Rapport dannet den: 5. oktober Spil kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol"

Transkript

1 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid - AntalRækker - Indskud - IndskudTilJackpot - IndskudTilSpil - Gevinst - GevinstFraJackpot - GevinstFraSpil - KommissionBrutto - KommissionNetto - Annullering - AnnulleringDatoTid kan give 0..* Spiller 1..* - Identifikation TilfældighedGenerator - Identifikation - SoftwareId 0..* 0..* spilles som et 1 0..* bruger 1..* er registreret hos spiller 0..* SpilType - Identifikation - Kategori - Navn - ÅbentNetværk - FaktiskSlutDatoTid udbyder 0..* 0..* Tilladelsesindehaver - Navn 0..* er * skal indsende 1..* EndOfDayRapport - Dato - AntalSpil - Indskud - Gevinster - KommissionRake SKAT::Virksomhed - SENummer - CVRNummer - StartDato - OphørDato har et SpilCertifikat - Identifikation - Tilladelsestype Kasinospil Poker Puljespil Fastoddsspil - AntalTræk - IndskudSpil - IndskudJackpot - GevinstSpil 1..* består af KasinoTræk 1..* - IndskudSpil - IndskudJackpot - GevinstSpil - KøbsType - KøbsBeløb - KøbsFee - AntalSpillereKval - AntalSpillereTillIndh - AntalSpillereTotal - Kvalifikation - BuyInTillIndh - BuyInTotal - RebuyTillIndh - RebuyTotal - AddonTillIndh - AddonTotal - FeeTillIndh - FeeTotal - BuyinAntalTillIndh - BuyinAntalTotal - RebuyAntalTillIndh - RebuyAntalTotal - AddonAntalTillIndh - AddonAntalTotal - TilføjetPrizepool - GevinstTotal - GevinstPuljeProcent - GevinstPuljeKategori - AntalResultatPuljer - AntalKampe - RækkePris - AntalRækkerKupon - AntalRækkerTillIndh - AntalRækkerTotal - EndOfGameDatoTid - IndskudTillIndh - IndskudTotal - GevinstPuljeBeløb - Puljeoverførsel GevinstPulje 1 deles i 1..* 1 Række en kupon indeholder 1..* 1 består af PokerSession 0..* - IndskudSpil - IndskudJackpot - GevinstSpil - Rake - AntalHænder - Identifikation - GevinstProcent - AntalGevinsterTillIndh - AntalGevinsterTotal - BeløbTillIndh - BeløbTotal - BeløbPerRække - Nummer - Spilkombinationer Kamp - Udfald 1..* består af 1..* 1 består af 0..* PokerHånd - IndskudSpil - IndskudJackpot - GevinstSpil - Rake Side : 1 af 26

2 1.1 EndOfDayRapport Rapport indeholdende status-tal for dagen. Genereres hver dag af tilladelsesindehaver og indeholder status-tal for hver kategori nævnt under SpilType: "Fastodds", "Puljespil", "Poker" og "Kasinospil". Dato Dato Hvilken dato rapporten omhandler. AntalSpil Antal Antallet af spil af pågældene kategori der er spillet i løbet af dagen. Indskud Beløb Indskud i løbet af dagen af pågældene spilkategori. Gevinster Beløb Udbetalte gevinster i pågældene kategori i løbet af dagen. KommissionRake Beløb Indkrævet kommission eller rake i pågældene kategori i løbet af dagen. skal indsende Tilladelsesindehaver(1) EndOfDayRapport(1..*) Side : 2 af 26

3 1.2 Fastoddsspil I Fastoddsspil spiller spilleren direkte mod tilladelsesindehaveren og spilleren kender sin mulige gevinst på forhånd gennem de odds som tilladelsesindehaveren har angivet. Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Fastoddsspil arver fra/er en specialisering af SpilType Side : 3 af 26

4 1.3 GevinstPulje Den samlede gevinst til udbetaling kan være opdelt i et antal gevinstpuljer, hvor et givet kriterie skal være opfyldt for at få del i gevinstpuljen. En sådan del-pulje af den totale gevinst til udbetaling er en gevinstpulje. Eksempel: For spillet "Tips 13" findes der typisk fire gevinstpuljer: 13 rigtige, 12 rigtige, 11 rigtige og 10 rigtige. Identifikation Tekst30 Identifikation af de forskellige gevinstpuljer. Tilladelsesindehaver bestemmer selv dette. Eksempel: For tips 13 kan der være følgende gevinstpuljer: "13rigtige", "12rigtige", "11rigtige" og "10rigtige". GevinstProcent Procent Hvor mange procent denne gevinstpulje udgør af den samlede gevinstpulje for spillet. Såfremt der spilles i netværk med andre spiludbydere angives total beløb for alle spiludbydere. AntalGevinsterTillIndh TalHel Antal gevinster i gevinstpuljen der er tilgået spillere hos tilladelsesindehaver. AntalGevinsterTotal TalHel Ved samarbejde med anden spiludbyder oplyses gevinstpuljens samlede antal gevinster for alle spillere. BeløbTillIndh Beløb Hvor mange penge der er i den enkelte gevinstpulje for spillere hos tilladelsesindehaver. BeløbTotal Beløb Ved samarbejde med anden spiludbyder oplyses hvor mange penge der er i den enkelte gevinstpulje for alle spillere. BeløbPerRække Beløb Hvor meget hver rigtig række vinder i gevinstpuljen. deles i Puljespil(1) GevinstPulje(1..*) Side : 4 af 26

5 1.4 Jackpot En jackpot er et ekstraspil, der deltages i ved deltagelse i andre spil. Man kan kun vinde jackpotten ved, at deltage i et andet spil. Eksempel: Jackpot kan for eksempel være Bad beat jackpotten i poker. Visse borde har en på forhånd bestemt hånd, der giver adgang til en jackpot. Har du en hånd svarende til eller bedre end denne og taber spillet, vinder du jackpotten. Jackpot kendes også fra slot-maskiner, hvor der kan være en fælles jackpotpulje som kan vindes på et antal slotmaskiner og hvor en del af indskuddet på hver slotmaskine går ind i jackpotpuljen. Jackpotten kan vindes på slotmaskiner hos tilladelsesindehaver samt evt. andre spiludbydere, hvis tilladelsesindehaver er med i et netværk. Identifikation Tekst30 Unik identifikation af jackpotten. Gevinst Beløb Del af jackpot en given spiller vinder. TotalGevinst Beløb Samlet gevinst af jackpotten, der er vundet af én eller flere spillere. DatoTid DatoTid Dato og tid for udløsning af jackpotten. (i dansk tid) KommissionRake Beløb Del af jackpot som tilladelsesindehaver har taget i kommission eller rake. kan vindes af Jackpot(1) Spiller(1..*) kan give SpilType() Jackpot() Side : 5 af 26

6 1.5 Kamp En række består af en eller flere kampe, der hver især repræsenterer et udfald spilleren skal gætte. En kamp kan være alt, hvad en tilladelsesindehaver vælger spillere kan spille på. Kan være alt, lige fra en fodboldkamp, til hvilke ord der bliver brugt i dronningens nytårstale. Udfald Tekst30 Udfaldet af den pågældende kamp. består af Række(1..*) Kamp(1..*) Side : 6 af 26

7 1.6 KasinoTræk Et træk i et kasinospil er det mindste mulige session. Eksempel: For slot-maskiner svarer det til én kørsel. IndskudSpil Beløb Indskud som går til spillet i et enkelt træk. IndskudJackpot Beløb Indskud som går til jackpot i et enkelt træk. GevinstSpil Beløb Gevinst fra kasinospillet (ikke jackpot) fra trækket. består af Kasinospil(1..*) KasinoTræk(1..*) Side : 7 af 26

8 1.7 Kasinospil Spil hvor spilleren spiller imod en tilladelsesindehaver. Spil er baseret på tilfældighed. For en spiller består et kasinospil af en session hvor spilleren udfører et antal træk. Hvert træk koster et indskud og giver mulighed for gevinst. AntalTræk TalHel Antal træk som indgår i spillerens sessionen. IndskudSpil Beløb Andel af spillers indskud i en session som går til selve spillet. IndskudJackpot Beløb Andel af spillers indskud i en session som går til en evt. jackpotpulje. GevinstSpil Beløb Spillers gevinst i en session inkl. indskud. består af Kasinospil(1..*) KasinoTræk(1..*) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Kasinospil arver fra/er en specialisering af SpilType Side : 8 af 26

9 1.8 Poker Poker opdeles i cash games og turnering. Ved cash games lægger spilleren en indsats ved et bord og kan almindeligvis afbryde spillet efter hver hånd. Ved turneringer betales et indskud og der spilles om en total pulje som deles mellem vinderne. KøbsType Tekst30 Angivelse af typen af købet. Mulige værdier er: "buyin", "addon", "rebuy". KøbsBeløb Beløb Beløbet for en spillers poker køb. Ved annullering angives det tilbagebetalte beløb med negativt fortegn. KøbsFee Beløb Andel af købsbeløbet der går til tilladelsesindehaver og dermed ikke i puljen. AntalSpillereKval TalHel Deltagere som har kvalificeret sig via andre turneringer. AntalSpillereTillIndh TalHel Antal spillere der er med i turneringen via tilladelsesindehaveren. AntalSpillereTotal TalHel Det totale antal spillere i turneringen (inkl. spillere fra andre spiludbydere, hvis der spilles i et netværk). Kvalifikation Tal1 Markering af hvorvidt turneringen er en kvalifikationsturnering. 1 = Turneringen kan ikke kvalificeres til, eller kvalificere til andre turneringer. 2 = Turneringen kan kvalificeres til, men man kan ikke kvalificere sig til andre turneringer. 3 = Turneringen kan ikke kvalificeres til, men man kan kvalificere sig til andre turneringer. 4 = Turneringen kan kvalificeres til, og man kan kvalificere sig til andre turneringer. BuyInTillIndh Beløb Den totale buy-in der er betalt til tilladelsesindehaver for hele turneringen. BuyInTotal Beløb Den totale pulje af buy-in der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede buy-in. RebuyTillIndh Beløb Den totale rebuy der er betalt til tilladelsesindehaver for hele turneringen. RebuyTotal Beløb Den totale pulje af Rebuy's der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede rebuy. AddonTillIndh Beløb Den totale pulje af add-on der er betalt til tilladelsesindehaver. AddonTotal Beløb Den totale pulje af Addon's der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede Addon FeeTillIndh Beløb Den totale fee som der er gået til tilladelsesindehaver. FeeTotal Beløb Den totale fee der er betalt til turneringen. Hvis der er tale om en netværksturnering, er det alle udbyderes spillere samlede fee. BuyinAntalTillIndh TalHel Tilladelsesindehavers samlede antal buyins. Side : 9 af 26

10 BuyinAntalTotal TalHel Totale antal buyins for alle spiludbydere for hele turneringen. RebuyAntalTillIndh TalHel Tilladelsesindehavers totale antal rebuys i turneringen. RebuyAntalTotal TalHel Totale antal rebuys for alle spiludbydere for hele turneringen. AddonAntalTillIndh TalHel Tilladelsesindehavers totale antal addons i turneringen. AddonAntalTotal TalHel Totale antal addons for alle spiludbydere for hele turneringen. TilføjetPrizepool Beløb For turneringer med garanteret prizepool garantere udbyder en minimumsprizepool, dvs. hvis summen buyin, rebuy og addon ikke er tilstrækkelig til at opfylde garantien supplere spiludbyder med et beløb op til garantien. I dette felt angives hvor meget der er tilføjet prizepool af tilladelsesindehaver og andre spiludbydere, hvis der spilles i et netværk. GevinstTotal Beløb Den totale gevinstpulje der er blevet udbetalt ved turneringens slut (for alle spiludbydere såfremt der er tale om en netværksturnering). består af Poker(1) PokerSession(0..*) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Poker arver fra/er en specialisering af SpilType Side : 10 af 26

11 1.9 PokerHånd IndskudSpil Beløb Indskuddet fra pokerhånden der går til selve spillet (ikke jackpot). IndskudJackpot Beløb Indskuddet fra pokerhånden der går til jackpot (ikke spillet). GevinstSpil Beløb Gevinst fra pokerhånden der kommer fra selve spillet (ikke jackpot). Rake Beløb Rake der er indkrævet fra pokerhånden. består af PokerSession(1) PokerHånd(0..*) Side : 11 af 26

12 1.10 PokerSession En session regnes fra spilleren sætter sig ved et bord til spilleren forlader bordet. Der er én session pr. spiller pr. bord. IndskudSpil Beløb Totale indskud for spilleren i sessionen, der går til spillet (ikke jackpot). IndskudJackpot Beløb Spillers indskud i pokersessionen som går til jackpot. GevinstSpil Beløb Totale gevinst for spilleren i sessionen fra spillet (ikke fra evt. jackpot). Rake Beløb Totale rake for spilleren i sessionen. AntalHænder TalHel Totale antal hænder for spilleren i sessionen. består af PokerSession(1) PokerHånd(0..*) består af Poker(1) PokerSession(0..*) Side : 12 af 26

13 1.11 Puljespil I Puljespil afhænger størrelsen af en spillers gevinster af, hvad der er spillet for i alt samt hvad de andre spillere har spillet på. I puljespillet konkurrerer spillerne om den samlede pulje af indsatser eller en på forhånd fastsat gevinstgaranti. GevinstPuljeProcent Procent Hvor mange procent af det totale indskud vil blive udbetalt, som gevinster. GevinstPuljeKategori Tekst30 Identifikation af den højeste gevinstkategori. Eksempel: For Tips 13 angives "13 rigtige". AntalResultatPuljer TalHel Antallet af resultatpuljer. AntalKampe Tal2 Antallet af kampe der der skal spilles på for, at have dannet en række i puljespillet. RækkePris Beløb Pris på at spille på én række i puljespillet. AntalRækkerKupon TalHel Antal rækker en spiller har spillet i det enkelte spil. AntalRækkerTillIndh TalHel Antallet af samtlige spillede rækker hos tilladelsesindehaver. AntalRækkerTotal TalHel Antal rækker der er spillet i alt inkl. rækker fra andre spiludbydere der samarbejdes med. EndOfGameDatoTid DatoTid Dato og tid for lukning af mulighed for at spille og annullere spil.(i dansk tid) IndskudTillIndh Beløb Indskuddets totale størrelse for alle spil spillet hos tilladelseshaver. IndskudTotal Beløb Ved samarbejde med anden spiludbyder oplyses puljespillets samlede indskud for alle deltagere. GevinstPuljeBeløb Beløb Samlede beløb der er i gevinstpuljen. Puljeoverførsel Beløb Hvis der overføres pulje fra tidligere uger eller hvis tilladelsesindehaver skyder penge i puljen til fordeling på alle gevinstkategorier. en kupon indeholder Puljespil(1) Række(1..*) deles i Puljespil(1) GevinstPulje(1..*) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Puljespil arver fra/er en specialisering af SpilType Side : 13 af 26

14 1.12 Række Et puljespil består af mindst en række, hvor hver række indeholder én eller flere kampe. Nummer TalHel Nummeret på den pågældene række. Spilkombinationer Tekst30 Præcis oplysning om hvilke kombinationer, som er spillet. Systemspil skal være "pakket ud" og hver række skal gives et rækkenummer. består af Række(1..*) Kamp(1..*) en kupon indeholder Puljespil(1) Række(1..*) Side : 14 af 26

15 1.13 Spil En "spil" er den enhed en spiller køber for at spille spillet. Spiller betaler et indskud for spillet og spillet kan indeholder en til flere væddemål, der hver især kan give gevinst. Identifikation Tekst30 Unik identifikation af en spillers spil. Tilladelseshaver vælger selv dette. KøbDatoTid DatoTid Dato og tid hvor spiller har købt spillet. (i dansk tid) Salgskanal Tekst30 Hvilket medie er spillet foretaget igennem. Tilladte værdier er: "Forhandler", "Internet", "Mobil", "Andet". ForventetSlutDatoTid DatoTid Forventet dato og tid for afgørelse af spillet.(i dansk tid) FaktiskSlutDatoTid DatoTid Den faktiske dato og tid for afgørelse af spillet. (i dansk tid) AntalRækker TalHel Et spil kan bestå af et antal rækker som hver især består af kampe med mulige udfald. Indskud Beløb Beløb det har kostet spilleren at købe spillet. Ved annullering angives det tilbagebetalte beløb med negativt fortegn. IndskudTilJackpot Beløb Del af Indskud der er gået til en jackpotpulje. IndskudTilSpil Beløb Del af Indskud der er gået til spillet. Gevinst Beløb Beløbet spilleren har vundet på spillet efter spillets afslutning inkl. Indskud. Har spilleren tabt sit indskud vil dette beløb være nul. GevinstFraJackpot Beløb Del af gevinsten på spillet, der er kommet fra jackpot. GevinstFraSpil Beløb Del af gevinst på spillet der er kommet fra spillet. KommissionBrutto Beløb Tilladelsesindehavers bruttokommission i forbindelse med formidling af væddemålet. Dvs. uden hensyn til rabatordninger. Benyttes f.eks. ved Betexchange. KommissionNetto Beløb Tilladelsesindehavers kommission efter evt. rabatordninger i forbindelse med formidling af væddemålet. Benyttes f.eks. ved Betexchange. Annullering Tal1 Boolean til angivning af om transaktionen er en annullering eller ej. Ved annullering angives "1", hvis det ikke er en annullering angives "0". AnnulleringDatoTid DatoTid Dato og tid for annullering af spillet. (i dansk tid) spilles som et SpilType(1) Spil(0..*) Side : 15 af 26

16 1.14 SpilCertifikat Aftale omkring tilladelse til at udbyde spil. Identifikation Tekst30 Identifikation af tilladelsesindehaver. Formentlig CVR- eller SE-nummer. Tilladelsestype Tekst30 Typen af tilladelse. Tilladte værdier er: "Væddemål", "OnlineKasino", "VæddemålOgOnlineKasino". har et Tilladelsesindehaver() SpilCertifikat() Side : 16 af 26

17 1.15 SpilType Generelle oplysninger omkring en spil type. Identifikation Tekst30 Tilladelsesindehavers unikke identifikation af spillet. Kan f.eks. være SpilTypeNavn + dato såfremt spillet maksimalt gennemføres én gang om dagen. Kategori Tekst30 Beskrivelse af hvilken overordnet slags spil der er tale om. Tilladte værdier er: "Fastodds", "Puljespil", "Poker" og "Kasinospil". Navn Tekst30 Tilladelsesindehavers navn på spilproduktet. ÅbentNetværk Tal1 Angivelse om der spilles på et åbent netværk, dvs. flere udbyderes spillere deltager i turneringen eller cash game. 1 for åbent netværk, 0 for lukket netværk. FaktiskSlutDatoTid DatoTid Faktisk sluttidspunkt for spillet. (i dansk tid) kan give SpilType() Jackpot() bruger SpilType(0..*) TilfældighedGenerator(1..*) spilles som et SpilType(1) Spil(0..*) spiller Spiller(0..*) SpilType(0..*) udbyder Tilladelsesindehaver(0..* ) SpilType(0..*) Specialisering Sammenhæng Beskrivelse Puljespil arver fra/er en specialisering af SpilType Fastoddsspil arver fra/er en specialisering af SpilType Kasinospil arver fra/er en specialisering af SpilType Poker arver fra/er en specialisering af SpilType Side : 17 af 26

18 1.16 Spiller Privat person der har oprettet en spillekonto hos en tilladelsesindehaver. Identifikation Tekst30 Identifikation af spilleren. Tilladelsesindehaver definerer selv dette, men skal være unik for hver af deres spillere. Kan f.eks. være CPR, kundenr eller spillernummer. spiller Spiller(0..*) SpilType(0..*) er registreret hos Spiller(0..*) Tilladelsesindehaver(0..* ) kan vindes af Jackpot(1) Spiller(1..*) Side : 18 af 26

19 1.17 TilfældighedGenerator Maskine eller software til skabelse af tilfældige tal. Også kaldet Random Number Generator. Skal være certificeret. Identifikation Tekst30 Generatorens unikke identifikation givet af certifikatgiver. SoftwareId Tekst30 Identifikation af (certificeret) software der oversætter tal genereret fra tilfældighedsgenerator. bruger SpilType(0..*) TilfældighedGenerator(1..*) Side : 19 af 26

20 1.18 Tilladelsesindehaver Udbyder af spilletjenester der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Navn Tekst30 Navnet på tilladelsesindehaveren. har et Tilladelsesindehaver() SpilCertifikat() udbyder Tilladelsesindehaver(0..* ) SpilType(0..*) skal indsende Tilladelsesindehaver(1) EndOfDayRapport(1..*) er Tilladelsesindehaver(0..* ) Virksomhed(1) er registreret hos Spiller(0..*) Tilladelsesindehaver(0..* ) Side : 20 af 26

21 1.19 Virksomhed VIGTIGT! - SKAT definerer JuridiskEnhed, som et fælles begreb for alle de enheder, som (potentielt set) skal afregne told, skatter og afgifter: Alle typer af Virksomhed (identificeret ved SE-nummer), Person (identificeret ved CVR), UdenlandskVirksomhed og UdenlandskPerson. - CVR definerer juridisk enhed, som en virksomhed, identificeret ved CVR-nummer. DISSE TO DEFINITIONER MÅ IKKE FORVEKSLES. Begrebet, Virksomhed, indeholder identifikationsoplysninger om virksomheder, samt en virksomheds start- og eventuel ophørsdato. En virksomhed er identificeret med et CVR-nummer eller SE-nummer. Der findes 3 typer af virksomheder, som ALLE er specialiseringer af SKAT-begrebet, JuridiskEnhed. 01. Juridisk enhed (CVR-definition), som er identificeret med et CVR-nummer 02. Administrativ enhed, som er identificeret med et SE-nummer (tilknyttet en juridisk enhed) 03. Ikke CVR-enhed, som er identificeret med et SE-nummer (ikke tilknyttet en juridisk enhed) Eksempel: CVRNummer SENummer Virksomhedstype null En virksomhed, som er en juridisk enhed (CVRs definition), er optaget i CVR-registret og tildeles kun ét CVRnummer. Et CVR-nummer svarer til CPR-nummer for en fysisk person. Ved CVRs definition af juridisk enhed forstås: - En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. - En juridisk person (eksempelvis A/S, ApS) eller en filial af en udenlandsk juridisk person. - En statslig administrativ enhed. - En region. - En kommune. - Et kommunalt fællesskab. 02. En juridisk enhed (CVRs definition) kan efter eget ønske være opdelt i en eller flere enheder, som afregner told, skatter og afgifter. En sådan enhed kaldes en administrativ enhed og tildeles et SE-nummer. Et administrativt SEnummer er entydigt relateret til ét CVR-nummer. En administrativ enhed ophører, når den juridiske enhed ophører, og kan ikke starte før den juridiske enhed. En administrativ enhed kan ophøre tidligere end den juridiske enhed. 03. En enhed, som er registreringspligtig i henhold til told- skatte- eller afgiftslovgivningen og, som hverken er en juridisk eller administrativ enhed, identificeres med et SE-nummer. En sådan enhed benævnes en "Ikke CVR-enhed". Identifikationsnumret er et nummer på 8 karakterer uanset om det er et CVR-nummer, et administrativt SE-nummer eller SE-nummer for en ikke CVR-enhed. SENummer SENummer 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. CVRNummer CVRNummer Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). De første 7 cifre i CVR_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer _ kontrolcifferet. StartDato Dato Angiver startdato for virksomheden OphørDato Dato Angiver slutdato for virksomheden Side : 21 af 26

22 er Tilladelsesindehaver(0..* ) Virksomhed(1) Side : 22 af 26

23 Side : 23 af 26

24 2 Domæner 2.1 Antal Generisk type til at indikere antal af ting. Antal Data Type number Data Længde 12 Tilladte værdier Format 2.2 Beløb Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 Beløb Data Type decimal Data Længde 15 Tilladte værdier Format 2.3 CVRNummer Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). CVRNummer Data Type character Data Længde 8 Tilladte værdier Format De første 7 cifre i CVR_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer _ kontrolcifferet. 2.4 Dato Alle gyldige datoer i den danske kalender. Dato Data Type date Data Længde Tilladte værdier Format 2.5 DatoTid En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss DatoTid Data Type datetime Data Længde Tilladte værdier Format 2.6 Procent Procentuel angivelse. Procent Data Type decimal Data Længde 6 Tilladte værdier Format Side : 24 af 26

25 2.7 SENummer 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. SENummer Data Type integer Data Længde 8 Tilladte værdier Format 2.8 Tal1 Helt tal fra 0-9 Tal1 Data Type integer Data Længde 1 Tilladte værdier Format 2.9 Tal2 HelTal mellem 0-99 Tal2 Data Type integer Data Længde 2 Tilladte værdier Format 2.10 TalHel Et positivt heltal, der kan repræsenterer værdier i intervallet TalHel Data Type number Data Længde 18 Tilladte værdier Format ###.###.###.###.###.### 2.11 Tekst30 Angiver en tekst på max. 30 karakterer Tekst30 Data Type character Data Længde 30 Tilladte værdier Format Side : 25 af 26

26 Indeks: Antal... 4;26 Beløb... 4;6;7;9;10;12;13;14;15;17;26 CVRNummer... 23;26 Dato... 4;23;26 DatoTid...7;15;17;19;26 Procent... 6;15;26 SENummer...23;27 Tal ;17;19;27 Tal2...15;27 TalHel...6;10;12;14;15;16;17;27 Tekst ;7;8;12;15;16;17;18;19;20;21;22;27 Side : 26 af 26

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere