Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen"

Transkript

1 DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen Jan Werner 1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet d. 6. august gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. 2. Jeanette orienterer om postlisten: Mail fra kredsen vedr. konkurrenceønsker til sæson 2013 Mail fra kredsens konkurrenceudvalg ang. klubbernes konkurrenceønsker for næste år. KU i Helsingør har ønsket to lydighedskonkurrencer til næste år en C-E den 14. april og en B-A den 25. august samt to Rallykonkurrencer den 21. april og den 18. august. Sidstnævnte er ligeledes SM Mail fra LF - 276/12 Bestilling af faneplade til DM 2012 Jv har bestilt Mail fra LF - DcH Logomagnet Der er blevet fremstillet en DcH logomagnet, der kan bruges på bilen, køleskabet o.l. Magneterne kan bestilles hos sekretariatet Mail fra LF - 277/12 VS: DcH i Familie Journalen Familie Journalen bragte en artikel om DcH s ungdomslejr, der i år blev afholdt i Vissenbjerg på Fyn med 47 deltagere Mail fra LF - 288/12 Nyhedsbrev, Årbogen, opdateringer Der har været en del ændringer i årbogen efter landsmødet i marts. Opdateringerne til Årbogen består at et komplet sæt til udskiftning samt enkelte løse sider, som erstatter tilsvarende sider i det nye sæt Mail fra LF - Brev vedr. kammeratskabsaftenen Invitation til DM-deltagerne om gratis deltagelse i fællesspisningen til DM. JV hængte indbydelsen op i klubhuset Mail fra LF - 292/12 Nyhedsbrev, DcH profiltøj DcH har skiftet leverandør af profiltøj, da den tidligere leverandør ikke opfyldte sine forpligtelser. Oversigt over tøjudvalget samt prisliste er ophængt i klubhuset.

2 Nyhedsbrev 286/12 fra LF - DcH kalender DcH s kalender er nu opdateret på hjemmesiden og vil fremover vise de arrangementer, hovedbestyrelsen, kredsformænd og landsudvalgsformænd finder relevante for DcH Mail fra kredsen vedr. Konkurrenceplan 2013 Agility SM 2013 Ingen relevans, da vi ikke har agility. Mailen er fremsendt ved en fejl Mail fra kredsen vedr. SM Rally 2013 Forespørgsel om klubben kan afholde SM i forbindelse med rallykonkurrencen den KU har sagt ja til dette Mail fra kredsen vedr. Septembermøde 2012 Indkaldelse til kredsens møde den 12. september. Lars deltog i mødet Mail fra Kredsen - Indbydelse til en uofficiel Lille Nordisk konkurrence i kreds 6 Kredsens nordiske udvalg afholder en uofficiel konkurrence i Lille Nordisk den 3. november i Store Dyrehave. Dommerne er ikke Nordiske dommere, og pointsene, der gives, kan ikke bruges til andet end at give hundeførerne en fornemmelse af, hvor man er med sin hund /12 Nyhedsbrev AGU august 2012, kvalifikation til DM Ændring af reglerne for udtagelse til DcH s DM i agility. Ingen relevans for os /12 Nyhedsbrev KU-DU august 2012 Mail fra DcH s konkurrenceudvalg ang. retningslinjer og programændringer til konkurrenceprogrammet. Det skal indskærpes, at man følger retningslinjerne i konkurrenceprogrammet ang. placering af figuranter og udlægning af genstande. Metal må ikke forefindes i apporter og genstande. Fremover er det valgfrit, hvordan hunden skal gå på plads. Man skal ikke meddele det til dommeren inden. Højden på springbrættet vil fremover være ens i alle klasser. Det skal være som det nuværende C- og B-spring, dvs. 1 meter i højden med sider på 1,5 meter. Belønningsfeltet i C-klassen skal placeres centralt i øvelsesområdet, så hundeføreren har mulighed for at belønne sin hund efter hver øvelse /12 Nyhedsbrev fra LF - DcH strikhue Der er indkøbt et parti DcH strikhuer med logo. Partiet er begrænset Mail fra kredsen - Konkurrenceønsker 2013, foreløbig udkast til septembermødet Foreløbig oversøgt over konkurrenceplaner for lydighed, agility og rally for Planerne er ikke endelige, da der mangler en del tilbagemeldinger Referat af kredsbestyrelsesmøde, Kreds august 2012 DM 2014 bliver afholdt af Dianalund, kreds 1. Lokalforeningernes tilbud om hvalpetræning fremgår ikke tydeligt nok på internettet. Lise Klysner stopper som webmaster på kredsens hjemmeside Økonomien er fortsat ikke positiv. Vi skal skaffe flere medlemmer. 2

3 Frivillig fredag Kommunens tilbud om Frivillig Fredag, hvor kommunens foreninger havde mulighed for at få en embedsmand ud, som skulle gå med som føl en dag, bliver ikke til noget. Vi havde ellers set frem til en snak med borgmesteren eller et andet medlem af byrådet eller kommunen, der kunne svare på spørgsmål ang. byggeri ogmulighederne for udvidelse af vores klubhus Mail fra LF - 343/12 Snak om landsformanden Der florerer en masse ondsindede rygter om, at landsformanden har haft skjulte dagsordener i forbindelse med skiftet til anden leverandør af profiltøj. Formanden maner disse rygter til jorden og tager kraftigt afstand til den måde, klubberne eller enkeltstående personer har håndteret sagen Ansøgning om ny vogn til Rally Ansøgning fra Rallyholdet om køb af ny vogn til de mange ting, der skal transporteres frem og tilbage. Bestyrelsen har indtil videre sat ansøgningen i bero, da økonomien pt. Ikke er til det, og rallyholdet skal træne i ridehal over vinteren og derfor ikke har akut brug for vognen. Ansøgningen tages op igen til foråret /12 Referat fra HB møde Den nye hjemmeside er nu klar til lokalforeningerne, og der tilbydes et kort kursus til dem, der har interesse i det. Nyhedsbrev udsendes snarest. Ny lokalforening pr. 1/1-13, DcH Vojens. Formanden for Rallyudvalget er stoppet. Til næste møde er Birgitte Bang fra DcH Hørsholm konstitueret formand. NOM afholdes i Hjørring i Mail fra HSU vedr. Temaaften om Foreningsudvikling Invitation til Temaaften om Foreningsudvikling den 24/9. Bestyrelsen deltog ikke i dette, da indbydelsen kom så sent, at vi ikke kunne nå at tage stilling til dette Mail ang. DM T shirts Opgørelse over de bestilte DM-tshirts. Forespørgsel om, fanebæreren får sin t-shirt betalt af klubben Mail fra LF - 360/12 Ny formand for RL Landsrallyudvalgets formand stopper. Birgitte Bang, DcH Hørsholm/Karlebo er konstitueret formand frem til næste landsmøde /12 Mail fra Brugshundeudvalget vedr. figurantkursus Invitation til figurantkursus for prøvefiguranter, bruttotrup og inlæringsfiguranter. JV videresender indbydelsen til trænerne for klubbens IPO-hold for info Mail fra LF - 370/12 Kampagnen Oplyst Kampagnen starter 1/10. Alle lokalforeninger vil få udleveret plakater, foldere og reklamer gratis i den nærmeste tid Mail fra LF - 371/12 Sekretariatet er lukket. Sekretariatet holder ferielukket til og med 8/ Mail fra agilityudvalget i kreds 6 indkaldelse til årsmøde Indkaldelse til det årlige møde i udvalget i kreds 6. 3

4 3. Regnskab v/ Susan: Susan gennemgår regnskabet, som viser et lille overskud på små 5.200,- Dog ligger der en del ubetalte regninger, samt en ukendt vandregning. Susan vurderer at vi går ud af året med et meget lille overskud. Kommer der flere ukendte udgifter, så et lille underskud. Der er kommet 42 nye medlemmer i september 2012 = vi er i alt 205 medlemmer i DcH Helsingør El/Gas er dyrere end sidste år. Salg af øl/vand viser en stigning i forhold til sidste år. Susan ønsker at ændre opstillingen i regnskabet, hvis hun fortsat skal være kasser. Der er opbakning fra bestyrelsen til dette tiltag. Da Susans bærbar er brudt sammen, forslår Ernst at Susan køber en ny nu, da hun går en travl tid i møde. Så kan computeren når at blive klargjort til årsregnskab, nyt kontigentår ect. Likviditetsmæssigt er der råd til en bærbar, men købet vil påvirke resultatet. Susan vise en gebyrnota fra banken ved overførelse fra konto til os. Vi er utilfredse med, at vi næsten har betalt 200,- i gebyrer for div. overførelser for penge vi modtager. Ernst vil tage kontakt til en rådgiver han kender, for at få en forklaring. 4. Konkurrenceudvalg v/ Jeanette: D. 28. oktober 2012 er der lokalkonkurrence, som er rykket fra 7/ I 2013 får vi 2 lydighed, og 2 rally konkurrencer, hvoraf den ene i rally bliver SM konkurrence. Jeanette V. træder ud af konkurrenceudvalget, efter generalforsamlingen. Peter K. har ytret ønske om, at der er én fra bestyrelsen der træder ind. John Riise har tilbudt at træde ind, så vi håber han bliver valgt. Jeannette B. har også meddelt at hun vil træde ind, så Rally også er repræsenteret. Derudover håber bestyrelsen, at én fra IPO også vil melde sig til KU. 5 Trænerområdet v/ Laura: Laura er startet som føl hos Peter K. hos hvalpeholdet lørdag. Benedikte er også indstillet til træneruddannelsen, og er startet som føl hos Anne-Marie om søndagen, på hvalpeholdet. Laura og Benedikte starter selve uddannelsen til februar Hjemmesiden v/ Jeanette Lise og Jeanette er i gang med at få opdateret billede galleriet. Det driller lidt, men er ved at være på trapperne. Der er billeder helt tilbage til Bladet v/ Jeanette Bladudvalget orker ikke mere!!!! Det er blevet for surt at lave det. Folk skriver ikke, der skal rykkes for indlæg, der er undskyldninger, og nogle bliver nærmest sure når de bliver spurgt. Ofte mangler der materiale til bladet. Og vi har vore sponsorer at tage hensyn til. Bestyrelse har forståelse for problemet. Det aftales at der skal laves et brev til alle vores sponsorer, med tak for støtten, og med håb om en anden form for støtte. Eks. reklamebanner i klubområdet. Ved Generalforsamlingen skal der søges nye til BU. Hvis ikke der er nogen der melder 4

5 sig, lukker bladet efter næste udgivelse. 8. Bordet rundt: John: Hvad kræver det at blive sporlægger? Er der mulighed for at arrangere sporlæggerkursus? Vi vil prøve at få Henrik Kreipke til at undervise i teori, og Kim Sørensen til efterfølgende undervise i praksis. Evt. kan det laves i moduler? Undervisningen skal laves lokalt, evt. kan vi invitere naboklubber? Ernst spørger Kim S. og John spørger Henrik K. om de har lyst til at holde sådan et kursus og om der må komme andre HF med, fra naboklubberne mod betaling. John har undersøgt priser på varmepumper til klubhuset. De ligger i prisklassen 7.000, ,- alt efter kvalitet. John tjekker videre om model, muligheder m.v. og vil komme med et forslag til næste bestyrelsesmøde. Laura: Julegåtur (se under Jeanette). Susan: Ingen meldinger. Jeanette: Pokaler til afslutningsfesten! bestyrelsen finder kandidater til modtagerne. Skjold bestilles efter lokalkonkurrencen. Vi spøger Peter K. om han vil bestille følgepokalerne. Trænergaver! bestyrelsen går i tænkeboks. Julegåturen d. 2. december 2012 starter kl Jeanette og Laura står for arrangementer, og aftaler indbyrdes. Dato for generalforsamlingen: vi aftaler d. 24. januar 2013 på Espergærde Bibliotek. (NOTE: efterfølgende er generalforsamlingen rykket til onsdag d. 23/ samme tid og sted.) På valg: Kasserer: Susan Medlem: Laura Medlem: Jeanette V. Supp,: John R. og Jan W. Vi kan allerede nu varsle at: kursusgebyret stiger Jeanette laver indkaldelsen. Kredsen varsler stigning på 15,- i 2013 og yderligere 25,- i I 2013 ophæves LF initiativfond, med de 30,- pr. medlem. Kim Klysner skal spørges om han vil være dirigent ved den ekstraordinære generalforsamling. JV spørger. Kursus/hvalpe stiger til 850,- fra Ernst hænger opslag op, om ekstra ordinær generalforsamling. 5

6 Jeanette beder Lars om at kommentere mail, som videresendes til hende. Dette aftales. Ad omveje har vi hørt at DcH bliver omtalt, fra private trænere, med at vi bruger hårde metoder i vores træning. Bestyrelsen bliver enig om, at Ernst ringer til det pågældende sted, og forelægger dem vores viden, og at det rygte skal stoppe. Ernst: Ernst spørger Tikøb Jagtforening (vores nabo) om deling af den forestående vandregning (som vi ikke kender tidsperspektivet og beløbsstørrelsen på, da vi ikke har fået opkrævning før?) Tikøb Jagtforening bruger ikke deres klubhus særligt meget, da de også har et andet. Ernst vil spørge om vi evt. må låne grunden, klubhuset eller lign. En uformel snak om huset/grunden, for vi ser en mulighed i det, i forbindelse med vores arbejde på nyt klubhus. Lars: Lars har modtaget et tilbud om de armygrønne veste, samt jakker. Laura laver opslag til bestilling, samt kontakter sælger, da der 2 forskellige deadlines på bestilling. Der skal laves prisliste til salget i klubhuset. Laura laver et. Hvem laver børneattesterne: Laura Lars har modtaget en ansøgning til dommeruddannelsen. Hvem indstiller. Lars undersøger. Bestyrelsens bowlingaften: enighed om at den spares væk. Bjørneklo Kvistgård: Der er kommet lidt igen. Men der bliver slået græs nu, så vi afventer og ser hvor meget der bliver fjerne ved slåningen. Ellers må vi fjerne de sidste. Vi skal huske hinanden på, til næste år, at vi skal være bedre til at tage dem i opløbet. Bænkene er ved at blive renoveret. Dejligt med initiativ, på egen hånd. Lars deltog i kredsmødet d. 14/9-12. og der blev der bl.a. meddelt at: Støtte til A-E frafalder, man må tage op til kr. 150,- C-B konkurrence stiger til kr. 150,- hvoraf kr. 50,- returneres til Kredsen. (dette er ikke endelig vedtaget) Rally stiger til kr. 125,- pr. klasse og fortsat kr. 25,- i åbent klasse. VIGTIGT. Ved konkurrencer i primært agility og rally SKAL der prioriteres at der IKKE må foregår eftertilmeldinger. Der opleves at der kan tilmeldes på selve konkurrencedagen. Der er tilbud til lederuddannelse til bestyrelsesmedlemmer. Eventuelt: Bestyrelsen mødes næste gang hos Lars d. 3. december kl

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

En super dag i Han Herred

En super dag i Han Herred En super dag i Han Herred 39. årgang Maj. 2015 2 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling Formand & delegeret: Bestyrelsen Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 pithyholm@ altiboxmail.dk

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere