Grønt Miljø Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø 2006. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Grønt Miljø 2006 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Planter og jord Side 1 Befæstelser, mur og kloak Side 2 Skov og landskab Side 2 Projekter Side 3 Forvaltning og planlægning Side 3 Branche, uddannelse og forskning Side 4 Bøger Side 5 Maskiner Side 6 Inventar Side 6 Diverse og på tværs Side 6 Artiklerne er defineret af nøgleord i alfabetisk orden. For bøger anføres dog hele titlen. For maskiner er nøgleordet lig med mærkenavnet. Fede typer angiver en længere artikler (mindst 1 side). Første tal angiver nummeret, andet tal sidetallet. Forfatterens navn angives i parantes. Er der ingen parantes, er artiklen skrevet af redaktionen. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax REDAKTION: Søren Holgersen (ansv.). Tlf Fax ANNONCER: Steen Lykke Madsen, B2B Press, Sydvestvej 10,2, 2600 Glostrup Tlf Fax UDGIVER: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS. TRYK: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: OPLAG: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. ABONNEMENT: 350 kr. pr. år med moms. UDGIVELSE:10 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. ISSN årgang. PLANTER OG JORD Afdækning, Hortensia, forsøg 1/49 Allétræer, tilvækst, ukrudt, beskæring 2/4 (Kristoffersen m.fl.) Ask, toptørre, udbredelse, årsager 8/18 (Thomsen m.fl.) Bjørneklo, bekæmpelse, effektundersøgelse 3/61 Bjørneklo, bekæmpelse, satellit 9/36 Bladhvepse, birk, afløvning 7/60 Botanisk have, Mexico 1/28 (Christoffersen) Bytræer, nordisk 25 års jubilæunskonference 8/3 Deponier, afdækning, afgifter 9/59 Dækrodsplanter, skov, forsøg 3/8 Egern, gnaveskader, grå egern 3/60 Egetræer, bladtab, frostmåler 6/52 Etablering, træer 5/56 Falsk forår, planteoverlevelse 1/34 Forurenet jord, kortlægning, værditab 6/66 Forurenet jord, prøvemetoder, bly, cadmium 6/56 Forurenet jord, vejledning 5/27 Foryngelse, stilkeg, skov 4/24 Frøplantager, tjørn, hassel, HedeDanmark 7/32 Færdiggræs, efterspørgsel 5/27 Færdiggræs, tykt, Brøndby Stadion 8/38 (Nyholt) Fyrrevednematoder, dansk fund 3/37 Fytoremediering, jordforurening, planter 3/58 (Nielsen) Gadetræer, vækstproblemer, registrering 7/40 Genetisk kode, poppel 8/41 Geografisk Have, rosenkåring 7/10 Golfgreens, renovering, Furesø 5/35 GMO, popler, Kina 4/55 Græs, eftersåning, rajgræsforsøg 1/8 Græs, forsøgsgreen, Sydsjællands Golfklub 8/63 Græs, vejsalt, tålsomhed 6/35 Græs, værdiafprøvning, nyt regi 2/22 Græstørvstag, engtørv 10/54 Gåsebiller, sæson, insekticid 5/27 Hestekastanje, blødersygdom 8/20 Jordbundsanalyser, udtagning, tolkning 10/3 (Stausholm) Jordforurening, værditab 1/36 Kastanje, minérmøl, angreb 7/10 Kastanje, minérmøl, spørgsmål, svar 9/44 Kompostering, slam, containere 1/50 Komposttoiletter, hygiejne, forsøg 1/21 Naturstil, haver, debat 3/50 (A. Nøhr) Pesticidkontrol, samling 4/8 Landskabslaboratorier, Skåne, testbevoksninger 6/16 Landskabslaboratorier, kommenter 6/3 Legepladsjord, metaller, undersøgelse 10/43 Liguster, løvfældende, landskab 10/10 (Kronborg) Liguster, fremavl, svampesygdom 10/12 (Kronborg) Løvfald, tidspunkt 9/17 Opbygningsbeskæring, arter, norske forsøg 8/16 Palle Schmidt, interview, planteanvendelse 6/4 Pesticider, anvendelse, oversigt 6/62 (Meyle, Holgersen) Pesticider, blandinger, miljøkonsekvenser 6/51 Pilerenseanlæg, anlæg, erfaringer 5/28 (Gregersen) Planteanvendelse, naturinspiration Oudolf /19 (Kronborg) Planteimport, planteskolebranche 5/52 (Stausholm) Plantemetoder, bytræer, København 5/4 (Kristoffersen m.fl.) Plantemåtter, præfabrikerede 4/16 Planteskoling, produkttyper, Holland 9/3 (Bjarke) Platan, visnesyge, masketæger Plæner, jordbehandling, debat 3/51 (Nygaard) Plænegræs, fællesnordisk afprøvning, 4/30 (Nyholt) Pomet, Blomstergården, økologi 7/61 Poul Erik Brander, plantejægeren 1/32 (Kronborg) Prydgræsser, anvendelse, dyrkning 4/10 (Steffensen) Prydgræsser, Overdam, Græssernes Dag 7/63 Prydplanteprogram, forskningsplan 3/8 Rododendron, slotshaver, kulturhistorie 9/8 (Kronborg) GRØNT MILJØ

2 Rododendron, svampesygdomme 5/8 (Thomsen) Rotfinder, rådmåling, træer 3/31 Saltning, hævet rabat, saltskader 2/10 (Pedersen m.fl.) Somatisk embryogenese, planteskoling 2/40 Spindemøl, juni, anbefaling 6/66 Store træer, Hvass, 40 år 5/42 Træanker, Arbofix, trådklump 8/33 Træer, højderekord, klatring 10/37 Træer, vandforbrug, bøg 7/63 Træhøjde, verdens højeste 8/41 Træpleje, beskæring, debat 6/28 (Koch) Træpleje, biologi, Stefan Rye 4/21 Træpleje, kronestablisering, seler 9/20 Træpleje, topkapning, Brander 9/56 (Kronborg) Udtynding, egekultur, såning 1/19 Ukrudtskontrol, biologisk, udvikling 9/28 Urter, vejsalt, tålsomhed 6/34 Vanding, gadetræer, tilvækst 1/4 (Bühler m.fl.) Vejbevoksning, beskæring, vejregler 6/12 Wollemia, levende fossil 1/36 BEFÆSTELSER, MUR OG KLOAK Afløb, oversvømmelse, kommentar 3/3 Afløbsmaterialer, krav inden for skel 1/48 Afvanding, forurening 5/32 Afvanding, nedsivning, tagrender 1/50 Asfalt, koldasfalt, småveje 4/54 Asfalt, planteolie, farver 4/54 Asfalt, slyngrensning, friktion 1/9 Asfalt, tyndlags, støjdæmpning 1/43 Bitumen, Mexphalte C, farvet asfalt 7/33 Brosten, Kina, kommentar 4/3 Brosten, Kina, miljø 4/19 Brosten, net 5/19 Cementstabiliseret grus, insitu 5/33 Chikaner, trafikøer, betonmoduler 3/52 Filteranlæg, planter, spildevand 7/34 (Gregersen, Schauser) Frost, befæstelse 4/39 Fugemateriale, Envirobond 3/53 Genbrugsmaterialer, urenheder, skærpelse 9/36 Græsarmering, anlæg 2/14 Græsarmering, plastelement 4/16 Grus, Herregårdsgrus 3/17 Grus, Slotsgrus 2/58 Grusbelægninger, pimpsten, permeabilitet 4/33 Gulvvarme, issmeltning 2/16 Jævnhed, stier, laser 4/16 Kant, AsfaltKant, Milford 8/55 Klinker, Petersen Tegl, virksomhedsprotræt 8/30 Klinker, Wienerberger, sortiment 7/10 Kloak, fælleskloak, seperation 7/59 Kloak, oversvømmelse 4/8 Kloak, sanering, system 4/8 Kloak, sommerhusområder, Gjerrild 6/10 Kloak, svovlbrinte 4/16 Kunstgræs, Danmarksturnering 5/25 Kunstgræs, golfgeens 5/35 Kunstgræs, gummigranulat, sundhedstvivl 6/67 Kunstgræs, Frederiksberg, fodboldbaner 10/36 Kunstgræs, fyld, Flexsand 8/29 Kunstgræs, pleje, debat 5/24 (Nyholt) Kunstgræs, vejledning, revision 3/14 Ledningsejerregister, gravning 4/51 Mexico, belægningssten, anlægsteknik 2/28 (Christoffersen) Natursten, import, etik 9/10 No-dig, renovering, kloak 2/22 Overfladebehandling, vegetabisk olie 1/49 Rotter, omfang, undersøgelse 5/34 Rotter, rottesikring, Lauridsen 3/28 Saltning, væskespredning, Fyn 1/51 Serviceniveau, stier, målemetode 1/21 Slaggegrus, bundsikring 4/17 Stabilisering, kalk, vejbygning 1/14 Stabilisering, råjord, kalk, cement 5/26 Støj, trompeteffekt 4/32 Terrænmure, fjeldblokke, norsk 9/30 Tropisk træ, Miljøministeriets 9-punktsplan 8/66 Ukrudtsbekæmpelse, fortove, EU-forsøg 5/12 (Rask, m.fl.) Ukrudt, vejbefæstelser, metoder 1/10 Vejvand, rensning, direktiv 1/35 Vibrationer, trafik 5/58 SKOV & LANDSKAB Bjørneklo, bekæmpelse, bekendtgørelse 2/8 Brak, brink, agerlandskab 5/18 Bøgeboom, naturnær skovdrift 4/51 Certificering, statsskove 5/32 Drivhusgasser, udledning, data 6/56 Elge, glyphosat, Norge 1/34 Ellesumpe, registrering, beskyttelse 7/20 Enge, overdrev, heder, driftspligt 3/16 Enge, planlægning og pleje, rapport 8/56 Fredninger, erstatninger 2/58 Frøkilder, naturnært skovbrug 4/33 Fyrværkeribrand, jord, grundvand 2/36 Føns Vang, søretablering 2/12 Golfbaner, aktiviteter, Lokale- og Anlægsfond 2/27 Golfbaner, overkapacitet 2/27 Golfbaner, Miljøministeriet, anbefaling 2/26 Golfbaner, nye eksempler 2/20 Grusgrav, opfyld, Højesteret 2/23 Græsningsselskaber, naturplan 2/22 Grønland, kulturlandskab, dyrkning 5/54 (Roland) Grønland, plantevækst, skovbrug 4/34 (Roland) Gyldenris, bekæmpelse, invasiv 6/57 Gyvel, italiensk, invasiv 1/9 Hunde, skove, terror 5/51 Hunde, hundeskove, Skov- og Naturstyrelsen 4/58 Høengen, landskabspleje 4/4 Jagt, bue og pil 8/54 Klapning, regler, vejledning 2/12 Kolindsund, tørlægning 5/59 Kongeørne, indvandring 3/17 Kongeåen, naturgenopretning 10/12 Kulturkommission, kulturmetoder, omkostninger 1/8 Landbrugsstøtte, naturområder 1/27 Landskabsoplevelse, forvaltning, dialog 3/10 Lille Vildmose, tørvegravning, begrænsning 7/20 Limfjorden, rensning 5/59 Læhegn, tilskud 2/8 Lægeplanter, fortidsminder 3/22 Læhegn, pølsehegn, hegnstyper 10/8 Læhegn, tilskud, søgning 3/52 Marksprøjtning, effekt på læhegn og bryn 5/44, 8/32 Mink, forvildede, bekæmpelse 1/19 Moser, drift, skånsom trædydning 8/14 Naturbilletten, Skov- og Naturstyrelsen 4/51 Naturovervågning, Novana, udvidet 6/57 Naturpleje, kvæg, naturkød 10/22 Nitrat, udvaskning, Drastrup 3/45 Overvågning, OBSnatur 2/41 Ræve, skab 1/27 Rødedan, Gribskov, gendannelse 10/55 Skestorke, Skjern Å-dalen 1/36 Skovandel, opgørelse 4/47 Skovflåt, flåtfjerner 4/55 Skov, arkitektur, oplevelse, trafikkens fart 7/21 Skov, Europa, formdyk 6/61 2 GRØNT MILJØ 2006

3 Skov, global trivsel, klimaændringer 6/61 Skov, græsning, skovlov 4/28 Skov, naturnær drift, debat 10/29 Skov, naturnær drift, betalingsvilje 3/57 Skov, rydning der ligner et træ, luftbillede 7/54 Skovdød, aflysning, overvågning 10/31 Skovrejsning, artsforsøg, hedeagre 4/8 Skovrejsning, Greve, grundvand 4/59 Skovrejsning, grundvand, Skanderborg 10/36 Skovrejsning, Møn 1/20 Skovrejsning, Ringkøbing Amt 9/16 Sommerfugle, fund af sjælde arter 7/62 Sommerfugleskov, Møn 10/54 Stenrev, EU-støtte 4/31 Storm, konsekvenser 9/16 Svanninge Bakker, Bikubenfonden, opkøb 2/12 Søer, restaurering, metoder 1/14 Søer, rensning, Frederiksborg Slotssø 5/18 Søer, rensning, målemetode 4/55 Søer, Sundby Sø, søretablering 2/12 Usserød Ådal, fredning 7/54 Vandløbsplanter, etablering 10/18 Vandløbspleje, grøde, online-register 10/36 Vandmiljøplaner, virkning 2/12 Vilde heste, naturpleje, turister, Langeland 7/56 Vildsvin, svinepest 1/43 Vådområder, vandmiljøplan 2/8 Åmosen, genopretning, samfundsøkonomi 1/36 PROJEKTER Berlinmuren, byrum, samlingspunkt 10/32 (Ivertsen) Blomsterfestival, Odense 3/57 De geometriske haver, Herning, Sørensen 7/42 (Østerbye) Digital projektering, LandArt 5/40 (Ivertsen) Faxe Kalkbrud, specialpark 8/57 Galgebakken, gensyn, naturideal 2/17 Grønland, haver, Qaqortoq 6/58 (Roland) Havekulturbyen, Mipim, pris 3/30 Havneparken, rekreation, industrimonument 8/22 (Nielsen) Himmelhøj, naturlegeplads, land-art 3/32 (Iverten) Hyde Park Sidney, Australien, fornyelse 9/50 (Eriksson) Kanon, kultur, grønne projekter 2/37 Kastellet, histore, rekreation 1/22 (J. M. Nielsen) LandArt, landskabskunst 4/26 (B. Ivertsen) Landskabsarkitektur, tolkning 1/37 Kirkegårde, kulturarv, udfordringer 2/32 (Guldager) Kirkegårde, udvikling, Horsens 2/46 (Anhøj) Kungsparken, opretning 9/41 (Yngveson, Christoffersen) Lykkegård, grøn byggemodning, Augustenborg 7/38 Mariebjerg Kirkegård 5/14 (Nielsen) Norrvikens Trädgårdar, parkkonkurrence 7/54 Sansehaven, Fælledparken. København 10/24 (Nebelong) Skrammellegepladsen, Emdrup, historie 6/50 Sommerhusbebyggelser, konkurrence 4/50 Temahaver, Valbyparken, Fokus på Haven 6/40 (Nebelong) The High Line Park, højbane, New York 8/58 (Ivertsen) Vestvolden, renovering, projekt 8/28 FORVALTNING & PLANLÆGNING Ankenævn, konklusioner /20 Bisættelse, skove, Løvfald 3/62 Boligfriarealer, anvendelse, undersøgelse 6/26 Brugerinddragelse, børn, Vollsmose 4/32 Brugerinddragelse, pleje, boligbebyggelser 8/32 Bygherrevejledning, grøn 3/38 Byplanlægning, fornyelse, kvalitet, debat 6/30 Byspredning, diffuse grænser, landbrugsklage 8/36 Børneinstitutioner, Grønne flag 4/20 Børns leg, snavs, OMO-undersøgelse 8/37 Børneperspektiv, legepladser, planlægning, 7/12 Danske Parkdage, kommunalreform, parklov 7/26 Entente Florale, Green City, Holland 7/58 (Bjarke) Fortove, StiOps, vedligeholdelse, Gentofte 6/14 Fredning, handlingsplan 1/51 Friluftsliv, landskabsanalyse, Det Grønne Håndtryk 8/62 Friluftsliv, slid, flora- og faunaforstyrrelse 8/47 Friluftsliv, spiseforstyrrede 3/27 Geocaching, GPS-skattejagt, naturaktivitet 8/40 Glasarkitektur, privatisering, udemiljø 9/54 Golfbaner, flersidig brug 5/10 (Petersen) Golfbaner, placering, landskab, Ærø 8/8 Grundvand, forekomster, udpegning 9/40 Gudenådalen, motorvej 9/43 Herregårdshaver, Realdania, demonstrationsprojekter 9/32 Historiske træer, kortlægning, København 8/66 Højdekort, tredimensionelt, COWI 6/10 Højdemodel, Kort & Matrikelstyrelsen 8/55 Kirkegårde, udfordringer, konference 4/6 Kirkegårde, muslimer 4/59 Klimaændringer, byplanlægning, naturforvaltning 10/20 Klimaændringer, planlægning, kommentar 10/3 Kolonihaver, anlæg, Århus 9/43 Kolonihaver, prisfastsættelse, Østre Landsret 8/29 Kommunalreform, park- og naturforvaltning 7/22 Kvalitetsstyring, kommuner, natur og miljø 8/46 Kvarterløft, demokrati, ph.-d.-afhandling 1/50 Landbrugslov, liberalisering 5/34 Landdistriksprogram, statsstøtte 10/42 Landsplanredegørelse, landskab 5/26 Legepladser, historiespeciale 4/46 Legepladser, institutioner, 11 eksempler 6/38 Legepladser, tilgængelighed, handicappede 8/34 Lokale grønne partnerskaber, aftaleeksempler 8/66 Luftforurening, kvælstof, Miljøstyrelsen 6/10 Luftforurening, svovl, kvælstof 10/23 Magtforhold, naturbeskyttelse, landvinding 9/42 Markedsføring, kalender 1/48 Metan, træer, drivhuseffekt 2/31 Mogenstrup Ås, fredning 8/32 Motorveje, guldaldervej, truckersti 2/24 Nationalparker, anbefalinger 3/39 Nationalparker, betalingsvilje 3/39 Nationalparker, politisk opbakning 7/54 Nationalparker, USA, besøgstal 6/39 Naturpolitik, governance, delegering 9/34 Naturpolitisk redegørelse, miljøministeren 8/54 Naturvejledning, omfang, stastitik 7/33 Nydanskere, parkliv 4/29 Nørholm Hede, 75 års udvikling, tilgroning 8/10 Parkforvaltning, nordisk sammenligning 5/20 (Randrup m.fl.) Plan 09, kommuneplanllægning, Realdania 7/52 Planlægning, økologi, Le Roy 10/30 Rotter, bekæmpelse, on-line 9/16 Sikkerhed, frygt, parcelhuskvarter 4/53 Skoler, udemiljø, fornyelse 10/14-17 Skov, EU-handlingsplan 6/14 Skov, fitnessbaner, GetMoving, Roskilde 8/62 Sommerhuse, landskab, pleje 7/4 (Helsted, Jakobsen, Stoltz) Sommerhuse, landskab, kommentar 7/3 Sponsorater, gadetræer 1/18 Statsveje, kort, strukturreform 9/43 Støjplanlægning, lydoplevelser, kommentar 3/9 Støjplanlægning, udemiljøer, opsamling 9/22 Trafiksikkerhed, ministeriel strategiplan 6/60 Udeskole, pædagogik, websted 2/40 Vandretursfoldere, sundhedstilbud, lægehuse 8/63 Vandområder, forurening, miljøundersøgelse 6/66 Vejdrift, grundejerforeninger, guide 4/33 GRØNT MILJØ

4 Veje, faste genstande, sikkerhed 1/16 Å-manualer, kommunalreform, videnkontinuitet 8/15 BRANCHE, UDDANNELSE & FORSKNING Anders Bülow, uddannelseschef, Skov & Landskab 8/50 Anlægsaktivitet, rekord, lønpres 10/51 Anlægsgartnere, medlemsanalyse 3/48 Anlægsgartnerprisen, privathave, Lemvig 7/51 Arbejdsformidling, gronajobb, svensk 10/44 Arbejdskraft, mangel, højkonjunktur 4/40 Arbejdsmiljø, ansvar 4/40 Arbejdsmiljø, kirkegårde 8/48 Arbejdsmiljø, lifte, dødsulykker 3/46 Arbejdstilsynet, uanmeldte besøg 7/53 Barselsordning, anlægsgartnere 4/44 Biomasse, forening 4/44 Brolæggerlauget, oldermand, mål 5/37 Brolæggerpris, Torvet i Varde 7/52 Byggecentrum, opgaver, jubilæum 10/44 Byggros, generationsskifte 1/47 Byplanpris, Hasseris 10/55 Dahl Jensen, græsekspert 9/31 Danmarks Miljøportal 10/45 Dansk Byggeri, Park- og vejdrift, interessegruppe 9/38, 10/45 Dansk Byggeri, Park- og vejdrift, marked, seminar 10/50 Dansk Gartneri, organisation, opbrud 4/40 Dansk Legepladsselskab, generalforsamling 8/50 Dansk Træplejeforening, generalforsamling 10/51 Danske Anlægsgartnere, delegeretmøde 2/43 Danske Landskabsarkitekter, 75 år jubilæum 10/46 Danske Landskabsarkitekter, 75 års jubilæum 7/50 Danske Landskabsarkitekter, Raschou-Nielsen 10/48 Danske Landskabsarkitekter, sekretariatsflytning 6/49 DCJ Beder, it, debatindlæg 10/53 Den Grønne Landsbrancheklub, delegeretmøde 8/50 Det faglige udvalg for anlægsgartneri, uddannelse 6/48 Digitale byggepladser 5/36 Digital præsentation, modeller, tegninger 1/44 Driftskontrakter, kursus, Esbjerg 5/37 E06, Maskinmessen 8/48 E-indkomstregister 1/45 Dørsalg, udenlandske sjak 5/36 Eksklusivaftaler, retsafgørelse 2/43 Entreprenørmesser, E06, Maskinmessen 4/41 Erhvervsuuddannelser, fremtidssikring 9/40 Flormart/Miflor, udstilling, Italien 10/23 Forbrugeraftale, skabelon 2/45 Foreningen af Danske Kirkegårdskedcere, generalfors... 8/53 Foreningen af Miljømedarbejdere i kommunerne 10/45 Forskningsfond for Bytræer, uddeling 10/50 Forstuddannelse, europæisk samarbejde 10/44 Friareallov, Kommunale Park- og Naturforvaltere 8/48 G9, Byggros, overtagelser 8/50 Gartnere, 3F, omstrukturering 1/46 Gartneruddannelse, økologi 4/38 (S. Porse) Greenkeepere, ansvar 2/42 Greenkeepere, lederuddannelse 3/47, 8/51 Greenkeeperuddannelse, Vilvorde 7/52 Groundmen, første afgang 8/49 Grønttorvet, flytteplaner 5/37 Gundersen, professor, naturressourcer 9/39 Hauxner, landskabsprofessor 1/47 Have & Landskab /44, 10/44 HedeDanmark, navneskifte 4/44 HedeDanmark, Åbenrå Kommune, partnerskab 8/51 Hedeselskabet, divisioner 3/47 Helbredsordning, grønne fagfolk 7/50 HI-messen, maskinleverandører 1/44 Holdens Planteskole, partnerskab 10/51 Håndværkeranmeldelser, kundeguide 7/50 Håndværksrådet, Mollerup 10/51 Ifpra, international parkorganisation 7/50 Innovation, brugerdreven 4/41 International Play Association, dansk afdeling 8/49 It, byggestyring, fagentreprenører 9/40 Jordbrugsteknologer, navn 5/36 Kirkegården, jubilæum 2/44 Kommunale entreprenører 1/44 Kommunale Park og Naturforvaltere, web 2/43 Konjunkturer, byggeri 1/45 Konjunkturer, byggeri, forventning 6/48 Kundetilfredshed, håndværk 8/49 Landbrugsskolen & Gartnerskolen, navneskift 8/49 Landdistriktudvikling, tilskud 1/47 Landskabsarkitektuddannelser, kombinationer 6/48 Laumann Jørgensen, Årets Træven 6/49 Legens Dag, Nytorv, København 10/28 (Nebelong) LK Anlæg, Ingermans Anlægsgartneri 5/39 Lønninger, 3F-undersøgelse 9/39 Malmos, ledelse, anlægsgartnerfirma 4/42 Maskinmessen, velgørenhed 10/22 Maskinsalg, højkonjunktur 3/46 Maskinstationer, entreprenørgruppe 4/40 Mesterlære, indgang, EUD 3/47 Nydanskere, beskæftigelse, byggeri 10/44 Nygaardfonden, teknologer 1/45 Partnering, grøn vejdrift 2/44 Partnering, mega, OPP 1/47 Patrick Grahn, Havekulturfondens hæderspris 8/50 Partnering, ph.d.-projekt 1/46 Planregister, elektronisk 1/45 PlansystemDK, Danmarks Miljøportal 9/39 Planteskoledrift, løn, Schjellerup 4/41 Planteskoler, konkurrence 3/47 Prisaftaler, kalkulationssystemer 3/46 Privatkunder, Danske Anlægsgartnere, evaluering 8/52 Produktansvar, EU-dom 2/43 Projektjournal, forbygge tab 1/45 Revision, frivillig 4/41 Shigo, nekrolog (Hvass) Silvatec, salg 4/40 Skov & Landskab, byggeplaner 3/49 Skov & Landskab, kinesisk samarbejde 6/48 Skov- og Landskabskonference, pause 1/47 Sort arbejde, retur 4/41 Standardforbehold, Danske Anlægsgartnere 5/18 Stenderup Maskiner, 70 år jubilæum 8/14 Studiejob, anlægsgartner 9/40 Svendeprøver, AMU-Syd 9/39 Svogerslev Materielcenter, flytning 1/47 Sygedagpenge, tilbagebetaling til kommuner 6/49 Søren Rasmussen, nekrolog 2/42 Thomas Randrup, NOVA-prisen 6/49 Thorsen, professor, miljøøkonomi 10/45 Tilgængelighed, gratis rådgivning 4/44 TR Granit, RGS 90, salg 8/48 Udbud, kommuner, begrænsninger 1/44 Udbud, Rigsrevisionen, råd 4/44 Uddannelse, boom, kommentar 2/3 Uddannelse, EU-anlægsgartneri 2/42 Uddannelse, konkurrence, globalisering 3/48 Udlicitering, beklagelser, ønsker 2/44 Udlicitering, Konkurrencestyrelsen, kommentar 5/,3 Udlicitering, Konkurrencestyrelsen, undersøgelse 5/38 Universitetsreform, fusioner, KVL 6/49 Universitetsrefom, fusioner, kommentar 8/3 Valsen, ELCA-pas 3/48 Velfærdsreformen, betydning for faget 7/63 4 GRØNT MILJØ 2006

5 Vikarer, entreprenører 3/47 Vinterforanstaltninger, byggepladser 9/39 Weibull, Kronmuld, opkøb 1/45 BØGER 50 projekter til din have 5/47 A Philosophy of Gardens 3/41 Acceptkriterier 1/38 Afløbssystemets levetid og renovering 4/49 Anlægsprojekter 4/49 Areal og planlægning. Ydelsesbeskrivelser 7/48 Arkitekternes sommerhuse 7/48 AutoCAD, tekniske tegninger... 5/46 Betingelser m.v. Udbuds- og anlægsforskrifter 1/39 APV /41 Basisbeskrivelse - afløb i jord B230 7/48 Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger B232 7/48 Building English 1/38 Byens landskaber i børneperspektiv 7/46 Byernes trafikarealer, fartdæmpere 2/50 Byggeriets faser og organisering 10/38 Byggestyring for fagentreprenører 8/43 Børn og træer 3/42 Chalk and Limestone Gardening 3/43 CAD-udveksling - status for 2D- og 3D-geometri... 1/41 Christian IV og hans roser 9/46 (Stausholm) City Design, byudvikling for borgere 2/52 Conservatories and Glasshouses 9/45 Danmarks geologiske seværdigheder 1/40 Dansk flora 7/47 De engelske roser 7/47 Demokrati og deltagelse - et borgerperspektiv... 2/51 Den grønne bygherrevejledning... 3/43 Den selvstyrende byggeplads 1/38 Designing Outdoor Environment for Children 8/42 Designing Small Parks 3/41 Det danske landbrugs håndbog 9/48 Det nye byliv 8/42 Det nye Kongens nytorv 1/38 Digitale mangellister 1/38 Drivkræfter og barierer for udlicitering...1/38 Egen 8/43 Eksotiske planter 5/47 standard for byggeprojekter /38 En have er en gave 1/41 Entrepriseret 1/40 En långsiktigt hållbar dagvattenhantering 5/46 Essentiel Garden Planning & Construction 5/47 Evaluering af dialogprojekter om regionale... 1/39 Evaluering af træplantningsmetoder i Københavns... 3/41 Faste genstande lands vej i åbent terræn 1/38 Fieldwork. Landscape Achitecture Europe 4/48 Folkeskolens udeanlæg. Otte eksempler 10/38 Formidling af vejteknisk viden 3/43 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokal... 6/54 Fra kvangård til humlekule 5/47 Freiraumplanung - Hausgärten, Grünan...9/45 (Fournais) Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling 3/41 Friluftsliv - inspiration til politik, plan og praksis 8/42 Frugthaven 5/47 Garden History. Philosophy and Design...4/49 Gardens by Design 1/39 (O. Fournais) Gardens of Italy 1/41 Grasses 1/41 Græsser 7/47 Guide til Frilandsmuseets haver 4/48 Grønlandske haver gennem tre århundreder 2/52 Grønt træfpunkt 3/43 Gyldendals store havebog 7/47 Handlingsplan for fredning 1/38 Hardy Rhododendron Species 1/40 Havens krukker 3/42 Havespor 4/48 Helkropvibrationer. landbrug, skovbrug og gartneri 8/43 Inddragelse af børn og unge i udvikling af udemiljøet 4/49 Introduktion til legepladssikkerhed 10/38 Japanese Gardening 4/49 Jægerens by 10/38 Kommuneatlasset 2/51 Kompostering af organisk affald 10/38 Kort som kilde 8/44 Kulturkanon 2/51 Landbrug og Natura /38 Landskabskaraktermetoden - et kompendium 1/38 Landskabskunst 10/39 Lek äger rum 2/52 Lek äger rum 3/40 (Nebelong) List of Names of Woody Plants /Perennials 3/43 Lokalisering af golfbaner i Danmark 1/38 Lokalisering af golfbaner 2/51 Lokalplanordbog 3/41 Meadows 2/50 (O. Fournais) Mecibs in Brief 2/50 Med børnene i haven 3/43 Midtvejsstatus for kvarterløft 2/52 Min vilde eventyrhave ved sommerhuset...3/43 Murerhåndbogen /38 Natura /51 Naturen i sommerhusområder, Kårup Skov... 5/46, 7/48 Naturnær skovdrift 5/48 (Lassen) Nedsivning af regnvand til faskiner 5/46 New Public Spaces 5/46 Novana. Arter /54 Nørholm Hede 8/43 Orkidéliv 1/40 Overlevelse af indikatororganismer... 1/40 Partnering i byggeriet 5/47 Paysagiste - Landscape Architect 7/46 (Fournais) Plantearrangementer til have og terrasse 4/49 Planting Design - Gardens in Time and Space 2/52 Politikens planteleksikon 1/40 Poul Fischers Køhenhavn - og vores 10/40 Private skovejeres erfaringer med naturnær skovsdrift... 5/47 Prydgræsser 3/43 Prydgræsser til haven 4/49 På vildtets vilkår 3/42 Rapport fra den nationale følgegruppe... 3/42 Rhododendron og det der følger efter 1/40 RHS Encyclopedia of Perennials 10/38 Rummets arkitektur. Arkitekturens rum 10/38 Russian Parks and Gardens 1/41 Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere 2/51 Skov og skovbrug på Langeland 2/54 (Lassen) Skovguide.dk 2/51 Skovhistorie for fremtiden 6/55 Small and medium-sized entreprises and the...2/50 Small Space Gardens 6/54 (Fournais) Sommerhuslandskabet omkring Liseleje, Melby... 7/48 Sommerblomster 3/41 Steen Høyer: Landskabskunst 7/48 Støjkortlægning og støjhandlingsplaner 9/45 Sådan ligger landet... 1/38 The Glory of Gardens 7/47 The Oxford Companion to Garden 6/55 The Sun Kings Garden 10/38 The Unknown Gertrude Jekyll 7/47 Topgrafisk Atlas Danmark 1/38 Trees that shapes the World 9/45 GRØNT MILJØ

6 Træhåndbogen 6/54 Tryghed i parcelhusområder 4/48 Ukrudtsbekæmpelse på veje 1/38 Ultimate Landscape Design 3/42 Understanding and Communicating Forest Stand Struc... 8/42 Undersøgelse af forskellige dækrodssystemer...3/43 Under åben himmel. Psykisk arbejdsmiljø... 2/52 Vandmiljøindsatsen 1/39 Vejledning til tilbudsloven /51 Vegetationsudvikling og nitratudvaskning ved... 3/41 Vejledning om reglerne om jordressourcernes...3/41 Velkommen til 20 nordiske naturområder 8/43 Villa Garden of the Mediterranean 7/46 V&S budget 4/49 V&S prisbog Anlæg 4/49 Værdisætning af syv mulige nationalparker... 3/41 2/52 2/51 6/54 8/63 MASKINER Alligator, grensaks 4/52 AL-Materiel, fliseløfter 3/30 Anton Christensen, stiudlægger 3/37 Arsima, stikstophandske 1/49 BearCats, flishuggere 10/12 Bejco, minidumper 7/57 Bobcat, minigravere 6/61 Caterpillar, bæltegravere 4/18 Club car, golfbiler 2/8 EasyPlanter, jordbor 7/32 Egholm, Frankring 2/22 Engcon, tiltrotator 7/61 Ferrari, redskabsbærer 7/62 Fiskars, græssaks 3/31 GFK, kost 2/22 Golf Bunker Edger, kantskærer 1/19 Gravemaskiner, test 9/53 Greenkeeper, Power Rake, løvriver 2/58 Groundhog, multitransporter 6//51 Helms, Valmet, Hidromek 1/34 Husqvarna, motorsav 1/20 Husqvarna, kultivator 3/30 Husqvarna, motorsav 2/8 Husqvarna, parktraktor 5/12 Hydrema, dumper, vintertjeneste 3/30 Iseki, græsklipper 8/41 JCB, minirendegraver 1/27 John Deere, kompakttraktor 5/26, 9/55 John Deere, multitransporter 6/56 John Deere, offroader 10/43 John Deere, plænetraktorer 3/8 John Deere, rotorklippere 3/28 Junkkari, flishuggere 5/44 Jørn Bedsted, slåmaskine til sumpe 8/36 Kaiser, gravemaskine 6/30 Kassevogne, test 9/12-15 Komatsu, bæltegraver 7/56 Kubota, græsklippere 6/56 Kubota, minilastbil 6/56 Kunz Finish Cut, ATV-plæneklipper 9/16 Lenar, traktor 8/20 Major Grasscare, græsklipper 6/14 Manitou, gravemaskine 9/4 Mara, laser 7/57 Martofte, saltspreder 7/10 Minigravere, test 1/15 Omme Lift, trailerlift 6/57 Optimas, fliselægger 5/12 Pazzaglia, opbindingsmaskine 5/18 Peruzzo, vertikalskærer 2/8 Philemon, jordradar 5/26 Prolec-Level-X, laser 7/62 Salgsvogne, H.C. Petersen 5/34 Schäeffer, gummihjulslæsser 2/23 Scan Agro, græsklippere 6/61 Scan-Paload, rendegraver 8/20 Schäeffer, læssemaskine 2/8 Simplicity, græsklippere 2/56 Slagkraft, rabatklipper 9/54 SnowEx, saltspreder 10/12 Sorring, stenpallevogn 9/16 Spearhead, grensav 2/41 Svea, hjulhakke, sneblad 5/12 Terex, dumper 1/27 Toro, z-turnklipper 7/33, 9/17 Varmemåtte 2/36 Vibromax, komprimeringsgrej 8/20 Vinieri, læssegrej 3/8 Weissenfel, kædeslyng 7/10 Westwood, riders 6/51 Yanmar, minigravere 7/10 INVENTAR Affaldsbeholdere, nedgravet, Joca 10/42 Askebæger, udendørs, B-M-Vamdrup 6/14 Belysning, Louis Poulsen 2/22 Belysning, Årets udelysby, Rødovre 1/21 Betonreparation, 3M 4/54 Broer, golfbaner, Golfways 6/30 Byrumsinventar, Luna, Veksø 3/16 ISI Saltskærm 2/56 Jordankre, fundering 1/36 Jordkælder, Mad- og Vinkældre 1/20 Krukker, terracotta, Vietnam 3/28 Kultsten, kopier 1/27 Lysarmatur, Nyx 1/43 Træ, bæredygtighed, indkøb 2/16 Træ, FSC, betalingsmåling 2/16 Trykimprægneret træ, import, kvalitetskriterier 6/24 DIVERSE OG PÅ TVÆRS Andalusien, rejseberetning, Vilvorde 3/54 (3. hovedforløb 05) Annoncer, interview med Steen Lykke 8/64 Antikken, haver, klosterhaver 9/18 (Ivertsen) Arbejdstøj, intelligent 8/33 Danas Have, interview 3/18 (Nielsen) Genbrugspladser, erhvervsbrug 4/56 (Meyle) Haver, betydning, Grønne Fags Dag 3/4 (Nebelong) Haver, uderum, Bohavia 3/45 Helkropvibrationer, BAR Jord til Bord, vejledning 8/12 Klima, vintervejr, fremtid 4/52 Knive, våbenlov, erhvervsbrug 6/14 (Falsner) Mexico, legepladser 3/24 (L. Christoffersen) Normer, anlægsgartneri, NOVA06 6/32 Redaktionelt, kommentar 1/3 Spot, Verden set fra skildpaddens ryg 1/42 (Ivertsen) TopGun, fedtsyre, rettelse 7/56 TV-nyhed, udenlandske sjak, formidling 6/36 6 GRØNT MILJØ 2006

Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT

Grønt Miljø 2004. Indholdsfortegnelse JORD & PLANT JORD & PLANT Grønt Miljø 2004 Indholdsfortegnelse Artiklerne er stillet i følgende grupper: Jord & plant Side 1 Befæst, mur & kloak Side 2 Skov & landskab Side 2 Plan & projekt Side 3 Ledelse & administration

Læs mere

Grønt Miljø OKTOBER 2006

Grønt Miljø OKTOBER 2006 8 OKTOBER 2006 Grønt Miljø 4 Byens træer, før nu og efter 10 Hedelyngen der til sidst springer i skov 12 En rystende oplevelse 16 Kronen i løn og lind 18 Asketræer med tørre toppe 22 Mellem himmel, hav

Læs mere

Grønt Miljø 2004 FEBRUAR

Grønt Miljø 2004 FEBRUAR Grønt Miljø 4 SKOV & LANDSKABS SAMLING 8 VEJREGLER: DRIFT AF VEJE OG STIER 16 VEJREGLER: TILGÆNGELIGHED I TRAFIKKEN 18 MODERNE BAROKANLÆG MED NATURPRÆG 25 ERFARINGER FRA ÅRETS ANKENÆVNSSAGER 26 EN STRANDPARK

Læs mere

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage 4 Se tilbage. Kig ud. Bevar særpræget 10 Kommuner vil spare på den grønne drift 12 Sådan fanger du politikerne og borgerne 18 Beboerne dyrker haver og venskaber 22 Skinnende maskiner og blinkende lygter

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 4 Forskning i terapihaver får dybere rødder 8 Knust beton, tegl og asfalt med nye forskrifter 12 Færdsel langs vandløb giver kun få gener 14 Et nyt liv til bytræerne 22 Vitaminer

Læs mere

Den økologiske forbindelse

Den økologiske forbindelse 4 Den økologiske forbindelse 8 Landskabet skal forvaltes dynamisk 10 Der bygges og bygges i naturen 14 Nye skovoplevelser der kan sælges 20 Det mikrobiologiske alternativ 26 Helhedstanke 34 Masser af rododendron

Læs mere

Grønt Miljø. 4 Skov- og landskabskonferencen 2005. 10 Når de grønne opgaver skal styres. 16 Indeplanternes lys. 26 Grøn helse i 150 år

Grønt Miljø. 4 Skov- og landskabskonferencen 2005. 10 Når de grønne opgaver skal styres. 16 Indeplanternes lys. 26 Grøn helse i 150 år 2 MARTS 2005 Grønt Miljø 4 Skov- og landskabskonferencen 2005 10 Når de grønne opgaver skal styres 16 Indeplanternes lys 26 Grøn helse i 150 år 28 Parker forebygger velfærdssygdomme 32 Termisk ydelse og

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010 4 Global tøven kræver lokal handling 10 Naturens sundhedseffekt bruges aktivt 14 Isbræen i Bjørvika 20 Den digitale legeplads første beep 26 Hårdføre stauder til hårde bymiljøer 36 Lænken mellem forskeren

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1 Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 FORHAVER. En grøn kultuarv bliver grå, men måske kan den bevares i en ny form. 4 STÅLKANTER. De er hypermoderne i udemiljøet, men kræver også teknisk indsigt. 10 ARBEJDSMILJØ.

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1 Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4 KONKURRENCE. Danmarks grimmeste have viste hvad der ses som grimt - og smukt. 14 ØKOSYSTEMTJENESTER.

Læs mere

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før.

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før. Grønt Miljø 5 / JUNI 2014 FREMTIDENS BY ER GRØN OG TÆT Forureningen kan imødegås ved at fortætte byerne, men kompakte byer er sårbare over for bl.a. skybrud. Side 4 TRE DAGE I AUGSBURG MED TRÆER Godt arrangement,

Læs mere

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1 7 SEPTEMBER 2008 Grønt Miljø 4 Både med snor og uden 8 Danmarks første nationalpark 12 Filurens haver 16 Skraldets psykologi 22 Bronzedyr og unikke gravsten 28 Svanninges bjergtagende bjerge 34 Den perfekte

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 DANSKE PARKDAGE I VARDE Frivillige, Facebook og driftsudbud er en del af forvaltningernes værktøjskasse. Side 4 HAVEUDSTILLING LØFTER HAMBORG Den ser ikke kun godt ud. Internationale

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 Udemiljøets kunstige lys 10 Den spektakulære grønne oase 18 Højmoser kræver udstyr med lavt marktryk 24 Big business og bold i Bredballe 30 Vil du lade slagteren snitte din vorte af? 36 De farlige træer

Læs mere

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene?

Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Katalog over forslag til initiativer Diskussionsoplæg til internt seminar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 30. april 2008. 1 Teknologirådets rapporter

Læs mere

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem.

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Grønt Miljø 3 / APRIL 2014 BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4 SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011 4 Risikotræer med synlige symptomer 34 Sådan får man succes med landskabsstier 12 At drive en by i krisens kølvand 38 Joggerne på løbervekslerne 20 Kallus 42 Den forudsigelige

Læs mere

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1 4 Lok folk ud i byens grønne områder 12 Pas godt på vækstjorden 18 Der vokser ikke penge på træerne 26 Kommunen er 12 minutter fra verden 32 Haver til glemme ondskab i 36 Sansehave for vordende mødre 44

Læs mere

4 / MAJ 2012 GRØNT MILJØ 4/2012 1

4 / MAJ 2012 GRØNT MILJØ 4/2012 1 4 / MAJ 2012 KIRKEGÅRDENS SPRING Krav og forventninger ændrer sig så meget at de fleste kirkegårde bliver nødt til at tage stilling til hvor udviklingen skal gå hen. Det er ikke nok at fortsætte det gode

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

10.500 gæster på Have & Landskab

10.500 gæster på Have & Landskab 10.500 gæster på Have & Landskab Rekordmange besøgende og udstillere og masser af nye produkter da den grønne branche mødtes på udstillingen Have & Landskab 09 i Slagelse Tekst og foto: Lars Thorsen og

Læs mere

landskab landscape 04 2006 / 87. årgang / side 73-96 DanishDogmaLandscape Camp Storkommunens landskab og byudvikling LANDSKAB

landskab landscape 04 2006 / 87. årgang / side 73-96 DanishDogmaLandscape Camp Storkommunens landskab og byudvikling LANDSKAB landskab landscape 04 2006 / 87. årgang / side 73-96 DanishDogmaLandscape Camp Storkommunens landskab og byudvikling LANDSKAB PRODUKT/PRODUKTION bogomtale summary Dokument3 12/02/02 15:08 Side 1 Broenge

Læs mere

Kurser Temadage Konferencer. Forår 2014. institut for geovidenskab og naturforvaltning. københavns universitet

Kurser Temadage Konferencer. Forår 2014. institut for geovidenskab og naturforvaltning. københavns universitet Kurser Temadage Konferencer Forår 2014 institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Velkommen til Skov & Landskabs kursuskatalog. Her finder du et stort udvalg af kurser, temadage

Læs mere

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord?

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN MARTS 2008 NR.3 Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? Vand i byen! Bag Lollands diger KTC-studietur til

Læs mere