Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august Viby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby"

Transkript

1 Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand Lars Mygh (LM) Region 3 - formand Vinnie Mortensen (VM) Region 4 - formand Formand Leif Sandberg (LS) Afbud: sekretær Allan Berg (AB) Seniorleder: Nils Jensen (NJ) Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august Viby 1. Orientering siden sidst ved LN Bestyrelsen var sidst samlet midt marts. LN har den 3. juli sendt en orienteringsmail rundt i bestyrelsen med info om, hvad der er sket i sommerferien, som berører JBU. Kommentar og status i den forbindelse: Danmarksturneringen: Ændringerne i Danmarksturneringen har igen i år skabt uro og en del ekstra arbejde for vores seniorleder og seniorudvalget. Der har været afholdt møde med Forbundet og de øvrige Unionernes seniorleder for at finde en fælles og god løsning ud fra de beslutninger, som blev truffet den 10. maj. Detaljerne for afvikling kunne man få en fornemmelse af var besluttet på forhånd af Forbundsbestyrelsen, hvorfor det i stedet kom til at virke som et informationsmøde fra Forbundet til Unionerne, hvilket JBU s seniorleder var skuffet over, da både JBU og KBU havde ideer med, som kunne gøre det billigere for bowlerne samtidig med at repræsentantskabets beslutning den 10. maj ville blive opfyldt. NJ har til bestyrelsen sendt uddybende mail omkring mødet og den efterfølgende mailkorrespondance omkring planlægningen. Lokalrækkerne (SU): Der har været afholdt møder for planlægning af det materiale, som skulle udsendes til klubberne og efterfølgende selve planlægningen af turneringen mellem seniorudvalg fra henholdsvis JBU og FBwU. Det har været gode og konstruktive møder, som er mundet ud i gode ideer og dialoger, et samarbejder som har kørt super godt. Fra seniorlederen kan der meldes at alt for den kommende turnering er på skinner, og vi er klar. VM kunne tilføje at Robert har haft lidt udfordringer med hensyn til bookning i Bowlingportalen, men dette skulle også være på plads nu. Ungdom: Også HS har arbejdet hårdt på at få turneringsplanen på plads, Ansvarlig

2 og også her kan der meldes klar bane. Vi er allerede godt i gang med stævnerne og udfordringen pt. set med bowlernes briller er bussen, som kører fra jylland mod sjælland til det første stævne, men den har HS som altid 100% styr på. Tak for indsatsen og mulig gørelsen af fælles transport kunne godt være en ønskelig kommentar. Licens: Angående håndtering af licenser i JBU har vi fortsat Poul Erik Larsen siddende ved roret indtil en evt. sammenkørsel for alle Unionerne af denne funktion. Godt med en på posten, som har været med længe og kender de udfordringer og faldgrupper, der er med denne post. Velkommen til ny sæson: NJ og CM har lavet en moderniseret udgave at det gamle trykte informationshæfte, som er rundsendt til bestyrelsen for evt. yderligere input til indhold. Ideen er, at der kun står absolut det, som klubberne har brug for at vide ved en sæsonstart, så de ikke går død i information, de ikke har brug for. HS og HG har efterfølgende sendt yderligere, som skulle med. Mailen til klubberne er nu udsendt, og vi kigger på, om der kan samles yderligere information, som er givende for klubberne at få fx i november/ december. NJ og CM er tovholder på denne opgave, input sendes til NJ/CM. Kvit eller double: Kontoret er i gang med at lave materialet til klubberne, som udsendes inden så længe. Det er en stor opgave men NM har på vanligvis alt under kontrol. Mødekalender: Mødekalender for resten af året. Torsdag den 11. september Mandag den 20. oktober Tirsdag den 18. november Onsdag den 3. december 2. Status JBU økonomi 2. halvår HG havde inden mødet sendt budget og realiserede tal ud så alle havde mulighed for at se det igennem inden. HG ALLE NJ + CM

3 havde nogen uddybende kommentar. - Vi kommer, som det ser ud nu, til at opfylde vores budget - muligvis med et lille plus. - Kampafgifter for efteråret er ikke medtaget, da de præcise tal ikke kendes på nuværende tidspunkt. - Kampafgiften for JT for 2013 var fejlagtigt kommet af stedet til Forbundet, disse har vi fået tilbage men først i 2014, hvor de er bogført i 2014 og ikke Derudover havde vi, som vi skulle, opkrævet ligaklubbernes andel til slutspillet. Da ikke alle unionerne havde gjort det, endte det med at Forbundet selv opkrævede ved klubberne. Hvorfor HG naturligvis har skullet tilbagebetale til klubberne igen. Dette er ligeledes sket med en post i henholdsvis 2013 og For den kommende sæson er der klubber, som efterspørger oversigten med kampgebyrerne, disse afventer i øjeblikket en tilbagemelding fra Forbundet i forhold til Danmarksturneringen. - På udgiftssiden er der i posten Turneringsomkostningerne posteret de møder, der har været med FBwU omkring turneringsplanlægningen. - Seniorudvalgets udgiftspost står i øjeblikket som værende positiv, dette skyldes indbetalingerne af startgebyr til Old boys/girls, hvorfor posten efterhånden som turneringen skydes i gang og old boys/girls afholdes kommer til at se rigtig ud, når vi kommer længere hen på sæsonen. - Ungdomsudvalget havde sidste år ikke fået brugt deres budget, HS har fokus på, at vi får brugt de midler, der er afsat til ungdom. Der er lidt problemer med at få klubberne til at benytte sig af rekrutteringsprojektet, som er igangsat, men ellers har HS fokus på at få omsat pengene, så de giver mest mulig bowling for pengene for ungdommen i JBU. - Det blev indskærpet at vi skal forsøge at ramme de budgetter, der er blevet lagt. Vi skal ikke bruge penge bare for at bruge penge, men vi skal have fokus på at bruge de penge

4 på bowlerne og de arrangementer, vi har planlagt. - Regionerne blev som bekendt nedskrevet til at kun bestå at minimum 3 personer. Dette har naturligvis også givet en reduktion af midler. Der startede en debat omkring regionernes berettigelse eller ikke. Et punkt vi har berørt før, og som altid giver livlig debat. Vi tager punktet op på et senere bestyrelsesmøde. - Tilskud til Bowlingportalen blev også berørt. HG havde været i de gamle gemmer og fundet en aftale, vi i sin tid indgik med Forbundet omkring tilskud til Bowlingportalen (dengang Club Peopl). Aftalen gik på kr. 2,50 pr. licens. Forbundet har ikke opkrævet disse penge siden Hvis dokumentet stadig er juridisk bindende, og de øvrige unioner også vil opfylde deres forpligtigelse i den sammenhæng, er JBU villig til at betale disse penge, da det er nogen, vi i sin tid har forpligtiget os til at betale. LN har undersøgt med de andre unioner efterfølgende, og de er som os villig til at betale hvad vi skylder. - Bowl n Fun er begyndt at tage sig et opkrævningsgebyr på kr. 75,- for at sende en elektronisk regning. Dette finder vi en smugle usmageligt, da vi benytter mange Bowl n Fun haller både til turnering og arrangementer. Det er noget, man skal have med i sine overvejelser. Skal der holdes møde i en sådan hal, opfordres der til, at der bliver betalt kontant af mødeholder selv, og HG efterfølgende overfører. Skal der afholdes et stort (dyrt) møde, kan man altid tage en snak med HG om en evt. a conto overførsel før mødet, så udlægget ikke for den enkelte er for stort. - HG modtager mange regninger fra mange forskellige, og hvem skal egentligt blåstemple disse. Det præciseres derfor at udgifter i forbindelse med seniorudvalget, skal godkendes at NJ, da det er ham, der har ansvaret for at seniorudvalgets budget overholdes. Udgifter for ungdom er HS. Udgifter for unionsbestyrelsen er LN. Udgifter i de enkelte regioner er regionsformændene. En godkendelse kan blot bestå i at afsenderen sender sit udgiftsbilag til HG med cc til den ansvarlige leder, denne leder skal så blot svare OK (hvis den altså kan accepteres) også er den ikke længere.

5 Det er de ansvarlige som sørger for at informere de personer, der evt. sender udgiftsbilag til HG. Er et udgiftsbilag ikke godkendt kan HG ikke udbetale. - Kørselstilskuds arket fortsætter uændret med den tast, der også blev benyttet sidste år, det præciseres at det er et kørselstilskud, og at det er vejledende. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DBwF Budgetmøde: Unionerne var indbudt til budgetmøde den 7. juli. Det er som bekendt midt i sommerferie og formand og kasserer kunne derfor ikke deltage. JBU sendt derfor deres næstformand. CM har til bestyrelsen efterfølgende udsendt en orienteringsmail samt det budget, der blev forelagt mødedeltagerne den 7. juli. Desværre oplevede CM lidt det samme som NJ oplevede til møde omring DT, at der mere var tale om et informationsmøde fra forbund til unioner og ikke så meget et dialogmøde. Jo unionerne fik mulighed for at kommentere, men var det ikke i tråd med det forelagte budget, blev det ikke speciel godt modtaget. Vi blev sidste år også i sommerferien bedt om et ekstraordinært tilskud for at få forbundets budget til at gå op, og i år var ingen undtagelse. Vi finder det en smugle usmageligt, at vi nu 2 somre igennem skal anmodes om penge og gerne med svar inden for 2-4 dage uden i øvrigt at kunne få et detaljeret budget for, hvorfor der mangle penge, og hvad de penge som var præcis er brugt til. Derfor måtte JBU også melde hus forbi, da unionerne samlet blev bedt om et beløb på kr (heraf ville JBU s andel være ca. kr ), for at få forbundets budget 2014 til at gå op. JBU har ikke mandat til at give et sådan tilskud, både fordi vi selv har budgetter for 2014, som er godkendt af et repræsentantskab, men også fordi at JBU s klubber gjorde det meget klart at de penge, som der i sin tid er lånt til Forbundet skal tilbagebetales. På den baggrund har vi overhovedet ikke mandat til at sende yderligere penge af sted. Vi har bedt om et detaljeret budget samt realiserede tal for før- ALLE

6 ste halvår af 2014, dette har vi fået lovning på at modtaget i uge 33. JBU og KBU har tilbudt deres hjælp for at finde yderligere besparelse for 2014 således, at budgettet kommer til at hænge sammen, så de kr ,- kan dækkes ved unionernes indbetaling til Bowlingportalen og yderligere besparelser, dette forudsætter modtagelsen af det lovede detaljerede budget. Udover de kr ,- der blev bedt om for at få 2014 budgettet til at hænge sammen, havde Forbundet også brug for kr ,- til at få budget 2015 til at hænge sammen. Dette beløb skulle finansieres ved at sende klubberne en engangsregning pr. licenseret spille, de har samt at unionerne skulle smide en sum penge. Igen kan vi kun sige, vi kan ikke smide penge i, når vi ikke kan få et detaljeret budget, ligesom vi absolut ikke kan gå ind for at der sendes en ekstra regning til klubberne, de betaler rigeligt - nok er nok. JBU bad på mødet om, at der blev foretaget yderligere besparelse, man må og skal sætte tæring efter næring, man kan ikke bruge penge, man ikke har, det kan man ikke i et privat firma, det kan man ikke i de små bowlingklubber, det kan man ikke i sit eget private budget, så kan man heller ikke i forbundet. Forbundet blev at de 4 unioner sendt hjem med anmodning om at spare sig til at få budgettet til at nå sammen. Vi kan nu se af det udsendte materiale, at man stadig fastholder at ville opkræve et beløb ved alle medlemmerne for at få budget 2015 til at gå op. Noget vi naturligvis IKKE kan bakke op om. JBUs bestyrelse har ikke tillid til det budget, som er udsendt for 2015, det er for udetaljeret og uigennemskueligt. JBU er som sagt positiv for at betale de tilskud til Bowlingportalen, som vi er forpligtet til for årene 2011, 2012 samt 2013 for JBU svarende til ca. kr ,-. Derudover kan vi ikke stærke os yderligere ikke for 2014 og ej heller for JBU er villige til at indgå i en dialog om fremtidige budgetter,

7 dette forudsætter en indblik i et detaljeret materiale, her forestille vi os et likviditetsbudget evt. udarbejdet af en ekstern revisor. JBU vil opfordre til, at der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. august, nedsættes et midlertidigt 3- personers formandskab med mulighed for at nedsætte et økonomiudvalg (Leif Markholm, Hans Græsvig og evt. Leif Hansen (suppleant i DBwF). (formandskabet består af ny-valgt DBwF formand + formand fra KBU (Lars Jacobsen) og formand i JBU (Lars Nielsen) Repræsentantskabsmødet: Til at begynde med skulle mødet kun have 2 punkter, nemlig budget og valg af formand. Det er i de udsendte materiale nu udvidet til 8 punkter. Dette kan i sig selv godt afholde en del fra at deltage, klubberne har brugt meget tid på møder siden februar og til nu, ligesom dette er den travleste tid i klubberne i forbindelse med opstart. Ud fra det udsendte materiale kan vi som tidligere beskrevet se, at forbundet har valgt at bede om et ekstra ordinært tilskud fra klubberne. Det er som sagt ikke noget JBU s bestyrelse kan støtte, og vi tror heller ikke, det er noget som klubberne stemmer ja til. Hvis det bliver et nej tak, så er der heller ikke noget budget, og hvad så. Ja det kan vi i JBUs bestyrelse ikke svare på, så har vi en ny situation, også må vi tage den derfra. Af kandidater har vi på nuværende tidspunkt hørt tilkendegivelser for Kim Andersen og Frank Rasmussen. Det er klubberne, som skal tage dette valgt, og der kan jo nå at komme flere personer i spil inden den Vi kan kun håbe at de fremmødte klubber vælger en, der er stærk nok til at bære denne svære opgave videre, og derfor må vi også opfordre klubberne til at møde op og gøre deres mening gældende både i forhold til budgettet samt valg af bestyrelsesmedlemmer. JBUs bestyrelse foreslår som sagt, at der laves et midlertidigt formandskab af flere personer samt et økonomi udvalgt som beskrevet ovenfor. 4. Ny struktur Forbundsbestyrelsen har udpeget en styregruppe, bestående af fem personer, Jan Donde, Torben V. Andersen, Torben Bundgaard (DIF),

8 Lars Jacosen (KBU) samt Lars Nielsen (JBU). Styregruppen er bemyndiget til at nedsætte de nødvendige faglige arbejdsgrupper til at understøtte arbejdet i styregruppen. Styregruppen skal sikre endeligt strukturforslag og lovgivning så detaljeret, at forbundsbestyrelsen kan behandle det med henblik på at fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet den 9. maj 2015 JBUs bestyrelsen mindende om, at det er vigtigt i et strukturarbejde, at der bliver lyttet og ikke trumlet. Styregruppen skal huske på at strukturen i sin helhed og på det foreliggende grundlag ikke blev vedtaget af repræsentantskabet den 10. maj. Der blev vedtaget, at der skulle arbejdes videre med en ny struktur, men ikke som det præsenterede materiale. LN har nogle udfordringer med at finde folk til de forskellige grupper. De fleste med begrundelsen i at man ser det udarbejdede materiale fra styregruppen som en færdig køreplan, hvor det allerede er besluttet, hvordan det skal se ud, og nu er der bare nogen, som skal gøre arbejdet. Ligesom mange ikke ønsker at deltage, før de ser et evt. udfald af mødet den HG har givet positivt tilsagn om deltagelse i økonomiudvalget med den forudsætning, at der bliver tale om 2 pengestrømme; ét til union og ét til forbundet, dvs. der arbejdet ikke i retning af én pengekasse, som var forbundets oprindelige oplæg. Alle på mødet bakkede op om HG s vinkel. 5. Evt. Eigil efterlyste noget omkring Jyske Mesterskaber fra sidste sæson på hjemmesiden. Vi skal have NJ til få dette opdateret. Samtidig er det en reminder til alle om at få kigget på de områder, de har ansvaret for på hjemmesiden, så vi kan få det opdateret. HG lægger det gerne op, men skal som altid modtage materiale fra den ansvarlige for områderne. 6. Punkter til næste møde - Regionerne i JBU - Turneringshæftet (har det sin berettigelse) - Drejebog for afvikling af rep.møder JBU - Videre i samarbejdet med JBU ALLE

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere