Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik"

Transkript

1 Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

2

3 Indhold Årsrapport Fremgang og nye muligheder 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Ledelsesberetning 42 Regnskabsberetning 46 Anvendt regnskabspraksis 55 Resultatopgørelse 56 Balance 58 Egenkapitalopgørelse 60 Pengestrømsopgørelse 62 Noter 76 Påtegninger 80 Videnregnskab 88 Det grønne regnskab 92 COWIs organisation 94 COWIs ledelse Visit COWI er en ny guide til COWIs verden, som udgives parallelt med årsrapporten. Download den, eller bestil den gratis på Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen (ansv.h.), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Anja Fabech Jensen, Nina Lindegård, Design og layout Josina W. Bergsøe, Helle Martini, Hanne Bjørn Nielsen, Marianne Rom, Mette Schou, Korrektur Kurir Sprogservice ApS Fotografer ATI Impregilo S.p.A Balázs Kelló Bruce Boyd COWI DWEC Hans Wretling Lundgaard & Tranberg Arkitekter Morten Larsen Niels Åge Skovbo Scanpix Stig Stasig Ulrik Jantzen Urban Planning and Development Agency, Qatar Redaktionen sluttet 1. marts 2010 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN

4 0 94 Et kriseår med fremgang og nye muligheder Verdenssamfundet brugte det meste af 2009 til at komme sig over den mest omfattende og dybtgående økonomiske krise i moderne tid. For COWI bød året både på store udfordringer, nye muligheder og store fremgange, og samlet set har vi grund til at være tilfredse: Vi nåede den største omsætning og den højeste indtjening nogensinde, og COWI er efter det største virksomhedsopkøb i koncernens historie vokset fra til over medarbejdere. Ved indgangen til 2009 var markedsudsigterne præget af meget stor usikkerhed. Alligevel fastholdt vi en tro på, at COWI havde styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Og det har vist sig at holde stik. Den positive udvikling afspejles også i medarbejderstaben, som i 2009 voksede med ca , heraf alene 500 som følge af organisk vækst. Bæredygtig strategi Når COWI fortsat klarer sig så relativt godt, skyldes det, at der er gode muligheder på en række af vores vigtigste markeder, især inden for store tværfaglige projekter, infrastruktur og bæredygtighed. Det seneste år har vist, at vi har ramt plet med vores klimastrategi og med vores satsning på store, internationale specialistydelser. COWIs regionaliseringsstrategi med lokal tilstedeværelse kombineret med ekspertise i verdensklasse viste i 2009 sin bæredygtighed i en krisetid. Strategien har givet os en adræthed, som er hovedforklaringen på, at vi har klaret os så relativt uskadt gennem krisen. Så det er det fundament, vi fremover vil bygge virksomheden på. Store udsving Vi vil dog ikke lægge skjul på, at det overordnet set gode resultat for 2009 dækker over meget store udsving. På nogle markeder er det gået godt, mens andre har været hårdt ramt. Eksempelvis har vi haft meget travlt inden for infrastruktur, hvorimod vi har mødt store udfordringer inden for visse områder som for eksempel økonomi og management, byggeri og inden for vores olie- og gasaktiviteter. I vores regioner tegnes yderpunkterne af Central- og Østeuropa, der har været hårdt ramt, og Den Arabiske Golf, som har oplevet en markant vækst. Vi har ikke kunnet undgå at nedlægge stillinger som følge af krisen, men COWI er sluppet billigt. Det skyldes ikke mindst, at vi har bestræbt os på at omplacere medarbejdere fra kriseramte sektorer til sektorer med travlhed. Det betragter vi som meget positivt for både virksomheden og medarbejderne. Ny region i Sverige I 2009 slog vi vores position fast på det globale marked med overtagelsen af den svenske virksomhed Flygfältsbyrån (FB) COWIs største opkøb nogensinde. Vi har store forventninger til vores nye svenske region, der har over 800 medarbejdere. Aktier til medarbejderne I en rådgivningsvirksomhed som vores er det naturligt at inddrage medarbejderne i ejerkredsen, og derfor stiller COWIs ledelse i forsommeren 2010 et større antal aktier

5 til rådighed med henblik på salg til medarbejderne. Dette er blevet muligt, efter at COWI A/S i december 2009 indgik aftale med SEB Pensionsforsikring A/S og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab om køb af deres aktier i virksomheden med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. COWIs ledelse betragter salget af medarbejderaktier som et logisk næste skridt i one company networkprocessen. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ønske om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, så de kan få del i værditilvæksten. Grund til svag optimisme Der er tegn på, at det markante fald i den økonomiske aktivitet, som de fleste lande oplevede i 2009, nu afløses af forventninger om fornyet økonomisk vækst i De statslige stimuleringspakker forventes at bidrage til denne vækst, mens efterspørgslen fra den private sektor er mere usikker. Vi forventer øget aktivitet inden for områderne energi, vand, sundhed og infrastruktur bliver et udfordrende år med muligheder. Vores massive investeringer i branding, i ledelses- og medarbejderudvikling samt i opbygning af samarbejdet mellem koncernens regioner skal sikre, at vi udnytter de muligheder, der opstår, og at vi klarer udfordringerne med succes. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 0 96 Hoved- og nøgletal F o r K o n c e r n e n DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Kurs DKK/EUR, 31. december ,15 Nettoomsætning 2.676, , , , ,4 536,6 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 194,4 225,4 275,8 261,8 297,7 40,0 Resultat af ordinær primær drift 117,3 161,8 138,0 165,0 188,4 25,3 Resultat af primær drift (EBIT) 120,0 160,2 180,8 167,4 189,8 25,5 Resultat af finansielle poster, netto 19,6 16,6 11,5 9,0 25,3 3,4 Årets resultat før skat 139,7 176,8 192,3 176,4 215,1 28,9 Årets resultat 117,0 123,9 155,3 128,3 153,8 20,7 COWIs andel af årets resultat 115,0 120,4 154,8 127,6 153,4 20,6 Koncerngoodwill 229,9 216,0 246,1 258,0 464,3 62,4 Øvrige anlægsaktiver 154,4 191,5 276,7 298,7 335,8 45,1 Omsætningsaktiver 1.392, , , , ,5 262,7 Aktiver i alt 1.776, , , , ,6 370,2 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 448,9 573,8 702,0 751,8 916,0 123,1 Hensatte forpligtelser 367,4 350,3 357,8 367,5 415,3 55,8 Langfristede gældsforpligtelser 11,0 8,1 28,1 29,2 62,3 8,4 Kortfristede gældsforpligtelser 940,6 988, , , ,2 182,5 Pengestrøm fra driften 208,8 213,9 168,9 150,4 333,2 44,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -40,7-43,5-78,7-39,9-43,8-5,9 Øvrige investeringer, netto -30,8-21,0-103,4-125,5-323,9-43,5 Pengestrøm fra investering, netto -71,5-64,5-182,1-165,4-367,7-49,4 Frit cash flow 137,3 149,4-13,2-15,0-34,5-4,6 Pengestrøm fra finansiering -35,6-15,2 0,5 20,4 78,2 10,5 Pengestrøm i alt 101,7 134,2-12,7 5,4 43,7 5,9 Nøgletal EBITDA-margin 7,3 % 8,0 % 9,1 % 7,5 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 4,5 % 5,7 % 6,0 % 4,8 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 13,4 % 17,1 % 17,2 % 13,9 % 13,2 % Egenkapitalandel 25,3 % 29,7 % 30,4 % 31,7 % 33,3 % Egenkapitalforrentning 25,7 % 23,5 % 24,3 % 17,6 % 18,4 % Indre værdi pr. aktie i DKK Gennemsnitligt antal ansatte

7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin 7 Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin DKKm % Nettoomsætning Overskudsgrad Regnskabsår EBITDA-margin Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel Egenkapital Egenkapitalandel DKKm % Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel

8 0 98 Medarbejdere og resultat af primær drift Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal DKKm Regnskabsår Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnitlig investeret kapital og afkast af investeret kapital Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital DKKm % Gennemsnitlig investeret kapital Regnskabsår Afkast af investeret kapital

9 Udvikling i pengestrømme 9 Frit cash flow Pengestrøm fra driften DKKm Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Udvikling i indre værdi pr. aktie Indre værdi pr. aktie DKK Regnskabsår Indre værdi pr. aktie

10 0 910 Ledelsesberetning 1. Årets resultat COWI-koncernen opnåede i 2009 en omsætning på DKK 3.993,4 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 495,4 millioner svarende til en vækst på 14,2 procent i forhold til Koncernens egenproduktion er øget med DKK 470,4 millioner svarende til en vækst på 16,8 procent. Af den samlede vækst i egenproduktionen var 11,6 procent organisk vækst. Den globale økonomiske krise har generelt påvirket efterspørgslen efter rådgivningsydelser i nedadgående retning, men på trods af dette har COWI formået at skabe en omsætningsvækst i 2009, som er på niveau med væksten i COWI har dermed skabt en samlet omsætningsvækst på mere end 30 procent i løbet af de seneste to år. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs seks regioner: Udvikling i egenproduktion fra 2008 til 2009 pr. region Region DKKm Vækst Vækst i % i DKKm Danmark % 283 Norge % 13 Sverige % 158 Den Arabiske Golf % 113 Central- og Østeuropa % -7 Afrika % -6 Øvrige % -84 I alt % 470 Vi har oplevet vækst i alle vores regioner bortset fra Centralog Østeuropa og Afrika. Væksten i region Danmark skyldes især organisk vækst inden for infrastruktur samt købet af det britiske selskab Flint & Neill i slutningen af Væksten i Norge målt i DKK har været beskeden, men målt i NOK var væksten 7,7 procent. Den høje vækst i Sverige skyldes købet af den førende svenske rådgivningsvirksomhed, Flygfältsbyrån (FB), hvis egenproduktion fra september til december 2009 indgår i regnskabet. I Den Arabiske Golf har der været et markant opsving som følge af vækst i Bahrain, Oman og Qatar. I Central- og Østeuropa og Afrika har der været en mindre tilbagegang i egenproduktionen målt i DKK. Målt i lokal valuta har der været tale om en stagnerende egenproduktion. Væksten betyder, at COWIs medarbejderantal er øget med til medarbejdere ved udgangen af 2009, en stigning på 23,2 procent. COWI opnåede i 2009 et resultat af primær drift på DKK 189,8 millioner. Det er en vækst på DKK 22,4 millioner i forhold til året før, svarende til 13,4 procent. Resultatet er påvirket af, at vi i lighed med 2008 har investeret væsentlige beløb i implementeringen af COWIs forretningsstrategi: Vi har fortsat med at investere i ledelsesudvikling, udvikling af medarbejdere og udvikling af forretnings- og it-systemer. Resultatet er endvidere påvirket af tab i forbindelse med en genopretning og omstrukturering af olie- og gasaktiviteter i Den Arabiske Golf. Overskudsgraden udgør 4,8 procent, hvilket er på niveau med året før. Årets resultat efter skat og minoritetsaktionærer udgør DKK 153,4 millioner, hvilket er en forbedring på DKK 25,8 millioner i forhold til året før. Det svarer til en vækst på 20,3 procent. Resultatet ligger på niveau med vores forventninger, og set i lyset af den økonomiske krise vurderes det som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 35 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten i 2008 var ligeledes på 35 procent.

11 Næsten hver fjerde medarbejder i COWI er ny. Medarbejderantallet steg med 23,2 procent i

12 Betydningsfulde hændelser Forprojekt til broen over Messinastrædet Det italienske parlament har afsat de første ti milliarder kroner til at bygge hængebroen over Messinastrædet mellem det italienske fastland og Sicilien. Det betyder, at arbejdet til verdens længste hængebro nu kan gå i gang. COWI er hovedrådgiver for entreprenørkonsortiet Eurolink, der står for byggeriet i totalentreprise. Eurolink har den italienske entreprenør Impregilo som ledende firma i et konsortium med italienske Condotte samt IHI fra Japan og Sacyr fra Spanien som partnere. Kontrakten på forprojektet er på cirka 75 millioner kroner. I forbindelse med arbejdet på forprojektet, der vil vare cirka et år, har konsortiet etableret et projektkontor hos COWI i Lyngby. Cityringen i udbud COWIs største tunnelprojekt lige nu er Cityringen i København, hvor Metroselskabet I/S er bygherre. Projektet blev i oktober 2009 sendt i udbud hos fire prækvalificerede, internationale entreprenørkonsortier. Cityringen udbydes i totalentreprise, og forud for udbuddet er gået to års intensivt arbejde med planlægning, projektering og godkendelse. Vi har udarbejdet en omfattende VVM-rapport, som har ligget til grund for den endelige vedtagelse af loven om Cityringen. COWI arbejder i joint venture med Arup og Systra og har ansvaret for projektering af bygge- og anlægsarbejderne samt arbejdet med ledningsomlægning og håndtering af arealrettigheder. Projektet omfatter blandt andet cirka 16 kilometer boret tunnel, 17 undergrundsstationer og fire skakte. Femern Bælt under planlægning Den 6. april 2009 underskrev COWI-OBERMEYER JV aftale med Femern A/S om projektering af en fast broforbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. En skråstagsbro er den foretrukne løsning til Femern Bæltprojektet, men det COWI-ledede konsortium skal også undersøge en løsning med en hængebro. Derudover skal et andet konsortium undersøge en tunnelløsning. De to konsortier skal konkurrere om at levere den mest optimale løsning med hensyn til teknik, økonomi og miljø. Den kommende tids planlægning og miljøundersøgelser skal afgøre, hvilken af løsningerne der bliver til virkelighed. Konsortiet har etableret et projektkontor hos COWI i Lyngby, hvor op til 70 personer arbejder med at udvikle broprojektet til den 20 kilometer lange faste forbindelse. Nyt norsk storsygehus COWI har i et konsortium vundet opgaven med at planlægge det største hospital i Norge, Østfoldsykehuset, med en arealramme på kvadratmeter. Opgaven indeholder komplet rådgivning inden for alle fagområder. Forprojektet skal gøres færdigt i løbet af Opgaven befæster COWIs position som førende inden for sundhedsbyggeri i Norge. Omans lufthavnsprojekter i byggefasen De to store lufthavnsprojekter i henholdsvis Muscat og Salalah i Oman går nu fra projekteringsfasen til byggefasen. I Muscat International Airport er anlægsarbejdet begyndt. Det omfatter alle arbejder til ny landingsbane og rulleveje, adgangsveje og alle hovedforsyningsledninger til lufthavnen og de tilknyttede bygninger. Byggearbejdet samt it- og lufthavnssystemerne til den m 2 store passagerterminal i Muscat, der skal håndtere 12 millioner passagerer om året, vil blive påbegyndt i første halvdel af Det gælder også for aktiviteterne på byggepladsen i Salalah International Airport. COWI og samarbejdspartnere fører tilsyn med byggearbejdet og vil have ansatte på stedet. Fire vækstområder Det internationale samfund står over for betydelige udfordringer inden for de fire nøglesektorer: vand, infrastruktur, energi og sundhed. Der er brug for at kombinere viden fra ingeniørfag, samfundsøkonomi og miljø for at kunne udvikle bæredygtige løsninger som svar på disse udfordringer. Vi oplever en konstant stigende, international efterspørgsel efter kompleks, helhedsorienteret rådgivning inden for disse fire områder, hvorfor COWI i de kommende år vil fokusere en væsentlig del af sin udvikling af både menneskelige og faglige ressourcer her. COWIs klimastrategi og forretning Vi har med udgangspunkt i vores klimastrategi deltaget aktivt i den globale dialog om klimaændringernes betydning. Alle vores aktiviteter og projekter påvirkes af klimadagsordenen, uanset hvilke sektorer vi arbejder i, og hvor i verden et projekt udføres. Klimastrategien har til formål i 2010 at gøre COWI til en førende klimarådgiver i Danmark og på internationale markeder. Som rådgivere inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi giver den globale klimadagsorden os en særlig mulighed for at integrere vores forretningsinteresser med et ansvar i forbindelse med overgangen til et samfund, der er mindre afhængigt af fossile brændsler, og for at bidrage til at reducere konsekvenserne af de klimaændringer, der under alle omstændigheder kommer til at finde sted. Med klimastrategien ønsker vi grundlæggende tre ting: at reducere COWIs klimapåvirkning inden for egne aktiviteter

13 Hængebroen over Messinastrædet mellem det italienske fastland og Sicilien bliver verdens længste hængebro. COWI er hovedrådgiver. 13

14 0 914 og i projekter, at udarbejde de mest klimavenlige løsninger i samarbejde med kunderne og at fremme medarbejdernes muligheder for på frivillig basis at nedsætte deres egen påvirkning af klimaet. Som rådgiver har COWI den største mulighed for at tage et samfundsmæssigt ansvar for klimaet, da vi løbende er involveret i tusindvis af aktive projekter og tilbud over hele verden. Vi har oplevet en kraftigt stigende forretningsmæssig aktivitet på området. Den globale klimaforskning er relativt ny, og den giver ikke enkle svar vedrørende årsager og konsekvenser. Dens resultater bør dog formidles og inddrages i de risikovurderinger, vi og vores kunder foretager. Vi har gennem et sponsorat af Københavns Universitets forskerkonference i marts 2009 bidraget til at samle og skabe opmærksomhed om de seneste forskningsresultater. I 2009 understregede vi vores internationale klimaforpligtelse ved at underskrive FN s klimainitiativ Caring for the Climate. Med underskriften ønsker vi at fremhæve, hvor vigtigt, vi mener, det er som virksomhed at være med til at afbøde og tilpasse sig klimaforandringerne. COWI med på Cradle to Cradle COWI indgik i efteråret 2009 en aftale med tyske Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA), som står bag konceptet Cradle to Cradle (C2C), på dansk vugge til vugge, og er nu autoriseret til at gennemføre C2C-projekter. Samtidig indebærer aftalen et samarbejde mellem EPEA og COWI på konkrete projekter. C2C er den seneste udvikling inden for begrebet bæredygtighed i forhold til anlæg, bygninger, produktion og produkter. Grundprincippet er, at hvis neutralisering eller minimering af negative miljøeffekter afløses af positive bidrag, vil øget forbrug og udfoldelse ikke være i konflikt med miljø og klima, men tværtimod medvirke til bæredygtighed. Det er vores hensigt, at C2C-principperne skal indgå i kundedialogen på linje med vores opfordring til at tænke klima, miljø og bæredygtighed ind i alle relevante projekter. Stort strategisk opkøb i Sverige Som led i realiseringen af vores regionaliseringsstrategi har vi de seneste tre år foretaget 21 opkøb af rådgivningsvirksomheder. I 2009 foretog vi det største opkøb i koncernens historie med erhvervelsen af den førende svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB). Købet af FB blev gennemført i september. Virksomheden beskæftiger 750 medarbejdere og har hovedkontor i Gøteborg, otte kontorer i det sydlige Sverige samt et i Fredrikstad i det sydlige Norge. COWI og FB har arbejdet sammen på projektniveau siden 1990 erne og er et perfekt match både forretningsmæssigt, værdimæssigt og kulturelt. FB udgør nu sammen med COWIs tidligere selskab i Sverige koncernens sjette region: COWI Sverige, som har cirka 800 medarbejdere. Købet af FB er et led i vores langsigtede strategi om at blive en førende nordeuropæisk rådgiverkoncern med internationale aktiviteter i udvalgte regioner i verden. Købet betyder også en markant styrkelse af vores organisation på det skandinaviske marked via en stærk repræsentation i den vigtige akse Oslo-Gøteborg-Malmø-København. COWI Sverige indgår, på lige fod med de øvrige regioner, i koncernens tværgående markedsnetværk og internationale specialistforretninger. COWI Sverige står allerede meget stærkt inden for industri, infrastruktur og byggeri, og regionen får nu mulighed for at udvikle dele af forretningen til et kompetencecenter for hele koncernen, blandt andet inden for proces og industri. I Norge er FB s datterselskab, FB Engineering AS, lagt sammen med COWIs norske selskab og har fået en central position i videreudviklingen af aktiviteterne på industriog kortmarkedet. Ledere fra både FB og COWI AB indgår i COWI Sveriges organisationsstruktur, hvor såvel topledelse som mellemledelse er inddraget i koncernens tværgående ledelsesfora. FB s tidligere administrerende direktør, Anders Rydberg, er således blevet administrerende direktør for COWI Sverige. Køb af aktier og etablering af nyt medarbejderaktieprogram COWI A/S indgik den 22. december 2009 en betinget aktieoverdragelsesaftale med SEB Pensionsforsikring A/S og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab om køb af forsikringsselskabernes aktier i COWI A/S. Selskabernes aktiebeholdning udgør nominelt DKK B-aktier svarende til 23 procent af den samlede aktiekapital. Overdragelsen sker til den forholdsmæssige andel af den indre værdi i COWI i henhold til årsrapporten pr. 31. december Handelen finder sted 26. marts 2010 på betingelse af, at den nye selskabslov er trådt i kraft, således at COWI lovligt kan erhverve egne aktier ud over den nugældende grænse på ti procent, samt at COWIs generalforsamling har bemyndiget COWIs bestyrelse til at erhverve aktieposterne. Aftalen indebærer, at COWI betaler 40 procent af købesummen kontant, og at sælgerne giver COWI et ansvarligt lån på 60 procent af købesummen. Det ansvarlige lån er et

15 15 Købet af den svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB) var det største i COWIs historie. COWI Sverige står allerede stærkt inden for industri, infrastruktur og byggeri.

16 0 916 afdragsfrit og uopsigeligt lån, der indfries den 30. juni Lånet forrentes på grundlag af den procentvise udvikling i COWIs indre værdi i lånets løbetid. Købet af forsikringsselskabernes aktier indebærer, at der er skabt et grundlag for, at COWI i løbet af 2010 kan etablere et nyt medarbejderaktieprogram for en stor del af koncernens medarbejdere. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ønske om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, så de kan få del i værditilvæksten. Karriere Vi har udviklet et nyt karrieresystem, som blandt andet vil sætte større fokus på markeder og kunder ved at introducere jobkategorier med specifikt ansvar for udvikling af kunderelationer og gøre det endnu lettere for kunderne at få adgang til de rigtige specialister og løsninger. Gennem en større synliggørelse af mulighederne for karriereudvikling håber vi at gøre virksomheden til en endnu bedre og mere attraktiv arbejdsplads. Mennesker og ansvar COWIs people-strategi er et centralt element i COWIs forretningsstrategi. Visionen er, at COWI i 2010 skal kendetegnes på følgende udsagn: Medarbejdere, deres kompetencer, relationer og værdier anerkendes som den drivende kraft i COWI. Udviklingen af den enkelte medarbejders potentiale og COWIs udvikling stemmer overens. Innovation, videndeling og en international tankegang er grundstenene i vores virksomhedskultur. Vi belønner professionalisme, initiativ og engagement. Værdi for kunderne Vi skaber værdi og udvikler vores forretning gennem kommunikation og interaktion. For yderligere at styrke COWI som en kommunikerende virksomhed har vi udviklet og lanceret et sæt kommunikationsprincipper. At skabe værdi for kunderne betyder også, at vi er i stand til at levere de bedst mulige kompetencer til kundernes projekter uafhængigt af den geografiske beliggenhed. Vi har derfor været særlig opmærksomme på yderligere at forbedre mobiliteten blandt vores medarbejdere. Lederuddannelse Vi har yderligere udviklet COWIs interne lederuddannelse for at give medarbejderne mulighed for at udvikle forretningskompetencer på tværs af kulturer, geografi og organisation. Flere end 200 chefer fra alle vores regioner har deltaget i dette tre uger lange forløb. Kompetenceudvikling Vi sikrer udvikling af COWIs strategiske kompetencer og den enkelte medarbejders potentiale via personlig udviklingsplanlægning. Ved slutningen af året havde 85 procent af vores medarbejdere med mere end et års anciennitet aftalt en personlig udviklingsplan med deres chef.

17 17 COWI har introduceret et nyt karrieresystem, som blandt andet vil sætte større fokus på markeder og kunder gennem nye jobkategorier med specifikt ansvar for at udvikle kunderelationer.

18 God selskabsledelse Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse har været et vigtigt bidrag til COWIs bestræbelser på at udvikle en professionel ledelsespraksis. Vi har gennemført en række initiativer for at fremme vores kommunikation, gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til kunder, medarbejdere og aktionærer. Samarbejdet mellem direktion og bestyrelse For at COWI kan udvikle sig optimalt, er det en væsentlig forudsætning, at samarbejdet mellem direktion og bestyrelse er konstruktivt, effektivt, udfordrende og fremadrettet. For at sikre at vi konstant optimerer, og at vi skaber det bedst mulige fundament, gennemfører vi hvert år en evaluering af udbyttet af samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Evalueringen for 2009 viser, at samarbejdet langt overvejende fungerer mere end tilfredsstillende. Nyt koncept for risikohåndtering Massive forandringer er hverdagskost i vores forretningsmiljø, og vi har generelt været gode til at håndtere risici i vores projekter og øvrige forretning. Da koncernens risikoprofil har ændret sig væsentligt, blandt andet som følge af vores regionaliseringsstrategi, valgte direktionen i januar 2009 at udvikle et fælles såkaldt enterprise risk management-koncept (ERM) for hele koncernen. Konceptet er blevet positivt modtaget af ledelse og medarbejdere, og det har medvirket til at skabe et fælles sprog og en fælles bevidsthed, således at det bliver lettere at tage de kalkulerede risici på det rigtige tidspunkt. Vi har ved årsskiftet etableret en organisation med ansvar for ERM, som bygger videre på vores nuværende kvalitetssystem. Konceptet er også blevet godt modtaget uden for COWI, hvor det er solgt til flere kunder. Virksomhedens samfundsansvar I 2009 arbejdede vi systematisk på at skabe en ramme for vores samfundsansvar, også kaldet corporate social responsibility (CSR). Vores CSR-ramme betyder, at vi målrettet vil integrere hensyn til miljø, mennesker og integritet i alle aspekter af vores forretning. Det gælder vores rådgivningsvirksomhed, driften af vores bygninger, ledelsen af vores medarbejdere samt vores indflydelse på det omgivende samfund. SAMFUND FORRETNING Miljø Klima, Cradle to Cradle Integritet Antikorruption og forretningsetik Mennesker Diversitet, sundhed, sikkerhed DRIFT Vi er overbeviste om, at arbejdet med CSR vil give os nogle oplagte forretningsfordele. Kunderne efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger, og ved at tænke bæredygtighed, miljø og samfundshensyn ind i vores forretningsaktiviteter er vi i stand til at levere mere fremtidssikrede og innovative produkter til vores kunder. Arbejdet med CSR gør os også mere modstandsdygtige over for risici, som for eksempel forureningssager, dårlige arbejdsforhold og korruption. For første gang offentliggør COWI en rapport om bæredygtighed, hvor der kan læses mere om vores arbejde med CSR og de aktiviteter, vi har gennemført i Rapporten skal ses i sammenhæng med vores forpligtelse til at arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption under Global Compact et FN-initiativ på CSR-området. Rapporten kan læses på Hotline for antikorruption og forretningsetik I 2009 åbnede vi en hotline for antikorruption og forretningsetik for yderligere at styrke vores stærke position på området. Vores medarbejdere er de første til at opdage, hvis vores virksomhed ikke ledes i overensstemmelse med vores værdier, og vi ønsker at reagere hurtigt for at hindre eventuelle sager i at udvikle sig. Den nye hotline giver os mulighed for at få et tidligt varsel om uoverensstemmelse mellem vores værdier og vores handlinger, uden at det går ud over den åbne ledelseskultur, der er vigtig for os. Kvinder i ledelse COWI var en af de første virksomheder, der underskrev Charter for flere kvinder i ledelse, og koncernchef, CEO Lars-Peter Søbye blev i 2009 valgt som ambassadør for flere kvinder i ledelse. Vi arbejder videre mod at indfri vores målsætning om, at der skal være en ligelig kønssammensætning, når vi skal rekruttere nye ledere. Vi ønsker at bidrage til at bryde de samfundsmæssige barrierer, der hindrer en ligelig kønssammensætning. Med en ligelig sammensætning mener vi en fordeling, som afspejler sammensætningen af medarbejderstaben i det pågældende forretningsområde. Dette ser vi som den bedste løftestang for at sikre flere kvinder i ledelse og dermed nå det ultimative mål: at lederteams afspejler kønssammensætningen. En undersøgelse fra 2009 af forholdet mellem den generelle kønssammen- MEDARBEJDERE

19 19 COWI ønsker flere kvinder i ledelse, så lederteams afspejler kønssammensætningen i virksomheden.

20 COWIs regionaliseringsstrategi og markedsudvikling sætning i COWI og successionsberedskabet, som er grundlaget for at rekruttere ledere, viser følgende: Medarbejdere i procent Successorer i procent Mænd 68 % 75 % Kvinder 32 % 25 % Tallene viser, at vi fortsat skal yde en målrettet indsats for at sikre, at der er et godt grundlag for at ansætte forholdsmæssigt lige så mange kvinder som mænd i lederstillinger. Andre indsatsområder er at forbedre vores eget datagrundlag om kvinder i ledelse, og det er blevet betydeligt bedre både på grunddata og i form af oversigter over medarbejdersammensætning i sammenligning med successionsberedskabet. Vi beder også headhuntere om at præsentere kvindelige kandidater ved rekrutteringsopgaver. COWI ser en række fordele ved at have flere kvinder i ledelse: Udnyttelse af hele talentmassen Kvalitetsmæssigt løft af beslutninger og løsninger på grundlag af udnyttelse af diversiteten Bedre match med kundens organisation, hvis COWI har en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelse Stor betydning for fastholdelse af talenter, både mænd og kvinder, at karrieremuligheder opfattes som lige både for mandlige og især kvindelige medarbejdere Medarbejderne oplever COWI som en bedre arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan se sig selv nogenlunde repræsenteret i ledelsesbeslutninger. Globaliseringen har øget konkurrencen mellem rådgivningsvirksomhederne, men også åbnet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, der har ført til etableringen af et tæt og forpligtende koncernnetværk et såkaldt one company network. Regionaliseringen omfatter seks regioner: Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialistenheder uden for regionerne er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Internationale faglige netværk Vi har etableret internationale fag- og markedsnetværk på tværs af de seks regioner, hvilket sætter os i stand til at levere internationale løsninger i en lokal sammenhæng. De faglige netværk findes inden for økonomi og management, vand og miljø, geografisk information og it, jernbaner og veje, broer, tunneller og vandbygning, byggeri samt industri og energi. COWI Danmark COWI Danmark har i et vist omfang været påvirket af den økonomiske krise. Markedsmæssigt har vi oplevet en positiv effekt af de øgede offentlige investeringer på infrastrukturområdet. Inden for byggeri og visse dele af industriområdet har vi mærket den negative effekt af krisen. Vi har derfor arbejdet med en forretning i to gear, hvor nogle forretningsenheder har haft turbo på, mens andre har kørt i et mere moderat tempo. Væksten i antallet af medarbejdere i COWI Danmark er efter de seneste års markante stigning stabiliseret. Antallet af medarbejdere steg i første halvdel af året, hvorefter væksten fladede ud. Dette skal også ses i lyset af, at vi har måttet reducere vores medarbejderstab primært inden for byggeri, der er den forretningsenhed, som direkte har mærket konsekvenserne af den økonomiske afmatning. Højt aktivitetsniveau COWI Danmark arbejder også gennem en række internationale datterselskaber. De store offentlige investeringer i både Danmark og udlandet har betydet et højt aktivitetsniveau. Det gælder især vores ydelser inden for broer, tunneller, vandbygning, veje, jernbaner og lufthavne, hvor vi igen har mærket en øget efterspørgsel. Både i 2009 og i de kommende år vil især den faste forbindelse over Femern Bælt og projekteringen af verdens længste hængebro over Messinastrædet i Italien være omdrejningspunkter for vores broaktiviteter. Andre markante infrastrukturopgaver tæller

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012 Årsrapport 1. juli 211 3. juni 212 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé 1 297 Hørsholm Tlf: +45 4517 6 info@mannaz.com CVR-nr.: 17969234 Stiftet: 1. juli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com »Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

ȁrsrapport 2014. s\01

»Årsrapport 2014. s\01 »Årsrapport 2014 s\01 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Grafisk Design Wy Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere