Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift (1948).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948)."

Transkript

1 Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De sydslesvigske Ungdomsforeninger navneændring til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Litt. Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift (1948) Forhandlingsprotokoller pk. Anm.: Heri også materiale vedr. de tilsluttede foreninger pk bd bd Beretninger, breve, avisudklip m.v. vedr. hovedsendemandsmøderne Forskelligt vedr. vedtægtsændringer m.m Hovedsendemandsmøder...1 pk bd bd Hovedsendemandsmøder... 1 pk bd Hovedsendemandsmøder... 1 pk bd Hovedstyrelsesmøder... 1 pk bd Hovedstyrelsesmøder... 1 pk bd. 1

2 7a Forretningsudvalget... 1 pk bd bd. 7b Forretningsudvalget... 1 pk bd Det kulturelle Udvalg... 1 pk bd bd Det kulturelle Udvalg og Pladsudvalget pk Det kulturelle Udvalg (1 læg) Det kulturelle Udvalg (1 læg) Pladsudvalget - protokoller (1 læg) Pladsudvalget, pladsfordelingslister, korrespondance m. v Pladsudvalget, reglementer for Frueskovens idrætspark, Sortevejs Idrætsplads og andre reglementer (1 læg) Pladsudvalget (Frueskoven og Sortevej) Idrætsudvalget... 1 pk Udvalg for håndbold, fri idræt, badminton, bordtennis (1 bd) Idrætsudvalget (1 bd) Ungdomshjems/fritidshjemsudvalg... 1 pk bd bd Gymnastikudvalget pk Protokol (1 bd) Korrespondance (Ulla Seligmann) Sager vedr. gymnastikudvalget Gymnastikudvalget pk Regnskabsbog (1 bd) Regnskabsbilag, div,.år. 2

3 Forskellige udvalg... 1 pk Idrætsmærkeudvalget (1 bd) Forbundsdagsvalg-udvalg (1 bd) Protokol for Hjemmet Gmbh (1 bd) Idrætssamkvem nord og syd for grænsen Særlige redegørelser (tysk ungdomsarbejde nord og syd for grænsen, dansk ungdomsarbejde i Sydslesvig). 14a Fodboldudvalget... 1 pk Forhandlingsprotokoller for fodboldudvalget b Dansk-tysk sportssamarbejde... 1 pk. Anm.: Indeholder sager vedr. forhandlinger mellem dansk Idræts-Forbund, Deutscher Sportsbund, Deutscher Fussball-Verband, Landessportverband Schleswig-Holstein og andre tyske organisationer/myndigheder om sportsligt samarbejde, benyttelse af sportspladser m. v. heri sager om de enkelte danske foreningers forhold til tyskerne Christianslyst... 1 pk Sager vedr. ejendommen Christianslyst, Nottfeld (retssag, overdragelse til SDU, udtaget af pastor H. F. Petersens arkiv) Christianslyst-udvalget (1 bd) Regnskab 1 bd. u.år Stævner og kursus på Christianslyst Indsamlingslister, regnskaber og forskelligt vedr. Christianslyst (H. F. Pertersen) Kopier: skovrideransøgning 1786 skovrideransættelse 1820 istandsættelse af huset a Christianslyst - fotos... 1 pk. Hovedsendemandsmøder Hovedsendemandsmøder...7 pk l pk Hovedsendemandsmøder Hovedstyrelsesmøde 3

4 Forretningsudvalgsmøde pk pk pk pk. 20a. 1996, pk. 20b pk. I 1. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger... 4 pk Protokoller og statistik m.v pk Dagbog over danske foreningsarrangementer Protokoller over arrangementer Nationale uge-foredrag Korrespondance, beretninger og sager vedr. aktiviteterne. ca u. år. Årsberetninger og statistikker Medlemsstatistikker Forretningsudvalgsarbejde m.v pk Forretningsudvalget Sager vedr. foreningens anerkendelse for Gemeinnützigkeit Sager vedr. indførelse i Vereinsregister - "e.v."-sagen års jubilæums-idrætsstævne Love Forretningsudvalget, protokolnotitser Forretningsudvalget, protokolnotitser m.v. 23a Hovedstyrelser, protokol... 1 pk. 23b Hovedstyrelsen - korrespondance m.v... 1 pk Korrespondance Lister og fortegnelser over fadderskabs/venskabsforbindelser, mødeprotokol m.v. 4

5 Hovedstyrelsen, deltagerlister m.v., møder, indbydelser, dagsorden Hovedstyrelsen, deltagerlister, møder, indbydelser, dagsorden Oplysninger om SDU og tilsluttede foreninger, med fotos og tryksager I 2. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Udvalg Udvalg... 4 pk Udvalg pk Gymnastikudvalget Gymnastikudvalget Lejr- og rejseudvalget Vandsportsudvalget Udvalg pk Idrætsudvalget Idrætshal-udvalget. 1956, Hovedsendemandsmøder, avisudklip og korrespondance Hovedsendemandsmøder, korrespondance og avisudklip vedr. SdU Hovedsendemandsmøder m.v pk Hovedsendemandsmøder, indbydelser, dagsordener, deltagerlister, avisudklip, breve m.v SdU's 50 års jubilæum Udvalg pk / Foreningslederkursus, Jugendgruppenleiter. 1951, Det kulturelle Udvalg (3) I 3. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Sportsudvalg Sportsudvalg... 3 pk Sportsudvalg pk Bordtennisudvalget (2) Fodboldudvalget (3) 5

6 Sportsudvalg pk Badmintonudvalget Håndboldudvalget (og badminton) Håndboldudvalget (2) Idrætsmærkeudvalget Sportsudvalg pk Dommerklubben Idrætsmærke-atletik-udvalget Ungdomskonsulenter. I 4. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Institutioner Sydslesvigske institutioner... 3 pk Sydslesvigske institutioner pk Dansk Fritidshjem Engelsby KFUK's fritidshjem, Toosbüygade 7. Flensborg, Dansk Fritidshjem, Storegade 4, Flensborg Hjemmet, Marienstr. 20, Flensborg KFUM's fritidshjem, Junkerhulvej, 20a, Flensborg Dansk Ungdomshjem Harreslev - Harreslev fritidshjem Sydslesvigske institutioner pk Dansk fritidshjem Sortevej Sportsplads ved Flensborg, dræningsplan med tegninger, årsmødepladsen Dansk Ungdomshjem Lyksborggade 20, Flensborg Ungdomshjemmet Stuhrsalle 33, Flensborg Fritidshjemsudvalget (2) Sydslesvigske institutioner pk Egernførde ungdomshjem, fritidshjem Ungdomshjem/Dansk fritidshjem Husum Slesvig Ungdomshjem - fritidshjem Rendsborg Ungdomshjem - fritidshjem, Torstr Fritidshjemmet Vesterland. I 5. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Bygninger og ejendomme m.v. 6

7 Bygninger og ejendomme m.v....5 pk Bygninger og ejendomme (1)... 1 pk Ungdomshjemmet i Jørgensby, Lyksborggade Sortevej/Schwarzer Weg og skolebarak i Bredstedt Sortevej-lederbolig. Byggetegninger, byggebeskrivelse, beregninger, omkostningsoverslag, budgetter, istandsættelser m.v Sortevej, Flensborg, sportspladsforhandlinger, regnskab, tilbud o.a. korrespondance vedr. planlagt fritidshjem /1971 Flensborg Roklub. Tegninger, planer m.v Selvbyggeri Bygninger og anlæg (2)... 1 pk Restaurant "Bellevue", Nordergraben 25, Flensborg - planer om benyttelse til ungdomshjem - med tegninger Tidligere skolebygning i Stedesand - SdU lejemål med Dansk Skoleforening Foreningernes hus - Engelsby. Skitseprojekt over "Foreningernes hus" beskrivelse og tegninger, (husmesterbolig), samt diverse korrespondance og avisklip KFUM's fritidshjem, Junkerhulvej, Flensborg - byggeri incl. tegninger Idrætshallen i Flensborg... 1 pk Byggeri incl. tegninger Div. ang. idrætshallen. 36a Dukument i stofrulle med tak til alle nordmænd Bygninger og anlæg (3)... 1 pk Husum Ungdoms/fritidshjem. Korrespondance m. myndigheder, Rechtsanwalt samt byggetegninger/beskrivelser, omkostningsberegninger, inventar, forsikringer, mødereferater m.v Slesvig Ungdomshjem, byggetegninger, beskrivelser, korrespondance m.v Ungdomslokaler i Rendsborg. Vedr. tilbygning, byggetegninger, forretningsudvalgsmøder, generalforsaml., referater, behovsanalyse, handlingsreferat, årsberetning 59, protokol (Wingenders Københavnsrejse) m.v. 7

8 Ungdomssekretariatet, styrelsesmøde, referat, "18. april", økonomi, byggetegninger m.v K.F.U.K.s fritidshjem i Slesvig, korrespondance vedr. bevillinger, budgetter, årsberetninger m.v Bygninger og anlæg (4)... 1 pk Eckernförde. Korrespondance vedr. sportsanlæg, myndigheder (bymagistraten), avisklip, tegninger og skitser, beskrivelse og overslag samt afregning for dræning af sportsplads,endv. sag vedr. aflønning af medarb. ved sportsanlægget Udkast til idrætsplads i Leck, tegning og korrespondance Klægsbølhus, dansk forsamlingshus, Klixbüll Christianslyst. Tegninger, skitser, foto m.v Planer om mindesmærke over faldne danske sydslesvigere og , v/v Kvederis, opstillet ved Christianslyst Christianslyst - kursus - og lejrskolehjem, Nottfeld - udvidelse samt sportsplads Planer om en idrætshal i den vestlige del af Sydslesvig - Vestkysthallen. II-III. Tyske organisationer m.v Tyske organisationer m.v pk Tyske organisationer (1)... 1 pk Sportsförderungsausschuss Schleswig-Holstein, Landessportverband, tilskud fra tipsmidlerne ("Toto") Deutsches Jugendherbergswerk Landesjugendamt, anerkendelse af ungdomsforeninger (Anerkennungsausweise) Landesregierung, Landesjugendamt Schleswig-Holsteinischer Fussballverband, Deutscher Fussballbund Kreisjugendring Flensburg-Stadt og Flensburg-Land, Landesjugendring Schleswig-Holstein Tyske organisationer (2)... 1 pk Dansk-tysk samarbejde, SdU - tyske organisationer, Europabevægelsen i Danmark Danmarks radio og fjernsyn Oberstløjtnant Lunding Kgl. dansk konsulat, Flensborg. 8

9 Liegenschaftsamt Flensburg - sager vedr. de faste ejendomme Landessportverband Stadt Flensburg (Jugendamt og andre afdelinger) Stadt Flensburg - Jugendamt. IV 1. Landsdelsorganisationer m.v Landsdelsorganisationer m.v pk Landsdelsorganisationer (1)... 1 pk F.D.F og F.P.F., Sydslesvig Johan Præstø, Kolding, købmand, medlem af Ungdomskomitéen under Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, strid om det indbyrdes forhold Den tyske remilitarisering og det danske mindretals værnepligt Landsdelsorganisationer (2)... 1 pk Dansk Spejderkorps Sydslesvig I, li og III Landsdelsorganisationer (3)... 1 pk KFUK Sydslesvig KFUM KFUM og KFUK's kredsudvalg, Sydslesvig Dansk Pigespejderkorps Sydslesvig. IV 2 Danske organisationer i Sydslesvig Danske organisationer i Sydslesvig... 3 pk Danske organisationer i Sydslesvig I... 1 pk Voksenundervisningsnævnet forsydslesvig Dansk Skoleforening for Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Sundhedstjeneste - bl.a. vedr. Stuhrsallee 16 (Skyttehuset) og Stuhrsallee 33. Flensborg Slesvigsk Kreditforening Sydslesvigsk Erhvervsfond. 9

10 Danske organisationer i Sydslesvig II... 1 pk Den danske presse i Sydslesvig SSF Dansk Generalsekretariat SSF Dansk Generalsekretariat, (Hovedstyrelsen) SSF Generalsekretariatet - hovedstyrelsen SSF Generalsekretariatet - hovedstyrelsen Danske organisationer i Sydslesvig III... 1 pk Det sydslesvigske Samråd Det rådgivende byggeudvalg (for SSF, Dansk Skoleforening, DKS, SdU, biblioteket, Grænseforeningen, Håndværkets fælles repræsentation, statens udvalg) SSW- landssekretariat - hovedstyrelsen SSW- landdagsfraktionen SSW- fraktioner uden for Flensborg SSF's sekretariater og enkelte foreninger. V 1 Rigsdanske organisationer Rigsdanske organisationer...4 pk Rigsdanske organisationer I... 1 pk De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger: Styrelsesmøder, tilskud, bladudveksling, pressemeddelelse, kursusdeltagelse/ lederkursus, gymnastikoptræden, 25-års jubilæum, film m.v Dansk Idrætsforbund, vedr. økonomisk forskelsbehandling på tyske/danske idrætsforeninger, møderef., spørgsmål om tvangsoptagelse i det tyske fodboldforbund, uddrag af breve vedr. boksesporten, idrætslederkursus, avisklip, smalfilm, bådehusregnskab, skema m.v Dansk Håndbold Forbund, korrespondance ang. de internationale idrætsforbunds holdninger til idrætssamarbejde til tysk side, håndboldskursus, instruktionskursus m.v Dansk Forening for Rosport, korrespondance ang. genopbygning af bådehus, ans. om økonomisk støtte, forhandlinger i Malente, ang. reglerne for de dansksindede roklubber i sydslesvig ved deltagelse i danske mesterskaber m.v Dansk Bordtennis Union, hovedsendemandsmøde (Læk/Sydtønder), instruktørkursus, (kursusplan), m.v Dansk Boldspil-Union, korrespondance ang. sportsudstyr, igangværende byggeri af klubhus, samarb. m. tyske sportskredse, TOTO'midler m.v. 10

11 Dansk Atletikforbund, om samarbejdet til dansk side Dansk Amatør Bokse-Union Udvalget til støtte af idrætten i Sydslesvig, andel i danske tipsmidler m.v Rigsdanske organisationer pk De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, div. publikationer, kursus, avisklip, Islandsrejse, avisklip, idégrundlag m.v Danske dramatikeres forbund, ang. manuskripter, forfatterhonorar m.v Dansk Amatørteater Samvirke, vedtægter, kursus og repræsentantskabsmøder, driftsregnskab, beretning, Sønderjydsk Forsøgsscene, Nordisk Amatørteaterråd m.v Dansk kirke i Udlandet. Københavnsrejse (Anna Schrøder og Franz Wingender), konsulentstillinger, personaleforhold, lønninger, KFUM og KFUK, regnskaber m.v Kontakt med foreninger nord for grænsen, bl.a. Sønderjysk Idrætsforening og Hejmdal Rigsdanske organisationer pk De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, div. korrespondance ang. lederuddannelse, stævner (deltagerlister), div. kursus, Jyllandsstævnet i Vingsted 1962 m.v De danske Skytte-, Gymnastik,- og Idrætsforeninger. Div. korrespondance, udvalgsarbejde, økonomisk støtte, aktivitetstilskud, turneringer, kursus, dommeruddannelse, møder/mødereferater, Jyllandsstævne (1974), lokalforeningsblade, spørgeskema, gældsbevis m.v Danmarks Samfundet. Redegørelse for det Sydslesvigske ungdomsarbejde, indkvartering af gæster, faneuddeling i Vejen m.v Rigsdanske organisationer pk Korrespondance vedr. samarbejdet med Sønderjydsk Idrætsforening, stiftet div. materiale ang. SI SI - idrætsudvalget, stævner, økonomi m.v SI Gymnastikudvalget Idrætsmærkebestyrelsen Nordisk Samorganisation för jordbruksfackligt och Kulturellt Ungdomsarbete (senere Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde - NSU) - vedtægter, avisklip, div. arr., rejser, møder, bilag/regnskab, nordisk "hvemved-hvad" konkurrence, jubilæumsskrift m.v. V 2 Rigsdanske foreninger og organisationer Rigsdanske foreninger og organisationer...7 pk. 11

12 Rigsdanske foreninger og organisationer pk Nordisk Ungdomsarbejde Ungdomsorganisationernes Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Ungdoms Fællesråd Landskomitéen for Ungdommens Sydslesvigmøder / Grænseforeningens Ungdomsudvalg Rigsdanske foreninger og organisationer pk Det sønderjydske Udvalg. vedr. idrætshal i Flensborg, aldersrenteboliger i Slesvig, 5-mands-udvalgsmøder, indplacering (lønninger), budgetter og status m.v Det unge Grænseværn. Ejendomsfortegnelse, medlemsblade, oversigt over fadderskaber, lønfastsættelser, årsregnskaber, avisklip m.v Flensborg-Samfundet- Foreningen "Dannebrog" Flensborg Samfundet. Kontrakt vedr. "Hjemmet" i Mariegade, forretningsbetingelser, inventarliste (Hjemmet), "Hjemmets" historie, indretning og bestyrelse samt administration m.v Forening til folkedansens fremme, korrespondance, medlemsfortegnelse, stævner, kurser, jubilæumskrift, programmer, oversigt over ledere og spillemænd m.v Rigsdanske foreninger og organisationer pk Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond, Arveprins Knuds Kollegium Statens Filmcentral Udvalget til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet - undervisningsministeriet Slesvig-Ligaen Sønderjydsk Ungdomsforening for Kbh., 18. April. Forening under Grænseforeningen, Sønderjyske Ungdomsforeningers Fællesråd Rigsdanske foreninger og organisationer pk Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj Ungdomskomitéen (nedsat af Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945) Rigsdanske foreninger og organisationer pk Friluftsrådet, korrespondance ang. tilskud, udgifts/ regnskabsopstillinger, foto, instruktørkursus for spejdere, 12

13 ophold for ægtepar i DK m.v Federal Union of European Nationalities and Regions. F.U.E.N., kongresreferater, avisklip, beretninger om mindretalsforhold m.v FUEV-Ungdomskommission, div. arrangementer, avisklip, tryksager, beretninger, rejsevirksomhed, m.v Korrespondance med danske organisationer bl.a. om økonomisk støtte... 1 pk Pengegaver, ungdomsarbejdet, vedligeholdelse af bygninger og materiel, filmdrejebog om ungdomsarbejdet, Hallenbad-Verein, div. ans. om støtte og financiering af byggeri, medlemsblad: "Sønderjysk Samfund" m.v Grænseforeningens Ungdom, referat af Københavnertur (1960), ans. om støtte, økonomi (bl.a. trænerregnskaber), ungdomskonsulenter m.v Grænseforeningen, vedr. økonomisk støtte til div. projekter, budgetter, regnskaber/regnskabsopstillinger, div. arrangementer og aktiviteter, dansk statsborgerskab, repræsentantskabsmøder, div. referater, avisklip, publikationer, m.v Herbergs-Ringen, dansk Vandrerlaug, vedr. vandrehjemsordning/ problematikken nord/syd for grænsen Korrespondance med danske organisationer bl.a. om økonomisk støtte...1 pk Kirkeligt Samfund (afd. af Odense og Vartov) vedr. ungdomsarbejdet, ansættelser, ansættelsesforhold og rokeringer af ungdomssekretærer, ansøgninger/bevillinger af økonomisk støtte m.v Landsforeningen Ungdomsringen vedr. ungdoms- og fritidshjemmet i Flensborg, ungdomskonsulenter (bl.a. liste), tidskrifter, Ungdomsringens virksomhed, repræsentantskabsmøder, mødereferater, leder- og medarbejderuddannelse m.v Lytterforeningen Sydslesvig vedr. TV-fond, anskaffelse af apparater, antenner osv. til de forskellige foreningsdistrikter, (fritidshjem) m.v Musik og Ungdom: Årsmødereferater + div. mødereferater, koncertarr., regnskaber, turnéer, afregning m.v Rens Ungdomsskole, mødereferater, regnskaber, budgetter, revisionsberetninger m.v. VI Foreninger i Norden Foreninger i Norden, Norge, Finland og Island... 1 pk. 13

14 Suomen Nuorison Liitto, Finland Noregs Ungdomslag, Norge Foreningen Norden - Sydslesvig afdeling Foreningen Norden Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Sverige Ungmennafelag Islands - UMFI SdU, Flensborg bys hovedkreds Flensborg bys hovedkreds pk Hovedkredsen Engelsby Ungdomsforening Elevforeningen Jørgensby De danske Spillemænd, Flensborg Flensborg bys hovedkreds pk Gymnastikforeningen "Dan", Flensborg Dansk Gymnastikforening Flensborg Flensborg Badminton Klub Flensborg Ungdomsforening Flensborg bys hovedkreds pk Idrætsforeningen "Stjernen", Flensborg, stiftet KFUM og KFUK's idrætsforening, Flensborg, stiftet Mandolinklubben "Sommerfugl", Flensborg Mandolinklubben "Elverhøj", Flensborg, stiftet Mørvig Ungdomsforening, stiftet Rude Ungdomsforening Sandbjerg Ungdomsforening, Flensborg stiftet Skydeklubben "To Løver", Flensborg Sydslesvigske Folkedansere, Flensborg Flensborg bys hovedkreds pk Flensborg Yacht-Club e.v., grundlagt Flensborg bys hovedkreds pk Dansk Bokseklub SPARTA Flensborg (stiftet 1/7 1953) Dansk Gymnastikforening Flensborg, Bokseafdelingen Flensborg danske Filmklub Dansk Skakklub Flensborg, stiftet

15 Flensborg Roklub Flensborg Sporskifte Ungdomsforening (stiftet 1947). SdU, Flensborg amts hovedkreds Flensborg amts hovedkreds... 3 pk Flensborg amts hovedkreds pk Hovedkredsen Hanved Ungdomsforening/Hanved-Ellund UF. Årsberetninger m.m Husby Ungdomsforening Harreslev Ungdomsforening Gelting Ungdomsforening/Gelting-Gulde-Stausmark UF Hatlund Ungdomsforening Flensborg amts hovedkreds pk Jaruplund Ungdomsforening Kobbermølle Ungdomsforening/Kobbermølle - Nyhus Langballe Ungdomsforening Lyksborg Ungdomsforening Møllebro Ungdomsforening Oksbøl-Ungdoms- og Idrætsforening Oversø Ungdomsforening Flensborg amts hovedkreds pk Satrup Ungdomsforening Sørup Ungdomsforening Store Vi Ungdomsforening Tarp Ungdomsforening Tarup Ungdomsforening Valsbøl Ungdomsforening Vanderup Ungdomsforening Vesby Ungdomsforening SdU, Sydtønder amts hovedkreds Sydtønder amts hovedkreds... 3 pk. 15

16 Sydtønder amts hovedkreds pk Hovedkredsen Agtrup Ungdomsforening Amrum Ungdomsforening Aventoft Ungdomsforening Hørnum Ungdomsforening Sydtønder amts hovedkreds pk Jungfrasj Seelsjab, Risum (Ungfriisisk Selskab) Karlum Ungdomsforening Kejtum Ungdomsforening Klægbøl Ungdomsforening Kær Herred Ungdomsforening Lindholm Ungdomsforening List Ungdomsforening Sydtønder amts hovedkreds pk Læk Ungdomsforening Medelby Ungdomsforening Nibøl Ungdomsforening Nykirke Ungdomsforening Stedesand Ungdomsforening Wyk Ungdomsforening Vesterland Ungdomsforening SdU, Egernførde-Rendsborg hovedkreds Egernførde-Rendsborg hovedkreds... 2 pk Egernførde-Rendsborg hovedkreds pk Hovedkredsen Askfelt Ungdomsforening Bydelsdorf Ungdomsforening - Dansk Ungdomsforening Bydelsdorf, (oprettet 1947) Egernførde Ungdomsforening - Dansk Ungdomsforening Egernførde Egernførde Idrætsforening Dansk Ungdomsforening for Fockbek, Fockbæk Ungdomsforening 16

17 Egernførde-Rendsborg hovedkreds pk Ungdomsforeningen Hohn, Hohn herreds ungdomsforening Jernved Ungdomskreds, Ungdomsforening Gettorf, Kiel-Pris Ungdomsforening Rendsborg Ungdomsforening, Rendsborg/Bydelsdorf Ungdomsforening, Rendsborg Roklub Dansk Ungdomsforening Rendsborg Idrætsforening Ejderen Risby Ungdomsforening Ungdoms- og idrætsforening Sieseby-Søby (stiftet 1947). SdU Gottorp amts hovedkreds Gottorp amts hovedkreds pk Hovedkredsen Arnæs Ungdomsforening Damholm Ungdomsforening Jydbæk Ungdomsforening Hostrup Ungdomsforening Gulde Ungdomsforening Brebøl Ungdomsforening Gottorp amts hovedkreds pk Isted Ungdomsforening Kappel Ungdomsforening Mårkær Ungdomsforening Kisby Ungdomsforening Karby Ungdomsforening Moldened Ungdomsforening 1950, Ravnkær Ungdomsforening Skovby Ungdomsforening Gottorp amts hovedkreds pk Slesvig Roklub Stenfelt Ungdomsforening Sønderbrarup Ungdomsforening Thumby-Struxstrup Ungdomsforening Tolk Ungdomsforening Treja Ungdomsforening Løjt og Omegns Ungdomsforening, samt Borne Ungdoms- og Idrætsforening 17

18 Gottorp amts hovedkreds pk Slesvig Ungdomsforening Slesvig Idrætsforening og De sydslesvigske Ungdomsforeninger SdU Husum-Ejdersted amters hovedkreds Husum-Ejdersted amters hovedkreds... 2 pk Husum-Ejdersted amters hovedkreds pk Hovedkredsen Ungdoms- og Idrætsforening, Bredsted (stiftet 1946) Dansk Ungdomsforening Frederiksstad, Frederiksstad Ungdomsforening (stiftet 1948) Garding Ungdomsforening (stiftet 1952) Hatsted Ungdomsforening Husum Ungdomsforening Husum-Ejdersted amters hovedkreds pk Husum Idrætsforening Husum-Idræts- og Ungdomsforening, Husum cricketklub Stapelholm Ungdomsforening, Drage stiftet St. Peter Ungdomsforening, St. Peter Ording, stiftet /89. Ejder-Viking, (Svavsted Ungdomsforening) (kajakklub) Svavsted Ungdomsforening Tating danske ungdomsforening/utholm ungdomsforening, stiftet Tønning Idrætsforening/Tønning Ungdomsforening Tønning idræts- og ungdomsforening Welt/Vollerwiek ungdomsforening stiftet Mødeprotokoller for hovedkredsen, sendemands- og bestyrelsesmøder. Nordfrislands amts hovedkreds 77a Protokoller for hovedkreds-, fælles- og bestyrelsesmøder... 1 pk. Avisudklip Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet... 2 pk Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet pk. 18

19 Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet Avisklip fra Der nordschleswiger, Heimatzeitung, Sønderjyden, Politiken m.fl. endv. beretning om ungdomsarbejdet m.v Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet pk Avisudklip vedr. ungdomsarbejdet Presseudtalelser vedr. SdU Det kulturelle Udvalg pk. Anm.: Sagerne hidrører fra udvalgets formand, skoleleder Ebbe Vestergaard, Valsbøl Det kulturelle Udvalg, møder, referater, beretninger, breve m.v Forskellig korrespondance Sager vedr. amatørteater, Sønderjysk Forsøgsscene Sager vedr. de enkelte hovedkredse og foreninger Aftenskolesager, ungdoms- og voksenundervisning SdU rejser og lejre Kontakter til Skåne Det kulturelle Udvalg 2, Sønderjyllandsrunde... 1 pk. Anm.: Sagerne hidrører fra udvalgets formand, skoleleder Ebbe Vestergaard, Valsbøl Sønderjyllandsrunden, fælles foreningslederkursus mellem SdU og Sønderjysk Idrætsforening Forskellige kursus Sager vedr. Ungdomsugen Unges Week-end. m.v Foreningsarbejde og infomateriale...1 bd. o Forslag og Ideer til Foreningsarbejde Anm.: Duplikeret håndbog udgivet som vejledning og hjælp i planlægning og gennemførelse af foreningsarbejde. o Foreningshåndbog for foreninger under SDU o SDU Foreningshåndbog o SDU s Foreningshåndbog o.1970 SDU s Foreningshåndbog o.1973 SDU s Foreningshåndbog Informationsmateriale om SdU og tilsluttede foreninger indsamlet til CD Lille Klaus. Bordvimpel og to stofmærkater med SDU logo Informationsblade med arrangemnenter. 19

20 Idrætsudvalget. Protokoller og udvalgsreferater... 2 pk Idrætsudvalget... 1 pk Referater af møder i Idrætsudvalget samt underudvalgene: Atletik, Håndbold, Badminton, Bordtennis og Fodbold Diverse indgående korrespondance (navnlig DDSG&I) Diverse udgående korrespondance /95. Navne og adresselister over udvalgsmedlemmer Referater af møder i Idrætsudvalget... 1 pk Badmintonudvalget Bordtennisudvalget Håndboldudvalget Fodboldudvalget Referater af møder i Idrætsudvalget Hovedstyrelsen og fælleskursusudvalget... 1 pk Hovedstyrelsen Fælles kursusudvalget Fælles kursusudvalget Fælles kursusudvalget Fælles kursusudvalget Møder mellem Fælles kursusudvalget og Forretningsudvalget Jubilæer, stævner... 1 pk Indhold. 1. ca Forskelligt vedr. jubilæer SdU s og Sønderjysk Idrætsforenings fælles jubilæumsstævne i Sønderborg DGI s Landsstævne Silkeborg med fotos SdU s År 2000-stævne DGI s Landsstævne for årige i Vingsted Sportsudvalg pk Badminton. Stævner, kurser m.m Badminton. Stævner, kurser m.m Badminton. Stævner, kurser m.m. 20

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Årsregnskab 2013. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Årsregnskab 2013. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Årsregnskab 2013 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Indholdsfortegnelse: side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2-3 Ledelsens beretning 4-6 Anvendt regnskabspraksis 7-9 Resultatopgørelse 10-15 Balance

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de

Petanque. sæson 2014. www.sdu.de Petanque sæson 2014 www.sdu.de SdU Petanqueudvalg Formand Irmi Rerup 0461-8406726, imripurer@googlemail.com Næstformand Dierk Clausen 0461-61402, clausen-liers@versanet.de Udvalgsmedlemmer Gunnar Jensen

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret 2008-2009 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret 2008-2009 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret 2008-2009 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG Beretning om Skoleforeningens virksomhed i skoleåret

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

SdU s. personalepolitik

SdU s. personalepolitik SdU s personalepolitik Kære medarbejder! SdU s fælles personalepolitik er nu en realitet. Politikken er udarbejdet i dialog med alle medarbejdere og driftsrådet. Personalepolitikken revideres årligt af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009 FÆLLESKONTO 10105,0KONTINGENTER -354.400-354.400-396.000-400.000 10115,0TILSKUD FRA DFIF -462.910-462.910-416.916-430.000 10115,1TILSKUD FRA DFIF OVERFØRT TIL AFD. OG FÆLLES 17.952 17.952 2.850 0 10125,0TILSKUD

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater

I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater En arkivfortegnelse Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSF s forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Udgivet af Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Dansk Skoleforening for Sydslesvig december 2009

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forening S Y D S L E S V I G - H Å N D B O G 2 013 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Sydslesvigsk Forening Dansk Skoleforening for Sydslesvig Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. Beretning om Skoleforeningens

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg Private institutionsarkiver Arkiv I 24 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg Nr. i parentes markerer pakkenummer i ældre arkivfortegnelse(1991-2001). Fortegnelsen er delt i to afdelinger: Afdeling

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller,

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller, 1917 1903 9. 1/E1: ' c AF: Anette Eklund Hansen, maj 1986 NAVN: Dansk Skibstømrer, Rigger 65 COMPACTNR3 og Sejlmagerforbund PERIODE: 1892 7 OMFANG: 55 kasser AFLEVERING: Dansk Skibstømrerforbund ved indtræden

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

kultur kontakt DE DANSKE ÅRSMØDER velkommen! Sydslesvig en spændende melodi 8.-10. JUNI Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 24.

kultur kontakt DE DANSKE ÅRSMØDER velkommen! Sydslesvig en spændende melodi 8.-10. JUNI Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 24. kultur kontakt Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 24. maj 2012 velkommen! [KontaKt] de 88. danske årsmøder i sydslesvig 8.-10. juni 2012 under mottoet»sydslesvig - en spændende melodi«giver både arrangører,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014

kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014 kultur kontakt Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 velkommen til - fra nær og fjern [ÅrsmØdeKontaKt] i weekenden 23.-25. maj står sydslesvig og det danske mindretal atter i de danske årsmøders

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

kultur kontakt Velkommen

kultur kontakt Velkommen kultur kontakt K u l t u r m a g a s i n e t f o r h e l e S y d s l e s v i g 1 2. m a J 2 0 1 1 Velkommen [KONTAKT] De 87. danske årsmøder i Sydslesvig 27.-29. maj 2011 under mottoet»hvordan præger vi

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage,

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage, Private personarkiver Arkiv P 166, redaktør, Flensborg Avis, Flensborg, 1882-1960. Afl. jr. 1992/P 391 og gl. arkiv 1130-1131. Se også Flensborg Avis' arkiv E1. 1. 1898-1957. Breve og personalia... 1 pk.

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere