Bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2010-2011"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning v/roskilde-hallerne Møllehusvej Roskilde Telefon Fax * 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde haft et fint og flot år, men selvfølgelig har der også været trange kår for nogle af klubberne grundet den økonomiske situation. Det er ikke indtrykket at situationen har bevirket større nedgang i aktiviteterne og der spores da også en lille fremgang i antallet af medlemmer i klubberne. Omgivelserne lokalt har været endda meget flinke til at hjælpe til med, at holde modet oppe hos idrætslederne ved fortsat at støtte økonomisk op omkring arbejdet med børn og unge i idrætten. Mange af idrættens trofaste støtter i det lokale erhvervsliv er der fortsat på trods af for nogle trange kår. Flere nye er kommet til, og her stor ros til alle nye som gamle for at de er med til at følge op efter tabet af den store banksponsor i Algade. Og jo også her er der fortsat flere af tage af i alle brancher, og dem håber vi selvfølgelig også at se ude hos idrætsklubberne og deres fremtidige kunder. Roskilde Festival gav i foråret en stor hjælpende hånd til 14 klubber i Roskilde Kommune ved at tildele dem hver kr. til ungdomsarbejdet fra festival overskud Rigtig flot gestus og en solid hjælpende hånd til idrætten fra byens festival. Desværre måtte RIU bestyrelsen i efteråret bekende kulør og aflyse årets halvårsmøde grundet manglende tid til forberedelse og afvikling samt også lidt grundet manglende indhold til afholdelse af et møde. Der er dog som et modstykke til dette manglende møde forsøgt med information i samme størrelsesorden på RIU hjemmesiden. For Roskilde Idræts Union som organisation har året budt på de sædvanlige problemstillinger og besværligheder for at opnå den nødvendige og generelle indflydelse på idrætsområdets planlægning, problemstillinger, udfordringer samt visionære fremtid. Som organisation har vi hele tiden prøvet være med der, hvor idrætten var på programmet, og det er vores opfattelse, at vi har været med de fleste steder og at RIU som organisation har haft en finger med i de fleste af de opgaver der indenfor idrætten har været budt på lokalt og regionalt. Der er klart en fremgang på området for indflydelse på hverdagens udfordringer indenfor kulturområdet og stor ros til den nye formand for Kultur- & Idrætsområdet Birgit Petersen, som helt tydeligt og helt klart vil brugerindflydelse på området. Klart mere har det haltet på det byplanmæssige, hvor man endnu har rigtig meget at lære omkring borger- og brugerindflydelse. Her tænkes ikke mindst på hele det kaotiske forløb omkring en omdannelse af området ved dyrskuepladsen og Darup Idrætscenter. RIU.s opfattelse har her været,

2 2 at ej heller fagudvalget omkring kultur- og idræt har haft nogen nævneværdig indflydelse omkring udviklingen her. Der er fortsat brug for, at anmode medlemsklubberne om større opbakning og interesse fra deres side engang imellem. RIU vil fortsat gerne have flere input til hverdagens idrætsarbejde i organisationen, og allerhelst en meget større opbakning og interesse i forbindelse med de arrangementer og aktiviteter, som RIU byder ind med.. Det er i årets løb lykkedes at finde den nye kandidat til formandsposten i Roskilde Idræts Union. Det nuværende RIU bestyrelsesmedlem Per Birkedal, som også er næstformand i KFUM Fodbold Roskilde, har sagt ja til at stille op til formandsposten ved RIU repræsentantskabsmødet i marts 2012, som erstatning for Ove Pedersen der træder tilbage efter 8 år på formandsposten og 15 år i bestyrelsen for byens idrætsorganisation. Problemstillingen omkring kassererposten, hvor Kjeld Halkjær også havde varslet sin afgang i 2012, er desværre ikke på plads endnu, idet det ikke er lykkedes at finde en afløser for Kjeld endnu. Fakta om RIU RIU har i årets løb optaget eller lavet aftaler om snarlig optagelse i organisationen med flere nye lokale klubber. Herunder kan nævnes H.B.K. Motionscenter, Roskilde Vertical Sport og Roskilde Fight Factory. En enkelt klub Roskilde Svømmeklub har af ukendt årsag valgt at udmelde sig af RIU. Herudover har vi set os nødsaget til at lade nogle klubber yderligere udmelde grundet manglende vilje til at betale deres kontingent. Vi er lige nu og her 76 klubber i RIU, og det samlede medlemsantal i RIU klubberne ligger på i alt , som er en lille fremgang fra sidste år. Vi modtager fortsat oplysningerne fra de indberetninger og ansøgninger om tilskud, som klubberne sender til Roskilde Kommune, men vi har fortsat en del problemer med, at ikke alle klubber sørger for at underrette om formands og kasserer udskiftning i bestyrelsen, og dette medfører så, at henvendelser ryger i de forkerte postkasser. Nedskæring på idræts- og kulturområdet. En udmelding på besparelser i en størrelsesorden på 12,9 mio. kroner på kultur- & idrætsområdet var hvad politikerne kom frem til, da budgetforslag for 2011 i sensommeren blev præsenteret. Hvad ville store besparelser ikke kunne betyde for idrætsmulighederne for børn og unge. Der blev i første udmelding talt om en besparelse på hele 2. mio. kroner på tilskud til foreningerne. Dette blev i anden omgang ændret til kun at være 1,5 mio. kroner. RIU var hurtigt ude med en anmodning om at undlade at nedsætte aktivitetstilskud til børn og unge, selv om en sådan undladelse ville betyde større besparelser på lokaletilskud til voksne. Vi opfordrede også til at undlade at spare på elitedelen ved at fjerne tilskud til talenterne. Besparelsen aktivitetstilskud til børn og unge blev heldigvis droppet i den endelige aftale, men så skulle hele besparelsen på de 1,5 mio. kroner findes udenfor området for børn og unge. Dette betød en kraftig besparelse på lokaletilskud til voksenområdet over de 25 år.

3 3 Det har og vil få nogle slemme til voldsomme konsekvenser for de af kommunes idrætsforeninger, som ikke har deres primære medlemsskare under de 25 år. For nogle foreningers vedkommende er der blevet tale om, at nedskæringen i deres tilskud er så stor en mundfuld, at der kan frygtes for deres fortsatte eksistens. Nogle klubber mister langt over kr. årligt i tilskud. Roskilde kommune giver dog fortsat aktivitetstilskud og lokaletilskud til frivillige foreninger, som ligger ud over lovens minimumskrav. RIU er som udgangspunkt tilhænger af, at børne- og ungeområdet friholdes for nedskæringer/besparelser, men mener fortsat, at en voldsom besparelse på voksen-området er ødelæggende for foreningslivet indenfor også idrætten. RIU opfordringen om at undlade at skære ned på det kommunale tilskud til talentudviklingen blev dog ikke fulgt, og man fjernede helt det kommunale tilskud på de kr. til Elitesport Roskildes støtteopgaver omkring talenterne ude i klubberne. Driftstilskud til Roskilde Hallerne, Jyllinge Hallen, Gundsølille Hallen og Ramsø Hallen blev skåret med kr. af det samlede tilskud på 14,6 mio., som de modtog i Vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg blev skåret med kr. Der skete også en reduktion af elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis -BTK 61, FC Roskilde og Roskilde Håndbold med kr. af de 2,45 mio. kr., som aftalerne lød på i Aftalerne er gældende til udgangen af Farcen Kildegården Nogle vil kalde det hovsa-politik men andre rammende udtryk vil klart kunne komme på tale omkring den måde politikerne har valgt at løse et økonomisk problem med en kommunal daginstitutions for høje husleje hos Roskilde Boligselskab i Ungdommens hus på Parkvej. Dette ene problem blev hurtigt løst ved at skabe rigtig mange andre problemstillinger hos de kulturog idrætsforeninger der lige pludselig blev hevet væk fra deres lokaler på Kildegården. Underetagen på Kildegården ryddes for kulturelle foreninger og arrangementer og disse flyttes til andre lokaliteter for at institutionen kan rykke ind i området tidligere politisk bestemt som værende udviklingsområde for kultur og idræt i en akse fra Gimle til Roskilde Hallerne. Nogle af aktiviteterne fra stueetagen rykkes så videre op i hovedbygningen og hertil skal så skabes plads ved at opsige aftaler med også flere idrætsforeninger og Roskilde Idræts Union. Foreningerne har fået besked på, at fra den 1. april må de søge om tid i lokalerne på lige fod med alle andre brugere af Kildegården, selv om der for ganske kort tid siden er lavet en anden aftale om brugen af lokalerne. Foreningerne skal også pludselig fjerne deres indbo, således at dette ikke står i vejen for andre aktiviteter i lokalerne. Roskilde Idræts Union har haft til huse i hovedbygningen siden opstarten, men skal nu have ryddet lokalerne inden den 1. april Der ligger ikke tilbud om et andet kommunalt lokale. RIU arbejder pt. selv på at finde en løsning omkring opbevaring af alt vores grej, indbo samt for fremtidig mødeafholdelse mv. Udbygningen af Roskilde Hallerne. Den politiske beslutning om en udvidelse af Roskilde Hallerne er taget tilbage i 2009 og processen er i gang og kører efter den afstukne plan med en enkelt lille ændring, at planlægning og byggeri af

4 økonomiske årsager skal strækkes ud over 4 år mod tidligere 3 år. Dette bevirker en færdiggørelse i starten af Lokalplanen er på plads og materialet til udbud af opgaven er ved at være færdiggjort. RIU formanden har fået sæde i et udvalg omkring byggeriet, men møderne er få og informationen via denne kanal er ringe. Hvor stor brugernes indflydelse på projektet er lige nu og her, er der nok delte meninger omkring, men RIU mener ikke at den lige pt. er ret stor. Idrætsfacilitetspuljen Puljen med det nye navn hed tidligere 3. mio. kroners puljen til renovering og udbygning af idrætsanlæg og på budgettet aftalt i 2010 er der nu meget glædeligt hele 3.5 mio. kroner i denne pulje til brug i Puljen har nu 2 ansøgningsfrister 15. januar og 1. august. Alle godkendte folkeoplysende foreninger og brugerråd i kommunale faciliteter kan ansøge puljen om tilskud. Der kan søges om tilskud til renovering og udbygning af eksisterende idrætsfaciliteter og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Kultur- & Idrætsudvalget behandler ansøgningerne på deres møder i marts og september. Efterhånden har klubberne fået øjnene op for mulighederne i denne pulje for at kunne få gennemført nogle af de ombygninger og renoveringer, som man ellers ikke ville kunne finde penge til, hvis ikke muligheden her forelå. Dog er det sådan, at selvom der kommer flere og flere ansøgninger, vil der fortsat være plads til mange flere ansøgninger til puljen, idet en del af de ansøgninger der indkommer til kommunen rent faktisk ikke kan indgå i vurderingen omkring puljen, da man fra klubbernes side ansøger om tilskud til formål som ikke opfyldes af denne pulje. Mest drejer det sig om ansøgninger om tilskud til inventar og rekvisitter, som ikke kan opfyldes. Udover dette ydes der ikke tilskud til faciliteter med et kommercielt sigte, renovering af lejemål der ydes lokaletilskud til samt allerede igangsatte byggerier og renoveringer. RIU har gjort klart, at vi ikke finder det rimeligt, at der nu også kommer ansøgninger fra lederne af kommunens svømmehaller på rimelige store beløb til renovering af tekniske installationer i svømmehallerne. Hvis nogen herfra skal ansøge puljen må det være brugerrådet for svømmehaller-ne og vedligeholdelse af tekniske installationer disse steder bør klart henlægges under driftsudgifterne. Hvis ikke vil puljen hurtigt få ben at gå på. Lige nu og her arbejder puljen bl.a. med realisering af projekter omkring kunstgræsbane i Spraglehøj, udvidelse af Viby Idrætscenter og klubhus til Svogerslev Boldklub samt en stor del mindre projekter med renovering af idrætsfaciliteter rundt omkring i kommunen. Indstillingerne til udlodning forår 2011 er foretaget af idrætsforvaltningen med RIU med på råd. Helt enige var vi ikke, men politikerne i Kultur- & Idrætsudvalget afgør på deres martsmøde fordelingen. Darup Idrætscenter contra Urban Zone Tilbage i 2008 deltog RIU formanden i nogle såkaldte workshops omkring den fremtidige anvendelse af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde. Her var ideerne mange og en flytning af Darup 4

5 Idrætscenter ikke nogen bombe for idrætten, idet alle vel allerede dengang var enige om, at idrætscentret ikke henlå optimalt i forhold til tilgængelighed med offentlige transportmidler eller til fod eller på cykel. På et tidspunkt hvor sommerferien var på vej til at slå helt igennem udsendte Planafdelingen en invitation (dateret 21. juni 2010.) til et Cafemøde den 29. juni Altså 8 dage fra brevdato til mødedato. Det kan virke på grænsen til arrogant overfor områdets brugere, beboere og erhvervsdrivende at indbyde til så vigtigt et møde med så ultrakort tidsrum. Resultatet var næsten forudsigeligt kun ca. 20 personer mødte op og heraf kun repræsentanter for 4 idrætsklubber og heraf igen kun repræsentanter for 3 klubber som anvender idrætscentret i dag. Mødets afvikling, som vel nærmest må betegnes som kaotisk, var vel også forudsigeligt med invitation af en erhvervsdrivende og øvrige beboere fra det område ved Køgevej kaldt Urban Zone, som havde måttet læse i avisen at Roskilde Kommune mod deres vilje ønskede at omdanne deres lokalområde til en aktivitetszone. På mødet blev præsenteret et forslag til en flytning af kommunens centrale udendørsanlæg til en såkaldt Urban Zone ved Køgevej og med fælles anvendelse af bygninger sammen med festival, dyrskue m.fl. Tanken om fælles benyttelse af områdets bygninger til alle aktiviteter på den fremtidige dyrskue/festivalplads kunne i første omgang virke lidt anstrengt. Det ses ikke at være et problem, at idrætten aflyses på området for afvikling af et årligt dyrskue og en årlig festival, men der blev præsenteret forslag om en fremtidig større anvendelse af hele området. Dette kunne godt tænkes som værende et problem for idrættens aktiviteter omkring et sådan fælles område. Efterfølgende var der høringsperiode for forslaget med igen ultrakort frist senest den 05. juli 2010 midt i sommerferien og festivalperioden, igen en arrogant indstilling til et ønske om at få input fra borgerne/brugerne. RIU har deltaget i alle møderne og indgivet høringsvarm samt har igennem hele processen erklæret sig indforstået med en flytning af idrætscentret for at give plads til grusgravning under nuværende idræts områder. Dog er der selvfølgelig sammen med idrættens brugere gjort opmærksom på de problemstillinger eller udfordringer der kunne være ved en placering i denne aktivitetszone sammen med øvrige brugere af dyrskue- og festivalplads. Det har også været vigtigt for idrætten, at arealet for idrætten ikke blev mindre end det der anvendes dag, samt at der ikke lukkes af for fremtidige udvidelser af området i takt med udviklingen af idrættens aktiviteter. Den korte version af en foreløbig afslutning på denne proces med en flytning af Darup Idrætscenter kom byrådet selv med sidst på året, hvor man besluttede sig for at udskyde flytningen i ikke under 10 år. Planerne anses dog ikke for helt døde endnu, idet Roskilde Festival forståeligt nok gerne ser udviklingen fortsat hurtigst muligt, så det ikke i løbet af nogle år bliver umuligt at afvikle byens musikfestival grundet grusgravning på de nuværende festivalområde. RIU holder tæt kontakt med interessenterne i området i også tiden fremover. 5

6 6 Roskilde Idræts Union og lederuddannelsen Efter afviklingen af Lederakademiet i 2009 skulle 2010 anvendes til at finde og udtænke en videreførelse af dette forløb. Allerede tidligt på året blev klubberne tilbudt at indstille kandidater til gratis deltagelse på en DIF lederuddannelse - DIF Masterclass for unge trænere, men ingen af klubberne fandt anledning til at give en tilbagemelding med emner. Der arbejdes fortsat på etablering af en eller form for lederuddannelse i 2011, og der er lige nu og her ved at blive lagt sidste hånd på et oplæg for en afvikling i efteråret. RIU satser mellem kr. på dette forløb. Nærmere følger senere. Der er fortsat visse problemstillinger med at opnå tilskud fra Roskilde Kommune til uddannelse af lederne i klubberne der ikke har børn og unge under de 25 år, idet dette uddannelsestilskud hører under aktivitetstilskud til klubberne. Hvor mange af klubberne med børn og unge der får andel i dette uddannelsestilskud vides ikke, men skønnet er det ikke mange. Idrætsfesten og Børneidrætsfesten. Igen lykkedes det at fylde sal A i Roskilde Kongres- & Idrætscenter med glade mennesker omkring årets hædring af de mange dygtige aktive idrætsudøvere. Fredagens arrangement har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger omkring og det er vores generelle indtryk, at de små 400 deltagere i salen alle havde en god og underholdende aften. Der var denne gang rigtig mange der skulle hædres på scenen, idet ca. 110 skulle forbi borgmesteren og modtage et håndtryk og en fortjent erindringsgave fra Roskilde Kommune. Det var rigtig mange håndtryk at planlægge for og programmet var blevet lagt stramt denne gang måske for stramt og for hurtigt ind og ud for idrætsudøverne. Dette har vi nu lært lidt af. Igen en stor tak til vores 3 medarrangører Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Roskilde Festival og Roskilde Kommune samt alle vores andre trofaste bidragsydere der alle er med til at gøre det muligt at afvikle dette arrangement år efter år. Næste år vil vi gerne have de sidste 100 på plads i salen, så vi kan melde alt udsolgt til denne festlige idrætsaften. Børneidrætsfesten lørdag formiddag blev ikke afviklet med helt den samme succes. Der var alt for få gæster i salen med de ca. 200 tilmeldte og kun ca. 175 fremmødte. Vi var heller ikke så heldige med indhold og kvalitet af underholdning i år. Men alt i alt er konklusionen, at skal denne dag for børnene mellem 6-12 år bestå også udi fremtiden, skal opbakningen fra klubberne være meget større. Der er ingen udgifter for klubberne, men alligevel ender vi fortsat på et deltagerantal langt under det ønskelige nu her ved nr. 3 arrangement i rækken. Det er svært at holde gejsten oppe for afvikling af arrangementer, som kun få ønsker at deltage i. RIU bestyrelsen vil i årets løb vurdere mulighederne for dette lørdags arrangements fremtid under nuværende former..

7 RIU deltagelse i foreninger, udvalg og bestyrelser Vi har fortsat et medlemskab af Roskilde Erhverv, Havneforum samt et sponsormedlemskab i Elitesport Roskilde. RIU har 2 bestyrelsespladser i ESR, og disse har i årets løb været besat med Per Birkedal fra KFUM.s Boldklub og Thomas Ebert fra Hellas Roskilde. RIU har fortsat bestyrelsesposter i Selskabet bag Roskilde Hallerne og fonden bag Roskilde Vandrehjem. Begge steder sidder RIU formand Ove Pedersen som næstformand. RIU er fortsat deltager i samarbejdsudvalget omkring foreningernes deltagelse på Roskilde Festival med Connie Michelsen fra Gundsølille S G & IF og Per Birkedal fra KFUM.s Boldklub Roskilde. Næstformand Hans Brandenborg, Viby IF har siddet i priskomiteen for Roskilde Kommunes idrætspris, og formand Ove Pedersen har deltaget i samarbejdsgruppen omkring Erhvervs- og Kulturforum indtil denne blev nedlagt i årets løb. Komiteen i Nordea omkring valget af årets idrætsklub har haft Ove Pedersen som deltager. I det kommunale Elite Idræts Råd er Ove Pedersen udtrådt og erstattet af Per Birkedal. Hos Danmarks Idrætsforbund er Ove Pedersen repræsentant i den regionale Idrætsråds gruppe, og han var herfor også repræsentant og deltager ved DIF.s store kongres i Brøndby Hallen. I Roskilde Kommunes Folkeoplysningsudvalg har i John Jacobsen fra KFUM fodbold og Sonny Hansen fra JGI været idrættens repræsentanter. John fortsat som formand for udvalget. Afslutning Her til sidst skal der lyde en stor tak til den del af Roskilde Kommunes politikere og forvaltningsfolk som i årets løb har været medvirkende til at der blev holdt gang i den lokale idræt. Tak til personalet rundt om i de forskellige idrætslokaliteter i Roskilde tak for Jeres store indsats med at få det hele til at hænge sammen og afviklet. En stor tak til Marianne Hansen og hendes kollegaer i Roskilde Hallerne, som i det daglige varetager vores administration til vores store tilfredshed. Tak til den lokale presse for et godt samarbejde og for at man har interesseret sig for idrættens forhold på godt og ondt. Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelseskollegaerne i RIU bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, som igen har budt på mange udfordringer for en bestyrelse valgt blandt frivillige og meget travle idrætsledere. Repræsentantskabsmødet afholdes: tirsdag den 8. marts 2011 kl Roskilde Kongres- & Idrætscenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Husk at møde op og vær med til at præge udviklingen indenfor idrætten. ROSKILDE IDRÆTS UNION 7 formand

Bestyrelsens beretning 2011-2012

Bestyrelsens beretning 2011-2012 Bestyrelsens beretning 2011-2012 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 21. februar 2012 Indledning Generelt set har det været

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2012 Roskilde-Hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2012 Stort idræts år med masser af medaljer bl.a.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.

Bestyrelsens beretning 2008-2009 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu. Bestyrelsens beretning 2008-2009 v/roskilde-hallerne Møllehusvej 15 4000 Roskilde Telefon +45 4635 4072 Fax +45 4636 6481 www.riu.dk * riu@riu.dk 26. februar 2009 Indledning Det har været et år, hvor idrætten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Torsdag den 7. marts kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter. * 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Repræsentantskabsmøde 2013 Torsdag den 7. marts kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter. * 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab 18. februar 2013 Repræsentantskabsmøde 2013 Torsdag den 7. marts kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent og protokolfører

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 1. Idrætspolitik Strategiplan Som vi lovede ved sidste årsmøde ville vi arbejde på at få lavet en Strategiplan for de kommende

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Torsdag den 6. marts kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Torsdag den 6. marts kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab 20. februar 2014 Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Torsdag den 6. marts kl. 19.00 i Roskilde Kongres- & Idrætscenter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent

Læs mere

bemærkninger Forvaltningen vurderer, at RIU s forslag principiel en Folkeoplysningsudvalget

bemærkninger Forvaltningen vurderer, at RIU s forslag principiel en Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Kultur og Idræt Sagsnr. 278445 Brevid. 2323182 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Revidering af retningslinier for Leder- og Trænerudviklingspuljen (RIU) 28.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 17. september 2012 kl. 16:30 19:00 på Helsevej Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Side 1 af 7 Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: Torsdag den 28-09-2006 Mødetidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Jens Brogaard Jensen, Jens Timm Jensen, Villy Stenkilde,

Læs mere

Byrådsgruppens beretning for 2011

Byrådsgruppens beretning for 2011 Byrådsgruppens beretning for 2011 Byrådsmedlem Lars Lindskov SBU, KIU, BIU, BDU Roskilde byråd 2009-2013 Mandatfordeling partierne 19 12 A B F R Ø V K O Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Badminton Roskilde. CVR-nr. 35154132. Årsrapport 1. januar - 31. december 2015. Foreningens 3. regnskabsår

Badminton Roskilde. CVR-nr. 35154132. Årsrapport 1. januar - 31. december 2015. Foreningens 3. regnskabsår Badminton Roskilde CVR-nr. 35154132 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Foreningens 3. regnskabsår Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 8. marts 2016 Dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Talentfulde medlemmer af Team Køge Volley år primært. Folkeskoleelever og lærere. 3 medlemmer, der er medaljevindere

Talentfulde medlemmer af Team Køge Volley år primært. Folkeskoleelever og lærere. 3 medlemmer, der er medaljevindere 1 Team Køge Volley landssstøtte 2 KFUM Spejderne i Borup Bevare videreudvikle foreningens høje talentudviklings niveau Rekvisitter Indkøb af 2 mindre telte Talentfulde medlemmer af Team Køge Volley 10

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler Elite- og Talentrådet Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2673786 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler 01.december 2017 Roskilde Kommunes

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat. Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016 Nyhedsbrev Nr. 7 December 2016 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører Eigil Rasmussen Tlf.:6091

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 85 Mødested: Løjt Idrætscenter Tirsdag den 3. maj 2016 kl

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 85 Mødested: Løjt Idrætscenter Tirsdag den 3. maj 2016 kl Referat fra bestyrelsesmøde nr. 85 Mødested: Løjt Idrætscenter Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 17.00 Deltagere; Jan Bundgaard, Susanne Lage, Therese Fabrin, Andreas Bonde, Erik Steen Boe, Allan Niebuhr, Kent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt.

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Lars Kruse Danmarks Idræts-Forbund 61 Special Forbund ca. 11.000 foreninger Har arbejdet med idræt og integration gennem flere år også på Nørrebro Midlertidighed

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 1. Medlemssituationen. a. 2012: 35 medlemmer b. 2013: 51 medlemmer, heraf 25 medlemmer, der er under 25 år. 2. Ombygning. 2012 har hovedsageligt været præget af den efterhånden meget tiltrængte renovering

Læs mere

Glostrup Børnekulturfestival blev afholdt i Egeparken ved Glostrup Idrætspark torsdag 8. september 2011 kl. 10-15.

Glostrup Børnekulturfestival blev afholdt i Egeparken ved Glostrup Idrætspark torsdag 8. september 2011 kl. 10-15. Glostrup Børnekulturfestival 2011 Evaluering og handlemuligheder Glostrup Børnekulturfestival blev afholdt i Egeparken ved Glostrup Idrætspark torsdag 8. september 2011 kl. 10-15. Evalueringen er udarbejdet

Læs mere