TL Sydvest Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TL Sydvest Beretning 2014"

Transkript

1 TL Sydvest Beretning 2014

2 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik blev et travlt år for TLs medlemmer. Der kom lidt mere gang i beskæftigelsen og der var heldigvis ikke helt så mange konkurser som året før. Der har været mulighed for at lave gode arrangementer for alle TL ere i sydvest og meget mere, men det vil vi komme ind på i kontorprotokollen som en skriftlig beretning jo er, med tal o s v. God læselyst- Faglige sager Igen i år haft rigtige mange faglige sager, som handler om, at en del arbejdsgivere ikke helt har forstået hvordan systemerne virker. Der har været et par der ikke helt forstod a-kasse lovgivningen og at der skal betales 3 g- dage, derfor har vi også hentet lovbefalede småpenge hjem til medlemmet. Det har været en blandet samling af forhandlinger. Vi har indgået en del senioraftaler hvor både arbejdsgiveren og medlemmet har haft en win-win situation. Vores medlemmer får lidt mindre arbejdstid og arbejdsgiveren beholder ekspertisen og erfaringen. Der har desværre også været usaglige opsigelser, barselsager, forkerte opsigelsesvarsler, manglende pensionsindbetalinger, manglende indbetaling af feriepenge og almindelig småsjusk med lønseddel o.s.v. Der har også været lidt konkurser i 2014, hvor medlemmer har fået pengene fra LG. I alt har vi hentet ,50 kr. hjem til medlemmer i lokale forhandlinger derudover kr. i LG som stor set handler om inddragelse af feriepenge. Lønudviklingen i TL sydvest Så kom der endelig hul på lønudvikling for afdelingens medlemmer, og man kan se at det går bedre igen. Der har været år hvor det ikke er gået helt så godt, men i år har TL sydvests medlemmer, inden for det private, haft en 2

3 lønstigning på 1,6% og de kommunale har måttet nøjes med 1%. De statsansatte, som vi jo ikke har så mange her i afdelingen, topper med 2,2%. I hele landet er TLs medlemmer på det private område steget med 1,7%, kommuner 1,1%, staten 0,9% Med en inflation på 0,5% i perioden, så er der reallønstigning til alle. Så vi er lidt bagefter, men vi er på vej. Efteruddannelse Det er vigtigt for TL medlemmer at lære nyt og til stadighed at udvikle sig og det er gået rigtig godt i 2014, her i TL Sydvest. De offentlig ansatte er gået i gang med at bruge deres kompetencefond med lidt videregående uddannelse f.eks i Gis og en enkelt har været i USA for at snuse til andre metoder og nye muligheder. Der er kommet hul på brug af de private kompetencefonde og en del af afdelingens medlemmer har benyttet sig at dette. Der har været en enkelt misforståelse omkring optjening af ferie ved kursusvirksomhed, men det blev ryddet af vejen. Klart, at det ikke går ud over feriedagene når man dygtiggør sig og samler ny viden. I den private overenskomst, der blev vedtaget i 2014, er det nu mulighed for at samle de 14 dages selvvalgt efteruddannelse i har ret til årlig, og ikke har fået brugt fra år til år, i alt 6 uger, så det giver mulighed for et længere uddannelsesforløb. Vi har fra afdelingen fået etableret en del efteruddannelse sammen med Erhvervsakademiet, eksempelvis en akademiuddannelse i Innovation, produkt- og produktion og et kursus i GPS og om hvordan det kan bruges i teknikerverdenen og CE- mærkning blev det også til. 3

4 Arbejdsskadesager Afdelingen har i 2014 haft mange arbejdsskadesager forbi kontoret. Kammeradvokaten besluttede, at Arbejdsskadestyrelsen skulle tage gamle afgørelser frem og vurdere dem på ny. Kammeradvokaten havde fundet ud af, at der var fejl i mange af de afgørelser som Arbejdsskadestyrelsen havde foretaget. Foruden at kigge på de sager som medlemmerne ønskede skulle genoptages, så har afdelingen også været inde over mange sager omkring medlemmer som har fået stress. Vi finder ikke det er i orden, at mange medlemmer bliver ramt af stress fordi de forsøger at passe deres arbejde, ved bl.a. at blive udsat for chikane og mobning. Vi ved godt, at Arbejdsskadestyrelsen principielt ikke vil anerkende sager omkring stress, men vi ved også, at de får flere og flere af anmeldelserne tilsendt, så må vi håbe at de snarest ændrer på deres procedurer og principper. Vi føler fra afdelingens side, at arbejdsgiveren har frit lejde til at behandle sine ansatte som han vil, uden at Arbejdsskadestyrelsen hjælper de stakler som bliver ramt af en dårlig ledelse og går ned med stress. Den nye sygedagpengereform trådte kraft den 1. juli 2014 Den nye sygedagpengereform betyder, at varighedsbegrænsningen forsvinder, og man er således sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Fremover skal kommunen dog allerede efter 5 måneder ind og vurdere den enkeltes mulighed for forlængelse af sygedagpengene. Hvis man ikke kan få forlænget sygedagpengene, så vil man i stedet overgå til et såkaldt jobafklarings-forløb med en ydelse svarende til kontanthjælp. Der har været en del sygdomsramte der har kontakter TL sydvest, for der er en del forvirring når en ny lov træder i kraft, og vi har været med som bisiddere til mange samtaler, for fire ører hører bedre end to. Hvis er du bange for, at sygdommen bliver af længere varighed, så kontakt straks afdelingen, så vi kan deltage som bisidder i de samtaler der er på jobcentret i forhold til at få forlænget sygedagpengene, eller om du efter 5 måneders sygdom ryger på en ydelse svarende til kontanthjælp. 4

5 Skolearbejde Vi har i alt i alt 7 skoler i vores afdeling. Rybners, EUC - syd i Haderslev og Sønderborg, Erhvervsakademiet i Esbjerg og Sønderborg, Ålborg universitet, Esbjerg og UC- sydvest i Haderslev hvor vi har studerende som uddannes til TL arbejdsområde. Vores skolekonsulent, Aino, har besøgt samtlige klasser for at fortælle de kommende TL medlemmer om de job der venter dem når de er færdig med at læse, hvad TL kan understøtte med i studietiden, så som rabat på bøger, studieture, kursus i praktikpladssøgning, fagtekniske kurser, studieteknik og meget mere. Vi har et rigtig godt samarbejde med alle vore skoler og deltager hvor det er muligt i Åben hus arrangementer, dimissioner og ved studiestart. TL-Sydvest har plads i samtlige uddannelsesudvalg og det er godt, at det er muligt for TLs medlemmer ude fra arbejdspladserne, at komme til at deltage i det arbejde og få dagligdagen ind i den daglig undervisning på skolerne. Det giver os i TL en unik chance for at følge med i de nyeste tendenser og undervisningsmetoder. Vi har plads i Erhvervsakademi Sydvests bestyrelse, hvor TLs afdelingsformand i 2014 er valgt til formand for skolen, for en 4 årige periode. Der har i 2014 været en del snak om, at de videregående uddannelser skulle dimensioneres fordi der blev uddannet for mange til arbejdsløshed, og den beslutning blev taget af folketinget i For TLs medlemmer, og i vores afdeling har det ramt designteknologerne som uddannes i Sønderborg og der er nu en kvote på 30 studerende. En anden af de uddannelser vi har i TL er multimediedesignere som bliver reduceret så der kan optages et dansk- og et udenlandshold i Esbjerg og et hold i Sønderborg. På alle andre af TL uddannelser er der frit optag og det er begrundet i at arbejdsløsheden er lille. 5

6 På landsplan er der et samarbejde medlem De danske Erhvervsakademier og i denne sammenhæng er TL Sydvest næstformand i den landsdækkende bestyrelse. Formålet med foreningen er at være en samlet stemme over for ministeriet og at samarbejde med arbejdsmarkedets parter, så vi uddanner til det arbejdsmarkeder der er og det der efterspørges. Lokalt har vi sagt ja til at være en del af det nye Rybners bestyrelse, hvor formålet er at samle alle ungdomsuddannelser under et Tag, én ledelse. Således lige meget om du ønsker at blive håndværker, student eller begge dele, så går du på Rybners i Esbjerg. Ideen er rigtig god, men det kræver selvfølgelig noget inden det hele bliver super godt. Men det er på vej. Nye studerende I 2014 så en ny uddannelse dagens lys. Det handler om byggemaneger, som er en 2 årig kortere, videregående uddannelse. Det er arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri, der har ønsket denne uddannelse, og det har TL på landsplan støttet op om. Det lykkes at få et hold studerende i Sønderborg og et hold studerende i Esbjerg på EA-sydvest. Det bliver spændende at følge disse nye medlemmer som Dansk Byggeri står og mangler og vi glæder os til i 2016 at byde dem velkommen på arbejdspladserne. Medlemsudvikling I TL sydvest er der mange som startede deres teknikerkarriere i 60erne, og de er ved at forlade arbejdsmarkedet i disse år. Ikke alle pensionister ønsker at forblive medlem af TL, hvad vi i bestyrelsen synes er ærgerligt. Vi har en meget aktiv seniorklub, der tilbyder mange spændende arrangementer, hvor man kan møde gamle kolleger og få inspiration, man kan bruge sit LO pluskort, deltage i alle afdelingens aktiviteter og der er jo også gruppeliv, lidt penge til de efterladte for kun 444 kr. om året. Vi er rigtig glade for vore seniorer, for at knytte fortid, nutid og fremtid sammen er vigtigt, og de er gode ambassadører for TL og faget. 6

7 Det er også utrolig dejligt, at de studerende melder sig ind i TL under deres studie. Desværre er det ikke alle der gennemfører uddannelserne, enten fordi nogle af de håndværkere der læser videre mangler det fysiske arbejde eller SU ikke slår til. Det kan desværre også ske, at en Teknisk Designer ikke får den ønskede praktikplads. Vi har da med glæde konstateret at langt de fleste studerende bliver som TLSydvest medlemmer efter studiet, nogle flytter til andre TL afdelinger, nogle læser videre, ganske få, men det sker, vælger TL fra. Desværre har vi også nogle medlemmer der hen over året er faldet for dagpengeretten og har stået uden forsørgelse. Vi har opfundet en særlig kondigen type til disse hårdt ramte Tlere og vi gør alt hvad det er menneskelig muligt for at hjælpe, men er man først røget ud af dagpenge systemet bliver man dobbelt ramt. Lad os håbe at det nye år 2015 retter op på den katastrofe. Medlemsudvikling Økonomi Vi har i afdelingen en ok økonomi, men i år har vi tæret rigtig meget på vores formue. Begrundelsen er, at vi har fået malet på kontoret i Exnersgade 37, fået nye gardiner og nye tæpper. Vi kommer derfor ud med et underskud på ca kr. Der er stadig mulighed for at lave spændene aktiviteter, som i kan se under 7

8 arrangementer, så gode og spændende ideer modtages gerne, også i Der er selvfølgelig også sparet og der hvor vi for alvor har sat ind i 2014, er på porto. Vi har skrottet vores portomaskine, sender næsten alt på mail og der hvor det er vigtigt at vi skal bruge det danske postvæsen, klistrer vi et frimærke på. Kort sagt, i vil, som medlemmer, modtage stort set alt over Internettet i fremtiden. Hele afdelingens regnskab kan ses og høres på generalforsamling den 3. marts 2015 i Esbjerg og på medlemsmødet den 5. marts 2015 i Rødekro. Her er det muligt at stille spørgsmål og komme med gode ideer m.m. Ny hjemmeside og PR I 2014 fik TL en ny hjemmeside og det betød også, at vi i TL Sydvest har fået en ny hjemmeside. Den er mere stram i sit udtryk og mere enkel. Vi synes i bestyrelsen at den har mistet noget at det lokale, men det er lykkes at få den databasse på, der handler om job i nærområdet, sådan lidt ned på siden samt hvilke aktiviteter man kan melde sig til lokalt. De lokale billeder og nyheder er kommet lidt længere ind på siden, men det arbejde vi på at få forbedret. I 2015 skal vi til stadighed arbejde med at forbedre siden, så den igen bliver spændende og der løbende kommer nyheder. Vi sender ikke den lille TLer fra afdelingen ud mere. Derimod har vi sendt 10 lokale nyhedsbreve ud til jer og en gang imellem en direkte mail, hvis vi finder der er noget som er meget målrettet til en bestem gruppe, eller hvis kurser eller andre arrangementer ikke er helt fyldt op. I 2014, efter sommer, har vi prøvet at sende en lille faglig konkurrence ud til jer. Vi synes, at det er flot at der hver gang er over 200 besvarelser på de faglige spørgsmål. Vi glæder os hver måned til at udtrække vinderne, det ikke er de store gevinster, men det giver os fra afdelingskontoret en legitim mulighed for at komme på små virksomhedsbesøg, så vi kan opgradere vores viden om arbejdspladserne. Vi har dog også været på almindelige virksomhedsbesøg, men dette er et lille supplement. Vi har ikke fået den store spalteplads i aviserne. Almindeligt, godt fagforeningsarbejde er ikke i højsæde i aviserne, men der har da været lidt om 8

9 store afskedigelsesrunder, uddannelsespolitik med mere, hvor de har fundet plads til TL- sydvest holdninger. Det er ikke nemt at komme i aviserne når vi bare opfører os ordentligt og ikke køber store annoncer. Vi har nu i 2014 oprettet to facebooksider TL Sydvest og TL Sydvest Jobopslag derudover har vi i afdelingen en LinkedIn profil, tjek om det er noget du kan bruge. Kontoret I år sagde vi farvel til Lene Jacobsen som valgte, efter 11 år, at prøve nye udfordringer. Lene fik nyt arbejde i HKs a-kasse og vi ønsker hende al mulig held og lykke. Vi ved at HKs medlemmer vil få stor glæde af hendes kompetencer. Det betyder at vi i TL sydvest har et nyt ansigt på banen. Tina Jepsen er blevet ansat fra oktober Hun har en uddannelse som socialrådgiver og kommer fra Varde kommune og skal tage sig af a-kasse opgaver. Vi er på kontoret allerede meget glade for vores nye kollega som kan tilføre os alle ny viden og som i helt sikkert også vil lære at kende som et kompetent og positivt menneske. Vi har også fået malet og fået nye gardiner på kontoret efter 15 år. Bestyrelsen mente, der trængte til en opfriskning og det er blevet helt fint. Kontoret i Exnersgade 37, Esbjerg er åben alle dag til kl 15 og torsdag til 17 og da også efter aftale. Kontoret på Skibsbroen 12, Aabenraa er åben ugens 4 første dage til kl. 15, dog mandag til kl 17, men også efter aftale. Vi er altid glade for i kommer forbi kontoerne. I år har vi haft besøg af ca medlemmer i løbet af året. 9

10 Forbundskontoret Der er i TL 9 afdelinger fordelt over hele landet, hvor vi har den nære medlemskontakt og tager sig af de lokale fag- og uddannelsespolitiske opgaver. Vi har et godt bagland i TLs forbundskontor, som tager sig af de sager, hvor vi kører fast. I TL Sydvest sætter vi en ære i at løse opgaverne så tæt på medlemmer og arbejdsgivere som muligt, men det sker, at det ikke lader sig gøre og så overlader vi de faglige sager til vores kolleger i København, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Konkurser og inddragelse af skyldig løn med mere er overladt til vore kolleger på forbundskontoret, som har den fornødne kompetence lige netop i den specialviden. Det er os lokalt, der hjælper med alle de komplicerede papirer, men slåskampen med LG (Lønmodtagernes garantifond) er overladt til dem. Hvis uheldet er ude og en virksomhed går konkurs, er det også i forbundet pengene lånes. Indtil de kommer fra LG. Det er i forbundet vi lokal kan trække på specialviden i alle konkrete sager. Lokalt samarbejde I 2014 skulle der vælges ny formand i LO Esbjerg, Billund og Vejen da Ernst Åskov gik på pension og fra TL Sydvest blev vi enige om at vi havde den helt rigtige kandidat til Jobbet. Vi bød derfor ind med Anita Halgreen, som har været lokalformand i TL Esbjerg. Anita har en kæmpe viden, er en dygtig taler og har den helt rigtig bredde for hele fagbevægelsen. Desværre for LO var der ikke helt stemmer nok til TLs kandidat. 3F havde også en kandidat, Brian Lyst og da de var de fleste, blev det Brian, selv om at Anita gjorde det langt bedst på dagen. 10

11 Nu er det Brian der står i spidsen for det Lokale LO arbejdet i Esbjerg, Billund, Vejen og TL har en plads i bestyrelsen og vi har fået et rigtig godt samarbejde med Brian. Vi er også en del af LO Sønderjylland, hvor vi deltager i generalforsamlingen og er meget glade for de arrangementer vi får tilbudt. TL Sydvest, ved Johanne, er blevet udpeget de næste 4 år, til Syddanmarks Vækstfora, hvorfra der sendes mange millioner ud til efteruddannelse, uddannelser og virksomheder der tænker nyt for at skabe arbejdspladser. Samarbejdet med de andre fagforeninger går også rigtig godt og vi er med i Co samarbejdet lokalt og arbejder meget gerne på tværs. Eksempelvis har vi igen stået i lufthavnen i foråret, med en bod sammen med de andre, for at få en snak med de der arbejder på platformene, eller tager flyet til Stavanger eller Aberdeen. Vi er medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling og det giver mulighed for at TL medlemmer kan deltage i spændende aktiviteter som bliver udbudt. Vi samarbejder til alle sider for at sikre os, at TL Sydvests medlemmer får så mange mugligheder for gode arbejdsforhold og oplevelser som mulig. Tillidsvalgte Det er meget vigtigt for en afdeling som TL Sydvest, at vi har rigtig mange frivillige til at være TL repræsentant ude på arbejdspladsen, at der er en medlemmerne kan gå til, enten det handler om lokale problemer, oplysning om rettighed og muligheder eks. efteruddannelse Det kan også være arbejdsmiljøproblemer og så videre. Uden alle de frivillige der giver en hånd for at være med til at skabe en bedre arbejdsplads, ville vi være skidt stillet, så, en stor tak til jer. Vi har i afdelingen 43 tillidsrepræsentanter, 27 arbejdsmiljørepræsentanter. På hjemmesiden kan I finde netop de der er på jeres arbejdsplads. Vi holder 2 årlige lokale kurser for afdelingens aktive, som er rigtig godt besøgt. 11

12 Vi har i år måttet sige farvel til nogle dygtige tillidsrepræsentanter. Så vi er lidt bag efter i forhold til det mål vi har, men vi er på vej. En enkelt er gået på pension og et par stykker har fået nye arbejdspladser, men det betyder der er kommet nye til som allerede har kastet sig over TR uddannelsen. Der er flere tillidsrepræsentanter i afdelingens område der er gået i gang med en lederuddannelse. Men ud over den store skare af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, er der hele 7, der på virksomheder uden TR, har sagt ja til at være kontaktperson til afdelingen og fra afdelingen er der en pæn stor skare der deltager i de faglige netværk i forbundet, Audiologiassistenterne, Brand og Redning, Energibranchen, Form og Textil, IT og elektronik, Kommunaludvalget, Landinspektører, Produktionsteknologer, Statsudvalget og Ung i TL. Det er flot at TL Sydvests medlemmer udfører et flot stykke frivilligt arbejde. Find dem og deres brancher på hjemmesiden. Arrangementer I 2014 har vi gennemført 101 arrangementer med i alt 2080 deltagere. Der er blevet bagt brød og set på sommerspil, der blev hørt om arveret og lært om DS1090. Seniorerne havde foredrag om Astrid Lindgren og der har været hele 3 LinkedIn kurser. Der har været kursus for tillidsvalgt, CE mærkning, virksomhedsbesøg DS SM, entrepriseret for praktikere. Og så har der, ikke at forglemme, været Tall Ships Races hvor 150/200 fik mulighed for at besøge det spanske skib Atyla, og meget mere. Et enkelt arrangement er blevet udsat til 2015, nemlig en studietur for alle medlemme til Hamborg. Der var lavet et rigtig spændende program, men der var desværre for lidt tilmeldte, så vi prøver igen at udbyde turen. 12

13 A-kasse og udbetalinger I skrivende stund er det endnu ikke opgjort hvor meget, der er udbetalt gennem a-kassen i 2014, men det ligger på ca. 45 millioner kr. her i afdelingen fordelt på de forskellige ydelser, der udbetales via a-kassen. Arbejdsmarkedsydelsen, der blev indført i januar 2014, giver en slags forlænget dagpengeret på nedsat ydelse. Det vil sige, at når dagpengeretten ophører efter 2 år, så har man mulighed for at få arbejdsmarkedsydelse i 13 til 65 uger afhængig af hvornår retten til dagpenge ophører. Ydelsen er 80 eller 60 % af højeste dagpengesats afhængig af om man er forsøger eller ej. Arbejdsmarkedsydelsen ophører , men flere partier har i 2014 indgået forlig om en ny ydelse, der skal afløse arbejdsmarkedsydelsen, når den ophører. Denne nye ydelse er på samme vilkår som arbejdsmarkedsydelsen, men skal udbetales af kommunen i stedet for af a-kassen blev også det år, hvor vi fik en ny beskæftigelsesreform. Reformen træder i kraft løbende fra og 2 år frem og indeholder elementer, om tidligere aktiveringstilbud til ledige og større fokus på kvaliteten og relevansen af tilbuddene, flere samtaler, jobrettet uddannelse til erstatning for selvvalgt uddannelse, sygdomsdagpenge (hvor a-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom i stedet for at man får sygedagpenge fra kommunen) og flere andre ting, som man kan orientere sig nærmere om på tl.dk. Ledighed med mere Oliepriserne faldt sidst på året og det betød, at der kom en del opsigelser, fordi der var mistet ordrer. En af vore store virksomheder, Semco, var ude i opsigelser i hele tre omgange, og vi har fået nogle af dem der arbejdede i Norge tilbage til afdelingen, hvor de nu er klar til at tilbyde deres arbejdskraft lokalt. 13

14 Derudover er der en del tilpasninger i virksomhederne omkring os, men når TL medlemmer bliver opsagt, går det ofte stærkt, så er er de i gang igen i en ny virksomhed. For øjeblikket har vi 119 ledige i afdelingen fordelt på alle uddannelsesgrupper og fordelt over hele afdelingens geografi. Vi har i afdelingen en jobdatabase, som ledige og de som ønsker jobskifte kan tilmelde sig og oplyse om uddannelse, kompetencer, viden og ønsker til et nyt job. Når en arbejdsgiver ringer, formidler vi job og prøver at finde den helt rigtig match. Der er rigtig mange af TL Sydvests medlemmer, der er kommet i nye job i år og har haft mod til at flytte arbejdsplads, og vi har haft mange kontrakter til gennemsyn. Der har været enkelte skønhedsfejl som i de fleste tilfælde bliver rettet. Vi har i alt i år tjekket 75 kontrakter, så der er et par stykker hver uge. Det er dejligt med nye job. Der er på Tl Sydvests hjemmeside mulighed for at se nye job i området og der er også en ny job portal for hele landet. Er du mere til Facebook kan du tilmelde dig TL Sydvest Jobopslag Forbundsarbejde Vi har fra afdelingen også deltaget i forbundsarbejdet i Afdelingsformanden sidder i FU (forretningsudvalget), vi har 2 medlemmer af HB (Hovedbestyrelsen) afdelingsformand Johanne og næstformanden Dieter Jessen. Derudover er Bodil Sejer fra Esbjerg kommune forbundets kritiske revisor og hun sidder og holder øje med, at TL central bruger pengene i overensstemmelse med HBs beslutninger. 14

15 Det giver tryghed, at der er vestjyske øjne på den opgave. Johanne er formand for FPU (fagpolitiskudvalg) og har haft en finger med i overenskomstforhandlingerne på det private område i foråret Det blev desværre til besøg ved forligsmanden for Tekniq, Byggeri og Tekstil. De øvrige overenskomster kom pænt i hus. Der kom desværre en lille skønhedsplet ind i disse overenskomster som kaldes funktionsløn. Det ser ikke ud til at det har haft en større betydning for TL medlemmer endnu, men vi skal holde øje med det. Det gode ved de nye overenskomster er, at det ikke er muligt at udskrive TL medlemmer af overenskomster, da alle nye uddannelser til og med professions bachelorer nu er nævnt, så arbejdsgiverene behøver ikke at være i tvivl, alle er omfattet. Der er rigtig mange der gør en stor indsats i TL på landsplan, se listen på hjemmesiden. Repræsentantskabsmøde /kongres Lørdag den 25. oktober 2014 tog 20 delegerede fra afdelingen en tur til Odense for at gøre midtvejsstatus på TL arbejde mellem de ordinære kongresser. Der blev afleveret en flot beretning fra Forbundsformand Gita Gruning, og derefter var der workshop om TLernes arbejdsliv og jobindhold og nogle gode snakke om hvor vi som medlemmer ser arbejdsopgaverne bevæger sig hen. Vi var inden workshopperne blevet inspireret af 3 spændende indlæg fra en EU- politiker, en arbejdsgiver og LOs næstformand. Der kom mange kloge og inspirerende meninger, som hovedbestyrelsen skal arbejde videre med. Der blev også sendt en udtalelse til politikerne om, at der skal styr på dagpengeretten og optjeningsretten. 15

16 Det var en af de delegerede fra TL sydvest der fik skærpet udtalelsen, rigtig flot arbejde fra tillidsrepræsentant Niels Peter fra Esbjerg forsyning. Desværre har politikerne ikke rettet ind endnu. Men da vores forbundsformand havde rundet de 65 år (hun blev i øvrigt udnævnt til æresmedlem af TL) og ønskede at gå af som forbundsformand, var der valg af ny forbundsformand. Der var to kandidater. Århus formanden Dorthe Hindborg og Odense formanden Lone Engberg Thomsen. Det blev Lone Engbjerg Thomsen der blev valgt til ny forbundsformand, og hun står nu i spidsen for TL. Stort tillykke fra TL Sydvest. Afslutning Det har været et spændende år i TL Sydvest. Vi har været ude på virksomhederne 107 gange og der har været masser af aktiviteter, hvor i som medlemmer har bakket fantastisk op. Der har været gode job til TL medlemmer, og selv om der til stadighed har været afskedigelser i 2014, er der også kommet nye job til og det er positivt. De privatansatte har 2014 bragt en ny overenskomst med sig på godt og ondt, med muligheder som vi skal lære at bruge optimalt som Tlere. I 2015 bliver det de offentlige overenskomst der skal fornyes, og det bliver spændende. Der er ofte i skak snak om hvorvidt det er en fordel at have de hvide eller de sorte brikker, men bare man bruger de små grå, så går det nok! Intet er jo sort eller hvidt, ej heller i fagforeningsarbejde. 16

17 Det har også i 2014 været vigtig for TL Sydvest at være med til at skabe gode løsninger, når der er opstået problemer og vi vil gerne, at der skabes spændende mulighed for jer medlemmer, og det kan vi kun gøre sammen. Derfor vil vi fra bestyrelsen i TL Sydvest opfordre til, at i tager en kollega under armen og møder talstærkt op til generalforsamling, tirsdag den 3. marts 2015 og til medlemsmødet torsdag den 5. marts Tak for Vi glæder os til at se Jer i 2015 På bestyrelsens vegne Johanne Gregersen 17

18 Indbydelse til Generalforsamling den 3. marts 2015 Generalforsamlingen afholdes på Hotel Britannia, Torvegade Esbjerg, kl til spisning. Generalforsamlingen starter kl Dagsorden 1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning v/ afdelingsformand Johanne Gregersen Herunder fremlæggelse af bestyrelsens vision for år Regnskab og status v/lene Paulsen 4. Behandling af indkomne forslag der ønskes indbragt for hovedbe styrelsen 5. Behandling af indkomne forslag der ønskes indbragt for bestyrel sen 6. Valg af følgende tillidshverv: a) Valg af næstformand (for 2 år) Dieter Jessen modtager genvalg b) Valg af kasserer (for 2 år) Lene Paulsen modtager genvalg c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Ove Boe Jan Strunge Bodil Sejer 18

19 Dagsorden fortsat: d) Valg af bestyrelsessuppleanter (for 1 år) Torben Hviid Madsen Henning Jensen Brian Skytte Laursen e) Valg af 1 revisor (for 2 år) Lars Jacobsen f) Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) John Graversgaard g) Valg af delegerede Valg af suppleanter for de under g) valgte delegerede 7. Orientering om forbundets arbejde v/lone Engberg Thomsen 8. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen i TL SydVest 19

20 Indbydelse til Medlemsmøde den 5. marts 2015 på Rødekro Kro, Vestergade 2, Rødekro kl til spisning, medlemsmødet starter kl Program 1. Spændende foredrag af Steen Jørgensen Steen Jørgensen fra Historiecenter Dybbøl Banke fortæller om Dybbøl Mølle og Krigen 1864, samt de mennesker, der oplevede krigen på nærmeste hold. En levende fortælling der tager udgangspunkt i dagbøger og breve fra tiden. 2. Bestyrelsens beretning v/ afdelingsformand Johanne Gregersen Herunder fremlæggelse af bestyrelsens vision for år Regnskab og status v/lene Paulsen 4. Debat 5. Eventuelt TL Sydvest, Esbjerg TL Sydvest, Esbjerg Exnersgade 37 Skibbroen Esbjerg 6200 Aabenraa Tlf Tlf Tekst: TL Sydvest v/johanne Gregersen Fotos: TL Sydvests medlemmer Copyright: Materialet må gerne kopieres, videregives eller på anden måde anvendes af 3. part med tydelig kildeangivelse. 20

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere