Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriveguide Plan, Kultur og Teknik"

Transkript

1 Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

2 Indholdsfortegnelse ❶ Holdning... 3 ❷ Brevets opbygning de fire A er... 5 ❸ Layout og overblik... 7 ❹ De og du vi og jeg... 9 ❺ Formuleringen ❻ Skjulte udsagnsord ❼ Bisætninger ❽ Ordvalg ❾ Retskrivning ❿ Mailkultur og -politik... 21

3 Kære medarbejder Plan, Kultur og Teknik administrerer love og regler, som er vedtaget af Folketinget, EU og Byrådet. Regler, som ofte stiller krav til borgerne og virksomhederne. Vi er et meget bredt politikområde, og området berører stort set alle borgere i Varde Kommune. Borgeren er i centrum for vores arbejde, og det er vigtigt, at borgeren oplever dette fokus, uanset hvad den konkrete sag handler om. Det er væsentligt, at borgerne opfatter kommunen som en fagligt velfunderet og saglig virksomhed. Vi ønsker, at vores skriftsprog både internt og eksternt er præcist, enkelt, venligt, vedkommende, objektivt og forståeligt. Det er et spørgsmål om talent og inspiration, tror mange. Det er det også men ikke kun. For det handler også om at arbejde med sit sprog: At skrive, så det er til at forstå. At skrive, så det er interessant at læse. Vi må sætte os i modtagerens sted, når vi skriver. Det gælder ordvalg, retskrivning og sætningsopbygning, men tonen i brevet har også betydning for, om modtageren forstår og accepterer indholdet. Med andre ord skal vi skrive venligt, klart og i et moderne og forståeligt dansk. De ti vigtigste grundregler står på de følgende sider. Der er ikke en facitliste i skriveguiden, for i sidste ende er sproget nemlig den enkelte medarbejders. Det samme er arbejdet med det. Både bøvlet og glæden. Sproget i eksemplerne kan sikkert blive endnu bedre. Sprog er levende og forandrer sig hele tiden. Alle i Plan, Kultur og Teknik skal derfor være med til at forbedre og udvikle vores skriftlige kommunikation. Vi håber med denne lille skriveguide at kunne give et værktøj til at optimere vores samspil med borgerne i Varde Kommune. Med disse ord ønsker jeg alle en god arbejdslyst i processen med forbedring af den skriftlige kommunikation. Bent Peter Larsen Direktør 1

4 Eksempler - 1 Teknik og Miljø har ikke modtaget opgørelsen over din virksomheds nøgletal (vand-, energi- og elforbrug) for Hvis du har sendt dokumentationen rettidigt, må den være bortkommet undervejs. Jeg beder dig snarest kontakte mig, så vi i fællesskab kan få sagen afklaret. Hvis du ikke har kunnet overholde den fastsatte frist, bør du i egen interesse sende dokumentationen så hurtigt som muligt og senest den 1. marts Hvis du er i tvivl om kravene til opgørelsen, beder vi dig inden 10 dage henvende dig til os for at få en aftale om, hvordan vi kan hjælpe dig. Dette betyder, at du har pligt til at aflevere spildolie til ESØ (Renovationsselskabet ESØ 90 I/S). Du kan imidlertid søge om fritagelse. Læs herom i regulativ for erhvervsaffald, punkt Jeg vedlægger en kopi af regulativet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 7994 xxxx. 2

5 ❶ Holdning Vi betragter borgere og virksomheder som ansvarsfulde, troværdige og ligeværdige personer, og det signalerer vi i brevets ordvalg. Vi skriver let, venligt og direkte. Vi sætter os i modtagerens sted og er derfor opmærksomme på modtagerens behov for f.eks. mere information. Vi hjælper med information og vejledning inden for de områder, hvor vi er myndighed. Vi giver oplysning om, hvor modtageren kan få mere hjælp. 3

6 Eksempler - 2 Efter udvalgsbeslutning Afslag på ansøgning om dispensation fra bebyggelsesprocent fra 25 % til 35 % for ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde Udvalget for Plan og Teknik behandlede din ansøgning om dispensation den 17. februar Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes i, at tilbygning af et anneks vil overskride den vedtagne bebyggelsesprocent på 25 % væsentligt. Kommunen har ikke tidligere givet dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten i lokalplansområdet. Du kan klage over denne afgørelse til Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Xxxxx Xxxxxx på telefon 7994 xxxx. Uden udvalgsbeslutning Afslag på ansøgning om byggetilladelse for ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde Team Byggeri og Ejendomme har behandlet din anmodning om byggetilladelse til tilbygning af 20 m 2 anneks på ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde. Vi besluttede at give dig afslag på din ansøgning. Afslaget begrundes i, at tilbygning af et anneks vil overskride den vedtagne bebyggelsesprocent på 25 % væsentligt. Kommunen har ikke tidligere givet dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten i lokalplansområdet. Du kan klage over denne afgørelse til Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig. 4

7 ❷ Brevets opbygning - de fire A er Vi starter med anledningen til, at vi henvender os. Så følger sagens kerne, det vi vil meddele, og som har størst betydning for modtageren. Hvis der er en afgørelse, kommer den her. Først herefter kommer en begrundelse så kort som mulig. Og andre væsentlige ting. Brug kun fagord, fagudtryk og fremmedord, hvor det er nødvendigt for præcisionen. Det kan være nødvendigt at forklare betydningen af et fagord. Det afhænger af hvem, der er modtageren se punkt ❽. Vi afslutter brevet med at oplyse, hvem modtageren kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål, eller hvis han ønsker at klage. Brug af du eller De - Se punkt ❹. 5

8 Eksempler 3 Til formand og kasserer i idrætsforeninger, klubber, børne- og ungdomskorps m.v. i Varde Kommune Kultur og Fritid Bytoften Varde Tlf Nye regler for tilskud pr. 1. januar 2014 Kultur og Fritid har taget hul på et nyt tilskudsår, og der er sket en mindre justering af medlemstilskuddet. I løbet af foråret bliver der igen arrangeret kurser for foreningens bestyrelse. Tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge Folkeoplysningsudvalget besluttede på et af de sidste møder i 2013, at medlemstilskuddet skulle stige fra 105 kr. til 110 kr. pr. medlem under 25 år. 5. januar 2014 Sagsbehandlers navn Direkte tlf xxxx Journalnr. xxxxx/xx Sagsnr. xx/xxxxx Regler og ansøgningsskema er derfor rettet og vedlagt dette brev. Ansøgning om medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse skal sendes til Kultur og Fritid senest den 1. april 2014 sammen med et godkendt og revideret regnskab. Tilskud til egne eller lejede lokaler og udendørsanlæg Reglerne for lokaletilskud til egne eller lejede foreningslokaler er uændret i Vi vedlægger også dette ansøgningsskema. Flere oplysninger Har I spørgsmål til dette brev eller spørgsmål generelt til vores tilskudsregler, er I altid velkomne til at kontakte os. Læs også vores hjemmeside på under Kultur og Fritid. Der kan I finde flere oplysninger om tilskuddet til foreninger. Husk også, at vi skal have besked, hvis I skifter jeres kasserer eller formand. Venlig hilsen Xxxxxx xxxxxxxxxxx Foreningsmedarbejder Bilag Regler for tilskud til fritidsaktiviteter 6

9 ❸ Layout og overblik Vi understreger hverken overskrifter eller ord Alle breve skrives i Gill Sans MT pitch 12 Brevet starter altid med en overskrift i fed skrift. Der er ikke punktum efter en overskrift. Vi bruger aktive overskrifter. Med få ord signalerer vi essensen af brevets indhold. Deloverskrifter signalerer overgang til nyt emne. Start med 2 bløde linjeskift (hold Shift nede og tryk Enter). Overskrifterne er fremhævet med fed og efterfulgt af ét blødt linjeskift. Vi anvender ét almindeligt linjeskift til et nyt afsnit (tryk Enter). Vigtige enkeltheder fremhæver vi med fed eller kursiv, eventuelt venstrestillet i fritstillet linje. Kursiv bruges især til at fremhæve lovtekst. Vi kan fremhæve med punktopstilling enten med punkt, tal eller tekst. Punkterne skal helst rykkes helt ud til venstre. Underskriften skriver vi venstrestillet to linjeskift fra selve brevteksten. Derefter tre linjeskift til underskriverens navn efterfulgt af et linjeskift til underskriverens titel, som skrives med stort forbogstav. Bilag anbringer vi nederst på sidste side - fremhævet med fed. Kopi anbringer vi efter bilag - fremhævet med fed. Brevskabelonen indsætter automatisk sidenummer højrestillet i sidefoden. Brevskabelonen indsætter automatisk oplysninger om afsender i højre side af brevet. Vi bruger det lange datoformat, f.eks. 14. marts

10 Eksempler - 4 Plan og Byg har den 19. februar 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til at anvende festfyrværkeri ved Tistrup Skole i forbindelse med indvielsen af den nye multiplads. Brand & Redning giver tilladelse til at anvende fyrværkeri ved indvielsen på betingelse af, at vilkårene i fyrværkeribekendtgørelsen bliver overholdt. Læs bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om fyrværkeri. LAG VARDE er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne. LAG (den Lokale AktionsGruppe) er støttet af Fødevareministeriet og EU og er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet Vi beder dig anmelde de ønskede aktiviteter inden for Natura 2000-området. Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Varde Kommune har engageret landskabsarkitekterne Moos+Looft ApS til opgaven med at udarbejde et skitseforslag til projektet. Moos+Loft foretager derfor en registrering af de eksisterende forhold fredag den 4. april Team Miljø indskærper, at du kun må have fem biler stående. Skriv ikke: Det indskærpes, at 8

11 ❹ du og De - vi og jeg Varde Kommune, Plan, Kultur og Teknik Første gang omtaler vi os selv som Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik, Kultur og Fritid, Teknik og Miljø, Musik- og Billedskolen, Plan og Byg og Drift. Senere i brevet kan vi variere med Team Miljø, vi eller jeg. Derimod bruger vi aldrig man. Vi bruger den officielle virksomhedsbetegnelse, når vi præsenterer virksomheden, f.eks. i en brochure eller rapport. Vi skriver du, når vi henvender os til modtageren, medmindre modtageren selv skriver De til os. En virksomhed betegner vi ved virksomhedens navn, eventuelt varieret med forkortet navn, virksomheden eller du. Du kan bruge jeg i sætninger med beder og henstiller. Kommunen, teamet eller afdelingen indskærper, påbyder og politianmelder. Vi begrænser brugen af passiv. 9

12 Eksempler - 5 Du har i ansøgningen om tilladelse til udvidelse af dit dyrehold skrevet, at en del af dine udspredningsarealer ligger i Esbjerg Kommune. Derfor har Esbjerg Kommune haft din ansøgning til udtalelse, og de har givet afslag på benyttelse af mark 10A som udspredningsareal. Varde Kommune kan ikke ændre denne afgørelse. Du klager endvidere over, at vi ikke kan give tilladelse til udvidelsen inden sommerferien. Vi kan imidlertid først behandle ansøgningen, når vi har modtaget alle oplysningerne. Skriv ikke: Opmærksomheden henledes på, at ansøgningsmaterialet skal være i overensstemmelse med Olie- og benzinudskilleren skal være tilmeldt kommunens tømningsordning og skal tømmes mindst en gang årligt. Det følger af Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Eller Jævnfør Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 10

13 ❺ Formuleringen Skriv let og nutidigt og ikke med næsen i sky Anledningen til brevet fortæller vi i en eller flere sætninger for sig, helst i et selvstændigt afsnit i starten af brevet. Vi bruger klare signalord til at forbinde brevets afsnit, f.eks. endvidere, imidlertid, dog, ligeledes, i øvrigt. Vi undgår indholdstomme og tunge sætninger som Det skal bemærkes, at Opmærksomheden henledes på, at Det kan oplyses, at Stram op Fjern overflødige og selvfølgelige oplysninger. Henvisning til hjemmel skubbes bagud i en selvstændig sætning. Indled med en af følgende tekster: Jævnfør Det står i Læs 11

14 Eksempler - 6 Overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven Undersøgelse af olieforurening Hvis den dispensation, Varde Kommune gav i 2012, ikke længere er aktuel, kan du søge en ny. Ønsker din virksomhed fortsat at aflevere spildolie til Avista Oil Danmark skal I søge om dispensation fra Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Skriv ikke: Virksomheden har ikke fritagelse for benyttelsespligten til aflevering af spildolie til Avista Oil Danmark. I har ikke undersøgt omfanget af problematiske stoffer i spildevandet. Du skal rydde op på grunden inden 14. april Eller skriv virksomhedens navn i stedet for du. Skriv ikke: Der er ikke foretaget undersøgelse af virksomhedens udledning af problematiske stoffer i spildevandet. Oprydning skal ske inden

15 ❻ Skjulte udsagnsord Ord der ender på -else -hed -ing -ning med flere Skjulte udsagnsord bruger vi mest i overskrifter og opremsninger for at gøre det kort, hvor ordene har fået en konkret betydning, som navn på en blanket, ordning eller lignende. Ellers sparer vi på de skjulte udsagnsord og vælger en kort sætning i stedet for. Almindelige udsagnsord som orientere, rydde op og undersøge foretrækker vi frem for sammensatte udtryk som til orientering foretage en oprydning foretage en undersøgelse 13

16 Eksempler - 7 Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Du har i brev af 4. januar 2010 spurgt, om den svejserøg, som din virksomhed udsender, skal udsuges. Når du afleverer farligt affald på genbrugspladsen, skal du huske at få en erhvervskvittering. Den er dit bevis på, at affaldet er afleveret korrekt. Skriv ikke: Ved aflevering på kommunens genbrugsplads skal du forlange en erhvervskvittering som dokumentation overfor tilsynsmyndigheden eller hvilket er dit bevis for korrekt aflevering. Varde Kommune betaler det opkrævede kontingent til grundejerforeningen for årene 2011, 2012 og Det gælder for de grunde, som kommunen ejer. Skriv ikke: Varde Kommune betaler de for kalenderårene 2011, 2012 og 2013 opkrævede kontingenter til grundejerforeningen for de af kommunen ejede grunde. 14

17 ❼ Bisætninger Vi bruger sjældent mere end én sætning foran hovedsætninger. Efter en hovedsætning er det forståeligt med op til tre bisætninger, når de er af den almindelige slags, f.eks. at, som, der, om. Vi undgår bisætninger med hvorfor, hvilket, idet eller lignende. I stedet sætter vi punktum og starter på en frisk. Vi skriver aldrig de for husdyrhold gældende regler. Det hedder de regler, der gælder for husdyrhold. 15

18 Eksempler - 8 Din ansøgning skal igennem en VVM-screening. Det betyder Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Tilslutningstilladelse er nødvendig Du skal fjerne den jord, der er forurenet af olie. Hvis spildevandet er andet end spildevand fra husholdningen, kræver det en tilladelse, før du kan tilslutte spildevandet til det offentlige kloaksystem. Skriv ikke: den olieforurenede jord husholdningsspildevand udledningstilladelse Vi skriver Brev Hvis I dag Vi sender Vi beder dig om Denne afgørelse Det giver loven ingen mulighed for Vi skriver ikke Skrivelse Såfremt d.d. Vi fremsender Vi anmoder dig om Nærværende afgørelse Det er der ikke hjemmel til Du er velkommen til at ringe til mig på

19 ❽ Ordvalg Vi skriver almindeligt dansk Fagord og fagudtryk bruger vi kun, hvor det er nødvendigt for præcisionen, og svært forståelige fagord forklarer vi for modtageren. Lange sammensatte ord bruger vi kun, når de er kendte navne på blanketter, ordninger, institutioner osv. og eventuelt i overskrifter. Opløste ord I sætninger opløser vi de lange sammensatte ord. Mosord Vi undgår forældede ord og vendinger. Telefonnumre Vi skriver telefonnumre sådan: 7994 xxxx 17

20 Eksempler - 9 Vi behandler din sag i januar Vi besøgte dit værksted den 14. februar Skriv ikke: Vi vil behandle Vi har besøgt Eventuel klage skal være skriftlig. Jeg har i dag kontaktet TopDanmark. Prisen er eksklusive moms. Med hensyn til din ansøgning 5 mio. kr. (Her bruger vi forkortelsen for million.) 5 mia. kr. (Her bruger vi forkortelsen for milliard.) Skriv ikke: evt. d.d. ekskl. mht. iht. m.fl. m.v. suppl. ESØ (Renovationsselskabet ESØ 90 I/S) henter det farlige affald. Paraplyorganisationens navn er Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV). Varde Kommune kommunen Varde Byråd Byrådet Direktionen Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget borgmesteren Forvaltningen Plan, Kultur og Teknik forvaltningen Årre Skole, Ølgod Byskole, Brorsonskolen love, bekendtgørelser, stillingsbetegnelser, titler skrives altid med lille folkeskolen, folkekirken, forsvaret skrives også med lille. 18

21 ❾ Retskrivning Vi bruger det grammatiske komma Vi bruger nutid i stedet for fremtid, hvor det er muligt. Vi bruger datid i stedet for førdatid, hvor det er muligt. Undlad at forkorte ord i selve teksten. Det føles, som om vi amputerer vores sprog. I opstillinger kan vi vælge forkortelser for at gøre det overskueligt. Vi bruger kun de forkortelser, der anbefales i seneste udgave af Dansk Sprognævns forkortelsesvejledning. Se bogen Rigtigt kort Anbefalede forkortelser. Parentes bruger vi omkring eksempler, forklaringer og specifikationer i stedet for komma. Med stort eller småt? I Varde Kommune skriver vi med stort og lille som vist i eksemplerne på venstre side. 19

22 Eksempler

23 ❿ Mailkultur og -politik Høj mailkvalitet betaler sig. Vi er afhængige af vellykket kommunikation - også i mailen Rene afleveringer Vi går efter rene afleveringer, så modtageren forstår vores budskab. Vi har samme krav til kvalitet og layout som i breve. Pas på tonen Vi er venlige, præcise og til stede. Netop på grund af den korte form kan mailen hurtigt komme til at virke unødigt grov. Vi kan konkurrere på mail Vi bruger emnelinjen til at skabe interesse og hjælpe modtageren med hurtigt at finde og prioritere sine mails. Vi bruger autosignatur med ens struktur. Vi bruger ikke til stede-assistenten. Mail til flere modtagere Vi forholder os kritisk til, hvem vi kopiorienterer. Vi forholder os kritisk til, hvem vi videresender til. Vi ajourfører altid mailinglister. Jokes, videoklip og lignende Vi mailer kun jokes til en mindre gruppe. Og kun, hvis vi føler, at det er en god energiindsprøjtning. Smileys Vi bruger ikke smileys i formelle mails. Konfliktløsning Det bruger vi aldrig mailen til. 21

24 Tips til start- og sluthilsner i mails Kære, Hej, Til, Att. eller ingenting Ingen facitliste dit valg afhænger af hvem du skriver til hvor i landet du bor hvordan du selv har det med det valgte ord smag og behag Ved svarmail kan du gøre som afsenderen. Kære eller ej stik fingeren i jorden Nogle betragter Kære som dybt utroværdigt. Andre bliver fornærmede, hvis Kære ikke indleder mailen. Hej Hej kan sagtens gå i mails. Hej er praktisk - Det kan stå alene Til Nogle kan slet ikke forlige sig med Kære eller Hej og foretrækker Til. Men nogle modtagere kan opfatte det som afstandtagende, og derved bliver det ikke neutralt, men køligt. Attention Attention er formel, men neutral. Ingenting Ingen starthilsen er nogle gange det bedste valg. Det kan dog virke fortravlet at springe starthilsenen over. 22

25 Den gode afslutning Hvem gør hvad Sidst i mailen er det en god ide at skrive, hvad du foreslår på baggrund af det, du har skrevet - og hvem skal gøre hvad. Det er særligt vigtigt, når du skriver til flere modtagere. Flere oplysninger Skriv eventuelt, hvor modtageren kan få flere oplysninger. F.eks. Hvis du vil vide mere om kommunens arbejde med kvalitetsstyring, så besøg vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte Lotte Bøgelund Hansen, som er tovholder for kvalitetsstyringssystemet. Hendes mail er Den neutrale sluthilsen Venlig hilsen (efterfulgt af autosignatur ifølge designmanualen) Hilsen (i interne mails) Vh (i interne mails) Ekstern Intern Venlig hilsen Hilsen Kathrine Kathrine Kielgast Sekretær 6386 Direkte tlf Mobil xxxx xxxx Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune Toften Årre 23

26 Vil du læse mere Hjemmesider og telefon Dansk Sprognævn Mandage-torsdage kl kl Brug dem til opslag, hvis du er i tvivl om noget angående det danske sprog, eller hvis du vil afgøre en diskussion med en kollega. Bøger Journalist Teddy Petersen Skriv let og ej med næsen i sky Skriv så det fænger Begge bøger er fra forlaget Frydenlund. Bøgerne giver dig en masse gode råd. De er fulde af inspirerende eksempler på spændende sprog strøet med kærlig hånd. Ole Carsten Pedersen Mail på arbejde fra Børsens Forlag. Bogen forklarer på enkel vis, hvilke udfordringer brugen af mail medfører, og giver gode råd om, hvordan ledere og medarbejdere forbedrer det fælles mailmiljø. 24

27 Egne Notater

28 Udarbejdet af Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune Bytoften Varde i samarbejde med Sprogkonsulent Inge-Lise Kühl Marts 2014

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Miniguide: Hvad skal vi skrive? Skriv det vigtigste først. Brug nyhedstrekanten. Beskriv: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvad så? Brug overskriften aktivt.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave)

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave) (forkortet udgave) Den gode tekst er (forkortet udgave) Korrekt Konsekvent Konsistent Andreas Christensen Velformuleret, men det ligger delvist uden for korrekturlæserens arbejdsområde. Tjeksproget.dk

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION Egedal Byråds seminar fredag den 15. april 2016 Eftermiddagens emner Arbejdsdelingen i den politiske organisation Borgmesterens og udvalgsformændenes roller

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Formelt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Kommunen mindede virksomheden om at

Kommunen mindede virksomheden om at Helsingør Jern og Metalhandel ApS Att.: Jesper Olsen Info@hjmrecycling.dk flindt@miljodk.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER

TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER KURSET Ny tilgang med dokumenteret effekt Skriveguiden til offentlige virksomheder og kurset er et mindre

Læs mere

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder).

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder). Bilag 3: Påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima mht luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016 Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune Fokus Kommunikation September 2016 Der er behov for at genopfriske skriverådene Det viste tallene Brevene er stadig markant bedre end ved projektets start. Skrivekurserne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor Folkeoplysningsudvalget Dansk Bosnisk Forening Izvor Formand Elmedin Jasarevic Søndervej 18 6270 Tønder Sags id.: 18.14.05-K08-1-16 18-08-2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur

Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur HANS HELLE, SDR. OMME EJENDOMSSELSKAB ApS Hovedgaden 5 7260 Sønder Omme Att.: Søren Helle Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur Billund Kommune har ved besigtigelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere