De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014"

Transkript

1 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

2

3

4 IKT-lederuddannelsen på

5

6 IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen til den aktør, der sikre at IKT-bekendtgørelsens krav og digitalisering giver en forretningsmæssige værdi på byggeprojekterne og i sin virksomhed. Undervisningen Der afholdes på 3 undervisningsdage Efter hver lektion afholdes der Multiple Choice prøver Diplom til dem der har bestået prøverne og har deltaget i alle lektioner. Afgræsning Ingen salgs-snak og demonstrationer af IT-systemer.

7 Indhold 1. Introduktion og Det Digitale Byggeri. 2. IKT-Bekendtgørelsen i detaljer forstå kravene og høst gevinsterne. 3. Jura og digitalisering faldgruber, bevis og ansvar. 4. Facility Management overkom udfordringer og høst gevinster. 5. IKT-aftaler fra vision til mål. 6. Implementering i praksis IKTkoordinatorens roadmap til succes. Mads Bording Byggeweb Pedram Moghaddam Bech Brunn Jakob Hermansen Byggeweb Christian Koch Chalmers University Heidi Steen Jensen Horten Advokatpartnerselskab Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S

8 250 har bestået IKT-lederuddannelsen

9 Ny lederuddannelse om digitalisering og FM Indhold: 1. Fra praktisk D&V til Digital FM. 2. IKT-krav og standarder til Digital FM. 3. Informationsbehov for FM organisation. 4. Data skaber nøgletal. 5. Digitalisering af FM fra vision til mål. 6. FM-organisationens roadmap til succes. Link til CAFM-leder uddannelsen

10 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

11 Hvornår gælder IKT-bekendtgørelsen?

12 Vi har 2 IKT-bekendtgørelser 1. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentlig byggeri, nr. 118 af 6. februar 2013 Lov om offentlig byggevirksomhed Klima-, energi- og bygningsministeriet Minister Ramus Helveg Petersen 2. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, nr. 119 af 7. februar 2013 Almenboligloven Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Minister Carsten Hansen K-Jacobsen A/S 13

13 IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri 1 og 2 Anvendelsesområde Bekendtgørelserne gælder for: Opførelse af byggeri Om- og tilbygninger af byggeri Renovering og vedligehold af byggeri Anlæg knyttet til byggeri K-Jacobsen A/S 14

14 IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri 1 og 2 Anvendelsesområde (fortsat) K-Jacobsen A/S 15

15 IKT-bekendtgørelsen for offentlig byggeri Anvendelsesområde 2 (Kattelem) Byggesager vedrørende renovering og vedligehold kan undlade at opfylde ét eller flere af IKT-bekendtgørelsens krav, hvis udgifterne forbundet med opfyldelse af kravene ikke står mål med gevinsterne. Bygherren kan dog ikke fravige 8 om digitalt udbud og tilbud via et digitalt system K-Jacobsen A/S 16

16 IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri Almenboligloven er omfattende, men 1 og 2 afgrænser typen af almen byggerier, der er omfattet af IKT-bekendtgørelsen. Følgende er omfattet IKT-bekendtgørelsen: Byggerier, renoveringer og projektkonkurrencer, der har fået offentlig støtte efter bestemmelserne i almenboligloven. Bygherren skal være en almen boligorganisation, kommune eller region. Byggeriets eller renoveringens samlede anslåede entreprise-sum skal være på 20 mio. kr. ekskl. moms K-Jacobsen A/S 17

17 IKT-bekendtgørelsen for alment byggeri Undtaget for IKT-bekendtgørelsen er: Selvejende almene ældreboliginstitutioner Selvejende almene ungdomsboliginstitutioner Bemærk: Ingen kattelem K-Jacobsen A/S 18

18 Bliver bygherren straffet for ikke at overholde IKT-bekendtgørelsernes krav?

19 Nej K-Jacobsen A/S 20

20 Sammenhæng mellem FRI og Dansk Arks Ydelsesbeskrivelser og IKT-bekendtgørelsens krav?

21 Tilnærmelsesvis sammenhæng IKT-Bekendtgørelserne FRI og Dansk Arks Ydelsesbeskrivelser bips IKT-ydelsesspecifikation K-Jacobsen A/S 22

22 IKT-bekendtgørelsens krav 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygnings-modeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangel-information Illustration: Flemming Vestergaard, DTU K-Jacobsen A/S 23

23 FRI og Dansk Arks ydelsesbeskrivelser - byggeri og planlægning 1 Indledende rådgivning For byggerier omfattet af Lov om offentlig byggevirksomhed og tilhørende bekendtgørelser om anvendelse af IKT i byggeri skal rådgiveren opfylde krav jf. ydelsesbeskrivelsens afsnit 8.1, 8.2 og som nærmere fastlagt i rådgiveraftalen og tilhørende IKT specifikation. 8 Andre ydelser IKT i byggeri 8.1 Klassifikation 8.2 Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering 8.5 Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse 8.7 Digitale aflevering 8.6 MÆNGDEFORTEGNELSER Ydelsen omfatter udarbejdelse af tilbudslister med mængder, ligesom der skal redegøres for anvendte opmålingsmetoder. Ydelsen skal fastlægges i en IKT specifikation K-Jacobsen A/S 24

24 FRI og Dansk Arks ydelsesbeskrivelser - Anlæg og planlægning 1 Indledende rådgivning For anlægsarbejder, hvor klienten har særlige krav til anvendelse af IKT, skal rådgiveren opfylde krav som nærmere fastlagt i rådgiver-aftalen og tilhørende IKT-specifikation. 7 Andre ydelser IKT i anlæg 7.1 Klassifikation 7.2 Digital kommunikation 7.3 Etablering af kommunikationsplatform 7.4 Digitale modeller 7.5 Digitalt udbud og tilbud 7.6 Digital aflevering 7.7 Internetportal K-Jacobsen A/S 25

25 En IKT-leders opgaver og ansvar?

26 IKT-bekendtgørelsernes indhold Bygherrekrav: 1-2 Anvendelsesområde 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11. Digital mangelinformation 12 Ikrafttræden K-Jacobsen A/S 27

27 3 IKT-koordinering Bekendtgørelsen Bygherren skal sikre: at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter. Formål Gennem hele byggesagen er der en specifik part, der har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter K-Jacobsen A/S 28

28 IKT-koordinering Bygherren skal placere IKT-koordinationsfunktionen hos en IKTleder, som enten kan være ansat hos: Bygherren Rådgiveren Udførende part Tredje part Der bør altid udarbejdes en ydelsesbeskrivelse til IKTkoordinationsfunktionen, således at IKT-lederens ansvar er beskrevet over for bygherren K-Jacobsen A/S 29

29 FRI og Dansk Arks ydelsesbeskrivelser 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse IKT-ledelse varetages som en del af projekteringsledelsen og IKT-lederen refererer til projekteringsledelsen. 2.2 IKT-ledelse Ved aftalt digitalt projektering forestår IKT-lederen koordineringen af det digitale samarbejde mellem rådgiverne, projekterende leverandører og entreprenører, klient og eventuelle myndigheder K-Jacobsen A/S 30

30 IKT-koordinering IKT-koordineringsopgaver ifølge vejledningen: Koordineringen er at organisere, koordinere, beskrive og formidle anvendelsen af IKT i det digitale samarbejde mellem parterne gennem hele byggesagens forløb. IKT-koordineringen bør specifikt omfatte: Håndtering af digitale byggeobjekter Digital kommunikation og projektweb mv. Anvendelse af digitale objektbaserede bygningsmodeller Digitalt udbud og tilbud Digitale leverancer undervejs og ved byggeriets aflevering Digital mangelinformation K-Jacobsen A/S 31

31 Hvad er konsekvensen af en IKT-aftale?

32 IKT-aftaler - bips IKT-ydelsespecifikation K-Jacobsen A/S 33

33 bips IKT-ydelsesspecifikation K-Jacobsen A/S 34

34 Flere steder hvor man skal foretage nogle valg! K-Jacobsen A/S 35

35 HUSK! Tilbudslister med mængder er ikke et krav i IKT-bekendtgørelsen! K-Jacobsen A/S 36

36 Digitalisering kan effektivisere (DNV-Gødstrup i Ingeniøren) K-Jacobsen A/S 37

37 Hvordan får man værdi ud af IKT-bekendtgørelsen i sit projekt og i sin virksomhed?

38 Det er primært gentagelseseffekten ved digitaliseringen, der skaber produktivitet og effektivitet K-Jacobsen A/S 39

39 IDEF0 definition på en proces Control Input Proces Output Mechanism K-Jacobsen A/S 40

40 Et byggeprojekts digitale produktion IKT-bekendtgørelser, standarder, jura, behov etc. Byggeprojekt Digital Produktion Byggeprojekt IKT-værktøjer og medarbejdere K-Jacobsen A/S 41

41 IKT-aftaler gør den digitale produktion stabil IKT-bekendtgørelser, standarder, jura, behov etc. IKT-aftale Byggeprojekt Stabil digital produktion Byggeprojekt : Kim Jacobsen, K-Jacobsen A/S IKT-værktøjer og medarbejdere K-Jacobsen A/S 42

42 En stabil digital produktion i virksomheden/afdelingen IKT-bekendtgørelserne, Jura, Standarder, behov etc. Standardisering af arbejdsmetoder Byggeprojekter Tilpasning Stabil digital produktion Tilpasning Byggeprojekter Standardisering og kompetence : Kim Jacobsen, K-Jacobsen A/S IT-værktøjer & medarbejdere

43 Hvordan specificerer man en digital leverance ved aflevering af et byggeri?

44 IKT-bekendtgørelsen af 2013 Bygherrekrav: 1-2 Anvendelsesområde 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11. Digital mangelinformation 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser K-Jacobsen A/S 45

45 Fra papir til digitalisering K-Jacobsen A/S 46

46 Digitale udfordring Forskellig informationsbehov gennem byggeprocessen BIM Behov? Databehov Geometri : Kim Jacobsen, K-Jacobsen A/S K-Jacobsen A/S 47

47 Data behov i en FM-afdeling K-Jacobsen A/S 48

48 Et simplet værktøj : K-Jacobsen A/S og Byggeweb A/S K-Jacobsen A/S 49

49 Tak for opmærksomheden Kim Jacobsen den 21. maj

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Casebeskrivelse DTU Byg Rapport

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre Måling af økonomiske gevinster ved digitalisering af byggeri En effektmåling af buildingsmart pilotprojekt i Forsvarsbygg s SJKE-byggeprojekt Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere