gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse"

Transkript

1 Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse Fra flyttemand til integreret logistikpartner Fri cabotage i EU fra 2014? december 2011 gods på vej 1

2 Leder Dansk lastbiltransport også om ti år! Af Mogens Therkelsen, formand for vejgodstransportens brancheorganisation ITD Dansk lastbiltransport yder et vægtigt bidrag til samfundsøkonomien. Faktisk svarer branchens årlige samfundsbidrag i kroner og ører til værdien af hele den samlede danske produktion af vindmøller. Oven i det opretholder lastbiltransporten flere danske arbejdspladser end industriens flagskibe Danfoss, Grundfos og Vestas tilsammen! Men befolkningens og politikernes opbakning til lastbiltransporten er desværre ikke altid lige så stor. Kortsyn og manglende visioner omgærder gerne lastbilerne, når de optræder på de politiske dagsordener. Det er ærgerligt, for i et land, hvor 90 procent af al varetransport foregår på ladet af lastbiler, er lastbiltransport en naturlig nøgle til dynamik, økonomisk velstand og velfærd. Vi har lavet denne publikation for at fortælle historien om en branche i bevægelse. Vores budskab er, at ude på vejene er lastbilerne kommet for at blive. Men transportvirksomhederne bliver ikke nødvendigvis i Danmark, med mindre vi begynder at tænke dem offensivt og konstruktivt ind i vækstdagsordenen for vores land. Fleksibiliteten har altid været den store fordel ved lastbiler, og derfor er fleksibiliteten også dybt indlejret i branchens gener. Det betyder, at de dygtigste virksomheder inden for området helt naturligt søger derhen, hvor rammerne også er fleksible og tilpasset virksomhedernes virkelighed. Det er desværre ikke tilfældet i Danmark p.t. Inden for EU gør Danmark sig uheldigt bemærket ved at have nogle af de mest stive og ufleksible lovrammer for at drive lastbiltransportvirksomhed. Det udtrykkes tydeligst ved, at Danmark som det eneste land i Europa har underlagt løndannelsen i lastbiltransporten noget, der bedst kan betegnes som statskontrol. Og det svækker konkurrenceevnen! Som en randstat i Europa er og bliver Danmark et transportland. Men lastbiltransporten står ved en korsvej. Spørgsmålet for den danske branche er klart og enkelt: Afvikling eller udvikling over de næste ti år? Politikere og branche bør hurtigst muligt definere et godt og langtidsholdbart svar i fællesskab. Dansk landevejstransport ved en korsvej Følger man debatten i og omkring den danske landevejstransport, er det tydeligt, at internationaliseringen i almindelighed og EU s indre marked i særdeleshed lige nu stiller erhvervet over for en korsvej. af Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør for vejgodstransportens brancheorganisation ITD foto colourbox EU trussel eller mulighed? Nogle ønsker sig, at branchen slår et skarpt sving til den ene side, hvor EU opfattes som en trussel, hvor de politiske rammer udgøres af særregler og særvilkår for de danske virksomheder, og hvor udenlandsk konkurrence problematiseres og mødes med barrierer. Forestillingen er her, at konkurrencen fra resten af verden kan holdes ude af Danmark, og at vi vil være i stand til at opretholde særligt høje transportpriser i en lille eksklusiv, dansk zone af Europa. Andre ønsker, at branchen svinger skarpere til den anden side, hvor EU opfattes som en attraktiv mulighed for de danske virksomheder, hvor vi understøtter de danske virksomheder i at konkurrere internationalt, og hvor vi tænker offensivt om erhver- 2 gods på vej december 2011

3 indhold 05 Svært at konkurrere på danske plader Udgiver International Transport Danmark (ITD) Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kristian Dickow, Thomas Refdahl og Kasper Karstensen Redaktør Brian Ravn Galsgaard/BRAG kommunikation Design/layout Siri Gindesgaard/365graphic Repro Caramba Imaging Tryk Greentech Rotaprint Forsidefoto Carsten Ingemann Information om særudgivelse fås hos Kasper Karstensen Transport = vækst Udbygning af infrastrukturen skal sikre, at DK holder sine vækstmål Mændene på vejen Når overenskomsten er lov 08 Lastbilerne kører 24 timer i døgnet 09 Fra flyttemand til integreret logistikpartner 10 Fri distribution i EU i 2014? 18 Jernbanen er til store læs og lange stræk 22 Mere gods med mindre diesel 23 Transportbranchen i det grønne spor 25 ITD arbejder proaktivt for sikkerheden 28 Transportbranchen udfordrer vanetænkningen 29 Kampagne har fokus på dialog 30 Faglighed styrker konkurrenceevnen vets muligheder og potentialer både herhjemme og på den internationale bane. Flugten fra de danske rammevilkår Kun få synes, at erhvervet hverken skal svinge til den ene eller den anden side, men fortsætte i samme retning og bane som hidtil. Årsagen til det er, at dansk lastbiltransport er under hårdt pres. Det illustreres skarpest ved, at lastbilerne gennem de senere år er blevet udflaget til de omkringliggende lande i stadigt stigende antal. I dag er der ifølge en ITD undersøgelse omkring danskejede lastbiler på udenlandske nummerplader. I mange tilfælde er udflagningen et positivt tegn på, at de danske virksomheder søger ud og kaprer kunder i andre lande, men desværre er det også tit et udtryk for ren flugt fra de rammevilkår, vores transportvirksomheder tilbydes, når de kører på dansk nummerplade. På den baggrund har vi fra branchens side foreslået, at den nye transportminister nedsætter en kommission, som skal se på en modernisering af erhvervets danske rammevilkår. Som antydet, er der i erhvervet interesser, der ønsker at svinge i den ene og den anden retning. Derfor lægger vi vægt på, at kommissionen bliver bredt sammensat af repræsentanter fra hele branchen, fra arbejdsmarkedets parter samt ikke mindst transportkøberne. Det positive udgangspunkt er trods alt, at alle synes enige om, at de nuværende rammevilkår er både uhensigtsmæssige og utilstrækkelige. Branchen savner i den grad en fælles proces, hvor visionerne og udfordringerne for fremtiden får plads og bliver koblet til konkret politisk handling og praktiske rammevilkår. Ønske: Europas bedste godskørselslov Aktuelt er et forslag til en ny godskørselslov under behandling i Folketinget. Efter vores vurdering indeholder forslaget hverken et sving i den ene eller den anden retning, men udtrykker nøjagtigt den vanetænkning og mangel på visioner, som har bragt dansk vejgodstransport hen, hvor den befinder sig i dag. Hvordan vi forbedrer fleksibiliteten på løn- og arbejdsmarkedsområdet, hvordan vi organiserer bedre og mere effektive politikontroller, hvordan vi sammensætter et bødekatalog med fair og retfærdig sammenhæng mellem forseelser og sanktioner, svarer det nye lovforslag ikke på. Og dermed sætter den nye godskørselslov ikke en effektiv prop i den sliske, som p.t. sender flere og flere transportjob ud af landet. Fra ITD s side har vi opfordret den nye minister til at starte helt forfra på lov-revisionen for i stedet at lave Europas bedste godskørselslov i tæt samarbejde med transporterhvervet og transportkunderne. Vi er klar -spørgsmålet er kun, hvornår ministeren er det! december 2011 gods på vej 3

4 Når overenskomsten er lov Dansk særregel, som ophøjer transportområdets overenskomster til lov i Danmark, er EU-stridig, vurderer dansk topjurist. Anders Jensen fra Hirtshals forsøgte at redde sine medarbejderes job med en kollektiv lønnedgang på ti procent. Fagforeningen 3F "belønnede" ham med en bod på kroner. tekst Finn Arne Hansen/Bureau4 og Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto Axel Søgaard Da finanskrisen begyndte at gøre ondt på Nordsø Transport i sommeren 2010, var gode råd dyre for ejer Anders Jensen. Der kom ikke nok ordrer, og en erhvervsrådgiver ridsede scenarierne op: Enten skulle Anders Jensen sælge nogle af sine biler og fyre folk. Eller også skulle medarbejderne gå ned i løn. Medarbejderne blev derfor indkaldt til krisemøde, og her var der enighed om at gå ti procent ned i løn og bevare arbejdspladserne. - Lønnedgangen blev indført, alle job blev bevaret og alle var glade. Indtil fagforeningen 3F bankede på døren et år efter. Så blev vi bedt om at indsende lønregnskaber til Trafikstyrelsen, og det endte med, at vi fik en bod på kroner, som skulle betales til 3F, fortæller Anders Jensen. Baggrunden for forløbet er en bestemmelse i den danske godskørselslov, som forpligter alle danske vognmænd til at følge de kollektive overenskomster på området. Det er Trafikstyrelsen, som formelt sikrer, at loven bliver overholdt, men i praksis overlades det til 3F og arbejdsgiverforeningen at vurdere sagerne. - Det virker absurd, at organisationerne med myndighedernes mellemkomst kan bestemme, hvilke aftaler jeg må indgå med mine folk. Og så kan jeg da undre mig over, at 3F rejser en sag på alle medarbejderes vegne, men kun udbetaler kompensation til deres egne medlemmer, siger Anders Jensen og pointerer, at loven om tvungne overenskomster er et levn fra fortiden, som hurtigst muligt burde afskaffes. Det bakkes op af advokat (H) og EU-ekspert Hans Sønderby Christensen. Han anbefaler, at branchen anlægger sag ved de danske domstole med henblik på forelæggelse for EU-Domstolen. - Efter min vurdering vil EU-Domstolen nå frem til, at indgrebet er for vidtgående og derfor kan bortdømmes. Reglen er en restriktion for den frie bevægelighed, som efter min opfattelse ikke kan retfærdiggøres. Hverken over for danske eller udenlandske vognmænd, siger Hans Sønderby Christensen. Hos 3F er man ikke overraskende uenige. - Paragraffen skal ikke ændres, den ligger lunt og godt, siger Jørgen Aarestrup, næstformand i 3F s transportgruppe. Han tilføjer, at Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Dansk Transport og Logistik er enige, og 3F imødeser en mulig sag med sindsro. Transportbranchen under pres job er i fare, hvis ikke danske vognmænds konkurrenceevne forbedres, viser analyse fra Copenhagen Economics. Analysen fremlægges på konference i begyndelsen af tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation Vejtransportbranchen i Danmark er lige så vigtig for landet som vindmølleindustrien. I hvert fald er de sammenlignelige størrelser, hvad angår både antallet af ansatte og indtjening. Men branchen taber markedsandele til udenlandske konkurrenter, og flere og flere job flyttes til udlandet. Det er, fordi branchens konkurrenceevne er for dårlig. Det er hovedkonklusionen i en analyse af vejtransportbranchen, foretaget af det københavnske konsulentfirma, Copenhagen Economics, der er eksperter i makroøkonomiske analyser. Seniorøkonom, Svend Torp Jespersen, der har lavet analysen af vejtransportbranchens betydning for samfundet, er bekymret på branchens og samfundets vegne. - Vi har undersøgt årene fra I den periode er der forsvundet mellem og job. Hvis den nuværende tendens fortsætter for vejtransportbranchen kan vi gå glip af job over de næste ti år, siger Svend Torp Jespersen. Det svarer til ca. hvert tredje job. Konsekvensen kan blive alvorlig for den danske økonomi. Ikke bare fordi branchen har et positivt afkast på andre brancher. For hver gang der bliver skabt en million kroner i vejtransportbranchen, så genererer den kroner til følgeerhvervene. De mange fyrede vil også koste samfundet mange penge i tabt BNP og udgifter til dagpenge og aktivering. Den endelige rapport fremlægges på en konference arrangeret af Transportøkonomisk Forening (TØF) den 19. januar gods på vej december 2011

5 Svært at konkurrere på danske plader En lovgivning, der hæmmer vognmændenes konkurrenceevne i forhold til udlandet, får flere og flere vognmænd til at sætte udenlandske nummerplader på bilerne og udenlandske chauffører bag rattet. Branchen opfordrer de danske politikere til handling nu! Vognmand Peter Provstgaard fra Padborg har udflaget samtlige 30 lastbiler i sin flåde. Kun på den måde kan han konkurrere internationalt, mener han. tekst Brian ravn galsgaard/brag Kommunikation foto lene esthave Hylderne på DTK-direktør Peter Provstgaards kontor bugner af lastbiler. Men det er kun skalamodeller, der har fast adresse på hovedkontoret på Hermesvej i Padborg. Alle DTK s 30 lastbiler er således indregistrerede i Tyskland hos datterselskabet i Handewitt. Der sidder typisk også tyske chauffører bag rattet. - Der er hård konkurrence på det europæiske transportmarked. Og med de rammevilkår, der er for danske vognmænd, så kan jeg ikke konkurrere med de udenlandske kolleger på danske vilkår, siger Peter Provstgaard, der i runde tal sparer kroner om måneden per chauffør ved at have etableret et datterselskab i Tyskland. Peter Provstgaard angiver den danske lovgivning og det høje skattetryk som årsager til, at han har rykket en stor del af sin virksomhed til Tyskland. Store lønforskelle - Normalt er det i Danmark op til arbejdsmarkedets parter at forhandle sig til rette om, hvad tariffen for et givet stykke arbejde skal være. Men der er en undtagelse på transportområdet. Her har man skrevet ind i lovgivningen, at hvis man vil drive vognmandsforretning i Danmark, så skal man følge en given overenskomst. På grund af det høje skatteniveau vi har i Danmark, skal en dansk chauffør have op imod kroner om måneden, når feriepenge, pension og alt det løse er talt med. Den tyske chauffør skal have kroner, og det er jo ikke, fordi hans rådighedsbeløb er væsentligt mindre. Den danske chauffør får udbetalt omkring og den tyske Men når den danske chauffør så skal ud at købe ind for sine penge, så betaler han 25 procent i moms. Tyskeren betaler 7 procent. Når den danske chauffør skal købe en bil, betaler han 180 procent i afgift. Tyskeren betaler nul. Det er svært at konkurrere med, siger Peter Provstgaard, der pointerer, at han langtfra er den eneste, der har udflaget sine lastvogne til Tyskland. - Siden 2005 er der danske lastbiler, der er kommet på udenlandske plader. I øjeblikket er der cirka tilsvarende biler tilbage på danske plader, men hvor længe, spørger Peter Provstgaard. Selv om han har tredive tyske chauffører ansat, mener Peter Provstgaard ikke, at han er skyld i, at danske job er gået tabt. - Hvis vi ikke havde muligheden for at udflage, ville vi have tabt det hele inklusive de 27 arbejdspladser på Padborgkontoret og på lageret, siger han. Han understreger, at man fra branchens side flere gange har forsøgt at tage problemerne konstruktivt op med chaufførernes fagforening 3F. Nytænkning i form af alternative skattemodeller for eksportchauffører har været foreslået, men uden at det er lykkedes at lokke fagforeningen til en løsningsorienteret dialog. - Men fagforeningerne vil ikke være med. De står stejlt på, at intet skal ændres. Jeg kan ikke se, hvordan de gavner deres medlemmer ved at være stædige, mens jobbene forsvinder, siger han. Inge-Merete Koch, direktør for ERA Transport i Odense, kæmper med næb og kløer for at kunne beholde de danske nummerplader på sine lastbiler. - Men hvis tendenserne fortsætter, så er der ikke mange år tilbage med danskere bag rattet i de biler, der kører eksport. Inden fem år er det helt slut. Måske endda før, lyder hendes vurdering. Og ligesom Peter Provstgaard er hun heller ikke imponeret over fagforeningerne. - Vi i branchen er frustrerede. Både chaufførerne og vognmændene. For det er jo velkvalificeret arbejdskraft, der pludselig står uden arbejde, siger hun. Positive udfordringer Men udflagningen er ikke kun negativ, pointerer Peter Provstgaard. - Vi skal se EU som vores store marked med 500 millioner mennesker, i stedet for de 5,5 millioner mennesker, der er at servicere i Danmark. Som virksomhed giver det et helt andet potentiale, fordi vi så kan tage konkurrencen op med vognmændene i nabolandene. Men få dog ændret på de rammevilkår, så vi kan beholde virksomhedsskatterne og vægtafgifterne i den danske statskasse, siger han. december 2011 gods på vej 5

6 annonce Danske Fragtmænd er rykket op i logistikligaen Danske Fragtmænd har på få år taget et ordentligt kvantespring. Virksomheden er gået fra primært at fragte stykgods til i dag at være en moderne logistikkoncern med fullserviceløsninger. Danske Fragtmænd er i dag en af landets største logistikvirksomheder med mere end 9 millioner årlige forsendelser. Inden for de sidste par år har koncernen gennemgået en rivende udvikling, dels internt i form af omstruktureringer, der betyder et langt mere effektivt rutenet, dels eksternt ved at lancere en række nye produkter, som fx landsdækkende kran- og natdistribution og part- og fullload-leverancer samt kurer- og ekspresservice. - Vi dækker virksomhedens totale transportbehov, og i dag indgår vores kunder i langt højere grad end tidligere totale logistikaftaler. De har fået øje på, at det giver større effektivitet og overblik i virksomheden, når vi sørger for al distribution og eventuelt også lagerfunktion frem for, at de har funktionen in-house, forklarer organisationsdirektør i Danske Fragtmænd Peter B. Jepsen. It giver gennemsigtighed Danske Fragtmænds kunder har online overblik over deres forsendelser. Alle forsendelser dokumenteres med avancerede håndscannere, og på får kunderne fuldt overblik over deres forsendelse; hvornår den er afsendt, hvor den befinder sig i landet, og hvornår varen er leveret. - Vi ønsker gennemsigtighed, og vores kunder kan ad den vej få dokumentation for deres forsendelser, lagerbeholdning og udgifter til logistik. Det giver vores kunder et godt overblik, og giver samtidig os mulighed for hele tiden at blive en bedre logistikpartner. Det handler om at løfte logistik fra ren transport til et godt samarbejde, siger Peter B. Jepsen. Sanistål har valgt Danske Fragtmænd Stål- og vvs-grossisten Sanistål outsourcede hele deres distribution til Danske Fragtmænd i Tidligere havde virksomheden egne lastbiler, chauffører og kørselsafdeling, men i dag sørger Danske Fragtmænd for dag til dag-distribution, natdistribution og krandistribution. - Danske Fragtmænd har stor leveringssikkerhed, et stærkt lokalkendskab og lever op til vores krav til distribution. Samarbejdet giver helt klart både os og vores kunder en lang række fordele. Fx giver Danske Fragtmænds teknologi fuld sporbarhed, så vi kan følge vores varer, fra de forlader lageret, til de er leveret, siger distributionschef i Sanistål Peter S. Foss. - Samarbejdet har betydet, at vi har kunnet optimere vores logistik, og dermed kunnet gøre tingene endnu mere skarpe over for vores kunder, siger distributionschefen. Danske Fragtmænd Ca ansatte 22 terminaler lastbiler kunder 9,3 mio. årlige forsendelser 2,0 mia. kr. fragtomsætning 6 gods på vej december 2011

7 Haustein når uheldet er ude >> En 3-benet it-løsning har givet os en kæmpe besparelse og et kvalitetsløft... Med løsningen er der skabt et grundlag for etablering af en automatisk registrering og kontering af intern vognmandsafregning mellem datterselskabet TLT, Contino Transport og et af Continos udenlandske truckingselskaber. Løsningen er baseret på 100% genbrug af data mellem alle 3 led i transportkæden. Der er opnået både en effektiviseringsgevinst og en besparelse, der virkelig rykker. Tilbagebetalingen er på under 6 måneder. Løsningen har derudover allerede skabt en forøget interesse for procesautomatisering andre steder i koncernen. >> Sikring af godset. Hurtig videresendelse af godset hvis ikke køretøjet kan fortsætte efter bjærgning. Bjærgning af køretøjet. Hurtig og effektiv oprydning på ulykkesstedet. Ingen uforudsete ekstraregninger kontakter over hele Europa. Adm. direktør Allan Jepsen, Contino og Business Manager Mille Lindskrog Knudsen, EG glæder sig over resultatet af samarbejdet. Adm. direktør Allan Jepsen udtaler: Vi sparer masser af papir og har en fuldstændig automatiseret proces fra ordretidspunkt til gennemførelsen af transporten. Samtidig har vi opnået et reduceret tidsforbrug og har fået både et hurtigere og bedre økonomisk overblik over de enkelte transporter. Vi har desuden reduceret fejlmængden, og løsningen har givet os et kvalitetsløft. Det er alle elementer, der er nødvendige, for at vi kan klare os i den stigende konkurrence, der er i transportbranchen. IT bliver en stadig vigtigere strategisk faktor og nødvendighed i vores koncern. Her står vi stærkt med ASPECT4 Transport og samarbejdet med EG A/S. Se mere på KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S Nærhed Kvalitet Med branchekendte og dedikerede medarbejdere, er der døgnet rundt fuld fokus på kvalitet, nærhed og kundetilpassede løsninger. Vi betjener hele Vesteuropa, med 85 egne, topmoderne og miljørigtige kølebiler, udstyret med den nyeste flådestyringsteknik til gavn for både kunder og miljøet. et seriøst alternativ, til de stadig større grupperinger inden for fødevare transporter. KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S, Kokholm 14, 6000 Kolding. Tel december 2011 itd 7

8 Lastbilerne kører 24 timer i døgnet Kim Johansen har med succes kombineret det bedste fra transportbranchen med de gode idéer fra produktionsvirksomhederne. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto johnny abrahamsen Der var engang i en romantisk fortid, hvor en lastbilchauffør og hans lastbil var nærmest uadskillelige. Og hvor chaufføren hellere så en anden mand sammen med sin kone derhjemme end bag rattet på sin Scania. Sådan er det ikke længere. I en moderne vognmandsforretning handler det om at holde hjulene kørende. Hele tiden. En af dem, der er rigtig god til det, er vognmand Kim Johansen, manden bag Kim Johansen International Transport. - Det er meget få af mine 640 chauffører, der kører i den samme bil to ture i træk, siger Kim Johansen, hvis transportnet er spændt ud over hele Europa. Af samme grund er det en kabale at få bemandingen af de mange lastbiler til at gå op. - Grunden til, at vi er lykkedes så godt med det, er, at vi har indset, at chaufførlogistik og lastbillogistik er to vidt forskellige ting. Så vi har delt det op. Vores flådeplanlæggere tager sig af bilerne, og så tager vores HR-afdeling sig af chaufførplanerne, hvor vi har planer otte uger frem, så chaufførerne kan se, hvor de skal køre henne, siger han. For at bilerne skal kunne køre i døgndrift, og virksomheden ikke kommer i karambolage med køre-hvile-tids-reglerne, så har Kim Johansen 32 chaufførdepoter spredt rundt i Europa. - Det er lejligheder og hoteller, som vi bruger fast, hvor chaufførerne kan køre ind og hvile, til de er parate til at køre igen. Det er ret simpelt. Man tager sin passer og tegner en cirkel, hvor bilen kan nå til på de ni timer, som chaufføren må køre, inden han skal have pause. Når han kommer frem til lejligheden, så hopper chaufføren, der har hvilet i lejligheden ind bag rattet, og den anden får det hvil, han skal have. Når det er overstået, så kommer der en ny chauffør og en ny lastbil, og sådan kører det. Det er ikke altid, at vi kan få kabalen til at gå op, så chaufføren slutter hjemme i nærheden af, hvor han bor. Vi bruger cirka otte millioner kroner om året på at flyve chauffører hjem eller ud til de steder, hvor de skal køre bilen videre fra, fortæller Kim Johansen. En del af Kim Johansens succes skyldes, at han betragter sin virksomhed som et produktionsapparat. Derfor er hans medarbejdere en blanding af mennesker med logistik- og produktionsbaggrund. - Begge verdener har nogle gode ting, og vi forsøger at tage det bedste fra hver af dem. Det giver en god kombination af det dynamiske og statiske. Vi har fundet nogle systemer fra produktionsverdenen, som vi har kunnet tilpasse til vores virksomhed, siger han. En stor udfordring ved at drive moderne vognmandsforretning er hele tiden at have kvalificerede chauffører. For der er et stort frafald. - Jeg skifter næsten 50 procent af chaufførerne i løbet af et år. Folk falder fra, fordi de gerne vil være tættere på familien. Det kan være et hårdt liv med mange savn. Så en stor del gør det i en periode og vender så hjem til det land, de kommer fra, fortæller Kim Johansen, der henter sine chauffører i det meste af EU. For især østeuropæiske chauffører kan jobbet som chauffør være så tillokkende, at de pynter lidt vel rigeligt på cv et. Så for at sikre sig, at chaufførerne har de evner, de påstår, bliver alle chauffører køretestet i Danmark, inden de får lov at sætte sig bag rattet. - Vi flyver ti chauffører til Danmark hver uge. Halvdelen sorterer vi fra, fordi de ikke er gode nok. Men det er også vigtigt for mig at pointere, at de chauffører, der består køretesten, er nøjagtigt lige så gode som danske chauffører, siger Kim Johansen. Kim Johansen overtog i 1980 en vognmandsforretning i Greve med ni lastbiler. Hovedkvarteret ligger stadig i Greve, men virksomheden er nu udvidet med kontorer i Norge, Estland, Polen og Frankrig. Og Kim Johansen har cirka 700 ansatte. Heraf 640 chauffører og 60 mand m/k på kontorer og værksteder. 15 procent af omsætningen kommer fra transporter til eller fra Danmark. De resterende 85 procent tjenes på transporter i resten af EU. 8 gods på vej december 2011

9 Mogens Therkelsen er tredje generation i familiefirmaet H. P. Therkelsen. Og han spår også fjerde generation store chancer for succes. Det handler om at tilpasse sig markedet. Fra flyttemand til integreret logistikpartner De vognmænd, der klarer sig godt i fremtiden, er dem, der ikke bare flytter varer, men også evner at planlægge kundernes logistik og lagerstyring. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto tove henriksen Der er strømmet meget diesel gennem tankene, siden vognmand Mogens Therkelsens farfar etablerede vognmandsforretningen Niels Therkelsen i Løgumkloster i Og det er ikke bare teknikken og lastbilerne Af Mogens Therkelsen, formand for vejgodstransportens brancheorganisation ITD, der er blevet bedre og stærkere. Branchen som sådan har også i dén grad ændret sig. - Engang var en vognmand en mand med en lastbil, der transporterede en last fra punkt a til punkt b. I dag er den moderne vognmand en fuldt integreret logistikpartner, fortæller Mogens Therkelsen, hvis virksomhed har specialiseret sig i transport af tempererede produkter til fremstilling af levnedsmidler og medicin. - Hvis man vil klare sig på europæisk plan, er det et overlevelseskriterium, at man finder nogle kerneområder, man specialiserer sig inden for. For det er nogle store konkurrenter, vi er oppe imod i Europa. Men får man etableret et internationalt set-up, så har man omvendt muligheden for at have hele Europa som sit marked, siger Mogens Therkelsen, der generelt ser positivt på den danske transportbranches fremtid. - Der er mange af de danske virksomheder, der har potentialet til at gøre det godt, men det kræver naturligvis, at man bliver ved med at udvikle sig som virksomhed. At både administrationen og chaufførerne er skarpe og står sammen om at levere et godt stykke arbejde. Man skal have forståelse for, at kunderne i dag - ud over en skarp pris - lægger vægt på høj kvalitet og ikke mindst præcision, siger Mogens Therkelsen, og bruger en af sine egne kunder som eksempel. - Vores kunde er en stor, international fødevareproducent. Og ved siden af, at vi kører med deres varer, står vi for lagerføring og styring, vi laver datokontrol, og så er vi opkoblet med otte af deres produktionssteder, så vi kan styre til- og fragang fra lageret. Vi er også med inde over, når de vælger emballageløsninger for at sikre, at kunden får den emballage, der giver den optimale transport, fortæller Mogens Therkelsen, hvis virksomhed leverer cirka en million paller gods rundt om i Europa hvert år. Derfor stilles der også større og større krav til de mennesker, der bliver ansat som chauffører hos H. P. Therkelsen. - Tidligere var kravene anderledes til vores chauffører. I dag skal en lastbilchauffør være god til at køre, fordi der efterhånden er så meget trafik på vejene. Han skal også være kunde-minded og i stand til at sætte sig ind i, hvad det er for en opgave, vi løser for kunden. Og så skal han frem for alt kunne noget med it. Der er masser af it-udstyr ude i førerhusene. Det overvåger alt det tekniske i lastbilen, er kommunikationsvejen hjem til og styrer køle- og fryseanlæggene i vognene. Det er ikke bare så lige til, siger Mogens Therkelsen. Følg med udviklingen Ifølge Mogens Therkelsen, der ud over at drive vognmandsvirksomhed også er formand for vognmændenes brancheorganisation ITD, har hovedparten af de danske transportvirksomheder et godt fundament at bygge fremtiden på. - I forhold til it og administration er vi godt kørende i Danmark, og det vil vi også være om ti år, hvis vi fortsat sørger for at følge med udviklingen. Det er ikke sikkert, at det er danske biler eller danske chauffører, der kører fragt mellem Aarhus og Holstebro. Men tør vi tænke anderledes og finde de ting, som vi skal specialisere os i. Vi lever op til at være en fuldt moderne logistikbranche, og så skal vi også nok få vores del af både de nationale og europæiske opgaver. december 2011 gods på vej 9

10 Fri distribution i EU i 2014? I dag begrænser EU s cabotageregler kørsel i andre EU-lande til tre ture på syv dage. Reglen står til at blive ophævet i 2014, og det giver nye muligheder for danske vognmænd. Direktør Michael Frihagen ser et stort potentiale på det europæiske marked, når cabotagereglerne ophæves. tekst Lone Folke Bendstrup grafik colourbox foto ANDERS brohus Ifølge direktør for logistikvirksomheden H. Daugaard A/S, Michael Frihagen, begrænser de nuværende cabotageregler virksomhedens arbejde betragteligt. - Vi har en del lastbiler registreret i Tjekkiet og Luxemborg, men vi kan stort set ikke bruge dem i Danmark, fordi tre ture på en uge er for lidt at disponere med, siger Michael Frihagen. I EU s hvidbog om transport fra 2011 fremgår det, at cabotage skal gives frit i Det vil betyde, at biler og chauffører kan køre ubegrænset i alle EU-lande. Kolossale muligheder Hos H. Daugaard A/S ser man frem til de nye reglers ikrafttræden, blandt andet fordi de frit vil kunne køre deres biler fra Tjekkiet og Luxemborg ind i alle EU-lande. - Fri cabotage vil give kolossale muligheder. Der kunne fx være potentiale i intern tysk distribution, fordi det er et massivt hjemmemarked, og landet grænser op til rigtig mange andre spændende markeder, siger Michael Frihagen, som mener, at danske vognmænd har meget at tilbyde Europa. - Vi er vant til skarp konkurrence, så vi har styr på vores omkostninger. Vi har udviklet vores it, vi er effektive og kan klare os med et minimalt antal medarbejdere, siger Michael Frihagen. Seniorøkonom Svend Torp Jespersen fra Copenhagen Economics mener, at cabotagereglerne i dag er en handelshindring på lige fod med kvoter på import. - Selvom en dansk vognmand er rigtig dygtig til en bestemt type transport, er der grænser for, hvor meget han må sælge i EU i dag. Og danske transportkøbere kan ikke købe al den transport, de ønsker, af udenlandske vognmænd, selvom de måtte være billigere og bedre. Dermed taber transportkøberne, fordi de ikke kan købe den specialiserede transport, som de har brug for. Så når cabotagen bliver givet fri, vil der være et væsentligt større marked også for de danske vognmænd, siger Svend Torp Jespersen. Cabotage Betegner indenrigsture med lastbiler i et fremmed land. Fx en tur fra Skagen til Aarhus med en tysk lastbil. Der er p.t. lovmæssige begrænsninger for, hvor mange cabotageture en lastbil må køre i EU landene, før den skal vende tilbage til sit oprindelsesland. Transporterer dit vigtigste gods: rentabiliteten. De laveste life cycle costs: takket være KRONE-kvalitet. Krone Skandinavien A/S Tlf gods på vej december 2011 Krone_Dänemark_Transinform_176x130_DU110110_PL.indd :29:55

11 Et godt kort på hånden Giv dine chauffører et af markedets mest effektive og sikreste kort på hånden du får mulighed for registrering af tankninger pr. vogn, købsbegrænsninger samt nemt overblik via vores internetløsning se Vælg mellem to typer kort: Dieselkort: Et Uno-X Dieselkort er meget enkelt. Med det kan du købe diesel på servicestationer og dieselanlæg i Danmark, Norge og Sverige samt tanke AdBlue på udvalgte anlæg. DieselServicekort Et Uno-X DieselServicekort kan lidt mere. Med dét kan der både købes diesel, AdBlue på udvalgte anlæg, vinterprodukter, smøreolie, autotilbehør og vask. Tillige kan broafgift på Storebælt og Øresund betales med et DieselServicekort. Vil du høre mere om fordelene ved at være transportkunde hos Uno-X? Ring Så enkelt som Uno-X Energi A/S Buddingevej 195, 2860 Søborg telefon _Kort-223x152-ITD.indd 1 02/11/ Transport og Logistik H.P. Therkelsen er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og serviceløsninger med speciale i landevejstransport overalt i Danmark. Hos H.P. Therkelsen lægger vi vægt på at være en logistikpartner, som styrker vore kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrker er blandt andet: Høj leveringssikkerhed Hurtig opfølgning 24/7 Faste kontaktpersoner Fleksibilitet Høj materiel standard Ærlighed/troværdighed Vore mere end 200 dedikerede medarbejdere er eksperter i blandt andet transport af temperaturfølsomme varer både frosne, kølede og ferske levnedsmidler, chokolade- og medicinalvarer samt industrigods. For os er enhver opgave af interesse, og vi sætter en ære i at levere den bedste kundeservice i ethvert kundeforhold. Kvalitet H.P. Therkelsen er som en af de få logistikoperatører i Europa certificeret i henhold til IFS-standarden. Fødevaresikkerheden optimeres herved, idet vores kvalitet og processer systematisk kontrolleres i forhold til markedets mest krævende standard. Da de store handelskæder i Europa i stigende grad stiller krav om IFS - certificering af deres leverandører, kan valget af H.P. Therkelsen som logistikpartner være med til at styrke vore kunders konkurrencemæssige fordel. Ønsker De at høre mere om den service vi kan tilbyde, er De velkommen til at kontakte os! H.P. Therkelsen A/S DK-6330 Padborg Tel december 2011 gods på vej 11

12 annonce En blomstrende forretning Et tætmasket distributionssystem med mange biler og fordelingsstationer over hele Europa er hemmeligheden bag Odensefirmaet Alex Andersen Ølunds succes. Skulle den danske transportvirksomhed Alex Andersen Ølund A/S vælge en sang til de ventende i telefonen, så ville klassikeren Køb blomster, køb blomster være et godt bud. I hvert fald har virksomheden, der startede i 1964 med en fragtrute og en mælkerute, specialiseret sig i transport af blomster rundt i hele Europa. Med Skandinavien som det primære marked. - Men vi ser nu ikke bare os selv som en transportvirksomhed. Vi ser os selv som vore kunders logistikpartner, siger administrerende direktør, Ib Andersen. - Eksempelvis kører vi for Dansk Supermarked. Når de bestiller en vare hos et gartneri, så henter vi varerne ind på vores nærmeste terminal og pakker varerne om, så de er klar til at sende ud til alle de butikker, der skal have blomster. Det gælder både gartnerier i ind- og udland, siger Ib Andersen. Virksomheden har pakketerminaler tre steder i Danmark, en i Holland, to i Sverige og en i Norge. Og de mange terminaler er en af forklaringerne på den Odensebaserede virksomheds succes. - Vi får hurtigt varerne ud til terminalerne og fordelt på vore mange biler. Det betyder, at blomsterne kommer hurtigt og effektivt ud i butikkerne. I Danmark og Sverige leverer vi ud til Alex Andersen Ølund A/S Antal ansatte: 495 Antal lastbiler: 190 Km. pr. år: Ca. 24 mio. Antal leveringer pr. år: Ca Gennemsnit pr. levering: 4,66 CC cont. butikkerne seks dage om ugen. Man skal huske på, at blomster er en ømtålelig last, så varerne skal frem, mens de er helt friske, siger Ib Andersen. Af samme grund har virksomheden etableret chaufførdepoter i henholdsvis tyske Osnabrück og svenske Eskilstuna. - Det er vigtigt, at bilerne ikke holder stille, når chaufførerne skal have deres hvil. Så for at overholde hviletiderne er vore chauffører i Tyskland ansat i par. Det foregår på den måde, at den ene chauffør kører til Danmark og læsser af. Her hviler han og kører så tilbage til Osnabrück. Her skifter chaufførerne plads. Den nye chauffør kører så til Holland og får læs på og kører tilbage til Osnabrück. Så hopper chaufføren, der har hvilet i mellemtiden, ind bag rattet. Og på den måde sikrer vi, at tingene når hurtigt frem, forklarer 39-årige Ib Andersen, der skynder sig at pointere, at gode og engagerede medarbejdere er et af virksomhedens største aktiver. - Uden medarbejdere, der er villige til at yde den optimale service hver gang, går det ikke. Der er utrolig hård konkurrence på området, så det er vigtigt, at vi er servicemindede og fleksible. Fleksibilitet i opgaveløsningen er vores mantra. Jeg plejer at sige, at alle opgaver kan løses. Det er udelukkende et spørgsmål om prisen, siger Ib Andersen.

13 DI: Transport = vækst Dansk Industri har lavet en mobilitetsstrategi, der rækker helt frem til Det er nemlig ikke et spørgsmål om, at det danske motorvejsnet skal udbygges. Det er blot et spørgsmål om hvornår. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation En sund vækst i det danske samfund ligger ikke overraskende Dansk Industri (DI) meget på sinde. For Michael Svane, der er direktør for DI Transport, er der en direkte sammenhæng mellem vækstudvikling og transport. - Alle beregninger viser, at der er en helt klar sammenhæng. Regnestykket viser soleklart, at en krone, der investeres i motorvej, kommer tilbage til samfundet igen, siger Michael Svane, der for ikke så længe siden kunne præsentere Dansk Industris mobilitetsstrategi. Den kommer med forslag til, hvordan og hvor Danmark frem til 2050 skal investere i at forbedre infrastrukturen. - Infrastrukturen sikrer ikke bare, at landet er bundet ordentligt sammen. Det skal også sikre, at vi har en ordentlig opkobling til resten af verden. Vores vision forsøger at give svaret på, hvad der skal til for, at vi som nation kan holde vækstmålet med en årlig vækst på to procent, siger Michael Svane. Han opfordrer regeringen til at nedsætte en mobilitetskommision, der skal tage stilling til, hvor der skal investeres og i hvilken rækkefølge. - Vi anerkender, at der ikke er penge til at lave alle investeringer nu og her. Så en kommission kunne tage udgangspunkt i vores vision og regne på, hvilke projekter der skal realiseres først. Det siger sig selv, at vi først og fremmest skal investere der, hvor væksten er. Vi skal i den sammenhæng huske, at det koster samfundet penge, hver gang der er trængsel og kø på vejene. Så jeg vil umiddelbart mene, at motorvejsnettet omkring hovedstaden og det jyske motorvejsbånd ville være to gode steder at starte, siger Michael Svane. Opgaver til mobilitetskommisionen 1. Kø problemer på motorvejene generelt 2. Effektiv øst-vest forbindelse - Kattegatbro eller ekstra forbindelse over Lillebælt? 3. Jyllandskorridoren - ny Hærvejsmotorvej eller udbygning af E45? Eller begge dele? Hver gang trafikken holder stille, så koster det samfundet penge. Derfor haster det med at få udbygget motorvejsnettet, mener Dansk Industri. Grænseoverskridende godstransport Region Syddanmark har lavet sit eget mobilitetsråd. Tæt samarbejde med de nordtyske regioner skaber vækst i Syddanmark og øget fokus på mobiliteten. tekst Brian Ravn Galsgaard/BRAG Kommunikation foto colourbox Regionsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), hilser Dansk Industris forslag om en mobilitetskommission velkomment. -Vi har vores eget mobilitetsråd i Region Syddanmark og har foreslået, at der dannes et landsdækkende råd, som kigger på helheden. Så det kan jeg da kun bakke op om, siger Carl Holst. Region Syddanmark arbejder tæt sammen med politikerne i Nordtyskland. - I første omgang var det sammen med Kiel, der har nogle kolossale økonomiske udfordringer, men nu orienterer vi os helt ned mod Hamborg, fortæller Carl Holst. Forklaringen på interessen for Tyskland er enkel. - Infrastruktur er en rammebetingelse for erhvervsmæssig vækst, og vores region var og er hårdt ramt af finanskrisen. Hvis vi vil vækste for alvor, så er vi nødt til at tænke lidt videre end til grænsen. Vi skal understøtte den grænseoverskridende transport, og det gør vi sammen med vore tyske kolleger. Jo flere vi er til at lægge pres de rigtige steder, desto bedre. Regnestykket er enkelt: Jo hurtigere godset kommer frem, desto større økonomisk vækst, siger Carl Holst. december 2011 gods på vej 13

14 annonce Længere på literen med Falck Sirius En lille lysindikator på instrumentbrættet hjælper chauffører med at køre mere effektivt og længere på literen. Bedre økonomi, færre skader, mindre slitage og brændstofforbrug. Fordelene ved at investere i moderne teknologi, som flådestyringssystemer, er til at få øje på. Det har transportbranchen så småt erkendt, og det mærker man blandt andet hos Falck Sirius. - Ja, det er rigtigt, at vi oplever en stigende interesse for Besparelse med Falck Sirius vores flådestyringssystem, fortæller Jan Ankersen, projektleder Brændstof 5-20 % hos Falck Sirius. Motorvedligeholdelse % Teknikken bag Falck Sirius er enkel. En lille lysindikator ved dæk % rattet måler chaufførernes kørsel. Pludselig opbremsning, kraftig acceleration eller hårde sving registreres med det samme og fortæller chaufførerne, hvordan de kører. På den måde hjælpes de til at køre så hensigtsmæssigt som muligt. Downtime % Det giver mindre slitage og færre skader på vognparken, og så sparer det millioner af liter brændstof hvert år. Der er tale om en investering, der som hovedregel er tjent hjem efter 6-12 måneder. I 2010 investerede transportvirksomheden Nobina i Falck Sirius. - Vi har været rigtig glade for systemet. For eksempel har vi reduceret brændstofforbruget med 8 procent, siger Michael Mikkelsen, teknisk leder i Nobina Danmark. Alle data registreres i en GPS-enhed, der sender oplysninger om, hvor køretøjer er lige nu, deres tidsforbrug og køreruter. Desuden sendes motorcomputerens oplysninger om brændstofforbrug og tomgang også til systemet. Alt sammen oplysninger, der giver overblik over hele vognparken, og som kan bruges til at optimere driften og reducere udgifterne. - Det, der gør Falck Sirius unikt, er, at systemet samler relevante data og skiller de unødige fra. Informationerne samler vi i overskuelige og brugervenlige rapporter, hvor du får overblik over kørselsadfærd, brændstoføkonomi, køreruter og tidsforbrug. Det gør det let for ledelsen at bruge og handle ud fra. Og så har vi stor erfaring med at lave løsninger, der er tilpasset din virksomheds behov, siger Jan Ankersen. annonce Vognmand på grøn energi Succesfulde erfaringer med logistikløsninger til biogasanlæg syd for grænsen har givet Janus Walz Vognmandsforretning blod på tanden nu venter Danmark forude. Tekst af Kalb & Løvbom Kommunikation Foto af Peter Bølling-Ladegaard Da Janus Walz i 2002 overtog faderens vognmandsforretning, drømte han ikke i sin vildeste fantasi om, at hans fremtid kom til at handle om grøn energi: Lige siden min bedstefar grundlagde forretningen i 1938, havde kerneforretningen primært handlet om transport af råmaterialer. For et par år siden åbnede der sig imidlertid et nyt marked med etablering af de mange biogasanlæg og her kommer vores spidskompetencer og mange års erfaring med logistikløsninger i spil. I dag leverer den snart 75-årige vognmandsforretning logistiske løsninger til både vindmølle- og biogasanlæg. Især tyskerne er begejstrede for Walz ydelser inden for området, og derfor samarbejder vognmandsforretningen med flere store biogasanlæg i Nordtyskland. Tyskland er langt foran Danmark, hvad biogasanlæg angår, og vi leverer logistiske løsninger til grøn energi i store dele af Nordtyskland. Vi har stor erfaring, fokus på kvalitet og mener derfor, at vi har noget særligt at byde på også når det gælder danske biogasanlæg. Rådgivning en naturlig del af pakken Spørger man kunderne, får man et klart svar på, hvorfor Janus Walz og hans 23 medarbejdere gør en forskel: Når vi gang på gang vælger at samarbejde med Janus Walz, er det, fordi vi får det, vi bliver lovet, og vi får det på kort tid, siger Jan Olaf, indehaver af Biogas Wiedingharde ved Neukirchen. Vi har ry for at have en anden vinkel og tilgang til tingene. Det skaber ofte nogle bedre og mere effektive løsninger, siger Janus Walz direktøren for den gamle vognmandsforretning, hvor man, ud over at være kvalitetsbevidst og leveringsdygtig, også sætter en ære i at rådgive kunderne professionelt og bruge det solide netværk til at nå i mål sammen med kunderne. Janus Walz Vognmandsforretning udfører logistiske opgaver; lige fra viden om jorddyrkning, indkøb af råvarer, til støbning af fundament og veje m.m. Leverer logistiske løsninger til bl.a. vejarbejde, byggeri, transport m.m. til hele Nordeuropa. Beskæftiger 23 medarbejdere 14 gods på vej december 2011

15 Selvfølgelig er du altid tilgængelig i felten, på farten og på kontoret. Og kører din forretning bare derudaf, følger vores løsning nemt med Medlemsrabat Spar op til 32,5 % Med Mobil Pro får du alt, hvad du skal bruge, i ét overskueligt abonnement. Fri intern tale til kollegerne, taletid, data og fri sms/ mms. Desuden kan hvert abonnement udvides med vores professionelle RenMobil-løsninger, som hjælper dig med at få det optimale ud af din mobil, din tid og dine penge. Ring og hør mere Tlf: erhverv Når du tegner dit nye abonnement på en FDE Foreningsaftale får du op til 32,5 % rabat. Jo længere abonnementsperiode, jo større rabat. Hos os får du rådgivning og hjælp til at bruge verden så brug os. 9164_foreningsann_FDE_223x311.indd 1 11/3/11 3:49 PM

16 Mændene på vejen Der bliver stadigt færre af dem - danske lastbilchauffører. Men de er der endnu! Hver dag trodser de stive regler - og indimellem også skæve blikke fra medtrafikanterne. De sørger for, at varerne kommer ud. Vi fik lov at forstyrre nogle af dem, mens de holdt hvil på en rasteplads på E45 i Østjylland. tekst brian ravn galsgaard/brag Kommunikation foto Ole Munksgaard Navn Jens Højbjerg Jensen (Gonzo), Ølgod Alder 47 år Kørt lastbil siden 1987 Navn Jens Bertelsen, Ringsted Alder 50 år Kørt lastbil siden Jeg har kørt eksport i mange år. Hele Europa, undtagen Italien. For der plyndrede man chaufførerne, dengang jeg startede. Så det har jeg aldrig turdet. Det var nogle dejlige år rundt i Europa, for når man kommer rundt på den måde, som vi gør, så oplever og ser man ting, som man ikke oplever som turist. - Egentlig er jeg udlært lastbilmekaniker, men efter nogle år blev det for kedeligt at gå på værkstedet. Jeg havde vel egentlig også altid drømt om at komme til at køre selv. Min far var chauffør, og som knægt fik jeg nogle gange lov til at køre med. Nu har jeg kørt i 25 år og har aldrig fortrudt, at jeg droppede værkstedet. Navn Mark Mogensen, Århus Alder 38 år Kørt Lastbil siden Jeg elsker friheden. Jeg har kun kørt indenrigs i nogle få måneder, men ellers har jeg kørt ti år i Sydeuropa og ti år i Nordeuropa, og det har været et frit liv med masser af eventyr. Jeg startede, fordi vi alle sammen kører lastbil i min familie. Eller kørte. Førhen var vi cirka 20 chauffører, når der var familiefest. Min far, min bedstefar, alle mine onkler og alle mine fætre. Nu er vi kun tre tilbage. Mange laver noget andet. 16 gods på vej december 2011

17 Navn Steen Trier Nielsen, Farsø Alder 55 år Kørt lastbil siden 1975 Navn Iver Kobborg, Odense Alder 51 år Kørt lastbil siden Længe! - Nogen gange skal man prøve noget nyt. Jeg havde kørt som falckmand i næsten 20 år og var kørt lidt sur i det. Jeg har altid været lidt fascineret af livet på landevejen, så da jeg fik chancen, slog jeg til. Jeg kan godt lide, at jeg er min egen herre, når jeg kører rundt derude. Jeg hører en masse musik. Og så er der god tid til at tænke i. - Egentlig ville jeg have været landmand, for jeg ville gerne have med dyr at gøre. Men jeg synes, at landmandslivet lød for ensomt. Man møder ikke så mange mennesker. Min far var kreaturhandler, og så begyndte jeg at køre med dyr for ham. Jeg har altid kørt med kreaturer og er glad for det. Det giver jo både mulighed for at have med dyr at gøre, og så kommer jeg rundt til en masse mennesker. Mine ture er ude på landet, hvor landmændene bor, så jeg kører rundt i den skønneste natur hele tiden. Det går nok lidt ud over min kone. For når hun vil ud at køre søndagstur, så er mit behov godt dækket. Navn Leif Andersen, Karise Alder 62 et halvt år Kørt lastbil siden 1969 Jeg kører lastbil, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg ville egentlig være stoppet her i efteråret. Men så tilbød firmaet mig en helt ny lastbil. Det kunne jeg jo ikke sige nej til. Jeg har altid kørt indenrigs, de sidste 35 år med foderstof, og været en af de heldige, der altid kom hjem at sove om aftenen. Det kan de ikke helt love mig længere. Så den nye bil er med køje. Og sengen er også redt op omme bagved. december 2011 gods på vej 17

18 Fordeling af godstransport i Danmark 1000 tons Lastbil Bane Skib I alt Lastbil 91% 91% 92% Bane 0,3% 0,3% 0,4% Skib 8% 9% 7% kilde: Statistikbanken Jernbanen er til store mængder og lange stræk I Danmark kører godstogene primært med kul, sand, korn, skrot, træ og visse kemikalier. Kilde: Statistikbanken. Den samlede godsmængde i Danmark er steget de seneste mange årtier. Men mængden af jernbanegods er ikke vokset. EU vil have mere gods over på jernbanerne. Spørgsmålet er, om det er rentabelt? tekst Lone Folke Bendstrup foto pressefoto, DB Schencker - Det er besnærende at tænke al godstransporten over på togene, for der er jernbaneskinner i det meste af Danmark. Men jernbanenettet ikke er lige fintmasket alle steder, og på mange strækninger er der kun et enkelt spor, siger seniorforsker hos DTU Transport Ole Kveiborg. Han mener, at samarbejde mellem vognmandsbranchen, banetransporten samt fly- og skibstransporten er nøglen til at få løst op for trængslen på de befærdede danske veje. I 2010 stod lastbiler for 92 procent af godstransporten i Danmark, mens togene udgjorde 0,4 procent. Ole Kveiborg tror ikke på, at det kan betale sig at udbygge banenettet i Danmark for at øge godsmængden på togene. - Det er dyrt at anlægge og drive baner. Derfor kræver det store investeringer for at opnå en effekt, der kan måles, og den effekt tvivler jeg på. Det er for besværligt, fordi godset alligevel skal omlæsses fra togene til lastbilerne. Danmark er bare for lille til omfattende national godstransport på jernbanen, siger Ole Kveiborg. Gennemgående godstog Mange udenlandske transportører benytter det danske banenet, når de kører transitgodstog gennem landet på vej til de øvrige skandinaviske lande eller kontinentet. Transportørerne betaler afgifter for at benytte de danske skinner. Han mener i øvrigt, at hvis man vil hjælpe miljøet og mindske trængslen på motorvejene, er der smartere og langt billigere måder at gøre det på end at udbygge jernbanenettet i Danmark. - Det kunne for eksempel være intelligent styring på vejene, der giver lastbilerne en anbefalet rute og hastighed i forhold til den aktuelle trafik. Det kunne også være flere modulvogntog, som minder om togene, da de har større volumen, men som bibeholder lastbilernes fleksibilitet, siger Ole Kveiborg. Ole Kveiborg anbefaler, at man skal se på jernbanegods i en international sammenhæng. Gods fra Danmark til udlandet giver god mening på jernbanerne, hvis der er store mængder at flytte. Det tager tid at koble containerne sammen med de andre i togsættet, så der skal mange containere til, før det kan betale sig. Ole Kveiborg nævner Femern Bælts jernbanespor som et eksempel på, at danske virksomheder i fremtiden får bedre mulighed for at koble gods på internationale godstog og gøre godstransport billigere, men forudsætningen er en kritisk masse. Et samarbejde Ole Kveiborg understreger, at det er kombinationen af tog, lastbiler, fly og skibe, der skal gøre transporten effektiv. Virksomhedene skal benytte det transportmiddel, der er smartest til godset og opgaven i øvrigt. - Vi har store godsmængder, og der er rigeligt gods til alle transportmidler. Derfor er det ikke konkurrence mellem transportmidlerne men nærmere et samarbejde, der er brug for, siger Ole Kveiborg. Bliv klogere med TØF foreningen med de bedste transportkonferencer kom og kig på TRANSPORT ØKONOMISKFORENING 18 gods på vej december 2011

19 annonce Hurtig transport høj sikkerhed Kim Johansen Transport Group er markedsledende inden for transporter af tidsfølsomt gods på det europæiske kontinent. Vi samarbejder med flyselskaber, pakkedistributører og speditionsvirksomheder, der har behov for hurtig og effektiv transport, og derfor stiller krav om præcision og høj leveringssikkerhed. Vores kernekompetencer er: Vi tilrettelægger et totalkoncept og leverer skræddersyede løsninger Vi har afdelinger i en lang række europæiske lande Vi råder over en flåde på over 350 lastbiler og 700 chauffører Vi har egne værkstedsfaciliteter i flere lande Vi har et stort netværk af chaufførhoteller Disse faktorer er med til at sikre, at vores lastbiler aldrig holder stille. Set-up Vores set-up med dobbelt så mange chauffører som lastbiler gør os i stand til at skifte chaufføren undervejs i trafikken. Det betyder, at mens en chauffør holder hvil, overtager den næste lastbilen og kører videre til den endelig destination. Det resulterer i en transporttid fra fx Oslo til Paris på blot 28 timer. For yderligere information kontakt os på: og vi kan hjælpe dig med at sammensætte den helt rigtige løsning for dine transporter. Læs mere om Kim Johansen Transport Group på Spar tid og penge når du skal over broen Kontakt vores salgsafdeling og få en erhvervsaftale Tlf storebaelt.dk 3920_ITD_annonce_K1.indd 1 10/27/11 4:03 PM december 2011 gods på vej 19

20

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Ugens transport. Færgerederi investerer i røgrensning. Fire skibe skal kunne skrubbe røgen ren for svovl. BUS-Nyhederne nummer 3 er med

Ugens transport. Færgerederi investerer i røgrensning. Fire skibe skal kunne skrubbe røgen ren for svovl. BUS-Nyhederne nummer 3 er med Ugens transport 1 Torsdag 27. juni til onsdag 3. juli 2013 - Nummer 21-2. årgang Færgerederi investerer i røgrensning Fire skibe skal kunne skrubbe røgen ren for svovl Læs mere på siderne 24 og 25 Chauffører

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv FREMSYNET Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv Annoncetillæg for NOVEMBER 2009 2 INDHOLD 3. Fremsynet 4. Netværk udvider

Læs mere

Ugens transport. Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang. Hansholm havn vil samle lokale kræfter.

Ugens transport. Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang. Hansholm havn vil samle lokale kræfter. Ugens transport 1 Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang Vognmand havde ubudne gæster i to weekender Læs mere side 7 og 9 Politiet opfordrer til at bruge alarmer Nogle alarmer

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

To messer konkurrerede om gæsternes gunst

To messer konkurrerede om gæsternes gunst Ugens transport 1 Torsdag 11. april til onsdag 17. april 2013 - Nummer 12-2. årgang Transportmesser - stor og lille I ugen efter påske havde to transportmesser premiere - den ene, største og kendte i Herning

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxibranchen truet af fallit. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2014-11. årgang Taxibranchen truet af fallit uden frikørsel side 6 Meninger i massevis Taxinyt er branchens frække hund og et forum fuld af statsministre.

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere