank Løsninger til opgaveruvm s Databank Opgave 1 Overgang til uddannelse (EOU) 1a. Gå ind på databankens hjemmeside http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmdataweb/maincategories.aspx? og vælg Overgang til uddannelse

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE WIN INN 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. GEVINSTBONUS

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION! KLUBMODUL ELEVSKOLE.

VIGTIGT INFORMATION! KLUBMODUL ELEVSKOLE. VIGTIGT INFORMATION! Sportsrideklubben Aalborg (SAO) overgår til et nyt administrativt system. Dette betyder væsentlige ændringer og forbedringer for ALLE medlemmer af SAO. Fra 1. oktober 2013 skal man

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER.

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Denne kortfattede installationsvejledning er blevet til udfra de erfaringer vi har fået på vores hot-line. Flere og flere vælger at installere softwaren selv og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere