Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af jubilæumsudvalget."

Transkript

1 Udarbejdet af jubilæumsudvalget.

2 40 års jubilæum i Hardernes Y s Men s Club At holde jubilæum kan opleves som at stå ved en milepæl, og det kan give anledning til at se tilbage mod de mål, man har nået gennem årene. Formålet med arbejdet i en Y s Men s klub er blandt andet at støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser. Dette formål har medlemmerne i Hardernes Y s Men s klub arbejdet ud fra, og man har i årenes løb påtaget sig store opgaver, som har betydet økonomisk støtte til en række relevante modtagere. Resultaterne fremgår af indholdet i jubilæumsskriftet. Men der er også opnået andre værdier, som ikke umiddelbart kan måles. Gennem arbejdet i udvalgene har de enkelte medlemmer oplevet et forpligtende arbejdsfællesskab, et godt kammeratskab og måske venskaber for livet. Med udgangspunkt i disse værdier er det, at man som Y s Man f. eks. møder op på genbrugspladsen mandag efter mandag, sorterer affald og gør klar til loppemarked. Dagen efter afholdt loppemarked ligner det hele en stor rodebutik, og så går man i gang igen, men man hygger sig sammen og tager lidt gas på hinanden. At være præsident for Hardernes Y s Men s Club er for mig en spændende og udfordrende opgave. Og jeg håber, at det positive fællesskab også vil præge Hardernes Y s Men s Club i årene fremover. Carl Erik Høgholm Klubpræsident De fleste af klubbens medlemmer i december

3 Hardernes Y s Men s Club Klubben blev chartret den 22. marts 1975 med Holstebro Y s Men s Club som moderklub. Inden chartringen var der en opstartperiode. Opstartperioden Fra Holstebro klubbens arkiv er fundet lidt omkring opstarten. Allerede i maj 1970 var der i Holstebro Y s Men s Club tale om, at man ville starte en klub mere i Holstebro, men i marts 1971 enedes man om, at klubbens eget medlemstal først skulle nå op på 35. Det første møde om starten af en ny klub blev herefter først afholdt den 16. januar 1973 på Missionshotellet i Holstebro. Et udvalg på 4 medlemmer fra Holstebro Y s Men s Club havde inviteret en del nye medlemsemner, og af dem var 11 mødt op. En af de 11 har været med i klubben siden dette første møde. Den 7. marts 1973 rapporteres, at der er gode muligheder for en klub II. 3 møder er afholdt, og der er nedsat et præsidium. Chartring forventes inden for et halvt år. 13. september 1973 rapporteres, at Club II kører for tiden. I møderne deltager interesserede. Ved distriktskonferencen i Holstebro den 28. april 1973 deltager 2 medlemmer fra klub II, ligesom flere også er med på Holstebro klubbens løvspringstur i juni og juletræstur i december I november 1973 er man så langt fremme, at klubben skal have navn. Flere forslag er i spil, men først i marts 1974 besluttes det, at klubbens navn skal være Hardernes Y s Men s Club, og man ser frem til, at der skal være chartring i september. Harderne inviterer Holstebro klubben med til Nytårsfest i januar Der deltog 14 fra Holstebro klubben og 18 fra Hardernes. Der serveredes revelsben + franskbrød og lyst øl i krus, som var lavet til Holstebros 700 års jubilæum, dog uden kvinde på kærre, men med Y s Men s emblem og Harderne påtrykt. Prisen for deltagelse var 25 kr. 3

4 Chartring Endelig i december 1974 blev datoen for chartringen fastlagt til den 22. marts Indbydelser blev sendt ud. Det kostede 60 kr. at være med, og 202 deltagere meldte sig. Chartringen foregik ved en festgudstjeneste i Nørrelandskirken, hvor charteroverrækkelsen blev foretaget af Regionsleder. Chr. Bach Iversen fra Års. Det enkelte medlem fik overrakt sin Y s Men s nål af et medlem fra vores moderklub, Holstebro Y s Men s Club. Efter chartringen i kirken blev den efterfølgende fest holdt på Holstebro Handelsskole. Der var lykønskninger fra mange klubber i Danmark og fra hele verden. Der indtraf en sjov episode under festen, idet en anden dansk klub havde ringet til Handelsskolen med ønsket om at få skrevet en hilsen. Den, som modtog hilsenen, kendte ikke Y s Men s bevægelsen, så hilsenen blev stilet til Hardernes Vejmandsklub. Der blev chartret 20 nye Y s Men. Det var: Anders Bundgaard Børge Bærenholt Axel Clement Otto Hartvigsen Jens Husted Orla Jensen Konrad Jensen K. K. Sand Jespersen Gunnar Kamp Christian Knudsen Erik Koldsø Erling Kristensen Ole Munch Chr. Møller Nielsen Svend Erik Nielsen Arne Nielsen Knud Pedersen Bjarne Pedersen Børge Smith Vagn Vingborg 4

5 Årets gang i klubben Medlemmerne mødes hver anden onsdag efter et halvårligt program, hvori indgår visse traditionelle arrangementer, hvor ledsagerne deltager. Traditioner Sct. Hans Den 23. juni 1975, blev alle Y s Men med ægtefæller og yngel inviteret til Sct. Hans aften hos Martha og K. K. i sommerhuset i Ejsing, med bål, pølser og hekseafbrænding med mere. K.K. dirigerede hvert år sangen: En kort en lang osv. Der blev skrevet navne på dørkarmen, som kvittering for deltagelsen. Da Martha og K.K. efter 25 år ikke magtede det længere, flyttede traditionen i 2001 til Bente og Orlas sommerhus på Havtjørnevej i Ejsing. Adventsfest En tradition, som har eksisteret siden De første 3 år var vi sammen med klubben i Aulum. Herefter var det på Borbjerg Plejehjem og senere Tvis Plejehjem det foregik. Da plejehjemmene lukkede i henholdsvis 1991 og 2004, fortsatte traditionen andre steder. Gastronomisk aften Startede i 1987 på Sønderlandsskolen, hvor klubbens medlemmer mødte kl. 17, og under vejledning af en hjemkundskabslærer fremstilledes en middag med tre retter. Menetterne var inviteret til kl. 19, og de nød de selvfølgelig altid velsmagende menuer. Aktiviteten foregår nu på Rolf Krake Skolen. Nytårs- /vinterfest Gennem mange år har der i klubben været afholdt nytårs- eller vinterfest med chartring af nye medlemmer. Tur i det Grønne Klubben har hvert forår arrangeret en tur i det grønne, flere gange med besøg ved kulturelle institutioner etc. Kirkekørsel Gennem mange år stod klubben for kirkekørsel af ældre borgere fra plejehjemmene til kirkerne i Holstebro. Dette ophørte dog, da beboerne på plejehjemmene efterhånden blev meget dårlige. Et par gange oplevede man, at der var en, som var stukket af. 5

6 Grundlovsfest Festen holdes hos Gusta og Knud Erik på Grydholt. Her er maskinhuset ryddet, fejet og pyntet til en stor festsal. Et døgns tid før festen bliver en specielt udvalgt gris lagt i et badekar med rødvin m.m. På selve dagen tændes der op under den til festen særligt fremstillede Grydholtgrill. Grisen bliver spiddet og stegt mens et betroet medlem holder øje med den. Når grisen omsider er klar, serveres den med diverse salater og stegte kartofler. Under spisningen er der musik ved lokale spillemænd. Der bliver holdt grundlovstale af en til lejligheden indbudt taler. Senere på aftenen spilles der op til folkedans. Til denne fest er klubberne fra Præstbjerg og Sct. Jørgens inviteret med. Virksomhedsbesøg Klubben har hvert år været på virksomhedsbesøg. Det har været interessant at få fortalt om virksomhederne og at se, hvad der bliver produceret og solgt og høre om, hvordan arbejdspladserne fungerer. Støttende aktiviteter Holstebro Julemærket Den første udgave af Holstebro Julemærket kom på gaden i Mærket blev godt modtaget af borgerne, og der blev solgt ark á 10 kr., hvilket gav et overskud på kr. Holstebro Julemærket har gennem årene givet et overskud på knap kr., som er uddelt til lokale og internationale børne- og ungdomsorganisationer. Gennem de senere har lokale spejdere og FDFere hjulpet med at sælge, hvilket i salgsprovision har givet dem kr. Antallet af solgte ark har dog ikke overgået antallet af solgte ark det første år. Det største overskud for et enkelt år har været kr. Lokale kunstnere har tegnet julemærket. Svend Erik Ihle 1978 til Ole Nørskov 1990 til Anne Margrethe Aaboe 1994 til 2002 og siden 2003 har Gorm Vinther været tegneren. Holstebro julemærket årgang. 6

7 År 2000 puljen I marts måned 1996 fremkom der i klubben et forslag om at holde en gallafest i anledning af årtusindskiftet. Overskuddet skulle indgå i en Y s Men s fond, hvis formål var at støtte lederuddannelse i det frivillige foreningsarbejde for børn og unge i Holstebro Kommune. I april 1996 nedsatte man et Galla 2000 udvalg. Et medlem fra klubben havde allerede tilsagn fra Dagbladet, Museet, Færch Fonden, Vestjysk Bank og Borgmesteren om at støtte projektet. I efteråret 1996 deltog to af klubbens medlemmer i en rejse til Albanien med Ankjær Poulsen fra Brødremenigheden som rejseleder. Det blev en spændende oplevelse, og man erfarede, at der var et enormt behov for hjælp til det kirkelige arbejde, specielt med henblik på børn og unge. Behovet blev forelagt i klubben, og formålet med År 2000 projektet udvidedes til også at omfatte støtte til et kirkecenter i Albaniens hovedstad Tirana med 1 million kroner. I klubben blev man klar over, at det efterhånden var blevet et stort projekt, og det blev nødvendigt at inddrage byens borgere, og derfor stiftede man År 2000 puljen. År 2000 puljen stiftet af Hardernes Y s Men s Club fik sit eget logo: Holstebro s Folkegave til fordel for børn og unge i Holstebro og Tirana i Albanien. For at gøre opmærksom på, at der skulle være en gallafest, fik man Dagbladet til at skrive om projektet. Artiklen viste et billede af to festklædte modeller fra Miss O sammen med to af klubbens medlemmer i galla. I januar 1997 var der solgt 397 billetter til gallafesten, og i maj samme år var der af gallafestens 700 billetter kun100 tilbage.

8 7

9 Billetterne til gallafesten kostede kr. pr. stk., men eftersom der var mange udgifter forbundet med festen, kunne den ikke give det ønskede overskud. Nye ideer kom til. Der blev blandt andet trykt folkegavebeviser. Der var 459 gevinster, fortrinsvis skænket af Holstebros virksomheder. Den største gevinst var på kr. Søndag den 7. november 1999 var folk fra mange af byens organisationer med til at sælge folkegavebeviser lydende på henholdsvis kr. Det gav kr. I samarbejde med Holstebro Møntsamlerforening blev der præget en speciel Holstebro årtusindskiftemønt en i sølv og en i tombak. Prisen for disse var henholdsvis 250 og 125 kr. I samarbejde med sangeren Mette Jakobsen blev der udgivet stk. af en CDén Den danske sang i 100 år Museumsdirektør Torben Skov stod bag udgivelsen af Holstebro Almanak Projektet omfattede også fremstilling af en kunstmappe med 6 værker af lokale kunstnere, som medvirkede uden honorar. En kunstplakat blev også solgt til fordel for projektet. Sponsorerede Ballet- og teaterforestillinger bidrog med godt kr. 187 virksomheder i Holstebro var sponsorer for arrangementerne. 8

10 Gallafesten Formålet med festen var: At markere og festligholde den specielle tidshistoriske begivenhed et årtusindskifte ville være. At give lokalområdets borgere mulighed for i samspil med andre positive kræfter at deltage i en kulturhistorisk gallafest med alsidigt indhold på et højt kulturelt og kunstnerisk niveau. At skabe økonomisk grundlag for oprettelse af: År 2000 Puljen Puljens midler skulle bruges til projekter for børn og unge i lokalområdet, specielt med henblik på ledertræning og igangsættelse af nye aktiviteter. Desuden skelle puljens midler medvirke til opbygning af et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Østeuropa med specielt sigte på Albanien. Selve Gallafesten startede med festgudstjeneste i Holstebro Kirke, hvor biskop Karsten Nissen talte. Festen fortsatte i Holstebro Musikteater med gallafestmenu, gallashow og gallabal. Kunstnere ved gallashowet: Tivolis promenadeorkester under ledelse af Flemming Vistisen. Konferencier, skuespilleren Per Pallesen. Sangeren Jesper Lundgaard. Fløjtenisten Janne Thomsen. Sangeren Mette Jakobsen. Trompetisten Thomas Hylgaard. Den Kongelige Balletskole. Alle 700 deltagerne er klædt på til gallafest 9

11 Alle År 2000 arrangementerne gav tilsammen et resultat på kr. til År 2000 puljen. Det var 25 kr. og 16 øre pr. indbygger i Holstebro Kommune, hvilket blev Holstebro s Folkegave til fordel for børn og unge i Holstebro og Tirana i Albanien. Der blev hensat kr. i en lederuddannelsesfond for Holstebro og indbetalt kr. til centret i Albanien. Sammen med ekstern støtte på kr. blev der i alt kr. til Albanien. Hele projektet med år2000 puljen var en kæmpe opgave for klubben, men målet blev nået, fordi man stod sammen om arbejdet, hvilket igen var med til at styrke fællesskabet og det gode kammeratskab i klubben. År 2000 udvalget, som blev nedsat i efteråret 1997 arbejdede frem til Gallafesten den 8. januar 2000, og sluttede efter at regnskabet var afsluttet omkring 1. juni Medlemmerne af udvalget var blevet rystet så godt sammen, at de stadig har behov for at mødes en gang om året i festligt lag! 10

12 Holstebro ved årtusindskiftet Mel.: Jeg ser de bøgelyse øer De første tusind år slap op på Gorm den Gamles tid. Af næste tusind "smagte" vi allersidste bid, med hvad det indebar af både krig og kærlighed. Hertil er kun at sige: "Vi bor et heldigt sted". Nu har vi lige taget hul på tredje-tusind år. Gad vide hvad det bringer af glæder og at sår. Vor by er gammel, men dog ung af både "krop" og "sjæl" og rustet til at fejre den sjældne milepæl. At favne et par tusind år i nogle enkle vers, det kræver et par vinger lidt større end en stærs. En laksefisker kan måske, hvis man tør tro derpå. Han træffes bag ved hallen og langs den store å. Hvor åen skiller lyng fra ler, blev Holstebro begyndt. Her var et vadested, men befolkningstallet tyndt. Dog blev den hedens markedsby med heste, kvæg og ting. Og tusinde projekter er siden sat i sving. Om byen er der skrevet lidt, i al beskedenhed. Af det, der genfortaltes, en smule hænger ved. De sidste år dem kender vi for både godt og skidt' De udenlandske tropper gav byen mareridt. Og ildebrande hærgede, da her var tækt med strå, når lyn og vilde gnister slog ned på må og få. En bagerjomfru hængte man på Galgebakkens top, Skønt hun kun havde hævnet sin stjålne dyd og krop. Når man som barn besøgte by'n i åben hestevogn, blev der spændt fra hos Schou's eller RAV måske af nogen Så slugte man med øjnene butikkers væld af stads. Det, dår i dag er blevet: "Antik" og "gammeldags.' Hvem prægede så staden i de sidste år, der gak? Kaj K. og Erik Hansen med kunst og i kajak, men også anonyme andre hver på sin facon, som en Kirstine Waagner på DSB's perron. Men landsbycentrene omkring vil også regnes med og bonden på sin ager på stort og lille sted, hvor mejetærskere kan styres via satellit. Ad segl og pjejl og leer, man nærmest le'r lidt. Til lykke med den nye tid for både by og land. Lad bare andre mumle: "Utroligt som de kan". En række ting beror på os og de, der kommer til, men tusind år bestemmes af mange kræfters spil. Valdemar Hedegaard, 1999

13 Støtte til regionsprojekter Gennem alle årene har Harderne været med i de forskellige regionsprojekter. Bl.a. støtte til International diakoniuddannelse af unge mennesker fra Østeuropa i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Diakonhøjskolen i Århus. Hjælp til etablering af hjælpecenter i Sofia i Bulgarien i samarbejde med Mission Øst. Støtte til etablering af lejr- og kursuscenter i Albanien. Et projekt, som Den Albanske Lutherske Kirke har søgt støtte til i samarbejde med BDM. Grafton Landbrugs- og Spejdertræningscenter i Sierra Leone. Europæisk KFUM - Oprettelse af 5 initiativcentre. Et i Vilnius i Litauen og fire på Balkan. Fluesmækkere mod malaria Roll Bach Malaria På verdenskonventet i Herning 2009 var to Y s men fra Hardernes med til en præsentation af et FN-kampagnen Roll Back Malaria. Region Danmark havde lovet at skaffe penge til af de moskitonet med imprægneringsvæske til uddeling i Kenya i Afrika, som Y s Men International havde givet tilsagn om at skaffe penge til. I en pause siger den ene Harder til den anden: Hvad kan vi i vores klub gøre? Her dur gi en ged nok ikke. Næh, men måske kan vi sælge en fluesmækker, svarede den anden. Man blev enige om, at ideen var god, og man forelagde den for RD, som var med på den, og vi fik lov til at præsentere projektet på præsidentmødet i Lunderskov. Der blev købt 180 fluesmækkere, som blev forsynet med runde labels med logoet for Roll Back Malaria og slagordet Slå et Slag, samt et vedhæng i form af en lille folder, der fortalte om projektet. Ideen var, at en fluesmækker med label og vedhæng skulle sælges for en 20ér. (fluesmækkere til en krone stykket forsynet med label og vedhæng kunne laves for 3 kr. og 3 øre). Så der ville være 16 kr. og 97 øre for hvert solgt fluesmækker. På præsidentmødet i Lunderskov fik alle klubpræsidenter en bestillingsseddel med hjem. Ordrerne begyndte at komme ind, og der blev bestilt fluesmækkere. Ved leveringen, som bestod af flere paller med fluesmækkere, kom denne 12

14 bemærkning fra fragtmanden: Ville det ikke være nemmere med fluegift. I alt købte klubberne fluesmækkere, så der måtte genbestilles. Sammen med bidrag fra klubber, som ikke købte fluesmækkere, blev det til alt til kr. Som nævnt havde Region Danmark lovet at skaffe penge til net. For kr. kunne der købes net, så Danmark havde dækket næsten dobbelt så meget som lovet. Kosovo Et delprojekt i Region Danmarks Regionsprojekt i 2012/13 var at støtte udviklingen af KFUM i Europa, blandt andet med oprettelse af et KFUMcenter i Gjakova i Kosovo. RD i 2012/13, Arne Nielsen, besøgte centret i Gjakova, og det medførte, at Hardernes Y s Men s Club engagerede sig i oprettelse af en genbrugsbutik i Gjakova i forbindelse med centret. I forbindelse med verdenskonventet i Indien blev genbrugsbutikken godkendt af Y s Men International som et TOF projekt i klubåret 2014/15. Der er bevilget ca kr. til etablering af genbrugsbutikken, og projektet bliver nu støttet af private og flere Y s Men s Klubber fra omegnen. Genbrugsbutikken blev åbnet i oktober 2014, og den fremtidige opgave for Harderne er nu, i samarbejde med Holstebro Nødhjælp, at levere nødhjælps- og genbrugsvarer to gange om året, til uddeling og salg, forhåbentligt de næste fem år. KFUM-centret har allerede i det første år fået regelmæssig tilknytning af ca.150 børn og unge. Centret ledes af Dorina Lluka, som også har til opgave at uddanne kommende ledere. Under hendes besøg her i Holstebro i december 2014 blev der knyttet mange gode kontakter, og hun fik mulighed for at stifte bekendtqendra Rinoree Gjakoves = Gjakova ungdomscenter skab med konceptet for at drive en genbrugsbutik og at lære om frivilligt arbejde generelt. For at følge op på hele projektet gennemfører Hardernes YMC en uges rejse til Kosovo, Makadonien og Albanien i juli

15 Andre aktiviteter Loppemarked Holstebro klubben havde gennem flere år afholdt loppemarked i den gamle Bendix tømmerhandel på Jeppe Schous gade. Da bygningerne brændte i efteråret 1985 var det slut, og der måtte ske noget nyt. Et samarbejde med Harderne kom på tale, og man blev enige om at leje nogle lokaler på Jens Baggesens Vej, hvor der så blev holdt loppemarked fra marts 1986 til juni Forholdene var dog ikke helt tilfredsstillende, og man besluttede at bygge egen hal til formålet. Der blev nedsat et byggeudvalg med repræsentanter fra begge klubber. I april 1987 indhentedes tilbud, og byggeriet af hallen blev påbegyndt tidligt i efteråret 1987 med forventet ibrugtagning inden nytår. Men på grund af meget regn gennem efterår og vinter, blev byggeriet først færdigt i sommeren Det første loppemarked blev afholdt i den nye hal på Ivar Lundgaards Vej 10 torsdag den 4. august 1988 med en omsætning på godt kr. Loppemarkedet afholdes i samarbejde med 6 ungdomsorganisationer og de to Y s Men s klubber i Holstebro. Overskuddet fordeles ligeligt mellem de 8 samarbejdspartnere. Fra marts 1986 og indtil 1. januar 2015 har overskuddet været på lidt over 3,3 million kr. Det betyder, at hver af de 8 parter har fået kr. 14

16 Tombola I 12 år ( ) havde vi tombola på Store Torv, hvilket gav et resultat på kr. I 1989 var tiden løbet fra tombolaer, så vi besluttede at stoppe. Klipning af fyrretoppe Sammen med Holstebro klubben klippede, bundtede og solgte vi fyrretoppe fra 1974 til 1985, Det måtte ophøre, da vi ikke længere kunne finde arealer, hvor vi kunne få lov at klippe vederlagsfrit. Hardernes andel i salget havde dog givet kr. Y s Men s kort og julekort Etiketvævede Y s Men s kort og julekort arbejdede vi med i 8 år fra 1980 til Det var et arbejde, som krævede præcision, når de vævede bånd skulle klippes og efterfølgende limes ind i vinduet i dobbeltkortene. Det gav dog kr. til vort arbejde. Hjemmebingo Struer, Holstebro og Hardernes Y s Men s klubber var sammen med Dagbladet Holstebro-Struer arrangør af Hjemmebingo (avisbingo) i årene 1981 til Bingohæfterne solgtes i kiosker mv. og tallene blev råbt op i avisen. Når der var bingo, indsendte man hæftet og fik gevinsten udbetalt. Harderne fik ad denne vej kr. Lyngbuketter I 1987 plukkede vi lyngbuketter, som en venlig vognmand så tog med til København, hvor Gentofte klubben solgte dem. I september 1987 blev der sendt 400 buketter og lidt færre årene efter. Aktiviteten ophørte dog i 1990, da der var opbevaringsproblemer. Buketterne havde indbragt kr. til deling mellem to klubber. 15

17 Konfirmationstelegrammer I 1995 blev der fremstillet konfirmationstelegrammer med en værdikupon, som kunne indløses ved køb af varer i 6 butikker i Holstebro. Telegrammerne blev godt modtaget i forretningerne, men slog alligevel ikke rigtigt an. Så telegrammerne blev efter en tre/fire år skrinlagt med et samlet resultat på få kroner. Metalsvinet Vægterne passer på ønskebrønden og alle mønter går til kræftramte børn Metalsvinet i Holstebro blev i juni 2012 indviet som ønskebrønd til fordel for kræftramte børn. Harderne havde taget initiativ til projektet, og i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum, Den gamle smedje, Kaj Bech A/S og andre lokale firmaer fik Holstebro en ønskebrønd, i lighed med den i Firenze. Sidst ønskebrønden blev tømt, var der kr. i den. Forårskoncert i Musikteatret Gennem tre år var klubben medarrangør af forårskoncert med det fællesjyske promenadeorkester Lauseniana, også kaldet Slyngelorkesteret. En speciel musikalsk oplevelse leveret med et godt glimt i øjet. Velkomst til koncerten I 2010 gik overskuddet på kr. til KFUMs Soldaterrekreation i Holstebro. I kr. til de organisationer, der var ambassadører for koncerten, og i kr. til Danske hospitalsklovne i Region Midt. 16

18 Knirkerevy en speciel kulturel oplevelse Arrangementet fandt sted i Idom-Råsted fritids- og kulturcenter Plexus. Knirkerevyudvalget stod for opbygning af scene, bordopstilling og borddækning under kyndig vejledning af stedets altmuligmand. I det hele taget var samarbejdet med Plexus en positiv oplevelse. Knirkerevyen er stedet hvor degne, præster, menighedsrødder, sognebørn, teologer, burkaer, bøsser, biskopper og almindelige danskere, får et drag over nakken. Skuespillerne, som alle tre er, eller har været engageret i FDF, var så begejstrede for stedet og publikum, at de nøjedes de med minimum honorar. Herved blev der et overskud på kr., som FDF i 1. kreds fik til et projekt for udsatte børn Regionsarkiv I januar 2009 tog klubben imod et tilbud fra Region Danmark, om at rydde op i regionsarkivet. I juni måned kørte vi 8 mand til Fredericia med en lastbil for at pakke 110 hyldemeter, altså 150 flyttekasser arkivmateriale. Det hele blev anbragt i et egnet kælderlokale i Holstebro, og ved fælles hjælp og godt samarbejde fik vi det reduceret til ca. 25 hyldemeter. Det har været en meget spændende proces, og det er utroligt, hvad vi er stødt på af interessante artikler, men også meget fuldstændig ligegyldigt materiale set i arkivsammenhæng. Bogudgivelser I 2008 udgav klubben bogen 99 VÆRDIER med undertitlen: Kulturkanon for Holstebro Kommune. Overskuddet herfra gik til det frivillige arbejde på børneungdomscentret i Tirana, Albanien. I 2015 udkommer endnu en bog. Denne gang med titlen: MENNESKER MED MOD, som gerne skulle give et overskud til projektet i Kosovo. 17

19 Regionskonferencen 1981 Sammen med Holstebro klubben fik vi opgaven med at arrangere Regionskonferencen den 12. til 14. juni For at kunne klare de mange opgaver, blev der nedsat udvalg på tværs af klubberne. På billedet til venstre ses en utraditionel indbydelse. Den slog an og deltagelsen i konferencen blev rekordstor med 700 deltagere. Y s men skulle betale 100 kr. i konferenceafgiften, men ledsagerne gik fri. Frokost lørdag kunne fås for 38,50 kr. Festbanket inklusive kaffe og natmad kostede 120 kr. Maden blev leveret af Hotel Schaumburg. Konferencen blev holdt på Birkelundsskolen. Biskop Henrik Christiansen talte over emnet: Familiens betydning i vort samfund på vej mod år Regionskonferencen forløb særdeles godt. Der var mange rosende ord, fra flere klubber, selvom der ikke var kartofler nok til alle! Extension I januar 1976 afholdtes det første møde for interesserede i Aulum med henblik på at få startet en klub der. Det resulterede i, at Aulum Y s Men s Club blev chartret den 20. februar Aulum klubben arbejdede hurtigt med at starte nye Y s Men s klubber, idet Aaskov Y s Men s Club i Kibæk blev chartret den 24. marts 1979, og Trehøje Y s Men s Club i Vildbjerg chartredes den 18. september Y s Men s bevægelsen var vokset meget i 70erne, og i 1978 blev distrikt Nordvestjylland, som bestod af 9 klubber, delt i to, nemlig distrikt Limfjord og distrikt Storå. I anledning af denne begivenhed skrev K. K., som var medlem af Harderne, den sang, som er på bagsiden af jubilæumsskriftet. I dag er der i distrikt Limfjord 11 klubber og i distrikt Storå 15 klubber. Dermed er der blevet fulgt op på det sidste vers i K. K. s sang: Lad så, Y s Men, vor stamme ret vokse sig kraftig, skyde mængder af grene og kviste på rad..... blot skal stadig vi huske, vor rod er den samme, det er Kristus vor frelser, han har vist os vej. 18

20 Blandet klub Gennem flere år havde klubben haft et ønske om at starte en tredje klub i Holstebro, og det skulle være en blandet klub. Det ville ikke rigtig lykkes, for der var ikke nok interesserede. I starten af 2012 forsøgte klubben igen, og i den forbindelse besluttede man, at Harderne skulle blive en blandet klub, så der blev mulighed for, at alle interesserede kunne komme med i Harderne, hvis projektet heller ikke lykkedes denne gang. Umiddelbart herefter blev der chartret 3 piger i Harderne. Projektet lykkedes. Et udvalg tog fat på opgaven, og i september 2012 var man klar til at indbyde til orienteringsmøde i Ellebæk Kirke. Det blev starten, og i november afholdt de interesserede arbejdsmøder. Fra januar 2013 var der 12 faste deltagere, og man afholdt klubmøder. 4 medlemmer fra Harderne var gået over i den nye klub. Og endelig den 12. april 2014 blev Sct. Jørgens Y s Men s Club chartret som klub nummer 3 i Holstebro. Chartringen foregik i Holstebro Kirke, og den efterfølgende fest blev holdt i Mejrup Fritidscenter. Lederopgaver Alle klubbens medlemmer har, bortset fra de senest tilkomne, været med i klubbens ledelse, som præsidenter, sekretærer eller skatmestre. To medlemmer fra klubben haft opgaven som ledere for Region Danmark RDére. Gennem årene har fem medlemmer været ledere for distrikt Storå DGére. To har været sektionsledere for det nordlige Jylland. Desuden har nogle haft forskellige poster som tjenesteledere. Tre klubmedlemmer er blevet hædret med Elmer Crowe Award. Hjemmeside I foråret 2008 fik klubben egen hjemmeside, hvorved klubben fik mulighed for at præsentere sig udadtil, samt mulighed for at kommunikere internt elektronisk. 19

21

22

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

D Y S S E P O S T E N

D Y S S E P O S T E N D Y S S E P O S T E N KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 20 December 2011 NUMMER 73 Pinsekirken i Danmark 12. oktober 1911 stiftedes den første pinsemenighed i en villa i Lyngby udenfor

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Maj 2015 PÅ GENSYN I HORSENS. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt.

Maj 2015 PÅ GENSYN I HORSENS. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt. Maj 2015 GENERALFORSAMLING 2015 Supplerende bilag til punkt 20: kommende regionskonferencer. Regionsledelsen har modtaget ansøgning fra Holstebro YMC, Hardernes YMC, Sct. Jørgens YMC og Aulum YMC om at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Regionskonferencen 2002

Regionskonferencen 2002 Regionskonferencen 2002 Referat af årets generalforsamling: 01) Åbning af generalforsamlingen v/ regionslederen. Regionsleder Kaj Kühne åbnede generalforsamlingen. 02) Valg af dirigent. Erik Breum blev

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

REGIONS KONFERENCE 2015

REGIONS KONFERENCE 2015 REGIONS KONFERENCE 2015 Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber byder velkommen til regionskonferencen 2015 BRUG VORES ONLINE ADRESSEBOG WWW.FIND.YSMEN.DK NÅLE OG EMBLEMER. Der kommer

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere