Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR."

Transkript

1 H e r l u f s h o l m S k o l e d e c e m b e r

2 Leder Med de tre nye undervisningslokaler til Fysikum, der er ved at blive bygget og som står færdige til indvielse her i foråret kommer Herlufsholm Skole til at stå meget stærkt med hensyn til sciencefag. Halvejsresultatet kan ses på forsiden af dette blad. Og der er dermed også taget hul på den sidste fase af den ret store udbygningsplan som vi tog de første skridt til i begyndelsen af dette århundrede med udarbejdelsen af en helhedsplan, opførelsen af den flotte Sportshal Trollehallen, omlægningen af skolens kloaker og ledninger, den nye kostafdeling; Bodilgården og på det miljømæssige område med etableringen af det store flis fyr (bkv-anlæg), som snart er fuldstændig klar til at blive indfaset. Vores store satsning med et nyt skolehus på Røde Plads har vi imidlertid måtte skrinlægge (planerne blev åbenbaret i sidste nummer af Kontakt) pga. manglende ekstern finansiering. Men som med Danmarks nederlag i 1864, hvor et af bon mot erne blev udtrykt af Enrico Dalgas, der på Det danske Hedeselskabs vegne udtrykte Hvad ud af tabes, skal indad vindes er vi også begyndt at tænke sådan. Skolens ledelse har forelagt en ombygningsplan af Helenhallen til undervisningslokaler, indretning af læringscentre, studiemiljøer og ikke mindst et stort studietorv, en agora for eleverne. Helenhallen vil fortsat med den plan der foreligger (etablering af vinger) kunne anvendes til koncerter, teater og rum til fester og eksamen. Med en plan samles en meget stor del af gymnasiets undervisning omkring Agoraen, og hele denne konstruktion er væsentlig billigere både i opførelse og i drift end et nybyggeri. Der arbejdes ihærdigt på at kunne præsentere de endelig planer for bestyrelsen til mødet i december, og med en forhåbning om at byggeriet så kan gå i gang i det sene forår Nu bliver vi jo forhåbentlig aldrig færdige med at ombygge vores skole, så den lever op til tidens og fremtidens krav. Men hvad der så mangler først og fremmest er en renovering af Skolebygningen og netop ordet renovering er her det centrale ord. Og den opgave glæder jeg mig meget til også at kunne tage fat på. MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. Klaus Eusebius Jakobsen rektor 2 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

3 Indhold Leder Dimission Fugleskydning Fantasy-bogmesse på Herlufsholm Nye kolleger og afgang Pædagogisk Weekend i Oxford Hungary - a thoughtful experience! Sprogdag Global awareness through pen friends Elipsen og kagerne Ordblindhed særlig indsatsområde Gang i Ganløse Renovering af de naturvidenskabelige lokaler Studietur Nihao Kina! Herlufshol kalender Gibsafstøbningerne i Museumsbygningen Gs sidste skoledag Round Square konference Halloween Kontakt udgives af Herlufsholm Skole. Det udkommer halvårligt, i juni og december, førstnævnte er samtidig skolens årsskrift. Bladets væsentligste formål er at være en af kontaktfladerne mellem forældrekredsen og skolen. Det er overvejende af retrospektiv karakter, idet dets artikler og billeder forsøger at give et indtryk af væsentlige forhold og begivenheder i skolens liv. Det bestræber sig derudover på at bringe artikler, som skønnes at være af interesse for læserkredsen, herunder såvel artikler om pædagogik, som af kulturhistorisk karakter. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. Omslagsbillede: Hans-Jørn Bentzen. Fotografierne i dette nummer er taget af: Line Wenniche, Oliver Laumann, Christian D. Bendtsen, Frederik Casparij, Jochem Wagenvoort, Steen Brogaard, Louise Holst Hansen, Martin Arvedlund og Birgitte Lamb og Ingrid Sinding mfl. Design og tryk: npctryk as Herlufsholm Kostskole Kontakt

4 Dimission 2012 Dimission 2012 Med dimissionen begynder også ferietiden og selvom det for studenterne kan være vemodigt at skulle forlade skolen venter for mange lokkende ferieoplevelser og for andre, der måske skal tilbringe sommeren med erhvervsarbejde, dog et afbræk i forhold til mange års skolegang. Med andre ord skal man tilpasse sig en nye roller og en ny tilværelse med de muligheder og de udfordringer, det giver. Traditionen tro blev eksamensbeviserne overrakt i kirken hvor rektor talte til dimittenderne. Herefter fulgte festmiddag i Helenhallen med tilhørende overrækkelse af legater og præmier. I sin tale kom rektor netop ind på, hvordan et hvert kapitel i tilværelsen stiller nye krav til den rolle, man nu skal indtage. Rektor sagde b.l.a. Kære studenter og forældre Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist modenhed og forståelse for jeres vigtige rolle her på skolen spillet den med takt og ynde og det vil jeg gerne have lov til at takke jer rigtig meget for. Den tryghed, I har været med til at udsprede, har forplantet sig stille og roligt til resten af skolens elever og har bidraget til det gode år, vi har haft. Herefter bød rektor velkommen og gjorde inspireret af Dan Turell status over skoleåret. Rektor fortsatte: Var det så let at være elev på Herlufsholm? Eller har du ofte måttet skifte dig selv ud med en anden for at forstå det og holde det ud. Med andre ord lave et rolleskift. Jeg tror, at det er sådan i alle sociale situationer, man er i også her på Herlufsholm. Vi har netop gennemført en trivselsundersøgelse blandt kosteleverne, og det glædelige resultat er, at der generelt er meget stor tilfredshed med at være kostelev, men mange siger også, at det ikke er let og i hvert fald meget trættende at være så meget på, som man er, når man bor så mange sammen. Og den følelse kan såmænd sagtens også opstå for en elev, der ikke er kostelev, måske så bare i andre sammenhænge. Og oven i købet på en skole, der insisterer på at man ikke bare er dér, som en ganske helt almindelig gymnasieskole; man skal sandelig også forholde sig aktivt til de normer og værdier, som skolen bygger på. Og så kan det ind imellem være godt at kunne i hvert fald mentalt skifte rolle, gå ind i en andens sted, og se på det med nye øjne. Den canadiske sociolog, Erving Goffman, beskrev i sine studier, at den måde, vi gebær- der os på i selskab med andre, ofte er præget af en høj grad af automatik - en slags social grammatik, der ind imellem kan virke næsten pinagtigt nærværende. I Goffmans univers er vi alle skuespillere i en slags hverdagsteater og vi har oven i købet selv skrevet den rolle, vi spiller, ind imellem ud fra et ønske om at levere en idealiseret opfattelse af os selv - vi tegner det billede, vi gerne vil have, at andre skal have af os. Det er forbundet med en social accept hos vore tilskuere, der måske nok kan gennemskue rollespillet, men som ikke anfægter den andens troværdighed, ikke kommer med miskrediterende udtalelser og ikke træder ud af rollen og rollespillet. Det gælder om, at vi alle skal kunne bevare vores troværdighed i rollespillet - og det er problematisk i det sociale spil at sætte den anden i en situation, hvor han eller hun taber ansigt. Life may not be much of a gamble, but interaction is, som Goffmann udtrykte det. Der er mange facetter i det daglige at tage hensyn til som menneske. En rolle er ofte også indbegrebet af det at være tegnbærer: vores udseende, påklædning, sprogbrug og handle måder kan ses som en række tegn, som andre kan afkode og derudaf danne sig et billede af peronligheden. Det er noget, jeg ofte har tænkt på i forbindelse med vores beklædning her på stedet. En elev blev på et tidspunkt af en journalist spurgt, om uniformen ikke gjorde alle ens og dermed underforstået upersonlige. Efter at have tænkt lidt svarede den unge mand: Nej, tværtimod, når vi alle har det samme tøj på (so oder so), så tvinges vi til netop at arbejde med vores egen personlighed, så den kan skinne over beklædningen. Som rolleindehaver ønsker man naturligvis at levere den bedst mulige præstation og øvelse gør som bekendt mester. I teaterets verden er det kun præstationer på selve scenen, der bedømmes. Hvad der foregår bag kulisserne og under forberedelserne, er lukket land for publikum. Når vi leverer en præstation, ønsker vi kun, at vise det færdige produkt. Evigt uheldige Basil Fawlty fra det engelske badehotel Fawlty Towers (Halløj på Badehotellet) er en af de typer, der gang på gang bringer arbejdet i kulisserne frem på scenen. Basil transformerer sig fra at være den ulidelige hoteltyrandirektør, som altid er på nakken af sin kone og den spanske tjener Manuel til rollen som tjener og opofrende vært - han blander i den grad forscenen og bagscenen sammen og magter ind imellem ikke at holde rede på, hvilken rolle, der hører hjemme hvor. Men det, det hele drejer sig om som menneske, er at tage imod den udfordring, livet hele tiden giver os i de meget varierende spilsituationer, vi kommer ud i. I et skuespil kan man se forskel på den rolleindehaver, der med følelse siger sin replik, fordi det er den, der står i manus, og det er god og fin skuespilkunst, og på den skuespiller, der formår at få tilskueren til at tro på, at han faktisk ikke ved, hvad der sker i løbet af de næste minutter eller timer. Dét er verdenskunst. For os, der ikke er en del af et skuespil, der er skrevet på forhånd, er det netop kunsten at kunne improvisere, tage mod overraskelser og udviklinger, vi ikke lige havde ventet: med andre ord være beredte til at tage kampen og udfordringerne op hvor som helst og med hvem som helst. I fik et fint foredrag her i foråret om nazisternes sprog LTI (Lingua tertii imperii - det tredie riges sprog). Victor Klemperer, der var jøde og 4 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

5 Dimission 2012 overlevede krigen, var sprogforsker og boede i Berlin, sammen med sin ikke jødiske kone. Det blev hans redning. Han iagttog sprogets ændrede karakter gennem nazismens magtperiode fra 1933 til 1945 og dermed også sprogets påvirkning af det gensidige liv kald det blot rollespil mellem de politiske magthavere og borgerne i Tyskland. Umærkeligt sneg nye og ret praktisk omfattende formuleringer sig ind i sproget og skabte dermed langsomt også accept af former for både individuel og kollektiv adfærd, der ellers lå det tyske kultursamfund meget fjernt sproget blev dermed - og alle borgerne med det indirekte ansvarligt for den langsomme gift, som dette rollespil spredte. Modtager af søstrene Følsgaards kostelevlegat: Ida Boe. Gustav Moltke modtog dagelevlegatet. Så når vores måde at agere på i grupper således er en aktiv del af vores liv, så har vi et voksent og seriøst ansvar for, at indholdet ikke får et betændt indhold vi er ansvarlige for samfunds-udviklingen - ikke blot over for os selv, men over for helheden. Kære 3g, Jeres årgang har været en god årgang, gode at finde vej med, godt humør og gå-på-mod. Årets forældretaler: Anne Sophie Gamborg. Rektor overrækekr et boglegat til Janni Jensen. I har med iver og stigende interesse fordybet jer i det faglige. Vi følger her på skolen topforskeren Flemming Besensbachers ord om, at det er ingen kunst at være bedst i Danmark - det handler om at være bedst i verden - det er og vil fortsat være en intens kamp og indsats på alle områder for at bevæge sig derhen, og det er bestemt ikke alt, der lykkes for os i første hug, og der er rigtig mange facetter af et sådant mål, men som I sikkert ved, har skolens karaktergennemsnit til studentereksamen (og det er jo en af de måder, vi også måler kvalitet på) de sidste tre år udviklet sig ganske meget i den rette retning. Vi indtager nu efter vi nogle år for 3-4 år siden lå i midterfeltet af danske gymnasier - en ganske suveræn og flot placering i top-ti. Og jeres studentereksamens resultat sikrer, at vi også i år indtager en sådan placering. Selv om det kan komme til at fremstå som en noget overfladisk måde at omgås hinanden på, så er livet på en kostskole som sagt nok et af de steder, hvor et falsk rollespil ikke har så store chancer: for selv om I har mange roller her på skolen (lad mig nævne i flæng at være elev, klassekammerat, uven og ven, Herlufsholm Kostskole Kontakt

6 Dimission 2012 sportsudøver og kostelev, præfekt, drikkebroder, den der modtager ros og den der modtager ris, faser eller kritisk fjende, selv spillet kunstige roller til Stjernemix og til drama, osv. osv.) så er samværet her så intenst, at den, der prøver at spille rollespil, uvægerligt bliver afsløret og måske oven i købet i en periode taber ansigt, og derfor må finde sit eget tråd igen og sit rigtige og sande jeg, for igen at kunne blive en del af gruppen. Tess Verbashoutt At have evnen til hurtigt at kunne omstille sig, hurtigt at kunne tage bestik af en situation og så handle i den retning, der er den rigtige, er absolut en af de stærke sider, jeg noterer hos rigtig mange af jer. En af de ting jeg beundrer mest ved ungdommen af i dag - og det gælder i allerhøjeste grad også jer er den ustyrlige mængde af roller, I når at spille i løbet af ganske kort tid og i én uendelighed. Dermed siger jeg ikke, at jeg har oplevet jer falske. Tværtimod er det jo det moderne menneskes både lod, men også uendelige gave og egenskab, at kunne mestre mange, mange situationer næsten på samme tid og også kunne mestre at være sig selv. Frederik Ahlefeldt-Laurvig Uanset hvilke roller, I formelt kommer til at indtage på forskellige tider i jeres fremtidige liv, så vær opmærksomme på at spille dem professionelt og frem for alt ærligt. Dermed mener jeg naturligvis ikke koldt og upersonligt, tværtimod. Den glæde, den latter og den humor, I har vist og dermed været med til at præge vores skole som et varmt sted, har været til vores alles fordel. Vend det til også at blive jeres fordel i jeres fremtidige liv. Efter nogle betragtninger om, hvad der egentlig kendetegner en god skoletid afsluttede rektor med følgende ord: Årgang I har mange af de kvaliteter, som vi nu stræber efter. I er en stor og dejlig årgang, der med fasthed har sat jer igennem og som også har vist styrke og modenhed, når det indimellem faldt lidt fra hinanden. Jeg vil ønske jer hjerteligt til lykke med jeres studentereksamen og jeres IB eksamen. Glem os ikke, ligesom vi ikke vil glemme jer. I er en vigtig del af vores familie. Jeg glæder mig til at se jer igen til Fugleskydningen; for selvom det så allerede er En meget begejstret modtager af et boglegat Patrizia Brunetti i ivrig diskussion med andre IB-studenter 6 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

7 Dimission 2012 engang, vil den nye gang blive et fint gensyn. Held og lykke. Og med disse ord dimitterer jeg årgang 2012 danske studenter og IBstudenter Herefter talte Herlovianersamfundets formand Christian de Jonquieres og som repræsentant for studenterne Christian Holck. Årets forældretale blev holdt af medlem af skolens bestyrelse Anne Sophie Gamborg. Efter at have opholdt sig ved det særlige fællesskab som en kostskole skaber og det fællesskab på tværs af årgange, der i særlig grad har karakteriseret de seneste år, sagde Christian Holck følgende: Nu skal vi videre! Vi skal ud og søge lykken. Og hvad det at være lykkelig egentlig betyder det er til gengæld ikke noget vi har lært i skolen. - Forstå mig ret, når jeg siger det; det er ikke noget, der som sådan kan defineres og så er det vel igen noget meget personligt. Jeg har følt mig lykkelig, når jeg alene har sunget rigtig højt med på Robbie Williams men det jo kortvarigt. Det er nu, vi skal ud og finde ud af, hvad der hver især gør os lykkelige. Og det er meget forskellig fra person til person, hvad de vil lave eller arbejde med for opnå en eller anden form for lykke. Og nu jeg kunne egentlig ønske jer alle fra 208 regering held og lykke på rejsen, og må i finde det i ønsker osv. osv., men det ville ikke helt give mening. - For det kan godt være, at vi alle sammen vil noget forskelligt, og vi bliver lykkelige ved at tage forskellige veje, men netop vejen til lykken kan vi højst sandsynligt ikke finde selv. Og det er det vi skal hjælpe hinanden med efter Herlufsholm. De venskaber og de fællesskaber, der er blevet skabt skal HUSKES OG PLEJES og ikke glemmes. Og det tror jeg ikke de gør fordi vi netop har gået her. Vi deler den hvide studenterhue med alle andre gymnasier i Danmark, men kun vi har stråhatten, børen og vigtigst af alt den blå skjorte med Gøye-skjoldet. Jeg er sikker på, at hvis vi tager et kig ind i hver enkelt af vores skabe, så har vi rigtig meget gråt og blåt tøj. Det kan godt være at vi lige her i starten siger, hold kæft hvor er jeg glad for at være færdig på Herlufsholm, og går ud og køber lyserødt og neongrønt tøj og det skal der selvfølgelig også være plads til. Det er kun naturligt. Men jeg er sikker på, at vi hurtigt finder ud af, at den blå skjorte, som hænger inde i skabet, i fremtiden vil minde os om, at det her virkelig var den bedste tid. Vi vil fremover tage skjorten ud af skabet af tage den på mentalt altså. Vi er nemlig alle sammen, os nybagte studenter, nu en del af en fælles arv som vi ikke kan løbe fra, og nok slet ikke har lyst til det, når det kommer til stykket. Det jeg prøver på at sige er, at vi nu forlader Herlufsholm. Og at vi i den forbindelse måske skifter den blå skjorte ud for en tid - men vi vil altid have den i klædeskabet i baghånden. Og med de herlovianske værdier i baghånden skal vi ud og opleve verden. Finde den vej, som fører til lykken. Men vi skal jo også leve lidt så for nu synes jeg, at vi skal droppe tankerne; Hvor er jeg om 10 år, Kommer jo nu ind på mit studie næste år, Er mit gennemsnit højt nok. Det er nogle gode overvejelser, selvfølgelig, - men LIGE NU skal vi bare være klar over, at vi er bedre udrustede end så mange andre netop fordi vi har gået på Herlufsholm. Christian Holck afsluttede sin tale med at takke hørere og de øvrige ansatte for deres indsats og betydning for en vellykket skoletid. Anne Sophie Gamborg tilsluttede sig elevtalens synspunkter om at værdsætte det man har med fra skolen. Herefter stod Christian de Jonquières som vanligt for aftenens finale i form af en underholdende tale, der i kraft af sit store vid udgjorde et af arrangementets højdepunkter. Talen indeholdt dog også et alvorsord, hvor dimittenderne opfordredes til føle sig forpligtet af deres privilegerede position og udnytte den på rette vis. En pointe, der ifølge taleren ikke mindst symboliseres af skolens våbenskjold. Herlovianersamfundets formand udtalte bl.a.: Jeg blev for nogen tid siden opmærksom på historikken omkring det våben der siden 1941 har været anvendt på skolens kopper og tallerkner og nu også her på talerstolen Det er nemlig en student fra 1946 Jørgen Crüger, der på opfordring fra skolens daværende rektor, rektor Oluf Friis-Hansen og tegnelærer Albert Svendsen der har udarbejdet designet. Jørgen Crüger har i en artikel i Herlovianeren beskrevet, at Trolleskjoldet og Gøyeskjoldet danner et intimt alliancevåben, hvor Trolleskjoldet har højeste rang, men hvor trolden i courtoisie/høflighed vender sig mod venstre. Trolden er stærkere at se til end på de originale gamle våben og meningen er her, påpeger Crüger, at trolden skal udtrykke skolens vilje til at overleve den tyske besættelse. Crüger peger endvidere på at den gule farve står for forstand, agtelse, dyd og ophøjethed. Den røde farve står for opofrelse. Den hvide farve står for renlighed, visdom, uskyld, kyskhed og glæde og den blå farve for troskab og bestandighed. Det er da et værdigrundlag at tage med her fra skolen. Hvis I prøver at være opmærksom på vigtigheden af løbende at udvikle jer i det videre voksenliv, så er jeg sikker på, at I med den kulturelle, historiske, dannelsesmæssige, traditionsrige og faglige bagage I får med herfra, har de bedste muligheder. Når jeg står her på talerstolen og ser på jer, kan jeg se, at jeg står overfor et meget stærkt potentiale af unge dynamiske dimittender. I har slet og ret alle mulighederne. Herefter afsluttedes aftenen med fællessang i form af Hører I skovene suse og kaffe i Hylen inden studenterne kunne forsvinde ud i sommernatten. Herlufsholm Kostskole Kontakt

8 Fugleskydning 2012 Fugleskydning 2012 Fugleskydningen er en rigtig sommerbegivenhed og til en sådan hører naturligvis sommervejr. De senere år har fugleskydningen imidlertid ofte budt på en regnskylle eller to. Det har dog ikke hindret denne festlige dag i at blive afviklet i overensstemmelse med traditionen. I år var vejrguderne ret nådige; såvel fugleskydningsmarchen som størstedelen af skydningen kunne afvikles i fuldstændig tørvejr. De eneste tordenbrag, var heldigvis kanonerernes. De mange fremmødte gammelherlovianere og forældre kunne nyde sceneriet uden paraplyer og regnslag. Da det fuldstændig planmæssigt og kun med mindre hjælp fra tømreren var lykkedes at få bugt med fuglene, kunne fuglekongerne i trumfvognen modtage folkets hyldest. Som de eneste af eftermiddagens deltager blev de på behørig vis våde. Først herefter blev der åbnet for sluserne fra oven. Dette skete meget passende på et tidspunkt, hvor mange gæster var taget hjem og de fleste såvel diple som hørere opholdt sig inden døre for at gøre sig klar til aftenens fugleskydningsbal. Heldigvis varede uvejret kort og forvandledes snart til en helt lun sommeraften, der afsluttedes med et smukt festfyrværkeri. MHA 8 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

9 Fugleskydning 2012 Herlufsholm Kostskole Kontakt

10 xx 10 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

11 Fantasy-bogmesse på Herlufsholm Fantasy-bogmesse på Herlufsholm Danmarks første fantasy-bogmesse fandt sted i weekenden september på Herlufsholm. Billetsalget gik strygende og viser, at 1500 gæster i alt besøgte skolen og de lokaliteter, vi havde stillet til rådighed for messen. Publikum bestod af børn og voksne fra nær og fjern, selv hovedlandet Jylland var godt repræsenteret, og der blev lyttet til oplæsninger af forfatterne selv, som også måtte skrive mange autografer til de fremmødte. De mange boder med bøger måtte for de mest populære titlers vedkommende melde udsolgt, heksekunster og magi havde gode dage. Vore historiske bygninger spiller fantastisk godt sammen med genren, og der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor godt riddere og orker i slagsmål på de grønne områder tog sig ud i deres manifestation af fantasy-universets onde og gode kræfter. I de gamle munkeceller mellerne - som i sig selv både er intime og stemningsfulde rum var der oplæsninger, der var musik i klostergården, og rektor selv fungerede som guide og viste i løbet af de to dage 700 gæster rundt på skolen. Efter sigende blev han rigtig ferm til at håndtere grupper på 100 personer. Formanden for arrangørerne Rasmus Hedeboe udtrykte overordentlig stor tilfredshed og man vil nu overveje, om ikke arrangementet kalder på en gentagelse i form af en årligt tilbagevendende begivenhed. Fantasymessens facebookside flyder over med positive tilkendegivelser, her følger et par stykker: Ida Garsaae skriver: Vi ses helt sikkert til næste år! Jeg var en af de glade besøgende lørdag. Det var nogle helt fantastiske rammer for en Fantasy Bogmesse og oplevelsen levede fuldt ud op til mine forventninger og mere til... Og Sven Damgaard Ørnstrup siger: Mange, mange tak for et fantastisk (i mere end en forstand) arrangement! Vi må vel derfor på Herlufsholm også kunne notere os for en gedigen succes, og alle, der på nogen måde har været med til at søsætte dette projekt, har lov til at være stolte af sig selv. Her ses forfatterinden Josefine Ottesen, der har skrevet flere bøger indenfor fantasy-genren. (ISI) Herlufsholm Kostskole Kontakt

12 Nye kolleger og afgang Nye kolleger og afgang Efter mere end 40 års virke ved Herlufsholm fratrådte Jens Krogh-Madsen ved udgangen af skoleåret 2011/2012 sin stilling på Herlufsholm for at gå på pension. Man må sige, at Jens har nået det meste i sin tid på Herlufsholm. I en årrække var han sovesalslærer på Egmontgården og i 80erne var han i perioder en meget aktiv som iscenesætter af skolekomedier. Da Bjarne Normann Jørgensen gik på pension i 1993 efterfulgte han denne som administrativ inspektor, en post som han bestred i 14 år. Herefter var Jens studielektor og som sådan bl.a. ansvarlig for skolens pædagogikumkandidater. Ellers har Jens i de senere år i høj grad markeret sig som en flittig leverandør af egne musikalske kompositioner ved forskellige lejligheder ikke mindst ved skolens jule og sommerferiefrokoster. Redaktionen ønsker Jens og Lone held og lykke fremover. I gymnasiet har Jim Bushby og Lisa Christensen desuden forladt skolen. Jim har fået ansættelse nær sit hjem i Nyborg. Han har primært fungeret som historie og TOK-lærer i IB. Efter i en årrække at have fungeret som matematik og fysiklærer i grundskolen har Herlufsholm i forbindelse med omorganisering af den internationale linje i grundskolen taget afsked med Dorthe Andersen. Dorthe har en international baggrund og arbejdede inden hun kom til Herlufsholm i mange år i Zimbabwe. I indeværende skoleår har Dorthe fået arbejde på en skole tættere på hjemmet i Jyderup. MHA Peter Kalsen Petersen Skoleåret 2012/2013 er mit første på Herlufsholm, og også mit første år som gymnasielærer. Jeg underviser i år klasserne 1.a og 3.x i matematik, samt 2.x i fysik. Det er 3 vidt forskellige hold, som hver især rummer forskellige udfordringer. Det er for mig en hel ny rolle, at være underviser, og lige pludselig skulle formidle viden, i stedet for at modtage viden, som jeg har været vant til som elev og studerende. Jeg er 31 år og uddannet civilingeniør fra DTU i 2006 med retningen teknisk fysik, hvor jeg sluttede af med et speciale indenfor den kvantefysiske kobling mellem lys og stof på nanometer skala. Jeg havde desuden en afstikker sidst i studiet til Loughborough University i England, hvor jeg udover studierne, også fik lejlighed til at løbe og dyrke atletik, på et af Europas førende sportsuniversiteter. Umiddelbart efter jeg var blevet kandidat, begyndte jeg dog ikke, som de fleste gør, at søge jobs, men valgte i stedet at blive professionel pokerspiller. Det førte de følgende år en masse positive ting med sig, men også en del negative. Det gav selvfølgelig en kæmpe frihed, selv at kunne bestemme sine arbejdstider, ferier etc. og samtidig en kæmpe økonomisk frihed i de perioder, hvor det gik godt. Desværre var der også perioder, hvor det gik mindre godt, og ultimativt var det årsagen til at jeg valgte at søge et gymnasielærerjob. Indtjeningen var simpelthen blevet for ustabil, og nedturene var flere end opturene. Dertil kom, at jeg rent faktisk Jan Ivan Hansen Mit navn er Jan Ivan Hansen. Jeg er 50år, bor i Næstved sammen min kone, Malene, og min datter på 16 år, som går i 10. klasse. Har desuden en søn, Christopher (VUC kursist) på 19 år, som er flyttet hjemmefra, og min bonussøn, Anders (tømrerlærling), på 17 år, der bor hos sin far. Jeg er uddannet fra Odense Universitet, hvorfra jeg blev færdig som cand.scient. i 1990, idet jeg studerede kemi-biokemi-biologi. Jeg har tidligere arbejdet på Svedborg savnede lidt mere menneskelig kontakt. Det kan være meget ensomt, at sidde timer i træk foran sin computer, for selv i de perioder hvor det gik rigtig godt, kunne man sagtens føle en tomhed, og en overfladiskhed i forhold til de store beløb man sad og jonglerede med. Når det er sagt har jeg også haft en masse positive oplevelser, som jeg nok aldrig ville have haft, hvis ikke jeg havde spillet poker. Her iblandt en masse rejser til store turneringer eller andet i udlandet. Bla. deltog jeg i 2007 og 2008 i verdensmesterskabet i poker i Las Vegas, en turnering med en førstepræmie på omkring 50 mio. kr. og som i 2008 faktisk blev vundet af en dansker. I øvrigt kræver det en større fordybelse, end mange mennesker tror, at spille poker. Det handler om at kunne tænke logisk og rationelt, dvs. at kunne analysere situationer og derefter træffe de mest profitable beslutninger. Det handler altså ikke bare om at være heldig i poker, man kan dygtiggøre sig, og dermed optimere sine chancer for at vinde. Fuldstændig ligesom så mange andre ting i livet, hvor succes også kræver både forberedelse og fordybelse. Indtil videre har de første par måneder på Herlufsholm været positive, selvom jeg godt kan mærke, at det her en stor omvæltning for mig, med både faglige og pædagogiske udfordringer. gymnasium og hf, VUC Storstrøm /Vordingborg samt Næstved gymnasium og hf. I min fritid passer jeg min familie, træner kampsport (er instruktør i Yo In Kan; www. yik.dk) samt uddanner mig i mnemoteknik (hukommelsesteknik). Jeg arbejder på at blive ekspert i mnemoteknik og interesser mig især for hvordan mnemoteknik kan bruges til at lære elever at huske de kemifaglige ting, de har svært ved at huske, selv efter de har arbejdet med stoffet. 12 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

13 Nye kolleger og afgang Karsten Skjalm Underviser i samfundsfag på gymnasiet og i Economics på IB. Jeg har en tværfaglig uddannelsesmæssig baggrund indenfor statskundskab, nationaløkonomi og statistik. Efter jeg afsluttede min Ph.D., var jeg i mange år forsker ved bl.a. Royal Institute of International Affairs i London, Dansk Udenrigspolitisk Institut og ved RUC. Mine specialeområder var EU og international økonomi. Sideløbende har jeg i mange år undervist på bl.a. universiteter, handelshøjskoler og korte videregående uddannelser. I de senere år, hvor jeg har koncentreret mig fuldt ud om undervisningen, har ønsket om at undervise på gymnasieniveau vokset sig stærkere, fordi der her gives mere tid til at undervise i forhold til pensummets størrelse, og man som lærer bedre er i stand til at gennemskue de enkelte elevers styrker og svagheder. Jeg er derfor meget glad for at have fået mulighed for at undervise på et af landets absolut bedste gymnasier. Jeg synes både kolleger og elever har taget godt imod mig og jeg er imponeret over elevernes positive indstilling til mine fag og deres arbejdsomhed. Paul Lamb Min første kontakt med Herlufsholm var i 2001, da jeg deltog i en international Baccalareate konference for nordiske IB skoler. Jeg var på Herlufsholm som IB-coordinator og repræsentant for Växjö Katedralskola, et svensk gymnasium i Småland. På det tidspunkt havde jeg arbejdet som gymnasielærer i Sverige i en årrække og var en del af det team, der undersøges og derefter introducerede IB diplomuddannelsen til skolen. Det betyder, at jeg kommer til Herlufsholm med en viden, ikke kun om undervisning i og administrationen af IB, men også om filosofien bag IB-programmet. Nanna Liv Elkjær Olsen Jeg er uddannet cand.mag. i religionshistorie og oldtidskundskab. Jeg blev ret tidligt bidt af antikken, så jeg har propædeutik i både græsk, latin og koptisk. Koptisk er kort fortalt den seneste afart af old-ægyptisk skrevet med græske bogstaver. Efter endt studietid fungerede jeg som ekstern lektor ved Syddansk Universitet Odense og København Universitet. Her underviste jeg i forskellige religionshistoriske emner samt religionsvidenskabernes teori og metode, herunder almen videnskabsteori, almen historiografi samt de vigtigste videnskabelige positioner indenfor humaniora og samfundsfag siden Ved siden af underviste jeg i gymnasiet, og i 2007 blev jeg færdig med mit gymnasiepædagogikum og begyndte at læse PhD ved Københavns Universitet. Mit projekt omhandler en læsning af udvalgte tekster fra Nag Hammadibiblioteket. Nag Hammadi-biblioteket er en samling koptisk gnostiske tekster fra det 3. århundrede. Disse skrifter blev lagt i en krukke, forseglet og gemt væk i en grotte i 367, fordi den etablerede kirke begyndte at ensrette kristendommen. Ved et tilfælde blev de fundet i 1945, og min lærer i koptisk, Søren Giversen, var blandt de første moderne forskere til at læse og bearbejde dette tekstfund. Disse tekster har sammen med nyplatonisk filosofi været omdrejningspunktet for det meste af min videnskabelige aktivitet. Jeg har et højt fagligt ambitionsniveau på mine elevers vegne, men mod forventningen udmøntes dette ikke i enorme lektiemængder. Tværtimod. Faktisk giver jeg kun den allermest nødvendige lektie for, hvilket ofte vil sige slet ingen. Til gengæld forventer jeg af mine elever, at de kommer helt ned i detaljerne med materialet, og vi træner løbende teorier og begreber. Sidste år underviste jeg på et gymnasium i Brønshøj, hvor jeg fik anledning til at udvikle min gymnasiepædagogik yderligere ved at inddrage podcasts i min undervisning. Ideen går ud på at lade eleverne indtale et eksamensoplæg som podcast ved afslutningen af et forløb. Det giver dem en træning i den mundtlige formidling, en eksamen er. Og det giver mig en meget sikker indikation af deres faglige niveau. I min fritid laver jeg forskellig slags hjemsløjd eller sanker mad i naturen. Jeg er en rimeligt habil amatørmykolog, om end jeg endnu ikke er begyndt at mikroskopere svampesporer. For mig er det det praktiske udbytte, der trækker: smagen, maden. Om sommeren trækker det primitive lejrliv. Sammen med min datter har jeg vandret i finsk Lapland og på Island, og vi har en plan om at rejse til Svalbard sammen. Mens Herlufsholm unægtelig er enestående, er kostskolemiljøet velkendt for mig. Kostskoler er forholdsvis almindelige i Australien, og jeg har selv gået på St Patricks College i Ballarat, som er min hjemby, hvor jeg gik som dagelev. Jeg er uddannet i engelsk litteratur og historie på Monash University i Melbourne og siden i pædagogik, engelsk og samfundsfag på University of Tasmania, i Hobart. Jeg har flere års erfaring fra Staughton College, en skole i Melbourne, med undervisning fra 7. klasse til gymnasieniveau i engelsk og samfundsfag. Øvrige erfaringer inkluderer to år på en specialskole i Karlslunde for socialt utilpassede 9. og 10. klasseselever. Privat er jeg gift med Birgitte, som også arbejder på Herlufsholm. Hun er årsagen til at jeg nu er i Danmark. Jeg har en søn på 23, Alexander, som er bosat i Australien. Han er halvt svensk, så jeg håber hans skandinaviske aner lokker ham tættere på. Men han kan godt lide varmen i Australien. Med engelsk som hovedfag er jeg meget interesseret i litteratur. Jeg kan godt læse dansk og svensk, men læser mest på engelsk. Der produceres så meget litteratur i den engelsksprogede verden at man aldrig kan holde sig fuldstændigt à jour. Jeg forsøger også at finde tid til lidt sci-fi, fantasy og ungdomsbøger. I øvrigt kan jeg godt lide at gå til spinning og lange gåture med Digger, min australske cattledog. Jeg finder også tid til havearbejde, hvad jeg holder meget af. Det var lidt kort om mig, Paul Lamb, en mand med australske rødder og grene i norden!!! Herlufsholm Kostskole Kontakt

14 Nye kolleger og afgang Tanja Pless Med en uddannelse som Cand. Agro har jeg ikke den helt typiske baggrund for at undervise i biologi. Det var dog heller ikke et job som gymnasielærer, der var målet da jeg startede med at læse på KVL, men jeg har hele tiden gerne ville undervise. Med min uddannelse havde en landbrugsskole været et oplagt valg, men jeg fik hen ad vejen også øjnene op for, at gymnasiet kunne være en mulighed, hvilket jeg er meget glad for. Det er mit første år som gymnasielærer og det er skønt at komme til time, hvor der sidder motiverede og engagerede elever, i modsætning til nogle af de mange timer, jeg har haft som vikar på Sakskøbing Skole. Men det er også nogle af de mange timer som vikar, der har overbevidst mig om at jeg gerne vil undervise. Når en elev siger nåh, er det bare sådan?, så er det nu skønt at gå på arbejde, selv som vikar. En stor del af min fritid bruger jeg på mine heste. En hobby der altid har fyldt meget. Min første pony fik jeg, da var 10 år og har været hesteejer lige siden. Ud over at selv jobbet er spændende, er Herlufsholm også et helt specielt sted at få lov at være en del af, med mange fine traditioner. Desuden kommer man hurtigt til at føle at man hører til, når man bliver taget godt i mod fra alle sider. Pædagogisk Weekend i Som et led i lærerkollegiets efteruddannelse var lærerkollegiet fra fredag d. 31. august til søndag d. 2. september på pædagogisk weekend i Oxford. Turen var i høj grad tænkt som en inspirationstur med det formål, at give direkte anvendeligt input til undervisningen. Der blev dog også lejlighed til at få et indblik i hvilke krav byen verdensberømte universitet stiller til sine ansøgere og hvilke strategier, der med fordel kan anvendes af vore elever, hvis de ønsker at studere på et britisk universitet. På opfordring af redaktionen beretter formanden for gymnasielærernes historiefaggruppe; Susanne Geisler om sine indtryk fra Oxford. Hvis vi definerer sviptur efter Den danske ordbog, hvor sviptur er: lille, hurtig tur, så var det i bogstaveligste forstand en sviptur, da 72 medarbejdere fra skolen i skoleårets første rejseweekend drog på efteruddannelse til Oxford The City of Dreaming Spires, som den engelske digter Matthew Arnold så poetisk har udtrykt sig om universitetets mange forskellige bygninger. Kl fredag morgen eller midt om natten, som nogen vil udtrykke det, kørte bussen fra Stark, og kl blev vi sat af samme sted natten mellem søndag og mandag. En by, der har det ældste engelske universitet og som har været et akademisk center fra 1100-tallet, har en del faglige og pædagogiske aspekter, der nok kan interessere en samling skolefolk. At Knud den Store blev kronet i Oxford 1018, gør heller ikke byen mindre interessant. Dagtimerne fredag var lagt i hænderne på faggrupper, der selv havde tilrettelagt indhold og program for dagen. lege der har lagt bygninger og omgivelser til Harry Potter film og forskellige afsnit af tv-serien med inspektor Morse og efterfølgeren Lewis. Den naturfaglige gruppe gik i fodsporene på forskellige naturvidenskabskoryfæers meritter i Oxford, da de fik en rundvisning i byen, hvor blandt andet Robert Boyle og Edmund Halley blev inddraget. Rundvisningen blev efterfulgt af museumsbesøg: Det naturhistoriske Museum, Museum for Naturvidenskabens Historie og Den botaniske Have. Lørdag stod i tværfaglighedens tegn, hvor vi begyndte med Ashmolean, Museum of Art and Archaeology. Et museum, der efter en beskeden start i 1620`erne med en samling af kuriositeter, i dag kan præsen- Sproggruppen besøgte The Bodleian Library, som er Storbritanniens største universitetsbibliotek, og hvortil udgivere i Storbritannien har afleveringspligt. Biblioteket rummer over 11 millioner trykte udgivelser. Biblioteket har en særlig udstilling: The Bodleian Treasures, hvor der kan ses enestående udgivelser og manuskripter. Den samfundshistoriske gruppe tegnede sig for en rundtur med en veltalende guide tidligere studerende fra University of Oxford, der i løbet af 3 timer fik præsenteret byens særegne karakteristika herunder en rundtur på Christ Church College. Et Col- 14 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

15 Oxford tere en storslået kunstsamling og en lige så imponerende samling af arkæologiske fund. Museumsbesøget blev efterfulgt af en forfriskende sejltur på floden, hvor især The Thames Path kan imponere en trækvej, der i århundreder er blevet brugt til at trække pramme med varer til og fra London. I dag er trækvejen udlagt som en 294 km lang gangsti fra Themsens udspring i Cotswolds til Thames Barrier i Greenwich. Dagen blev sluttet på Cherwell Boathouse, et udflugtssted ved floden, hvor stemningen var meget britisk med Punting, Pimm s and Eton Mess. Sidstnævnte er en dessert fra Eton bestående af flødeskum, marengs/kyskager og jordbær rent smagsmæssigt et interessant og sødt bekendtskab. Søndag blev indledt med et besøg på Balliol College, hvor prodekanen var så venligt at vise rundt, og holde foredrag om uddannelsessystemet i Oxford, samt betingelserne for at kunne søge optagelse. Tankevækkende at dette lidt mindre college i Oxford har ca ansøgere pr. plads og det er efter en sortering, hvor man for at komme i betragtning som ansøgere skal have omkring 40 IB point. De sidste timer i Oxford blev brugt på tværs af faggrupper med mulighed for shopping eller rugby på Kassam Stadion, nabobygningen til vores hotel. Hjemturen forløb ganske stilfærdigt, og det var en flok trætte, glade og oplevelsesfyldte mennesker der blev sat af ved Stark midt om natten mellem søndag og mandag. SUSANNE GEISLER Herlufsholm Kostskole Kontakt

16 Hungary HUNGARY -a thoughtful experience! experience began to grow on her, cut off from the city; life in the nature was delicious. Our trip began on the 2nd of July 2012, and lasted until the 15th of July. Our supervisor Ann Hansen had given us the opportunity to spend two weeks in the Southern Somogy Forest area in Hungary, preserving its biodiversity together with a sum of international students. The project was organized and led by the German Salem School, in cooperation with the local Hungarian committee, in charge of the Somogy National Preserve. The impression that Sigrid Galle got before she left was that the trip would be very natural in the sense that there would be no electricity and no showering for the next two weeks. The work would last most of the day, where after the night would include stories around a bonfire. The work would include various things like rebuilding nests and huts that were used by the wildlife in the preserve. Overall, just a very ecological hardcore trip! In contrast to Sigrid, although Anette Vestergaard believed that the trip would include hard practical work in the area, she expected other factors to be less all natural, such as cabin housing, similar cool Danish-like climate, and packaged processed food which she was not looking forward to eating for the next fortnight. The trip turned out to be very different. The summer we went on this trip turned out to be one of the hottest summers Hungary had ever experienced, so the weather had been shocking, however the general mood of the trip was not affected. During our stay we slept in tents, and although at first it was strange, by the second night, the It included showering outside, eating locally grown organic food, and building bridges and de-weeding overly vegetated areas. We also took trips with our coordinators where we learned and were able to see the endangered species. These experiences gave us a deeper understanding of the area. Besides the effort we put into the project we also spent many afternoons taking trips to other national parks, and going to the beach and the pool where we got time to relax and enjoy ourselves. During some of our afternoon trips we got to see endangered otters, the distinct Hungarian White cattle, which are known for their gigantic horns. We also sent to the border between Croatia and Hungary. At the border we went canoeing which was then followed by locally prepared lunch and dinner. The canoeing helped create strong bonds amongst the volunteers and half way through there was a chance to cool off and go for a swim. What was fascinating was that the water that we swam in came from the Alps. At the end of our trip, we had a two day stay in the great city of Budapest, the capital of Hungary. A guided tour of the city was arranged, and much appreciated, to learn about its historical and cultural aspects. There were many different things to do, such as our planned viewing of a traditional Hungarian dance show. All in all, the city of Budapest and the natural preserve of Somogy were inspirationally beautiful. Not only did we create tight bonds with the other volunteers, but we also learned a great deal about what we can do as individuals and as a society to preserve the amazing wonders nature has to offer us. SIGRID GALLE & ANETTE VESTERGAARD 3IB SPROGDAG Den 27. oktober afholdt en stor del af Herlufsholms sproglærere en dag med fokus på fremmedsprog. Engelsk, tysk, fransk og spansk var omdrejningspunktet, og alle 1g-elever og 10 klasse var samlet om at beskæftige sig med, hvad vi kan med fremmedsprog, og hvorfor alle danskere bør beherske mere end et halvrustent engelsk som en af oplægsholderne sagde Why care? Dagen var planlagt således, at eleverne vekslede mellem at være til dagens tre seminarer, som blev varetaget af repræsentanter fra Berlitz, Mærsk og rapperen Ole Omkvæd og indimellem var der arbejdende værksteder. De arbejdende værksteder vore workshops tilbød emnerne Herlufsholm på Facebook, Rap, Slam Poetry, Har du talt med dit tøj i dag samt Verdens Sprog / Verdenssprog. Vi havde til formålet oprettet en ny FBside Sprog på Herlufsholm, hvor eleverne på forhånd var blevet instrueret, de havde skullet melde sig til en workshop via facebook, vi havde udskrevet en konkurrence om det bedste forsidebillede til denne side, og vi havde skrevet kommentarer samt lagt et par appetitvækkere ud. Disse appetitvækkere i form af tre af skolens lærere, der fortæller om sig selv på deres 16 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

17 sprogdag Sprog på Herlufsholm Dette flotte billede er vinderbilledet ved vores konkurrence til Sprogdagen. Det er indsendt af Christian Dimon Bendtsen. Vi valgte netop dette billede blandt mange fine og fantastifulde indlæg, da det passer perfekt med vores internationale vindue mod verden. En verden af sprog - som også de mange bøger symboliserer - og det store, lysende vindue! yndlingsfremmedsprog. Se mere på facebooksiden Sprog på Herlufsholm. I workshoppen Herlufsholm på Facebook arbejdede eleverne med videopræsentationer af deres skole, hvori både billeder og tekster på fremmedsprog skulle fremgå. Dette er blevet en meget smuk præsentation af skolen. Disse videoer ligger nu på facebooksiden. I workshoppen Har du talt med dit tøj i dag skulle eleverne tage stilling til via forskellige præsentationer hvorledes tøj ændrer på dels en stemmeføring og holdning, men også hvilke sproglige signaler ens påklædning og øvrige udstyr sender. Workshops ne rap og poetry slam bød som navnet siger på forskellige kunstneriske præsentationer. Eleverne skrev selv deres indlæg på et fremmedsprog, opførte det og videofilmede det. Disse indlæg kan også ses på facebook. I den sidste workshop med verdenssprog filmede eleverne hinanden, mens de fortalte om sig selv på deres yndlingsfremmedsprog. Og et yndlingsfremmedsprog kan altså godt være russisk, hollandsk, farsi men også tysk, fransk, spansk og engelsk. Denne workshop blev meget international. Alle præsentationer er frit tilgængelige på siden Sprog på Herlufsholm. Om aftenen havde vi en café, som vi havde tilnærmet en europæisk atmosfære. Vi havde pyntet med engelske, franske, spanske og tysk flag, der var indkøbt tysk øl og pølser, spanske chorizos, franske baguettes og det angelsaksiske indslag blev cola og marshmallows. Vi havde håbet på og opfordret eleverne til at sammensætte musikken varieret også i forhold til sprog, men det blev ingen succes. Er vi trætte? Ja, men også tilfredse. Langt de fleste af eleverne gik motiverede og meget engagerede til værks, og resultaterne på facebook taler for sig selv. ISI Jochem Wagenvoort The museum building contains a lot of history for instance the physics collection Das Museumsgebäude fasst viele Geschichte zum Beispiel die Physik-Sammlung El edificio del museo contiene mucha historia por ejemplo la colección de Físicas La bâtiment de musée contient beaucoup d'histoire, par exemple l'assemblage de physique Herlufsholm Kostskole Kontakt

18 Global Awareness Through Pen Friends Global awareness through pen frie Herlufsholm School, Denmark and Waikato Diocesan School, New Zealand have again been working together on a joint English assignment exchange of Pen friend letters. Waikato Diocesan School is a private boarding and day school for girls located in the city of Hamilton in New Zealand s North Island. While attending their centenary as a former pupil, I made initial contact with the school in October 2009 with a proposal for a series of joint English lessons involving letter writing. The suggestion was kindly received with interest and enthusiasm, resulting in cooperation between the two schools English Departments. In today s world of text messages, s and short forms of written communication formal letter writing is a dying art and therefore must be taught in English lessons. The Pen Friends assignment, which is identical for each class, involves writing a letter to a pupil of more or less the same age in another<r country. The requirements include correct layout, grammar and usage, inclusion of several specific points of information and writing of an envelope. Letters this year have been exchanged between Herlufsholm s 8B and Waikato Diocesan s 10ZT. Draft letters were marked by the respective English teachers, Jackie Rassall at Diocesan (10ZT), and Josephine Hartmann (8B) and Jocelyn Pedersen (English for Native Speakers 8B) at Herlufsholm, before being corrected, placed in envelopes and sent to each school. The aim of this project has been true global awareness and has been approached with enthusiasm and interest. Each pupil has been randomly matched with one from the other country. A real assignment which is written, not only for the teacher to read and assess, but for a classmate who has completed the same one in his or her classroom on the other side of the world, gives meaning. At the same time each pupil is learning about what it is like to live in a different Hemisphere and comparing lives and interests not just from a book, but from a real global classmate. JOCELYN CHAPMAN PEDERSEN Below are impressions of the project written by pupils from both schools: When we first heard that we would be writing pen pal letters to people in Denmark we were really excited! We thought having a pen pal would be really cool because it would mean we would get to know someone in a different country, and learn about what his or her everyday life is like. After we had sent our letters, everyone was really excited to see who they had gotten as their pen pal and what their personality was like. The day we received our letters was a really fun English lesson because everyone talked about their pen pals with each other and shared what their likes and dislikes were. We thought this was a great thing to do as it lets you experience different people s cultures and tell people about yourself and have them, in return, tell you things about themselves. It has been a great thing to do, so thank you for writing back to us; we would really love to do it again sometime. LAUREN AND LYDIA 10ZT An exciting opportunity I had this year was writing pen-pal letters to students from Herlufsholm Skole, Danmark. I remember when the teacher told us everyone was excited and asked the teacher hundreds of questions such as how old will they be?, is it a boy or a girl? I heard excited chatter throughout the classroom. Everybody began writing their letters immediately, all incredibly excited to get them finished and sent away so that our pen-pals reply would 18 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

19 nds come promptly. Everyone was curious to see how different their lives would be in comparison to ours. Over the next few weeks we constantly asked our teacher, Mrs. Rassell, if she had received the replies. The day finally arrived after much anticipation and we tore open our letters in excitement. The contents were extremely interesting. It was exciting to read the very different lives they led. This was an experience that I would definitely like to do again as I learnt a great deal about another country, their lifestyle and culture which were a great contrast to ours in New Zealand. MOLLY DENSEM 10ZT In our class we have got pen friends. We have all received letters, some even two. We have sent letters back to them where we told about our life here in Denmark. In their letters our pen friends wrote about the same things, how it is to live in New Zealand. Some people have also found their pen friend on Facebook and have written to them. We thought it was a very exciting and fun experience to write with someone who is in another country and we would really like to do it again. LISE DU LARSEN OG JOSEFINE LARSEN, 8.B Two weeks ago we - 8.B - got an assignment which was as follows: Write about yourself (hobbies, family etc.) for a girl who goes to Waikato Diocesan School - New Zealand. I sat on the chair for an hour. What could I write about myself? What was my life like? What was my school like? Suddenly, I did not remember anything about my life! After a while, I started writing: My name is Sarah... As fast as I had forgotten about my life I remembered. My fingers drummed on the keyboard - fast and dangerous. I forgot everything around me and started thinking about the girl who would receive this letter. A girl on the other side of Earth - incredible! What would she be like? How would I appear to her? This was exciting. After a while I got her letter and, of course, I opened it at once. She told me about her family, friends, school and sports. She asked me about my favourite food and if I liked chocolate. I already felt her personality shine through the letter. This was interesting. I started thinking about my next letter... I like the idea of having a pen friend, a friend who lives in another city, another country, a friend who can tell you about another culture - about their traditions and about their community. All my life I have lived in Denmark which results in my 'knowledge-of-various-communities' - hunger. When I got the opportunity to write with a girl who lives in a place so different from where I live, I became excited! I believe that starting up this exchange of ideas and knowledge will be a very interesting and educational journey. SARAH JALILI MIKKELSEN (ENS)8B Elipsen og kagerne Spændingen er udløst, og ellipsen og kagerne er overrakt. Modtagere af hædersbevisningerne er Johan Christen Thomassen 3z, (se billed) som fik ellipsen, og Frederik Wylich-Muxoll 3a, (se studietur Berlin s.17) som tildeltes kagerne. Kagerne er herlovianersprog for kammeratskabsstagerne. Det er et skulderklap og en anerkendelse, som hvert år gives en elev i 3g, som de fleste diple anser for at være en rigtig god ven. Afgørelsen falder efter en anonym afstemning blandt diplene, og kagerne pynter på vedkommendes hummer hele skoleåret. Elllipsen eller ellipsoiden, som der står i omtalen fra 1965, hvor prisen for første gang blev uddelt, er en pris, der ifølge stifteren Just Lunnings bestemmelser gives en værdig discipel, der med hele sin holdning og fremtræden lever op til Herluf Trolles og Birgitte Gøyes ånd. Der er tale om en kunstgenstand, udført af Georg Jensens sølvsmedie efter tegning af digteren og fysikeren Piet Hein. Tanken er, at ellipsen skal symbolisere forbindelsen mellem humanismen og de eksakte videnskaber mellem ånd og materie. Fælles for begge priser er, at i forbindelse med dimissionen tilbageleveres. Kagerne tildeles i det nye skoleår en ny vinder, og modtageren af ellipsen får som en personlig gave sølvmanchetknapper præget med Trolle- og Goyevåbnene. ISI & MHA Herlufsholm Kostskole Kontakt

20 Ordblindhed særlig indsatsområde Ordblindhed særlig indsatsområde Lidt sener mosk? Kan du læse overskriften? Det står Lidt senere måske?. Eleven, som har skrevet det, er ordblind og en elev. Ordblindhed, der er af neurobiologisk oprindelse, er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Det er altså tale om en specifik indlæringsvanskelighed, der skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Den ordblinde er ofte meget dygtig til at lære sig alle mulige andre ting, og derfor er ordblindheden tit og ofte overraskende for den ordblinde selv og for omgivelserne. Hvorfor kan sådan en ellers dygtig elev ikke lære at stave til måske eller senere, fristes man til at tænke. Trods mange og lange ihærdige forsøg er det dog ikke lykkedes den ordblinde at erhverve sig optimale læse- og skriveevner, og de fleste ordblinde vil opleve at have alvorlige læse- og skrivevanskeligheder hele livet. Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse på lige fod med at have en svær syns- eller hørenedsættelse. Når man som ordblind tager uddannelse, f.eks. en gymnasieuddannelse, vil man dagligt være udfordret til det yderste. Den ordblinde skal som andre på uddannelsen beskæftige sig med at tilegne sig og udveksle viden, hvilket kræver, at man både læser og skriver på et godt niveau. Men den langsomme og upræcise omsætning af bogstaver til sproglyde gør netop, at mange ordblinde læser usandsynligt langsomt og ofte upræcist. Det tager urimeligt lang tid for den ordblinde at læse pensum, ofte to eller tre gange Hej, jeg havet fuld kommen glemt vores aftale. Kun det moske være muligt at rykke det til lidt sener mosk kl. 12? Det er ok vis du ikke kan. Hilsen x (SMS fra ordblind på Herlufsholm). Måske vil jeg godt adoptere et barn, men jeg tror ikke selv, jeg selv vil have børn. Jeg vil simpelthen ikke udsætte et barn for det, jeg har oplevet gennem folkeskolen og nu i gymnasiet. (Ordblind på et andet gymnasium, 17 år) Jeg vil give gerne give Skt. Peter et år af mit liv for bare i en uge at opleve at læse lige så hurtigt og flydende som de andre på uddannelsen. Ingen begriber, hvor pygmæ-langsomt jeg læser. Selv min ellers søde kæreste ser dum ud, når jeg forsøger at snakke med ham om det. Jeg føler mig SÅ alene med mine ordblindeproblemer. (Ordblind på cand. pæd. pæd. uddannelsen) så lang tid som for andre studerende. Det i sig selv er en stor belastning. En særlig udfordring for den ordblinde under uddannelse er, at den upræcise omsætning af bogstaver til sproglyde, gør det svært at læse ord, den ordblinde ikke har set før. Og sådanne ord og begreber flyder det jo med dagligt, når man tager en uddannelse. Men også skriftlige opgaver i gymnasiet er en umådelig lang og tidskrævende proces for den ordblinde. Som ordblind skal man koncentrere sig dobbelt i forhold til sine kammerater: Bruge store resurser på at stave korrekt og samtidig have fuldt fokus på indhold og sammenhæng i teksten. For ordblindhed handler ikke kun om at være halvdårlig til at stave og læse langsomt. Oftest har man som ordblind også svært ved at holde syntaksen (sætningsopbygning) rigtig og få flow i sin skrivning, så sætninger og meninger hænger sammen som en rød tråd gennem hele opgaven. Ordblindhed er langt hen af vejen et sprogligt problem, hvilket tydeligst kommer til udtryk i de skriftlige opgaver ved forkerte valg af ord i teksten og sætningskonstruktioner, der kun forstås af den ordblinde selv. Det er et væsentligt problem, for den ordblinde bliver da mere bedømt på følgerne af sin ordblindhed end på det faglige indhold af en skriftlig opgave. For at hjælpe den ordblinde i sådan 20 Herlufsholm Kostskole Kontakt 2012

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist Tale ved dimissionen den 27. juni 2012 Kære studenter og forældre, Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist modenhed og forståelse for jeres vigtige rolle

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture

Nyhedsbrev. Streams of Culture S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev F E B R U A R 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Referat fra mødet i Adana Resultater og produkter Book of Friends I uge 2 deltog vi i det andet møde

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvor er det dog en overvældende følelse, at stå her med eksamensbeviserne i. hænderne, huerne på hovedet - og formentligt en gang god sprit i blodet!

Hvor er det dog en overvældende følelse, at stå her med eksamensbeviserne i. hænderne, huerne på hovedet - og formentligt en gang god sprit i blodet! Kære alle sammen. Kære lærere, kære forældre og kære studenter. Hvor er det dog en overvældende følelse, at stå her med eksamensbeviserne i hænderne, huerne på hovedet - og formentligt en gang god sprit

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev A P R I L 2 0 1 1 Streams of Culture Tredje projektmøde I N D H O L D : Rio Maior Referat fra mødet i Rio Maior Resultater og produkter Regional præsentation

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046

Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046 Lu Brisbane sign - skyline Første rejsebrev fra Brisbane, Australien 2. praktik periode Christina Bach Mølholt HS13046 Diving - Great Barrier Reef Kænguru Australia Zoo Så blev det tid til, at jeg skal

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere