Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriveguide Plan, Kultur og Teknik"

Transkript

1 Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

2 Indholdsfortegnelse ❶ Holdning... 3 ❷ Brevets opbygning de fire A er... 5 ❸ Layout og overblik... 7 ❹ De og du vi og jeg... 9 ❺ Formuleringen ❻ Skjulte udsagnsord ❼ Bisætninger ❽ Ordvalg ❾ Retskrivning ❿ Mailkultur og -politik... 21

3 Kære medarbejder Plan, Kultur og Teknik administrerer love og regler, som er vedtaget af Folketinget, EU og Byrådet. Regler, som ofte stiller krav til borgerne og virksomhederne. Vi er et meget bredt politikområde, og området berører stort set alle borgere i Varde Kommune. Borgeren er i centrum for vores arbejde, og det er vigtigt, at borgeren oplever dette fokus, uanset hvad den konkrete sag handler om. Det er væsentligt, at borgerne opfatter kommunen som en fagligt velfunderet og saglig virksomhed. Vi ønsker, at vores skriftsprog både internt og eksternt er præcist, enkelt, venligt, vedkommende, objektivt og forståeligt. Det er et spørgsmål om talent og inspiration, tror mange. Det er det også men ikke kun. For det handler også om at arbejde med sit sprog: At skrive, så det er til at forstå. At skrive, så det er interessant at læse. Vi må sætte os i modtagerens sted, når vi skriver. Det gælder ordvalg, retskrivning og sætningsopbygning, men tonen i brevet har også betydning for, om modtageren forstår og accepterer indholdet. Med andre ord skal vi skrive venligt, klart og i et moderne og forståeligt dansk. De ti vigtigste grundregler står på de følgende sider. Der er ikke en facitliste i skriveguiden, for i sidste ende er sproget nemlig den enkelte medarbejders. Det samme er arbejdet med det. Både bøvlet og glæden. Sproget i eksemplerne kan sikkert blive endnu bedre. Sprog er levende og forandrer sig hele tiden. Alle i Plan, Kultur og Teknik skal derfor være med til at forbedre og udvikle vores skriftlige kommunikation. Vi håber med denne lille skriveguide at kunne give et værktøj til at optimere vores samspil med borgerne i Varde Kommune. Med disse ord ønsker jeg alle en god arbejdslyst i processen med forbedring af den skriftlige kommunikation. Bent Peter Larsen Direktør 1

4 Eksempler - 1 Teknik og Miljø har ikke modtaget opgørelsen over din virksomheds nøgletal (vand-, energi- og elforbrug) for Hvis du har sendt dokumentationen rettidigt, må den være bortkommet undervejs. Jeg beder dig snarest kontakte mig, så vi i fællesskab kan få sagen afklaret. Hvis du ikke har kunnet overholde den fastsatte frist, bør du i egen interesse sende dokumentationen så hurtigt som muligt og senest den 1. marts Hvis du er i tvivl om kravene til opgørelsen, beder vi dig inden 10 dage henvende dig til os for at få en aftale om, hvordan vi kan hjælpe dig. Dette betyder, at du har pligt til at aflevere spildolie til ESØ (Renovationsselskabet ESØ 90 I/S). Du kan imidlertid søge om fritagelse. Læs herom i regulativ for erhvervsaffald, punkt Jeg vedlægger en kopi af regulativet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 7994 xxxx. 2

5 ❶ Holdning Vi betragter borgere og virksomheder som ansvarsfulde, troværdige og ligeværdige personer, og det signalerer vi i brevets ordvalg. Vi skriver let, venligt og direkte. Vi sætter os i modtagerens sted og er derfor opmærksomme på modtagerens behov for f.eks. mere information. Vi hjælper med information og vejledning inden for de områder, hvor vi er myndighed. Vi giver oplysning om, hvor modtageren kan få mere hjælp. 3

6 Eksempler - 2 Efter udvalgsbeslutning Afslag på ansøgning om dispensation fra bebyggelsesprocent fra 25 % til 35 % for ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde Udvalget for Plan og Teknik behandlede din ansøgning om dispensation den 17. februar Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes i, at tilbygning af et anneks vil overskride den vedtagne bebyggelsesprocent på 25 % væsentligt. Kommunen har ikke tidligere givet dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten i lokalplansområdet. Du kan klage over denne afgørelse til Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Xxxxx Xxxxxx på telefon 7994 xxxx. Uden udvalgsbeslutning Afslag på ansøgning om byggetilladelse for ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde Team Byggeri og Ejendomme har behandlet din anmodning om byggetilladelse til tilbygning af 20 m 2 anneks på ejendommen Bredgade 2, 6800 Varde. Vi besluttede at give dig afslag på din ansøgning. Afslaget begrundes i, at tilbygning af et anneks vil overskride den vedtagne bebyggelsesprocent på 25 % væsentligt. Kommunen har ikke tidligere givet dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten i lokalplansområdet. Du kan klage over denne afgørelse til Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig. 4

7 ❷ Brevets opbygning - de fire A er Vi starter med anledningen til, at vi henvender os. Så følger sagens kerne, det vi vil meddele, og som har størst betydning for modtageren. Hvis der er en afgørelse, kommer den her. Først herefter kommer en begrundelse så kort som mulig. Og andre væsentlige ting. Brug kun fagord, fagudtryk og fremmedord, hvor det er nødvendigt for præcisionen. Det kan være nødvendigt at forklare betydningen af et fagord. Det afhænger af hvem, der er modtageren se punkt ❽. Vi afslutter brevet med at oplyse, hvem modtageren kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål, eller hvis han ønsker at klage. Brug af du eller De - Se punkt ❹. 5

8 Eksempler 3 Til formand og kasserer i idrætsforeninger, klubber, børne- og ungdomskorps m.v. i Varde Kommune Kultur og Fritid Bytoften Varde Tlf Nye regler for tilskud pr. 1. januar 2014 Kultur og Fritid har taget hul på et nyt tilskudsår, og der er sket en mindre justering af medlemstilskuddet. I løbet af foråret bliver der igen arrangeret kurser for foreningens bestyrelse. Tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge Folkeoplysningsudvalget besluttede på et af de sidste møder i 2013, at medlemstilskuddet skulle stige fra 105 kr. til 110 kr. pr. medlem under 25 år. 5. januar 2014 Sagsbehandlers navn Direkte tlf xxxx Journalnr. xxxxx/xx Sagsnr. xx/xxxxx Regler og ansøgningsskema er derfor rettet og vedlagt dette brev. Ansøgning om medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse skal sendes til Kultur og Fritid senest den 1. april 2014 sammen med et godkendt og revideret regnskab. Tilskud til egne eller lejede lokaler og udendørsanlæg Reglerne for lokaletilskud til egne eller lejede foreningslokaler er uændret i Vi vedlægger også dette ansøgningsskema. Flere oplysninger Har I spørgsmål til dette brev eller spørgsmål generelt til vores tilskudsregler, er I altid velkomne til at kontakte os. Læs også vores hjemmeside på under Kultur og Fritid. Der kan I finde flere oplysninger om tilskuddet til foreninger. Husk også, at vi skal have besked, hvis I skifter jeres kasserer eller formand. Venlig hilsen Xxxxxx xxxxxxxxxxx Foreningsmedarbejder Bilag Regler for tilskud til fritidsaktiviteter 6

9 ❸ Layout og overblik Vi understreger hverken overskrifter eller ord Alle breve skrives i Gill Sans MT pitch 12 Brevet starter altid med en overskrift i fed skrift. Der er ikke punktum efter en overskrift. Vi bruger aktive overskrifter. Med få ord signalerer vi essensen af brevets indhold. Deloverskrifter signalerer overgang til nyt emne. Start med 2 bløde linjeskift (hold Shift nede og tryk Enter). Overskrifterne er fremhævet med fed og efterfulgt af ét blødt linjeskift. Vi anvender ét almindeligt linjeskift til et nyt afsnit (tryk Enter). Vigtige enkeltheder fremhæver vi med fed eller kursiv, eventuelt venstrestillet i fritstillet linje. Kursiv bruges især til at fremhæve lovtekst. Vi kan fremhæve med punktopstilling enten med punkt, tal eller tekst. Punkterne skal helst rykkes helt ud til venstre. Underskriften skriver vi venstrestillet to linjeskift fra selve brevteksten. Derefter tre linjeskift til underskriverens navn efterfulgt af et linjeskift til underskriverens titel, som skrives med stort forbogstav. Bilag anbringer vi nederst på sidste side - fremhævet med fed. Kopi anbringer vi efter bilag - fremhævet med fed. Brevskabelonen indsætter automatisk sidenummer højrestillet i sidefoden. Brevskabelonen indsætter automatisk oplysninger om afsender i højre side af brevet. Vi bruger det lange datoformat, f.eks. 14. marts

10 Eksempler - 4 Plan og Byg har den 19. februar 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til at anvende festfyrværkeri ved Tistrup Skole i forbindelse med indvielsen af den nye multiplads. Brand & Redning giver tilladelse til at anvende fyrværkeri ved indvielsen på betingelse af, at vilkårene i fyrværkeribekendtgørelsen bliver overholdt. Læs bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om fyrværkeri. LAG VARDE er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne. LAG (den Lokale AktionsGruppe) er støttet af Fødevareministeriet og EU og er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet Vi beder dig anmelde de ønskede aktiviteter inden for Natura 2000-området. Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Varde Kommune har engageret landskabsarkitekterne Moos+Looft ApS til opgaven med at udarbejde et skitseforslag til projektet. Moos+Loft foretager derfor en registrering af de eksisterende forhold fredag den 4. april Team Miljø indskærper, at du kun må have fem biler stående. Skriv ikke: Det indskærpes, at 8

11 ❹ du og De - vi og jeg Varde Kommune, Plan, Kultur og Teknik Første gang omtaler vi os selv som Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik, Kultur og Fritid, Teknik og Miljø, Musik- og Billedskolen, Plan og Byg og Drift. Senere i brevet kan vi variere med Team Miljø, vi eller jeg. Derimod bruger vi aldrig man. Vi bruger den officielle virksomhedsbetegnelse, når vi præsenterer virksomheden, f.eks. i en brochure eller rapport. Vi skriver du, når vi henvender os til modtageren, medmindre modtageren selv skriver De til os. En virksomhed betegner vi ved virksomhedens navn, eventuelt varieret med forkortet navn, virksomheden eller du. Du kan bruge jeg i sætninger med beder og henstiller. Kommunen, teamet eller afdelingen indskærper, påbyder og politianmelder. Vi begrænser brugen af passiv. 9

12 Eksempler - 5 Du har i ansøgningen om tilladelse til udvidelse af dit dyrehold skrevet, at en del af dine udspredningsarealer ligger i Esbjerg Kommune. Derfor har Esbjerg Kommune haft din ansøgning til udtalelse, og de har givet afslag på benyttelse af mark 10A som udspredningsareal. Varde Kommune kan ikke ændre denne afgørelse. Du klager endvidere over, at vi ikke kan give tilladelse til udvidelsen inden sommerferien. Vi kan imidlertid først behandle ansøgningen, når vi har modtaget alle oplysningerne. Skriv ikke: Opmærksomheden henledes på, at ansøgningsmaterialet skal være i overensstemmelse med Olie- og benzinudskilleren skal være tilmeldt kommunens tømningsordning og skal tømmes mindst en gang årligt. Det følger af Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Eller Jævnfør Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 10

13 ❺ Formuleringen Skriv let og nutidigt og ikke med næsen i sky Anledningen til brevet fortæller vi i en eller flere sætninger for sig, helst i et selvstændigt afsnit i starten af brevet. Vi bruger klare signalord til at forbinde brevets afsnit, f.eks. endvidere, imidlertid, dog, ligeledes, i øvrigt. Vi undgår indholdstomme og tunge sætninger som Det skal bemærkes, at Opmærksomheden henledes på, at Det kan oplyses, at Stram op Fjern overflødige og selvfølgelige oplysninger. Henvisning til hjemmel skubbes bagud i en selvstændig sætning. Indled med en af følgende tekster: Jævnfør Det står i Læs 11

14 Eksempler - 6 Overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven Undersøgelse af olieforurening Hvis den dispensation, Varde Kommune gav i 2012, ikke længere er aktuel, kan du søge en ny. Ønsker din virksomhed fortsat at aflevere spildolie til Avista Oil Danmark skal I søge om dispensation fra Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Skriv ikke: Virksomheden har ikke fritagelse for benyttelsespligten til aflevering af spildolie til Avista Oil Danmark. I har ikke undersøgt omfanget af problematiske stoffer i spildevandet. Du skal rydde op på grunden inden 14. april Eller skriv virksomhedens navn i stedet for du. Skriv ikke: Der er ikke foretaget undersøgelse af virksomhedens udledning af problematiske stoffer i spildevandet. Oprydning skal ske inden

15 ❻ Skjulte udsagnsord Ord der ender på -else -hed -ing -ning med flere Skjulte udsagnsord bruger vi mest i overskrifter og opremsninger for at gøre det kort, hvor ordene har fået en konkret betydning, som navn på en blanket, ordning eller lignende. Ellers sparer vi på de skjulte udsagnsord og vælger en kort sætning i stedet for. Almindelige udsagnsord som orientere, rydde op og undersøge foretrækker vi frem for sammensatte udtryk som til orientering foretage en oprydning foretage en undersøgelse 13

16 Eksempler - 7 Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Du har i brev af 4. januar 2010 spurgt, om den svejserøg, som din virksomhed udsender, skal udsuges. Når du afleverer farligt affald på genbrugspladsen, skal du huske at få en erhvervskvittering. Den er dit bevis på, at affaldet er afleveret korrekt. Skriv ikke: Ved aflevering på kommunens genbrugsplads skal du forlange en erhvervskvittering som dokumentation overfor tilsynsmyndigheden eller hvilket er dit bevis for korrekt aflevering. Varde Kommune betaler det opkrævede kontingent til grundejerforeningen for årene 2011, 2012 og Det gælder for de grunde, som kommunen ejer. Skriv ikke: Varde Kommune betaler de for kalenderårene 2011, 2012 og 2013 opkrævede kontingenter til grundejerforeningen for de af kommunen ejede grunde. 14

17 ❼ Bisætninger Vi bruger sjældent mere end én sætning foran hovedsætninger. Efter en hovedsætning er det forståeligt med op til tre bisætninger, når de er af den almindelige slags, f.eks. at, som, der, om. Vi undgår bisætninger med hvorfor, hvilket, idet eller lignende. I stedet sætter vi punktum og starter på en frisk. Vi skriver aldrig de for husdyrhold gældende regler. Det hedder de regler, der gælder for husdyrhold. 15

18 Eksempler - 8 Din ansøgning skal igennem en VVM-screening. Det betyder Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Tilslutningstilladelse er nødvendig Du skal fjerne den jord, der er forurenet af olie. Hvis spildevandet er andet end spildevand fra husholdningen, kræver det en tilladelse, før du kan tilslutte spildevandet til det offentlige kloaksystem. Skriv ikke: den olieforurenede jord husholdningsspildevand udledningstilladelse Vi skriver Brev Hvis I dag Vi sender Vi beder dig om Denne afgørelse Det giver loven ingen mulighed for Vi skriver ikke Skrivelse Såfremt d.d. Vi fremsender Vi anmoder dig om Nærværende afgørelse Det er der ikke hjemmel til Du er velkommen til at ringe til mig på

19 ❽ Ordvalg Vi skriver almindeligt dansk Fagord og fagudtryk bruger vi kun, hvor det er nødvendigt for præcisionen, og svært forståelige fagord forklarer vi for modtageren. Lange sammensatte ord bruger vi kun, når de er kendte navne på blanketter, ordninger, institutioner osv. og eventuelt i overskrifter. Opløste ord I sætninger opløser vi de lange sammensatte ord. Mosord Vi undgår forældede ord og vendinger. Telefonnumre Vi skriver telefonnumre sådan: 7994 xxxx 17

20 Eksempler - 9 Vi behandler din sag i januar Vi besøgte dit værksted den 14. februar Skriv ikke: Vi vil behandle Vi har besøgt Eventuel klage skal være skriftlig. Jeg har i dag kontaktet TopDanmark. Prisen er eksklusive moms. Med hensyn til din ansøgning 5 mio. kr. (Her bruger vi forkortelsen for million.) 5 mia. kr. (Her bruger vi forkortelsen for milliard.) Skriv ikke: evt. d.d. ekskl. mht. iht. m.fl. m.v. suppl. ESØ (Renovationsselskabet ESØ 90 I/S) henter det farlige affald. Paraplyorganisationens navn er Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV). Varde Kommune kommunen Varde Byråd Byrådet Direktionen Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget borgmesteren Forvaltningen Plan, Kultur og Teknik forvaltningen Årre Skole, Ølgod Byskole, Brorsonskolen love, bekendtgørelser, stillingsbetegnelser, titler skrives altid med lille folkeskolen, folkekirken, forsvaret skrives også med lille. 18

21 ❾ Retskrivning Vi bruger det grammatiske komma Vi bruger nutid i stedet for fremtid, hvor det er muligt. Vi bruger datid i stedet for førdatid, hvor det er muligt. Undlad at forkorte ord i selve teksten. Det føles, som om vi amputerer vores sprog. I opstillinger kan vi vælge forkortelser for at gøre det overskueligt. Vi bruger kun de forkortelser, der anbefales i seneste udgave af Dansk Sprognævns forkortelsesvejledning. Se bogen Rigtigt kort Anbefalede forkortelser. Parentes bruger vi omkring eksempler, forklaringer og specifikationer i stedet for komma. Med stort eller småt? I Varde Kommune skriver vi med stort og lille som vist i eksemplerne på venstre side. 19

22 Eksempler

23 ❿ Mailkultur og -politik Høj mailkvalitet betaler sig. Vi er afhængige af vellykket kommunikation - også i mailen Rene afleveringer Vi går efter rene afleveringer, så modtageren forstår vores budskab. Vi har samme krav til kvalitet og layout som i breve. Pas på tonen Vi er venlige, præcise og til stede. Netop på grund af den korte form kan mailen hurtigt komme til at virke unødigt grov. Vi kan konkurrere på mail Vi bruger emnelinjen til at skabe interesse og hjælpe modtageren med hurtigt at finde og prioritere sine mails. Vi bruger autosignatur med ens struktur. Vi bruger ikke til stede-assistenten. Mail til flere modtagere Vi forholder os kritisk til, hvem vi kopiorienterer. Vi forholder os kritisk til, hvem vi videresender til. Vi ajourfører altid mailinglister. Jokes, videoklip og lignende Vi mailer kun jokes til en mindre gruppe. Og kun, hvis vi føler, at det er en god energiindsprøjtning. Smileys Vi bruger ikke smileys i formelle mails. Konfliktløsning Det bruger vi aldrig mailen til. 21

24 Tips til start- og sluthilsner i mails Kære, Hej, Til, Att. eller ingenting Ingen facitliste dit valg afhænger af hvem du skriver til hvor i landet du bor hvordan du selv har det med det valgte ord smag og behag Ved svarmail kan du gøre som afsenderen. Kære eller ej stik fingeren i jorden Nogle betragter Kære som dybt utroværdigt. Andre bliver fornærmede, hvis Kære ikke indleder mailen. Hej Hej kan sagtens gå i mails. Hej er praktisk - Det kan stå alene Til Nogle kan slet ikke forlige sig med Kære eller Hej og foretrækker Til. Men nogle modtagere kan opfatte det som afstandtagende, og derved bliver det ikke neutralt, men køligt. Attention Attention er formel, men neutral. Ingenting Ingen starthilsen er nogle gange det bedste valg. Det kan dog virke fortravlet at springe starthilsenen over. 22

25 Den gode afslutning Hvem gør hvad Sidst i mailen er det en god ide at skrive, hvad du foreslår på baggrund af det, du har skrevet - og hvem skal gøre hvad. Det er særligt vigtigt, når du skriver til flere modtagere. Flere oplysninger Skriv eventuelt, hvor modtageren kan få flere oplysninger. F.eks. Hvis du vil vide mere om kommunens arbejde med kvalitetsstyring, så besøg vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte Lotte Bøgelund Hansen, som er tovholder for kvalitetsstyringssystemet. Hendes mail er Den neutrale sluthilsen Venlig hilsen (efterfulgt af autosignatur ifølge designmanualen) Hilsen (i interne mails) Vh (i interne mails) Ekstern Intern Venlig hilsen Hilsen Kathrine Kathrine Kielgast Sekretær 6386 Direkte tlf Mobil xxxx xxxx Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune Toften Årre 23

26 Vil du læse mere Hjemmesider og telefon Dansk Sprognævn Mandage-torsdage kl kl Brug dem til opslag, hvis du er i tvivl om noget angående det danske sprog, eller hvis du vil afgøre en diskussion med en kollega. Bøger Journalist Teddy Petersen Skriv let og ej med næsen i sky Skriv så det fænger Begge bøger er fra forlaget Frydenlund. Bøgerne giver dig en masse gode råd. De er fulde af inspirerende eksempler på spændende sprog strøet med kærlig hånd. Ole Carsten Pedersen Mail på arbejde fra Børsens Forlag. Bogen forklarer på enkel vis, hvilke udfordringer brugen af mail medfører, og giver gode råd om, hvordan ledere og medarbejdere forbedrer det fælles mailmiljø. 24

27 Egne Notater

28 Udarbejdet af Plan, Kultur og Teknik Varde Kommune Bytoften Varde i samarbejde med Sprogkonsulent Inge-Lise Kühl Marts 2014

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Kære Hanne Frederiksen,

Kære Hanne Frederiksen, -Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-- From: chbe@tdc.dk To: hafr@hillerod.dk CC: skole@hillerod.dk; lotte.beck@live.dk Subject: Anmodning om aktindsigt irt. høring om nytænkning af struktur i fritidstilbuddene

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere