MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR ÅRGANG 1

2 Fødselsdage JUNI 4. juni år. Lennart Thode Jensen Egegade 10, 1. tv., 2200 København N 8. juni år. Per Lykke Christensen Toftebakken Hasle 16. juni år. Keld Ejner Olsen Filippavej 44 B, Hundstrup 5762 Vester Skerninge 27. juni år. Jørgen Fink Petersen Violvej Skagen 27. juni år. Niclas Johan Danielsen Tradargøta 20 FO-160 Argir JULI 19. juli år. Susanne Rasmussen Grønlandsparken 266 F 6715 Esbjerg N 24. juli år. Sigurd Bøje Larsen Stenløkken Birkerød AUGUST 1. august år. Erna Jensen Basværd Hovedgade 146, 1. lejl Bagsværd 5. august år. Jens Andreas Jensen Holmslands Klitvej Hvide Sande 9. august år. Ole Baadsgaard Pedersen Vagtelvej Birkerød 20. august år. Jonna Merete Bæk Agerbovej 2, 2.tv Kongens Lyngby 25. august år. Peter Wilhelm Pauch Masten Snekkersten SEPTEMBER 1. sept år. Poul Ravn Agergård Solvej Svendborg 16. sept år. Arne Vie Lykkebækparken Køge 27. juli år. Cyril Willy Svensson Kirkegade 3 Q 9460 Brovst 31. juli år. Per Estrup Nielsen Timianløkken Rønne Foreningen ønsker tillykke! 2

3 1. maj 2013 radio telegrafen Medlemsblad for Radiotelegrafistforeningen af 1917 Nr. 2 Maj årgang ISSN: Redaktion: Jan Preisler (Ansvarshavende) Udgiver: Radiotelegrafistforeningen af 1917 Gl. Køge Landevej 55, 5.sal 2500 Valby Telefon Girokonto: Netbank: Oplag: 650 eksemplarer Telefontid: Tirsdag & Torsdag Anden tid kan aftales pr Kontoret i Grønland: Telefax Formand: Carol Ann Thrane Tlf.: Forretningsfører: Vagn Klovborg Tlf Redaktion & layout: Bodil Laursen og Jan Preisler Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a/s Livøvej 1, 8800 Viborg - Telefon Forsidebillede: Kronborg Slot Styrelsen for slotte og kulturejendomme Foto: Thomas Rahbek Sorrig og glæde.. I dag er det 1. maj, vejret er godt, for solen skinner og det er nogenlunde så varmt, som man kunne forvente. Jeg håber de får en god dag i parken og andre steder, hvor dagen fejres med maner. Derfor har jeg besluttet mig for at opregne et par positive ting, sådan lige her. Den bedste nyhed, som jeg lige kan komme i tanke om, må være, at de 6 sømænd fra Leopard endelig er blevet frigivet fra deres forfærdelige, lange fangenskab. Heldigvis er Søfartens Ledere allerede på banen, og jeg håber, at man fra denne forenings side kan påvirke de rette myndigheder til at få skærpet kravene til udrustningen og sikkerhedsforanstaltningerne på de skibe, som er nødt til at sejle de steder, hvor det ikke kun er havet, man skal frygte men også nogle af de andre søfolk. En anden positiv ting er, at lærer-boykotten nu er afsluttet. Uden at holde med nogen i denne sag (jo, selvfølgelig holder jeg da med lærerne), så håber jeg, at den et eller andet sted har været til nytte for nogen og at eleverne, især dem, der skal til en afsluttende eksamen om få uger, klarer sig igennem skærene. Desværre er der jo også nogle negative ting (men sådan er livet jo, påstås det). Frihedsmuseet brændte og i skrivende stund, mener eksperterne, at der er tale om en påsat brand. Frygteligt trist, både at museet brændte men også, hvis en eller anden har tændt ilden af politiske årsager. Det synes jeg ville være det værste..museet er efter min mening en fuldstændig naturlighed i forhold til at mindes de onde år (som jeg qva min unge alder heldigvis ikke oplevede, men som mine forældre har fortalt mig en del om) men også i forhold til at mindes alle de mennesker, som deltog i frihedskampen på den ene eller anden måde. Godt at så meget af inventaret og så mange af museumsgenstandene blev reddet. Nu må vi håbe og forvente -, at museet bygges op igen og på samme sted. Noget andet negativt, som jeg må nævne her er, at mit kære firma FE igen i spareriets navn har måttet afskedige en række af mine gode kolleger. Desværre er jeg personligt kommet til at mærke effekten af dette spareri jeg håber inderligt, at ledelsen har konsekvensberegnet denne afskedigelsesrunde. God sommer til alle Carol Ann Thrane 3

4 FU Nyt fra FU CO10: Det er aftalt med CO10, at man afventer forhandling om organisationsaftalen til efter indgåelse af CFU forliget. Carol Ann Thrane Formand Tilbud på on-line it-kursus til RAFs medlemmer: FTF s oprindelige tilbud på on-line kursus til medlemmerne af FTF s organisationer lød for godt til at være sandt og det viste sig da desværre også, at være behæftet med fejl. Da vi fik det rigtige tilbud, viste det sig at være alt for dyrt, så FU besluttede at afslå tilbuddet. Ankenævnet for Søfartsforhold: Henning Poulsen tilmeldes som ekspert i kommunikationsforhold. Søfartens Mindefond: Der er stillet forslag om ophævelse af fonden, da der ikke mere findes personer, som er omfattet af den personkreds, der kan komme i betragtning til ydelser fra fonden. FU afventer videre i sagen. Henning Poulsen Næstformand Foreningens kontor: Det fungerer stadig fint med foreningens telefontid pr. 1. januar 2013 tirsdag og torsdag Valg til repræsentantskabet : Tilmeldingen af kandidater er afsluttet og nu følger selve valget. Ved redaktionens afslutning var ikke alle kandidaters præsentation/indlæg nået frem, disse vil blive lagt på foreningens hjemmeside! Jørgen Lund-Ertel Nyt fra kontoret Nyt fra Grønland Lyngby Radio søger radiomedarbejdere. Nærmere oplysning ved henvendelse til foreningens kontor eller Helle Willadsen Lyngby Radio telefon Intet at berette Karl Erik Birkholm Hold øje med foreningens hjemmeside! Ønsker du Radiotelegrafen tilsendt som PDF-fil? Venligst kontakt foreningen på vores 4 Jørgen Andresen Jensen

5 Kandidater til repræsentantskabet Karl Erik Birkholm Medlem nr Jeg har indvilget i at blive opstillet til Repræsentantskabet for Radiotelegrafistforeningen af 1917 for perioden 2014 til Jeg vil arbejde for at vi bibeholder foreningen som fagforening længst muligt. Vi skal have bremset medlemsnedgangen og have tilført nye medlemmer. Jeg har deltaget i flere forhandlinger i gennem mit medlemskab af foreningen og vil gøre mit bedste for, at vi får nogle fornuftige stigninger ved de kommende forhandlinger. Henning Poulsen Medlem nr 3878 Jeg arbejder i radioekspeditionen på Lyngby Radio, hvor jeg blev uddannet som radiotelegrafist i Før da sejlede jeg som gnist i 5 år bl.a. i Olauline og i Lauritzen og til sidst i Skou. Derefter blev jeg ansat i det daværende Radioingeniørtjenesten, som senere kom til at hedde Tele-inspektionen og senere It- og Telestyrelsen, hvor jeg var i radioinspektionen og senere i den maritime afdeling i 25 år. Herefter blev jeg hentet til Lyngby Radio, hvor jeg nu har været i næsten 13 år som radioekspedient og underviser til SRC radiocertifikatet, ligesom jeg er censor for Søfartsstyrelsen ved de prøver, der afholdes for opnåelse af radiocertifikat. Jeg er p.t. næstformand i Foreningen. Jeg ønsker at Foreningen runder de 100 år som selvstændig fagforening. Det kræver dels en stram økonomistyring, men også at Foreningen benytter sig af alle moderne elektroniske hjælpemidler og måske også, at medlemmerne udviser en aktiv frivillig indsats, både for fore-ningen, sig selv og andre medlemmer. Foreningen skal være i stand til at yde den nødvendige service til vore medlemmer på samme måde, som i andre af vore nabo-foreninger Det sidste repræsentantskab pålagde foreningens forretningsudvalg at udarbejde en plan for Foreningens fremtid, og den skal naturligvis udarbejdes. Det næste repræsentantskab må have så megen rygrad og ansvar, at man kan tage stilling til planen og om nødvendigt evt. iværksætte foreningens nedlæggelse i tæt dialog med med-lemmerne. Efter min mening, vil vi stadig udgøre en vigtig del af arbejdskraften på flere større arbejdspladser, såsom forsvaret, TDC og på Grønland, men der skal snarest tages hul på diskussionen om Foreningens nære fremtid og senere evt. nedlæggelse, samt en åben og ærlig snak om nærmere samarbejde evt. sammenslutning eller overgang til andre fagforeninger. Der findes flere funktionærgrupperinger, hvor små fagforeninger kan være med i et samarbejde og samtidig forblive selvstændige, hvis det bliver beslutningen. Jeg er imidlertid tilhænger af at afslutte Radiotelegrafistforeningen efter 100-års festen og derefter gøre rent bord og hjælpe de resterende aktive medlemmer over i andre foreninger. Jeg har svært ved at se, hvordan vi - med de, til den tid, få aktive medlemmer tilbage - kan gøre nogen indflydelse gældende i forhandlingssituationer. Men jeg vil da være lydhør. Derefter mener jeg, at vi kan stifte en slags platform for de passive medlemmer,feks kaldet Radiotelegrafiens veteraner eller sådan noget. Med platform mener jeg også samlingspunkt for de små foreninger, der er i dag i Foreningen dvs. DFDStelegrafister, Wendelboe-telegrafister, Fanøtelegrafister,QPF, Danmarkshavnerne etc. etc. Der må også tages fat på at bevare/nedskrive/dokumentere den historiske del af vor virksomhed. Måske videreføre bogen 75 år på bølgelængde, og måske få de sidste numre af medlemsbladet printet ned på en DVD for dem, der ikke selv kan hente dem fra Foreningens hjemmeside. Carol Ann Thrane Medlem nr Hvorfor jeg ønsker at opstille til valget som medlem af RAF1917 s repræsentantskab: Som mangeårigt medlem af RAF 1917, nuværende formand og tillidsrepræsentant er det min faste overbevisning, at foreningens medlemmer er bedst tjent ved, at foreningen fortsætter som selvstændig fagforening. Jeg mener ikke, at tiden er kommet til endog at overveje en sammenlægning med andre (gode) fagforeninger og hermed opløse foreningen. Formålet med vores forening er, at yde medlemmerne den samme gode service som hidtil, og så længe dette er muligt, ser jeg ingen grund til ikke at fortsætte som hidtil. Jeg arbejder for og vil, så længe det er muligt, arbejde for, at alt bliver som før, naturligvis under hensyntagen til den naturlige udvikling, herunder det dalende medlemstal. 5

6 Radiotelegrafistforeningens fremtid 6 Har Raf i det hele taget en fremtid? Som menigt medlem af denne forening mener jeg ikke at foreningen har nogen fremtid som selvstændig fagforening ret meget længere end til udgangen af 2017! Medlemstallet vil simpelthen være for lille til at foreningen vil have nogen indflydelse. Det mærkes jo allerede i dag bl.a. ude på Lyngby Radio, hvor telegrafisterne kun udgør en lille tredjedel af medarbejderne. Resten er Dansk Metalfolk og Dansk Metal er den tunge fagforening i TDC i dag og har det altafgørende ord. Økonomisk så giver RAF jo allerede i dag underskud i driften, men vi kan holde den gående nogle år endnu på bonus fra bl.a. livsforsikringerne uden at skulle ud i at gøre større indhug i selve formuen, herunder sommerhusene. Men hvad så derefter? Man kan jo ikke sige, at der er en livlig debat kørende, for jeg har ikke set et eneste indlæg om foreningens fremtid. Medlemmerne er totalt mundlamme. Godtnok er vi en uddøende race, men helt afdøde er I da ikke. Der er da god søgning til veteran sammenkomsterne har jeg set. Og telegrafister mødes da hele tiden med kolleger eller tidligere kolleger fra snart den ene skole og så den anden skole eller tjenestested/ rederi. Men er det så sådan det skal fortsætte? Med at en eller to initiativrige mennesker sætter sig ned og får samlet en flok, som så mødes en gang i mellem Hvad så med sommerhusene? Personligt mener jeg at de skal sælges, fordi det er et fåtal af foreningens i alt ca. 450 medlemmer, som bruger dem, og de er ret dyre i vedligeholdelse. Pengene skal så fordeles mellem alle medlemmer ikke kun de aktive alt efter anciennitet. Jeg er ikke tilhænger af at lave en fond til sommerhusene, henset til det lave antal brugere, og fordi den kun vil holde en ret begrænset årrække (vi er jo ikke årsunger mere), og fordi en fond skal administreres og husene vedligeholdes. Det kan da godt være at en flok af foreningens medlemmer vil gå sammen og købe et hus, måske endda til en god pris, men dem om det. Altså hvis jeg skal konkludere: 1) Brug pengene på en overdådig 100-års fest (lej feks en af DFDS s færger med krydstogt og det hele) 2) Opsig hovedaftaler og overenskomster og lav aftaler med andre fagforeninger, som kan overtage de få resterende medlemmer 3) Realisér foreningens formue, incl. sommerhuse, og del pengene ud til medlemmerne efter anciennitet. Derefter kan de, der vil, jo lave deres egne små foreninger, måske kunne RAFs hjemmeside holdes gående af de største af foreningerne som en slags informationsrum, eller facebook kunne bruges. Men forretningsudvalget skal lave en plan, som skal vedtages af repræsentantskabet og derefter føres ud i livet. Og så er det ellers tak for den gang, den epoke! Ligesom med Kap Horn sejlerne, med sejlmagerne, med bødkerne og tækkemændene. Vi skal bare glæde os over at have været der og været med og så ellers mindes.. Med hilsener fra Medlem 3878 Henning Poulsen, p.t. Lyngby Radio Tanker om foreningens fremtid Den dag, hvor foreningen overlader forhandlingsretten til en eller flere andre fagforeninger, kan der ske en omdannelse af vores nuværende forening. Helt nye vedtægter skal skrives. Alle nuværende medlemmer kan fortsætte, og nye (i lighed med de regler, som gælder nu) kan optages. Der er ikke mere forskel på aktive og passive medlemmer alle er fremover aktive. Medlemskontingentet fastsættes ud fra de aktiviteter foreningen skal omfatte (væsentlig lavere kontingent end hvad der nu gælder for aktivt medlemskab). Foreningen vælger en bestyrelse med formand, sekretær og kasserer og evt. flere bestyrelsesmedlemmer. Foreningen skal ikke længere have eget kontor, så den udgift forsvinder. Praktiske forhold vedr. Gruppeliv afklares med juridisk bistand, så foreningen ikke længere er ansvarlig for dette forhold. Foreningens formue (herunder de 2 feriehuse eller værdien af samme) forbliver i foreningen. Foreningen skal fortsat hedde Radiotelegrafistforeningen af Det primære formål for den kommende forening er at virke for sammenhold og etablering af medlemsaktiviteter samt selvfølgelig fortsat at være talerør i forhold til det omgivende samfund og tidligere eller kommende samarbejdspartnere. Jan Preisler

7 In memoriam En god ven og kollega er gået bort. Bente Terkelsen er efter længere tids sygdom stille sovet ind 13. april Bente stod til søs i 1964 som stewardesse ved rederiet J.Lauritzen, hvorefter hun gik på Wendelboes Radioskole, indtil hun fik certifikat som radiotelegrafist i december Hun fik hyre ved ØK og sejlede nogle år, indtil hun gik i land i juni 1969 få måneder før, hun fødte sin første datter. Bente arbejdede udenfor telegrafistfaget, indtil hun i 1978 fik hyre ved Bornholmstrafikken. Nogle måneder senere skiftede hun til Gedser-Travemünde linien, hvor hun var ansat, indtil ruten lukkede. Bente blev ansat ved Forsvaret 1. september 1987, hvor hun var indtil sin alt for tidlige død kort efter hendes 70 års fødselsdag. Arbejdet ved Forsvaret fyldte meget i Bentes liv. Hun var en meget engageret og solid arbejdskraft, som involverede og aktiverede alle omkring sig i opgaverne. Hendes engagement og energi var smittende, ligesom hendes stædighed aldrig fornægtede sig ved løsning af vanskelige opgaver. Ligegyldigt hvor meget hun havde at se til, var humøret altid højt, og hun havde altid en kvik bemærkning parat. Bentes liv var præget af en ukuelig optimisme og en stærk vilje iblandet en god del stædighed. Hun var et meget uhøjtideligt menneske, som var indstillet på at tage tingene, som de kom uden at gøre nogen større historie ud af det. Når der var udsigt til fester og sammenkomster, var Bente altid hurtig til at melde sig under fanerne, mens hun samtidig energisk gik i gang med at overtale de mere valne til at deltage. Der skulle ske noget omkring Bente, og alle skulle involveres. Bentes udlængsel var stor, og hun nød at komme ud og opleve verden, hvadenten det var krydstogt på de store have, rundrejser i USA eller traveture i de norske fjelde for at se rensdyr og elge. Ophold i foreningens sommerhuse med familien nød hun i fulde drag. Også Bentes langvarige sygdomsforløb var præget af hendes ukuelighed. Hun var overbevist om, at sygdommen ikke skulle få bugt med hende, for der var mange ting, hun endnu havde til gode at opleve. Bente lagde en del af sin energi i arbejdet for foreningen, og i perioden var hun valgt til repræsentantskabet og var medlem af overenskomstudvalget for landtjeneste, Foreningens feriehuse Ugenumrene følger den "officielle" kalendernummerering. Det betyder, at lejeperioden starter fredag i forgående uge og slutter fredag i "nummerugen". hvor hun bl.a. deltog i overenskomstforhandlinger. Bente var en god ven og kollega, som skabte liv og humør omkring sig. Hun vil blive stærkt savnet af os alle. Tak for mange gode minder. Vagn. LØKKEN Ledige uger: 20,23,25,27,28,34,35,39, 40,41 samt incl. Vedr. priser for leje af husene henvises til side under debatforum m.v. Oplysning om password fås ved henvendelse til kontoret eller til webmaster. Bestilling af feriehusene sker ved henvendelse til kontoret - tlf. eller GUDMINDRUP Ledige uger: 22-26,

8 8 En erindring om 2 år på Station Nord. Dansk atompolitik - set fra flightlevel zero. Station Nord, en nu nedlagt vejrstation pa Grønlands østkyst, var mit hjem fra sommeren 1966 til sommeren Jeg blev ansat som radiotelegrafist sommeren 1966 af Grønlands tekniske Organisation, og efter en række korte kurser i Lufthavnen i Kastrup, vejr og flyradio-trafik, sendt til N Ø, nærmeste nabo Danmarksfjorden, vejrstation Danmarks Havn og Thule Air Base. Fra den introduktion jeg fik i Danmark, var min viden om mit fremtidige hjem, at det var en vejr- og radiostation til betjening af flyene, der gik til fjernøsten via nordpolen. Med omladning pa Thule Air Base var der afgang med Military Airlift Commands C-130 destination Nord. Mit første indtryk af Station Nord var en samling barakker og en landingsbane, der var større opgaver værdig end at være landingsbane for en smule vejrstation ved verdens ende. Her på toppen af jorden gik vi så 29 mand og rodede med de daglige gøremål, vi telegrafister sendte vejrdata til Danmark, havde den daglige kontakt med nordpolsflyene fra Japan, Holland, Tyskland og Danmark, og sendte Iykønskningstelegram til tante Oda i Nr. Snede. Radiosondepersonalet sendte deres balloner og små radiosendere op, målte vejret oppe i højderne og samlede vejrdata om forholdene i de højere luftlag. Kokkene lavede god og rigelig mad, og udendørsfolkene sørgede for vand, tømte skraldespande, og uanset vejr ryddede de landingsbanen for sne. Fritiden gik med hundeslædekørsel, billiard, film, Iæsning og hjemmebryg. Hjemmebrygningen skyldtes, at vi fandt det livsvigtig at supplere de forsyninger, som finansministeren var den glade giver af - hver søndag 2 øl pro persona og 1 flaske snaps til deling meiiem 8 mand. Jeg tror vi er tilgivet. I særdeleshed når man tager i betragtning, hvor rædselsfuldt resultatet blev. Livet pa en station som Nord biiver en dagiig rutine; man passer sit arbejde og stiller ikke spørgsmål ved, hvorfor alle forbindelser til omverdenen gik gennem Thule Air Base, at alle køretøjer var amerikanske, at forsyningerne blev fløjet ind til Station Nord med amerikanske militærfly, hvorfor radiostationen var forsynet med amerikanske lyttefrekvenser, hvorfor alle nødforsyninger var af amerikansk oprindelse. Vi var jo danske! Men den stille undren kan også udløse spørgsmål. Hvorfor rydder udendørsfolkene landingsbanen i døgndrift, når den alligevel fyger til, hvorfor ikke vente til vejret bliver bedre, når vi ved, at det næste fly, vi forventer at ankomme til Nord, er anmeldt til landing om 3 uger. Har den danske stat virkelig så mange Maskinparade ved verdens ende penge, at de kan betale for det gilde. Hvorfor har vi amerikansk snerydningsmateriel, der kan holde Kastrup lufthavn snefri, uanset hvordan det danske vejr skaber sig, så meget sne falder der heller ikke i Nordøstgrønland. Forklaringen er ligetil, vi er nødlandingsbane for de civile nordpolsruter, sagde vor stationsleder. Hele den vinter gik vi og ventede på, at et fly skulle nødlande med en mellemstor husmoderkongres på vej fra Europa til Japan. Vi var egentlig en lille feteret skare ensomme mænd; vi fik hver måned friske forsyninger af frugt og grøntsager fra Thule Air Base. Jeg kan forsikre, at det forhøjer nydelsen af friske californiske druer, når man indtager dem i den forvisning, at i samme område slæbte Høgh Hagen og Brønlund sig sydover i svindende dagslys. Fint besøg Ny trækkraft!, fik vi også af den amerikanske ambassadrice og pinger med striber, der under en animeret frokost forsikrede os om det ubrydelige venskab mellem Amerika og Danmark. Problemet med det besøg var, om piloterne var ædru nok bagefter til at finde hjem. Ambassadricen var meget mørk ved afrejsen, men yderst korrekt. De af os, der var oprejste efter finansministerens glade udskænkning, vinkede pænt farvel. Kort sagt vi hyggede os, lavede ikke meget og tjente gode skattefri kroner. En del af hverdagen på radiostationen var også meldingerne pa Air force frekvenserne: Sky King, Sky King, Sky King this is Thule Air Base - do not answer - og så en rablende kodemelding.vi gætede længe på, hvad det kunne have af betydning, men endte med at sætte meldingerne i forbindelse med de overflyvningerne af stationen med B52 bombemaskiner, som hyppigt fandt sted. Hvem ved hvad? Hvem gætter bedst? Har du en gang set en B52 bombemaskine i luften, så kan du genkende den resten af dit liv. Havde de B52 maskiner noget med os at gøre? Hvor skal de hen? Hvorfor er de her? Station Nord var udstyret med en stor sendemast til et radiofyr, der hele tiden sendte radiosignaler, så fly i området kunne pejle sig ind på vor beliggenhed. En noget overdimensioneret foranstaltning, vor betydning taget i betragtning. Men vor stationsleder havde en god forklaring, man har selvfølgelig bygget denne sendemast, for at nordpolsflyene kan finde vej. Men vi indianere gættede videre og nåde frem til en plausibel forklaring på tilstedeværelsen af B52 maskinerne. Det var efter vor opfattelse øvelsesflyvninger. Amerikanere bør vel øve sig, så de kan finde vej den dag, det for alvor skal gå løs. Men tætte overflyvninger af B52 maskiner får, om ikke andet, een til på et tidspunkt at trække et atlas frem for at se, hvor man er i verdnen. Nu er jeg et barn af det danske atlas, der som udgangspunkt har Danmark, og først når man har lært, at Kina er riget i midten, kan man forstå, hvordan det udgangspunkt, man vælger at betragte kloden fra, er af betydning for det svar man får. Ser man verden med nordpolen som centrum, er det ikke svært at se, at de industrielle og befolkningsmæssige

9 tætteste områder i USSR er på en lige linje fra Thule Air Base over Station Nord. Så falder der, uden finansministeriel sprit mange ti-ører. Januar 1968 jeg var på flyvagt. Nærmeste civile radiostation var Dundas ca. 10 km fra Thule Air Base, hvor en af mine gode venner var telegrafist. Der var normal radiotrafik i området, en søvnig Japanair pa vej hjem. En Lufthansa maskine pa vej til Europa. Jeg glædede mig til at få en sludder med stewardesserne på Japanair. Når de passerede os, havde de fået de sidste passagerer nogenlunde til ro, og havde tid til en sludder med vi nordboere. Pludselig begynder Dundas at sende på fuld styrke. Det ene kodede telegram afløser det andet. Jeg forsøger at kalde Dundas, men får ikke svar, forsøger at kalde Søndre Strømfjord, heller ikke svar. Da han ikke svarer mig, starter jeg en gammel langbølgesender op, som vi har på Nord i tilfælde af radioforstyrrelser i området. Det Iykkes. Dundas kommer ind og kan fortælle - morsealfabet- at en B52 med brint-bomber er styrtet ned næsten udenfor deres vinduer. Postmesteren var på sne-scooter kørt til stedet, så de havde ri-melige pålidelige underretninger. Men han må desværre afbryde transmissionen, da de har meget travlt med at underrette Grønnedal. Der var atombomber ombord på B52erne. Næste eftermiddag kontakter jeg en SAS-maskine, der var pa vej til København. Jeg forventer selvfølgelig, at han har hele historien med. Den må være i medierne pa dette tidspunkt. Den arme kaptajn, han tror, at mørketiden har fået det til at slå klik for manden dernede. Desværre for Ekstra Bladet kan jeg ikke overtale ham til at tage en god historie med tilbage til København - jeg kunne i dag godt tænke mig at møde ham. Der var jo også snart valg i Danmark, og de flinke folketingspolitikere, ved ikke noget om, hvad der sker helt oppe i Thule. Til trods for at de fik øjeblikkelig underretning via Dundas. Jeg har tilbragt 2 år af mit liv på Station Nord, jeg har tjent gode skattefri kroner, jeg har drukket den finansministerielle sprit og vin på kongehusets fødselsdage, til jul, pinse og påske, men når rusen er væk, mener jeg, der er nogle ædruelige kendsgerninger, jeg vil bringe til torvs, samt nogle ædruelige spørgsmål jeg som dansk statsborger gerne vil have svar på. Jeg antager, at der er følgende, der peger på direkte amerikansk involvering i anlæggelse og drift af Station Nord. 1. Alle områdekort vi havde til rådighed var luftfoto fra US Airforce. 2. Stationens køretøjer var udlånt fra Thule Air Base - vi førte timebog. 3. Forsyninger til stationen skete med MAC fly fra Thule med maskiner af typen C Flybrændstof på stationen kunne kun frigives til civile fly efter tilladelse fra Thule. Transportmidler i nordgrønland 5. Den danske forbindelsesofficer pa Thule Air Base var af den opfattelse, at vi som civilt personel var underlagt basepersonellets begrænsede bevægelsesfrihed i Thuleområdet. 6. Personalet pa Station Nord blev betalt for at holde landingsbanen klar uanset vejret. 7. Den amerikanske ambassadrices besøg var efter min opfattelse moralsk oprustning til tjenestegørende personale - desværre var vi danske. Jeg er den dag i dag overbevist om, at hun var i den tro, at vi var en del af det amerikanske forsvar. Andre besøg - amerikanske præster, højtrangerede officerer - er I ikke amerikanske? 8. Hvad skal den danske regering med en overdimensioneret landingsbane tæt på nordpolen. Dansk engagement i området var en militær Catalina-maskine, der hed Luftgruppe øst når den var på østkysten af Grønland, Luftgruppe vest, når den var på vestkysten af Grønland. Maskinen kunne lande pa et frimærke. Det var den bygget til. Samt en blå isreconiseringsmaskine, med norsk besætning, døren kunne vanskelig lukkes, så vi brugte et tov. Flyve kunne den. De mange spørgsmål munder ud i: Kan det tænkes, at i forbindelse med opbygningen af det atomare forsvar, herunder aftalerne med Danmark, har det været nødvendigt at anlægge en alternativ landingsmulighed i Nordøstgrønland for B52 maskinerne? Vejrforholdene i Grønland antager ofte en ret voldsom karakter. Hvorimod Nordøstgrønland er forholdvis vejrmæssigt stabilt, og egnet til sekundær landingsmulighed.station Nord er med sin placering, både indflyvningsmæssigt og vejrmæssigt et godt valg. Skulle det komme til et atomart opgør med USSR, er det af vital betydning for fly i vanskeligheder, der kommer fra bombemål i USSR, at kunne nå en landingsbane. Og når alle avancerede navigationssytemer svigter, er der intet, som et godt gammeldags radiofyr at halte hjem på. Et sådan fandtes på Station Nord. Det har tilsyneladende været af betydning for det amerikanske militær at have så korrekte oplysninger om vejret på ruten til USSR som muligt. Der var radiosondetjeneste på Nord. Måske har man tænkt, at en station med 29 mand, der kunne forsegles for omverdenen, var det bedst tænkelige sted, at nødlande et fly med atomvåben. Man bør have i erindring at det Iykkedes at gemme Thule ulykken. Nødlandingen i Thule var måske udenfor den standardprocedure, der var aftalt mellem den danske regering og amerikanerne. I den tid jeg var pa Station Nord, fik jeg min hyre af den danske stat. Station Nord har derfor været på finansloven. Kan det deraf sluttes, at det danske folketing i hele perioden har været orienteret - eller kan det deraf sluttes, at folketinget har haft mulighed for at få viden om den danske politik i Grønland. Kendsgerningerne er? Poul Erik Kolster Ovenstående er skrevet før journalist Poul Brink fik rodet sagen op jf. H.C.Hansen notatet. Fotos: Poul Erik Kolster 9

10 Kronborg - nyt museum og kulturhavn - Helsingør inviterer til fest når Kulturhavn Kronborg indvies 25. maj. Kulturhavn Kronborg har ændret omgivelserne omkring et af Danmarks nationale klenodier, Kronborg Slot, og åbnet området mellem slottet og Helsingør by. Tidligere grænsede Kronborg op til de gamle industriarealer fra tiden med Helsingør Værft. Nu har Kulturhavn Kronborg genskabt nogle af slottets historiske forsvarsværker som glaciset mod nord, ravelinen i havnebassinet og voldgraven ind mod slottet. På den måde træder Kronborgs dramatiske profil tydeligere frem, og kulturarven bevares. Samtidig er forbindelsen til Helsingør Værft tydelig via Værftspladsen og de moderniserede kajanlæg, der binder byen og borgen bedre sammen og åbner Helsingør mod vandet. Kulturhavn Kronborg har også moderniseret Helsingør Havn, der har fået nye belægninger og kajanlæg, som inviterer sejlende turister indenfor og giver plads til smukke skibe. M/S Museet for Søfart en spektakulær ny oplevelse åbner 29. juni 2013 M/S Museet for Søfart er Danmarks nye søfartsmuseum, hvor arkitektur og udstillinger viser fortællingen om os alle og den maritime verden. Museet er placeret i den gamle tørdok placeret mellem Kronborg og Kulturværftet på havnen i Helsingør. Museets udstillinger fortæller om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer i fortid og nutid og hvordan vores hverdag er præget af søfarten og de muligheder den giver, ligesom museet også rummer Nordens største maritimhistoriske videnscenter. Kilder og foto: Helsingør kommune og Kronborg slot samt m/s Museet for Søfart. Telegraftårnet er navnet på det store iøjnefaldende tårn, der tegner Kronborgs profil mod Helsingør. Dette navn stammer fra den relativt korte periode, hvor der på tårnets top var installeret en optisk telegraf. Optisk telegraf er den form for telekommunikation, man brugte før den elektriske telegraf. Det var i den første halvdel af 1800-tallet. Den optiske telegraf var et stativ, hvorpå der var monteret en lang række små plader. Under de rette vejrforhold kunne man via disse plader sende kodede signaler over lange afstande. Fra telegrafen på Kronborg kunne man således sende signaler helt til København og herfra videre til Kiel i hertugdømmet Holsten, der på det tidspunkt endnu hørte under den danske konge. Det siges, at man på en dag med optimale vejrforhold kunne sende en besked fra Helsingør til Kiel på blot en halv time. Optimale var de ikke i 1807, da den engelske flåde passerede Helsingør. Da var Helsingørs koner efter sigende i færd med at lave middagsmad, og den megen os fra ildstederne gjorde det umuligt at aflæse telegrafen. Og hvordan det gik København i den forbindelse, er en helt anden historie. Fantastisk udsigt En anden historie helt for sig selv er udsigten fra tårnets top. Når man er kommet op ad de mange trapper, belønnes man med en uforlignelig udsigt over Helsingør og Øresund. Et oplagt udflugtsmål. 10 Radering af S. H. Petersen i "Malerisk Geographie" Viser Kronborg slot med optisk telegraf på telegraftårnet. I baggrunden anes riggen fra et sejlskib. Bodil Laursen

11 Boganmeldelse vedvarende energi, olie, gas og kul samt forsyning og hospitalsdrift. Maskinmestre er jo generalister og specialister som bidrager med ledelse, drift, vedligehold og optimering i Danmark og i verdenssamfundet. I bogen tegnes en lang række person- og virksomhedsportrætter, så læseren får indtryk af det meget brede spektrum, maskinmestrene omfatter. Hovedvægten af artiklerne behandler vilkår og muligheder i nutid og fremtid, men der er også gjort plads til historiske tilbageblik og afsnit om uddannelserne. Foreningen medlemstal er nu på mere end , mens antallet af kvindelige maskinmestre kun udgør omkring 122. Så af den grund er det nok naturligt, at bogen i både form og indhold fremtræder meget maskulin. Jan Preisler Maskinmestrenes Forening har i anledning af 140-års jubilæum 1. april udsendt en flot og omfangsrig bog med titlen Opad og fremad. Bogen beskriver maskinmestrenes virke inden for blandt andet skibsfart, Opad og fremad Maskinmestre som teknologiske ledere før, nu og i fremtiden 240 sider. ISBN X Medlemsstatistik Ændringer januar Erling Stær Sabinsky afgået ved døden 3983 Per Estrup Nielsen aktiv til udmeldt Ændringer februar Benny Iversen aktiv til udmeldt 945 Jørgen Jensen afgået ved døden Ændringer marts Lene Thomsen aktiv til passiv 2495 Erik Alexis Petersen aktiv til passiv 5655 Steen Louis Hansen ny passiv 1426 Arni Matras afgået ved døden 3533 Heinrich Bendorff afgået ved døden 5096 Lise M. Nilsson aktiv til passiv 4611 Nina Ørbæk Bertelsen aktiv til passiv Ændringer april Finn Litgov passiv til udmeldt 2602 Poul Erik Hansen afgået ved døden 2758 Lis Viuf afgået ved døden 5031 Kirsten Schmidt passiv til udmeldt 5149 Hans H. Gerhauge aktiv til udmeldt 1648 Viktor Flodin afgået ved døden 4633 Birthe E. Hansen passiv til aktiv 4277 Bente Terkelsen afgået ved døden Wendelboe-træf Wendelboes veteraner arrangerer sammenkomst på Holmen torsdag d. 5. september med start kl Der vil blive rundvisning i OXA, besøg i Mastekranen samt på radiostationen på Peder Skram. Frokost vil blive indtaget i Marinekasernens kantine. Alle tidligere Wendelboe-elever er velkomne. Tilmelding til Knud-Helge Andreasen, tlf mobil mail: Medlemstal pr.1. maj 2013 Aktive 111 Passive

12 Veteran-frokost Fredag den 15. marts blev endnu en velbesøgt veteranfrokost afholdt i Sundby Sejlklubs hyggelige lokaler. Som tidligere blev en del gode erindringshistorier bragt til torvs langtidshukommelsen fejler heldigvis ikke noget blandt deltagerne. Og endnu engang sang man Kates nostalgiske veteransang med Johs. Møller som forsanger. Til indledning oplyste han lige, hvorledes man i sidste vers skal synge TU og SU, hvortil det fra bageste række lød:, Der er ellers på det seneste sket en markant indskrænkning af SU en. På trods heraf tør jeg godt udtrykke et SU til efterårets veteranfrokost. Jan Preisler 12 Foto:Jan Preisler Jubilæumsdag på Fanø!! Invitation til alle radioelever på Navigationsskolen 5./6. oktober 2013 er udnævnt til officiel 50 års jubilæumsdag for elever, der gik på Fanø Navigationsskoles Radioafdeling i året Dagen vil blive markeret ved afholdelse af et festligt arrangement, hvor også alle andre elever fra Fanø Navigationsskoles Radioafeling - uanset årgang hermed er inviteret til at komme! Din eventuelle partner er naturligvis også velkommen! Med hensyn til overnatning kan du hente inspiration på (Fanø Turistbureau - Tlf.: ) hvor du finder oplysninger om Kroophold, Bed & Breakfast, Feriehuse etc. Du kan også spørge "Lokalagenten Knud" på / Det foreløbige program for lørdagen ser sådan ud: Vi mødes kl ved den gamle Navigationsskole - (nu omdannet til Læge-/Sundhedshus) - hvor Pedellen Sandy åbner døren for os til et nostalgisk gensyn med skolens indre. Siden en byvandring i Nordby, hvor vi kan dvæle ved de gamle vandhuller og vore logier hos byens gode borgere. Så bliver der evt. tid til en lille morfar, og vi mødes igen kl på Krogården til velkomstdrik og derefter festmiddag kl Krogården - tlf.: giver ca. 200 kroner i rabat pr. overnatning til alle, der deltager i Festligt Fanøtræf Én overnatning incl. morgenmad for to personer koster således kr. 795,- (ca. 400 pr. person) mens et enkeltværelse incl morgenmad koster kr. 595 pr. person (tilbud gælder både fredag og lørdag). Har du (og andre elever du kender) lyst til at deltage, - så send straks en foreløbig tilmelding. Sidenhen bliver der sat en endelig dato for bindende tilmelding! Bodil Laursen eller Knud Nielsen Vel mødt på Fanø 5. oktober evt. fredag 4. okt. på egen hånd!!! F.eks. kunne man besøge det gamle el-værk, nu Fanø Bryghus. Bodil Laursen, 2827 & Knud Nielsen, 2918

13 Mindeord I en alder af 96 år døde Gunnar Christiansen i oktober 2012 på et plejehjem på Djursland. Gunnar Christiansen var den sidste af modstandskampen hemmelige telegrafister. I bogen Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig af Hans Bonnesen, kan man læse om Gunnar Chistiansens indsats. Gunnar Chistiansen var radioamatør og medlem af EDR I OZ, dec. 2012, skrev Hans Bonnesen i mindeordet bl.a.: Gunnar Christiansen, OZ7GC, var oprindeligt uddannet som mejerist. Ved udbruddet af 2. verdenskrig befandt han sig i Island, men blev, da Danmark blev besat, overført til den hemmelige tjeneste SOE s skole. Her gennemførte han den ekstremt hårde uddannelse som faldskærms-mand og agent. Sent på natten den 16. februar 1943 blev han sammen med tre kammerater kastet ned med faldskærm ved Bidstrup nord for Furesøen. Denne nedkastning den tredje succesfulde var det nærmeste man overhovedet vovede at udføre så tæt ved hovedstaden. 7GC, eller MAT som hans kodenavn var, gik straks i gang med sit radioarbejde, og da han i forvejen var uddannet som telegrafist i hæren, blev han yderst succesfuld i sit dødsensfarlige arbejde. I 13 måneder havde han heldet med sig og var til stadighed i kontakt med den engelske ledelse, men den 28. april 1944 om eftermiddagen var hans held forbi, idet han blev slået til jorden af tyske Abwehr-folk, der havde skjult sig bag en transformatorstation tæt ved Gentofte Station. Med sine 13 måneders erfaring mente tyskerne, at han var en skattekiste af oplysninger, og han blev af Gestapo underkastet flere dages tortur på Shellhuset, hvor man forsøgte at få ham til at røbe, hvad han vidste om modstandsarbejdet i København. Da det ikke lykkedes, blev han overført til Gestapohovedkvarteret i Albrechtsstrasse i Berlin, hvor forhørene fortsatte. Til sidst opgav hans plageånder ham og sendte ham i koncentrationslejren Sachsenhausen, hvorfra han endelig blev befriet af Folke Bernadotte-transporterne i det sene forår På Østerport Station så han sit snit til at stikke af og opsøgte straks sine foresatte for at fortsætte med sit radioarbejde. Efter krigen blev Gunnar Christiansen ansat i FE, hvor han arbejdede indtil han som 60-årig fik førtidspension. *) fra side 15 Nov.2012 Trods Bruno Karsch kontante afvisning af tilstedeværelsen af andre tyske pejlehold i Danmark, viser det sig, at Ordnungs Polizei også havde pejlehold i landet. Det synes efterfølgende, at der ikke har eksisteret et samarbejde mellem disse to hold. Under alle omstændigheder må man tro, at det kun var Abwehrs intereuropæiske pejletleneste, som havde mulighed for at foretage fjernpejlinger og via fjernskrivermeddelelser kunne videregive disse informationer til de lokalt arbejdende hold.. Pejlevognene kommer!! En beretning fra 2. verdenskrig Af Hans EIfelt Bonnesen, OZSRB Det ligger alt sammen 64 år tilbage, vi skriver den 11. juni 2004 Men minderne er stadig lyslevende. Bruno Karsch, DFSMH, står stille foran monumentet i Mindelunden i Ryvangen. Den tidligere Obergefreiter i Hitlers Sondernachrichtungsstelle, Kopenhagen bøjer sig ned og lægger en lille buket hvide blomster foran monumentet. Man kan godt ære sine tidligere modstandere, siger han stille på et næsten korrekt dansk, et dansk han som ung soldat lærte, da han i perioden opholdt sig i Danmark. Bruno retter sig op, og uden et ord blive vekslet mellem os, forlader vi den mennesketomme Mindelund lige så stille, som vi kom. DF5MH, der lærte morsetelegrafi som dreng af sin far, styrmand i den tyske handelsflåde, er igen i København. Som radioamatør har man venner overalt, og Bruno Karsch, er ingen undtagelse. I fælles interesse har jeg som dansk radioamatør, aftalt et møde her i København for at være ham behjælpelig. Bruno Karsch, der i dag bor i Østrig, vil gerne gense nogen af de steder, hvor han opholdt sig under 2. verdenskrig. Bruno beder mig standse foran en lille hvidmalet villa i Skovshoved. Han står ud og ser op mod vinduerne på første sal. Aah, hun var så sød den lille dame, der boede der, men nej - det blev aldrig os, og siden er jeg aldrig blevet gift. Minderne synes at overvælde den ellers meget kontante Bruno. Vi sætter os ind i bilen og efter en formiddagsrundtur i København og omegn, har vi endelig sat os ned for at spise frokost. Hvordan begyndte det? Bruno Karsch har trods sine 83 år ingen problemer med hukommelsen. Jeg kom ud af gymnasiet i 1939 og begyndte at læse til ingeniør, men så brød krigen ud, og jeg blev indkaldt. I en næsten ubrudt talestrøm følger beretningen, om hvordan han blev sendt på en underofficerskole, 13

14 14 Aktion Ved melding fra en af de fjerntliggende pejlestationer om radiotrafik i et eller andet område i København kørte man straks af sted med to pejlevogne; disse to civile kassevogne af mærket Horsch var malet i ganske almindelige farver og begge vogne var forsynet med falske danske nummerplader, min vogn hed K Men vores nummerplade blev udskiftet efter nogen tid, fortsætter Bruno Karsch, da netop en bil med dette nummer var kompromitteret. Den havde været involveret i et røveri og var blevet efterlyst i den danske radio. Som ledsagevogn havde vi enten en lille Opel Kadett eller en DKW med blødt tag, disse såkaldte Meldewagen var ligeledes malet i ganske alminog hvordan han hurtig fandt ud af, hvad man ikke skulle gøre. Blot at undlade at pudse sine støvler eller rense sit gevær medførte, at man skulle skrive sætningen Jeg skal huske at rense mit gevær 200 gange. Da dette havde gentaget sig adskillige gange, opgav man den genstridige officerselev Bruno Karsch og sendte ham tilbage til stamafdelingen. Alle mine kammerater fra officerskolen, endte på østfronten, - jeg har aldrig hørt om eller set noget til en eneste af dem - de er formodentlig alle døde. Bruno Karsch talestrøm står pludselig stille - helt stille. I stamafdelingen blev evnen til telegrafere opdaget, og inden længe blev han sendt videre til den tyske hærs specialskole for radiokommunikation. Efter måneders hård træning i at betjene radioudstyr og lytte til morsesignaler blev Bruno Karsch sendt til et Danmark, som i mellemtiden var blevet besat. Løkken Den 22. september 1941 ankom den nyudnævnte Obergefreiter Bruno Karsch sammen med en række kolleger til Løkken, hvor han blev tilknyttet til den tyske hærs Sonderhorchfunkstelle Løkken. Denne speciallytte- og pejle afdeling havde som opgave at overvåge al fjendtlig radiotrafik og pejle hvorfra denne radiotrafik kom. Via telefon og fjernskriver blev oplysninger om nyopdukkede radiostationer givet videre til andre danske og nordeuropæiske stationer med samme opgave og på centralt hold blev pejlingerne koordineret, så man fik et indtryk af, hvorfra der blev sendt. Samtidig blev indholdet af de opsnappede radiosignaler sendt videre til de tjenestesteder, hvor man beskæftigede sig med tydningen af de kodede signaler, man havde opsnappet. De tyske soldater i Løkken sang i øvrigt, når de gik til spisning fra kasernen, hvor de boede. Borgene i Løkken brød sig ikke om den udfordrende sang, og efter en henstilling fra Løkkens borgmester indstillede man syngeriet. Medens tyske soldater døde i Afrika, i Rusland eller på verdenshavene sad Bruno Karsch og hans kolleger stille og roligt i den charmerende danske ferieby og lyttede til radiosignaler. Køge Ved at betragte et kort over Danmark kan enhver se, at netop Køge og Løkken samt pejlestationer i Nordtyskland danner en perfekt gitter for krydspejlinger over det danske område. I 1943 blev Bruno Karsch sendt videre til Nachrichtungsstelle, Køge, en radioefteretningstjeneste beliggende i Køges nordlige udkant. Her fortsatte arbejdet, men den stigende sabotage og modstandsbevægelsens radiotrafik medførte, at en del af mandskabet fra Køge blev sendt til Artillerivejens Kaserne på Amager, hvor man under ledelse af Oberleutnant Plog oprettede et Sondernachrichtungsstelle med den opgave direkte at nærpejle de sendere, om modstandsbevægelsen brugte i og omkring København. Til at varetage arbejdet der, var en lille gruppe på fem specielle pejlefolk udpeget. De blev alle indkvarteret på Artillerivejens kaserne medens Oberleutnant Plog fik en standsmæssig indkvartering på Hotel d Angleterre. Selv efter 60 år husker Bruno Karsch navnene på hver enkelt kollega. Af disse er Jurgen Bauergardt og Heintz Menzel begge døde, medens Carl Natterer, der senere blev arkitekt, lever i bedste velgående i Augsburg. Jochen Ostwald var leder af radiokontakttjenesten i kasernnen på Artillerivej, endelig var Bruno Karsch og hans gode ven Kurt Herold de sidste af denne gruppe. Hertil kom to tilforskrevne chauffører. I dag mener alle, der beskæftiger sig med tiden under den tyske besættelse, at folk fra pejletjenesten var Gestapofolk. lntet er mere forkert, forklarer Bruno Karsch. Folkene fra Sondernachrichtungstelle tilhørte ganske enkelt Wehrmacht. De soldater, der foretog den endelige anholdelse af de danske agentsendere var også Wehrmacht-soldater. Selv gik vi aldrig ind i husene, hvor senderne var placeret. Vi var, tilføjer Bruno Karsch, med en undseeligt Smil, for vigtige i krigsførelsen, til at dø, hvis agenten skulle trække en pistol og skyde mod os. Til gengæld var det vigtigt, at de arresterede agenter blev afleveret til Gestapo. Gestapofolkene brød vi os meget lidt om. De var ganske enkelt mere rå end godt var. Artillerivejens kaserne I Iøbet af 1944 var det klart for de fleste tyske soldater med en smule omløb i hovedet, at krigen var tabt. Nyd krigen, freden bliver frygtelig, var en sætning, der igen og igen blev sagt mand og mand imellem. Men arbejdet skulle gøres. Uniformen blev hængt i et skab på kasernen, og civile klæder blev anskaffet. Bruno Karsch fortæller: Vi tilhørte som sagt stadig Wehrmacht, og fik endog et personligt Ausweis udstedt med Feldmarschall Keitels personlige underskrift, hvorpå der stod, at vi skulle have enhver hjælp, vi bad om. Mit nye danske legitimationskort lød på Bjørn Hallquist, født på Bornholm; - det passede meget godt til min lidt pudsige danske accent. Som våben fik vi udleveret pistoler, men fik samtidig at vide, at vi ikke måtte anvende dem mod danske modstandsfolk. Vi måtte ikke på nogen måde skade dem, idet de efter tilfangetagelse sporenstregs skulle afleveres til Gestapo for afhøring og eventuel udveksling med tilfangetagne tyske agenter.

15 delige farver og med danske nummerplader. Den medfølgende Meldewagen havde til opgave at opnå forbindelse med Funkleitung på Artillerivejens kaserne, eller en anden kaserne i det område, hvor vi arbejdede. Disse tre biler var de eneste, der var i aktion ved en pejling, og de to pejlebiler holdt altid en afstand af nogle kilometer. Vores biler var bestemt ikke særlig bemærkelsesværdige,- de havde ingen strittende antenner og kunne have tilhørt ethvert civilt fortagende i Danmark, - det eneste mærkværdige var, at de var benzindrevne, og at vi havde al den benzin vil skulle bruge. lnde i min store kassevogn var der indrettet en formidabel radiopejlestation, men udefra var der absolut intet at se. Nemt at pejle danskerne Når vi næimede os en illegal sender var det særdeles nemt arbejde, forklarer Bruno Karsch. Den danske modstandsbevægelse brugte hovedsagelig en lille sender, man havde bygget her i landet, og vi kendte den udmærket, idet vi havde fået beslaglagt flere af disse stationer. Vi vidste på grund af deres konstruktion, at de radiofrekvenser, denne station kunne sende på, var begrænset til 7-8,5 MHz. Beslaglagte sendekrystaller viste ligeledes, at kommunikation med England foregik på frekvenser omkring 40 meter, og ifølge beslaglagte sendeplaner vidste vi også nogenlunde, hvornår der skulle sendes. Vi undrede os over danskernes grænseløse naivitet på dette punkt, men det hjalp selvfølgelig os. En hurtig overlytning afslørede lynhurtigt en illegal station, som oven i købet havde en meget speciel pibende klar lyd. Efter at have pejlet den, hvilket tog nogle få sekunder, gav vi retningen via vores meldewagen, og sammenholdt med den tilsvarende pejling fra vores,søsterstation, havde vi et klart kryds, der afslørede stationens beliggenhed. Når man var tæt på fremgik klart, idet morsesignalerne nu kun hørtes som et knack-knack-knack i vores hovedtelefoner. Så var det tid til hurtigt at spænde bæltepejleren om livet, tage en frakke på og langsomt stige ud af vores bil for at finde og få den den illegale telegrafist arresteret. Mange gange hørte vi telegrafisten sende QUG, hvilket betyder jeg må stoppe sendingen nu. Men ofte havde vi heldet med os, og kunne således medvirke til at aflevere tele-grafist og udstyr til vores foresatte. Eftersom specielt telegrafisten var vigtig for vores eftersøgning, sørgede man altid for, at lægge ham i håndiern. Var han undsluppet os, ville vi stå til ansvar og kunne forvente de alvorligste konsekvenser. Hvor mange Pejlevogne? Den danske litteratur taler om de mange pejlevogne i visse tilfælde 15 - som blev indsat overalt i Danmark i krigens sidste år. Konfronteret med dette udsagn svarer Bruno Karsch med det karakteristiske tyske ord. Quatsch. (Sludder).,,Vi var det eneste pejlehold i Danmark, og vi fem mænd blev indsat overalt i landet. Husk på, at Danmark geografisk var et meget, meget lille område sammenlignet med det enorme område, som den tyske Nachrichtungsdienst totalt skulle dække. Når der var brug for os i Odense, Århus eller Aalborg kørle vi ganske enkelt vore biler til disse områder for at løse opgaven. Vi havde al den benzin, vi skulle bruge, dæk og hotelindkvartering var heller ikke noget problem. Mod krigens slutning fik vi tilsendt en stor Renault pejlevogn fra Frankrig, fordi Frankrig var faldet. Men den blev aldrig indsat. Vi var og blev det eneste pejlehold i Danmark, og når der tales om mange pejlevogne, må modstandsfolkene have set spøgelser ved højlys dag!!!. * se side 13. Afslutningen Den 4. maj 1945 om aftenen var hele det danske pejlehold taget til det indre København for at have en munter aften.,, Vi sad på Kakadu Bar, og klokken ca hørte vi en del råben og skrigen udenfor. Lidt efter lød der skud. Vi gik udenfor for at se, hvad der foregik, og hørte at alle tyske styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde kapituleret. 2. verdenskrig var forbi. Den gyldne tid var forbi for os, vi betalte på Kakadu Bar, rejste os og begav os tilbage til Artillerivejens Kaserne, hvor vi pakkede vores ting sammen og tog vores uniformer på. Efter et par dage var vores pejlevogne og kommunikationsvogne læssede og vi kørte tilbage over Sjælland og Fyn. Omkring Kolding var der nogen unge mennesker, der stod og viftede med maskinpistoler, de bad os stige ud af vore biler, hvorefter vi begyndte at gå mod grænsen. Hvad der blev af bilerne med alt det fine udstyr, som var installeret i dem, må man nok spørge om. Tilbage til Riget Stille og roligt fortsatte vi til fods mod syd. I den sydslevigske by Wohm blev vi mærkværdigvis indkvarteret i en improviseret flygtningelejr uden for en canadisk militærlejr, fortsætter Bruno Karsch. Der blev vi i nogle dage, fordi vi fik mad, og fordi canadierne syntes, at vi var flinke til at spille dansemusik for dem. Betalingen var en cigaret til hver, for hvert nummer vi spillede Da denne sørgmuntre tid var til ende, fortsatte jeg videre til fods mod min hjemby Dortmund, hvor alt lå i ruiner. Min søde mor var blevet dræbt under et luftangreb, og alle andre familiemedlemmer var udslettet eller forsvundet. Ordene, som vi soldater i munterhed havde sagt til hinanden, blev nu til virkelighed: Nyd krigen, freden bliver frygtelig. Det var så sandt som sagt. Indtil 1948 levede vi lige akkurat, men heller ikke mere. På grund af den påbegyndte ingeniøruddannelse lykkedes det Bruno Karsch, at få en stilling på Poststation Dortmund. Som statsansat trådte han siden ind i den konsulære tjeneste ved udenrigsministeriet, hvor han tilbragte mange år i forskellige lande, indtil han blev pensioneret, og kunne trække sig tilbage til en lille by i Østrigs bjerge. Langt, langt borte fra ungdommens Danmark og de hvide brede strande i Løkken i det fjerne. PS: Både Bruno Karsch, og Kurt Herold, er i dag døde. 15

16 16 Bøjes klumme I seng med fjenden Man kan uforvarende ende med at ramle i seng med fjenden. Jeg har prøvet det. Det var ikke slemt for mig, men fjenden klagede over oplevelsen og havde gyldig grund til sin klage. Nu skal I bare høre. I de glade tressere, da foreningen var stærk og havde mange loyale og ambitiøse medlemmer, havde foreningens ledelse REP og FU fanget den udmærkede ide, at radiotelegrafisterne skulle efteruddannes, ja ligefrem transformeres til Radio Electronic Officers. Man iværksatte et omfattende efteruddannelsesprogram, udgav Fejlfindingsbogen, Transistorkursus og Radarkursus, og der var mange medlemmer, som tog praktisktekniske kurser i fejlfinding og reparation af radiomodtagere, og siden lige så praktisk-tekniske kurser i radarteknik. Mange husker sikkert radarkurserne i Frihavnen, hvor kapaciteter som Helge Skovgaard Hansen, Svend Bjørneboe og andre sled i det for at bibringe kursusdeltagerne ny og brugbar viden til glæde for skibsfarten. Det var sund fornuft at tilbyde handelsskibene bedre teknisk service, men det fordrede naturligvis efteruddannelse. Flere rederier satte pris på initiativet, og med sådanne rederier aftalte vi løntillæg. Men desværre var sådanne rederier i mindre-tal. Foreningens gentagne krav om forbedret grunduddannelse mødte liden forståelse hos generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, der indtog en meget speciel holdning. På en henven-delse fra foreningen svarede P&T overraskende, at der kan ikke tilføres Post- og Telegrafvæsenet sagkundskab udefra. Danmarks Rederiforening var heller ikke positivt stemt for at kræve forbedringer af radiotelegrafisternes tekniske kompetencer, men vi opretholdt presset og efter mange års pres lykkedes det at få overtalt de respektive parter i sagen til at beskæftige sig med pro-blemet. Vi henviste til, at andre landes myndigheder for længst var gået i gang med efteruddannelse af. radiotele-grafisterne. I Storbritannien var begrebet Radio Electronic Officers for længst accepteret, og det samme var gældende for vore amerikanske kolleger. Det gjorde indtryk på rederne, da vi henviste til forholdene i Holland. Radio Holland var arbejdsgiver for de hollandske kolleger og tillige leverandør af skibsradiostationerne til de hollandske skibe. Ifølge vor viden var de hollandske redere langt mere progressive i deres holdning end de danske redere. Vi blev enige med rederne om at tage til Holland og tale med Radio Holland for at få inspiration. Danmarks Rederiforening udpegede overstyrmand T. Holmstrøm som repræsentant for rederne og jeg fik overdraget hvervet som RAFs repræsentant. Vi blev vel modtaget af direktøren for Radio Holland. Han indviede os i de hollandske initiativer, og resultaterne var meget positive. Metodisk fejlfinding og reparation af radioapparater var en succes. Samtalerne varede en hel dag, så Holmstrøm og jeg var nødsaget til at finde et sted at overnatte. Det viste sig at være meget vanskeligt, ja så besværligt, at vi måtte tage til takke med et hotel, der kun kunne tilbyde et dobbelt-værelse, altså et værelse med en bred seng til to personer. Det var utvivlsomt ikke optimalt for Holmstrøm, men vi havde intet valg. Jeg var ret upåvirket, for mit sovehjerte var den gang meget samarbejdsvillig. Jeg faldt hurtigt i søvn og sov tungt og godt. Næste morgen klagede Holmstrøm over at have sovet elendigt. Det var ikke sengen, der havde generet ham, men mig. Jeg havde dårligt lagt hovedet på puden, før en kraftig snorken bragede løs, sagde han. Der indtraf pauser i larmen, betroede ham mig, men når min snorken igen indfandt sig, vækkede jeg ham. Jeg beklagede naturligvis den gene, jeg havde forvoldt, men han var fair nok, for der var jo ikke noget alternativ til det elendige hotel. Overskriften på dette indlæg er måske nok lidt for frisk, for Holmstrøm var ikke fjenden. Det var nok snarere mig, der var Holmstrøms fjende, når man betænker det bragende artilleri af lyde, jeg ubevidst satte ind mod den forsvarsløse styrmand. Et P.S. er vel på sin plads. Den såkaldte udvikling indenfor kommunikationsteknikken løb jo faget over ende, så de søfarende kolleger måtte forlade skibene, men pudsigt nok har jeg siden mødt personer, der i dagens leje godt kunne finde anvendelse for en Electronic Officer i de moderne skibe. En lille nostalgnist S. Bøje Larsen Vi er gamle pensionister, men vi husker tem lig godt. Vi var alle gæve gnister, og vi modtog stort og småt. Var signalet svært at trace, QRM og ubehag. Det blev ekstra svært at læse med det svage QSA Var det svært at finde Lyngby, var det både ak og ve, kom der hjælp fra en kollega og gav dig en QSP. Var du telegnist i Grønland eller hem lig i FE, var black out en særlig begmand, som du sloges hjemvant i. Skulle alle satelitter blive tavse, det ku jo ske, er der stadig rigtig mange, som kan morse QRV. S. Bøje Larsen

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne.

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Som radioamatør er du sikkert vidende om, at den hemmelige radioforbindelse til England var en uhyre vigtig del af modstandsbevægelsen, idet man

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere