Regeringen må skifte spor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen må skifte spor!"

Transkript

1 Regeringen må skifte spor! Opsamling fra folkehøringer, lyttemøder & sociale bevægelser

2 Regeringen må skifte spor Hvilke ideer og krav skal vi have med i tasken til finanslovsforhandlingerne for 2013? For at finde svar på, hvordan regeringen kan trækkes ind på en ny solidarisk kurs, besluttede Enhedslisten at gå i dialog med vælgere, fagforeninger og andre organisationer, og selvfølgelig vores egne medlemmer og lokalafdelinger. I august og september stod mange af Enhedslistens medlemmer bag syv regionale lyttemøder, en folkehøring i knap 30 byer samt en lang række medlemsmøder, der alle har formuleret ideer og krav, Enhedslisten kan arbejde videre med. Desuden blev et stort antal organisationer og bevægelser opfordret til at byde ind med finanslovskrav, de gerne ser Enhedslisten fremlægge i forhandlingerne. Rapporten her opsamler resultaterne af dette arbejde. Det drejer sig om: 1) Folkehøring Enhedslistens lokalafdelinger har været på gaden og taget kontakt til borgere i deres lokalområder for at lytte til forslag og holdninger til politik og til den kommende finanslovsforhandling. Som grundlag for samtalerne havde lokalafdelingerne et spørgeark med spørgsmål om forholdet til regeringen og hvad der skal til for at få regeringen ind på en bedre kurs. Side 3 2) Lyttemøder Repræsentanter for fagforeninger, elev- og studenterbevæger, interesseorganisationer, lejerforeninger og græsrodsnetværk samt enkeltpersoner blev inviteret til møde med Enhedslistens MF ere samt lokale og regionale repræsentanter. Konceptet var, at de inviterede fortæller om deres virkelighed, ideer og krav. Enhedslisten lytter. Forslag og holdninger blev samlet ind. Side 12 3) Krav fra bevægelserne Hen over sommeren sendte Enhedslisten to breve ud til et stort antal organisationer og bevægelser. Dels for at forklare Enhedslistens holdning til skattereformen og den politiske situation i Danmark, dels for at opfordre til at formulere krav til finansloven, som Enhedslisten kan bringe ind i forhandlingerne med regeringen. Side 14 4) Krav fra medlemmerne Mange lokalafdelinger har afholdt medlemsmøder med finanslovsforhandlingerne som tema og har indsendt deres ideer og krav fra møderne. Side 16 2

3 Folkehøring De vigtigste temaer er: Dagpengeforringelser Jobskabelse Skattepolitik I august og september gik lokalafdelinger i Enhedslisten over hele landet på gaden for at spørge folk, hvad de mener om regeringens politik, og hvilke krav og ideer Enhedslisten skal have med i tasken, når vi forhandler finanslov med regeringen. På trods af kort tid til at sætte aktiviteterne i gang har folkehøringen givet et imponerende resultat på 1262 svar fra 29 lokalafdelinger med en udmærket geografisk spredning, lige fra Thy og Guldborgsund til indre Nørrebro og Amager. Folk har svaret skriftligt på spørgsmålet: Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? samt Hvilken forandring ville gøre din egen hverdag bedre?. Svarene på de to spørgsmål er behandlet samlet personer har svaret på disse to spørgsmål. Og selvom mange har svaret i København og omegn, når vi stadig vidt omkring i Danmark. Rapporten her behandler disse skriftlige indsendte svar. Derudover ligger lokalafdelingerne selvfølgelig inde med viden og resultater af de mange samtaler på gader og stræder, som ikke er med her. De røde markører indikerer indsamlingssteder. 3

4 Hovedkonklusion: Massiv skuffelse over regeringen Efterhånden som man læser folks forhåbninger til, hvad Enhedslisten skal gøre overfor regeringen, begynder man at forstå, hvorfor Socialdemokraterne og SF styrtbløder i meningsmålingerne. Her bliver de tørre tal omsat til levende mennesker, der oplever en massiv skuffelse over regeringens førte politik det første år af dens levetid. Sætninger som hold fast i den politik, vi troede de skulle starte med, ret op på den sociale skævvridning, der er sket de sidste 10 år og De Radikale bestemmer for meget! tegner billedet af en stor gruppe mennesker, der er frustrerede over, hvad de opfatter som tillidsbrud. Det er tydeligt, at mange oplever at arbejderpartierne ikke holder de løfter, de stod for før valget. Det er klart, at vi primært har fat i dels de frustrerede centrum-venstre-vælgere, dels Enhedslistens kernevælgere. Det er tydeligt, at en hel del ikke nødvendigvis har været sympatiske overfor Enhedslisten i længere tid det er snarere skuffelsen over regeringen, der skinner igennem. Nogle siger også, at Enhedslisten skal gå mere på kompromis, for at tingene skal lykkes, så dén opfattelse af forholdet mellem regeringen og Enhedslisten er bestemt også tilstede. Desuden er der mere end et par stykker, der mener at kriminelle indvandrere skal ud af landet, eller at selskabsskatterne skal ned. Mennesker med synspunkter milevidt fra Enhedslistens er altså også repræsenteret blandt de adspurgte, om end de er et mindretal det er jo Enhedslisten, der spørger. Hvis vi prøver at opgøre skuffelsen i tal, mener kun cirka 15 % af de adspurgte at regeringen er på rette spor. Hele 80 % af de adspurgte mener det modsatte. Mange siger, de er skuffede over at regeringen ikke fører den politik, den blev valgt på. Et lille mindretal blandt de adspurgte vil sådan set hellere vil have en rigtig blå regering. 5 % er i tvivl om hvorvidt regeringen er på rette spor eller ej. Hvilke konkrete politiske emner taler folk så om, når man spørger dem? Ordskyen viser grafisk, hvilke ord der optræder oftest: De arbejdsløses vilkår toner frem som en massiv bekymring hos de adspurgte rundt om i Danmark. Selv (de fleste af) dem, der mener regeringen er på rette spor, eller at Enhedslisten er for besværlige at forhandle med, er i høj grad optaget af dagpengespørgsmålet. Det næstvigtigste emne er nært relateret, nemlig jobskabelse. Her peger mange på offentlige investeringer som en vej ud af arbejdsløsheden. Skattepolitikken kommer ind på en 3. plads over mest omtalte emner. Den økonomiske politik er dermed det væsentligste emne for de adspurgte. Efter det kommer klimaspørgsmålet samt bekymring over behandlingen af udlændinge og indvandrere. Omsorg for de ældre, psykiske syge, sundhedssystemets tilstand og unges uddannelsesmuligheder er også vigtigt for de adspurgte. 1 De vigtigste temaer Temaerne er præsenteret i prioriteret rækkefølge, baseret på hvor ofte de er blevet nævnt ved folkehøringerne. De tre første temaer fylder ubetinget mest, så tendensen er tydelig. Tema 4-7 går igen i de fleste folkehøringer, men fylder væsentligt mindre end de første tre. 1) Arbejdsløses vilkår Ingen må uforskyldt falde ud af systemet Støtte til arbejdsløse Dagpengeperioden skal sættes op Optjeningsperioden skal forkortes og lempes Jobgaranti før man mister dagpengene Regeringens ansvar at holde de arbejdsløse skadesløse Uddannelse til arbejdsløse 4

5 arbejdsløse. Arbejdsløsheden. Skab flere jobs og forstå, at der er meget få job. Folk skal ikke tvinges til at gå fra hus og hjem, fordi de blir Der er blandt de adspurgte meget stor forståelse for den vanskelige situation, de arbejdsløse står i lige nu. Det optager mange, at de arbejdsløse ikke må lades i stikken. Det er betragtes som helt uacceptabelt at miste sine dagpenge, uden at have mulighed for at få et job. Flere tilkendegiver, at de selv, eller folk de kender, kommer til at miste dagpengene, selvom de gerne ville have et job hvis der var ét. Frustrationen over regeringens holdning på dette punkt er til at tage og føle på. Flere skriver, at man skal tale ordentligt om de arbejdsløse, at man skal forstå, at der er meget få jobs, og regeringen ikke kan tillade sig at skære i dagpengene, uden at der er jobs at få. Der er meget stor bekymring for, at folk ryger ud af systemet, at de tabes på gulvet, eller andre talemåder, som indikerer at folk bliver sat udenfor, dvs. mister muligheden for at føre et værdigt liv. Det står klart, at arbejdsløshed i den nuværende situation af flertallet af de adspurgte ikke betragtes som et individuelt problem, man selv er skyld i. Dovne-Robert-sagen har næppe rykket grundlæggende ved denne gruppes forståelse af arbejdsløse, da det virker som en ret grundlæggende holdning hos mange af de adspurgte. Ord som rimelig, anstændig, ordentlig og solidarisk går igen. Nogle understreger også den meningsløse aktivering som et problem. 25 % af de adspurgte nævner specifikt arbejdsløshed som det vigtigste emne. Selvom det måske ikke virker overvældende, så træder det tydeligt frem når man kigger på materialet, at hver 4. fremhæver det. Tager man det nært beslægtede tema jobskabelse med (man kan argumentere for at de hænger uløseligt sammen), er vi oppe på 39% 2, der ser denne problematik som den absolut vigtigste at fremføre overfor regeringen. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Rimelige vilkår for de arbejdsløse. Sæt dagpengeperioden op. At man ikke ryger ud af dagpengesystemet og står uden forsørgelse. De arbejdsløse skal ikke kastes ud af systemet. Arbejdsløsheden. Skab flere jobs og forstå, at der er meget få jobs. Beholde dagpenge - hvis der er job tager jeg det selvfølgelig. Folk skal ikke tvinges til at gå fra hus og hjem, fordi de blir arbejdsløse. Min mand er arbejdsløs. Ryger ud af systemet omkring 1. jan. Vi skal sælge hus osv. Jobskabelse og forlænget dagpengeperiode - men helst job. 2) Jobskabelse Offentlige investeringer Jobrotation Jobgaranti Unge i arbejde Klimajobs 5

6 Et andet stort emne, som ligger direkte i forlængelse af arbejdsløshedskravet, er at skabe nye jobs. 15 % nævner specifikt jobskabelse, selvom det næppe kan skilles klart fra arbejdsløshedsproblematikken. Der er en klar forventning om, at staten skal spille en rolle i at nedsætte ledigheden, og sikre de arbejdsløse jobs. Ordvalget offentlige investeringer går ofte igen. Det ligger en del på sinde, at der er jobs til de unge. Andre kæder jobskabelsen sammen med grønne klimajobs. Andre kvalificerer ordvalget om offentlige investeringer ved at pege på jobs i børnehaver, hjemmehjælp, folkeskoles og lignende. Der er dermed to hovedgrupper: Dem, synes det er unfair at de arbejdsløse skal have skylden for ikke at kunne finde et job, og dem, der selv er arbejdsløse, og som bestemt ikke oplever det som nemt at finde et job. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? Udvalgte svar: Jobskabelse flere hænder i børnehaver, folkeskole og ældrepleje. Mere gang i arbejdspladser i det offentlige. Lettere at få job jobgaranti. De unge kommer i arbejde. Arbejde til familien! Ikke at skulle løse sociale problemer i hverdagen, fordi der svigtes af regeringen. At arbejde ikke skabes ved lønnedgang. Investeringer i grønne jobs. Da jeg er arbejdsløs, ville jeg sætte pris på at der blev lagt vægt på at skabe flere jobs, da det er meget svært. Ikke de arbejdsløses skyld, skab flere job. Det skal gøres acceptabelt at leve på kontanthjælp uden hjælp fra min mor var jeg gået til. 6

7 Jeg har dårlig ryg, derfor svært ved at passe jobbet som sygeplejerske. Jeg kan ikke få hjælp til uddannelse, da min mand kan forsørge mig. At have et job at vågne op til. 3) Skattepolitik Solidarisk skattepolitik De rige skal bidrage mere Skrappere beskatning af Nordsøolien og multinationale selskaber Det går markant igen, at de højeste indkomster skal beskattes kraftigere. Firmaerne, særligt de multinationale skal bidrage mere. Det virker som om, at folks krisebevidsthed at riget fattes penge hos en stor gruppe adspurgte indebærer ikke nedskæringer, men større beskatning af de rigeste og de store firmaer. At skattepolitikken bør være mere socialt afbalanceret, slår klart igennem. Sænke beskatningen på arbejde går også igen, dog ikke af markant mange, men nok til det bør nævnes. Nogle synes, at momsen på udvalgte madvarer sunde, økologiske bør sættes ned. Det er interessant at meget få direkte nævner skattereformen nogle gør, men færre end man skulle tro. Det er måske en indikator på, at det ikke kun er den traditionelle Enhedslistevælger, vi har fast i her, da en sådan må antages at se skattereformen som et kæmpeproblem. Det er ca. 12 % af de adspurgte, der ser skattepolitik som det væsentligste område for Enhedslisten i forhold til regeringen. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Der skal kræves skat af de rigeste og de store firmaer De små indkomster skal ikke finansiere skattelettelser for dem med højeste indtægter. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, som de selv sagde før valget. Let skat på arbejde, beskat bolig. Pres regeringen til at tage mere fra de velhavende og store firmaer. Socialt afbalanceret skattereform. Lavere skat på arbejde. Mindre temaer 4) Klimapolitik Klima og miljø Grønne klimajobs Offentlig transport Styring af forbrug via beskatning / skattelettelser Det 4. største emne er klima, som ca. 8 % af de adspurgte ser som det vigtigste Enhedslisten skal tage op overfor regeringen. Det er ofte meget overordnede ønsker, hvor de fleste svarer helt overordnet, bedre klima og miljø, eller bare mere miljø. Flere nævner grønne jobs og offentlig transport som vigtig. Nogle mener at man bør fjerne moms og afgifter på økologiske madvarer eller elbiler. Landbruget får også nogle hug. En del ser sammenhængen mellem grøn omstilling og flere jobs som en kombination, Enhedslisten skal fokusere på. 7

8 Det skal gøres acceptabelt at leve på kontanthjælp uden hjælp fra min mor var jeg gået til. Arbejde til familien! Ikke at skulle løse sociale problemer i hverdagen, fordi der svigtes af regeringen. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Klima jobskabelse. Klima og miljø. Grønne investeringer, grønne jobs, kollektiv traffik, BÆREDYGTIGHED skal være overskriften!! Alt landbrug gøres økologisk ved lov senest Momsfri økologi. Klima og miljø skal på dagsordenen igen. PS ingen hetz mod brændeovne. Grøn zone / betalingsring om Kbh. Grøn politik, væk fra regnedrengenes vækstfilosofi. 5) Udlændingepo litik Anstændig og retfærdig udlændingepolitik Asylansøgere ud af lejrene Væk med 24-års reglen Det skal være lettere at få dansk statsborgerskab Ligesom i arbejdsløshedstemaet går ord som rimelig, anstændig og ordentlig igen. De fleste mener helt klart at udlændingepolitikken er urimelig og skal lempes, men der er et mindretal, der er mere optagede af udlændinges pligter de skal bidrage mere, arbejde mere, eller helt smides ud, hvis de misbruger systemet. Tilsammen er det 6 % af de adspurgte der taler om udlændingepolitik, hvor langt de fleste er optagede af at man behandler dem ordentligt. Det udmønter sig i mere konkrete forslag der går igen, så som afskaffelse af 24 års reglen, asylansøgere ud af lejrene, samt det skal være lettere at blive dansk statsborger. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Anstændig og retfærdig udlændingepolitik. Stram op på udlændingepolitikken (ikke på Pia Kjærsgaard-måden ). God politik om integration skal være der. Bedre udlændingepolitik (så blodtrykket falder). Væk med 24 års regel. Stop politisk administration i alle danske myndigheder, især Udlændingestyrelsen, som holder fast i at mit ægteskab er pro forma, selvom de anerkender at min kone og jeg har boet sammen i 1 ½ år. At indvandrere skal tage mere over skulderen og hjælpe. Det er for svært at få statsborgerskab, spørgsmålene til prøven er alt for unødvendige ( Hvor højt er rundetårn ). 8

9 Unge og ældre. Flere ressourcer til ungdomsuddannelse. Bedre folkeskole og børnehaver. Højere folkepension. Rimelige vilkår for de ældre og de unge. Flere praktikpladser. Det sidste tema handler om forholdene for unge og ældre. 6 % taler om unges vilkår, mens 3 % taler om ældres vilkår. Mange er bekymrede for, at de unge ikke kan få job når de er færdige med uddannelsen. Mange synes, at vores børn skal prioriteres højt, og det betyder bedre børnehaver, folkeskoler og generelt uddannelse. Praktikpladser bliver også nævnt nogle gange. Der er en bekymring om de ældres vilkår, hvor især folkepensionens størrelse gerne ses sat op. De ældre skal kunne leve under rimelige vilkår. Nogle siger flere penge til hjemmehjælp, men forslagene er ikke så konkret det handler mest om et ønske om, at de ældre har det godt, og en opfattelse af, at det er lige på kanten, sådan som forholdene er nu. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Flere timer, mindre klasser. Sikkerhed: Hjemmeboende SU. Højere SU. Bedre studieboliger, især i KBH. Gør mere for studerende, praktikpladser og lærerpladser. Flere praktikpladser. Praktik skal ikke være gratis arbejdskraft. Fokus på den næste generation med gode normeringer i institutioner og skoler. Flere penge til børn og unge området. Bedre vilkår for ældre. Højere folkepension. Der skal være tid til de ældre. Rimelige vilkår for en seniortilværelse. 7) Strategi (udenfor prioritering) Træk regeringen til venstre Hold regeringen fast på hvad de lover Drop de Radikale Stå fast på jeres krav Støt mere op om regeringen Vær ansvarlige Hvis man ser bort fra de aktuelle politiske prioriteringer, træder et andet væsentligt tema frem i besvarelserne, nemlig spørgsmålet om den politiske strategi hos Enhedslisten og hos regeringen. Skuffelsen over regeringen er markant i besvarelserne. Enhedslisten skal trække regeringen til venstre, eller i det mindste holde regeringen fast på, hvad den lovede før valget. Nogle fremhæver, at de Radikale bestemmer alt for meget. 9

10 Der er mange, der fæster deres lid til, at Enhedslisten kan holde regeringen fast på, hvad den lover. Hvad det så konkret betyder, kan være svært at tolke ud fra svarene enkelte er meget specifikke og mener, at Enhedslisten skal stå benhårdt fast på sine krav, og/eller på at holde regeringen fast på sin egen politik før valget. Andre virker mere nervøse for, hvor stædig Enhedslisten er. Det centrale spørgsmål er opfattelsen af, hvem der er urimelig i sine krav - regeringen eller Enhedslisten? Her hælder størstedelen af de adspurgte - måske ikke så overraskende - til, at regeringen er urimelig. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Rød regering altså uden radikale. Træk regeringen til venstre Lytte mere til Enhedslisten (blive mere rød) Lyt til Johanne Stå fast på knæ Hold fast i den politik vi troede de skulle starte med Sig ikke mere end I kan holde At aftaler skal være til venstre for midten, ikke til højre Der mangler idealisme! Ikke arbejde så meget sammen med Margrethe V Jeg er ikke tilfreds med Helle! Enhedslisten skal stå fast! Hold på hjertet Hold fast, Enhedslisten og bøj lidt af J At Enhedslisten bakkede mere op om regeringen Vi skal mod venstre ikke mod højre lige nu er det ét fedt! Hold fast i Ø politik, selvom regeringen vælter At Enhedslisten er ansvarlige Lad vær med at vælte regeringen! 10

11 med De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, som regeringen selv sagde før valget. De små indkomster skal ikke finansiere skattelettelser for dem højeste indtægter. Geografiske og holdningsmæssige forskelle Vi inddelte i første omgang svarene på spørgsmålet hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? i, om de adspurgte mente, at regeringen var på rette spor eller ej. Denne inddeling ser ikke ud til at have en stor betydning for folks svar man ser enkelte meget partitro svar fra folk i begge kategorier (altså henholdsvis meget regerings-tro eller meget Enhedsliste-tro), men ellers er der ikke en klar forskel på deres politiske prioriteringer. De geografiske forskelle er, overraskende nok, ikke så udtalte. Dagpengespørgsmålet er det væsentligste spørgsmål alle steder, om det nogle steder fylder mere end andre steder. Der er forskelle mellem de adspurgte på Østerbro og i Thy, men de kommer mere til udtryk i mindre nuancer, der ikke fortjener en omsiggribende behandling her. I de væsentlige politiske prioriteringer, som de adspurgte mener Enhedslisten skal bruge tid på, afdækker dette materiale ikke afgørende geografiske skillelinjer. Dermed ikke sagt at de ikke er der. Hvad er denne rapports begrænsninger? Metodiske forbehold Det er væsentligt at understrege, at der er et par metodiske fejlkilder forbundet med undersøgelsen. Helt åbenlyst, at det er nogle bestemte mennesker, der lader sig interviewe, og de derfor vil tendere mod at være skuffede over regeringen og have sympati for Enhedslisten. Det er dog tydeligt, at de ikke nødvendigvis har været sympatiske overfor Enhedslisten i længere tid det er snarere skuffelsen over regeringen, der skinner igennem. Det er dog tydeligt, at de ikke nødvendigvis har været sympatiske overfor Enhedslisten i længere tid det er snarere skuffelsen over regeringen, der skinner igennem. Et forbehold er, at de adspurgte har fået udleveret et spørgeskema, der var struktureret således at de lukkede ja-nej-spørgsmål blev stillet først. Derefter fik de adspurgte mulighed for at udtrykke deres holdninger i to åbne spørgsmål, hvor de kunne skrive, hvad de ville. Det har haft den uheldige metodiske virkning at de adspurgte i de åbne spørgsmål måske er blevet styret til bestemte formuleringer af deres holdninger. Folk er på de måde måske indirekte blevet styret til at formulere noget, de ikke ellers ville have fundet på. Det er et kompliceret spørgsmål, da det også er væsentligt, hvordan interviewet er foregået, og hvor personligt spørgsmålene opfattes. Hvordan interviewene er foregået har naturligvis været meget forskelligt, og videnskabeligt set er det også et problem. Det er dog langt fra på et niveau, hvor man kan tale om direkte misvisende resultater. Den korte konklusion: Det uheldige er, at de adspurgte til en vis bruger Enhedslistens ord frem for deres egne, og at adspurgte til en vis grad er biased i retning af venstreorienterede holdninger det er ikke overraskende. Et sidste forbehold er, at man ikke kan være sikker på, om eksempelvis det markante dagpengekrav er det, de adspurgte synes er vigtigst, eller om det er det, de synes, at netop Enhedslisten kan bidrage med. Forskellen er væsentlig. Det er ikke sikkert, de er vilde med Enhedslisten, men blot, at dagpengekravet er det, de føler, Enhedslisten kan bidrage med. 11

12 2. LYTTEMØDER De vigtigste temaer er: Arbejdsløses vilkår Skattepolitik Miljø Enhedslisten afholdt i august og september syv lyttemøder rundt om i landet. Møder, hvor en bred vifte af organisationer blev inviteret. For at give en idé om bredden kan nævnes: En lang række fagforeninger Danske Skoleelever Kvinderådet Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Fibromyalgiforeningen Rådet for bæredygtig trafik K10 Flexjob og førtidspension Møderne blev afholdt i København, Hillerød, Silkeborg, Herning, Ringsted, Odense & Aalborg. Møderne blev arrangeret af lokalafdelingerne, og blev udformet meget forskelligt. Fælles for dem alle var dog tilstedeværelsen af et eller flere folketingsmedlemmer samt ønsket om at lytte til mange forskellige organisationer. De mest markante krav, som fremkom på lyttemøderne, var krav om jobskabelse, bedre økonomi for skole- og uddannelsesinstitutionerne og bedre vilkår for kontanthjælpsmodtagere. Dagpengesagen og forringelserne på flexjob og førtidspension er også et markant tema. Forbedringer af den kollektive trafik er ligeledes et gennemgående ønske over hele landet. De vigtiste temaer I modsætning til folkehøringerne og bevægelsernes krav, har lyttemøderne ikke 2-3 store temaer, der dominerer. Det eneste tema der virkelig står ud er igen - arbejdsløses vilkår. Resten er meget spredte. For en komplet liste med et godt overblik henvises til bilag B. 1) Arbejdsløses vilkår De arbejdsløses vilkår fremstår endnu engang helt centralt. Bred enighed om at genoptjeningsperioden skal kortes, samt at løntilskud med videre bør tælle med i genoptjeningen. Derudover krav om at kontanthjælpsreglerne skal lempes. Det gælder ungesatsen, der bør ophæves, kravet om, at man skal bruge sin pensionsopsparing før man er berettiget til kontanthjælp, samt en generelt højere kontanthjælpssats. 2) Skattepolitik Finanssektoren påføres mere kontrol og beskattes mere end tilfældet er i dag. Der bør indføres Tobin-skat, samt store banker bør tvangsopsplittes. 3) Miljø Der bør gøres en stor indsats for vedvarende energikilder og grønne jobs. Pensionskasserne skal støtte grønne investeringer, og bygningsmassen skal klimarenoveres. Slutteligt bør kollektiv transport opprioriteres markant. 12

13 4) Unge og studerende Ligesom responsen fra bevægelserne per står unge og uddannelse frem. Man peger på de samme krav, blandt andet forbedring af skolepraktikken og elevernes/ de studerendes økonomi. Selvom ovenstående er meget kortfattet, står alle lyttemøderne på som afsender, så det må formodes at være vigtigt, om end ukonkret. 5) Andre krav: Boligsituationen, arbejdsmiljø, psykiatrien En række mindre krav fylder en del. Fokus på flexjobs og førtidspension fremstår størst. Der er brug for flere af dem, og lettere adgang til dem, til en højere løn. Andre krav handler om billigere boliger, især for studerende, bedre forhold i psykiatrien, bedre normeringer i daginstitutionerne samt indførsel af individualprincippiet for alle overførselsindkomster, så de ikke afhænger af ægtefællens indkomst. 13

14 3. Bevægelsernes krav De vigtigste temaer er: Arbejdsløses vilkår Unge og uddannelse Arbejdsmiljø) Enhedslisten har i løbet af sommeren via spurgt fagbevægelsen, elev- og studenterorganisationerne om deres bud på emner til finansloven. Rigtig mange organisationer har været glade for henvendelsen og har valgt at svare. Langt de fleste peger på dagpengeforringelserne som det centrale krav for dem. Det er i forlængelse af folkehøringerne, der, som beskrevet i kapitel 1, også ligger danskerne rundt om i landet på sinde. Der er en stor variation i det mandat, som bevægelsernes talspersoner har. Nogle svar kommer fra organisationerne centralt og har været drøftet i udvalg. Andre steder er det lokalformanden, som fortæller om de problemer, de oplever lokalt. Vi har i det følgende taget de svar med, som både ytres lokalt og centralt fra bevægelserne. Vi ser det som en styrke, at både lokale og centrale bevægelseskrav er repræsenteret. Bevægelserne er primært fagforeninger eller faglige organisationer af forskellig art. Det tæller organisationer som: Samlede fagforeninger: Dansk Metal, Danmarks Lærerforening, BUPL, DM Privat, FTF, IDA & PROSA 3F-, LO-, HK-lokalafdelinger Danske Studerendes Fællesråd, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Det bør derfor ikke undre, at arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål dominerer. Der er et markant sammenfald på dagpengeområdet med hensyn til folkehøringen, hvor de faglige organisationer er helt in tune med deres medlemmer/potentielle medlemmer. Præsentation af de væsentligste temaer De væsentligste temaer dækker især dagpengereglerne samt unge og uddannelse. Mange af besvarelserne er meget udførlige og konkrete i forhold til de berørte problemstillinger. Vi har her valgt kun at beskæftige os med de overordnede temaer, på bekostning af nuancerne i kravene. Krav om jobskabelse står ikke som et centralt krav i de faglige organisationers lokalafdelinger. De beskæftiger sig sandsynligvis hovedsageligt med jobmanglens konsekvenser. Til gengæld er jobskabelse et stort krav på vegne af faglige landsorganisationer, såsom Dansk Metal, FTF og Danmarks lærerforening. 1) Arbejdsløses vilkår De arbejdsløses vilkår er helt centrale for de faglige organisationer. Vægtige organisationer som BUPL, FTF og Dansk Metal, samt en række regionale og lokale afdelinger af de faglige organisationer mener at dagpengereformen skal ændres. Der er stor bekymring for den danske arbejdsmarkedsmodels fremtid, hvis der ikke gøres noget ved forringelserne af dagpengene. Forslag til forbedringer går især på: 1. Variabel dagpengeperiode der følger konjunktursving i økonomien 2. Fjerne halveringen af dagpengeperioden, tilbage til 4 års dagpengeret 14

15 3. Genoptjeningsperioden skal lempes 4. Jobgaranti - man skal have tilbudt et job før man kan miste dagpengene Lempelser i genoptjeningsretten går især på at få den tilbage til 26 uger, samt at løntilskudsjob, aktivering og lignende skal tælle med i genoptjeningskravet. Der peges desuden på, at arbejdsløse på dagpenge bør videre- og efteruddannes i perioden. 2) Unge og uddannelse Unge og uddannelse er et stort emne. Spændvidden i uddannelsessystemernes indretning er stort. Derfor er de fleste krav for specifikke til at nævne her. De falder ind under to hovedkrav: 1. Flere praktikpladser 2. Bedre finansiering af uddannelserne. Det sidste krav uddybes ofte som opgør med taxametersystemet (mere grundstøtte) samt generelt flere penge til uddannelsesområdet. 3) Arbejdsmiljø Flere faglige organisationer peger på arbejdsmiljø som et centralt tema. Her tales især om større arbejdsgiveransvar i forbindelse med ulykker / forebyggelse, samt en generelt styrket arbejdsmiljø indsats. Enkelte regionale fagforeningsafdelinger nævner kampen om social dumping i forhold t il østarbejder-problematikken, i form af flere razziaer og strammere lovgivning. 4) Andre krav: Skattefradrag fagforeningskontingenter, grønne jobs, ansvar for arbejdsløse fra kommuner til regioner En lang række fagbevægelser vil gerne have skattefradrag for fagforeningskontingenter sat på dagsordenen, efter det blev fjernet af den tidligere regering. En del ønsker fokus på grønne jobs ved at sætte gang i klimarenovering af offentlige institutioner. Flere af de store faglige organisationer - Danmarks Lærerforening, Dansk Metal, BUPL, DM Privat siger, at de gerne ser ansvaret for arbejdsløse flyttet fra kommunerne til regionerne. 15

16 Medlemmernes krav Enhedslistens medlemmer er kommet til orde via afdelinger, netværk og udvalg. Medlemmerne er blevet bedt om at komme med alle deres ideer store som små. Det betyder at både hele afdelinger såvel som enkeltpersoner har indsendt deres bud på de vigtigste politiske prioriteter. Det betyder i sagens natur, at det er svært at vide, hvor repræsentative, udmeldingerne er. Det følgende vil kun kortfattet behandle de centrale spørgsmål, som er: Dagpenge Jobskabelse Miljø Udlændingepoltik Finanssektoren bør kontrolleres mere Nordsøolien Den klare topscorer er igen dagpengene. Både som krav om generelle forbedringer (dagpengeperiode og genoptjeningsperiode) samt krav om en akut løsning for dem, der står til at falde ud af systemet. Jobskabelse står også højt placeret på ønskelisten. Kravet er, at det offentlige skal gå forrest i at sætte gang i beskæftigelsen. Pengene skal komme fra Nordsøolien, boligbeskatning og de multinationale selskaber, samt ved at tilbagerulle skattelettelserne til de rigeste og beskatte spekulation i finanssektoren. Mange af medlemmernes krav beskrives mere udførligt i folkehøringerne og af bevægelserne, om end medlemmerne er noget skarpere på skattepolitikken, miljøpolitikken og udlændingepolitikken. For uddybende spørgsmål skriv til: 1. En lang række enkeltsager udover disse hovedspørgsmål bliver ikke behandlet, da de ikke omtales af tilstrækkeligt mange. 2. Procentsatsen er vejledende. Hvis man eksempelvis har skrevet jobskabelse og arbejdsløshed er svaret talt med både under arbejdsløshed og under jobskabelse. Dermed kan procentsatsen ikke tolkes stringent som 0,39 * 1030 = 402 adspurgte, da der kan være overlap. Overlappet er dog ikke stort de fleste nævner én ting- men nok til ikke at være 100% præcist. Det skal ses som en indikator. 16

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark AALBORG D. 19. januar 2012 Konference mellem de lokale beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedsudvalg og det regionale beskæftigelsesråd Carsten Koch Beskæftigelsesrådet

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

De kommende års udfordringer for FOA

De kommende års udfordringer for FOA De kommende års udfordringer for FOA FOA Bornholm 27. april 2016 Folkelige oprør på vej Eliten på kollisionskurs Førerpositionen er under pres Politikere, eksperter og autoritet taber terræn Folkelige

Læs mere

Mundtlig beretning (vil blive holdt med uddrag fra skriftlige beretning) Generalforsamling 3F Sydfyn, den 10. marts 2012

Mundtlig beretning (vil blive holdt med uddrag fra skriftlige beretning) Generalforsamling 3F Sydfyn, den 10. marts 2012 Mundtlig beretning (vil blive holdt med uddrag fra skriftlige beretning) Generalforsamling 3F Sydfyn, den 10. marts 2012 Sælger ejendom på Ærø pr. den 1. april. 3F Sydfyn sælger vor ejendom i Marstal med

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere