Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted"

Transkript

1 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand

2 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, - uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Forsiden Jens Larsen, Ravnshøj har tegnet til forsiden og fortæller selv lidt om planten på side 12 i bladet. Redaktion - Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, - Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, - Tlf.: eller på Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 1. august Indhold Annoncer i Skrå-en... 3 I år er det valgår... 5 Ny bestyrelse i gymnastikforeningen... 6 Af Aasted sogns historie... 7 Lokal-kalenderens faste arrangementer...10 Lokal-kalenderens øvrige begivenheder...12 Forsidebilledet...12 Hvorfor valgte vi Kvissel? Kvissel Borgerforening...16 Sankt Hans aften i Skærum...18 Sæt aldrig din kone på spil i poker...18 Opfordring til Skærumboere m.fl

3 Annoncer i Skrå-en - af redaktionen Annoncepriser ¼ side koster 220 kr. for 1 år. - ½ side koster 400 kr. for 1 år. For en merpris på 100 kr. pr. år kan man aftale en fast placering. Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. Tegning af nye annoncer kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf.: Ændring af eksisterende annoncer kan ske ved henvendelse til Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Tlf.: RAVNSHØJ MINIMARKED v/ Preben Bøgeholdt Hjørringvej 222, Ravnshøj 9900 Frederikshavn - Tlf.: TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 3

4 4

5 I år er det valgår. - Af Elsebeth Jensen, Kvissel Menighedsråd 2008 er et spændende år for folkekirken. Det skyldes ikke kun de ideer og initiativer, som nye betænkninger og lovgivning åbner mulighed for, men også at der holdes menighedsrådsvalg den 11. november. Jeg er blevet opfordret til at skrive om vore menighedsråd. Det er noget af en mundfuld, for det kunne der skrives en hel bog om, da jeg har været med i næsten 20 år. Derfor har jeg valgt at fortælle om noget aktuelt. I de senere år har der været fokus på sogn og struktur. Det handler om folkekirkens liv og vækst og at få mere kirke for pengene. Det lyder måske lidt kedeligt, men hvis man tager det som en udfordring, kan det blive meget spændende og givende. Et gammelt ordvalg siger: Hvis du yder noget godt for andre, får du mange fold igen. Rund om i landet er der påbegyndt samarbejde på tværs af sogne, og i flere små landsogne bliver menighedsråd lagt sammen til f.eks. et pastoratråd. Hos os har de 3 menighedsråd Aasted, Skærum og Kvissel også tænkt nye tanker. I næsten 1½ år har vi arbejdet med en forsøgsmodel, som nu skal evalueres. Der er stadig 3 menighedsråd med eget regnskab, som i forsøgsperioden har organiseret sig med: Et forretningsudvalg, der foruden egne møder indkalder til fælles menighedsrådsmøder min. 4 gange årligt, og så er der 3 underafdelinger. Det er et kirke-, kirkegårds- og præstegårdsudvalg, et udvalg for personale og et for kirkelige handlinger. Sidstnævnte er igen delt op i udvalg for gudstjenester, børn og ungdom, møder og kirkeblad. Vi mener, at der i denne model er mulighed for at vælge sig ind efter interesse og på den måde bidrage med det, man er bedst til. Det er godt med nytænkning, men du skal stadig kunne samarbejde og turde tage ansvar. Hvis du er positiv, har sund fornuft og interesse for vores folkekirke, er der mulighed for at få indflydelse på kirkelivet i dit sogn ved at stille op til menighedsrådsvalget den 11. november i år. Antallet af medlemmer i et menighedsråd opgøres efter antal folkekirkemedlemmer i et kirkedistrikt. 5 medlemmer for det første tusinde og yderligere 1 for hvert påbegyndt tusinde, d.v.s. at Aasted skal bestå af 6, Skærum 5 og Kvissel 5 medlemmer. De 3 råd afholder et borger-/debatmøde på Ravnshøj Skole den 19. august og derefter lokale orienteringsmøder om selve valget den 9. september. 5

6 Ny bestyrelse i gymnastikforeningen - Af bestyrelsen, Julie Tyron På generalforsamlingen d. 1. april takkede formanden gennem flere år, Pia Seiferheld, af. Og nej, det var ikke en aprilsnar, desværre! Næstformand Dorte Karlborg ønskede heller ikke genvalg. Heldigvis lykkedes det at finde to nye til bestyrelsen; June Pedersen og Mona Westergaard. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Julie Nisbeth Tyron, Kvissel. Næstformand Hanne Haages, Kvissel. Sekretær Carina Eriksson Kristensen, Ravnshøj Menige medlemmer: June Pedersen, Ravnshøj, og Mona Westergaard, Kvissel Vi siger ikke helt farvel til Pia Seiferheld, da hun har sagt ja til at bestride kassererposten dog udenfor bestyrelsen. En stor tak til Pia og Dorte for det store arbejde, de har ydet for foreningen gennem årene. Den nye bestyrelse er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson, så der bliver så mange tilbud som muligt og også et, der passer til dig! Tirsdag d. 26/8 lægger vi ud med den årlige cykeltur tag kaffekurven og naboen med og mød op ved hallens parkeringsplads kl Så er vi nemlig varmet op til sæsonstart i uge 38! - Vi ses. 6

7 Af Aasted sogns historie - Af Egnsarkivet, Thomasberg Lille Buje Når man i ældre tid fik fæstebrev på en gård fra et gods, fik man denne overdraget med besætning og inventar og skulle så sørge for, at det fæstede blev vedligeholdt og bevarede sin værdi eller endog forbedret. I 1737 kan fæstebonden Niels Erichsen i Lille Buje åbenbart ikke overholde sine forpligtelser efter fæstebrevet. Den ejendom, han har fæstet, begynder at falde sammen over hovedet på ham. Godset lader derfor afholde syn over ejendommen, for at se hvor ilde det står til, hvor meget det vil koste at reparere husene, og om besætningen er, som fæstebrevet siger, den skal være. Til at foretage syn af stedets huse og beregne de nødvendige penge for at reparere dem, såvel som hvad besætningen er værd, udnævnes Morten Jensen og Lars Jensen begge fra Øster Skærum. De møder i Lille Buje den 17. oktober Laden er på 5 gulve, hvoraf en del er nedfalden, hvilket både af tømmer og 7

8 langhalm (til tag) er aldeles uden værdi, kun 6 stolper kan tjene til brug ved ladens opbyggelse. Der kræves til ladens opbyggelse følgende: 12 fyrre stolper, heraf til hjælp 6 af de gamle. 24 udskudsstolper hvorfra går 3 gamle, som kan bruges. 12 fyrrebjælker a 12 alen. 18 stk. a 10 alen til de øverste spær. 6 stk. til remstykker. 8 stk. a 10 alen til endespær. Som det beskrives, ser der ud til kun at være et hus i Lille Buje, for der nævnes ikke noget om beboelse eller stald. Derefter har de gennemgået, hvad der er på stedet af redskaber og værktøj, og det er ned til de mindste ting. Der findes: 1 lille halmstol, 1 hammer, 1 knibtang, 2 små huggejern (stemmejern), 1 gammel tællekniv, 1 spigerborskaft med et lille bor, 1 syl, 1 nav (bor), 1 økse, 1 gammel spade, 1 gammel ubrugelig høle, 1 lille forslidt hvirvelsten (slibesten), 1 jerntyv (fork) med skaft, 1 jernspade, 7 stavkar (trækar), 1 gammel stige, 1 fyrrespand, 2 solde, 1 sandkar, 1 gammel dragkiste, 1 gammel skærekniv (sikkert til hakkelse), 1 gammelt sold, 1 gammelt drifttrug (vandingstrug), 1 gammel træbalje, 2 skeer, den ene af horn, den anden af træ, 2 trætallerkener, 1 tragt, 2 stenfade (lerfade). 8

9 Af redskaber til markbrug er der.:1 gammel næsten ubrugelig trævogn, 1 gammel harve med jerntænder, 1 gammel plov med ubrugeligt skær, 4 par stavseletræer med gamle skagler. Heste: 1 rødskimlet hest, 1 brun udlevet hest og 1 gammelt udlevet brunt øg. - Kreaturer: 2 gamle sorthjelmede køer. - Får: 2 får og 1 lam. Synsmændene vurderer at der skal bruges 93 Rd. 14 Sk. for at alt er, som det skal være Underskrevet Lille Buje ut supra (dato som ovenfor) M.J.S. og L.J.S. Det er rent ud sagt et fattigt og elendigt resultat for Niels Erichsen. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvor gammel Niels er, eller hvordan hans familieforhold er i det hele taget. Det eneste vi ved om Niels Erichsen er, at han blev viet til Maren Jensdatter i Åsted kirke 29. oktober 1724 og at de da boede i Nørre Buje. Herredstinget fælder sin dom 4. november Dommen lyder, at Niels Erichsen har forbrudt sit fæste af Lille Buje, og han må forlade stedet. 9

10 Lokal-kalenderen Faste arrangementer Skærum i maj-juni På legepladsen midt i Skærum. Tirsdage kl : Sport og leg - tag mad med til grillen Onsdage kl. 15 og 19: Kroket - der spilles efter DGI s regler. Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september-maj: Hver torsdag kl , Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. Åbent: september-april: Onsdage i ulige uger kl , maj-august: 1. onsdag hver måned kl , samt efter aftale på tlf Kvissel Idrætsforening - håndbold - se evt. ændringer på infokanalen eller på Mandag Pige lilleput (96-97) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior (kun lige uger) Herre ynglinge Onsdag Nybegyndere (00-02) Mini (98-00) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior Torsdag Herre ynglinge 10

11 Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen Hver onsdag kl Alle er velkomne. Sportens venner, Ravnshøj Præmiewhist hver onsdag kl i Væksthuset. KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl Ravnshøj Centret Hver mandag: Gymnastik. Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. Ravnshøj Gymnastikforening: Tirsdage i gymn.sal: Krudtugler. Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. kl Spring, 1. og 2. klasse kl Spring, 3.kl. og opefter kl Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl Funktionel træning M/K fra 16 år kl Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl Springlopper. Drenge 4 år - bhv.kl. kl Line Dance M/K fra 16 år kl Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, hvis ikke foreningerne selv henvender sig. 11

12 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder Følgende arrangementer er meddelt redaktionen: 4. juni 2008 Ældreudflugt for Aasted-, Skærum- og Kvissels pensionister. Arrangør: Menighedsrådene. 23. juni Skærum Sankt Hans med grill fra kl , bål og båltale kl Arrangør: Skærum Sogneforening. 26. juni Kvissel Pensionistforeningens sommerudflugt. Arrangør: Kvissel Pensionistforening. 9. august Skærum Skovfest i Katsig Bakker. Forudbestilling af grillgris til Birgitte/Christina. Arrangør: Skærum Sogneforening. 20. august 2008, kl Skærum Byvandring i Skærum - start og slut ved arkivet i Borgernes Hus. Arrangør: Skærum Lokalhistoriske Arkiv. Forsidebilledet - Af Jens Larsen, Ravnshøj Mælkebøtte eller Løvetand værdsættes især i syden, hvor den dyrkes for sine forebyggende og helbredende virkninger og på grund af dens smukke gule blomster. - Den bruges til salater. - Rent helbredsmæssigt er nyrer, stofskifte og lever dens hovedområder. - Mælkebøtten virker forebyggende overfor slidgigt og ledegigt og til forebyggelse af nyresten. I gamle urtebøger er mælkebøtten omtalt som et fint skønhedsmiddel, som brugtes indvortes og udvortes. De største lægende kræfter sidder i roden, som indeholder B-2 vitaminer. 12

13 Datoer længere frem kan evt. findes på internet-kalenderen: Hvis du har et nyere internetprogram, kan du også bruge adresserne - Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere jeres arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde. Sådan gør du: - Gå ind på én af de ovennævnte adresser. - Vælg Aktivitetskalender i oversigten. - Klik på Tilmeld nyt arrangement lige under overskriften. - Udfyld formularen på skærmen og tryk på Godkend og afsend. 13

14 Hvorfor valgte vi Kvissel? - Af Grethe & Kurt Larsen Som nye tilflyttere til byen blev vi af en byens borgere opfordret til at komme med et lille indlæg i Skrå-en, hvor vi gav vores forklaring på, hvorfor det var i Kvissel vi valgte vores nye hjem. Tilbage til år ca begyndte interessen så småt for byen. Det var igennem fodboldsporten som dengang nok var den største sportsgren i byen. Senere er der kommet mange andre gode idrætsgrene til. I de gode gamle dage var der 5-6 købmænd, slagtere, bageri, der var Tatol, tøjbutik og kro som desværre nu alle er lukket, men alligevel har byen, synes vi, formået ikke at blive en såkaldt soveby. Her er daglige afgange med bus og tog, der er både læger, frisør, en frimodig grønthandler samt mange andre erhvervsfolk, så det ser jo godt ud alligevel. Vi valgte Kvissel fordi vi syntes det er en hyggelig lille landsby og alligevel tæt på storbyen, alle hilser på hinanden, og vi synes der er idyl i og omkring byen. Nu kommer der også bredbånd til byen, - så kan man jo følge med i næsten alt hvad der foregår rundt omkring på kloden, hvis det er det man vil. Med dette lille indlæg vil min kone og jeg også sige tak til byens borgere for en venlig modtagelse og fortsætte med at nyde vores pensionisttilværelse. 14

15 - Og af Solveig Jensen Vi er begge to født og opvokset i Frederikshavn og har altid været glade for at bo der. Før vi flyttede til Kvissel boede vi i en 3-værelses lejlighed med vores ældste datter - Victoria. Men da vi ventede os en til måtte vi også have noget mere plads. Vi gik til vores bankrådgiver for at høre, om det var os muligt at købe hus. Han regnede på det og vi fik den glædelige nyhed at det kunne vi godt. Vi var blevet enige om, at huset skulle ligge i Frederikshavn eller nærmeste omegn. Thomas arbejder i Elling, men fra august, i år, flytter hans arbejde til frederikshavn. Jeg er på barsel, men skal til august igang med en uddannelse - også i Frederikshavn, så vi kan køre sammen, til den tid. Vi havde allerede smugkigget lidt, så et par dage efter havde vi 2 aftaler, en i Øster Holmen og en i Kvissel. Huset i Øster holmen var ikke lige efter vores smag og der var for meget der skulle laves på det. Derimod var Huset i Kvissel lige hvad vi var på udkig efter - ikke for stort, ikke for lille, flot renoveret, dejlig have og et børnevenligt kvarter. Huset blev heldigvis vores, så den 7. januar fik vi nøglen. Vi er utrolig glade for at bo her, og synes det er en hyggelig lille by. Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf

16 Kvissel Borgerforening - Af bestyrelsen, Lasse Vinther Tyron På generalforsamlingen d. 19. Februar 2008 var formanden Diana Andersen, sekretæren Marianne Vestkær Hansen, kassereren Brian Hald, suppleanterne Thomas Skov Andersen og Julie Nisbeth Tyron, revisor Anne Mette Holm og repræsentant til Fritidshuset Lasse Vinther Tyron på valg. Da Diana og Marianne ikke ønskede genvalg skulle to findes. Det lykkedes heldigvis. Lone Graversen og Lasse Vinther Tyron meldte sig. Brian Hald modtog genvalg og blev valgt. For at komme evt. onde rygter til livs, skal der gøres opmærksom på at Brians genvalg ikke har noget at gøre med at det var ham, der skulle sørge for den efterfølgende suppe. Iøvrigt en udmærket suppe der fik ros fra de fremmødte. Suppleanterne Thomas Skov Andersen og Julie Nisbeth Tyron blev begge genvalgt. - Revisor Anne Mette holm blev også genvalgt. Da Borgerforeningen skal have to revisorer skulle en mere vælges. Erik Jørgensen meldte sig til posten og blev valgt. Repræsentant i Fritidhuset Lasse Vinther Tyron blev genvalgt. Borgerforeningen takker Diana og Marianne for en god indsats. Der skal også lyde en tak til de øvrige fremmødte. Fødselsdag Fætter-kusine-fest Bryllup Konfirmation Barnedåb Jubilæum ÅRETS SUPERTILBUD Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse familiefester og sammenkomster. Huset ligger i naturskønt område og indeholder: En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. Henvendelse til: BJARNE NIELSEN MEJLINGVEJ 27, KVISSEL

17 På bestyrelsesmødet i Borgerforeningen d. 27. Februar blev bestyrelsesposterne fordelt således: Formand: Lasse Vinther Tyron. - Næstformand: Kathrine Prip Olesen. Kasserer: Brian Hald. - Sekretær: Lone Graversen Øvrige medlemmer: Nina Hoel, Christian Prip Olesen, Frands Jensen. Revisorer: Anne Mette Holm, Erik Jørgensen. Borgerforeningens bestyrelse er i sving og forventer at 2008 bliver et rigtigt godt år for Kvissel. En masse idéer er på bordet, og mon ikke nok et par stykker af dem bliver til noget. Vi håber på, at vi hen over sommeren bliver bedre til at få information ud til borgerne. Vi vil bestræbe os på at få indlæg til Skråen i hver udgave. På hjemmesiden vil der også komme mere information. Borgerforeningen har også oprettet sig som Borgerjournalist på nordjyske.dk. Følg med de ovennævnte steder, der skulle gerne ske noget. Som afslutning vil jeg bede jer huske på at bestyrelsen kun tæller 7 personer. Borgerforeningen er intet uden borgernes støtte og hjælp. Er vi i bestyrelsen ikke dygtige nok til at kontakte jer, så hold jer endelig ikke tilbage med at kontakte os! En stor tak til alle der hidtil har støttet og hjulpet borgerforeningen! Tusind tak! 17

18 Sankt Hans aften i Skærum - Af Skærum Sogneforening, Alice Schneider Traditionen tro arrangerer Skærum Sogneforening en hyggelig familie Sankt Hans Aften. Vi starter 2 store griller i gården ved Ungdomshuset klokken ca , og I skal bare medbringe det, I gerne vil have grillet. Man kan også medbringe det, man gerne vil drikke. Kl. ca går vi op på bakken bag ved Ungdomshuset, hvor formanden for Sogneforeningen Lene Schøning Bruun holder båltalen. Skærum Sogneforening byder på sodavand til børnene, ligeledes bydes der også på snobrød. - Så mød talstærk op. Alle er meget velkomne. Sæt aldrig din kone på spil i poker - Af Bent Nygaard Olesen, Borgernes Hus Det var titlen på årets dilettant i Borgernes Hus. Først var der forpremiere torsdag den 13. marts, hvor der mødte ca. 80 mennesker op. Det blev en rigtig hyggelig aften med rejemadder og hvidvin bagefter. Stykket blev kommenteret meget livligt, og mange mente, det var det bedste der var blevet spillet nogensinde - selvom stykket lå lige på grænsen af, hvad sarte sjæle kunne tåle. Nogle opfordrede skuespillerne til at optræde andre steder med så godt et stykke. Der var også flere, som efterlyste et program, hvor skuespillerne kunne signere, - det blev taget til efterretning. Til lørdagsforestillingen med spisning og dans var der også mødt 80 mennesker op et lidt mere blandet publikum. Stykket blev også denne dag meget positivt modtaget, så samtlige skuespillere var både glade og stolte. Det var jo flere måneders arbejde, og den eneste løn skuespillerne får er glæden ved at spille og den opbakning, der er blevet tildelt dem. Så kom igen i marts Fra bestyrelsen skal der lyde stor tak til samtlige aktører og alle, som har hjulpet os. Også dem der støttede det ved at komme og se det. Borgernes Hus afholder vores årlige loppemarked på Dybro søndag den 26 oktober fra kl. 10 til 15, hvor Ninna åbner juleland samtidig. Så har i nogle gode effekter, kommer vi og henter med et smil. Både store og små ting. Bare ring , så kommer vi hurtigst muligt. 18

19 Opfordring til Skærumboere m.fl. - Af Bent Nygaard Olesen Der vil blive arrangeret en eller anden sensommerfest. Om så det skal være høstfest eller noget andet. Folk må også meget gerne komme med gode ideer, for hensigten er jo, at vi skal blive rystet sammen og komme hinanden ved. I min barndom i Skærum kendte alle hinanden både by og land. Og de arrangementer der blev lavet i Borgernes Hus samlede ALTID fulde huse - et rigtig godt socialt samvær. Nu skriver vi 2008 og der er flyttet mange hertil, som man ikke engang kender både i byen og på landet. Men jeg er overbevist om, at de har lige så stort et behov for det sociale samvær som i min barndom. Så det er bare om at møde op til de mange gode arrangementer som Borgernes Hus og Skærum Sogneforening laver. Så skal jeg nok garantere vi kommer til at kende hinanden, og ikke mindst lad os mødes i vores dejlige kirke. Den ældste bygning i Frederikshavn Kommune. I den fortravlede hverdag er der ikke noget skønnere end at sidde i den gamle bygning. Der falder sådan en fred og ro over sig. Så mød op. BORGERNES HUS Skærums kultur- og forsamlingshus Udlejes hele året store lyse lokaler. Nye borde alt i porcelæn og bestik. Køkkenet har alle faciliteter med ny opvaskemaskine. Tlf. nr

20 Gammel Dans(k) - til fest Familiefest - Firmafest - foreningsfest Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til danse og musik fra den gamle, danske tradition. Festligt og sammenrystende I får Jer rørt og samler ekstra appetit. Kontakt Mogens Holm på

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 57 - juni 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 61 - juni 2007

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 61 - juni 2007 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 61 - juni 2007 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 54 - september 2005 Bro over Aasted å SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 60 - marts 2007 Krokus - et sikkert forårstegn SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 51 - december 2004 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 49 - juni 2004 SKRÅ-EN udgives af foreningen Fællesvirke Vest og uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted.

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 66 - september 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 69 - juni 09

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 69 - juni 09 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 69 - juni 09 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december uddeles

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 63 - december 2007 Julerosen blomstrer netop nu SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 53 - juni 2005 Vandmøllen ved Lindet SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 59 - december 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 58 - september 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos Af Steffen Schelde. Torsdag aften havde St. Andst Borgerforening arrangeret Sankt Hans i Anlægget. Der var megen tvivl om, hvordan vejret ville arte sig, og det dryppede da også lidt under optakten, men

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 56 - marts 2006 Harekillinger i marts - et forårstegn SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 52 - marts 2005 Sct. Jørgens Kilde i Katsig Bakker SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 76 - marts 2011

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 76 - marts 2011 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 76 - marts 2011 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Lokalblad for Fællesvirke Vest. Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Nr. 50 - oktober 2004. Jubilæumsnummer

Lokalblad for Fællesvirke Vest. Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Nr. 50 - oktober 2004. Jubilæumsnummer Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 50 - oktober 2004 Jubilæumsnummer SKRÅ-EN udgives af foreningen Fællesvirke Vest og uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 62 - september 2007

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 62 - september 2007 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 62 - september 2007 Lyngen blomstrer SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. september 2016 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. OIF INVITERER TIL GRATIS PØLSE OG OSTEBORD... 1 2. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGERNE... 2 3. NYE TILTAG I BADMINTONAFDELINGEN... 2

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 Esmee og Jacob blev viet i Templet den 24. august 1 Frelsens Hær, Templet korps Frederiksberg Alle 9 1621 København V Telefon 33 24 68 33 e.mail: Templet@fhmail.dk

Læs mere

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter:

Året der gik 2014. Venskaber: PR - Aktiviteter: Året der gik 2014 2014 har for Børns Voksenvenner i Aalborg & Omegn budt på mange nye og spændende tiltag, oplevelser, aktiviteter og kontakter til frivillige, forældre, børn og samarbejdspartnere. Venskaber:

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Bowlingtur for 3. klasserne

Bowlingtur for 3. klasserne Nyhedsbrev SFO april 2014 Kære forældre Vi har nu ansat 2 pædagogmedhjælpere Lasse og Michael. De har nu været her i 2 uger og er ved at have lært en del navne på jeres børn. Michael er 20 år, har et sabbatår

Læs mere

ARENDSE NYT August 2017

ARENDSE NYT August 2017 ARENDSE NYT August 2017 Indholdsfortegnelse august 2017 Forside Indholdsfortegnelse Fødselsdage Gymnastik på 2. sal Referat af Beboermøde Konkurrence Vinder af konkurrencen Aktivitetsplan Yoga Frisør Netværkskoden

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere