Maskinleverandørerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinleverandørerne"

Transkript

1 Maskinleverandørerne Beretning 2014 Entreprenørsektionen - sektion 1 Sekretariatet. Kokholm 3C Kolding. Tlf.: Fax:

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 4 BRANCHEN og verdenen omkring os... 4 AFSÆTNING AF MASKINER I ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I MÅL FOR UDSTILLINGER KURSER SEKRETARIATET MEDLEMSFORHOLD AFSLUTNING... 15

4 4 VELKOMST Velkommen til ML generalforsamlingen En særlig velkomst til nye medlemmer: Pr Maskinhuset A/S overflyttet fra sektion 2. Pr Skovteknik.dk 2015 JST A/S 2015 Tzacho P/S 2015 EnWa.Tec ApS BRANCHEN og verdenen omkring os Dansk økonomi rykkede i 2014 frem til start - Vores samfundsøkonomiske ludo-brikker er rykket frem til start igen ovenpå to år i træk med negativ vækst. Derfor må fokus i 2015 være at få sat yderligere gang i væksten, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg i en pressemeddelelse den Især små og mellemstore byggevirksomheder har mærket et stop-and-go-forløb med hamstring af Boligjob-opgaver mod slutningen af Men de har også oplevet et tilsvarende opgavemæssigt tomrum her efter nytår, hvor håndværkerfradraget desværre og helt unødvendigt er ophørt, hvorefter Byggeriets konjunkturbarometer som udtrykker branchens fremtidsforventninger, og det har som forventet taget et nyt dyk fra 14. december til 17. januar siger Bo Sandberg i en pressemeddelelse den I forhold til byggebranchens økonomi og jobudsigter, skriver de således: Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio november i fjor beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed. Dermed var der i 2014 i gennemsnit beskæftiget arbejdere, funktionærer og mestre i bygge- og anlægsbranchen. Det var flere end i 2013 og det højeste niveau i de seneste fem år. kilde: Danmarks Statistik

5 5 - Stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2014 skyldtes først og fremmest flere renoveringer af de almene boliger og de mange udbedringer efter stormene Allan og Bodil samt, at mange flere husstande benyttede sig af BoligJobordningen, vurderer chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. - Det er med andre ord de politiske aftaler og naturkræfterne, som har æren for fremgangen i aktiviteten, men det vil også sige, at der er tale om midlertidige effekter. For så vidt angår boligaftalerne, så falder renoveringerne af almene boliger i år med et par mia. kr., og håndværkerfradraget ophørte ved årsskiftet, understreger Finn Bo Frandsen. Det vil ifølge Dansk Byggeris beregninger isoleret set sænke aktivitetsniveauet med ca årsværk, hvoraf ca direkte i byggeriet og ca i følgeerhverv som transport, industri, detailhandel og rådgivning. kilde: Danmarks Statistik Anlægsentreprenørerne klarede sig bedst i forhold til året før I forhold til året før steg beskæftigelsen hos anlægsentreprenørerne med 15,9 % i faktiske tal, svarende til personer. Derefter følger anden bygge- og anlægsvirksomhed med en stigning på 10,1 %, svarende til personer. Det største fald i beskæftigelsen skete hos maler- og glarmestrene med 2,2 %. Nybyggeri stod i fjerde kvartal for 23 % af den samlede beskæftigelse, mens reparation stod for 40 % og anlægsvirksomhed for 17 %. - Den økonomiske vækst er for svag til at kunne skabe et konjunkturbetinget opsving i den private byggeaktivitet, som omfatter nybyggeri og renoveringer af boliger og er-

6 6 hvervsbygninger, og derfor forventer vi et markant fald i beskæftigelsen på omkring personer fra 2014 til 2015, fortæller Finn Bo Frandsen og henviser til Dansk Byggeris konjunkturanalyse fra oktober. Kreditsituationen er stadig stram for mange af byggeriets virksomheder. Vi har set, at antallet af konkurser er blevet færre, men dem der har været, har til gengæld været markante. I 2014 var der 526 konkurser, mens der var 694 i Det er et fald på 168 svarende til 24 %. Dermed fortsætter de årlige konkurser med at falde fra toppen i Der var således konkurser i 2010, 774 i 2011, mens det var faldet til 752 i Den øgede garantistillelse, som offentlige bygherrer pålægger virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, er med til at forværre virksomhedernes økonomiske situation. Ifølge Danmarks Statistik, er bilsalget til erhvervslivet buldret afsted i Ca nyregistrerede personbiler i erhvervslivet indebærer et årsfacit på 26 % flere solgte biler end i Og ser man alene på varebiler, er der også tale om en ganske markant stigning på 17,5 % fra 2013 til Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervene er formelt set ikke opdelt på brancher. Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, der efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet, både til transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring. - Det er varebiler mellem 2 og 3 tons, der sælges flest af knapt i og det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg. Bilsalget til erhvervene ligger væsentligt højere end før finanskrisen tallet er kun overgået i 2011, hvor de favorable leasing- og demobil- regler stod foran en udfasning, og der derfor fandt en betydelig hamstring sted i krystalkuglen Dansk Byggeri forventer samlet set, at dansk økonomi vil fortsætte sin bedring gennem 2015 ikke mindst understøttet af de lave energipriser men forventer dog isoleret set et fald i byggeaktiviteten i år, primært som følge af håndværkerfradragets udfasning og fraværet af 2014-engangseffekterne fra orkan-, stormflods- og skybrudsskader. De positive historier finder vi på anlægssiden, hvor vi klogt har sat os store ambitioner i forhold til udbygning og modernisering af vores infrastruktur. Femern-forbindelsen vil blive sat i gang, og jernbanenettets udbygning og modernisering vil også for alvor komme i gang i løbet af Også de såkaldte supersygehuse tager form i 2015, og det er store projekter i europæisk skala, som uden tvivl også vil give masser af aktivitet i de danske bygge- og anlægsvirksomheder, som bør gøre sig klar til at tage deres bid af kagen.

7 7 EU Økonomisk prognose Europa-Kommissionen har offentliggjort sin prognose for den økonomiske udvikling i Kommissionen nedjusterer vækstforventningerne for 2014 og 2015 til henholdsvis 1,3 og 1,5 % for EU som helhed. For de 18 eurolande nedjusteres vækst forventningerne til 0,8 og 1,1 % i 2014 og Den relativt lave vækst i 2014 på 1,3 i EU samlet og 0,8 % for landene i euroområdet forventes at tiltage lidt i 2015 til henholdsvis 1,5 % og 1,1 % som følge af en forbedring af den udenlandske og indenlandske efterspørgsel. I 2016 forventes en yderligere stigning i væksten til 2,0 % for EU som helhed og 1,7 % for de 18 eurolande under ét. Kommissionen begrunder stigningen i 2016 med en styrkelse af finanssektoren og effekten af den seneste tids strukturreformer. Udviklingen i de enkelte medlemslande vil dog fortsat være uens. Ledighed Ledigheden forventes fortsat at være på et meget højt niveau. Niveauet for 2014 og 2015 forventes at blive på omkring 10 % i EU som helhed og lidt over 11 % i samme periode i euroområdet. Som en følge af den forventede gradvise forbedring af den økonomiske vækst regner Kommissionen med et fald i ledigheden til 9,5 % i EU samlet og 10,8 % i eurolandene under ét i Inflation De lavere råvarepriser og ledige kapacitet i økonomien har ført til et lavt inflationsniveau i EU, som vil fortsætte i 2014 og 2015 med et inflationsniveau på henholdsvis 0,6 % og 1,0 %. Inflationen forventes at tiltage lidt i 2016 igen som følge af den forventede større økonomiske aktivitet i slutningen af prognoseperioden - til 1,6 %. Offentlige finanser

8 8 Dønningerne fra den økonomiske krise og den lave økonomiske vækst påvirker stadig medlemslandenes offentlige finanser - dog forventes en lidt forbedret budgetstilling frem mod Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 2,6 % af BNP i 2014 til 2,1 % i For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 3,0 % i 2014 og 2,3 % De vedvarende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld. Fra et gennemsnitligt niveau på 62 % af BNP i 2008 forudses et niveau omkring de 88 % af BNP i for EUlandene under ét. Ovenenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra efterårsprognosen findes for de 28 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark. kilde: Danmarks Statistik Byggeriet Adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen siger i en nytårsudtalelse: Vi har efter syv trange år i byggeriet et næsten påtrængende stort behov for at få mildere økonomiske vinde. Krisen har luget ud, og mange virksomheder har skåret til og står mere end klar til at fylde ordrebøgerne. Det ser lidt bedre ud i nogle dele af landet end i andre, men desværre kan vi ikke vente os en dramatisk vending i Vi skal derfor også i 2015 være tålmodige, da der i den europæiske økonomi ikke er tegn på en bedring, der kan skabe forudsætning for forventninger om øget privat efterspørgsel på byggeriets ydelser. De positive historier finder vi på anlægssiden, hvor vi klogt har sat os store ambitioner i forhold til udbygning og modernisering af vores infrastruktur. Femern-forbindelsen vil blive sat i gang, og jernbanenettets udbygning og modernisering vil også for alvor komme i gang i løbet af Også de såkaldte supersygehuse tager form i 2015, og det er store projekter i europæisk skala, som uden tvivl også vil give masser af aktivitet i de danske bygge- og anlægsvirksomheder, som bør gøre sig klar til at tage deres bid af kagen. For byggeriets små og mellemstore virksomheder knytter der sig denne gang en særlig interesse om det kommende folketingsvalg, da det kan blive et skelsættende valg for og imod BoligJobordningen. Vi må på løfterne forvente en genindførelse af ordningen, hvis de blå partier som det ser ud til får flertal. Under alle omstændigheder er fornuften i ordningen så åbenlys, at det bør ende med, at vi i 2015 ser den genindført i sin eksisterende eller udbygget form. Vi skal også håbe på, at de senere års reformer på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet fastholder fokus. Og forhåbentlig fortsætter vi reformsporet, så danske unges og danske virksomheders konkurrenceevne kan gøre os endnu stærkere. I bygge- og anlægsbranchen har vi tradition for at løfte et stort samfundsansvar i erhvervsuddannelserne, og vi vil stå vagt om at øge kompetencerne i de praktiske fag. Og i arbejdsmarkedspolitikken handler det fortsat om at øge udbuddet af dansk arbejdskraft.

9 2014 det varmeste år nogensinde 9 Så langt tilbage som man har registreret temperaturen, har det ikke været varmere set over et helt år i gennemsnit. Varme og tørre somre giver mindre vækst på de fleste planter, herunder også græs. Varmere vintre giver mindre sne og frostvejr, dermed mindre salg til park og vej sektionens medlemmer. Til gengæld er det godt for de fleste byggerier, at der ikke skal spekuleres så meget i kuldesikring eller afbræk i byggeprocessen på grund af frost og sne. Konklusion Det går fremad langsomt men fremad. AFSÆTNING AF MASKINER I 2014 Maskinleverandørernes salgsstatistik Må kun offentliggøres med kildeangivelse

10 10 ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2014 På fotoet ses bestyrelsen for Entreprenørsketionen, fra venstre Benny Svenningsen, Svenningsens Maskinforretning, Palle Kjærsgaard, SD Kjærsgaard og formand Hans Holm, JMM Group Der er i årets løb blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder i entreprenørsektionen, samt en række udstillingsrelaterede møder af skiftende karakter. Af møder i foreningen igennem året bør nævnes: - HL og E&H 15 standfordelingsmøder på Selandia i Slagelse 3. september E&H 15 udstillermøde 27. oktober 2014 i Kolding, hvor fælles tiltag og muligheder for koordinerede aktiviteter var temaerne. - Bestyrelsesmøder: 2 fælles bestyrelsesmøder med sektion 2 og, 3 separate bestyrelsesmøder i sektion 1. Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 4. februar 2014 på Hindsgaul Slot Efter generalforsamlingen blev der afholdt fælles medlemsmøde, her kunne man bl.a. møde sekretariatets nye direktør Klaus Nissen. Den nordjyske psykolog Jens Andersen med speciale i unge mennesker, fortalte om de hverdagsudfordringer, man kommer ud for som arbejdsgiver, samt bud på hvordan man kan tackle disse. Per Hedetoft fortalte om trailer og kørehviletidsreglerne. ML-sommermøde blev afholdt onsdag den 12. juni 2014 på Hotel Koldingfjord. På såvel generalforsamling som sommermøde var udstillingstemaerne på dagsordenen. Klaus Nissen fortalte om arbejdet i sekretariatet og om strategiplanen som er i gangsat for Dansk Maskinhandlerforening. Punkter: 1. Arbejdsgiverdelen in-sources 2. Øget politisk indflydelse 3. Ordrebekræftelse som App 4. Udvidelse af personaleressourcer

11 11 Foredragsholder og forandringsvejleder Anders Bjørk holdt foredrag med overskriften: "Hvordan bliver vi bedre til at håndtere forandringer?" Bestyrelsens opstillede mål for arbejdet 2014 var som meddelt på generalforsamlingen i 2014 følgende: E&H 15 messen i Herning. Under overskriften: Maskinførernes Messe Den primære opgave i 2014 for bestyrelsen. Agromek Bedre fokus på ML-delen af Agromek, og flere medlemsvirksomheder på Agromek. Netværksgrupper tages op som alternativ til tidligere mål vedr. ERFA-grupper. Herunder overvejes møder i netværksgrupperne hos medlemsvirksomhederne. Fortsat konsolidering af sektionens økonomi. Fastholdes selvom målet er nået i første omgang. Flere nye medlemmer. Arbejdet fortsætter med fornyede kræfter, emner er altid velkomne. Certificering et område som fastholdes på agendaen i MÅL FOR 2015 Bestyrelsen fastholder i 2015 den kommende E&H 15 Entreprenørmesse som det dominerende tema! Målene for bestyrelsens arbejde i 2015 ser herefter således ud: E&H 15 messen i Herning: Fortsat den primære opgave i 2015 for bestyrelsen. ML-Statistikken: Bestyrelsen har sat midler af til, at ML selv får bedre styr på hele afviklingen og tilgængeligheden af vor egen statistik. Fortsat konsolidering af sektionens økonomi. Fastholdes selvom målet er nået i første omgang. Flere nye medlemmer. Arbejdet fortsætter også i 2015, hvor E&H 15 messen giver nye muligheder!

12 12 Certificering emnet fastholdes på agendaen også i Netværksgrupper emnet fastholdes på agendaen også i 2015 UDSTILLINGER Agromek 2014 Udstillingen blev besøgt af , og det var således fire travle dage for de 546 udstillere, som var fordelt på 555 stande. Der kom mange relevante besøgende til udstillingen, som enten gav direkte ordrer i bogen, eller som gav anledning til op følgende besøg fra sælgerne. Figurerne: Udpluk fra udstilleranalysen, der kan ses under medlemsområdet på ML s hjemmeside. Et medlem af Maskinleverandørerne fik overrakt Agromek-prisen, på grund af en ny innovativ og miljøvenlig type maskine. Der kom rigtig mange besøgende på ML- og DM-standen, hvor der som tidligere år var tilbud om helbredstjek og massage til de, som måtte have lyst til dette.

13 13 Mange kom også forbi for, at se den fine læsertraktor fra magasinet Traktortech, som i løbet af udstillingen blev repareret af tre af deltagerne fra Danmarks bedste lærling konkurrencen, men også for at høre noget om uddannelserne til entreprenør- landbrugsmaskin- mekaniker, eller inden for handel og kontor uddannelserne i branchen. Maskinleverandørerne afholdt desuden tre forskellige faglige mini seminarer med overskrifterne: Moderne motorteknologi, TIER/udstødningsnormer ved Oscar Baroncelli fra CNH Industrial, Færdselslovens regler ved Jens Richtendorff Rigspolitiets nationale færdselsafdeling, og CE mærkning ved Nils Thyssen, alle af ca. en halv times varighed og med meget varierende deltager antal. Den kommende messe: E&H 15 messen i Herning E&H 15 gennemføres under overskriften: Maskinførernes Messe. 7. til 9. maj Arbejdet er nu så langt fremskredent, at vi kan melde om stor tilslutning og bred interesse fra pressen, kundegrupper og også generelt fra besøgende på de sociale medier. Mange udstillere er allerede aktive i deres planlægning, hvilket giver aktivitet i MCH s udstillingsledelse i Herning, og det er jo bare fint!

14 14 Desværre har vi ikke fuld opbakning til E&H 15 fra alle de af foreningens medlemmer, som normalt er repræsenteret med store arbejdende stande. Vi mangler to væsentlige kollegaer i udstillerkredsen. Dette har til dels været kendt i over et år for så vidt angår VOLVO, men senest har PON med kort varsel og af interne årsager valgt at melde fra til messen i 2015, men ikke til de kommende E&H messer. Det er formandens opfattelse, at vi fra 2018 vil se alle medlemmer som fuldt repræsenterede på E&H! KURSER Som brancheforening skal vi løbende udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for virksomhederne, branchen og faget. CE-mærkning risikovurdering Foreningen har afholdt tre informationsmøder om CE-mærkning i samarbejde med Arbejdstilsynets markedsovervågnings afdeling, samt vort medlem Hydrema, som Arbejdstilsynet fremhævede, som en dansk produktionsvirksomhed med styr på CE og risikovurderingerne. Udviklingschef Thorkild Iversen delte ud af sine erfaringer. Det blev tre meget gode møder med stor spørgelyst og hvor Arbejdstilsynet lige som deltagerne blev klogere på mange ting i branchen. Sekretariatet har i fra oktober 2014 til februar 2015 i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars afholdt lederkursus for butiks- og reservedelschefer samt værkfører. Vi har på nuværende tidspunkt stor tilslutning til et lignende kursus i vinterhalvåret Foto: 16 glade deltagere fra ML og DM har her fået overrakt beviset på at have deltaget i Den grundlæggende lederuddannelse

15 SEKRETARIATET 15 Personalesiden er ændret og består nu af følgende stab: Klaus Nissen (direktør) Helle Helth Hansen (direktionssekretær) Annette Hansen (økonomiassistent) Per Hedetoft (konsulent) Mads Andersen er ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp. Sekretariatet er meget taknemmelige for den positive opbakning, og det gode gensidige respektfulde samarbejde i det daglige arbejde, sammen med vore medlemmer og deres medarbejdere. MEDLEMSFORHOLD ML-Entreprenørsektionen har siden sidste generalforsamling haft en tilgang på fem medlemsvirksomhed og dermed har foreningen nu 28 medlemmer. Bestyrelsen vil også i 2015 arbejde på en styrkelse af medlemsgrundlaget i ML- Entreprenørsektionen. AFSLUTNING Jeg vil afslutte min beretning med en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, Benny Svenningsen og Palle Kjærsgaard Sluttelig en tak til alle medlemmer i ML-Entreprenørsektionen, og ikke mindst en tak for den gode tilslutning til generalforsamlingen. Bestyrelsen Hans Holm Benny Svenningsen Palle Kjærsgaard Februar 2015

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2012 Park, Vej og Anlæg sektionen 2 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev,dk 2 3 Indholdsfortegnelse BRANCHEN OG

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2007 2008

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2007 2008 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2007 2008 2 Indholdsfortegnelse: Dansk Maskinhandlerforening branchen og verdenen omkring os... side 3 Afsætning af traktorer og maskiner... side 6 Landbruget 2008...

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Virksomheder tøver med import af byggematerialer Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere