Valgprogram En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal"

Transkript

1 En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende ledelse er forudsætningen for positiv udvikling Sund økonomi og stabil skat Klimaet venter ikke på Rudersdal Miljøet er et større og større ansvar Naturens love Trafikken binder os sammen Fremtiden skal udvikles - De mindre børn skal have mere omsorg Folkeskolens rammer skal være i verdensklasse Børn med særlige behov fortjener særlig opmærksomhed Kultur og idræt skaber liv i lokalområderne Tilbud til de unge hele året og hele ugen De aktive ældre og de ældre der har brug for en aktiv indsats Valgprogram Læs videre på Skriv til Livskvalitet for borgerne med behov for støtte Det sunde valg skal være det nemme valg Integration af flygtninge og indvandrere er også vigtigt En bokommune uden en aktiv erhvervsog handelspolitik er en soveby Arbejdsmarkedet er regionalt men vi skal handle lokalt 1

2 For LokalListen er den væsentligste opgave at føre politik i dialog med alle der bor, arbejder eller driver erhverv i Rudersdal Kommune. Vi er fri af de landspolitiske partiers bindinger. Kommunens politik skal udspringe af rudersdalernes oplevelser og erfaringer, og vi skal tage medansvar for den nationale og globale udvikling. Kommunen skal finde løsninger i åben debat om mulighederne og i samarbejde med borgere, brugere og brugernes repræsentanter i bestyrelser og råd på skoler, i lokalområdet og i de mange sociale og kulturelle foreninger. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Vi ønsker dialog med borgerne fra starten og ikke blot ved en høring til allersidst i beslutningsprocessen. Borgerne skal være med til at afdække problemerne og finde alternativer og nye løsninger. De politiske beslutninger skal sætte klare mål for kommunens forvaltning og være åbne for nye måder at føre dem ud i livet på. Man skal kunne have tillid til, at de politiske aftaler bliver overholdt, og at den praktiske udførelse sker i samarbejde mellem brugere, institutioner, foreninger, forvaltning og kommunalbestyrelse. LokalListen lytter til de synspunkter, der kommer frem og går i dialog om dem for at nå frem til løsninger, der er i de flestes interesse. Vi vil ikke presse store beslutninger igennem for at vise handlekraft eller udstede løfter, der ikke kan gennemføres. Vi vil have flest mulige beslutninger lagt ud til dem, der er berørt af dem. Brugerbestyrelsernes ansvar og opgaver skal være veldefinerede og klare og formuleres i samarbejde mellem brugere og kommunalbestyrelse. Brugerbestyrelserne skal ikke være gidsler i upopulære politiske beslutninger, men fungere som sparringspartner og rådgivere overfor kommunalbestyrelsen. LokalListen vil støtte initiativer til at styrke den lokale organisering i vores mange forskellige lokalområder små og store. Men kommunalbestyrelsen skal samtidig være opmærksom på de mange særinteresser, så de stærke ikke får deres vilje på bekostning af de svage. Involvere borgerne i udviklingen af nye politikker og løsninger og ikke blot sende et færdigt oplæg i høring Støtte borgerne i dialogen med kommunen ved at etablere en borgerombudsmand Sætte fokus på kulturen i hele kommunens forvaltning for at skabe en mere lyttende kultur og øge respekten for borgernes synspunkter og holdninger Arbejde aktivt med brugerinnovation Uddelegere til brugerbestyrelser og institutioner uden at fralægge os politisk ansvar Holde åbent hus for borgerne med jævne mellemrum enten fra borgmesterkontoret eller som opposition 2

3 Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal LokalListen ønsker at pleje mangfoldigheden og anerkende forskelligheden i de mange små bysamfund i Rudersdal Kommune med hver deres særpræg. Vi synes, der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde og videreudvikle særpræget. De enkelte områders beboere skal selv have mulighed for at tage initiativer, som styrker deres hverdag og videreudvikler de særlige kvaliteter, som deres område byder på. Det kan være den lokale skole, institutionerne, vejen til skolen, eller det kan være de små butikker, de rekreative områder, de historiske bymiljøer, mødestederne osv. Alle de steder man er omgivet af i sin almindelige hverdag, - og som har sin egen store betydning. Derfor er det vigtigt, at vi får fokus på de lokale områder. Men det er beboerne i småsamfundene, der selv skal gå sammen og tage initiativerne. For det er dem, der ved, hvad der er godt og skidt i hverdagen. De skal fortælle kommunalpolitikerne, hvordan vi skal gøre den samlede kommune endnu bedre at leve i. Bevare Høsterkøb Skole som vigtigt samlingssted og kulturbærer for Høsterkøb, Ravnsnæs, Isterød, Sandbjerg, Ubberød og Brådebæk Renovere Bistrupskolen, fastholde klubtilbud for unge i området og arbejde aktivt for udviklingen af butikslivet ved Vasevej Udvide Vedbæk havn, hvis det samtidig skaber bedre offentlige strande og parkeringsproblemet løses. Styrke foreningsidrætten i Vedbæk ved at stille bedre faciliteter til rådighed for såvel bordtennis og fodbold. Udvikle Holte Midtpunkt som handelscenter og trafikalt knudepunkt. For at finansiere en modernisering og give et arkitektonisk løft er vi villige til at skabe mulighed for at bygge langs banen. Værne om de veldisponerede boligkvarterer, f.eks. hele området omkring Holte Kirke. Skabe mulighed for at en dagligvarebutik kan etablere sig i Øverødområdet inden for det eksisterende erhvervsområde Bevare og udvikle Nærum bibliotek som kulturelt samlingspunkt og oase Øge trafiksikkerheden omkring Trørød med inspiration fra Trørød-trafik Bevare det historiske bymiljø i Søllerød Arbejde aktivt for at give liv til butikslivet i Birkerød ved at fastholde ambitionen om et varehus, tage initiativ til at kontakte relevante butikskæder for at informere om mulighederne i byen og fortsætte forskønnelsen af Hovedgaden fra Pengetorvet ned mod Kongevejen. Medvirke til at en eller flere dagligvarebutikker kan etablere sig i Skodsborg ved at begrænse kommunale forhindringer. 3

4 Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Rudersdals folketal er nogenlunde konstant, men et generationsskifte er ved at være på vej. Vi ønsker en mangfoldighed og variation i befolkningssammensætningen. Vi vil satse på at fastholde og tiltrække børnefamilier. Kommunens politik skal lette denne udvikling ved at gøre det muligt for seniorer og ældre at finde en mere overkommelig bolig, når det er aktuelt, så nye, unge familier kan overtage de store huse og haver til glæde for alle parter og kommunen som helhed. Det betyder, at der især skal bygges mindre boliger på de tilbageværende byggegrunde især til de ældre men også til de unge, der flytter hjemmefra. Kommunen skal opmuntre byggeriet af de nødvendige ungdoms- og ældreboliger og støtte det økonomisk som almennyttige boliger, hvor det er nødvendigt. Samtidig skal vi fremme en omdannelse af velbeliggende villakvarterer tæt på butikscentre og trafikknudepunkter, hvor en mere intensiv anvendelse kan skabe større mangfoldighed i boligudbuddet. Her skal vi gøre det muligt for husejerne selv at skabe nye boligformer f.eks. ved opdeling af større huse og grunde og supplerende byggeri. Ved omdannelse af nye store byområder lægger vi vægt på at etablere en varieret boligmasse med en blanding af store og små, dyre og billigere boliger. Vi skal ved aktiv byplanlægning undgå ghettodannelse af den ene eller anden art. Sikre en blanding af store og små boliger på Forsvarskommandoens arealer Udnytte mulighederne for at bygge flere ældre- og almennyttige boliger i samarbejde med boligselskaberne Skabe mulighed for byfortætning i villaområderne og tæt ved stationerne Engageret og anerkendende ledelse er forudsætningen for positiv udvikling Kommunens forvaltning og institutioner skal være attraktive arbejdspladser, hvor man selv kan sætte sit præg på løsningen af opgaverne. Vi skal opmuntre til kreativitet, nytænkning og åbenhed. Medarbejderne er også vigtige for det lokale demokrati og skal opmuntres til at deltage i den offentlige debat. Det skaber innovation og arbejdsglæde. Kommunen skal sikre faglige udviklingsmuligheder, som kan tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Medarbejderne gør et godt stykke arbejde, og det skal de have at vide. Det giver selvtillid og god service. LokalListen ønsker en målrettet lederuddannelse, som er afpasset den enkeltes og kommunens behov. Den politiske ledelse skal være mere professionel og ansvarlig i relation til medarbejderne i kommunen og skabe plads for involvering af borgerne i den politiske proces. Invitere til dialog og debat med medarbejderen også offentligt. Ingen ansat må være nervøs for at engagere sig i offentlig debat eller i politisk arbejde. Sikre professionel rekruttering uden politisk indblanding Arbejde med tiltrækning og fastholdelse af kompetente medarbejdere og ledere gennem en personalepolitik, der ikke kun er ord, men også handling. Målrettet personlig lederuddannelse, som er afpasset den enkeltes og kommunens behov. 4

5 Sund økonomi og stabil skat Grundlaget for en frugtbar udvikling er en stabil økonomisk politik, som gør det muligt at tage langsigtede beslutninger og samtidig eksperimentere med nye løsninger. LokalListen vil følge udviklingen kritisk sammen med borgerne for at belyse de problemer, som opstår undervejs. Og for at se på mulighederne for at effektivisere eller løse opgaverne anderledes. Rudersdal har en sund økonomi, der gør det muligt at hæve serviceniveauet ved omprioriteringer og effektiviseringer uden skattestigninger. LokalListen mener, at det nuværende skatteniveau er passende - vi går ikke efter Danmarks laveste skatteprocent, men er tilfreds med den næstlaveste! Vi vægter en veldrevet kommune med et serviceniveau som matcher borgernes forventninger og ønsker højere. Holde skatten i ro Effektivisere administrationen og omprioritere for at skabe mulighed for at hæve serviceniveauet på udvalgte områder Klimaet venter ikke på Rudersdal Vi ønsker, at Rudersdal skal være blandt Danmarks fremmeste miljø- og klimakommuner. Derfor skal Rudersdal sætte en klar målsætning om at blive CO 2 -neutral senest om 20 år. Rudersdal har - som en af de mest ressourcestærke kommuner i landet og med sin nærhed til Scion DTU, DTU og resten af det tekniske og naturvidenskabelige miljø - en naturlig pligt til at være med langt fremme. Den nuværende klimapolitik er kortsigtet og høster kun de mest "lavthængende frugter". Mange andre kommuner er væsentligt længere fremme og fokuserer ikke alene på kommunen som virksomhed men også som geografisk område. Kommunen skal gå i spidsen med energibesparelser, energieffektivisering og brug af vedvarende energi i de offentlige bygninger. De mest energieffektive maskiner og køretøjer skal være en selvfølge i den kommunale virksomhed og der skal føres en konsekvent, grøn indkøbspolitik i alle dele af forvaltningen. Inddrage borgernes, erhvervslivets og trafikkens CO 2 -udslip i klimastrategien Vedtage en ambition om, at Rudersdal som geografisk område skal være CO 2 - neutralt seneste 2029 Knytte Rudersdal til netværket af Klimakommuner Sikre at offentligt byggeri er energiklasse 1 og etablere projekter med vedvarende energi, f.eks. solcelle- og jordvarmeanlæg, ved offentligt byggeri Arbejde aktivt for, at de almennyttige boliger i kommunen bliver energirenoveret Sætte fokus på nødvendige klimatilpasninger, så vi undgår oversvømmelser og overløb fra kloaker Give borgere og erhvervsliv kompetent vejledning og rådgivning om klima med en lokal Agenda 21 koordinator/ grøn Guide. 5

6 Miljøet er et større og større ansvar Den overordnede udfordring er at bidrage til en omlægning af forbrug og livsstil, som er nødvendig for en miljømæssig bæredygtig udvikling. Kommunen skal arbejde konsekvent på at nedbringe alle former for forurening i sin virksomhed og vise vejen hvad angår besparelser på vandforbrug og andre naturressourcer. Kommunens skal stille sine erfaringer til rådighed for kommunens borgere og virksomheder. Vi skal give adgang til den bedste information om, hvad man selv kan gøre for at blive mere miljøvenlig og opmuntre til ressourcebesparelser og genbrug ved tilrettelæggelse og prissætning af affaldshåndteringen. Her tænker vi på kravene om sortering af de mange slags affald og afhentning af brugbare materialer på genbrugsstationerne. Det er nu kommunens ansvar at beskytte vores grundvand, og vi skal etablere et effektivt samarbejde med de omliggende kommuner om vandkvalitet og vandmængder i vores søer og vandløb, som kan sikre grundvandstanden og beskytte grundvandet mod forurening. Det er kun få af vore vandløb og vandområder, som lever op til EU's og den danske lovgivnings krav om en tilfredsstillende biologisk kvalitet, og det vil kræve en stor indsats at få rettet op på forholdene. En af vejene frem mod en lokal, bæredygtig udvikling er inddragelse af borgere og virksomheder. Sikre bedre og mere effektiv styring af storskraldsordning; flere lokale opsamlingsstationer til flasker og aviser; bedre batteriindsamling og oplysning om regler og muligheder for aflevering af medicin Prioritere undervisning i miljø og energi i skoler og institutioner Skabe mulighed for direkte genbrug på blokken i Birkerød og udbygge Genbrugsen i Containerhaven Arbejde for udvidelse af fjernvarmenettet Udvikle forsøgsordning med tilskud til kompostbeholdere til haveejere Give borgere og erhvervsliv kompetent vejledning og rådgivning om miljø med en lokal Agenda 21-koordinator/Grøn Guide 6

7 Naturens love Kommunens overordnede opgave er at beskytte vores naturområder, så de kan rumme et rigt plante- og dyreliv. Skove og naturområder skal hænge sammen, så dyrene kan bevæge sig uhindret rundt i landskabet, og de vilde planter kan sprede sig også ud over kommunegrænsen. Men der er også brug for at bekæmpe de såkaldt invasive arter som for eksempel bjørneklo, som breder sig på bekostning af den hjemmehørende natur. Vandløb og vådområder er specielt følsomme over for vore påvirkninger og kræver særlig opmærksomhed. Mange nødlidende vandløb skal restaureres, søer skal renses og vandføringen sikres året rundt. Kommunens grønne områder skal drives naturnært, og kommunen skal med sit eksempel vise og rådgive de private lodsejerne, om hvordan de selv kan skabe et rigere dyre- og planteliv. Vi skal styrke respekten for naturen ved at fastholde klare grænser mellem by og land. Samtidig skal der være nem adgang fra kommunens boligområder til den omgivende natur, så vi alle får muligheder for at komme ud i naturen. Det stinet, som skal forbinde de enkelte områder, skal suppleres og udbygges, så vi får et sammenhængende net af stier fra Øresund til Sjælsø og Furesø med gode forbindelser til nabokommunerne på alle sider. Nye stier må gerne begynde primitivt. Det vigtigste er adgangsmuligheden. Senere kan man altid forbedre kvaliteten. Arbejde for øget adgang til de rekreative områder og udvikling af de grønne stier Bevare de åbne landskaber og føre en restriktiv politik overfor udvidelser af bebyggelse i landzone Indføre krav om afløb til faskine på egen grund ved nybyggeri undersøge mulighed for tilskud til etableringen af faskiner ved eksisterende byggeri Udvikle en ambitiøs lokal vandmiljøplan Systematisk oprense søer og vandløb gennem en fast årlig og prioriteret pulje Trafikken binder os sammen Biltrafikken stiger fortsat, og det er stadigt mere nødvendigt at afhjælpe de største gener. Kommunen kan yde et langsigtet bidrag til at dæmpe trafikken ved at anlægge parkeringspladser og bedre faciliteter for de rejsende ved stationerne og koncentrere erhvervsbyggeri tæt på trafikknudepunkterne. Trafiksikkerheden er det vigtigste. Farten skal ned ved skiltning, signaler, hastighedsmålere, stærekasser, indsnævringer, rundkørsler og - om nødvendigt - bump. Der skal bygges tunneler og broer, så man sikkert kan krydse de mest befærdede veje. Vi skal nedbringe den lokale biltrafik ved at skabe et sammenhængende net af sikre cykelveje og gangstier til skoler og fritidstilbud, så forældre trygt kan sende deres børn af sted på egen hånd. Cykelstier og gangstier skal samtidig gøre det let at nå frem til offentlig og privat service, til dagligvarebutikker, til fritidstilbud og til vores skove og naturområder, så vi tilskynder til at bruge cyklen og benene til de korte ture. Sammenhængende busruter skal gøre det nemt og hurtigt at komme rundt i kommunen uden bil. Det vil også bidrage til at formindske trafikkens støj- og luftforurening. 7

8 Fredeliggøre strækningen Bregnerødvej/Kajerødvej om nødvendigt ved at gennemføre Underføringen af Birkerød Parkvej. Arbejde for 10 minutters togdrift i Vedbæk og fastholdelse af nattog til Birkerød og Holte efter forsøgsperiodens udløb Indføre serviceordning eller taxabus for ældre og andre, som ikke selv kan klare transporten i dagligdagen Midlerne til vejenes vedligeholdelse skal vi først og fremmest bruge på overordnede trafikveje, som er de mest brugte og som bliver mest slidt. Mange flere af de mindre og lokale boligveje skal vi gøre til private fællesveje, hvis udformning og vedligeholdelse fastlægges sammen med beboerne. Udvide parkeringsmuligheder for biler og cyklister på stationerne i kommunen Etablere flere cykelstier (ikke cykelbaner) bl.a. omkring Nærum Gymnasium, Søndervangen, Tornevangsvej, Øverødvej, Frydenlundsvej Systematisk gennemgå og udbedre trafikforhold omkring skoler og institutioner Skabe intelligente trafiksikkerhedsforanstaltninger, som øger trygheden og gør det mere attraktivt at cykle og gå i Rudersdal. Arbejde for hurtigbusser til lokale knudepunkter Fremtiden skal udvikles - De mindre børn skal have mere omsorg Dagpasningen skal være et rummeligt kvalitetstilbud til børn og forældre. Barnet skal opleve omsorg og tryghed, og der skal være fokus på barnets selvværd og dets fysiske, sociale og intellektuelle udvikling. Kommunen skal prioritere ansættelsen af uddannet personale, en god normering og uddannelse og udvikling af personale og ledelse. Den enkelte institution skal i samarbejde med forældrene fastlægge en klar linje for sin pædagogik og aktiviteter og kunne give den sit særlige præg. 8

9 Pasningstilbuddene skal dække alle områder af kommunen, så man kan få en plads i sit nærområde. Der skal være større fleksibilitet i åbningstiderne, og daginstitutionerne skal samarbejde med skoler om børnenes overgang til skole. Vi prioriterer, at de fysiske rammer er udviklende, trygge, moderne og rene. Legepladserne og udearealerne skal også være i orden og motivere til fysisk aktivitet. Børnene skal have sund og økologisk mad så vidt muligt lavet i institutionen. Sikre at mangfoldigheden og nærheden i dagtilbuddene bliver bevaret, så man altid kan få en plads i nærområdet helst indenfor skoledistriktet. Anvende det faldende børnetal til at forbedre de fysiske rammer for børnene og øge antallet af kvadratmeter pr. barn: f.eks. 20 børnehavebørn pr. stue i stedet for 22. Afsætte ressourcer til udvikling af udearealer og legepladser. Forøge personalenormeringen for at sikre kvalitet og omsorg - også under sygdom og i institutionernes ydertimer. Sikre at områdeledelse ikke bliver et politisk alibi for upopulære politiske beslutninger, men en organisatorisk enhed som giver mere tid til kvalitet i de enkelte huse og ikke går på kompromis med brugernes indflydelse i dagligdagen. Folkeskolens rammer skal være i verdensklasse Skolen skal være en tryg ramme om børnenes personlige udvikling og give dem et højt fagligt niveau. De politiske rammer skal fokusere på skolernes resultater og mindre på, hvordan de opnås. Dette skal overlades til skolerne til ledelsen, lærere, elever og forældre og vi skal udvide deres muligheder for selv at handle for at styrke det lokale engagement og udvikle det helt specielle ved hver enkelt skole. Eleverne skal inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen for at give dem medejerskab til skolen og direkte erfaringer med demokrati, og man skal skabe forbindelse mellem fagene i tværfaglige projekter. Engelsk skal styrkes, vi skal opmuntre til også at lære andre fremmedsprog, og skolerne skal arbejde sammen om at tilbyde et bredt udbud af valgfag. Garantere, at alle barnets måltider i institutionen er sunde og dækket af den nye obligatoriske madordning, så ingen skal betale ekstra eller smøre ekstra madpakker for at undgå sult. 9

10 Skolefritidsordninger og klubtilbud på skolerne skal være en integreret del af skolens liv med fokus på udvikling af børnenes sociale kompetencer. SFO er og SFK er skal være åbne for et aktivt fritidsliv og hjælpe børnene til at knytte kammeratskaber. Pædagoger og lærere har pligt til at samarbejde om børnene, og kommunen skal planlægge og budgettere med dette samarbejde. Satse på uddannelse og sparring for skoleledelserne og personalet Skabe en kultur som anerkender og belønner den gode lærer Øge fokus og tid til pædagogisk udvikling i SFO Bevare alle skoler og sikre skolernes mangfoldighed og lokale tilknytning ved bl.a. at styrke skolernes rolle i nærområderne i fritids- og klublivet Forbedre rengøringen og afsætte flere ressourcer til vedligeholdelse og modernisering af skoler og legepladser Sikre at motion og bevægelse indgår mere aktivt i skoledagen, og at alle børn kan svømme, når de forlader Folkeskolen Sikre tidssvarende og inspirerende undervisningsmaterialer til alle børn i alle fag. Gennemføre tiltag, der styrker rekruttering og fastholdelse af ledere, lærere og pædagoger i kommunen. Arbejde på frit valg mellem tysk og fransk i 7. klasse/valgfrit 3. fremmedsprog i 8.klasse Sætte fokus på, at skolerne lever op til vedtagne målsætninger. Børn med særlige behov fortjener særlig opmærksomhed Undervisningen skal være tilpasset eleverne, og specialundervisning skal så vidt muligt erstattes af en differentieret undervisning i klassen, der er tilpasset den enkelte elev. Uden at gå på kompromis med klassens samlede trivsel og læring. De svageste børn, børn med særlige forudsætninger og de tosprogede børn skal have særlig opmærksomhed og særlige tilbud. Kommunen skal fastholde egne specialtilbud og klasser for ordblinde, børn med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme etc. Men vi skal også erkende, at kommunen ikke altid har den nødvendige specialviden og vi skal være villige til at investere i specialiserede regionale tilbud. Børn med særlige forudsætninger skal så vidt muligt rummes inden for det samlede skolevæsen gennem undervisningsdifferentiering og tilbud om specialundervisning. Tvangsanbringelser af børn i vanskelige vilkår er som udgangspunkt sidste udvalg, men kommunen må ikke være bange for at gribe ind. Vi skal prioritere forebyggelse højere, men ikke spare på løsningerne. Sikre hurtigere udredning og bedre støtte til børn med særlige behov. Afsætte ressourcer til at skabe en skolekultur som både kan rumme børn med særlige behov og særlige forudsætninger. Sikre, at efteruddannelse, elevplaner, evalueringer og brugerundersøgelser også inkluderer specialområdet. Prioritere de nødvendige ressourcer til forebyggelse og behandling af børn i vanskelige vilkår. Arbejde på øget samarbejde med erhvervslivet om undervisningen. 10

11 Kultur og idræt skaber liv i lokalområderne Rudersdal rummer en perlerække af bevaringsværdige bygninger, monumenter, parker, have og bymiljøer, som skal sikres for eftertiden. Kultur- og fritidslivet gør byerne levende og binder kommunen sammen. Det lever både på grund af rudersdalernes egen indsats og institutionernes initiativer. Vi skal udforme rammerne sammen med de aktive i foreningslivet, i brugerbestyrelser og interesseorganisationer og med de professionelle i institutionerne. Give plads til og skabe synergi mellem elite, bredde og uorganiseret idræt udenfor foreninger og bakke op om erhvervslivets initiativer for at støtte idrætten Sikre fritids- og kulturaktiviteter i nærområdet. Det skal være lettere for unge og ældre at komme til fritidsaktiviteter. Afstand og manglende transportmuligheder må ikke begrænse udfoldelsesmulighederne. Alle skal have mulighed for fysisk udfoldelse som en del af deres dagligdag. Vi mener at der kan ske et frugtbart samarbejde mellem eliteidrætten og breddeidrætten, ligesom den uorganiserede idræt spiller en meget stor rolle. Vi vil sikre gode vilkår og uddannelse af de frivillige ledere og ildsjæle i forenings- og idrætsliv, for at gøre det mere attraktivt at være frivillig træner. Biblioteker, musikskoler, lokalarkiver og de kulturelle foreninger skal selv kunne tilrettelægge deres aktiviteter, og der skal være mulighed for at arrangere koncerter, matinéer, skovture for familier samt leg og motion i vores parker. Udvide idrætsfaciliteterne i den sydlige ende af kommunen: udendørs fodboldbaner, idrætshaller og indendørs tennisbaner Øge fokus på de frivillige i forenings- og idrætsliv med hensyn til uddannelse og vilkår. Det betyder, at der gives attraktive tilbud om både personlig og faglig uddannelse til den enkelte. Nedsætte et fagkyndigt råd, der kan rådgive om den lokale kulturarv og sikre at den lokalhistoriske viden bliver nyttiggjort i den politiske beslutningsproces. Fastholde Mantziusgården som kulturcenter og ikke inddrage det ene lokale efter det andet til kommunal administration. Videreudvikle Mariehøjcentret i dialog med kommunens sydlige foreninger. 11

12 Tilbud til de unge hele året og hele ugen Der er brug for en samlet ungdomspolitik som prioriterer kommunens mange forskellige tilbud. Ungdomsskolen skal støtte og samordne klubaktiviteterne og opmuntre de unges egne initiativer, så der skabes en vifte af klubber og væresteder rundt om i alle lokalområder. Den skal samarbejde med de unge og deres forældre, med skolen og andre fritidstilbud og den skal give et bredt undervisningstilbud til de årige, herunder lektiehjælp og supplerende undervisning i folkeskolens fag. Åbningstider og lokaler skal passe til de unges behov. Udover ungdomsskolen skal der være mødesteder for de årige, som de unge selv er med til at præge. Over for de udsatte børn og unge er der brug for en opsøgende indsats fra kommunen og særlige klubtilbud og mentorordninger ikke mindst i forhold til de, der er anbragt udenfor hjemmet. Etablere flere weekend-tilbud f.eks. weekend med lejrtur og natløb, musik-weekend, danse-weekend, kreativ-weekend. Udvikle fleksible klubtilbud og mentorordninger for udsatte unge Etablere flere lokale klubber i nærmiljøet omkring skolerne og sikre klubbernes åbningstid i weekenden og ferierne Støtte initiativer fra unge til etableringen af nye væresteder eller et ungdomsråd Være åben overfor etableringen af private diskoteker i kommunen. Det er bedre de unge bliver hjemme tæt på forældrene, end drøner rundt i København. Arbejde for øvelokaler til den selvorganiserede rytmiske musik i lokalområderne De aktive ældre og de ældre, som har brug for en aktiv indsats Langt de fleste ældre er velfungerende og deltager aktivt i foreningsliv og andre aktiviteter, som også er med til at skabe oplevelser og udfoldelsesmuligheder for andre aldersgrupper. Det såkaldte grå guld er en vigtig ressource, som kommunen skal værdsætte, og skabe gode rammer for et aktivt liv som senior. Det er afgørende, at de ældre har adgang til butikker, service og fritidsaktiviteter overalt i kommunen og gode transportmuligheder, så det er let at komme rundt. Støtte til hjemmehjælp, sygepleje og hjælpemidler, ændringer af boligen, servicebus mv. gør det muligt for den ældre at opretholde hidtidige livsform. Spisemuligheder i plejecentrene, natplejepladser mv. kan yderlige forlænge den tid, de kan blive boende i eget hjem. Når det på et tidspunkt bliver nødvendigt at finde en mere passende bolig eller en plejeplads, er det afgørende, at kommunen står parat med de nødvendige tilbud. Behovet for aktivitetstilbud, boliger og hjælp til ældre vil stige. Vi skal fortsat have som mål at hjælpe de ældre til at klare sig selv længst muligt. Men målsætningen om længst muligt i eget hjem må ikke være en undskyldning for mangel på bedre løsninger i en tid med flere og flere ældre, og det må ikke ske på bekostning af den enkeltes værdighed. Samarbejdet med pårørende skal prioriteres højt, og dialog med den ældre og de pårørende er at vigtigt redskab for at sikre værdighed og livskvalitet for den plejekrævende ældre i de sidste år. 12

13 opretholde et godt og indholdsrigt liv, skal kommunen tilbyde en bred vifte af hjælpemuligheder uden ventelister i offentligt regi eller fra private operatører, hvor det er praktisk og økonomisk hensigtsmæssigt. Støtten til sindslidende i form af boliger, bofællesskaber, væresteder og aktiviteter skal udbygges. Enhver kan få behov for offentlig hjælp i forbindelse med sygdom eller sociale problemer. Når det bliver nødvendigt, skal der være tillid og gensidig respekt, når man møder forvaltningen. Skabe mere tid til omsorg og nærvær i hjemmeplejen ved at reducere tiden til registrering og procedurer Arbejde for etableringen af et hospice i kommunen og bedre forhold for døende på plejehjemmene Understøtte tilbud om træning og motion for ældre uden visitation - herunder vedligeholdelsestræning Sikre fleksibel og ældrevenlig transport uden visitation for at fastholde uafhængigheden og muligheden for selv at købe ind og at deltage i aktiviteter og socialt samvær Udstyre alle relevante offentlige bygninger med teleslynge Sætte fokus på forebyggelse af demens og hvordan man i så høj grad som muligt bevarer selvstændigheden ved konstatering af demens Sikre at ældre ikke forbliver på hospitaler på grund af mangel på kapacitet på ældrecentrene i kommunen Livskvalitet for borgere med behov for støtte Sagsbehandlingen skal være åben og til at gennemskue, og medarbejderen skal møde borgeren som et menneske, der selv kan bidrage til at løse problemerne. Sikre handicaptilgængelighed i alle kommunens bygninger, ved ombygninger af veje og stier og ved at samarbejde med butikslivet om etablering af handicapvenlig adgang. Sikre en sagsbehandling hvor mennesket og respekten for det enkelte individ er i centrum. Udvikle en samlet plan for socialt velvære, der modvirker ensomhed og isolation Løbende ombygge og renovere boliger og væresteder for sindslidende og handicappede for at sikre moderne faciliteter for brugere og personale og for at sikre værdighed og selvstændighed for brugerne Tilskynde foreningslivets til at inddrage og involvere handicappede og sindslidende Etablere en god og fleksibel ledsagerordning og sikre at normeringerne inkluderer tilbud om sociale aktiviteter og ferier For at gøre det muligt for handicappede med behov for hjælp og pleje at 13

14 Det sunde valg skal være det nemme valg Kommunen skal opprioritere arbejdet med at forebygge livsstilssygdomme i alle aldersgrupper. Sundhedspolitikken skal arbejde med det brede sundhedsbegreb, fokusere mere på forebyggelse og inkludere alle aldersgrupper. Det sunde måltid og muligheden for daglig motion skal være en naturlig del i alle institutioner i Rudersdal. Den primære sundhedspleje skal bidrage til det forebyggende arbejde med at skabe gode udviklingsbetingelser for børn og unge og støtte familien i at gøre det rigtige for deres børn. Børneinstitutioner og skoler skal stimulere børns glæde ved at røre sig. Der skal være udfordrende legepladser, idræt og svømning. Sikre skoleveje skal gøre det muligt for børn og unge at cykle til skole og fritidsaktiviteter. Kantiner og madordninger skal sørge for sund mad til børn og unge i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. For de ældre skal der især være fokus på vedligeholdelse af et godt helbred og på genoptræning efter sygdom. Vi støtter opførelsen af sundhedscentre, hvor flere forskellige sundhedsfunktioner samles. Kommunen skal anvise muligheder og gå forrest for at skabe samarbejde blandt de private aktører. Arbejde for at skabe aktive ude- og legemiljøer for børn samt motivere flere til at cykle og gå ved at øge trafiksikkerheden Støtte ældreidræt og sociale aktiviteter, som bidrager til mentalt velvære Udvide idrætsfaciliteterne i den sydlige ende af kommunen, hvor behovet er størst Nedlægge kommunale solarier Integration af flygtninge og indvandrere er også vigtigt Kommunen skal være åben over for de nye danskere og se dem som fuldgyldige medlemmer af samfundet. Vi skal se mangfoldigheden som et positivt element. Integrationen i Rudersdal skal være i verdensklasse - hvis ikke vi kan løfte opgaven, er der ingen der kan. I skolen skal der være særlig opmærksomhed på sprogundervisning for de tosprogede, og udover dansk som fremmedsprog skal der tilbydes modersmålsundervisning. Sprogcentre, forvaltning og det lokale erhvervsliv skal arbejde sammen om at skaffe tilflyttere i arbejde og kommunen skal selv prioritere ansættelse af de nye danskere og deres børn. Kommunen skal ligge i front i alle målinger på integrationsområdet. Se nydanskere og udlændige på kortere ophold som en ressource i lokalsamfundet Prioritere dansk som andet sprog i daginstitutioner og skoler ud fra konkrete behov Udarbejde en sundhedspolitik med fokus på forebyggelse i alle aldre Gå foran i etableringen af minimum 2 sundhedscentre i kommunen Arbejde med integration af nydanskere og udlændinge i foreningslivet gennem incitamenter og fælles kommunale initiativer Skabe bevidsthed om fordelingen af nydanskere ved anvisning af almennyttige boliger 14

15 En bokommune uden en aktiv erhvervsog handelspolitik er en soveby Sikre erhvervslivet reel indflydelse og del i formandskabet i det nye erhvervsråd Sætte fokus på byggesagsbehandlingen og kommunens muligheder for at gøre den administrative opgave lettere for erhvervslivet Prioritere erhvervsrådgivning og lokale iværksættermiljøer Samarbejde med erhvervslivet om lokal kultur og idræt I Rudersdal bor mange veluddannede borgere og kommunen skal være det oplagte sted for videnstunge virksomheder IT, forskning og service samtidig med, at der er plads til mindre virksomheder og håndværk, der kan betjene borgere og det lokale erhvervsliv. Kommunen skal være åben over for nye virksomheder og innovatorer, der kan skabe nye, interessante arbejdspladser. Det vil gøre det muligt for flere at finde beskæftigelse lokalt og gøre pendling unødvendig. Der skal lægges nye arbejdspladser tæt på stationerne og andre trafikalt velbeliggende områder, og omdannelse af de ældre erhvervsområder skal bruges til at tiltrække moderne vidensvirksomheder. Vi skal intensivere dialogen mellem erhvervsliv og vores kommune, og vi skal gøre det klart for virksomhederne, at vi forventer, de bidrager til energibesparelser og bekæmpelse af forurening og hjælper med at løse de sociale problemer ved for eksempel at stille fleksjob til rådighed. Butikshandelen skal udvikles, så der er et dækkende udbud af dagligvarer i alle bysamfund som kan nås til fods og på cykel. I de større centre Birkerød Gågade, Holte og Nærum og Vedbæk skal der være mulighed for at udvide butiksforsyningen. I de mindre byer skal der være mulighed for en udvikling af de lokale butikker, så de fortsat kan drives lønsomt. LokalListen vil Skabe en mere handlingsorienteret erhvervspolitik Rudersdal skal ikke bare være en bokommune 15 Arbejdsmarkedet er regionalt men vi skal handle lokalt Selv om vi bor i et område med forholdsvis god beskæftigelse er der mennesker, der har brug for kommunens hjælp til at finde ud af, hvor deres kompetencer kan bruges, hvis de bliver arbejdsløse Det kræver, at kommunen får et bedre netværk blandt de lokale arbejdsgivere. Ved sygdom skal kommunen kunne hjælpe den syge til at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Man skal søge at forebygge arbejdsbetingede sygdomme ved konstant at have fokus på arbejdsmiljøet. Som stor arbejdsgiver har kommunen selv et særligt ansvar: både ved at skabe gode arbejdsmiljøer og som et forbillede på rummelighed med plads til folk med nedsat erhvervsevne og ved at tilbyde ansættelse til nydanskere og deres børn. LokalListen vil Sætte fokus på jobcentrets stil og tone i dialogen med de ledige med fokus på opfølgning og respekt for den enkelte lediges kompetencer og personlighed Samarbejde med erhvervslivet om det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af langtidssyge i relevant arbejde Fortsætte indsatsen med særligt fokus på de svageste ledige herunder muligheden for arbejde i kommunens eget regi.

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL KV2017 VALGPROGRAM RUDERSDAL LANDETS BEDSTE STED AT BO Venstre vil med Borgmester Jens Ive i spidsen gå forrest for at udvikle Rudersdal Kommune som en moderne og innovativ servicevirksomhed med fokus

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere