Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat (973) Godkendt Referat Tinglev Mandskabsfaciliteter. Revideret projekt og prisoverslag Sag: Tinglev mandskabsrum. (927) - Tinglev Sogn Er godkendt pr. efter sidste PU møde. Forrmel godkendelse mangler Godkendt, at der optages lån i stiftsmidlerne på kr løbende over 10 år med første afdrag i juni Sagen er videresendt til konsulenternes udtalelse. Tinglev Mandskabsfaciliteter. Revideret projekt og prisoverslag Tinglev kirkegård - tilbygning af nye mandskabsrum. Videresendt fra HS til konsulentudtalelse Tinglev kirkegård - tilbygning af nye mandskabsrum til den eksisterende murede redskabsbygning Tinglev - overslag på tilbygning af nye mandskabsrum. Påbud fra arbejdstilsynet Tinglev kirkegård - arbejdsmiljøforhold - mandskabsbygning. Faktura konsulent Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Ansøgning reservefond. Udskiftning tag Præstegård Egeparken, Rise Sag: Ansøgning reservefond. Udskiftning tag Præstegård Egeparken, Rise (971) - Rise Sogn Anmodning om midler fra reservefonden til udskiftning af tag på præstegården i Egeparken, Rise. Undertaget smuldrer og og tagstenene har mange revner. Der er indhentet 2 tilbud. Tilbud 1. kr (mangler oplysninger) Tilbud 2. kr Beslutning Godkendt, at bevilges kr fra provstiets reservefond til uforudset udskiftning af tag på præstegården, Egeparken 64, Rødekro. Når arbejdet er udført og regningerne er betalt, bedes menighedsrådet fremsende kopi af regningerne samt kirkekassens kontonummer til provstikontoret.. Ansøgning reservefond. Udskiftning tag Præstegård Egeparken, Rise 5 Høring Biskoppers valgperiode. Høringsfrist Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Ingen bemærkninger Høring Biskoppers valgperiode. Høringsfrist Høring elektronisk aflevering af regnskaber og offentliggørelse. Høringsfrist Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Ingen bemærkninger Høring elektronisk aflevering af regnskaber og offentliggørelse. Høringsfrist Høring vedr. udkast til cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Ingen bemærkninger Høring vedr. udkast til cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom 8 Høring vedrørende Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn Sag: Invitation til eftermiddag om lederuddannelse for folkekirkeansatte (895) Ingen bemærkninger Høring vedrørende Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Høring: Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov Sag: Kirkeministeriet høringer (871) Beslutning Ingen bemærkninger Høring: Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 10 Provstikonsulent. Brev til mr. Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling for menighedsrådende i Haderslev, Aabenraa, Kolding, Vejle og Hedensted provstier. Sag: Provstikonsulent. Høring vedr. fortsat ansættelse (954) Der er dags dato kun indkommet svar fra Hjordkær menighedsråd! Provstikonsulent. Brev til mr. Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling for menighedsrådende i Haderslev, Aabenraa, Kolding, Vejle og Hedensted provstier. Beslutning Aabenraa provstiudvalg har forespurgt menighedsrådene i Aabenraa provsti om deres holdning til oprettelse af en permanent personalekonsulentstilling i et samarbejde mellem Aabenraa, Hedensted, Vejle, Kolding og Haderslev Domprovsti. Provstiudvalget godkender på menighedsrådenes vegne, at man gerne ser samarbejdet omkring ansættelse af en fælles personalekonsulent fortsat og at personalekonsulentstillingen gøres permanent. Provstikonsulent. Brev til medvirkende provstier. Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling for menighedsrådende i Haderslev, Aabenraa, Kolding, Vejle og Hedensted provstier. Provstikonsulent: vedr. tidsfrist for mhrgodkendelse 1. august! VS: Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling for menighedsrådende i Haderslev, Aabenraa, Kolding, Vejle og Hedensted provstier. Provstikonsulent. Svar vedr. tidsfrist Personalekonsulent fra Kim Jon Eriksen Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling. Svar fra Hjordkær mr. Re: Vedr. permanent oprettelse af fælles provstikonsulentstilling Personalekonsulent. Vejle provsti samler trådene Personalekonsulent. Spørgsmål fra Sønderborg provsti Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 11 Lærer Fjordskolens konfirmander Sag: Reservefonden: Lærer Fjordskolens konfirmander skoleåret (960) Der er i indeværende skoleår 30 konfirmander fra Fjordskolen fordelt på 4-5 hold. Det er et større antal end normalt. Den præst der normalt varetager undervisningen på Fjordskolen, kan ikke selv varetage så mange konfirmander. Det er derfor nødvendigt med ansættelse af en konfirmandlærer/præst til nogle af holdene. Pris ca. kr Beslutning Godkendt Lærer Fjordskolens konfirmander 12 Årsmøde for provstisekretærer oktober 2013 Sag: Sekretær: Kursus: (931) Afholdes i Billund oktober Prisen for deltagelse i årsmødet er 4.850,00 kr Godkendt. Provstiudvalget skal ikke fremover søges om godkendelse. Årsmøde for provstisekretærer oktober Aabenraa krematoriet: indstilling om ændring af takster og hensættelse vedr. krematoriet Sag: Aabenraa krematoriet: indstilling om ændring af takster og hensættelse vedr. krematoriet (966) - Aabenraa Sogn Godkendt Aabenraa krematoriet: indstilling om ændring af takster og hensættelse vedr. krematoriet Referat, Side: 5

6 Mødepunkt 14 Valg til Provstiudvalg og stiftsråd Sag: Valg til provstiudvalg efterår 2013 (953) Annoncering af orienteringsmøde. Forslag til dirigent. Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd Beslutning Provstiudvalget foreslår, at der også fremover er 6 læge medlemmer af provstiudvalget. Orienteringsmøde d. 20. august 2013 Marlys A. Uhrenholt redegør for provstiudvalgets virksomhed og for valgreglerne. Søren Hansen redegør for stiftsrådets virksomhed. HUSK: Valg til provstiudvalg og stiftsråd. Sendt til alle mr i provstiet Kandidatlister PU-valg SV: Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet - indkaldelse til møde Valg til provstiudvalg og stiftsrådsvalg 2013 Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet - indkaldelse til møde VS: Forespørgsel om kandidatlister - Valg til provstiudvalg 15 Budget 2014 Sag: BUDGET 2014 (896) Kirkekassernes budgetter gennemgået. Provstiudvalget ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 % VS: Landskirkeskat og udligningstilskud 2014 Fra Aabenraa kommune: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2014 Landskirkeskat og udligningstilskud 2014 Referat, Side: 6

7 16 Bjolderup kirke - parkeringsplads - godkendelse med betingelser. Konsulentudtalelser Sag: Bjolderup kirke - parkeringspladser. Sendt til konsulentudtalelse (939) - Bjolderup Sogn Bjolderup kirke - parkeringsplads - godkendelse med betingelser. Konsulentudtalelser Bjolderup kirke - parkeringspladser. Til Haderslev stift 17 Bjolderup/Uge sognes kirkegårde ændringer. Videresendt til kirkegårdskonsulentens udtalelse Sag: Bjolderup/Uge sognes kirkegårde. Anmodning om ændringer (958) - Bjolderup Sogn Bjolderup/Uge sognes kirkegårde ændringer. Videresendt til kirkegårdskonsulentens udtalelse Bjolderup/Uge sognes kirkegårde. Anmodning om ændringer 18 Bov. Ekstern regnskabsføring valgt Sag: Bov. Ekstern regnskabsføring valgt (951) - Bov Sogn Bov. Ekstern regnskabsføring valgt 19 Bov kirke - puds- og kalkafskalninger Sag: Bov kirke - puds- og kalkafskalninger: medtages på næste konsulentrunde (965) - Bov Sogn Bov kirke - puds- og kalkafskalninger Referat, Side: 7

8 20 Burkal kirke - jernankre i nordsiden - stenbelægning. Medtages på konsulentrunde Sag: Burkal kirke - jerankre i nordsiden + stenbelægning. Medtages på næste konsulentrunde (919) - Burkal Sogn Burkal kirke - jernankre i nordsiden - stenbelægning. Medtages på konsulentrunde 21 Burkal kirke - Luthersk Missions brug af kirken Sag: Burkal kirke Vedr. frimenigheds brug af kirken (957) - Burkal Sogn Burkal kirke - Luthersk Missions brug af kirken Burkal kirke - Luthersk Missions brug af kirken. HS Regulativ udarbejdes Burkal kirke Vedr. frimenigheds brug af kirken 22 Bylderup kirkegård - nedgravning af kabel langs dige - Nat.mus udtalelse. STØ godkendelse Sag: Bylderup kirkegård - nedgravning afkabel langs dige (906) - Bylderup Sogn Bylderup kirkegård - nedgravning af kabel langs dige - Nat.mus udtalelse. STØ godkendelse 23 Egvad flytning af bankkonti. Godkendt Sag: Egvad flytning af bankkonti. Godkendt (956) - Egvad Sogn Egvad flytning af bankkonti. Godkendt Referat, Side: 8

9 24 Ensted kg samarbejde med Aabenraa. Aabenraa sogns svar til Ensted menighedsråd Sag: Ensted kirkegård samarbejde med Aabenraa kirkegård (949) - Ensted Sogn Ensted kg samarbejde med Aabenraa. Aabenraa sogns svar til Ensted menighedsråd Ensted kirkegård. Ansøgning om samarbejde med Aabenraa. Afventer svar fra Aabenraa sogn Ensted kirkegård. Ansøgning om samarbejde med Aabenraa.PU anbefaler samarbejde 25 Ensted kirke - nyt "kirkehus" - sognehus. STØ godkendelse af låneforhøjelse Sag: Ensted nyt kirkehus. (831) - Ensted Sogn Ensted kirke - nyt "kirkehus" - sognehus. STØ godkendelse af låneforhøjelse Ensted nyt kirkehus. Godkendelse af låneforhøjelse Korrektion: Ensted nyt kirkehus. Godkendelse af låneforhøjelse 26 Ensted kirkegård - udskiftning af låger. Konsulentudtalelser til restaurering Sag: Ensted kirkegård - udskiftning af låge. STØ godkendelse (868) - Ensted Sogn Ensted kirkegård - udskiftning af låger. Konsulentudtalelser til restaurering Ensted kirkegård - udskiftning af låger. Brev MAU til mernighedsrådet Ensted kirkegård udskiftning af låger. Viums udtalelse til menighedsrådet Referat, Side: 9

10 27 Genner kirke - projektbeskrivelse og overslag. Finansiering Sag: Genner kirke istandsættelse. (855) - Genner Sogn Genner kirke - projektbeskrivelse og overslag. Finansiering Genner kirke - indvendig istandsættelse Genner kirke - indvendig istandsættelse. Sagen videresendt fra HS til konsulentudtalelse Genner kirke - indvendig istandsættelse. STØ godkendels og konsulentudtalelse Genner kirke - projektbeskrivelse og overslag. Sendt til konsulentudtalelse Genner kirke. Projektbeskrivelse. Tilføjelse 28 Genner kirke - udvidelse af orgel. Kvittering HS Sag: Genner udvidelse af orgel. (846) - Genner Sogn Genner kirke - udvidelse af orgel. Kvittering HS 29 Hellevad, arealoversel. Godkendt Sag: Hellevad. Arealoverførsel: matr. nr. 312 Hellevad Ejerlav, Hellevad (902) - Hellevad Sogn Hellevad, arealoversel. Godkendt Hellevad arealoverførsel. Registreringsmeddelelse U Referencenr. M Referat, Side: 10

11 30 Hjordkær bevaringsværdige gravminder. Godkendt Sag: Gravminder bevaringsværdige (822) Hjordkær bevaringsværdige gravminder. Godkendt 31 Hjordkær Præstegård - Fugtrapport Sag: Hjordkær præstegård skimmelsvamp (820) - Hjordkær Sogn Hjordkær Præstegård - Fugtrapport Hjordkær: Mugforekomst i præstegård 32 Hjordkær syn Godkendt Sag: Syn 2013 (910) Hjordkær syn Godkendt 33 Holbøl - salg af jord - Kongenshøj 12, Holbøl. Hvad er status? Sag: Holbøl salg af jordstykke. (884) - Holbøl Sogn Holbøl - salg af jord - Kongenshøj 12, Holbøl. Hvad er status? Holbøl præsteembede - salg af jord - Kongenshøj 12, Svar på status 34 Kliplev kirke: Sindet at yde statstilskud Sag: Kliplev kirke: Sindet at yde statstilskud (964) - Kliplev Sogn Kliplev kirke: Sindet at yde statstilskud Kliplev kirke - restaurering - indvendig kalkning. Der ydes statstilskud. MR bedes fremsende regnskab Menighedsrådet bedes indsende regnskab Referat, Side: 11

12 35 Kliplev Præstegård- døre. Afventer afklaring af konfirmandstue Sag: Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegård. Konsulentudtalelser (891) - Kliplev Sogn Kliplev Præstegård- døre. Afventer afklaring af konfirmandstue Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegården. Kvittering fra HS Kliplev præstegård - renovering af trappe ved præstegård Kliplev.Døren i præstegården. Forespørgsel til menighedsrådet 36 Ravsted bevaringsværdige gravminder. Godkendt Sag: Gravminder bevaringsværdige (822) Ravsted bevaringsværdige gravminder. Godkendt Ravsted - Bevaringsværdige gravminder udvalgt af menighedsrådet 37 Rise Egeparken. Udskiftninger af badeværelser. Sag: Rise: præstegård Egeparken 64, 6230 Rødekro (940) - Rise Sogn Rise Egeparken. Udskiftninger af badeværelser. Der budgetteres med 1 nyt badeværelse i 2014 og med 1 i Rise Egeparken. Udskiftning af tag.overslag Prisoverslagkr MAU har foreslået at reservefonden søges., da det er et pludseligt opstået problem Referat, Side: 12

13 38 Rise sognegård - ombygning af tagetage m.m. Projekt og overslag sendt til HS Sag: Rise: Sognegård ombygning. Byggeri og indbrud i "sognegaarden" (905) - Rise Sogn Rise sognegård - ombygning af tagetage m.m. Projekt og overslag sendt til HS Rise ombygning af eksisterende sognegård. Arealer sendt til kirkegårdskonsulenten til udtalelse Rise- ombygning af eksisterende sognegård Kirkegårdskonsulentens udtalelse 39 Tinglev kirkegård - træfældning. Konsulentudtalelser Sag: Tinglev kirkegård: Ansøgning om træfælding. (877) - Tinglev Sogn Tinglev kirkegård - træfældning. Konsulentudtalelser Tinglev kirkegård - træfældning. Konsulentudtalelser videresendt til Tinglev mr. 40 Øster Løgum kirke- sætningsskade over vindue i kirken. Overslag Sag: Øster Løgum kirke- sætningsskade over vindue i kirken. Overslag (963) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum kirke- sætningsskade over vindue i kirken. Overslag Øster Løgum kirke - sætningsskade over vindue i kirken. Kvittering HS 41 Aabenraa- Fladholm 47 B. og Lergården 6. Afleveringssyn Sag: Afleveringssyn 2013 Aabenraa- Fladholm 47 B. og Lergården 6. (959) Aabenraa- Fladholm 47 B. og Lergården 6. Afleveringssyn Referat, Side: 13

14 42 Aabenraa kirkegård - udskiftning af del af lindeallé. Anmodning om konsulentbesøg Sag: Aabenraa kirkegård. Ansøgning om udskiftning af del af lindeallé (832) - Aabenraa Sogn Aabenraa kirkegård - udskiftning af del af lindeallé. Anmodning om konsulentbesøg Referat, Side: 14

15 43 Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2013 (841) Lokalplaner - Felsted kirkes omgivelser - idéoplæg om vindmøller ved Tumbøl Søndermark Lokalplaner. Konsulenthjælp ønskes - idéoplæg om vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Felsted kirkes omgivelser Lokalplaner. Konsulentudtalelser - idéoplæg om vindmøller ved Tumbøl Søndermark Lokalplaner: idéoplæg om vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Felsted kirkes omgivelser Felsted - Idéoplæg om vindmøller ved Tumbøl Søndermark. konsulentudtalelser Lokalplan Idéhøring vedr. vindmøller ved Tumbøl - faktura til betaling af kirkekassen Lokalplan udvidelse af Plejecenter Lergård - sag til udtalelse i PU Lokalplan. Boligområde ved Kådnermarksvej i Frøslev Lokalplan: Institution ved Søstvej Lokalplan: Udvidelse af bofællesskab på Engvej Lokalplaner: Bæredygtigt boligområde ved Lergård i Aabenraa Lokalplaner: Tillæg nr. 33 Lergård Lokalplaner: Udvidelse af Plejecenter Lergård Referat, Side: 15

16 44 Information omkring adgang til SKI.dk Sag: Adgang til SKI.dk (970) Information omkring adgang til SKI.dk Præcisering information omkring adgang til SKI.dk 45 Nyhedsbrev fra Sorggrupper i Folkekirken. Sag: Nyhedsbrev fra Sorggrupper i Folkekirken. (968) Nyhedsbrev fra Sorggrupper i Folkekirken. 46 Provstirevisor - vore kontaktdetaljer og jeres provstiansvarlige revisor Sag: Revision: kontrakt med PWC for 2012 til 2015 (880) Provstirevisor - vore kontaktdetaljer og jeres provstiansvarlige revisor 47 Sognegrænseændring - Felsted til Kværs Sogn Sag: Sognegrænseændring - Felsted til Kværs Sogn (969) - Felsted Sogn Sognegrænseændring - Felsted til Kværs Sogn 48 Tak for opmærksomheden fra Margrethe Wind Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Tak for opmærksomheden fra Margrethe Wind Referat, Side: 16

17 49 Videndeling - skema til menighedsråd i forbindelse med ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder Sag: Haderselv stift.orienteringer (851) Videndeling - skema til menighedsråd i forbindelse med ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejder 50 Værkstedet Gudstjenesteliv afholdes 14. januar 2014 på Folkehjem Sag: Værkstedet Gudstjenesteliv afholdes 14. januar 2014 på Folkehjem (952) Værkstedet Gudstjenesteliv afholdes 14. januar 2014 på Folkehjem 51 Eventuelt Intet 52 Kommende PU møder På lukket dagsorden Næste provstiudvalgsmøde: 3. september 2013 kl. 17,00 - Tirsdag d. 20. August kl. 19,00 Orienteringsmøde om valg til provstiudvalg på Folkehjem. -Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19,00 Budgetsamråd Folkehjem - Torsdag d. 12. september 2013 kl ,30 Debatmøde om folkekirkens struktur på hotel Norden i Haderslev. Referat, Side: 17

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere