Referat fra IOP-Tønder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra IOP-Tønder"

Transkript

1 Referat fra 8. møde IOP-følgegruppe Opstart af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatører Torsdag den 3. april 2014 kl i mødelokalet på EUC Syd, Plantagevej 35, Tønder Deltagere: Karin Søndergaard, SAPA Precision Tubing * Helle Knudsen Nissen, 3F* Katrine Poulsen, SAPA Extrusion Tønder Mette Sørensen Boysen, Benteler, Tønder Yelva Sønnichsen, Hartmann A/S Otto Beck, Hartmann A/S Dorthe Pedersen, Velus, Skærbæk Jens Egon Jørgensen, 3F Steen Hedegaard, Lesjöfors Brian Jensen, Lesjöfors Hanne Callesen, 3F* Teddy Pedersen, Lindab Ventilation Preben Rønnow, Lindab Ventilation Elsebeth Troelsgaard, Abena A/S Hans Gröning, Abena A/S* Per Madsen, Høgelund Mejeri Mogens Wind, Branderup Mejeri Søren Neess Priisholm, EUC syd - Chef Jesper Wiborg Strauss, EUC Syd - Underviser John Herbst Hansen, INNOVIRK, Tønder H.C. Thordsen, EUC Syd, Uddannelseskonsulent * LUU - medlemmer Dagsorden: 1. Velkomst 2. Siden sidst vi skal være et officielt Lokalt uddannelses udvalg Hvad betyder det for os? 3. Meddelelser fra rådets medlemmer 4. Meddelelser fra skolen IOP-Underviser Jesper Strauss, indlæg om undervisningen 5. Samarbejde med og information til det lokale erhvervsliv 6. Rådgivning vedr. undervisningen indenfor rådets virksomhedsområder 7. Planlægning - herunder næste H2 der starter den 19. maj Eventuelt næste møde 9. Mulighed for at besøge IOP grundforløb der er på skolen

2 REF.: HCT-EUCSYD Dagsorden: Referat: Opfølgning / kommentar / vedtaget Velkomst Velkomst til nye v. Søren Søren bød velkommen til de nye, og der var en kort introduktion fra de fremmødte. Søren fortalte også kort om det byggeri der nu er sat i gang i forhold til Campus Tønder. Det bliver stedet hvor hele uddannelsespaletten i det ordinære uddannelsessystem, fra 10. klasse over gymnasiale til erhvervsuddannelser tilbydes. Samtidig vil der blive mulighed for at få efteruddannelse i forhold til FVU- HF-og AMU kurser. Samt det der ligger over faglært niveau, eks akademileder. Det betyder en sammensmeltning af Handelsskolen, VUC, 10. vest og EUC Syd. Et byggeri til ca 100.mill, hvor den første del er påbegyndt, nemlig et innovationshus, som er en gave fra ECCO, i forbindelse med virksomhedens 50 års jubilæum. Ad 2. Ad 3. Siden sidst Oprette et Lokalt uddannelses udvalg - LUU Udvalgets medlemmer Tilforordnede Meddelelser fra rådets medlemmer. Positive tilbagemeldinger SAPA Percision Tubing Hartmann Hvilke medarbejdere Abena Vi er i lang tid blevet opfordret til at oprette et Lokalt Uddannelses Udvalg for Idustrioperatører. Nu skal det være. Det vil betyde at vi kommer tættere på Industriens Uddannelser og dermed lettere få direkte indflydelse på uddannelsen. Der skal vælges 4 personer til udvalget 2 fra A siden og 2 fra B siden. Efter en kort runde blev gruppen enig om følgende: Hanne Callesen, 3F, og elev på IOP i Tønder Helle Knudsen Nissen, 3F Karin Søndergaard, SAPA Precision Tubing, DI Hans Gröning, Abena A/S, DI Det blev vedtaget at følgegruppen fortsætter som hidtil, og alle øvrige deltagere bliver tilforordnet I LUU. De indkaldes til 4 årlige møder 2 møder for LUU medlemmerne og 2 møder hvor de tilforordnede også deltager. Skolen fungerer som sekretær for udvalget. Karin fornærmer at det nystartede hold er meget positive, og det er tilbagemeldinger fra afdelingerne at de der har gennemføret uddannelsen er anderledes motiverede og har en bedre forståelse for produktionen. Otto kunne fortælle at Hartmann er startet på en ekstern uddannelse, der omhandler processen omkring fremstilling af pulp til eks. æggebakker. Hartmann vil dog fortsat opfordre medarbejdere til at deltage på IOP uddannelsen. Der er det på frivillig basis. Der var en kort diskussion om hvordan de enkelte virksomheder udvælger de medarbejdere der tilbydes IOP uddannelsen måske bør der udvikles et værktøj der kan bruges som afklaring inden uddannelsen starter. Hans gjorde opmærksom på de mange forskellige godkendelser som Abena har, bla. Elektriker, Lageroperatør, Procesoperatør, Automatiktekniker og Industrioperatør. De har pt. 2 på IOP uddannelse hos EUC- Lillebælt, og nu én der er startet på uddannelsen her i Tønder.

3 Ad 4. Ad 5. Lindab SAPA Extrusion Innovirk kommer gerne til kantinemøder.. Meddelelser fra skolen. Afslutning på grundforløb hold 7.. Samarbejde med og information til det lokale erhvervsliv. Udnytte de bedste Elsebeth tror på at Abena vil satse på IOP uddannelsen, men kan ligesom de øvrige deltagere være i tvivl om hvordan man fortsat skal motivere medarbejderne til at gennemføre uddannelsen. Lindab har travlt og Preben især, han er lige blevet udnævnt til produktionschef for hele Lindabs ventilations produktion i DK. Han håber at uddannelsen fortsætter og forventer sig meget af de 3 medarbejdere som pt. er i gang med uddannelsen. Katrine fornemmer at er kommet ro på uddannelsen og at eleverne er glade for at gå på uddannelsen, eleverne er også meget motiverede og får meget med hjem. Katrine har fra 1992 til 1997 også haft medarbejdere der har gennemført IOP-uddannelsen så den er ikke ny den gang gik det i sig selv fordi der var for få virksomheder der bakkede op om uddannelsen. Uddannelse er også en fremtidssikring af både virksomheden og medarbejderne. En af de store udfordringer er også at få produktionen til at hænge sammen, pt. er der 7 personer i gang, bare med IOP uddannelsen. (Det var også noget af det Katrine gjorde opmærksom på, da Mette Frederiksen besøgte virksomheden den 5. marts, og opfordrede til igen at overveje mulighederne med jobrotation.) Rekruttering og udvælgelse til IOP-uddannelsen, foregår i det store hele på frivillig basis dvs. at det er den enkelte medarbejder der ønsker uddannelsen. John opfordrede til at INNOVIRK igen kommer en tur rundt til virksomhederne, og holder kantinemøder for interesserede. Søren opfordrede til at de 2 store LUU møder afvikles i virksomhederne det ville også være med til at skabe bedre forståelse for de øvrige virksomheders udfordringer. Jesper fortalte om det nye IOP grundforløb, det fungerer godt, selv om kompetencespredning i klassen er stor, både med hensyn til faglighed men også rent sprogligt. Jesper inviterede til grundforløbsafslutning den 30/4 fra kl invitation sendes ud. Uge 21 starter H2, som er det andet svendeprøvehold Jesper gennemfører. Jesper gennemgik indholdet på H2 forløbet. Under punktet var den en kort debat om niveau, på de der begynder på uddannelsen. Hans spurgte ind til hvordan man håndterer så forskellige niveauer som Jesper beskriver og om der er noget virksomhederne kan gør. EUC Syd har jo erfaring med at afdække og udnytte elevernes læringsstile, og Søren er da også overbevist om at skolen rammer de fleste. Det er også vigtigt at afstemme forventning til uddannelse både i forhold til virksomhed og deltager. Jesper er også opmærksom at udnytte de skrappe i forhold til de lidt svargere, og prøver på den måde at få alle med. Der er også nogle der går højt op i deres karakter, det er også en måde at påvirke og motivere.

4 Ad 6. Afklaringsværktøj Karakterer Implementering af IOP Rådgivning vedr. undervisningen indenfor rådets virksomhedsområder. Ad 7. Planlægning - herunder næste forløb der starter den 6. oktober Arla investerer 80mill. Preben efterlyste et værktøj der måske kunne gennemføres /bruges, nogle måneder inden uddannelsen begynder. Karin synes ikke det er så vigtigt med karakterer, men det at den enkelte får løftet kompetencen og selvværdet kan mærkes, og er langt vigtigere. Hans synes det er spændende at eleverne kommer hjem og arbejder med det der er gennemgået på uddannelsen. Det er jo vigtigt at udnytte muligheden for at medarbejderne får en helhedsforståelse for virksomheden. Velux har haft et ønske om at få et tættere samarbejde med de afdelinger der sender medarbejdere på IOP. Arbejdsledere / teamledere skal jo være med til at implementere IOP erne, selv om de kommer tilbage til det samme arbejde, er det vigtigt at de bliver udfordret på deres nyerhvervede kompetencer. Der er faktisk lavet en oversigt på hvad en produktionsmedarbejder skal have kendskab til. Det er en planche som Jesper bruger i undervisningen. Det kunne jo være en information mellem daglig leder og underviser om hvad deltagerne skal have kendskab til, viden om eller arbejde med. planchen er vedhæftet referatet. - Industriens Uddannelser arbejder på et afklaringsværktøj Elsebeth spurgte ind til omfanget af virksomhedsrettede opgaver der kunne tænkes ind i forløbet. Jesper mener ikke det vil være et problem, at en gruppe eller hele holdet tager udfordringen op, og arbejder med en eller flere opgaver, der kunne være en rød tråd gennem uddannelsen. Karin kunne forestille sig at chefer fra forskellige afdelinger på virksomhederne blev brugt i undervisningen, som et oplæg når et nyt undervisningsemne tages op. Hun kan ikke forestille sig at virksomhederne ikke vil stille personale til rådighed til et par timers oplæg. Hans pegede på vigtigheden af, uanset hvad der arbejdes med at man ind tænker procesoptimering og teamarbejde. -Mange virksomheder har projektledere og chefer der er ansvarlige for optimering, vedligehold, Lean, HR osv. Det bør kunne udnyttes i undervisningen. Opstarten for det næste hold grundforløb på 10 uger er fastsat til 6. oktober. Der er mange udfordringer, en af dem har været at lave en plan for IOP hvor der er så lidt overlap mellem skoleperioderne som muligt, det er lykkes for Jesper. Det betyder at der stort set altid er et hold IOP på skolen i Tønder. En anden er den ombygning til Campus Tønder, der er i gang og på et tidspunkt også vil genere undervisningen. Arla har meldt ud at Branderup mejeri skal omlægge produktionen, og det betyder at virksomheden lukke ned mellem uge 40 og uge 10, vi er blevet spurgt om muligheden for, i perioden, at få et hold ufaglærte opgraderet til IOP eller så tæt på som muligt. Den udfordring tager vi op. Derfor kan der ske små forskydninger - Planen for hele perioden er vedhæftet.

5 Ad 8. Eventuelt. Jobrotation.. Lederuddannelse.. Teknologicenter Som alle ved er der sket en omlægning af loven omkring jobrotation. Den er ikke brugbar i forhold til IOP. Innovirk har nu eksisteret i knap 3 år, og vi har sat mange andre skibe i søen, ud over IOP. Et af dem er at få et kompetenceløft til mellemlederne. Der er gennemført et par hold Lean ledelse på 10 ECTS faget giver merit til akademilederuddannelsen. Virksomhederne i Tønderområdet har nu mærket udfordringerne med at tiltrække højtuddannede medarbejdere og er derfor parat til at uddanne egne medarbejdere. Der er især 2 områder hvor virksomhederne vil løfte medarbejderne - Produktions teknolog på 2 år fuld tids uddannelse 120 ECTS - Akademileder uddannelse, 6 moduler over 2 år 60 ECTS Sidstnævnte forventer vi at kunne tilbyde i Tønder fra begyndelse af september med første modul over 8 uger med 1 dags undervisning pr. uge. Begge uddannelse har Jobcenter Tønder godkendt som jobrotationsberettiget i forhold til det omfang uddannelserne beslaglægger medarbejderne. Hvert ECTS udløser 28 arbejdstimer. Innovirk kommer gerne forbi og uddyber mulighederne. I forbindelse med CAMBUS byggeriet vil Innovirk gerne være med til at søge midler til et teknologicenter, HCT efterlyste fonde, løse summer af anden art, der ville kunne bruges/søges i den sammenhæng. Meningen er at teknologicenteret skal udstyres med robotter, PLC, pneumatik og anden automatisering, der skal bidrage med en bedre forståelse af virksomhedernes behov for effektivisering, og selvfølgelig vare en vigtig del af IOP uddannelsen. Katrine opfordrede til at jeg sender en ansøgning til Tønder Industrifond den er på vej. Kommende møder For 4 LUU medlemmer 10. september kl For HELE gruppen 22. oktober kl Begge på EUC Syd, Tønder Tilmeldingsfrist til IOP grundforløb opstart 6. oktober Vi har sat fristen til fredag den 10. september - de aftaler der er på plads vil vi gerne bede om. Vi kommer som sædvanlig forbi med en ny skuldertaske og en information om hvad der bør medbringes af div. udstyr Bilag Link til udviklingsudvalget De 5 kompetencer hvad arbejder produktionen med Plan frem til 2017 Div. udklip fra ministerbesøg, og omtale af IOP og Innovirk som har været bragt som indstik i et par store dagblade udvalgforindustrioperatoer1/materialer/

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Rybners Kursuscenter. fleksibel og engagerende efteruddannelse PROFILFOLDER

Rybners Kursuscenter. fleksibel og engagerende efteruddannelse PROFILFOLDER PROFILFOLDER Rybners Kursuscenter fleksibel og engagerende efteruddannelse Svejsning On-/offshore L-AUS & el Ledelse & teamudvikling CAD & konstruktion Regnskab & økonomi Salg IT KURSUSCENTER Svejsning

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Nyhedsbrev Juni 2015 - nr. 46 Årsmøde Årsmødet bød på både hæder til Niebuhr Gears og ærespris til afgående formand. Side 2 Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Et landsdækkende projekt vil

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere