Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002"

Transkript

1 Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002 (efter uvurderlig inspiration og oplæring fra The Official CRSAAD POKER SHEET, Seventh Edition, 2002)

2 INDHOLD: REGLER 3 Introduktion 3 Vinderchancer 3 Pokers sociale karakter 3 GRUNDLÆGGENDE EGENSKABER 4 Valg af spil 4 Den højeste hånd 4 Vilde kort 4 Etik 4 Fejl 5 Banken 6 SPILLETS GANG 7 Kortgivning 7 Selve spillet 7 Spillets afslutning 9 VÆRDIEN AF EN POKERHÅND 10 Spilvarianter 10 BESKRIVELSE AF SPIL 12 Simple pokerspil 12 Pokerspil med kortbytte 13 Stud Poker Games 15 Community Card Games 17 OVERSIGT OVER SPIL EMNEOPDELT 20 OVERSIGT OVER SPIL ALFABETISK 22 2

3 REGLER Introduktion Poker er et kortspil for 3-7 spillere, 2 kortspil og poker-chips. Hver spiller er mod alle medspillere. Poker er et spil hvis regler er meget lette at lære, men samtidig er poker et spil der tager tid at lære at spille med succes. Der findes en række forskellige spil, men fælles for dem alle er at man betaler for at få kort, og at man vædder på hvem der har den bedste kombination af kort (melding). Vinderen er den af de tilbageværende spillere der meddeler (og har!) den bedste melding, og vinderen får puljen inden et nyt spil indledes. Denne folders regler er et udtryk for pokertraditionen i og omkring familien Enemærke. Vinderchancer At vinde et spil afhænger af spillerens evne til at vurdere chancerne for ens egen og medspillernes pokerhænder, at skjule tankerne for medspillerne (poker-fjæs) og flair for at vædde lavt på dårlige kort (evt. at folde ud) og højt på gode kort. Pokers sociale karakter Poker er et socialt spil såvel morsomt som spændende. Dette gælder især hvis alle spillere kender det så godt, at det forløber glat og hurtigt. Poker er foreneligt med whisky; det er at foretrække, men ikke noget krav. 3

4 GRUNDLÆGGENDE EGENSKABER Valg af spil Der spilles "Dealer's Choise Poker". Dvs. at dealer vælger spillets type ved at annoncere det ved spillets start. Dealer kan endvidere bestemme specielle egenskaber ved spillet (fx specielle vildkort) eller fordeling af puljen ved spillets afslutning (fx High Spade not showing splits the pot). Den højeste hånd Alle spil afsluttes med at de tilbageværende spillere vælger deres højeste melding. Kortenes værdi er dermed signifikant til bestemmelsen af den samlede pokerhånds styrke. Hvis to spillere ved afslutningen af et spil har enslydende meldinger, er vinderen den der har den højestlydende værdi af naturlige kort (ikke-vilde) i straights og flushes det højeste antal af naturlige kort fx i "ens" kombinationer. Hvis meldingerne herefter er ens deles puljen blandt de vindende spillere. Der er ingen rang blandt kortenes 4 farver. Husk at en melding består af præcis 5 kort. Vilde kort En række spil er defineret med entydige vilde kort (jokere), mens andre spil har omskiftelige vilde kort fx udnævnelsen af et vildkort vendt umiddelbart efter en dronning i Follow the Queen, eller det personlige valg af dit tilbageholdte vildkkort i Shifting Sands. Vilde 2'ere kaldes deuces. Det står dealer frit for at annoncere (ekstra) vildkort før et hvilket som helst spil fx en-øjede billedkort. Etik Poker har en række uskrevne regler den såkaldte etik: Vær diskret hvis du tæller dine chips. Hvis du har vundet og ønsker at forlade spillebordet, bør du annoncere det et stykke tid i forvejen typisk en runde før. Kortene skal altid være over bordet. Tag ikke åbne kort op med mindre de er en del af spillet. Saml lukkede kort op på en gang og hold dem så andre ikke kan se dem. 4

5 Koncentrer dig om spillet og hav ikke andre distraherende gøremål i gang under spillet. Vær medvirkende til at spillet afvikles flydende. Sørg for når du skal blande kort, at de ligger klar til dealer inden afslutningen af det forrige spil. Vær parat når du skal deale, husk at ante korrekt og undgå distraherende gøremål mellem spillene. Snyd aldrig! Kommenter aldrig andres pokerhænder/meldinger (bortset fra i indlæringssituationer) Spørg ikke en anden spiller om at måtte se pokerhånden efter et spil - medmindre det er væsentligt for at afgøre vinderen af spillet. Publikum bør ikke kommentere eller rådgive om pokerhænder/meldinger, kombinationer eller indsatser. Fejl Fejl kan forekomme under kortgivning eller i løbet af spillet og kan laves af dealer eller medspillere. De almindeligste fejl er: Dealer giver et åbent kort i stedet for et lukket. Dealer giver ikke kort i overensstemmelse med det annoncerede spil. Dealer giver kort i forkert rækkefølge (fx springer en spiller over eller lægger fælles kort forkert op). Dealer giver et forkert antal kort. En spiller byder et forkert antal chips. En spiller annoncerer en forkert melding ved slutningen af et spil. Når der sker en fejl, er hovedprincippet blot at rette den så længe der ikke er nogen spiller der har nogen ulempe ud af det. Hvis en fejl giver en spiller en ulempe, kan spilleren forlange "New Deal" spillet afbrydes da, og puljen fortsætter til næste spil annonceret og givet af næste spiller. Der antes påny. Fejl under primær kortgivning Hvis en spiller har fået et kort for lidt, kan der gives et ekstra kort efter den primære kortgivning. Hvis en spiller har fået et kort for meget, må dealer trække et kort fra spilleren og placere det nederst i den resterende kortbunke. Hvis en spiller har fået et åbent kort for lidt, for sent eller for mange, og fejlen ikke simpelt kan rettes ved at flytte de rigtige kort hen hvor de skulle være givet, kan enhver medspiller forlange "New Deal". En spiller kan ikke forlange korrigering af en fejl under den primære kortgivning efter at have set sine lukkede kort. 5

6 Fejl efter primær kortgivning I nogle spil gives kort ad flere omgange (fx Seven Card Stud variationerne og spil med byttekort). Hvis et lukket kort ved en fejl gives åbent, kan spilleren vælge mellem at modtage kortet eller få det næste i kortbunken i så fald placeres det fejldømte kort nedert i kortbunken. En speciel fejl kan opstå i spillet Baseball hvor en spiller får en rød 4'er, og dealer glemmer at tilbyde spilleren at købe det næste kort, men i stedet giver det åbent til spilleren efter. Her kan spilleren vælge at købe det oprindelige kort (han kunne have købt) som et lukket kort (selv om medspillerne nu kender det). Evt. yderligere fejlgivne kort fjernes da og placeres nederst i kortbunken. Men spilleren kan også vælge at købe det næste kort fra kortbunken, og de fejlgivne kort indgår da på normal vis i det videre spil. Bydefejl En spiller der byder når det ikke er spillerens tur, kan ikke tage sine chips tilbage fra puljen heller ikke hvis spilleren ønsker at folde, når det retteligt er hans tur. Hvis den spiller der retteligt skal byde, byder mindre end den spiller der har budt før sin tur, kan chipsene ligeledes ikke fjernes fra puljen. En spiller der har budt før sin tur, mister retten til at hæve puljen. Banken For at lette spillets gang spilles der med chips i stedet for rede penge. Derfor oprettes en bank af en af spillerne. Vi bruger chips for to værdier: små chips for værdien af den laveste møntenhed i det pågældende land der spilles i (i Danmark 25 øre). Den store chip har en værdi af 50 små chips og kaldes en "peder". Spillerne vælger i fællesskab hvilken værdi de små chips skal have. Bankør Bankøren lægger ud med at besidde alle chips og opretter en konto for hver spiller hvor alle forretninger mellem bank og spiller registreres. Alle spillere (undtaget bankøren) udlånes det samme antal chips ved spillets begyndelse fx 50 små chips og 2 pedere. Chipsene noteres som gæld til banken. Ved spillets afslutning køber banken alle spilleres resterende chips tilbage og gør det endelige regnskab op. 6

7 SPILLETS GANG Kortgivning Dealer må ikke selv blande kortene før et spil, men blander kortene efter spillet til den kommende dealer (2 pladser til venstre for sig selv). Formelt bør dealer tilbyde spilleren til højre for ham selv at tage af kortbunken inden kortgivningen. Der gives kort i urets retning et kort ad gangen. Dealer holder kortbunken i den ene hånd og har ansvaret for at ingen ser bundkortet i bunken eller nogle lukkede kort, mens de gives. Selve spillet Når dealer har annonceret sit spil, alle har antet og kortene er givet, er der en byderunde. Hvis alle kort er givet lukkede, er det spilleren til venstre for dealer der indleder byderunden, og der fortsættes i urets retning. Hvis der er givet åbne kort, indledes byderunden af den spiller der har den højeste åbne kombination, og der fortsættes i urets retning. Det er dealers pligt at lette byderundens gang ved at annoncere til hver spiller hvor meget der skal betales til puljen fx ved at holde styr på hvem der skal betale hvad, når en indsats forhøjes. Det er endvidere dealers pligt at kontrollere at alle betaler hvad de skal til puljen, og i tilfældet med åbne kort at annoncere hvem der starter byderunden. Når byderunden er afsluttet, gives næste kort eller det/de næste kort vendes/byttes eller der er en endelig visning (de tilbageværende spillere "er set"). Alle spillere kan "folde" (gå ud af spillet) når det er deres tur. En spiller der ønsker at forlade spillet, annoncerer "jeg folder" eller "jeg er ude" e.l. og samler sine kort i en lukket bunke foran sig i resten af spillet. I spil hvor "foldede" og afkastede kort måtte behøves for at have nok kort til resten af spillet, samles disse af dealer for at blive blandet (af dealer) efter det sidste kort fra bunken er uddelt. Regler for at byde Chips bruges til at byde med. Disse kan fx være sten, tændstikker eller plastic chips. Der er grænser for hvor meget hver spiller kan byde: Maximalt 5 chips i en indsats eller en forhøjelse (der er dog ingen begrænsninger på antallet af forhøjelser i et spil) Hver spiller må kun byde og forhøje med en "peder" i hvert spil (og må derudover følge med på andres indsatser/forhøjelser) 7

8 At ante Ved begyndelsen af hvert spil giver alle spillere 2 chips til puljen som "ante". Kun de som har antet kan deltage i spillet der ikke begynder, før alle anter er betalt. At byde Efter den første indsats bydes der i urets retning af alle spillere. Principielt er der en ny byderunde ved hver ny situation i spillet (hvor der lægges op til reevaluering af pokerhåndens kort). En indsats kan udtrykke et traditionelt skøn af pokerhånden og dens potentiale (ud fra en sandsynlighedsvurdering). "Check" ("pas", svarer til 0 chips) er en mulig åbningsindsats. Hvis alle spillere siger check hele bordet rundt, vil der i sagens natur ikke komme nogen chips i puljen. Derfor byder en spiller sædvanligvis mindst 1 chip, og alle spillere bordet rundt må nu lægge den samme indsats i puljen for fortsat at deltage i spillet. Hver spiller kan dog når det er dennes tur (og kun da), ud over den indsats der skal betales, forhøje indsatsen med en eller flere chips op til den tilladte grænse på 5 eller en peder. De følgende spillere kan vælge mellem at følge denne indsats, at forhøje den eller at folde (forlade spillet). Byderunde Ved afslutningen af hver byderunde vil alle der stadig er tilbage i spillet, have betalt det samme antal chips op til den højeste indsats, og alle spillere som ikke er i spillet, vil have foldet kortene og evt. givet dem tilbage til dealer. Herefter kan spillet fortsætte. Når alle ved afslutningen af en byderunde har betalt det samme antal chips, er det ikke tilladt at byde/forhøje længere. Når en indsats er givet, kan den ikke tages tilbage; man skal betale hvad man lægger i puljen. En indsats i en byderunde på fx en chip kan ikke efterfølges af et "check"; hver spiller skal følge den seneste indsats ved enten at betale det samme antal chips, forhøje indsatsen eller folde. En indsats forhøjes af en spiller ved at annoncere størrelse af forhøjelsen i antallet af chips fx "2 op" eller "forhøjer med 2". At byde med skygge Hvis bankøren er aktiv i spillet (ikke foldet ud), bør man ikke forstyrre dennes koncentration i løbet af spillet. Hvis du er ved at have brugt dine chips og gerne vil købe flere, må du vente til efter spillets afslutning og "byde 8

9 med skygge". Dette er at trække chips ud af puljen for at markere hvor mange chips du skylder i puljen. Hvis du vinder spillet og dermed puljen, er "skygge"-chipsene blot en del af din gevinst. Men hvis du taber, må du give vinderen af spillet både "skygge"- chipsene og et ækvivalent antal chips som du ejer efter at have købt flere i banken. Spillets afslutning Vinderen af et spil er enten spilleren som bød den sidste indsats inden alle andre foldede, eller den med den højeste melding blandt de tilbageblevne spillere (dvs. de der har fulgt med på den sidste indsats). Vinderen Vinderen (blandt flere tilbageværende spillere) findes på følgende måde: Når den sidste byderunde er slut, viser spilleren der åbnede eller forhøjede den sidste indsats, sin melding og annoncerer den personligt. De der har en lavere melding, vil folde fx ved at annoncere "slår min". Spillere der har en højere melding, annoncerer den i rækkefølgen de sidder ved bordet i. Spilleren med den vindende melding har ikke pligt til at vise sin pokerhånd hvis alle andre har forladt spillet. Annoncering af melding I ethvert spil findes vinderen jævnfør reglerne beskrevet i omstående afsnit om værdien af en pokerhånd og i introduktionen. Hvis to spillere har identiske meldinger, deles puljen. Det er kun vinderen der har pligt til at vise sin melding til medspillerne. Værdien af en melding skal annonceres korrekt, ellers kan spilleren miste retten til puljen. Hvis en spiller annoncerer mindre end det er muligt (fx fuldt hus i stedet for 5 ens), tæller den annoncerede melding selv om værdien af pokerhånden er højere. I dette tilfælde vinder spilleren kun puljen hvis ingen andre spillere kan slå den annoncerede melding. Hvis en spiller annoncerer en melding der ikke er der (fx for høj værdi), mistes retten til puljen. 9

10 VÆRDIEN AF EN POKERHÅND Rækkefølgen af vindende meldinger i stigende orden er: Højt kort (Es højst) 10 1 par par ens Da Da Da Straight (fem kort i numerisk rækkefølge) Flush Kn Es (fem kort i samme farve) Fuldt hus (3 ens + 1 par) 4 ens Straight flush 10 Kn Da Ko Es 5 ens Kn Kn Kn Kn Jo En pokermelding består af præcis 5 kort. Hvis et spil fx vindes på 3 ens, indgår der 2 civile kort i meldingen (de civile kort bruges til at afgøre vinderen ved meldinger på samme niveau). Es kan være højt eller lavt. Lavt es bruges fx som laveste kort i en straight eller i high/low poker. Es er laveste kort efter eget valg. Spilvarianter Psykologi Til en række spil kan dealer tilføje at der spilles med psykologi. Efter den sidste ordinære byderunde vælger hver spiller den rækkefølge kortene ønskes afsløret i. Kortene lægges lukket i en bunke og vendes et efter et med byderunde efter hvert kort. 10

11 High/Low Dealer kan vælge at tilføje at der spilles med high/low. I spil med high/low deles puljen af den højeste og den laveste pokerhånd. Efter sidste byderunde annoncerer hver spiller om der spilles high, low eller begge dele fx ved at lægge chips frem til markering: 1 chip er low, 2 chips er high/low og 3 chips er high. Hvis der kun er en high eller en low vinder, vindes hele puljen. Hvis en spiller spiller både high og low, skal begge pokerhænder mindst spille uafgjort for at tage del i puljen. Hvis spilleren er high, men ikke low, vinder spilleren ikke og da heller ikke spilleren med den næsthøjeste high. I det tilfælde vil den spiller der har vundet low, vinde hele puljen. Hvis der ingen vinder er, fortsætter puljen i næste spil. I low pokerhænder er es lavest, så den lavest mulige melding er 1, 2, 3, 4, 6 i forskellige farver. (Husk at en melding består af præcis 5 kort.) Hvis en spiller i et spil hvor der er mere end 5 kort fx Seven Card Stud variationerne spiller både high og low, må spilleren vælge forskellige kort ud til de to meldinger. 11

12 BESKRIVELSE AF SPIL Simple pokerspil Straight poker Hver spiller gives 5 lukkede kort. Der er en byderunde. Bet on Five Open Cards Hver spiller gives 5 åbne kort. Der er byderunde efter hvert kort. Jumping Jacks Hver spiller gives 5 åbne kort. Der er byderunde efter hvert kort. Knægte er vildkort. Variation: Dealer bestemmer vildkort. Last Chance Hver spiller gives 5 lukkede kort. Der er en byderunde, og herefter lægges kortene ned til psykologi. Det sidst vendte kort er personligt vilkort. Last Chance Unplugged Hver spiller gives 5 lukkede kort der ikke må ses. Kortene vendes et efter et af alle spillere samtidigt, og der er byderunde efter hver runde. Det sidste kort er personligt vildkort. Your Choise Hver spiller gives 5 lukkede kort med byderunde efter hvert kort. Hver spiller vælger sit personlige vildkort. Ups and Downs Hver spiller gives 5 kort. Der er byderunde efter hvert kort. Kortene gives lukket-åbent-lukket-åbent-lukket. Downs and Ups Variation af Ups and Downs. Kortene gives åbent-lukket-åbent-lukket-åbent. 12

13 Pokerspil med kortbytte Three Card Draw Hver spiller gives 5 lukkede kort. Der må byttes op til 3 kort. Der er byderunde før og efter bytterunden. Variation: Dealer bestemmer antallet af kort der må byttes. Three Card Draw, Deuces Wild Variation af Three Card Draw. 2'ere (deuces) er vildkort. Three Card Draw, Deuces and One-eyed Picture Cards Wild Variation af Three Card Draw. 2'ere (deuces) og en-øjede billedkort er vildkort. Variation: Dealer bestemmer antallet af kort der må byttes og vildkort. Risky Pairs Variation af Three Card Draw. Par og kun par er vildkort. One-Two-Three-Four-Five-Card Draw Fem bytterunder hvor der kan byttes 1 kort i første runde, 2 i næste etc. I alt 6 byderunder. Stora Spelet Fem byde- og bytterunder i rækkefølgen: 'ere (deuces), 3'ere og enøjede er vildkort. Psykologi med byderunder i alt 11 byderunder. Chicago Seven 7'ere er vildkort. Hver spiller gives 5 lukkede kort, og der er en byderunde. Der gives 3 kort til spilleren mod urets retning (til højre), og der bydes igen. Hver spiller gives 2 lukkede kort, og der bydes. Der gives 2 kort til spilleren mod urets retning (til højre) inden sidste byderunde. Seven Eleven Variation af Chicago Seven med 7'ere og knægte som vildkort. Siberian Husky Variation af Chicago Seven. 2'ere er vilde i stedet for 7'ere, og der gives 2 kort mod uret (til højre) første gang og 1 kort med uret (til venstre) anden gang. 13

14 Mississippi Ratfuck Variation af Chicago Seven med high/low. Ingen vildkort. Hver spiller gives 7 lukkede kort, og der er en byderunde. Der gives 3 kort mod uret (til højre) og 2 kort med uret (til venstre) på en gang, og der er en byderunde. Der spilles psykologi. High/low annonceres inden det sidste kort vendes. 14

15 Stud Poker Games Five Card Stud Hver spiller gives 1 lukket og 4 åbne kort, og der er byderunde efter hvert åbent kort. Five Card Stud, Deuces Wild Variation af Five Card Stud. 2'ere (deuces) er vildkort. Mexican Stud Variation af Five Card Stud. Hver spiller gives 2 lukkede kort og vælger selv hvilket der lægges på bordet. Efter hvert nyt kort vælges hvilket der lægges på bordet. Shifting Sands Variation af Mexican Stud det sidst vendte kort er personligt vildkort. Seven Card Stud Hver spiller gives 2 lukkede, 4 åbne og 1 lukket kort, og der er byderunder efter hvert af de sidste 5 kort. Seven Card Stud, Deuces Wild Variation af Seven Card Stud. 2'ere (deuces) er vildkort. CRS Surprise Variation af Seven Card Stud. Split pairs er vildkort. Roll Them Hver spiller gives 3 lukkede kort og vælger et der lægges ned. Hver spiller gives herefter 3 lukkede kort et ad gangen. Der lægges ned efter eget valg efter hvert kort. Til slut gives et lukket kort. Det laveste kort på hånden er personligt vildkort. Es er højt/lavt efter eget valg. Der er byderunde efter hver runde med kortgivning. Baseball Variation af Seven Card Stud. 3'ere og 9'ere er vildkort. En spiller der får en åben sort 7'er, sendes ud af spillet. En åben rød 4'er giver ret til at købe et ekstra kort for 5 chips til puljen. 15

16 Yankee Baseball Variation af Baseball. Kun 9'ere er vildkort. En åben 3'er sender spilleren ud af spillet. Alle 4'ere giver ret til at købe et ekstra kort for 3 chips til puljen. Midnight Baseball Variation af Baseball. Hver spiller gives 7 lukkede kort der ikke må ses. Første spiller vender et kort og byder som værende den højeste melding på bordet. Næste spiller vender kort til første spillers melding er slået, og der bydes etc. 3'ere og 9'ere er vildkort. En spiller der vender en 3'er, betaler 3 chips til puljen, og for en 9'er betales 1 chip. En 4'er giver ret til et (gratis) ekstra lukket kort på toppen af de resterende lukkede kort. Hvis en spiller efter at have vendt alle kort ikke har slået den forrige melding, folder denne automatisk ud af spillet, og næste spiller fortsætter spillet. Nårwidjan munæklips Variation af Midnight Baseball. Det nederste kort i bunken er personligt vildkort. Follow the Queen Variation af Seven Card Stud. Dronninger er vildkort. Et åbent kort der efterfølger en åben dronning, er også vildkort men annulleres hvis der vendes en ny dronning. Hvis det sidste åbne kort er en dronning, er dronningerne de eneste vildkort. Follow the Queen and One-eyed Picture Card Variation af Follow the Queen. Dronninger og en-øjede billedkort er vildkort. Seven Bright Stars Variation af Seven Card Stud og Bet on Five open Cards. Hver spiller gives 7 åbne kort, og der er byderunde efter hver runde. Det sidste kort er personligt vildkort. April Reigners Variation af Seven Bright Stars og Follow the Queen. 3'ere og 9'ere er vildkort sammen med dronninger og det kort der følger efter en dronning (som i Follow the Queen) Eleven Bright Stars Variation af Seven Bright Stars og April Reigners. 3'ere og 9'ere samt det kort der følger efter den seneste 3'er eller 9'er er vildkort. 16

17 Community Card Games Spit in the Ocean Hver spiller gives 4 lukkede kort. Mens dealer giver kortene, siger en af medspillerne "Spit", og dealer vender det efterfølgende kort som et åbent fælles vildkort (community wild card). Hvis ingen giver tegnet "Spit" til det fælles vildkort, lægges det efter alle kort er givet. Der er en enkelt byderunde. Spit 'n' Shit Variation af Spit in the Ocean. Hver spiller gives 5 lukkede kort og på "Spit" og "Shit" vendes 2 åbne fælles vildkort. Der er en enkelt byderunde. Rubbers in the Dusk Variation af Spit 'n' Shit. Hver spiller gives 5 lukkede kort, og der lægges 2 fælles lukkede vildkort. Der er en byderunde hvorefter de fælles vildkort vendes med byderunde efter hvert kort. Rubbers in the Dark Variation af Rubbers in the Dusk. Efter de 3 byderunder gives hver spiller igen 5 lukkede kort, og der er en afsluttende byderunde. Puke Variation af Spit 'n' Shit. Der er psykologi, så der i alt bliver 6 byderunder. Farum Park Variation af Spit 'n' Shit, men på "Shit" lægges det fælles vildkort lukket. Der er en byderunde og herefter en bytterunde på op til 3 kort. Der er endnu en byderunde og det andet fælles vildkort vendes og følges af en byderunde. Harakiri Hver spiller gives 2 lukkede kort. Herefter lægges 2 åbne og 3 lukkede kort som fælles kort, og der er en byderunde. Hvert af de lukkede kort vendes, og der er byderunde efter hvert vendt kort. Cincinnati Hver spiller gives 5 lukkede kort, og efter hver runde lægges et lukket fælles kort så der bliver en fælles række med 5 kort. Der er en byderunde, og de fælles kort vendes med byderunde efter hvert vendt kort. 17

18 Hayley's komet Variation af Cincinnati. Det sidste kort der vendes er vildkort. Lunatic Variation af Hayley's komet. 3'ere og 9'ere er vildkort, men annulleres hvis de åbnes som fælles kort. Det sidste kort der vendes er vildkort (også 3'ere og 9'ere) Criss-Cross Variation af Cincinnati og Hayleys komet. De 5 fælles kort lægges i et kors med centerkortet som vildkort. De fælles kort lægges og vendes i urets retning, og centerkortet vendes sidst. Der er byderunder inden der vendes kort og efter hvert vendt kort. Kings Cross Variation af Criss-Cross. Ud over centerkortet er kongerne vildkort. Trafalgar Square Variation af Criss-Cross. Hver spiller kan til sin hånd vælge at bruge de 4 hjørnekort (løverne) eller det vilde centerkort (Lord Nelson). Fill the Hole Variation af Criss-Cross. Det vilde centerkort udelades, og hver spiller vælger selv et personligt vildkort blandt håndens kort. Paradise Lost Variation af Fill the Hole. Der er psykologi så dealer vender eget og fælles kort samtidigt. Elevator Hver spiller gives 4 lukkede kort, og efter de første 3 runder lægges et lukket fælles kort som en del af et højhus i form af et "H" st.tv, 1.th, 2.tv. Efter 4. runde lægges st.th, 1.tv, 2.th og i en "skakt" i midten en "elevator". De fælles kort vendes som lagt med byderunder efter hvert kort, og "elevatoren" er vild. En række, en søjle eller en diagonal vælges til at indgå i hånden. The Pyramid Variation af Cincinnati. Hver spilles gives 4 lukkede kort. Efter hver af de første 3 runder lægges midterkortene i en fælles lukket trekant, og hjørnerne fyldes ud efter den 4. runde. Der er byderunder inden der vendes kort og 18

19 efter hvert vendt kort. Midterkortene vendes først, dernæst hjørnerne. Pokerhånden kan sammensættes udfra en af siderne i trekanten og de personlige kort. Gammel Skagen Variation af The Pyramid. Split pairs er vildkort. Sømærket Variation af The Pyramid. Hjørnerne i trekanten er vildkort. Bermuda Trekanten Variation af The Pyramid. Midterkortene er vildkort. De fælles kort i trekanten lægges og vendes med hjørnerne først. Karrusel Variation af Gammel Skagen. De fælles kort lægges og vendes i en rundkreds først en rundkreds med hvert andet kort, dernæst udfyldes hullerne i rundkredsen. Hver spiller vælger selv 3 på hinanden følgende kort i rundkredsen til sin pokerhånd. 19

20 OVERSIGT OVER SPIL EMNEOPDELT Spil Vildkort Byderunder Simple pokerspil Straight Poker 1 Bet on Five Open Cards 5 Jumping Jacks Knægte 5 Last Chance Personligt slutkort 5 Last Chance Unplugged Personligt slutkort 5 Your Choise Frit valg (personligt) 5 Ups and Downs 5 Downs and Ups 5 Pokerspil med kortbytte Three Card Draw 2 Three Card Draw, Deuces Wild 2'ere 2 Three Card Draw, Deuces and Oneeyed Picture Card Wild 2'ere, en-øjede 2 Risky Pairs par (kun par) 2 One-Two-Three-Four-Five Card Draw 6 Stora Spelet 2'ere, 3'ere, en-øjede 11 Chicago Seven 7'ere 4 Seven Eleven 7'ere, knægte 4 Siberian Husky 2'ere 4 Mississippi Ratfuck 9 Stud Poker Games Five Card Stud 4 Five Card Stud, Deuces Wild 2'ere 4 Mexican Stud 4 Shifting Sands Frit valg (personligt) 4 Seven Card Stud 5 Seven Card Stud, Deuces Wild 2'ere 5 CRS Surprise Split pairs 5 Roll Them Laveste personlige 5 lukket kort Baseball 3'ere, 9'ere 5 Yankee Baseball 9'ere 5 20

21 Midnight Baseball 3'ere, 9'ere Nårwidjan munæklips 3'ere, 9'ere, personligt slutkort Follow the Queen Dronninger 5 Follow the Queen and One-eyed Dronninger, en-øjede 5 Picture Cards Seven Bright Stars Personligt slutkort 7 April Reigners 3'ere, 9'ere, dronninger 7 Eleven Bright Stars 3'ere, 9'ere 7 Community Card Games Spit in the Ocean åbent fælleskort 1 Spit 'n' Shit 2 åbne fælleskort 1 Puke 2 åbne fælleskort 6 Farum Park 1 åbent og 1 lukket 3 fælleskort Rubbers in the Dusk 2 fælleskort 3 Rubbers in the Dark 2 fælleskort 4 Harakiri 4 Cincinnati 6 Hayley's komet Sidste fælleskort 6 Lunatic 3'ere, 9'ere, sidste 6 fælleskort Criss-Cross Centerkortet 6 Kings Cross Centerkortet, konger 6 Trafalgar Square Evt. centerkortet 6 Fill the Hole Frit valg (personligt) 6 Paradise Lost Frit valg (personligt) 6 Elevator Elevatoren 8 The Pyramid 7 Gammel Skagen Split pairs 7 Sømærket Trekantens hjørner 7 Bermuda Trekanten Trekantens siders 7 midterkort Karrusel Split pairs 7 21

22 OVERSIGT OVER SPIL ALFABETISK Spil Vildkort Byderunder April Reigners 3'ere, 9'ere, dronninger 7 Baseball 3'ere, 9'ere 5 Bermuda Trekanten Trekantens siders 7 midterkort Bet on Five Open Cards 5 Chicago Seven 7'ere 4 Cincinnati 6 Criss-Cross Centerkortet 6 CRS Surprise Split pairs 5 Downs and Ups 5 Elevator Elevatoren 8 Eleven Bright Stars 3'ere, 9'ere 7 Farum Park 1 åbent og 1 lukket 3 fælleskort Fill the Hole Frit valg (personligt) 6 Five Card Stud 4 Five Card Stud, Deuces Wild 2'ere 4 Follow the Queen Dronninger 5 Follow the Queen and One-eyed Dronninger, en-øjede 5 Picture Cards Gammel Skagen Split pairs 7 Harakiri 4 Hayley's komet Sidste fælleskort 6 Jumping Jacks Knægte 5 Karrusel Split pairs 7 Kings Cross Centerterkortet, konger 6 Last Chance Personligt slutkort 5 Last Chance Unplugged Personligt slutkort 5 Lunatic 3'ere, 9'ere, sidste 6 fælleskort Mexican Stud 4 Midnight Baseball 3'ere, 9'ere Mississippi Ratfuck 9 22

23 Nårwidjan munæklips 3'ere, 9'ere, personligt slutkort One-Two-Three-Four-Five Card Draw 6 Paradise Lost Frit valg (personligt) 6 Puke 2 åbne fælleskort 6 Risky Pairs par (kun par) 2 Roll Them Laveste personlige 5 lukket kort Rubbers in the Dark 2 fælleskort 4 Rubbers in the Dusk 2 fælleskort 3 Seven Bright Stars Personligt slutkort 7 Seven Card Stud 5 Seven Card Stud, Deuces Wild 2'ere 5 Seven Eleven 7'ere, knægte 4 Shifting Sands Frit valg (personligt) 4 Siberian Husky 2'ere 4 Spit in the Ocean åbent fælleskort 1 Spit 'n' Shit 2 åbne fælleskort 1 Stora Spelet 2'ere, 3'ere, en-øjede 11 Straight Poker 1 Sømærket Trekantens hjørner 7 The Pyramid 7 Three Card Draw 2 Three Card Draw, Deuces and Oneeyed Picture Card Wild 2'ere, en-øjede 2 Three Card Draw, Deuces Wild 2'ere 2 Trafalgar Square Evt. centerkortet 6 Ups and Downs 5 Yankee Baseball 9'ere 5 Your Choise Frit valg (personligt) 5 23

24 24

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

POKER. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

POKER. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information POKER Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk casinoodense.dk Munkebjergvej

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Indhold Forklaring til kortene Antal trylletricks Spillets mål Trick nr. 1: BANK PÅ BUNKEN Materiel Hemmelig forberedelse

Indhold Forklaring til kortene Antal trylletricks Spillets mål Trick nr. 1: BANK PÅ BUNKEN Materiel Hemmelig forberedelse DK Fra 8 til 99 år 1 tryllekunstner + publikum Indhold: 61 kort (et spil med 48 kort + 6 kort med bagside på begge sider + 1 kort kort + 6 tryllekort med gule pailletter) Forklaring til kortene: 4 familier

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table grøn

Collegetable.dk præsenterer. College Table grøn Collegetable.dk præsenterer College Table grøn 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næst bagerst. Så 2 og én cup forrest. 1.3) 66 cl.

Læs mere

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet Tarok 7309 Tarok-spillet Kort Tarok spilles med et kortspil, der har 78 blade. Bladene er fordelt med 14 på hver af fire farver, to sorte, klør ( ) og spar ( ), og to røde, ruder ( ) og hjerter ( ). Ud

Læs mere

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:37 Side 2 AMERIKANSK ROULETTE Intet casino uden roulette et klassisk bordspil, hvor

Læs mere

Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år

Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år Indhold 112 kort 1 sæt regler Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år SPILLET IDE Det gælder om at være at komme af med alle kort fra hånden, for derved at score så få minuspoint

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf.

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf. WHIST Regler Antal spillere pr. bord: 4 Kortgivning Der benyttes et spil kort med 55 blade inklusiv 3 jokere. Der gives kort med uret, 13 kort til hver spiller samt 3 byttere, der placeres midt på bordet.

Læs mere

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE 46233i08 22/8/02 2:32 pm Page RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE FORSTÆRKNINGER. Tag en bataljon for hvert 3. territorium, du har. 2. Tag yderligere bataljoner for de områder, du kontrollerer. 3. Byt territoriekort

Læs mere

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Korttricks 3 Magi eller matematik? Findes magi? Kan en tryllekunstner

Læs mere

Poker ordbog fra poker-players.dk

Poker ordbog fra poker-players.dk Poker ordbog fra poker-players.dk A A: Es Ace High: Aces Full: Aces Up: Act: Action/to act: Active Player: Add-on: Advertise: Aggressive: Ajax: All-In: American Airlines: Angle: Angle-Shooting: Ante: En

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms Generel rang: slår slår slår 3 Knægt, Toqu, Konge, Worms, 8 9'erne Es'erne Knægt ene 6'erne 5'erne 8'erne (bortset fra 8) Damerne Konge Konge, Ataata + Konge Slår alt, men værdiløs i udspil. Giver to lus,

Læs mere

Indhold: Spillebræt 5 hære med 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artillerienheder i hver 43 kort 2 referencekort 5 terninger

Indhold: Spillebræt 5 hære med 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artillerienheder i hver 43 kort 2 referencekort 5 terninger REGLER FOR 2 TIL 5 SPILLERE, FRA 10 ÅR S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Produceret af: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Repræsenteret

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

Spillebeskrivelse spillehallen.dk

Spillebeskrivelse spillehallen.dk Spillebeskrivelse spillehallen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM ALLAN CAPONE 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. GEVINSTBONUS 5 3.1. Liniespil 5 4. VALSE 4 HOLD 6 4.1. Autohold 6 5. VALGFRIT SPIL 7 6. HIGH

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

10.1 Et lykkehjul består af 24 lige store felter med numre fra 1 til 24.

10.1 Et lykkehjul består af 24 lige store felter med numre fra 1 til 24. 10. 10.1 Et lykkehjul består af 24 lige store felter med numre fra 1 til 24. Bestem udfaldsrummet for lykkehjulet. 10.2 En tegnestift Du putter en tegnestift i et raflebæger, ryster det godt og smider

Læs mere

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL Modspillet betegnes ofte som bridgens stedbarn, da det regnes som den van-skeligste del af spillet. Allerede i Lektion 4 stiftede du første gang bekendtskab med nogle

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2016-2017 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM EXTREME 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. SNOWFLASH 5 4. VALGFRIT SPIL 5 5. WILD RIVER 6 6. BUNGEE JUMP 7 7. SKATER 8 8. GAMEFLASH 9 8.1. Frit

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Scrabbleregler. 1 Spillere. 2 Udstyr. 2.1 Ordliste. 2.2 Ure. 2.3 Spillebræt og brikker

Scrabbleregler. 1 Spillere. 2 Udstyr. 2.1 Ordliste. 2.2 Ure. 2.3 Spillebræt og brikker Scrabbleregler Februar 2015 Dette er det officielle regelsæt for Scrabble som spilles i Dansk Scrabbleforenings regi. 1 Spillere a. Der deltager to spillere i spillet. 2 Udstyr 2.1 Ordliste a. Retskrivningsordbogen,

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information AMERIKANSK ROULETTE Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 03. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 03. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 03 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på Den Kreative Platform Her finder du instruktionerne til de standard 3D cases der anvendes i enhver proces på Den Kreative Platform. De har samme

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed Mattip om Statistik Du skal lære om: Faglig læsning Kan ikke Kan næsten Kan Chance og risiko Sandsynlighed Observationer, hyppighed og frekvens Gennemsnit Tilhørende kopier: Statistik, og mattip.dk Statistik

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder.

Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder. Sådan fungerer det Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder. For at deltage, skal du oprette dig som bruger og kan herefter byde på de

Læs mere

Sandsynlighed og kombinatorik

Sandsynlighed og kombinatorik Sandsynlighed og kombinatorik Indholdsfortegnelse... 1 Simpel sandsynlighed... 2 Kombinatorik... 4 Sandsynlighed ved hjælp af kombinatorik... 7 Udregningsark... 8 side 1 Simpel sandsynlighed 1: Du kaster

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Velkommen til Bridge

Velkommen til Bridge Velkommen til Bridge Introduktion til lynkursus i skolebridge: Bridge er Tankesport ikke gambling Gode venskaber Sjovt, udfordrende - og megasvært Melde, spille, samarbejde og vinde 1 Kursus Plan for lynkursus:

Læs mere

DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne

DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne Deadlands Reloaded adskiller sig ikke meget fra andre rollespil, og trods sine små særlige kendetegn, læres de grundlæggende regler nemt.

Læs mere

DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne

DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne DØDEN RIDER ALTID MED En kort introduktion til Deadlands reglerne Deadlands Reloaded adskiller sig ikke meget fra andre rollespil, og trods sine små særlige kendetegn, læres de grundlæggende regler nemt.

Læs mere

De Officielle Le Mans Regler 2015

De Officielle Le Mans Regler 2015 De Officielle Le Mans Regler 2015 24. september 2015 1 Om Spillet Le Mans er et racerbile spil, hvor hold á tre personer kører i 24 timer på den officielle Le Mans bane. Der er enkelte undtagelser i reglerne

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Beerpongliga.dk præsenterer

Beerpongliga.dk præsenterer Beerpongliga.dk præsenterer College Table regler Beer pong... 2 Flip Cup... 4 Pyramide... 5 Derby... 7 Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform.

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT KAPITEL 22. UDSPIL MOD FARVEKONTRAKTER Mod farvekontrakter er udspilstaktikken anderledes end mod sanskontrakter. Man spiller gerne en singleton eller doubleton

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2017-2018 1 Om disse regler 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer.

Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer. Vejledning til oprettelse af nye turneringer, som ikke findes i biblioteket i Pairsscorer. I Pairsscorer (PS) findes et bibliotek over turneringstyper, som er gængse og som let kan hentes til brug i en

Læs mere

AKTIVITETSHÆFTE. Powered by. light version. Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK

AKTIVITETSHÆFTE. Powered by. light version. Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK AKTIVITETSHÆFTE 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK light version SE MERE PÅ FESSORSUNIVERS.dk tryk her & GÅ DIREKTE TIL MENUEN Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! Powered

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Foreningen Fortællinger i Lejre. FortællerSlam

Foreningen Fortællinger i Lejre. FortællerSlam Foreningen Fortællinger i Lejre FortællerSlam Afholdelse af Danmarksmesterskabet i fortællerslam følger de nordiske regler, der er aftalt Nordgruppen 1, og som mesterskaberne i Norge og Sverige samt de

Læs mere

Rev. 12.10. 2015. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 12.10. 2015. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 12.10. 2015 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats: 50 øre, 1 krone eller 5 kroner

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table rød

Collegetable.dk præsenterer. College Table rød Collegetable.dk præsenterer College Table rød Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næst bagerst. Så 2 og én cup forrest.

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen.

Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Tips til Klampenborg Galopbane d. 25. april 2015. Af Dennis Madsen. Løb 1 (V4-1) 3 Dawn Raid var hurtigt ude af starthullerne i fjor, hvor hun vandt på premieredagen og fulgte op med en sejr i næste start.

Læs mere

ALDER 10+ Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPILLERE

ALDER 10+  Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPILLERE ALDER 10+ 2 5 SPILLERE 0516B7404108 Aa SPILLEVEJLEDNING HASBRO GAMING og HASBRO GAMING-logoet er varemærker, der tilhører Hasbro. 2015 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Produceret af: Hasbro SA, Rue

Læs mere

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. -

Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. - Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. jess@rubiks.dk - http://www.rubiks.dk Trin 0 Introduktion & notation Trin 1 De tre øverste sidestykker Trin 2 Hjørner

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430)

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) Roman Keycard Blackwood er selv i den simpleste udgave så langt bedre end Blackwood Morrow, at man skal give den et forsøg. Første trin på vejen bør være at inkludere både

Læs mere

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER TIL KUK Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n P p R S U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, N M den anden minor, n

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen Brug låget i

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch Scratch 2 Hukommelsesspil All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can

Læs mere