mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr årgang 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012"

Transkript

1 mejeristen nr årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12

2 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt for Danske Mejeristers Fagforening. Medlemstallet kom godt i gang i 2012, og dette er fortsat. Tallene viser fremgang i 9 ud af de 10 måneder der er opgjort. DMF har mange dygtige tillidsvalgte, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og OK2013 Kravene er samlet og debatteret blandt DMF s tillidsvalgte på Als-mødet. Pt. er kravene ved at blive sammenskrevet med kravene fra NNF og 3F. Inde i bladet er der mere vedr. OK2013, bl.a. en køreplan over de forventede forhandlinger. O På facebook og hjemmesiden vil DMF forsøge, at holde medlemmerne løbende orienteret i forbindelse med forhandlingerne. Køreplanen 4. dec. forhandlingsudvalgene mødes (de tre forbund). bestyrelsesmedlemmer ude i afdelingerne. Det er ikke mindst deres fortjeneste at DMF kan holde denne flotte statistik i Det er godt gået, og gør mig som jeres formand stolt. Hvem er vi og hvad vil vi Jeg mener det er vigtigt, at vi til tider husker os selv på hvorfor vi er her. Landsbestyrelsen satte ord på disse spørgsmål for et par år siden, og de kan ikke fremhæves tit nok. Feriefonden Bookingsystemet er oppe at køre, hvilket betyder at det allerede nu er muligt at leje fondens feriehuse på Kærneland. Med booking af feriehus via nettet, gøres der samtidig op med fortrinsretten. Fremover er det kun den billigere pris til DMF medlemmer, set i forhold til Serviceforbundets øvrige medlemmer. Leje af feriehus er nu efter først til mølle princippet. Lars Gram Første udgave af OK2013 avisen udkommer medio januar, og anden udgave af OK2013 avisen udkommer lige efter forhandlingerne er overstået og protokollatet om ny overenskomst er underskrevet. Avisen udkommer inden overenskomsten kommer til urafstemning, og vil indeholde de resultater og forbedringer, som forhandlingerne gerne skulle afstedkomme. Urafstemningen af OK2013 resultatet kommer som vanligt til urafstemning blandt medlemmerne. 10. dec. TR fra alle tre forbund orienteres vedr. OK2013 krav. 21. dec. udveksling af krav med arbejdsgiverne. Medio jan. OK2013 avisen (første udgave) jan. første overenskomstforhandlingsrunde feb. anden overenskomstforhandlingsrunde feb. tredje overenskomstforhandlings runde (med mulighed for forlængelse ind i weekenden). Det bliver spændende om forhandlingerne når at blive færdige efter tredje forhandlingsomgang. Skulle dette ikke være tilfældet forsætter forhandlingerne med flere forhandlinger, og i sidste ende i DMF s identitet vi organiserer mejeripersonale, hvor det enkelte medlem er i centrum. vi arbejder for at styrke mejeristernes løn og arbejdsforhold, for på den måde at løfte alle ansatte i mejeribruget til et højere niveau. Der vil i DMF formentlig være mulighed for at afgive sin stemme via internettet. Meget mere om dette i næste nummer af Mejeristen. forligsinstitutionen. Fremlæggelsesmøde med tillidsrepræsentanter af resultatet. OK2013 avisen anden udgave Urafstemning. Lars Gram DMF s værdigrundlag DMF giver medlemmerne en professionel, troværdig og individuel behandling. DMF s valgte, medarbejdere og bestyrelse samarbejder dagligt på en ansvarsbevidst og social måde, for at varetage medlemmernes interesser. DMF lægger stor vægt på at aftaler overholdes på en måde så ingen er i tvivl om, at DMF altid er loyal og ansvarsbevidst. I DMF lægger vi vægt på at de valgtes og ansattes uddannelse er på forkant med udviklingen. DMF s forhandlingsudvalg består af følgende personer Mogens Vorgod (afdelingsformand i Midt/Vest) Brian Petersen (afdelingsformand i Sønderjylland) Lars Lund (afdelingsformand i Nordjylland) Toni Rytkønen (forbundssekretær Serviceforbundet) Lars Gram (formand i DMF) Overenskomstavis bliver også en del af informationen i forbindelse med den kommende overenskomst forhandling. Derudover vil medlemmerne kunne finde information på facebook og hjemmesiden. Læs avisen når den kommer, den vil også kunne læses på DMF s hjemmeside. Troværdig og individuel behandling Forhandlingsudvalget vil arbejde seriøst på at leve op til hvad medlemmerne forventer. 2 Mejeristen nr

3 { Feriefonden informerer } Sæsonen 2013 Udlejningssæsonen startede fredag den 30. marts, og er gået stille og rolig. Heldigvis har Feriefonden haft mange glade lejere i foråret og hen over sommeren. Vejret har bestyrelsen desværre ikke helt styr på, men der har trods alt været gode stranddage. Sæsonen løber helt frem til nytåret, og man kan lige nå nogle dejlige dage på Sydals. DMF s kontingentbetalende pensionister vil kunne leje med pensionistrabat resten af sæsonen De kan leje til ½ pris på opholdsprisen fra mandag kl til fredag kl (samlet 4 dage). Nyt bookingsystem Det nye bookingsystem er nu taget i brug. Det nye system er bygget op således, at der betales og bekræftes med det samme. Ligeledes bliver det muligt at vælge hvilket hus der ønskes, og om det er med eller uden hund, eller om man ønsker flere huse eller om fælleshuset ønskes. Sæsonen 2013 Den kommende udlejningssæson er klar til booking af feriehus via nettet. Husk at leje af feriehus nu er efter først til mølle princippet. Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland strand. Annoncen kan også ses her i bladet. Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. På Feriefondens vegne - Lars Gram Prisliste 2013 DMF medl. Højsæson Øvr. medl. Højsæson Kærneland: Ugerne Ugerne Ugerne Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl fre. kl ) kr. 330,00 kr. 500,00 kr. 400,00 kr. 600,00 Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl søn. kl ) kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 600,00 kr. 600,00 Leje af feriehus pr. uge kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Leje til weekendophold ( fredag kl mandag kl ) kr ,00 kr ,00 Elforbrug er sat til kr. 3,-/kW. Campingpladsen pr. overnatning kr. 150,00 kr. 200,00 Hunde gebyr huse kr. 200,00 kr. 200,00 Hunde gebyr campingplads kr. 100,00 kr. 100,00 Kontingent for passiv medlemmer pr. år. kr. 300,00 Afbestillingsgebyr kr. 200,00 200,00 Rykkerbreve pr. brev kr. 200,00 200,00 For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat. (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før. I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 750,

4 { Samarbejde } Serviceforbundets unge i samarbejde med unge frisører Morten Monberg, medlem af Serviceforbundets ungdomsudvalg, besøgte frisørernes og kosmetikernes elevkonference, og begge parter ser frem til et øget samarbejde om at forbedre de unges faglige interesser. Mejerist eller frisør/kosmetiker. Erhvervet kan være ligegyldigt, hvis man har det til fælles, at man er ung og vil gøre en faglig indsats. Det fandt medlem af Serviceforbundets ungdomsudvalg, Morten Monberg og 40 unge frisørelever ud af, da de mødtes på DFKF, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds, elevkonference på LO-Skolen i Helsingør i oktober. Konferencen er en blanding af klassiske faglige emner som f.eks. overenskomstforståelse og indslag af frisørfaglig interesse. Men der var bl.a. også events fra stylister og oplæg om konflikthåndtering. Morten Monberg er foruden engagementet i ungdomsudvalget også tillidsrepræsentant for mejeristerne på Arlas mejeri i Hobro. -Mange af frisøreleverne var ikke så velorienterede om deres overenskomst, men det er vigtigt, at de ved, hvad der står i den. Den er skabt af deres fagforening, og det er vigtigt at vide, hvad man har ret til. Det er jo netop det, den nye LO-kampagne Er du OK? handler om. Men desværre er der mange i alle aldre, der ikke ved, at det er fagforeningen, der skaber overenskomsten og ikke lovgiverne. Nogle af frisørerne fortalte også, at de egentlig ikke syntes, at de blev behandlet ordentligt på deres arbejdspladser, og netop på den baggrund er det jo vigtigt at vide, at man skal henvende sig i fagforeningen for at få hjælp, understreger Morten Monberg. Et af formålene med at Serviceforbundets ungdomsudvalg var repræsenteret på konferencen var, at de forbunds unge skal lære hinanden at kende nu, hvor forbundene har besluttet sig for en fusion. -Det betyder ikke så meget, om man er frisør eller mejerist. Vi står ofte i de samme situationer på arbejdspladsen, og kan lære af hinanden, og vi håber, at vi i fællesskab kan få opbygget et godt stærkt ungdomsarbejde i det fusionerede Serviceforbundet. -Generelt vil vi i ungdomsudvalget arbejde på tværs af landssammenslutningerne, og der er emner nok at tage fat på. Udover overenskomsterne er der f.eks. konflikthåndtering, som er lige interessant for alle, fremhæver Morten Monberg. Han peger på, at frisørerne og kosmetikerne har mange unge medlemmer i deres forbund, og han forventer, at de bliver en aktiv drivkraft i det ungdomsarbejde, der nu skal sættes turbo på i Serviceforbundet. Ungdomskonference udsat -Vi måtte udsætte ungdomskonferencen i november, men forventer at kunne afholde den i begyndelsen af Den vil blive et vigtigt startsignal på ungdomsarbejdet i Serviceforbundet. Her vil vi få en pejling af, hvad de unge forventer af arbejdet, og hvilket ambitionsniveau, de har til det generelle ungdomsarbejde i forbundet, som skal sikre, at de også bliver hørt. -Vi skal have gang i mere informationsmateriale og flere informationsmøder om f.eks. overenskomsten, som er målrettet de unge. De skal have informationerne på en anden måde end de mere garvede medlemmer. -Jeg fornemmede, at der var gode samarbejdsmuligheder med de unge frisører, og vi glæder os i hvert fald til at komme i gang med arbejdet, siger Morten Monberg. Morten Monberg 6 Mejeristen nr

5 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2012 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 29. september 2012 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. Musikere ved Odense Symfoniorkester spillede på lurere. Direktør Hans Skjerning bød velkommen til dimissionen for de nye mejerister Beståede mejerister september Lykke Fogtmann Andersen, Holstebro. Fremstilling af opstukken ost i ostekar. Arla Foods, Holstebro Mejeri, Arla Foods, Holstebro Flødeost. 2. Jon Dirck Palm Bastiansen, Videbæk. Fremstilling af fisket ost i ostetank. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. 3. Mads Strøm Christensen, Græsted. Fremstilling af syrnet smør på kærne. Øllingegaard I/S, Skævinge. 4. Rasmus Dalby, Roslev, Fremstilling af bakteriologisk syrnet hytteost, Thise Mejeri, Roslev. 5. Christian Beha Jacobsen, Tjele. Fremstilling af Fynbo i ostetank, Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. 6. Jesper Krogsgaard Jensen, Vemb. Fremstilling af fisket ost i ostetank. Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro, Arla Foods, Ingredients Group P/S, Videbæk. 7. Jimmy Jensen, Roslev. Fremstilling af traditionel hvid ost. Thise Mejeri, Roslev. 8. Thomas Damkjær Jensen, Struer. Fremstilling af syrnet smør på kærne. Arla Foods, Holstebro Flødeost, Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro. 9. Ronny Breddam Johansen, Vojens. Fremstilling af usyrnet smør på kærne. Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens, Arla Foods, Branderup Mejeri. 10. Mette Kitt Kristensen, Kjellerup. Fremstilling af skære yoghurt. Arla Foods, England, Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri. 11. Peter Morning Linius, Randers. Fremstilling af usyrnet smør på kærne. Arla Foods, Hobro Mejeri, Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri. 12. Rasmus Ljungberg, Glamsbjerg. Fremstilling af røre yoghurt med forhøjet tørstof. Haarby Mejeri, Kirkeby Dairy ApS, Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro Uhrenholdt A/S, Faaborg. 13. Jesper Hundebøl Nielsen, Holstebro. Fremstilling af skummetmælkspulver. Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro, Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri. 14. Michael Pedersen, Vildbjerg. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro. 15. Michael Hanquist Specht, Tinglev. Fremstilling af sødmælkspulver. Arla Foods, Branderup Mejeri, Arla Foods, Kruså Mejeri. 16. Steffen Tschiskale, Århus. Fremstilling af Svenbo i ostekar. Arla Foods, Brabrand Mejeri Arla Foods, Klovborg Mejeri, Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro. 17. Kenneth Nielsen Andresen, Toftlund. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Branderup Mejeri, Arla Foods, Esbjerg Mejeri. 18. Paw Schøn Christensen, Bislev. Fremstilling af hvid ost på basis af membranfiltrering. Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe, Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. 19. Jacob Kjærside Nielsen, Videbæk. Syrevækkerfremstilling i træningsmejeriet. Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk, Arla Foods, Holstebro Mejeri, Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk. 8 Mejeristen nr

6 { Træf } Efterløns- & Pensionisttræf 2012 den & 30. august på Kærneland, Sønderjyllands afdeling 21 af vore medlemmer havde tilmeldt sig, men De havde så fri om eftermid Kaffen var lavet dagen før kom der 3 afbud (sygdom). så de selv kunne tage den. Vi mødtes tirsdag eftermiddag til kaffe, hvor de fik Kl mødtes vi igen til varm mad, som Marna tildelt de huse de skulle sove i. og Astrid stod for. Efter middagen raflede vi om Kl mødtes vi i fælleshuset til spisning. Vi fik pakker som vi selv havde med og vi var heldige at det kolde bord med et par varme retter fra Skovby få en pakke hver. Kro, en rigtig hyggelig aften med et par snapser og øl. Aftenen gik med sange, historier, m.m. Næste morgen morgenkaffe kl hvorefter de kørte hjem da vi havde sunget kærnelandssangen. Næste morgen morgenkaffe kl Vi skulle på Vi syntes det havde været et par hyggelige dage og udflugt til Blans Slagteri i egne biler til kl det indtryk fik vi også fra vore medlemmer. Vi fik en fin rundvisning hvor vi så hvor grisene kom ind og blev slagtet, udskåret og klar til Vi håber der er nogle flere af vore medlemmer der afhentning. vil slutte op om vores træf. Det er altid i uge 35. Det var en stor oplevelse (undtagen lugten). Samtidig vil jeg hermed sige en stor tak til Sønderjyllands afdeling for at de vil sponsere midler, så vi Vi skulle skynde os hjem til Kærneland, da Marna og Astrid skulle lave frokost til de alle kom hjem. kan afholde dette træf. De gav alle en hånd med. Sekretær Bendt Hansen Landsmejeriudstillingen Landsmejeriudstillingen (LMU) nu kaldet Danish International Food Contest I forbindelse med åbningen af LMU, kom Mejeriforeningens formand, Steen Nørgaard Madsen med rosende ord og tak. Bl.a. sagde han tak kammerater, tak, med klar henvisning til fjernelsen af fedt og sukkerafgifterne. Danske Mejeristers Fagforening ønsker hermed alle vindere og præmiemodtagere tillykke med de fine resultater. Specielt til de medarbejderne der fremstiller de præmierede produkter, cheferne har fået deres ros. Jeg vil også lige benytte muligheden for at takke alle der lagde vejen forbi den stand DMF havde sammen med PensionDanmark, 3F, NNF og HK. Det er en fornøjelse at møde alle mejeriernes medarbejdere, heriblandt DMF nuværende og nye medlemmer. Vinder af en uges ophold på Kærneland, blev vundet af Elin Andersen. I øvrigt vandt DMF tillidsrepræsentant fra Akafa præmien til ferielejligheden i Berlin. Tre super gode dage, og DMF er naturligvis klar til Landsmejeriudstillingen igen næste år. - Lars Gram Glædelig jul og godt nytår 10 Mejeristen nr

7 { Alsmøde } Als møde med OK-2013 Landsbestyrelsen holder altid møde dagen før et Als møde. Der er flere ting idet. Der ligger en stor besparelse i kørsel dejligt for pengekassen. Vi skal også have styr på dagen, hvor ALLE tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og miljørepræsentanter kommer på Kærneland. I Serviceforbundet er der blevet valgt ny formand John Dybart fra VSL Vagt- sikkerhedsfunktionærernes landssammenslutning har overtaget styringen, efter at Karsten Hansen har valgt at trække sig tilbage for at nyde sit otium. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores nyvalgte formand ikke længere er 20 år mere, men han virker til at ville Serviceforbundet det bedste. Først havde John et indlæg med ideer og visioner for Serviceforbundet i fremtiden. Det skal ikke være nogen tvivl om, at der virkelig trænger til at komme noget frisk luft ind på gangen i Upsalagade i København. Der var mange spændende ting, men det bliver selvfølgelig spændende om de også kan føres ud i livet. Efter en god snak med formanden, fik han lov til at overvære det efterfølgende landsbestyrelsesmøde. Næstformanden fra sønderjyllandsafdelingen var også med til mødet, så der var ekstra mange til at byde ind med sin holdning til vores problemstillinger Det gør bare et landsbestyrelsesmøde meget mere spændende at være en del af. Da Landsbestyrelsen ikke mødes så tit, har Lars Gram altid en lang dagsorden med masser af information, man kan sige det på en meget høflig måde, at det kan trække tænder ud, men det er selvfølgelig vigtigt at vi er godt orienteret. Mødet var færdigt til aften, hvor vores kollegaer begyndte at komme. Aften vagten Klokken er der spejderfrokost i fælleshuset lavet af vores fantastiske opsynspar på Kærneland, Astrid og Bendt har virkelig hjerte med i alt, hvad de laver for vores feriefond. Efter en god snak med andre tillidsvalgte, skulle der spilles et spil poker om titlen som poker kongen Danske Mejeristers Fagforening. Afdeling 902 har haft den kæmpe store ære de sidste par år, og man skulle tro det er løgn men de gjorde det igen. Et stort tillykke til Nordjyllandsafdelingen. Derefter var det på hovedet i seng så alle var friske til en hård og spændende arbejdsdag for DMF. Dag 2 Jeg var så heldig at have løbetøjet med, som flere af mine kollegaer også havde. Har valgt I lige skal se en fantastisk morgenstund på Kærneland, husk at alle kan få denne oplevelse, hvis man lejer et af vores dejlige huse. I år var vores Als ikke helt som det plejer, landsbestyrelsen havde besluttet, at vores arbejdsmiljørepræsentanter skulle inviteres med. Ideen med dette er, at få så mange som muligt til at gøre et stykke arbejde for vores fagforening. Lars Gram startede med en lille velkomsttale til alle fremmødte. Det var tydeligt at alle var klar til en spændende dag sammen med andre DMF er. Det er den eneste dag på året, hvor vi alle er samlet, som vil gøre en kæmpe indsats for vores bette fagforening. Morten Gass fra Pension Danmark måtte desværre melde pas derfor havde Morten Jensen lovet at give noget oplysning om ungdomsarbejdet i Serviceforbundet. Formanden startede med at orientere om hvad der er sket i fagforeningen det sidste år. Medlemstal, miljøkursus, Serviceforbundet, Mejeristen, delegeretmøde, faglige sager osv. Facebookside, hjemmeside og fagblad. Vi mangler indlæg til alle tre ting, derfor blev der opfordret til at ville prøve at sende noget ned til Lars Gram. Spørgsmål til formanden, Feriefonden, hurtigt diagnose, Østjyllandsafdelingen, Taulov sagen blev der snakket meget om. Antal afdelinger var også til debat. Morten Jensen præsenterede sig selv og fortalte noget om det store stykke arbejde han lavede i ungdomsudvalget, spændende at høre hvordan de unge tænker. Deres næste tiltag er et møde sammen med alle andre unge tillidsvalgte i Serviceforbundet. Overenskomst 2013 Prioriteringsskema blev gennemgået. Statistik havde Lars lavet på de udfyldte skemaer. Pension var helt i toppen, funktionærlignende ansættelse var ikke vægtet særlig højt. Weekendtillæg var også højt. Timeløn næst højest. En stor fordel med et spørgeskema er, at det ikke er den eller dem der er bedst til at være styrende i et stort fællesmøde, men det er hver mands mening som kommer til at påvirke det samlede resultat. Formanden forklarerede slagets gang for overenskomstforhandlingerne i 2013, ligeledes køreplanen for de kommende forhandlinger. Hele eftermiddagen forsatte vi med OK Der blev snakket rigtigt godt, og mange fik udtrykt deres holdning og forventning til næste overenskomstforhandling. Tak til alle som var med på Als, I har givet forhandlingsudvalget nogle retningslinjer at arbejde videre med. Til sidst ønskede formanden alle en god tur hjem. Vi snakkes Lars Lund Mejeristen nr

8 { fødselsdage } 60 år Den 27. december 2012 fylder Claus J. Frisk, Høgelundvej 18, 6500 Vojens, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med 70år Den 27. december 2012 fylder Leif Christensen, Ternevej 3, 4291 Ruds Vedby, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med - Torben Madsen 80 år Den 7. december 2012 fylder Margrethe Nielsen, Borgmestervej 5, st. tv., 6070 Christiansfeld, 80 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. Brian Petersen Den 19. januar 2013 fylder Flemming Christiansen, Horsensvej 48, 8766 Nørre Snede Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med - Mogens Vorgod 65 år Den 29. januar 2013 fylder Kurt Petersen, Slipskoven 15, 6340 Kruså, 65 år.. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med 75 år Den 18. december 2012 fylder Karl Schmidt, Vonsildvej 186, 6000 Kolding, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med Brian Petersen Den 3. december 2012 fylder Niels Petersen, Birkevej 6, 6950 Ringkøbing, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med - Mogens Vorgod - Brian Petersen Den 21. december 2012 fylder Kjeld Nielsen, Vinkelvej 7, 6650 Brørup, 80 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med - Jan Søndergaard Jensen Den 11. december 2012 fylder Karl Erik Kristensen, Solbakken 23, 5672 Broby, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med - Kent Jørgensen Den 25. januar 2013 fylder Gert Olsen, Tanderupvej 8, 5591 Gelsted, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med - Kent Jørgensen Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Brian Petersen Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist Udlevering af skolebeviser Alle mejerielever får udleveret deres skoleerklæring, et bevis for de har gennemført alle skoleophold. Michael Hanquist Sprecht, Tinglev og Rasmus Ljungberg, Glamsbjerg blev valgt som holdets fightere. Jacob Kjærside Nielsen får udleveret det Internationale uddannelsespas af Thomas Johansen. 85 år Den 14. december 2012 fylder Frede Andersen, Rørsgårdsvej 5, 7570 Vemb, 85 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med Lars Lund Tryk: Unitryk Design: Kommunikationsbureauet Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 12. februar 2013 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 14. januar 2013) Nr. 4 December årgang 14 15

9 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: sæt kryds Ønsker at leje feriehus i Kærneland I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den Til hovedkontorets notering: 16 NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening.

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 3 - september 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Slagter i Gud den barmhjertiges navn. Fri for laktose og gluten Tema // SIDE 26-30. MELDINGEN om

Slagter i Gud den barmhjertiges navn. Fri for laktose og gluten Tema // SIDE 26-30. MELDINGEN om FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 05 // 2012 MELDINGEN om fedt- og sukkerafgifterne er forstået! TEMA side 4-17 Mød ministrene, forbundets nye næstformand, Jan Gintberg og alle de andre

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere