Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13"

Transkript

1 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord Cirklen eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik eleverne genkender og indsamler cirkulære materialer ud fra geometriske egenskaber. eleverne vælger en geometrisk interessant figur, de vil beskrive træning i begreberne vinkelret, parallel samt alm. navngivning træning i navnestof omkring cirklen tankegangskomp. benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen hjælpemiddelkomp. undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer undersøge, systematisere med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it individuelt Parvis Portfolio, MAT5, målcirkler Parvis Bærbare s Portfolio, målcirkler, individuel målsætning Side til portfolio med navnestof omkring cirkler samt formel for cirklens omkreds. do. do. lektier s

2 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 2 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 36 Forberedelse til lejrskole HOVEDBANE- GÅRDEN 37 LEJRSKOLE 38 Opsamling på lejrskole praktisk brug af geometriske begreber oplevelse af matematikkens muligheder og begrænsninger planlægning af feltarbejde HIS? 4mandsgrupp er (evt. 2x2) arbejde med hensigtsmæssig formidling af feltarbejde tankegangskomp. symbolbehandlingsk. kommunikationskomp. problembehandlingsk. hjælpemiddelkomp. Matematik i anvendelse arbejde med enkle pro- feltarbejde blemstillinger fra daglig- HIS? 4mandsgrupp er (evt. 2x2) dagen, det nære samfundsliv og naturen se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages. læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk HIS? 4mandsgrupp er (evt. 2x2) På tur med matematikken Tommestok, tegneredskaber, passer, lineal Værksteder med læs selv matematik L æ s S e l v.. Påbegynder arbejde med fremlæggelse Færdiggør fremlæggelse, der skal ske på forældremøde.

3 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 3 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord stavregning EFTERÅRSFERIE 43 Multiplikation kunne løse enkle ligninger og uligheder forstå regneregler for plusparenteser og minusparenteser forstå hvordan formler fremkommer træning af mulitplikationsalgoritme ræsonnementskomp. kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner anvende regningsarternes hierarki finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder undersøge, systematisere med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it ræsonnementskomp. kommunikationskomp. deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer Individuelt/parvis s Individuelt bærbare s Side til portfolio med regler om parenteser Parvis bærbare s lektier s individuelt Evt. parvis Kopiark m træningsopgaver Kopiark m træningsopgaver gangeprøve Gangeprøve Divisionsprøve individuelt Gangeprøve Divisionsprøve lektier s

4 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 4 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord Koordinatsystemet Procent indtegne koordinater sikkert i et koordinatsystem udfylde sildeben forståelse for procentbegrebet (hundrededel) fremstille blokdiagram og cirkeldiagram kunne regne opgaver med procentvis fortjeneste (og rabat/tab) ræsonnementskomp. kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer symbolbehandlingsk. kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent Matematik i anvendelse anvende redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk lektier s bærbar s divisionsprøve bærbar s Sider til portfolio med fremstilling af cirkeldiagram og blokdiagram? bærbar s lektier s

5 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 5 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 52 JULEFERIE 1 Moms 2 valuta kunne regne med moms vide at momsen i Danmark er 25% kunne omregne valuta (DK-Euro) vide at kursen på Euroen er ca. 800 anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge Norden DAN N/T MAT Evt. tilbudsaviser s. 58 s. 59 omskrevet til EU- RO lektier s Statistik kende fagbegreberne observation, observationssæt, mindsteværdi, største-værdi, hyppighed og gennemsnit indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Matematik i anvendelse anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. undersøge, systematisere med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it bærbare s Side til portfolio med fagbegreber indenfor statistik lektier s

6 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 6 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 5 6 Tallinjen forståelse af tallinjen som model sikkert kunne placere reelle og negative tal på tallinjen forståelse af sammensatte tal og primtal ende til de rationale tal kende tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet undersøge og systematisere i forbindelse med arbejdet med talfølger og figurrækker s. 80, (82) og 83 Bærbar Sider til portfolio om sammensatte tal og primtal 7 kende til potens, rod og eksponent kende til kvadrattal Bærbar Sider til portfolio om potenser og kvadrattal 8 Chance 9 10 VINTERFERIE kende fagbegreberne udfald og udfaldsrum fremstille et tælletræ indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer gennemføre enkle statistiske undersøgelser læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår undersøge, systematisere med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it s , 92n, 94ø, 95, 97 lektier s Evt. side til portfolio med tælletræ

7 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 7 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord Decimaltal Brøker kunne omskrive mellem brøk, decimaltal og procent kunne addere og subtrahere decimaltal kunne multiplicere og dividere decimaltal brøkregning +, -, og : symbolbehandl.komp. kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent bærbare ) kopisider med s træningsopgaver Aflevering af 105 (evt. individuelle lektier s TVÆRSUGE!!!??????? 16 PÅSKEFERIE 17 kunne måle tid, vægt, Parvis s problembehandl.komp. Måling rumfang, længde og Bærbare, digitalkameraeelle lektier s Aflevering af individu- 18 fart præcist kunne omsætte mellem s, g, m3, m og m/s Side til portfolio om ST. BE- DEDA G 21 Indianere ræsonnementskomp. kommunikationskomp. undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer Matematik i anvendelse anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer undersøge, systematisere med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentati- DAN N/T HIS? KRI? MAT Fremlæggelse omsætning Fremvisning af film lavet i photo-story

8 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 8 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 22 KR. HIM- MEL- FART 23 Tegning PIN- SE- DAG 25 oprydning kunne tegne et hus som hhv. arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivtegning hver elev får gjort klar til næste skoleår oner samt ved brug af it arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages. arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse SLØ? Kopisider med perspektivtegningsopgaver (faktor) individuelt arbejde s Portefølje? 26 SOMMERFERIE

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere