Referat Divisionsrådsmøde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Divisionsrådsmøde 2013"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter, Høng 2 rep, Korsørspejderne 2 rep., Ruds Vedby Gruppe 3 rep., Solskinstroppen 3 rep. (2 stemmer), Trelleborgspejderne 5 rep., Gørlev Gruppe 4 rep., Karl af Riise Gruppe 4 rep., Ringsted 6 rep (5 stemmer) Gyldenløve 4 rep., 3. Valdemar Sejr 2 rep., Stenlillespejderne Laurentius 4 rep., Divisionsledelsen 8 rep., Rasmus Jensen fra Korpsledelsen, Rie Selina Nielsen udviklingskonsulent fra Korpskontoret Ikke repræsenterede grupper: Korsør Sø, & 1.og 2. Valdemar Sejr Gruppe Efter sang og præsentation af divisionsledelsen gik mødet i gang. 1. Formaliteter: a) Valg af dirigent Divisionsledelsen forslog Erik Becker, som blev valgt b) Valg af referent Divisionsledelsen forslog Inger Juul, som blev valgt c) Lovligt varslet Dirigenten kunne konstatere at divisionsrådsmødet var lovligt indkaldt, v/varsel i De Grå nr. 2 - efteråret Årsberetning 2012 fra divisionsledelsen v/ Divisionschef Mads Bidstrup Vedlagt som Bilag 1. DC Mads fortalte kort om året 2012 og divisionsledelsens nye tiltag med vandre-bamse til gruppen med mest fremgang. For 2012 er det Gyldenløve Gruppe med en fremgang på 21 % fra 1. januar 2012 til 1. januar Beretningen blev godkendt med en klapsalve 3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2012 v/divisionskasserer Preben Lemann Vedlagt som Bilag 2. Preben fremlagde Driftsregnskab 2012, Status pr , regnskaber for divisionens hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg) Grunden til det store overskud er, at man havde budgetteret med ombygningen af Oldebjergs toiletter i 2012 udføres i 2013 Driftsregnskab og status godkendt 4. Behandling af indkomne forslag v/ Divisionschef Pia Jeppesen Vedlagt som Bilag 3. Pia fremlagde forslag vedr. tilskud til kurser/lederuddannelse/korpsrådsmøde Der var en rigtig god debat, hvor det kom frem at de der er afsat primært er overskud fra divisionens hytter og formålet med fonden er at sætte gang i aktiviteter og uddannelse. Der søges via en mail til DC eller DK og divisionsledelsen opfordres til, i god tid inden hver deadline at rundsende en A N T V O R S K O V D I V I S I O N

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S mail, der opfordrer grupperne til at søge. Man kan vælge at søge om fuld dækning eller delvis- Der opfordres til at kommunerne søges først. Dato for ansøgninger samt afpudsning af forslaget, fordelingsnøgle vil ske i samarbejde med GL erne. Det skal ses som en ide og så kan ideen udvikle sig og formes i praksis. Divisionsledelsen rundsender opfordring til at der søges. Afstemning om forslaget, hvor DL. kan tilpasse det til behovet. Forslaget blev godkendt 3 stemmer imod / 45 stemmer for 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid v/ Divisionschef Mads Bidstrup Vedlagt som Bilag 4. Mads fremlagde forslag vedr. divisionssommerlejr Divisionsledelsen forslog Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer og lejrens formål til Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper. Ligeledes gennemgik Mads budget for lejren. Mads og Louise blev valgt og iklædte sig Divi-sommerlejrledelses- og medhjælper-tørklædet lilla med stribet kant (kanten kommer fra madrasbetræk fra Kobæk) Der forventes/budgetteres med 270 på fuld tid og 30 på halv tid. Forslaget blev godkendt 6. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan v/ Divisionschef Pia Jeppesen Vedlagt som Bilag 5. Pia fortalte at denne udviklingsplan er udsendt i sidste nr. af De Grå. Kun den procentvise deltagelse i visionen i udviklingsplanen er ændret i forhold til sidste års plan. De 3 store arrangementer som har været afholdt for ledere siden DRM 2012 var Fællesledermøde i efteråret, her havde 64 % tilmeldt sig og svaret; til Nytårstaffel 2013 havde 64 % tilmeldt sig og 86 % svaret; til dette møde (DRM 2013) havde 43 % tilmeldt sig selv til deadline og svaret, efter rundringning var tilmelding 79 % og svar fra 93 %. Antvorskov Div. havde i en stigning i medlemstallet på 3 % og i et fald på 3 % A N T V O R S K O V D I V I S I O N

3 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Udviklingsplanen blev godkendt 7. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm. Beretning fra DDS korpskontoret og korpsledelsen WOSM, World Organization of the Scout Movement, spejderbevægelsens verdensorganisation, grundlagt i forbindelse med den første verdensjamboree i London i WOSM omfattede oprindelig alene drengespejderkorps, men har siden 1975 været åben for spejderkorps med såvel drenge som piger. WOSM har ca. 28 mio. medlemmer i 150 lande WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, pigespejdernes verdensorganisation, stiftet 1928 med 26 medlemslande. Olave Baden-Powell, der var en af hovedkræfterne i WAGGGS, arbejdede i mange år på at udbrede spejderarbejdet til også at omfatte piger, og WAGGGS var i 2000 verdens største frivillige organisation for piger og unge kvinder med i alt ca. 8 mio. medlemmer i 140 lande. Ingen havde noget til dette punkt. Rie Selina Nielsen udviklingskonsulent og Rasmus Jensen fra Korpsledelsen, (divisions kontakt i KOL) fortalte kort fra korpset: Medlemstal DDS marts 2013 er knap Til efteråret skal der diskuteres om pigespejderne i DDS skal være medlem af WOSM i dag er de med i WAGGGS. Nyt arbejdsstof/hæfter om: familiespejd, mini, junior, tropsarbejde samt patruljeliv op gennem spejder tiden. Hæfterne er lavet af stenpapir, så de kan tåle at ligge ude kan bestilles på korpskontoret. Ligger som pdf fil på dds.dk Håber at nogle seniorer melder sig til at lave et hæfte om seniorgrenen-. Aktivitetsdatabasen er nu på hjemmesiden man kan bygge sine møder op og dele dem. Hvis alle MLer lægger sit bedste møde ind, så har vi pludselig en database fuld af rigtig gode møder ;-) Gruppegejst gentages i år gruppeledelser mødes et døgn på Nyborg Strand omkring lokal kommunikation, branding, den gode ledersamtale, lederløb mm. Naturens dag den 8. september woop naturen. God dag at lave hvervningskampagne på. Der kommer spot på denne dag. Folkeskolerne arbejder om dagen i ugen op til. Foreningsredskaber.dk mange gode øvelser, vejledninger og ideer til redskaber til foreninger. Woop en App, kan evt. ses på Facebook kan kun bruges på IPhone og ANDROID. Handler om at få unge ud i naturen spil muligheder mm. Til Sct. Georgsdag kommer der en ny opdatering Spejdernes Lejr 2017 Fokuspunkter: hjælperne skal have en god oplevelse, måske skal der tænkes på forskellene i de forskellige korps lejren skal ikke være så farveløs som i Der blev spurgt om DDS har besluttet, at vi ikke skal have A N T V O R S K O V D I V I S I O N

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Blå sommer mere? Nej, men der var rigtig mange gode ting ved SL Hvad kan BS give som SL ikke kan give? Især når vi tænker de nye tiltag ind. Young Spokes Persons: Et kommunikations/pr- tiltag tropsspejdere (14-18 år) fra forskellige steder i DK fortæller om, hvad det vil sige at være spejder og hvad det giver den enkelte. Hvad ligger bag spejderarbejdet? nye er under uddannelse og det er meningen af der hvert halve år, skal der uddannes nye YSP. Det har stået på DDS.dk med opfordring til at melde sig. Måske kommer det ud i et nyhedsbrev. Det Danske Spejderkorps har ansat Charlotte Bach Thomassen som ny generalsekretær. Hun kommer fra en stilling som projekt- og afdelingschef i DGI. Hun har 2 børn der er spejdere. PAUSE 8. Fremlæggelse af budget for 2012, samt budget og kontingent for v/divisionskasserer Preben Lemann Vedlagt som Bilag 2. Preben fremlagde Budget 2013 samt budget og kontingent for 2014, samt budget for divisionens hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg) Forsørgelse på Udgifter 2013 på og ditto i 2014 Budget 14 ikke de store ændringer mht. hytter Likvidbeholdning ca Kontingentet i 2014 foreslås uændret 63 kr. pr år/medlem Budgettet og kontingent blev godkendt 9. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer Divisionsledelsen forslog at ændre antal af medlemmer til fra 12 til 13. Vedtaget 10. Valg af medlemmer til divisionsledelsen a) På valg: Pia Jeppesen genopstiller - DC Preben Lemann genopstiller - DK Rune Wortmann Hansen genopstiller - DLM Tina Andersen genopstiller - DLM Michael Andresen genopstiller - DLM Pia Jeppesen som genvalgt som DC med alle stemmer for Lars Hesselberg (Karl af Riise) valgt som DC med alle stemmer for Preben Lemann genvalgt som DK alle stemmer for Rune Wortmann Hansen genvalgt som DLM Tina Andersen genvalgt som DLM Michael Andresen genvalgt som DLM A N T V O R S K O V D I V I S I O N

5 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Isabella Rostén genopstiller - DLM Mads Bidstrup genopstiller IKKE (DC) Jeppe Lohse genopstiller IKKE (DLM) b) Andre kandidater Lars Hesselberg (Karl af Riise) - DC Laura Jensen (Trelleborg) - DLM Kurt Friis Nielsen (Ringsted) - DLM Heine Jørgensen (Solskinstroppen) DLM 11. Valg af: Isabella Rostén genvalgt som DLM Laura Jensen (Trelleborg) valgt som DLM Kurt Friis Nielsen (Ringsted) valgt som DLM Heine Jørgensen (Solskinstroppen) valgt som DLM Louise, Mette og Annette var ikke på valg og udgør de sidste 3 DLM. a) Revisor Ulla Broløs var villig til genvalg og blev valgt b) Revisorsuppleant Jens-Michael Nielsen var villig til genvalg og blev valgt 12. Beretning fra DDS s repræsentant i friluftsrådet Søren Juul Nerenst aflagde beretning, som spejderrepræsentant i friluftsrådet i Kalundborg (Holbæk og Odsherred) kommuner Hans Vallentin Stoltz aflagde beretning, som spejderrepræsentant i friluftsrådet i Slagelse, Sorø (og Næstved) Både Søren og Hans efterlyste/opfordrede en DDS rep. I friluftsrådet i Ringsted kommune. Divisionen kan udpege en. Hans ønsker snart en afløser. Alle kan søge tilskud, der er kriterier der skal være opfyldt kig på: Ansøgningsfrist 3. gange pr. år Hans uddelte brochuren Søg Tips- og lottomidler til friluftslivet Beretning fra Nekselø Centret v/ Preben Lemann Preben Lemann: Skjalm Hvide div. og Antvorskov div. sidder i bestyrelsen for Nexelø Centeret. Det går godt på Nekselø i år ingen store lejre truer og PLAN er kommet tilbage. Verdens dejligste ø Det opfordrer til at bruge Nekselø Centret. På Nexer.dk, kan man læse om hvordan man kan komme i betragtning som medarbejder i Nekselø Centeret. Der er nu åbent for nye hjælper. 14. Eventuelt Søren J N: I Kalundborg kommune har vi et rigtigt godt velfungerende samråd. Vi har i dette valgår inviteret alle A N T V O R S K O V D I V I S I O N

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S kandidater til kommunalbestyrelsen til middag i et spejderhus hvor der serveres bålmad og hvor der sættes focus på spejderi og de muligheder der er. Mads Bidstrup, Høng overtager efter Søren J N Folkeoplysningsudvalget i 2014 I Kalundborg Kommune. Mette Bjerregaard, Trelleborg: Slår et slag for bloddonorerne man kan bruge flere donorer. Mette uddeler foldere, men man kan også melde sig til på nettet. Brian Bertelsen Oldermann.: Oldebjerg fyldte 60 år den 1. oktober Der sker meget på Oldebjerg, kaos pt. men det bliver rigtigt godt og muldtoilet på vej. Skal tømmes efter 100 besøg. Der skal laves en særlig plads til tømning af muldtoiletterne. Der kommer kodede hængelåse på dørene. Huset forventes at komme i denne uge, så det forventes at det er klart til Mikroarrangementet. Brug ikke rafterne derude, forventer at der kommer nogle gode rafter efter en af Niløse-lejrene. Mads Bidstrup: opfordrede til at deltage i arbejdsweekend i Kobæk hytten på lørdag den 20. april. Mads Bidstrup: Bestyrelseskursus torsdag den 16. maj i Kløverhuset. Både for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer der er lagt indbydelser frem og lægges snart på hjemmesiden og på mail Meld jer gerne som hjælpere / aktivitører på Niløse-lejren til Mads eller Louise. DC Pia Jeppesen overrakte Mads Bidstrup en gave og takkede for hans indsats i divisionsledelsen. Da Jeppe Lohse ikke kunne deltage, er gave afsendt til Jeppe. A N T V O R S K O V D I V I S I O N

7

8 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 1 Årsberetning fra divisionsledelsen Så er det igen blevet tid til at aflægge beretning for, hvad der er sket i Antvorskov Division gennem det sidste år. Vi har set sidste års kalender igennem og må sige, at det igen er et år, der har budt på mange gode oplevelser. Årets nytårstaffel blev som noget helt nyt afholdt ved i Cirkusland ved Cirkus Arena. Dette var en ny og god men også kold oplevelse. Det rejste nogle økonomiske spørgsmål, som vi i ledelsen har taget til efterretning for fremtiden. Vi så et søløve- og hesteshow, samt indtog vores velkomst drinks på karrusellen. Traditionen tro var det en rigtig hyggelig men også meget anderledes spejderaften. Udvalg Nogle af opgaverne i divisionen er fordelt ud i udvalg. Der er naturligvis vores hytteudvalg, som tager sig af vores 3 ejendomme Oldebjerg, Kobæk og Spejd-Niløse. Hytteudvalget mødes 2 gange om året, så vi sikre kontakt mellem divisionsledelse og hytteudvalg. På hytteudvalgsmøderne bliver der også lagt budget og der bliver udvekslet idéer og ønsker til vores ejendomme. Det meste af arbejdet foregår dog ude ved de enkelte ejendomme. Vi har også vores web-udvalg, som sørger for vores hjemmeside og også ser på planer for De Grå. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret, og vi forsøger at lægge alle vores arrangementer her, så det er nemt at finde. De Grå er igen i år udkommet med 2 numret, dette vil dog fra 2013 reduceres til 1 nummer som vedtaget på divisionsrådsmødet. Pia Jeppesen (DC) er blevet ny redaktør på De Grå og vi takkede pænt af til John Anderberg for det store arbejde. John fortsætter stadig i web-udvalget. De Grå vil i 2013 være 1 nummer som udkommer i starten af året, med optakt til divisionsrådsmøde, nyt fra hytter og grunde, samt adresseliste til divisionens ledere. I efterårsnumret 2012 indførte vi Gruppernes side, denne vil vi fortsætte med og opfordre alle til at komme med indlæg, så vi kan variere indholdet af De Grå. Ledelsen I ledelsen har vi jævnligt holdt møder, så vi var orienterede om, hvad der sker i divisionen og samtidig arbejde med forskellige emner. Især vores udviklingsplan har fået en del opmærksomhed, så vi sikre at det der er vedtaget på divisionsrådsmødet også er det vi arbejder efter. I foråret var vi rundt til en del grupperådsmøder desværre ikke dem alle, men de steder, hvor vi deltog, gav det god mulighed for at lære vores grupper bedre at kende. Besøgene gav både ny viden med hjem og nogle steder kunne vi heldigvis også bidrage med hjælp til grupperne. Vores ejendomme Der sker så meget hele tiden med vores hytte, så her kommer listerne på hvad der er sket i Kobæk: Madrasserne er udskiftet, nyt komfur, ny emhætte, nyt gulv i køkkenet, ny dør (lys og ikke utæt), udendørs er der begyndt og vil forsat komme flere planter, træer og buske. Desuden har Kobæk hytten fået sin egen Facebook gruppe. Behøver vi her at tilføje at udlejningen går godt? På Spejd Niløse er ved at blive gjort klar til Divisionssommerlejr i 2013, så selve forhandlingerne med hvem der har ansvar for hvad og prisen har taget noget tid. I skoven er der ryddet et stykke jord, så der er plads til at bygge en overdækning til aktiviteter. Det bliver spændende at følge projektet og se det færdige resultat og måske kan vi lære noget til vores egen divisionssommerlejr i 2014 som også bliver på Spejd Niløse. På Oldebjerg har især planlægning fyldt en del. Det ser nu meget positivt ud for nye og bedre toiletforhold på grunden. Den 21. december modtog vi en bevilling på de ansøgte penge fra Friluftsrådet til toilet projektet og ser nu frem til at starte projektet i foråret. Desuden er der på Oldebjerg også brugt tid på at tynde ud i gamle og døde træer, så grunden både er flot og sikker at færdes på.

9 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 1 På antvorskovdivision.dk/hytter findes informationer om udlejning af vores hytter og grunde. Samlet må vi sige, at der igen er sket meget spændende omkring vores 3 ejendomme, og der er stadig masser af gode idéer til, hvordan der kan ske endnu mere. Det er dejligt, at vi har nogle hyttefolk, der knokler og heldigvis har der også været hjælp fra nogle af vores grupper, når der skulle laves større ting. Tak for det. Kurser Vi havde i årets løb planagt førstehjælpskursus, lederbegejstrings arrangement og kassererkursus som alle måtte aflyses grundet manglende tilmelding. Vi vil arbejde videre med alle kurser og håber at få ramt et tidspunkt og en sammensætning der gør at vi får nok deltagerer. Vi arbejder videre med vores vidensbank i divisionen, med henblik på at skabe et overblik over hvem, der ved hvad, vi har talt med gruppelederne om dette på sidste GL møde, og ser frem til et samarbejde omkring dette. Spejderarrangementer Der er igen kommet godt liv i klanarbejdet, dette skylder vi ikke mindst en stor tak til Laura (Trelleborg Spejderne) og Isabella (DL) for. Der er i årets løb både afholdt senior-turbospejd og julefrokost. Mikro/familiespejderne var en tur ved Spejd - Niløse i foråret hvor temaet prinsesser og riddere blev levet ud. I forbindelse med dette arrangement siger vi en stor tak til Anders fra Karl af Riise der pustede ild for os. Minierne var i sommer en tur på Fønixlejr og i efteråret stod den så på miniweekend. Miniweekenden blev afholdt på Spejd - Niløse og temaet var nordisk mytologi og Thors brudefærd. Første blev Jætterne besøgt og eftersøgningen på Thors hammer var sat ind. Derefter skulle der pyntes brudekjole og lave smykker, så Thor kunne være klar til brylluppet. Der blev desuden bygget et langhus, hvor alle minier sov sammen. Dette gav et enormt godt sammenhold minierne imellem og langt mindre hjemve. I år har vi også brugt tid på at starte planerne for vores divisionssommerlejr i På fællesledermødet i efteråret 2012 kom grupperne med en masse input og idéer, som vi har arbejdet videre med. Det er en opgave, som kommer til at fylde meget mere i 2013, hvor vi rigtig sætter gang i arbejdsgrupper til at gøre lejren klar. Kæmpe tak Til sidste vil vi gerne slutte med en kæmpe tak til jer, der er med til at få det hele til at lykkes. Tak til divisionsledelsen for et godt samarbejde og for al den tid I bruger til gavn for os alle sammen. Tak til vores hyttefolk, der knokler med at vedligeholde og forbedre vores ejendomme. Tak til vores webudvalg og vores redaktør. Og måske vigtigst af alt tak til alle spejdere og ledere, som hver uge bruger tid på at skabe nogle fede oplevelser for spejdere, patruljekammerater, ledere og hvem der ellers får gavn af jeres indsats. På divisionsledelsens vegne Pia Jeppesen og Mads Bidstrup, DC er

10 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Driftsregnskab 2012 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Kontingent pr. år Medlemstal Indtægter Kontingent fra grupperne Kontingent divisionsledelse Annoncer "De Grå" Salg af mærker Portoindtægter Renteindtægter Kurser og møder Anden indkomst 0 Divisionssommerlejr Grenaktiviteter Divisionens indtægter Udgifter Korpskontingent Kontogebyrer Kontorartikler Porto Gaver De Grå trykning Kurser og møder incl. Nytårstaffel Divisionsledelse Forbrug & hensæt. mærker Divisionens hjemmeside Leder-plejearrangement Grenaktiviteter incl. Hytteleje Diverse udgifter Divisionssommerlejr Nekselø Centret Kløverhuset Markedsføring ejendomme Divisionens drift

11 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Ejendommenes drift Kobæk, leje og el Kobæk, fond-tilskud Kobæk, drift Tinglysningsomk. 0 21xx Kobæk, shelter, grund, nyt Kobæk, renter Kobæk-hytten netto Oldebjerg, leje Oldebjerg, drift Oldebjerg, nyt Oldebjerg netto Spejd-Niløse, leje og el Divi-sommerlejr 2014 ind Divi-sommerlejr 2014 ud Spejd-Niløse, drift Spejd-Niløse, nyt Spejd-Niløse, renter Spejd-Niløse netto Ejendommenes drift Årets resultat

12 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Status pr Aktiver: Kassebeholdning B-Alm. foreningskonto N-Nordea konto I-Spejd Niløse O-Kobæk Tilgodehavender Forudbetalinger Lagerværdi af mærker Ejendomsværdi, Kobækhytten Ejendomsværdi, Oldebjerg Ejendomsværdi, Spejd-Niløse Kobæk-byggeri Aktiver i Alt Passiver: Prioritetsgæld, Kobæk Prioritetsgæld, Niløse Byggelån Kobæk Kreditorer & hensættelse Forudbetalt depositum +leje xx Mellemværende Egenkapital primo Stigning, ejendomsværdi Kobæk Kobæk-byggeri reguleret Årets resultat Egenkapital ultimo

13 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 3 Revideret forslag fra divisionsledelsen Divisionsledelsen stiller forslag om at afsætte en tilskudspulje i divisionen på kr ,-. Det er tiltænkt at der skal uddeles fra puljen 2 gange årligt (forår og efterår). Grupperne kan, såfremt de ønsker det, søge denne pulje til: Lederkurser Valgberettigedes deltagelse på korpsrådsmøde Puljen er tænkt som en støtte til de grupper der ønsker uddannelse af deres ledere samt for at sikre størst mulig divisionsmæssig deltagelse på korpsrådsmøde, men mangler midler til det. Kurser som kan søges er ikke begrænset til divisions- og korpsmæssige kurser, ej heller med nogen krav om egenbetaling. Ansøgning om midler fra denne pulje, stiles til divisionschefen/erne efter følgende devise: Ansøgningsfrist 1. maj med svar senest 1. juni, her fordeles kr ,- Ansøgningsfrist 1. oktober med svar senest 1. november, her fordeles kr ,- DC(er) og DK vil stå for behandling af ansøgninger og fordeling af tilskud med formålet at hjælpe flest ansøgere mest muligt.

14 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 4 Divisionssommerlejr 2014 Da vi passerede nytårstaften kunne vi sige, at nu er det til næste år, at vi skal på divisionssommerlejr. Der sker mere på planlægningssiden og vi begynder at sætte struktur på arbejdet. Til divisionsrådsmødet bliver der nogle ting, som I som divisionsrådsmedlemmer skal godkende. Forslaget fra divisionsledelsen er at lejren kommer til at lægge på Spejd Niløse i uge 30. En fuld lejr vil være fra juli (lørdag lørdag) og halv lejr fra juli (onsdag lørdag). Lejren bliver inklusiv forplejning og lejr t-shirt, så vi gør det nemmest muligt for grupperne. Vi har regnet groft på det og forventer at prisen kan ligge i niveauet ca for fuld lejr og ca. 600 for halv lejr. Da vi havde fællesledermøde i efteråret kom der en masse idéer frem og de har været grundlag for meget af arbejdet med lejren. Blandt de forslåede temaer er det bedste pt. at lave et tema med forskellige lande. Vi ser på om temaet kan understøtte spændende aktiviteter og give nogle gode rammer på lejren. Det ovenstående er status pt. som vi i divisionsledelsen beder jer tage til efterretning, hvis I kan acceptere det. Vi har også nogle emner, som vi direkte vil bede om jeres godkendelse af. Valg af lejrchefer. Divisionsledelsen foreslår Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer. På divisionsrådsmødet vil I kunne få yderligere information, så I kan tage stilling inden I vælger lejrcheferne. Valg af formål. Divisionsledelsens forslag til formål med lejren er: Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper

15 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 5 Udviklingsplan Vision: Samle divisionen Måles på: Hvor mange ledere deltager i og giver besked vedr. vores arrangementer og hvor mange grupper og grene er repræsenteret. Målsætning: 70% har deltaget. 100% har givet svar. Medlemsvækst i divisionen på en 2 årig periode, med halvvejs opfølgning efter 1 år: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program Karlsvognen o Brugbart materiale skal være tilgængeligt på divisions hjemmeside i form af skema, bøger og ledervejledning. o Formidling skal ske til alle grupper om, hvor materialet findes og hvordan det bruges. o Vi vil lave små kurser/erfaringsudveksling i hvordan man kan bruge Karlsvognen til det daglige spejderarbejde Grenarrangementer o Der er forskel på behov for forskellige grene. o Vi vil støtte samarbejdet om arrangementer i divisionen eller mellem grupper samt formidle de tilbud der findes udefra. Stærke aktører i samfundet Værktøjer o Vi vil efter gruppernes ønsker og behov hjælpe med værktøjer til at blive set i samfundet Lederudvikling Leder arrangementer o Vi vil efter ønske og behov støtte op om: arbejdsstof kurser/erfaringsudveksling lokalt Små praktiske kurser/erfaringsudveksling lokalt Sociale arrangementer/lederpleje Kendskab til lokale ressourcer/netværkskendskab Gruppeliv Opbakning til ledelserne o Vi vil ønske og behov sætte fokus på at støtte grupperne med at skabe stærke ledelser Gåden om spejderen med sin alder En spejder, der ikke direkte ville røbe sin alder, men på den anden side heller ikke ville være uforskammet og nægte at svare, svarede da hun blev spurgt: - Min alder om tre år ganget med 3, minus min alder for tre år siden, ganget med 3, giver min alder i dag. Hvor gammel var hun?

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

de grå med medlemsfortegnelse Antvorskov division

de grå med medlemsfortegnelse Antvorskov division D e T D A n s K e s p e j D e r K O r p s de grå med medlemsfortegnelse Antvorskov division nr. 2 oktober 2010 DeT DAnsKe spejderkorps Udviklingsplaner Til foråret skal alle grupper præsentere deres udviklingsplaner

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere