Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriveguide Plan, Kultur og Teknik"

Transkript

1 Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

2 Indholdsfortegnelse ❶ Holdning... 3 ❷ Brevets opbygning de fire A er... 5 ❸ Layout og overblik... 7 ❹ De og du vi og jeg... 9 ❺ Formuleringen ❻ Skjulte udsagnsord ❼ Bisætninger ❽ Ordvalg ❾ Retskrivning ❿ Mailkultur og -politik... 21

3 Kære medarbejder Plan, Kultur og Teknik administrerer love og regler, som er vedtaget af Folketinget, EU og Byrådet. Regler, som ofte stiller krav til borgerne og virksomhederne. Vi er et meget bredt politikområde, og området berører stort set alle borgere i Varde Kommune. Borgeren er i centrum for vores arbejde, og det er vigtigt, at borgeren oplever dette fokus, uanset hvad den konkrete sag handler om. Det er væsentligt, at borgerne opfatter kommunen som en fagligt velfunderet og saglig virksomhed. Vi ønsker, at vores skriftsprog både internt og eksternt er præcist, enkelt, venligt, vedkommende, objektivt og forståeligt. Det er et spørgsmål om talent og inspiration, tror mange. Det er det også men ikke kun. For det handler også om at arbejde med sit sprog: At skrive, så det er til at forstå. At skrive, så det er interessant at læse. Vi må sætte os i modtagerens sted, når vi skriver. Det gælder ordvalg, retskrivning og sætningsopbygning, men tonen i brevet har også betydning for, om modtageren forstår og accepterer indholdet. Med andre ord skal vi skrive venligt, klart og i et moderne og forståeligt dansk. De ti vigtigste grundregler står på de følgende sider. Der er ikke en facitliste i skriveguiden, for i sidste ende er sproget nemlig den enkelte medarbejders. Det samme er arbejdet med det. Både bøvlet og glæden. Sproget i eksemplerne kan sikkert blive endnu bedre. Sprog er levende og forandrer sig hele tiden. Alle i Plan, Kultur og Teknik skal derfor være med til at forbedre og udvikle vores skriftlige kommunikation. Vi håber med denne lille skriveguide at kunne give et værktøj til at optimere vores samspil med borgerne i Varde Kommune. Med disse ord ønsker jeg alle en god arbejdslyst i processen med forbedring af den skriftlige kommunikation. Bent Peter Larsen Direktør 1

4 Eksempler - 1 Teknik og Miljø har ikke modtaget opgørelsen over din virksomheds nøgletal (vand-, energi- og elforbrug) for Hvis du har sendt dokumentationen rettidigt, må den være bortkommet undervejs. Jeg beder dig snarest kontakte mig, så vi i fællesskab kan få sagen afklaret. Hvis du ikke har kunnet overholde den fastsatte frist, bør du i egen interesse sende dokumentationen så hurtigt som muligt og senest den 1. marts Hvis du er i tvivl om kravene til opgørelsen, beder vi dig inden 10 dage henvende dig til os for at få en aftale om, hvordan vi kan hjælpe dig. Dette betyder, at du har pligt til at aflevere spildolie til ESØ (Renovationsselskabet ESØ 90 I/S). Du kan imidlertid søge om fritagelse. Læs herom i regulativ for erhvervsaffald, punkt Jeg vedlægger en kopi af regulativet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 7994 xxxx. 2

5 ❶ Holdning Vi betragter borgere og virksomheder som ansvarsfulde, troværdige og ligeværdige personer, og det signalerer vi i brevets ordvalg. Vi skriver let, venligt og direkte. Vi sætter os i modtagerens sted og er derfor opmærksomme på modtagerens behov for f.eks. mere information. Vi hjælper med information og vejledning inden for de områder, hvor vi er myndighed. Vi giver oplysning om, hvor modtageren kan få mere hjælp. 3

6 Eksempler - 2 Efter udvalgsbeslutning Afslag på ansøgning om dispensation fra bebyggelsesprocent fra 25 % til 35 % for ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde Udvalget for Plan og Teknik behandlede din ansøgning om dispensation den 17. februar Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes i, at tilbygning af et anneks vil overskride den vedtagne bebyggelsesprocent på 25 % væsentligt. Kommunen har ikke tidligere givet dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten i lokalplansområdet. Du kan klage over denne afgørelse til Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Xxxxx Xxxxxx på telefon 7994 xxxx. Uden udvalgsbeslutning Afslag på ansøgning om byggetilladelse for ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde Team Byggeri og Ejendomme har behandlet din anmodning om byggetilladelse til tilbygning af 20 m 2 anneks på ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde. Vi besluttede at give dig afslag på din ansøgning. Afslaget begrundes i, at tilbygning af et anneks vil overskride den vedtagne bebyggelsesprocent på 25 % væsentligt. Kommunen har ikke tidligere givet dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten i lokalplansområdet. Du kan klage over denne afgørelse til Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig. 4

7 ❷ Brevets opbygning - de fire A er Vi starter med anledningen til, at vi henvender os. Så følger sagens kerne, det vi vil meddele, og som har størst betydning for modtageren. Hvis der er en afgørelse, kommer den her. Først herefter kommer en begrundelse så kort som mulig. Og andre væsentlige ting. Brug kun fagord, fagudtryk og fremmedord, hvor det er nødvendigt for præcisionen. Det kan være nødvendigt at forklare betydningen af et fagord. Det afhænger af hvem, der er modtageren se punkt ❽. Vi afslutter brevet med at oplyse, hvem modtageren kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål, eller hvis han ønsker at klage. Brug af du eller De - Se punkt ❹. 5

8 Eksempler 3 Til formand og kasserer i idrætsforeninger, klubber, børne- og ungdomskorps m.v. i Varde Kommune Kultur og Fritid Bytoften Varde Tlf Nye regler for tilskud pr. 1. januar 2014 Kultur og Fritid har taget hul på et nyt tilskudsår, og der er sket en mindre justering af medlemstilskuddet. I løbet af foråret bliver der igen arrangeret kurser for foreningens bestyrelse. Tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge Folkeoplysningsudvalget besluttede på et af de sidste møder i 2013, at medlemstilskuddet skulle stige fra 105 kr. til 110 kr. pr. medlem under 25 år. 5. januar 2014 Sagsbehandlers navn Direkte tlf xxxx Journalnr. xxxxx/xx Sagsnr. xx/xxxxx Regler og ansøgningsskema er derfor rettet og vedlagt dette brev. Ansøgning om medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse skal sendes til Kultur og Fritid senest den 1. april 2014 sammen med et godkendt og revideret regnskab. Tilskud til egne eller lejede lokaler og udendørsanlæg Reglerne for lokaletilskud til egne eller lejede foreningslokaler er uændret i Vi vedlægger også dette ansøgningsskema. Flere oplysninger Har I spørgsmål til dette brev eller spørgsmål generelt til vores tilskudsregler, er I altid velkomne til at kontakte os. Læs også vores hjemmeside på under Kultur og Fritid. Der kan I finde flere oplysninger om tilskuddet til foreninger. Husk også, at vi skal have besked, hvis I skifter jeres kasserer eller formand. Venlig hilsen Xxxxxx xxxxxxxxxxx Foreningsmedarbejder Bilag Regler for tilskud til fritidsaktiviteter 6

9 ❸ Layout og overblik Vi understreger hverken overskrifter eller ord Alle breve skrives i Gill Sans MT pitch 12 Brevet starter altid med en overskrift i fed skrift. Der er ikke punktum efter en overskrift. Vi bruger aktive overskrifter. Med få ord signalerer vi essensen af brevets indhold. Deloverskrifter signalerer overgang til nyt emne. Start med 2 bløde linjeskift (hold Shift nede og tryk Enter). Overskrifterne er fremhævet med fed og efterfulgt af ét blødt linjeskift. Vi anvender ét almindeligt linjeskift til et nyt afsnit (tryk Enter). Vigtige enkeltheder fremhæver vi med fed eller kursiv, eventuelt venstrestillet i fritstillet linje. Kursiv bruges især til at fremhæve lovtekst. Vi kan fremhæve med punktopstilling enten med punkt, tal eller tekst. Punkterne skal helst rykkes helt ud til venstre. Underskriften skriver vi venstrestillet to linjeskift fra selve brevteksten. Derefter tre linjeskift til underskriverens navn efterfulgt af et linjeskift til underskriverens titel, som skrives med stort forbogstav. Bilag anbringer vi nederst på sidste side - fremhævet med fed. Kopi anbringer vi efter bilag - fremhævet med fed. Brevskabelonen indsætter automatisk sidenummer højrestillet i sidefoden. Brevskabelonen indsætter automatisk oplysninger om afsender i højre side af brevet. Vi bruger det lange datoformat, f.eks. 14. marts

10 Eksempler - 4 Plan og Byg har den 19. februar 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til at anvende festfyrværkeri ved Tistrup Skole i forbindelse med indvielsen af den nye multiplads. Brand & Redning giver tilladelse til at anvende fyrværkeri ved indvielsen på betingelse af, at vilkårene i fyrværkeribekendtgørelsen bliver overholdt. Læs bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om fyrværkeri. LAG VARDE er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne. LAG (den Lokale AktionsGruppe) er støttet af Fødevareministeriet og EU og er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet Vi beder dig anmelde de ønskede aktiviteter inden for Natura 2000-området. Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Varde Kommune har engageret landskabsarkitekterne Moos+Looft ApS til opgaven med at udarbejde et skitseforslag til projektet. Moos+Loft foretager derfor en registrering af de eksisterende forhold fredag den 4. april Team Miljø indskærper, at du kun må have fem biler stående. Skriv ikke: Det indskærpes, at 8

11 ❹ du og De - vi og jeg Varde Kommune, Plan, Kultur og Teknik Første gang omtaler vi os selv som Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik, Kultur og Fritid, Teknik og Miljø, Musik- og Billedskolen, Plan og Byg og Drift. Senere i brevet kan vi variere med Team Miljø, vi eller jeg. Derimod bruger vi aldrig man. Vi bruger den officielle virksomhedsbetegnelse, når vi præsenterer virksomheden, f.eks. i en brochure eller rapport. Vi skriver du, når vi henvender os til modtageren, medmindre modtageren selv skriver De til os. En virksomhed betegner vi ved virksomhedens navn, eventuelt varieret med forkortet navn, virksomheden eller du. Du kan bruge jeg i sætninger med beder og henstiller. Kommunen, teamet eller afdelingen indskærper, påbyder og politianmelder. Vi begrænser brugen af passiv. 9

12 Eksempler - 5 Du har i ansøgningen om tilladelse til udvidelse af dit dyrehold skrevet, at en del af dine udspredningsarealer ligger i Esbjerg Kommune. Derfor har Esbjerg Kommune haft din ansøgning til udtalelse, og de har givet afslag på benyttelse af mark 10A som udspredningsareal. Varde Kommune kan ikke ændre denne afgørelse. Du klager endvidere over, at vi ikke kan give tilladelse til udvidelsen inden sommerferien. Vi kan imidlertid først behandle ansøgningen, når vi har modtaget alle oplysningerne. Skriv ikke: Opmærksomheden henledes på, at ansøgningsmaterialet skal være i overensstemmelse med Olie- og benzinudskilleren skal være tilmeldt kommunens tømningsordning og skal tømmes mindst en gang årligt. Det følger af Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Eller Jævnfør Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 10

13 ❺ Formuleringen Skriv let og nutidigt og ikke med næsen i sky Anledningen til brevet fortæller vi i en eller flere sætninger for sig, helst i et selvstændigt afsnit i starten af brevet. Vi bruger klare signalord til at forbinde brevets afsnit, f.eks. endvidere, imidlertid, dog, ligeledes, i øvrigt. Vi undgår indholdstomme og tunge sætninger som Det skal bemærkes, at Opmærksomheden henledes på, at Det kan oplyses, at Stram op Fjern overflødige og selvfølgelige oplysninger. Henvisning til hjemmel skubbes bagud i en selvstændig sætning. Indled med en af følgende tekster: Jævnfør Det står i Læs 11

14 Eksempler - 6 Overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven Undersøgelse af olieforurening Hvis den dispensation, Varde Kommune gav i 2012, ikke længere er aktuel, kan du søge en ny. Ønsker din virksomhed fortsat at aflevere spildolie til Avista Oil Danmark skal I søge om dispensation fra Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Skriv ikke: Virksomheden har ikke fritagelse for benyttelsespligten til aflevering af spildolie til Avista Oil Danmark. I har ikke undersøgt omfanget af problematiske stoffer i spildevandet. Du skal rydde op på grunden inden 14. april Eller skriv virksomhedens navn i stedet for du. Skriv ikke: Der er ikke foretaget undersøgelse af virksomhedens udledning af problematiske stoffer i spildevandet. Oprydning skal ske inden

15 ❻ Skjulte udsagnsord Ord der ender på -else -hed -ing -ning med flere Skjulte udsagnsord bruger vi mest i overskrifter og opremsninger for at gøre det kort, hvor ordene har fået en konkret betydning, som navn på en blanket, ordning eller lignende. Ellers sparer vi på de skjulte udsagnsord og vælger en kort sætning i stedet for. Almindelige udsagnsord som orientere, rydde op og undersøge foretrækker vi frem for sammensatte udtryk som til orientering foretage en oprydning foretage en undersøgelse 13

16 Eksempler - 7 Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Du har i brev af 4. januar 2010 spurgt, om den svejserøg, som din virksomhed udsender, skal udsuges. Når du afleverer farligt affald på genbrugspladsen, skal du huske at få en erhvervskvittering. Den er dit bevis på, at affaldet er afleveret korrekt. Skriv ikke: Ved aflevering på kommunens genbrugsplads skal du forlange en erhvervskvittering som dokumentation overfor tilsynsmyndigheden eller hvilket er dit bevis for korrekt aflevering. Varde Kommune betaler det opkrævede kontingent til grundejerforeningen for årene 2011, 2012 og Det gælder for de grunde, som kommunen ejer. Skriv ikke: Varde Kommune betaler de for kalenderårene 2011, 2012 og 2013 opkrævede kontingenter til grundejerforeningen for de af kommunen ejede grunde. 14

17 ❼ Bisætninger Vi bruger sjældent mere end én sætning foran hovedsætninger. Efter en hovedsætning er det forståeligt med op til tre bisætninger, når de er af den almindelige slags, f.eks. at, som, der, om. Vi undgår bisætninger med hvorfor, hvilket, idet eller lignende. I stedet sætter vi punktum og starter på en frisk. Vi skriver aldrig de for husdyrhold gældende regler. Det hedder de regler, der gælder for husdyrhold. 15

18 Eksempler - 8 Din ansøgning skal igennem en VVM-screening. Det betyder Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Tilslutningstilladelse er nødvendig Du skal fjerne den jord, der er forurenet af olie. Hvis spildevandet er andet end spildevand fra husholdningen, kræver det en tilladelse, før du kan tilslutte spildevandet til det offentlige kloaksystem. Skriv ikke: den olieforurenede jord husholdningsspildevand udledningstilladelse Vi skriver Brev Hvis I dag Vi sender Vi beder dig om Denne afgørelse Det giver loven ingen mulighed for Vi skriver ikke Skrivelse Såfremt d.d. Vi fremsender Vi anmoder dig om Nærværende afgørelse Det er der ikke hjemmel til Du er velkommen til at ringe til mig på

19 ❽ Ordvalg Vi skriver almindeligt dansk Fagord og fagudtryk bruger vi kun, hvor det er nødvendigt for præcisionen, og svært forståelige fagord forklarer vi for modtageren. Lange sammensatte ord bruger vi kun, når de er kendte navne på blanketter, ordninger, institutioner osv. og eventuelt i overskrifter. Opløste ord I sætninger opløser vi de lange sammensatte ord. Mosord Vi undgår forældede ord og vendinger. Telefonnumre Vi skriver telefonnumre sådan: 7994 xxxx 17

20 Eksempler - 9 Vi behandler din sag i januar Vi besøgte dit værksted den 14. februar Skriv ikke: Vi vil behandle Vi har besøgt Eventuel klage skal være skriftlig. Jeg har i dag kontaktet TopDanmark. Prisen er eksklusive moms. Med hensyn til din ansøgning 5 mio. kr. (Her bruger vi forkortelsen for million.) 5 mia. kr. (Her bruger vi forkortelsen for milliard.) Skriv ikke: evt. d.d. ekskl. mht. iht. m.fl. m.v. suppl. ESØ (Renovationsselskabet ESØ 90 I/S) henter det farlige affald. Paraplyorganisationens navn er Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV). Varde Kommune kommunen Varde Byråd Byrådet Direktionen Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget borgmesteren Forvaltningen Plan, Kultur og Teknik forvaltningen Årre Skole, Ølgod Byskole, Brorsonskolen love, bekendtgørelser, stillingsbetegnelser, titler skrives altid med lille folkeskolen, folkekirken, forsvaret skrives også med lille. 18

21 ❾ Retskrivning Vi bruger det grammatiske komma Vi bruger nutid i stedet for fremtid, hvor det er muligt. Vi bruger datid i stedet for førdatid, hvor det er muligt. Undlad at forkorte ord i selve teksten. Det føles, som om vi amputerer vores sprog. I opstillinger kan vi vælge forkortelser for at gøre det overskueligt. Vi bruger kun de forkortelser, der anbefales i seneste udgave af Dansk Sprognævns forkortelsesvejledning. Se bogen Rigtigt kort Anbefalede forkortelser. Parentes bruger vi omkring eksempler, forklaringer og specifikationer i stedet for komma. Med stort eller småt? I Varde Kommune skriver vi med stort og lille som vist i eksemplerne på venstre side. 19

22 Eksempler

23 ❿ Mailkultur og -politik Høj mailkvalitet betaler sig. Vi er afhængige af vellykket kommunikation - også i mailen Rene afleveringer Vi går efter rene afleveringer, så modtageren forstår vores budskab. Vi har samme krav til kvalitet og layout som i breve. Pas på tonen Vi er venlige, præcise og til stede. Netop på grund af den korte form kan mailen hurtigt komme til at virke unødigt grov. Vi kan konkurrere på mail Vi bruger emnelinjen til at skabe interesse og hjælpe modtageren med hurtigt at finde og prioritere sine mails. Vi bruger autosignatur med ens struktur. Vi bruger ikke til stede-assistenten. Mail til flere modtagere Vi forholder os kritisk til, hvem vi kopiorienterer. Vi forholder os kritisk til, hvem vi videresender til. Vi ajourfører altid mailinglister. Jokes, videoklip og lignende Vi mailer kun jokes til en mindre gruppe. Og kun, hvis vi føler, at det er en god energiindsprøjtning. Smileys Vi bruger ikke smileys i formelle mails. Konfliktløsning Det bruger vi aldrig mailen til. 21

24 Tips til start- og sluthilsner i mails Kære, Hej, Til, Att. eller ingenting Ingen facitliste dit valg afhænger af hvem du skriver til hvor i landet du bor hvordan du selv har det med det valgte ord smag og behag Ved svarmail kan du gøre som afsenderen. Kære eller ej stik fingeren i jorden Nogle betragter Kære som dybt utroværdigt. Andre bliver fornærmede, hvis Kære ikke indleder mailen. Hej Hej kan sagtens gå i mails. Hej er praktisk - Det kan stå alene Til Nogle kan slet ikke forlige sig med Kære eller Hej og foretrækker Til. Men nogle modtagere kan opfatte det som afstandtagende, og derved bliver det ikke neutralt, men køligt. Attention Attention er formel, men neutral. Ingenting Ingen starthilsen er nogle gange det bedste valg. Det kan dog virke fortravlet at springe starthilsenen over. 22

25 Den gode afslutning Hvem gør hvad Sidst i mailen er det en god ide at skrive, hvad du foreslår på baggrund af det, du har skrevet - og hvem skal gøre hvad. Det er særligt vigtigt, når du skriver til flere modtagere. Flere oplysninger Skriv eventuelt, hvor modtageren kan få flere oplysninger. F.eks. Hvis du vil vide mere om kommunens arbejde med kvalitetsstyring, så besøg vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte Lotte Bøgelund Hansen, som er tovholder for kvalitetsstyringssystemet. Hendes mail er Den neutrale sluthilsen Venlig hilsen (efterfulgt af autosignatur ifølge designmanualen) Hilsen (i interne mails) Vh (i interne mails) Ekstern Intern Venlig hilsen Hilsen Kathrine Kathrine Kielgast Sekretær 6386 Direkte tlf Mobil xxxx xxxx Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune Toften Årre 23

26 Vil du læse mere Hjemmesider og telefon Dansk Sprognævn Mandage-torsdage kl kl Brug dem til opslag, hvis du er i tvivl om noget angående det danske sprog, eller hvis du vil afgøre en diskussion med en kollega. Bøger Journalist Teddy Petersen Skriv let og ej med næsen i sky Skriv så det fænger Begge bøger er fra forlaget Frydenlund. Bøgerne giver dig en masse gode råd. De er fulde af inspirerende eksempler på spændende sprog strøet med kærlig hånd. Ole Carsten Pedersen Mail på arbejde fra Børsens Forlag. Bogen forklarer på enkel vis, hvilke udfordringer brugen af mail medfører, og giver gode råd om, hvordan ledere og medarbejdere forbedrer det fælles mailmiljø. 24

27 Egne Notater

28 Udarbejdet af Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune Bytoften Varde i samarbejde med Sprogkonsulent Inge-Lise Kühl Marts 2014

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Sprogpolitik som problemknuser - En politik for virksomhedens skriftlige kommunikation med kunder og borgere Af direktør og sprogchef Yngve Søndergaard, yngve@yskom.dk Yngve Søndergaard Kommunikation,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Find din elevplads - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Udgivet af HK Ungdom og Elevplads.dk HK Ungdom HK Ungdom er den unge udgave af HK. Vi har fokus på de behov, studerende har f.eks. studierelevante

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever HK_Find_din_elevplads_A4_v2.indd 1 22/09/14 09.34 UDGIVET AF ELEVPLADS.DK I SAMARBEJDE MED HK HK Vi arbejder for, at du får et godt arbejdsliv.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere