Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvsektionen Gulvbranchen GVK"

Transkript

1 Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info

2 Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der skal montere dem. Gulvbranchen tager sig af opgaver af fælles interesse indenfor områder som markedsføring, arbejdsteknologi, produktudvikling og montagemetoder, således som de er udmøntet i samlingen af anvisninger og vejledninger vedrørende gulve og gulves montage, GULVFAKTA. De fagtekniske udvalg Gulvbranchen indsamler, udvikler og deler viden om gulve i fem fagtekniske udvalg: Det nyeste fagudvalg, udvalget for fugefri gulve beskæftiger sig med løsninger indenfor bl.a. kompositte materialer. Foto: Eva Jensen. Udvalget for elastiske gulve Her drøftes alle spørgsmål, der vedrører materialerne vinyl, linoleum, kork og gummi samt deres behandling og montage. Udvalget for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Her arbejdes med massive trægulve, laminatgulve og deres overfladebehandling i form af olie, pigmentering og lak. Udvalget for tekstile belægninger Udvalget beskæftiger sig med tekstile belægninger i metermål og med afpassede tæpper samt deres montage, pleje og vedligeholdelse. Udvalget for lim, spartel og mørtel Det fagtekniske udvalg har speciale i de tekniske informationer vedrørende tilbehøret til gulvmontage som lime, spartelmasser og mørtler. Udvalget for fugefri gulve Det nyeste fagtekniske udvalg, der beskæftiger sig med de nyest tilkomne gulvmaterialer som akryl og kompositte materialer. Herudover er der mulighed for at gulvbranchen kan oprette nye fagtekniske udvalg efter behov Et af de faglige udvalg har arbejdet med lim og spartelmasser som sit interesseområde

3 Specielt for entreprenører Gulvfakta leverer anvisninger og retningslinjer for montagen, brugen og vedligeholdelsen af gulve. Foto: Henrik Mark. Gulvfakta på Nettet Mikael Mortensen, Gulvbranchen Gulvbranchen og Gulvsektionen tilbyder den platform, hvor branchefolk mødes. Her opstår den kvalificerede dialog mellem entreprenører indbyrdes og med leverandørkredsen. Entreprenørmedlemmer får adgang til den nyeste viden og får indflydelse på udformningen af GULVFAKTA. Her bringes entreprenørernes anvisninger og vejledninger om, hvordan gulvene skal lægges. Entreprenørmedlemmer har fri adgang til at trække på Gulvbranchens sekretariat og de Svejseteknik er bare et af de emner, der interesserer Gulvbranchens Sekretariat. services, der knytter sig hertil: Fx teknik, jura, arbejdsmiljø og kreditvurderinger. Se mere på og på Gulvfakta, der er udkommet siden 1977, bliver nu præsenteret i en ny, interaktiv udgave på Det sker i løbet af foråret, oplyser teknisk konsulent i Gulvbranchen, Mikael Mortensen. Gulvbranchens anvisninger og retningslinjer vedrørende montage, brug og vedligeholdelse af alle typer gulve har gennem 30 år opnået en respekteret status. Her søger rådgivere, gulventreprenører, gulvleverandører og brugere fælles, entydige svar på faglige spørgsmål.af samme grund er det af største vigtighed, at Gulvfakta konstant holdes opdateret. Det har man tidligere sikret med hyppige tilføjelser af nye bilagsblade og opdaterende genoptryk. Gulvfakta har i en del år også foreligget i PDF-form på - Den kommende version bliver interaktiv med en række søgefunktioner og databaser, oplyser Mikael Mortensen. Dermed opnår vi den totale frihed til en kontinuerlig opdatering, så Gulvfakta altid er først med det sidste nye om gulvenes montage, brug og pleje, udtaler Mikael Mortensen. Ældre versioner af Gulvfakta vil fortsat kunne findes i Gulvbranchens arkiv, tilføjer han. - På den måde kan man altid gå tilbage og se de gældende anvisninger i et historisk perspektiv! Gulvfakta 2009 bliver en åben platform, tilgængelig for alle, uanset tilhørsforhold til Gulvbranchen. Mikael Mortensen: - Gulvbranchens interesse er, at flest muligt er enige om at følge vores anvisninger. På den måde opnår vi de bedste gulve med den længste levetid. Hvordan skal gulvene udføres? Leverandørerne får størst indflydelse som medlemmer af Gulvbranchen. Specielt for leverandører Leverandører af gulvmaterialer og tilbehør til gulve er medlemmer af Gulvbranchen, fordi tilhørsforholdet giver dem det tættest mulige forhold til den gruppe af forretningspartnere, der anvender gulvene: Entreprenørerne. I Gulvbranchens regi skabes den fortrolige, tætte og frem for alt professionelle dialog om, hvordan gulvene bør udføres. Det er den dialog, der fører til de specifikationer og anvisninger, som findes i GULVFAKTA, og et leverandørmedlemskab af Gulvbranchens Håndbog Gulvbranchens Håndbog er en servicemanual, der indeholder de vigtigste praktiske oplysninger om brancheforeningen Gulvbranchen, inklusive oplysninger om juridiske forhold. Gulvbranchens Håndbog oplyser samtidig om gældende indkøbsordninger, giver anvisninger på, hvordan de anvendes og bringer vejledninger vedr. Gulvbranchens formularservice. Formularservice kan man læse om i Gulvbranchens Håndbog. Gulvbranchen betyder derfor maksimal indflydelse på udformningen af GULVFAKTA. Samtidig opnås en betydelig effekt i markedsføringen: Leverandørens navn og produktbetegnelse oplyses i Gulvbranchens samling af anvisninger og vejledninger vedr. gulvenes montering. Med en enig branches faglige kompetence i ryggen, nyder GULVFAKTA betydelig autoritet. For leverandøren betyder det synlighed og åbenhed med et klart signal om transparens og tryg kvalitet

4 Høreværn er en selvfølge, når der fjernes gammel gulvbelægning. Tunge løft undgås med det rigtige grej - her en rullevogn. En støvsuger fjerner luftbåret støv, og der bruges åndedrætsværn. Gulvsektionen og arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøet står øverst blandt Gulvsektionens interesser. Det er fuldstændigt afgørende, at arbejdsulykker undgås og, at vi forebygger nedslidning af medarbejderne. De interesser varetager Gulvsektionen i et nært samarbejde med Dansk Byggeri. Dansk Byggeri har en vision om at bygge uden at øve skade på hverken mennesker eller omgivelser. I den vision indgår også Gulvsektionen og dens medlemmer, hvis specielle interesser og hensyn, Gulvsektionen varetager i den løbende dialog med Dansk Byggeri og de respektive interesseorganisationer og myndigheder. - Gennem det samarbejde bliver vi bedre til at dele viden og uddrage læren af vore erfaringer, vurderer Michael Kristensen, formand for Gulvsektionen: Gode arbejdsforhold og et sund arbejdsmiljø står ikke i vejen for produktivitet og respekt for tidsplaner. De er tværtimod en forudsætning. Elevuddannelsen Gulvsektionen er ansvarlig for udviklingen af uddannelsen af gulvlæggere. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med to uddannelsessteder, Gulvlæggerskolen på Mercantec i Viborg og Københavns Tekniske Skoles afdeling for gulvlæggere. Begge skoler har løbende lærlinge under uddannelse på flere niveauer. - Undervisningen er et spejl af den virkelighed, der venter eleverne efter svendebrevet, noterer skolelederen på Mercantec i Viborg, Henning Haslev. - Gulve af i dag er mere farveglade og designede, hvorfor opgaverne er betydeligt mere fagligt udfordrende. Det mærkes tydeligt i uddannelsen. Også i Herlev er optimismen til at føle på: - Vi er kommet godt fra start, melder Gulvskolens daglige leder, Klaus Mønster, hvis gulvlæggerskole netop fejrer et års fødselsdag med ni elever på første hovedforløb efter 11 elever på andet hovedforløb i december Nu glæder vi os til de første svendeprøver med lærlinge, også fra Viborg, men som er hjemmehørende hos virksomheder i vores del af landet, oplyser Mønster. Gulvskolen i Viborg: Der uddeles svendebreve med ønsker om en god fremtid i gulvbranchen. Klaus Mønster, uddannelsesleder på gulvlæggerskolen i Herlev - er kommet godt fra start

5 Uddannelse i hverdagen Flere stående superbrugere Der ydes tilskud til relevant efteruddannelse i for eksempel brugen af de rigtige værktøjer. Medarbejdere i Gulvsektionens virksomheder, der er omfattet af TIB og 3F s overenskomster med Dansk Byggeri, har mulighed for at få fuld eller næsten fuld løn under efteruddannelse. Tilskuddet ydes af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Det er virksomheden, der søger om tilskud. Tilskuddet fra fonden er på op til 58 kroner pr. time, hvis der under kurset udbetales en fastsat minimumsløn (1. januar 2009: 127 kr./t.) Begrundelsen er, at overenskomsterne i 2007 aftalte at oprette en Udviklingsfond med indbetalinger på 16,5 øre pr. medarbejdertime i 2008 og 33 øre pr. time fra Der gives tilskud til relevant efteruddannelse inden for disse områder: Alle AMU-kurser Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik Byggeriets Leder- og Industrilederuddannelse Fagbevægelsens Lederuddannelse Efteruddannelse kan for eksempel foregå på Gulvlæggerskolen i Viborg, på foto handler det om nye typer af undergulv. Foto: Henrik Mark. Der er ingen begrænsninger på antallet af ansøgninger fra den enkelte virksomhed. Når der er mange ansøgninger, gives tilskud til de ansøgninger, der er indkommet tidligst. Yderligere oplysning om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond fås ved henvendelse til Gulvsektionen eller Byggeriets Uddannelser, der har telefon Uddannelse er ikke en parentes, en usædvanlig pause i et travlt professionelt liv. Uddannelse bør opprioriteres i hverdagen, så det får samme vigtighed som det arbejde, der giver smørret på brødet, siger Gulvsektionens formand, Michael Kristensen. - Vi lever i en branche, hvor nyhederne kommer os i møde uden ende, ikke bare med nye produkter, men også med nye metoder. Vi glæder os over, at gulvet er blevet en langt mere aktiv komponent i byggeriet; så må vi også være klar til at tage imod de udfordringer, som følger deraf, mener Michael Kristensen. Gulvsektionen og TIB har søgt og fået midler til at fortsætte kursusprojektet Stående Gulvlægning. Otte svende vil blive uddannet til superbrugere for efterfølgende at undervise deres kolleger på arbejdspladserne i de stående værktøjer. Gulvlæggere, der aldrig tidligere har stiftet bekendtskab med stående værktøjer, tilbydes et 2-dages kursus. Gulvlæggere, der tidligere har været på kursus eller som har haft med stående værktøjer at gøre på skoleophold, tilbydes et 1- dags opfølgningskursus i de nyeste værktøjer. Kurserne udbydes i AMU regi, og arbejdsgiverne kan søge om VU-godtgørelse samt om midler fra Byggeriets Udviklingsfond. Gulvsektionen anbefaler, at så mange svende som muligt gennemgår kurserne. Gulvsektionen og TIB uddanner superbrugere i stående gulvlægning. Fra Gulvbranchens og Gulvsektionens seneste generalforsamling i Svendborg, 2008: Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen er på talerstolen. Om Gulvsektionen Gulvsektionen er Gulvbranchens arbejdsgiverforening. Sektionen samler entreprenørvirksomhederne inden for gulvbranchen. Virksomhederne beskæftiger sig med lægning af alle typer af gulvbelægninger som linoleum, vinyler, tæpper, trægulve og fugefri gulve samt opbygning af alle typer undergulve. Gulvsektionen varetager virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser, eksempelvis vedr. prisdannelse, overenskomster og arbejdsmiljø. Gulvsektionen virker for branchens interesser og for at tilvejebringe stabile og sunde arbejdsforhold. Samtidig fremmer Sektionen et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne. Et medlemskab af Gulvsektionen er samtidig adgangskortet til Dansk Byggeri og forudsætter også et samtidigt medlemskab af Gulvbranchen. Se mere på og

6 Gulvbranchens Vådrums Kontrol, GVK, er den faglige instans, der godkender de færdige løsninger i de våde rum med fx hulkeler af vinyl. Foto: Peter Jørgensen. GVK - Gulvbranchens Vådrums Kontrol Gulvbranchens Vådrums Kontrol er etableret i 1979, bl.a. af producenter og brugere af beklædningsmaterialer til vægge og gulve i våde rum. Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de anvendte materialer vælges med omhu og med fokus på materialernes egnethed til våde miljøer. Kontrollen sikrer samtidig, at arbejdet bliver udført betryggende og i overensstemmelse med de gældende anvisninger og regler, således som de fremgår af Gulvfakta og Håndbog for Gulvbranchens Vådrums Kontrol, Vådrumsfakta. Materialerne skal leve op til de krav, som GVK opstiller og årligt gennemgå en test, der dokumenterer de nødvendige egenskaber. Hvis materialer ikke klarer testen, skal producenten eller leverandøren indenfor tre måneder gennemføre de påkrævede forbedringer. Kontrolordningen tager sigte på beklædningsarbejder med PVC-materialer i vådrum med gulvafløb i boliger, fx badeværelse, toilet, bryggers og vaskerum. Kontrolordningen beskæftiger sig også med vådrum under 15 m 2 i virksomheder og institutioner med en tilsvarende belastning som i boliger. GVK holder marked og samarbejdspartnere orienteret om den aktuelle udvikling gennem nyhedsbreve. Et kontroludvalg er samtidig Gulvbranchens Vådrums Kontrols sikkerhed for, at ordningen har den fornødne udbredelse og, at medlemmerne af GVK lever op til ordningens krav. Udvalget har repræsentation fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, COWI Rådgivende Ingeniører samt repræsentanter fra Gulvbranchen. Virksomheder, der er medlem af GVK, er omfattet af Garantiordningen for Vådrumsarbejder. Vådrumsattesten deklarerer de våde rum og sikrer, at de udførte løsninger er udført efter de autoriserede anvisninger

7 GVK uddannelsen Svejsefærdighederne i vinyl til våde rum skal opdateres hvert andet år. Foto: Henrik Mark. En udførende gulventreprenør, der er medlem af Gulvbranchens Vådrums Kontrol, skal have en vådrumsansvarlig medarbejder ansat. At være vådrumsansvarlig er en vigtig position. Det er den vådrumsansvarliges ansvar, at virksomheden har sin GVK-godkendelse i orden. Godkendelsen opnås gennem kurser, arrangeret af Gulvbranchens Vådrums Kontrol. Herfra organiseres også opdateringskurser, så GVK ordningens medlemmer altid er bekendt med de nyeste produkter, metoder og anvisninger indenfor GVK området. Deltagelse i opdateringskurser er obligatorisk for de vådrumsansvarlige medarbejdere. De skal som minimum på opdateringskursus med fem års mellemrum. Der skabes aktuelt større synlighed omkring ordningen, så markedet i stigende grad vil efterspørge og kræve GVK godkendte løsninger. Vådrumscertifikater udstedes af Træfagenes Byggeuddannelse under TIB. GVK: Vådrumscertifikater For at blive godkendt af Gulvbranchens Vådrums Kontrol skal beklædningen af vægge og gulv i vådrum udføres af gulvlæggere med Vådrumscertifikat. Certifikatet dokumenterer, at en udførende har gennemgået et kursus i svejsning og bestået en prøve i udførelse af vådrum med godkendte belægninger. Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Byggeriets Uddannelser, der står for udstedelse og registrering af Vådrumscertifikater. Et certifikat er gyldigt i to år, hvorefter det skal fornyes. Enhver entreprenørvirksomhed, tilknyttet Gulvbranchens Vådrums Kvalitetskontrol, skal have en specialuddannet medarbejder med ansvar for kvalitetssikring af de våde rum samt gulvlæggere med Vådrumscertifikater. Alle efteruddannes i en løbende proces. GVK-virksomheder er omfattet af en autoriseret garantiordning og klager behandles i Byggeriets Ankenævn

8 Fællesskab og kvalitet Af Christian Strøm Formand for Gulvbranchen Vær klar til i morgen! Af Michael Kristensen Formand for Gulvsektionen Uddannelse på forkant med udviklingen og et sundt arbejdsmiljø er blandt de vigtigste overskrifter i Gulvsektionens virke. Kun gennem høje kvalitetsmål kan vi sikre, at vi bliver flere, så vi også i fremtiden vil have en stærk Gulvsektion.Vi er på vej mod 150 medlemmer. Det tal nås i år. Uddannelse bør nyde samme opmærksomhed som den daglige indsats i virksomheden. Det gælder uddannelsen af vore elever - selvfølgelig. Men det gælder også den løbende efteruddannelse af medarbejderne på kurser. Sådan har det ikke altid Gulvbranchen handler om glæden og styrken ved at løfte i fællesskab, og om at være bedst til at lægge gulve, samt sikre kunder og brugere den rigtige gulvløsning. I Gulvbranchen har vi gode rammer omkring en professional dialog mellem leverandører og producenter på den ene side og de udførende entreprenører på den anden. I sagens natur ved producenterne mest om produkterne og deres egenskaber, mens de, der arbejder med gulvene i det daglige, supplerer med den nyttige viden, når det drejer sig om erfaringer fra montagen, anvendelsen og vedligeholdelsen. Resultaterne udmøntes ikke mindst i vort fælles sæt af anvisninger og vejledninger i GULVFAKTA, men også i den daglige kontakt gennem Gulvbranchens sekretariat i Dansk Byggeri. Fællesskabet sætter os i stand til sammen at udvikle et sundt og kreativt arbejdsmiljø og skabe uddannelser af høj faglig standard, der kan sikre fremtiden i Gulvbranchen i kommende generationer. Det er til stor glæde, at vi nu har to skoler, der uddanner gulvlæggere, ligesom der er gode efteruddannelsestilbud på dagsordenen. Aktuelt er vi optaget af at styrke det faglige og sociale samarbejde i Gulvbranchen, blandt andet med flere regionale møder for medlemmerne. Samtidig bestræber vi os på at blive endnu bedre til at kommunikere med såvel rådgivere som andre intressenter i byggeriet. Det sker med en kommende åben, internetbaseret udgave af GULVFAKTA og med hyppige nyhedsbreve til pressen. På den måde får Gulvbranchen en øget synlighed og troværdighed. Det er værdier, vi går ind for. været, men det er en ny holdning, som er på vej i Gulvsektionen. Efteruddannelsen har været opfattet som en parentes, en luksus, man kun nød, hvis tiden tillod det. Vi ved nu, det er forkert. At mestre den seneste viden og kunne de nyeste arbejdsdiscipliner er netop af største vigtighed for, at de daglige opgaver kan løses bedst muligt! Samme status bør arbejdsmiljøet nyde. For også det er grundlaget for kvalitetsydelser og ikke mindst for, at vi kan blive ved med at levere dem! I samarbejde med TIB har vi netop nu fokus på arbejdsmiljøet. Sammen med TIB kører vi landet rundt i arbejdsmiljø-bussen, mens vi fortæller om vigtigheden af sunde og stimulerende arbejdspladser. Dermed har jeg også sagt, hvad samarbejdet i Gulvsektionen handler om: Vær klar til i morgen! Lidt om sekretariatet! Gulvbranchens sekretariat har til huse hos Dansk Byggeri. I kan komme i kontakt med os på eller telefon ; der er også direkte numre til sekretariatets medarbejdere - se i det følgende. Gro Andersen, sekretariatschef, er leder af sekretariatet. Gro er dermed ansvarlig for sekretariatets drift samt for de praktiske arrangementer i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Gro er også sekretær for det fagtekniske udvalg, der beskæftiger sig med fugefrie gulve. Gro træffes på tlf eller mail Mikael Mortensen er teknisk konsulent i Gulvbranchen. Det betyder, at Mikael er ansvarlig for opdateringen af Gulvfakta og, at han udfører generel teknisk rådgivning. Mikael Mortensen er sekretær for de øvrige fire fagtekniske udvalg. Mikael træffes på tlf eller mail Niels Strange er Gulvbranchens GVK Konsulent. Det giver Niels ansvaret for, at alle aktiviteter vedr. GVK ordningen afvikles rettidigt og med den kvalitet, der forventes: Det drejer sig om møder, opdatering af Gulvbranchens Vådrumsfakta samt teknisk rådgivning om GVK løsninger og produkter. Niels Strange kan træffes på tlf eller mail Anni Hansen er sekretær i Gulvbranchen. Anni assisterer det samlede sekretariat med serviceydelser og administrative opgaveløsninger. Anni Hansen træffes på tlf eller mail Ove Kronborg varetager Gulvbranchens kontrolfunktion i forbindelse med GVK certificeringer. Ove tager på kontrolbesøg, når færdige vådrumsløsninger bliver anmeldt til Gulvbranchen, og sikrer, at kvaliteten er i orden på de anmeldte arbejder. Ove Kronborg træffes på tlf eller mail Gulvbranchens www Har du fået lyst til at vide mere, end denne præsentation oplyser? Så er svaret at gå ind på Gulvbranchens website, Her findes al relevant information for både entreprenører og leverandører. Fra er der også adgang til Gulvbranchens Nyheder på ulv.info Debat om gode gulve Udgiver: Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf:

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 gca@danskbyggeri.dk

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL September 2017 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax: 38 34 28 25 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det betaler sig at være medlem

Det betaler sig at være medlem Det betaler sig at være medlem Vi er klar til at servicere dig Hvorfor skal du være medlem? Som medlem af Dansk Bilbrancheråd er du en del af et netværk, som består af mere end 1.800 autovirksomheder fordelt

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER NU VIL VI OGSÅ VÆRE MED PÅ DIT BYGGERI FLISEPARTNEREN partnerskab og stærk efteruddannelse Denne folder er et tilbud til

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

- t e g n e r f r e m t i d e n

- t e g n e r f r e m t i d e n - tegner fremtiden CADSKOLEN - tegner fremtiden Oplever du, at dit tegneprogram spænder ben for dine ideer? Vil du gerne arbejde mere effektivt med dine projekter? Brænder du efter bedre at kunne forstå

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Uddannelse. Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2. Adgangskrav 3. Skoleophold 4. Handels- og kontorelever 5. Administrationselev 6.

Uddannelse. Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2. Adgangskrav 3. Skoleophold 4. Handels- og kontorelever 5. Administrationselev 6. Uddannelse Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2 Adgangskrav 3 Oms 3,9b Skoleophold 4 Handels- og kontorelever 5 Administrationselev 6 Kontorelev 7 Karrieremuligheder 8 1 Dansk Supermarkeds elevuddannelse

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere