DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før den endelige optagelse. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor omhu for at sikre, at indholdet i dette dokument er korrekt. Skulle du alligevel have spørgsmål eller finde fejl eller udeladelser, skal du kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. SD-logoet er et varemærke. SDHC-logoet er et varemærke. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

3 INDEX INDEKS Indholdsfortegnelse s. 4 Sikker og korrekt brug s. 5 Kom godt i gang s. 7 Grundlæggende betjening s. 18 Avanceret betjening s. 32 Filhåndtering på din pc s. 48 Andre nyttige funktioner s. 55 Øvrige oplysninger s

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Indholdsfortegnelse...4 Sikker og korrekt brug...5 Generelle forholdsregler Sådan kommer du i gang Vigtige funktioner...7 Hukommelseskort...8 Delenes betegnelser Isættelse af batterier Sådan tændes optageren Energisparefunktion [Power Save] Isættelse og fjernelse af et SD-kort Indstilling af tid og dato [Time & Date] Grundlæggende betjening Optagelse Mikrofonfølsomhed [Mic Sense]...22 Optagefunktioner [Rec Mode]...23 Brug af stemmeaktiveringen Variable Control Voice Actuator [VCVA] Medhør under optagelse...25 Gengivelse Sletning Avanceret betjening Menuoversigt Brug af menuer...34 Valg af mapper og filer Visning af filoplysninger Beskyttelse af filer [Lock] Indeksmærker Sprog [Language] Baggrundsbelysning [Backlight]...40 LED [LED] Justering af LCD-kontrast [Contrast] Systemlyde [Beep]...43 Formatering af et kort [Format]...44 Kontrol af systemoplysninger [System info.]...46 Ændring af USB-klasse [USB Class] Filhåndtering på din pc Programmet DSS Player...48 Installering af programmet DSS Player Afinstallering af programmet DSS Player Brug af online hjælp Sådan sluttes optageren til en pc Start af programmet DSS Player Andre nyttige funktioner Brug som ekstern hukommelse. på computeren Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...56 Fejlfinding Tilbehør (ekstraudstyr) Tekniske data...60 Teknisk hjælp og support

5 Sikker og korrekt brug Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. Særligt for denne vejledning Ordet "card" (kort) bruges til at henvise til SD-kortet. Ordet "DSS Player" bruges til at henvise til DSS Player Standard Dictation Module i Windows og DSS Player i Apple Macintosh. De bemærkninger, der findes nederst på nogle sider bruges til yderligere oplysninger, undtagelser eller relaterede handlinger. Ord med store bogstaver som PLAY eller REC bruges til at betegne en funktion, knap eller position på diktermaskinen. Generelle forholdsregler Maskinen må ikke efterlades i varme og fugtige omgivelser, f.eks. i en lukket bil i direkte sollys eller på stranden om sommeren. Maskinen må ikke opbevares i meget fugtige eller støvede omgivelser. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Maskinen må ikke placeres på eller i nærheden af elektrisk udstyr som tv eller køleskabe. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Undgå sand og snavs. Disse kan forårsage uoprettelige skader. Undgå kraftige vibrationer eller stød. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. på cykel, motorcykel eller gokart). Opbevar enheden utilgængeligt for børn. <Advarsel vedrørende tab af data> Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller mistes ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympusserviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar. 5

6 Generelle forholdsregler 6 Batterier f Fare: Der må ikke loddes ledninger eller poler direkte på batteriet, og batteriet må ikke modificeres. Forbind ikke polerne = og - med hinanden. Det kan medføre brand, overophedning eller elektrisk stød. Batteriet skal være i det medfølgende etui under transport og opbevaring for at beskytte polerne. Batteriet må ikke transporteres eller opbevares sammen med metalgenstande, f.eks. en nøglering. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan der opstå brand, overophedning eller elektrisk stød. Slut ikke batteriet direkte til en stikkontakt eller cigarettænderen i en bil. Du må ikke isætte batterierne, når polerne = og - vender forkert. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle stedet med rent vand og søge læge. Der er et hul i =-polen, hvorfra der kan sive gas ud. Det må ikke blokeres. f Advarsel: Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Brug aldrig et batteri med revnet eller ødelagt ydre kappe. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: 1 Fjern omgående batterierne (pas på, du ikke brænder dig), og 2 Kontakt forhandleren eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset. Det genopladelige batteri må ikke udsættes for vand. Der må ikke komme vand på batteripolerne. Batteriets isolerende kappe må ikke beskadiges. Brug ikke batteriet, hvis der ser ud til at være noget galt med det, hvis det f.eks. er utæt, farven eller formen har ændret sig. Afbryd laderen, hvis opladningen ikke er færdig efter den angivne periode. Hvis der kommer batterivæske på hud eller tøj, skal det straks vaskes af med rent vand. Sørg for, at batteriet ikke kommer i nærheden af åben ild. f Forsigtig: Batterierne må ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger. Brug ikke et batteri af anden type, spænding og/eller mærke.

7 1 Sådan kommer du i gang Vigtige funktioner s Skydeknap for let betjening og hurtig reaktion. s Understøttet hukommelse: SD-kort ( s. 8). s Tre funktionsknapper: F1, F2 og F3. s Optagelse og lagring af tale i DS2-format (Digital Speech Standard Pro). s To optagefunktioner QP (Quality Playback) og SP (Standard Playback) ( s. 23). s Mulighed for overskrivning og indsættelse af optagelse (delvis indsættelse) ( s. 20, s. 21). s Understøtter USB 2.0. Hurtig dataoverførsel fra optager til computer. s Fem mapper og op til 200 filer/mapper og plads til maks optagelser ( s. 18). s Har indbygget stemmeaktiveringsfunktion (VCVA Variable Control Voice Actuator) ( s. 24). s Stor baggrundsbelyst LCD-skærm. s Indeksmærkefunktion, der kan bruges til at søge efter bestemte steder i en optagelse ( s. 38). s Programmet DSS Player medfølger ( s. 48). 1 Vigtige funktioner 7

8 Hukommelseskort 1 Hukommelseskort Denne optager bruger en hukommelse i form af en SD-korthukommelse. Kompatible kort Optageren understøtter kort med en hukommelseskapacitet fra 512 MB til 16 GB Indstillinger og driftsmiljø for kort Læs de seneste oplysninger om betjening på Olympus' hjemmeside ( com), hvis du bruger et andet kort end det medfølgende. Læs også følgende sider om håndtering af kortet. Isættelse og fjernelse af et SD-kort ( s. 15). Formatering af et kort [Format] ( s. 44). SD-kort 1 Kortlås SD-kort er udstyret med en låsefunktion. Når låsefunktionen er slået til, beskyttes vigtige data, så de ikke overskrives eller slettes ved en fejl. Når låsefunktionen er slået til, vises [ ] på skærmen. 2 Indeksfelt Til notering af oplysninger om kortet eller dets indhold. 3 Kontaktfelt Er i kontakt med optagerens stik til signallæsning. Størrelse på og omtrentlig optagetid for hukommelseskort *1 1 SD-kort 3 2 Hukommelsesstørrelse [QP]-funktion [SP]-funktion 512MB 38 t. 79 t. 1GB 77 t. 157 t. *2 2 GB 152 t. *2 312 t. *2 4 GB 305 t. *2 626 t. *2 8 GB 624 t. * t. *2 16 GB t. * t. *2 Ovenstående er standardtider, og den tilgængelige optagetid afhænger af kortet. *1: Den tilgængelige optagetid for en sammenhængende fil. Den tilgængelige optagetid kan være kortere, hvis der laves mange korte optagelser. *2: Samlet optagetid for flere filer. Den maksimale optagetid pr. fil er 99 timer og 59 minutter. 8

9 Hukommelseskort f Advarsel: Du må ikke røre kortets stik. Det kan beskadige kortet. Du må ikke placere kortet på steder, hvor der er statisk elektricitet. Kortet skal opbevares utilgængeligt for børn. Kontakt omgående lægen, hvis kortet sluges. Få vist kortoplysninger [Card Info.] Du kan få vist oplysninger som hukommelseskapacitet og resterende hukommelse for isatte kort på optageren ( s. 33). Hvis du bruger en pc-kortadapter, der er kompatibel med kortet, til at gemme og slette data på kortet, bliver kortets maksimale optagetid muligvis mindre. Du kan gendanne den oprindelige optagetid ved at initialisere/ formatere kortet med optageren. Olympus kan ikke holdes ansvarlig for beskadigede eller tabte data som følge af forkert brug af et mediekort. 1 Hukommelseskort Card Info. SD Remain Capacity 540MB 2.0GB Bemærk Når du initialiserer (formaterer) et kort, skal du kontrollere, at der ikke ligger vigtige data på det. Initialiseringen sletter de eksisterende data på kortet. I nogle tilfælde kan optageren ikke genkende kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for, at formatere dem med optageren før brug. Kortet har en begrænset levetid. Når kortets levetid er slut, kan der ikke skrives og slettes data på det. I dette tilfælde skal kortet udskiftes.

10 Delenes betegnelser Delenes betegnelser $ % ^ # ) ( * 1 Port til SD-kort 2 Indbygget mikrofon 3 NEW-knap 4 Skydeknap (REC/STOP/PLAY/REV) 5 POWER (ON/OFF)-knap 6 ERASE-knap (slet) 7 Stik til hovedtelefon (EAR) 8 Mikrofonstik (MIC) 9 Indikator for optagelse/gengivelse 0 Skærm (LCD-skærm)! + knap Fremspoling (9) knap # OK/MENU-knap $ Smart (F1, F2, F3) knap % Tilbagespoling (0) knap ^ knap (lydstyrke) & Indbygget højttaler * Batteridæksel ( Pc-stik (USB) ) Stik til ladestation - Batteridæksellås 10

11 Delenes betegnelser Visning af statusindikatorer (LCD skærm) QP DICT VCVA E E 025 / 030 F 3 H 00 M 10 S 15 H 22 M 30S DISPLY INFO INDEX Visning i optagefunktion Indikator for optagetilstand 2 Aktuel mappe 3 Indikator for resterende hukommelse (E/F-bjælke) 4 Indikator for optagelse 5 Resterende optagetid 6 Indikator for niveaumåler 7 Indikator for mikrofonfølsomhed 025 / 02 M 50 S % # 12M 05S $ QP DICT VCVA INSERT SPEED INDEX Visning i gengivefunktion 8 Aktuelt filnummer 9 Samlet antal filer i mappen 0 Optagetid! Indikator for aktuel Indikator for gengivelse # Samlet optagetid for den valgte fil $ Visning af funktionsknapper % Aktuel gengivetid 1 Delenes betegnelser [ ] Indikator for ophavs-id [ ] Batterisymbol [ VCVA] Indikator for VCVA (Variable Control Voice Actuator) [ ] Indikator for kortlås [ ] Indikator for slettelås 11

12 1 Isættelse af batterier Isættelse af batterier Denne optager kan bruges med alkalinebatterier (AAA). Alkaliske AAA-batterier 1 Tryk let på batteridæksellåsen for at åbne batteridækslet. 2 Isæt to AAA-batterier, og sørg for, at polerne vender korrekt som vist på illustrationen nedenfor, og luk derefter batteridækslet. tages ud ved at trække i båndet. Når du trækker i båndet, kan batterierne pludseligt springe ud. Du skal derfor trykke let på batterierne med en finger, når du trækker i båndet. Udskiftning af batterier Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. Når [ ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batterierne er ved at være opbrugt, vises [s] og [Battery Low] på displayet, og optageren slukkes. Forholdsregler i forbindelse med batteriet f Advarsel: Brug af batterier, hvor den ydre kappe (isoleringen) er helt eller delvist skallet af, og batterier med brud, kan forårsage lækage, overophedning og eksplosion. Derfor må sådanne batterier aldrig bruges. Brug aldrig almindelige batterier, hvor den ydre kappe (isoleringen) er helt eller delvist skallet af. Ubrugelige batterier 12 Isæt batterierne i den retning, der er vist i optagerens batterikammer. Når du sætter batterierne i, skal båndet være under batterierne som vist på illustrationen. Batterierne kan nu let Batterier, der har mistet hele eller en del af den udvendige kappe (isolering) (nøgne batterier).

13 Isættelse af batterier Bemærk Husk, at slukke diktermaskinen, før batterierne udskiftes. Hvis batteriet fjernes, mens diktermaskinen er i brug, kan kortet tage skade. Hvis batteriet løber tør, mens du er ved at optage til en fil, mister du den aktuelle fil, fordi filens header ikke kan skrives. Det er vigtigt at udskifte batteriet, når der kun er én streg tilbage på batteriikonet. Sørg for at udskifte begge batterier samtidig. Bland aldrig nye og gamle batterier eller batterier af forskellig type og/eller mærke. Hvis det tager over 1 minut at skifte batteri, skal du muligvis indstille tiden, når du har isat nye batterier. Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. 1 Isættelse af batterier 13

14 1 Sådan tændes optageren/energisparefunktion Sådan tændes optageren Så længe, at knappen POWER på siden af optageren står på [OFF], er ingen af knapperne på enheden aktive. Skift knappen POWER til positionen [ON] for at tænde optageren. Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. Energisparefunktion [Power Save] Når optageren er TÆNDT, skifter den som standard automatisk til energisparefunktion, når den ikke har været brugt i 10 minutter. Tryk på en vilkårlig knap, eller brug skydeknappen for at aktivere optageren igen. Indstillingen Power Save Du kan indstille, hvor længe der skal gå, før optageren skifter til Power Save: [5 minutes], [10 minutes], [30 minutes], [1 hour] og [Off]. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte energisparefunktionen. Indstillingen [Power Save] kan ændres fra menuen. Yderligere oplysninger findes i "Menuoversigt" ( s. 32) og "Brug af menuen" ( s. 34). Power Save 5 minutes 10 minutes 30 minutes 1 hour Off 14

15 Isættelse og fjernelse af et SD-kort Isætning af et SD-kort Sæt SD-kortet i kortporten i den retning, der vises på illustrationen, indtil det klikker på plads. Når du sætter et SD-kort i SD-kortporten, blinker meddelelsen [Please Wait] på optagerens LCDskærm i få sekunder, mens SD-kortet godkendes. Udtagning af et SD-kort Tryk SD-kortet indad for at udløse det og skubbe det ud. Bemærk Hold kortet lige, når du sætter det i. Der høres et klik, når kortet er sat helt i. Hvis kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og kortet kan sætte sig fast. Hvis kortet ikke er sat helt i, overføres der muligvis ikke data til kortet. Tag fat i kortet, og træk det lige ud. Hvis det isatte kort ikke er formateret, vises formateringsfunktionen automatisk på optageren ( s. 44). Brug aldrig kort, der ikke er formateret med denne enhed ( s. 44). Tag aldrig kortet ud, mens diktermaskinen er i brug. Dette kan beskadige dataene. Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. 1 Isættelse og fjernelse af et SD-kort 15

16 Indstilling af tid og dato [Time & Date] 1 Indstilling af tid og dato Det er vigtigt, at indstille korrekt tid og dato på optageren, da alle filer, der optages, gemmes med tid og dato. Dette gør det lettere at holde styr på filerne. Indikatoren for timer blinker automatisk første gang, du isætter batterier for at bruge optageren, eller når optageren ikke har været brugt i længere tid. F1, F2, F3-knap Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 1 Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg "timer", "minutter", "år", "måned" og "dag" med den blinkende markør. Time & Date 10 M 14 D 2010 Y 5: 00 PM 24H 2 Tryk på +- eller -knappen for at angive en værdi. Gentag trinene ved at trykke på 9- eller 0-knappen for at vælge det næste punkt, og tryk derefter på +- eller -knappen for at angive værdien. Time & Date 10 M 14 D 2010 Y 5 : 45 PM 24H Du kan vælge mellem 12-timers- og 24-timersformat ved at trykke på knappen F2 ([24H] eller [12H])*, under indstillingen af timer og minutter. Eksempel: 5:45 s. M 5:45 PM (startindstilling) 17:45 16

17 Du kan vælge rækkefølgen for visning af år, måned og dag ved at trykke på knappen F2([M]/[D]/[Y] eller [D]/[M]/[Y] eller [Y]/[M]/[D])*, mens værdierne angives. Eksempel: 14. oktober M 14D 2010Y (standardindstilling) 14D 10M 2010Y 2010Y 10M 14D * Visningen varierer, afhængigt af indstillingerne. 3 Tryk på knappen OK/MENU for at afslutte indstillingen. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen OK/MENU for at acceptere tidsoplysningerne. Bemærk Hvis skydeknappen flyttes til en anden position end STOP, når tid og dato indstilles, annulleres den tid og dato, som du er ved at indstille (uafsluttet tid/dato), og optageren skifter tilbage til den tidligere indstillede tid og dato. Du kan indstille tid og dato fra din pc med programmet DSS Player ( s. 48). Indstilling af tid og dato [Time & Date] Ændring af tid og dato Når knappen POWER på optageren slås til, vises [Time & Date] i to sekunder. Hvis tiden og datoen er forkert, kan du indstille dem på følgende måde: 1 Tryk på knappen + eller på skærmen [Device Menu], og vælg [Time & Date]. Yderligere oplysninger om menuen findes på s. 33. Device Menu Beep Power Save Time & Date USB 12 Class Reset Settings Format 2 Tryk på knappen OK/MENU eller 9. Skærmen Time & Date vises. Timeindikatoren blinker og angiver, at du kan indstille tid og dato. Følgende trin er identiske med trin 1 til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato" ( s. 16). 3 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 1 Indstilling af tid og dato 17

18 2 Grundlæggende betjening Optagelse 2 Optagelse Optageren har fem mapper, [A], [B], [C], [D], [E], og du kan vælge en mappe ved at trykke på knappen F1 (FOLDER). De fem mapper kan bruges til at holde styr på forskellige optagelser. Mappe [A] kan f.eks. bruges til private oplysninger, mens mappe [B] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede oplysninger. Der kan optages op til 200 meddelelser pr. mappe. Optagefunktionen er som standard [QP]. Optagefunktion Funktionen RECORD er som standard konfigureret til at optage i den aktuelle position (overskrivning). Denne indstilling kan dog ændres til følgende: Append: Føjer optagelsen til slutningen af den aktuelle fil ( s. 19). Overwrite: Overskriver optagelsen fra den aktuelle position i filen ( s. 20). Insert: Indsætter optagelsen på den aktuelle position i filen ( s. 21). Optagerelaterede indstillinger Man kan konfigurere optagerelaterede indstillinger for at få et passende optagemiljø. Mikrofonfølsomhed [Mic Sense] ( s. 22). Optagefunktioner [Rec Mode] ( s. 23). Brug af stemmeaktiveringen Variable Control Voice Actuator [VCVA] ( s. 24). Medhør ( s. 25). 18

19 Optagelse Ny optagelse Opret en ny fil til din optagelse. 1 Tryk på knappen NEW for at oprette en ny fil. a Det valgte ophavs-id b Nyt filnummer c Resterende optagetid 2 Skub skydeknappen over på REC (s) for at starte optagelsen. Optagelampen lyser rødt, og [ ] (indikator for optagelse) vises på skærmen. Ret mikrofonen mod lydkilden. Når du trykker på knappen F2 (DISPLY) under gengivelsen, kan du ændre LCD-skærmens visning. d Indikator for optagelse 3 Skub skydeknappen over på STOP (4) for at stoppe optagelsen. Hvis du vil føje yderligere optagelser til samme fil, skal du skubbe skydeknappen over på REC (s) igen. QP DICT a b 031 / 030 E F New File Remain c 15 H 22 M 40 s FOLDER INFO d QP DICT E 031 / 031 F 00 M 10 s 15 H 22 M 30 s DISPLY INDEX QP DICT VCVA 031 / H 02 M 20 s 15 H 02 M 20 s E 2 Optagelse FOLDER DISPLY INFO Bemærk Der høres et bip, når den resterende optagetid når 60 sekunder, 30 sekunder og 10 sekunder under en optagelse. Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker indikatoren for optagelse/gengivelse rødt. Når der er mellem 30 og 10 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. [Memory Full] eller [Folder Full] vises, nr hukommelsen er fuld, eller når mappekapaciteten er nået. - Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 28), eller overfør diktatfiler til computeren med programmet DSS Player ( s. 48). 19

20 Optagelse 2 Optagelse Overskrivning af en optagelse Du kan overskrive en tidligere optaget fil fra et vilkårligt sted i filen. Bemærk, at de optagelser, der overskrives, bliver slettet. 1 Vælg og gengiv den fil, der skal overskrives. Stop gengivelsen der, hvor overskrivningen skal starte. 2 Skub skydeknappen over på REC (s) for at starte overskrivningen. Optagelampen lyser rødt, og [ ] (indikator for optagelse) vises på skærmen. a Optagetid b Samlet optagetid for den valgte fil a b QP DICT VCVA E E 101 / 133 F 30 H 10 M 25 s 00H 14 M 00 s DISPLY INDEX 3 3 Skub skydeknappen over på STOP (4) for at stoppe overskrivningen. Bemærk Du kan ikke vælge en anden optagefunktion ([QP], [SP]) end den, der blev valgt for den oprindelige fil, før optagelsen blev overskrevet. 20

21 Optagelse 1 Sådan indsættes en optagelse Det er muligt at sætte en optagelse ind i en tidligere optaget fil. 1 Vælg og gengiv den fil, som du vil indsætte en optagelse i Tryk på knappen F1 (INSERT), når filen gengives for at indsætte en optagelse. [Insert Rec?] vises på skærmen. 3 Skub skydeknappen over på REC (s) for at starte indsættelsen af en optagelse. Optagelampen lyser rødt, og [ ] (indikator for optagelse) vises på skærmen. [Insert Rec] og den resterende optagetid vises skiftevis på skærmen. QP DICT VCVA 134 / H 00 M 10 s 33 M 25s Insert Rec? QP DICT VCVA E E 134 / 134 F 00 H 00 M 12s Insert Rec DISPLY INDEX 2 Optagelse 4 4 Skub skydeknappen over på STOP (4) for at stoppe indsættelsen af optagelsen. QP DICT VCVA E E 134 / 134 F 00 H 00 M 11s 4 H 33 M 06 S DISPLY INDEX Bemærk Optagetid og fildato opdateres til tid og dato for den indsatte optagelse. Du kan ikke vælge en anden optagefunktion ([QP], [SP]) end den for den oprindelige fil før indsættelse. 21

22 Mikrofonfølsomhed [Mic Sense] 2 Mikrofonfølsomhed Mikrofonen har to følsomhedsniveauer, som du kan skifte imellem, afhængigt af optagelsens formål: [Dictation] til diktering og [Conference] til f.eks. møder og konferencer med få deltagere. Indstillingen vises på skærmen som [CONF] eller [ DICT ]. F1, F3-knap Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 1 Vælg [Mic Sense] på skærmen [Record Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA 12 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [Conference] eller [Dictation]. [Conference]: Høj følsomhed, der optager lyde fra alle retninger. [Dictation]: Lav følsomhed, der egner sig til diktat. Mic Sense Conference Dictation 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [Conference Set] eller [Dictation Set] tændes på skærmen, og der skiftes tilbage til skærmen [Record Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Record Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Mic Sense Conference Dictation Dictation Set 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 22 QP DICT E 025 / 030 New 00 File H 02 M 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER DISPLY INFO

23 Optagefunktioner [Rec Mode] Du kan vælge mellem optagefunktionerne [QP] (kvalitetsgengivelse) og [SP] (standardgengivelse). F1, F3-knap Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 1 Vælg [Rec Mode] på skærmen [Record Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA 12 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [QP] eller [SP]. Rec Mode QP SP 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [QP Set] eller [SP Set] tændes på skærmen, og der skiftes tilbage til skærmen [Record Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Record Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Rec Mode QP SP SP Set 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. Den valgte optagefunktion vises, når der oprettes en ny fil under en optagelse. Optagefunktionen for en filoptagelse vises under gengivelsen, og når filen er stoppet. SP DICT 031 / 030 E F New File Remain 15 H 22 M 40 s FOLDER INFO Bemærk Vælg [QP]-funktionen, når der skal optages på møder eller ved foredrag, hvor lyden er klar og tydelig. 2 Optagefunktioner 23

24 Brug af stemmeaktiveringen Variable Control Voice Actuator [VCVA] 2 Brug af stemmeaktiveringen Variable Control Voice Actuator 24 Variable Control Voice Actuator (VCVA) er en funktion, der automatisk starter en optagelse, når mikrofonen registrerer lyd, der overskrider en forudindstillet grænseniveau, og afbryder optagelsen igen, når lydniveauet falder til under grænsen. VCVA-funktionen sparer på hukommelsen, idet optagelsen stopper automatisk, når der f.eks. opstår en lang periode med stilhed under et møde. Når denne funktion er slået til, vises [ VCVA] på skærmen. F1-knap Knappen OK/MENU 9, 0 knap 1 Indstil VCVA i menuen til [On]. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s Skub skydeknappen over på REC (s) for at starte optagelsen. Når lydstyrken er lavere end det forudindstillede aktiveringslydniveau, stopper optagelsen automatisk efter ca. 1 sekund, og meddelelsen [Standby] blinker på skærmen. Optageindikatoren lyser orange, og [ ] (indikator for optagelse/ gengivelse) vises, når optagelsen starter, og blinker, når optagelsen sættes på pause. QP DICT VCVA E E 134 /134 F 1 H 25 M 01 s Standby DISPLY INDEX Justering af aktiveringsniveau for start/stop: Tryk på knappen 9 eller 0 i en optagefunktion for at justere aktiveringsniveauet. VCVA-niveauet kan indstilles til en af 15 værdier. Jo højere værdi, jo mere lydfølsom er optageren. Ved den højeste værdi kan selv den mindste lyd aktivere en optagelse. VCVA-aktiveringsniveauet kan justeres i overensstemmelse med lyde i omgivelserne (baggrundsstøj). b QP DICT VCVA E E 134 /134 F 1 H 25 M 02 s VCVA Level 05 DISPLY INDEX a a Startniveau (varierer, afhængigt af den lydstyrke, der optages) b Indikator for niveaumåler (svinger mellem venstre/højre, afhængigt af det indstillede niveau) Bemærk Aktiveringsniveauet for start og stop varierer, afhængigt af mikrofonens valgte følsomhed ( s. 22). Hvis du vil være sikker på at få vellykkede optagelser, skal du afprøve og justere aktivering af start- og stopniveauet på forhånd.

25 Medhør under optagelse Man kan lytte med under en igangværende optagelse. Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket, og juster lydstyrkeniveauet med knappen + eller. 2 +, knap (lydstyrke) Bemærk Sæt stikket i for enden af optageren som vist på illustrationen for at tilslutte hovedtelefoner eller en ekstern mikrofon. Medhør under optagelse 25

26 Gengivelse 2 Gengivelse Du kan starte gengivelsen af en fil fra en vilkårlig position. 1 Vælg den ønskede fil, og skub skydeknappen over på PLAY (`) for at starte gengivelsen. Indikatoren for optagelse/gengivelse lyser grønt, og [ ] (indikator for gengivelse) vises på skærmen. a Indikator for gengivelse 2 Tryk på knappen + eller for at indstille lydstyrken. Lydstyrkeniveauet vises på skærmen. Du kan vælge fra [00] til [30]. b Lydstyrkeniveau 3 Skub skydeknappen over på STOP (4) et vilkårligt sted i optagelsen for at stoppe gengivelsen. a QP DICT 101 / M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX QP DICT 101 / M 07 s b Volume 15 INSERT SPEED INDEX 26

27 Gengivelse Gengivelsesfunktioner Betjening Sådan annulleres Hurtig Frem (FF) Tilbage (REW) Cue (Cue) Review (Rev) Gengivelse Hastighed Tryk én gang på knappen 9, når gengivelsen er stoppet. Tryk én gang på knappen 0, når gengivelsen er stoppet. Tryk på knappen 9, og hold den nede, når en gengivelse er stoppet eller under gengivelsen af en fil. Tryk på knappen 0, og hold den nede, når en gengivelse er stoppet eller under gengivelsen af en fil. Skub skydeknappen til positionen REV (7). Tryk på knappen F2 (SPEED) under gengivelse. Hver gang du trykker på knappen F2 (SPEED), ændres gengivehastigheden. Play (gengivelse): Gengives ved normal hastighed. Slow Play (langsom gengivelse): Gengivehastigheden bliver langsommere (-50 %), og "Slow play" aktiveres. Fast Play (hurtig gengivelse): Gengivehastigheden bliver hurtigere (+50 %), og "Fast play" aktiveres. Skub skydeknappen til en anden position end STOP (4 ). Optageren starter fra den valgte position. Tryk på knappen OK/MENU. Slip knappen. Slip knappen. Slip skydeknappen. 2 Gengivelse Bemærk Hvis du trykker én gang på knappen 9 under fremspoling eller to gange, når gengivelsen er stoppet, stopper optageren ved filens slutning (F.Skip). Hvis du trykker én gang på knappen 0 under tilbagespoling eller to gange, når gengivelsen er stoppet, stopper optageren ved filens begyndelse (B.Skip). Hvis du trykker på knappen 0 i 2 sekunder, springer optageren til begyndelsen af den forrige fil. Hvis du bliver ved med at holde knappen 9 nede under hurtig fremspoling (FF), udfører optageren F.Skip, så længe knappen holdes nede. Hvis du bliver ved med at holde knappen 0 nede under tilbagespoling (REW), udfører optageren B.Skip, så længe knappen holdes nede. 27

28 Sletning Sletning af en fil 2 Det er meget let at slette en fil i en mappe på diktermaskinen. 1 Vælg den fil, der skal slettes. 2 Sletning Tryk på knappen ERASE. 3 Tryk på knappen + for at vælge [File Erase], og tryk derefter på knappen OK/MENU. QP DICT 029 / 031 All QPErase DICT File Mike Erase Cancel E 029 / 031 All Erase File Erase Cancel 4 Tryk på knappen + for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen OK/MENU. Skærmen skifter til [File Erase!], og sletningen starter. [Erase Done] vises, når filen er slettet. Filnumrene ændres automatisk. QP DICT 029 / 031 File Erase QP Start DICT Cancel Mike E 029 / 031 File Erase! QP DICT 029 / 030 Erase Done Bemærk En slettet fil kan ikke gendannes. Filer kan ikke slettes i følgende tilfælde. - Filen indstilles til [Lock] ( s. 37). - SD-kortlåsen aktiveres ( s. 8). 28

29 Sletning Sletning af alle filer i en mappe 2 Alle filerne i en mappe kan slettes samtidigt. 1 Vælg den fil, der skal slettes Tryk på knappen ERASE. 3 Tryk på knappen + for at vælge [All Erase], og tryk derefter på knappen OK/MENU. 4 Tryk på knappen + for at vælge [Start], og tryk derefter på knappen OK/MENU. Skærmen skifter til [Alle Erase!], og sletningen starter. [Erase Done] vises, når filerne er slettet. Alle låste filer i mappen tildeles nye filnumre i stigende rækkefølge. QP DICT 029 / 030 All QPErase DICT File Mike Erase Cancel E 029 / 031 All Erase File Erase Cancel QP DICT E / 030 All Erase QP DICT Start Cancel Mike E 29 / 030 All Erase! 2 Sletning QP DICT E 000 / 000 Erase Done Bemærk Sletningen kan tage op til 10 sekunder. Afbryd ikke denne proces! Dataene bliver ødelagt. Filer kan ikke slettes i følgende tilfælde. - Filen indstilles til [Lock] ( s. 37). - SD-kortlåsen aktiveres ( s. 8). 29

30 Sletning Delvis sletning af en fil 2 3 Du kan slette en del af en valgt fil. 1 Start gengivelsen af den fil, der skal slettes delvist. 2 Sletning 2 Tryk på knappen ERASE på det sted, hvor sletningen skal starte. Mens gengivelsen fortsætter, vises [Partial Erase] på skærmen. Hvis du trykker på knappen F2 ( ), springer filen (F. Skip) til afslutningen på filen, gengivelsen stopper, og denne position indstilles automatisk som slutposition for den delvise sletning. Hvis du trykker på knappen F1 ( ), springer filen (B. Skip) til startpositionen for den delvise sletning, og gengivelsen genoptages. Bekræftelsen af slutpositionen for den delvise sletning bibeholdes. 3 Tryk på knappen ERASE på det sted, hvor sletningen skal slutte. Startpunktet for sletningen (tid), der blev angivet i trin 2, og slutpunktet (tid), der blev angivet i dette trin, vises skiftevis på skærmen i 8 sekunder. Hvis du gengiver filen til dens slutning, markeres slutpunktet for den delvise sletning automatisk. QP DICT VCVA E SP DICT Mike INSERT 134 / H 45 M 02 s 01 H 55M 25s SPEED INDEX 134 / M 02 s 01H 55 M 23s Partial Erase QP DICT VCVA E 134 / H 05 M 01 s Partial Erase Start INSERT SPEED QP DICT VCVA E 134 / H 45 M 32 s Partial Erase End INSERT SPEED 30

31 Sletning 4 4 Tryk på knappen ERASE for at bekræfte sletningen. Skærmen skifter til [Partial Erase!], og sletningen starter. QP DICT VCVA E 134 / H 20 M 35 s Partial Erase! INSERT SPEED Når [Erase Done] vises på skærmen, er den delvise sletning udført. QP DICT VCVA E 134 / H 20 M 35 s Erase Done INSERT SPEED 2 Sletning Bemærk Hvis der ikke trykkes på knappen ERASE inden for 8 sekunder efter, at [Partial Erase Start] og [Partial Erase End] er blevet vist skiftevis, stopper optageren handlingen. En slettet fil kan ikke gendannes. Filer kan ikke slettes delvist i følgende tilfælde. - Filen indstilles til [Lock] ( s. 37). - SD-kortlåsen aktiveres ( s. 8). 31

32 3 Avanceret betjening Menuoversigt smenuindstilling (Mens optageren er stoppet, skal du trykke på knappen OK/MENU) Hovedmenu Andet lag Indstilling Se side Lock [Off], [On] s. 37 File Menu (Filmenu) Information Filoplysningerne vises. s Rec Mode [QP], [SP] s. 23 Menuoversigt Record Menu (Optagemenu) Mic Sense (Mik. følsomhed) VCVA [Dictation], [Conference] s. 22 [Off], [On] s. 24 Backlight [On], [Off] s. 40 Display Menu (Skærmmenu) Contrast Vælg kontrastniveau [01]~[12] (standardindstillingen er [06]). s. 42 LED [On], [Off] s. 41 Sprog [English], [Deutsch], [Français], [Español], [Italiano], [Русском] s. 39 Device Menu (Enhedsmenu) (se næste side) 32

33 Menuoversigt Hovedmenu Andet lag Indstilling Se side Beep [On], [Off] s. 43 Devices Menu: Power Save I rækkefølgen [5 minutes], [10 minutes], [30 minutes], [1hour] og [Off]. s. 14 Time & Date I rækkefølgen timer, minutter, år, måned og dag. s. 16 USB Class [Composite], [Storage] s Reset Settings (Nulstil indstillinger) Format Gendanner menuernes oprindelige indstillinger. Initialiserer kortet. s. 45 s. 44 Menuoversigt Card Info. [Remain], [Capacity] s. 9 System Info. [Model Name], [Version], [Serial] s. 46 File Menu (Filmenu) (Til side 32) Bemærk De tilgængelige sprog afhænger af, hvilket land produktet er købt i. Punkter vises med fed skrift i kolonnen "Setting" for at angive, at de er standardindstillingerne. 33

34 Brug af menuer Du kan bruge menuoversigten ( s. 32, s. 33) til at navigere rundt i menuelementerne. Følg trinene nedenfor for at ændre eller skifte indstillinger. F1, F3-knap 3 Tryk på knappen OK/MENU eller 9. Gå til indstillingen for det valgte menupunkt. 4 Tryk på knappen + eller for at gå til det menuelement, der skal indstilles. Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA 3 Brug af menuer Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 1 Tryk på knappen OK/MENU. [Main Menu] vises på skærmen ( s. 32). Main Menu File Menu Record Menu Display Menu Device Menu 2 Tryk på knappen + eller for at gå til det element under [Main Menu], der skal indstilles. Main Menu File Menu Record Menu Display Menu Device Menu 5 Tryk på knappen OK/MENU eller 9. Gå til indstillingen for det valgte punkt. Rec Mode QP SP 6 Tryk på knappen + eller for at skifte indstilling. 7 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 (), annulleres indstillingen, og der skiftes til menuen. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. 8 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 34

35 Valg af mapper og filer Sådan skifter du fil Skift af mapper F1-knap Knappen OK/MENU +, knap 1 Tryk på knappen F1 (FOLDER), når optageren er stoppet. Listen over mapper vises. QP DICT A Folder A B Folder B C Folder C D Folder D E Folder E 1 Tryk på knappen 9 eller 0, mens filen vises. Dette skifter og viser rækkefølgen på filnumre for filer i mappen. QP DICT VCVA E C 001 / H 00M 00 s 01 H 05 M 00s FOLDER DISPLY INFO a b a Aktuelt filnummer b Samlet antal filer i mappen 3 Valg af mapper og filer FOLDER 2 Tryk på knappen + eller for at vælge mappen, og tryk derefter på knappen OK/MENU. Dette skifter den aktuelle mappe. Du kan skifte mappe ved at trykke på knappen F1 (FOLDER). QP DICT A Folder A B Folder B C Folder C D Folder D E Folder E FOLDER 35

36 Visning af filoplysninger Diktermaskinen kan vise forskellige oplysninger om den aktuelle fil. F3-knap De viste oplysninger Følgende oplysninger vises. [File Name]: Filnavn. [Rec Time]: Tid og dato for optagelsen. [Author ID]: Viser filens ophavs-id. 3 Visning af filoplysninger 1 Vælg den fil, som du vil have vist oplysninger for. Yderligere oplysninger om valg af fil findes på s. 35. QP DICT VCVA 029 / H 00M 00 s 15 H 22 M 40s Bemærk Når en fil, der er indstillet Work Type eller Option Item for, overføres fra pc'en til denne enhed, vises oplysningerne under filoplysningerne. FOLDER DISPLY INFO 2 Tryk på F3 (INFO). Filoplysningerne vises. 029/030 File Name D S D S 2 Rec Time 09M23D2010Y 12:23PM Author ID 36

37 Beskyttelse af filer [Lock] Når en fil er indstillet til [Lock], vises [ ] på skærmen, så du ikke kommer til at slette vigtige filer ved en fejl. Filen slettes ikke, selvom alle filer i en mappe bliver slettet. F1, F3-knap 3 Tryk på knappen + eller for at vælge [On] eller [Off]. [On]: Beskytter filen, så den ikke kan slettes. [ ] vises på skærmen. [Off]: Låser op for filen, så den kan slettes. Lock 1 Vælg den fil, du vil beskytte. Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 2 Vælg [Lock] på skærmen [File Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. File Menu Lock Information OnC Off 029 / Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [File Lock On] eller [File Lock Off] tændes på skærmen, og maskinen skifter til skærmen [File Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [File Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Lock OnC Off File 029 Lock / 030 On 5 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. QP CONF E 029 / 030 New 00 File H 02 M 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER DISPLY INFO 3 Beskyttelse af filer 37

38 Indeksmærker 3 Indeksmærker Der kan indsættes indeksmærker i en fil under optagelse og gengivelse. Indeksmærker giver et hurtigt overblik over vigtige dele af filen. F3-knap 9, 0 knap ERASE-knap Indsættelse af et indeksmærke 1 Tryk på knappen F3 (INDEX) under en optagelse eller gengivelse for at indsætte et indeksmærke. Der vises et indeksnummer på skærmen. QP DICT 029 / 030 3H 10 M 56 s 22M 40 s Index 01 Set INSERT SPEED INDEX Sådan findes et indeksmærke 2 Tryk på knappen 9 eller 0, og hold den nede under gengivelse af en fil. Diktermaskinen stopper i 1 sekund, når den når til et indeksmærke. QP DICT 029 / 030 3H 10 M 56 s 22M 40 s Index 01 INSERT SPEED INDEX Sletning af et indeksmærke 3 Find det indeksmærke, som du vil slette. 4 Indeksnummeret vises på skærmen i 2 sekunder. Tryk på knappen ERASE, mens indeksnummeret vises. Indeksmærket slettes. QP DICT VCVA 029 / 030 3H 10 M 56 s 15 H 22M 40 s Index 01 Clear INSERT SPEED INDEX Bemærk Der kan indsættes op til 32 indeksmærker i en fil. Indeksmærker kan ikke slettes, når filen er beskyttet eller skrivebeskyttet, eller når SD-kortet er låst. Du skal ophæve beskyttelsen, før mærket kan slettes. 38

39 Sprog [Language] Du kan vælge det sprog, der skal vises på maskinen. De tilgængelige sprog afhænger af, hvilket land produktet er købt i. F1, F3-knap [Español]: Skærmvisningerne vises på spansk. [Italiano]: Skærmvisningerne vises på italiensk. [Русском]: Skærmvisningerne vises på russisk. Language English Knappen OK/MENU +, knap 9 knap 1 Vælg [Language] på skærmen [Display Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. Det viste sprog ændres, og skærmen [Display Menu] vises. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Language English English Set 3 Sprog 2 Tryk på knappen + eller for at indstille sproget. [English]: Skærmvisningerne vises på engelsk. [Deutsch]: Skærmvisningerne vises på tysk. [Français]: Skærmvisningerne vises på fransk. 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. Bemærk De tilgængelige sprog afhænger af, hvilket land produktet er købt i. 39

40 Baggrundsbelysning [Backlight] Når baggrundsbelysningen er indstillet til [On], lyser det i ca. 10 sekunder, når der trykkes på en knap. Dette gør det muligt at aflæse skærmen i mørke omgivelser. F1, F3-knap 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [On] eller [Off]. [On]: Baggrundsbelysningen er aktiveret. [Off]: Baggrundsbelysningen er deaktiveret. Backlight On Off 3 Baggrundsbelysning Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 1 Vælg [Backlight] på skærmen [Display Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [On Set] eller [Off Set] tændes på skærmen, og der skiftes tilbage til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Backlight On Off On Set 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 40

41 LED [LED] Du kan indstille den, så indikatoren for optagelse/ gengivelse ikke tændes. LED (Indikator for optagelse/ gengivelse) 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [On] eller [Off]. [On]: LED-indikatoren lyser. [Off]: LED-indikatoren lyser ikke. LED On Off F1, F3-knap Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 1 Vælg [LED] på skærmen [Display Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [On Set] eller [Off Set] tændes på skærmen, og der skiftes tilbage til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. LED On Off On Set 3 LED 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 41

42 Justering af LCD-kontrast [Contrast] Skærmkontrasten kan indstilles fra niveau [01] til [12]. F1, F3-knap 2 Tryk på knappen + eller for at indstille kontrastniveauet. LCD-skærmens kontrastniveau kan justeres fra [01] til [12]. Contrast + 3 Justering af LCD-kontrast Knappen OK/MENU +, knap 9,0 knap 1 Vælg [Contrast] på skærmen [Display Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 - Level 06 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. Det valgte kontrastniveau lyser, og der skiftes til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Contrast + Level 06 Set Level 06-4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 42

43 Systemlyde [Beep] Når denne funktion er indstillet til [On], bipper optageren, når du trykker på en knap eller i tilfælde af fejl. F1, F3-knap 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [On] eller [Off]. [On]: Systemlydene aktiveres. [Off]: Systemlydene deaktiveres. Beep On Off 1 Vælg [Beep] på skærmen [Device Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Device Menu Beep Power Save Time & Date USB 12 Class Reset Settings Format Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [On Set] eller [Off Set] tændes på skærmen, og der skiftes tilbage til skærmen [Device Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. Beep On Off On Set 3 Systemlyde 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. 43

44 Formatering af et kort [Format] 3 Formatering af et kort Kort, der har været brugt i andre enheder end Olympus-enheder, og kort, der ikke kan genkendes af diktermaskinen, skal formateres, før de kan bruges i diktermaskinen. Læs nedenstående trin for at lære formateringsprocessen at kende. Kun valgte kort kan formateres, og optagerens menuindstillinger kan ikke initialiseres via formatering. Initialiseringen af menupunkter skal ske via DSS Player eller [Reset Settings] på optageren. Knappen OK/MENU +, knap 9 knap 1 Vælg [Device Menu] på skærmen [Format], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Device Menu Beep Power Save Time & Date USB 12 Class Reset Settings Format 2 Tryk på knappen + eller for at vælge indstillingen [Start]. Format Start Cancel 3 Tryk på knappen OK/MENU for at bekræfte valget af [Start]. Format Data will be cleared 44

45 Formatering af et kort [Format] 4 Tryk igen på knappen + eller for at vælge indstillingen [Start]. Format Are You Sure? Start Cancel 5 Tryk igen på knappen OK/MENU for at starte formateringen. [Format Done] vises, når formateringen er slut. Format Format! Format Format Done Initialisering af optagerens menuindstillinger [Reset Settings] Hvis du vil gendanne de oprindelige indstillinger (standardindstillingerne) for optagerens menuindstillinger, skal du vælge [Reset Settings] under [Device Menu] eller udføre samme handling via DSS Player. Device Menu Beep Power Save Time & Date USB Class Reset Settings Format Bemærk Den tid, som det tager at formatere et kort, afhænger af kortets kapacitet. Afbryd ikke formateringen ved at gøre følgende. Hvis du gør dette, kan dataene eller kortet tage skade. - Fjerne kortet. - Fjerne batterierne. Når kortet formateres, slettes alle gemte data også låste filer. Hvis det isatte kort ikke er formateret, vises formateringsfunktionen automatisk i diktermaskinens menu. SD-kort, hvor kortlåsen er slået til, kan ikke formateres. Optageren formateres med ekspresformatering. Hvis du formaterer kortet, opdateres filhåndteringsoplysningerne, og dataene på kortet slettes ikke permanent. Når du overdrager eller bortskaffer kortet, skal du bemærke, at dataene muligvis kan gendannes. Vi anbefaler, at kortet ødelægges, når det bortskaffes. 3 Formatering af et kort 45

46 Kontrol af systemoplysninger [System info.] Du kan få vist systemoplysninger om optageren som [Model Name] (Modelnavn), [Version] og [Serial] (Serienummer). På denne optager kan du kontrollere kortoplysninger ( s. 9) og filoplysninger ( s. 36). 2 Tryk på knappen OK/MENU, 0 eller F1 (). 3 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. F1, F3-knap 3 Kontrol af systemoplysninger Knappen OK/MENU 9, 0 knap 1 Vælg [System info.] på skærmen [Device Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. [Model Name] [Version] [Serial] vises. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 33. Device Menu Time & Date USB Class Reset Settings Format 12 Card info. System info. System Info. Model Name DS-2800 Version 1.00 Serial

47 Ændring af USB-klasse [USB Class] Du kan indstille USB-klassen for optageren med USB forbindelse til [Composite] eller [Storage]. Brug indstillingen [Composite], når optageren skal bruges som USB-højttaler eller USB-mikrofon. 1 Vælg [USB Class] på skærmen [Device Menu], og tryk derefter på knappen OK/MENU eller 9. Yderligere oplysninger om de enkelte menupunkter findes på s. 32. Device Menu Beep Power Save Time & Date USB Class Reset Settings Format F1, F3-knap Knappen OK/MENU +, knap 9, 0 knap 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [Composite] eller [Storage]. [Composite]: USB-tilslutning er mulig i de 3 klasser for Storage, USB Audio og Human Interface. Når USB-tilslutningen indstilles til [composite], kan optageren bruges som USB-højttaler og USB mikrofon. [Storage]: USB-tilslutning er kun mulig i storage class. USB Class Composite Storage 3 Tryk på knappen OK/MENU for at lukke opsætningsskærmen. [Composite et] eller [Storage Set] tændes på skærmen, og der skiftes tilbage til skærmen [Display Menu]. Hvis du trykker på knappen 0 eller F1 () annulleres indstillingen, og der skiftes til skærmen [Device Menu]. Hvis du trykker på knappen F3 (), annulleres det indstillede indhold, og menuen (MENU) lukkes. USB Class Composite Storage Composite Set 3 Ændring af USB-klasse 4 Tryk på knappen F3 () eller 0 for at fuldføre indstillingen. Første gang optageren sluttes til en computer, efter at den er blevet ændret til [Remote (Composite)], installeres driveren automatisk på computeren. 47

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER DS-2500 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

DK BETJENINGSVEJLEDNING

DK BETJENINGSVEJLEDNING DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak fordi de valgte DIGITAL DIKTÉRMASKINE DS-4000, en digital diktérmaskine med skydeknapper, USB holder med dobbeltfunktion (overførsel og opladning) og det udskiftelige xd-picture

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-00/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 DK Kom i gang BETJENINGSVEJLEDNING Delenes betegnelser Hovedtelefonstik

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1)

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) 2 Om vejledningerne Med afspilleren følger en Quick Start Guide og denne Brugervejledning i PDFformat.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Revision: 2.2 Side 1 af 13 Sidst opdateret: 01/03/2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere