gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse"

Transkript

1 Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse Fra flyttemand til integreret logistikpartner Fri cabotage i EU fra 2014? december 2011 gods på vej 1

2 Leder Dansk lastbiltransport også om ti år! Af Mogens Therkelsen, formand for vejgodstransportens brancheorganisation ITD Dansk lastbiltransport yder et vægtigt bidrag til samfundsøkonomien. Faktisk svarer branchens årlige samfundsbidrag i kroner og ører til værdien af hele den samlede danske produktion af vindmøller. Oven i det opretholder lastbiltransporten flere danske arbejdspladser end industriens flagskibe Danfoss, Grundfos og Vestas tilsammen! Men befolkningens og politikernes opbakning til lastbiltransporten er desværre ikke altid lige så stor. Kortsyn og manglende visioner omgærder gerne lastbilerne, når de optræder på de politiske dagsordener. Det er ærgerligt, for i et land, hvor 90 procent af al varetransport foregår på ladet af lastbiler, er lastbiltransport en naturlig nøgle til dynamik, økonomisk velstand og velfærd. Vi har lavet denne publikation for at fortælle historien om en branche i bevægelse. Vores budskab er, at ude på vejene er lastbilerne kommet for at blive. Men transportvirksomhederne bliver ikke nødvendigvis i Danmark, med mindre vi begynder at tænke dem offensivt og konstruktivt ind i vækstdagsordenen for vores land. Fleksibiliteten har altid været den store fordel ved lastbiler, og derfor er fleksibiliteten også dybt indlejret i branchens gener. Det betyder, at de dygtigste virksomheder inden for området helt naturligt søger derhen, hvor rammerne også er fleksible og tilpasset virksomhedernes virkelighed. Det er desværre ikke tilfældet i Danmark p.t. Inden for EU gør Danmark sig uheldigt bemærket ved at have nogle af de mest stive og ufleksible lovrammer for at drive lastbiltransportvirksomhed. Det udtrykkes tydeligst ved, at Danmark som det eneste land i Europa har underlagt løndannelsen i lastbiltransporten noget, der bedst kan betegnes som statskontrol. Og det svækker konkurrenceevnen! Som en randstat i Europa er og bliver Danmark et transportland. Men lastbiltransporten står ved en korsvej. Spørgsmålet for den danske branche er klart og enkelt: Afvikling eller udvikling over de næste ti år? Politikere og branche bør hurtigst muligt definere et godt og langtidsholdbart svar i fællesskab. Dansk landevejstransport ved en korsvej Følger man debatten i og omkring den danske landevejstransport, er det tydeligt, at internationaliseringen i almindelighed og EU s indre marked i særdeleshed lige nu stiller erhvervet over for en korsvej. af Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør for vejgodstransportens brancheorganisation ITD foto colourbox EU trussel eller mulighed? Nogle ønsker sig, at branchen slår et skarpt sving til den ene side, hvor EU opfattes som en trussel, hvor de politiske rammer udgøres af særregler og særvilkår for de danske virksomheder, og hvor udenlandsk konkurrence problematiseres og mødes med barrierer. Forestillingen er her, at konkurrencen fra resten af verden kan holdes ude af Danmark, og at vi vil være i stand til at opretholde særligt høje transportpriser i en lille eksklusiv, dansk zone af Europa. Andre ønsker, at branchen svinger skarpere til den anden side, hvor EU opfattes som en attraktiv mulighed for de danske virksomheder, hvor vi understøtter de danske virksomheder i at konkurrere internationalt, og hvor vi tænker offensivt om erhver- 2 gods på vej december 2011

3 indhold 05 Svært at konkurrere på danske plader Udgiver International Transport Danmark (ITD) Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kristian Dickow, Thomas Refdahl og Kasper Karstensen Redaktør Brian Ravn Galsgaard/BRAG kommunikation Design/layout Siri Gindesgaard/365graphic Repro Caramba Imaging Tryk Greentech Rotaprint Forsidefoto Carsten Ingemann Information om særudgivelse fås hos Kasper Karstensen Transport = vækst Udbygning af infrastrukturen skal sikre, at DK holder sine vækstmål Mændene på vejen Når overenskomsten er lov 08 Lastbilerne kører 24 timer i døgnet 09 Fra flyttemand til integreret logistikpartner 10 Fri distribution i EU i 2014? 18 Jernbanen er til store læs og lange stræk 22 Mere gods med mindre diesel 23 Transportbranchen i det grønne spor 25 ITD arbejder proaktivt for sikkerheden 28 Transportbranchen udfordrer vanetænkningen 29 Kampagne har fokus på dialog 30 Faglighed styrker konkurrenceevnen vets muligheder og potentialer både herhjemme og på den internationale bane. Flugten fra de danske rammevilkår Kun få synes, at erhvervet hverken skal svinge til den ene eller den anden side, men fortsætte i samme retning og bane som hidtil. Årsagen til det er, at dansk lastbiltransport er under hårdt pres. Det illustreres skarpest ved, at lastbilerne gennem de senere år er blevet udflaget til de omkringliggende lande i stadigt stigende antal. I dag er der ifølge en ITD undersøgelse omkring danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader. I mange tilfælde er udflagningen et positivt tegn på, at de danske virksomheder søger ud og kaprer kunder i andre lande, men desværre er det også tit et udtryk for ren flugt fra de rammevilkår, vores transportvirksomheder tilbydes, når de kører på dansk nummerplade. På den baggrund har vi fra branchens side foreslået, at den nye transportminister nedsætter en kommission, som skal se på en modernisering af erhvervets danske rammevilkår. Som antydet, er der i erhvervet interesser, der ønsker at svinge i den ene og den anden retning. Derfor lægger vi vægt på, at kommissionen bliver bredt sammensat af repræsentanter fra hele branchen, fra arbejdsmarkedets parter samt ikke mindst transportkøberne. Det positive udgangspunkt er trods alt, at alle synes enige om, at de nuværende rammevilkår er både uhensigtsmæssige og utilstrækkelige. Branchen savner i den grad en fælles proces, hvor visionerne og udfordringerne for fremtiden får plads og bliver koblet til konkret politisk handling og praktiske rammevilkår. Ønske: Europas bedste godskørselslov Aktuelt er et forslag til en ny godskørselslov under behandling i Folketinget. Efter vores vurdering indeholder forslaget hverken et sving i den ene eller den anden retning, men udtrykker nøjagtigt den vanetænkning og mangel på visioner, som har bragt dansk vejgodstransport hen, hvor den befinder sig i dag. Hvordan vi forbedrer fleksibiliteten på løn- og arbejdsmarkedsområdet, hvordan vi organiserer bedre og mere effektive politikontroller, hvordan vi sammensætter et bødekatalog med fair og retfærdig sammenhæng mellem forseelser og sanktioner, svarer det nye lovforslag ikke på. Og dermed sætter den nye godskørselslov ikke en effektiv prop i den sliske, som p.t. sender flere og flere transportjob ud af landet. Fra ITD s side har vi opfordret den nye minister til at starte helt forfra på lov-revisionen for i stedet at lave Europas bedste godskørselslov i tæt samarbejde med transporterhvervet og transportkunderne. Vi er klar -spørgsmålet er kun, hvornår ministeren er det! december 2011 gods på vej 3

4 Når overenskomsten er lov Dansk særregel, som ophøjer transportområdets overenskomster til lov i Danmark, er EU-stridig, vurderer dansk topjurist. Anders Jensen fra Hirtshals forsøgte at redde sine medarbejderes job med en kollektiv lønnedgang på ti procent. Fagforeningen 3F "belønnede" ham med en bod på kroner. tekst Finn Arne Hansen/Bureau4 og Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto Axel Søgaard Da finanskrisen begyndte at gøre ondt på Nordsø Transport i sommeren 2010, var gode råd dyre for ejer Anders Jensen. Der kom ikke nok ordrer, og en erhvervsrådgiver ridsede scenarierne op: Enten skulle Anders Jensen sælge nogle af sine biler og fyre folk. Eller også skulle medarbejderne gå ned i løn. Medarbejderne blev derfor indkaldt til krisemøde, og her var der enighed om at gå ti procent ned i løn og bevare arbejdspladserne. - Lønnedgangen blev indført, alle job blev bevaret og alle var glade. Indtil fagforeningen 3F bankede på døren et år efter. Så blev vi bedt om at indsende lønregnskaber til Trafikstyrelsen, og det endte med, at vi fik en bod på kroner, som skulle betales til 3F, fortæller Anders Jensen. Baggrunden for forløbet er en bestemmelse i den danske godskørselslov, som forpligter alle danske vognmænd til at følge de kollektive overenskomster på området. Det er Trafikstyrelsen, som formelt sikrer, at loven bliver overholdt, men i praksis overlades det til 3F og arbejdsgiverforeningen at vurdere sagerne. - Det virker absurd, at organisationerne med myndighedernes mellemkomst kan bestemme, hvilke aftaler jeg må indgå med mine folk. Og så kan jeg da undre mig over, at 3F rejser en sag på alle medarbejderes vegne, men kun udbetaler kompensation til deres egne medlemmer, siger Anders Jensen og pointerer, at loven om tvungne overenskomster er et levn fra fortiden, som hurtigst muligt burde afskaffes. Det bakkes op af advokat (H) og EU-ekspert Hans Sønderby Christensen. Han anbefaler, at branchen anlægger sag ved de danske domstole med henblik på forelæggelse for EU-Domstolen. - Efter min vurdering vil EU-Domstolen nå frem til, at indgrebet er for vidtgående og derfor kan bortdømmes. Reglen er en restriktion for den frie bevægelighed, som efter min opfattelse ikke kan retfærdiggøres. Hverken over for danske eller udenlandske vognmænd, siger Hans Sønderby Christensen. Hos 3F er man ikke overraskende uenige. - Paragraffen skal ikke ændres, den ligger lunt og godt, siger Jørgen Aarestrup, næstformand i 3F s transportgruppe. Han tilføjer, at Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Dansk Transport og Logistik er enige, og 3F imødeser en mulig sag med sindsro. Transportbranchen under pres job er i fare, hvis ikke danske vognmænds konkurrenceevne forbedres, viser analyse fra Copenhagen Economics. Analysen fremlægges på konference i begyndelsen af tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation Vejtransportbranchen i Danmark er lige så vigtig for landet som vindmølleindustrien. I hvert fald er de sammenlignelige størrelser, hvad angår både antallet af ansatte og indtjening. Men branchen taber markedsandele til udenlandske konkurrenter, og flere og flere job flyttes til udlandet. Det er, fordi branchens konkurrenceevne er for dårlig. Det er hovedkonklusionen i en analyse af vejtransportbranchen, foretaget af det københavnske konsulentfirma, Copenhagen Economics, der er eksperter i makroøkonomiske analyser. Seniorøkonom, Svend Torp Jespersen, der har lavet analysen af vejtransportbranchens betydning for samfundet, er bekymret på branchens og samfundets vegne. - Vi har undersøgt årene fra I den periode er der forsvundet mellem og job. Hvis den nuværende tendens fortsætter for vejtransportbranchen kan vi gå glip af job over de næste ti år, siger Svend Torp Jespersen. Det svarer til ca. hvert tredje job. Konsekvensen kan blive alvorlig for den danske økonomi. Ikke bare fordi branchen har et positivt afkast på andre brancher. For hver gang der bliver skabt en million kroner i vejtransportbranchen, så genererer den kroner til følgeerhvervene. De mange fyrede vil også koste samfundet mange penge i tabt BNP og udgifter til dagpenge og aktivering. Den endelige rapport fremlægges på en konference arrangeret af Transportøkonomisk Forening (TØF) den 19. januar gods på vej december 2011

5 Svært at konkurrere på danske plader En lovgivning, der hæmmer vognmændenes konkurrenceevne i forhold til udlandet, får flere og flere vognmænd til at sætte udenlandske nummerplader på bilerne og udenlandske chauffører bag rattet. Branchen opfordrer de danske politikere til handling nu! Vognmand Peter Provstgaard fra Padborg har udflaget samtlige 30 lastbiler i sin flåde. Kun på den måde kan han konkurrere internationalt, mener han. tekst Brian ravn galsgaard/brag Kommunikation foto lene esthave Hylderne på DTK-direktør Peter Provstgaards kontor bugner af lastbiler. Men det er kun skalamodeller, der har fast adresse på hovedkontoret på Hermesvej i Padborg. Alle DTK s 30 lastbiler er således indregistrerede i Tyskland hos datterselskabet i Handewitt. Der sidder typisk også tyske chauffører bag rattet. - Der er hård konkurrence på det europæiske transportmarked. Og med de rammevilkår, der er for danske vognmænd, så kan jeg ikke konkurrere med de udenlandske kolleger på danske vilkår, siger Peter Provstgaard, der i runde tal sparer kroner om måneden per chauffør ved at have etableret et datterselskab i Tyskland. Peter Provstgaard angiver den danske lovgivning og det høje skattetryk som årsager til, at han har rykket en stor del af sin virksomhed til Tyskland. Store lønforskelle - Normalt er det i Danmark op til arbejdsmarkedets parter at forhandle sig til rette om, hvad tariffen for et givet stykke arbejde skal være. Men der er en undtagelse på transportområdet. Her har man skrevet ind i lovgivningen, at hvis man vil drive vognmandsforretning i Danmark, så skal man følge en given overenskomst. På grund af det høje skatteniveau vi har i Danmark, skal en dansk chauffør have op imod kroner om måneden, når feriepenge, pension og alt det løse er talt med. Den tyske chauffør skal have kroner, og det er jo ikke, fordi hans rådighedsbeløb er væsentligt mindre. Den danske chauffør får udbetalt omkring og den tyske Men når den danske chauffør så skal ud at købe ind for sine penge, så betaler han 25 procent i moms. Tyskeren betaler 7 procent. Når den danske chauffør skal købe en bil, betaler han 180 procent i afgift. Tyskeren betaler nul. Det er svært at konkurrere med, siger Peter Provstgaard, der pointerer, at han langtfra er den eneste, der har udflaget sine lastvogne til Tyskland. - Siden 2005 er der danske lastbiler, der er kommet på udenlandske plader. I øjeblikket er der cirka tilsvarende biler tilbage på danske plader, men hvor længe, spørger Peter Provstgaard. Selv om han har tredive tyske chauffører ansat, mener Peter Provstgaard ikke, at han er skyld i, at danske job er gået tabt. - Hvis vi ikke havde muligheden for at udflage, ville vi have tabt det hele inklusive de 27 arbejdspladser på Padborgkontoret og på lageret, siger han. Han understreger, at man fra branchens side flere gange har forsøgt at tage problemerne konstruktivt op med chaufførernes fagforening 3F. Nytænkning i form af alternative skattemodeller for eksportchauffører har været foreslået, men uden at det er lykkedes at lokke fagforeningen til en løsningsorienteret dialog. - Men fagforeningerne vil ikke være med. De står stejlt på, at intet skal ændres. Jeg kan ikke se, hvordan de gavner deres medlemmer ved at være stædige, mens jobbene forsvinder, siger han. Inge-Merete Koch, direktør for ERA Transport i Odense, kæmper med næb og kløer for at kunne beholde de danske nummerplader på sine lastbiler. - Men hvis tendenserne fortsætter, så er der ikke mange år tilbage med danskere bag rattet i de biler, der kører eksport. Inden fem år er det helt slut. Måske endda før, lyder hendes vurdering. Og ligesom Peter Provstgaard er hun heller ikke imponeret over fagforeningerne. - Vi i branchen er frustrerede. Både chaufførerne og vognmændene. For det er jo velkvalificeret arbejdskraft, der pludselig står uden arbejde, siger hun. Positive udfordringer Men udflagningen er ikke kun negativ, pointerer Peter Provstgaard. - Vi skal se EU som vores store marked med 500 millioner mennesker, i stedet for de 5,5 millioner mennesker, der er at servicere i Danmark. Som virksomhed giver det et helt andet potentiale, fordi vi så kan tage konkurrencen op med vognmændene i nabolandene. Men få dog ændret på de rammevilkår, så vi kan beholde virksomhedsskatterne og vægtafgifterne i den danske statskasse, siger han. december 2011 gods på vej 5

6 annonce Danske Fragtmænd er rykket op i logistikligaen Danske Fragtmænd har på få år taget et ordentligt kvantespring. Virksomheden er gået fra primært at fragte stykgods til i dag at være en moderne logistikkoncern med fullserviceløsninger. Danske Fragtmænd er i dag en af landets største logistikvirksomheder med mere end 9 millioner årlige forsendelser. Inden for de sidste par år har koncernen gennemgået en rivende udvikling, dels internt i form af omstruktureringer, der betyder et langt mere effektivt rutenet, dels eksternt ved at lancere en række nye produkter, som fx landsdækkende kran- og natdistribution og part- og fullload-leverancer samt kurer- og ekspresservice. - Vi dækker virksomhedens totale transportbehov, og i dag indgår vores kunder i langt højere grad end tidligere totale logistikaftaler. De har fået øje på, at det giver større effektivitet og overblik i virksomheden, når vi sørger for al distribution og eventuelt også lagerfunktion frem for, at de har funktionen in-house, forklarer organisationsdirektør i Danske Fragtmænd Peter B. Jepsen. It giver gennemsigtighed Danske Fragtmænds kunder har online overblik over deres forsendelser. Alle forsendelser dokumenteres med avancerede håndscannere, og på får kunderne fuldt overblik over deres forsendelse; hvornår den er afsendt, hvor den befinder sig i landet, og hvornår varen er leveret. - Vi ønsker gennemsigtighed, og vores kunder kan ad den vej få dokumentation for deres forsendelser, lagerbeholdning og udgifter til logistik. Det giver vores kunder et godt overblik, og giver samtidig os mulighed for hele tiden at blive en bedre logistikpartner. Det handler om at løfte logistik fra ren transport til et godt samarbejde, siger Peter B. Jepsen. Sanistål har valgt Danske Fragtmænd Stål- og vvs-grossisten Sanistål outsourcede hele deres distribution til Danske Fragtmænd i Tidligere havde virksomheden egne lastbiler, chauffører og kørselsafdeling, men i dag sørger Danske Fragtmænd for dag til dag-distribution, natdistribution og krandistribution. - Danske Fragtmænd har stor leveringssikkerhed, et stærkt lokalkendskab og lever op til vores krav til distribution. Samarbejdet giver helt klart både os og vores kunder en lang række fordele. Fx giver Danske Fragtmænds teknologi fuld sporbarhed, så vi kan følge vores varer, fra de forlader lageret, til de er leveret, siger distributionschef i Sanistål Peter S. Foss. - Samarbejdet har betydet, at vi har kunnet optimere vores logistik, og dermed kunnet gøre tingene endnu mere skarpe over for vores kunder, siger distributionschefen. Danske Fragtmænd Ca ansatte 22 terminaler lastbiler kunder 9,3 mio. årlige forsendelser 2,0 mia. kr. fragtomsætning 6 gods på vej december 2011

7 Haustein når uheldet er ude >> En 3-benet it-løsning har givet os en kæmpe besparelse og et kvalitetsløft... Med løsningen er der skabt et grundlag for etablering af en automatisk registrering og kontering af intern vognmandsafregning mellem datterselskabet TLT, Contino Transport og et af Continos udenlandske truckingselskaber. Løsningen er baseret på 100% genbrug af data mellem alle 3 led i transportkæden. Der er opnået både en effektiviseringsgevinst og en besparelse, der virkelig rykker. Tilbagebetalingen er på under 6 måneder. Løsningen har derudover allerede skabt en forøget interesse for procesautomatisering andre steder i koncernen. >> Sikring af godset. Hurtig videresendelse af godset hvis ikke køretøjet kan fortsætte efter bjærgning. Bjærgning af køretøjet. Hurtig og effektiv oprydning på ulykkesstedet. Ingen uforudsete ekstraregninger kontakter over hele Europa. Adm. direktør Allan Jepsen, Contino og Business Manager Mille Lindskrog Knudsen, EG glæder sig over resultatet af samarbejdet. Adm. direktør Allan Jepsen udtaler: Vi sparer masser af papir og har en fuldstændig automatiseret proces fra ordretidspunkt til gennemførelsen af transporten. Samtidig har vi opnået et reduceret tidsforbrug og har fået både et hurtigere og bedre økonomisk overblik over de enkelte transporter. Vi har desuden reduceret fejlmængden, og løsningen har givet os et kvalitetsløft. Det er alle elementer, der er nødvendige, for at vi kan klare os i den stigende konkurrence, der er i transportbranchen. IT bliver en stadig vigtigere strategisk faktor og nødvendighed i vores koncern. Her står vi stærkt med ASPECT4 Transport og samarbejdet med EG A/S. Se mere på KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S Nærhed Kvalitet Med branchekendte og dedikerede medarbejdere, er der døgnet rundt fuld fokus på kvalitet, nærhed og kundetilpassede løsninger. Vi betjener hele Vesteuropa, med 85 egne, topmoderne og miljørigtige kølebiler, udstyret med den nyeste flådestyringsteknik til gavn for både kunder og miljøet. et seriøst alternativ, til de stadig større grupperinger inden for fødevare transporter. KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S, Kokholm 14, 6000 Kolding. Tel december 2011 itd 7

8 Lastbilerne kører 24 timer i døgnet Kim Johansen har med succes kombineret det bedste fra transportbranchen med de gode idéer fra produktionsvirksomhederne. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto johnny abrahamsen Der var engang i en romantisk fortid, hvor en lastbilchauffør og hans lastbil var nærmest uadskillelige. Og hvor chaufføren hellere så en anden mand sammen med sin kone derhjemme end bag rattet på sin Scania. Sådan er det ikke længere. I en moderne vognmandsforretning handler det om at holde hjulene kørende. Hele tiden. En af dem, der er rigtig god til det, er vognmand Kim Johansen, manden bag Kim Johansen International Transport. - Det er meget få af mine 640 chauffører, der kører i den samme bil to ture i træk, siger Kim Johansen, hvis transportnet er spændt ud over hele Europa. Af samme grund er det en kabale at få bemandingen af de mange lastbiler til at gå op. - Grunden til, at vi er lykkedes så godt med det, er, at vi har indset, at chaufførlogistik og lastbillogistik er to vidt forskellige ting. Så vi har delt det op. Vores flådeplanlæggere tager sig af bilerne, og så tager vores HR-afdeling sig af chaufførplanerne, hvor vi har planer otte uger frem, så chaufførerne kan se, hvor de skal køre henne, siger han. For at bilerne skal kunne køre i døgndrift, og virksomheden ikke kommer i karambolage med køre-hvile-tids-reglerne, så har Kim Johansen 32 chaufførdepoter spredt rundt i Europa. - Det er lejligheder og hoteller, som vi bruger fast, hvor chaufførerne kan køre ind og hvile, til de er parate til at køre igen. Det er ret simpelt. Man tager sin passer og tegner en cirkel, hvor bilen kan nå til på de ni timer, som chaufføren må køre, inden han skal have pause. Når han kommer frem til lejligheden, så hopper chaufføren, der har hvilet i lejligheden ind bag rattet, og den anden får det hvil, han skal have. Når det er overstået, så kommer der en ny chauffør og en ny lastbil, og sådan kører det. Det er ikke altid, at vi kan få kabalen til at gå op, så chaufføren slutter hjemme i nærheden af, hvor han bor. Vi bruger cirka otte millioner kroner om året på at flyve chauffører hjem eller ud til de steder, hvor de skal køre bilen videre fra, fortæller Kim Johansen. En del af Kim Johansens succes skyldes, at han betragter sin virksomhed som et produktionsapparat. Derfor er hans medarbejdere en blanding af mennesker med logistik- og produktionsbaggrund. - Begge verdener har nogle gode ting, og vi forsøger at tage det bedste fra hver af dem. Det giver en god kombination af det dynamiske og statiske. Vi har fundet nogle systemer fra produktionsverdenen, som vi har kunnet tilpasse til vores virksomhed, siger han. En stor udfordring ved at drive moderne vognmandsforretning er hele tiden at have kvalificerede chauffører. For der er et stort frafald. - Jeg skifter næsten 50 procent af chaufførerne i løbet af et år. Folk falder fra, fordi de gerne vil være tættere på familien. Det kan være et hårdt liv med mange savn. Så en stor del gør det i en periode og vender så hjem til det land, de kommer fra, fortæller Kim Johansen, der henter sine chauffører i det meste af EU. For især østeuropæiske chauffører kan jobbet som chauffør være så tillokkende, at de pynter lidt vel rigeligt på cv et. Så for at sikre sig, at chaufførerne har de evner, de påstår, bliver alle chauffører køretestet i Danmark, inden de får lov at sætte sig bag rattet. - Vi flyver ti chauffører til Danmark hver uge. Halvdelen sorterer vi fra, fordi de ikke er gode nok. Men det er også vigtigt for mig at pointere, at de chauffører, der består køretesten, er nøjagtigt lige så gode som danske chauffører, siger Kim Johansen. Kim Johansen overtog i 1980 en vognmandsforretning i Greve med ni lastbiler. Hovedkvarteret ligger stadig i Greve, men virksomheden er nu udvidet med kontorer i Norge, Estland, Polen og Frankrig. Og Kim Johansen har cirka 700 ansatte. Heraf 640 chauffører og 60 mand m/k på kontorer og værksteder. 15 procent af omsætningen kommer fra transporter til eller fra Danmark. De resterende 85 procent tjenes på transporter i resten af EU. 8 gods på vej december 2011

9 Mogens Therkelsen er tredje generation i familiefirmaet H. P. Therkelsen. Og han spår også fjerde generation store chancer for succes. Det handler om at tilpasse sig markedet. Fra flyttemand til integreret logistikpartner De vognmænd, der klarer sig godt i fremtiden, er dem, der ikke bare flytter varer, men også evner at planlægge kundernes logistik og lagerstyring. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto tove henriksen Der er strømmet meget diesel gennem tankene, siden vognmand Mogens Therkelsens farfar etablerede vognmandsforretningen Niels Therkelsen i Løgumkloster i Og det er ikke bare teknikken og lastbilerne Af Mogens Therkelsen, formand for vejgodstransportens brancheorganisation ITD, der er blevet bedre og stærkere. Branchen som sådan har også i dén grad ændret sig. - Engang var en vognmand en mand med en lastbil, der transporterede en last fra punkt a til punkt b. I dag er den moderne vognmand en fuldt integreret logistikpartner, fortæller Mogens Therkelsen, hvis virksomhed har specialiseret sig i transport af tempererede produkter til fremstilling af levnedsmidler og medicin. - Hvis man vil klare sig på europæisk plan, er det et overlevelseskriterium, at man finder nogle kerneområder, man specialiserer sig inden for. For det er nogle store konkurrenter, vi er oppe imod i Europa. Men får man etableret et internationalt set-up, så har man omvendt muligheden for at have hele Europa som sit marked, siger Mogens Therkelsen, der generelt ser positivt på den danske transportbranches fremtid. - Der er mange af de danske virksomheder, der har potentialet til at gøre det godt, men det kræver naturligvis, at man bliver ved med at udvikle sig som virksomhed. At både administrationen og chaufførerne er skarpe og står sammen om at levere et godt stykke arbejde. Man skal have forståelse for, at kunderne i dag - ud over en skarp pris - lægger vægt på høj kvalitet og ikke mindst præcision, siger Mogens Therkelsen, og bruger en af sine egne kunder som eksempel. - Vores kunde er en stor, international fødevareproducent. Og ved siden af, at vi kører med deres varer, står vi for lagerføring og styring, vi laver datokontrol, og så er vi opkoblet med otte af deres produktionssteder, så vi kan styre til- og fragang fra lageret. Vi er også med inde over, når de vælger emballageløsninger for at sikre, at kunden får den emballage, der giver den optimale transport, fortæller Mogens Therkelsen, hvis virksomhed leverer cirka en million paller gods rundt om i Europa hvert år. Derfor stilles der også større og større krav til de mennesker, der bliver ansat som chauffører hos H. P. Therkelsen. - Tidligere var kravene anderledes til vores chauffører. I dag skal en lastbilchauffør være god til at køre, fordi der efterhånden er så meget trafik på vejene. Han skal også være kunde-minded og i stand til at sætte sig ind i, hvad det er for en opgave, vi løser for kunden. Og så skal han frem for alt kunne noget med it. Der er masser af it-udstyr ude i førerhusene. Det overvåger alt det tekniske i lastbilen, er kommunikationsvejen hjem til og styrer køle- og fryseanlæggene i vognene. Det er ikke bare så lige til, siger Mogens Therkelsen. Følg med udviklingen Ifølge Mogens Therkelsen, der ud over at drive vognmandsvirksomhed også er formand for vognmændenes brancheorganisation ITD, har hovedparten af de danske transportvirksomheder et godt fundament at bygge fremtiden på. - I forhold til it og administration er vi godt kørende i Danmark, og det vil vi også være om ti år, hvis vi fortsat sørger for at følge med udviklingen. Det er ikke sikkert, at det er danske biler eller danske chauffører, der kører fragt mellem Aarhus og Holstebro. Men tør vi tænke anderledes og finde de ting, som vi skal specialisere os i. Vi lever op til at være en fuldt moderne logistikbranche, og så skal vi også nok få vores del af både de nationale og europæiske opgaver. december 2011 gods på vej 9

10 Fri distribution i EU i 2014? I dag begrænser EU s cabotageregler kørsel i andre EU-lande til tre ture på syv dage. Reglen står til at blive ophævet i 2014, og det giver nye muligheder for danske vognmænd. Direktør Michael Frihagen ser et stort potentiale på det europæiske marked, når cabotagereglerne ophæves. tekst Lone Folke Bendstrup grafik colourbox foto ANDERS brohus Ifølge direktør for logistikvirksomheden H. Daugaard A/S, Michael Frihagen, begrænser de nuværende cabotageregler virksomhedens arbejde betragteligt. - Vi har en del lastbiler registreret i Tjekkiet og Luxemborg, men vi kan stort set ikke bruge dem i Danmark, fordi tre ture på en uge er for lidt at disponere med, siger Michael Frihagen. I EU s hvidbog om transport fra 2011 fremgår det, at cabotage skal gives frit i Det vil betyde, at biler og chauffører kan køre ubegrænset i alle EU-lande. Kolossale muligheder Hos H. Daugaard A/S ser man frem til de nye reglers ikrafttræden, blandt andet fordi de frit vil kunne køre deres biler fra Tjekkiet og Luxemborg ind i alle EU-lande. - Fri cabotage vil give kolossale muligheder. Der kunne fx være potentiale i intern tysk distribution, fordi det er et massivt hjemmemarked, og landet grænser op til rigtig mange andre spændende markeder, siger Michael Frihagen, som mener, at danske vognmænd har meget at tilbyde Europa. - Vi er vant til skarp konkurrence, så vi har styr på vores omkostninger. Vi har udviklet vores it, vi er effektive og kan klare os med et minimalt antal medarbejdere, siger Michael Frihagen. Seniorøkonom Svend Torp Jespersen fra Copenhagen Economics mener, at cabotagereglerne i dag er en handelshindring på lige fod med kvoter på import. - Selvom en dansk vognmand er rigtig dygtig til en bestemt type transport, er der grænser for, hvor meget han må sælge i EU i dag. Og danske transportkøbere kan ikke købe al den transport, de ønsker, af udenlandske vognmænd, selvom de måtte være billigere og bedre. Dermed taber transportkøberne, fordi de ikke kan købe den specialiserede transport, som de har brug for. Så når cabotagen bliver givet fri, vil der være et væsentligt større marked også for de danske vognmænd, siger Svend Torp Jespersen. Cabotage Betegner indenrigsture med lastbiler i et fremmed land. Fx en tur fra Skagen til Aarhus med en tysk lastbil. Der er p.t. lovmæssige begrænsninger for, hvor mange cabotageture en lastbil må køre i EU landene, før den skal vende tilbage til sit oprindelsesland. Transporterer dit vigtigste gods: rentabiliteten. De laveste life cycle costs: takket være KRONE-kvalitet. Krone Skandinavien A/S Tlf gods på vej december 2011 Krone_Dänemark_Transinform_176x130_DU110110_PL.indd :29:55

11 Et godt kort på hånden Giv dine chauffører et af markedets mest effektive og sikreste kort på hånden du får mulighed for registrering af tankninger pr. vogn, købsbegrænsninger samt nemt overblik via vores internetløsning se Vælg mellem to typer kort: Dieselkort: Et Uno-X Dieselkort er meget enkelt. Med det kan du købe diesel på servicestationer og dieselanlæg i Danmark, Norge og Sverige samt tanke AdBlue på udvalgte anlæg. DieselServicekort Et Uno-X DieselServicekort kan lidt mere. Med dét kan der både købes diesel, AdBlue på udvalgte anlæg, vinterprodukter, smøreolie, autotilbehør og vask. Tillige kan broafgift på Storebælt og Øresund betales med et DieselServicekort. Vil du høre mere om fordelene ved at være transportkunde hos Uno-X? Ring Så enkelt som Uno-X Energi A/S Buddingevej 195, 2860 Søborg telefon _Kort-223x152-ITD.indd 1 02/11/ Transport og Logistik H.P. Therkelsen er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og serviceløsninger med speciale i landevejstransport overalt i Danmark. Hos H.P. Therkelsen lægger vi vægt på at være en logistikpartner, som styrker vore kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrker er blandt andet: Høj leveringssikkerhed Hurtig opfølgning 24/7 Faste kontaktpersoner Fleksibilitet Høj materiel standard Ærlighed/troværdighed Vore mere end 200 dedikerede medarbejdere er eksperter i blandt andet transport af temperaturfølsomme varer både frosne, kølede og ferske levnedsmidler, chokolade- og medicinalvarer samt industrigods. For os er enhver opgave af interesse, og vi sætter en ære i at levere den bedste kundeservice i ethvert kundeforhold. Kvalitet H.P. Therkelsen er som en af de få logistikoperatører i Europa certificeret i henhold til IFS-standarden. Fødevaresikkerheden optimeres herved, idet vores kvalitet og processer systematisk kontrolleres i forhold til markedets mest krævende standard. Da de store handelskæder i Europa i stigende grad stiller krav om IFS - certificering af deres leverandører, kan valget af H.P. Therkelsen som logistikpartner være med til at styrke vore kunders konkurrencemæssige fordel. Ønsker De at høre mere om den service vi kan tilbyde, er De velkommen til at kontakte os! H.P. Therkelsen A/S DK-6330 Padborg Tel december 2011 gods på vej 11

12 annonce En blomstrende forretning Et tætmasket distributionssystem med mange biler og fordelingsstationer over hele Europa er hemmeligheden bag Odensefirmaet Alex Andersen Ølunds succes. Skulle den danske transportvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S vælge en sang til de ventende i telefonen, så ville klassikeren Køb blomster, køb blomster være et godt bud. I hvert fald har virksomheden, der startede i 1964 med en fragtrute og en mælkerute, specialiseret sig i transport af blomster rundt i hele Europa. Med Skandinavien som det primære marked. - Men vi ser nu ikke bare os selv som en transportvirksomhed. Vi ser os selv som vore kunders logistikpartner, siger administrerende direktør, Ib Andersen. - Eksempelvis kører vi for Dansk Supermarked. Når de bestiller en vare hos et gartneri, så henter vi varerne ind på vores nærmeste terminal og pakker varerne om, så de er klar til at sende ud til alle de butikker, der skal have blomster. Det gælder både gartnerier i ind- og udland, siger Ib Andersen. Virksomheden har pakketerminaler tre steder i Danmark, en i Holland, to i Sverige og en i Norge. Og de mange terminaler er en af forklaringerne på den Odensebaserede virksomheds succes. - Vi får hurtigt varerne ud til terminalerne og fordelt på vore mange biler. Det betyder, at blomsterne kommer hurtigt og effektivt ud i butikkerne. I Danmark og Sverige leverer vi ud til Alex Andersen Ølund A/S Antal ansatte: 495 Antal lastbiler: 190 Km. pr. år: Ca. 24 mio. Antal leveringer pr. år: Ca Gennemsnit pr. levering: 4,66 CC cont. butikkerne seks dage om ugen. Man skal huske på, at blomster er en ømtålelig last, så varerne skal frem, mens de er helt friske, siger Ib Andersen. Af samme grund har virksomheden etableret chaufførdepoter i henholdsvis tyske Osnabrück og svenske Eskilstuna. - Det er vigtigt, at bilerne ikke holder stille, når chaufførerne skal have deres hvil. Så for at overholde hviletiderne er vore chauffører i Tyskland ansat i par. Det foregår på den måde, at den ene chauffør kører til Danmark og læsser af. Her hviler han og kører så tilbage til Osnabrück. Her skifter chaufførerne plads. Den nye chauffør kører så til Holland og får læs på og kører tilbage til Osnabrück. Så hopper chaufføren, der har hvilet i mellemtiden, ind bag rattet. Og på den måde sikrer vi, at tingene når hurtigt frem, forklarer 39-årige Ib Andersen, der skynder sig at pointere, at gode og engagerede medarbejdere er et af virksomhedens største aktiver. - Uden medarbejdere, der er villige til at yde den optimale service hver gang, går det ikke. Der er utrolig hård konkurrence på området, så det er vigtigt, at vi er servicemindede og fleksible. Fleksibilitet i opgaveløsningen er vores mantra. Jeg plejer at sige, at alle opgaver kan løses. Det er udelukkende et spørgsmål om prisen, siger Ib Andersen.

13 DI: Transport = vækst Dansk Industri har lavet en mobilitetsstrategi, der rækker helt frem til Det er nemlig ikke et spørgsmål om, at det danske motorvejsnet skal udbygges. Det er blot et spørgsmål om hvornår. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation En sund vækst i det danske samfund ligger ikke overraskende Dansk Industri (DI) meget på sinde. For Michael Svane, der er direktør for DI Transport, er der en direkte sammenhæng mellem vækstudvikling og transport. - Alle beregninger viser, at der er en helt klar sammenhæng. Regnestykket viser soleklart, at en krone, der investeres i motorvej, kommer tilbage til samfundet igen, siger Michael Svane, der for ikke så længe siden kunne præsentere Dansk Industris mobilitetsstrategi. Den kommer med forslag til, hvordan og hvor Danmark frem til 2050 skal investere i at forbedre infrastrukturen. - Infrastrukturen sikrer ikke bare, at landet er bundet ordentligt sammen. Det skal også sikre, at vi har en ordentlig opkobling til resten af verden. Vores vision forsøger at give svaret på, hvad der skal til for, at vi som nation kan holde vækstmålet med en årlig vækst på to procent, siger Michael Svane. Han opfordrer regeringen til at nedsætte en mobilitetskommision, der skal tage stilling til, hvor der skal investeres og i hvilken rækkefølge. - Vi anerkender, at der ikke er penge til at lave alle investeringer nu og her. Så en kommission kunne tage udgangspunkt i vores vision og regne på, hvilke projekter der skal realiseres først. Det siger sig selv, at vi først og fremmest skal investere der, hvor væksten er. Vi skal i den sammenhæng huske, at det koster samfundet penge, hver gang der er trængsel og kø på vejene. Så jeg vil umiddelbart mene, at motorvejsnettet omkring hovedstaden og det jyske motorvejsbånd ville være to gode steder at starte, siger Michael Svane. Opgaver til mobilitetskommisionen 1. Kø problemer på motorvejene generelt 2. Effektiv øst-vest forbindelse - Kattegatbro eller ekstra forbindelse over Lillebælt? 3. Jyllandskorridoren - ny Hærvejsmotorvej eller udbygning af E45? Eller begge dele? Hver gang trafikken holder stille, så koster det samfundet penge. Derfor haster det med at få udbygget motorvejsnettet, mener Dansk Industri. Grænseoverskridende godstransport Region Syddanmark har lavet sit eget mobilitetsråd. Tæt samarbejde med de nordtyske regioner skaber vækst i Syddanmark og øget fokus på mobiliteten. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto colourbox Regionsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), hilser Dansk Industris forslag om en mobilitetskommission velkomment. -Vi har vores eget mobilitetsråd i Region Syddanmark og har foreslået, at der dannes et landsdækkende råd, som kigger på helheden. Så det kan jeg da kun bakke op om, siger Carl Holst. Region Syddanmark arbejder tæt sammen med politikerne i Nordtyskland. - I første omgang var det sammen med Kiel, der har nogle kolossale økonomiske udfordringer, men nu orienterer vi os helt ned mod Hamborg, fortæller Carl Holst. Forklaringen på interessen for Tyskland er enkel. - Infrastruktur er en rammebetingelse for erhvervsmæssig vækst, og vores region var og er hårdt ramt af finanskrisen. Hvis vi vil vækste for alvor, så er vi nødt til at tænke lidt videre end til grænsen. Vi skal understøtte den grænseoverskridende transport, og det gør vi sammen med vore tyske kolleger. Jo flere vi er til at lægge pres de rigtige steder, desto bedre. Regnestykket er enkelt: Jo hurtigere godset kommer frem, desto større økonomisk vækst, siger Carl Holst. december 2011 gods på vej 13

14 annonce Længere på literen med Falck Sirius En lille lysindikator på instrumentbrættet hjælper chauffører med at køre mere effektivt og længere på literen. Bedre økonomi, færre skader, mindre slitage og brændstofforbrug. Fordelene ved at investere i moderne teknologi, som flådestyringssystemer, er til at få øje på. Det har transportbranchen så småt erkendt, og det mærker man blandt andet hos Falck Sirius. - Ja, det er rigtigt, at vi oplever en stigende interesse for Besparelse med Falck Sirius vores flådestyringssystem, fortæller Jan Ankersen, projektleder Brændstof 5-20 % hos Falck Sirius. Motorvedligeholdelse % Teknikken bag Falck Sirius er enkel. En lille lysindikator ved dæk % rattet måler chaufførernes kørsel. Pludselig opbremsning, kraftig acceleration eller hårde sving registreres med det samme og fortæller chaufførerne, hvordan de kører. På den måde hjælpes de til at køre så hensigtsmæssigt som muligt. Downtime % Det giver mindre slitage og færre skader på vognparken, og så sparer det millioner af liter brændstof hvert år. Der er tale om en investering, der som hovedregel er tjent hjem efter 6-12 måneder. I 2010 investerede transportvirksomheden Nobina i Falck Sirius. - Vi har været rigtig glade for systemet. For eksempel har vi reduceret brændstofforbruget med 8 procent, siger Michael Mikkelsen, teknisk leder i Nobina Danmark. Alle data registreres i en GPS-enhed, der sender oplysninger om, hvor køretøjer er lige nu, deres tidsforbrug og køreruter. Desuden sendes motorcomputerens oplysninger om brændstofforbrug og tomgang også til systemet. Alt sammen oplysninger, der giver overblik over hele vognparken, og som kan bruges til at optimere driften og reducere udgifterne. - Det, der gør Falck Sirius unikt, er, at systemet samler relevante data og skiller de unødige fra. Informationerne samler vi i overskuelige og brugervenlige rapporter, hvor du får overblik over kørselsadfærd, brændstoføkonomi, køreruter og tidsforbrug. Det gør det let for ledelsen at bruge og handle ud fra. Og så har vi stor erfaring med at lave løsninger, der er tilpasset din virksomheds behov, siger Jan Ankersen. annonce Vognmand på grøn energi Succesfulde erfaringer med logistikløsninger til biogasanlæg syd for grænsen har givet Janus Walz Vognmandsforretning blod på tanden nu venter Danmark forude. Tekst af Kalb & Løvbom Kommunikation Foto af Peter Bølling-Ladegaard Da Janus Walz i 2002 overtog faderens vognmandsforretning, drømte han ikke i sin vildeste fantasi om, at hans fremtid kom til at handle om grøn energi: Lige siden min bedstefar grundlagde forretningen i 1938, havde kerneforretningen primært handlet om transport af råmaterialer. For et par år siden åbnede der sig imidlertid et nyt marked med etablering af de mange biogasanlæg og her kommer vores spidskompetencer og mange års erfaring med logistikløsninger i spil. I dag leverer den snart 75-årige vognmandsforretning logistiske løsninger til både vindmølle- og biogasanlæg. Især tyskerne er begejstrede for Walz ydelser inden for området, og derfor samarbejder vognmandsforretningen med flere store biogasanlæg i Nordtyskland. Tyskland er langt foran Danmark, hvad biogasanlæg angår, og vi leverer logistiske løsninger til grøn energi i store dele af Nordtyskland. Vi har stor erfaring, fokus på kvalitet og mener derfor, at vi har noget særligt at byde på også når det gælder danske biogasanlæg. Rådgivning en naturlig del af pakken Spørger man kunderne, får man et klart svar på, hvorfor Janus Walz og hans 23 medarbejdere gør en forskel: Når vi gang på gang vælger at samarbejde med Janus Walz, er det, fordi vi får det, vi bliver lovet, og vi får det på kort tid, siger Jan Olaf, indehaver af Biogas Wiedingharde ved Neukirchen. Vi har ry for at have en anden vinkel og tilgang til tingene. Det skaber ofte nogle bedre og mere effektive løsninger, siger Janus Walz direktøren for den gamle vognmandsforretning, hvor man, ud over at være kvalitetsbevidst og leveringsdygtig, også sætter en ære i at rådgive kunderne professionelt og bruge det solide netværk til at nå i mål sammen med kunderne. Janus Walz Vognmandsforretning udfører logistiske opgaver; lige fra viden om jorddyrkning, indkøb af råvarer, til støbning af fundament og veje m.m. Leverer logistiske løsninger til bl.a. vejarbejde, byggeri, transport m.m. til hele Nordeuropa. Beskæftiger 23 medarbejdere 14 gods på vej december 2011

15 Selvfølgelig er du altid tilgængelig i felten, på farten og på kontoret. Og kører din forretning bare derudaf, følger vores løsning nemt med Medlemsrabat Spar op til 32,5 % Med Mobil Pro får du alt, hvad du skal bruge, i ét overskueligt abonnement. Fri intern tale til kollegerne, taletid, data og fri sms/ mms. Desuden kan hvert abonnement udvides med vores professionelle RenMobil-løsninger, som hjælper dig med at få det optimale ud af din mobil, din tid og dine penge. Ring og hør mere Tlf: erhverv Når du tegner dit nye abonnement på en FDE Foreningsaftale får du op til 32,5 % rabat. Jo længere abonnementsperiode, jo større rabat. Hos os får du rådgivning og hjælp til at bruge verden så brug os. 9164_foreningsann_FDE_223x311.indd 1 11/3/11 3:49 PM

16 Mændene på vejen Der bliver stadigt færre af dem - danske lastbilchauffører. Men de er der endnu! Hver dag trodser de stive regler - og indimellem også skæve blikke fra medtrafikanterne. De sørger for, at varerne kommer ud. Vi fik lov at forstyrre nogle af dem, mens de holdt hvil på en rasteplads på E45 i Østjylland. tekst brian ravn galsgaard/brag Kommunikation foto Ole Munksgaard Navn Jens Højbjerg Jensen (Gonzo), Ølgod Alder 47 år Kørt lastbil siden 1987 Navn Jens Bertelsen, Ringsted Alder 50 år Kørt lastbil siden Jeg har kørt eksport i mange år. Hele Europa, undtagen Italien. For der plyndrede man chaufførerne, dengang jeg startede. Så det har jeg aldrig turdet. Det var nogle dejlige år rundt i Europa, for når man kommer rundt på den måde, som vi gør, så oplever og ser man ting, som man ikke oplever som turist. - Egentlig er jeg udlært lastbilmekaniker, men efter nogle år blev det for kedeligt at gå på værkstedet. Jeg havde vel egentlig også altid drømt om at komme til at køre selv. Min far var chauffør, og som knægt fik jeg nogle gange lov til at køre med. Nu har jeg kørt i 25 år og har aldrig fortrudt, at jeg droppede værkstedet. Navn Mark Mogensen, Århus Alder 38 år Kørt Lastbil siden Jeg elsker friheden. Jeg har kun kørt indenrigs i nogle få måneder, men ellers har jeg kørt ti år i Sydeuropa og ti år i Nordeuropa, og det har været et frit liv med masser af eventyr. Jeg startede, fordi vi alle sammen kører lastbil i min familie. Eller kørte. Førhen var vi cirka 20 chauffører, når der var familiefest. Min far, min bedstefar, alle mine onkler og alle mine fætre. Nu er vi kun tre tilbage. Mange laver noget andet. 16 gods på vej december 2011

17 Navn Steen Trier Nielsen, Farsø Alder 55 år Kørt lastbil siden 1975 Navn Iver Kobborg, Odense Alder 51 år Kørt lastbil siden Længe! - Nogen gange skal man prøve noget nyt. Jeg havde kørt som falckmand i næsten 20 år og var kørt lidt sur i det. Jeg har altid været lidt fascineret af livet på landevejen, så da jeg fik chancen, slog jeg til. Jeg kan godt lide, at jeg er min egen herre, når jeg kører rundt derude. Jeg hører en masse musik. Og så er der god tid til at tænke i. - Egentlig ville jeg have været landmand, for jeg ville gerne have med dyr at gøre. Men jeg synes, at landmandslivet lød for ensomt. Man møder ikke så mange mennesker. Min far var kreaturhandler, og så begyndte jeg at køre med dyr for ham. Jeg har altid kørt med kreaturer og er glad for det. Det giver jo både mulighed for at have med dyr at gøre, og så kommer jeg rundt til en masse mennesker. Mine ture er ude på landet, hvor landmændene bor, så jeg kører rundt i den skønneste natur hele tiden. Det går nok lidt ud over min kone. For når hun vil ud at køre søndagstur, så er mit behov godt dækket. Navn Leif Andersen, Karise Alder 62 et halvt år Kørt lastbil siden 1969 Jeg kører lastbil, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg ville egentlig være stoppet her i efteråret. Men så tilbød firmaet mig en helt ny lastbil. Det kunne jeg jo ikke sige nej til. Jeg har altid kørt indenrigs, de sidste 35 år med foderstof, og været en af de heldige, der altid kom hjem at sove om aftenen. Det kan de ikke helt love mig længere. Så den nye bil er med køje. Og sengen er også redt op omme bagved. december 2011 gods på vej 17

18 Fordeling af godstransport i Danmark 1000 tons Lastbil Bane Skib I alt Lastbil 91% 91% 92% Bane 0,3% 0,3% 0,4% Skib 8% 9% 7% kilde: Statistikbanken Jernbanen er til store mængder og lange stræk I Danmark kører godstogene primært med kul, sand, korn, skrot, træ og visse kemikalier. Kilde: Statistikbanken. Den samlede godsmængde i Danmark er steget de seneste mange årtier. Men mængden af jernbanegods er ikke vokset. EU vil have mere gods over på jernbanerne. Spørgsmålet er, om det er rentabelt? tekst Lone Folke Bendstrup foto pressefoto, DB Schencker - Det er besnærende at tænke al godstransporten over på togene, for der er jernbaneskinner i det meste af Danmark. Men jernbanenettet ikke er lige fintmasket alle steder, og på mange strækninger er der kun et enkelt spor, siger seniorforsker hos DTU Transport Ole Kveiborg. Han mener, at samarbejde mellem vognmandsbranchen, banetransporten samt fly- og skibstransporten er nøglen til at få løst op for trængslen på de befærdede danske veje. I 2010 stod lastbiler for 92 procent af godstransporten i Danmark, mens togene udgjorde 0,4 procent. Ole Kveiborg tror ikke på, at det kan betale sig at udbygge banenettet i Danmark for at øge godsmængden på togene. - Det er dyrt at anlægge og drive baner. Derfor kræver det store investeringer for at opnå en effekt, der kan måles, og den effekt tvivler jeg på. Det er for besværligt, fordi godset alligevel skal omlæsses fra togene til lastbilerne. Danmark er bare for lille til omfattende national godstransport på jernbanen, siger Ole Kveiborg. Gennemgående godstog Mange udenlandske transportører benytter det danske banenet, når de kører transitgodstog gennem landet på vej til de øvrige skandinaviske lande eller kontinentet. Transportørerne betaler afgifter for at benytte de danske skinner. Han mener i øvrigt, at hvis man vil hjælpe miljøet og mindske trængslen på motorvejene, er der smartere og langt billigere måder at gøre det på end at udbygge jernbanenettet i Danmark. - Det kunne for eksempel være intelligent styring på vejene, der giver lastbilerne en anbefalet rute og hastighed i forhold til den aktuelle trafik. Det kunne også være flere modulvogntog, som minder om togene, da de har større volumen, men som bibeholder lastbilernes fleksibilitet, siger Ole Kveiborg. Ole Kveiborg anbefaler, at man skal se på jernbanegods i en international sammenhæng. Gods fra Danmark til udlandet giver god mening på jernbanerne, hvis der er store mængder at flytte. Det tager tid at koble containerne sammen med de andre i togsættet, så der skal mange containere til, før det kan betale sig. Ole Kveiborg nævner Femern Bælts jernbanespor som et eksempel på, at danske virksomheder i fremtiden får bedre mulighed for at koble gods på internationale godstog og gøre godstransport billigere, men forudsætningen er en kritisk masse. Et samarbejde Ole Kveiborg understreger, at det er kombinationen af tog, lastbiler, fly og skibe, der skal gøre transporten effektiv. Virksomhedene skal benytte det transportmiddel, der er smartest til godset og opgaven i øvrigt. - Vi har store godsmængder, og der er rigeligt gods til alle transportmidler. Derfor er det ikke konkurrence mellem transportmidlerne men nærmere et samarbejde, der er brug for, siger Ole Kveiborg. Bliv klogere med TØF foreningen med de bedste transportkonferencer kom og kig på TRANSPORT ØKONOMISKFORENING 18 gods på vej december 2011

19 annonce Hurtig transport høj sikkerhed Kim Johansen Transport Group er markedsledende inden for transporter af tidsfølsomt gods på det europæiske kontinent. Vi samarbejder med flyselskaber, pakkedistributører og speditionsvirksomheder, der har behov for hurtig og effektiv transport, og derfor stiller krav om præcision og høj leveringssikkerhed. Vores kernekompetencer er: Vi tilrettelægger et totalkoncept og leverer skræddersyede løsninger Vi har afdelinger i en lang række europæiske lande Vi råder over en flåde på over 350 lastbiler og 700 chauffører Vi har egne værkstedsfaciliteter i flere lande Vi har et stort netværk af chaufførhoteller Disse faktorer er med til at sikre, at vores lastbiler aldrig holder stille. Set-up Vores set-up med dobbelt så mange chauffører som lastbiler gør os i stand til at skifte chaufføren undervejs i trafikken. Det betyder, at mens en chauffør holder hvil, overtager den næste lastbilen og kører videre til den endelig destination. Det resulterer i en transporttid fra fx Oslo til Paris på blot 28 timer. For yderligere information kontakt os på: og vi kan hjælpe dig med at sammensætte den helt rigtige løsning for dine transporter. Læs mere om Kim Johansen Transport Group på Spar tid og penge når du skal over broen Kontakt vores salgsafdeling og få en erhvervsaftale Tlf storebaelt.dk 3920_ITD_annonce_K1.indd 1 10/27/11 4:03 PM december 2011 gods på vej 19

20

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen.

Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen. En historie fra den jyske landevej God dag For dem der ikke kender mig i forvejen kan jeg fortælle, at mit navn er Allan Jepsen og jeg kommer fra Contino i Padborg hvor jeg er ansat som adm. Direktør.

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport

TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport TØF Godskonference 2006 Internationalisering - rammer og vilkår for den internationale vejgodstransport ved adm. direktør Jens I. Petersen ITD - International Transport Danmark FDE Center Padborg Nationaliteter/sprog

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi?

Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Lastbiltransport en vækstmotor i dansk økonomi? Vi er nok synlige, men vi er et undervurderet erhverv Vi er alle trætte af lastbiler og tung trafik Men gulerødderne gror altså ikke henne i disken i Brugsen

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

ShowCase: Epoke Private Cloud

ShowCase: Epoke Private Cloud ShowCase: Epoke Private Cloud Fremtidens IT-løsning sikrer farbare veje i Middelfart og Moskva Virksomheden Epoke er europas førende indenfor glatførebekæmpelse. De sørger for, at der kan køres på vinter-vejene

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning!

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! 03 Al forretning handler om at flytte varer... Vi tilbyder at gøre

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige pris.

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere