Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status"

Transkript

1 15. april 2011 Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status Indvielse af den nye multiaktivitetsbane Endelig lykkedes det. På en næsten forårsdag for to måneder siden blev den nye kunststofbane taget i brug. Som en landmand udtrykte det den første dag det ligner til forveksling dagen, når dyrene lukkes ud på marken efter en lang vinter i stalden. Ca. halvdelen af skolens elever (dvs. 300) benytter hver dag arealet til leg og boldspil i skolens frikvarter. Det glæder ikke mindst initiativtagerarbejdsgruppen, der i fem år har arbejdet på at projektet skulle blive til virkelighed. Den officielle indvielse bliver fredag den mere herom senere. Skoleindskrivning og næste skoleårs planlægning Der er i alt indskrevet 67 børn til de kommende 3 børnehaveklasser. Der bliver en klasse i Hagested med 18 børn og to i Tuse med henholdsvis 25 og 24 børn. Resurseudmeldingen til næste skoleår er i skrivende stund på vej til skolerne. I den forbindelse er vilkårene netop blevet ændret pga. en yderligere besparelse på budget Se nedenstående: Vedr. Budgetreduktion som følge af lavere sygefravær I juni 2010 besluttede byrådet en effektiviseringsstrategi, som skal sikre uændret eller bedre service for færre penge. Arbejdet med nedbringelse af sygefraværet i projekt Fra fravær til fremmøde blev igangsat, som et af de initiativer der skal realisere strategien. Effektiviseringsstrategien forudsætter, at kommunen i 2011 sparer 14 mio. som resultat af arbejdet med effektivisering. For at opnå besparelsen besluttede byrådet på sit møde d. 6. april, at reducere alle lønbudgetter svarende til 1,13 % Baggrunden er, at Holbæk Kommune faktuelt har nedbragt det samlede sygefravær fra 7,3 % i 2008 til 5,9 %. I Reduktionen svarer til, at der alt i alt var 1,1 % flere medarbejdere på arbejde i 2010 end i Kommunens samlede lønbudget er på ca. 1,7 mia. kr. Et fald i sygefraværet på 1,1 % svarer dermed til en gevinst på ca. 18,7 mio. kr. Byrådets beslutning indebærer, at budgetterne samlet set beskæres med 15 mio. kr.

2 Politikområde 4 Lønbudget 1,13% Folkeskoler inkl. 10. klasse SFO Ungdomsskole inkl. SSP Det understreges at der er tale om en rammebesparelse, som skal have fuld effekt i Der bliver indarbejdet en tilsvarende besparelse i budgettet for Besparelsen vil blive implementeret således: Folkeskoler SFO Ungdomsskolen Den enkelte skoles andel af besparelsen modregnes i tildelingen for skoleåret 2011/2012. Der gøres opmærksom på at 7/12 af den tilsvarende besparelse for 2012 også skal indarbejdes i det kommende skoleår. Tildelingsmodellen tilrettes. Formentlig med fuld effekt i 2011, men økonomisk afdeling er i gang med at afdække mulighederne for en evt. senere ikrafttræden. Info om dette hurtigst muligt. Reduktionen udmøntes som en samlet rammebesparelse på ungdomsområdet Det betyder for eleverne på Tuse skole en nedsættelse af undervisningstimetallet. Skolebestyrelsen skal på næste møde den tage stilling til hvordan besparelsen skal udmøntes. Budgettet i 2011 er blevet reduceret med yderligere kr ,-,hvilket sammen med besparelserne i forbindelse med budgetforliget i oktober 2010 giver en samlet besparelse på mere end 1. mill kr. i Det har naturligvis betydning for skolens mulighed for at opretholde service og aktivitetsniveauet fra Nyt byggeri Midt i alle besparelserne er der også en positiv nyhed. Byrådet har netop besluttet, at skolen bliver udbygget med 4 permanente klasselokaler til erstatning for pavillonerne, hvor de tre 7. klasser i dag har klasselokale. Byggeriet bliver igangsat så snart det er muligt og udbygningen forventes klar til ibrugtagelse til skoleåret 2012/13 - muligvis før. Udbygningen vil blive øst for skolen på arealet mod motorvejen. Ny parkeringsplads mod øst Den nye parkeringsplads er nu klar til brug. Den forventes på skoledage primært at være forbeholdt skolens personale. Der er en fin mulighed for at sætte børn af ved den nye parkerings, således at morgentrafikken kan lette presset omkring den gamle parkeringsplads. Der opfordres hermed til at forældre, der kommer fra Holbæk siden sætter deres børn af ved at dreje ind på den nye parkeringsplads, hvor der er en afsætningsmulighed. God påske! Anders Bo Hansen Personaleforhold Børnehaveklasseleder Vita Nielsen og overlærer Birthe Hejlesen har meddelt skolen at de går på efterløn ved dette skoleårs afslutning. 2

3 Nyt fra Skolebestyrelsen Sikken fest På skolebestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for et super flot - Scenen er din arrangement Super flot program. En stor tak til hele teamet i SFO en der har knoklet med vores børn. Tænk at børnene tør stille sig på en scene og bare gi den gas. Det kan vi forældre godt være stolte af. En stor tak til jer forældre - for stor opbakning som publikum. Snart skal vi slappe af og holde påskeferie med familien. Det bliver dejligt vi håber det gode påskevejr kommer. Vi kan jo altid sætte os ned med vores børn og digte en tekst (en god anledning til at berøre emnet). En tak for koncerten i Tuse Klub. Vi var rigtig glade for, at vi i skolebestyrelsen fik lov, at høre jeres band spille for bla. os. Strategi for Fremtidens Folkeskole: Det er foreløbig besluttet, at der bliver undervisning i alle lokalområder. Skolebestyrelsen arbejder i øjeblikket med udskolingsafdelingen i Tuse på, at gøre den mere attraktiv. Som bekendt er processen om skolestrukturen udskudt og der ønskes en høring om resultatet af projektudvalgets arbejde. Det overordnede mål med strategien er at sikre, at eleverne er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen. Der skal derfor sættes fokus på både faglige, personlige og sociale kompetencer. Strategien peger på, at der de kommende fire år skal investeres i et kompetenceløft af ledere og medarbejdere. Projekt Tuse Skole, har byrådet i investeringsprogrammet for 2011 vægtet skoleområdet højt og nu er det besluttet, at de lejede pavilloner erstattes af varigt byggeri, og samtidig skal de nødvendige renoveringsopgaver løses. Men skolen er samtidig i spil som mulig udskolingsafdeling, hvor flere elever skal samlet i udskolingen. Et meget fremadrettet projekt med udskolingsafdelingen på Tuse Skole. Snart er der mange fra udskolingen der skal konfirmeres. Det bliver en stor dag. Johannes Møllehave, er om nogen ordets mester. Han er elsket af mange danskere. Han er dansk præst, forfatter og foredragsholder har skrevet mange små smukke digte. Jeg vil gerne på skolebestyrelsens vegne sige tillykke til de kommende konfirmander på Tuse Skole I indtræder nu snart i de voksnes rækker og det kan ikke altid være nemt - men glem nu ikke - det fortsat er de voksne der bestemmer! Husk det er svært med trøstende ord, når du lever med smerten, men du ta r fejl, når du tror, du skal flygte fra verden. Uddrag af et Digt af Johannes Møllehave. En stor tak fra skolebestyrelsen for en fin fremvisning af Hagested skole og Børnehus på vores sidste møde. Det var dejligt at komme på besøg og se jeres skønne faciliteter. Snart skal alle på påskeferie. Endelig fri igen. Skønt. Nyd hinanden. Pas på hinanden. Rigtig god påskeferie. Charlotte Thorsgaard Formand for skolebestyrelsen 3

4 Den nye pedel. Jeg hedder James B. Gauger er 52 år, gift og har 2 drenge. Jeg er uddannet tømrer, byggeteknikker og har en lederuddannelse fra Niels Brock. Jeg har de sidste mange år beskæftiget mig med drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg. Jeg vil gerne, at vi hjælpes ad med at passe på vores skole. Kontakt derfor en af os pedeller, hvis møbler, bygninger, tekniske anlæg eller udenoms arealer trænger til en skrue eller justering. Jo før vi får fat i en opgave jo større chance er der for at redde I kan kontakte os på eller Nationale test De Nationale Test bliver igen i år afviklet frem til slutningen af maj. I år fungerer det tekniske næsten upåklageligt. Der har været lidt problemer med at få alle illustrationer frem på elevernes computere, ellers kører det. Der testes i dansk/læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse. I matematik i 3. og 6. klasse, Engelsk i 7. klasse og 8. klasse er der ud over dansk også test i biologi, geografi samt fysik/kemi. Der vil blive udskrevet et brev med elevernes resultater, som den enkelte elev vil få med hjem. Hvis I ikke allerede har modtaget dette brev, vil det komme efter påsken. Intranet (forældreintra) Kommunikationen på intranettene benyttes efterhånden rigtig meget. Der har været nogle spørgsmål angående henvendelser til skolens personale. Mange forældre går ind på skolens hjemmeside, for der at finde oplysninger om skolens personale. Det er ikke alle fra personalegruppen som har deres stående der. Det er meningen at man skriver beskeder via forældreintras beskeddel, hvor vores edb-vejledere har tilrettet beskedsystemet således, at man kan skrive til klassens lærere og skolens ledelse. Se nedenstående figur. Ved oprettelse af besked trykkes man på dette ikon. Derefter kan man vælge hvem beskeden skal sendes til Gris på gaflen I starten af foråret havde lærerteamet i 8b (Vivi og Stine) et projekt i samarbejde med Slagteriskolen i Roskilde. En underviser fra Slagteriskolen underviste klassen i 2 dage. Første dag arbejdede eleverne med råvarerne. De parterede grisen, der blev talt om de anatomiske dele og hvad de kunne bruges til. På andendagen gik undervisningen på tilberedelse af maden. Alle eleverne i 8b tog aktiv del i dette arbejde, hvor der blev lagt op til at elevernes ideer og fantasi var en vigtig del. Forløbet sluttede med at elevernes forældre blev inviteret til spisning om aftenen, hvor eleverne sørgede for betjeningen. I den forbindelse fik skolebestyrelsen mulighed for at se forbi og smage lidt på lækkerierne! Spændende når skolebestyrelsen på den måde får mulighed for at se hvad undervisningen også kan munde ud i. Jens Peter Jensen 4

5 Tuse SFO Tabulex Vi har kørt med Tabulex systemet siden jul, og det fungerer fint. I er som forældre gode til at få skrevet hvad jeres barn skal, så stor ros til jer. Hvis I har problemer med Tabulex, eller ikke helt har styr på det, så sig til så vi kan hjælpe jer. Husk at få skrevet hvornår jeres barn holder sommer ferie, senest den 26 april. Ude aktiviteter Efter påske vil vi være meget mere ude, og udnytte vores gode ude område med boldbaner, bålplads, og vores legeplads. Playstation Med forårets komme og de mange ude aktiviteter lukker vi playstation, så efter påske og frem til efterårsferien er det slut med playstation. Børnene må naturligvis fortsat gerne have game boy med om mandagen. Fordybelsesuge i uge 21 Emnet er Indianere og det er hver dag fra kl Vi opfordrer jer til, at børnene kan være i SFO i dette tidsrum. Det er for alle børn i indskolingen. I vil høre nærmere. Garderobe Husk at hjælpe jeres barn med at holde orden i garderoben til dagligt, og den skal tømmes helt her op til påske, så vi kan få gjort rent i ferien. Lukkedage HUSK!! Vi har lukket i påsken fra mandag den 18 april og til og med mandag den 25 april. Fredag den 3. juni. Mange Påske hilsner fra personalet i Tuse SFO. TuseKlubben. Her i foråret har vi 4 lukkedage - mandag den onsdag den 20. april og fredag den 3. juni Vores sommerfest i år er ændret til en pizzafest for børnene/de unge onsdag den 15. juni sæt kryds i kalenderen. Mange forårshilsner Personalet i TuseKlubben 5

6 Kommende arrangementer på Tuse Skole i skoleåret 2010/11 April: Fredag d. 1. Fælles aktivitetsdag Uge 15 Introkursus 8. klasserne er i intropraktik hele ugen Torsdag, den 28. Afd. B fest Uge 17 Karakter sidste standpunktskarakter 9. klasse Uge 20 Fordybelsesuge Afd. B. Maj: Mandag den 2. Afg. Prøve skriftlig (dansk skriftlig fremstilling) Tirsdag den 3. Afg. Prøve skriftlig (retstavning og læsning) Tirsdag den kl terminsprøve matematik Onsdag den 4. Afg. Prøve skriftlig (færdighedog problemregning) Onsdag den kl terminsprøve dansk skriftlig fremstilling Torsdag den 5. Afg. Prøve skriftlig (engelsk udtræk) Tirsdag den 10. Afg. Prøve skriftlig (biologi udtræk) Onsdag den 11 Afg. Prøve skriftlig (geografi udtræk) Torsdag d fredag d. 13. UEA-afrunding 8. klasserne Uge 20 Fagdage 9. Klasser i prøvefag. Uge 22 Fagdage 7. klasse Fredag den kl. sidste skoledag Mandag den 30. Mundtlige prøver begynder Tirsdag d klasserne i Skyggepraktik Juni: Onsdag d klasserne i Skyggepraktik Uge 23 Fagdage 7 8. klasse Uge 24 - Karakter 2. standpunktskarakter 8. klasse Uge 24 Fagdage 7 8. klasse Uge 25 Fagdage 7 8. klasse Tirsdag den 7. Børnehaverne på besøg Onsdag den 8. Børnehaverne på besøg Onsdag, den 22. Mundtlige prøver slutter 9.kl. dimmisionsaften Torsdag den 23. Eleverne fra afdeling A modtages i afd. B Fredag den 24. Sidste skoledag Eleverne har fri kl

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!

Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! Oktober 2013 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! - med håbet om, at det fine sensommervejr holder ud samt med glæden over efterårets

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren.

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren. Uge 10 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I det sidste nye Friskoleblad

Læs mere

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole!

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! KONTAKTEN SKOLEBLAD FOR MUNKEVÆNGETS SKOLE 4/APRIL 2009 MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000 KOLDING. TLF: 76333500 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny.

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny. Uge 50 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Julen nærmer sig med raske

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E R M B E R 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Bevægelsesbånd Nyt skoleår Hver dag er børnene ude og bevæge sig. Vi forventer at eleverne bliver mere modtagelige for læring, samt får det bedre

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere