Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvsektionen Gulvbranchen GVK"

Transkript

1 Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info

2 Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der skal montere dem. Gulvbranchen tager sig af opgaver af fælles interesse indenfor områder som markedsføring, arbejdsteknologi, produktudvikling og montagemetoder, således som de er udmøntet i samlingen af anvisninger og vejledninger vedrørende gulve og gulves montage, GULVFAKTA. De fagtekniske udvalg Gulvbranchen indsamler, udvikler og deler viden om gulve i fem fagtekniske udvalg: Det nyeste fagudvalg, udvalget for fugefri gulve beskæftiger sig med løsninger indenfor bl.a. kompositte materialer. Foto: Eva Jensen. Udvalget for elastiske gulve Her drøftes alle spørgsmål, der vedrører materialerne vinyl, linoleum, kork og gummi samt deres behandling og montage. Udvalget for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Her arbejdes med massive trægulve, laminatgulve og deres overfladebehandling i form af olie, pigmentering og lak. Udvalget for tekstile belægninger Udvalget beskæftiger sig med tekstile belægninger i metermål og med afpassede tæpper samt deres montage, pleje og vedligeholdelse. Udvalget for lim, spartel og mørtel Det fagtekniske udvalg har speciale i de tekniske informationer vedrørende tilbehøret til gulvmontage som lime, spartelmasser og mørtler. Udvalget for fugefri gulve Det nyeste fagtekniske udvalg, der beskæftiger sig med de nyest tilkomne gulvmaterialer som akryl og kompositte materialer. Herudover er der mulighed for at gulvbranchen kan oprette nye fagtekniske udvalg efter behov Et af de faglige udvalg har arbejdet med lim og spartelmasser som sit interesseområde

3 Specielt for entreprenører Gulvfakta leverer anvisninger og retningslinjer for montagen, brugen og vedligeholdelsen af gulve. Foto: Henrik Mark. Gulvfakta på Nettet Mikael Mortensen, Gulvbranchen Gulvbranchen og Gulvsektionen tilbyder den platform, hvor branchefolk mødes. Her opstår den kvalificerede dialog mellem entreprenører indbyrdes og med leverandørkredsen. Entreprenørmedlemmer får adgang til den nyeste viden og får indflydelse på udformningen af GULVFAKTA. Her bringes entreprenørernes anvisninger og vejledninger om, hvordan gulvene skal lægges. Entreprenørmedlemmer har fri adgang til at trække på Gulvbranchens sekretariat og de Svejseteknik er bare et af de emner, der interesserer Gulvbranchens Sekretariat. services, der knytter sig hertil: Fx teknik, jura, arbejdsmiljø og kreditvurderinger. Se mere på og på Gulvfakta, der er udkommet siden 1977, bliver nu præsenteret i en ny, interaktiv udgave på Det sker i løbet af foråret, oplyser teknisk konsulent i Gulvbranchen, Mikael Mortensen. Gulvbranchens anvisninger og retningslinjer vedrørende montage, brug og vedligeholdelse af alle typer gulve har gennem 30 år opnået en respekteret status. Her søger rådgivere, gulventreprenører, gulvleverandører og brugere fælles, entydige svar på faglige spørgsmål.af samme grund er det af største vigtighed, at Gulvfakta konstant holdes opdateret. Det har man tidligere sikret med hyppige tilføjelser af nye bilagsblade og opdaterende genoptryk. Gulvfakta har i en del år også foreligget i PDF-form på - Den kommende version bliver interaktiv med en række søgefunktioner og databaser, oplyser Mikael Mortensen. Dermed opnår vi den totale frihed til en kontinuerlig opdatering, så Gulvfakta altid er først med det sidste nye om gulvenes montage, brug og pleje, udtaler Mikael Mortensen. Ældre versioner af Gulvfakta vil fortsat kunne findes i Gulvbranchens arkiv, tilføjer han. - På den måde kan man altid gå tilbage og se de gældende anvisninger i et historisk perspektiv! Gulvfakta 2009 bliver en åben platform, tilgængelig for alle, uanset tilhørsforhold til Gulvbranchen. Mikael Mortensen: - Gulvbranchens interesse er, at flest muligt er enige om at følge vores anvisninger. På den måde opnår vi de bedste gulve med den længste levetid. Hvordan skal gulvene udføres? Leverandørerne får størst indflydelse som medlemmer af Gulvbranchen. Specielt for leverandører Leverandører af gulvmaterialer og tilbehør til gulve er medlemmer af Gulvbranchen, fordi tilhørsforholdet giver dem det tættest mulige forhold til den gruppe af forretningspartnere, der anvender gulvene: Entreprenørerne. I Gulvbranchens regi skabes den fortrolige, tætte og frem for alt professionelle dialog om, hvordan gulvene bør udføres. Det er den dialog, der fører til de specifikationer og anvisninger, som findes i GULVFAKTA, og et leverandørmedlemskab af Gulvbranchens Håndbog Gulvbranchens Håndbog er en servicemanual, der indeholder de vigtigste praktiske oplysninger om brancheforeningen Gulvbranchen, inklusive oplysninger om juridiske forhold. Gulvbranchens Håndbog oplyser samtidig om gældende indkøbsordninger, giver anvisninger på, hvordan de anvendes og bringer vejledninger vedr. Gulvbranchens formularservice. Formularservice kan man læse om i Gulvbranchens Håndbog. Gulvbranchen betyder derfor maksimal indflydelse på udformningen af GULVFAKTA. Samtidig opnås en betydelig effekt i markedsføringen: Leverandørens navn og produktbetegnelse oplyses i Gulvbranchens samling af anvisninger og vejledninger vedr. gulvenes montering. Med en enig branches faglige kompetence i ryggen, nyder GULVFAKTA betydelig autoritet. For leverandøren betyder det synlighed og åbenhed med et klart signal om transparens og tryg kvalitet

4 Høreværn er en selvfølge, når der fjernes gammel gulvbelægning. Tunge løft undgås med det rigtige grej - her en rullevogn. En støvsuger fjerner luftbåret støv, og der bruges åndedrætsværn. Gulvsektionen og arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøet står øverst blandt Gulvsektionens interesser. Det er fuldstændigt afgørende, at arbejdsulykker undgås og, at vi forebygger nedslidning af medarbejderne. De interesser varetager Gulvsektionen i et nært samarbejde med Dansk Byggeri. Dansk Byggeri har en vision om at bygge uden at øve skade på hverken mennesker eller omgivelser. I den vision indgår også Gulvsektionen og dens medlemmer, hvis specielle interesser og hensyn, Gulvsektionen varetager i den løbende dialog med Dansk Byggeri og de respektive interesseorganisationer og myndigheder. - Gennem det samarbejde bliver vi bedre til at dele viden og uddrage læren af vore erfaringer, vurderer Michael Kristensen, formand for Gulvsektionen: Gode arbejdsforhold og et sund arbejdsmiljø står ikke i vejen for produktivitet og respekt for tidsplaner. De er tværtimod en forudsætning. Elevuddannelsen Gulvsektionen er ansvarlig for udviklingen af uddannelsen af gulvlæggere. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med to uddannelsessteder, Gulvlæggerskolen på Mercantec i Viborg og Københavns Tekniske Skoles afdeling for gulvlæggere. Begge skoler har løbende lærlinge under uddannelse på flere niveauer. - Undervisningen er et spejl af den virkelighed, der venter eleverne efter svendebrevet, noterer skolelederen på Mercantec i Viborg, Henning Haslev. - Gulve af i dag er mere farveglade og designede, hvorfor opgaverne er betydeligt mere fagligt udfordrende. Det mærkes tydeligt i uddannelsen. Også i Herlev er optimismen til at føle på: - Vi er kommet godt fra start, melder Gulvskolens daglige leder, Klaus Mønster, hvis gulvlæggerskole netop fejrer et års fødselsdag med ni elever på første hovedforløb efter 11 elever på andet hovedforløb i december Nu glæder vi os til de første svendeprøver med lærlinge, også fra Viborg, men som er hjemmehørende hos virksomheder i vores del af landet, oplyser Mønster. Gulvskolen i Viborg: Der uddeles svendebreve med ønsker om en god fremtid i gulvbranchen. Klaus Mønster, uddannelsesleder på gulvlæggerskolen i Herlev - er kommet godt fra start

5 Uddannelse i hverdagen Flere stående superbrugere Der ydes tilskud til relevant efteruddannelse i for eksempel brugen af de rigtige værktøjer. Medarbejdere i Gulvsektionens virksomheder, der er omfattet af TIB og 3F s overenskomster med Dansk Byggeri, har mulighed for at få fuld eller næsten fuld løn under efteruddannelse. Tilskuddet ydes af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Det er virksomheden, der søger om tilskud. Tilskuddet fra fonden er på op til 58 kroner pr. time, hvis der under kurset udbetales en fastsat minimumsløn (1. januar 2009: 127 kr./t.) Begrundelsen er, at overenskomsterne i 2007 aftalte at oprette en Udviklingsfond med indbetalinger på 16,5 øre pr. medarbejdertime i 2008 og 33 øre pr. time fra Der gives tilskud til relevant efteruddannelse inden for disse områder: Alle AMU-kurser Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik Byggeriets Leder- og Industrilederuddannelse Fagbevægelsens Lederuddannelse Efteruddannelse kan for eksempel foregå på Gulvlæggerskolen i Viborg, på foto handler det om nye typer af undergulv. Foto: Henrik Mark. Der er ingen begrænsninger på antallet af ansøgninger fra den enkelte virksomhed. Når der er mange ansøgninger, gives tilskud til de ansøgninger, der er indkommet tidligst. Yderligere oplysning om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond fås ved henvendelse til Gulvsektionen eller Byggeriets Uddannelser, der har telefon Uddannelse er ikke en parentes, en usædvanlig pause i et travlt professionelt liv. Uddannelse bør opprioriteres i hverdagen, så det får samme vigtighed som det arbejde, der giver smørret på brødet, siger Gulvsektionens formand, Michael Kristensen. - Vi lever i en branche, hvor nyhederne kommer os i møde uden ende, ikke bare med nye produkter, men også med nye metoder. Vi glæder os over, at gulvet er blevet en langt mere aktiv komponent i byggeriet; så må vi også være klar til at tage imod de udfordringer, som følger deraf, mener Michael Kristensen. Gulvsektionen og TIB har søgt og fået midler til at fortsætte kursusprojektet Stående Gulvlægning. Otte svende vil blive uddannet til superbrugere for efterfølgende at undervise deres kolleger på arbejdspladserne i de stående værktøjer. Gulvlæggere, der aldrig tidligere har stiftet bekendtskab med stående værktøjer, tilbydes et 2-dages kursus. Gulvlæggere, der tidligere har været på kursus eller som har haft med stående værktøjer at gøre på skoleophold, tilbydes et 1- dags opfølgningskursus i de nyeste værktøjer. Kurserne udbydes i AMU regi, og arbejdsgiverne kan søge om VU-godtgørelse samt om midler fra Byggeriets Udviklingsfond. Gulvsektionen anbefaler, at så mange svende som muligt gennemgår kurserne. Gulvsektionen og TIB uddanner superbrugere i stående gulvlægning. Fra Gulvbranchens og Gulvsektionens seneste generalforsamling i Svendborg, 2008: Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen er på talerstolen. Om Gulvsektionen Gulvsektionen er Gulvbranchens arbejdsgiverforening. Sektionen samler entreprenørvirksomhederne inden for gulvbranchen. Virksomhederne beskæftiger sig med lægning af alle typer af gulvbelægninger som linoleum, vinyler, tæpper, trægulve og fugefri gulve samt opbygning af alle typer undergulve. Gulvsektionen varetager virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser, eksempelvis vedr. prisdannelse, overenskomster og arbejdsmiljø. Gulvsektionen virker for branchens interesser og for at tilvejebringe stabile og sunde arbejdsforhold. Samtidig fremmer Sektionen et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne. Et medlemskab af Gulvsektionen er samtidig adgangskortet til Dansk Byggeri og forudsætter også et samtidigt medlemskab af Gulvbranchen. Se mere på og

6 Gulvbranchens Vådrums Kontrol, GVK, er den faglige instans, der godkender de færdige løsninger i de våde rum med fx hulkeler af vinyl. Foto: Peter Jørgensen. GVK - Gulvbranchens Vådrums Kontrol Gulvbranchens Vådrums Kontrol er etableret i 1979, bl.a. af producenter og brugere af beklædningsmaterialer til vægge og gulve i våde rum. Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de anvendte materialer vælges med omhu og med fokus på materialernes egnethed til våde miljøer. Kontrollen sikrer samtidig, at arbejdet bliver udført betryggende og i overensstemmelse med de gældende anvisninger og regler, således som de fremgår af Gulvfakta og Håndbog for Gulvbranchens Vådrums Kontrol, Vådrumsfakta. Materialerne skal leve op til de krav, som GVK opstiller og årligt gennemgå en test, der dokumenterer de nødvendige egenskaber. Hvis materialer ikke klarer testen, skal producenten eller leverandøren indenfor tre måneder gennemføre de påkrævede forbedringer. Kontrolordningen tager sigte på beklædningsarbejder med PVC-materialer i vådrum med gulvafløb i boliger, fx badeværelse, toilet, bryggers og vaskerum. Kontrolordningen beskæftiger sig også med vådrum under 15 m 2 i virksomheder og institutioner med en tilsvarende belastning som i boliger. GVK holder marked og samarbejdspartnere orienteret om den aktuelle udvikling gennem nyhedsbreve. Et kontroludvalg er samtidig Gulvbranchens Vådrums Kontrols sikkerhed for, at ordningen har den fornødne udbredelse og, at medlemmerne af GVK lever op til ordningens krav. Udvalget har repræsentation fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, COWI Rådgivende Ingeniører samt repræsentanter fra Gulvbranchen. Virksomheder, der er medlem af GVK, er omfattet af Garantiordningen for Vådrumsarbejder. Vådrumsattesten deklarerer de våde rum og sikrer, at de udførte løsninger er udført efter de autoriserede anvisninger

7 GVK uddannelsen Svejsefærdighederne i vinyl til våde rum skal opdateres hvert andet år. Foto: Henrik Mark. En udførende gulventreprenør, der er medlem af Gulvbranchens Vådrums Kontrol, skal have en vådrumsansvarlig medarbejder ansat. At være vådrumsansvarlig er en vigtig position. Det er den vådrumsansvarliges ansvar, at virksomheden har sin GVK-godkendelse i orden. Godkendelsen opnås gennem kurser, arrangeret af Gulvbranchens Vådrums Kontrol. Herfra organiseres også opdateringskurser, så GVK ordningens medlemmer altid er bekendt med de nyeste produkter, metoder og anvisninger indenfor GVK området. Deltagelse i opdateringskurser er obligatorisk for de vådrumsansvarlige medarbejdere. De skal som minimum på opdateringskursus med fem års mellemrum. Der skabes aktuelt større synlighed omkring ordningen, så markedet i stigende grad vil efterspørge og kræve GVK godkendte løsninger. Vådrumscertifikater udstedes af Træfagenes Byggeuddannelse under TIB. GVK: Vådrumscertifikater For at blive godkendt af Gulvbranchens Vådrums Kontrol skal beklædningen af vægge og gulv i vådrum udføres af gulvlæggere med Vådrumscertifikat. Certifikatet dokumenterer, at en udførende har gennemgået et kursus i svejsning og bestået en prøve i udførelse af vådrum med godkendte belægninger. Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Byggeriets Uddannelser, der står for udstedelse og registrering af Vådrumscertifikater. Et certifikat er gyldigt i to år, hvorefter det skal fornyes. Enhver entreprenørvirksomhed, tilknyttet Gulvbranchens Vådrums Kvalitetskontrol, skal have en specialuddannet medarbejder med ansvar for kvalitetssikring af de våde rum samt gulvlæggere med Vådrumscertifikater. Alle efteruddannes i en løbende proces. GVK-virksomheder er omfattet af en autoriseret garantiordning og klager behandles i Byggeriets Ankenævn

8 Fællesskab og kvalitet Af Christian Strøm Formand for Gulvbranchen Vær klar til i morgen! Af Michael Kristensen Formand for Gulvsektionen Uddannelse på forkant med udviklingen og et sundt arbejdsmiljø er blandt de vigtigste overskrifter i Gulvsektionens virke. Kun gennem høje kvalitetsmål kan vi sikre, at vi bliver flere, så vi også i fremtiden vil have en stærk Gulvsektion.Vi er på vej mod 150 medlemmer. Det tal nås i år. Uddannelse bør nyde samme opmærksomhed som den daglige indsats i virksomheden. Det gælder uddannelsen af vore elever - selvfølgelig. Men det gælder også den løbende efteruddannelse af medarbejderne på kurser. Sådan har det ikke altid Gulvbranchen handler om glæden og styrken ved at løfte i fællesskab, og om at være bedst til at lægge gulve, samt sikre kunder og brugere den rigtige gulvløsning. I Gulvbranchen har vi gode rammer omkring en professional dialog mellem leverandører og producenter på den ene side og de udførende entreprenører på den anden. I sagens natur ved producenterne mest om produkterne og deres egenskaber, mens de, der arbejder med gulvene i det daglige, supplerer med den nyttige viden, når det drejer sig om erfaringer fra montagen, anvendelsen og vedligeholdelsen. Resultaterne udmøntes ikke mindst i vort fælles sæt af anvisninger og vejledninger i GULVFAKTA, men også i den daglige kontakt gennem Gulvbranchens sekretariat i Dansk Byggeri. Fællesskabet sætter os i stand til sammen at udvikle et sundt og kreativt arbejdsmiljø og skabe uddannelser af høj faglig standard, der kan sikre fremtiden i Gulvbranchen i kommende generationer. Det er til stor glæde, at vi nu har to skoler, der uddanner gulvlæggere, ligesom der er gode efteruddannelsestilbud på dagsordenen. Aktuelt er vi optaget af at styrke det faglige og sociale samarbejde i Gulvbranchen, blandt andet med flere regionale møder for medlemmerne. Samtidig bestræber vi os på at blive endnu bedre til at kommunikere med såvel rådgivere som andre intressenter i byggeriet. Det sker med en kommende åben, internetbaseret udgave af GULVFAKTA og med hyppige nyhedsbreve til pressen. På den måde får Gulvbranchen en øget synlighed og troværdighed. Det er værdier, vi går ind for. været, men det er en ny holdning, som er på vej i Gulvsektionen. Efteruddannelsen har været opfattet som en parentes, en luksus, man kun nød, hvis tiden tillod det. Vi ved nu, det er forkert. At mestre den seneste viden og kunne de nyeste arbejdsdiscipliner er netop af største vigtighed for, at de daglige opgaver kan løses bedst muligt! Samme status bør arbejdsmiljøet nyde. For også det er grundlaget for kvalitetsydelser og ikke mindst for, at vi kan blive ved med at levere dem! I samarbejde med TIB har vi netop nu fokus på arbejdsmiljøet. Sammen med TIB kører vi landet rundt i arbejdsmiljø-bussen, mens vi fortæller om vigtigheden af sunde og stimulerende arbejdspladser. Dermed har jeg også sagt, hvad samarbejdet i Gulvsektionen handler om: Vær klar til i morgen! Lidt om sekretariatet! Gulvbranchens sekretariat har til huse hos Dansk Byggeri. I kan komme i kontakt med os på eller telefon ; der er også direkte numre til sekretariatets medarbejdere - se i det følgende. Gro Andersen, sekretariatschef, er leder af sekretariatet. Gro er dermed ansvarlig for sekretariatets drift samt for de praktiske arrangementer i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Gro er også sekretær for det fagtekniske udvalg, der beskæftiger sig med fugefrie gulve. Gro træffes på tlf eller mail Mikael Mortensen er teknisk konsulent i Gulvbranchen. Det betyder, at Mikael er ansvarlig for opdateringen af Gulvfakta og, at han udfører generel teknisk rådgivning. Mikael Mortensen er sekretær for de øvrige fire fagtekniske udvalg. Mikael træffes på tlf eller mail Niels Strange er Gulvbranchens GVK Konsulent. Det giver Niels ansvaret for, at alle aktiviteter vedr. GVK ordningen afvikles rettidigt og med den kvalitet, der forventes: Det drejer sig om møder, opdatering af Gulvbranchens Vådrumsfakta samt teknisk rådgivning om GVK løsninger og produkter. Niels Strange kan træffes på tlf eller mail Anni Hansen er sekretær i Gulvbranchen. Anni assisterer det samlede sekretariat med serviceydelser og administrative opgaveløsninger. Anni Hansen træffes på tlf eller mail Ove Kronborg varetager Gulvbranchens kontrolfunktion i forbindelse med GVK certificeringer. Ove tager på kontrolbesøg, når færdige vådrumsløsninger bliver anmeldt til Gulvbranchen, og sikrer, at kvaliteten er i orden på de anmeldte arbejder. Ove Kronborg træffes på tlf eller mail Gulvbranchens www Har du fået lyst til at vide mere, end denne præsentation oplyser? Så er svaret at gå ind på Gulvbranchens website, Her findes al relevant information for både entreprenører og leverandører. Fra er der også adgang til Gulvbranchens Nyheder på ulv.info Debat om gode gulve Udgiver: Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf:

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

de danske vinduesproducenters egen forening

de danske vinduesproducenters egen forening de danske vinduesproducenters egen forening Aktiv bestyrelse Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen består af fem direktører fra fem medlemsvirksomheder og vælges for to år ad gangen.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

kvalitet i samarbejde

kvalitet i samarbejde kvalitet i samarbejde EN DANSK VIRKSOMHED Dahetra er en virksomhed der tager ansvar, ansvar for danske arbejdspladser i et velorganiseret miljø. Dahetra der blev grundlagt i 1973, besidder alene på denne

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: 122605 Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.82C.021 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

- med arbejdsmiljøet som motor

- med arbejdsmiljøet som motor 2013 - med arbejdsmiljøet som motor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere