Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund"

Transkript

1 Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO søger en ny direktør. Odense ZOO Odense ZOO er etableret i 1930 som en privat institution. I 1980 overdrog de daværende ejere ZOO til Odense by og den blev en selvejende institution. I 1983 blev Odense ZOO statsankerkendt og fik dermed statsligt tilskud. På ZOOs hjemmeside finder du mere om ZOOs historie. Odense ZOO har udviklet sig til at være den 13. mest besøgte attraktion i Danmark, og markant den mest besøgte på Fyn. Et særligt højdepunkt var åbningen af Kiwara et Afrika med giraffer, zebraer, sabelantiloper, sitatungaer og strudse. Det skete i 2011 og er et projekt til 60 mio. kr. Odense ZOO blev derved også det første sted i Danmark, hvor gæster kan fodre giraffer. ZOO er åben 365 dage om året. For at sikre gæsters besøg året rundt, har man de sidste mange vintre kunne besøge VinterZOO. VinterZOO er kendetegnet af hygge, fakler og mikro-event, der alle har dyrene i centrum. Gæster kan f.eks. køre på hundeslæde eller aflevere deres brugte juletræ til dyrene. Netop nu er Odense ZOO i gang med et nyt byggeri lige ved hovedindgangen. Det skal rumme zebramangusten. Anlægget er det første, som er skabt ud fra visionen om at skabe den mest eventyrlige ZOO i verden. Mange projekter venter forude. Et af de helt store er realiseringen af ZOO på havnen. Fra 2014 kommer hvert efterår en stor udstilling med naturvidenskabeligt fokus og af international klasse. Fx kan man glæde sig til dinosaurer. Odense ZOO er med sine 47 fastansatte medarbejdere, et budget på 57 mio. kr., over 30 frivillige, mange løst ansatte og over besøgende i 2012 blandt Danmarks 10 mest kendte attraktioner. Odense ZOO er medlem af DAZA, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) og WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), og vores mission understøtter disse tre foreningers mission og virke. 1

2 Mission og Vision Mission og vision for Odense ZOO er udviklet under overskriften: Den eventyrligste ZOO i verden Mission: I Odense ZOO har vi dyr fra hele verden, så vores gæster kan opleve dem tæt på og have en god dag med hinanden, mens de lærer noget om sammenhængene i den natur, vi alle er en del af. Det opnår vi ved at skabe oplevelser, der begejstrer gæsterne, rører ved deres følelser, får dem til at tænke og får dem til at handle. Vi arbejder desuden målrettet for at bevare en sund bestand af truede dyrearter gennem samarbejde med naturbevarende organisationer i hele verden. Indsatsen kvalificeres af et stærkt samarbejde med forskningsinstitutioner. Vores indsats rækker ud over dyrene i Odense ZOO. Den rummer også et betydeligt engagement i naturbevarelse i Danmark og i udlandet. Vision Naturen er eventyrlig. Vi vil udvikle en zoo, der med afsæt i H. C. Andersens eventyr og univers, er kendt som en enestående og eftertragtet attraktion. Vi vil dele tankevækkende og eventyrlige oplevelser, så mennesker fascineres af dyr og ser sig selv som en del af naturen. Organisering Odense ZOO er organisatorisk opdelt i en salgsafdeling, en oplevelsesafdeling, en udviklingsafdeling og fællesfunktionerne. Organisationsplanen indgår som bilag til denne beskrivelse. Odense ZOO s bestyrelse består af: Den selvejende institution: Formand for bestyrelsen, rådmand Steen Møller (udpeget af Odense Byråd) Næstformand for bestyrelsen Jess Heilbo (udpeget af Odense Byråd) Bestyrelsesmedlem Jørn Tolstrup Rohde (Carlsberg Breweries A/S) Bestyrelsesmedlem Ole Næsbye Larsen (udpeget af Syddansk Universitet) Bestyrelsesmedlem Peter Zinck (udpeget af Fynsk Erhverv) Bestyrelsesmedlem Kirstin Anderson Hansen (medarbejdervalgt) Udviklingsfonden Odense ZOO: Formand for bestyrelsen, rådmand Steen Møller (udpeget af Odense Byråd) Næstformand for bestyrelsen Jess Heilbo (udpeget af Odense Byråd) Bestyrelsesmedlem Jørn Tolstrup Rohde (Carlsberg Breweries A/S) Bestyrelsesmedlem C. C. Nielsen (udpeget af Udvikling Fyn) Bestyrelsesmedlem Bendt Bendtsen, MEP, tidligere vicestatsminister 2

3 Odense ZOO netop nu Odense ZOO opfattes i dag som en succes. Det er en ganske særlig institution på Fyn med stor lokal bevågenhed. Det kræver en direktør, der har lyst og interesse i at engagere sig i det lokale liv kulturen, netværk, erhvervene, foreningerne m.v. Odense ZOO er kreativ, dynamisk og med til at sætte dagsorden baseret på en høj faglighed. Bl.a. dette har medført et stort netværk lokalt, nationalt og internationalt. Odense ZOO er en veldreven institution med en sund økonomi samt høj gæste- og medarbejdertilfredshed. Der er ikke kommet af sig selv. Det kræver stor fokus på den enkelte gæst og medarbejder. Det skal fastholdes og udbygges. Odense ZOO er kendetegnet ved en meget decentral organisation med stor selvstændighed og høje krav til ledere og medarbejdere. Med det overordnede mål som den mest eventyrlige ZOO i verden er samarbejdet til øvrige H. C. Andersen aktiviteter i Odense og på Fyn et vigtigt element. Udfordringer Odense ZOO skifter direktør og vicedirktør samtidig. Det er en tilfældighed. De nuværende stillingsindehavere har uafhængig af hinanden fået tilbudt og accepteret nye udfordringer i spændende stillinger. Den nye direktør skal derfor vurdere og fastlægge den fremtidige ledelsesstruktur for Odense ZOO i et godt og konstruktivt samarbejde med ledere og medarbejdere. Den nye direktør skal have fokus på at skabe et større marked for Odense ZOO og til stadighed finde finansiering til de nye aktiviteter. Jobprofil Stillingsbetegnelse Direktør Formål med stillingen Formålet med stillingen er at sikre drift og udvikling af Odense ZOO med udgangspunkt i den vedtagne strategi. Ansvarsområde Ledelse af Odense ZOO, med følgende ansvarsområder: Strategi herunder mission, vision og masterplaner Effektiv drift, hvor ressourcerne udnyttes optimalt Udvikling Overordnet administrativ og økonomisk styring Personaleledelse ZOO faglighed Formidling 3

4 Arbejdsopgaver Synlig ledelse af Odense ZOO Udforme strategi Betjene bestyrelsen Sikre den nødvendige kompetenceudvikling i organisationen Fundraising og sponsorkontakt Information og kommunikation indad- og udadtil Markedsføring af Odense ZOO Skabe og vedligeholde relevante netværker lokalt, nationalt og internationalt Sikre gode samarbejdsrelationer såvel indadtil som til eksterne samarbejdspartnere Følge udviklingen inden for oplevelsesøkonomien specifikt og samfundsudviklingen generelt og omsætte det i udvikling af Odense ZOO Succeskriterier Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur Etableret et godt samarbejde til bestyrelse, ledere, medarbejdere og de vigtigste samarbejdspartnere Succeskriterier efter det første år: En sund økonomi Besøgstal Gæstetilfredsheden Medarbejdertilfredsheden Realisering af den vedtagne strategi herunder de strategiske indsatsområder Odense Bys Museer som strategisk samarbejdspartner Netværk lokalt, nationalt og internationalt Vigtige samarbejdspartnere Ledere og medarbejdere i Odense ZOO Bestyrelsen Odense Kommune Kulturministeriet Fonde og sponsorer Turist- og kulturinstitutioner i Odense og på Fyn Det lokale erhvervsliv Uddannelsesinstitutioner Andre attraktioner (zooer, akvarier, forlystelsesparker og museer) Medierne Ansættelsesvilkår Der udarbejdes en direktørkontakt mellem Odense ZOO og direktøren. Der udarbejdes et tillæg til direktørkontakten, der præciserer vilkårene for resultatlønnen. Årlig aflønning for direktøren er ca kr. Der ydes et pensionsbidrag på 14% af aflønningen. Hertil kommer en mulig resultatløn på 20 25%, der udbetales i forhold til de opnåede resultatet på på forhånd definerede områder. 4

5 Organisatorisk indplacering Direktøren refererer til bestyrelsen. Afdelingslederne refererer til direktøren. Personprofil Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag Minimum 3-5 års ledelseserfaring Gerne en lederuddannelse på diplom/masterniveau Gerne erfaring med ledelse af ledere Ledelseserfaring fra attraktionsverdenen/en selvejende institution Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag En videregående uddannelse Grundigt kendskab til og erfaring med attraktionsverdenen Fortrolig med administration og økonomistyring Erfaring med forretningsmæssig drift Fortrolig med IT Dansk og Engelsk i skrift og tale Personlige egenskaber God formidler og historiefortæller God til at lytte Udviklingsorienteret Fleksibel Handlekraftig Udadvendt Visionær Inspirerende Generelt Profilen beskriver en empatisk og udadvendt person, der brænder for at føre ZOOs vision ud i livet. Personen skal skabe rum for selvstændighed og innovation. Du har bopæl på Fyn (hvis ikke nu, så indenfor ½-1 år), og som kulturbærer og formidler er du en synlig og aktiv person i lokalområdet. Ansættelsesforløbet Ansøgningsfrist: 12. juni interviewrunde: 20. og 21. juni Eventuel test 24. og 25. juni Evt. 2. interview: 26. juni Ansættelsesudvalget udarbejder indstilling 26. juni Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse: Uge 26 5

6 Tiltræden: 1. august 2013 Ansøgere vil som led i ansættelsesforløbet under 1. samtale blive bedt om at forholde sig til en konkret opgave, der forud for 1. samtale fremsendes til de indkaldte ansøgere. Der vil ligeledes ved første samtalerunde indgå en case. Der forlanges børneattest i forbindelse med ansættelsen. Kontakt vedr. stillingen Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til formanden for bestyrelsen, rådmand Steen Møller, tlf og chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, konsulentfirmaet H.C.Vestergaard, tlf / , hvor yderligere information om stillingen kan fås. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning Ansøgning bilagt CV med relevante oplysninger og dokumentation sendes elektronisk til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard på mailadressen så den er konsulentfirmaet i hænde senest onsdag d. 12. juni Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget, der deltager i samtalerne med ansøgerne, består af formanden for bestyrelsen, rådmand Steen Møller, næstformand for bestyrelsen Jess Heilbo, medlemmer af bestyrelsen Jørn Tolstrup Rohde og Ole Næsbye Larsen samt chef for udviklingsafdelingen Carsten Groth-Pedersen, der er udpeget af lederne. Job- og personprofilen er udarbejdet på baggrund af interview af ansættelsesudvalget og medarbejderudvalget. Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard ved chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard medvirker i ansættelsesprocessen. Vurdering af ansøgere Ansøgere vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige egenskaber. Vurderingen sker ud fra følgende kriterier: - Uddannelsesmæssig baggrund - Faglig erfaring - Ledelsesmæssig erfaring Herudover indgår som led i vurderingen: - Ansøgningen - Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalerne - Ansøgerens præsentation af den stillede opgave ved 1. samtale - Ansøgerens tilgang til den stillede case - Resultatet af en eventuel test - Indhentede referencer Materialer Som baggrund for stillingsopslaget henvises til nedenstående bilagsmateriale, der kan ses på konsulentfirmaets hjemmeside: 6

7 Strategi for Odense ZOO, Organisationsdiagram for Odense ZOO Link til Odense ZOO s hjemmeside Link til God ledelse i Selvejende Kulturinstitutioner, Kulturministeriet 2010: Læs og hør Årsberetning 2012 for Odense ZOO: 7

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Trapholt Administrationschef

Trapholt Administrationschef 15.04.2015. Trapholt Administrationschef Job- og personprofil Baggrund Trapholt er som en menneskelig myretue sprudlende af opgaver. Ambitionerne er store og midlerne er små. Ideerne er mange og hænderne

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

IT-chef Hvidovre Kommune

IT-chef Hvidovre Kommune IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk

Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Stillingsprofil Sekretariatsleder for Home-Start Familiekontakt Danmark Opdragsgiver: Home-Start Danmarks bestyrelse ved Anni Korsbæk Arbejdssted: Stilling: Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere