Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvsektionen Gulvbranchen GVK"

Transkript

1 Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info

2 Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der skal montere dem. Gulvbranchen tager sig af opgaver af fælles interesse indenfor områder som markedsføring, arbejdsteknologi, produktudvikling og montagemetoder, således som de er udmøntet i samlingen af anvisninger og vejledninger vedrørende gulve og gulves montage, GULVFAKTA. De fagtekniske udvalg Gulvbranchen indsamler, udvikler og deler viden om gulve i fem fagtekniske udvalg: Det nyeste fagudvalg, udvalget for fugefri gulve beskæftiger sig med løsninger indenfor bl.a. kompositte materialer. Foto: Eva Jensen. Udvalget for elastiske gulve Her drøftes alle spørgsmål, der vedrører materialerne vinyl, linoleum, kork og gummi samt deres behandling og montage. Udvalget for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Her arbejdes med massive trægulve, laminatgulve og deres overfladebehandling i form af olie, pigmentering og lak. Udvalget for tekstile belægninger Udvalget beskæftiger sig med tekstile belægninger i metermål og med afpassede tæpper samt deres montage, pleje og vedligeholdelse. Udvalget for lim, spartel og mørtel Det fagtekniske udvalg har speciale i de tekniske informationer vedrørende tilbehøret til gulvmontage som lime, spartelmasser og mørtler. Udvalget for fugefri gulve Det nyeste fagtekniske udvalg, der beskæftiger sig med de nyest tilkomne gulvmaterialer som akryl og kompositte materialer. Herudover er der mulighed for at gulvbranchen kan oprette nye fagtekniske udvalg efter behov Et af de faglige udvalg har arbejdet med lim og spartelmasser som sit interesseområde

3 Specielt for entreprenører Gulvfakta leverer anvisninger og retningslinjer for montagen, brugen og vedligeholdelsen af gulve. Foto: Henrik Mark. Gulvfakta på Nettet Mikael Mortensen, Gulvbranchen Gulvbranchen og Gulvsektionen tilbyder den platform, hvor branchefolk mødes. Her opstår den kvalificerede dialog mellem entreprenører indbyrdes og med leverandørkredsen. Entreprenørmedlemmer får adgang til den nyeste viden og får indflydelse på udformningen af GULVFAKTA. Her bringes entreprenørernes anvisninger og vejledninger om, hvordan gulvene skal lægges. Entreprenørmedlemmer har fri adgang til at trække på Gulvbranchens sekretariat og de Svejseteknik er bare et af de emner, der interesserer Gulvbranchens Sekretariat. services, der knytter sig hertil: Fx teknik, jura, arbejdsmiljø og kreditvurderinger. Se mere på og på Gulvfakta, der er udkommet siden 1977, bliver nu præsenteret i en ny, interaktiv udgave på Det sker i løbet af foråret, oplyser teknisk konsulent i Gulvbranchen, Mikael Mortensen. Gulvbranchens anvisninger og retningslinjer vedrørende montage, brug og vedligeholdelse af alle typer gulve har gennem 30 år opnået en respekteret status. Her søger rådgivere, gulventreprenører, gulvleverandører og brugere fælles, entydige svar på faglige spørgsmål.af samme grund er det af største vigtighed, at Gulvfakta konstant holdes opdateret. Det har man tidligere sikret med hyppige tilføjelser af nye bilagsblade og opdaterende genoptryk. Gulvfakta har i en del år også foreligget i PDF-form på - Den kommende version bliver interaktiv med en række søgefunktioner og databaser, oplyser Mikael Mortensen. Dermed opnår vi den totale frihed til en kontinuerlig opdatering, så Gulvfakta altid er først med det sidste nye om gulvenes montage, brug og pleje, udtaler Mikael Mortensen. Ældre versioner af Gulvfakta vil fortsat kunne findes i Gulvbranchens arkiv, tilføjer han. - På den måde kan man altid gå tilbage og se de gældende anvisninger i et historisk perspektiv! Gulvfakta 2009 bliver en åben platform, tilgængelig for alle, uanset tilhørsforhold til Gulvbranchen. Mikael Mortensen: - Gulvbranchens interesse er, at flest muligt er enige om at følge vores anvisninger. På den måde opnår vi de bedste gulve med den længste levetid. Hvordan skal gulvene udføres? Leverandørerne får størst indflydelse som medlemmer af Gulvbranchen. Specielt for leverandører Leverandører af gulvmaterialer og tilbehør til gulve er medlemmer af Gulvbranchen, fordi tilhørsforholdet giver dem det tættest mulige forhold til den gruppe af forretningspartnere, der anvender gulvene: Entreprenørerne. I Gulvbranchens regi skabes den fortrolige, tætte og frem for alt professionelle dialog om, hvordan gulvene bør udføres. Det er den dialog, der fører til de specifikationer og anvisninger, som findes i GULVFAKTA, og et leverandørmedlemskab af Gulvbranchens Håndbog Gulvbranchens Håndbog er en servicemanual, der indeholder de vigtigste praktiske oplysninger om brancheforeningen Gulvbranchen, inklusive oplysninger om juridiske forhold. Gulvbranchens Håndbog oplyser samtidig om gældende indkøbsordninger, giver anvisninger på, hvordan de anvendes og bringer vejledninger vedr. Gulvbranchens formularservice. Formularservice kan man læse om i Gulvbranchens Håndbog. Gulvbranchen betyder derfor maksimal indflydelse på udformningen af GULVFAKTA. Samtidig opnås en betydelig effekt i markedsføringen: Leverandørens navn og produktbetegnelse oplyses i Gulvbranchens samling af anvisninger og vejledninger vedr. gulvenes montering. Med en enig branches faglige kompetence i ryggen, nyder GULVFAKTA betydelig autoritet. For leverandøren betyder det synlighed og åbenhed med et klart signal om transparens og tryg kvalitet

4 Høreværn er en selvfølge, når der fjernes gammel gulvbelægning. Tunge løft undgås med det rigtige grej - her en rullevogn. En støvsuger fjerner luftbåret støv, og der bruges åndedrætsværn. Gulvsektionen og arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøet står øverst blandt Gulvsektionens interesser. Det er fuldstændigt afgørende, at arbejdsulykker undgås og, at vi forebygger nedslidning af medarbejderne. De interesser varetager Gulvsektionen i et nært samarbejde med Dansk Byggeri. Dansk Byggeri har en vision om at bygge uden at øve skade på hverken mennesker eller omgivelser. I den vision indgår også Gulvsektionen og dens medlemmer, hvis specielle interesser og hensyn, Gulvsektionen varetager i den løbende dialog med Dansk Byggeri og de respektive interesseorganisationer og myndigheder. - Gennem det samarbejde bliver vi bedre til at dele viden og uddrage læren af vore erfaringer, vurderer Michael Kristensen, formand for Gulvsektionen: Gode arbejdsforhold og et sund arbejdsmiljø står ikke i vejen for produktivitet og respekt for tidsplaner. De er tværtimod en forudsætning. Elevuddannelsen Gulvsektionen er ansvarlig for udviklingen af uddannelsen af gulvlæggere. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med to uddannelsessteder, Gulvlæggerskolen på Mercantec i Viborg og Københavns Tekniske Skoles afdeling for gulvlæggere. Begge skoler har løbende lærlinge under uddannelse på flere niveauer. - Undervisningen er et spejl af den virkelighed, der venter eleverne efter svendebrevet, noterer skolelederen på Mercantec i Viborg, Henning Haslev. - Gulve af i dag er mere farveglade og designede, hvorfor opgaverne er betydeligt mere fagligt udfordrende. Det mærkes tydeligt i uddannelsen. Også i Herlev er optimismen til at føle på: - Vi er kommet godt fra start, melder Gulvskolens daglige leder, Klaus Mønster, hvis gulvlæggerskole netop fejrer et års fødselsdag med ni elever på første hovedforløb efter 11 elever på andet hovedforløb i december Nu glæder vi os til de første svendeprøver med lærlinge, også fra Viborg, men som er hjemmehørende hos virksomheder i vores del af landet, oplyser Mønster. Gulvskolen i Viborg: Der uddeles svendebreve med ønsker om en god fremtid i gulvbranchen. Klaus Mønster, uddannelsesleder på gulvlæggerskolen i Herlev - er kommet godt fra start

5 Uddannelse i hverdagen Flere stående superbrugere Der ydes tilskud til relevant efteruddannelse i for eksempel brugen af de rigtige værktøjer. Medarbejdere i Gulvsektionens virksomheder, der er omfattet af TIB og 3F s overenskomster med Dansk Byggeri, har mulighed for at få fuld eller næsten fuld løn under efteruddannelse. Tilskuddet ydes af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Det er virksomheden, der søger om tilskud. Tilskuddet fra fonden er på op til 58 kroner pr. time, hvis der under kurset udbetales en fastsat minimumsløn (1. januar 2009: 127 kr./t.) Begrundelsen er, at overenskomsterne i 2007 aftalte at oprette en Udviklingsfond med indbetalinger på 16,5 øre pr. medarbejdertime i 2008 og 33 øre pr. time fra Der gives tilskud til relevant efteruddannelse inden for disse områder: Alle AMU-kurser Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik Byggeriets Leder- og Industrilederuddannelse Fagbevægelsens Lederuddannelse Efteruddannelse kan for eksempel foregå på Gulvlæggerskolen i Viborg, på foto handler det om nye typer af undergulv. Foto: Henrik Mark. Der er ingen begrænsninger på antallet af ansøgninger fra den enkelte virksomhed. Når der er mange ansøgninger, gives tilskud til de ansøgninger, der er indkommet tidligst. Yderligere oplysning om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond fås ved henvendelse til Gulvsektionen eller Byggeriets Uddannelser, der har telefon Uddannelse er ikke en parentes, en usædvanlig pause i et travlt professionelt liv. Uddannelse bør opprioriteres i hverdagen, så det får samme vigtighed som det arbejde, der giver smørret på brødet, siger Gulvsektionens formand, Michael Kristensen. - Vi lever i en branche, hvor nyhederne kommer os i møde uden ende, ikke bare med nye produkter, men også med nye metoder. Vi glæder os over, at gulvet er blevet en langt mere aktiv komponent i byggeriet; så må vi også være klar til at tage imod de udfordringer, som følger deraf, mener Michael Kristensen. Gulvsektionen og TIB har søgt og fået midler til at fortsætte kursusprojektet Stående Gulvlægning. Otte svende vil blive uddannet til superbrugere for efterfølgende at undervise deres kolleger på arbejdspladserne i de stående værktøjer. Gulvlæggere, der aldrig tidligere har stiftet bekendtskab med stående værktøjer, tilbydes et 2-dages kursus. Gulvlæggere, der tidligere har været på kursus eller som har haft med stående værktøjer at gøre på skoleophold, tilbydes et 1- dags opfølgningskursus i de nyeste værktøjer. Kurserne udbydes i AMU regi, og arbejdsgiverne kan søge om VU-godtgørelse samt om midler fra Byggeriets Udviklingsfond. Gulvsektionen anbefaler, at så mange svende som muligt gennemgår kurserne. Gulvsektionen og TIB uddanner superbrugere i stående gulvlægning. Fra Gulvbranchens og Gulvsektionens seneste generalforsamling i Svendborg, 2008: Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen er på talerstolen. Om Gulvsektionen Gulvsektionen er Gulvbranchens arbejdsgiverforening. Sektionen samler entreprenørvirksomhederne inden for gulvbranchen. Virksomhederne beskæftiger sig med lægning af alle typer af gulvbelægninger som linoleum, vinyler, tæpper, trægulve og fugefri gulve samt opbygning af alle typer undergulve. Gulvsektionen varetager virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser, eksempelvis vedr. prisdannelse, overenskomster og arbejdsmiljø. Gulvsektionen virker for branchens interesser og for at tilvejebringe stabile og sunde arbejdsforhold. Samtidig fremmer Sektionen et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne. Et medlemskab af Gulvsektionen er samtidig adgangskortet til Dansk Byggeri og forudsætter også et samtidigt medlemskab af Gulvbranchen. Se mere på og

6 Gulvbranchens Vådrums Kontrol, GVK, er den faglige instans, der godkender de færdige løsninger i de våde rum med fx hulkeler af vinyl. Foto: Peter Jørgensen. GVK - Gulvbranchens Vådrums Kontrol Gulvbranchens Vådrums Kontrol er etableret i 1979, bl.a. af producenter og brugere af beklædningsmaterialer til vægge og gulve i våde rum. Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de anvendte materialer vælges med omhu og med fokus på materialernes egnethed til våde miljøer. Kontrollen sikrer samtidig, at arbejdet bliver udført betryggende og i overensstemmelse med de gældende anvisninger og regler, således som de fremgår af Gulvfakta og Håndbog for Gulvbranchens Vådrums Kontrol, Vådrumsfakta. Materialerne skal leve op til de krav, som GVK opstiller og årligt gennemgå en test, der dokumenterer de nødvendige egenskaber. Hvis materialer ikke klarer testen, skal producenten eller leverandøren indenfor tre måneder gennemføre de påkrævede forbedringer. Kontrolordningen tager sigte på beklædningsarbejder med PVC-materialer i vådrum med gulvafløb i boliger, fx badeværelse, toilet, bryggers og vaskerum. Kontrolordningen beskæftiger sig også med vådrum under 15 m 2 i virksomheder og institutioner med en tilsvarende belastning som i boliger. GVK holder marked og samarbejdspartnere orienteret om den aktuelle udvikling gennem nyhedsbreve. Et kontroludvalg er samtidig Gulvbranchens Vådrums Kontrols sikkerhed for, at ordningen har den fornødne udbredelse og, at medlemmerne af GVK lever op til ordningens krav. Udvalget har repræsentation fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, COWI Rådgivende Ingeniører samt repræsentanter fra Gulvbranchen. Virksomheder, der er medlem af GVK, er omfattet af Garantiordningen for Vådrumsarbejder. Vådrumsattesten deklarerer de våde rum og sikrer, at de udførte løsninger er udført efter de autoriserede anvisninger

7 GVK uddannelsen Svejsefærdighederne i vinyl til våde rum skal opdateres hvert andet år. Foto: Henrik Mark. En udførende gulventreprenør, der er medlem af Gulvbranchens Vådrums Kontrol, skal have en vådrumsansvarlig medarbejder ansat. At være vådrumsansvarlig er en vigtig position. Det er den vådrumsansvarliges ansvar, at virksomheden har sin GVK-godkendelse i orden. Godkendelsen opnås gennem kurser, arrangeret af Gulvbranchens Vådrums Kontrol. Herfra organiseres også opdateringskurser, så GVK ordningens medlemmer altid er bekendt med de nyeste produkter, metoder og anvisninger indenfor GVK området. Deltagelse i opdateringskurser er obligatorisk for de vådrumsansvarlige medarbejdere. De skal som minimum på opdateringskursus med fem års mellemrum. Der skabes aktuelt større synlighed omkring ordningen, så markedet i stigende grad vil efterspørge og kræve GVK godkendte løsninger. Vådrumscertifikater udstedes af Træfagenes Byggeuddannelse under TIB. GVK: Vådrumscertifikater For at blive godkendt af Gulvbranchens Vådrums Kontrol skal beklædningen af vægge og gulv i vådrum udføres af gulvlæggere med Vådrumscertifikat. Certifikatet dokumenterer, at en udførende har gennemgået et kursus i svejsning og bestået en prøve i udførelse af vådrum med godkendte belægninger. Et svejsecertifikat er personligt og forsynet med foto og identifikationsnummer. Det er Byggeriets Uddannelser, der står for udstedelse og registrering af Vådrumscertifikater. Et certifikat er gyldigt i to år, hvorefter det skal fornyes. Enhver entreprenørvirksomhed, tilknyttet Gulvbranchens Vådrums Kvalitetskontrol, skal have en specialuddannet medarbejder med ansvar for kvalitetssikring af de våde rum samt gulvlæggere med Vådrumscertifikater. Alle efteruddannes i en løbende proces. GVK-virksomheder er omfattet af en autoriseret garantiordning og klager behandles i Byggeriets Ankenævn

8 Fællesskab og kvalitet Af Christian Strøm Formand for Gulvbranchen Vær klar til i morgen! Af Michael Kristensen Formand for Gulvsektionen Uddannelse på forkant med udviklingen og et sundt arbejdsmiljø er blandt de vigtigste overskrifter i Gulvsektionens virke. Kun gennem høje kvalitetsmål kan vi sikre, at vi bliver flere, så vi også i fremtiden vil have en stærk Gulvsektion.Vi er på vej mod 150 medlemmer. Det tal nås i år. Uddannelse bør nyde samme opmærksomhed som den daglige indsats i virksomheden. Det gælder uddannelsen af vore elever - selvfølgelig. Men det gælder også den løbende efteruddannelse af medarbejderne på kurser. Sådan har det ikke altid Gulvbranchen handler om glæden og styrken ved at løfte i fællesskab, og om at være bedst til at lægge gulve, samt sikre kunder og brugere den rigtige gulvløsning. I Gulvbranchen har vi gode rammer omkring en professional dialog mellem leverandører og producenter på den ene side og de udførende entreprenører på den anden. I sagens natur ved producenterne mest om produkterne og deres egenskaber, mens de, der arbejder med gulvene i det daglige, supplerer med den nyttige viden, når det drejer sig om erfaringer fra montagen, anvendelsen og vedligeholdelsen. Resultaterne udmøntes ikke mindst i vort fælles sæt af anvisninger og vejledninger i GULVFAKTA, men også i den daglige kontakt gennem Gulvbranchens sekretariat i Dansk Byggeri. Fællesskabet sætter os i stand til sammen at udvikle et sundt og kreativt arbejdsmiljø og skabe uddannelser af høj faglig standard, der kan sikre fremtiden i Gulvbranchen i kommende generationer. Det er til stor glæde, at vi nu har to skoler, der uddanner gulvlæggere, ligesom der er gode efteruddannelsestilbud på dagsordenen. Aktuelt er vi optaget af at styrke det faglige og sociale samarbejde i Gulvbranchen, blandt andet med flere regionale møder for medlemmerne. Samtidig bestræber vi os på at blive endnu bedre til at kommunikere med såvel rådgivere som andre intressenter i byggeriet. Det sker med en kommende åben, internetbaseret udgave af GULVFAKTA og med hyppige nyhedsbreve til pressen. På den måde får Gulvbranchen en øget synlighed og troværdighed. Det er værdier, vi går ind for. været, men det er en ny holdning, som er på vej i Gulvsektionen. Efteruddannelsen har været opfattet som en parentes, en luksus, man kun nød, hvis tiden tillod det. Vi ved nu, det er forkert. At mestre den seneste viden og kunne de nyeste arbejdsdiscipliner er netop af største vigtighed for, at de daglige opgaver kan løses bedst muligt! Samme status bør arbejdsmiljøet nyde. For også det er grundlaget for kvalitetsydelser og ikke mindst for, at vi kan blive ved med at levere dem! I samarbejde med TIB har vi netop nu fokus på arbejdsmiljøet. Sammen med TIB kører vi landet rundt i arbejdsmiljø-bussen, mens vi fortæller om vigtigheden af sunde og stimulerende arbejdspladser. Dermed har jeg også sagt, hvad samarbejdet i Gulvsektionen handler om: Vær klar til i morgen! Lidt om sekretariatet! Gulvbranchens sekretariat har til huse hos Dansk Byggeri. I kan komme i kontakt med os på eller telefon ; der er også direkte numre til sekretariatets medarbejdere - se i det følgende. Gro Andersen, sekretariatschef, er leder af sekretariatet. Gro er dermed ansvarlig for sekretariatets drift samt for de praktiske arrangementer i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Gro er også sekretær for det fagtekniske udvalg, der beskæftiger sig med fugefrie gulve. Gro træffes på tlf eller mail Mikael Mortensen er teknisk konsulent i Gulvbranchen. Det betyder, at Mikael er ansvarlig for opdateringen af Gulvfakta og, at han udfører generel teknisk rådgivning. Mikael Mortensen er sekretær for de øvrige fire fagtekniske udvalg. Mikael træffes på tlf eller mail Niels Strange er Gulvbranchens GVK Konsulent. Det giver Niels ansvaret for, at alle aktiviteter vedr. GVK ordningen afvikles rettidigt og med den kvalitet, der forventes: Det drejer sig om møder, opdatering af Gulvbranchens Vådrumsfakta samt teknisk rådgivning om GVK løsninger og produkter. Niels Strange kan træffes på tlf eller mail Anni Hansen er sekretær i Gulvbranchen. Anni assisterer det samlede sekretariat med serviceydelser og administrative opgaveløsninger. Anni Hansen træffes på tlf eller mail Ove Kronborg varetager Gulvbranchens kontrolfunktion i forbindelse med GVK certificeringer. Ove tager på kontrolbesøg, når færdige vådrumsløsninger bliver anmeldt til Gulvbranchen, og sikrer, at kvaliteten er i orden på de anmeldte arbejder. Ove Kronborg træffes på tlf eller mail Gulvbranchens www Har du fået lyst til at vide mere, end denne præsentation oplyser? Så er svaret at gå ind på Gulvbranchens website, Her findes al relevant information for både entreprenører og leverandører. Fra er der også adgang til Gulvbranchens Nyheder på ulv.info Debat om gode gulve Udgiver: Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf:

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

- med arbejdsmiljøet som motor

- med arbejdsmiljøet som motor 2013 - med arbejdsmiljøet som motor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe 22 / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere