Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S."

Transkript

1 Curriculum vitae Navn: Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Direktør, New Insight A/S Uddannelse 1980 Københavns Universitet Mag.scient.soc. Ansættelser Aug Direktør New Insight A/S (indtil 1. september 2003 Oxford Insight A/S) Centerchef Teknologisk Institut, Erhvervsanalyser Projektkoordinator for beskæftigelses- og erhvervsudviklingsanalyser Dansk Teknologisk Institut, Erhvervs- og virksomhedsudvikling / Arbejdsliv Udstationering i Australien, Hong Kong og Kina i Konsulent Dansk Teknologisk Institut, Arbejdsliv Konsulent og lektorvikar Eget firma Konsulent på projekter og evalueringer i forbindelse med arbejdsmarkedet, HRD, virksomhedsudvikling og undervisning Lektorvikar på Institut for Trafik, turisme og regionaludvikling, Handelshøjskolen i København. 1

2 Fuldmægtig Arbejdsministeriet Ansvarlig for forskning, internationalt samarbejde (ILO, OECD, Nordisk Ministerråd, EU) Udviklingsprojekter i forbindelse med efteruddannelse, arbejdsløshed, kvindespørgsmål og ny teknologi Arbejdede for Arbejdsministeren og Folketinget 1984 Freelance researcher Forskningsprojekt om udviklingen på arbejdsmarkedet, ny teknologi, økonomisk vækst og politisk udvikling i USA. Besøg på Harvard Universitet (Sociology), MIT, Sloan School of Management, Stanford, American Productivity Centre, IBM; Apple, Digital Computer Inc. m.fl Fuldmægtig Arbejdsdirektoratet, Afdelingen for Økonomi og Statistik Overvågning og evaluering af arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Timelærer, ekstern lektor Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Forvaltningshøjskolen Timelærer og ekstern lektor i sociologi, regional økonomi, arbejdsmarkedspolitik, teknologi, HRD, ret og samfund Nøglekvalifikationer Peter Plougmann har i mere end 30 år arbejdet med industrisociologi, arbejdsmarkedsforhold og HRD inden for politisk administration, forskning, rådgivning og undervisning. Han har lavet analyser over økonomiske, teknologiske, sociale såvel som politiske vilkår inden for virksomhedsudvikling og analyser af erhvervspolitiske ordninger både i et nationalt og et internationalt perspektiv. Peter Plougmann har udviklet scenarier for faglige organisationer, brancheforeninger, private virksomheder og offentlige institutioner både i Danmark og internationalt. Peter Plougmann har international erfaring fra EU, de nordiske lande, Ungarn, Rusland, Baltikum, Australien, Hong Kong, Taiwan, Canada og USA. Han har været involveret i forskning og analyseaktiviteter for OECD, EU, Nordisk Ministerråd og FN/ILO. Peter Plougmann er en efterspurgt oplægsholder, der har en omfattende publicering af artikler og har siddet i en række offentlige nævn og udvalg. Han er endvidere medlem af en række professionelle organisationer, sidder i private virksomhedsbestyrelser og fungerer som rådgiver for både private virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. 2

3 Sprog Mundtligt Skriftligt Dansk Flydende Flydende (Modersmål) Nordisk Godt Godt Engelsk Flydende Flydende Tysk Godt Godt Medlemskaber Medlem af det centrale aftagerpanel RUC Medlem af Dansk Sociologforening. Medlem af World Future Society, Professionals Medlem af redaktionspanelet for magasinet "Sociology". Medlem af Industri og erhvervsministeriets Turismebevillingsudvalg ( ). Medlem af Undervisningsministeriets udvalg om nye uddannelser og træning inden for service (1999). Medlem af Scientific Advisory Board of the Technology Foresight Programme, Risø.(1997 til 2002) Medlem af Advisory Board of Research in Gazelle-growth companies, Børsen Research. Censor ved Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet (Sociologi), DPU og Aalborg Universitet. Medlem af bestyrelsen i en række danske, private forretningsservicevirksomheder Medlem af European Network of Economic and Social Research Institutions, (ENSR), Executive Committee, Medlem af Advisory Board, Globaliseringsinitiativet, IDA, Medlem af Advisory Board, Sundhedsinnovationscenter Sjælland (SIS) Publikationer og projekter 3

4 En international sammenligning af vekseluddannelse på erhvervsuddannelserne i Danmark og fire europæiske lande, Tænketanken DEA, 2013 Analyse af udsigterne for bygge- og anlægsbranchen , Dansk Byggeri, 2013 FOA og vækstpolitik fase II, analyse, rådgivning og sparring med FOAs politiske og faglige ledelse, 2013 Forslag til uddannelsesmodeller for kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet. LO Markedsundersøgelse af det potentielle marked for analyser indenfor VIA s kerneområder, VIA, 2012 Udviklingsprojektet er et brancheprojekt med fokus på at styrke IKV på Industriens Uddannelses i forhold til uddannelsesstrukturer på både IF s og MI s uddannelsesområder, Industriens uddannelser, via BMU, TUP midler, Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Analysens formål er at bidrage med viden om job og kompetencer knyttet til turismeerhvervene og dermed bidrage til at udvikle og styrke kompetenceforsyningen af relevant arbejdskraft på længere sigt, Midtjysk Turisme, 2012 Analyse af bygge- og anlægsbranchens kompetencebehov indenfor byggestyring, Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund, 2012 Modelnotat over metoder og metodeerfaringer fra projektet Fremtidens kompetencer i Region Midtjylland, Region Midjylland, KASK-projektet, Eksplorativ fremadrettet delanalyse om trådløs mobil markedets muligheder i Hovedstads-regionen i et 2020 perspektiv. Formålet var at udforske potentielle nye applikationsog markedsmuligheder for regionens arbejdskraft med kompetencer fra / indenfor mobilklyngen, CMI-AUU, Kvalitativ behovsanalyse blandt betydende aktører i den private sektor i VIAs markedsområde. analysen var afdækning af VIAs position og muligheder ifht. det private arbejdsmarkeds efter- og videreuddannelsesbehov. VIA, FOA og vækstpolitik, analyse, rådgivning og sparring med FOAs politiske og faglige ledelse, Uvildig analyse af repræsentativitet i PenSams forbrugergrupper Formålet med undersøgelsen var at opnå en mere sikker viden om kundernes faktiske opfattelse af det repræsentative system og dets evne til at dække det behov for medindflydelse, kunden selv oplever, PenSam, Kvantitativ analyse på fødevareområdet, fremadrettet kvantitativ analyse af kravene og forventninger til fødevareuddannelserne. Analyse i forlængelse af en allerede gennemført kvalitativ analyse af området, Region Midtjylland, Energibesparende og miljøforbedrende opgaver, analyse af aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for servicemedarbejdere og ejendomsfunktionærer. Udført for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg,

5 Uddannelsesbehov i fødevareerhvervet analyse af (efter)uddannelsesbehov i fødevareerhvervet, baseret på landsdækkende virksomhedssurvey. For Region Midtjylland Viden om arbejdsmarkedet Kursus for medarbejdere i Københavns Kommune. Kurset fokuserer på udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, mobilitet og fleksibilitet samt fremtidens arbejdsmarked. Gennemføres for Københavns Kommune 2010, 2011 Turisme i Øresundsregionen. Analyse af jobmuligheder og kompetencebehov inden for turismeerhvervene. Udføres for Job og kompetencer i Øresundsregionen, Interreg-projekt (Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland) 2011 Kask fremtidens kompetencer i Midtjylland. New Insight gennemfører en scenarioproces, generel sparring og udarbejdelse af en række showcases for Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland. Udarbejdes for Region Midtjylland, Ungeindsats i partnerskab Projektets formål var at etablere et effektivt, koordinerende netværk mellem aktørerne i ungeindsatsen i Faxe Kommune. Udarbejdet for Faxe Kommune, støttet af det lokale beskæftigelsesråd, 2010 Fremtidige snitflader og arbejdsdeling mellem forbundenes og fællesskabets FIUaktiviteter Strategiudviklingsprojekt for en samlet strategi for den rolle, fællesskabet skal indtage i FIU. Landsorganisationen i Danmark, LO-FIU Sundheds IKT i Danmark, afdækning af den danske forskningsindsats og styrkepositioner inden for sundheds IKT. Københavns Universitet og DI ITEK Udvikling af kvalitetssikrings- og effektmålingsredskab af beskæftigelsescentrenes indsats. På baggrund af en række fokusgrupper og workshops med medarbejdere og ledere udvikles et redskab til at måle progression for borgere i beskæftigelsesindsatsen. Udarbejdet for Københavns Kommune, 2010 Expert Evaluation Network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy Jobprofiler i industrien. Analyse af fremtidens kompetencebehov i elektronik- og maskinindustrien. Industriens Uddannelser, Strategiudvikling for Aalborg Sygehus Strategianalyse og strategiudviklingsproces Brugerdrevet hospitalsplanlægning. Medarbejderdrevet innovation i planlægningen af udvidelse af Herlev Hospital, Konsekvenser af ny teknologi på FTF-området. Fremsyn med fokus på fremtidige kompetencekrav. Udarbejdet for FTF, Ledelsesprofiler i Region Hovedstaden. Projektet har identificeret en række ledelsesprofiler indenfor Region Hovedstadens virksomheder. Ledelsesprofilerne består hver af et sæt af kerneopgaver og dertil hørende kernekompetencer. Rapporten indeholder en tværgående beskrivende analyse af, hvilke fællestræk og forskelle der hersker mellem de forskellige ledelsesprofiler. Udarbejdet for Region Hovedstaden Ændringer i uddannelsesbehov på det merkantile område som følge af globaliseringen. En analyse af kompetencebehov. HAKL,

6 Dansk Landbrug 2022, scenarier og interessevaretagelse, Dansk Landbrug Hjerteforeningens strategiplan 2012, Hjerteforeningen Rekruttering til sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Scenarier og Kick-offseminar for UVM og parter, Undervisningsministeriet 2008 Ændringer i uddannelsesbehov på det merkantile område som følge af globaliseringen - En analyse af kompetencebehov. HAKL, En national trivselspolitik, - Perspektiv for indsatsen til fremme af trivsel på arbejdspladserne Debatoplæg. LO, 2008 User-Driven Innovation for Patients and Health Care Professionals. Metodeudviklingsprojekt om brugerdrevet innovation på sundhedsområdet. Samarbejde med Nordisk InnovationsCenter, Ferring, Econ, SINTEF, Herlev Hospital, Rigshospitalet og Lunds Universitetshospital Livsfasepolitik, analyse og forslag til nye personalepolitiske virkemidler i finanssektoren, Finansforbundet, Kvalitetssikring af beskæftigelsesindsatsen over for matchgruppe 4 og 5 Praksisudviklingsprojekt med fokus på udvikling af redskab & håndbog til effektmåling og evaluering, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Væksthuset Aps, Markedsanalyse på beskæftigelsesområdet, Københavns kommune, CAB, CKB og CBSI, Analyse af samspillet mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik i regi af vækstfora i Danmark, OECD-LEED program, Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens fremtidige kvalifikationsbehov, Beskæftigelsesregionerne i Danmark, Væksthuset - Estimering af markedspotentialet for nye serviceydelser, Esbjerg Højskole, 2007 Afklaring af fremtidige kompetencekrav i CAB, Lederseminar CAB, Københavns kommune, 2007 Virksomhedernes Top 20 - humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsområder, Danmarks Erhvervsforskningsakademi, DEA, 2007 Borger 2030, - Danmark et innovativt aldrende samfund, Opgaven er at skabe en platform for debat om udfordringer på vejen mod det aldrende samfund og skabe mulighed for innovation gennem facilitering af mødet mellem udbuds- og efterspørgselssiden, Trygfonden, Fremtidens seniorservice, Scenarier, AMU Nordjylland / Equal program, Mapping analyse grundlag for etablering af Bladder Network i Øresundsregionen, Ferring og Medico Valley Academy (MVA), Scenarier for corporate branding og etablering af internationale distributionskanaler for Faber A/S, Faber A/S og Brandhouse A/S,

7 Kompetencelæring og innovative læringsforløb Statens center for kvalitet og kompetenceudvikling (SCKK) AMU i nye klæder Udføres i samarbejde med CARMA for Undervisningsministeriet Teknologisk Fremsyn - det aldrende samfund, Videnskabsministeriet for Forskningsstyrelsen og det strategiske forskningsråd, 2005 Fremtidens erhvervsuddannelser, Analyse af den fremtidige udvikling i kompetencer og oplæringskapacitet indenfor nye serviceområder, LO, E-knowledge, Udviklingsprojekt i samarbejde med DTU og RUC, Forskningsrådet Globalisering og FTF - mulige arbejdslivskonsekvenser, Notat til FTF, HB, 2004 Evaluering af beskæftigelsespolitikken, med Torben Pilegård Jensen, artikel i Håndbog i Evaluering, red. Olaf Rieper, AKF, 2004 Analyse af efteruddannelsesgab, LO, 2004 Stamceller i fremtiden, Formidlingsproces, Tryg i Danmark Fonden, 2004 Scenarier for serviceløft, Foreningen af offentlig ansatte (FOA), 2004 Kompetence og karriereafklaring, udviklingsprojekt, HK-Danmark 2004 Vison- og mission for Multidata A/S, Multidata A/S og Brandhouse A/S, 2003 Øget beskæftigelse via flere og bedre indvandrervirksomheder, Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Identification and Tendering of Projects in the Pskov Region, Russia Nordic Consulting Group og Udenrigsministeriet, 2003 Forundersøgelse vedrørende markedsføringsprojekt. Industriens Uddannelser og Oxford Research A/S, 2003 Arbejdsmarkedsanalyse indenfor handel, transport og serviceerhvervene, for HTS og AF, Praksisnær kompetenceudvikling, virksomheders og medarbejderes forventninger, behov og erfaringer, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, 2003 Kompetenceudvikling der kan mærkes på bundlinien Notat til Dansk Industris Uddannelsesdag 2003, i samarbejde med CUE-Consult, 2003 "Stamceller i fremtiden, Scenarierapport". Scenarier af de samfundsmæssige, sociologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af en succesfuld forskning i stamceller, udarbejdelse af dilemmaspil, for TRYG-i Danmark, 2003 Er det det vi vil? Statusrapport om situationen i efteruddannelsessystemet 2003, udført for LO, 2003 Viden og forandring, lærebog om viden, læring og forandring sammen med Søren Voxted o.a., Gyldendal, Erhvervsfaglig redaktion, København,

8 Evaluering af Call Centers Udviklingen af arbejdet, i projektet indgår Danske Bank, Nykredit A/S, SEAS og TDC, for Institut for Produktion og Ledelse, DTU "Stamceller i fremtiden, Analyserapport". Analyse af de samfundsmæssige, sociologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af en succesfuld forskning i stamceller, Udført for TRYG i Danmark, Udført Praksislæring i industrien, hovedprojekt, udført for Industriens uddannelsessekretariat, på vegne af Dansk Industri, Dansk Metal og Specialarbejdersforbundet i Danmark i samarbejde med Handelshøjskolecentret, Udført "Web-baseret kompetenceudviklings- og karriereplanlægningsværktøj" (Pilotprojekt). for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Beskrivelse af hvordan IDA gennem et E-learnings baseret kompetence- og karriereværktøj på Internet kan tiltrække og fastholde medlemmer. Udført 2002 "Vasco da Gama". EQUAL projekt med base i Danmark, der ledes af Oxford Insight, om integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Projektet indgået partnerskaber med ministerier, universiteter og forskningsinstitutioner i Frankrig, Portugal, UK, Italien, Tyskland, Østrig og USA. Udføres i perioden Internationalisation and the Labour Market of the European Union i Goul Andersen, J. and Jensen, P.H., eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press Med på Holdet, følgeforskningsprojekt omhandlende netværksdannelser og aktiviteter i netværk for udsatte ansatte. Udført i partnerskab med SID, Labour Market Policy, Flexibility and Employment Performance in Denmark and Sweden in the 1990s, i samarbejde med Per Kongshøj Madsen, i David Howell (ed.), Unemployment and the Welfare State International Perspectives on the Limits of Labour Market Deregulation, Oxford University Press, 2003 Baltic Sea Region Sector Programme on Labour Market Policy 2001: Regional economic and social development in the region of Liepaja, Latvia. Udføres for Beskæftigelsesministeriet, HUR/HT kundecenter/call-center; "HUR tager hånd om Hovedstaden". Det blev undersøgt, hvilke profileringsmuligheder der er for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som udviklingsorganisation via en fornyelse af det eksisterende HT-kundecenter. Sigtet var at skabe en stærkere sammenhæng mellem kundecenteret og HUR som organisation "Business Practices in Skills-based Management", for Dansk Arbejdsgiverforening, på vegne af den franske arbejdsgiverforening MEDEF, finansieret af Europa-Kommissionen Hvad kan vi lære af 90ernes arbejdsmarkedspolitik? i Lisbeth Pedersen, (Red), Antologi om Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København 2003 (under udgivelse). 8

9 "Lederinternat for Københavns Kommune, Center for Aktivering og Beskæftigelse (CAB)". Forberedelse og gennemførelse af et lederinternat for Center for Aktivering og beskæftigelse / Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune. Formålet med lederinternatet var at udvikle principperne for en ny organisationsform for CAB. Internatet blev gennemført som en scenariebaseret dialogproces "Analyse af ressourceområdet IT/Kommunikation", Erhvervsfremme Styrelsen in samarbejde med Mercuri Urval, Teknologisk Institut og DTU. Gennemførelse af ressourcestudiets fremadrettede perspektiv, herunder udviklingen af scenarier og gennemførelse af scenarioproces ressourcepersoner indenfor IT/kommunikation "Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet - et debatoplæg". Udført for LO, "Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet." Scenarioproces i forlængelse af udarbejdelse af debatoplæg. Seminar for medarbejdere ved LO og fagforbund om visioner og udviklingsmuligheder på fremtidens arbejdsmarkedet, diskuteret på baggrund af en række scenarier udviklet af Oxford Insight. Udført for LO i "En erhvervsøkonomisk analyse af fire fokusområder inden for de kulturelle erhverv", Kultur- og Erhvervsministerierne i samarbejde med Teknologisk Institut Gennemførelse af ressourcestudiets fremadrettede perspektiv, herunder udviklingen af scenarier og gennemførelse af scenarioproces ressourcepersoner indenfor de kulturelle erhverv. "Grøn erhvervsfremme", analyserapport om alternative virkemidler i en Grøn erhvervsfremmepolitik, udført for LO "Scenarieproces for Byggekram-kæden - udviklingsmuligheder i et 10-årigt perspektiv". Udført i samarbejde med Enterprise Brandhouse i "Understanding Unemployment and Working Time, A Cross-Country Comparative Study", finansieret af Ford Foundation og Rockefeller Foundation "Organisationsudvikling og udvikling af arbejdet: En analyse af perspektiver, muligheder og potentielle risici for polarisering og udstødning". Udført for Landsorganisationen i Danmark, "Er arbejdskraftreserverne ved at være udtømt? Forskningsprojekt om udviklingen i arbejdsstyrkens størrelse og kvalitet." Udført for Arbejdsministeriet (forskningsprogram), 2000 "Forhåndsevaluering af Mål 3-programmet". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, "Analyse af hjemmeserviceordningen", udført for HTS-kartellet, "AC'ere i atypiske beskæftigelsesforhold". Udført for AC og fem forbund (AAR, DJØF, DM, EsF og IDA) samt Arbejdsministeriet og EU's Socialfond, mål 4, "Patentdirektoratets fremtidige kunder - scenarieproces til revurdering af strategi". Udført for Patentdirektoratet, Gennemførelse af scenarioproces med ledelsen i Patentdirektoratet, udvikling af scenarier og igangsættelse af en strategiproces i direktoratet. 9

10 "Det private servicearbejdsmarked. Udfordringer til AMU-systemet". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, "HK-arbejdsmarkedet under forandring: En analyse af potentielle risici for polarisering og udstødning samt behovet for målrettede indsatsformer". Udført for HK og EU s socialfond, mål 4, "Self-employment in Denmark". Undersøgelse om selvbeskæftigelse udført for OECD, "Evaluering af Arbejdsministeriets pulje til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, "KNOWING - Udvikling af værktøj til arbejdsmarkeds-overvågning for "vidensarbejdere". Udført for Ingeniørforbundet i Danmark, "Midtvejsevaluering af Virksomhed-til-Virksomhedsprogrammet i Østeuropa". Udført for Erhvervsfremme Styrelsen,1996. "Joule III-projekt - Social and Organisational Issues in the Adoption of Advanced Energy Technologies in Manufacturing". I samarbejde med Tavistock Institute, London, Udført for EU og Energistyrelsen, "Menneskelige ressourcer, service og internationalisering". Udført i samarbejde med RUC, DTU og HHK for Forskningsrådet, "Udvikling af det centrale og regionale overvågnings- og analyseberedskab". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Udvikling af overvågnings- og analyseredskab/manual. Herunder specifikt udviklingen af fremadrettede analyseredskaber, specifikt en scenariometode til brug i AMS og regional i AF. Scenariometoden blev gennemtestet i en lang række cases i AMS. "Udvikling af DTI-strategi over for dansk serviceindustri". Udført for Dansk Teknologisk Institut, "Analyse af lederkvalifikationer og lederuddannelse i små og mellemstore virksomheder". Udført for Erhvervsfremme Styrelsen, "Teknikernes fremtidige uddannelser og arbejdsmarked". Udført for Teknisk Landsforbund og Dansk Industri, "Social and Organisational Issues in the Adoption of Advanced Energy Technologies in Manufacturing". Internationalt konsortium med The Tavistock Institute, London, som koordinator for Europa-Kommissionen, "Service in Innovation - Innovation in Service". Udført for Europa-Kommissionen, "Et forslag til en konsekvent regional industripolitik for Storkøbenhavn". Udarbejdet for LO Storkøbenhavn, "En vurdering af det foreslåede operative program for ADAPT, Danmark". Udarbejdet for Europa-Kommissionen, DG V, Beskæftigelse, Industrielle relationer og Sociale anliggender, Den Europæiske Socialfond,

11 "Investering i efteruddannelse i danske private og offentlige virksomheder". Udført for Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet, "En perspektivanalyse af serviceindustrier som et økonomisk ressourceområde". Konsortie med PLS Consult for Erhvervsudviklingsrådet og Erhvervsfremme Styrelsen, "EUROFORM projekt. ASTER II, Opfattelser og begreber til at fremme strategisk planlægning og træning i europæiske SMV ere - et transnationalt udviklingsprojekt". Udført for Europa-Kommissionen, "En perspektivanalyse af turisme og fritid som et økonomisk ressourceområde". Konsortium med Hoff & Overgaard / Carl Bro Gruppen. Udført for Erhvervsudviklingsrådet og Industriministeriet, "The market for attracting foreign investments to Fejér county". Udført for Europa- Kommissionen, the Local Enterprise Agency (LEA) of Székesfehérvár og The Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, "Beskæftigelse, erhverv og kvalifikationer - en strategi for jobskabelse". Udarbejdet for Dansk Metal, "The future of industry in Europe, regional network - the Danish case study". Udført for Europa-Kommissionen, Regional økonomisk udvikling af Storebæltsregionen. Projekt 1 "En strategi for turisme og rekreations udvikling i Storebæltsområdet" Projekt 2 "En strategi for udvikling af privat service i Storebælts- området", Evalueringsrapport: Belt-Link , 1995 Udarbejdet for Belt-Link, udviklingsorganisation for A/S Storebælt "Evaluering af det turistpolitiske handlingsprogram". Udarbejdet for Industriministeriet, , "Skills shortages in the Greater Copenhagen Area". Udført for Europa-Kommissionen, EU-programmet EUROTECNET, Den danske Animation Unit, Europa-Kommissionen, "Technological Changes, Employment and Income. Security in Printing and Allied Trades in Denmark". Udført for International Labour Office, "Strategisk Udviklings-Projekt". Udført for Dansk Turistråd, Industriministeriet, "Udvikling af privat service, beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik i Skandinavien". Udført for Nordisk Ministerråd, "Industriel udvikling og miljørestriktion". Udført for Teknologinævnet,

12 Forskningsmedarbejder på projektet "Tilpasningsprocessen på arbejdsmarkedet - 80'ernes centrale problem illustreret ved udviklingen i USA". Udført for Arbejdsministeriet og Finansministeriet,

Nov. 2007 marts 2010. Apr. 2004 nov. 2007

Nov. 2007 marts 2010. Apr. 2004 nov. 2007 Curriculum vitae Navn: Martin Liebing Madsen Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 8. september 1979 Titel: Chefanalytiker, New Insight A/S Uddannelse 2007 Københavns Universitet Cand.scient.soc., sociologi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark. Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA

SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark. Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA TAK Agenda 1 Kort nyt fra IDA ny vision og ny strategi 2 Hvordan ser fremtidens

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening Tema: Uddannelse ARBEJDS 20 04 MARKEDS RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 2004 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Nedbryd siloerne - gennem samspil og samarbejde

Nedbryd siloerne - gennem samspil og samarbejde Nedbryd siloerne - gennem samspil og samarbejde Silkeborg, torsdag den 28. november 2013 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland SVAG VÆKST MEN KONKURRENCEEVNEN ER FORBEDRET NOVEMBER 2013 BÅDE UDFORDRINGER

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked.

Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Kompetencerådet, den 17. februar 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Kompetencebaseret vækstpolitik Kompetencebaseret vækstpolitik Uddannelse Virksomhedens

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Vækstkonference i Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Vækstkonference i Thisted KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Vækstkonference i Thisted REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Siri-kommissionen Kunstig intelligens udfordring til Danmark

Siri-kommissionen Kunstig intelligens udfordring til Danmark Siri-kommissionen Kunstig intelligens udfordring til Danmark Hvad betyder digital disruption for arbejdsmarkedet og uddannelse? ( Future of Jobs, World Economic Forum, 2016) 5,1 mio. tabte jobs på verdensplan

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere