Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren Sørensen, Jacob Just, Maj-Britt Rasmussen, Anette Henner, Bo Hansen, Åse Lyhne Skov Afbud: Erling Johansen, Morten S. Petersen, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Kimpro Svendborg Svendborg Tamilske Ungdomsforening Aktivitetsgården 4H DDS Christiansminde Gruppe Svendborg Badmintonklub Brevdueforeningen Svendborg GOG Håndbold Jens Viking Søfarsspejdere DUI Leg og Virke Foreningspuljen - SG Gymnastik Foreningspuljen - KFUM Åkilde Spejdergruppe Foreningspuljen - KFUM Spejderne Puljen Dig og Din Fritid - Skakprojekt i Skårup Folkeoplysningspolitik Information...9

2 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 10 udsættes pga. manglende fremsendelse af dokumentation til sagsbehandlingen. Godkendt. 2. Kimpro Svendborg 12/829 Godkendelse som folkeoplysende forening. Foreningen Kimpro Svendborg fremsender vedtægt og foreningsskema til godkendelse. Foreningen Kimpro Svendborg er startet efter bevilling fra puljen Dig og Din Fritid. Foreningen har fremsendt evaluering af projektet Kontraktimprovisation til Svendborg. Åben - Foreningsskema - januar 2012 Åben - Vedtægt Åben - Evaluering Kimpro Godkendt. 3. Svendborg Tamilske Ungdomsforening 11/32784 Godkendelse som folkeoplysende forening. 1

3 Svendborg Tamilske Ungdomsforening fremsender vedtægter og foreningsskema til godkendelse. Administrationen har inden bemærkninger til vedtægten. Åben - Foreningsskema januar 2012.pdf Åben - vedtægten svendborg tamilsk ungdoms forening.docx Godkendt. 4. Aktivitetsgården 4H 12/3216 Ansøgning om tilskud til lederuddannelse. Aktivitetsgården 4H ansøger om tilskud til lederuddannelse af 5 instruktører, heraf en juniorleder i Udgiften andrager i alt kr Aktivitetsgården 4H er en forening i kategorien "øvrige foreninger" som ikke er i et fællesskab som Idrætsforeninger og spejderforeninger, hvor der er afsat puljer til uddannelse af instruktører. 4H er landbrugets børne- og ungdomsarbejde. Formålet med arbejdet er at dygtiggøre børn og unge gennem arbejdet med praktiske opgaver inden for områderne natur, have, dyr, husholdning og hobbyaktiviteter. Der er pt. 93 medlemmer i foreningen. Åben - ansøgning om tilskud til dækning af udgifter til lederuddannelse Bevilget som ansøgt. 5. DDS Christiansminde Gruppe 12/5682 2

4 Ansøgning om tilskud til indkøb af patruljekasse DDS Christiansminde Gruppen ansøger om kr til indkøb af en patruljekasse (en kasse med gryder, køkkengrej, sav, spade økse osv). Begrundelsen for ansøgninger er, at gruppen i de seneste år har været i god fremgang og har nu inddelt troppen i patruljer, der tager på tur hver for sig. Der er således behov for en ekstra patruljekasse. Åben - Ansøgning om tilskud til patruljekasser Bevilget som ansøgt. 6. Svendborg Badmintonklub 12/4307 Ansøgning om tilskud til deltagelse i pilotprojekt for Badminton Danmark til udvikling af aldersrelateret træningskoncept til badminton. Svendborg Badmintonklub er Sydfyns kraftcenter for badminton. Klubben har gennem mange år arbejdet systematisk med talentudvikling af Sydfyns unge spillere. Klubben har gennem de sidste 20 år produceret rigtig mange elitespillere, hvoraf flere spiller på højeste danske niveau og enkelte spiller også internationalt. Det systematiske ungdomsarbejde er grundstenen i klubbens arbejde. I forbindelse med de mange års arbejde med udvikling af sydfynske talenter har Badminton Danmark indbudt klubben til at være pilotklub for Badminton Danmark til at udvikle det aldersrelaterede træningskoncept med fokus på aldersgruppen 5-8 år. Der søges derfor om tilskud på kr til indkøb af diverse rekvisitter. Åben - Ansøgning om tilskud til rekvisitter.pdf Åben - budget til ansøgning til kommunen redskaber 2012.xlsx Åben - regnskab 2010/2011 3

5 Ansøgningen oversendes til SIS. FOU anmoder SIS genoverveje kriterierne i forhold til aldersgrænse for ansøgere samt reglen om betingelsen af medlemskab af SIS, samt reglen om foreningstilknytning. 7. Brevdueforeningen Svendborg 12/4741 Ansøgning om tilskud til udbredelse af kendskabet til brevduesporten. Brevdueforeningen Svendborg søger om kr til gennemførelse af projekt, som har til formål at skabe opmærksomhed på brevduesporten. Brevdueforeningen Svendborg har eksisteret i 125 år, men i forbindelse med den stigende teknologiske udvikling mærker foreningen, at der er mindre fokus på de nære livsformer med dyr og foreningsliv og dermed et stærkt faldende medlemstal. Foreningen søger om tilskud til udarbejdelse og trykning af informationsmateriale om brevduesporten, som vil blive uddelt i lokalområdet (5762) samtidig vil der blive udarbejdet pressemeddelelser, radiospot, og hvis muligt indslag i TV2 Fyn. ( kr ) Der søges om tilskud til opførelse af brevdueslag med elektronisk hjemkomstkonstatering. ( kr ) Foreningen har modtaget støtte på kr fra anden fond. Bevilget kr til projektet. 8. GOG Håndbold 11/21370 Udvidelse af lokaletilskud. 4

6 GOG har tidligere søgt om udvidelse af timetal i Gudmehallerne. Udvalget har bedt om fremsendelse af yderligere materiale i form af belægningslister for hallerne, før sagen afgøres. Formanden for udvalget og formanden for haludvalget har behandlet listerne. Indstilling vil foreligge til mødet. Bevilget gældende for indeværende sæson indtil 1. Juli Foreningen skal søge igen for næste sæson. 9. Jens Viking Søfarsspejdere 12/3612 Ansøgning om optagelse i lokaletilskudsordningen gældende fra Jens Viking Spejdergruppe ansøger om lokaletilskud til leje af Spejderborgen, Kongebakken 24, Svendborg. Jens Viking Søfartsspejder blev godkendt som folkeoplysende forening den 4. oktober Gruppen har pt. 8 medlemmer. Åben - Ansøgning om optagelse i lokaletilskudsordningen Åben - Lejekontrakt Der tages kontakt til gruppen for besigtigelse af ejendommen. I forhold til behov. Efterfølgende tages stilling til efterbetaling af husleje for DUI Leg og Virke 11/

7 Klage over afgørelse vedrørende afslag på lokaletilskud. DUI Leg og Virke Svendborg har henvendt sig, idet de ikke kan acceptere begrundelsen i det afslag foreningen har fået på deres ansøgning om lokaletilskud til afholdelse af pinselejr 2011 behandlet i udvalgets møde den 15. december Afslag blev givet med den begrundelse, at foreningen ikke var en spejdergruppe og at lejren var afholdt inden tilskud var bevilget. Foreningen oplyser, at de er en forening under Dansk Ungdoms Fællesråd i lighed med øvrige spejdergrupper. Foreningen har i længere tid kun haft enkelte månedlige aktiviteter, uden at have kontakt til de øvrige foreninger i BUS organisationen, hvorfor medlemmer af BUS-organisationen ikke har været bekendt med at foreningen stadig bestod. Foreningen ønsker en genbehandling af deres ansøgning. Udsat. 11. Foreningspuljen - SG Gymnastik 12/1792 Ansøgning til Foreningspuljen SG-Gymnastik ansøger om tilskud til opsætning af en danseforestilling på Svendborg Teater. Svendborg Gymnastikforening har i denne sæson oprettet et nyt hold - Team YX for dygtige gymnastikpiger i alderen år. Målet med holdet er gennem træning og opvisning/performance at dygtiggøre og udvikle gymnasterne. Holdet trænes af forskellige instruktører, som i løbet af januar måned sammensætter et opvisningsprogram. Holdet vil deltage i ca. 6 opvisninger i løbet af februar og marts måned. Holdet vil være det bærende element i forestillingen, men der inviteres også andre gymnaster/danseforeninger/performere til at deltage i forestillingen. 6

8 Arrangementet er dyrt og har et budget på ca kr. Formanden og næstformanden har vurderet, at der her er tale om et helt nyt tiltag i en forening. Samtidig åbnes der for samarbejde på tværs af foreninger. SG-Gymnastik er bevilget kr til dækning af lejeudgift i Svendborg Teater under forudsætning af, at den resterende økonomi til gennemførelse af projektet kan findes ved fondsansøgninger mm. Åben - Foreningspuljen 2012 Til efterretning. 12. Foreningspuljen - KFUM Åkilde Spejdergruppe 12/3195 Ansøgning til Foreningspuljen. KFUM Åkilde gruppen søger Foreningspuljen kr til etablering af skibank. Gruppen ønsker at indkøbe skiudstyr, for at kunne tilbyde spejdergrupper en ny aktivitet. Tanken er, at der oprettes en skibank, hvor det vil være muligt for andre spejdergrupper og evt. også andre foreninger at låne skiene. Formanden og næstformanden har vurderet, at der er tale om et nyt tiltag i foreningen samtidig med, at initiativet kan være en grobund for samarbejder på tværs af foreninger. Åben - Ansøgning om tilskud til oprettelse af skibank Åben - Åkilde spejdergruppe bevilling Til efterretning 7

9 13. Foreningspuljen - KFUM Spejderne 12/3450 Ansøgning til Foreningspuljen KFUM spejderne i Svendborg søger om tilskud fra foreningspuljen til etablering af ny aktivitet familiespejder. Aktiviteten vil som udgangspunkt ske på naturlegepladsen ved Dronningemaen og på lejrpladserne på Thurø og Skårupøre. For at kunne komme rundt på ture ansøges om tilskud til indkøb af 2 trækvogne (kr ) og indkøb af 3 selepuder og 2 autostole således at børn af familier uden egen bil kan komme med på ture ud af byen (kr ). Der søges også om tilskud til indkøb af tørklæder til brug som uniform for den nye gruppe(kr. 720). Indstilling: Indstilles, at der bevilges indkøb af trækvogne og udstyr til trafiksikkerhed i alt kr Der kan ikke bevilges tilskud til tørklæder. Administrationen har informeret Spejdergruppen om, at gruppen skal være opmærksomme på, at der indkøbes de lovmæssige rigtige autostole/selepuder i forhold børnenes alder og højde. Bevilget som ansøgt, med undtagelse af beløb til indkøb tørklæder. 14. Puljen Dig og Din Fritid - Skakprojekt i Skårup 12/5066 Ansøgning til Puljen Dig og Din Fritid. Kim Madsen fra Skårup arbejder som pædagog på Skårup Skole og oplever, at der mangler et fritidstilbud som kan udfordre de unge fra 6-17 år på anden facon end f.eks. fodbold og bordtennis mm. Han ønsker at udvikle og fremme socialt samvær omkring skak og for at afprøve om der er basis for etablering af en forening søges om kr til indkøb af startmateriale. De har mulighed for at låne lokale på Skårup Skole. 8

10 Formanden og næstformanden har vurderet, at der her er tale om et nyt tiltag i lokalområdet og projektet bevilges den ansøgte beløb. Åben - Ansøgning og bilag Åben - Dig og Din Fritid - skakprojekt Til efterretning. 15. Folkeoplysningspolitik 11/42877 Status på arbejdet med folkeoplysningspolitikken. Formanden tager kontakt til forvaltningen i forhold til processen og arbejdsopgaven med politikken, idet tidsplan ikke vil kunne overholdes. 16. Information 10/6841 FORMAND: UDVALGSMEDLEMMER: Bo Hansen redegjorde for forløbet i forhold til udleje af del af SG hallen. Frank Müller Bøgh orienterer om problematikken i forhold til budgetteringen af det nye byggeri. Bo Hansen fortæller om Eliteråd som er under oprettelse. Første møde er afholdt i dag. Vender tilbage når han ved nærmere. LAG afsætter penge til portal til alle lokalsamfund. INFORMATION FRA BESTYRELSER MV. 9

11 Information fra Svendborg Idrætssamvirke Planlagt rep. Møde med uddeling af idrætspriser vedtægtsændringer i forhold til valgprocedure Retningslinier for kursuspuljen beløbsgrænse hævet. Talentpuljen gjort bredere. Snak omkring høringssvar i forhold til udleje af idrætsfaciliteter. Information fra Samrådet for aftenskolerne Information fra Børne- og Ungdomskorps (Spejderne) Information fra Rottefældens bestyrelse Arbejde i gang med spørgsmål - hvorfor bestyrelsen egentlig er sammensat som de er? Musikpavillon måske reddet. Information fra Ungdomsskolens bestyrelse Information fra Forsamlingshusudvalget Ny brochurer om forsamlingshusene er på vej. ADMINISTRATIONEN: 10

12 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:00 Jan Find Petersen Erling Johansen Jan Bunkenborg Kurt Sorknæs Erik Jakobsen Preben Juhl Rasmussen Birgit Sørensen Frank Müller-Bøgh Søren Sørensen Jacob Just Maj-Britt Rasmussen Anette Henner Bo Hansen Morten S. Petersen Mogens Stampe 11

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere