Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift (1948).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948)."

Transkript

1 Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De sydslesvigske Ungdomsforeninger navneændring til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Litt. Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift (1948) Forhandlingsprotokoller pk. Anm.: Heri også materiale vedr. de tilsluttede foreninger pk bd bd Beretninger, breve, avisudklip m.v. vedr. hovedsendemandsmøderne Forskelligt vedr. vedtægtsændringer m.m Hovedsendemandsmøder...1 pk bd bd Hovedsendemandsmøder... 1 pk bd Hovedsendemandsmøder... 1 pk bd Hovedstyrelsesmøder... 1 pk bd Hovedstyrelsesmøder... 1 pk bd. 1

2 7a Forretningsudvalget... 1 pk bd bd. 7b Forretningsudvalget... 1 pk bd Det kulturelle Udvalg... 1 pk bd bd Det kulturelle Udvalg og Pladsudvalget pk Det kulturelle Udvalg (1 læg) Det kulturelle Udvalg (1 læg) Pladsudvalget - protokoller (1 læg) Pladsudvalget, pladsfordelingslister, korrespondance m. v Pladsudvalget, reglementer for Frueskovens idrætspark, Sortevejs Idrætsplads og andre reglementer (1 læg) Pladsudvalget (Frueskoven og Sortevej) Idrætsudvalget... 1 pk Udvalg for håndbold, fri idræt, badminton, bordtennis (1 bd) Idrætsudvalget (1 bd) Ungdomshjems/fritidshjemsudvalg... 1 pk bd bd Gymnastikudvalget pk Protokol (1 bd) Korrespondance (Ulla Seligmann) Sager vedr. gymnastikudvalget Gymnastikudvalget pk Regnskabsbog (1 bd) Regnskabsbilag, div,.år. 2

3 Forskellige udvalg... 1 pk Idrætsmærkeudvalget (1 bd) Forbundsdagsvalg-udvalg (1 bd) Protokol for Hjemmet Gmbh (1 bd) Idrætssamkvem nord og syd for grænsen Særlige redegørelser (tysk ungdomsarbejde nord og syd for grænsen, dansk ungdomsarbejde i Sydslesvig). 14a Fodboldudvalget... 1 pk Forhandlingsprotokoller for fodboldudvalget b Dansk-tysk sportssamarbejde... 1 pk. Anm.: Indeholder sager vedr. forhandlinger mellem dansk Idræts-Forbund, Deutscher Sportsbund, Deutscher Fussball-Verband, Landessportverband Schleswig-Holstein og andre tyske organisationer/myndigheder om sportsligt samarbejde, benyttelse af sportspladser m. v. heri sager om de enkelte danske foreningers forhold til tyskerne Christianslyst... 1 pk Sager vedr. ejendommen Christianslyst, Nottfeld (retssag, overdragelse til SDU, udtaget af pastor H. F. Petersens arkiv) Christianslyst-udvalget (1 bd) Regnskab 1 bd. u.år Stævner og kursus på Christianslyst Indsamlingslister, regnskaber og forskelligt vedr. Christianslyst (H. F. Pertersen) Kopier: skovrideransøgning 1786 skovrideransættelse 1820 istandsættelse af huset a Christianslyst - fotos... 1 pk. Hovedsendemandsmøder Hovedsendemandsmøder...7 pk l pk Hovedsendemandsmøder Hovedstyrelsesmøde 3

4 Forretningsudvalgsmøde pk pk pk pk. 20a. 1996, pk. 20b pk. I 1. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger... 4 pk Protokoller og statistik m.v pk Dagbog over danske foreningsarrangementer Protokoller over arrangementer Nationale uge-foredrag Korrespondance, beretninger og sager vedr. aktiviteterne. ca u. år. Årsberetninger og statistikker Medlemsstatistikker Forretningsudvalgsarbejde m.v pk Forretningsudvalget Sager vedr. foreningens anerkendelse for Gemeinnützigkeit Sager vedr. indførelse i Vereinsregister - "e.v."-sagen års jubilæums-idrætsstævne Love Forretningsudvalget, protokolnotitser Forretningsudvalget, protokolnotitser m.v. 23a Hovedstyrelser, protokol... 1 pk. 23b Hovedstyrelsen - korrespondance m.v... 1 pk Korrespondance Lister og fortegnelser over fadderskabs/venskabsforbindelser, mødeprotokol m.v. 4

5 Hovedstyrelsen, deltagerlister m.v., møder, indbydelser, dagsorden Hovedstyrelsen, deltagerlister, møder, indbydelser, dagsorden Oplysninger om SDU og tilsluttede foreninger, med fotos og tryksager I 2. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Udvalg Udvalg... 4 pk Udvalg pk Gymnastikudvalget Gymnastikudvalget Lejr- og rejseudvalget Vandsportsudvalget Udvalg pk Idrætsudvalget Idrætshal-udvalget. 1956, Hovedsendemandsmøder, avisudklip og korrespondance Hovedsendemandsmøder, korrespondance og avisudklip vedr. SdU Hovedsendemandsmøder m.v pk Hovedsendemandsmøder, indbydelser, dagsordener, deltagerlister, avisudklip, breve m.v SdU's 50 års jubilæum Udvalg pk / Foreningslederkursus, Jugendgruppenleiter. 1951, Det kulturelle Udvalg (3) I 3. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Sportsudvalg Sportsudvalg... 3 pk Sportsudvalg pk Bordtennisudvalget (2) Fodboldudvalget (3) 5

6 Sportsudvalg pk Badmintonudvalget Håndboldudvalget (og badminton) Håndboldudvalget (2) Idrætsmærkeudvalget Sportsudvalg pk Dommerklubben Idrætsmærke-atletik-udvalget Ungdomskonsulenter. I 4. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Institutioner Sydslesvigske institutioner... 3 pk Sydslesvigske institutioner pk Dansk Fritidshjem Engelsby KFUK's fritidshjem, Toosbüygade 7. Flensborg, Dansk Fritidshjem, Storegade 4, Flensborg Hjemmet, Marienstr. 20, Flensborg KFUM's fritidshjem, Junkerhulvej, 20a, Flensborg Dansk Ungdomshjem Harreslev - Harreslev fritidshjem Sydslesvigske institutioner pk Dansk fritidshjem Sortevej Sportsplads ved Flensborg, dræningsplan med tegninger, årsmødepladsen Dansk Ungdomshjem Lyksborggade 20, Flensborg Ungdomshjemmet Stuhrsalle 33, Flensborg Fritidshjemsudvalget (2) Sydslesvigske institutioner pk Egernførde ungdomshjem, fritidshjem Ungdomshjem/Dansk fritidshjem Husum Slesvig Ungdomshjem - fritidshjem Rendsborg Ungdomshjem - fritidshjem, Torstr Fritidshjemmet Vesterland. I 5. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Bygninger og ejendomme m.v. 6

7 Bygninger og ejendomme m.v....5 pk Bygninger og ejendomme (1)... 1 pk Ungdomshjemmet i Jørgensby, Lyksborggade Sortevej/Schwarzer Weg og skolebarak i Bredstedt Sortevej-lederbolig. Byggetegninger, byggebeskrivelse, beregninger, omkostningsoverslag, budgetter, istandsættelser m.v Sortevej, Flensborg, sportspladsforhandlinger, regnskab, tilbud o.a. korrespondance vedr. planlagt fritidshjem /1971 Flensborg Roklub. Tegninger, planer m.v Selvbyggeri Bygninger og anlæg (2)... 1 pk Restaurant "Bellevue", Nordergraben 25, Flensborg - planer om benyttelse til ungdomshjem - med tegninger Tidligere skolebygning i Stedesand - SdU lejemål med Dansk Skoleforening Foreningernes hus - Engelsby. Skitseprojekt over "Foreningernes hus" beskrivelse og tegninger, (husmesterbolig), samt diverse korrespondance og avisklip KFUM's fritidshjem, Junkerhulvej, Flensborg - byggeri incl. tegninger Idrætshallen i Flensborg... 1 pk Byggeri incl. tegninger Div. ang. idrætshallen. 36a Dukument i stofrulle med tak til alle nordmænd Bygninger og anlæg (3)... 1 pk Husum Ungdoms/fritidshjem. Korrespondance m. myndigheder, Rechtsanwalt samt byggetegninger/beskrivelser, omkostningsberegninger, inventar, forsikringer, mødereferater m.v Slesvig Ungdomshjem, byggetegninger, beskrivelser, korrespondance m.v Ungdomslokaler i Rendsborg. Vedr. tilbygning, byggetegninger, forretningsudvalgsmøder, generalforsaml., referater, behovsanalyse, handlingsreferat, årsberetning 59, protokol (Wingenders Københavnsrejse) m.v. 7

8 Ungdomssekretariatet, styrelsesmøde, referat, "18. april", økonomi, byggetegninger m.v K.F.U.K.s fritidshjem i Slesvig, korrespondance vedr. bevillinger, budgetter, årsberetninger m.v Bygninger og anlæg (4)... 1 pk Eckernförde. Korrespondance vedr. sportsanlæg, myndigheder (bymagistraten), avisklip, tegninger og skitser, beskrivelse og overslag samt afregning for dræning af sportsplads,endv. sag vedr. aflønning af medarb. ved sportsanlægget Udkast til idrætsplads i Leck, tegning og korrespondance Klægsbølhus, dansk forsamlingshus, Klixbüll Christianslyst. Tegninger, skitser, foto m.v Planer om mindesmærke over faldne danske sydslesvigere og , v/v Kvederis, opstillet ved Christianslyst Christianslyst - kursus - og lejrskolehjem, Nottfeld - udvidelse samt sportsplads Planer om en idrætshal i den vestlige del af Sydslesvig - Vestkysthallen. II-III. Tyske organisationer m.v Tyske organisationer m.v pk Tyske organisationer (1)... 1 pk Sportsförderungsausschuss Schleswig-Holstein, Landessportverband, tilskud fra tipsmidlerne ("Toto") Deutsches Jugendherbergswerk Landesjugendamt, anerkendelse af ungdomsforeninger (Anerkennungsausweise) Landesregierung, Landesjugendamt Schleswig-Holsteinischer Fussballverband, Deutscher Fussballbund Kreisjugendring Flensburg-Stadt og Flensburg-Land, Landesjugendring Schleswig-Holstein Tyske organisationer (2)... 1 pk Dansk-tysk samarbejde, SdU - tyske organisationer, Europabevægelsen i Danmark Danmarks radio og fjernsyn Oberstløjtnant Lunding Kgl. dansk konsulat, Flensborg. 8

9 Liegenschaftsamt Flensburg - sager vedr. de faste ejendomme Landessportverband Stadt Flensburg (Jugendamt og andre afdelinger) Stadt Flensburg - Jugendamt. IV 1. Landsdelsorganisationer m.v Landsdelsorganisationer m.v pk Landsdelsorganisationer (1)... 1 pk F.D.F og F.P.F., Sydslesvig Johan Præstø, Kolding, købmand, medlem af Ungdomskomitéen under Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, strid om det indbyrdes forhold Den tyske remilitarisering og det danske mindretals værnepligt Landsdelsorganisationer (2)... 1 pk Dansk Spejderkorps Sydslesvig I, li og III Landsdelsorganisationer (3)... 1 pk KFUK Sydslesvig KFUM KFUM og KFUK's kredsudvalg, Sydslesvig Dansk Pigespejderkorps Sydslesvig. IV 2 Danske organisationer i Sydslesvig Danske organisationer i Sydslesvig... 3 pk Danske organisationer i Sydslesvig I... 1 pk Voksenundervisningsnævnet forsydslesvig Dansk Skoleforening for Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Sundhedstjeneste - bl.a. vedr. Stuhrsallee 16 (Skyttehuset) og Stuhrsallee 33. Flensborg Slesvigsk Kreditforening Sydslesvigsk Erhvervsfond. 9

10 Danske organisationer i Sydslesvig II... 1 pk Den danske presse i Sydslesvig SSF Dansk Generalsekretariat SSF Dansk Generalsekretariat, (Hovedstyrelsen) SSF Generalsekretariatet - hovedstyrelsen SSF Generalsekretariatet - hovedstyrelsen Danske organisationer i Sydslesvig III... 1 pk Det sydslesvigske Samråd Det rådgivende byggeudvalg (for SSF, Dansk Skoleforening, DKS, SdU, biblioteket, Grænseforeningen, Håndværkets fælles repræsentation, statens udvalg) SSW- landssekretariat - hovedstyrelsen SSW- landdagsfraktionen SSW- fraktioner uden for Flensborg SSF's sekretariater og enkelte foreninger. V 1 Rigsdanske organisationer Rigsdanske organisationer...4 pk Rigsdanske organisationer I... 1 pk De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger: Styrelsesmøder, tilskud, bladudveksling, pressemeddelelse, kursusdeltagelse/ lederkursus, gymnastikoptræden, 25-års jubilæum, film m.v Dansk Idrætsforbund, vedr. økonomisk forskelsbehandling på tyske/danske idrætsforeninger, møderef., spørgsmål om tvangsoptagelse i det tyske fodboldforbund, uddrag af breve vedr. boksesporten, idrætslederkursus, avisklip, smalfilm, bådehusregnskab, skema m.v Dansk Håndbold Forbund, korrespondance ang. de internationale idrætsforbunds holdninger til idrætssamarbejde til tysk side, håndboldskursus, instruktionskursus m.v Dansk Forening for Rosport, korrespondance ang. genopbygning af bådehus, ans. om økonomisk støtte, forhandlinger i Malente, ang. reglerne for de dansksindede roklubber i sydslesvig ved deltagelse i danske mesterskaber m.v Dansk Bordtennis Union, hovedsendemandsmøde (Læk/Sydtønder), instruktørkursus, (kursusplan), m.v Dansk Boldspil-Union, korrespondance ang. sportsudstyr, igangværende byggeri af klubhus, samarb. m. tyske sportskredse, TOTO'midler m.v. 10

11 Dansk Atletikforbund, om samarbejdet til dansk side Dansk Amatør Bokse-Union Udvalget til støtte af idrætten i Sydslesvig, andel i danske tipsmidler m.v Rigsdanske organisationer pk De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, div. publikationer, kursus, avisklip, Islandsrejse, avisklip, idégrundlag m.v Danske dramatikeres forbund, ang. manuskripter, forfatterhonorar m.v Dansk Amatørteater Samvirke, vedtægter, kursus og repræsentantskabsmøder, driftsregnskab, beretning, Sønderjydsk Forsøgsscene, Nordisk Amatørteaterråd m.v Dansk kirke i Udlandet. Københavnsrejse (Anna Schrøder og Franz Wingender), konsulentstillinger, personaleforhold, lønninger, KFUM og KFUK, regnskaber m.v Kontakt med foreninger nord for grænsen, bl.a. Sønderjysk Idrætsforening og Hejmdal Rigsdanske organisationer pk De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, div. korrespondance ang. lederuddannelse, stævner (deltagerlister), div. kursus, Jyllandsstævnet i Vingsted 1962 m.v De danske Skytte-, Gymnastik,- og Idrætsforeninger. Div. korrespondance, udvalgsarbejde, økonomisk støtte, aktivitetstilskud, turneringer, kursus, dommeruddannelse, møder/mødereferater, Jyllandsstævne (1974), lokalforeningsblade, spørgeskema, gældsbevis m.v Danmarks Samfundet. Redegørelse for det Sydslesvigske ungdomsarbejde, indkvartering af gæster, faneuddeling i Vejen m.v Rigsdanske organisationer pk Korrespondance vedr. samarbejdet med Sønderjydsk Idrætsforening, stiftet div. materiale ang. SI SI - idrætsudvalget, stævner, økonomi m.v SI Gymnastikudvalget Idrætsmærkebestyrelsen Nordisk Samorganisation för jordbruksfackligt och Kulturellt Ungdomsarbete (senere Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde - NSU) - vedtægter, avisklip, div. arr., rejser, møder, bilag/regnskab, nordisk "hvemved-hvad" konkurrence, jubilæumsskrift m.v. V 2 Rigsdanske foreninger og organisationer Rigsdanske foreninger og organisationer...7 pk. 11

12 Rigsdanske foreninger og organisationer pk Nordisk Ungdomsarbejde Ungdomsorganisationernes Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråd Landskomitéen for Ungdommens Sydslesvigmøder / Grænseforeningens Ungdomsudvalg Rigsdanske foreninger og organisationer pk Det sønderjydske Udvalg. vedr. idrætshal i Flensborg, aldersrenteboliger i Slesvig, 5-mands-udvalgsmøder, indplacering (lønninger), budgetter og status m.v Det unge Grænseværn. Ejendomsfortegnelse, medlemsblade, oversigt over fadderskaber, lønfastsættelser, årsregnskaber, avisklip m.v Flensborg-Samfundet- Foreningen "Dannebrog" Flensborg Samfundet. Kontrakt vedr. "Hjemmet" i Mariegade, forretningsbetingelser, inventarliste (Hjemmet), "Hjemmets" historie, indretning og bestyrelse samt administration m.v Forening til folkedansens fremme, korrespondance, medlemsfortegnelse, stævner, kurser, jubilæumskrift, programmer, oversigt over ledere og spillemænd m.v Rigsdanske foreninger og organisationer pk Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond, Arveprins Knuds Kollegium Statens Filmcentral Udvalget til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet - undervisningsministeriet Slesvig-Ligaen Sønderjydsk Ungdomsforening for Kbh., 18. April. Forening under Grænseforeningen, Sønderjyske Ungdomsforeningers Fællesråd Rigsdanske foreninger og organisationer pk Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj Ungdomskomitéen (nedsat af Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945) Rigsdanske foreninger og organisationer pk Friluftsrådet, korrespondance ang. tilskud, udgifts/ regnskabsopstillinger, foto, instruktørkursus for spejdere, 12

13 ophold for ægtepar i DK m.v Federal Union of European Nationalities and Regions. F.U.E.N., kongresreferater, avisklip, beretninger om mindretalsforhold m.v FUEV-Ungdomskommission, div. arrangementer, avisklip, tryksager, beretninger, rejsevirksomhed, m.v Korrespondance med danske organisationer bl.a. om økonomisk støtte... 1 pk Pengegaver, ungdomsarbejdet, vedligeholdelse af bygninger og materiel, filmdrejebog om ungdomsarbejdet, Hallenbad-Verein, div. ans. om støtte og financiering af byggeri, medlemsblad: "Sønderjysk Samfund" m.v Grænseforeningens Ungdom, referat af Københavnertur (1960), ans. om støtte, økonomi (bl.a. trænerregnskaber), ungdomskonsulenter m.v Grænseforeningen, vedr. økonomisk støtte til div. projekter, budgetter, regnskaber/regnskabsopstillinger, div. arrangementer og aktiviteter, dansk statsborgerskab, repræsentantskabsmøder, div. referater, avisklip, publikationer, m.v Herbergs-Ringen, dansk Vandrerlaug, vedr. vandrehjemsordning/ problematikken nord/syd for grænsen Korrespondance med danske organisationer bl.a. om økonomisk støtte...1 pk Kirkeligt Samfund (afd. af Odense og Vartov) vedr. ungdomsarbejdet, ansættelser, ansættelsesforhold og rokeringer af ungdomssekretærer, ansøgninger/bevillinger af økonomisk støtte m.v Landsforeningen Ungdomsringen vedr. ungdoms- og fritidshjemmet i Flensborg, ungdomskonsulenter (bl.a. liste), tidskrifter, Ungdomsringens virksomhed, repræsentantskabsmøder, mødereferater, leder- og medarbejderuddannelse m.v Lytterforeningen Sydslesvig vedr. TV-fond, anskaffelse af apparater, antenner osv. til de forskellige foreningsdistrikter, (fritidshjem) m.v Musik og Ungdom: Årsmødereferater + div. mødereferater, koncertarr., regnskaber, turnéer, afregning m.v Rens Ungdomsskole, mødereferater, regnskaber, budgetter, revisionsberetninger m.v. VI Foreninger i Norden Foreninger i Norden, Norge, Finland og Island... 1 pk. 13

14 Suomen Nuorison Liitto, Finland Noregs Ungdomslag, Norge Foreningen Norden - Sydslesvig afdeling Foreningen Norden Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Sverige Ungmennafelag Islands - UMFI SdU, Flensborg bys hovedkreds Flensborg bys hovedkreds pk Hovedkredsen Engelsby Ungdomsforening Elevforeningen Jørgensby De danske Spillemænd, Flensborg Flensborg bys hovedkreds pk Gymnastikforeningen "Dan", Flensborg Dansk Gymnastikforening Flensborg Flensborg Badminton Klub Flensborg Ungdomsforening Flensborg bys hovedkreds pk Idrætsforeningen "Stjernen", Flensborg, stiftet KFUM og KFUK's idrætsforening, Flensborg, stiftet Mandolinklubben "Sommerfugl", Flensborg Mandolinklubben "Elverhøj", Flensborg, stiftet Mørvig Ungdomsforening, stiftet Rude Ungdomsforening Sandbjerg Ungdomsforening, Flensborg stiftet Skydeklubben "To Løver", Flensborg Sydslesvigske Folkedansere, Flensborg Flensborg bys hovedkreds pk Flensborg Yacht-Club e.v., grundlagt Flensborg bys hovedkreds pk Dansk Bokseklub SPARTA Flensborg (stiftet 1/7 1953) Dansk Gymnastikforening Flensborg, Bokseafdelingen Flensborg danske Filmklub Dansk Skakklub Flensborg, stiftet

15 Flensborg Roklub Flensborg Sporskifte Ungdomsforening (stiftet 1947). SdU, Flensborg amts hovedkreds Flensborg amts hovedkreds... 3 pk Flensborg amts hovedkreds pk Hovedkredsen Hanved Ungdomsforening/Hanved-Ellund UF. Årsberetninger m.m Husby Ungdomsforening Harreslev Ungdomsforening Gelting Ungdomsforening/Gelting-Gulde-Stausmark UF Hatlund Ungdomsforening Flensborg amts hovedkreds pk Jaruplund Ungdomsforening Kobbermølle Ungdomsforening/Kobbermølle - Nyhus Langballe Ungdomsforening Lyksborg Ungdomsforening Møllebro Ungdomsforening Oksbøl-Ungdoms- og Idrætsforening Oversø Ungdomsforening Flensborg amts hovedkreds pk Satrup Ungdomsforening Sørup Ungdomsforening Store Vi Ungdomsforening Tarp Ungdomsforening Tarup Ungdomsforening Valsbøl Ungdomsforening Vanderup Ungdomsforening Vesby Ungdomsforening SdU, Sydtønder amts hovedkreds Sydtønder amts hovedkreds... 3 pk. 15

16 Sydtønder amts hovedkreds pk Hovedkredsen Agtrup Ungdomsforening Amrum Ungdomsforening Aventoft Ungdomsforening Hørnum Ungdomsforening Sydtønder amts hovedkreds pk Jungfrasj Seelsjab, Risum (Ungfriisisk Selskab) Karlum Ungdomsforening Kejtum Ungdomsforening Klægbøl Ungdomsforening Kær Herred Ungdomsforening Lindholm Ungdomsforening List Ungdomsforening Sydtønder amts hovedkreds pk Læk Ungdomsforening Medelby Ungdomsforening Nibøl Ungdomsforening Nykirke Ungdomsforening Stedesand Ungdomsforening Wyk Ungdomsforening Vesterland Ungdomsforening SdU, Egernførde-Rendsborg hovedkreds Egernførde-Rendsborg hovedkreds... 2 pk Egernførde-Rendsborg hovedkreds pk Hovedkredsen Askfelt Ungdomsforening Bydelsdorf Ungdomsforening - Dansk Ungdomsforening Bydelsdorf, (oprettet 1947) Egernførde Ungdomsforening - Dansk Ungdomsforening Egernførde Egernførde Idrætsforening Dansk Ungdomsforening for Fockbek, Fockbæk Ungdomsforening 16

17 Egernførde-Rendsborg hovedkreds pk Ungdomsforeningen Hohn, Hohn herreds ungdomsforening Jernved Ungdomskreds, Ungdomsforening Gettorf, Kiel-Pris Ungdomsforening Rendsborg Ungdomsforening, Rendsborg/Bydelsdorf Ungdomsforening, Rendsborg Roklub Dansk Ungdomsforening Rendsborg Idrætsforening Ejderen Risby Ungdomsforening Ungdoms- og idrætsforening Sieseby-Søby (stiftet 1947). SdU Gottorp amts hovedkreds Gottorp amts hovedkreds pk Hovedkredsen Arnæs Ungdomsforening Damholm Ungdomsforening Jydbæk Ungdomsforening Hostrup Ungdomsforening Gulde Ungdomsforening Brebøl Ungdomsforening Gottorp amts hovedkreds pk Isted Ungdomsforening Kappel Ungdomsforening Mårkær Ungdomsforening Kisby Ungdomsforening Karby Ungdomsforening Moldened Ungdomsforening 1950, Ravnkær Ungdomsforening Skovby Ungdomsforening Gottorp amts hovedkreds pk Slesvig Roklub Stenfelt Ungdomsforening Sønderbrarup Ungdomsforening Thumby-Struxstrup Ungdomsforening Tolk Ungdomsforening Treja Ungdomsforening Løjt og Omegns Ungdomsforening, samt Borne Ungdoms- og Idrætsforening 17

18 Gottorp amts hovedkreds pk Slesvig Ungdomsforening Slesvig Idrætsforening og De sydslesvigske Ungdomsforeninger SdU Husum-Ejdersted amters hovedkreds Husum-Ejdersted amters hovedkreds... 2 pk Husum-Ejdersted amters hovedkreds pk Hovedkredsen Ungdoms- og Idrætsforening, Bredsted (stiftet 1946) Dansk Ungdomsforening Frederiksstad, Frederiksstad Ungdomsforening (stiftet 1948) Garding Ungdomsforening (stiftet 1952) Hatsted Ungdomsforening Husum Ungdomsforening Husum-Ejdersted amters hovedkreds pk Husum Idrætsforening Husum-Idræts- og Ungdomsforening, Husum cricketklub Stapelholm Ungdomsforening, Drage stiftet St. Peter Ungdomsforening, St. Peter Ording, stiftet /89. Ejder-Viking, (Svavsted Ungdomsforening) (kajakklub) Svavsted Ungdomsforening Tating danske ungdomsforening/utholm ungdomsforening, stiftet Tønning Idrætsforening/Tønning Ungdomsforening Tønning idræts- og ungdomsforening Welt/Vollerwiek ungdomsforening stiftet Mødeprotokoller for hovedkredsen, sendemands- og bestyrelsesmøder. Nordfrislands amts hovedkreds 77a Protokoller for hovedkreds-, fælles- og bestyrelsesmøder... 1 pk. Avisudklip Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet... 2 pk Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet pk. 18

19 Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet Avisklip fra Der nordschleswiger, Heimatzeitung, Sønderjyden, Politiken m.fl. endv. beretning om ungdomsarbejdet m.v Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet pk Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet Presseudtalelser vedr. SdU Det kulturelle Udvalg pk. Anm.: Sagerne hidrører fra udvalgets formand, skoleleder Ebbe Vestergaard, Valsbøl Det kulturelle Udvalg, møder, referater, beretninger, breve m.v Forskellig korrespondance Sager vedr. amatørteater, Sønderjysk Forsøgsscene Sager vedr. de enkelte hovedkredse og foreninger Aftenskolesager, ungdoms- og voksenundervisning SdU rejser og lejre Kontakter til Skåne Det kulturelle Udvalg 2, Sønderjyllandsrunde... 1 pk. Anm.: Sagerne hidrører fra udvalgets formand, skoleleder Ebbe Vestergaard, Valsbøl Sønderjyllandsrunden, fælles foreningslederkursus mellem SdU og Sønderjysk Idrætsforening Forskellige kursus Sager vedr. Ungdomsugen Unges Week-end. m.v Foreningsarbejde og infomateriale...1 bd. o Forslag og Ideer til Foreningsarbejde Anm.: Duplikeret håndbog udgivet som vejledning og hjælp i planlægning og gennemførelse af foreningsarbejde. o Foreningshåndbog for foreninger under SDU o SDU Foreningshåndbog o SDU s Foreningshåndbog o.1970 SDU s Foreningshåndbog o.1973 SDU s Foreningshåndbog Informationsmateriale om SdU og tilsluttede foreninger indsamlet til CD Lille Klaus. Bordvimpel og to stofmærkater med SDU logo Informationsblade med arrangemnenter. 19

20 Idrætsudvalget. Protokoller og udvalgsreferater... 2 pk Idrætsudvalget... 1 pk Referater af møder i Idrætsudvalget samt underudvalgene: Atletik, Håndbold, Badminton, Bordtennis og Fodbold Diverse indgående korrespondance (navnlig DDSG&I) Diverse udgående korrespondance /95. Navne og adresselister over udvalgsmedlemmer Referater af møder i Idrætsudvalget... 1 pk Badmintonudvalget Bordtennisudvalget Håndboldudvalget Fodboldudvalget Referater af møder i Idrætsudvalget Hovedstyrelsen og fælleskursusudvalget... 1 pk Hovedstyrelsen Fælles kursusudvalget Fælles kursusudvalget Fælles kursusudvalget Fælles kursusudvalget Møder mellem Fælles kursusudvalget og Forretningsudvalget Jubilæer, stævner... 1 pk Indhold. 1. ca Forskelligt vedr. jubilæer SdU s og Sønderjysk Idrætsforenings fælles jubilæumsstævne i Sønderborg DGI s Landsstævne Silkeborg med fotos SdU s År 2000-stævne DGI s Landsstævne for årige i Vingsted Sportsudvalg pk Badminton. Stævner, kurser m.m Badminton. Stævner, kurser m.m Badminton. Stævner, kurser m.m. 20

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Udgivet af Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Dansk Skoleforening for Sydslesvig december 2009

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 13. februar 2014 1 LEDER Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Bevægende [KONTAKT] Hvorfor mødet med det heroiske er bevægende, søger Thomas Østergaard Aallmann (foto) at fortælle

Læs mere

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF),

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF), FLENSBORG AVIS Torsdag 21. februar 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Helgoland EN REJSE VÆRD [KONTAKT] SSW fik ny bestyrelse på Helgoland, langt ude i Nordsøen og alligevel en del af Sydslesvig. Læs mere på KONTAKT

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen.

Skolestruktur. Vejen synes nu at være banet for en fællesskole. Børnehaveforældrene bliver inddraget i beslutningsprocessen. FLENSBORG AVIS Lørdag 28. juni 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Eleverne får fremover

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere

Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn

Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination http://www.drcenter.dk

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2006 www.dcbib.dk 1 2 Ord på! fortæl biblioteket Det er fint for et bibliotek at være velforsynet med gode og egnede materialer til udlån, blot ikke hvis

Læs mere

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget Flensborg Avis torsdag den 28. august 2014 side 1 LEDER Ugens overskrifter Åbent hus [KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også Mindretalsrådet

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere