Psykiske problemer har mange ansigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiske problemer har mange ansigter"

Transkript

1 Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her DANSKE PATIENTER

2 Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Danske Patienter, maj 2011 Kan downloades fra: Eller rekvireres fra: Danske Patienter Nørre Voldgade København K Danske Patienter er paraplyorganisation for patientforeningerne i Danmark. Danske Patienter arbejder for bedre patientvilkår i det danske sundhedsvæsen. Medlemskredsen består p.t. af følgende foreninger med til sammen medlemmer: Astma-Allergi Forbundet Colitis-Crohn Foreningen Danmarks Lungeforening Dansk Epilepsiforening Dansk Fibromyalgi-Forening Diabetesforeningen Gigtforeningen Hjerteforeningen Kræftens Bekæmpelse Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Nyreforeningen Parkinsonforeningen Scleroseforeningen Sjældne Diagnoser

3 indledning Angst, depression og manglende overskud til familien. Det er nogle af de konsekvenser, som kan følge af en alvorlig sygdom. Det ved både Jesper Juul, Kirsten Plytsgaard og de seks andre, som fortæller deres historie her. De deler ikke baggrund, tilhører ikke den samme aldersgruppe og har ej heller den samme uddannelse. De befinder sig i meget forskellige livssituationer, men har alligevel noget til fælles. De ved alle, hvordan det er at have en alvorlig sygdom en sygdom, som i perioder gør livet meget svært. Og så har de alle oplevet at stå uden den hjælp, som de havde brug for. Det manglende fokus på behandlings- og støttemuligheder for mennesker med psykiske problemer resulterer i store menneskelige omkostninger. Mennesker med psykiske problemer er ofte omgivet af tabu, som for mange betyder ensomhed og skam. Den manglende behandling og støtte koster desuden samfundet dyrt. Hver fjerde langtidssygemeldte og næsten halvdelen af alle tilkendte førtidspensioner har således en psykisk lidelse. Danske Patienter ønsker med disse otte historier at få sat ansigt på problemerne, for derved at sætte fokus på de konsekvenser en kronisk sygdom har for mange mennesker. Der er brug for større åbenhed omkring de psykiske følgevirkninger af alvorlig sygdom og for langt bedre støtte og behandling. Kronisk sygdom er del af et stigende antal danskeres liv. Med kronisk sygdom følger ofte psykiske belastninger. Borgere med kronisk sygdom får i dag alt for lidt hjælp, hvilket resulterer i en forringet livskvalitet for mange, som med den rigtige hjælp kunne klare sig langt bedre. God læselyst

4 Jesper Juul Jesper Juul blev depressiv og udviklede invaliderende angst, da han for tre år siden fik problemer med sine øjne på grund af sygdommen diabetes. Desværre fik han ikke den nødvendige behandling af sine psykiske problemer. Han troede, han skulle dø. Han havde ikke tidligere tænkt på følgevirkningerne af diabetes, men da han pludselig fik konstateret øjenforandringer, gik sygdommens alvor op for ham. Jesper Juul gik i chok og kunne ikke slippe af med forestillingerne om, at hans diabetes-sygdom kunne komme til at koste ham livet. JESPER JUUL 32 år Fik diabetes type 1 som 15-årig. Blev for tre år siden ramt af angst og depression. Arbejder fuld tid som pedel. Bor med sin kæreste og parrets to børn på henholdsvis fire og seks år. Chokket over sygdommens udvikling medførte en depression Jesper Juul udviklede angst og måtte sygemelde sig fra sit daværende arbejde. På arbejdspladsen kunne man ikke forstå, hvorfor han havde det skidt, og efter cirka fire måneder blev Jesper Juul fyret. Psykologen manglede indsigt Fyringen gjorde situationen værre og presset på familien steg. Det var svært at få tingene til at hænge sammen. Jesper Juul følte, han havde svært ved at slå til som far og kæreste og at han bar skylden for problemerne i hverdagen. Det var desuden trættende og svært at skulle forholde sig til sygdommen, bekymre sig om følgevirkningerne og styre blodsukkeret. Jesper Juul blev af sin læge henvist til en psykolog på sygehuset, men oplevede, at psykologen ikke vidste noget om angst. Jesper Juul kom på lykkepiller, men det hjalp ham ikke tilstrækkeligt. Hvis angsten for følgesygdomme og for at dø kunne bearbejdes, ville det ifølge Jesper Juul give ham en langt bedre tilværelse med følelsen af frihed og et langt større overskud til familien, arbejdet og sig selv. Hjælp efter behov Efter tre år har Jesper Juul stadig brug for hjælp til at håndtere de psykiske problemer, og han ville ønske, han kunne modtage gratis behandling hos en psykolog med kendskab til diabetes. En psykolog, der kender til de problematikker, han tumler med både fysisk og psykisk. Jesper Juul efterspørger et tilbud, der er tilgængeligt, så længe han har behov for det og understreger, at det vil være en fordel, hvis andre i samme situation bliver tilbudt psykologhjælp fra den dag, de får konstateret deres kroniske sygdom. 4

5 Kirsten Plytsgaard Kirsten Plytsgaards rygsmerter er så alvorlige, at hun ikke længere kan arbejde. Da smerterne tvang hende på førtidspension, fik hun en depression. Desværre havde Kirsten Plytsgaard ikke råd til psykologhjælp. Afhængig af økonomisk hjælp og ude af stand til at leve som tidligere. Det er virkeligheden for Kirsten Plytsgaard, der igennem 20 år har lidt af alvorlige rygsmerter på grund af hypermobilitet. Da problemerne tvang hende fra arbejdsmarkedet, udviklede hun en depression, men med begrænsede indtægter kunne hun ikke betale for psykologhjælp. Det lagde pres på hendes familie og venner. KIRSTEN PLYTSGAARD 41 år Fik rygproblemer på grund af hypermobilitet som 21-årig. Lever med invaliderende rygsmerter. Måtte forlade arbejdsmarkedet og gik ned psykisk. Er nu på førtidspension. Er gift og har to børn. Pres på familien Kirsten Plytsgaard havde ingen steder at gå hen og søgte derfor støtte i sit personlige netværk og i særlig grad hos søsteren. Havde det ikke været for venner og familie, ville det ifølge Kirsten Plytsgaard være gået grueligt galt. Hun er dybt taknemmelig for den hjælp, menneskene omkring hende har givet, men kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det ville være gået uden dem. Det har nemlig været en stor udfordring at skulle omlægge sit liv. Da det gik op for Kirsten Plytsgaard, at hun ikke ville blive rask, blev hun trist og sårbar. Hun bekymrede sig og oplevede følelsesmæssige rutsjeture. Hun kæmpede i mange år for at blive på arbejdsmarkedet nu kæmper hun med erkendelsen af, at livet aldrig bliver det samme, men også med erkendelsen af at være afhængig af andre, af det sociale system og af ny medicin. Det belaster hende psykisk. Løse led og to graviditeter gav Kirsten Plytsgaard invaliderende smerter i ryggen. Professionel psykologhjælp ville have gjort en forskel i forbindelse med omstillingen til den nye og mere begrænsede tilværelse. Uden penge ingen hjælp Kirsten Plytsgaard er ikke i tvivl om, at omstillingsprocessen kunne være gennemlevet langt nemmere og med større livskvalitet, hvis det havde været muligt at få professionel hjælp for det har været svært at bevare det positive livssyn. Der er mange gange i sygdomsforløbet, hvor hun ville have ønsket, at professionel hjælp havde været en mulighed for hende. Men når behovet kom, var det ikke økonomisk muligt for hende at betale for hjælpen. 5

6 Anne-Birthe Enemark Ottsen Slidgigt tvinger Anne-Birthe Enemark Ottsen af arbejdsmarkedet. Hun er flov og føler sig udenfor. I begyndelsen skjuler hun derfor, at hun er blevet førtidspensionist. Selvstændig i eget firma. Det er ingen hemmelighed, at det har betydet meget for Anne-Birthe Enemark Ottsen at være en del af arbejdsmarkedet. Men efter små 10 år med slidgigt kunne kroppen ikke længere. Anne-Birthe Enemark Ottsen kommer i fleksjob. Hun har svært ved at identificere sig med den tabte evne til at arbejde på fuld tid, og længe skjuler hun sin nye situation for omgivelserne ingen ved, at Anne-Birthe Enemark Ottsen er i fleksjob. ANNE-BIRTHE ENEMARK OTTSEN 51 år Fik konstateret slidgigt i Gik på førtidspension i Havde tidligere sit eget firma. Er singlemor til to piger. Mindreværd og skjulte sandheder Oplevelsen af at være uden for både arbejdsmæssigt og socialt påvirker hende. Hun føler sig mindreværdig og tør ikke være ærlig. I 2008 bliver gigten så alvorlig, at Anne- Birthe Enemark Ottsen må gå på førtidspension. Også dette holder hun i første omgang skjult hun føler, at hun ikke længere har værdi, og det er med til at isolere hende fra omverden. I takt med at selvværdet forsvinder, kæmper Anne-Birthe Enemark Ottsen for at få professionel hjælp. Men da hun ikke selv har råd til at betale for en psykolog, bliver hendes evne til at finde kreative og gratis løsninger nødvendig. De to døtre er søde til at give støtte og gode til at hjælpe, men der er ingen tvivl om, at professionel hjælp ville have gjort en betydelig forskel i de år, der var særligt svære for Anne-Birthe Enemark Ottsen. For Anne-Birthe Enemark Ottsen er det meget svært at omstille sig til et liv med kronisk sygdom og et liv, hvor hun ikke længere kan magte et almindeligt job. Svært at håndtere sygdommen Tilgængeligheden til professionel hjælp ville ifølge Anne-Birthe Enemark Ottsen have givet en større livskvalitet. Havde hun haft muligheden for at få professionel hjælp, når behovet var der, ville hun have lært at passe bedre på sig selv og været i stand til at håndtere det nye liv med gigt og tabet af arbejdsevnen. Anne-Birthe Enemark Ottsen er sikker på, at det ville have været både nemmere og hurtigere at genfinde sit selvværd og sine værdier, hvis hjælpen havde været der. 6

7 Henrik Larsen Henrik Larsen har mistet lysten til livet. Hans psyke er ustabil og udløser anfald, der minder om dem, han får på baggrund af sin epilepsi. Han efterspørger hjælp til at dæmme op for de psykiske udfordringer. Han kan ikke koncentrere sig, og arbejdspladsen forstår ham ikke. Henrik Larsen har lidt af epilepsi det meste af sit liv, og det har ikke blot konsekvenser for hans fysiske tilstand, men også den psykiske. Der er nemlig mange usynlige handicaps forbundet med epilepsi. Sygdommen udfordrer Henrik Larsens lyst til livet. Den påvirker hans psyke, så han får kunstige epilepsi-anfald anfald, der går under betegnelsen PNES (Psychogenic Non-Epileptic Seizures). HENRIK LARSEN 38 år. Fik konstateret epilepsi som 10-årig. Blev depressiv og mistede lysten til livet i Er på førtidspension. Arbejder 12 timer om ugen i et skånejob som it- og salgssupporter. Bor alene. Ingen lyst til livet Siden 2010 har han tumlet med en depression og med en manglende lyst til at leve. Han har søgt hjælp hos lægen og er også blevet henvist til en psykolog, men kan ikke få tilskud til behandlingen. Psykologen har ikke været i stand til at hjælpe ham, og Henrik Larsen er bange for, at det er for sent. Han mener, det ville have gjort en markant forskel, hvis han var blevet tilbudt psykologhjælp i forbindelse med sin diagnosticering som epileptiker. Men der har ikke været fokus på de usynlige og psykiske konsekvenser af at leve med epilepsi. En tidlig og løbende indsats for at hjælpe Henrik Larsen med de psykiske udfordringer ville have givet ham en langt større livskvalitet. Det er han ikke et øjeblik i tvivl om. Nu er han snart træt af at kæmpe og føler, at depressionen og sygdommen PNES kunne være undgået, hvis han havde fået hjælp. Henrik Larsens epilepsi har udviklet sig. Han får nu kunstige anfald, fordi de psykiske følgevirkninger af sygdommen er så store. En bedre hjælp fra det offentlige kunne have gjort en forskel. Ønske om professionel hjælp Han klarer sig igennem hverdagen med støtte fra familien. Selv om han bor alene, har han daglig kontakt med sine nære det er nødvendigt. Henrik Larsen ville ønske, at der var en større støtte at hente i det offentlige system. En støtte, der måske kunne dæmme op for hans psykiske problemer. 7

8 Karen Andreasen Karen Andreasen fik konstateret KOL i 2001, og i årene efter blev hun ofte syg. De mange sygemeldinger på grund af lungesygdommen gav hende stress, og hun udviklede mavesår. Hun manglede hjælp til at håndtere sin sygdom. Syg igen. Karen Andreasen begyndte at mærke presset. Det stressede hende, at hun gang på gang måtte sygemelde sig fra jobbet som kontormedarbejder på fuld tid. Hun havde svært ved at håndtere de ændringer og begrænsninger, som hendes lungesygdom medførte. Hun følte sig suget ned i et dybt hul. KAREN ANDREASEN 60 år. Blev diagnosticeret med lungesygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) i Blev psykisk belastet af diagnosen som kroniker. Er på efterløn. Karen er single og har ingen børn. Det gjorde det ikke bedre, at hun måtte vandre fra den ene praktiserende læge til den anden i jagten på behandling. Lægerne vidste ikke nok om KOL og havde svært ved at hjælpe hende med de psykiske følevirkninger. Karen Andreasen blev så påvirket af omstændighederne, at hun udviklede mavesår. Og efter længere tids sygemelding blev hun fyret fra sit job. Manglede vejledning I tiden efter fyringen gik Karen Andreasen til psykolog for at bearbejde de begrænsninger, som fulgte af sygdommen. Men det var svært. Hun følte sig alene og isoleret med sin lidelse og måtte kæmpe for behandling af de psykiske følgevirkninger. Der skete intet, hvis hun ikke direkte bad den praktiserende læge om hjælp. Det var op til Karen Andreasen selv at skabe en bedre tilværelse. Hun priste sig lykkelig for sin vilje og styrke til selv at opsøge den nødvendige hjælp og rådgivning, men tænkte meget på andre i samme situation, og hvad det ville betyde, hvis man var knap så god til kræve hjælp. Karen Andreasen oplevede, at de Karen Andreasen vidste ikke, hvordan hun skulle forholde sig til lungesygdommen KOL hvad hun skulle spise, og hvordan hun skulle motionere. Det påvirkede hendes psykiske tilstand. praktiserende læger vidste alt for lidt om KOL. I mangel på kvalificeret information, vejledning og behandling fra begyndelsen, voksede hendes spørgsmål og usikkerhed omkring sygdommen. Særlig hjælp til kronikere Karen Andreasen gik på efterløn efter en tid som ledig. Hendes sygdom bliver i dag korrekt behandlet, og hun klarer hverdagen selv. En bedre hjælp til at håndtere diagnosen som kronisk syg ville dog have sparet hende for meget. 8

9 Cecilie Magnussen Cecilie Magnussen har levet med sclerose siden I lang tid tænkte hun ikke over sygdommen, men da den kom i vejen for hendes karrieredrømme, gik alvoren op for hende og hun fik brug for psykologhjælp. Der gik fem-seks år fra Cecilie Magnussen fik diagnosen sclerose, til hun erkendte, at hun rent faktisk var syg. I de år mente hun simpelthen, at lægerne havde taget fejl. Først da hun droppede sit studie på RUC, fordi hun ikke kunne holde til gåturen fra stationen til studiestedet, gik det op for hende, at noget var galt. Skræmt af sygdommen Hun begyndte i stedet at læse til arkitekt. Det gik godt i et stykke tid, men efterhånden kunne Cecilie Magnussen ikke længere tegne en lige streg. Sclerosen viste sig tydeligt i det ydre, og det skræmte hende. Hun var bange for at tænke på sig selv som syg, for på den måde at lade sclerosen fylde for meget. Egentlig havde Cecilie Magnussen brug for psykologhjælp til at håndtere sygdommen hun vidste det bare ikke. Først da hun tog kontakt til Scleroseforeningen og fik en samtale med en af foreningens psykologer, blev det klart. Egentlig ringede hun blot til foreningen for at dele sine bekymringer med nogen, der kendte til hendes sygdom, men psykologerne gjorde mere end blot at lytte. Netop fordi de kendte til hendes sygdom, kunne de hjælpe på en måde, hun senere har erfaret, at andre psykologer ikke kan. CECILIE MAGNUSSEN 41 år. Blev diagnosticeret med sclerose som 22-årig. Blev skræmt og usikker, da sygdommen blev mere fremskreden. Er på revalidering og skriver speciale i kultur, sprogmøde og kommunikation. Bor alene. Cecilie Magnussen ved, hvor hun skal henvende sig, hvis hun får brug for at takle de psykiske udfordringer i forbindelse med sin sclerose. Scleroseforeningens psykologer står klar, hvis behovet for støtte atter dukker op. Målrettet hjælp Cecilie Magnussen ville have ønsket, at hun havde været bedre orienteret om mulighederne for hjælp og om, at sclerose ikke blot er en fysisk lidelse, men også har psykologiske følgevirkninger. Samtalerne med psykologerne har givet hende en tryghed. Der er et sted, hun kan gå hen hvor man kan forstå hende, kender hendes sygdom og ved, hvordan man bedst kan hjælpe. Sygdommen sclerose har nogle helt særlige måder at arte sig på, og det har været en stor hjælp for Cecilie Magnussen at tale med nogen, der har specialiseret viden om sygdommen. 9

10 Birgit Larsen Jensen Birgit Larsen Jensen fik konstateret parkinson i Hun kontaktede en psykolog, og det blev altafgørende for hendes håndtering af sygdommen og for hendes evne til at blive i jobbet som sygeplejerske. Birgit Larsen Jensen oplevede det som et chok, da hun fik at vide, at hun var diagnosticeret med parkinson. Det var som at blive sat i fængsel et fængsel, hun aldrig ville slippe ud fra. Hun følte, at hun var blevet frarøvet sin identitet og brugte det meste af tiden på at stirre ud i luften. BIRGIT LARSEN JENSEN 53 år. Blev syg i 2004, men fik først konstateret parkinson i Arbejdede som sygeplejerske i 31 år. Er nu sygemeldt og søger førtidspension Accept af sygdommen Da sygdommen ramte, gik Birgit Larsen Jensen allerede i terapi på grund af konflikter på arbejdspladsen, og det kom hende til gode. Kontakten til psykologen hjalp hende med at takle sygdommen og var altafgørende for, at hun kunne blive på arbejdsmarkedet i jobbet som sygeplejerske. Selv om hun sammen med psykologen arbejdede på at acceptere den nye situation, oplevede hun, at der var en klar sammenhæng mellem sygdommens udvikling og hendes psykiske tilstand. Når sygdommen udviklede sig og blev værre, påvirkede det hende og gav et nyt personligt dyk. Ligegyldigt, hvor afklaret Birgit Larsen Jensen følte sig i forhold til sygdommen, påvirkede det hende, når den udviklede sig. Derfor havde hun stor glæde af samtalerne med psykologen. Psykologen hjælper Birgit Larsen Jensen går fortsat i terapi, selv om det er for egenbetaling. Godt nok har hun lært at acceptere sygdommen, men der er Birgit Larsen Jensen blev længe på arbejdsmarkedet på trods af sin sygdom. Det var ifølge Birgit Larsen Jensen konsultationerne hos psykologen, der gjorde hende i stand til at blive i sit arbejde. stadig perioder, hvor hun har brug for psykologisk støtte. Behovet opstår blandt andet, når sygdommen udvikler sig og bliver værre. Og så betyder det meget for Birgit Larsen Jensen at fortsætte arbejdet med sig selv for hendes sygdom forsvinder aldrig, og derfor kræver livet noget ekstra af hende. Birgit Larsen Jensen mener, at det har været helt afgørende for udviklingen af sygdommens symptomer, at hun lige fra begyndelsen har fået psykologisk hjælp og støtte. Uden den støtte ville hun have været tvunget til at forlade arbejdsmarkedet meget tidligere. 10

11 Henrik Elmelund Henrik Elmelund fik konstateret kræft i spiserøret, og selv om han inden for få måneder igen kunne kalde sig kræftfri, var han alligevel ikke helt rask. Livet efter sygdommen var ikke det samme som før. Han var ikke bange. Selv om diagnosen kræft kan skræmme mange, var Henrik Elmelund ret sikker på, at han nok skulle klare den. Han havde fået konstateret kræft i spiserøret, men lægerne var optimistiske og mente, at en operation kunne kurere ham. Efter få måneders sygdom blev han i august 2008 erklæret rask. Virkeligheden var dog ikke helt så enkel. HENRIK ELMELUND 48 år Fik i maj 2008 konstateret kræft i spiserøret. Oplevede symptomer på stress i Arbejdede tidligere som konsulent i Odense Kommune, men er nu fratrådt. Gift og har to børn på henholdsvis seks og syv år. Rask? Ja og nej Der var nemlig mange ting, der havde ændret sig. Henrik Elmelund kunne ikke spise og tabte 15 kilo på tre måneder. Det gjorde ham træt og irritabel. Tilbage på arbejdspladsen som konsulent i Odense Kommune opdagede han, at hverdagen ikke var så nem at håndtere som tidligere. Det så ud til, at Henrik Elmelund var rask og tilbage i højt gear. Arbejdsopgaverne fik derfor hurtigt det samme niveau som tidligere, men det viste sig, at der var begrænsninger for, hvor meget Henrik Elmelund kunne magte. Han følte, at han ikke slog til, og i februar 2009 blev han ramt af symptomer på stress. Der blev rettet op på situationen, men oplevelsen betød, at Henrik Elmelund senere valgte at tage imod en fratrædelsesordning for at begynde på en frisk. Han mener, at denne situation kunne være undgået, hvis han havde fået en bedre støtte fra det offentlige og hvis hans tidligere arbejdsplads havde kendt til de følgevirkninger, en alvorlig sygdom kan have. Et større fokus på kritisk syges tilbagekomst til arbejdsmarkedet vil ifølge Henrik Elmelund være til gavn på et helt generelt plan for både medarbejdere, arbejdsplads og samfundsøkonomien. Henrik Elmelund mener, at det offentlige burde indføre en plan for hjælp til alvorligt syge, så de får nemmere ved at vende tilbage til livet efter sygdommen. En guide tilbage til livet Henrik Elmelund efterspørger et langt større fokus på de psykiske konsekvenser af alvorlig sygdom. Konkret forestiller han sig, at det offentlige kunne stille en psykolog eller kontaktperson til rådighed. En professionel, der med en opsøgende tilgang til sit arbejde vil være i stand til at hjælpe den tidligere patient tilbage til hverdagen. For selv om Henrik Elmelund nu er helt ovenpå og aktivt søger et nyt job, har han gennemgået psykiske udfordringer, han mener, kunne være undgået til glæde for ham og hans familie. 11

12 Psykiske problemer har mange ansigter mød nogle af dem her Smerter, nedsat arbejdsevne og uforudsigelighed i sygdomsudviklingen er blandt de psykiske belastninger, som mennesker med kroniske sygdomme lever med. Situationen for disse mennesker kan lettes, hvis de får den rigtige hjælp og støtte det gør de ikke i dag. Derfor efterlades alt for mange alene med deres problemer. Det er hårdt for den enkelte og har store konsekvenser for både deres livskvalitet og deres sociale situation. I Danmark har vi den tilstrækkelige viden til at kunne hjælpe og behandle langt de fleste mennesker, som i dag står alene med deres psykiske problemer. Det handler derfor om at komme i gang med at udbygge kapaciteten, styrke kompetencerne og sikre patienterne fri adgang til psykologisk støtte. Danske Patienter opfordrer til, at der nu bliver sat handling bag de gode intentioner om at styrke det psykiske område. Der er brug for konkrete tilbud, så alle danskere med et behov for støtte eller behandling kan få den hjælp, der er nødvendig. DANSKE PATIENTER Danske Patienter Nørre Voldgade København K 12

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

NDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT

NDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT AF KIRSTEN HOLM-PETERSEN Vi ser fremad Vi ser fremad OM Om MÆND mænd BAG bag kvinder KVINDER MED BRYSTKRÆFT OG UNDERLIVSKRÆFT med bryst- og ovariekræft Kirsten Holm-Petersen Vi ser fremad Om mænd bag

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere