Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget"

Transkript

1 Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

2 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16 beboelses- og 25 erhvervslejemål samt 190 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 2 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 5 lejemål udlejet på husvildevilkår 6 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 190 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom, telemaster og forpagtning af jord i Odder Kommune. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Udlejning Udlejning og Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej Saksild, Blommevænget Snærrildvej 178 og Ballevej Nygaard Tværvej Bondesvadvej Vestermarken Hovvej Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej Master

3 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 120 Beredskabsbygninger: - Respons Vej og Park Politi Rønhøjvej 5, Synshal Rådhusgade Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme håndværker Årsværk i alt: 1,0

4 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 121 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2015, m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse - Vestermarkskolen - Mejerivej 3, nedbrydning Indvendig bygningsvedligeholdelse - demografiregulering - Stjernehuset, lukket 1/ Daginst. Skovbakken, lukket 1/ Byfornyelse Rammen til Indvendig bygningsvedligeholdelse er reduceret med kr. vedr. Stjernehuset og daginstitutionen Skovbakken der begge er lukket 1/ De kr. indgår i Fremtidens Dagtilbud strukturtilpasning (medfinansiering). Demografi: - Randlev børnehave solgt m 2 - Kildegade 3, solgt m 2 - Saksild, Pavillonbygning fjernet m 2 - Saksild, nyt Kulturhus 330 m 2 - Fabos, Stenslund 2, tilbygning 53 m 2 - Fabos, Stenslund 7, tilbygning 110 m 2 Spareplan : På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til kr. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2015 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig

5 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 122 Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende. Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

6 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 123 Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads Løn - Normering: 0,3 årsværk Indtægter overnatning Budget 2014 er tilført kr. til dækning af mindre indtægter, da de seneste år viser et fald i antal overnatninger. Veje og grønne områder: Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Veje og grønne områder Vej og Park skatmoms Vej og Park Fælles formål Renovering offentlige toiletter Veje og grønne områder Vedligeholdelse/udskitning af gamle vejafvandingsledninger - Rathlousdal Allé, udskiftning træer - Vedligeholdelse cykelstier Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Drift 81 nye gadelamper Trafiksikkerhed Teknisk afdeling Fælles - Bymiljø Vej og Park, indtægter med skatmoms Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder

7 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 124 Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6 Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan I 2010 på -1 mio.kr., reduceret til -0,5 mio.kr. i På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter Budgetforlig Budgettet er tilført kr. til renovering af de Offentlige toiletter Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.

8 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 125 Spareplan : Vedligeholdelse af tennisbaner udgår Driftsbygninger og pladser Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2014, at stadepladser på Odder Torv, Odder gågade og sivegaderne fremover er gratis. Vejvedligeholdelse Veje og grønne områder mv Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan : Søndagsrengøring af Odder Midtby kr Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning kr. Budgetforlig Budgettet er tilført kr. til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé. Vejafvandingsbidrag Svarende til 8 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet. Vejafvandingsledninger Budgetforlig 2015 Budgettet er tilført kr. til løbende ved ligeholdelse/udskiftning af eksisterende gamle vandafledningsledninger. Renovering af fortove Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Belægninger mv Renovering af vejafmærkninger Reparation og fornyelse af belægning Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 Budget overført fra anlæg, kr Budgettet tilføres kr. Renovering af broer og bygværker I 2013 gennemføres generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/ bygværker. Vedligeholdelse af cykelstier Budgetforlig 2015 Pulje til vedligeholdelse af cykelstier. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud.

9 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 126 Vintertjeneste Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Maskiner og materiel Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Vejbelysning og signalregulering Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør budgettet er tilført kr. til drift af 81 nyindkøbte gadelamper. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplan Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,32 kr. pr. indbygger. Trafiksikkerhed Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Spareplan Teknik Fælles Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Bymiljø

10 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 127 Budgetforlig 2015 Pulje til bymiljø i Odder by, forskønnelse/udvikling. Der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg i løbet af 2015 med henblik på en helhedsplan. Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Etablering af stier udgår - Hundeskov udgår Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn planlægning Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningspulje Veje og grønne områder Skove Naturbeskyttelse Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Etablering af stier Forundersøgelse til sti fra Odder by tilnorsminde Fjord Budget overført til drift fra anlæg, kr Budgettet er tilført kr Budgettet udgår Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter. Natura

11 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 128 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Grønt Partnerskab Grønt Partnerskab omkring etablering af Hov Kyststi, samt Grønt Partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø. Byrådet har godkendt, at yde de fornødne bevillinger til udlæg for de udgifter der er i forbindelse med gennemførelse af partnerskaberne efterhånden som der gives tilsagn fra søgte puljer og fonde. Miljøbeskyttelse Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med kr. Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 11 kr. pr. ejendom, ca ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ. Miljøtilsyn, planlægning Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande. Danmarks Miljøportal

12 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 129 Grundvand: Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande Vandløbsvæsen, fælles formål Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven Realisering af vådområde i ådalen ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet har godkendt at yde de nødvendige bevillinger til udlæg for etablering af vådområde i ådalen mellem Odder Å og Rævs Å, forudsat at staten yder 100 % dækning af udgifterne til projektet. Byrådet har den 13. januar 2014 godkendt en revideret tidsplan for projektet, herunder at detailprojektering gennemføres. Projektet forventes at koste ca. 5 mio.kr. Skadedyrsbekæmpelse Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system

13 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 130 Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten Teknik Fælles Naturforvaltningsprojekter - Skovrejsning i Boulstrup Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup.

14 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 131 Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel og teletaxa, rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: adm. rejsekort - Teletaxa Tunø Færgen ( ) - Gratis erhvervsfragt Tunø Færgen ( ) Stigende udgifter færgen Tunø Havn Teknisk afdeling Fælles Tunø, øget ø-tilskud - Gratis erhvervsfragt - Tunø færgen Kollektiv trafik, fælles formål Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 2015: Administrationsgebyr for rejsekortet, budgettet er tilført kr.

15 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 132 Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa I 2015 er budgettet tilført kr. til dækning af yderligere områder uden busdækning. Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus. Færgefarten Tunø Færgen og Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. Havneafgift Hou- og Tunø havn Dokning og løbende vedligeholdelse Forsikringer, bygning og løsøre Kiosk, varekøb

16 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 133 Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter Kiosksalg Budget 2014 er tilført kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport. Budgettet vedr. fragtindtægter er i 2015 reduceret med kr. i forbindelse med, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Budget 2015 er tilført kr. til dækning af stigende udgifter til vedligeholdelse af færge og havn, samt opsparing til værftsbesøg Tunø Havn Personale - normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning Indtægter: Salg af el Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter Teknik Fælles Tunø, øget ø-tilskud Efter en modernisering af fordelingsgrundlaget for den del af støtteordningen til kommunerne med mindre øer, som vedrører driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter, modtager Odder Kommune et øget ø-tilskud på kr. årligt. (2014 prisniveau) kr. er i budget 2015 afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. 2014: Tilført Tunø Færgen og Tunø teltplads til dækning af mindre indtægter

17 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne : Indførelse af gratis erhvervsfragt for de erhvervsdrivende på Tunø Tunø området tilføres yderligere kr. til dækning af faldende indtægter, samt opsparing til værftsbesøg i

18 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 135 Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2015 Budget 2014 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Øvrige Juniorklub Gylling Juniorklub Saxild Ungdomsklubber Ungdomsskolen Fritidsområder Tilskud til Haller Bibliotek Drift af IT plan- digitale biblioteker Musikskole Folkeoplysning Odderordningen, lokaletilskud Odder Museum Øvrige kulturelle tiltag - Fremme af kulturprojekter - Europæisk Kulturhovedstad Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj Hou Juniorklub er overgået til foreningsregi, og der budgetteres med et tilskud til halleje på kr. se bemærkning senere. Forskellen mellem det oprindelige budget til juniorklubben i Hou og tilskuddet i alt kr. er overført til skoleområdet til dækning af de forventede merudgifter s.f.a. folkeskolereformen. I sæsonen 14/15 er der på grund af manglende tilslutning ikke afholdt juniorklub i Hundslund og Saxild. Budgettet er bibeholdt under fælles juniorklub. Juniorklubberne i Gylling og Saxild indgår som en del af Landsbyordning, der er etableret begge steder. Landsbyordningen samler børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. I Saxild er budgettet reduceret til at dække sæsonen i 2. halvdel af Forældrebetalingen udgør kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

19 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 136 Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Budgettet dækker efterårssæsonen Timer Lønsum Klubtimer 932 Mødevirksomhed 24 Fælles arr. 24 Vikarer 1,5% Fælles juniorklub Dækker klubben i Hundslund. Klubben har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år, samt forårssæsonen i Saxild. Timer Lønsum Klubtimer 641 Mødevirksomhed 16 Fælles arr. 16 Vikarer 1,5% Ungdomsklub I forbindelse med spareplan er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Ungdomsskolen/fritidsundervisning Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Normering Lønsum Ungdomsskoleinspektør 1,00 Viceinspektør 0,50 Afdelingsleder 0,50 Sekretær 0,40 SSP-konsulent 0,07 Administration i alt 2,

20 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 137 Holdtimer t Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt kr. Budgettet er i 2012 forøget med kr. til dækning af udgifter til rengøring budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Fritidsområder Grønne områder ved Spektrum Budgettet reduceret med kr Budgettet tilføres kr. Tilskud til haller Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan : Tilskud til udbetaling kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2014) Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner).

21 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 138 Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Spektrum - Odder Hou Hallen Hallen, gl.hal Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Tilskud Juniorklub Tilskud til udbetaling ,36 % momstilskud Tilskud i alt Spareplan : Særligt energitilskud til Haller fjernes kr Tilskud til Odder Hallen er reduceret med kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr. Odder Bibliotek Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek: Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv. Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører.

22 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 139 Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Rengøring + vikar Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Lønsum: kr kr kr kr kr. Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse kr. 2008: Budgettet reduceret med kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse kr. Spareplan : Budgettet reduceres med kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af ipads til alle skolebørn i Odder Kommune, kr. 2015: Budgettet er tilført til drift af IT Digitale Biblioteker. Nyt Bibliotekssystem Odder Folkebibliotek og - skolebibliotek indfører nyt bibliotekssystem. Odder Kommune har deltaget i et fælles udbud med 85 andre kommuner og bibliotekssystemet bliver landsdækkende. I alt er der givet en ekstra bevilling på kr. Systemet forventes taget i brug i Musikskole Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Budgetforudsætninger: Budgetændringen i 2011 udgør netto kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk.

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2010. Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning... 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse... 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter... 5-14 Udvalget for Undervisning

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 135 Udlejning: Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 161 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 1 lejemål udlejet på almindelige

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere