Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S."

Transkript

1 Curriculum vitae Navn: Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Direktør, New Insight A/S Uddannelse 1980 Københavns Universitet Mag.scient.soc. Ansættelser Aug Direktør New Insight A/S (indtil 1. september 2003 Oxford Insight A/S) Centerchef Teknologisk Institut, Erhvervsanalyser Projektkoordinator for beskæftigelses- og erhvervsudviklingsanalyser Dansk Teknologisk Institut, Erhvervs- og virksomhedsudvikling / Arbejdsliv Udstationering i Australien, Hong Kong og Kina i Konsulent Dansk Teknologisk Institut, Arbejdsliv Konsulent og lektorvikar Eget firma Konsulent på projekter og evalueringer i forbindelse med arbejdsmarkedet, HRD, virksomhedsudvikling og undervisning Lektorvikar på Institut for Trafik, turisme og regionaludvikling, Handelshøjskolen i København. 1

2 Fuldmægtig Arbejdsministeriet Ansvarlig for forskning, internationalt samarbejde (ILO, OECD, Nordisk Ministerråd, EU) Udviklingsprojekter i forbindelse med efteruddannelse, arbejdsløshed, kvindespørgsmål og ny teknologi Arbejdede for Arbejdsministeren og Folketinget 1984 Freelance researcher Forskningsprojekt om udviklingen på arbejdsmarkedet, ny teknologi, økonomisk vækst og politisk udvikling i USA. Besøg på Harvard Universitet (Sociology), MIT, Sloan School of Management, Stanford, American Productivity Centre, IBM; Apple, Digital Computer Inc. m.fl Fuldmægtig Arbejdsdirektoratet, Afdelingen for Økonomi og Statistik Overvågning og evaluering af arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Timelærer, ekstern lektor Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Forvaltningshøjskolen Timelærer og ekstern lektor i sociologi, regional økonomi, arbejdsmarkedspolitik, teknologi, HRD, ret og samfund Nøglekvalifikationer Peter Plougmann har i mere end 30 år arbejdet med industrisociologi, arbejdsmarkedsforhold og HRD inden for politisk administration, forskning, rådgivning og undervisning. Han har lavet analyser over økonomiske, teknologiske, sociale såvel som politiske vilkår inden for virksomhedsudvikling og analyser af erhvervspolitiske ordninger både i et nationalt og et internationalt perspektiv. Peter Plougmann har udviklet scenarier for faglige organisationer, brancheforeninger, private virksomheder og offentlige institutioner både i Danmark og internationalt. Peter Plougmann har international erfaring fra EU, de nordiske lande, Ungarn, Rusland, Baltikum, Australien, Hong Kong, Taiwan, Canada og USA. Han har været involveret i forskning og analyseaktiviteter for OECD, EU, Nordisk Ministerråd og FN/ILO. Peter Plougmann er en efterspurgt oplægsholder, der har en omfattende publicering af artikler og har siddet i en række offentlige nævn og udvalg. Han er endvidere medlem af en række professionelle organisationer, sidder i private virksomhedsbestyrelser og fungerer som rådgiver for både private virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. 2

3 Sprog Mundtligt Skriftligt Dansk Flydende Flydende (Modersmål) Nordisk Godt Godt Engelsk Flydende Flydende Tysk Godt Godt Medlemskaber Medlem af det centrale aftagerpanel RUC Medlem af Dansk Sociologforening. Medlem af World Future Society, Professionals Medlem af redaktionspanelet for magasinet "Sociology". Medlem af Industri og erhvervsministeriets Turismebevillingsudvalg ( ). Medlem af Undervisningsministeriets udvalg om nye uddannelser og træning inden for service (1999). Medlem af Scientific Advisory Board of the Technology Foresight Programme, Risø.(1997 til 2002) Medlem af Advisory Board of Research in Gazelle-growth companies, Børsen Research. Censor ved Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet (Sociologi), DPU og Aalborg Universitet. Medlem af bestyrelsen i en række danske, private forretningsservicevirksomheder Medlem af European Network of Economic and Social Research Institutions, (ENSR), Executive Committee, Medlem af Advisory Board, Globaliseringsinitiativet, IDA, Medlem af Advisory Board, Sundhedsinnovationscenter Sjælland (SIS) Publikationer og projekter 3

4 En international sammenligning af vekseluddannelse på erhvervsuddannelserne i Danmark og fire europæiske lande, Tænketanken DEA, 2013 Analyse af udsigterne for bygge- og anlægsbranchen , Dansk Byggeri, 2013 FOA og vækstpolitik fase II, analyse, rådgivning og sparring med FOAs politiske og faglige ledelse, 2013 Forslag til uddannelsesmodeller for kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet. LO Markedsundersøgelse af det potentielle marked for analyser indenfor VIA s kerneområder, VIA, 2012 Udviklingsprojektet er et brancheprojekt med fokus på at styrke IKV på Industriens Uddannelses i forhold til uddannelsesstrukturer på både IF s og MI s uddannelsesområder, Industriens uddannelser, via BMU, TUP midler, Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Analysens formål er at bidrage med viden om job og kompetencer knyttet til turismeerhvervene og dermed bidrage til at udvikle og styrke kompetenceforsyningen af relevant arbejdskraft på længere sigt, Midtjysk Turisme, 2012 Analyse af bygge- og anlægsbranchens kompetencebehov indenfor byggestyring, Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund, 2012 Modelnotat over metoder og metodeerfaringer fra projektet Fremtidens kompetencer i Region Midtjylland, Region Midjylland, KASK-projektet, Eksplorativ fremadrettet delanalyse om trådløs mobil markedets muligheder i Hovedstads-regionen i et 2020 perspektiv. Formålet var at udforske potentielle nye applikationsog markedsmuligheder for regionens arbejdskraft med kompetencer fra / indenfor mobilklyngen, CMI-AUU, Kvalitativ behovsanalyse blandt betydende aktører i den private sektor i VIAs markedsområde. analysen var afdækning af VIAs position og muligheder ifht. det private arbejdsmarkeds efter- og videreuddannelsesbehov. VIA, FOA og vækstpolitik, analyse, rådgivning og sparring med FOAs politiske og faglige ledelse, Uvildig analyse af repræsentativitet i PenSams forbrugergrupper Formålet med undersøgelsen var at opnå en mere sikker viden om kundernes faktiske opfattelse af det repræsentative system og dets evne til at dække det behov for medindflydelse, kunden selv oplever, PenSam, Kvantitativ analyse på fødevareområdet, fremadrettet kvantitativ analyse af kravene og forventninger til fødevareuddannelserne. Analyse i forlængelse af en allerede gennemført kvalitativ analyse af området, Region Midtjylland, Energibesparende og miljøforbedrende opgaver, analyse af aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for servicemedarbejdere og ejendomsfunktionærer. Udført for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg,

5 Uddannelsesbehov i fødevareerhvervet analyse af (efter)uddannelsesbehov i fødevareerhvervet, baseret på landsdækkende virksomhedssurvey. For Region Midtjylland Viden om arbejdsmarkedet Kursus for medarbejdere i Københavns Kommune. Kurset fokuserer på udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, mobilitet og fleksibilitet samt fremtidens arbejdsmarked. Gennemføres for Københavns Kommune 2010, 2011 Turisme i Øresundsregionen. Analyse af jobmuligheder og kompetencebehov inden for turismeerhvervene. Udføres for Job og kompetencer i Øresundsregionen, Interreg-projekt (Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland) 2011 Kask fremtidens kompetencer i Midtjylland. New Insight gennemfører en scenarioproces, generel sparring og udarbejdelse af en række showcases for Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland. Udarbejdes for Region Midtjylland, Ungeindsats i partnerskab Projektets formål var at etablere et effektivt, koordinerende netværk mellem aktørerne i ungeindsatsen i Faxe Kommune. Udarbejdet for Faxe Kommune, støttet af det lokale beskæftigelsesråd, 2010 Fremtidige snitflader og arbejdsdeling mellem forbundenes og fællesskabets FIUaktiviteter Strategiudviklingsprojekt for en samlet strategi for den rolle, fællesskabet skal indtage i FIU. Landsorganisationen i Danmark, LO-FIU Sundheds IKT i Danmark, afdækning af den danske forskningsindsats og styrkepositioner inden for sundheds IKT. Københavns Universitet og DI ITEK Udvikling af kvalitetssikrings- og effektmålingsredskab af beskæftigelsescentrenes indsats. På baggrund af en række fokusgrupper og workshops med medarbejdere og ledere udvikles et redskab til at måle progression for borgere i beskæftigelsesindsatsen. Udarbejdet for Københavns Kommune, 2010 Expert Evaluation Network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy Jobprofiler i industrien. Analyse af fremtidens kompetencebehov i elektronik- og maskinindustrien. Industriens Uddannelser, Strategiudvikling for Aalborg Sygehus Strategianalyse og strategiudviklingsproces Brugerdrevet hospitalsplanlægning. Medarbejderdrevet innovation i planlægningen af udvidelse af Herlev Hospital, Konsekvenser af ny teknologi på FTF-området. Fremsyn med fokus på fremtidige kompetencekrav. Udarbejdet for FTF, Ledelsesprofiler i Region Hovedstaden. Projektet har identificeret en række ledelsesprofiler indenfor Region Hovedstadens virksomheder. Ledelsesprofilerne består hver af et sæt af kerneopgaver og dertil hørende kernekompetencer. Rapporten indeholder en tværgående beskrivende analyse af, hvilke fællestræk og forskelle der hersker mellem de forskellige ledelsesprofiler. Udarbejdet for Region Hovedstaden Ændringer i uddannelsesbehov på det merkantile område som følge af globaliseringen. En analyse af kompetencebehov. HAKL,

6 Dansk Landbrug 2022, scenarier og interessevaretagelse, Dansk Landbrug Hjerteforeningens strategiplan 2012, Hjerteforeningen Rekruttering til sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Scenarier og Kick-offseminar for UVM og parter, Undervisningsministeriet 2008 Ændringer i uddannelsesbehov på det merkantile område som følge af globaliseringen - En analyse af kompetencebehov. HAKL, En national trivselspolitik, - Perspektiv for indsatsen til fremme af trivsel på arbejdspladserne Debatoplæg. LO, 2008 User-Driven Innovation for Patients and Health Care Professionals. Metodeudviklingsprojekt om brugerdrevet innovation på sundhedsområdet. Samarbejde med Nordisk InnovationsCenter, Ferring, Econ, SINTEF, Herlev Hospital, Rigshospitalet og Lunds Universitetshospital Livsfasepolitik, analyse og forslag til nye personalepolitiske virkemidler i finanssektoren, Finansforbundet, Kvalitetssikring af beskæftigelsesindsatsen over for matchgruppe 4 og 5 Praksisudviklingsprojekt med fokus på udvikling af redskab & håndbog til effektmåling og evaluering, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Væksthuset Aps, Markedsanalyse på beskæftigelsesområdet, Københavns kommune, CAB, CKB og CBSI, Analyse af samspillet mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik i regi af vækstfora i Danmark, OECD-LEED program, Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens fremtidige kvalifikationsbehov, Beskæftigelsesregionerne i Danmark, Væksthuset - Estimering af markedspotentialet for nye serviceydelser, Esbjerg Højskole, 2007 Afklaring af fremtidige kompetencekrav i CAB, Lederseminar CAB, Københavns kommune, 2007 Virksomhedernes Top 20 - humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsområder, Danmarks Erhvervsforskningsakademi, DEA, 2007 Borger 2030, - Danmark et innovativt aldrende samfund, Opgaven er at skabe en platform for debat om udfordringer på vejen mod det aldrende samfund og skabe mulighed for innovation gennem facilitering af mødet mellem udbuds- og efterspørgselssiden, Trygfonden, Fremtidens seniorservice, Scenarier, AMU Nordjylland / Equal program, Mapping analyse grundlag for etablering af Bladder Network i Øresundsregionen, Ferring og Medico Valley Academy (MVA), Scenarier for corporate branding og etablering af internationale distributionskanaler for Faber A/S, Faber A/S og Brandhouse A/S,

7 Kompetencelæring og innovative læringsforløb Statens center for kvalitet og kompetenceudvikling (SCKK) AMU i nye klæder Udføres i samarbejde med CARMA for Undervisningsministeriet Teknologisk Fremsyn - det aldrende samfund, Videnskabsministeriet for Forskningsstyrelsen og det strategiske forskningsråd, 2005 Fremtidens erhvervsuddannelser, Analyse af den fremtidige udvikling i kompetencer og oplæringskapacitet indenfor nye serviceområder, LO, E-knowledge, Udviklingsprojekt i samarbejde med DTU og RUC, Forskningsrådet Globalisering og FTF - mulige arbejdslivskonsekvenser, Notat til FTF, HB, 2004 Evaluering af beskæftigelsespolitikken, med Torben Pilegård Jensen, artikel i Håndbog i Evaluering, red. Olaf Rieper, AKF, 2004 Analyse af efteruddannelsesgab, LO, 2004 Stamceller i fremtiden, Formidlingsproces, Tryg i Danmark Fonden, 2004 Scenarier for serviceløft, Foreningen af offentlig ansatte (FOA), 2004 Kompetence og karriereafklaring, udviklingsprojekt, HK-Danmark 2004 Vison- og mission for Multidata A/S, Multidata A/S og Brandhouse A/S, 2003 Øget beskæftigelse via flere og bedre indvandrervirksomheder, Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Identification and Tendering of Projects in the Pskov Region, Russia Nordic Consulting Group og Udenrigsministeriet, 2003 Forundersøgelse vedrørende markedsføringsprojekt. Industriens Uddannelser og Oxford Research A/S, 2003 Arbejdsmarkedsanalyse indenfor handel, transport og serviceerhvervene, for HTS og AF, Praksisnær kompetenceudvikling, virksomheders og medarbejderes forventninger, behov og erfaringer, Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, 2003 Kompetenceudvikling der kan mærkes på bundlinien Notat til Dansk Industris Uddannelsesdag 2003, i samarbejde med CUE-Consult, 2003 "Stamceller i fremtiden, Scenarierapport". Scenarier af de samfundsmæssige, sociologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af en succesfuld forskning i stamceller, udarbejdelse af dilemmaspil, for TRYG-i Danmark, 2003 Er det det vi vil? Statusrapport om situationen i efteruddannelsessystemet 2003, udført for LO, 2003 Viden og forandring, lærebog om viden, læring og forandring sammen med Søren Voxted o.a., Gyldendal, Erhvervsfaglig redaktion, København,

8 Evaluering af Call Centers Udviklingen af arbejdet, i projektet indgår Danske Bank, Nykredit A/S, SEAS og TDC, for Institut for Produktion og Ledelse, DTU "Stamceller i fremtiden, Analyserapport". Analyse af de samfundsmæssige, sociologiske og sundhedsmæssige konsekvenser af en succesfuld forskning i stamceller, Udført for TRYG i Danmark, Udført Praksislæring i industrien, hovedprojekt, udført for Industriens uddannelsessekretariat, på vegne af Dansk Industri, Dansk Metal og Specialarbejdersforbundet i Danmark i samarbejde med Handelshøjskolecentret, Udført "Web-baseret kompetenceudviklings- og karriereplanlægningsværktøj" (Pilotprojekt). for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Beskrivelse af hvordan IDA gennem et E-learnings baseret kompetence- og karriereværktøj på Internet kan tiltrække og fastholde medlemmer. Udført 2002 "Vasco da Gama". EQUAL projekt med base i Danmark, der ledes af Oxford Insight, om integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Projektet indgået partnerskaber med ministerier, universiteter og forskningsinstitutioner i Frankrig, Portugal, UK, Italien, Tyskland, Østrig og USA. Udføres i perioden Internationalisation and the Labour Market of the European Union i Goul Andersen, J. and Jensen, P.H., eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press Med på Holdet, følgeforskningsprojekt omhandlende netværksdannelser og aktiviteter i netværk for udsatte ansatte. Udført i partnerskab med SID, Labour Market Policy, Flexibility and Employment Performance in Denmark and Sweden in the 1990s, i samarbejde med Per Kongshøj Madsen, i David Howell (ed.), Unemployment and the Welfare State International Perspectives on the Limits of Labour Market Deregulation, Oxford University Press, 2003 Baltic Sea Region Sector Programme on Labour Market Policy 2001: Regional economic and social development in the region of Liepaja, Latvia. Udføres for Beskæftigelsesministeriet, HUR/HT kundecenter/call-center; "HUR tager hånd om Hovedstaden". Det blev undersøgt, hvilke profileringsmuligheder der er for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som udviklingsorganisation via en fornyelse af det eksisterende HT-kundecenter. Sigtet var at skabe en stærkere sammenhæng mellem kundecenteret og HUR som organisation "Business Practices in Skills-based Management", for Dansk Arbejdsgiverforening, på vegne af den franske arbejdsgiverforening MEDEF, finansieret af Europa-Kommissionen Hvad kan vi lære af 90ernes arbejdsmarkedspolitik? i Lisbeth Pedersen, (Red), Antologi om Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København 2003 (under udgivelse). 8

9 "Lederinternat for Københavns Kommune, Center for Aktivering og Beskæftigelse (CAB)". Forberedelse og gennemførelse af et lederinternat for Center for Aktivering og beskæftigelse / Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune. Formålet med lederinternatet var at udvikle principperne for en ny organisationsform for CAB. Internatet blev gennemført som en scenariebaseret dialogproces "Analyse af ressourceområdet IT/Kommunikation", Erhvervsfremme Styrelsen in samarbejde med Mercuri Urval, Teknologisk Institut og DTU. Gennemførelse af ressourcestudiets fremadrettede perspektiv, herunder udviklingen af scenarier og gennemførelse af scenarioproces ressourcepersoner indenfor IT/kommunikation "Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet - et debatoplæg". Udført for LO, "Udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet." Scenarioproces i forlængelse af udarbejdelse af debatoplæg. Seminar for medarbejdere ved LO og fagforbund om visioner og udviklingsmuligheder på fremtidens arbejdsmarkedet, diskuteret på baggrund af en række scenarier udviklet af Oxford Insight. Udført for LO i "En erhvervsøkonomisk analyse af fire fokusområder inden for de kulturelle erhverv", Kultur- og Erhvervsministerierne i samarbejde med Teknologisk Institut Gennemførelse af ressourcestudiets fremadrettede perspektiv, herunder udviklingen af scenarier og gennemførelse af scenarioproces ressourcepersoner indenfor de kulturelle erhverv. "Grøn erhvervsfremme", analyserapport om alternative virkemidler i en Grøn erhvervsfremmepolitik, udført for LO "Scenarieproces for Byggekram-kæden - udviklingsmuligheder i et 10-årigt perspektiv". Udført i samarbejde med Enterprise Brandhouse i "Understanding Unemployment and Working Time, A Cross-Country Comparative Study", finansieret af Ford Foundation og Rockefeller Foundation "Organisationsudvikling og udvikling af arbejdet: En analyse af perspektiver, muligheder og potentielle risici for polarisering og udstødning". Udført for Landsorganisationen i Danmark, "Er arbejdskraftreserverne ved at være udtømt? Forskningsprojekt om udviklingen i arbejdsstyrkens størrelse og kvalitet." Udført for Arbejdsministeriet (forskningsprogram), 2000 "Forhåndsevaluering af Mål 3-programmet". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, "Analyse af hjemmeserviceordningen", udført for HTS-kartellet, "AC'ere i atypiske beskæftigelsesforhold". Udført for AC og fem forbund (AAR, DJØF, DM, EsF og IDA) samt Arbejdsministeriet og EU's Socialfond, mål 4, "Patentdirektoratets fremtidige kunder - scenarieproces til revurdering af strategi". Udført for Patentdirektoratet, Gennemførelse af scenarioproces med ledelsen i Patentdirektoratet, udvikling af scenarier og igangsættelse af en strategiproces i direktoratet. 9

10 "Det private servicearbejdsmarked. Udfordringer til AMU-systemet". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, "HK-arbejdsmarkedet under forandring: En analyse af potentielle risici for polarisering og udstødning samt behovet for målrettede indsatsformer". Udført for HK og EU s socialfond, mål 4, "Self-employment in Denmark". Undersøgelse om selvbeskæftigelse udført for OECD, "Evaluering af Arbejdsministeriets pulje til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, "KNOWING - Udvikling af værktøj til arbejdsmarkeds-overvågning for "vidensarbejdere". Udført for Ingeniørforbundet i Danmark, "Midtvejsevaluering af Virksomhed-til-Virksomhedsprogrammet i Østeuropa". Udført for Erhvervsfremme Styrelsen,1996. "Joule III-projekt - Social and Organisational Issues in the Adoption of Advanced Energy Technologies in Manufacturing". I samarbejde med Tavistock Institute, London, Udført for EU og Energistyrelsen, "Menneskelige ressourcer, service og internationalisering". Udført i samarbejde med RUC, DTU og HHK for Forskningsrådet, "Udvikling af det centrale og regionale overvågnings- og analyseberedskab". Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Udvikling af overvågnings- og analyseredskab/manual. Herunder specifikt udviklingen af fremadrettede analyseredskaber, specifikt en scenariometode til brug i AMS og regional i AF. Scenariometoden blev gennemtestet i en lang række cases i AMS. "Udvikling af DTI-strategi over for dansk serviceindustri". Udført for Dansk Teknologisk Institut, "Analyse af lederkvalifikationer og lederuddannelse i små og mellemstore virksomheder". Udført for Erhvervsfremme Styrelsen, "Teknikernes fremtidige uddannelser og arbejdsmarked". Udført for Teknisk Landsforbund og Dansk Industri, "Social and Organisational Issues in the Adoption of Advanced Energy Technologies in Manufacturing". Internationalt konsortium med The Tavistock Institute, London, som koordinator for Europa-Kommissionen, "Service in Innovation - Innovation in Service". Udført for Europa-Kommissionen, "Et forslag til en konsekvent regional industripolitik for Storkøbenhavn". Udarbejdet for LO Storkøbenhavn, "En vurdering af det foreslåede operative program for ADAPT, Danmark". Udarbejdet for Europa-Kommissionen, DG V, Beskæftigelse, Industrielle relationer og Sociale anliggender, Den Europæiske Socialfond,

11 "Investering i efteruddannelse i danske private og offentlige virksomheder". Udført for Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet, "En perspektivanalyse af serviceindustrier som et økonomisk ressourceområde". Konsortie med PLS Consult for Erhvervsudviklingsrådet og Erhvervsfremme Styrelsen, "EUROFORM projekt. ASTER II, Opfattelser og begreber til at fremme strategisk planlægning og træning i europæiske SMV ere - et transnationalt udviklingsprojekt". Udført for Europa-Kommissionen, "En perspektivanalyse af turisme og fritid som et økonomisk ressourceområde". Konsortium med Hoff & Overgaard / Carl Bro Gruppen. Udført for Erhvervsudviklingsrådet og Industriministeriet, "The market for attracting foreign investments to Fejér county". Udført for Europa- Kommissionen, the Local Enterprise Agency (LEA) of Székesfehérvár og The Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, "Beskæftigelse, erhverv og kvalifikationer - en strategi for jobskabelse". Udarbejdet for Dansk Metal, "The future of industry in Europe, regional network - the Danish case study". Udført for Europa-Kommissionen, Regional økonomisk udvikling af Storebæltsregionen. Projekt 1 "En strategi for turisme og rekreations udvikling i Storebæltsområdet" Projekt 2 "En strategi for udvikling af privat service i Storebælts- området", Evalueringsrapport: Belt-Link , 1995 Udarbejdet for Belt-Link, udviklingsorganisation for A/S Storebælt "Evaluering af det turistpolitiske handlingsprogram". Udarbejdet for Industriministeriet, , "Skills shortages in the Greater Copenhagen Area". Udført for Europa-Kommissionen, EU-programmet EUROTECNET, Den danske Animation Unit, Europa-Kommissionen, "Technological Changes, Employment and Income. Security in Printing and Allied Trades in Denmark". Udført for International Labour Office, "Strategisk Udviklings-Projekt". Udført for Dansk Turistråd, Industriministeriet, "Udvikling af privat service, beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik i Skandinavien". Udført for Nordisk Ministerråd, "Industriel udvikling og miljørestriktion". Udført for Teknologinævnet,

12 Forskningsmedarbejder på projektet "Tilpasningsprocessen på arbejdsmarkedet - 80'ernes centrale problem illustreret ved udviklingen i USA". Udført for Arbejdsministeriet og Finansministeriet,

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir August 2014 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere