Valgprogram En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal"

Transkript

1 En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende ledelse er forudsætningen for positiv udvikling Sund økonomi og stabil skat Klimaet venter ikke på Rudersdal Miljøet er et større og større ansvar Naturens love Trafikken binder os sammen Fremtiden skal udvikles - De mindre børn skal have mere omsorg Folkeskolens rammer skal være i verdensklasse Børn med særlige behov fortjener særlig opmærksomhed Kultur og idræt skaber liv i lokalområderne Tilbud til de unge hele året og hele ugen De aktive ældre og de ældre der har brug for en aktiv indsats Valgprogram Læs videre på Skriv til Livskvalitet for borgerne med behov for støtte Det sunde valg skal være det nemme valg Integration af flygtninge og indvandrere er også vigtigt En bokommune uden en aktiv erhvervsog handelspolitik er en soveby Arbejdsmarkedet er regionalt men vi skal handle lokalt 1

2 For LokalListen er den væsentligste opgave at føre politik i dialog med alle der bor, arbejder eller driver erhverv i Rudersdal Kommune. Vi er fri af de landspolitiske partiers bindinger. Kommunens politik skal udspringe af rudersdalernes oplevelser og erfaringer, og vi skal tage medansvar for den nationale og globale udvikling. Kommunen skal finde løsninger i åben debat om mulighederne og i samarbejde med borgere, brugere og brugernes repræsentanter i bestyrelser og råd på skoler, i lokalområdet og i de mange sociale og kulturelle foreninger. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Vi ønsker dialog med borgerne fra starten og ikke blot ved en høring til allersidst i beslutningsprocessen. Borgerne skal være med til at afdække problemerne og finde alternativer og nye løsninger. De politiske beslutninger skal sætte klare mål for kommunens forvaltning og være åbne for nye måder at føre dem ud i livet på. Man skal kunne have tillid til, at de politiske aftaler bliver overholdt, og at den praktiske udførelse sker i samarbejde mellem brugere, institutioner, foreninger, forvaltning og kommunalbestyrelse. LokalListen lytter til de synspunkter, der kommer frem og går i dialog om dem for at nå frem til løsninger, der er i de flestes interesse. Vi vil ikke presse store beslutninger igennem for at vise handlekraft eller udstede løfter, der ikke kan gennemføres. Vi vil have flest mulige beslutninger lagt ud til dem, der er berørt af dem. Brugerbestyrelsernes ansvar og opgaver skal være veldefinerede og klare og formuleres i samarbejde mellem brugere og kommunalbestyrelse. Brugerbestyrelserne skal ikke være gidsler i upopulære politiske beslutninger, men fungere som sparringspartner og rådgivere overfor kommunalbestyrelsen. LokalListen vil støtte initiativer til at styrke den lokale organisering i vores mange forskellige lokalområder små og store. Men kommunalbestyrelsen skal samtidig være opmærksom på de mange særinteresser, så de stærke ikke får deres vilje på bekostning af de svage. Involvere borgerne i udviklingen af nye politikker og løsninger og ikke blot sende et færdigt oplæg i høring Støtte borgerne i dialogen med kommunen ved at etablere en borgerombudsmand Sætte fokus på kulturen i hele kommunens forvaltning for at skabe en mere lyttende kultur og øge respekten for borgernes synspunkter og holdninger Arbejde aktivt med brugerinnovation Uddelegere til brugerbestyrelser og institutioner uden at fralægge os politisk ansvar Holde åbent hus for borgerne med jævne mellemrum enten fra borgmesterkontoret eller som opposition 2

3 Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal LokalListen ønsker at pleje mangfoldigheden og anerkende forskelligheden i de mange små bysamfund i Rudersdal Kommune med hver deres særpræg. Vi synes, der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde og videreudvikle særpræget. De enkelte områders beboere skal selv have mulighed for at tage initiativer, som styrker deres hverdag og videreudvikler de særlige kvaliteter, som deres område byder på. Det kan være den lokale skole, institutionerne, vejen til skolen, eller det kan være de små butikker, de rekreative områder, de historiske bymiljøer, mødestederne osv. Alle de steder man er omgivet af i sin almindelige hverdag, - og som har sin egen store betydning. Derfor er det vigtigt, at vi får fokus på de lokale områder. Men det er beboerne i småsamfundene, der selv skal gå sammen og tage initiativerne. For det er dem, der ved, hvad der er godt og skidt i hverdagen. De skal fortælle kommunalpolitikerne, hvordan vi skal gøre den samlede kommune endnu bedre at leve i. Bevare Høsterkøb Skole som vigtigt samlingssted og kulturbærer for Høsterkøb, Ravnsnæs, Isterød, Sandbjerg, Ubberød og Brådebæk Renovere Bistrupskolen, fastholde klubtilbud for unge i området og arbejde aktivt for udviklingen af butikslivet ved Vasevej Udvide Vedbæk havn, hvis det samtidig skaber bedre offentlige strande og parkeringsproblemet løses. Styrke foreningsidrætten i Vedbæk ved at stille bedre faciliteter til rådighed for såvel bordtennis og fodbold. Udvikle Holte Midtpunkt som handelscenter og trafikalt knudepunkt. For at finansiere en modernisering og give et arkitektonisk løft er vi villige til at skabe mulighed for at bygge langs banen. Værne om de veldisponerede boligkvarterer, f.eks. hele området omkring Holte Kirke. Skabe mulighed for at en dagligvarebutik kan etablere sig i Øverødområdet inden for det eksisterende erhvervsområde Bevare og udvikle Nærum bibliotek som kulturelt samlingspunkt og oase Øge trafiksikkerheden omkring Trørød med inspiration fra Trørød-trafik Bevare det historiske bymiljø i Søllerød Arbejde aktivt for at give liv til butikslivet i Birkerød ved at fastholde ambitionen om et varehus, tage initiativ til at kontakte relevante butikskæder for at informere om mulighederne i byen og fortsætte forskønnelsen af Hovedgaden fra Pengetorvet ned mod Kongevejen. Medvirke til at en eller flere dagligvarebutikker kan etablere sig i Skodsborg ved at begrænse kommunale forhindringer. 3

4 Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Rudersdals folketal er nogenlunde konstant, men et generationsskifte er ved at være på vej. Vi ønsker en mangfoldighed og variation i befolkningssammensætningen. Vi vil satse på at fastholde og tiltrække børnefamilier. Kommunens politik skal lette denne udvikling ved at gøre det muligt for seniorer og ældre at finde en mere overkommelig bolig, når det er aktuelt, så nye, unge familier kan overtage de store huse og haver til glæde for alle parter og kommunen som helhed. Det betyder, at der især skal bygges mindre boliger på de tilbageværende byggegrunde især til de ældre men også til de unge, der flytter hjemmefra. Kommunen skal opmuntre byggeriet af de nødvendige ungdoms- og ældreboliger og støtte det økonomisk som almennyttige boliger, hvor det er nødvendigt. Samtidig skal vi fremme en omdannelse af velbeliggende villakvarterer tæt på butikscentre og trafikknudepunkter, hvor en mere intensiv anvendelse kan skabe større mangfoldighed i boligudbuddet. Her skal vi gøre det muligt for husejerne selv at skabe nye boligformer f.eks. ved opdeling af større huse og grunde og supplerende byggeri. Ved omdannelse af nye store byområder lægger vi vægt på at etablere en varieret boligmasse med en blanding af store og små, dyre og billigere boliger. Vi skal ved aktiv byplanlægning undgå ghettodannelse af den ene eller anden art. Sikre en blanding af store og små boliger på Forsvarskommandoens arealer Udnytte mulighederne for at bygge flere ældre- og almennyttige boliger i samarbejde med boligselskaberne Skabe mulighed for byfortætning i villaområderne og tæt ved stationerne Engageret og anerkendende ledelse er forudsætningen for positiv udvikling Kommunens forvaltning og institutioner skal være attraktive arbejdspladser, hvor man selv kan sætte sit præg på løsningen af opgaverne. Vi skal opmuntre til kreativitet, nytænkning og åbenhed. Medarbejderne er også vigtige for det lokale demokrati og skal opmuntres til at deltage i den offentlige debat. Det skaber innovation og arbejdsglæde. Kommunen skal sikre faglige udviklingsmuligheder, som kan tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Medarbejderne gør et godt stykke arbejde, og det skal de have at vide. Det giver selvtillid og god service. LokalListen ønsker en målrettet lederuddannelse, som er afpasset den enkeltes og kommunens behov. Den politiske ledelse skal være mere professionel og ansvarlig i relation til medarbejderne i kommunen og skabe plads for involvering af borgerne i den politiske proces. Invitere til dialog og debat med medarbejderen også offentligt. Ingen ansat må være nervøs for at engagere sig i offentlig debat eller i politisk arbejde. Sikre professionel rekruttering uden politisk indblanding Arbejde med tiltrækning og fastholdelse af kompetente medarbejdere og ledere gennem en personalepolitik, der ikke kun er ord, men også handling. Målrettet personlig lederuddannelse, som er afpasset den enkeltes og kommunens behov. 4

5 Sund økonomi og stabil skat Grundlaget for en frugtbar udvikling er en stabil økonomisk politik, som gør det muligt at tage langsigtede beslutninger og samtidig eksperimentere med nye løsninger. LokalListen vil følge udviklingen kritisk sammen med borgerne for at belyse de problemer, som opstår undervejs. Og for at se på mulighederne for at effektivisere eller løse opgaverne anderledes. Rudersdal har en sund økonomi, der gør det muligt at hæve serviceniveauet ved omprioriteringer og effektiviseringer uden skattestigninger. LokalListen mener, at det nuværende skatteniveau er passende - vi går ikke efter Danmarks laveste skatteprocent, men er tilfreds med den næstlaveste! Vi vægter en veldrevet kommune med et serviceniveau som matcher borgernes forventninger og ønsker højere. Holde skatten i ro Effektivisere administrationen og omprioritere for at skabe mulighed for at hæve serviceniveauet på udvalgte områder Klimaet venter ikke på Rudersdal Vi ønsker, at Rudersdal skal være blandt Danmarks fremmeste miljø- og klimakommuner. Derfor skal Rudersdal sætte en klar målsætning om at blive CO 2 -neutral senest om 20 år. Rudersdal har - som en af de mest ressourcestærke kommuner i landet og med sin nærhed til Scion DTU, DTU og resten af det tekniske og naturvidenskabelige miljø - en naturlig pligt til at være med langt fremme. Den nuværende klimapolitik er kortsigtet og høster kun de mest "lavthængende frugter". Mange andre kommuner er væsentligt længere fremme og fokuserer ikke alene på kommunen som virksomhed men også som geografisk område. Kommunen skal gå i spidsen med energibesparelser, energieffektivisering og brug af vedvarende energi i de offentlige bygninger. De mest energieffektive maskiner og køretøjer skal være en selvfølge i den kommunale virksomhed og der skal føres en konsekvent, grøn indkøbspolitik i alle dele af forvaltningen. Inddrage borgernes, erhvervslivets og trafikkens CO 2 -udslip i klimastrategien Vedtage en ambition om, at Rudersdal som geografisk område skal være CO 2 - neutralt seneste 2029 Knytte Rudersdal til netværket af Klimakommuner Sikre at offentligt byggeri er energiklasse 1 og etablere projekter med vedvarende energi, f.eks. solcelle- og jordvarmeanlæg, ved offentligt byggeri Arbejde aktivt for, at de almennyttige boliger i kommunen bliver energirenoveret Sætte fokus på nødvendige klimatilpasninger, så vi undgår oversvømmelser og overløb fra kloaker Give borgere og erhvervsliv kompetent vejledning og rådgivning om klima med en lokal Agenda 21 koordinator/ grøn Guide. 5

6 Miljøet er et større og større ansvar Den overordnede udfordring er at bidrage til en omlægning af forbrug og livsstil, som er nødvendig for en miljømæssig bæredygtig udvikling. Kommunen skal arbejde konsekvent på at nedbringe alle former for forurening i sin virksomhed og vise vejen hvad angår besparelser på vandforbrug og andre naturressourcer. Kommunens skal stille sine erfaringer til rådighed for kommunens borgere og virksomheder. Vi skal give adgang til den bedste information om, hvad man selv kan gøre for at blive mere miljøvenlig og opmuntre til ressourcebesparelser og genbrug ved tilrettelæggelse og prissætning af affaldshåndteringen. Her tænker vi på kravene om sortering af de mange slags affald og afhentning af brugbare materialer på genbrugsstationerne. Det er nu kommunens ansvar at beskytte vores grundvand, og vi skal etablere et effektivt samarbejde med de omliggende kommuner om vandkvalitet og vandmængder i vores søer og vandløb, som kan sikre grundvandstanden og beskytte grundvandet mod forurening. Det er kun få af vore vandløb og vandområder, som lever op til EU's og den danske lovgivnings krav om en tilfredsstillende biologisk kvalitet, og det vil kræve en stor indsats at få rettet op på forholdene. En af vejene frem mod en lokal, bæredygtig udvikling er inddragelse af borgere og virksomheder. Sikre bedre og mere effektiv styring af storskraldsordning; flere lokale opsamlingsstationer til flasker og aviser; bedre batteriindsamling og oplysning om regler og muligheder for aflevering af medicin Prioritere undervisning i miljø og energi i skoler og institutioner Skabe mulighed for direkte genbrug på blokken i Birkerød og udbygge Genbrugsen i Containerhaven Arbejde for udvidelse af fjernvarmenettet Udvikle forsøgsordning med tilskud til kompostbeholdere til haveejere Give borgere og erhvervsliv kompetent vejledning og rådgivning om miljø med en lokal Agenda 21-koordinator/Grøn Guide 6

7 Naturens love Kommunens overordnede opgave er at beskytte vores naturområder, så de kan rumme et rigt plante- og dyreliv. Skove og naturområder skal hænge sammen, så dyrene kan bevæge sig uhindret rundt i landskabet, og de vilde planter kan sprede sig også ud over kommunegrænsen. Men der er også brug for at bekæmpe de såkaldt invasive arter som for eksempel bjørneklo, som breder sig på bekostning af den hjemmehørende natur. Vandløb og vådområder er specielt følsomme over for vore påvirkninger og kræver særlig opmærksomhed. Mange nødlidende vandløb skal restaureres, søer skal renses og vandføringen sikres året rundt. Kommunens grønne områder skal drives naturnært, og kommunen skal med sit eksempel vise og rådgive de private lodsejerne, om hvordan de selv kan skabe et rigere dyre- og planteliv. Vi skal styrke respekten for naturen ved at fastholde klare grænser mellem by og land. Samtidig skal der være nem adgang fra kommunens boligområder til den omgivende natur, så vi alle får muligheder for at komme ud i naturen. Det stinet, som skal forbinde de enkelte områder, skal suppleres og udbygges, så vi får et sammenhængende net af stier fra Øresund til Sjælsø og Furesø med gode forbindelser til nabokommunerne på alle sider. Nye stier må gerne begynde primitivt. Det vigtigste er adgangsmuligheden. Senere kan man altid forbedre kvaliteten. Arbejde for øget adgang til de rekreative områder og udvikling af de grønne stier Bevare de åbne landskaber og føre en restriktiv politik overfor udvidelser af bebyggelse i landzone Indføre krav om afløb til faskine på egen grund ved nybyggeri undersøge mulighed for tilskud til etableringen af faskiner ved eksisterende byggeri Udvikle en ambitiøs lokal vandmiljøplan Systematisk oprense søer og vandløb gennem en fast årlig og prioriteret pulje Trafikken binder os sammen Biltrafikken stiger fortsat, og det er stadigt mere nødvendigt at afhjælpe de største gener. Kommunen kan yde et langsigtet bidrag til at dæmpe trafikken ved at anlægge parkeringspladser og bedre faciliteter for de rejsende ved stationerne og koncentrere erhvervsbyggeri tæt på trafikknudepunkterne. Trafiksikkerheden er det vigtigste. Farten skal ned ved skiltning, signaler, hastighedsmålere, stærekasser, indsnævringer, rundkørsler og - om nødvendigt - bump. Der skal bygges tunneler og broer, så man sikkert kan krydse de mest befærdede veje. Vi skal nedbringe den lokale biltrafik ved at skabe et sammenhængende net af sikre cykelveje og gangstier til skoler og fritidstilbud, så forældre trygt kan sende deres børn af sted på egen hånd. Cykelstier og gangstier skal samtidig gøre det let at nå frem til offentlig og privat service, til dagligvarebutikker, til fritidstilbud og til vores skove og naturområder, så vi tilskynder til at bruge cyklen og benene til de korte ture. Sammenhængende busruter skal gøre det nemt og hurtigt at komme rundt i kommunen uden bil. Det vil også bidrage til at formindske trafikkens støj- og luftforurening. 7

8 Fredeliggøre strækningen Bregnerødvej/Kajerødvej om nødvendigt ved at gennemføre Underføringen af Birkerød Parkvej. Arbejde for 10 minutters togdrift i Vedbæk og fastholdelse af nattog til Birkerød og Holte efter forsøgsperiodens udløb Indføre serviceordning eller taxabus for ældre og andre, som ikke selv kan klare transporten i dagligdagen Midlerne til vejenes vedligeholdelse skal vi først og fremmest bruge på overordnede trafikveje, som er de mest brugte og som bliver mest slidt. Mange flere af de mindre og lokale boligveje skal vi gøre til private fællesveje, hvis udformning og vedligeholdelse fastlægges sammen med beboerne. Udvide parkeringsmuligheder for biler og cyklister på stationerne i kommunen Etablere flere cykelstier (ikke cykelbaner) bl.a. omkring Nærum Gymnasium, Søndervangen, Tornevangsvej, Øverødvej, Frydenlundsvej Systematisk gennemgå og udbedre trafikforhold omkring skoler og institutioner Skabe intelligente trafiksikkerhedsforanstaltninger, som øger trygheden og gør det mere attraktivt at cykle og gå i Rudersdal. Arbejde for hurtigbusser til lokale knudepunkter Fremtiden skal udvikles - De mindre børn skal have mere omsorg Dagpasningen skal være et rummeligt kvalitetstilbud til børn og forældre. Barnet skal opleve omsorg og tryghed, og der skal være fokus på barnets selvværd og dets fysiske, sociale og intellektuelle udvikling. Kommunen skal prioritere ansættelsen af uddannet personale, en god normering og uddannelse og udvikling af personale og ledelse. Den enkelte institution skal i samarbejde med forældrene fastlægge en klar linje for sin pædagogik og aktiviteter og kunne give den sit særlige præg. 8

9 Pasningstilbuddene skal dække alle områder af kommunen, så man kan få en plads i sit nærområde. Der skal være større fleksibilitet i åbningstiderne, og daginstitutionerne skal samarbejde med skoler om børnenes overgang til skole. Vi prioriterer, at de fysiske rammer er udviklende, trygge, moderne og rene. Legepladserne og udearealerne skal også være i orden og motivere til fysisk aktivitet. Børnene skal have sund og økologisk mad så vidt muligt lavet i institutionen. Sikre at mangfoldigheden og nærheden i dagtilbuddene bliver bevaret, så man altid kan få en plads i nærområdet helst indenfor skoledistriktet. Anvende det faldende børnetal til at forbedre de fysiske rammer for børnene og øge antallet af kvadratmeter pr. barn: f.eks. 20 børnehavebørn pr. stue i stedet for 22. Afsætte ressourcer til udvikling af udearealer og legepladser. Forøge personalenormeringen for at sikre kvalitet og omsorg - også under sygdom og i institutionernes ydertimer. Sikre at områdeledelse ikke bliver et politisk alibi for upopulære politiske beslutninger, men en organisatorisk enhed som giver mere tid til kvalitet i de enkelte huse og ikke går på kompromis med brugernes indflydelse i dagligdagen. Folkeskolens rammer skal være i verdensklasse Skolen skal være en tryg ramme om børnenes personlige udvikling og give dem et højt fagligt niveau. De politiske rammer skal fokusere på skolernes resultater og mindre på, hvordan de opnås. Dette skal overlades til skolerne til ledelsen, lærere, elever og forældre og vi skal udvide deres muligheder for selv at handle for at styrke det lokale engagement og udvikle det helt specielle ved hver enkelt skole. Eleverne skal inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen for at give dem medejerskab til skolen og direkte erfaringer med demokrati, og man skal skabe forbindelse mellem fagene i tværfaglige projekter. Engelsk skal styrkes, vi skal opmuntre til også at lære andre fremmedsprog, og skolerne skal arbejde sammen om at tilbyde et bredt udbud af valgfag. Garantere, at alle barnets måltider i institutionen er sunde og dækket af den nye obligatoriske madordning, så ingen skal betale ekstra eller smøre ekstra madpakker for at undgå sult. 9

10 Skolefritidsordninger og klubtilbud på skolerne skal være en integreret del af skolens liv med fokus på udvikling af børnenes sociale kompetencer. SFO er og SFK er skal være åbne for et aktivt fritidsliv og hjælpe børnene til at knytte kammeratskaber. Pædagoger og lærere har pligt til at samarbejde om børnene, og kommunen skal planlægge og budgettere med dette samarbejde. Satse på uddannelse og sparring for skoleledelserne og personalet Skabe en kultur som anerkender og belønner den gode lærer Øge fokus og tid til pædagogisk udvikling i SFO Bevare alle skoler og sikre skolernes mangfoldighed og lokale tilknytning ved bl.a. at styrke skolernes rolle i nærområderne i fritids- og klublivet Forbedre rengøringen og afsætte flere ressourcer til vedligeholdelse og modernisering af skoler og legepladser Sikre at motion og bevægelse indgår mere aktivt i skoledagen, og at alle børn kan svømme, når de forlader Folkeskolen Sikre tidssvarende og inspirerende undervisningsmaterialer til alle børn i alle fag. Gennemføre tiltag, der styrker rekruttering og fastholdelse af ledere, lærere og pædagoger i kommunen. Arbejde på frit valg mellem tysk og fransk i 7. klasse/valgfrit 3. fremmedsprog i 8.klasse Sætte fokus på, at skolerne lever op til vedtagne målsætninger. Børn med særlige behov fortjener særlig opmærksomhed Undervisningen skal være tilpasset eleverne, og specialundervisning skal så vidt muligt erstattes af en differentieret undervisning i klassen, der er tilpasset den enkelte elev. Uden at gå på kompromis med klassens samlede trivsel og læring. De svageste børn, børn med særlige forudsætninger og de tosprogede børn skal have særlig opmærksomhed og særlige tilbud. Kommunen skal fastholde egne specialtilbud og klasser for ordblinde, børn med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme etc. Men vi skal også erkende, at kommunen ikke altid har den nødvendige specialviden og vi skal være villige til at investere i specialiserede regionale tilbud. Børn med særlige forudsætninger skal så vidt muligt rummes inden for det samlede skolevæsen gennem undervisningsdifferentiering og tilbud om specialundervisning. Tvangsanbringelser af børn i vanskelige vilkår er som udgangspunkt sidste udvalg, men kommunen må ikke være bange for at gribe ind. Vi skal prioritere forebyggelse højere, men ikke spare på løsningerne. Sikre hurtigere udredning og bedre støtte til børn med særlige behov. Afsætte ressourcer til at skabe en skolekultur som både kan rumme børn med særlige behov og særlige forudsætninger. Sikre, at efteruddannelse, elevplaner, evalueringer og brugerundersøgelser også inkluderer specialområdet. Prioritere de nødvendige ressourcer til forebyggelse og behandling af børn i vanskelige vilkår. Arbejde på øget samarbejde med erhvervslivet om undervisningen. 10

11 Kultur og idræt skaber liv i lokalområderne Rudersdal rummer en perlerække af bevaringsværdige bygninger, monumenter, parker, have og bymiljøer, som skal sikres for eftertiden. Kultur- og fritidslivet gør byerne levende og binder kommunen sammen. Det lever både på grund af rudersdalernes egen indsats og institutionernes initiativer. Vi skal udforme rammerne sammen med de aktive i foreningslivet, i brugerbestyrelser og interesseorganisationer og med de professionelle i institutionerne. Give plads til og skabe synergi mellem elite, bredde og uorganiseret idræt udenfor foreninger og bakke op om erhvervslivets initiativer for at støtte idrætten Sikre fritids- og kulturaktiviteter i nærområdet. Det skal være lettere for unge og ældre at komme til fritidsaktiviteter. Afstand og manglende transportmuligheder må ikke begrænse udfoldelsesmulighederne. Alle skal have mulighed for fysisk udfoldelse som en del af deres dagligdag. Vi mener at der kan ske et frugtbart samarbejde mellem eliteidrætten og breddeidrætten, ligesom den uorganiserede idræt spiller en meget stor rolle. Vi vil sikre gode vilkår og uddannelse af de frivillige ledere og ildsjæle i forenings- og idrætsliv, for at gøre det mere attraktivt at være frivillig træner. Biblioteker, musikskoler, lokalarkiver og de kulturelle foreninger skal selv kunne tilrettelægge deres aktiviteter, og der skal være mulighed for at arrangere koncerter, matinéer, skovture for familier samt leg og motion i vores parker. Udvide idrætsfaciliteterne i den sydlige ende af kommunen: udendørs fodboldbaner, idrætshaller og indendørs tennisbaner Øge fokus på de frivillige i forenings- og idrætsliv med hensyn til uddannelse og vilkår. Det betyder, at der gives attraktive tilbud om både personlig og faglig uddannelse til den enkelte. Nedsætte et fagkyndigt råd, der kan rådgive om den lokale kulturarv og sikre at den lokalhistoriske viden bliver nyttiggjort i den politiske beslutningsproces. Fastholde Mantziusgården som kulturcenter og ikke inddrage det ene lokale efter det andet til kommunal administration. Videreudvikle Mariehøjcentret i dialog med kommunens sydlige foreninger. 11

12 Tilbud til de unge hele året og hele ugen Der er brug for en samlet ungdomspolitik som prioriterer kommunens mange forskellige tilbud. Ungdomsskolen skal støtte og samordne klubaktiviteterne og opmuntre de unges egne initiativer, så der skabes en vifte af klubber og væresteder rundt om i alle lokalområder. Den skal samarbejde med de unge og deres forældre, med skolen og andre fritidstilbud og den skal give et bredt undervisningstilbud til de årige, herunder lektiehjælp og supplerende undervisning i folkeskolens fag. Åbningstider og lokaler skal passe til de unges behov. Udover ungdomsskolen skal der være mødesteder for de årige, som de unge selv er med til at præge. Over for de udsatte børn og unge er der brug for en opsøgende indsats fra kommunen og særlige klubtilbud og mentorordninger ikke mindst i forhold til de, der er anbragt udenfor hjemmet. Etablere flere weekend-tilbud f.eks. weekend med lejrtur og natløb, musik-weekend, danse-weekend, kreativ-weekend. Udvikle fleksible klubtilbud og mentorordninger for udsatte unge Etablere flere lokale klubber i nærmiljøet omkring skolerne og sikre klubbernes åbningstid i weekenden og ferierne Støtte initiativer fra unge til etableringen af nye væresteder eller et ungdomsråd Være åben overfor etableringen af private diskoteker i kommunen. Det er bedre de unge bliver hjemme tæt på forældrene, end drøner rundt i København. Arbejde for øvelokaler til den selvorganiserede rytmiske musik i lokalområderne De aktive ældre og de ældre, som har brug for en aktiv indsats Langt de fleste ældre er velfungerende og deltager aktivt i foreningsliv og andre aktiviteter, som også er med til at skabe oplevelser og udfoldelsesmuligheder for andre aldersgrupper. Det såkaldte grå guld er en vigtig ressource, som kommunen skal værdsætte, og skabe gode rammer for et aktivt liv som senior. Det er afgørende, at de ældre har adgang til butikker, service og fritidsaktiviteter overalt i kommunen og gode transportmuligheder, så det er let at komme rundt. Støtte til hjemmehjælp, sygepleje og hjælpemidler, ændringer af boligen, servicebus mv. gør det muligt for den ældre at opretholde hidtidige livsform. Spisemuligheder i plejecentrene, natplejepladser mv. kan yderlige forlænge den tid, de kan blive boende i eget hjem. Når det på et tidspunkt bliver nødvendigt at finde en mere passende bolig eller en plejeplads, er det afgørende, at kommunen står parat med de nødvendige tilbud. Behovet for aktivitetstilbud, boliger og hjælp til ældre vil stige. Vi skal fortsat have som mål at hjælpe de ældre til at klare sig selv længst muligt. Men målsætningen om længst muligt i eget hjem må ikke være en undskyldning for mangel på bedre løsninger i en tid med flere og flere ældre, og det må ikke ske på bekostning af den enkeltes værdighed. Samarbejdet med pårørende skal prioriteres højt, og dialog med den ældre og de pårørende er at vigtigt redskab for at sikre værdighed og livskvalitet for den plejekrævende ældre i de sidste år. 12

13 opretholde et godt og indholdsrigt liv, skal kommunen tilbyde en bred vifte af hjælpemuligheder uden ventelister i offentligt regi eller fra private operatører, hvor det er praktisk og økonomisk hensigtsmæssigt. Støtten til sindslidende i form af boliger, bofællesskaber, væresteder og aktiviteter skal udbygges. Enhver kan få behov for offentlig hjælp i forbindelse med sygdom eller sociale problemer. Når det bliver nødvendigt, skal der være tillid og gensidig respekt, når man møder forvaltningen. Skabe mere tid til omsorg og nærvær i hjemmeplejen ved at reducere tiden til registrering og procedurer Arbejde for etableringen af et hospice i kommunen og bedre forhold for døende på plejehjemmene Understøtte tilbud om træning og motion for ældre uden visitation - herunder vedligeholdelsestræning Sikre fleksibel og ældrevenlig transport uden visitation for at fastholde uafhængigheden og muligheden for selv at købe ind og at deltage i aktiviteter og socialt samvær Udstyre alle relevante offentlige bygninger med teleslynge Sætte fokus på forebyggelse af demens og hvordan man i så høj grad som muligt bevarer selvstændigheden ved konstatering af demens Sikre at ældre ikke forbliver på hospitaler på grund af mangel på kapacitet på ældrecentrene i kommunen Livskvalitet for borgere med behov for støtte Sagsbehandlingen skal være åben og til at gennemskue, og medarbejderen skal møde borgeren som et menneske, der selv kan bidrage til at løse problemerne. Sikre handicaptilgængelighed i alle kommunens bygninger, ved ombygninger af veje og stier og ved at samarbejde med butikslivet om etablering af handicapvenlig adgang. Sikre en sagsbehandling hvor mennesket og respekten for det enkelte individ er i centrum. Udvikle en samlet plan for socialt velvære, der modvirker ensomhed og isolation Løbende ombygge og renovere boliger og væresteder for sindslidende og handicappede for at sikre moderne faciliteter for brugere og personale og for at sikre værdighed og selvstændighed for brugerne Tilskynde foreningslivets til at inddrage og involvere handicappede og sindslidende Etablere en god og fleksibel ledsagerordning og sikre at normeringerne inkluderer tilbud om sociale aktiviteter og ferier For at gøre det muligt for handicappede med behov for hjælp og pleje at 13

14 Det sunde valg skal være det nemme valg Kommunen skal opprioritere arbejdet med at forebygge livsstilssygdomme i alle aldersgrupper. Sundhedspolitikken skal arbejde med det brede sundhedsbegreb, fokusere mere på forebyggelse og inkludere alle aldersgrupper. Det sunde måltid og muligheden for daglig motion skal være en naturlig del i alle institutioner i Rudersdal. Den primære sundhedspleje skal bidrage til det forebyggende arbejde med at skabe gode udviklingsbetingelser for børn og unge og støtte familien i at gøre det rigtige for deres børn. Børneinstitutioner og skoler skal stimulere børns glæde ved at røre sig. Der skal være udfordrende legepladser, idræt og svømning. Sikre skoleveje skal gøre det muligt for børn og unge at cykle til skole og fritidsaktiviteter. Kantiner og madordninger skal sørge for sund mad til børn og unge i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. For de ældre skal der især være fokus på vedligeholdelse af et godt helbred og på genoptræning efter sygdom. Vi støtter opførelsen af sundhedscentre, hvor flere forskellige sundhedsfunktioner samles. Kommunen skal anvise muligheder og gå forrest for at skabe samarbejde blandt de private aktører. Arbejde for at skabe aktive ude- og legemiljøer for børn samt motivere flere til at cykle og gå ved at øge trafiksikkerheden Støtte ældreidræt og sociale aktiviteter, som bidrager til mentalt velvære Udvide idrætsfaciliteterne i den sydlige ende af kommunen, hvor behovet er størst Nedlægge kommunale solarier Integration af flygtninge og indvandrere er også vigtigt Kommunen skal være åben over for de nye danskere og se dem som fuldgyldige medlemmer af samfundet. Vi skal se mangfoldigheden som et positivt element. Integrationen i Rudersdal skal være i verdensklasse - hvis ikke vi kan løfte opgaven, er der ingen der kan. I skolen skal der være særlig opmærksomhed på sprogundervisning for de tosprogede, og udover dansk som fremmedsprog skal der tilbydes modersmålsundervisning. Sprogcentre, forvaltning og det lokale erhvervsliv skal arbejde sammen om at skaffe tilflyttere i arbejde og kommunen skal selv prioritere ansættelse af de nye danskere og deres børn. Kommunen skal ligge i front i alle målinger på integrationsområdet. Se nydanskere og udlændige på kortere ophold som en ressource i lokalsamfundet Prioritere dansk som andet sprog i daginstitutioner og skoler ud fra konkrete behov Udarbejde en sundhedspolitik med fokus på forebyggelse i alle aldre Gå foran i etableringen af minimum 2 sundhedscentre i kommunen Arbejde med integration af nydanskere og udlændinge i foreningslivet gennem incitamenter og fælles kommunale initiativer Skabe bevidsthed om fordelingen af nydanskere ved anvisning af almennyttige boliger 14

15 En bokommune uden en aktiv erhvervsog handelspolitik er en soveby Sikre erhvervslivet reel indflydelse og del i formandskabet i det nye erhvervsråd Sætte fokus på byggesagsbehandlingen og kommunens muligheder for at gøre den administrative opgave lettere for erhvervslivet Prioritere erhvervsrådgivning og lokale iværksættermiljøer Samarbejde med erhvervslivet om lokal kultur og idræt I Rudersdal bor mange veluddannede borgere og kommunen skal være det oplagte sted for videnstunge virksomheder IT, forskning og service samtidig med, at der er plads til mindre virksomheder og håndværk, der kan betjene borgere og det lokale erhvervsliv. Kommunen skal være åben over for nye virksomheder og innovatorer, der kan skabe nye, interessante arbejdspladser. Det vil gøre det muligt for flere at finde beskæftigelse lokalt og gøre pendling unødvendig. Der skal lægges nye arbejdspladser tæt på stationerne og andre trafikalt velbeliggende områder, og omdannelse af de ældre erhvervsområder skal bruges til at tiltrække moderne vidensvirksomheder. Vi skal intensivere dialogen mellem erhvervsliv og vores kommune, og vi skal gøre det klart for virksomhederne, at vi forventer, de bidrager til energibesparelser og bekæmpelse af forurening og hjælper med at løse de sociale problemer ved for eksempel at stille fleksjob til rådighed. Butikshandelen skal udvikles, så der er et dækkende udbud af dagligvarer i alle bysamfund som kan nås til fods og på cykel. I de større centre Birkerød Gågade, Holte og Nærum og Vedbæk skal der være mulighed for at udvide butiksforsyningen. I de mindre byer skal der være mulighed for en udvikling af de lokale butikker, så de fortsat kan drives lønsomt. LokalListen vil Skabe en mere handlingsorienteret erhvervspolitik Rudersdal skal ikke bare være en bokommune 15 Arbejdsmarkedet er regionalt men vi skal handle lokalt Selv om vi bor i et område med forholdsvis god beskæftigelse er der mennesker, der har brug for kommunens hjælp til at finde ud af, hvor deres kompetencer kan bruges, hvis de bliver arbejdsløse Det kræver, at kommunen får et bedre netværk blandt de lokale arbejdsgivere. Ved sygdom skal kommunen kunne hjælpe den syge til at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Man skal søge at forebygge arbejdsbetingede sygdomme ved konstant at have fokus på arbejdsmiljøet. Som stor arbejdsgiver har kommunen selv et særligt ansvar: både ved at skabe gode arbejdsmiljøer og som et forbillede på rummelighed med plads til folk med nedsat erhvervsevne og ved at tilbyde ansættelse til nydanskere og deres børn. LokalListen vil Sætte fokus på jobcentrets stil og tone i dialogen med de ledige med fokus på opfølgning og respekt for den enkelte lediges kompetencer og personlighed Samarbejde med erhvervslivet om det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af langtidssyge i relevant arbejde Fortsætte indsatsen med særligt fokus på de svageste ledige herunder muligheden for arbejde i kommunens eget regi.

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere