Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S."

Transkript

1 Curriculum vitae Navn: Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Direktør, New Insight A/S Uddannelse 1980 Københavns Universitet Mag.scient.soc. Ansættelser Aug Direktør New Insight A/S (indtil 1. september 2003 Oxford Insight A/S) Centerchef Teknologisk Institut, Erhvervsanalyser Projektkoordinator for beskæftigelses- og erhvervsudviklingsanalyser Dansk Teknologisk Institut, Erhvervs- og virksomhedsudvikling / Arbejdsliv Udstationering i Australien, Hong Kong og Kina i Konsulent Dansk Teknologisk Institut, Arbejdsliv Konsulent og lektorvikar Eget firma Konsulent på projekter og evalueringer i forbindelse med arbejdsmarkedet, HRD, virksomhedsudvikling og undervisning Lektorvikar på Institut for Trafik, turisme og regionaludvikling, Handelshøjskolen i København. 1

2 Fuldmægtig Arbejdsministeriet Ansvarlig for forskning, internationalt samarbejde (ILO, OECD, Nordisk Ministerråd, EU) Udviklingsprojekter i forbindelse med efteruddannelse, arbejdsløshed, kvindespørgsmål og ny teknologi Arbejdede for Arbejdsministeren og Folketinget 1984 Freelance researcher Forskningsprojekt om udviklingen på arbejdsmarkedet, ny teknologi, økonomisk vækst og politisk udvikling i USA. Besøg på Harvard Universitet (Sociology), MIT, Sloan School of Management, Stanford, American Productivity Centre, IBM; Apple, Digital Computer Inc. m.fl Fuldmægtig Arbejdsdirektoratet, Afdelingen for Økonomi og Statistik Overvågning og evaluering af arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Timelærer, ekstern lektor Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Forvaltningshøjskolen Timelærer og ekstern lektor i sociologi, regional økonomi, arbejdsmarkedspolitik, teknologi, HRD, ret og samfund Nøglekvalifikationer Peter Plougmann har i mere end 30 år arbejdet med industrisociologi, arbejdsmarkedsforhold og HRD inden for politisk administration, forskning, rådgivning og undervisning. Han har lavet analyser over økonomiske, teknologiske, sociale såvel som politiske vilkår inden for virksomhedsudvikling og analyser af erhvervspolitiske ordninger både i et nationalt og et internationalt perspektiv. Peter Plougmann har udviklet scenarier for faglige organisationer, brancheforeninger, private virksomheder og offentlige institutioner både i Danmark og internationalt. Peter Plougmann har international erfaring fra EU, de nordiske lande, Ungarn, Rusland, Baltikum, Australien, Hong Kong, Taiwan, Canada og USA. Han har været involveret i forskning og analyseaktiviteter for OECD, EU, Nordisk Ministerråd og FN/ILO. Peter Plougmann er en efterspurgt oplægsholder, der har en omfattende publicering af artikler og har siddet i en række offentlige nævn og udvalg. Han er endvidere medlem af en række professionelle organisationer, sidder i private virksomhedsbestyrelser og fungerer som rådgiver for både private virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. 2

3 Sprog Mundtligt Skriftligt Dansk Flydende Flydende (Modersmål) Nordisk Godt Godt Engelsk Flydende Flydende Tysk Godt Godt Medlemskaber Medlem af det centrale aftagerpanel RUC Medlem af Dansk Sociologforening. Medlem af World Future Society, Professionals Medlem af redaktionspanelet for magasinet "Sociology". Medlem af Industri og erhvervsministeriets Turismebevillingsudvalg ( ). Medlem af Undervisningsministeriets udvalg om nye uddannelser og træning inden for service (1999). Medlem af Scientific Advisory Board of the Technology Foresight Programme, Risø.(1997 til 2002) Medlem af Advisory Board of Research in Gazelle-growth companies, Børsen Research. Censor ved Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet (Sociologi), DPU og Aalborg Universitet. Medlem af bestyrelsen i en række danske, private forretningsservicevirksomheder Medlem af European Network of Economic and Social Research Institutions, (ENSR), Executive Committee, Medlem af Advisory Board, Globaliseringsinitiativet, IDA, Medlem af Advisory Board, Sundhedsinnovationscenter Sjælland (SIS) Publikationer og projekter 3

4 En international sammenligning af vekseluddannelse på erhvervsuddannelserne i Danmark og fire europæiske lande, Tænketanken DEA, 2013 Analyse af udsigterne for bygge- og anlægsbranchen , Dansk Byggeri, 2013 FOA og vækstpolitik fase II, analyse, rådgivning og sparring med FOAs politiske og faglige ledelse, 2013 Forslag til uddannelsesmodeller for kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet. LO Markedsundersøgelse af det potentielle marked for analyser indenfor VIA s kerneområder, VIA, 2012 Udviklingsprojektet er et brancheprojekt med fokus på at styrke IKV på Industriens Uddannelses i forhold til uddannelsesstrukturer på både IF s og MI s uddannelsesområder, Industriens uddannelser, via BMU, TUP midler, Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Analysens formål er at bidrage med viden om job og kompetencer knyttet til turismeerhvervene og dermed bidrage til at udvikle og styrke kompetenceforsyningen af relevant arbejdskraft på længere sigt, Midtjysk Turisme, 2012 Analyse af bygge- og anlægsbranchens kompetencebehov indenfor byggestyring, Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund, 2012 Modelnotat over metoder og metodeerfaringer fra projektet Fremtidens kompetencer i Region Midtjylland, Region Midjylland, KASK-projektet, Eksplorativ fremadrettet delanalyse om trådløs mobil markedets muligheder i Hovedstads-regionen i et 2020 perspektiv. Formålet var at udforske potentielle nye applikationsog markedsmuligheder for regionens arbejdskraft med kompetencer fra / indenfor mobilklyngen, CMI-AUU, Kvalitativ behovsanalyse blandt betydende aktører i den private sektor i VIAs markedsområde. analysen var afdækning af VIAs position og muligheder ifht. det private arbejdsmarkeds efter- og videreuddannelsesbehov. VIA, FOA og vækstpolitik, analyse, rådgivning og sparring med FOAs politiske og faglige ledelse, Uvildig analyse af repræsentativitet i PenSams forbrugergrupper Formålet med undersøgelsen var at opnå en mere sikker viden om kundernes faktiske opfattelse af det repræsentative system og dets evne til at dække det behov for medindflydelse, kunden selv oplever, PenSam, Kvantitativ analyse på fødevareområdet, fremadrettet kvantitativ analyse af kravene og forventninger til fødevareuddannelserne. Analyse i forlængelse af en allerede gennemført kvalitativ analyse af området, Region Midtjylland, Energibesparende og miljøforbedrende opgaver, analyse af aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for servicemedarbejdere og ejendomsfunktionærer. Udført for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg,

5 Uddannelsesbehov i fødevareerhvervet analyse af (efter)uddannelsesbehov i fødevareerhvervet, baseret på landsdækkende virksomhedssurvey. For Region Midtjylland Viden om arbejdsmarkedet Kursus for medarbejdere i Københavns Kommune. Kurset fokuserer på udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, mobilitet og fleksibilitet samt fremtidens arbejdsmarked. Gennemføres for Københavns Kommune 2010, 2011 Turisme i Øresundsregionen. Analyse af jobmuligheder og kompetencebehov inden for turismeerhvervene. Udføres for Job og kompetencer i Øresundsregionen, Interreg-projekt (Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland) 2011 Kask fremtidens kompetencer i Midtjylland. New Insight gennemfører en scenarioproces, generel sparring og udarbejdelse af en række showcases for Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland. Udarbejdes for Region Midtjylland, Ungeindsats i partnerskab Projektets formål var at etablere et effektivt, koordinerende netværk mellem aktørerne i ungeindsatsen i Faxe Kommune. Udarbejdet for Faxe Kommune, støttet af det lokale beskæftigelsesråd, 2010 Fremtidige snitflader og arbejdsdeling mellem forbundenes og fællesskabets FIUaktiviteter Strategiudviklingsprojekt for en samlet strategi for den rolle, fællesskabet skal indtage i FIU. Landsorganisationen i Danmark, LO-FIU Sundheds IKT i Danmark, afdækning af den danske forskningsindsats og styrkepositioner inden for sundheds IKT. Københavns Universitet og DI ITEK Udvikling af kvalitetssikrings- og effektmålingsredskab af beskæftigelsescentrenes indsats. På baggrund af en række fokusgrupper og workshops med medarbejdere og ledere udvikles et redskab til at måle progression for borgere i beskæftigelsesindsatsen. Udarbejdet for Københavns Kommune, 2010 Expert Evaluation Network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy Jobprofiler i industrien. Analyse af fremtidens kompetencebehov i elektronik- og maskinindustrien. Industriens Uddannelser, Strategiudvikling for Aalborg Sygehus Strategianalyse og strategiudviklingsproces Brugerdrevet hospitalsplanlægning. Medarbejderdrevet innovation i planlægningen af udvidelse af Herlev Hospital, Konsekvenser af ny teknologi på FTF-området. Fremsyn med fokus på fremtidige kompetencekrav. Udarbejdet for FTF, Ledelsesprofiler i Region Hovedstaden. Projektet har identificeret en række ledelsesprofiler indenfor Region Hovedstadens virksomheder. Ledelsesprofilerne består hver af et sæt af kerneopgaver og dertil hørende kernekompetencer. Rapporten indeholder en tværgående beskrivende analyse af, hvilke fællestræk og forskelle der hersker mellem de forskellige ledelsesprofiler. Udarbejdet for Region Hovedstaden Ændringer i uddannelsesbehov på det merkantile område som følge af globaliseringen. En analyse af kompetencebehov. HAKL,

6 Dansk Landbrug 2022, scenarier og interessevaretagelse, Dansk Landbrug Hjerteforeningens strategiplan 2012, Hjerteforeningen Rekruttering til sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Scenarier og Kick-offseminar for UVM og parter, Undervisningsministeriet 2008 Ændringer i uddannelsesbehov på det merkantile område som følge af globaliseringen - En analyse af kompetencebehov. HAKL, En national trivselspolitik, - Perspektiv for indsatsen til fremme af trivsel på arbejdspladserne Debatoplæg. LO, 2008 User-Driven Innovation for Patients and Health Care Professionals. Metodeudviklingsprojekt om brugerdrevet innovation på sundhedsområdet. Samarbejde med Nordisk InnovationsCenter, Ferring, Econ, SINTEF, Herlev Hospital, Rigshospitalet og Lunds Universitetshospital Livsfasepolitik, analyse og forslag til nye personalepolitiske virkemidler i finanssektoren, Finansforbundet, Kvalitetssikring af beskæftigelsesindsatsen over for matchgruppe 4 og 5 Praksisudviklingsprojekt med fokus på udvikling af redskab & håndbog til effektmåling og evaluering, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Væksthuset Aps, Markedsanalyse på beskæftigelsesområdet, Københavns kommune, CAB, CKB og CBSI, Analyse af samspillet mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik i regi af vækstfora i Danmark, OECD-LEED program, Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens fremtidige kvalifikationsbehov, Beskæftigelsesregionerne i Danmark, Væksthuset - Estimering af markedspotentialet for nye serviceydelser, Esbjerg Højskole, 2007 Afklaring af fremtidige kompetencekrav i CAB, Lederseminar CAB, Københavns kommune, 2007 Virksomhedernes Top 20 - humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsområder, Danmarks Erhvervsforskningsakademi, DEA, 2007 Borger 2030, - Danmark et innovativt aldrende samfund, Opgaven er at skabe en platform for debat om udfordringer på vejen mod det aldrende samfund og skabe mulighed for innovation gennem facilitering af mødet mellem udbuds- og efterspørgselssiden, Trygfonden, Fremtidens seniorservice, Scenarier, AMU Nordjylland / Equal program, Mapping analyse grundlag for etablering af Bladder Network i Øresundsregionen, Ferring og Medico Valley Academy (MVA), Scenarier for corporate branding og etablering af internationale distributionskanaler for Faber A/S, Faber A/S og Brandhouse A/S,

7 Kompetencelæring og innovative læringsforløb Statens center for kvalitet og kompetenceudvikling (SCKK) AMU i nye klæder Udføres i samarbejde med CARMA for Undervisningsministeriet Teknologisk Fremsyn - det aldrende samfund, Videnskabsministeriet for Forskningsstyrelsen og det strategiske forskningsråd, 2005 Fremtidens erhvervsuddannelser, Analyse af den fremtidige udvikling i kompetencer og oplæringskapacitet indenfor nye serviceområder, LO, E-knowledge, Udviklingsprojekt i samarbejde med DTU og RUC, Forskningsrådet Globalisering og FTF - mulige arbejdslivskonsekvenser, Notat til FTF, HB, 2004 Evaluering af beskæftigelsespolitikken, med Torben Pilegård Jensen, artikel i Håndbog i Evaluering, red. Olaf Rieper, AKF, 2004 Analyse af efteruddannelsesgab, LO, 2004 Stamceller i fremtiden, Formidlingsproces, Tryg i Danmark Fonden, 2004 Scenarier for serviceløft, Foreningen af offentlig ansatte (FOA), 2004 Kompetence og karriereafklaring, udviklingsprojekt, HK-Danmark 2004 Vison- og mission for Multidata A/S, Multidata A/S og Brandhouse A/S, 2003 Øget beskæftigelse via flere og bedre indvandrervirksomheder, Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Identification and Tendering of Projects in the Pskov Region, Russia Nordic Consulting Group og Udenrigsministeriet, 2003 Forundersøgelse vedrørende markedsføringsprojekt. Industriens Uddannelser og Oxford Research A/S, 2003 Arbejdsmarkedsanalyse indenfor handel, transport og serviceerhvervene, for HTS og AF, Praksisnær kompetenceudvikling, virksomheders og medarbejderes forventninger, behov og erfaringer, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, 2003 Kompetenceudvikling der kan mærkes på bundlinien Notat til Dansk Industris Uddannelsesdag 2003, i samarbejde med CUE-Consult, 2003 "Stamceller i fremtiden, Scenarierapport". Scenarier af de samfundsmæssige, sociologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af en succesfuld forskning i stamceller, udarbejdelse af dilemmaspil, for TRYG-i Danmark, 2003 Er det det vi vil? Statusrapport om situationen i efteruddannelsessystemet 2003, udført for LO, 2003 Viden og forandring, lærebog om viden, læring og forandring sammen med Søren Voxted o.a., Gyldendal, Erhvervsfaglig redaktion, København,

8 Evaluering af Call Centers Udviklingen af arbejdet, i projektet indgår Danske Bank, Nykredit A/S, SEAS og TDC, for Institut for Produktion og Ledelse, DTU "Stamceller i fremtiden, Analyserapport". Analyse af de samfundsmæssige, sociologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af en succesfuld forskning i stamceller, Udført for TRYG i Danmark, Udført Praksislæring i industrien, hovedprojekt, udført for Industriens uddannelsessekretariat, på vegne af Dansk Industri, Dansk Metal og Specialarbejdersforbundet i Danmark i samarbejde med Handelshøjskolecentret, Udført "Web-baseret kompetenceudviklings- og karriereplanlægningsværktøj" (Pilotprojekt). for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Beskrivelse af hvordan IDA gennem et E-learnings baseret kompetence- og karriereværktøj på Internet kan tiltrække og fastholde medlemmer. Udført 2002 "Vasco da Gama". EQUAL projekt med base i Danmark, der ledes af Oxford Insight, om integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Projektet indgået partnerskaber med ministerier, universiteter og forskningsinstitutioner i Frankrig, Portugal, UK, Italien, Tyskland, Østrig og USA. Udføres i perioden Internationalisation and the Labour Market of the European Union i Goul Andersen, J. and Jensen, P.H., eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press Med på Holdet, følgeforskningsprojekt omhandlende netværksdannelser og aktiviteter i netværk for udsatte ansatte. Udført i partnerskab med SID, Labour Market Policy, Flexibility and Employment Performance in Denmark and Sweden in the 1990s, i samarbejde med Per Kongshøj Madsen, i David Howell (ed.), Unemployment and the Welfare State International Perspectives on the Limits of Labour Market Deregulation, Oxford University Press, 2003 Baltic Sea Region Sector Programme on Labour Market Policy 2001: Regional economic and social development in the region of Liepaja, Latvia. Udføres for Beskæftigelsesministeriet, HUR/HT kundecenter/call-center; "HUR tager hånd om Hovedstaden". Det blev undersøgt, hvilke profileringsmuligheder der er for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som udviklingsorganisation via en fornyelse af det eksisterende HT-kundecenter. Sigtet var at skabe en stærkere sammenhæng mellem kundecenteret og HUR som organisation "Business Practices in Skills-based Management", for Dansk Arbejdsgiverforening, på vegne af den franske arbejdsgiverforening MEDEF, finansieret af Europa-Kommissionen Hvad kan vi lære af 90ernes arbejdsmarkedspolitik? i Lisbeth Pedersen, (Red), Antologi om Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København 2003 (under udgivelse). 8

9 "Lederinternat for Københavns Kommune, Center for Aktivering og Beskæftigelse (CAB)". Forberedelse og gennemførelse af et lederinternat for Center for Aktivering og beskæftigelse / Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune. Formålet med lederinternatet var at udvikle principperne for en ny organisationsform for CAB. Internatet blev gennemført som en scenariebaseret dialogproces "Analyse af ressourceområdet IT/Kommunikation", Erhvervsfremme Styrelsen in samarbejde med Mercuri Urval, Teknologisk Institut og DTU. Gennemførelse af ressourcestudiets fremadrettede perspektiv, herunder udviklingen af scenarier og gennemførelse af scenarioproces ressourcepersoner indenfor IT/kommunikation "Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet - et debatoplæg". Udført for LO, "Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet." Scenarioproces i forlængelse af udarbejdelse af debatoplæg. Seminar for medarbejdere ved LO og fagforbund om visioner og udviklingsmuligheder på fremtidens arbejdsmarkedet, diskuteret på baggrund af en række scenarier udviklet af Oxford Insight. Udført for LO i "En erhvervsøkonomisk analyse af fire fokusområder inden for de kulturelle erhverv", Kultur- og Erhvervsministerierne i samarbejde med Teknologisk Institut Gennemførelse af ressourcestudiets fremadrettede perspektiv, herunder udviklingen af scenarier og gennemførelse af scenarioproces ressourcepersoner indenfor de kulturelle erhverv. "Grøn erhvervsfremme", analyserapport om alternative virkemidler i en Grøn erhvervsfremmepolitik, udført for LO "Scenarieproces for Byggekram-kæden - udviklingsmuligheder i et 10-årigt perspektiv". Udført i samarbejde med Enterprise Brandhouse i "Understanding Unemployment and Working Time, A Cross-Country Comparative Study", finansieret af Ford Foundation og Rockefeller Foundation "Organisationsudvikling og udvikling af arbejdet: En analyse af perspektiver, muligheder og potentielle risici for polarisering og udstødning". Udført for Landsorganisationen i Danmark, "Er arbejdskraftreserverne ved at være udtømt? Forskningsprojekt om udviklingen i arbejdsstyrkens størrelse og kvalitet." Udført for Arbejdsministeriet (forskningsprogram), 2000 "Forhåndsevaluering af Mål 3-programmet". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, "Analyse af hjemmeserviceordningen", udført for HTS-kartellet, "AC'ere i atypiske beskæftigelsesforhold". Udført for AC og fem forbund (AAR, DJØF, DM, EsF og IDA) samt Arbejdsministeriet og EU's Socialfond, mål 4, "Patentdirektoratets fremtidige kunder - scenarieproces til revurdering af strategi". Udført for Patentdirektoratet, Gennemførelse af scenarioproces med ledelsen i Patentdirektoratet, udvikling af scenarier og igangsættelse af en strategiproces i direktoratet. 9

10 "Det private servicearbejdsmarked. Udfordringer til AMU-systemet". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, "HK-arbejdsmarkedet under forandring: En analyse af potentielle risici for polarisering og udstødning samt behovet for målrettede indsatsformer". Udført for HK og EU s socialfond, mål 4, "Self-employment in Denmark". Undersøgelse om selvbeskæftigelse udført for OECD, "Evaluering af Arbejdsministeriets pulje til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, "KNOWING - Udvikling af værktøj til arbejdsmarkeds-overvågning for "vidensarbejdere". Udført for Ingeniørforbundet i Danmark, "Midtvejsevaluering af Virksomhed-til-Virksomhedsprogrammet i Østeuropa". Udført for Erhvervsfremme Styrelsen,1996. "Joule III-projekt - Social and Organisational Issues in the Adoption of Advanced Energy Technologies in Manufacturing". I samarbejde med Tavistock Institute, London, Udført for EU og Energistyrelsen, "Menneskelige ressourcer, service og internationalisering". Udført i samarbejde med RUC, DTU og HHK for Forskningsrådet, "Udvikling af det centrale og regionale overvågnings- og analyseberedskab". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Udvikling af overvågnings- og analyseredskab/manual. Herunder specifikt udviklingen af fremadrettede analyseredskaber, specifikt en scenariometode til brug i AMS og regional i AF. Scenariometoden blev gennemtestet i en lang række cases i AMS. "Udvikling af DTI-strategi over for dansk serviceindustri". Udført for Dansk Teknologisk Institut, "Analyse af lederkvalifikationer og lederuddannelse i små og mellemstore virksomheder". Udført for Erhvervsfremme Styrelsen, "Teknikernes fremtidige uddannelser og arbejdsmarked". Udført for Teknisk Landsforbund og Dansk Industri, "Social and Organisational Issues in the Adoption of Advanced Energy Technologies in Manufacturing". Internationalt konsortium med The Tavistock Institute, London, som koordinator for Europa-Kommissionen, "Service in Innovation - Innovation in Service". Udført for Europa-Kommissionen, "Et forslag til en konsekvent regional industripolitik for Storkøbenhavn". Udarbejdet for LO Storkøbenhavn, "En vurdering af det foreslåede operative program for ADAPT, Danmark". Udarbejdet for Europa-Kommissionen, DG V, Beskæftigelse, Industrielle relationer og Sociale anliggender, Den Europæiske Socialfond,

11 "Investering i efteruddannelse i danske private og offentlige virksomheder". Udført for Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet, "En perspektivanalyse af serviceindustrier som et økonomisk ressourceområde". Konsortie med PLS Consult for Erhvervsudviklingsrådet og Erhvervsfremme Styrelsen, "EUROFORM projekt. ASTER II, Opfattelser og begreber til at fremme strategisk planlægning og træning i europæiske SMV ere - et transnationalt udviklingsprojekt". Udført for Europa-Kommissionen, "En perspektivanalyse af turisme og fritid som et økonomisk ressourceområde". Konsortium med Hoff & Overgaard / Carl Bro Gruppen. Udført for Erhvervsudviklingsrådet og Industriministeriet, "The market for attracting foreign investments to Fejér county". Udført for Europa- Kommissionen, the Local Enterprise Agency (LEA) of Székesfehérvár og The Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, "Beskæftigelse, erhverv og kvalifikationer - en strategi for jobskabelse". Udarbejdet for Dansk Metal, "The future of industry in Europe, regional network - the Danish case study". Udført for Europa-Kommissionen, Regional økonomisk udvikling af Storebæltsregionen. Projekt 1 "En strategi for turisme og rekreations udvikling i Storebæltsområdet" Projekt 2 "En strategi for udvikling af privat service i Storebælts- området", Evalueringsrapport: Belt-Link , 1995 Udarbejdet for Belt-Link, udviklingsorganisation for A/S Storebælt "Evaluering af det turistpolitiske handlingsprogram". Udarbejdet for Industriministeriet, , "Skills shortages in the Greater Copenhagen Area". Udført for Europa-Kommissionen, EU-programmet EUROTECNET, Den danske Animation Unit, Europa-Kommissionen, "Technological Changes, Employment and Income. Security in Printing and Allied Trades in Denmark". Udført for International Labour Office, "Strategisk Udviklings-Projekt". Udført for Dansk Turistråd, Industriministeriet, "Udvikling af privat service, beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik i Skandinavien". Udført for Nordisk Ministerråd, "Industriel udvikling og miljørestriktion". Udført for Teknologinævnet,

12 Forskningsmedarbejder på projektet "Tilpasningsprocessen på arbejdsmarkedet - 80'ernes centrale problem illustreret ved udviklingen i USA". Udført for Arbejdsministeriet og Finansministeriet,

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

UDDANNELSE : Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985. STILLING : Arbejdsmiljø- og ud viklingskonsulent

UDDANNELSE : Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985. STILLING : Arbejdsmiljø- og ud viklingskonsulent CURRICULUM VITAE NAVN : Eva Thoft FØDSELSÅR : 1957 UDDANNELSE : Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985 Startet på MPO, Master i organisationspsykologi på RUC i september 2013 Gennemført

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

Kompetenceudvikling - hvordan?

Kompetenceudvikling - hvordan? Kompetenceudvikling - hvordan? T e m a h æ f t e Oversigt over metoder og redskaber til kompetenceudvikling K ø b e n h a v n 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2 S I D E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 3 INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: 8-9 ADAM, LINE OG ALLE DE ANDRE 10-11

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere