Referat Divisionsrådsmøde 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Divisionsrådsmøde 2013"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter, Høng 2 rep, Korsørspejderne 2 rep., Ruds Vedby Gruppe 3 rep., Solskinstroppen 3 rep. (2 stemmer), Trelleborgspejderne 5 rep., Gørlev Gruppe 4 rep., Karl af Riise Gruppe 4 rep., Ringsted 6 rep (5 stemmer) Gyldenløve 4 rep., 3. Valdemar Sejr 2 rep., Stenlillespejderne Laurentius 4 rep., Divisionsledelsen 8 rep., Rasmus Jensen fra Korpsledelsen, Rie Selina Nielsen udviklingskonsulent fra Korpskontoret Ikke repræsenterede grupper: Korsør Sø, & 1.og 2. Valdemar Sejr Gruppe Efter sang og præsentation af divisionsledelsen gik mødet i gang. 1. Formaliteter: a) Valg af dirigent Divisionsledelsen forslog Erik Becker, som blev valgt b) Valg af referent Divisionsledelsen forslog Inger Juul, som blev valgt c) Lovligt varslet Dirigenten kunne konstatere at divisionsrådsmødet var lovligt indkaldt, v/varsel i De Grå nr. 2 - efteråret Årsberetning 2012 fra divisionsledelsen v/ Divisionschef Mads Bidstrup Vedlagt som Bilag 1. DC Mads fortalte kort om året 2012 og divisionsledelsens nye tiltag med vandre-bamse til gruppen med mest fremgang. For 2012 er det Gyldenløve Gruppe med en fremgang på 21 % fra 1. januar 2012 til 1. januar Beretningen blev godkendt med en klapsalve 3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2012 v/divisionskasserer Preben Lemann Vedlagt som Bilag 2. Preben fremlagde Driftsregnskab 2012, Status pr , regnskaber for divisionens hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg) Grunden til det store overskud er, at man havde budgetteret med ombygningen af Oldebjergs toiletter i 2012 udføres i 2013 Driftsregnskab og status godkendt 4. Behandling af indkomne forslag v/ Divisionschef Pia Jeppesen Vedlagt som Bilag 3. Pia fremlagde forslag vedr. tilskud til kurser/lederuddannelse/korpsrådsmøde Der var en rigtig god debat, hvor det kom frem at de der er afsat primært er overskud fra divisionens hytter og formålet med fonden er at sætte gang i aktiviteter og uddannelse. Der søges via en mail til DC eller DK og divisionsledelsen opfordres til, i god tid inden hver deadline at rundsende en A N T V O R S K O V D I V I S I O N

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S mail, der opfordrer grupperne til at søge. Man kan vælge at søge om fuld dækning eller delvis- Der opfordres til at kommunerne søges først. Dato for ansøgninger samt afpudsning af forslaget, fordelingsnøgle vil ske i samarbejde med GL erne. Det skal ses som en ide og så kan ideen udvikle sig og formes i praksis. Divisionsledelsen rundsender opfordring til at der søges. Afstemning om forslaget, hvor DL. kan tilpasse det til behovet. Forslaget blev godkendt 3 stemmer imod / 45 stemmer for 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid v/ Divisionschef Mads Bidstrup Vedlagt som Bilag 4. Mads fremlagde forslag vedr. divisionssommerlejr Divisionsledelsen forslog Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer og lejrens formål til Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper. Ligeledes gennemgik Mads budget for lejren. Mads og Louise blev valgt og iklædte sig Divi-sommerlejrledelses- og medhjælper-tørklædet lilla med stribet kant (kanten kommer fra madrasbetræk fra Kobæk) Der forventes/budgetteres med 270 på fuld tid og 30 på halv tid. Forslaget blev godkendt 6. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan v/ Divisionschef Pia Jeppesen Vedlagt som Bilag 5. Pia fortalte at denne udviklingsplan er udsendt i sidste nr. af De Grå. Kun den procentvise deltagelse i visionen i udviklingsplanen er ændret i forhold til sidste års plan. De 3 store arrangementer som har været afholdt for ledere siden DRM 2012 var Fællesledermøde i efteråret, her havde 64 % tilmeldt sig og svaret; til Nytårstaffel 2013 havde 64 % tilmeldt sig og 86 % svaret; til dette møde (DRM 2013) havde 43 % tilmeldt sig selv til deadline og svaret, efter rundringning var tilmelding 79 % og svar fra 93 %. Antvorskov Div. havde i en stigning i medlemstallet på 3 % og i et fald på 3 % A N T V O R S K O V D I V I S I O N

3 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Udviklingsplanen blev godkendt 7. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm. Beretning fra DDS korpskontoret og korpsledelsen WOSM, World Organization of the Scout Movement, spejderbevægelsens verdensorganisation, grundlagt i forbindelse med den første verdensjamboree i London i WOSM omfattede oprindelig alene drengespejderkorps, men har siden 1975 været åben for spejderkorps med såvel drenge som piger. WOSM har ca. 28 mio. medlemmer i 150 lande WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, pigespejdernes verdensorganisation, stiftet 1928 med 26 medlemslande. Olave Baden-Powell, der var en af hovedkræfterne i WAGGGS, arbejdede i mange år på at udbrede spejderarbejdet til også at omfatte piger, og WAGGGS var i 2000 verdens største frivillige organisation for piger og unge kvinder med i alt ca. 8 mio. medlemmer i 140 lande. Ingen havde noget til dette punkt. Rie Selina Nielsen udviklingskonsulent og Rasmus Jensen fra Korpsledelsen, (divisions kontakt i KOL) fortalte kort fra korpset: Medlemstal DDS marts 2013 er knap Til efteråret skal der diskuteres om pigespejderne i DDS skal være medlem af WOSM i dag er de med i WAGGGS. Nyt arbejdsstof/hæfter om: familiespejd, mini, junior, tropsarbejde samt patruljeliv op gennem spejder tiden. Hæfterne er lavet af stenpapir, så de kan tåle at ligge ude kan bestilles på korpskontoret. Ligger som pdf fil på dds.dk Håber at nogle seniorer melder sig til at lave et hæfte om seniorgrenen-. Aktivitetsdatabasen er nu på hjemmesiden man kan bygge sine møder op og dele dem. Hvis alle MLer lægger sit bedste møde ind, så har vi pludselig en database fuld af rigtig gode møder ;-) Gruppegejst gentages i år gruppeledelser mødes et døgn på Nyborg Strand omkring lokal kommunikation, branding, den gode ledersamtale, lederløb mm. Naturens dag den 8. september woop naturen. God dag at lave hvervningskampagne på. Der kommer spot på denne dag. Folkeskolerne arbejder om dagen i ugen op til. Foreningsredskaber.dk mange gode øvelser, vejledninger og ideer til redskaber til foreninger. Woop en App, kan evt. ses på Facebook kan kun bruges på IPhone og ANDROID. Handler om at få unge ud i naturen spil muligheder mm. Til Sct. Georgsdag kommer der en ny opdatering Spejdernes Lejr 2017 Fokuspunkter: hjælperne skal have en god oplevelse, måske skal der tænkes på forskellene i de forskellige korps lejren skal ikke være så farveløs som i Der blev spurgt om DDS har besluttet, at vi ikke skal have A N T V O R S K O V D I V I S I O N

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Blå sommer mere? Nej, men der var rigtig mange gode ting ved SL Hvad kan BS give som SL ikke kan give? Især når vi tænker de nye tiltag ind. Young Spokes Persons: Et kommunikations/pr- tiltag tropsspejdere (14-18 år) fra forskellige steder i DK fortæller om, hvad det vil sige at være spejder og hvad det giver den enkelte. Hvad ligger bag spejderarbejdet? nye er under uddannelse og det er meningen af der hvert halve år, skal der uddannes nye YSP. Det har stået på DDS.dk med opfordring til at melde sig. Måske kommer det ud i et nyhedsbrev. Det Danske Spejderkorps har ansat Charlotte Bach Thomassen som ny generalsekretær. Hun kommer fra en stilling som projekt- og afdelingschef i DGI. Hun har 2 børn der er spejdere. PAUSE 8. Fremlæggelse af budget for 2012, samt budget og kontingent for v/divisionskasserer Preben Lemann Vedlagt som Bilag 2. Preben fremlagde Budget 2013 samt budget og kontingent for 2014, samt budget for divisionens hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg) Forsørgelse på Udgifter 2013 på og ditto i 2014 Budget 14 ikke de store ændringer mht. hytter Likvidbeholdning ca Kontingentet i 2014 foreslås uændret 63 kr. pr år/medlem Budgettet og kontingent blev godkendt 9. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer Divisionsledelsen forslog at ændre antal af medlemmer til fra 12 til 13. Vedtaget 10. Valg af medlemmer til divisionsledelsen a) På valg: Pia Jeppesen genopstiller - DC Preben Lemann genopstiller - DK Rune Wortmann Hansen genopstiller - DLM Tina Andersen genopstiller - DLM Michael Andresen genopstiller - DLM Pia Jeppesen som genvalgt som DC med alle stemmer for Lars Hesselberg (Karl af Riise) valgt som DC med alle stemmer for Preben Lemann genvalgt som DK alle stemmer for Rune Wortmann Hansen genvalgt som DLM Tina Andersen genvalgt som DLM Michael Andresen genvalgt som DLM A N T V O R S K O V D I V I S I O N

5 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Isabella Rostén genopstiller - DLM Mads Bidstrup genopstiller IKKE (DC) Jeppe Lohse genopstiller IKKE (DLM) b) Andre kandidater Lars Hesselberg (Karl af Riise) - DC Laura Jensen (Trelleborg) - DLM Kurt Friis Nielsen (Ringsted) - DLM Heine Jørgensen (Solskinstroppen) DLM 11. Valg af: Isabella Rostén genvalgt som DLM Laura Jensen (Trelleborg) valgt som DLM Kurt Friis Nielsen (Ringsted) valgt som DLM Heine Jørgensen (Solskinstroppen) valgt som DLM Louise, Mette og Annette var ikke på valg og udgør de sidste 3 DLM. a) Revisor Ulla Broløs var villig til genvalg og blev valgt b) Revisorsuppleant Jens-Michael Nielsen var villig til genvalg og blev valgt 12. Beretning fra DDS s repræsentant i friluftsrådet Søren Juul Nerenst aflagde beretning, som spejderrepræsentant i friluftsrådet i Kalundborg (Holbæk og Odsherred) kommuner Hans Vallentin Stoltz aflagde beretning, som spejderrepræsentant i friluftsrådet i Slagelse, Sorø (og Næstved) Både Søren og Hans efterlyste/opfordrede en DDS rep. I friluftsrådet i Ringsted kommune. Divisionen kan udpege en. Hans ønsker snart en afløser. Alle kan søge tilskud, der er kriterier der skal være opfyldt kig på: Ansøgningsfrist 3. gange pr. år Hans uddelte brochuren Søg Tips- og lottomidler til friluftslivet Beretning fra Nekselø Centret v/ Preben Lemann Preben Lemann: Skjalm Hvide div. og Antvorskov div. sidder i bestyrelsen for Nexelø Centeret. Det går godt på Nekselø i år ingen store lejre truer og PLAN er kommet tilbage. Verdens dejligste ø Det opfordrer til at bruge Nekselø Centret. På Nexer.dk, kan man læse om hvordan man kan komme i betragtning som medarbejder i Nekselø Centeret. Der er nu åbent for nye hjælper. 14. Eventuelt Søren J N: I Kalundborg kommune har vi et rigtigt godt velfungerende samråd. Vi har i dette valgår inviteret alle A N T V O R S K O V D I V I S I O N

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S kandidater til kommunalbestyrelsen til middag i et spejderhus hvor der serveres bålmad og hvor der sættes focus på spejderi og de muligheder der er. Mads Bidstrup, Høng overtager efter Søren J N Folkeoplysningsudvalget i 2014 I Kalundborg Kommune. Mette Bjerregaard, Trelleborg: Slår et slag for bloddonorerne man kan bruge flere donorer. Mette uddeler foldere, men man kan også melde sig til på nettet. Brian Bertelsen Oldermann.: Oldebjerg fyldte 60 år den 1. oktober Der sker meget på Oldebjerg, kaos pt. men det bliver rigtigt godt og muldtoilet på vej. Skal tømmes efter 100 besøg. Der skal laves en særlig plads til tømning af muldtoiletterne. Der kommer kodede hængelåse på dørene. Huset forventes at komme i denne uge, så det forventes at det er klart til Mikroarrangementet. Brug ikke rafterne derude, forventer at der kommer nogle gode rafter efter en af Niløse-lejrene. Mads Bidstrup: opfordrede til at deltage i arbejdsweekend i Kobæk hytten på lørdag den 20. april. Mads Bidstrup: Bestyrelseskursus torsdag den 16. maj i Kløverhuset. Både for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer der er lagt indbydelser frem og lægges snart på hjemmesiden og på mail Meld jer gerne som hjælpere / aktivitører på Niløse-lejren til Mads eller Louise. DC Pia Jeppesen overrakte Mads Bidstrup en gave og takkede for hans indsats i divisionsledelsen. Da Jeppe Lohse ikke kunne deltage, er gave afsendt til Jeppe. A N T V O R S K O V D I V I S I O N

7

8 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 1 Årsberetning fra divisionsledelsen Så er det igen blevet tid til at aflægge beretning for, hvad der er sket i Antvorskov Division gennem det sidste år. Vi har set sidste års kalender igennem og må sige, at det igen er et år, der har budt på mange gode oplevelser. Årets nytårstaffel blev som noget helt nyt afholdt ved i Cirkusland ved Cirkus Arena. Dette var en ny og god men også kold oplevelse. Det rejste nogle økonomiske spørgsmål, som vi i ledelsen har taget til efterretning for fremtiden. Vi så et søløve- og hesteshow, samt indtog vores velkomst drinks på karrusellen. Traditionen tro var det en rigtig hyggelig men også meget anderledes spejderaften. Udvalg Nogle af opgaverne i divisionen er fordelt ud i udvalg. Der er naturligvis vores hytteudvalg, som tager sig af vores 3 ejendomme Oldebjerg, Kobæk og Spejd-Niløse. Hytteudvalget mødes 2 gange om året, så vi sikre kontakt mellem divisionsledelse og hytteudvalg. På hytteudvalgsmøderne bliver der også lagt budget og der bliver udvekslet idéer og ønsker til vores ejendomme. Det meste af arbejdet foregår dog ude ved de enkelte ejendomme. Vi har også vores web-udvalg, som sørger for vores hjemmeside og også ser på planer for De Grå. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret, og vi forsøger at lægge alle vores arrangementer her, så det er nemt at finde. De Grå er igen i år udkommet med 2 numret, dette vil dog fra 2013 reduceres til 1 nummer som vedtaget på divisionsrådsmødet. Pia Jeppesen (DC) er blevet ny redaktør på De Grå og vi takkede pænt af til John Anderberg for det store arbejde. John fortsætter stadig i web-udvalget. De Grå vil i 2013 være 1 nummer som udkommer i starten af året, med optakt til divisionsrådsmøde, nyt fra hytter og grunde, samt adresseliste til divisionens ledere. I efterårsnumret 2012 indførte vi Gruppernes side, denne vil vi fortsætte med og opfordre alle til at komme med indlæg, så vi kan variere indholdet af De Grå. Ledelsen I ledelsen har vi jævnligt holdt møder, så vi var orienterede om, hvad der sker i divisionen og samtidig arbejde med forskellige emner. Især vores udviklingsplan har fået en del opmærksomhed, så vi sikre at det der er vedtaget på divisionsrådsmødet også er det vi arbejder efter. I foråret var vi rundt til en del grupperådsmøder desværre ikke dem alle, men de steder, hvor vi deltog, gav det god mulighed for at lære vores grupper bedre at kende. Besøgene gav både ny viden med hjem og nogle steder kunne vi heldigvis også bidrage med hjælp til grupperne. Vores ejendomme Der sker så meget hele tiden med vores hytte, så her kommer listerne på hvad der er sket i Kobæk: Madrasserne er udskiftet, nyt komfur, ny emhætte, nyt gulv i køkkenet, ny dør (lys og ikke utæt), udendørs er der begyndt og vil forsat komme flere planter, træer og buske. Desuden har Kobæk hytten fået sin egen Facebook gruppe. Behøver vi her at tilføje at udlejningen går godt? På Spejd Niløse er ved at blive gjort klar til Divisionssommerlejr i 2013, så selve forhandlingerne med hvem der har ansvar for hvad og prisen har taget noget tid. I skoven er der ryddet et stykke jord, så der er plads til at bygge en overdækning til aktiviteter. Det bliver spændende at følge projektet og se det færdige resultat og måske kan vi lære noget til vores egen divisionssommerlejr i 2014 som også bliver på Spejd Niløse. På Oldebjerg har især planlægning fyldt en del. Det ser nu meget positivt ud for nye og bedre toiletforhold på grunden. Den 21. december modtog vi en bevilling på de ansøgte penge fra Friluftsrådet til toilet projektet og ser nu frem til at starte projektet i foråret. Desuden er der på Oldebjerg også brugt tid på at tynde ud i gamle og døde træer, så grunden både er flot og sikker at færdes på.

9 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 1 På antvorskovdivision.dk/hytter findes informationer om udlejning af vores hytter og grunde. Samlet må vi sige, at der igen er sket meget spændende omkring vores 3 ejendomme, og der er stadig masser af gode idéer til, hvordan der kan ske endnu mere. Det er dejligt, at vi har nogle hyttefolk, der knokler og heldigvis har der også været hjælp fra nogle af vores grupper, når der skulle laves større ting. Tak for det. Kurser Vi havde i årets løb planagt førstehjælpskursus, lederbegejstrings arrangement og kassererkursus som alle måtte aflyses grundet manglende tilmelding. Vi vil arbejde videre med alle kurser og håber at få ramt et tidspunkt og en sammensætning der gør at vi får nok deltagerer. Vi arbejder videre med vores vidensbank i divisionen, med henblik på at skabe et overblik over hvem, der ved hvad, vi har talt med gruppelederne om dette på sidste GL møde, og ser frem til et samarbejde omkring dette. Spejderarrangementer Der er igen kommet godt liv i klanarbejdet, dette skylder vi ikke mindst en stor tak til Laura (Trelleborg Spejderne) og Isabella (DL) for. Der er i årets løb både afholdt senior-turbospejd og julefrokost. Mikro/familiespejderne var en tur ved Spejd - Niløse i foråret hvor temaet prinsesser og riddere blev levet ud. I forbindelse med dette arrangement siger vi en stor tak til Anders fra Karl af Riise der pustede ild for os. Minierne var i sommer en tur på Fønixlejr og i efteråret stod den så på miniweekend. Miniweekenden blev afholdt på Spejd - Niløse og temaet var nordisk mytologi og Thors brudefærd. Første blev Jætterne besøgt og eftersøgningen på Thors hammer var sat ind. Derefter skulle der pyntes brudekjole og lave smykker, så Thor kunne være klar til brylluppet. Der blev desuden bygget et langhus, hvor alle minier sov sammen. Dette gav et enormt godt sammenhold minierne imellem og langt mindre hjemve. I år har vi også brugt tid på at starte planerne for vores divisionssommerlejr i På fællesledermødet i efteråret 2012 kom grupperne med en masse input og idéer, som vi har arbejdet videre med. Det er en opgave, som kommer til at fylde meget mere i 2013, hvor vi rigtig sætter gang i arbejdsgrupper til at gøre lejren klar. Kæmpe tak Til sidste vil vi gerne slutte med en kæmpe tak til jer, der er med til at få det hele til at lykkes. Tak til divisionsledelsen for et godt samarbejde og for al den tid I bruger til gavn for os alle sammen. Tak til vores hyttefolk, der knokler med at vedligeholde og forbedre vores ejendomme. Tak til vores webudvalg og vores redaktør. Og måske vigtigst af alt tak til alle spejdere og ledere, som hver uge bruger tid på at skabe nogle fede oplevelser for spejdere, patruljekammerater, ledere og hvem der ellers får gavn af jeres indsats. På divisionsledelsens vegne Pia Jeppesen og Mads Bidstrup, DC er

10 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Driftsregnskab 2012 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Kontingent pr. år Medlemstal Indtægter Kontingent fra grupperne Kontingent divisionsledelse Annoncer "De Grå" Salg af mærker Portoindtægter Renteindtægter Kurser og møder Anden indkomst 0 Divisionssommerlejr Grenaktiviteter Divisionens indtægter Udgifter Korpskontingent Kontogebyrer Kontorartikler Porto Gaver De Grå trykning Kurser og møder incl. Nytårstaffel Divisionsledelse Forbrug & hensæt. mærker Divisionens hjemmeside Leder-plejearrangement Grenaktiviteter incl. Hytteleje Diverse udgifter Divisionssommerlejr Nekselø Centret Kløverhuset Markedsføring ejendomme Divisionens drift

11 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget Tekst Ejendommenes drift Kobæk, leje og el Kobæk, fond-tilskud Kobæk, drift Tinglysningsomk. 0 21xx Kobæk, shelter, grund, nyt Kobæk, renter Kobæk-hytten netto Oldebjerg, leje Oldebjerg, drift Oldebjerg, nyt Oldebjerg netto Spejd-Niløse, leje og el Divi-sommerlejr 2014 ind Divi-sommerlejr 2014 ud Spejd-Niløse, drift Spejd-Niløse, nyt Spejd-Niløse, renter Spejd-Niløse netto Ejendommenes drift Årets resultat

12 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 2 Status pr Aktiver: Kassebeholdning B-Alm. foreningskonto N-Nordea konto I-Spejd Niløse O-Kobæk Tilgodehavender Forudbetalinger Lagerværdi af mærker Ejendomsværdi, Kobækhytten Ejendomsværdi, Oldebjerg Ejendomsværdi, Spejd-Niløse Kobæk-byggeri Aktiver i Alt Passiver: Prioritetsgæld, Kobæk Prioritetsgæld, Niløse Byggelån Kobæk Kreditorer & hensættelse Forudbetalt depositum +leje xx Mellemværende Egenkapital primo Stigning, ejendomsværdi Kobæk Kobæk-byggeri reguleret Årets resultat Egenkapital ultimo

13 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 3 Revideret forslag fra divisionsledelsen Divisionsledelsen stiller forslag om at afsætte en tilskudspulje i divisionen på kr ,-. Det er tiltænkt at der skal uddeles fra puljen 2 gange årligt (forår og efterår). Grupperne kan, såfremt de ønsker det, søge denne pulje til: Lederkurser Valgberettigedes deltagelse på korpsrådsmøde Puljen er tænkt som en støtte til de grupper der ønsker uddannelse af deres ledere samt for at sikre størst mulig divisionsmæssig deltagelse på korpsrådsmøde, men mangler midler til det. Kurser som kan søges er ikke begrænset til divisions- og korpsmæssige kurser, ej heller med nogen krav om egenbetaling. Ansøgning om midler fra denne pulje, stiles til divisionschefen/erne efter følgende devise: Ansøgningsfrist 1. maj med svar senest 1. juni, her fordeles kr ,- Ansøgningsfrist 1. oktober med svar senest 1. november, her fordeles kr ,- DC(er) og DK vil stå for behandling af ansøgninger og fordeling af tilskud med formålet at hjælpe flest ansøgere mest muligt.

14 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 4 Divisionssommerlejr 2014 Da vi passerede nytårstaften kunne vi sige, at nu er det til næste år, at vi skal på divisionssommerlejr. Der sker mere på planlægningssiden og vi begynder at sætte struktur på arbejdet. Til divisionsrådsmødet bliver der nogle ting, som I som divisionsrådsmedlemmer skal godkende. Forslaget fra divisionsledelsen er at lejren kommer til at lægge på Spejd Niløse i uge 30. En fuld lejr vil være fra juli (lørdag lørdag) og halv lejr fra juli (onsdag lørdag). Lejren bliver inklusiv forplejning og lejr t-shirt, så vi gør det nemmest muligt for grupperne. Vi har regnet groft på det og forventer at prisen kan ligge i niveauet ca for fuld lejr og ca. 600 for halv lejr. Da vi havde fællesledermøde i efteråret kom der en masse idéer frem og de har været grundlag for meget af arbejdet med lejren. Blandt de forslåede temaer er det bedste pt. at lave et tema med forskellige lande. Vi ser på om temaet kan understøtte spændende aktiviteter og give nogle gode rammer på lejren. Det ovenstående er status pt. som vi i divisionsledelsen beder jer tage til efterretning, hvis I kan acceptere det. Vi har også nogle emner, som vi direkte vil bede om jeres godkendelse af. Valg af lejrchefer. Divisionsledelsen foreslår Mads Bidstrup og Louise Andresen som lejrchefer. På divisionsrådsmødet vil I kunne få yderligere information, så I kan tage stilling inden I vælger lejrcheferne. Valg af formål. Divisionsledelsens forslag til formål med lejren er: Divisionssommerlejren giver en fælles oplevelse for divisionens medlemmer, både store og små, og lejren styrker netværk på tværs af divisionens grupper

15 Divisionsrådsmøde 2013 Antvorskov Division Bilag 5 Udviklingsplan Vision: Samle divisionen Måles på: Hvor mange ledere deltager i og giver besked vedr. vores arrangementer og hvor mange grupper og grene er repræsenteret. Målsætning: 70% har deltaget. 100% har givet svar. Medlemsvækst i divisionen på en 2 årig periode, med halvvejs opfølgning efter 1 år: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program Karlsvognen o Brugbart materiale skal være tilgængeligt på divisions hjemmeside i form af skema, bøger og ledervejledning. o Formidling skal ske til alle grupper om, hvor materialet findes og hvordan det bruges. o Vi vil lave små kurser/erfaringsudveksling i hvordan man kan bruge Karlsvognen til det daglige spejderarbejde Grenarrangementer o Der er forskel på behov for forskellige grene. o Vi vil støtte samarbejdet om arrangementer i divisionen eller mellem grupper samt formidle de tilbud der findes udefra. Stærke aktører i samfundet Værktøjer o Vi vil efter gruppernes ønsker og behov hjælpe med værktøjer til at blive set i samfundet Lederudvikling Leder arrangementer o Vi vil efter ønske og behov støtte op om: arbejdsstof kurser/erfaringsudveksling lokalt Små praktiske kurser/erfaringsudveksling lokalt Sociale arrangementer/lederpleje Kendskab til lokale ressourcer/netværkskendskab Gruppeliv Opbakning til ledelserne o Vi vil ønske og behov sætte fokus på at støtte grupperne med at skabe stærke ledelser Gåden om spejderen med sin alder En spejder, der ikke direkte ville røbe sin alder, men på den anden side heller ikke ville være uforskammet og nægte at svare, svarede da hun blev spurgt: - Min alder om tre år ganget med 3, minus min alder for tre år siden, ganget med 3, giver min alder i dag. Hvor gammel var hun?

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division

de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Nytårstaffel, medlemsliste, hytter o.m.a. antvorskov division nr. 2 oktober 2012 kære julemand... julen står snart for døren, og mange er begyndt at tænke

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere