gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse"

Transkript

1 Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse Fra flyttemand til integreret logistikpartner Fri cabotage i EU fra 2014? december 2011 gods på vej 1

2 Leder Dansk lastbiltransport også om ti år! Af Mogens Therkelsen, formand for vejgodstransportens brancheorganisation ITD Dansk lastbiltransport yder et vægtigt bidrag til samfundsøkonomien. Faktisk svarer branchens årlige samfundsbidrag i kroner og ører til værdien af hele den samlede danske produktion af vindmøller. Oven i det opretholder lastbiltransporten flere danske arbejdspladser end industriens flagskibe Danfoss, Grundfos og Vestas tilsammen! Men befolkningens og politikernes opbakning til lastbiltransporten er desværre ikke altid lige så stor. Kortsyn og manglende visioner omgærder gerne lastbilerne, når de optræder på de politiske dagsordener. Det er ærgerligt, for i et land, hvor 90 procent af al varetransport foregår på ladet af lastbiler, er lastbiltransport en naturlig nøgle til dynamik, økonomisk velstand og velfærd. Vi har lavet denne publikation for at fortælle historien om en branche i bevægelse. Vores budskab er, at ude på vejene er lastbilerne kommet for at blive. Men transportvirksomhederne bliver ikke nødvendigvis i Danmark, med mindre vi begynder at tænke dem offensivt og konstruktivt ind i vækstdagsordenen for vores land. Fleksibiliteten har altid været den store fordel ved lastbiler, og derfor er fleksibiliteten også dybt indlejret i branchens gener. Det betyder, at de dygtigste virksomheder inden for området helt naturligt søger derhen, hvor rammerne også er fleksible og tilpasset virksomhedernes virkelighed. Det er desværre ikke tilfældet i Danmark p.t. Inden for EU gør Danmark sig uheldigt bemærket ved at have nogle af de mest stive og ufleksible lovrammer for at drive lastbiltransportvirksomhed. Det udtrykkes tydeligst ved, at Danmark som det eneste land i Europa har underlagt løndannelsen i lastbiltransporten noget, der bedst kan betegnes som statskontrol. Og det svækker konkurrenceevnen! Som en randstat i Europa er og bliver Danmark et transportland. Men lastbiltransporten står ved en korsvej. Spørgsmålet for den danske branche er klart og enkelt: Afvikling eller udvikling over de næste ti år? Politikere og branche bør hurtigst muligt definere et godt og langtidsholdbart svar i fællesskab. Dansk landevejstransport ved en korsvej Følger man debatten i og omkring den danske landevejstransport, er det tydeligt, at internationaliseringen i almindelighed og EU s indre marked i særdeleshed lige nu stiller erhvervet over for en korsvej. af Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør for vejgodstransportens brancheorganisation ITD foto colourbox EU trussel eller mulighed? Nogle ønsker sig, at branchen slår et skarpt sving til den ene side, hvor EU opfattes som en trussel, hvor de politiske rammer udgøres af særregler og særvilkår for de danske virksomheder, og hvor udenlandsk konkurrence problematiseres og mødes med barrierer. Forestillingen er her, at konkurrencen fra resten af verden kan holdes ude af Danmark, og at vi vil være i stand til at opretholde særligt høje transportpriser i en lille eksklusiv, dansk zone af Europa. Andre ønsker, at branchen svinger skarpere til den anden side, hvor EU opfattes som en attraktiv mulighed for de danske virksomheder, hvor vi understøtter de danske virksomheder i at konkurrere internationalt, og hvor vi tænker offensivt om erhver- 2 gods på vej december 2011

3 indhold 05 Svært at konkurrere på danske plader Udgiver International Transport Danmark (ITD) Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kristian Dickow, Thomas Refdahl og Kasper Karstensen Redaktør Brian Ravn Galsgaard/BRAG kommunikation Design/layout Siri Gindesgaard/365graphic Repro Caramba Imaging Tryk Greentech Rotaprint Forsidefoto Carsten Ingemann Information om særudgivelse fås hos Kasper Karstensen Transport = vækst Udbygning af infrastrukturen skal sikre, at DK holder sine vækstmål Mændene på vejen Når overenskomsten er lov 08 Lastbilerne kører 24 timer i døgnet 09 Fra flyttemand til integreret logistikpartner 10 Fri distribution i EU i 2014? 18 Jernbanen er til store læs og lange stræk 22 Mere gods med mindre diesel 23 Transportbranchen i det grønne spor 25 ITD arbejder proaktivt for sikkerheden 28 Transportbranchen udfordrer vanetænkningen 29 Kampagne har fokus på dialog 30 Faglighed styrker konkurrenceevnen vets muligheder og potentialer både herhjemme og på den internationale bane. Flugten fra de danske rammevilkår Kun få synes, at erhvervet hverken skal svinge til den ene eller den anden side, men fortsætte i samme retning og bane som hidtil. Årsagen til det er, at dansk lastbiltransport er under hårdt pres. Det illustreres skarpest ved, at lastbilerne gennem de senere år er blevet udflaget til de omkringliggende lande i stadigt stigende antal. I dag er der ifølge en ITD undersøgelse omkring danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader. I mange tilfælde er udflagningen et positivt tegn på, at de danske virksomheder søger ud og kaprer kunder i andre lande, men desværre er det også tit et udtryk for ren flugt fra de rammevilkår, vores transportvirksomheder tilbydes, når de kører på dansk nummerplade. På den baggrund har vi fra branchens side foreslået, at den nye transportminister nedsætter en kommission, som skal se på en modernisering af erhvervets danske rammevilkår. Som antydet, er der i erhvervet interesser, der ønsker at svinge i den ene og den anden retning. Derfor lægger vi vægt på, at kommissionen bliver bredt sammensat af repræsentanter fra hele branchen, fra arbejdsmarkedets parter samt ikke mindst transportkøberne. Det positive udgangspunkt er trods alt, at alle synes enige om, at de nuværende rammevilkår er både uhensigtsmæssige og utilstrækkelige. Branchen savner i den grad en fælles proces, hvor visionerne og udfordringerne for fremtiden får plads og bliver koblet til konkret politisk handling og praktiske rammevilkår. Ønske: Europas bedste godskørselslov Aktuelt er et forslag til en ny godskørselslov under behandling i Folketinget. Efter vores vurdering indeholder forslaget hverken et sving i den ene eller den anden retning, men udtrykker nøjagtigt den vanetænkning og mangel på visioner, som har bragt dansk vejgodstransport hen, hvor den befinder sig i dag. Hvordan vi forbedrer fleksibiliteten på løn- og arbejdsmarkedsområdet, hvordan vi organiserer bedre og mere effektive politikontroller, hvordan vi sammensætter et bødekatalog med fair og retfærdig sammenhæng mellem forseelser og sanktioner, svarer det nye lovforslag ikke på. Og dermed sætter den nye godskørselslov ikke en effektiv prop i den sliske, som p.t. sender flere og flere transportjob ud af landet. Fra ITD s side har vi opfordret den nye minister til at starte helt forfra på lov-revisionen for i stedet at lave Europas bedste godskørselslov i tæt samarbejde med transporterhvervet og transportkunderne. Vi er klar -spørgsmålet er kun, hvornår ministeren er det! december 2011 gods på vej 3

4 Når overenskomsten er lov Dansk særregel, som ophøjer transportområdets overenskomster til lov i Danmark, er EU-stridig, vurderer dansk topjurist. Anders Jensen fra Hirtshals forsøgte at redde sine medarbejderes job med en kollektiv lønnedgang på ti procent. Fagforeningen 3F "belønnede" ham med en bod på kroner. tekst Finn Arne Hansen/Bureau4 og Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto Axel Søgaard Da finanskrisen begyndte at gøre ondt på Nordsø Transport i sommeren 2010, var gode råd dyre for ejer Anders Jensen. Der kom ikke nok ordrer, og en erhvervsrådgiver ridsede scenarierne op: Enten skulle Anders Jensen sælge nogle af sine biler og fyre folk. Eller også skulle medarbejderne gå ned i løn. Medarbejderne blev derfor indkaldt til krisemøde, og her var der enighed om at gå ti procent ned i løn og bevare arbejdspladserne. - Lønnedgangen blev indført, alle job blev bevaret og alle var glade. Indtil fagforeningen 3F bankede på døren et år efter. Så blev vi bedt om at indsende lønregnskaber til Trafikstyrelsen, og det endte med, at vi fik en bod på kroner, som skulle betales til 3F, fortæller Anders Jensen. Baggrunden for forløbet er en bestemmelse i den danske godskørselslov, som forpligter alle danske vognmænd til at følge de kollektive overenskomster på området. Det er Trafikstyrelsen, som formelt sikrer, at loven bliver overholdt, men i praksis overlades det til 3F og arbejdsgiverforeningen at vurdere sagerne. - Det virker absurd, at organisationerne med myndighedernes mellemkomst kan bestemme, hvilke aftaler jeg må indgå med mine folk. Og så kan jeg da undre mig over, at 3F rejser en sag på alle medarbejderes vegne, men kun udbetaler kompensation til deres egne medlemmer, siger Anders Jensen og pointerer, at loven om tvungne overenskomster er et levn fra fortiden, som hurtigst muligt burde afskaffes. Det bakkes op af advokat (H) og EU-ekspert Hans Sønderby Christensen. Han anbefaler, at branchen anlægger sag ved de danske domstole med henblik på forelæggelse for EU-Domstolen. - Efter min vurdering vil EU-Domstolen nå frem til, at indgrebet er for vidtgående og derfor kan bortdømmes. Reglen er en restriktion for den frie bevægelighed, som efter min opfattelse ikke kan retfærdiggøres. Hverken over for danske eller udenlandske vognmænd, siger Hans Sønderby Christensen. Hos 3F er man ikke overraskende uenige. - Paragraffen skal ikke ændres, den ligger lunt og godt, siger Jørgen Aarestrup, næstformand i 3F s transportgruppe. Han tilføjer, at Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Dansk Transport og Logistik er enige, og 3F imødeser en mulig sag med sindsro. Transportbranchen under pres job er i fare, hvis ikke danske vognmænds konkurrenceevne forbedres, viser analyse fra Copenhagen Economics. Analysen fremlægges på konference i begyndelsen af tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation Vejtransportbranchen i Danmark er lige så vigtig for landet som vindmølleindustrien. I hvert fald er de sammenlignelige størrelser, hvad angår både antallet af ansatte og indtjening. Men branchen taber markedsandele til udenlandske konkurrenter, og flere og flere job flyttes til udlandet. Det er, fordi branchens konkurrenceevne er for dårlig. Det er hovedkonklusionen i en analyse af vejtransportbranchen, foretaget af det københavnske konsulentfirma, Copenhagen Economics, der er eksperter i makroøkonomiske analyser. Seniorøkonom, Svend Torp Jespersen, der har lavet analysen af vejtransportbranchens betydning for samfundet, er bekymret på branchens og samfundets vegne. - Vi har undersøgt årene fra I den periode er der forsvundet mellem og job. Hvis den nuværende tendens fortsætter for vejtransportbranchen kan vi gå glip af job over de næste ti år, siger Svend Torp Jespersen. Det svarer til ca. hvert tredje job. Konsekvensen kan blive alvorlig for den danske økonomi. Ikke bare fordi branchen har et positivt afkast på andre brancher. For hver gang der bliver skabt en million kroner i vejtransportbranchen, så genererer den kroner til følgeerhvervene. De mange fyrede vil også koste samfundet mange penge i tabt BNP og udgifter til dagpenge og aktivering. Den endelige rapport fremlægges på en konference arrangeret af Transportøkonomisk Forening (TØF) den 19. januar gods på vej december 2011

5 Svært at konkurrere på danske plader En lovgivning, der hæmmer vognmændenes konkurrenceevne i forhold til udlandet, får flere og flere vognmænd til at sætte udenlandske nummerplader på bilerne og udenlandske chauffører bag rattet. Branchen opfordrer de danske politikere til handling nu! Vognmand Peter Provstgaard fra Padborg har udflaget samtlige 30 lastbiler i sin flåde. Kun på den måde kan han konkurrere internationalt, mener han. tekst Brian ravn galsgaard/brag Kommunikation foto lene esthave Hylderne på DTK-direktør Peter Provstgaards kontor bugner af lastbiler. Men det er kun skalamodeller, der har fast adresse på hovedkontoret på Hermesvej i Padborg. Alle DTK s 30 lastbiler er således indregistrerede i Tyskland hos datterselskabet i Handewitt. Der sidder typisk også tyske chauffører bag rattet. - Der er hård konkurrence på det europæiske transportmarked. Og med de rammevilkår, der er for danske vognmænd, så kan jeg ikke konkurrere med de udenlandske kolleger på danske vilkår, siger Peter Provstgaard, der i runde tal sparer kroner om måneden per chauffør ved at have etableret et datterselskab i Tyskland. Peter Provstgaard angiver den danske lovgivning og det høje skattetryk som årsager til, at han har rykket en stor del af sin virksomhed til Tyskland. Store lønforskelle - Normalt er det i Danmark op til arbejdsmarkedets parter at forhandle sig til rette om, hvad tariffen for et givet stykke arbejde skal være. Men der er en undtagelse på transportområdet. Her har man skrevet ind i lovgivningen, at hvis man vil drive vognmandsforretning i Danmark, så skal man følge en given overenskomst. På grund af det høje skatteniveau vi har i Danmark, skal en dansk chauffør have op imod kroner om måneden, når feriepenge, pension og alt det løse er talt med. Den tyske chauffør skal have kroner, og det er jo ikke, fordi hans rådighedsbeløb er væsentligt mindre. Den danske chauffør får udbetalt omkring og den tyske Men når den danske chauffør så skal ud at købe ind for sine penge, så betaler han 25 procent i moms. Tyskeren betaler 7 procent. Når den danske chauffør skal købe en bil, betaler han 180 procent i afgift. Tyskeren betaler nul. Det er svært at konkurrere med, siger Peter Provstgaard, der pointerer, at han langtfra er den eneste, der har udflaget sine lastvogne til Tyskland. - Siden 2005 er der danske lastbiler, der er kommet på udenlandske plader. I øjeblikket er der cirka tilsvarende biler tilbage på danske plader, men hvor længe, spørger Peter Provstgaard. Selv om han har tredive tyske chauffører ansat, mener Peter Provstgaard ikke, at han er skyld i, at danske job er gået tabt. - Hvis vi ikke havde muligheden for at udflage, ville vi have tabt det hele inklusive de 27 arbejdspladser på Padborgkontoret og på lageret, siger han. Han understreger, at man fra branchens side flere gange har forsøgt at tage problemerne konstruktivt op med chaufførernes fagforening 3F. Nytænkning i form af alternative skattemodeller for eksportchauffører har været foreslået, men uden at det er lykkedes at lokke fagforeningen til en løsningsorienteret dialog. - Men fagforeningerne vil ikke være med. De står stejlt på, at intet skal ændres. Jeg kan ikke se, hvordan de gavner deres medlemmer ved at være stædige, mens jobbene forsvinder, siger han. Inge-Merete Koch, direktør for ERA Transport i Odense, kæmper med næb og kløer for at kunne beholde de danske nummerplader på sine lastbiler. - Men hvis tendenserne fortsætter, så er der ikke mange år tilbage med danskere bag rattet i de biler, der kører eksport. Inden fem år er det helt slut. Måske endda før, lyder hendes vurdering. Og ligesom Peter Provstgaard er hun heller ikke imponeret over fagforeningerne. - Vi i branchen er frustrerede. Både chaufførerne og vognmændene. For det er jo velkvalificeret arbejdskraft, der pludselig står uden arbejde, siger hun. Positive udfordringer Men udflagningen er ikke kun negativ, pointerer Peter Provstgaard. - Vi skal se EU som vores store marked med 500 millioner mennesker, i stedet for de 5,5 millioner mennesker, der er at servicere i Danmark. Som virksomhed giver det et helt andet potentiale, fordi vi så kan tage konkurrencen op med vognmændene i nabolandene. Men få dog ændret på de rammevilkår, så vi kan beholde virksomhedsskatterne og vægtafgifterne i den danske statskasse, siger han. december 2011 gods på vej 5

6 annonce Danske Fragtmænd er rykket op i logistikligaen Danske Fragtmænd har på få år taget et ordentligt kvantespring. Virksomheden er gået fra primært at fragte stykgods til i dag at være en moderne logistikkoncern med fullserviceløsninger. Danske Fragtmænd er i dag en af landets største logistikvirksomheder med mere end 9 millioner årlige forsendelser. Inden for de sidste par år har koncernen gennemgået en rivende udvikling, dels internt i form af omstruktureringer, der betyder et langt mere effektivt rutenet, dels eksternt ved at lancere en række nye produkter, som fx landsdækkende kran- og natdistribution og part- og fullload-leverancer samt kurer- og ekspresservice. - Vi dækker virksomhedens totale transportbehov, og i dag indgår vores kunder i langt højere grad end tidligere totale logistikaftaler. De har fået øje på, at det giver større effektivitet og overblik i virksomheden, når vi sørger for al distribution og eventuelt også lagerfunktion frem for, at de har funktionen in-house, forklarer organisationsdirektør i Danske Fragtmænd Peter B. Jepsen. It giver gennemsigtighed Danske Fragtmænds kunder har online overblik over deres forsendelser. Alle forsendelser dokumenteres med avancerede håndscannere, og på får kunderne fuldt overblik over deres forsendelse; hvornår den er afsendt, hvor den befinder sig i landet, og hvornår varen er leveret. - Vi ønsker gennemsigtighed, og vores kunder kan ad den vej få dokumentation for deres forsendelser, lagerbeholdning og udgifter til logistik. Det giver vores kunder et godt overblik, og giver samtidig os mulighed for hele tiden at blive en bedre logistikpartner. Det handler om at løfte logistik fra ren transport til et godt samarbejde, siger Peter B. Jepsen. Sanistål har valgt Danske Fragtmænd Stål- og vvs-grossisten Sanistål outsourcede hele deres distribution til Danske Fragtmænd i Tidligere havde virksomheden egne lastbiler, chauffører og kørselsafdeling, men i dag sørger Danske Fragtmænd for dag til dag-distribution, natdistribution og krandistribution. - Danske Fragtmænd har stor leveringssikkerhed, et stærkt lokalkendskab og lever op til vores krav til distribution. Samarbejdet giver helt klart både os og vores kunder en lang række fordele. Fx giver Danske Fragtmænds teknologi fuld sporbarhed, så vi kan følge vores varer, fra de forlader lageret, til de er leveret, siger distributionschef i Sanistål Peter S. Foss. - Samarbejdet har betydet, at vi har kunnet optimere vores logistik, og dermed kunnet gøre tingene endnu mere skarpe over for vores kunder, siger distributionschefen. Danske Fragtmænd Ca ansatte 22 terminaler lastbiler kunder 9,3 mio. årlige forsendelser 2,0 mia. kr. fragtomsætning 6 gods på vej december 2011

7 Haustein når uheldet er ude >> En 3-benet it-løsning har givet os en kæmpe besparelse og et kvalitetsløft... Med løsningen er der skabt et grundlag for etablering af en automatisk registrering og kontering af intern vognmandsafregning mellem datterselskabet TLT, Contino Transport og et af Continos udenlandske truckingselskaber. Løsningen er baseret på 100% genbrug af data mellem alle 3 led i transportkæden. Der er opnået både en effektiviseringsgevinst og en besparelse, der virkelig rykker. Tilbagebetalingen er på under 6 måneder. Løsningen har derudover allerede skabt en forøget interesse for procesautomatisering andre steder i koncernen. >> Sikring af godset. Hurtig videresendelse af godset hvis ikke køretøjet kan fortsætte efter bjærgning. Bjærgning af køretøjet. Hurtig og effektiv oprydning på ulykkesstedet. Ingen uforudsete ekstraregninger kontakter over hele Europa. Adm. direktør Allan Jepsen, Contino og Business Manager Mille Lindskrog Knudsen, EG glæder sig over resultatet af samarbejdet. Adm. direktør Allan Jepsen udtaler: Vi sparer masser af papir og har en fuldstændig automatiseret proces fra ordretidspunkt til gennemførelsen af transporten. Samtidig har vi opnået et reduceret tidsforbrug og har fået både et hurtigere og bedre økonomisk overblik over de enkelte transporter. Vi har desuden reduceret fejlmængden, og løsningen har givet os et kvalitetsløft. Det er alle elementer, der er nødvendige, for at vi kan klare os i den stigende konkurrence, der er i transportbranchen. IT bliver en stadig vigtigere strategisk faktor og nødvendighed i vores koncern. Her står vi stærkt med ASPECT4 Transport og samarbejdet med EG A/S. Se mere på KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S Nærhed Kvalitet Med branchekendte og dedikerede medarbejdere, er der døgnet rundt fuld fokus på kvalitet, nærhed og kundetilpassede løsninger. Vi betjener hele Vesteuropa, med 85 egne, topmoderne og miljørigtige kølebiler, udstyret med den nyeste flådestyringsteknik til gavn for både kunder og miljøet. et seriøst alternativ, til de stadig større grupperinger inden for fødevare transporter. KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S, Kokholm 14, 6000 Kolding. Tel december 2011 itd 7

8 Lastbilerne kører 24 timer i døgnet Kim Johansen har med succes kombineret det bedste fra transportbranchen med de gode idéer fra produktionsvirksomhederne. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto johnny abrahamsen Der var engang i en romantisk fortid, hvor en lastbilchauffør og hans lastbil var nærmest uadskillelige. Og hvor chaufføren hellere så en anden mand sammen med sin kone derhjemme end bag rattet på sin Scania. Sådan er det ikke længere. I en moderne vognmandsforretning handler det om at holde hjulene kørende. Hele tiden. En af dem, der er rigtig god til det, er vognmand Kim Johansen, manden bag Kim Johansen International Transport. - Det er meget få af mine 640 chauffører, der kører i den samme bil to ture i træk, siger Kim Johansen, hvis transportnet er spændt ud over hele Europa. Af samme grund er det en kabale at få bemandingen af de mange lastbiler til at gå op. - Grunden til, at vi er lykkedes så godt med det, er, at vi har indset, at chaufførlogistik og lastbillogistik er to vidt forskellige ting. Så vi har delt det op. Vores flådeplanlæggere tager sig af bilerne, og så tager vores HR-afdeling sig af chaufførplanerne, hvor vi har planer otte uger frem, så chaufførerne kan se, hvor de skal køre henne, siger han. For at bilerne skal kunne køre i døgndrift, og virksomheden ikke kommer i karambolage med køre-hvile-tids-reglerne, så har Kim Johansen 32 chaufførdepoter spredt rundt i Europa. - Det er lejligheder og hoteller, som vi bruger fast, hvor chaufførerne kan køre ind og hvile, til de er parate til at køre igen. Det er ret simpelt. Man tager sin passer og tegner en cirkel, hvor bilen kan nå til på de ni timer, som chaufføren må køre, inden han skal have pause. Når han kommer frem til lejligheden, så hopper chaufføren, der har hvilet i lejligheden ind bag rattet, og den anden får det hvil, han skal have. Når det er overstået, så kommer der en ny chauffør og en ny lastbil, og sådan kører det. Det er ikke altid, at vi kan få kabalen til at gå op, så chaufføren slutter hjemme i nærheden af, hvor han bor. Vi bruger cirka otte millioner kroner om året på at flyve chauffører hjem eller ud til de steder, hvor de skal køre bilen videre fra, fortæller Kim Johansen. En del af Kim Johansens succes skyldes, at han betragter sin virksomhed som et produktionsapparat. Derfor er hans medarbejdere en blanding af mennesker med logistik- og produktionsbaggrund. - Begge verdener har nogle gode ting, og vi forsøger at tage det bedste fra hver af dem. Det giver en god kombination af det dynamiske og statiske. Vi har fundet nogle systemer fra produktionsverdenen, som vi har kunnet tilpasse til vores virksomhed, siger han. En stor udfordring ved at drive moderne vognmandsforretning er hele tiden at have kvalificerede chauffører. For der er et stort frafald. - Jeg skifter næsten 50 procent af chaufførerne i løbet af et år. Folk falder fra, fordi de gerne vil være tættere på familien. Det kan være et hårdt liv med mange savn. Så en stor del gør det i en periode og vender så hjem til det land, de kommer fra, fortæller Kim Johansen, der henter sine chauffører i det meste af EU. For især østeuropæiske chauffører kan jobbet som chauffør være så tillokkende, at de pynter lidt vel rigeligt på cv et. Så for at sikre sig, at chaufførerne har de evner, de påstår, bliver alle chauffører køretestet i Danmark, inden de får lov at sætte sig bag rattet. - Vi flyver ti chauffører til Danmark hver uge. Halvdelen sorterer vi fra, fordi de ikke er gode nok. Men det er også vigtigt for mig at pointere, at de chauffører, der består køretesten, er nøjagtigt lige så gode som danske chauffører, siger Kim Johansen. Kim Johansen overtog i 1980 en vognmandsforretning i Greve med ni lastbiler. Hovedkvarteret ligger stadig i Greve, men virksomheden er nu udvidet med kontorer i Norge, Estland, Polen og Frankrig. Og Kim Johansen har cirka 700 ansatte. Heraf 640 chauffører og 60 mand m/k på kontorer og værksteder. 15 procent af omsætningen kommer fra transporter til eller fra Danmark. De resterende 85 procent tjenes på transporter i resten af EU. 8 gods på vej december 2011

9 Mogens Therkelsen er tredje generation i familiefirmaet H. P. Therkelsen. Og han spår også fjerde generation store chancer for succes. Det handler om at tilpasse sig markedet. Fra flyttemand til integreret logistikpartner De vognmænd, der klarer sig godt i fremtiden, er dem, der ikke bare flytter varer, men også evner at planlægge kundernes logistik og lagerstyring. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto tove henriksen Der er strømmet meget diesel gennem tankene, siden vognmand Mogens Therkelsens farfar etablerede vognmandsforretningen Niels Therkelsen i Løgumkloster i Og det er ikke bare teknikken og lastbilerne Af Mogens Therkelsen, formand for vejgodstransportens brancheorganisation ITD, der er blevet bedre og stærkere. Branchen som sådan har også i dén grad ændret sig. - Engang var en vognmand en mand med en lastbil, der transporterede en last fra punkt a til punkt b. I dag er den moderne vognmand en fuldt integreret logistikpartner, fortæller Mogens Therkelsen, hvis virksomhed har specialiseret sig i transport af tempererede produkter til fremstilling af levnedsmidler og medicin. - Hvis man vil klare sig på europæisk plan, er det et overlevelseskriterium, at man finder nogle kerneområder, man specialiserer sig inden for. For det er nogle store konkurrenter, vi er oppe imod i Europa. Men får man etableret et internationalt set-up, så har man omvendt muligheden for at have hele Europa som sit marked, siger Mogens Therkelsen, der generelt ser positivt på den danske transportbranches fremtid. - Der er mange af de danske virksomheder, der har potentialet til at gøre det godt, men det kræver naturligvis, at man bliver ved med at udvikle sig som virksomhed. At både administrationen og chaufførerne er skarpe og står sammen om at levere et godt stykke arbejde. Man skal have forståelse for, at kunderne i dag - ud over en skarp pris - lægger vægt på høj kvalitet og ikke mindst præcision, siger Mogens Therkelsen, og bruger en af sine egne kunder som eksempel. - Vores kunde er en stor, international fødevareproducent. Og ved siden af, at vi kører med deres varer, står vi for lagerføring og styring, vi laver datokontrol, og så er vi opkoblet med otte af deres produktionssteder, så vi kan styre til- og fragang fra lageret. Vi er også med inde over, når de vælger emballageløsninger for at sikre, at kunden får den emballage, der giver den optimale transport, fortæller Mogens Therkelsen, hvis virksomhed leverer cirka en million paller gods rundt om i Europa hvert år. Derfor stilles der også større og større krav til de mennesker, der bliver ansat som chauffører hos H. P. Therkelsen. - Tidligere var kravene anderledes til vores chauffører. I dag skal en lastbilchauffør være god til at køre, fordi der efterhånden er så meget trafik på vejene. Han skal også være kunde-minded og i stand til at sætte sig ind i, hvad det er for en opgave, vi løser for kunden. Og så skal han frem for alt kunne noget med it. Der er masser af it-udstyr ude i førerhusene. Det overvåger alt det tekniske i lastbilen, er kommunikationsvejen hjem til og styrer køle- og fryseanlæggene i vognene. Det er ikke bare så lige til, siger Mogens Therkelsen. Følg med udviklingen Ifølge Mogens Therkelsen, der ud over at drive vognmandsvirksomhed også er formand for vognmændenes brancheorganisation ITD, har hovedparten af de danske transportvirksomheder et godt fundament at bygge fremtiden på. - I forhold til it og administration er vi godt kørende i Danmark, og det vil vi også være om ti år, hvis vi fortsat sørger for at følge med udviklingen. Det er ikke sikkert, at det er danske biler eller danske chauffører, der kører fragt mellem Aarhus og Holstebro. Men tør vi tænke anderledes og finde de ting, som vi skal specialisere os i. Vi lever op til at være en fuldt moderne logistikbranche, og så skal vi også nok få vores del af både de nationale og europæiske opgaver. december 2011 gods på vej 9

10 Fri distribution i EU i 2014? I dag begrænser EU s cabotageregler kørsel i andre EU-lande til tre ture på syv dage. Reglen står til at blive ophævet i 2014, og det giver nye muligheder for danske vognmænd. Direktør Michael Frihagen ser et stort potentiale på det europæiske marked, når cabotagereglerne ophæves. tekst Lone Folke Bendstrup grafik colourbox foto ANDERS brohus Ifølge direktør for logistikvirksomheden H. Daugaard A/S, Michael Frihagen, begrænser de nuværende cabotageregler virksomhedens arbejde betragteligt. - Vi har en del lastbiler registreret i Tjekkiet og Luxemborg, men vi kan stort set ikke bruge dem i Danmark, fordi tre ture på en uge er for lidt at disponere med, siger Michael Frihagen. I EU s hvidbog om transport fra 2011 fremgår det, at cabotage skal gives frit i Det vil betyde, at biler og chauffører kan køre ubegrænset i alle EU-lande. Kolossale muligheder Hos H. Daugaard A/S ser man frem til de nye reglers ikrafttræden, blandt andet fordi de frit vil kunne køre deres biler fra Tjekkiet og Luxemborg ind i alle EU-lande. - Fri cabotage vil give kolossale muligheder. Der kunne fx være potentiale i intern tysk distribution, fordi det er et massivt hjemmemarked, og landet grænser op til rigtig mange andre spændende markeder, siger Michael Frihagen, som mener, at danske vognmænd har meget at tilbyde Europa. - Vi er vant til skarp konkurrence, så vi har styr på vores omkostninger. Vi har udviklet vores it, vi er effektive og kan klare os med et minimalt antal medarbejdere, siger Michael Frihagen. Seniorøkonom Svend Torp Jespersen fra Copenhagen Economics mener, at cabotagereglerne i dag er en handelshindring på lige fod med kvoter på import. - Selvom en dansk vognmand er rigtig dygtig til en bestemt type transport, er der grænser for, hvor meget han må sælge i EU i dag. Og danske transportkøbere kan ikke købe al den transport, de ønsker, af udenlandske vognmænd, selvom de måtte være billigere og bedre. Dermed taber transportkøberne, fordi de ikke kan købe den specialiserede transport, som de har brug for. Så når cabotagen bliver givet fri, vil der være et væsentligt større marked også for de danske vognmænd, siger Svend Torp Jespersen. Cabotage Betegner indenrigsture med lastbiler i et fremmed land. Fx en tur fra Skagen til Aarhus med en tysk lastbil. Der er p.t. lovmæssige begrænsninger for, hvor mange cabotageture en lastbil må køre i EU landene, før den skal vende tilbage til sit oprindelsesland. Transporterer dit vigtigste gods: rentabiliteten. De laveste life cycle costs: takket være KRONE-kvalitet. Krone Skandinavien A/S Tlf gods på vej december 2011 Krone_Dänemark_Transinform_176x130_DU110110_PL.indd :29:55

11 Et godt kort på hånden Giv dine chauffører et af markedets mest effektive og sikreste kort på hånden du får mulighed for registrering af tankninger pr. vogn, købsbegrænsninger samt nemt overblik via vores internetløsning se Vælg mellem to typer kort: Dieselkort: Et Uno-X Dieselkort er meget enkelt. Med det kan du købe diesel på servicestationer og dieselanlæg i Danmark, Norge og Sverige samt tanke AdBlue på udvalgte anlæg. DieselServicekort Et Uno-X DieselServicekort kan lidt mere. Med dét kan der både købes diesel, AdBlue på udvalgte anlæg, vinterprodukter, smøreolie, autotilbehør og vask. Tillige kan broafgift på Storebælt og Øresund betales med et DieselServicekort. Vil du høre mere om fordelene ved at være transportkunde hos Uno-X? Ring Så enkelt som Uno-X Energi A/S Buddingevej 195, 2860 Søborg telefon _Kort-223x152-ITD.indd 1 02/11/ Transport og Logistik H.P. Therkelsen er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og serviceløsninger med speciale i landevejstransport overalt i Danmark. Hos H.P. Therkelsen lægger vi vægt på at være en logistikpartner, som styrker vore kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrker er blandt andet: Høj leveringssikkerhed Hurtig opfølgning 24/7 Faste kontaktpersoner Fleksibilitet Høj materiel standard Ærlighed/troværdighed Vore mere end 200 dedikerede medarbejdere er eksperter i blandt andet transport af temperaturfølsomme varer både frosne, kølede og ferske levnedsmidler, chokolade- og medicinalvarer samt industrigods. For os er enhver opgave af interesse, og vi sætter en ære i at levere den bedste kundeservice i ethvert kundeforhold. Kvalitet H.P. Therkelsen er som en af de få logistikoperatører i Europa certificeret i henhold til IFS-standarden. Fødevaresikkerheden optimeres herved, idet vores kvalitet og processer systematisk kontrolleres i forhold til markedets mest krævende standard. Da de store handelskæder i Europa i stigende grad stiller krav om IFS - certificering af deres leverandører, kan valget af H.P. Therkelsen som logistikpartner være med til at styrke vore kunders konkurrencemæssige fordel. Ønsker De at høre mere om den service vi kan tilbyde, er De velkommen til at kontakte os! H.P. Therkelsen A/S DK-6330 Padborg Tel december 2011 gods på vej 11

12 annonce En blomstrende forretning Et tætmasket distributionssystem med mange biler og fordelingsstationer over hele Europa er hemmeligheden bag Odensefirmaet Alex Andersen Ølunds succes. Skulle den danske transportvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S vælge en sang til de ventende i telefonen, så ville klassikeren Køb blomster, køb blomster være et godt bud. I hvert fald har virksomheden, der startede i 1964 med en fragtrute og en mælkerute, specialiseret sig i transport af blomster rundt i hele Europa. Med Skandinavien som det primære marked. - Men vi ser nu ikke bare os selv som en transportvirksomhed. Vi ser os selv som vore kunders logistikpartner, siger administrerende direktør, Ib Andersen. - Eksempelvis kører vi for Dansk Supermarked. Når de bestiller en vare hos et gartneri, så henter vi varerne ind på vores nærmeste terminal og pakker varerne om, så de er klar til at sende ud til alle de butikker, der skal have blomster. Det gælder både gartnerier i ind- og udland, siger Ib Andersen. Virksomheden har pakketerminaler tre steder i Danmark, en i Holland, to i Sverige og en i Norge. Og de mange terminaler er en af forklaringerne på den Odensebaserede virksomheds succes. - Vi får hurtigt varerne ud til terminalerne og fordelt på vore mange biler. Det betyder, at blomsterne kommer hurtigt og effektivt ud i butikkerne. I Danmark og Sverige leverer vi ud til Alex Andersen Ølund A/S Antal ansatte: 495 Antal lastbiler: 190 Km. pr. år: Ca. 24 mio. Antal leveringer pr. år: Ca Gennemsnit pr. levering: 4,66 CC cont. butikkerne seks dage om ugen. Man skal huske på, at blomster er en ømtålelig last, så varerne skal frem, mens de er helt friske, siger Ib Andersen. Af samme grund har virksomheden etableret chaufførdepoter i henholdsvis tyske Osnabrück og svenske Eskilstuna. - Det er vigtigt, at bilerne ikke holder stille, når chaufførerne skal have deres hvil. Så for at overholde hviletiderne er vore chauffører i Tyskland ansat i par. Det foregår på den måde, at den ene chauffør kører til Danmark og læsser af. Her hviler han og kører så tilbage til Osnabrück. Her skifter chaufførerne plads. Den nye chauffør kører så til Holland og får læs på og kører tilbage til Osnabrück. Så hopper chaufføren, der har hvilet i mellemtiden, ind bag rattet. Og på den måde sikrer vi, at tingene når hurtigt frem, forklarer 39-årige Ib Andersen, der skynder sig at pointere, at gode og engagerede medarbejdere er et af virksomhedens største aktiver. - Uden medarbejdere, der er villige til at yde den optimale service hver gang, går det ikke. Der er utrolig hård konkurrence på området, så det er vigtigt, at vi er servicemindede og fleksible. Fleksibilitet i opgaveløsningen er vores mantra. Jeg plejer at sige, at alle opgaver kan løses. Det er udelukkende et spørgsmål om prisen, siger Ib Andersen.

13 DI: Transport = vækst Dansk Industri har lavet en mobilitetsstrategi, der rækker helt frem til Det er nemlig ikke et spørgsmål om, at det danske motorvejsnet skal udbygges. Det er blot et spørgsmål om hvornår. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation En sund vækst i det danske samfund ligger ikke overraskende Dansk Industri (DI) meget på sinde. For Michael Svane, der er direktør for DI Transport, er der en direkte sammenhæng mellem vækstudvikling og transport. - Alle beregninger viser, at der er en helt klar sammenhæng. Regnestykket viser soleklart, at en krone, der investeres i motorvej, kommer tilbage til samfundet igen, siger Michael Svane, der for ikke så længe siden kunne præsentere Dansk Industris mobilitetsstrategi. Den kommer med forslag til, hvordan og hvor Danmark frem til 2050 skal investere i at forbedre infrastrukturen. - Infrastrukturen sikrer ikke bare, at landet er bundet ordentligt sammen. Det skal også sikre, at vi har en ordentlig opkobling til resten af verden. Vores vision forsøger at give svaret på, hvad der skal til for, at vi som nation kan holde vækstmålet med en årlig vækst på to procent, siger Michael Svane. Han opfordrer regeringen til at nedsætte en mobilitetskommision, der skal tage stilling til, hvor der skal investeres og i hvilken rækkefølge. - Vi anerkender, at der ikke er penge til at lave alle investeringer nu og her. Så en kommission kunne tage udgangspunkt i vores vision og regne på, hvilke projekter der skal realiseres først. Det siger sig selv, at vi først og fremmest skal investere der, hvor væksten er. Vi skal i den sammenhæng huske, at det koster samfundet penge, hver gang der er trængsel og kø på vejene. Så jeg vil umiddelbart mene, at motorvejsnettet omkring hovedstaden og det jyske motorvejsbånd ville være to gode steder at starte, siger Michael Svane. Opgaver til mobilitetskommisionen 1. Kø problemer på motorvejene generelt 2. Effektiv øst-vest forbindelse - Kattegatbro eller ekstra forbindelse over Lillebælt? 3. Jyllandskorridoren - ny Hærvejsmotorvej eller udbygning af E45? Eller begge dele? Hver gang trafikken holder stille, så koster det samfundet penge. Derfor haster det med at få udbygget motorvejsnettet, mener Dansk Industri. Grænseoverskridende godstransport Region Syddanmark har lavet sit eget mobilitetsråd. Tæt samarbejde med de nordtyske regioner skaber vækst i Syddanmark og øget fokus på mobiliteten. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto colourbox Regionsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), hilser Dansk Industris forslag om en mobilitetskommission velkomment. -Vi har vores eget mobilitetsråd i Region Syddanmark og har foreslået, at der dannes et landsdækkende råd, som kigger på helheden. Så det kan jeg da kun bakke op om, siger Carl Holst. Region Syddanmark arbejder tæt sammen med politikerne i Nordtyskland. - I første omgang var det sammen med Kiel, der har nogle kolossale økonomiske udfordringer, men nu orienterer vi os helt ned mod Hamborg, fortæller Carl Holst. Forklaringen på interessen for Tyskland er enkel. - Infrastruktur er en rammebetingelse for erhvervsmæssig vækst, og vores region var og er hårdt ramt af finanskrisen. Hvis vi vil vækste for alvor, så er vi nødt til at tænke lidt videre end til grænsen. Vi skal understøtte den grænseoverskridende transport, og det gør vi sammen med vore tyske kolleger. Jo flere vi er til at lægge pres de rigtige steder, desto bedre. Regnestykket er enkelt: Jo hurtigere godset kommer frem, desto større økonomisk vækst, siger Carl Holst. december 2011 gods på vej 13

14 annonce Længere på literen med Falck Sirius En lille lysindikator på instrumentbrættet hjælper chauffører med at køre mere effektivt og længere på literen. Bedre økonomi, færre skader, mindre slitage og brændstofforbrug. Fordelene ved at investere i moderne teknologi, som flådestyringssystemer, er til at få øje på. Det har transportbranchen så småt erkendt, og det mærker man blandt andet hos Falck Sirius. - Ja, det er rigtigt, at vi oplever en stigende interesse for Besparelse med Falck Sirius vores flådestyringssystem, fortæller Jan Ankersen, projektleder Brændstof 5-20 % hos Falck Sirius. Motorvedligeholdelse % Teknikken bag Falck Sirius er enkel. En lille lysindikator ved dæk % rattet måler chaufførernes kørsel. Pludselig opbremsning, kraftig acceleration eller hårde sving registreres med det samme og fortæller chaufførerne, hvordan de kører. På den måde hjælpes de til at køre så hensigtsmæssigt som muligt. Downtime % Det giver mindre slitage og færre skader på vognparken, og så sparer det millioner af liter brændstof hvert år. Der er tale om en investering, der som hovedregel er tjent hjem efter 6-12 måneder. I 2010 investerede transportvirksomheden Nobina i Falck Sirius. - Vi har været rigtig glade for systemet. For eksempel har vi reduceret brændstofforbruget med 8 procent, siger Michael Mikkelsen, teknisk leder i Nobina Danmark. Alle data registreres i en GPS-enhed, der sender oplysninger om, hvor køretøjer er lige nu, deres tidsforbrug og køreruter. Desuden sendes motorcomputerens oplysninger om brændstofforbrug og tomgang også til systemet. Alt sammen oplysninger, der giver overblik over hele vognparken, og som kan bruges til at optimere driften og reducere udgifterne. - Det, der gør Falck Sirius unikt, er, at systemet samler relevante data og skiller de unødige fra. Informationerne samler vi i overskuelige og brugervenlige rapporter, hvor du får overblik over kørselsadfærd, brændstoføkonomi, køreruter og tidsforbrug. Det gør det let for ledelsen at bruge og handle ud fra. Og så har vi stor erfaring med at lave løsninger, der er tilpasset din virksomheds behov, siger Jan Ankersen. annonce Vognmand på grøn energi Succesfulde erfaringer med logistikløsninger til biogasanlæg syd for grænsen har givet Janus Walz Vognmandsforretning blod på tanden nu venter Danmark forude. Tekst af Kalb & Løvbom Kommunikation Foto af Peter Bølling-Ladegaard Da Janus Walz i 2002 overtog faderens vognmandsforretning, drømte han ikke i sin vildeste fantasi om, at hans fremtid kom til at handle om grøn energi: Lige siden min bedstefar grundlagde forretningen i 1938, havde kerneforretningen primært handlet om transport af råmaterialer. For et par år siden åbnede der sig imidlertid et nyt marked med etablering af de mange biogasanlæg og her kommer vores spidskompetencer og mange års erfaring med logistikløsninger i spil. I dag leverer den snart 75-årige vognmandsforretning logistiske løsninger til både vindmølle- og biogasanlæg. Især tyskerne er begejstrede for Walz ydelser inden for området, og derfor samarbejder vognmandsforretningen med flere store biogasanlæg i Nordtyskland. Tyskland er langt foran Danmark, hvad biogasanlæg angår, og vi leverer logistiske løsninger til grøn energi i store dele af Nordtyskland. Vi har stor erfaring, fokus på kvalitet og mener derfor, at vi har noget særligt at byde på også når det gælder danske biogasanlæg. Rådgivning en naturlig del af pakken Spørger man kunderne, får man et klart svar på, hvorfor Janus Walz og hans 23 medarbejdere gør en forskel: Når vi gang på gang vælger at samarbejde med Janus Walz, er det, fordi vi får det, vi bliver lovet, og vi får det på kort tid, siger Jan Olaf, indehaver af Biogas Wiedingharde ved Neukirchen. Vi har ry for at have en anden vinkel og tilgang til tingene. Det skaber ofte nogle bedre og mere effektive løsninger, siger Janus Walz direktøren for den gamle vognmandsforretning, hvor man, ud over at være kvalitetsbevidst og leveringsdygtig, også sætter en ære i at rådgive kunderne professionelt og bruge det solide netværk til at nå i mål sammen med kunderne. Janus Walz Vognmandsforretning udfører logistiske opgaver; lige fra viden om jorddyrkning, indkøb af råvarer, til støbning af fundament og veje m.m. Leverer logistiske løsninger til bl.a. vejarbejde, byggeri, transport m.m. til hele Nordeuropa. Beskæftiger 23 medarbejdere 14 gods på vej december 2011

15 Selvfølgelig er du altid tilgængelig i felten, på farten og på kontoret. Og kører din forretning bare derudaf, følger vores løsning nemt med Medlemsrabat Spar op til 32,5 % Med Mobil Pro får du alt, hvad du skal bruge, i ét overskueligt abonnement. Fri intern tale til kollegerne, taletid, data og fri sms/ mms. Desuden kan hvert abonnement udvides med vores professionelle RenMobil-løsninger, som hjælper dig med at få det optimale ud af din mobil, din tid og dine penge. Ring og hør mere Tlf: erhverv Når du tegner dit nye abonnement på en FDE Foreningsaftale får du op til 32,5 % rabat. Jo længere abonnementsperiode, jo større rabat. Hos os får du rådgivning og hjælp til at bruge verden så brug os. 9164_foreningsann_FDE_223x311.indd 1 11/3/11 3:49 PM

16 Mændene på vejen Der bliver stadigt færre af dem - danske lastbilchauffører. Men de er der endnu! Hver dag trodser de stive regler - og indimellem også skæve blikke fra medtrafikanterne. De sørger for, at varerne kommer ud. Vi fik lov at forstyrre nogle af dem, mens de holdt hvil på en rasteplads på E45 i Østjylland. tekst brian ravn galsgaard/brag Kommunikation foto Ole Munksgaard Navn Jens Højbjerg Jensen (Gonzo), Ølgod Alder 47 år Kørt lastbil siden 1987 Navn Jens Bertelsen, Ringsted Alder 50 år Kørt lastbil siden Jeg har kørt eksport i mange år. Hele Europa, undtagen Italien. For der plyndrede man chaufførerne, dengang jeg startede. Så det har jeg aldrig turdet. Det var nogle dejlige år rundt i Europa, for når man kommer rundt på den måde, som vi gør, så oplever og ser man ting, som man ikke oplever som turist. - Egentlig er jeg udlært lastbilmekaniker, men efter nogle år blev det for kedeligt at gå på værkstedet. Jeg havde vel egentlig også altid drømt om at komme til at køre selv. Min far var chauffør, og som knægt fik jeg nogle gange lov til at køre med. Nu har jeg kørt i 25 år og har aldrig fortrudt, at jeg droppede værkstedet. Navn Mark Mogensen, Århus Alder 38 år Kørt Lastbil siden Jeg elsker friheden. Jeg har kun kørt indenrigs i nogle få måneder, men ellers har jeg kørt ti år i Sydeuropa og ti år i Nordeuropa, og det har været et frit liv med masser af eventyr. Jeg startede, fordi vi alle sammen kører lastbil i min familie. Eller kørte. Førhen var vi cirka 20 chauffører, når der var familiefest. Min far, min bedstefar, alle mine onkler og alle mine fætre. Nu er vi kun tre tilbage. Mange laver noget andet. 16 gods på vej december 2011

17 Navn Steen Trier Nielsen, Farsø Alder 55 år Kørt lastbil siden 1975 Navn Iver Kobborg, Odense Alder 51 år Kørt lastbil siden Længe! - Nogen gange skal man prøve noget nyt. Jeg havde kørt som falckmand i næsten 20 år og var kørt lidt sur i det. Jeg har altid været lidt fascineret af livet på landevejen, så da jeg fik chancen, slog jeg til. Jeg kan godt lide, at jeg er min egen herre, når jeg kører rundt derude. Jeg hører en masse musik. Og så er der god tid til at tænke i. - Egentlig ville jeg have været landmand, for jeg ville gerne have med dyr at gøre. Men jeg synes, at landmandslivet lød for ensomt. Man møder ikke så mange mennesker. Min far var kreaturhandler, og så begyndte jeg at køre med dyr for ham. Jeg har altid kørt med kreaturer og er glad for det. Det giver jo både mulighed for at have med dyr at gøre, og så kommer jeg rundt til en masse mennesker. Mine ture er ude på landet, hvor landmændene bor, så jeg kører rundt i den skønneste natur hele tiden. Det går nok lidt ud over min kone. For når hun vil ud at køre søndagstur, så er mit behov godt dækket. Navn Leif Andersen, Karise Alder 62 et halvt år Kørt lastbil siden 1969 Jeg kører lastbil, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg ville egentlig være stoppet her i efteråret. Men så tilbød firmaet mig en helt ny lastbil. Det kunne jeg jo ikke sige nej til. Jeg har altid kørt indenrigs, de sidste 35 år med foderstof, og været en af de heldige, der altid kom hjem at sove om aftenen. Det kan de ikke helt love mig længere. Så den nye bil er med køje. Og sengen er også redt op omme bagved. december 2011 gods på vej 17

18 Fordeling af godstransport i Danmark 1000 tons Lastbil Bane Skib I alt Lastbil 91% 91% 92% Bane 0,3% 0,3% 0,4% Skib 8% 9% 7% kilde: Statistikbanken Jernbanen er til store mængder og lange stræk I Danmark kører godstogene primært med kul, sand, korn, skrot, træ og visse kemikalier. Kilde: Statistikbanken. Den samlede godsmængde i Danmark er steget de seneste mange årtier. Men mængden af jernbanegods er ikke vokset. EU vil have mere gods over på jernbanerne. Spørgsmålet er, om det er rentabelt? tekst Lone Folke Bendstrup foto pressefoto, DB Schencker - Det er besnærende at tænke al godstransporten over på togene, for der er jernbaneskinner i det meste af Danmark. Men jernbanenettet ikke er lige fintmasket alle steder, og på mange strækninger er der kun et enkelt spor, siger seniorforsker hos DTU Transport Ole Kveiborg. Han mener, at samarbejde mellem vognmandsbranchen, banetransporten samt fly- og skibstransporten er nøglen til at få løst op for trængslen på de befærdede danske veje. I 2010 stod lastbiler for 92 procent af godstransporten i Danmark, mens togene udgjorde 0,4 procent. Ole Kveiborg tror ikke på, at det kan betale sig at udbygge banenettet i Danmark for at øge godsmængden på togene. - Det er dyrt at anlægge og drive baner. Derfor kræver det store investeringer for at opnå en effekt, der kan måles, og den effekt tvivler jeg på. Det er for besværligt, fordi godset alligevel skal omlæsses fra togene til lastbilerne. Danmark er bare for lille til omfattende national godstransport på jernbanen, siger Ole Kveiborg. Gennemgående godstog Mange udenlandske transportører benytter det danske banenet, når de kører transitgodstog gennem landet på vej til de øvrige skandinaviske lande eller kontinentet. Transportørerne betaler afgifter for at benytte de danske skinner. Han mener i øvrigt, at hvis man vil hjælpe miljøet og mindske trængslen på motorvejene, er der smartere og langt billigere måder at gøre det på end at udbygge jernbanenettet i Danmark. - Det kunne for eksempel være intelligent styring på vejene, der giver lastbilerne en anbefalet rute og hastighed i forhold til den aktuelle trafik. Det kunne også være flere modulvogntog, som minder om togene, da de har større volumen, men som bibeholder lastbilernes fleksibilitet, siger Ole Kveiborg. Ole Kveiborg anbefaler, at man skal se på jernbanegods i en international sammenhæng. Gods fra Danmark til udlandet giver god mening på jernbanerne, hvis der er store mængder at flytte. Det tager tid at koble containerne sammen med de andre i togsættet, så der skal mange containere til, før det kan betale sig. Ole Kveiborg nævner Femern Bælts jernbanespor som et eksempel på, at danske virksomheder i fremtiden får bedre mulighed for at koble gods på internationale godstog og gøre godstransport billigere, men forudsætningen er en kritisk masse. Et samarbejde Ole Kveiborg understreger, at det er kombinationen af tog, lastbiler, fly og skibe, der skal gøre transporten effektiv. Virksomhedene skal benytte det transportmiddel, der er smartest til godset og opgaven i øvrigt. - Vi har store godsmængder, og der er rigeligt gods til alle transportmidler. Derfor er det ikke konkurrence mellem transportmidlerne men nærmere et samarbejde, der er brug for, siger Ole Kveiborg. Bliv klogere med TØF foreningen med de bedste transportkonferencer kom og kig på TRANSPORT ØKONOMISKFORENING 18 gods på vej december 2011

19 annonce Hurtig transport høj sikkerhed Kim Johansen Transport Group er markedsledende inden for transporter af tidsfølsomt gods på det europæiske kontinent. Vi samarbejder med flyselskaber, pakkedistributører og speditionsvirksomheder, der har behov for hurtig og effektiv transport, og derfor stiller krav om præcision og høj leveringssikkerhed. Vores kernekompetencer er: Vi tilrettelægger et totalkoncept og leverer skræddersyede løsninger Vi har afdelinger i en lang række europæiske lande Vi råder over en flåde på over 350 lastbiler og 700 chauffører Vi har egne værkstedsfaciliteter i flere lande Vi har et stort netværk af chaufførhoteller Disse faktorer er med til at sikre, at vores lastbiler aldrig holder stille. Set-up Vores set-up med dobbelt så mange chauffører som lastbiler gør os i stand til at skifte chaufføren undervejs i trafikken. Det betyder, at mens en chauffør holder hvil, overtager den næste lastbilen og kører videre til den endelig destination. Det resulterer i en transporttid fra fx Oslo til Paris på blot 28 timer. For yderligere information kontakt os på: og vi kan hjælpe dig med at sammensætte den helt rigtige løsning for dine transporter. Læs mere om Kim Johansen Transport Group på Spar tid og penge når du skal over broen Kontakt vores salgsafdeling og få en erhvervsaftale Tlf storebaelt.dk 3920_ITD_annonce_K1.indd 1 10/27/11 4:03 PM december 2011 gods på vej 19

20

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD

Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD 2011 Danske transportvirksomheders muligheder ved deltagelse i EU projekter Ulla Thietje - ITD Hvem er ITD? Brancheforeningen Uddannelsesaktiviteter Jeg har i oplægget fået stillet følgende spørgsmål:

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede LÆRLINGE er en god investering Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og Trængsel og CO 2 Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer kræver medspil fra myndigheder og transportkunder

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

ShowCase: Epoke Private Cloud

ShowCase: Epoke Private Cloud ShowCase: Epoke Private Cloud Fremtidens IT-løsning sikrer farbare veje i Middelfart og Moskva Virksomheden Epoke er europas førende indenfor glatførebekæmpelse. De sørger for, at der kan køres på vinter-vejene

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere