Referat Divisionsrådsmøde 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Divisionsrådsmøde 2013"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter, Høng 2 rep, Korsørspejderne 2 rep., Ruds Vedby Gruppe 3 rep., Solskinstroppen 3 rep. (2 stemmer), Trelleborgspejderne 5 rep., Gørlev Gruppe 4 rep., Karl af Riise Gruppe 4 rep., Ringsted 6 rep (5 stemmer) Gyldenløve 4 rep., 3. Valdemar Sejr 2 rep., Stenlillespejderne Laurentius 4 rep., Divisionsledelsen 8 rep., Rasmus Jensen fra Korpsledelsen, Rie Selina Nielsen udviklingskonsulent fra Korpskontoret Ikke repræsenterede grupper: Korsør Sø, & 1.og 2. Valdemar Sejr Gruppe Efter sang og præsentation af divisionsledelsen gik mødet i gang. 1. Formaliteter: a) Valg af dirigent Divisionsledelsen forslog Erik Becker, som blev valgt b) Valg af referent Divisionsledelsen forslog Inger Juul, som blev valgt c) Lovligt varslet Dirigenten kunne konstatere at divisionsrådsmødet var lovligt indkaldt, v/varsel i De Grå nr. 2 - efteråret Årsberetning 2012 fra divisionsledelsen v/ Divisionschef Mads Bidstrup Vedlagt som Bilag 1. DC Mads fortalte kort om året 2012 og divisionsledelsens nye tiltag med vandre-bamse til gruppen med mest fremgang. For 2012 er det Gyldenløve Gruppe med en fremgang på 21 % fra 1. januar 2012 til 1. januar Beretningen blev godkendt med en klapsalve 3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2012 v/divisionskasserer Preben Lemann Vedlagt som Bilag 2. Preben fremlagde Driftsregnskab 2012, Status pr , regnskaber for divisionens hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg) Grunden til det store overskud er, at man havde budgetteret med ombygningen af Oldebjergs toiletter i 2012 udføres i 2013 Driftsregnskab og status godkendt 4. Behandling af indkomne forslag v/ Divisionschef Pia Jeppesen Vedlagt som Bilag 3. Pia fremlagde forslag vedr. tilskud til kurser/lederuddannelse/korpsrådsmøde Der var en rigtig god debat, hvor det kom frem at de der er afsat primært er overskud fra divisionens hytter og formålet med fonden er at sætte gang i aktiviteter og uddannelse. Der søges via en mail til DC eller DK og divisionsledelsen opfordres til, i god tid inden hver deadline at rundsende en A N T V O R S K O V D I V I S I O N

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S mail, der opfordrer grupperne til at søge. Man kan vælge at søge om fuld dækning eller delvis- Der opfordres til at kommunerne søges først. Dato for ansøgninger samt afpudsning af forslaget, fordelingsnøgle vil ske i samarbejde med GL erne. Det skal ses som en ide og så kan ideen udvikle sig og formes i praksis. Divisionsledelsen rundsender opfordring til at der søges. Afstemning om forslaget, hvor DL. kan tilpasse det til behovet. Forslaget blev godkendt 3 stemmer imod / 45 stemmer for 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid v/ Divisionschef Mads Bidstrup Vedlagt som Bilag 4. Mads fremlagde forslag vedr. divisionssommerlejr Divisionsledelsen forslog Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer og lejrens formål til Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper. Ligeledes gennemgik Mads budget for lejren. Mads og Louise blev valgt og iklædte sig Divi-sommerlejrledelses- og medhjælper-tørklædet lilla med stribet kant (kanten kommer fra madrasbetræk fra Kobæk) Der forventes/budgetteres med 270 på fuld tid og 30 på halv tid. Forslaget blev godkendt 6. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan v/ Divisionschef Pia Jeppesen Vedlagt som Bilag 5. Pia fortalte at denne udviklingsplan er udsendt i sidste nr. af De Grå. Kun den procentvise deltagelse i visionen i udviklingsplanen er ændret i forhold til sidste års plan. De 3 store arrangementer som har været afholdt for ledere siden DRM 2012 var Fællesledermøde i efteråret, her havde 64 % tilmeldt sig og svaret; til Nytårstaffel 2013 havde 64 % tilmeldt sig og 86 % svaret; til dette møde (DRM 2013) havde 43 % tilmeldt sig selv til deadline og svaret, efter rundringning var tilmelding 79 % og svar fra 93 %. Antvorskov Div. havde i en stigning i medlemstallet på 3 % og i et fald på 3 % A N T V O R S K O V D I V I S I O N

3 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Udviklingsplanen blev godkendt 7. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm. Beretning fra DDS korpskontoret og korpsledelsen WOSM, World Organization of the Scout Movement, spejderbevægelsens verdensorganisation, grundlagt i forbindelse med den første verdensjamboree i London i WOSM omfattede oprindelig alene drengespejderkorps, men har siden 1975 været åben for spejderkorps med såvel drenge som piger. WOSM har ca. 28 mio. medlemmer i 150 lande WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, pigespejdernes verdensorganisation, stiftet 1928 med 26 medlemslande. Olave Baden-Powell, der var en af hovedkræfterne i WAGGGS, arbejdede i mange år på at udbrede spejderarbejdet til også at omfatte piger, og WAGGGS var i 2000 verdens største frivillige organisation for piger og unge kvinder med i alt ca. 8 mio. medlemmer i 140 lande. Ingen havde noget til dette punkt. Rie Selina Nielsen udviklingskonsulent og Rasmus Jensen fra Korpsledelsen, (divisions kontakt i KOL) fortalte kort fra korpset: Medlemstal DDS marts 2013 er knap Til efteråret skal der diskuteres om pigespejderne i DDS skal være medlem af WOSM i dag er de med i WAGGGS. Nyt arbejdsstof/hæfter om: familiespejd, mini, junior, tropsarbejde samt patruljeliv op gennem spejder tiden. Hæfterne er lavet af stenpapir, så de kan tåle at ligge ude kan bestilles på korpskontoret. Ligger som pdf fil på dds.dk Håber at nogle seniorer melder sig til at lave et hæfte om seniorgrenen-. Aktivitetsdatabasen er nu på hjemmesiden man kan bygge sine møder op og dele dem. Hvis alle MLer lægger sit bedste møde ind, så har vi pludselig en database fuld af rigtig gode møder ;-) Gruppegejst gentages i år gruppeledelser mødes et døgn på Nyborg Strand omkring lokal kommunikation, branding, den gode ledersamtale, lederløb mm. Naturens dag den 8. september woop naturen. God dag at lave hvervningskampagne på. Der kommer spot på denne dag. Folkeskolerne arbejder om dagen i ugen op til. Foreningsredskaber.dk mange gode øvelser, vejledninger og ideer til redskaber til foreninger. Woop en App, kan evt. ses på Facebook kan kun bruges på IPhone og ANDROID. Handler om at få unge ud i naturen spil muligheder mm. Til Sct. Georgsdag kommer der en ny opdatering Spejdernes Lejr 2017 Fokuspunkter: hjælperne skal have en god oplevelse, måske skal der tænkes på forskellene i de forskellige korps lejren skal ikke være så farveløs som i Der blev spurgt om DDS har besluttet, at vi ikke skal have A N T V O R S K O V D I V I S I O N

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Blå sommer mere? Nej, men der var rigtig mange gode ting ved SL Hvad kan BS give som SL ikke kan give? Især når vi tænker de nye tiltag ind. Young Spokes Persons: Et kommunikations/pr- tiltag tropsspejdere (14-18 år) fra forskellige steder i DK fortæller om, hvad det vil sige at være spejder og hvad det giver den enkelte. Hvad ligger bag spejderarbejdet? nye er under uddannelse og det er meningen af der hvert halve år, skal der uddannes nye YSP. Det har stået på DDS.dk med opfordring til at melde sig. Måske kommer det ud i et nyhedsbrev. Det Danske Spejderkorps har ansat Charlotte Bach Thomassen som ny generalsekretær. Hun kommer fra en stilling som projekt- og afdelingschef i DGI. Hun har 2 børn der er spejdere. PAUSE 8. Fremlæggelse af budget for 2012, samt budget og kontingent for v/divisionskasserer Preben Lemann Vedlagt som Bilag 2. Preben fremlagde Budget 2013 samt budget og kontingent for 2014, samt budget for divisionens hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg) Forsørgelse på Udgifter 2013 på og ditto i 2014 Budget 14 ikke de store ændringer mht. hytter Likvidbeholdning ca Kontingentet i 2014 foreslås uændret 63 kr. pr år/medlem Budgettet og kontingent blev godkendt 9. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer Divisionsledelsen forslog at ændre antal af medlemmer til fra 12 til 13. Vedtaget 10. Valg af medlemmer til divisionsledelsen a) På valg: Pia Jeppesen genopstiller - DC Preben Lemann genopstiller - DK Rune Wortmann Hansen genopstiller - DLM Tina Andersen genopstiller - DLM Michael Andresen genopstiller - DLM Pia Jeppesen som genvalgt som DC med alle stemmer for Lars Hesselberg (Karl af Riise) valgt som DC med alle stemmer for Preben Lemann genvalgt som DK alle stemmer for Rune Wortmann Hansen genvalgt som DLM Tina Andersen genvalgt som DLM Michael Andresen genvalgt som DLM A N T V O R S K O V D I V I S I O N

5 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Isabella Rostén genopstiller - DLM Mads Bidstrup genopstiller IKKE (DC) Jeppe Lohse genopstiller IKKE (DLM) b) Andre kandidater Lars Hesselberg (Karl af Riise) - DC Laura Jensen (Trelleborg) - DLM Kurt Friis Nielsen (Ringsted) - DLM Heine Jørgensen (Solskinstroppen) DLM 11. Valg af: Isabella Rostén genvalgt som DLM Laura Jensen (Trelleborg) valgt som DLM Kurt Friis Nielsen (Ringsted) valgt som DLM Heine Jørgensen (Solskinstroppen) valgt som DLM Louise, Mette og Annette var ikke på valg og udgør de sidste 3 DLM. a) Revisor Ulla Broløs var villig til genvalg og blev valgt b) Revisorsuppleant Jens-Michael Nielsen var villig til genvalg og blev valgt 12. Beretning fra DDS s repræsentant i friluftsrådet Søren Juul Nerenst aflagde beretning, som spejderrepræsentant i friluftsrådet i Kalundborg (Holbæk og Odsherred) kommuner Hans Vallentin Stoltz aflagde beretning, som spejderrepræsentant i friluftsrådet i Slagelse, Sorø (og Næstved) Både Søren og Hans efterlyste/opfordrede en DDS rep. I friluftsrådet i Ringsted kommune. Divisionen kan udpege en. Hans ønsker snart en afløser. Alle kan søge tilskud, der er kriterier der skal være opfyldt kig på: Ansøgningsfrist 3. gange pr. år Hans uddelte brochuren Søg Tips- og lottomidler til friluftslivet Beretning fra Nekselø Centret v/ Preben Lemann Preben Lemann: Skjalm Hvide div. og Antvorskov div. sidder i bestyrelsen for Nexelø Centeret. Det går godt på Nekselø i år ingen store lejre truer og PLAN er kommet tilbage. Verdens dejligste ø Det opfordrer til at bruge Nekselø Centret. På Nexer.dk, kan man læse om hvordan man kan komme i betragtning som medarbejder i Nekselø Centeret. Der er nu åbent for nye hjælper. 14. Eventuelt Søren J N: I Kalundborg kommune har vi et rigtigt godt velfungerende samråd. Vi har i dette valgår inviteret alle A N T V O R S K O V D I V I S I O N

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S kandidater til kommunalbestyrelsen til middag i et spejderhus hvor der serveres bålmad og hvor der sættes focus på spejderi og de muligheder der er. Mads Bidstrup, Høng overtager efter Søren J N Folkeoplysningsudvalget i 2014 I Kalundborg Kommune. Mette Bjerregaard, Trelleborg: Slår et slag for bloddonorerne man kan bruge flere donorer. Mette uddeler foldere, men man kan også melde sig til på nettet. Brian Bertelsen Oldermann.: Oldebjerg fyldte 60 år den 1. oktober Der sker meget på Oldebjerg, kaos pt. men det bliver rigtigt godt og muldtoilet på vej. Skal tømmes efter 100 besøg. Der skal laves en særlig plads til tømning af muldtoiletterne. Der kommer kodede hængelåse på dørene. Huset forventes at komme i denne uge, så det forventes at det er klart til Mikroarrangementet. Brug ikke rafterne derude, forventer at der kommer nogle gode rafter efter en af Niløse-lejrene. Mads Bidstrup: opfordrede til at deltage i arbejdsweekend i Kobæk hytten på lørdag den 20. april. Mads Bidstrup: Bestyrelseskursus torsdag den 16. maj i Kløverhuset. Både for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer der er lagt indbydelser frem og lægges snart på hjemmesiden og på mail Meld jer gerne som hjælpere / aktivitører på Niløse-lejren til Mads eller Louise. DC Pia Jeppesen overrakte Mads Bidstrup en gave og takkede for hans indsats i divisionsledelsen. Da Jeppe Lohse ikke kunne deltage, er gave afsendt til Jeppe. A N T V O R S K O V D I V I S I O N

7

8 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 1 Årsberetning fra divisionsledelsen Så er det igen blevet tid til at aflægge beretning for, hvad der er sket i Antvorskov Division gennem det sidste år. Vi har set sidste års kalender igennem og må sige, at det igen er et år, der har budt på mange gode oplevelser. Årets nytårstaffel blev som noget helt nyt afholdt ved i Cirkusland ved Cirkus Arena. Dette var en ny og god men også kold oplevelse. Det rejste nogle økonomiske spørgsmål, som vi i ledelsen har taget til efterretning for fremtiden. Vi så et søløve- og hesteshow, samt indtog vores velkomst drinks på karrusellen. Traditionen tro var det en rigtig hyggelig men også meget anderledes spejderaften. Udvalg Nogle af opgaverne i divisionen er fordelt ud i udvalg. Der er naturligvis vores hytteudvalg, som tager sig af vores 3 ejendomme Oldebjerg, Kobæk og Spejd-Niløse. Hytteudvalget mødes 2 gange om året, så vi sikre kontakt mellem divisionsledelse og hytteudvalg. På hytteudvalgsmøderne bliver der også lagt budget og der bliver udvekslet idéer og ønsker til vores ejendomme. Det meste af arbejdet foregår dog ude ved de enkelte ejendomme. Vi har også vores web-udvalg, som sørger for vores hjemmeside og også ser på planer for De Grå. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret, og vi forsøger at lægge alle vores arrangementer her, så det er nemt at finde. De Grå er igen i år udkommet med 2 numret, dette vil dog fra 2013 reduceres til 1 nummer som vedtaget på divisionsrådsmødet. Pia Jeppesen (DC) er blevet ny redaktør på De Grå og vi takkede pænt af til John Anderberg for det store arbejde. John fortsætter stadig i web-udvalget. De Grå vil i 2013 være 1 nummer som udkommer i starten af året, med optakt til divisionsrådsmøde, nyt fra hytter og grunde, samt adresseliste til divisionens ledere. I efterårsnumret 2012 indførte vi Gruppernes side, denne vil vi fortsætte med og opfordre alle til at komme med indlæg, så vi kan variere indholdet af De Grå. Ledelsen I ledelsen har vi jævnligt holdt møder, så vi var orienterede om, hvad der sker i divisionen og samtidig arbejde med forskellige emner. Især vores udviklingsplan har fået en del opmærksomhed, så vi sikre at det der er vedtaget på divisionsrådsmødet også er det vi arbejder efter. I foråret var vi rundt til en del grupperådsmøder desværre ikke dem alle, men de steder, hvor vi deltog, gav det god mulighed for at lære vores grupper bedre at kende. Besøgene gav både ny viden med hjem og nogle steder kunne vi heldigvis også bidrage med hjælp til grupperne. Vores ejendomme Der sker så meget hele tiden med vores hytte, så her kommer listerne på hvad der er sket i Kobæk: Madrasserne er udskiftet, nyt komfur, ny emhætte, nyt gulv i køkkenet, ny dør (lys og ikke utæt), udendørs er der begyndt og vil forsat komme flere planter, træer og buske. Desuden har Kobæk hytten fået sin egen Facebook gruppe. Behøver vi her at tilføje at udlejningen går godt? På Spejd Niløse er ved at blive gjort klar til Divisionssommerlejr i 2013, så selve forhandlingerne med hvem der har ansvar for hvad og prisen har taget noget tid. I skoven er der ryddet et stykke jord, så der er plads til at bygge en overdækning til aktiviteter. Det bliver spændende at følge projektet og se det færdige resultat og måske kan vi lære noget til vores egen divisionssommerlejr i 2014 som også bliver på Spejd Niløse. På Oldebjerg har især planlægning fyldt en del. Det ser nu meget positivt ud for nye og bedre toiletforhold på grunden. Den 21. december modtog vi en bevilling på de ansøgte penge fra Friluftsrådet til toilet projektet og ser nu frem til at starte projektet i foråret. Desuden er der på Oldebjerg også brugt tid på at tynde ud i gamle og døde træer, så grunden både er flot og sikker at færdes på.

9 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 1 På antvorskovdivision.dk/hytter findes informationer om udlejning af vores hytter og grunde. Samlet må vi sige, at der igen er sket meget spændende omkring vores 3 ejendomme, og der er stadig masser af gode idéer til, hvordan der kan ske endnu mere. Det er dejligt, at vi har nogle hyttefolk, der knokler og heldigvis har der også været hjælp fra nogle af vores grupper, når der skulle laves større ting. Tak for det. Kurser Vi havde i årets løb planagt førstehjælpskursus, lederbegejstrings arrangement og kassererkursus som alle måtte aflyses grundet manglende tilmelding. Vi vil arbejde videre med alle kurser og håber at få ramt et tidspunkt og en sammensætning der gør at vi får nok deltagerer. Vi arbejder videre med vores vidensbank i divisionen, med henblik på at skabe et overblik over hvem, der ved hvad, vi har talt med gruppelederne om dette på sidste GL møde, og ser frem til et samarbejde omkring dette. Spejderarrangementer Der er igen kommet godt liv i klanarbejdet, dette skylder vi ikke mindst en stor tak til Laura (Trelleborg Spejderne) og Isabella (DL) for. Der er i årets løb både afholdt senior-turbospejd og julefrokost. Mikro/familiespejderne var en tur ved Spejd - Niløse i foråret hvor temaet prinsesser og riddere blev levet ud. I forbindelse med dette arrangement siger vi en stor tak til Anders fra Karl af Riise der pustede ild for os. Minierne var i sommer en tur på Fønixlejr og i efteråret stod den så på miniweekend. Miniweekenden blev afholdt på Spejd - Niløse og temaet var nordisk mytologi og Thors brudefærd. Første blev Jætterne besøgt og eftersøgningen på Thors hammer var sat ind. Derefter skulle der pyntes brudekjole og lave smykker, så Thor kunne være klar til brylluppet. Der blev desuden bygget et langhus, hvor alle minier sov sammen. Dette gav et enormt godt sammenhold minierne imellem og langt mindre hjemve. I år har vi også brugt tid på at starte planerne for vores divisionssommerlejr i På fællesledermødet i efteråret 2012 kom grupperne med en masse input og idéer, som vi har arbejdet videre med. Det er en opgave, som kommer til at fylde meget mere i 2013, hvor vi rigtig sætter gang i arbejdsgrupper til at gøre lejren klar. Kæmpe tak Til sidste vil vi gerne slutte med en kæmpe tak til jer, der er med til at få det hele til at lykkes. Tak til divisionsledelsen for et godt samarbejde og for al den tid I bruger til gavn for os alle sammen. Tak til vores hyttefolk, der knokler med at vedligeholde og forbedre vores ejendomme. Tak til vores webudvalg og vores redaktør. Og måske vigtigst af alt tak til alle spejdere og ledere, som hver uge bruger tid på at skabe nogle fede oplevelser for spejdere, patruljekammerater, ledere og hvem der ellers får gavn af jeres indsats. På divisionsledelsens vegne Pia Jeppesen og Mads Bidstrup, DC er

10 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Driftsregnskab 2012 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Kontingent pr. år Medlemstal Indtægter Kontingent fra grupperne Kontingent divisionsledelse Annoncer "De Grå" Salg af mærker Portoindtægter Renteindtægter Kurser og møder Anden indkomst 0 Divisionssommerlejr Grenaktiviteter Divisionens indtægter Udgifter Korpskontingent Kontogebyrer Kontorartikler Porto Gaver De Grå trykning Kurser og møder incl. Nytårstaffel Divisionsledelse Forbrug & hensæt. mærker Divisionens hjemmeside Leder-plejearrangement Grenaktiviteter incl. Hytteleje Diverse udgifter Divisionssommerlejr Nekselø Centret Kløverhuset Markedsføring ejendomme Divisionens drift

11 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Ejendommenes drift Kobæk, leje og el Kobæk, fond-tilskud Kobæk, drift Tinglysningsomk. 0 21xx Kobæk, shelter, grund, nyt Kobæk, renter Kobæk-hytten netto Oldebjerg, leje Oldebjerg, drift Oldebjerg, nyt Oldebjerg netto Spejd-Niløse, leje og el Divi-sommerlejr 2014 ind Divi-sommerlejr 2014 ud Spejd-Niløse, drift Spejd-Niløse, nyt Spejd-Niløse, renter Spejd-Niløse netto Ejendommenes drift Årets resultat

12 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Status pr Aktiver: Kassebeholdning B-Alm. foreningskonto N-Nordea konto I-Spejd Niløse O-Kobæk Tilgodehavender Forudbetalinger Lagerværdi af mærker Ejendomsværdi, Kobækhytten Ejendomsværdi, Oldebjerg Ejendomsværdi, Spejd-Niløse Kobæk-byggeri Aktiver i Alt Passiver: Prioritetsgæld, Kobæk Prioritetsgæld, Niløse Byggelån Kobæk Kreditorer & hensættelse Forudbetalt depositum +leje xx Mellemværende Egenkapital primo Stigning, ejendomsværdi Kobæk Kobæk-byggeri reguleret Årets resultat Egenkapital ultimo

13 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 3 Revideret forslag fra divisionsledelsen Divisionsledelsen stiller forslag om at afsætte en tilskudspulje i divisionen på kr ,-. Det er tiltænkt at der skal uddeles fra puljen 2 gange årligt (forår og efterår). Grupperne kan, såfremt de ønsker det, søge denne pulje til: Lederkurser Valgberettigedes deltagelse på korpsrådsmøde Puljen er tænkt som en støtte til de grupper der ønsker uddannelse af deres ledere samt for at sikre størst mulig divisionsmæssig deltagelse på korpsrådsmøde, men mangler midler til det. Kurser som kan søges er ikke begrænset til divisions- og korpsmæssige kurser, ej heller med nogen krav om egenbetaling. Ansøgning om midler fra denne pulje, stiles til divisionschefen/erne efter følgende devise: Ansøgningsfrist 1. maj med svar senest 1. juni, her fordeles kr ,- Ansøgningsfrist 1. oktober med svar senest 1. november, her fordeles kr ,- DC(er) og DK vil stå for behandling af ansøgninger og fordeling af tilskud med formålet at hjælpe flest ansøgere mest muligt.

14 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 4 Divisionssommerlejr 2014 Da vi passerede nytårstaften kunne vi sige, at nu er det til næste år, at vi skal på divisionssommerlejr. Der sker mere på planlægningssiden og vi begynder at sætte struktur på arbejdet. Til divisionsrådsmødet bliver der nogle ting, som I som divisionsrådsmedlemmer skal godkende. Forslaget fra divisionsledelsen er at lejren kommer til at lægge på Spejd Niløse i uge 30. En fuld lejr vil være fra juli (lørdag lørdag) og halv lejr fra juli (onsdag lørdag). Lejren bliver inklusiv forplejning og lejr t-shirt, så vi gør det nemmest muligt for grupperne. Vi har regnet groft på det og forventer at prisen kan ligge i niveauet ca for fuld lejr og ca. 600 for halv lejr. Da vi havde fællesledermøde i efteråret kom der en masse idéer frem og de har været grundlag for meget af arbejdet med lejren. Blandt de forslåede temaer er det bedste pt. at lave et tema med forskellige lande. Vi ser på om temaet kan understøtte spændende aktiviteter og give nogle gode rammer på lejren. Det ovenstående er status pt. som vi i divisionsledelsen beder jer tage til efterretning, hvis I kan acceptere det. Vi har også nogle emner, som vi direkte vil bede om jeres godkendelse af. Valg af lejrchefer. Divisionsledelsen foreslår Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer. På divisionsrådsmødet vil I kunne få yderligere information, så I kan tage stilling inden I vælger lejrcheferne. Valg af formål. Divisionsledelsens forslag til formål med lejren er: Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper

15 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 5 Udviklingsplan Vision: Samle divisionen Måles på: Hvor mange ledere deltager i og giver besked vedr. vores arrangementer og hvor mange grupper og grene er repræsenteret. Målsætning: 70% har deltaget. 100% har givet svar. Medlemsvækst i divisionen på en 2 årig periode, med halvvejs opfølgning efter 1 år: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program Karlsvognen o Brugbart materiale skal være tilgængeligt på divisions hjemmeside i form af skema, bøger og ledervejledning. o Formidling skal ske til alle grupper om, hvor materialet findes og hvordan det bruges. o Vi vil lave små kurser/erfaringsudveksling i hvordan man kan bruge Karlsvognen til det daglige spejderarbejde Grenarrangementer o Der er forskel på behov for forskellige grene. o Vi vil støtte samarbejdet om arrangementer i divisionen eller mellem grupper samt formidle de tilbud der findes udefra. Stærke aktører i samfundet Værktøjer o Vi vil efter gruppernes ønsker og behov hjælpe med værktøjer til at blive set i samfundet Lederudvikling Leder arrangementer o Vi vil efter ønske og behov støtte op om: arbejdsstof kurser/erfaringsudveksling lokalt Små praktiske kurser/erfaringsudveksling lokalt Sociale arrangementer/lederpleje Kendskab til lokale ressourcer/netværkskendskab Gruppeliv Opbakning til ledelserne o Vi vil ønske og behov sætte fokus på at støtte grupperne med at skabe stærke ledelser Gåden om spejderen med sin alder En spejder, der ikke direkte ville røbe sin alder, men på den anden side heller ikke ville være uforskammet og nægte at svare, svarede da hun blev spurgt: - Min alder om tre år ganget med 3, minus min alder for tre år siden, ganget med 3, giver min alder i dag. Hvor gammel var hun?

Referat Divisionsrådsmøde 2012

Referat Divisionsrådsmøde 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2012 Onsdag d. 18. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus.

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Pkt. 1 Velkomst. Martin Duus og Morten Thavlov bød velkommen til de fremmødte, og til repræsentanter

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2014 Det DAnske spejderkorps til divisionsrådsmøde 2014 Invitation til divisionsrådsmøde 2014 Så

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014

Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde hos Trelleborg Spejderne Tirsdag den 25. februar 2014 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Pia Jeppesen blev foreslået som dirigent og valgt. Susanne Badsberg blev foreslået som

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl

Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl Divisionsrådsmøde d. 13. April 2012 i Dybbøl AD 1: Faneindgang og velkomst Ved DC Kenneth Schütt (Sulfo) på vegne af Divisionen AD 2: Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Jens Peter Thomsen,

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Referat af Divisionsrådsmøde 22. april 10

Referat af Divisionsrådsmøde 22. april 10 Referat af Divisionsrådsmøde 22. april 10 Hareskov Division Henrik byder velkommen Niels Georg vælges som dirigent og Eigil Jacobsen som referent Dirigenten får ordet Han konstaterer at rådsmødet er indvarslet

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ole blev valgt til at skrive referat, da Erik meldte afbud. Kommentarer til seneste bestyrelsesmøde torsdag d (Se her)

Ole blev valgt til at skrive referat, da Erik meldte afbud. Kommentarer til seneste bestyrelsesmøde torsdag d (Se her) Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag d. 04.02.16 Tid: 19.30 Mødeleder Deltagere: Afbud: Referent: Ole GL/GLA: Jeanette og Kjeld og Erik og Allan Forældrevalgte: Boris Støckler, John Schneider (tager kage

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

de grå i naturen udlejes også til private Antvorskov division

de grå i naturen udlejes også til private Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå i naturen Antvorskov Divisions Spejderhytter & -grunde udlejes også til private Antvorskov division nr. 1 marts 2010 Det DAnske spejderkorps årsberetning

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2017 Invitation til divisionsrådsmøde 2017 Så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde. Datoen

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Referat af Stenlillespejderne Laurentius Grupperådsmøde 16. februar 2015 i Kulturhus Stenlille

Referat af Stenlillespejderne Laurentius Grupperådsmøde 16. februar 2015 i Kulturhus Stenlille Referat af Stenlillespejderne Grupperådsmøde 16. februar 2015 i Kulturhus Stenlille Til stede var: ikke en eneste forældre ud over dem i bestyrelsen og ledere. Ledere og bestyrelsesmedlemmer: Klaus (best.medl.),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte.

Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE. Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Side 1 af 5 Referat fra DIVISIONSRÅDSMØDE Afholdt tirsdag d. 13/3 2012 I Kanondalens hytte. Til stede: Gæst: Erik Aabjerg Friis, korpsledelsesrepræsentant Ikke grupperepræsentanter: Jesper Clausen, flokassistent,

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 DIVIIONRÅDMØDE 2014 10. Mølleskolen april 2014, 19.30-21.30 Ry, kanderborgvej 50, 8680 Ry Tilmeld dig her: http://gudenaadivision.spejder..dk/node/278 Dagsorden a. valg af dirigent og referent b. beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Tilstede: Ingemann, Bent, Else, Susse, Lise, Lone, Jeppe, Victoria, Johnny, Mads,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere