Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af jubilæumsudvalget."

Transkript

1 Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

2 40 års jubilæum i Hardernes Y s Men s Club At holde jubilæum kan opleves som at stå ved en milepæl, og det kan give anledning til at se tilbage mod de mål, man har nået gennem årene. Formålet med arbejdet i en Y s Men s klub er blandt andet at støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser. Dette formål har medlemmerne i Hardernes Y s Men s klub arbejdet ud fra, og man har i årenes løb påtaget sig store opgaver, som har betydet økonomisk støtte til en række relevante modtagere. Resultaterne fremgår af indholdet i jubilæumsskriftet. Men der er også opnået andre værdier, som ikke umiddelbart kan måles. Gennem arbejdet i udvalgene har de enkelte medlemmer oplevet et forpligtende arbejdsfællesskab, et godt kammeratskab og måske venskaber for livet. Med udgangspunkt i disse værdier er det, at man som Y s Man f. eks. møder op på genbrugspladsen mandag efter mandag, sorterer affald og gør klar til loppemarked. Dagen efter afholdt loppemarked ligner det hele en stor rodebutik, og så går man i gang igen, men man hygger sig sammen og tager lidt gas på hinanden. At være præsident for Hardernes Y s Men s Club er for mig en spændende og udfordrende opgave. Og jeg håber, at det positive fællesskab også vil præge Hardernes Y s Men s Club i årene fremover. Carl Erik Høgholm Klubpræsident De fleste af klubbens medlemmer i december

3 Hardernes Y s Men s Club Klubben blev chartret den 22. marts 1975 med Holstebro Y s Men s Club som moderklub. Inden chartringen var der en opstartperiode. Opstartperioden Fra Holstebro klubbens arkiv er fundet lidt omkring opstarten. Allerede i maj 1970 var der i Holstebro Y s Men s Club tale om, at man ville starte en klub mere i Holstebro, men i marts 1971 enedes man om, at klubbens eget medlemstal først skulle nå op på 35. Det første møde om starten af en ny klub blev herefter først afholdt den 16. januar 1973 på Missionshotellet i Holstebro. Et udvalg på 4 medlemmer fra Holstebro Y s Men s Club havde inviteret en del nye medlemsemner, og af dem var 11 mødt op. En af de 11 har været med i klubben siden dette første møde. Den 7. marts 1973 rapporteres, at der er gode muligheder for en klub II. 3 møder er afholdt, og der er nedsat et præsidium. Chartring forventes inden for et halvt år. 13. september 1973 rapporteres, at Club II kører for tiden. I møderne deltager interesserede. Ved distriktskonferencen i Holstebro den 28. april 1973 deltager 2 medlemmer fra klub II, ligesom flere også er med på Holstebro klubbens løvspringstur i juni og juletræstur i december I november 1973 er man så langt fremme, at klubben skal have navn. Flere forslag er i spil, men først i marts 1974 besluttes det, at klubbens navn skal være Hardernes Y s Men s Club, og man ser frem til, at der skal være chartring i september. Harderne inviterer Holstebro klubben med til Nytårsfest i januar Der deltog 14 fra Holstebro klubben og 18 fra Hardernes. Der serveredes revelsben + franskbrød og lyst øl i krus, som var lavet til Holstebros 700 års jubilæum, dog uden kvinde på kærre, men med Y s Men s emblem og Harderne påtrykt. Prisen for deltagelse var 25 kr. 3

4 Chartring Endelig i december 1974 blev datoen for chartringen fastlagt til den 22. marts Indbydelser blev sendt ud. Det kostede 60 kr. at være med, og 202 deltagere meldte sig. Chartringen foregik ved en festgudstjeneste i Nørrelandskirken, hvor charteroverrækkelsen blev foretaget af Regionsleder. Chr. Bach Iversen fra Års. Det enkelte medlem fik overrakt sin Y s Men s nål af et medlem fra vores moderklub, Holstebro Y s Men s Club. Efter chartringen i kirken blev den efterfølgende fest holdt på Holstebro Handelsskole. Der var lykønskninger fra mange klubber i Danmark og fra hele verden. Der indtraf en sjov episode under festen, idet en anden dansk klub havde ringet til Handelsskolen med ønsket om at få skrevet en hilsen. Den, som modtog hilsenen, kendte ikke Y s Men s bevægelsen, så hilsenen blev stilet til Hardernes Vejmandsklub. Der blev chartret 20 nye Y s Men. Det var: Anders Bundgaard Børge Bærenholt Axel Clement Otto Hartvigsen Jens Husted Orla Jensen Konrad Jensen K. K. Sand Jespersen Gunnar Kamp Christian Knudsen Erik Koldsø Erling Kristensen Ole Munch Chr. Møller Nielsen Svend Erik Nielsen Arne Nielsen Knud Pedersen Bjarne Pedersen Børge Smith Vagn Vingborg 4

5 Årets gang i klubben Medlemmerne mødes hver anden onsdag efter et halvårligt program, hvori indgår visse traditionelle arrangementer, hvor ledsagerne deltager. Traditioner Sct. Hans Den 23. juni 1975, blev alle Y s Men med ægtefæller og yngel inviteret til Sct. Hans aften hos Martha og K. K. i sommerhuset i Ejsing, med bål, pølser og hekseafbrænding med mere. K.K. dirigerede hvert år sangen: En kort en lang osv. Der blev skrevet navne på dørkarmen, som kvittering for deltagelsen. Da Martha og K.K. efter 25 år ikke magtede det længere, flyttede traditionen i 2001 til Bente og Orlas sommerhus på Havtjørnevej i Ejsing. Adventsfest En tradition, som har eksisteret siden De første 3 år var vi sammen med klubben i Aulum. Herefter var det på Borbjerg Plejehjem og senere Tvis Plejehjem det foregik. Da plejehjemmene lukkede i henholdsvis 1991 og 2004, fortsatte traditionen andre steder. Gastronomisk aften Startede i 1987 på Sønderlandsskolen, hvor klubbens medlemmer mødte kl. 17, og under vejledning af en hjemkundskabslærer fremstilledes en middag med tre retter. Menetterne var inviteret til kl. 19, og de nød de selvfølgelig altid velsmagende menuer. Aktiviteten foregår nu på Rolf Krake Skolen. Nytårs- /vinterfest Gennem mange år har der i klubben været afholdt nytårs- eller vinterfest med chartring af nye medlemmer. Tur i det Grønne Klubben har hvert forår arrangeret en tur i det grønne, flere gange med besøg ved kulturelle institutioner etc. Kirkekørsel Gennem mange år stod klubben for kirkekørsel af ældre borgere fra plejehjemmene til kirkerne i Holstebro. Dette ophørte dog, da beboerne på plejehjemmene efterhånden blev meget dårlige. Et par gange oplevede man, at der var en, som var stukket af. 5

6 Grundlovsfest Festen holdes hos Gusta og Knud Erik på Grydholt. Her er maskinhuset ryddet, fejet og pyntet til en stor festsal. Et døgns tid før festen bliver en specielt udvalgt gris lagt i et badekar med rødvin m.m. På selve dagen tændes der op under den til festen særligt fremstillede Grydholtgrill. Grisen bliver spiddet og stegt mens et betroet medlem holder øje med den. Når grisen omsider er klar, serveres den med diverse salater og stegte kartofler. Under spisningen er der musik ved lokale spillemænd. Der bliver holdt grundlovstale af en til lejligheden indbudt taler. Senere på aftenen spilles der op til folkedans. Til denne fest er klubberne fra Præstbjerg og Sct. Jørgens inviteret med. Virksomhedsbesøg Klubben har hvert år været på virksomhedsbesøg. Det har været interessant at få fortalt om virksomhederne og at se, hvad der bliver produceret og solgt og høre om, hvordan arbejdspladserne fungerer. Støttende aktiviteter Holstebro Julemærket Den første udgave af Holstebro Julemærket kom på gaden i Mærket blev godt modtaget af borgerne, og der blev solgt ark á 10 kr., hvilket gav et overskud på kr. Holstebro Julemærket har gennem årene givet et overskud på knap kr., som er uddelt til lokale og internationale børne- og ungdomsorganisationer. Gennem de senere har lokale spejdere og FDFere hjulpet med at sælge, hvilket i salgsprovision har givet dem kr. Antallet af solgte ark har dog ikke overgået antallet af solgte ark det første år. Det største overskud for et enkelt år har været kr. Lokale kunstnere har tegnet julemærket. Svend Erik Ihle 1978 til Ole Nørskov 1990 til Anne Margrethe Aaboe 1994 til 2002 og siden 2003 har Gorm Vinther været tegneren. Holstebro julemærket årgang. 6

7 År 2000 puljen I marts måned 1996 fremkom der i klubben et forslag om at holde en gallafest i anledning af årtusindskiftet. Overskuddet skulle indgå i en Y s Men s fond, hvis formål var at støtte lederuddannelse i det frivillige foreningsarbejde for børn og unge i Holstebro Kommune. I april 1996 nedsatte man et Galla 2000 udvalg. Et medlem fra klubben havde allerede tilsagn fra Dagbladet, Museet, Færch Fonden, Vestjysk Bank og Borgmesteren om at støtte projektet. I efteråret 1996 deltog to af klubbens medlemmer i en rejse til Albanien med Ankjær Poulsen fra Brødremenigheden som rejseleder. Det blev en spændende oplevelse, og man erfarede, at der var et enormt behov for hjælp til det kirkelige arbejde, specielt med henblik på børn og unge. Behovet blev forelagt i klubben, og formålet med År 2000 projektet udvidedes til også at omfatte støtte til et kirkecenter i Albaniens hovedstad Tirana med 1 million kroner. I klubben blev man klar over, at det efterhånden var blevet et stort projekt, og det blev nødvendigt at inddrage byens borgere, og derfor stiftede man År 2000 puljen. År 2000 puljen stiftet af Hardernes Y s Men s Club fik sit eget logo: Holstebro s Folkegave til fordel for børn og unge i Holstebro og Tirana i Albanien. For at gøre opmærksom på, at der skulle være en gallafest, fik man Dagbladet til at skrive om projektet. Artiklen viste et billede af to festklædte modeller fra Miss O sammen med to af klubbens medlemmer i galla. I januar 1997 var der solgt 397 billetter til gallafesten, og i maj samme år var der af gallafestens 700 billetter kun100 tilbage.

8 7

9 Billetterne til gallafesten kostede kr. pr. stk., men eftersom der var mange udgifter forbundet med festen, kunne den ikke give det ønskede overskud. Nye ideer kom til. Der blev blandt andet trykt folkegavebeviser. Der var 459 gevinster, fortrinsvis skænket af Holstebros virksomheder. Den største gevinst var på kr. Søndag den 7. november 1999 var folk fra mange af byens organisationer med til at sælge folkegavebeviser lydende på henholdsvis kr. Det gav kr. I samarbejde med Holstebro Møntsamlerforening blev der præget en speciel Holstebro årtusindskiftemønt en i sølv og en i tombak. Prisen for disse var henholdsvis 250 og 125 kr. I samarbejde med sangeren Mette Jakobsen blev der udgivet stk. af en CDén Den danske sang i 100 år Museumsdirektør Torben Skov stod bag udgivelsen af Holstebro Almanak Projektet omfattede også fremstilling af en kunstmappe med 6 værker af lokale kunstnere, som medvirkede uden honorar. En kunstplakat blev også solgt til fordel for projektet. Sponsorerede Ballet- og teaterforestillinger bidrog med godt kr. 187 virksomheder i Holstebro var sponsorer for arrangementerne. 8

10 Gallafesten Formålet med festen var: At markere og festligholde den specielle tidshistoriske begivenhed et årtusindskifte ville være. At give lokalområdets borgere mulighed for i samspil med andre positive kræfter at deltage i en kulturhistorisk gallafest med alsidigt indhold på et højt kulturelt og kunstnerisk niveau. At skabe økonomisk grundlag for oprettelse af: År 2000 Puljen Puljens midler skulle bruges til projekter for børn og unge i lokalområdet, specielt med henblik på ledertræning og igangsættelse af nye aktiviteter. Desuden skelle puljens midler medvirke til opbygning af et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Østeuropa med specielt sigte på Albanien. Selve Gallafesten startede med festgudstjeneste i Holstebro Kirke, hvor biskop Karsten Nissen talte. Festen fortsatte i Holstebro Musikteater med gallafestmenu, gallashow og gallabal. Kunstnere ved gallashowet: Tivolis promenadeorkester under ledelse af Flemming Vistisen. Konferencier, skuespilleren Per Pallesen. Sangeren Jesper Lundgaard. Fløjtenisten Janne Thomsen. Sangeren Mette Jakobsen. Trompetisten Thomas Hylgaard. Den Kongelige Balletskole. Alle 700 deltagerne er klædt på til gallafest 9

11 Alle År 2000 arrangementerne gav tilsammen et resultat på kr. til År 2000 puljen. Det var 25 kr. og 16 øre pr. indbygger i Holstebro Kommune, hvilket blev Holstebro s Folkegave til fordel for børn og unge i Holstebro og Tirana i Albanien. Der blev hensat kr. i en lederuddannelsesfond for Holstebro og indbetalt kr. til centret i Albanien. Sammen med ekstern støtte på kr. blev der i alt kr. til Albanien. Hele projektet med år2000 puljen var en kæmpe opgave for klubben, men målet blev nået, fordi man stod sammen om arbejdet, hvilket igen var med til at styrke fællesskabet og det gode kammeratskab i klubben. År 2000 udvalget, som blev nedsat i efteråret 1997 arbejdede frem til Gallafesten den 8. januar 2000, og sluttede efter at regnskabet var afsluttet omkring 1. juni Medlemmerne af udvalget var blevet rystet så godt sammen, at de stadig har behov for at mødes en gang om året i festligt lag! 10

12 Holstebro ved årtusindskiftet Mel.: Jeg ser de bøgelyse øer De første tusind år slap op på Gorm den Gamles tid. Af næste tusind "smagte" vi allersidste bid, med hvad det indebar af både krig og kærlighed. Hertil er kun at sige: "Vi bor et heldigt sted". Nu har vi lige taget hul på tredje-tusind år. Gad vide hvad det bringer af glæder og at sår. Vor by er gammel, men dog ung af både "krop" og "sjæl" og rustet til at fejre den sjældne milepæl. At favne et par tusind år i nogle enkle vers, det kræver et par vinger lidt større end en stærs. En laksefisker kan måske, hvis man tør tro derpå. Han træffes bag ved hallen og langs den store å. Hvor åen skiller lyng fra ler, blev Holstebro begyndt. Her var et vadested, men befolkningstallet tyndt. Dog blev den hedens markedsby med heste, kvæg og ting. Og tusinde projekter er siden sat i sving. Om byen er der skrevet lidt, i al beskedenhed. Af det, der genfortaltes, en smule hænger ved. De sidste år dem kender vi for både godt og skidt' De udenlandske tropper gav byen mareridt. Og ildebrande hærgede, da her var tækt med strå, når lyn og vilde gnister slog ned på må og få. En bagerjomfru hængte man på Galgebakkens top, Skønt hun kun havde hævnet sin stjålne dyd og krop. Når man som barn besøgte by'n i åben hestevogn, blev der spændt fra hos Schou's eller RAV måske af nogen Så slugte man med øjnene butikkers væld af stads. Det, dår i dag er blevet: "Antik" og "gammeldags.' Hvem prægede så staden i de sidste år, der gak? Kaj K. og Erik Hansen med kunst og i kajak, men også anonyme andre hver på sin facon, som en Kirstine Waagner på DSB's perron. Men landsbycentrene omkring vil også regnes med og bonden på sin ager på stort og lille sted, hvor mejetærskere kan styres via satellit. Ad segl og pjejl og leer, man nærmest le'r lidt. Til lykke med den nye tid for både by og land. Lad bare andre mumle: "Utroligt som de kan". En række ting beror på os og de, der kommer til, men tusind år bestemmes af mange kræfters spil. Valdemar Hedegaard, 1999

13 Støtte til regionsprojekter Gennem alle årene har Harderne været med i de forskellige regionsprojekter. Bl.a. støtte til International diakoniuddannelse af unge mennesker fra Østeuropa i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Diakonhøjskolen i Århus. Hjælp til etablering af hjælpecenter i Sofia i Bulgarien i samarbejde med Mission Øst. Støtte til etablering af lejr- og kursuscenter i Albanien. Et projekt, som Den Albanske Lutherske Kirke har søgt støtte til i samarbejde med BDM. Grafton Landbrugs- og Spejdertræningscenter i Sierra Leone. Europæisk KFUM - Oprettelse af 5 initiativcentre. Et i Vilnius i Litauen og fire på Balkan. Fluesmækkere mod malaria Roll Bach Malaria På verdenskonventet i Herning 2009 var to Y s men fra Hardernes med til en præsentation af et FN-kampagnen Roll Back Malaria. Region Danmark havde lovet at skaffe penge til af de moskitonet med imprægneringsvæske til uddeling i Kenya i Afrika, som Y s Men International havde givet tilsagn om at skaffe penge til. I en pause siger den ene Harder til den anden: Hvad kan vi i vores klub gøre? Her dur gi en ged nok ikke. Næh, men måske kan vi sælge en fluesmækker, svarede den anden. Man blev enige om, at ideen var god, og man forelagde den for RD, som var med på den, og vi fik lov til at præsentere projektet på præsidentmødet i Lunderskov. Der blev købt 180 fluesmækkere, som blev forsynet med runde labels med logoet for Roll Back Malaria og slagordet Slå et Slag, samt et vedhæng i form af en lille folder, der fortalte om projektet. Ideen var, at en fluesmækker med label og vedhæng skulle sælges for en 20ér. (fluesmækkere til en krone stykket forsynet med label og vedhæng kunne laves for 3 kr. og 3 øre). Så der ville være 16 kr. og 97 øre for hvert solgt fluesmækker. På præsidentmødet i Lunderskov fik alle klubpræsidenter en bestillingsseddel med hjem. Ordrerne begyndte at komme ind, og der blev bestilt fluesmækkere. Ved leveringen, som bestod af flere paller med fluesmækkere, kom denne 12

14 bemærkning fra fragtmanden: Ville det ikke være nemmere med fluegift. I alt købte klubberne fluesmækkere, så der måtte genbestilles. Sammen med bidrag fra klubber, som ikke købte fluesmækkere, blev det til alt til kr. Som nævnt havde Region Danmark lovet at skaffe penge til net. For kr. kunne der købes net, så Danmark havde dækket næsten dobbelt så meget som lovet. Kosovo Et delprojekt i Region Danmarks Regionsprojekt i 2012/13 var at støtte udviklingen af KFUM i Europa, blandt andet med oprettelse af et KFUMcenter i Gjakova i Kosovo. RD i 2012/13, Arne Nielsen, besøgte centret i Gjakova, og det medførte, at Hardernes Y s Men s Club engagerede sig i oprettelse af en genbrugsbutik i Gjakova i forbindelse med centret. I forbindelse med verdenskonventet i Indien blev genbrugsbutikken godkendt af Y s Men International som et TOF projekt i klubåret 2014/15. Der er bevilget ca kr. til etablering af genbrugsbutikken, og projektet bliver nu støttet af private og flere Y s Men s Klubber fra omegnen. Genbrugsbutikken blev åbnet i oktober 2014, og den fremtidige opgave for Harderne er nu, i samarbejde med Holstebro Nødhjælp, at levere nødhjælps- og genbrugsvarer to gange om året, til uddeling og salg, forhåbentligt de næste fem år. KFUM-centret har allerede i det første år fået regelmæssig tilknytning af ca.150 børn og unge. Centret ledes af Dorina Lluka, som også har til opgave at uddanne kommende ledere. Under hendes besøg her i Holstebro i december 2014 blev der knyttet mange gode kontakter, og hun fik mulighed for at stifte bekendtqendra Rinoree Gjakoves = Gjakova ungdomscenter skab med konceptet for at drive en genbrugsbutik og at lære om frivilligt arbejde generelt. For at følge op på hele projektet gennemfører Hardernes YMC en uges rejse til Kosovo, Makadonien og Albanien i juli

15 Andre aktiviteter Loppemarked Holstebro klubben havde gennem flere år afholdt loppemarked i den gamle Bendix tømmerhandel på Jeppe Schous gade. Da bygningerne brændte i efteråret 1985 var det slut, og der måtte ske noget nyt. Et samarbejde med Harderne kom på tale, og man blev enige om at leje nogle lokaler på Jens Baggesens Vej, hvor der så blev holdt loppemarked fra marts 1986 til juni Forholdene var dog ikke helt tilfredsstillende, og man besluttede at bygge egen hal til formålet. Der blev nedsat et byggeudvalg med repræsentanter fra begge klubber. I april 1987 indhentedes tilbud, og byggeriet af hallen blev påbegyndt tidligt i efteråret 1987 med forventet ibrugtagning inden nytår. Men på grund af meget regn gennem efterår og vinter, blev byggeriet først færdigt i sommeren Det første loppemarked blev afholdt i den nye hal på Ivar Lundgaards Vej 10 torsdag den 4. august 1988 med en omsætning på godt kr. Loppemarkedet afholdes i samarbejde med 6 ungdomsorganisationer og de to Y s Men s klubber i Holstebro. Overskuddet fordeles ligeligt mellem de 8 samarbejdspartnere. Fra marts 1986 og indtil 1. januar 2015 har overskuddet været på lidt over 3,3 million kr. Det betyder, at hver af de 8 parter har fået kr. 14

16 Tombola I 12 år ( ) havde vi tombola på Store Torv, hvilket gav et resultat på kr. I 1989 var tiden løbet fra tombolaer, så vi besluttede at stoppe. Klipning af fyrretoppe Sammen med Holstebro klubben klippede, bundtede og solgte vi fyrretoppe fra 1974 til 1985, Det måtte ophøre, da vi ikke længere kunne finde arealer, hvor vi kunne få lov at klippe vederlagsfrit. Hardernes andel i salget havde dog givet kr. Y s Men s kort og julekort Etiketvævede Y s Men s kort og julekort arbejdede vi med i 8 år fra 1980 til Det var et arbejde, som krævede præcision, når de vævede bånd skulle klippes og efterfølgende limes ind i vinduet i dobbeltkortene. Det gav dog kr. til vort arbejde. Hjemmebingo Struer, Holstebro og Hardernes Y s Men s klubber var sammen med Dagbladet Holstebro-Struer arrangør af Hjemmebingo (avisbingo) i årene 1981 til Bingohæfterne solgtes i kiosker mv. og tallene blev råbt op i avisen. Når der var bingo, indsendte man hæftet og fik gevinsten udbetalt. Harderne fik ad denne vej kr. Lyngbuketter I 1987 plukkede vi lyngbuketter, som en venlig vognmand så tog med til København, hvor Gentofte klubben solgte dem. I september 1987 blev der sendt 400 buketter og lidt færre årene efter. Aktiviteten ophørte dog i 1990, da der var opbevaringsproblemer. Buketterne havde indbragt kr. til deling mellem to klubber. 15

17 Konfirmationstelegrammer I 1995 blev der fremstillet konfirmationstelegrammer med en værdikupon, som kunne indløses ved køb af varer i 6 butikker i Holstebro. Telegrammerne blev godt modtaget i forretningerne, men slog alligevel ikke rigtigt an. Så telegrammerne blev efter en tre/fire år skrinlagt med et samlet resultat på få kroner. Metalsvinet Vægterne passer på ønskebrønden og alle mønter går til kræftramte børn Metalsvinet i Holstebro blev i juni 2012 indviet som ønskebrønd til fordel for kræftramte børn. Harderne havde taget initiativ til projektet, og i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum, Den gamle smedje, Kaj Bech A/S og andre lokale firmaer fik Holstebro en ønskebrønd, i lighed med den i Firenze. Sidst ønskebrønden blev tømt, var der kr. i den. Forårskoncert i Musikteatret Gennem tre år var klubben medarrangør af forårskoncert med det fællesjyske promenadeorkester Lauseniana, også kaldet Slyngelorkesteret. En speciel musikalsk oplevelse leveret med et godt glimt i øjet. Velkomst til koncerten I 2010 gik overskuddet på kr. til KFUMs Soldaterrekreation i Holstebro. I kr. til de organisationer, der var ambassadører for koncerten, og i kr. til Danske hospitalsklovne i Region Midt. 16

18 Knirkerevy en speciel kulturel oplevelse Arrangementet fandt sted i Idom-Råsted fritids- og kulturcenter Plexus. Knirkerevyudvalget stod for opbygning af scene, bordopstilling og borddækning under kyndig vejledning af stedets altmuligmand. I det hele taget var samarbejdet med Plexus en positiv oplevelse. Knirkerevyen er stedet hvor degne, præster, menighedsrødder, sognebørn, teologer, burkaer, bøsser, biskopper og almindelige danskere, får et drag over nakken. Skuespillerne, som alle tre er, eller har været engageret i FDF, var så begejstrede for stedet og publikum, at de nøjedes de med minimum honorar. Herved blev der et overskud på kr., som FDF i 1. kreds fik til et projekt for udsatte børn Regionsarkiv I januar 2009 tog klubben imod et tilbud fra Region Danmark, om at rydde op i regionsarkivet. I juni måned kørte vi 8 mand til Fredericia med en lastbil for at pakke 110 hyldemeter, altså 150 flyttekasser arkivmateriale. Det hele blev anbragt i et egnet kælderlokale i Holstebro, og ved fælles hjælp og godt samarbejde fik vi det reduceret til ca. 25 hyldemeter. Det har været en meget spændende proces, og det er utroligt, hvad vi er stødt på af interessante artikler, men også meget fuldstændig ligegyldigt materiale set i arkivsammenhæng. Bogudgivelser I 2008 udgav klubben bogen 99 VÆRDIER med undertitlen: Kulturkanon for Holstebro Kommune. Overskuddet herfra gik til det frivillige arbejde på børneungdomscentret i Tirana, Albanien. I 2015 udkommer endnu en bog. Denne gang med titlen: MENNESKER MED MOD, som gerne skulle give et overskud til projektet i Kosovo. 17

19 Regionskonferencen 1981 Sammen med Holstebro klubben fik vi opgaven med at arrangere Regionskonferencen den 12. til 14. juni For at kunne klare de mange opgaver, blev der nedsat udvalg på tværs af klubberne. På billedet til venstre ses en utraditionel indbydelse. Den slog an og deltagelsen i konferencen blev rekordstor med 700 deltagere. Y s men skulle betale 100 kr. i konferenceafgiften, men ledsagerne gik fri. Frokost lørdag kunne fås for 38,50 kr. Festbanket inklusive kaffe og natmad kostede 120 kr. Maden blev leveret af Hotel Schaumburg. Konferencen blev holdt på Birkelundsskolen. Biskop Henrik Christiansen talte over emnet: Familiens betydning i vort samfund på vej mod år Regionskonferencen forløb særdeles godt. Der var mange rosende ord, fra flere klubber, selvom der ikke var kartofler nok til alle! Extension I januar 1976 afholdtes det første møde for interesserede i Aulum med henblik på at få startet en klub der. Det resulterede i, at Aulum Y s Men s Club blev chartret den 20. februar Aulum klubben arbejdede hurtigt med at starte nye Y s Men s klubber, idet Aaskov Y s Men s Club i Kibæk blev chartret den 24. marts 1979, og Trehøje Y s Men s Club i Vildbjerg chartredes den 18. september Y s Men s bevægelsen var vokset meget i 70erne, og i 1978 blev distrikt Nordvestjylland, som bestod af 9 klubber, delt i to, nemlig distrikt Limfjord og distrikt Storå. I anledning af denne begivenhed skrev K. K., som var medlem af Harderne, den sang, som er på bagsiden af jubilæumsskriftet. I dag er der i distrikt Limfjord 11 klubber og i distrikt Storå 15 klubber. Dermed er der blevet fulgt op på det sidste vers i K. K. s sang: Lad så, Y s Men, vor stamme ret vokse sig kraftig, skyde mængder af grene og kviste på rad..... blot skal stadig vi huske, vor rod er den samme, det er Kristus vor frelser, han har vist os vej. 18

20 Blandet klub Gennem flere år havde klubben haft et ønske om at starte en tredje klub i Holstebro, og det skulle være en blandet klub. Det ville ikke rigtig lykkes, for der var ikke nok interesserede. I starten af 2012 forsøgte klubben igen, og i den forbindelse besluttede man, at Harderne skulle blive en blandet klub, så der blev mulighed for, at alle interesserede kunne komme med i Harderne, hvis projektet heller ikke lykkedes denne gang. Umiddelbart herefter blev der chartret 3 piger i Harderne. Projektet lykkedes. Et udvalg tog fat på opgaven, og i september 2012 var man klar til at indbyde til orienteringsmøde i Ellebæk Kirke. Det blev starten, og i november afholdt de interesserede arbejdsmøder. Fra januar 2013 var der 12 faste deltagere, og man afholdt klubmøder. 4 medlemmer fra Harderne var gået over i den nye klub. Og endelig den 12. april 2014 blev Sct. Jørgens Y s Men s Club chartret som klub nummer 3 i Holstebro. Chartringen foregik i Holstebro Kirke, og den efterfølgende fest blev holdt i Mejrup Fritidscenter. Lederopgaver Alle klubbens medlemmer har, bortset fra de senest tilkomne, været med i klubbens ledelse, som præsidenter, sekretærer eller skatmestre. To medlemmer fra klubben haft opgaven som ledere for Region Danmark RDére. Gennem årene har fem medlemmer været ledere for distrikt Storå DGére. To har været sektionsledere for det nordlige Jylland. Desuden har nogle haft forskellige poster som tjenesteledere. Tre klubmedlemmer er blevet hædret med Elmer Crowe Award. Hjemmeside I foråret 2008 fik klubben egen hjemmeside, hvorved klubben fik mulighed for at præsentere sig udadtil, samt mulighed for at kommunikere internt elektronisk. 19

21

22

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Viborg Y s Men s Club

Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club 1966-2016 Et tilbageblik over nogle af de begivenheder og aktiviteter, som klubben har arbejdet med igennem de mange år. Alt sammen for at kunne hjælpe og støtte

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

2012 Årsberetning Mini Grenen

2012 Årsberetning Mini Grenen 2012 Årsberetning Mini Grenen Indledning: Det har igen været et spændende år for Mini Grenen. Rigtig gode arrangementer, og mange spændende opgaver på poster og baser. Lad os fastholde dette i fremtiden.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

2) Formanden/siden sidst 3) Ungdomsudvalg 4) Seniorudvalg 5) Sponsor 6) Eventuelt 7) Næste møde

2) Formanden/siden sidst 3) Ungdomsudvalg 4) Seniorudvalg 5) Sponsor 6) Eventuelt 7) Næste møde 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Fraværende Kopi Sted Jepsen Morten Bjerregaard Kirsten Hansesgaard (Gik kl. 21.30) Mogensen (Med fra kl. 20.15) Christina Pedersen Karen Margrethe Bjerregaard (Med til pkt.

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL

Y s MEN INTERNATIONAL Den 2. april 2016 GENERALFORSAMLING I DISTRIKT STORÅ LØRDAG DEN 2. APRIL 2016, KL. 14.00 PÅ SNEJBJERG SKOLE Dagsorden/referat Punkt 1. Velkomst, indledning og præsentation ved DG. Referat Gunnar Haug bød

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev august 2016

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev august 2016 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev august 2016 Sommerfest på KARAVANA Torsdag d. 25.august var der sommerfest for pårørende i Kunstnerhuset KARAVANA. Vi startede med fernisering

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2006.

KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2006. KFUM SPEJDERNE I DANMARK DEN GRØNNE GRUPPE BERETNING TIL GRUPPEMØDET 2006. Den Grønne Gruppe under KFUM Spejderne i Danmark er korpsets landsdækkende gruppe for voksne, som ikke nu kan påtage sig en lederopgave.

Læs mere

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Med DSB som chauffør Forventningsfulde spejdere ankommer til Spejdernes Lejr i Holstebro TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Endelig kom

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011 Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015 Vi har brug for dig s målsætning 2011 Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8 Velkommen til jubilæumsåret 2010 Tiderne skifter, samfundet ændres, spejderarbejdet

Læs mere

d. 30-31. august Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6

d. 30-31. august Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6 Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6 Mail sendt fra Per med mulige aktiviteter Side 7 Foreløbigt program d. 30.

Læs mere

Ekstension - idekatalog. Ekstension. Idekatalog -1-

Ekstension - idekatalog. Ekstension. Idekatalog -1- Ekstension Idekatalog -1- Ekstension Hermed er udarbejdet en forslag/plan til, hvordan man kan opstarte en ny klub. Følgende beskrivelse (plan) viser hvordan starten af ny klub kan tænkes gennemført, men

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Y`s MEN INTERNATIONAL. Thisted.

Y`s MEN INTERNATIONAL. Thisted. Y`s MEN INTERNATIONAL Thisted. Klubbrev nr. 2 2015/2016. Afholdte arrangementer: * tirsdag d. 6. oktober: TM: P. Bjarne Andersen. 3 min. v/ Kjeld Bisgaard: Kjeld en artikel om de finurlige regler, der

Læs mere