Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik"

Transkript

1 Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

2

3 Indhold Årsrapport Fremgang og nye muligheder 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Ledelsesberetning 42 Regnskabsberetning 46 Anvendt regnskabspraksis 55 Resultatopgørelse 56 Balance 58 Egenkapitalopgørelse 60 Pengestrømsopgørelse 62 Noter 76 Påtegninger 80 Videnregnskab 88 Det grønne regnskab 92 COWIs organisation 94 COWIs ledelse Visit COWI er en ny guide til COWIs verden, som udgives parallelt med årsrapporten. Download den, eller bestil den gratis på Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Redaktion John Jørgensen (ansv.h.), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Anja Fabech Jensen, Nina Lindegård, Design og layout Josina W. Bergsøe, Helle Martini, Hanne Bjørn Nielsen, Marianne Rom, Mette Schou, Korrektur Kurir Sprogservice ApS Fotografer ATI Impregilo S.p.A Balázs Kelló Bruce Boyd COWI DWEC Hans Wretling Lundgaard & Tranberg Arkitekter Morten Larsen Niels Åge Skovbo Scanpix Stig Stasig Ulrik Jantzen Urban Planning and Development Agency, Qatar Redaktionen sluttet 1. marts 2010 Eftertryk Tilladt med kildeangivelse ISSN

4 0 94 Et kriseår med fremgang og nye muligheder Verdenssamfundet brugte det meste af 2009 til at komme sig over den mest omfattende og dybtgående økonomiske krise i moderne tid. For COWI bød året både på store udfordringer, nye muligheder og store fremgange, og samlet set har vi grund til at være tilfredse: Vi nåede den største omsætning og den højeste indtjening nogensinde, og COWI er efter det største virksomhedsopkøb i koncernens historie vokset fra til over medarbejdere. Ved indgangen til 2009 var markedsudsigterne præget af meget stor usikkerhed. Alligevel fastholdt vi en tro på, at COWI havde styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Og det har vist sig at holde stik. Den positive udvikling afspejles også i medarbejderstaben, som i 2009 voksede med ca , heraf alene 500 som følge af organisk vækst. Bæredygtig strategi Når COWI fortsat klarer sig så relativt godt, skyldes det, at der er gode muligheder på en række af vores vigtigste markeder, især inden for store tværfaglige projekter, infrastruktur og bæredygtighed. Det seneste år har vist, at vi har ramt plet med vores klimastrategi og med vores satsning på store, internationale specialistydelser. COWIs regionaliseringsstrategi med lokal tilstedeværelse kombineret med ekspertise i verdensklasse viste i 2009 sin bæredygtighed i en krisetid. Strategien har givet os en adræthed, som er hovedforklaringen på, at vi har klaret os så relativt uskadt gennem krisen. Så det er det fundament, vi fremover vil bygge virksomheden på. Store udsving Vi vil dog ikke lægge skjul på, at det overordnet set gode resultat for 2009 dækker over meget store udsving. På nogle markeder er det gået godt, mens andre har været hårdt ramt. Eksempelvis har vi haft meget travlt inden for infrastruktur, hvorimod vi har mødt store udfordringer inden for visse områder som for eksempel økonomi og management, byggeri og inden for vores olie- og gasaktiviteter. I vores regioner tegnes yderpunkterne af Central- og Østeuropa, der har været hårdt ramt, og Den Arabiske Golf, som har oplevet en markant vækst. Vi har ikke kunnet undgå at nedlægge stillinger som følge af krisen, men COWI er sluppet billigt. Det skyldes ikke mindst, at vi har bestræbt os på at omplacere medarbejdere fra kriseramte sektorer til sektorer med travlhed. Det betragter vi som meget positivt for både virksomheden og medarbejderne. Ny region i Sverige I 2009 slog vi vores position fast på det globale marked med overtagelsen af den svenske virksomhed Flygfältsbyrån (FB) COWIs største opkøb nogensinde. Vi har store forventninger til vores nye svenske region, der har over 800 medarbejdere. Aktier til medarbejderne I en rådgivningsvirksomhed som vores er det naturligt at inddrage medarbejderne i ejerkredsen, og derfor stiller COWIs ledelse i forsommeren 2010 et større antal aktier

5 til rådighed med henblik på salg til medarbejderne. Dette er blevet muligt, efter at COWI A/S i december 2009 indgik aftale med SEB Pensionsforsikring A/S og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab om køb af deres aktier i virksomheden med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. COWIs ledelse betragter salget af medarbejderaktier som et logisk næste skridt i one company networkprocessen. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ønske om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, så de kan få del i værditilvæksten. Grund til svag optimisme Der er tegn på, at det markante fald i den økonomiske aktivitet, som de fleste lande oplevede i 2009, nu afløses af forventninger om fornyet økonomisk vækst i De statslige stimuleringspakker forventes at bidrage til denne vækst, mens efterspørgslen fra den private sektor er mere usikker. Vi forventer øget aktivitet inden for områderne energi, vand, sundhed og infrastruktur bliver et udfordrende år med muligheder. Vores massive investeringer i branding, i ledelses- og medarbejderudvikling samt i opbygning af samarbejdet mellem koncernens regioner skal sikre, at vi udnytter de muligheder, der opstår, og at vi klarer udfordringerne med succes. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 0 96 Hoved- og nøgletal F o r K o n c e r n e n DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Kurs DKK/EUR, 31. december ,15 Nettoomsætning 2.676, , , , ,4 536,6 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 194,4 225,4 275,8 261,8 297,7 40,0 Resultat af ordinær primær drift 117,3 161,8 138,0 165,0 188,4 25,3 Resultat af primær drift (EBIT) 120,0 160,2 180,8 167,4 189,8 25,5 Resultat af finansielle poster, netto 19,6 16,6 11,5 9,0 25,3 3,4 Årets resultat før skat 139,7 176,8 192,3 176,4 215,1 28,9 Årets resultat 117,0 123,9 155,3 128,3 153,8 20,7 COWIs andel af årets resultat 115,0 120,4 154,8 127,6 153,4 20,6 Koncerngoodwill 229,9 216,0 246,1 258,0 464,3 62,4 Øvrige anlægsaktiver 154,4 191,5 276,7 298,7 335,8 45,1 Omsætningsaktiver 1.392, , , , ,5 262,7 Aktiver i alt 1.776, , , , ,6 370,2 Aktiekapital 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 448,9 573,8 702,0 751,8 916,0 123,1 Hensatte forpligtelser 367,4 350,3 357,8 367,5 415,3 55,8 Langfristede gældsforpligtelser 11,0 8,1 28,1 29,2 62,3 8,4 Kortfristede gældsforpligtelser 940,6 988, , , ,2 182,5 Pengestrøm fra driften 208,8 213,9 168,9 150,4 333,2 44,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -40,7-43,5-78,7-39,9-43,8-5,9 Øvrige investeringer, netto -30,8-21,0-103,4-125,5-323,9-43,5 Pengestrøm fra investering, netto -71,5-64,5-182,1-165,4-367,7-49,4 Frit cash flow 137,3 149,4-13,2-15,0-34,5-4,6 Pengestrøm fra finansiering -35,6-15,2 0,5 20,4 78,2 10,5 Pengestrøm i alt 101,7 134,2-12,7 5,4 43,7 5,9 Nøgletal EBITDA-margin 7,3 % 8,0 % 9,1 % 7,5 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 4,5 % 5,7 % 6,0 % 4,8 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 13,4 % 17,1 % 17,2 % 13,9 % 13,2 % Egenkapitalandel 25,3 % 29,7 % 30,4 % 31,7 % 33,3 % Egenkapitalforrentning 25,7 % 23,5 % 24,3 % 17,6 % 18,4 % Indre værdi pr. aktie i DKK Gennemsnitligt antal ansatte

7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin 7 Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin DKKm % Nettoomsætning Overskudsgrad Regnskabsår EBITDA-margin Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel Egenkapital Egenkapitalandel DKKm % Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel

8 0 98 Medarbejdere og resultat af primær drift Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal DKKm Regnskabsår Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnitlig investeret kapital og afkast af investeret kapital Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital DKKm % Gennemsnitlig investeret kapital Regnskabsår Afkast af investeret kapital

9 Udvikling i pengestrømme 9 Frit cash flow Pengestrøm fra driften DKKm Frit Cash Flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Udvikling i indre værdi pr. aktie Indre værdi pr. aktie DKK Regnskabsår Indre værdi pr. aktie

10 0 910 Ledelsesberetning 1. Årets resultat COWI-koncernen opnåede i 2009 en omsætning på DKK 3.993,4 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 495,4 millioner svarende til en vækst på 14,2 procent i forhold til Koncernens egenproduktion er øget med DKK 470,4 millioner svarende til en vækst på 16,8 procent. Af den samlede vækst i egenproduktionen var 11,6 procent organisk vækst. Den globale økonomiske krise har generelt påvirket efterspørgslen efter rådgivningsydelser i nedadgående retning, men på trods af dette har COWI formået at skabe en omsætningsvækst i 2009, som er på niveau med væksten i COWI har dermed skabt en samlet omsætningsvækst på mere end 30 procent i løbet af de seneste to år. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs seks regioner: Udvikling i egenproduktion fra 2008 til 2009 pr. region Region DKKm Vækst Vækst i % i DKKm Danmark % 283 Norge % 13 Sverige % 158 Den Arabiske Golf % 113 Central- og Østeuropa % -7 Afrika % -6 Øvrige % -84 I alt % 470 Vi har oplevet vækst i alle vores regioner bortset fra Centralog Østeuropa og Afrika. Væksten i region Danmark skyldes især organisk vækst inden for infrastruktur samt købet af det britiske selskab Flint & Neill i slutningen af Væksten i Norge målt i DKK har været beskeden, men målt i NOK var væksten 7,7 procent. Den høje vækst i Sverige skyldes købet af den førende svenske rådgivningsvirksomhed, Flygfältsbyrån (FB), hvis egenproduktion fra september til december 2009 indgår i regnskabet. I Den Arabiske Golf har der været et markant opsving som følge af vækst i Bahrain, Oman og Qatar. I Central- og Østeuropa og Afrika har der været en mindre tilbagegang i egenproduktionen målt i DKK. Målt i lokal valuta har der været tale om en stagnerende egenproduktion. Væksten betyder, at COWIs medarbejderantal er øget med til medarbejdere ved udgangen af 2009, en stigning på 23,2 procent. COWI opnåede i 2009 et resultat af primær drift på DKK 189,8 millioner. Det er en vækst på DKK 22,4 millioner i forhold til året før, svarende til 13,4 procent. Resultatet er påvirket af, at vi i lighed med 2008 har investeret væsentlige beløb i implementeringen af COWIs forretningsstrategi: Vi har fortsat med at investere i ledelsesudvikling, udvikling af medarbejdere og udvikling af forretnings- og it-systemer. Resultatet er endvidere påvirket af tab i forbindelse med en genopretning og omstrukturering af olie- og gasaktiviteter i Den Arabiske Golf. Overskudsgraden udgør 4,8 procent, hvilket er på niveau med året før. Årets resultat efter skat og minoritetsaktionærer udgør DKK 153,4 millioner, hvilket er en forbedring på DKK 25,8 millioner i forhold til året før. Det svarer til en vækst på 20,3 procent. Resultatet ligger på niveau med vores forventninger, og set i lyset af den økonomiske krise vurderes det som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 35 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten i 2008 var ligeledes på 35 procent.

11 Næsten hver fjerde medarbejder i COWI er ny. Medarbejderantallet steg med 23,2 procent i

12 Betydningsfulde hændelser Forprojekt til broen over Messinastrædet Det italienske parlament har afsat de første ti milliarder kroner til at bygge hængebroen over Messinastrædet mellem det italienske fastland og Sicilien. Det betyder, at arbejdet til verdens længste hængebro nu kan gå i gang. COWI er hovedrådgiver for entreprenørkonsortiet Eurolink, der står for byggeriet i totalentreprise. Eurolink har den italienske entreprenør Impregilo som ledende firma i et konsortium med italienske Condotte samt IHI fra Japan og Sacyr fra Spanien som partnere. Kontrakten på forprojektet er på cirka 75 millioner kroner. I forbindelse med arbejdet på forprojektet, der vil vare cirka et år, har konsortiet etableret et projektkontor hos COWI i Lyngby. Cityringen i udbud COWIs største tunnelprojekt lige nu er Cityringen i København, hvor Metroselskabet I/S er bygherre. Projektet blev i oktober 2009 sendt i udbud hos fire prækvalificerede, internationale entreprenørkonsortier. Cityringen udbydes i totalentreprise, og forud for udbuddet er gået to års intensivt arbejde med planlægning, projektering og godkendelse. Vi har udarbejdet en omfattende VVM-rapport, som har ligget til grund for den endelige vedtagelse af loven om Cityringen. COWI arbejder i joint venture med Arup og Systra og har ansvaret for projektering af bygge- og anlægsarbejderne samt arbejdet med ledningsomlægning og håndtering af arealrettigheder. Projektet omfatter blandt andet cirka 16 kilometer boret tunnel, 17 undergrundsstationer og fire skakte. Femern Bælt under planlægning Den 6. april 2009 underskrev COWI-OBERMEYER JV aftale med Femern A/S om projektering af en fast broforbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. En skråstagsbro er den foretrukne løsning til Femern Bæltprojektet, men det COWI-ledede konsortium skal også undersøge en løsning med en hængebro. Derudover skal et andet konsortium undersøge en tunnelløsning. De to konsortier skal konkurrere om at levere den mest optimale løsning med hensyn til teknik, økonomi og miljø. Den kommende tids planlægning og miljøundersøgelser skal afgøre, hvilken af løsningerne der bliver til virkelighed. Konsortiet har etableret et projektkontor hos COWI i Lyngby, hvor op til 70 personer arbejder med at udvikle broprojektet til den 20 kilometer lange faste forbindelse. Nyt norsk storsygehus COWI har i et konsortium vundet opgaven med at planlægge det største hospital i Norge, Østfoldsykehuset, med en arealramme på kvadratmeter. Opgaven indeholder komplet rådgivning inden for alle fagområder. Forprojektet skal gøres færdigt i løbet af Opgaven befæster COWIs position som førende inden for sundhedsbyggeri i Norge. Omans lufthavnsprojekter i byggefasen De to store lufthavnsprojekter i henholdsvis Muscat og Salalah i Oman går nu fra projekteringsfasen til byggefasen. I Muscat International Airport er anlægsarbejdet begyndt. Det omfatter alle arbejder til ny landingsbane og rulleveje, adgangsveje og alle hovedforsyningsledninger til lufthavnen og de tilknyttede bygninger. Byggearbejdet samt it- og lufthavnssystemerne til den m 2 store passagerterminal i Muscat, der skal håndtere 12 millioner passagerer om året, vil blive påbegyndt i første halvdel af Det gælder også for aktiviteterne på byggepladsen i Salalah International Airport. COWI og samarbejdspartnere fører tilsyn med byggearbejdet og vil have ansatte på stedet. Fire vækstområder Det internationale samfund står over for betydelige udfordringer inden for de fire nøglesektorer: vand, infrastruktur, energi og sundhed. Der er brug for at kombinere viden fra ingeniørfag, samfundsøkonomi og miljø for at kunne udvikle bæredygtige løsninger som svar på disse udfordringer. Vi oplever en konstant stigende, international efterspørgsel efter kompleks, helhedsorienteret rådgivning inden for disse fire områder, hvorfor COWI i de kommende år vil fokusere en væsentlig del af sin udvikling af både menneskelige og faglige ressourcer her. COWIs klimastrategi og forretning Vi har med udgangspunkt i vores klimastrategi deltaget aktivt i den globale dialog om klimaændringernes betydning. Alle vores aktiviteter og projekter påvirkes af klimadagsordenen, uanset hvilke sektorer vi arbejder i, og hvor i verden et projekt udføres. Klimastrategien har til formål i 2010 at gøre COWI til en førende klimarådgiver i Danmark og på internationale markeder. Som rådgivere inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi giver den globale klimadagsorden os en særlig mulighed for at integrere vores forretningsinteresser med et ansvar i forbindelse med overgangen til et samfund, der er mindre afhængigt af fossile brændsler, og for at bidrage til at reducere konsekvenserne af de klimaændringer, der under alle omstændigheder kommer til at finde sted. Med klimastrategien ønsker vi grundlæggende tre ting: at reducere COWIs klimapåvirkning inden for egne aktiviteter

13 Hængebroen over Messinastrædet mellem det italienske fastland og Sicilien bliver verdens længste hængebro. COWI er hovedrådgiver. 13

14 0 914 og i projekter, at udarbejde de mest klimavenlige løsninger i samarbejde med kunderne og at fremme medarbejdernes muligheder for på frivillig basis at nedsætte deres egen påvirkning af klimaet. Som rådgiver har COWI den største mulighed for at tage et samfundsmæssigt ansvar for klimaet, da vi løbende er involveret i tusindvis af aktive projekter og tilbud over hele verden. Vi har oplevet en kraftigt stigende forretningsmæssig aktivitet på området. Den globale klimaforskning er relativt ny, og den giver ikke enkle svar vedrørende årsager og konsekvenser. Dens resultater bør dog formidles og inddrages i de risikovurderinger, vi og vores kunder foretager. Vi har gennem et sponsorat af Københavns Universitets forskerkonference i marts 2009 bidraget til at samle og skabe opmærksomhed om de seneste forskningsresultater. I 2009 understregede vi vores internationale klimaforpligtelse ved at underskrive FN s klimainitiativ Caring for the Climate. Med underskriften ønsker vi at fremhæve, hvor vigtigt, vi mener, det er som virksomhed at være med til at afbøde og tilpasse sig klimaforandringerne. COWI med på Cradle to Cradle COWI indgik i efteråret 2009 en aftale med tyske Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA), som står bag konceptet Cradle to Cradle (C2C), på dansk vugge til vugge, og er nu autoriseret til at gennemføre C2C-projekter. Samtidig indebærer aftalen et samarbejde mellem EPEA og COWI på konkrete projekter. C2C er den seneste udvikling inden for begrebet bæredygtighed i forhold til anlæg, bygninger, produktion og produkter. Grundprincippet er, at hvis neutralisering eller minimering af negative miljøeffekter afløses af positive bidrag, vil øget forbrug og udfoldelse ikke være i konflikt med miljø og klima, men tværtimod medvirke til bæredygtighed. Det er vores hensigt, at C2C-principperne skal indgå i kundedialogen på linje med vores opfordring til at tænke klima, miljø og bæredygtighed ind i alle relevante projekter. Stort strategisk opkøb i Sverige Som led i realiseringen af vores regionaliseringsstrategi har vi de seneste tre år foretaget 21 opkøb af rådgivningsvirksomheder. I 2009 foretog vi det største opkøb i koncernens historie med erhvervelsen af den førende svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB). Købet af FB blev gennemført i september. Virksomheden beskæftiger 750 medarbejdere og har hovedkontor i Gøteborg, otte kontorer i det sydlige Sverige samt et i Fredrikstad i det sydlige Norge. COWI og FB har arbejdet sammen på projektniveau siden 1990 erne og er et perfekt match både forretningsmæssigt, værdimæssigt og kulturelt. FB udgør nu sammen med COWIs tidligere selskab i Sverige koncernens sjette region: COWI Sverige, som har cirka 800 medarbejdere. Købet af FB er et led i vores langsigtede strategi om at blive en førende nordeuropæisk rådgiverkoncern med internationale aktiviteter i udvalgte regioner i verden. Købet betyder også en markant styrkelse af vores organisation på det skandinaviske marked via en stærk repræsentation i den vigtige akse Oslo-Gøteborg-Malmø-København. COWI Sverige indgår, på lige fod med de øvrige regioner, i koncernens tværgående markedsnetværk og internationale specialistforretninger. COWI Sverige står allerede meget stærkt inden for industri, infrastruktur og byggeri, og regionen får nu mulighed for at udvikle dele af forretningen til et kompetencecenter for hele koncernen, blandt andet inden for proces og industri. I Norge er FB s datterselskab, FB Engineering AS, lagt sammen med COWIs norske selskab og har fået en central position i videreudviklingen af aktiviteterne på industriog kortmarkedet. Ledere fra både FB og COWI AB indgår i COWI Sveriges organisationsstruktur, hvor såvel topledelse som mellemledelse er inddraget i koncernens tværgående ledelsesfora. FB s tidligere administrerende direktør, Anders Rydberg, er således blevet administrerende direktør for COWI Sverige. Køb af aktier og etablering af nyt medarbejderaktieprogram COWI A/S indgik den 22. december 2009 en betinget aktieoverdragelsesaftale med SEB Pensionsforsikring A/S og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab om køb af forsikringsselskabernes aktier i COWI A/S. Selskabernes aktiebeholdning udgør nominelt DKK B-aktier svarende til 23 procent af den samlede aktiekapital. Overdragelsen sker til den forholdsmæssige andel af den indre værdi i COWI i henhold til årsrapporten pr. 31. december Handelen finder sted 26. marts 2010 på betingelse af, at den nye selskabslov er trådt i kraft, således at COWI lovligt kan erhverve egne aktier ud over den nugældende grænse på ti procent, samt at COWIs generalforsamling har bemyndiget COWIs bestyrelse til at erhverve aktieposterne. Aftalen indebærer, at COWI betaler 40 procent af købesummen kontant, og at sælgerne giver COWI et ansvarligt lån på 60 procent af købesummen. Det ansvarlige lån er et

15 15 Købet af den svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB) var det største i COWIs historie. COWI Sverige står allerede stærkt inden for industri, infrastruktur og byggeri.

16 0 916 afdragsfrit og uopsigeligt lån, der indfries den 30. juni Lånet forrentes på grundlag af den procentvise udvikling i COWIs indre værdi i lånets løbetid. Købet af forsikringsselskabernes aktier indebærer, at der er skabt et grundlag for, at COWI i løbet af 2010 kan etablere et nyt medarbejderaktieprogram for en stor del af koncernens medarbejdere. Medarbejderprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ønske om at knytte koncernens medarbejdere tættere til selskabet, så de kan få del i værditilvæksten. Karriere Vi har udviklet et nyt karrieresystem, som blandt andet vil sætte større fokus på markeder og kunder ved at introducere jobkategorier med specifikt ansvar for udvikling af kunderelationer og gøre det endnu lettere for kunderne at få adgang til de rigtige specialister og løsninger. Gennem en større synliggørelse af mulighederne for karriereudvikling håber vi at gøre virksomheden til en endnu bedre og mere attraktiv arbejdsplads. Mennesker og ansvar COWIs people-strategi er et centralt element i COWIs forretningsstrategi. Visionen er, at COWI i 2010 skal kendetegnes på følgende udsagn: Medarbejdere, deres kompetencer, relationer og værdier anerkendes som den drivende kraft i COWI. Udviklingen af den enkelte medarbejders potentiale og COWIs udvikling stemmer overens. Innovation, videndeling og en international tankegang er grundstenene i vores virksomhedskultur. Vi belønner professionalisme, initiativ og engagement. Værdi for kunderne Vi skaber værdi og udvikler vores forretning gennem kommunikation og interaktion. For yderligere at styrke COWI som en kommunikerende virksomhed har vi udviklet og lanceret et sæt kommunikationsprincipper. At skabe værdi for kunderne betyder også, at vi er i stand til at levere de bedst mulige kompetencer til kundernes projekter uafhængigt af den geografiske beliggenhed. Vi har derfor været særlig opmærksomme på yderligere at forbedre mobiliteten blandt vores medarbejdere. Lederuddannelse Vi har yderligere udviklet COWIs interne lederuddannelse for at give medarbejderne mulighed for at udvikle forretningskompetencer på tværs af kulturer, geografi og organisation. Flere end 200 chefer fra alle vores regioner har deltaget i dette tre uger lange forløb. Kompetenceudvikling Vi sikrer udvikling af COWIs strategiske kompetencer og den enkelte medarbejders potentiale via personlig udviklingsplanlægning. Ved slutningen af året havde 85 procent af vores medarbejdere med mere end et års anciennitet aftalt en personlig udviklingsplan med deres chef.

17 17 COWI har introduceret et nyt karrieresystem, som blandt andet vil sætte større fokus på markeder og kunder gennem nye jobkategorier med specifikt ansvar for at udvikle kunderelationer.

18 God selskabsledelse Nørby-udvalgets anbefalinger for god selskabsledelse har været et vigtigt bidrag til COWIs bestræbelser på at udvikle en professionel ledelsespraksis. Vi har gennemført en række initiativer for at fremme vores kommunikation, gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til kunder, medarbejdere og aktionærer. Samarbejdet mellem direktion og bestyrelse For at COWI kan udvikle sig optimalt, er det en væsentlig forudsætning, at samarbejdet mellem direktion og bestyrelse er konstruktivt, effektivt, udfordrende og fremadrettet. For at sikre at vi konstant optimerer, og at vi skaber det bedst mulige fundament, gennemfører vi hvert år en evaluering af udbyttet af samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Evalueringen for 2009 viser, at samarbejdet langt overvejende fungerer mere end tilfredsstillende. Nyt koncept for risikohåndtering Massive forandringer er hverdagskost i vores forretningsmiljø, og vi har generelt været gode til at håndtere risici i vores projekter og øvrige forretning. Da koncernens risikoprofil har ændret sig væsentligt, blandt andet som følge af vores regionaliseringsstrategi, valgte direktionen i januar 2009 at udvikle et fælles såkaldt enterprise risk management-koncept (ERM) for hele koncernen. Konceptet er blevet positivt modtaget af ledelse og medarbejdere, og det har medvirket til at skabe et fælles sprog og en fælles bevidsthed, således at det bliver lettere at tage de kalkulerede risici på det rigtige tidspunkt. Vi har ved årsskiftet etableret en organisation med ansvar for ERM, som bygger videre på vores nuværende kvalitetssystem. Konceptet er også blevet godt modtaget uden for COWI, hvor det er solgt til flere kunder. Virksomhedens samfundsansvar I 2009 arbejdede vi systematisk på at skabe en ramme for vores samfundsansvar, også kaldet corporate social responsibility (CSR). Vores CSR-ramme betyder, at vi målrettet vil integrere hensyn til miljø, mennesker og integritet i alle aspekter af vores forretning. Det gælder vores rådgivningsvirksomhed, driften af vores bygninger, ledelsen af vores medarbejdere samt vores indflydelse på det omgivende samfund. SAMFUND FORRETNING Miljø Klima, Cradle to Cradle Integritet Antikorruption og forretningsetik Mennesker Diversitet, sundhed, sikkerhed DRIFT Vi er overbeviste om, at arbejdet med CSR vil give os nogle oplagte forretningsfordele. Kunderne efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger, og ved at tænke bæredygtighed, miljø og samfundshensyn ind i vores forretningsaktiviteter er vi i stand til at levere mere fremtidssikrede og innovative produkter til vores kunder. Arbejdet med CSR gør os også mere modstandsdygtige over for risici, som for eksempel forureningssager, dårlige arbejdsforhold og korruption. For første gang offentliggør COWI en rapport om bæredygtighed, hvor der kan læses mere om vores arbejde med CSR og de aktiviteter, vi har gennemført i Rapporten skal ses i sammenhæng med vores forpligtelse til at arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption under Global Compact et FN-initiativ på CSR-området. Rapporten kan læses på Hotline for antikorruption og forretningsetik I 2009 åbnede vi en hotline for antikorruption og forretningsetik for yderligere at styrke vores stærke position på området. Vores medarbejdere er de første til at opdage, hvis vores virksomhed ikke ledes i overensstemmelse med vores værdier, og vi ønsker at reagere hurtigt for at hindre eventuelle sager i at udvikle sig. Den nye hotline giver os mulighed for at få et tidligt varsel om uoverensstemmelse mellem vores værdier og vores handlinger, uden at det går ud over den åbne ledelseskultur, der er vigtig for os. Kvinder i ledelse COWI var en af de første virksomheder, der underskrev Charter for flere kvinder i ledelse, og koncernchef, CEO Lars-Peter Søbye blev i 2009 valgt som ambassadør for flere kvinder i ledelse. Vi arbejder videre mod at indfri vores målsætning om, at der skal være en ligelig kønssammensætning, når vi skal rekruttere nye ledere. Vi ønsker at bidrage til at bryde de samfundsmæssige barrierer, der hindrer en ligelig kønssammensætning. Med en ligelig sammensætning mener vi en fordeling, som afspejler sammensætningen af medarbejderstaben i det pågældende forretningsområde. Dette ser vi som den bedste løftestang for at sikre flere kvinder i ledelse og dermed nå det ultimative mål: at lederteams afspejler kønssammensætningen. En undersøgelse fra 2009 af forholdet mellem den generelle kønssammen- MEDARBEJDERE

19 19 COWI ønsker flere kvinder i ledelse, så lederteams afspejler kønssammensætningen i virksomheden.

20 COWIs regionaliseringsstrategi og markedsudvikling sætning i COWI og successionsberedskabet, som er grundlaget for at rekruttere ledere, viser følgende: Medarbejdere i procent Successorer i procent Mænd 68 % 75 % Kvinder 32 % 25 % Tallene viser, at vi fortsat skal yde en målrettet indsats for at sikre, at der er et godt grundlag for at ansætte forholdsmæssigt lige så mange kvinder som mænd i lederstillinger. Andre indsatsområder er at forbedre vores eget datagrundlag om kvinder i ledelse, og det er blevet betydeligt bedre både på grunddata og i form af oversigter over medarbejdersammensætning i sammenligning med successionsberedskabet. Vi beder også headhuntere om at præsentere kvindelige kandidater ved rekrutteringsopgaver. COWI ser en række fordele ved at have flere kvinder i ledelse: Udnyttelse af hele talentmassen Kvalitetsmæssigt løft af beslutninger og løsninger på grundlag af udnyttelse af diversiteten Bedre match med kundens organisation, hvis COWI har en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelse Stor betydning for fastholdelse af talenter, både mænd og kvinder, at karrieremuligheder opfattes som lige både for mandlige og især kvindelige medarbejdere Medarbejderne oplever COWI som en bedre arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan se sig selv nogenlunde repræsenteret i ledelsesbeslutninger. Globaliseringen har øget konkurrencen mellem rådgivningsvirksomhederne, men også åbnet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, der har ført til etableringen af et tæt og forpligtende koncernnetværk et såkaldt one company network. Regionaliseringen omfatter seks regioner: Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialistenheder uden for regionerne er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Internationale faglige netværk Vi har etableret internationale fag- og markedsnetværk på tværs af de seks regioner, hvilket sætter os i stand til at levere internationale løsninger i en lokal sammenhæng. De faglige netværk findes inden for økonomi og management, vand og miljø, geografisk information og it, jernbaner og veje, broer, tunneller og vandbygning, byggeri samt industri og energi. COWI Danmark COWI Danmark har i et vist omfang været påvirket af den økonomiske krise. Markedsmæssigt har vi oplevet en positiv effekt af de øgede offentlige investeringer på infrastrukturområdet. Inden for byggeri og visse dele af industriområdet har vi mærket den negative effekt af krisen. Vi har derfor arbejdet med en forretning i to gear, hvor nogle forretningsenheder har haft turbo på, mens andre har kørt i et mere moderat tempo. Væksten i antallet af medarbejdere i COWI Danmark er efter de seneste års markante stigning stabiliseret. Antallet af medarbejdere steg i første halvdel af året, hvorefter væksten fladede ud. Dette skal også ses i lyset af, at vi har måttet reducere vores medarbejderstab primært inden for byggeri, der er den forretningsenhed, som direkte har mærket konsekvenserne af den økonomiske afmatning. Højt aktivitetsniveau COWI Danmark arbejder også gennem en række internationale datterselskaber. De store offentlige investeringer i både Danmark og udlandet har betydet et højt aktivitetsniveau. Det gælder især vores ydelser inden for broer, tunneller, vandbygning, veje, jernbaner og lufthavne, hvor vi igen har mærket en øget efterspørgsel. Både i 2009 og i de kommende år vil især den faste forbindelse over Femern Bælt og projekteringen af verdens længste hængebro over Messinastrædet i Italien være omdrejningspunkter for vores broaktiviteter. Andre markante infrastrukturopgaver tæller

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2008 4 Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé 1 Risikofaktorer 8 Definitioner og ordliste 13 I Aktieregistreringsdokument 15 1 Ansvarlige 15 2 Revisorer

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere