DET VAR SOM POKKER! OM DUKKEDRENGEN AF PETER MOURITZEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET VAR SOM POKKER! OM DUKKEDRENGEN AF PETER MOURITZEN"

Transkript

1 1 DET VAR SOM POKKER! OM DUKKEDRENGEN AF PETER MOURITZEN Af INGER-LISE LUND Peter Mouritzen bevæger sig som altid rundt om kernemotiverne det gode og det onde som altid kan man tillade sig at skrive fordi Peter Mouritzen i hver ny fortælling hvirvler læseren dybere ind i den filosofiske problemstilling om driften mod det onde, men unge læsere kan begynde her. Dukkedrengen (2009) er en ungdomsroman om personlighedsdannelse og om at vælge det gode frem for det onde. Romanen er en moderne roman usædvanlig som genre, og usædvanlig smart skruet sammen oplagt til hovedværkslæsning på folkeskolens klassetrin. VERDEN VIL BEDRAGES Snyd og bedrag styrer livet i Las Vegas hvor hovedpersonen John Clark junior er vokset op. Han er ved romanens start en ung fyr i puberteten en ny John som er i vildrede om hvem han egentlig er, og om hvad der er meningen med livet. John og hans mor er flygtet til Danmark væk fra Las Vegas og faren John Clark senior med de psykopatiske træk. Clark er bugtaler og optræder i store shows med sine helt specielle dukker, dummies. Dukkerne har sjæl, de har deres eget liv, og de taler til John som lytter med lange, lange ører. Tre dukker adskiller sig fra de øvrige. De Tre Monte Carlos. To af dem er rare og onkelagtige. Det er dukken Louis Ferdinand som før sin død var kasinocroupier, og Archibald Grant, som engang var sørøver med klap for øjet. Da John var lille, fortalte de historier for ham om deres spektakulære liv. Selv om det var skrappe historier, skræmte de ikke den lille John. Det gjorde til gengæld den tredje, Tommy Dummy, dukken med de stirrende døde, onde øjne. Far Clark bedyrede at Tommy snart ville blive vakt til live når den fik sin egen sjæl, og det er netop hvad den får da kasinodetektiven dør.

2 2 Djævelen, Fanden eller Doc Pokker som han hedder i bogen, har en finger med i spillet. Clark har på et tidspunkt indgået en kontrakt med Djævelen selv. Han har givet ham sin sjæl som pant for rigdom og magt her i livet. Money is good, Money is God but the Devil is bad and that s better. (s. 37). Til gengæld for sin sjæl får han magt over mennesker, og han får af Djævelen netop de sjæle til sine dukker som han ønsker sig. Livet i Las Vegas er for Clark-familien et liv i overdådig luksus, købt for alle de penge som Clarks bugtalerdukker tjener ind. Til luksus hører også amerikanske dekadente parties. Ved et særligt poolparty optræder en tryllekunstner, Doc Pokker hedder han. I sine illusionsnumre tryller Doc Pokker bl.a. kasinoduller i swimmingpoolen om til havfruer. Festen er våd, og John har drukket lidt champagneslatter. Da alle er gået, ser han Doc Pokker sidde ved poolen og tale med en hånddukke. Den viser sig at være Johns far. Samtalen drejer sig om magt og om at styre verden. Djævelen bekræfter sin aftale med Clark om at bytte magt for hans sjæl, men husker ham på at han for endegyldigt at få magt også må vise at han har styr på sin egen søn. Her slutter samtalen, og John bliver bragt i seng, men et uhyggeligt fund næste morgen af et havfrue-lig i poolen opskræmmer moren, og hun og sønnen John flygter til Danmark væk fra John Clark. Han er en troldmand, hviskede mor engang til mig. Vi må væk, John (s. 69). Livet i Danmark er hverken let for John eller hans mor. Hun stikker løgne for at dække over et luset liv, og John hjemsøges af stemmer der overtager hans liv. Et mareridtsagtigt gensyn med Doc Pokker udløser Johns beslutning om at vende tilbage til Las Vegas for at gå i lære hos sin far eller måske for at hævne sig på ham. Han er tilbage i den falske verden i Las Vegas hos sin far. Han venter mig. Men han ved ikke, hvad der venter ham!. Slutningen peger i mange retninger og er helt åben. TEMAERNE Det centrale tema cirkler rundt om det ondes kamp mod og måske sejr over det gode. Ondskaben som også omfatter løgnen og bedraget, flyder ud over hele romanen i alle dens lag og i alle personer. Man møder det onde selv i Fandens skikkelse og oplever mennesker som tilsyneladende ureflekteret giver sig det onde i vold. Forholdet mellem far og søn er tematiseret. Faren sælger så at sige sin søn til Fanden, og relationen mellem dem har karakter af magtudøvelse. Det står åbent om afslutningsreplikken peger på at rollerne byttes om. Det frie valg ligger som et skjult tema i romanen. John er i puberteten han er åben over for påvirk-

3 3 ninger og er midt i en vigtig personlighedsudvikling, men er valget i virkeligheden frit? Kan John frit vælge det gode, eller er han fortabt på forhånd? GENREN Med god grund forbinder man Peter Mouritzen med gyseren. Med Djævelen som aktør er gyset middelalderligt levende, og Djævelen i Dukkedrengen kender ingen nåde. Magt er den ultimative gevinst, løgn og bedrag midlet, og prisen er sandheden, moralen og kærligheden. [D]et går altid bedst uden sjæl blandt menneskedyrene, siger Doc Pokker, alias Djævelen (s. 64). Det er i særlig grad på det psykologiske plan at gyset folder sig ud. Der må jo være nogen som styrer legetøjet når det om natten skræmmer John hver gang han har været ulydig, og noget må der være sket i virkeligheden når en kvinde med forkullet underkrop findes død i poolen efter den nat hvor John har oplevet sin far i samtale med Doc Pokker og har set ham kaste en havfrue i poolen. Uvisheden og den flydende grænse mellem det realistiske og det magiske bruges som et psykologisk gys. Gyserens klassiske genretræk er til stede i form af mørke nætter med det uskyldige barns frygt for død og fortabelse. Flugten er et klassisk træk flugten fra det onde og fra den onde far, men viser sig at være umulig. Ligegyldigt hvor John befinder sig i verden, kan han ikke flygte fra det onde fordi det onde så at sige er plantet i ham selv. Magien er også et gysertræk, og magiens aktører er Djævelen i alle hans forklædninger, Spilledjævelen, Fanden, Pokker, selv fandens kat Ludo og dens søster Mania som kradser mennesket til blods med skarpe klør. De levende dukker er klassiske gyserfigurer. Magien er trukket fra børnehøjde til voksenhøjde hvor dukker ikke bare er søde, men fandenivoldske. Mouritzen trækker på de klassiske gysertræk som han gennem sit forfatterskab har udviklet og perfektioneret ikke mindst i en ironisk-grotesk retning. Det er i sproget at dette træk folder sig særligt ud. Man kunne også kalde romanen en montage eller en mosaik. Den er sammensat af vidt forskellige dele som peger i retning af nyere fortælleformer som

4 4 deler træk med hjemmesider og multimedieformer. Almindeligvis er kompositionen et genretræk ved gyseren, men her er mosaikformen et særligt virkemiddel som lader det være op til læseren at stykke et billede sammen til en enhed. For gysergenren er kompositionen usædvanlig. KOMPOSITIONEN Dukkedrengen læses forfra, men forstås bagfra. Den er alt andet end komponeret efter en klassisk berettermodel. Dukkedrengen er sat sammen af: den klassiske fortælling, de tre dukkers fortællinger om deres liv erindring, John husker tilbage på barndommens skrækoplevelser, på sit møde med dukken Tommy Dommy, med Djævelen Doc Pokker og ikke mindst med sin far, John Clark monolog, Doc Pokkers enetale til John om spillets væsen digt, John digter om at være dansk essay, John erklærer sig selv for et essay/et forsøg et hverken/eller som puberteten er beretning, John beretter om hændelser i livet. De 15 kapitler stykker et billede sammen af John som den absolutte hovedperson. Kapitlerne er tilrettelagt så det i overvejende grad er John selv der fortæller, men fortællestemmen er også udlånt til de andre aktører i Johns liv enten som direkte fortællere eller med replikker. Når De Tre Monte Carlos fortæller, er det som klassiske fortællere, men når vi hører Doc Pokker tale, er det Johns fortællerstemme som arrangerer Doc Pokkers replikker. Mest overraskende forekommer Johns digt om danske John og Johns essay om John. I romansammenhæng er de to kapitler usædvanlige, men som skrivegenrer i folkeskoleregi er det to traditionelle genrer. Der er direkte henvisninger til at digtet og essayet er opgaver som John skriver til skolen. Digtet tegner et billede af John som er splittet mellem sin danske og amerikanske identitet. Essayet tematiserer puberteten. Romanens psykologiske spil udfolder sig i begge genrer, og Mouritzen præger genrerne rent kunstnerisk. Rækkefølgen af kapitlerne er interessant. Det ene afføder ikke det næste. Vi begynder i nutiden og smutter herefter frem og tilbage i tid. Oplevelserne kommer uden nogen form for kronologi. Berettermodellen er ophævet den må læseren selv skabe. Læseren må skabe historien ud af fortællingen.

5 5 Med sin blanding af genrer og fortællere med sine mange forskelligartede kapitler hvor rækkefølgen godt kunne være en anden, får Mouritzen tilrettelagt et mønster som først bliver tydeligt når romanen er læst til ende. INTERTEKSTUALITETEN Når der i tekster er genkendelige fællestræk med andre tekster, taler man om intertekstualitet. Det er ofte de store klassiske fortællinger der optræder i nye forklædninger som det netop er tilfældet i Dukkedrengen. Peter Mouritzen har i flere af sine tekster trukket på store forgængere som fx i Det usynlige eller Ellekongens søn i antologien Hekseringe. Der er det Goethes digt Der Erlkönig som har inspireret Mouritzen til handlingen. Faust har med stor sandsynlighed været inspiration til Dukkedrengen. Faust var en virkelig person, Georg Faust, en alkymist som bedrev sortekunster for at opnå gevinst i livet. Hans historie bliver herefter stof til mange fortællinger om manden der indgår en pagt med selve Fanden. Når han dør, skal Fanden have hans sjæl til Helvedet. Til gengæld får Faust særlige fordele i levende live. Det går i begyndelsen, men med alderen prøver Faust at befri sig fra sit løfte for at redde sin sjæl fra evig fortabelse. Faustmotivet optræder tidligt både i malerkunsten (Rembrandts radering fra 1652) og i litteraturen hvor Goethe gentagne gange skriver historien med forskellige religiøse vinklinger. Danske forfattere som J.P. Jacobsen og Johannes V. Jensen skriver også motivet ind i deres forfatterskaber. Dukkedrengen er således en moderne parafrase over Faust. Doc Pokker, alias Fanden eller Djævelen, siger det direkte mens han sidder med John Clark som hånddukke på poolkanten: Jeg vil give dig den sjæl, som du så brændende ønsker. Og jeg vil også opfylde dine ønsker, hvis du skulle have flere, i fremtiden. Har du for eksempel styr på din egen dreng? Man skal have orden i sit eget hus, før man erobrer verden. Nå, det ordner sig, hvis det bliver nødvendigt. Men du kender betingelserne, først skal du bevise over for mig, at jeg ejer din sjæl. (s. 41), og senere siger Doc Pokker til John junior: Jeg tager din sjæl, hvis du taber. Jeg beholder den her i pant for din krop. (s. 64). Det er interessant i denne sammenhæng at John hedder det samme som sin far i navneforstand er han en klon af sin far. Det understreger at historien om Faust er en uendelig historie i et uendeligt antal af nye kontekster. Et andet intertekstuelt træk er de to latinske sentenser: Mundus vult decipit verden vil bedrages og Ergo dicipiatur så lad den blive bedraget. Pludselig en morgen vågner John med pubertetsstemme og taler latin. Det

6 6 ryger bare ud af munden på ham uden at han kender betydningen. Det gør læseren nok heller ikke, og først langt senere i romanen, s. 34, forklares citaterne da dukken Tommy Dummy oversætter betydningen for et publikum. Med dyb ironi viser det sig at den sidste replik er sagt af en kardinal senere Pave Paul 4., altså en kirkens mand, mens det første udsagn mange år tidligere er sagt af en hofmand hos den skruppelløse kejser Nero. På snedig vis får Mouritzen os til at se en lige linje fra vores historiske fortid til vores egen nutid at alt på en måde er sagt eller sket før. John husker sine børnesange, men hvor disse sange forbindes med tryghed og hygge, indser den halvvoksne John at teksterne har noget andet i sig. Danse, danse dukke min bliver på side 74 til Danse, danse dukke mor. Moren har på det tidspunkt givet op over for faren og dennes magt over sønnen. Clark udøver sin psykopatiske magt over dem, og børnesangen Solen er så rød, mor får nyt indhold for John: Ræven går derude, mor, nu er solen død, mor, ræven går derude, mor. Mouritzen sender med Dukkedrengen også signal om forbindelse mellem sine egne værker. Han har i flere af sine tekster bevæget sig rundt i grundtemaet om det onde og alle dets skikkelser, men også dukken som signal om død har været figur i fortællingerne som har skabt forbindelsen mellem virkelighed og fantasi, og om vores sansers bedrag. Dødningedukken er en af Mouritzens kendte romaner, og især åbningsreplikken vækker genkendelse: Der sad en død pige i klassen. FORTÆLLEREN John er den helt centrale hovedperson. Som fortæller befinder han sig i brændpunktet. Det fortælletekniske begreb hedder fokalitet. Det stammer fra narratologien, som er teorien om fortællende teksters struktur. John er fokaliseret hvilket betyder at han både er fortæller og en del af historien. Han er selv med i fiktionen. Det er hans version som læseren får af næsten alt hvad der foregår. Vi hører pubertetsdrengen fortælle om både livet som det former sig nu i Danmark, og som det formede sig da han var den lille dreng John der boede i Las Vegas og oplevede sine forældres livsførelse i showbizz. Moren og De Tre Monte Carlos er fokaliseret i hver deres kapitler af romanen. Doc Pokker får også fortælletid, den eneste som ikke fortæller, er far Clark. Læseren må selv hæve sig op over den mosaik som John og de andre figurer præsenterer for os som deres liv. Vi må selv finde ud af den rette sammenhæng i denne livsfortælling. Det er gennem det arbejde at en eller flere mulige fortolkninger vokser frem.

7 7 SPROGET Mouritzen er en ordkunstner. I flere af sine tekster som Drengen der gik over gevind kredser Mouritzen om ordmagi ord der iscenesætter begivenheder og styrer handlingsgange. Ord er magt. Fortælleren har magten. En bugtaler taler gennem sin dukke styrer dukken. Djævelen har magten over Clark, Clark har magten over John. Ordene regulerer magten. Djævelen siger til John at netop koden til magten er ord, tre ord: Mundus. Vult. Decipit. Det onde optræder ofte i bandeord, så når djævelen bander, får det en ironisk klang. Det var pokkers! Du har skjulte esser i ærmet, John. Jeg har nok undervurderet dig. Du kender allerede koden, John, Hvad siger du nu? Så lad den blive bedraget. Tak skæbne! Du er pokkerme lærenem, John. Du ved allerede, at det ikke drejer sig om almindelige spillekort, her spiller vi højt spil med mennesker. Du er din fars søn. Jeg bliver helt bange for dig, og jeg bliver ellers ikke let skræmt. Jeg er jo Pokker! (s ) Pokker er Fanden. Pokker var oprindeligt en omskrivning for kopper (små kopper) eller syfilis (store kopper), men langsomt er Pokker gledet over til at betegne det onde eller Fanden, og Mouritzen jonglerer mellem betegnelserne Doc Pokker, Fanden og Djævelen. Du tror heller ikke på, at der findes djævle. Nej. Moderne børn er for kloge. I er ikke lette at narre. Djævle findes slet ikke. Heller ikke spilledjævle. Du smiler. Tænk, jeg synes at jeg kan se blod på din tand? Har du fået kattehoved, kan det passe. Du ligner Ludos søster Mania. Jeg har ikke set hende længe, har hun virkelig skjult sig i dig? Der kan man se. Men Mania har en god smag for mennesker. Du har fået kattekløer. Måske er du en lille djævel selv? det var pokkers! (s ) Navnene på Doc Pokkers katte Ludo og Mania henviser til den latinske betegnelse for spillelidenskaben ludomani, og med blod på tanden er John klar til at fortsætte i sin fars bane. I begyndelsen af romanen spørger moren om John spiller. John svarer at han spiller europæisk fodbold og basket, men moren spørger selvfølgelig til hans spillelidenskab. Men det jeg egentlig mente var, om du spillede, sådan hasard, du ved, poker og sådan noget. - Poker interesserer mig ikke! Jeg bed mor af. Jeg bed mig også i læben. Jeg smagte blod. Mor målte mig, som om jeg var en forbryder. Du har en rift på kinden. Er du begyndt at

8 8 barbere dig? (s. 9). Først mange sider senere, på side 64-65, får læseren et hint om forbindelsen til Ludo og Mania. ROMAN MED SENMODERNE TRÆK Et meget karakteristisk træk ved den senmoderne litteratur er det labyrintiske det betyder opgør med det lineære princip hvor handlingen følger en kronologisk rækkefølge. I Dukkedrengen springer handlingen frem og tilbage i tid, forskellige fortællere erobrer scenen, og læseren må selv skabe sammenhængen. Romangenren ses her tvistet i en ny form der peger i retning af senmoderne fortælleformer som kendes fra digitale medier. DUKKEDRENGEN I UNDERVISNINGEN Arbejdet med Dukkedrengen går i første omgang ud på at eleverne flytter ind i teksten og sætter ord på hvad den gør ved dem. Det drejer sig om at fordybe sig og få øje på detaljerne, og så drejer det sig om at løfte sig over teksten og finde mønstre til en betydning. Mønstrene ligger ofte gemt mellem linjerne og skal analyseres frem. Arbejdet med Dukkedrengen er derfor både et detektivisk arbejde og et mentalt arbejde. Målet er at lære at læse med fordobling altså løfte sig op over teksten, reflektere over dens betydning og tage selvstændigt stilling til de temaer som teksten rejser. Den litterære analyse af Dukkedrengen drejer sig om at gå ned i detaljen, at adskille helheden i dele og undersøge hvad der i denne tekst kendetegner forfatterens fortælleteknik. Som det vil fremgå af forslag til analysen, vil den altovervejende dreje sig om personer, komposition, fortællere og intertekstuelle træk. Et nutidigt syn på litteraturarbejdet i folkeskolen har de senere år bevæget sig i retning af tekstnært arbejde hvor elevernes litterære analysekompetencer tæller højt, men samtidig med vægten på elevernes evne til at gå i dialog med teksten og tillægge tekstens underbestemtheder betydning. Balancen mellem elevernes og lærerens rolle i udspillet er en udfordring i litteraturundervisningen. Hvis eleverne skal udvikle tillid til sig selv som litteraturlæsere, skal de opmuntres til på egen hånd at kaste sig ud i fortolkningsprocessen, og så altså også lære både konventionelle og nyere analysemetoder. Til det arbejde kan man finde støtte i en 4-faset model. Der er den pointe med fasemodellen at den adskiller elevernes sanseoplevelser deres umiddelbare forståelse af tekstens betydning fra lærerens undervisning i lit-

9 9 terær analyse. Elever og lærer indgår en aftale om hvornår i processen eleverne trækker på deres eksisterende litterære kompetencer, og hvornår de skal lære nyt om litterær metode. Skillelinjen går mellem fase II og fase III. En anden pointe er at eleverne ikke som i mange procesorienterede metoderetninger dirigeres ind i fortolkningen ved at besvare spørgsmål. Læreren stiller opgaver. Opgaver skærper elevernes iagttagelsesevne hvorimod spørgsmål direkte kan modvirke elevernes selvstændighed i analysearbejdet. Tilrettelæggelsen er en balancegang som kun den enkelte lærer i den konkrete klasse kan håndtere, men som generel struktur vil en model som denne kunne være til støtte. FASE I Før læsningen forventninger og forkundskaber. Eleverne undersøger romanen ved overblikslæsning, aktiverer deres forforståelse og opstiller hypoteser om forventet indhold. Læreren leverer nødvendig baggrundsviden. FASE II Opdagende læsning detektivisk opmærksomhed. Eleverne bestemmer fokus i litteratursamtalen. Læreren udfordrer og spørger ind til elevernes forståelse og iagttagelser. FASE III Undersøgende læsning fordybelse og analysearbejde. Lærer og elever samarbejder om at tilrettelægge analysen. Læreren underviser i litterær analyse. FASE IV Refleksion og fortolkning Eleverne producerer tekster og andre udtryk som viser indlevelse og fortolkning. De tilrettelægger deres præsentationer. ELEVOPGAVER TIL DUKKEDRENGEN Det følgende indeholder mål, evaluering og forslag til opgaver til eleverne. Målene er at kunne samle alle tekstens dele i et resumé af handlingen udvælge og gennemføre relevante analyser af fx komposition, fortæller, sproget, intertekstualitet og relationerne mellem personerne argumentere for en fortolkning med udgangspunkt i analysen præsentere relevant stof som viser indlevelse og forståelse Evalueringen omfatter noter fra fase II egne valg af analyser elevernes produktioner og præsentationer

10 10 Fase I. Førlæsning forventninger og forkundskaber I arbejdet med Dukkedrengen skal eleverne aktivere deres forventninger og opstille hypoteser. De skal bladre i bogen og samle al den information de kan, om indholdet uden direkte at læse bogen. Hvad forestiller de sig ud fra forsidebilledet, bagsideteksten, ved at bladre og ud fra kapiteloversigten? Hvad ved de i forvejen om Mouritzen? Kender de til Mouritzens foretrukne temaer og genrer? Læreren kan i denne fase også læse nogle smagsprøver på Mouritzens korte tekster op for eleverne. Opgaverne til eleverne kunne lyde: Undersøg hvad I forestiller jer om romanen, uden at læse selve teksten. Koncentrer jer om forsidebilledet, titlen, oversigten over kapitlerne og bagsideteksten. Læg mærke til hvad forsidebilledet gør ved jer. Diskuter hvad I tænker om det. Diskuter hvad en bugtalerdukke mon er, og find mere information om typer af disse dukker. Mouritzen leger så meget med sproget og spiller på flere forståelser af de samme udtryk at det ikke er let for elever at få nuancerne med. Derfor må arbejdet med ord også her have en central plads. Der er mange måder læreren kan hjælpe eleverne til ord- og begrebsforståelse, det vigtigste er at det får plads og opmærksomhed i undervisningen. Mouritzens billedsprog er livligt brug tid på at undersøge om eleverne forstår billeder som Helvedes svovlpøl og udtryk som Det var den dråbe der fik vores luksuøse liv ved swimmingpoolen til at flyde over. Champagne kan godt give tømmermænd. (s. 43). Brug tid på at forklare det. Læs kapitel 1 op for eleverne (s. 7-9). Eleverne bliver kastet midt ind i handlingen hvor de bl.a. møder to latinske sentenser. Afhængigt af elevernes baggrundsviden vil det være en god ide at forklare om sproget latin, og hvorfor det ikke tales mere. Sammenhængen mellem det at være i pubertet og tale latin skal læreren i første omgang overlade til eleverne at opdage. I fase I er det kun oplysninger af faktuelt stof som læreren skal formidle. Fortolkningsmæssige reflektioner hører hjemme i de tre andre faser. Opgaverne til eleverne kunne lyde: Stil spørgsmål til hinanden om alt det I ikke forstår. Stil jer tilfredse med at gætte på svar.

11 11 Diskuter hvilken fornemmelse I har for hvilken type roman Dukkedrengen er. I har fået en flig af information om hvad der kommer til at foregå i romanen. Skriv jeres forestillinger om handlingen ned som note. Gem dem til senere. Fase II. Opdagende læsning detektivisk opmærksomhed I denne fase skal eleverne samle deres umiddelbare forståelse af Dukkedrengen. Hvad sker der? Hvordan skal den forstås? Hvilke overordnede temaer springer umiddelbart i øjnene? I samtalen bliver eleverne bevidste om deres opfattelse, og de tvinges til at argumentere for deres forståelse. Læreren kan med fordel lade eleverne læse meget på skolen hvor de kan stoppe op og diskutere det de undrer sig over. Dialogen mellem eleverne er i sig selv motiverende, men først og sidst er det vigtigt at læreren giver sig god tid til at læse store dele af teksten op. Især begyndelsen er vigtig at læse op fra så eleverne hurtigt kommer ind i oplevelsen. Den strukturerede litteratursamtale som beskrevet af Aidan Chambers er særdeles velfungerende til at åbne for forståelsen og afføder ofte diskussioner som leder hen mod hvilke analysepunkter der vil være relevante at undersøge nærmere i fase III. Opgaverne til eleverne kunne lyde: Mens I læser, skal I notere en del. Skriv hvad I kommer til at tænke på, hvad der overrasker jer, hvad der irriterer jer, eller steder I synes er fantastiske. Skriv gerne citater ned i noterne. Vigtigt!: Skriv sidetal ud for noterne. I skal hele tiden kunne finde tilbage til de valgte steder. Skriv jeres noter i stikord i et tokolonne-notat. Et tokolonne-notat er en tabel med to kolonner en smal og en bred. Computeren er særdeles velegnet fordi dokumentet kan vokse efter behovet. Skriv kapitlets overskrift i første kolonne, skriv stikordene ud for i anden kolonne. Noterne i denne oversigt vil være en stor hjælp når I skal arbejde med analysen. Samlet er Dukkedrengen en roman, men notér mens I læser, hvilken genre hvert enkelt kapitel er. I vil finde genrer som erindring, fortælling, digt, essay, monolog, beretning og måske flere genrer. Efter læsningen skal I samle op på hele romanen. I skal diskutere og notere hvordan I forstår romanen. Det er en foreløbig fortolkning som I skal skrive her. Tag stilling til hvordan I mener romanen slutter. Fase III. Undersøgende læsning fordybelse og analyse Analysefasen tager udgangspunkt i en række fortællemæssige forhold. Ele-

12 12 verne skal undersøge hvem de centrale personer er, hvad deres roller er, hvordan romanen er komponeret, hvem der fortæller, om der er intertekstuelle træk, hvilke temaer der behandles, og hvilken fortolkning disse analyseresultater peger hen imod. Eleverne kan sammenholde formen med indholdet og undersøge sprogets særlige virkemidler. De kan udarbejde oversigter over fx personernes relationer og finde mønstre i indholdet i kapitlerne. De kan samle citater som dokumentation og efterforske intertekstuelle sammenhænge via internet eller i skrevne kilder. Analysen omhandler alle disse områder, men det er alene læreren der kan beslutte hvilke dele eleverne skal undervises i. Det afhænger af klassen og elevernes litterære kompetencer. Læreren kan vælge både at forklare, vise og guide eleverne via opgaver til teksten. Det er lærerens opgave at undervise i analyse, men den fortolkning eleverne når frem til, må alene hvile på de gode argumenter, og her er det ikke hensigtsmæssigt hvis læreren tvinger sin fortolkning igennem. Læreren kan godt argumentere for sin opfattelse, men kan ikke agere facitliste. Opgaverne til eleverne kunne lyde: Opstil en plan for hvilke analyser der er vigtige at foretage. Diskuter planen med jeres lærer. Nogle analysepunkter er ikke til at komme uden om i en roman som denne. Gør noget særligt ud af sprogbrugen valg af ord, valg af navne, billedsprog, interessante formuleringer osv. Analyser digtet og essayet i romanen. Undersøg Mouritzens brug af de to genrer. Efter analysen skal I samle jeres undersøgelser i en samlet fortolkning. Skriv hvordan I mener romanen skal forstås, og hvad den betyder. Fortolkningen skal afprøves i diskussion, det betyder at I skal kunne argumentere for jeres fortolkning ud fra spor i teksten, jeres noter og analyse. Fase IV. Overblik, refleksion og fortolkning I denne fase skal eleverne samle analysens tråde og diskutere sig frem til en velargumenteret fortolkning, og de skal skabe gode og også gerne utraditionelle produktioner til dokumentation for deres arbejde og deres konklusioner. Der skal stilles krav til kvalitet i disse produktioner, og det er en god ide at arkivere dem i portfoliomapper til brug for den løbende evaluering. Det kan også lade sig gøre med billede- og lydproduktioner. Arkivering i digitale mapper kan anbefales. Eleverne kan præsentere deres stof ved cafémodellen hvor grupper på fx 4 præsenterer for hinanden og derefter cirkulerer til nye grupper. De kan udstille tekster eller billedproduktioner som de har udarbejdet. De kan afspille videoproduktioner. De kan dramatisere scener i romanen eller para-

13 13 fraser over indholdet. De kan holde foredrag ud fra andre tekster af Mouritzen eller præsentere sammenligninger med andre tekster/andre forfattere. Mundtlig præsentation er en vigtig del af litteraturarbejdet. Til den sidste fase hører også at samle den perspektivering af Dukkedrengen som undervejs i arbejdet er dukket op. Eleverne skal kunne trække tråde mellem egne forhold i tilværelsen og romanen så at sige sætte fortællingen ind i et større perspektiv. Lad eleverne få god tid i denne fase. Den er vigtig i forhold til at forankre udbyttet af litteraturarbejdet. Opgaven til eleverne kunne lyde: Skab en eller flere produktioner som viser jeres indlevelse og fortolkning af bogen. I kan lade jer inspirere eller selv finde på. Analyserne i fase III skal være udgangspunktet. Inspiration til produktioner: En skriftlig analyse og fortolkning En samlet fremstilling af personer, karakteristik og relationer Et samlet handlingsreferat af romanen En præsentation af Mouritzens ordkunst Faren John Clarks beretning En skitse til fortsættelsen af romanen En præsentation af det ondes mange forklædninger Et essay om det onde Refleksioner over det onde i hverdagslivet i ord, lyd eller billeder En billedudstilling om det onde En baggrundsartikel om Faust og Faust-motivet gennem tiderne Citater fra bogen i en grafisk/visuel præsentation Doc Pokkers monolog/beretning for Gud om Clark-familien Billedlige udtryk for centrale scener i romanen Udvalgte scener dramatiseret Alle produktioner ledsages af en skriftlig begrundelse for form og indhold. Præsentationerne aftales og fordeles i klassen. Et righoldigt og komplekst værk som Dukkedrengen giver mulighed for en righoldig analyse med komplekse produktioner. Dukkedrengen er en udfordring. Den slipper ikke sådan sit tag i én man er solgt til

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Der skal være detaljer, vi ikke forstår

Der skal være detaljer, vi ikke forstår Der skal være detaljer, vi ikke forstår Hvorfor skal tosprogede læsere på forhånd frarøves muligheden for at møde den komplekse børnelitteratur på grund af indgroede forestillinger om, hvad der er passende

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Sæt læsespor i udskolingen. Læsevejlederkonference UCSJ Roskilde 30. oktober 2014

Sæt læsespor i udskolingen. Læsevejlederkonference UCSJ Roskilde 30. oktober 2014 Sæt læsespor i udskolingen Læsevejlederkonference UCSJ Roskilde 30. oktober 2014 Program for temagruppe Lidt teori om læseforståelse: Bråten, den gode læselærer, gode og selvstændige/svage og uselvstændige

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015 Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10 februar 2015 Antboy http://ucsjmitcfudk/50718360 Arriettys hemmelige verden http://ucsjmitcfudk/29141614 Asterix og briterne

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04. Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet Fortolkning Kommunikation Fremstilling Læsning Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.2015, Lone Nielsen Kan man

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Ronnie Andersens Date med en engel INGER-LISE LUND

LITTERATURGUIDE. til Ronnie Andersens Date med en engel INGER-LISE LUND LITTERATURGUIDE til Ronnie Andersens Date med en engel INGER-LISE LUND Litteraturguide til Ronnie Andersens Date med en engel Inger-Lise Lund, Lone Vithus Jensen og Mirja Louise Riddervold og Høst & Søn

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere