TL Sydvest Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TL Sydvest Beretning 2014"

Transkript

1 TL Sydvest Beretning 2014

2 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik blev et travlt år for TLs medlemmer. Der kom lidt mere gang i beskæftigelsen og der var heldigvis ikke helt så mange konkurser som året før. Der har været mulighed for at lave gode arrangementer for alle TL ere i sydvest og meget mere, men det vil vi komme ind på i kontorprotokollen som en skriftlig beretning jo er, med tal o s v. God læselyst- Faglige sager Igen i år haft rigtige mange faglige sager, som handler om, at en del arbejdsgivere ikke helt har forstået hvordan systemerne virker. Der har været et par der ikke helt forstod a-kasse lovgivningen og at der skal betales 3 g- dage, derfor har vi også hentet lovbefalede småpenge hjem til medlemmet. Det har været en blandet samling af forhandlinger. Vi har indgået en del senioraftaler hvor både arbejdsgiveren og medlemmet har haft en win-win situation. Vores medlemmer får lidt mindre arbejdstid og arbejdsgiveren beholder ekspertisen og erfaringen. Der har desværre også været usaglige opsigelser, barselsager, forkerte opsigelsesvarsler, manglende pensionsindbetalinger, manglende indbetaling af feriepenge og almindelig småsjusk med lønseddel o.s.v. Der har også været lidt konkurser i 2014, hvor medlemmer har fået pengene fra LG. I alt har vi hentet ,50 kr. hjem til medlemmer i lokale forhandlinger derudover kr. i LG som stor set handler om inddragelse af feriepenge. Lønudviklingen i TL sydvest Så kom der endelig hul på lønudvikling for afdelingens medlemmer, og man kan se at det går bedre igen. Der har været år hvor det ikke er gået helt så godt, men i år har TL sydvests medlemmer, inden for det private, haft en 2

3 lønstigning på 1,6% og de kommunale har måttet nøjes med 1%. De statsansatte, som vi jo ikke har så mange her i afdelingen, topper med 2,2%. I hele landet er TLs medlemmer på det private område steget med 1,7%, kommuner 1,1%, staten 0,9% Med en inflation på 0,5% i perioden, så er der reallønstigning til alle. Så vi er lidt bagefter, men vi er på vej. Efteruddannelse Det er vigtigt for TL medlemmer at lære nyt og til stadighed at udvikle sig og det er gået rigtig godt i 2014, her i TL Sydvest. De offentlig ansatte er gået i gang med at bruge deres kompetencefond med lidt videregående uddannelse f.eks i Gis og en enkelt har været i USA for at snuse til andre metoder og nye muligheder. Der er kommet hul på brug af de private kompetencefonde og en del af afdelingens medlemmer har benyttet sig at dette. Der har været en enkelt misforståelse omkring optjening af ferie ved kursusvirksomhed, men det blev ryddet af vejen. Klart, at det ikke går ud over feriedagene når man dygtiggør sig og samler ny viden. I den private overenskomst, der blev vedtaget i 2014, er det nu mulighed for at samle de 14 dages selvvalgt efteruddannelse i har ret til årlig, og ikke har fået brugt fra år til år, i alt 6 uger, så det giver mulighed for et længere uddannelsesforløb. Vi har fra afdelingen fået etableret en del efteruddannelse sammen med Erhvervsakademiet, eksempelvis en akademiuddannelse i Innovation, produkt- og produktion og et kursus i GPS og om hvordan det kan bruges i teknikerverdenen og CE- mærkning blev det også til. 3

4 Arbejdsskadesager Afdelingen har i 2014 haft mange arbejdsskadesager forbi kontoret. Kammeradvokaten besluttede, at Arbejdsskadestyrelsen skulle tage gamle afgørelser frem og vurdere dem på ny. Kammeradvokaten havde fundet ud af, at der var fejl i mange af de afgørelser som Arbejdsskadestyrelsen havde foretaget. Foruden at kigge på de sager som medlemmerne ønskede skulle genoptages, så har afdelingen også været inde over mange sager omkring medlemmer som har fået stress. Vi finder ikke det er i orden, at mange medlemmer bliver ramt af stress fordi de forsøger at passe deres arbejde, ved bl.a. at blive udsat for chikane og mobning. Vi ved godt, at Arbejdsskadestyrelsen principielt ikke vil anerkende sager omkring stress, men vi ved også, at de får flere og flere af anmeldelserne tilsendt, så må vi håbe at de snarest ændrer på deres procedurer og principper. Vi føler fra afdelingens side, at arbejdsgiveren har frit lejde til at behandle sine ansatte som han vil, uden at Arbejdsskadestyrelsen hjælper de stakler som bliver ramt af en dårlig ledelse og går ned med stress. Den nye sygedagpengereform trådte kraft den 1. juli 2014 Den nye sygedagpengereform betyder, at varighedsbegrænsningen forsvinder, og man er således sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Fremover skal kommunen dog allerede efter 5 måneder ind og vurdere den enkeltes mulighed for forlængelse af sygedagpengene. Hvis man ikke kan få forlænget sygedagpengene, så vil man i stedet overgå til et såkaldt jobafklarings-forløb med en ydelse svarende til kontanthjælp. Der har været en del sygdomsramte der har kontakter TL sydvest, for der er en del forvirring når en ny lov træder i kraft, og vi har været med som bisiddere til mange samtaler, for fire ører hører bedre end to. Hvis er du bange for, at sygdommen bliver af længere varighed, så kontakt straks afdelingen, så vi kan deltage som bisidder i de samtaler der er på jobcentret i forhold til at få forlænget sygedagpengene, eller om du efter 5 måneders sygdom ryger på en ydelse svarende til kontanthjælp. 4

5 Skolearbejde Vi har i alt i alt 7 skoler i vores afdeling. Rybners, EUC - syd i Haderslev og Sønderborg, Erhvervsakademiet i Esbjerg og Sønderborg, Ålborg universitet, Esbjerg og UC- sydvest i Haderslev hvor vi har studerende som uddannes til TL arbejdsområde. Vores skolekonsulent, Aino, har besøgt samtlige klasser for at fortælle de kommende TL medlemmer om de job der venter dem når de er færdig med at læse, hvad TL kan understøtte med i studietiden, så som rabat på bøger, studieture, kursus i praktikpladssøgning, fagtekniske kurser, studieteknik og meget mere. Vi har et rigtig godt samarbejde med alle vore skoler og deltager hvor det er muligt i Åben hus arrangementer, dimissioner og ved studiestart. TL-Sydvest har plads i samtlige uddannelsesudvalg og det er godt, at det er muligt for TLs medlemmer ude fra arbejdspladserne, at komme til at deltage i det arbejde og få dagligdagen ind i den daglig undervisning på skolerne. Det giver os i TL en unik chance for at følge med i de nyeste tendenser og undervisningsmetoder. Vi har plads i Erhvervsakademi Sydvests bestyrelse, hvor TLs afdelingsformand i 2014 er valgt til formand for skolen, for en 4 årige periode. Der har i 2014 været en del snak om, at de videregående uddannelser skulle dimensioneres fordi der blev uddannet for mange til arbejdsløshed, og den beslutning blev taget af folketinget i For TLs medlemmer, og i vores afdeling har det ramt designteknologerne som uddannes i Sønderborg og der er nu en kvote på 30 studerende. En anden af de uddannelser vi har i TL er multimediedesignere som bliver reduceret så der kan optages et dansk- og et udenlandshold i Esbjerg og et hold i Sønderborg. På alle andre af TL uddannelser er der frit optag og det er begrundet i at arbejdsløsheden er lille. 5

6 På landsplan er der et samarbejde medlem De danske Erhvervsakademier og i denne sammenhæng er TL Sydvest næstformand i den landsdækkende bestyrelse. Formålet med foreningen er at være en samlet stemme over for ministeriet og at samarbejde med arbejdsmarkedets parter, så vi uddanner til det arbejdsmarkeder der er og det der efterspørges. Lokalt har vi sagt ja til at være en del af det nye Rybners bestyrelse, hvor formålet er at samle alle ungdomsuddannelser under et Tag, én ledelse. Således lige meget om du ønsker at blive håndværker, student eller begge dele, så går du på Rybners i Esbjerg. Ideen er rigtig god, men det kræver selvfølgelig noget inden det hele bliver super godt. Men det er på vej. Nye studerende I 2014 så en ny uddannelse dagens lys. Det handler om byggemaneger, som er en 2 årig kortere, videregående uddannelse. Det er arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri, der har ønsket denne uddannelse, og det har TL på landsplan støttet op om. Det lykkes at få et hold studerende i Sønderborg og et hold studerende i Esbjerg på EA-sydvest. Det bliver spændende at følge disse nye medlemmer som Dansk Byggeri står og mangler og vi glæder os til i 2016 at byde dem velkommen på arbejdspladserne. Medlemsudvikling I TL sydvest er der mange som startede deres teknikerkarriere i 60erne, og de er ved at forlade arbejdsmarkedet i disse år. Ikke alle pensionister ønsker at forblive medlem af TL, hvad vi i bestyrelsen synes er ærgerligt. Vi har en meget aktiv seniorklub, der tilbyder mange spændende arrangementer, hvor man kan møde gamle kolleger og få inspiration, man kan bruge sit LO pluskort, deltage i alle afdelingens aktiviteter og der er jo også gruppeliv, lidt penge til de efterladte for kun 444 kr. om året. Vi er rigtig glade for vore seniorer, for at knytte fortid, nutid og fremtid sammen er vigtigt, og de er gode ambassadører for TL og faget. 6

7 Det er også utrolig dejligt, at de studerende melder sig ind i TL under deres studie. Desværre er det ikke alle der gennemfører uddannelserne, enten fordi nogle af de håndværkere der læser videre mangler det fysiske arbejde eller SU ikke slår til. Det kan desværre også ske, at en Teknisk Designer ikke får den ønskede praktikplads. Vi har da med glæde konstateret at langt de fleste studerende bliver som TLSydvest medlemmer efter studiet, nogle flytter til andre TL afdelinger, nogle læser videre, ganske få, men det sker, vælger TL fra. Desværre har vi også nogle medlemmer der hen over året er faldet for dagpengeretten og har stået uden forsørgelse. Vi har opfundet en særlig kondigen type til disse hårdt ramte Tlere og vi gør alt hvad det er menneskelig muligt for at hjælpe, men er man først røget ud af dagpenge systemet bliver man dobbelt ramt. Lad os håbe at det nye år 2015 retter op på den katastrofe. Medlemsudvikling Økonomi Vi har i afdelingen en ok økonomi, men i år har vi tæret rigtig meget på vores formue. Begrundelsen er, at vi har fået malet på kontoret i Exnersgade 37, fået nye gardiner og nye tæpper. Vi kommer derfor ud med et underskud på ca kr. Der er stadig mulighed for at lave spændene aktiviteter, som i kan se under 7

8 arrangementer, så gode og spændende ideer modtages gerne, også i Der er selvfølgelig også sparet og der hvor vi for alvor har sat ind i 2014, er på porto. Vi har skrottet vores portomaskine, sender næsten alt på mail og der hvor det er vigtigt at vi skal bruge det danske postvæsen, klistrer vi et frimærke på. Kort sagt, i vil, som medlemmer, modtage stort set alt over Internettet i fremtiden. Hele afdelingens regnskab kan ses og høres på generalforsamling den 3. marts 2015 i Esbjerg og på medlemsmødet den 5. marts 2015 i Rødekro. Her er det muligt at stille spørgsmål og komme med gode ideer m.m. Ny hjemmeside og PR I 2014 fik TL en ny hjemmeside og det betød også, at vi i TL Sydvest har fået en ny hjemmeside. Den er mere stram i sit udtryk og mere enkel. Vi synes i bestyrelsen at den har mistet noget at det lokale, men det er lykkes at få den databasse på, der handler om job i nærområdet, sådan lidt ned på siden samt hvilke aktiviteter man kan melde sig til lokalt. De lokale billeder og nyheder er kommet lidt længere ind på siden, men det arbejde vi på at få forbedret. I 2015 skal vi til stadighed arbejde med at forbedre siden, så den igen bliver spændende og der løbende kommer nyheder. Vi sender ikke den lille TLer fra afdelingen ud mere. Derimod har vi sendt 10 lokale nyhedsbreve ud til jer og en gang imellem en direkte mail, hvis vi finder der er noget som er meget målrettet til en bestem gruppe, eller hvis kurser eller andre arrangementer ikke er helt fyldt op. I 2014, efter sommer, har vi prøvet at sende en lille faglig konkurrence ud til jer. Vi synes, at det er flot at der hver gang er over 200 besvarelser på de faglige spørgsmål. Vi glæder os hver måned til at udtrække vinderne, det ikke er de store gevinster, men det giver os fra afdelingskontoret en legitim mulighed for at komme på små virksomhedsbesøg, så vi kan opgradere vores viden om arbejdspladserne. Vi har dog også været på almindelige virksomhedsbesøg, men dette er et lille supplement. Vi har ikke fået den store spalteplads i aviserne. Almindeligt, godt fagforeningsarbejde er ikke i højsæde i aviserne, men der har da været lidt om 8

9 store afskedigelsesrunder, uddannelsespolitik med mere, hvor de har fundet plads til TL- sydvest holdninger. Det er ikke nemt at komme i aviserne når vi bare opfører os ordentligt og ikke køber store annoncer. Vi har nu i 2014 oprettet to facebooksider TL Sydvest og TL Sydvest Jobopslag derudover har vi i afdelingen en LinkedIn profil, tjek om det er noget du kan bruge. Kontoret I år sagde vi farvel til Lene Jacobsen som valgte, efter 11 år, at prøve nye udfordringer. Lene fik nyt arbejde i HKs a-kasse og vi ønsker hende al mulig held og lykke. Vi ved at HKs medlemmer vil få stor glæde af hendes kompetencer. Det betyder at vi i TL sydvest har et nyt ansigt på banen. Tina Jepsen er blevet ansat fra oktober Hun har en uddannelse som socialrådgiver og kommer fra Varde kommune og skal tage sig af a-kasse opgaver. Vi er på kontoret allerede meget glade for vores nye kollega som kan tilføre os alle ny viden og som i helt sikkert også vil lære at kende som et kompetent og positivt menneske. Vi har også fået malet og fået nye gardiner på kontoret efter 15 år. Bestyrelsen mente, der trængte til en opfriskning og det er blevet helt fint. Kontoret i Exnersgade 37, Esbjerg er åben alle dag til kl 15 og torsdag til 17 og da også efter aftale. Kontoret på Skibsbroen 12, Aabenraa er åben ugens 4 første dage til kl. 15, dog mandag til kl 17, men også efter aftale. Vi er altid glade for i kommer forbi kontoerne. I år har vi haft besøg af ca medlemmer i løbet af året. 9

10 Forbundskontoret Der er i TL 9 afdelinger fordelt over hele landet, hvor vi har den nære medlemskontakt og tager sig af de lokale fag- og uddannelsespolitiske opgaver. Vi har et godt bagland i TLs forbundskontor, som tager sig af de sager, hvor vi kører fast. I TL Sydvest sætter vi en ære i at løse opgaverne så tæt på medlemmer og arbejdsgivere som muligt, men det sker, at det ikke lader sig gøre og så overlader vi de faglige sager til vores kolleger i København, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Konkurser og inddragelse af skyldig løn med mere er overladt til vore kolleger på forbundskontoret, som har den fornødne kompetence lige netop i den specialviden. Det er os lokalt, der hjælper med alle de komplicerede papirer, men slåskampen med LG (Lønmodtagernes garantifond) er overladt til dem. Hvis uheldet er ude og en virksomhed går konkurs, er det også i forbundet pengene lånes. Indtil de kommer fra LG. Det er i forbundet vi lokal kan trække på specialviden i alle konkrete sager. Lokalt samarbejde I 2014 skulle der vælges ny formand i LO Esbjerg, Billund og Vejen da Ernst Åskov gik på pension og fra TL Sydvest blev vi enige om at vi havde den helt rigtige kandidat til Jobbet. Vi bød derfor ind med Anita Halgreen, som har været lokalformand i TL Esbjerg. Anita har en kæmpe viden, er en dygtig taler og har den helt rigtig bredde for hele fagbevægelsen. Desværre for LO var der ikke helt stemmer nok til TLs kandidat. 3F havde også en kandidat, Brian Lyst og da de var de fleste, blev det Brian, selv om at Anita gjorde det langt bedst på dagen. 10

11 Nu er det Brian der står i spidsen for det Lokale LO arbejdet i Esbjerg, Billund, Vejen og TL har en plads i bestyrelsen og vi har fået et rigtig godt samarbejde med Brian. Vi er også en del af LO Sønderjylland, hvor vi deltager i generalforsamlingen og er meget glade for de arrangementer vi får tilbudt. TL Sydvest, ved Johanne, er blevet udpeget de næste 4 år, til Syddanmarks Vækstfora, hvorfra der sendes mange millioner ud til efteruddannelse, uddannelser og virksomheder der tænker nyt for at skabe arbejdspladser. Samarbejdet med de andre fagforeninger går også rigtig godt og vi er med i Co samarbejdet lokalt og arbejder meget gerne på tværs. Eksempelvis har vi igen stået i lufthavnen i foråret, med en bod sammen med de andre, for at få en snak med de der arbejder på platformene, eller tager flyet til Stavanger eller Aberdeen. Vi er medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling og det giver mulighed for at TL medlemmer kan deltage i spændende aktiviteter som bliver udbudt. Vi samarbejder til alle sider for at sikre os, at TL Sydvests medlemmer får så mange mugligheder for gode arbejdsforhold og oplevelser som mulig. Tillidsvalgte Det er meget vigtigt for en afdeling som TL Sydvest, at vi har rigtig mange frivillige til at være TL repræsentant ude på arbejdspladsen, at der er en medlemmerne kan gå til, enten det handler om lokale problemer, oplysning om rettighed og muligheder eks. efteruddannelse Det kan også være arbejdsmiljøproblemer og så videre. Uden alle de frivillige der giver en hånd for at være med til at skabe en bedre arbejdsplads, ville vi være skidt stillet, så, en stor tak til jer. Vi har i afdelingen 43 tillidsrepræsentanter, 27 arbejdsmiljørepræsentanter. På hjemmesiden kan I finde netop de der er på jeres arbejdsplads. Vi holder 2 årlige lokale kurser for afdelingens aktive, som er rigtig godt besøgt. 11

12 Vi har i år måttet sige farvel til nogle dygtige tillidsrepræsentanter. Så vi er lidt bag efter i forhold til det mål vi har, men vi er på vej. En enkelt er gået på pension og et par stykker har fået nye arbejdspladser, men det betyder der er kommet nye til som allerede har kastet sig over TR uddannelsen. Der er flere tillidsrepræsentanter i afdelingens område der er gået i gang med en lederuddannelse. Men ud over den store skare af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, er der hele 7, der på virksomheder uden TR, har sagt ja til at være kontaktperson til afdelingen og fra afdelingen er der en pæn stor skare der deltager i de faglige netværk i forbundet, Audiologiassistenterne, Brand og Redning, Energibranchen, Form og Textil, IT og elektronik, Kommunaludvalget, Landinspektører, Produktionsteknologer, Statsudvalget og Ung i TL. Det er flot at TL Sydvests medlemmer udfører et flot stykke frivilligt arbejde. Find dem og deres brancher på hjemmesiden. Arrangementer I 2014 har vi gennemført 101 arrangementer med i alt 2080 deltagere. Der er blevet bagt brød og set på sommerspil, der blev hørt om arveret og lært om DS1090. Seniorerne havde foredrag om Astrid Lindgren og der har været hele 3 LinkedIn kurser. Der har været kursus for tillidsvalgt, CE mærkning, virksomhedsbesøg DS SM, entrepriseret for praktikere. Og så har der, ikke at forglemme, været Tall Ships Races hvor 150/200 fik mulighed for at besøge det spanske skib Atyla, og meget mere. Et enkelt arrangement er blevet udsat til 2015, nemlig en studietur for alle medlemme til Hamborg. Der var lavet et rigtig spændende program, men der var desværre for lidt tilmeldte, så vi prøver igen at udbyde turen. 12

13 A-kasse og udbetalinger I skrivende stund er det endnu ikke opgjort hvor meget, der er udbetalt gennem a-kassen i 2014, men det ligger på ca. 45 millioner kr. her i afdelingen fordelt på de forskellige ydelser, der udbetales via a-kassen. Arbejdsmarkedsydelsen, der blev indført i januar 2014, giver en slags forlænget dagpengeret på nedsat ydelse. Det vil sige, at når dagpengeretten ophører efter 2 år, så har man mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse i 13 til 65 uger afhængig af hvornår retten til dagpenge ophører. Ydelsen er 80 eller 60 % af højeste dagpengesats afhængig af om man er forsøger eller ej. Arbejdsmarkedsydelsen ophører , men flere partier har i 2014 indgået forlig om en ny ydelse, der skal afløse arbejdsmarkedsydelsen, når den ophører. Denne nye ydelse er på samme vilkår som arbejdsmarkedsydelsen, men skal udbetales af kommunen i stedet for af a-kassen blev også det år, hvor vi fik en ny beskæftigelsesreform. Reformen træder i kraft løbende fra og 2 år frem og indeholder elementer, om tidligere aktiveringstilbud til ledige og større fokus på kvaliteten og relevansen af tilbuddene, flere samtaler, jobrettet uddannelse til erstatning for selvvalgt uddannelse, sygdomsdagpenge (hvor a-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom i stedet for at man får sygedagpenge fra kommunen) og flere andre ting, som man kan orientere sig nærmere om på tl.dk. Ledighed med mere Oliepriserne faldt sidst på året og det betød, at der kom en del opsigelser, fordi der var mistet ordrer. En af vore store virksomheder, Semco, var ude i opsigelser i hele tre omgange, og vi har fået nogle af dem der arbejdede i Norge tilbage til afdelingen, hvor de nu er klar til at tilbyde deres arbejdskraft lokalt. 13

14 Derudover er der en del tilpasninger i virksomhederne omkring os, men når TL medlemmer bliver opsagt, går det ofte stærkt, så er er de i gang igen i en ny virksomhed. For øjeblikket har vi 119 ledige i afdelingen fordelt på alle uddannelsesgrupper og fordelt over hele afdelingens geografi. Vi har i afdelingen en jobdatabase, som ledige og de som ønsker jobskifte kan tilmelde sig og oplyse om uddannelse, kompetencer, viden og ønsker til et nyt job. Når en arbejdsgiver ringer, formidler vi job og prøver at finde den helt rigtig match. Der er rigtig mange af TL Sydvests medlemmer, der er kommet i nye job i år og har haft mod til at flytte arbejdsplads, og vi har haft mange kontrakter til gennemsyn. Der har været enkelte skønhedsfejl som i de fleste tilfælde bliver rettet. Vi har i alt i år tjekket 75 kontrakter, så der er et par stykker hver uge. Det er dejligt med nye job. Der er på Tl Sydvests hjemmeside mulighed for at se nye job i området og der er også en ny job portal for hele landet. Er du mere til Facebook kan du tilmelde dig TL Sydvest Jobopslag Forbundsarbejde Vi har fra afdelingen også deltaget i forbundsarbejdet i Afdelingsformanden sidder i FU (forretningsudvalget), vi har 2 medlemmer af HB (Hovedbestyrelsen) afdelingsformand Johanne og næstformanden Dieter Jessen. Derudover er Bodil Sejer fra Esbjerg kommune forbundets kritiske revisor og hun sidder og holder øje med, at TL central bruger pengene i overensstemmelse med HBs beslutninger. 14

15 Det giver tryghed, at der er vestjyske øjne på den opgave. Johanne er formand for FPU (fagpolitiskudvalg) og har haft en finger med i overenskomstforhandlingerne på det private område i foråret Det blev desværre til besøg ved forligsmanden for Tekniq, Byggeri og Tekstil. De øvrige overenskomster kom pænt i hus. Der kom desværre en lille skønhedsplet ind i disse overenskomster som kaldes funktionsløn. Det ser ikke ud til at det har haft en større betydning for TL medlemmer endnu, men vi skal holde øje med det. Det gode ved de nye overenskomster er, at det ikke er muligt at udskrive TL medlemmer af overenskomster, da alle nye uddannelser til og med professions bachelorer nu er nævnt, så arbejdsgiverene behøver ikke at være i tvivl, alle er omfattet. Der er rigtig mange der gør en stor indsats i TL på landsplan, se listen på hjemmesiden. Repræsentantskabsmøde /kongres Lørdag den 25. oktober 2014 tog 20 delegerede fra afdelingen en tur til Odense for at gøre midtvejsstatus på TL arbejde mellem de ordinære kongresser. Der blev afleveret en flot beretning fra Forbundsformand Gita Gruning, og derefter var der workshop om TLernes arbejdsliv og jobindhold og nogle gode snakke om hvor vi som medlemmer ser arbejdsopgaverne bevæger sig hen. Vi var inden workshopperne blevet inspireret af 3 spændende indlæg fra en EU- politiker, en arbejdsgiver og LOs næstformand. Der kom mange kloge og inspirerende meninger, som hovedbestyrelsen skal arbejde videre med. Der blev også sendt en udtalelse til politikerne om, at der skal styr på dagpengeretten og optjeningsretten. 15

16 Det var en af de delegerede fra TL sydvest der fik skærpet udtalelsen, rigtig flot arbejde fra tillidsrepræsentant Niels Peter fra Esbjerg forsyning. Desværre har politikerne ikke rettet ind endnu. Men da vores forbundsformand havde rundet de 65 år (hun blev i øvrigt udnævnt til æresmedlem af TL) og ønskede at gå af som forbundsformand, var der valg af ny forbundsformand. Der var to kandidater. Århus formanden Dorthe Hindborg og Odense formanden Lone Engberg Thomsen. Det blev Lone Engbjerg Thomsen der blev valgt til ny forbundsformand, og hun står nu i spidsen for TL. Stort tillykke fra TL Sydvest. Afslutning Det har været et spændende år i TL Sydvest. Vi har været ude på virksomhederne 107 gange og der har været masser af aktiviteter, hvor i som medlemmer har bakket fantastisk op. Der har været gode job til TL medlemmer, og selv om der til stadighed har været afskedigelser i 2014, er der også kommet nye job til og det er positivt. De privatansatte har 2014 bragt en ny overenskomst med sig på godt og ondt, med muligheder som vi skal lære at bruge optimalt som Tlere. I 2015 bliver det de offentlige overenskomst der skal fornyes, og det bliver spændende. Der er ofte i skak snak om hvorvidt det er en fordel at have de hvide eller de sorte brikker, men bare man bruger de små grå, så går det nok! Intet er jo sort eller hvidt, ej heller i fagforeningsarbejde. 16

17 Det har også i 2014 været vigtig for TL Sydvest at være med til at skabe gode løsninger, når der er opstået problemer og vi vil gerne, at der skabes spændende mulighed for jer medlemmer, og det kan vi kun gøre sammen. Derfor vil vi fra bestyrelsen i TL Sydvest opfordre til, at i tager en kollega under armen og møder talstærkt op til generalforsamling, tirsdag den 3. marts 2015 og til medlemsmødet torsdag den 5. marts Tak for Vi glæder os til at se Jer i 2015 På bestyrelsens vegne Johanne Gregersen 17

18 Indbydelse til Generalforsamling den 3. marts 2015 Generalforsamlingen afholdes på Hotel Britannia, Torvegade Esbjerg, kl til spisning. Generalforsamlingen starter kl Dagsorden 1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning v/ afdelingsformand Johanne Gregersen Herunder fremlæggelse af bestyrelsens vision for år Regnskab og status v/lene Paulsen 4. Behandling af indkomne forslag der ønskes indbragt for hovedbe styrelsen 5. Behandling af indkomne forslag der ønskes indbragt for bestyrel sen 6. Valg af følgende tillidshverv: a) Valg af næstformand (for 2 år) Dieter Jessen modtager genvalg b) Valg af kasserer (for 2 år) Lene Paulsen modtager genvalg c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Ove Boe Jan Strunge Bodil Sejer 18

19 Dagsorden fortsat: d) Valg af bestyrelsessuppleanter (for 1 år) Torben Hviid Madsen Henning Jensen Brian Skytte Laursen e) Valg af 1 revisor (for 2 år) Lars Jacobsen f) Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) John Graversgaard g) Valg af delegerede Valg af suppleanter for de under g) valgte delegerede 7. Orientering om forbundets arbejde v/lone Engberg Thomsen 8. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen i TL SydVest 19

20 Indbydelse til Medlemsmøde den 5. marts 2015 på Rødekro Kro, Vestergade 2, Rødekro kl til spisning, medlemsmødet starter kl Program 1. Spændende foredrag af Steen Jørgensen Steen Jørgensen fra Historiecenter Dybbøl Banke fortæller om Dybbøl Mølle og Krigen 1864, samt de mennesker, der oplevede krigen på nærmeste hold. En levende fortælling der tager udgangspunkt i dagbøger og breve fra tiden. 2. Bestyrelsens beretning v/ afdelingsformand Johanne Gregersen Herunder fremlæggelse af bestyrelsens vision for år Regnskab og status v/lene Paulsen 4. Debat 5. Eventuelt TL Sydvest, Esbjerg TL Sydvest, Esbjerg Exnersgade 37 Skibbroen Esbjerg 6200 Aabenraa Tlf Tlf Tekst: TL Sydvest v/johanne Gregersen Fotos: TL Sydvests medlemmer Copyright: Materialet må gerne kopieres, videregives eller på anden måde anvendes af 3. part med tydelig kildeangivelse. 20

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere