Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik"

Transkript

1 Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

2

3 Indhold Årsrapport Fremgang og nye muligheder 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Ledelsesberetning 42 Regnskabsberetning 46 Anvendt regnskabspraksis 55 Resultatopgørelse 56 Balance 58 Egenkapitalopgørelse 60 Pengestrømsopgørelse 62 Noter 76 Påtegninger 80 Videnregnskab 88 Det grønne regnskab 92 COWIs organisation 94 COWIs ledelse Visit COWI er en ny guide til COWIs verden, som udgives parallelt med årsrapporten. Download den, eller bestil den gratis på Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen (ansv.h.), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Anja Fabech Jensen, Nina Lindegård, Design og layout Josina W. Bergsøe, Helle Martini, Hanne Bjørn Nielsen, Marianne Rom, Mette Schou, Korrektur Kurir Sprogservice ApS Fotografer ATI Impregilo S.p.A Balázs Kelló Bruce Boyd COWI DWEC Hans Wretling Lundgaard & Tranberg Arkitekter Morten Larsen Niels Åge Skovbo Scanpix Stig Stasig Ulrik Jantzen Urban Planning and Development Agency, Qatar Redaktionen sluttet 1. marts 2010 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN

4 0 94 Et kriseår med fremgang og nye muligheder Verdenssamfundet brugte det meste af 2009 til at komme sig over den mest omfattende og dybtgående økonomiske krise i moderne tid. For COWI bød året både på store udfordringer, nye muligheder og store fremgange, og samlet set har vi grund til at være tilfredse: Vi nåede den største omsætning og den højeste indtjening nogensinde, og COWI er efter det største virksomhedsopkøb i koncernens historie vokset fra til over medarbejdere. Ved indgangen til 2009 var markedsudsigterne præget af meget stor usikkerhed. Alligevel fastholdt vi en tro på, at COWI havde styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Og det har vist sig at holde stik. Den positive udvikling afspejles også i medarbejderstaben, som i 2009 voksede med ca , heraf alene 500 som følge af organisk vækst. Bæredygtig strategi Når COWI fortsat klarer sig så relativt godt, skyldes det, at der er gode muligheder på en række af vores vigtigste markeder, især inden for store tværfaglige projekter, infrastruktur og bæredygtighed. Det seneste år har vist, at vi har ramt plet med vores klimastrategi og med vores satsning på store, internationale specialistydelser. COWIs regionaliseringsstrategi med lokal tilstedeværelse kombineret med ekspertise i verdensklasse viste i 2009 sin bæredygtighed i en krisetid. Strategien har givet os en adræthed, som er hovedforklaringen på, at vi har klaret os så relativt uskadt gennem krisen. Så det er det fundament, vi fremover vil bygge virksomheden på. Store udsving Vi vil dog ikke lægge skjul på, at det overordnet set gode resultat for 2009 dækker over meget store udsving. På nogle markeder er det gået godt, mens andre har været hårdt ramt. Eksempelvis har vi haft meget travlt inden for infrastruktur, hvorimod vi har mødt store udfordringer inden for visse områder som for eksempel økonomi og management, byggeri og inden for vores olie- og gasaktiviteter. I vores regioner tegnes yderpunkterne af Central- og Østeuropa, der har været hårdt ramt, og Den Arabiske Golf, som har oplevet en markant vækst. Vi har ikke kunnet undgå at nedlægge stillinger som følge af krisen, men COWI er sluppet billigt. Det skyldes ikke mindst, at vi har bestræbt os på at omplacere medarbejdere fra kriseramte sektorer til sektorer med travlhed. Det betragter vi som meget positivt for både virksomheden og medarbejderne. Ny region i Sverige I 2009 slog vi vores position fast på det globale marked med overtagelsen af den svenske virksomhed Flygfältsbyrån (FB) COWIs største opkøb nogensinde. Vi har store forventninger til vores nye svenske region, der har over 800 medarbejdere. Aktier til medarbejderne I en rådgivningsvirksomhed som vores er det naturligt at inddrage medarbejderne i ejerkredsen, og derfor stiller COWIs ledelse i forsommeren 2010 et større antal aktier

5 til rådighed med henblik på salg til medarbejderne. Dette er blevet muligt, efter at COWI A/S i december 2009 indgik aftale med SEB Pensionsforsikring A/S og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab om køb af deres aktier i virksomheden med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. COWIs ledelse betragter salget af medarbejderaktier som et logisk næste skridt i one company networkprocessen. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ønske om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, så de kan få del i værditilvæksten. Grund til svag optimisme Der er tegn på, at det markante fald i den økonomiske aktivitet, som de fleste lande oplevede i 2009, nu afløses af forventninger om fornyet økonomisk vækst i De statslige stimuleringspakker forventes at bidrage til denne vækst, mens efterspørgslen fra den private sektor er mere usikker. Vi forventer øget aktivitet inden for områderne energi, vand, sundhed og infrastruktur bliver et udfordrende år med muligheder. Vores massive investeringer i branding, i ledelses- og medarbejderudvikling samt i opbygning af samarbejdet mellem koncernens regioner skal sikre, at vi udnytter de muligheder, der opstår, og at vi klarer udfordringerne med succes. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 0 96 Hoved- og nøgletal F o r K o n c e r n e n DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Kurs DKK/EUR, 31. december ,15 Nettoomsætning 2.676, , , , ,4 536,6 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 194,4 225,4 275,8 261,8 297,7 40,0 Resultat af ordinær primær drift 117,3 161,8 138,0 165,0 188,4 25,3 Resultat af primær drift (EBIT) 120,0 160,2 180,8 167,4 189,8 25,5 Resultat af finansielle poster, netto 19,6 16,6 11,5 9,0 25,3 3,4 Årets resultat før skat 139,7 176,8 192,3 176,4 215,1 28,9 Årets resultat 117,0 123,9 155,3 128,3 153,8 20,7 COWIs andel af årets resultat 115,0 120,4 154,8 127,6 153,4 20,6 Koncerngoodwill 229,9 216,0 246,1 258,0 464,3 62,4 Øvrige anlægsaktiver 154,4 191,5 276,7 298,7 335,8 45,1 Omsætningsaktiver 1.392, , , , ,5 262,7 Aktiver i alt 1.776, , , , ,6 370,2 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 448,9 573,8 702,0 751,8 916,0 123,1 Hensatte forpligtelser 367,4 350,3 357,8 367,5 415,3 55,8 Langfristede gældsforpligtelser 11,0 8,1 28,1 29,2 62,3 8,4 Kortfristede gældsforpligtelser 940,6 988, , , ,2 182,5 Pengestrøm fra driften 208,8 213,9 168,9 150,4 333,2 44,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -40,7-43,5-78,7-39,9-43,8-5,9 Øvrige investeringer, netto -30,8-21,0-103,4-125,5-323,9-43,5 Pengestrøm fra investering, netto -71,5-64,5-182,1-165,4-367,7-49,4 Frit cash flow 137,3 149,4-13,2-15,0-34,5-4,6 Pengestrøm fra finansiering -35,6-15,2 0,5 20,4 78,2 10,5 Pengestrøm i alt 101,7 134,2-12,7 5,4 43,7 5,9 Nøgletal EBITDA-margin 7,3 % 8,0 % 9,1 % 7,5 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 4,5 % 5,7 % 6,0 % 4,8 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 13,4 % 17,1 % 17,2 % 13,9 % 13,2 % Egenkapitalandel 25,3 % 29,7 % 30,4 % 31,7 % 33,3 % Egenkapitalforrentning 25,7 % 23,5 % 24,3 % 17,6 % 18,4 % Indre værdi pr. aktie i DKK Gennemsnitligt antal ansatte

7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin 7 Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin DKKm % Nettoomsætning Overskudsgrad Regnskabsår EBITDA-margin Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel Egenkapital Egenkapitalandel DKKm % Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel

8 0 98 Medarbejdere og resultat af primær drift Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal DKKm Regnskabsår Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnitlig investeret kapital og afkast af investeret kapital Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital DKKm % Gennemsnitlig investeret kapital Regnskabsår Afkast af investeret kapital

9 Udvikling i pengestrømme 9 Frit cash flow Pengestrøm fra driften DKKm Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Udvikling i indre værdi pr. aktie Indre værdi pr. aktie DKK Regnskabsår Indre værdi pr. aktie

10 0 910 Ledelsesberetning 1. Årets resultat COWI-koncernen opnåede i 2009 en omsætning på DKK 3.993,4 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 495,4 millioner svarende til en vækst på 14,2 procent i forhold til Koncernens egenproduktion er øget med DKK 470,4 millioner svarende til en vækst på 16,8 procent. Af den samlede vækst i egenproduktionen var 11,6 procent organisk vækst. Den globale økonomiske krise har generelt påvirket efterspørgslen efter rådgivningsydelser i nedadgående retning, men på trods af dette har COWI formået at skabe en omsætningsvækst i 2009, som er på niveau med væksten i COWI har dermed skabt en samlet omsætningsvækst på mere end 30 procent i løbet af de seneste to år. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs seks regioner: Udvikling i egenproduktion fra 2008 til 2009 pr. region Region DKKm Vækst Vækst i % i DKKm Danmark % 283 Norge % 13 Sverige % 158 Den Arabiske Golf % 113 Central- og Østeuropa % -7 Afrika % -6 Øvrige % -84 I alt % 470 Vi har oplevet vækst i alle vores regioner bortset fra Centralog Østeuropa og Afrika. Væksten i region Danmark skyldes især organisk vækst inden for infrastruktur samt købet af det britiske selskab Flint & Neill i slutningen af Væksten i Norge målt i DKK har været beskeden, men målt i NOK var væksten 7,7 procent. Den høje vækst i Sverige skyldes købet af den førende svenske rådgivningsvirksomhed, Flygfältsbyrån (FB), hvis egenproduktion fra september til december 2009 indgår i regnskabet. I Den Arabiske Golf har der været et markant opsving som følge af vækst i Bahrain, Oman og Qatar. I Central- og Østeuropa og Afrika har der været en mindre tilbagegang i egenproduktionen målt i DKK. Målt i lokal valuta har der været tale om en stagnerende egenproduktion. Væksten betyder, at COWIs medarbejderantal er øget med til medarbejdere ved udgangen af 2009, en stigning på 23,2 procent. COWI opnåede i 2009 et resultat af primær drift på DKK 189,8 millioner. Det er en vækst på DKK 22,4 millioner i forhold til året før, svarende til 13,4 procent. Resultatet er påvirket af, at vi i lighed med 2008 har investeret væsentlige beløb i implementeringen af COWIs forretningsstrategi: Vi har fortsat med at investere i ledelsesudvikling, udvikling af medarbejdere og udvikling af forretnings- og it-systemer. Resultatet er endvidere påvirket af tab i forbindelse med en genopretning og omstrukturering af olie- og gasaktiviteter i Den Arabiske Golf. Overskudsgraden udgør 4,8 procent, hvilket er på niveau med året før. Årets resultat efter skat og minoritetsaktionærer udgør DKK 153,4 millioner, hvilket er en forbedring på DKK 25,8 millioner i forhold til året før. Det svarer til en vækst på 20,3 procent. Resultatet ligger på niveau med vores forventninger, og set i lyset af den økonomiske krise vurderes det som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 35 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten i 2008 var ligeledes på 35 procent.

11 Næsten hver fjerde medarbejder i COWI er ny. Medarbejderantallet steg med 23,2 procent i

12 Betydningsfulde hændelser Forprojekt til broen over Messinastrædet Det italienske parlament har afsat de første ti milliarder kroner til at bygge hængebroen over Messinastrædet mellem det italienske fastland og Sicilien. Det betyder, at arbejdet til verdens længste hængebro nu kan gå i gang. COWI er hovedrådgiver for entreprenørkonsortiet Eurolink, der står for byggeriet i totalentreprise. Eurolink har den italienske entreprenør Impregilo som ledende firma i et konsortium med italienske Condotte samt IHI fra Japan og Sacyr fra Spanien som partnere. Kontrakten på forprojektet er på cirka 75 millioner kroner. I forbindelse med arbejdet på forprojektet, der vil vare cirka et år, har konsortiet etableret et projektkontor hos COWI i Lyngby. Cityringen i udbud COWIs største tunnelprojekt lige nu er Cityringen i København, hvor Metroselskabet I/S er bygherre. Projektet blev i oktober 2009 sendt i udbud hos fire prækvalificerede, internationale entreprenørkonsortier. Cityringen udbydes i totalentreprise, og forud for udbuddet er gået to års intensivt arbejde med planlægning, projektering og godkendelse. Vi har udarbejdet en omfattende VVM-rapport, som har ligget til grund for den endelige vedtagelse af loven om Cityringen. COWI arbejder i joint venture med Arup og Systra og har ansvaret for projektering af bygge- og anlægsarbejderne samt arbejdet med ledningsomlægning og håndtering af arealrettigheder. Projektet omfatter blandt andet cirka 16 kilometer boret tunnel, 17 undergrundsstationer og fire skakte. Femern Bælt under planlægning Den 6. april 2009 underskrev COWI-OBERMEYER JV aftale med Femern A/S om projektering af en fast broforbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. En skråstagsbro er den foretrukne løsning til Femern Bæltprojektet, men det COWI-ledede konsortium skal også undersøge en løsning med en hængebro. Derudover skal et andet konsortium undersøge en tunnelløsning. De to konsortier skal konkurrere om at levere den mest optimale løsning med hensyn til teknik, økonomi og miljø. Den kommende tids planlægning og miljøundersøgelser skal afgøre, hvilken af løsningerne der bliver til virkelighed. Konsortiet har etableret et projektkontor hos COWI i Lyngby, hvor op til 70 personer arbejder med at udvikle broprojektet til den 20 kilometer lange faste forbindelse. Nyt norsk storsygehus COWI har i et konsortium vundet opgaven med at planlægge det største hospital i Norge, Østfoldsykehuset, med en arealramme på kvadratmeter. Opgaven indeholder komplet rådgivning inden for alle fagområder. Forprojektet skal gøres færdigt i løbet af Opgaven befæster COWIs position som førende inden for sundhedsbyggeri i Norge. Omans lufthavnsprojekter i byggefasen De to store lufthavnsprojekter i henholdsvis Muscat og Salalah i Oman går nu fra projekteringsfasen til byggefasen. I Muscat International Airport er anlægsarbejdet begyndt. Det omfatter alle arbejder til ny landingsbane og rulleveje, adgangsveje og alle hovedforsyningsledninger til lufthavnen og de tilknyttede bygninger. Byggearbejdet samt it- og lufthavnssystemerne til den m 2 store passagerterminal i Muscat, der skal håndtere 12 millioner passagerer om året, vil blive påbegyndt i første halvdel af Det gælder også for aktiviteterne på byggepladsen i Salalah International Airport. COWI og samarbejdspartnere fører tilsyn med byggearbejdet og vil have ansatte på stedet. Fire vækstområder Det internationale samfund står over for betydelige udfordringer inden for de fire nøglesektorer: vand, infrastruktur, energi og sundhed. Der er brug for at kombinere viden fra ingeniørfag, samfundsøkonomi og miljø for at kunne udvikle bæredygtige løsninger som svar på disse udfordringer. Vi oplever en konstant stigende, international efterspørgsel efter kompleks, helhedsorienteret rådgivning inden for disse fire områder, hvorfor COWI i de kommende år vil fokusere en væsentlig del af sin udvikling af både menneskelige og faglige ressourcer her. COWIs klimastrategi og forretning Vi har med udgangspunkt i vores klimastrategi deltaget aktivt i den globale dialog om klimaændringernes betydning. Alle vores aktiviteter og projekter påvirkes af klimadagsordenen, uanset hvilke sektorer vi arbejder i, og hvor i verden et projekt udføres. Klimastrategien har til formål i 2010 at gøre COWI til en førende klimarådgiver i Danmark og på internationale markeder. Som rådgivere inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi giver den globale klimadagsorden os en særlig mulighed for at integrere vores forretningsinteresser med et ansvar i forbindelse med overgangen til et samfund, der er mindre afhængigt af fossile brændsler, og for at bidrage til at reducere konsekvenserne af de klimaændringer, der under alle omstændigheder kommer til at finde sted. Med klimastrategien ønsker vi grundlæggende tre ting: at reducere COWIs klimapåvirkning inden for egne aktiviteter

13 Hængebroen over Messinastrædet mellem det italienske fastland og Sicilien bliver verdens længste hængebro. COWI er hovedrådgiver. 13

14 0 914 og i projekter, at udarbejde de mest klimavenlige løsninger i samarbejde med kunderne og at fremme medarbejdernes muligheder for på frivillig basis at nedsætte deres egen påvirkning af klimaet. Som rådgiver har COWI den største mulighed for at tage et samfundsmæssigt ansvar for klimaet, da vi løbende er involveret i tusindvis af aktive projekter og tilbud over hele verden. Vi har oplevet en kraftigt stigende forretningsmæssig aktivitet på området. Den globale klimaforskning er relativt ny, og den giver ikke enkle svar vedrørende årsager og konsekvenser. Dens resultater bør dog formidles og inddrages i de risikovurderinger, vi og vores kunder foretager. Vi har gennem et sponsorat af Københavns Universitets forskerkonference i marts 2009 bidraget til at samle og skabe opmærksomhed om de seneste forskningsresultater. I 2009 understregede vi vores internationale klimaforpligtelse ved at underskrive FN s klimainitiativ Caring for the Climate. Med underskriften ønsker vi at fremhæve, hvor vigtigt, vi mener, det er som virksomhed at være med til at afbøde og tilpasse sig klimaforandringerne. COWI med på Cradle to Cradle COWI indgik i efteråret 2009 en aftale med tyske Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA), som står bag konceptet Cradle to Cradle (C2C), på dansk vugge til vugge, og er nu autoriseret til at gennemføre C2C-projekter. Samtidig indebærer aftalen et samarbejde mellem EPEA og COWI på konkrete projekter. C2C er den seneste udvikling inden for begrebet bæredygtighed i forhold til anlæg, bygninger, produktion og produkter. Grundprincippet er, at hvis neutralisering eller minimering af negative miljøeffekter afløses af positive bidrag, vil øget forbrug og udfoldelse ikke være i konflikt med miljø og klima, men tværtimod medvirke til bæredygtighed. Det er vores hensigt, at C2C-principperne skal indgå i kundedialogen på linje med vores opfordring til at tænke klima, miljø og bæredygtighed ind i alle relevante projekter. Stort strategisk opkøb i Sverige Som led i realiseringen af vores regionaliseringsstrategi har vi de seneste tre år foretaget 21 opkøb af rådgivningsvirksomheder. I 2009 foretog vi det største opkøb i koncernens historie med erhvervelsen af den førende svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB). Købet af FB blev gennemført i september. Virksomheden beskæftiger 750 medarbejdere og har hovedkontor i Gøteborg, otte kontorer i det sydlige Sverige samt et i Fredrikstad i det sydlige Norge. COWI og FB har arbejdet sammen på projektniveau siden 1990 erne og er et perfekt match både forretningsmæssigt, værdimæssigt og kulturelt. FB udgør nu sammen med COWIs tidligere selskab i Sverige koncernens sjette region: COWI Sverige, som har cirka 800 medarbejdere. Købet af FB er et led i vores langsigtede strategi om at blive en førende nordeuropæisk rådgiverkoncern med internationale aktiviteter i udvalgte regioner i verden. Købet betyder også en markant styrkelse af vores organisation på det skandinaviske marked via en stærk repræsentation i den vigtige akse Oslo-Gøteborg-Malmø-København. COWI Sverige indgår, på lige fod med de øvrige regioner, i koncernens tværgående markedsnetværk og internationale specialistforretninger. COWI Sverige står allerede meget stærkt inden for industri, infrastruktur og byggeri, og regionen får nu mulighed for at udvikle dele af forretningen til et kompetencecenter for hele koncernen, blandt andet inden for proces og industri. I Norge er FB s datterselskab, FB Engineering AS, lagt sammen med COWIs norske selskab og har fået en central position i videreudviklingen af aktiviteterne på industriog kortmarkedet. Ledere fra både FB og COWI AB indgår i COWI Sveriges organisationsstruktur, hvor såvel topledelse som mellemledelse er inddraget i koncernens tværgående ledelsesfora. FB s tidligere administrerende direktør, Anders Rydberg, er således blevet administrerende direktør for COWI Sverige. Køb af aktier og etablering af nyt medarbejderaktieprogram COWI A/S indgik den 22. december 2009 en betinget aktieoverdragelsesaftale med SEB Pensionsforsikring A/S og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab om køb af forsikringsselskabernes aktier i COWI A/S. Selskabernes aktiebeholdning udgør nominelt DKK B-aktier svarende til 23 procent af den samlede aktiekapital. Overdragelsen sker til den forholdsmæssige andel af den indre værdi i COWI i henhold til årsrapporten pr. 31. december Handelen finder sted 26. marts 2010 på betingelse af, at den nye selskabslov er trådt i kraft, således at COWI lovligt kan erhverve egne aktier ud over den nugældende grænse på ti procent, samt at COWIs generalforsamling har bemyndiget COWIs bestyrelse til at erhverve aktieposterne. Aftalen indebærer, at COWI betaler 40 procent af købesummen kontant, og at sælgerne giver COWI et ansvarligt lån på 60 procent af købesummen. Det ansvarlige lån er et

15 15 Købet af den svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB) var det største i COWIs historie. COWI Sverige står allerede stærkt inden for industri, infrastruktur og byggeri.

16 0 916 afdragsfrit og uopsigeligt lån, der indfries den 30. juni Lånet forrentes på grundlag af den procentvise udvikling i COWIs indre værdi i lånets løbetid. Købet af forsikringsselskabernes aktier indebærer, at der er skabt et grundlag for, at COWI i løbet af 2010 kan etablere et nyt medarbejderaktieprogram for en stor del af koncernens medarbejdere. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ønske om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, så de kan få del i værditilvæksten. Karriere Vi har udviklet et nyt karrieresystem, som blandt andet vil sætte større fokus på markeder og kunder ved at introducere jobkategorier med specifikt ansvar for udvikling af kunderelationer og gøre det endnu lettere for kunderne at få adgang til de rigtige specialister og løsninger. Gennem en større synliggørelse af mulighederne for karriereudvikling håber vi at gøre virksomheden til en endnu bedre og mere attraktiv arbejdsplads. Mennesker og ansvar COWIs people-strategi er et centralt element i COWIs forretningsstrategi. Visionen er, at COWI i 2010 skal kendetegnes på følgende udsagn: Medarbejdere, deres kompetencer, relationer og værdier anerkendes som den drivende kraft i COWI. Udviklingen af den enkelte medarbejders potentiale og COWIs udvikling stemmer overens. Innovation, videndeling og en international tankegang er grundstenene i vores virksomhedskultur. Vi belønner professionalisme, initiativ og engagement. Værdi for kunderne Vi skaber værdi og udvikler vores forretning gennem kommunikation og interaktion. For yderligere at styrke COWI som en kommunikerende virksomhed har vi udviklet og lanceret et sæt kommunikationsprincipper. At skabe værdi for kunderne betyder også, at vi er i stand til at levere de bedst mulige kompetencer til kundernes projekter uafhængigt af den geografiske beliggenhed. Vi har derfor været særlig opmærksomme på yderligere at forbedre mobiliteten blandt vores medarbejdere. Lederuddannelse Vi har yderligere udviklet COWIs interne lederuddannelse for at give medarbejderne mulighed for at udvikle forretningskompetencer på tværs af kulturer, geografi og organisation. Flere end 200 chefer fra alle vores regioner har deltaget i dette tre uger lange forløb. Kompetenceudvikling Vi sikrer udvikling af COWIs strategiske kompetencer og den enkelte medarbejders potentiale via personlig udviklingsplanlægning. Ved slutningen af året havde 85 procent af vores medarbejdere med mere end et års anciennitet aftalt en personlig udviklingsplan med deres chef.

17 17 COWI har introduceret et nyt karrieresystem, som blandt andet vil sætte større fokus på markeder og kunder gennem nye jobkategorier med specifikt ansvar for at udvikle kunderelationer.

18 God selskabsledelse Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse har været et vigtigt bidrag til COWIs bestræbelser på at udvikle en professionel ledelsespraksis. Vi har gennemført en række initiativer for at fremme vores kommunikation, gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til kunder, medarbejdere og aktionærer. Samarbejdet mellem direktion og bestyrelse For at COWI kan udvikle sig optimalt, er det en væsentlig forudsætning, at samarbejdet mellem direktion og bestyrelse er konstruktivt, effektivt, udfordrende og fremadrettet. For at sikre at vi konstant optimerer, og at vi skaber det bedst mulige fundament, gennemfører vi hvert år en evaluering af udbyttet af samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Evalueringen for 2009 viser, at samarbejdet langt overvejende fungerer mere end tilfredsstillende. Nyt koncept for risikohåndtering Massive forandringer er hverdagskost i vores forretningsmiljø, og vi har generelt været gode til at håndtere risici i vores projekter og øvrige forretning. Da koncernens risikoprofil har ændret sig væsentligt, blandt andet som følge af vores regionaliseringsstrategi, valgte direktionen i januar 2009 at udvikle et fælles såkaldt enterprise risk management-koncept (ERM) for hele koncernen. Konceptet er blevet positivt modtaget af ledelse og medarbejdere, og det har medvirket til at skabe et fælles sprog og en fælles bevidsthed, således at det bliver lettere at tage de kalkulerede risici på det rigtige tidspunkt. Vi har ved årsskiftet etableret en organisation med ansvar for ERM, som bygger videre på vores nuværende kvalitetssystem. Konceptet er også blevet godt modtaget uden for COWI, hvor det er solgt til flere kunder. Virksomhedens samfundsansvar I 2009 arbejdede vi systematisk på at skabe en ramme for vores samfundsansvar, også kaldet corporate social responsibility (CSR). Vores CSR-ramme betyder, at vi målrettet vil integrere hensyn til miljø, mennesker og integritet i alle aspekter af vores forretning. Det gælder vores rådgivningsvirksomhed, driften af vores bygninger, ledelsen af vores medarbejdere samt vores indflydelse på det omgivende samfund. SAMFUND FORRETNING Miljø Klima, Cradle to Cradle Integritet Antikorruption og forretningsetik Mennesker Diversitet, sundhed, sikkerhed DRIFT Vi er overbeviste om, at arbejdet med CSR vil give os nogle oplagte forretningsfordele. Kunderne efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger, og ved at tænke bæredygtighed, miljø og samfundshensyn ind i vores forretningsaktiviteter er vi i stand til at levere mere fremtidssikrede og innovative produkter til vores kunder. Arbejdet med CSR gør os også mere modstandsdygtige over for risici, som for eksempel forureningssager, dårlige arbejdsforhold og korruption. For første gang offentliggør COWI en rapport om bæredygtighed, hvor der kan læses mere om vores arbejde med CSR og de aktiviteter, vi har gennemført i Rapporten skal ses i sammenhæng med vores forpligtelse til at arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption under Global Compact et FN-initiativ på CSR-området. Rapporten kan læses på Hotline for antikorruption og forretningsetik I 2009 åbnede vi en hotline for antikorruption og forretningsetik for yderligere at styrke vores stærke position på området. Vores medarbejdere er de første til at opdage, hvis vores virksomhed ikke ledes i overensstemmelse med vores værdier, og vi ønsker at reagere hurtigt for at hindre eventuelle sager i at udvikle sig. Den nye hotline giver os mulighed for at få et tidligt varsel om uoverensstemmelse mellem vores værdier og vores handlinger, uden at det går ud over den åbne ledelseskultur, der er vigtig for os. Kvinder i ledelse COWI var en af de første virksomheder, der underskrev Charter for flere kvinder i ledelse, og koncernchef, CEO Lars-Peter Søbye blev i 2009 valgt som ambassadør for flere kvinder i ledelse. Vi arbejder videre mod at indfri vores målsætning om, at der skal være en ligelig kønssammensætning, når vi skal rekruttere nye ledere. Vi ønsker at bidrage til at bryde de samfundsmæssige barrierer, der hindrer en ligelig kønssammensætning. Med en ligelig sammensætning mener vi en fordeling, som afspejler sammensætningen af medarbejderstaben i det pågældende forretningsområde. Dette ser vi som den bedste løftestang for at sikre flere kvinder i ledelse og dermed nå det ultimative mål: at lederteams afspejler kønssammensætningen. En undersøgelse fra 2009 af forholdet mellem den generelle kønssammen- MEDARBEJDERE

19 19 COWI ønsker flere kvinder i ledelse, så lederteams afspejler kønssammensætningen i virksomheden.

20 COWIs regionaliseringsstrategi og markedsudvikling sætning i COWI og successionsberedskabet, som er grundlaget for at rekruttere ledere, viser følgende: Medarbejdere i procent Successorer i procent Mænd 68 % 75 % Kvinder 32 % 25 % Tallene viser, at vi fortsat skal yde en målrettet indsats for at sikre, at der er et godt grundlag for at ansætte forholdsmæssigt lige så mange kvinder som mænd i lederstillinger. Andre indsatsområder er at forbedre vores eget datagrundlag om kvinder i ledelse, og det er blevet betydeligt bedre både på grunddata og i form af oversigter over medarbejdersammensætning i sammenligning med successionsberedskabet. Vi beder også headhuntere om at præsentere kvindelige kandidater ved rekrutteringsopgaver. COWI ser en række fordele ved at have flere kvinder i ledelse: Udnyttelse af hele talentmassen Kvalitetsmæssigt løft af beslutninger og løsninger på grundlag af udnyttelse af diversiteten Bedre match med kundens organisation, hvis COWI har en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelse Stor betydning for fastholdelse af talenter, både mænd og kvinder, at karrieremuligheder opfattes som lige både for mandlige og især kvindelige medarbejdere Medarbejderne oplever COWI som en bedre arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan se sig selv nogenlunde repræsenteret i ledelsesbeslutninger. Globaliseringen har øget konkurrencen mellem rådgivningsvirksomhederne, men også åbnet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, der har ført til etableringen af et tæt og forpligtende koncernnetværk et såkaldt one company network. Regionaliseringen omfatter seks regioner: Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialistenheder uden for regionerne er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Internationale faglige netværk Vi har etableret internationale fag- og markedsnetværk på tværs af de seks regioner, hvilket sætter os i stand til at levere internationale løsninger i en lokal sammenhæng. De faglige netværk findes inden for økonomi og management, vand og miljø, geografisk information og it, jernbaner og veje, broer, tunneller og vandbygning, byggeri samt industri og energi. COWI Danmark COWI Danmark har i et vist omfang været påvirket af den økonomiske krise. Markedsmæssigt har vi oplevet en positiv effekt af de øgede offentlige investeringer på infrastrukturområdet. Inden for byggeri og visse dele af industriområdet har vi mærket den negative effekt af krisen. Vi har derfor arbejdet med en forretning i to gear, hvor nogle forretningsenheder har haft turbo på, mens andre har kørt i et mere moderat tempo. Væksten i antallet af medarbejdere i COWI Danmark er efter de seneste års markante stigning stabiliseret. Antallet af medarbejdere steg i første halvdel af året, hvorefter væksten fladede ud. Dette skal også ses i lyset af, at vi har måttet reducere vores medarbejderstab primært inden for byggeri, der er den forretningsenhed, som direkte har mærket konsekvenserne af den økonomiske afmatning. Højt aktivitetsniveau COWI Danmark arbejder også gennem en række internationale datterselskaber. De store offentlige investeringer i både Danmark og udlandet har betydet et højt aktivitetsniveau. Det gælder især vores ydelser inden for broer, tunneller, vandbygning, veje, jernbaner og lufthavne, hvor vi igen har mærket en øget efterspørgsel. Både i 2009 og i de kommende år vil især den faste forbindelse over Femern Bælt og projekteringen af verdens længste hængebro over Messinastrædet i Italien være omdrejningspunkter for vores broaktiviteter. Andre markante infrastrukturopgaver tæller

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Resultatet for første halvår 2009 er tilfredsstillende. Vores omsætning og indtjening er stigende i forhold

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2008 4 Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved-

Læs mere

COWIs fusionserfaringer

COWIs fusionserfaringer Dansk Management Råd HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene IT-Brancheforeningen Fusioner: Hvor svært kan det være? Mandag, den 25. november 2002 COWIs fusionserfaringer v/ Klaus H. Ostenfeld, adm.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006 Nettoomsætning er øget fra 1.293 MDKK til 1.411 MDKK (+9 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 58 MDKK til 86 MDKK (+48 pct.) Overskudsgrad er øget fra

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere