Grønt Miljø Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø 2006. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Grønt Miljø 2006 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Planter og jord Side 1 Befæstelser, mur og kloak Side 2 Skov og landskab Side 2 Projekter Side 3 Forvaltning og planlægning Side 3 Branche, uddannelse og forskning Side 4 Bøger Side 5 Maskiner Side 6 Inventar Side 6 Diverse og på tværs Side 6 Artiklerne er defineret af nøgleord i alfabetisk orden. For bøger anføres dog hele titlen. For maskiner er nøgleordet lig med mærkenavnet. Fede typer angiver en længere artikler (mindst 1 side). Første tal angiver nummeret, andet tal sidetallet. Forfatterens navn angives i parantes. Er der ingen parantes, er artiklen skrevet af redaktionen. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax REDAKTION: Søren Holgersen (ansv.). Tlf Fax ANNONCER: Steen Lykke Madsen, B2B Press, Sydvestvej 10,2, 2600 Glostrup Tlf Fax UDGIVER: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. TRYK: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: OPLAG: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. ABONNEMENT: 350 kr. pr. år med moms. UDGIVELSE:10 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. ISSN årgang. PLANTER OG JORD Afdækning, Hortensia, forsøg 1/49 Allétræer, tilvækst, ukrudt, beskæring 2/4 (Kristoffersen m.fl.) Ask, toptørre, udbredelse, årsager 8/18 (Thomsen m.fl.) Bjørneklo, bekæmpelse, effektundersøgelse 3/61 Bjørneklo, bekæmpelse, satellit 9/36 Bladhvepse, birk, afløvning 7/60 Botanisk have, Mexico 1/28 (Christoffersen) Bytræer, nordisk 25 års jubilæunskonference 8/3 Deponier, afdækning, afgifter 9/59 Dækrodsplanter, skov, forsøg 3/8 Egern, gnaveskader, grå egern 3/60 Egetræer, bladtab, frostmåler 6/52 Etablering, træer 5/56 Falsk forår, planteoverlevelse 1/34 Forurenet jord, kortlægning, værditab 6/66 Forurenet jord, prøvemetoder, bly, cadmium 6/56 Forurenet jord, vejledning 5/27 Foryngelse, stilkeg, skov 4/24 Frøplantager, tjørn, hassel, HedeDanmark 7/32 Færdiggræs, efterspørgsel 5/27 Færdiggræs, tykt, Brøndby Stadion 8/38 (Nyholt) Fyrrevednematoder, dansk fund 3/37 Fytoremediering, jordforurening, planter 3/58 (Nielsen) Gadetræer, vækstproblemer, registrering 7/40 Genetisk kode, poppel 8/41 Geografisk Have, rosenkåring 7/10 Golfgreens, renovering, Furesø 5/35 GMO, popler, Kina 4/55 Græs, eftersåning, rajgræsforsøg 1/8 Græs, forsøgsgreen, Sydsjællands Golfklub 8/63 Græs, vejsalt, tålsomhed 6/35 Græs, værdiafprøvning, nyt regi 2/22 Græstørvstag, engtørv 10/54 Gåsebiller, sæson, insekticid 5/27 Hestekastanje, blødersygdom 8/20 Jordbundsanalyser, udtagning, tolkning 10/3 (Stausholm) Jordforurening, værditab 1/36 Kastanje, minérmøl, angreb 7/10 Kastanje, minérmøl, spørgsmål, svar 9/44 Kompostering, slam, containere 1/50 Komposttoiletter, hygiejne, forsøg 1/21 Naturstil, haver, debat 3/50 (A. Nøhr) Pesticidkontrol, samling 4/8 Landskabslaboratorier, Skåne, testbevoksninger 6/16 Landskabslaboratorier, kommenter 6/3 Legepladsjord, metaller, undersøgelse 10/43 Liguster, løvfældende, landskab 10/10 (Kronborg) Liguster, fremavl, svampesygdom 10/12 (Kronborg) Løvfald, tidspunkt 9/17 Opbygningsbeskæring, arter, norske forsøg 8/16 Palle Schmidt, interview, planteanvendelse 6/4 Pesticider, anvendelse, oversigt 6/62 (Meyle, Holgersen) Pesticider, blandinger, miljøkonsekvenser 6/51 Pilerenseanlæg, anlæg, erfaringer 5/28 (Gregersen) Planteanvendelse, naturinspiration Oudolf /19 (Kronborg) Planteimport, planteskolebranche 5/52 (Stausholm) Plantemetoder, bytræer, København 5/4 (Kristoffersen m.fl.) Plantemåtter, præfabrikerede 4/16 Planteskoling, produkttyper, Holland 9/3 (Bjarke) Platan, visnesyge, masketæger Plæner, jordbehandling, debat 3/51 (Nygaard) Plænegræs, fællesnordisk afprøvning, 4/30 (Nyholt) Pomet, Blomstergården, økologi 7/61 Poul Erik Brander, plantejægeren 1/32 (Kronborg) Prydgræsser, anvendelse, dyrkning 4/10 (Steffensen) Prydgræsser, Overdam, Græssernes Dag 7/63 Prydplanteprogram, forskningsplan 3/8 Rododendron, slotshaver, kulturhistorie 9/8 (Kronborg) GRØNT MILJØ

2 Rododendron, svampesygdomme 5/8 (Thomsen) Rotfinder, rådmåling, træer 3/31 Saltning, hævet rabat, saltskader 2/10 (Pedersen m.fl.) Somatisk embryogenese, planteskoling 2/40 Spindemøl, juni, anbefaling 6/66 Store træer, Hvass, 40 år 5/42 Træanker, Arbofix, trådklump 8/33 Træer, højderekord, klatring 10/37 Træer, vandforbrug, bøg 7/63 Træhøjde, verdens højeste 8/41 Træpleje, beskæring, debat 6/28 (Koch) Træpleje, biologi, Stefan Rye 4/21 Træpleje, kronestablisering, seler 9/20 Træpleje, topkapning, Brander 9/56 (Kronborg) Udtynding, egekultur, såning 1/19 Ukrudtskontrol, biologisk, udvikling 9/28 Urter, vejsalt, tålsomhed 6/34 Vanding, gadetræer, tilvækst 1/4 (Bühler m.fl.) Vejbevoksning, beskæring, vejregler 6/12 Wollemia, levende fossil 1/36 BEFÆSTELSER, MUR OG KLOAK Afløb, oversvømmelse, kommentar 3/3 Afløbsmaterialer, krav inden for skel 1/48 Afvanding, forurening 5/32 Afvanding, nedsivning, tagrender 1/50 Asfalt, koldasfalt, småveje 4/54 Asfalt, planteolie, farver 4/54 Asfalt, slyngrensning, friktion 1/9 Asfalt, tyndlags, støjdæmpning 1/43 Bitumen, Mexphalte C, farvet asfalt 7/33 Brosten, Kina, kommentar 4/3 Brosten, Kina, miljø 4/19 Brosten, net 5/19 Cementstabiliseret grus, insitu 5/33 Chikaner, trafikøer, betonmoduler 3/52 Filteranlæg, planter, spildevand 7/34 (Gregersen, Schauser) Frost, befæstelse 4/39 Fugemateriale, Envirobond 3/53 Genbrugsmaterialer, urenheder, skærpelse 9/36 Græsarmering, anlæg 2/14 Græsarmering, plastelement 4/16 Grus, Herregårdsgrus 3/17 Grus, Slotsgrus 2/58 Grusbelægninger, pimpsten, permeabilitet 4/33 Gulvvarme, issmeltning 2/16 Jævnhed, stier, laser 4/16 Kant, AsfaltKant, Milford 8/55 Klinker, Petersen Tegl, virksomhedsprotræt 8/30 Klinker, Wienerberger, sortiment 7/10 Kloak, fælleskloak, seperation 7/59 Kloak, oversvømmelse 4/8 Kloak, sanering, system 4/8 Kloak, sommerhusområder, Gjerrild 6/10 Kloak, svovlbrinte 4/16 Kunstgræs, Danmarksturnering 5/25 Kunstgræs, golfgeens 5/35 Kunstgræs, gummigranulat, sundhedstvivl 6/67 Kunstgræs, Frederiksberg, fodboldbaner 10/36 Kunstgræs, fyld, Flexsand 8/29 Kunstgræs, pleje, debat 5/24 (Nyholt) Kunstgræs, vejledning, revision 3/14 Ledningsejerregister, gravning 4/51 Mexico, belægningssten, anlægsteknik 2/28 (Christoffersen) Natursten, import, etik 9/10 No-dig, renovering, kloak 2/22 Overfladebehandling, vegetabisk olie 1/49 Rotter, omfang, undersøgelse 5/34 Rotter, rottesikring, Lauridsen 3/28 Saltning, væskespredning, Fyn 1/51 Serviceniveau, stier, målemetode 1/21 Slaggegrus, bundsikring 4/17 Stabilisering, kalk, vejbygning 1/14 Stabilisering, råjord, kalk, cement 5/26 Støj, trompeteffekt 4/32 Terrænmure, fjeldblokke, norsk 9/30 Tropisk træ, Miljøministeriets 9-punktsplan 8/66 Ukrudtsbekæmpelse, fortove, EU-forsøg 5/12 (Rask, m.fl.) Ukrudt, vejbefæstelser, metoder 1/10 Vejvand, rensning, direktiv 1/35 Vibrationer, trafik 5/58 SKOV & LANDSKAB Bjørneklo, bekæmpelse, bekendtgørelse 2/8 Brak, brink, agerlandskab 5/18 Bøgeboom, naturnær skovdrift 4/51 Certificering, statsskove 5/32 Drivhusgasser, udledning, data 6/56 Elge, glyphosat, Norge 1/34 Ellesumpe, registrering, beskyttelse 7/20 Enge, overdrev, heder, driftspligt 3/16 Enge, planlægning og pleje, rapport 8/56 Fredninger, erstatninger 2/58 Frøkilder, naturnært skovbrug 4/33 Fyrværkeribrand, jord, grundvand 2/36 Føns Vang, søretablering 2/12 Golfbaner, aktiviteter, Lokale- og Anlægsfond 2/27 Golfbaner, overkapacitet 2/27 Golfbaner, Miljøministeriet, anbefaling 2/26 Golfbaner, nye eksempler 2/20 Grusgrav, opfyld, Højesteret 2/23 Græsningsselskaber, naturplan 2/22 Grønland, kulturlandskab, dyrkning 5/54 (Roland) Grønland, plantevækst, skovbrug 4/34 (Roland) Gyldenris, bekæmpelse, invasiv 6/57 Gyvel, italiensk, invasiv 1/9 Hunde, skove, terror 5/51 Hunde, hundeskove, Skov- og Naturstyrelsen 4/58 Høengen, landskabspleje 4/4 Jagt, bue og pil 8/54 Klapning, regler, vejledning 2/12 Kolindsund, tørlægning 5/59 Kongeørne, indvandring 3/17 Kongeåen, naturgenopretning 10/12 Kulturkommission, kulturmetoder, omkostninger 1/8 Landbrugsstøtte, naturområder 1/27 Landskabsoplevelse, forvaltning, dialog 3/10 Lille Vildmose, tørvegravning, begrænsning 7/20 Limfjorden, rensning 5/59 Læhegn, tilskud 2/8 Lægeplanter, fortidsminder 3/22 Læhegn, pølsehegn, hegnstyper 10/8 Læhegn, tilskud, søgning 3/52 Marksprøjtning, effekt på læhegn og bryn 5/44, 8/32 Mink, forvildede, bekæmpelse 1/19 Moser, drift, skånsom trædydning 8/14 Naturbilletten, Skov- og Naturstyrelsen 4/51 Naturovervågning, Novana, udvidet 6/57 Naturpleje, kvæg, naturkød 10/22 Nitrat, udvaskning, Drastrup 3/45 Overvågning, OBSnatur 2/41 Ræve, skab 1/27 Rødedan, Gribskov, gendannelse 10/55 Skestorke, Skjern Å-dalen 1/36 Skovandel, opgørelse 4/47 Skovflåt, flåtfjerner 4/55 Skov, arkitektur, oplevelse, trafikkens fart 7/21 Skov, Europa, formdyk 6/61 2 GRØNT MILJØ 2006

3 Skov, global trivsel, klimaændringer 6/61 Skov, græsning, skovlov 4/28 Skov, naturnær drift, debat 10/29 Skov, naturnær drift, betalingsvilje 3/57 Skov, rydning der ligner et træ, luftbillede 7/54 Skovdød, aflysning, overvågning 10/31 Skovrejsning, artsforsøg, hedeagre 4/8 Skovrejsning, Greve, grundvand 4/59 Skovrejsning, grundvand, Skanderborg 10/36 Skovrejsning, Møn 1/20 Skovrejsning, Ringkøbing Amt 9/16 Sommerfugle, fund af sjælde arter 7/62 Sommerfugleskov, Møn 10/54 Stenrev, EU-støtte 4/31 Storm, konsekvenser 9/16 Svanninge Bakker, Bikubenfonden, opkøb 2/12 Søer, restaurering, metoder 1/14 Søer, rensning, Frederiksborg Slotssø 5/18 Søer, rensning, målemetode 4/55 Søer, Sundby Sø, søretablering 2/12 Usserød Ådal, fredning 7/54 Vandløbsplanter, etablering 10/18 Vandløbspleje, grøde, online-register 10/36 Vandmiljøplaner, virkning 2/12 Vilde heste, naturpleje, turister, Langeland 7/56 Vildsvin, svinepest 1/43 Vådområder, vandmiljøplan 2/8 Åmosen, genopretning, samfundsøkonomi 1/36 PROJEKTER Berlinmuren, byrum, samlingspunkt 10/32 (Ivertsen) Blomsterfestival, Odense 3/57 De geometriske haver, Herning, Sørensen 7/42 (Østerbye) Digital projektering, LandArt 5/40 (Ivertsen) Faxe Kalkbrud, specialpark 8/57 Galgebakken, gensyn, naturideal 2/17 Grønland, haver, Qaqortoq 6/58 (Roland) Havekulturbyen, Mipim, pris 3/30 Havneparken, rekreation, industrimonument 8/22 (Nielsen) Himmelhøj, naturlegeplads, land-art 3/32 (Iverten) Hyde Park Sidney, Australien, fornyelse 9/50 (Eriksson) Kanon, kultur, grønne projekter 2/37 Kastellet, histore, rekreation 1/22 (J. M. Nielsen) LandArt, landskabskunst 4/26 (B. Ivertsen) Landskabsarkitektur, tolkning 1/37 Kirkegårde, kulturarv, udfordringer 2/32 (Guldager) Kirkegårde, udvikling, Horsens 2/46 (Anhøj) Kungsparken, opretning 9/41 (Yngveson, Christoffersen) Lykkegård, grøn byggemodning, Augustenborg 7/38 Mariebjerg Kirkegård 5/14 (Nielsen) Norrvikens Trädgårdar, parkkonkurrence 7/54 Sansehaven, Fælledparken. København 10/24 (Nebelong) Skrammellegepladsen, Emdrup, historie 6/50 Sommerhusbebyggelser, konkurrence 4/50 Temahaver, Valbyparken, Fokus på Haven 6/40 (Nebelong) The High Line Park, højbane, New York 8/58 (Ivertsen) Vestvolden, renovering, projekt 8/28 FORVALTNING & PLANLÆGNING Ankenævn, konklusioner /20 Bisættelse, skove, Løvfald 3/62 Boligfriarealer, anvendelse, undersøgelse 6/26 Brugerinddragelse, børn, Vollsmose 4/32 Brugerinddragelse, pleje, boligbebyggelser 8/32 Bygherrevejledning, grøn 3/38 Byplanlægning, fornyelse, kvalitet, debat 6/30 Byspredning, diffuse grænser, landbrugsklage 8/36 Børneinstitutioner, Grønne flag 4/20 Børns leg, snavs, OMO-undersøgelse 8/37 Børneperspektiv, legepladser, planlægning, 7/12 Danske Parkdage, kommunalreform, parklov 7/26 Entente Florale, Green City, Holland 7/58 (Bjarke) Fortove, StiOps, vedligeholdelse, Gentofte 6/14 Fredning, handlingsplan 1/51 Friluftsliv, landskabsanalyse, Det Grønne Håndtryk 8/62 Friluftsliv, slid, flora- og faunaforstyrrelse 8/47 Friluftsliv, spiseforstyrrede 3/27 Geocaching, GPS-skattejagt, naturaktivitet 8/40 Glasarkitektur, privatisering, udemiljø 9/54 Golfbaner, flersidig brug 5/10 (Petersen) Golfbaner, placering, landskab, Ærø 8/8 Grundvand, forekomster, udpegning 9/40 Gudenådalen, motorvej 9/43 Herregårdshaver, Realdania, demonstrationsprojekter 9/32 Historiske træer, kortlægning, København 8/66 Højdekort, tredimensionelt, COWI 6/10 Højdemodel, Kort & Matrikelstyrelsen 8/55 Kirkegårde, udfordringer, konference 4/6 Kirkegårde, muslimer 4/59 Klimaændringer, byplanlægning, naturforvaltning 10/20 Klimaændringer, planlægning, kommentar 10/3 Kolonihaver, anlæg, Århus 9/43 Kolonihaver, prisfastsættelse, Østre Landsret 8/29 Kommunalreform, park- og naturforvaltning 7/22 Kvalitetsstyring, kommuner, natur og miljø 8/46 Kvarterløft, demokrati, ph.-d.-afhandling 1/50 Landbrugslov, liberalisering 5/34 Landdistriksprogram, statsstøtte 10/42 Landsplanredegørelse, landskab 5/26 Legepladser, historiespeciale 4/46 Legepladser, institutioner, 11 eksempler 6/38 Legepladser, tilgængelighed, handicappede 8/34 Lokale grønne partnerskaber, aftaleeksempler 8/66 Luftforurening, kvælstof, Miljøstyrelsen 6/10 Luftforurening, svovl, kvælstof 10/23 Magtforhold, naturbeskyttelse, landvinding 9/42 Markedsføring, kalender 1/48 Metan, træer, drivhuseffekt 2/31 Mogenstrup Ås, fredning 8/32 Motorveje, guldaldervej, truckersti 2/24 Nationalparker, anbefalinger 3/39 Nationalparker, betalingsvilje 3/39 Nationalparker, politisk opbakning 7/54 Nationalparker, USA, besøgstal 6/39 Naturpolitik, governance, delegering 9/34 Naturpolitisk redegørelse, miljøministeren 8/54 Naturvejledning, omfang, stastitik 7/33 Nydanskere, parkliv 4/29 Nørholm Hede, 75 års udvikling, tilgroning 8/10 Parkforvaltning, nordisk sammenligning 5/20 (Randrup m.fl.) Plan 09, kommuneplanllægning, Realdania 7/52 Planlægning, økologi, Le Roy 10/30 Rotter, bekæmpelse, on-line 9/16 Sikkerhed, frygt, parcelhuskvarter 4/53 Skoler, udemiljø, fornyelse 10/14-17 Skov, EU-handlingsplan 6/14 Skov, fitnessbaner, GetMoving, Roskilde 8/62 Sommerhuse, landskab, pleje 7/4 (Helsted, Jakobsen, Stoltz) Sommerhuse, landskab, kommentar 7/3 Sponsorater, gadetræer 1/18 Statsveje, kort, strukturreform 9/43 Støjplanlægning, lydoplevelser, kommentar 3/9 Støjplanlægning, udemiljøer, opsamling 9/22 Trafiksikkerhed, ministeriel strategiplan 6/60 Udeskole, pædagogik, websted 2/40 Vandretursfoldere, sundhedstilbud, lægehuse 8/63 Vandområder, forurening, miljøundersøgelse 6/66 Vejdrift, grundejerforeninger, guide 4/33 GRØNT MILJØ

4 Veje, faste genstande, sikkerhed 1/16 Å-manualer, kommunalreform, videnkontinuitet 8/15 BRANCHE, UDDANNELSE & FORSKNING Anders Bülow, uddannelseschef, Skov & Landskab 8/50 Anlægsaktivitet, rekord, lønpres 10/51 Anlægsgartnere, medlemsanalyse 3/48 Anlægsgartnerprisen, privathave, Lemvig 7/51 Arbejdsformidling, gronajobb, svensk 10/44 Arbejdskraft, mangel, højkonjunktur 4/40 Arbejdsmiljø, ansvar 4/40 Arbejdsmiljø, kirkegårde 8/48 Arbejdsmiljø, lifte, dødsulykker 3/46 Arbejdstilsynet, uanmeldte besøg 7/53 Barselsordning, anlægsgartnere 4/44 Biomasse, forening 4/44 Brolæggerlauget, oldermand, mål 5/37 Brolæggerpris, Torvet i Varde 7/52 Byggecentrum, opgaver, jubilæum 10/44 Byggros, generationsskifte 1/47 Byplanpris, Hasseris 10/55 Dahl Jensen, græsekspert 9/31 Danmarks Miljøportal 10/45 Dansk Byggeri, Park- og vejdrift, interessegruppe 9/38, 10/45 Dansk Byggeri, Park- og vejdrift, marked, seminar 10/50 Dansk Gartneri, organisation, opbrud 4/40 Dansk Legepladsselskab, generalforsamling 8/50 Dansk Træplejeforening, generalforsamling 10/51 Danske Anlægsgartnere, delegeretmøde 2/43 Danske Landskabsarkitekter, 75 år jubilæum 10/46 Danske Landskabsarkitekter, 75 års jubilæum 7/50 Danske Landskabsarkitekter, Raschou-Nielsen 10/48 Danske Landskabsarkitekter, sekretariatsflytning 6/49 DCJ Beder, it, debatindlæg 10/53 Den Grønne Landsbrancheklub, delegeretmøde 8/50 Det faglige udvalg for anlægsgartneri, uddannelse 6/48 Digitale byggepladser 5/36 Digital præsentation, modeller, tegninger 1/44 Driftskontrakter, kursus, Esbjerg 5/37 E06, Maskinmessen 8/48 E-indkomstregister 1/45 Dørsalg, udenlandske sjak 5/36 Eksklusivaftaler, retsafgørelse 2/43 Entreprenørmesser, E06, Maskinmessen 4/41 Erhvervsuuddannelser, fremtidssikring 9/40 Flormart/Miflor, udstilling, Italien 10/23 Forbrugeraftale, skabelon 2/45 Foreningen af Danske Kirkegårdskedcere, generalfors... 8/53 Foreningen af Miljømedarbejdere i kommunerne 10/45 Forskningsfond for Bytræer, uddeling 10/50 Forstuddannelse, europæisk samarbejde 10/44 Friareallov, Kommunale Park- og Naturforvaltere 8/48 G9, Byggros, overtagelser 8/50 Gartnere, 3F, omstrukturering 1/46 Gartneruddannelse, økologi 4/38 (S. Porse) Greenkeepere, ansvar 2/42 Greenkeepere, lederuddannelse 3/47, 8/51 Greenkeeperuddannelse, Vilvorde 7/52 Groundmen, første afgang 8/49 Grønttorvet, flytteplaner 5/37 Gundersen, professor, naturressourcer 9/39 Hauxner, landskabsprofessor 1/47 Have & Landskab /44, 10/44 HedeDanmark, navneskifte 4/44 HedeDanmark, Åbenrå Kommune, partnerskab 8/51 Hedeselskabet, divisioner 3/47 Helbredsordning, grønne fagfolk 7/50 HI-messen, maskinleverandører 1/44 Holdens Planteskole, partnerskab 10/51 Håndværkeranmeldelser, kundeguide 7/50 Håndværksrådet, Mollerup 10/51 Ifpra, international parkorganisation 7/50 Innovation, brugerdreven 4/41 International Play Association, dansk afdeling 8/49 It, byggestyring, fagentreprenører 9/40 Jordbrugsteknologer, navn 5/36 Kirkegården, jubilæum 2/44 Kommunale entreprenører 1/44 Kommunale Park og Naturforvaltere, web 2/43 Konjunkturer, byggeri 1/45 Konjunkturer, byggeri, forventning 6/48 Kundetilfredshed, håndværk 8/49 Landbrugsskolen & Gartnerskolen, navneskift 8/49 Landdistriktudvikling, tilskud 1/47 Landskabsarkitektuddannelser, kombinationer 6/48 Laumann Jørgensen, Årets Træven 6/49 Legens Dag, Nytorv, København 10/28 (Nebelong) LK Anlæg, Ingermans Anlægsgartneri 5/39 Lønninger, 3F-undersøgelse 9/39 Malmos, ledelse, anlægsgartnerfirma 4/42 Maskinmessen, velgørenhed 10/22 Maskinsalg, højkonjunktur 3/46 Maskinstationer, entreprenørgruppe 4/40 Mesterlære, indgang, EUD 3/47 Nydanskere, beskæftigelse, byggeri 10/44 Nygaardfonden, teknologer 1/45 Partnering, grøn vejdrift 2/44 Partnering, mega, OPP 1/47 Patrick Grahn, Havekulturfondens hæderspris 8/50 Partnering, ph.d.-projekt 1/46 Planregister, elektronisk 1/45 PlansystemDK, Danmarks Miljøportal 9/39 Planteskoledrift, løn, Schjellerup 4/41 Planteskoler, konkurrence 3/47 Prisaftaler, kalkulationssystemer 3/46 Privatkunder, Danske Anlægsgartnere, evaluering 8/52 Produktansvar, EU-dom 2/43 Projektjournal, forbygge tab 1/45 Revision, frivillig 4/41 Shigo, nekrolog (Hvass) Silvatec, salg 4/40 Skov & Landskab, byggeplaner 3/49 Skov & Landskab, kinesisk samarbejde 6/48 Skov- og Landskabskonference, pause 1/47 Sort arbejde, retur 4/41 Standardforbehold, Danske Anlægsgartnere 5/18 Stenderup Maskiner, 70 år jubilæum 8/14 Studiejob, anlægsgartner 9/40 Svendeprøver, AMU-Syd 9/39 Svogerslev Materielcenter, flytning 1/47 Sygedagpenge, tilbagebetaling til kommuner 6/49 Søren Rasmussen, nekrolog 2/42 Thomas Randrup, NOVA-prisen 6/49 Thorsen, professor, miljøøkonomi 10/45 Tilgængelighed, gratis rådgivning 4/44 TR Granit, RGS 90, salg 8/48 Udbud, kommuner, begrænsninger 1/44 Udbud, Rigsrevisionen, råd 4/44 Uddannelse, boom, kommentar 2/3 Uddannelse, EU-anlægsgartneri 2/42 Uddannelse, konkurrence, globalisering 3/48 Udlicitering, beklagelser, ønsker 2/44 Udlicitering, Konkurrencestyrelsen, kommentar 5/,3 Udlicitering, Konkurrencestyrelsen, undersøgelse 5/38 Universitetsreform, fusioner, KVL 6/49 Universitetsrefom, fusioner, kommentar 8/3 Valsen, ELCA-pas 3/48 Velfærdsreformen, betydning for faget 7/63 4 GRØNT MILJØ 2006

5 Vikarer, entreprenører 3/47 Vinterforanstaltninger, byggepladser 9/39 Weibull, Kronmuld, opkøb 1/45 BØGER 50 projekter til din have 5/47 A Philosophy of Gardens 3/41 Acceptkriterier 1/38 Afløbssystemets levetid og renovering 4/49 Anlægsprojekter 4/49 Areal og planlægning. Ydelsesbeskrivelser 7/48 Arkitekternes sommerhuse 7/48 AutoCAD, tekniske tegninger... 5/46 Betingelser m.v. Udbuds- og anlægsforskrifter 1/39 APV /41 Basisbeskrivelse - afløb i jord B230 7/48 Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger B232 7/48 Building English 1/38 Byens landskaber i børneperspektiv 7/46 Byernes trafikarealer, fartdæmpere 2/50 Byggeriets faser og organisering 10/38 Byggestyring for fagentreprenører 8/43 Børn og træer 3/42 Chalk and Limestone Gardening 3/43 CAD-udveksling - status for 2D- og 3D-geometri... 1/41 Christian IV og hans roser 9/46 (Stausholm) City Design, byudvikling for borgere 2/52 Conservatories and Glasshouses 9/45 Danmarks geologiske seværdigheder 1/40 Dansk flora 7/47 De engelske roser 7/47 Demokrati og deltagelse - et borgerperspektiv... 2/51 Den grønne bygherrevejledning... 3/43 Den selvstyrende byggeplads 1/38 Designing Outdoor Environment for Children 8/42 Designing Small Parks 3/41 Det danske landbrugs håndbog 9/48 Det nye byliv 8/42 Det nye Kongens nytorv 1/38 Digitale mangellister 1/38 Drivkræfter og barierer for udlicitering...1/38 Egen 8/43 Eksotiske planter 5/47 standard for byggeprojekter /38 En have er en gave 1/41 Entrepriseret 1/40 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering 5/46 Essentiel Garden Planning & Construction 5/47 Evaluering af dialogprojekter om regionale... 1/39 Evaluering af træplantningsmetoder i Københavns... 3/41 Faste genstande lands vej i åbent terræn 1/38 Fieldwork. Landscape Achitecture Europe 4/48 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler 10/38 Formidling af vejteknisk viden 3/43 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokal... 6/54 Fra kvangård til humlekule 5/47 Freiraumplanung - Hausgärten, Grünan...9/45 (Fournais) Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling 3/41 Friluftsliv - inspiration til politik, plan og praksis 8/42 Frugthaven 5/47 Garden History. Philosophy and Design...4/49 Gardens by Design 1/39 (O. Fournais) Gardens of Italy 1/41 Grasses 1/41 Græsser 7/47 Guide til Frilandsmuseets haver 4/48 Grønlandske haver gennem tre århundreder 2/52 Grønt træfpunkt 3/43 Gyldendals store havebog 7/47 Handlingsplan for fredning 1/38 Hardy Rhododendron Species 1/40 Havens krukker 3/42 Havespor 4/48 Helkropvibrationer. landbrug, skovbrug og gartneri 8/43 Inddragelse af børn og unge i udvikling af udemiljøet 4/49 Introduktion til legepladssikkerhed 10/38 Japanese Gardening 4/49 Jægerens by 10/38 Kommuneatlasset 2/51 Kompostering af organisk affald 10/38 Kort som kilde 8/44 Kulturkanon 2/51 Landbrug og Natura /38 Landskabskaraktermetoden - et kompendium 1/38 Landskabskunst 10/39 Lek äger rum 2/52 Lek äger rum 3/40 (Nebelong) List of Names of Woody Plants /Perennials 3/43 Lokalisering af golfbaner i Danmark 1/38 Lokalisering af golfbaner 2/51 Lokalplanordbog 3/41 Meadows 2/50 (O. Fournais) Mecibs in Brief 2/50 Med børnene i haven 3/43 Midtvejsstatus for kvarterløft 2/52 Min vilde eventyrhave ved sommerhuset...3/43 Murerhåndbogen /38 Natura /51 Naturen i sommerhusområder, Kårup Skov... 5/46, 7/48 Naturnær skovdrift 5/48 (Lassen) Nedsivning af regnvand til faskiner 5/46 New Public Spaces 5/46 Novana. Arter /54 Nørholm Hede 8/43 Orkidéliv 1/40 Overlevelse af indikatororganismer... 1/40 Partnering i byggeriet 5/47 Paysagiste - Landscape Architect 7/46 (Fournais) Plantearrangementer til have og terrasse 4/49 Planting Design - Gardens in Time and Space 2/52 Politikens planteleksikon 1/40 Poul Fischers Køhenhavn - og vores 10/40 Private skovejeres erfaringer med naturnær skovsdrift... 5/47 Prydgræsser 3/43 Prydgræsser til haven 4/49 På vildtets vilkår 3/42 Rapport fra den nationale følgegruppe... 3/42 Rhododendron og det der følger efter 1/40 RHS Encyclopedia of Perennials 10/38 Rummets arkitektur. Arkitekturens rum 10/38 Russian Parks and Gardens 1/41 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere 2/51 Skov og skovbrug på Langeland 2/54 (Lassen) Skovguide.dk 2/51 Skovhistorie for fremtiden 6/55 Small and medium-sized entreprises and the...2/50 Small Space Gardens 6/54 (Fournais) Sommerhuslandskabet omkring Liseleje, Melby... 7/48 Sommerblomster 3/41 Steen Høyer: Landskabskunst 7/48 Støjkortlægning og støjhandlingsplaner 9/45 Sådan ligger landet... 1/38 The Glory of Gardens 7/47 The Oxford Companion to Garden 6/55 The Sun Kings Garden 10/38 The Unknown Gertrude Jekyll 7/47 Topgrafisk Atlas Danmark 1/38 Trees that shapes the World 9/45 GRØNT MILJØ

6 Træhåndbogen 6/54 Tryghed i parcelhusområder 4/48 Ukrudtsbekæmpelse på veje 1/38 Ultimate Landscape Design 3/42 Understanding and Communicating Forest Stand Struc... 8/42 Undersøgelse af forskellige dækrodssystemer...3/43 Under åben himmel. Psykisk arbejdsmiljø... 2/52 Vandmiljøindsatsen 1/39 Vejledning til tilbudsloven /51 Vegetationsudvikling og nitratudvaskning ved... 3/41 Vejledning om reglerne om jordressourcernes...3/41 Velkommen til 20 nordiske naturområder 8/43 Villa Garden of the Mediterranean 7/46 V&S budget 4/49 V&S prisbog Anlæg 4/49 Værdisætning af syv mulige nationalparker... 3/41 2/52 2/51 6/54 8/63 MASKINER Alligator, grensaks 4/52 AL-Materiel, fliseløfter 3/30 Anton Christensen, stiudlægger 3/37 Arsima, stikstophandske 1/49 BearCats, flishuggere 10/12 Bejco, minidumper 7/57 Bobcat, minigravere 6/61 Caterpillar, bæltegravere 4/18 Club car, golfbiler 2/8 EasyPlanter, jordbor 7/32 Egholm, Frankring 2/22 Engcon, tiltrotator 7/61 Ferrari, redskabsbærer 7/62 Fiskars, græssaks 3/31 GFK, kost 2/22 Golf Bunker Edger, kantskærer 1/19 Gravemaskiner, test 9/53 Greenkeeper, Power Rake, løvriver 2/58 Groundhog, multitransporter 6//51 Helms, Valmet, Hidromek 1/34 Husqvarna, motorsav 1/20 Husqvarna, kultivator 3/30 Husqvarna, motorsav 2/8 Husqvarna, parktraktor 5/12 Hydrema, dumper, vintertjeneste 3/30 Iseki, græsklipper 8/41 JCB, minirendegraver 1/27 John Deere, kompakttraktor 5/26, 9/55 John Deere, multitransporter 6/56 John Deere, offroader 10/43 John Deere, plænetraktorer 3/8 John Deere, rotorklippere 3/28 Junkkari, flishuggere 5/44 Jørn Bedsted, slåmaskine til sumpe 8/36 Kaiser, gravemaskine 6/30 Kassevogne, test 9/12-15 Komatsu, bæltegraver 7/56 Kubota, græsklippere 6/56 Kubota, minilastbil 6/56 Kunz Finish Cut, ATV-plæneklipper 9/16 Lenar, traktor 8/20 Major Grasscare, græsklipper 6/14 Manitou, gravemaskine 9/4 Mara, laser 7/57 Martofte, saltspreder 7/10 Minigravere, test 1/15 Omme Lift, trailerlift 6/57 Optimas, fliselægger 5/12 Pazzaglia, opbindingsmaskine 5/18 Peruzzo, vertikalskærer 2/8 Philemon, jordradar 5/26 Prolec-Level-X, laser 7/62 Salgsvogne, H.C. Petersen 5/34 Schäeffer, gummihjulslæsser 2/23 Scan Agro, græsklippere 6/61 Scan-Paload, rendegraver 8/20 Schäeffer, læssemaskine 2/8 Simplicity, græsklippere 2/56 Slagkraft, rabatklipper 9/54 SnowEx, saltspreder 10/12 Sorring, stenpallevogn 9/16 Spearhead, grensav 2/41 Svea, hjulhakke, sneblad 5/12 Terex, dumper 1/27 Toro, z-turnklipper 7/33, 9/17 Varmemåtte 2/36 Vibromax, komprimeringsgrej 8/20 Vinieri, læssegrej 3/8 Weissenfel, kædeslyng 7/10 Westwood, riders 6/51 Yanmar, minigravere 7/10 INVENTAR Affaldsbeholdere, nedgravet, Joca 10/42 Askebæger, udendørs, B-M-Vamdrup 6/14 Belysning, Louis Poulsen 2/22 Belysning, Årets udelysby, Rødovre 1/21 Betonreparation, 3M 4/54 Broer, golfbaner, Golfways 6/30 Byrumsinventar, Luna, Veksø 3/16 ISI Saltskærm 2/56 Jordankre, fundering 1/36 Jordkælder, Mad- og Vinkældre 1/20 Krukker, terracotta, Vietnam 3/28 Kultsten, kopier 1/27 Lysarmatur, Nyx 1/43 Træ, bæredygtighed, indkøb 2/16 Træ, FSC, betalingsmåling 2/16 Trykimprægneret træ, import, kvalitetskriterier 6/24 DIVERSE OG PÅ TVÆRS Andalusien, rejseberetning, Vilvorde 3/54 (3. hovedforløb 05) Annoncer, interview med Steen Lykke 8/64 Antikken, haver, klosterhaver 9/18 (Ivertsen) Arbejdstøj, intelligent 8/33 Danas Have, interview 3/18 (Nielsen) Genbrugspladser, erhvervsbrug 4/56 (Meyle) Haver, betydning, Grønne Fags Dag 3/4 (Nebelong) Haver, uderum, Bohavia 3/45 Helkropvibrationer, BAR Jord til Bord, vejledning 8/12 Klima, vintervejr, fremtid 4/52 Knive, våbenlov, erhvervsbrug 6/14 (Falsner) Mexico, legepladser 3/24 (L. Christoffersen) Normer, anlægsgartneri, NOVA06 6/32 Redaktionelt, kommentar 1/3 Spot, Verden set fra skildpaddens ryg 1/42 (Ivertsen) TopGun, fedtsyre, rettelse 7/56 TV-nyhed, udenlandske sjak, formidling 6/36 6 GRØNT MILJØ 2006

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie

1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R VA L T N I N G D E T N AT U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T ET Referat af

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT JORD & PLANT Grønt Miljø 2004 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Regnvand er en ressource

Regnvand er en ressource Pas på dit regnvand Haveselskabet 40.000 medlemmer 11 numre af magasinet Haven (186.000 læsere) Deltagelse i landsdækkende havefestival Deltagelse i 1.000 arrangementer i hele landet Gratis rådgivning

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Fonde lige nu! Anders Skov

Fonde lige nu! Anders Skov Avlerforeningen af Danske Spiseløg ÅRSMØDE 2015 Fonde lige nu! Anders Skov direktør, AVJNF MailOnline - Om fremtiden og de strategiske udfordringer Økonomi Sociale forhold Klima Miljø Ressourcer Biodiversitet

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere