Regeringen må skifte spor!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringen må skifte spor!"

Transkript

1 Regeringen må skifte spor! Opsamling fra folkehøringer, lyttemøder & sociale bevægelser

2 Regeringen må skifte spor Hvilke ideer og krav skal vi have med i tasken til finanslovsforhandlingerne for 2013? For at finde svar på, hvordan regeringen kan trækkes ind på en ny solidarisk kurs, besluttede Enhedslisten at gå i dialog med vælgere, fagforeninger og andre organisationer, og selvfølgelig vores egne medlemmer og lokalafdelinger. I august og september stod mange af Enhedslistens medlemmer bag syv regionale lyttemøder, en folkehøring i knap 30 byer samt en lang række medlemsmøder, der alle har formuleret ideer og krav, Enhedslisten kan arbejde videre med. Desuden blev et stort antal organisationer og bevægelser opfordret til at byde ind med finanslovskrav, de gerne ser Enhedslisten fremlægge i forhandlingerne. Rapporten her opsamler resultaterne af dette arbejde. Det drejer sig om: 1) Folkehøring Enhedslistens lokalafdelinger har været på gaden og taget kontakt til borgere i deres lokalområder for at lytte til forslag og holdninger til politik og til den kommende finanslovsforhandling. Som grundlag for samtalerne havde lokalafdelingerne et spørgeark med spørgsmål om forholdet til regeringen og hvad der skal til for at få regeringen ind på en bedre kurs. Side 3 2) Lyttemøder Repræsentanter for fagforeninger, elev- og studenterbevæger, interesseorganisationer, lejerforeninger og græsrodsnetværk samt enkeltpersoner blev inviteret til møde med Enhedslistens MF ere samt lokale og regionale repræsentanter. Konceptet var, at de inviterede fortæller om deres virkelighed, ideer og krav. Enhedslisten lytter. Forslag og holdninger blev samlet ind. Side 12 3) Krav fra bevægelserne Hen over sommeren sendte Enhedslisten to breve ud til et stort antal organisationer og bevægelser. Dels for at forklare Enhedslistens holdning til skattereformen og den politiske situation i Danmark, dels for at opfordre til at formulere krav til finansloven, som Enhedslisten kan bringe ind i forhandlingerne med regeringen. Side 14 4) Krav fra medlemmerne Mange lokalafdelinger har afholdt medlemsmøder med finanslovsforhandlingerne som tema og har indsendt deres ideer og krav fra møderne. Side 16 2

3 Folkehøring De vigtigste temaer er: Dagpengeforringelser Jobskabelse Skattepolitik I august og september gik lokalafdelinger i Enhedslisten over hele landet på gaden for at spørge folk, hvad de mener om regeringens politik, og hvilke krav og ideer Enhedslisten skal have med i tasken, når vi forhandler finanslov med regeringen. På trods af kort tid til at sætte aktiviteterne i gang har folkehøringen givet et imponerende resultat på 1262 svar fra 29 lokalafdelinger med en udmærket geografisk spredning, lige fra Thy og Guldborgsund til indre Nørrebro og Amager. Folk har svaret skriftligt på spørgsmålet: Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? samt Hvilken forandring ville gøre din egen hverdag bedre?. Svarene på de to spørgsmål er behandlet samlet personer har svaret på disse to spørgsmål. Og selvom mange har svaret i København og omegn, når vi stadig vidt omkring i Danmark. Rapporten her behandler disse skriftlige indsendte svar. Derudover ligger lokalafdelingerne selvfølgelig inde med viden og resultater af de mange samtaler på gader og stræder, som ikke er med her. De røde markører indikerer indsamlingssteder. 3

4 Hovedkonklusion: Massiv skuffelse over regeringen Efterhånden som man læser folks forhåbninger til, hvad Enhedslisten skal gøre overfor regeringen, begynder man at forstå, hvorfor Socialdemokraterne og SF styrtbløder i meningsmålingerne. Her bliver de tørre tal omsat til levende mennesker, der oplever en massiv skuffelse over regeringens førte politik det første år af dens levetid. Sætninger som hold fast i den politik, vi troede de skulle starte med, ret op på den sociale skævvridning, der er sket de sidste 10 år og De Radikale bestemmer for meget! tegner billedet af en stor gruppe mennesker, der er frustrerede over, hvad de opfatter som tillidsbrud. Det er tydeligt, at mange oplever at arbejderpartierne ikke holder de løfter, de stod for før valget. Det er klart, at vi primært har fat i dels de frustrerede centrum-venstre-vælgere, dels Enhedslistens kernevælgere. Det er tydeligt, at en hel del ikke nødvendigvis har været sympatiske overfor Enhedslisten i længere tid det er snarere skuffelsen over regeringen, der skinner igennem. Nogle siger også, at Enhedslisten skal gå mere på kompromis, for at tingene skal lykkes, så dén opfattelse af forholdet mellem regeringen og Enhedslisten er bestemt også tilstede. Desuden er der mere end et par stykker, der mener at kriminelle indvandrere skal ud af landet, eller at selskabsskatterne skal ned. Mennesker med synspunkter milevidt fra Enhedslistens er altså også repræsenteret blandt de adspurgte, om end de er et mindretal det er jo Enhedslisten, der spørger. Hvis vi prøver at opgøre skuffelsen i tal, mener kun cirka 15 % af de adspurgte at regeringen er på rette spor. Hele 80 % af de adspurgte mener det modsatte. Mange siger, de er skuffede over at regeringen ikke fører den politik, den blev valgt på. Et lille mindretal blandt de adspurgte vil sådan set hellere vil have en rigtig blå regering. 5 % er i tvivl om hvorvidt regeringen er på rette spor eller ej. Hvilke konkrete politiske emner taler folk så om, når man spørger dem? Ordskyen viser grafisk, hvilke ord der optræder oftest: De arbejdsløses vilkår toner frem som en massiv bekymring hos de adspurgte rundt om i Danmark. Selv (de fleste af) dem, der mener regeringen er på rette spor, eller at Enhedslisten er for besværlige at forhandle med, er i høj grad optaget af dagpengespørgsmålet. Det næstvigtigste emne er nært relateret, nemlig jobskabelse. Her peger mange på offentlige investeringer som en vej ud af arbejdsløsheden. Skattepolitikken kommer ind på en 3. plads over mest omtalte emner. Den økonomiske politik er dermed det væsentligste emne for de adspurgte. Efter det kommer klimaspørgsmålet samt bekymring over behandlingen af udlændinge og indvandrere. Omsorg for de ældre, psykiske syge, sundhedssystemets tilstand og unges uddannelsesmuligheder er også vigtigt for de adspurgte. 1 De vigtigste temaer Temaerne er præsenteret i prioriteret rækkefølge, baseret på hvor ofte de er blevet nævnt ved folkehøringerne. De tre første temaer fylder ubetinget mest, så tendensen er tydelig. Tema 4-7 går igen i de fleste folkehøringer, men fylder væsentligt mindre end de første tre. 1) Arbejdsløses vilkår Ingen må uforskyldt falde ud af systemet Støtte til arbejdsløse Dagpengeperioden skal sættes op Optjeningsperioden skal forkortes og lempes Jobgaranti før man mister dagpengene Regeringens ansvar at holde de arbejdsløse skadesløse Uddannelse til arbejdsløse 4

5 arbejdsløse. Arbejdsløsheden. Skab flere jobs og forstå, at der er meget få job. Folk skal ikke tvinges til at gå fra hus og hjem, fordi de blir Der er blandt de adspurgte meget stor forståelse for den vanskelige situation, de arbejdsløse står i lige nu. Det optager mange, at de arbejdsløse ikke må lades i stikken. Det er betragtes som helt uacceptabelt at miste sine dagpenge, uden at have mulighed for at få et job. Flere tilkendegiver, at de selv, eller folk de kender, kommer til at miste dagpengene, selvom de gerne ville have et job hvis der var ét. Frustrationen over regeringens holdning på dette punkt er til at tage og føle på. Flere skriver, at man skal tale ordentligt om de arbejdsløse, at man skal forstå, at der er meget få jobs, og regeringen ikke kan tillade sig at skære i dagpengene, uden at der er jobs at få. Der er meget stor bekymring for, at folk ryger ud af systemet, at de tabes på gulvet, eller andre talemåder, som indikerer at folk bliver sat udenfor, dvs. mister muligheden for at føre et værdigt liv. Det står klart, at arbejdsløshed i den nuværende situation af flertallet af de adspurgte ikke betragtes som et individuelt problem, man selv er skyld i. Dovne-Robert-sagen har næppe rykket grundlæggende ved denne gruppes forståelse af arbejdsløse, da det virker som en ret grundlæggende holdning hos mange af de adspurgte. Ord som rimelig, anstændig, ordentlig og solidarisk går igen. Nogle understreger også den meningsløse aktivering som et problem. 25 % af de adspurgte nævner specifikt arbejdsløshed som det vigtigste emne. Selvom det måske ikke virker overvældende, så træder det tydeligt frem når man kigger på materialet, at hver 4. fremhæver det. Tager man det nært beslægtede tema jobskabelse med (man kan argumentere for at de hænger uløseligt sammen), er vi oppe på 39% 2, der ser denne problematik som den absolut vigtigste at fremføre overfor regeringen. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Rimelige vilkår for de arbejdsløse. Sæt dagpengeperioden op. At man ikke ryger ud af dagpengesystemet og står uden forsørgelse. De arbejdsløse skal ikke kastes ud af systemet. Arbejdsløsheden. Skab flere jobs og forstå, at der er meget få jobs. Beholde dagpenge - hvis der er job tager jeg det selvfølgelig. Folk skal ikke tvinges til at gå fra hus og hjem, fordi de blir arbejdsløse. Min mand er arbejdsløs. Ryger ud af systemet omkring 1. jan. Vi skal sælge hus osv. Jobskabelse og forlænget dagpengeperiode - men helst job. 2) Jobskabelse Offentlige investeringer Jobrotation Jobgaranti Unge i arbejde Klimajobs 5

6 Et andet stort emne, som ligger direkte i forlængelse af arbejdsløshedskravet, er at skabe nye jobs. 15 % nævner specifikt jobskabelse, selvom det næppe kan skilles klart fra arbejdsløshedsproblematikken. Der er en klar forventning om, at staten skal spille en rolle i at nedsætte ledigheden, og sikre de arbejdsløse jobs. Ordvalget offentlige investeringer går ofte igen. Det ligger en del på sinde, at der er jobs til de unge. Andre kæder jobskabelsen sammen med grønne klimajobs. Andre kvalificerer ordvalget om offentlige investeringer ved at pege på jobs i børnehaver, hjemmehjælp, folkeskoles og lignende. Der er dermed to hovedgrupper: Dem, synes det er unfair at de arbejdsløse skal have skylden for ikke at kunne finde et job, og dem, der selv er arbejdsløse, og som bestemt ikke oplever det som nemt at finde et job. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? Udvalgte svar: Jobskabelse flere hænder i børnehaver, folkeskole og ældrepleje. Mere gang i arbejdspladser i det offentlige. Lettere at få job jobgaranti. De unge kommer i arbejde. Arbejde til familien! Ikke at skulle løse sociale problemer i hverdagen, fordi der svigtes af regeringen. At arbejde ikke skabes ved lønnedgang. Investeringer i grønne jobs. Da jeg er arbejdsløs, ville jeg sætte pris på at der blev lagt vægt på at skabe flere jobs, da det er meget svært. Ikke de arbejdsløses skyld, skab flere job. Det skal gøres acceptabelt at leve på kontanthjælp uden hjælp fra min mor var jeg gået til. 6

7 Jeg har dårlig ryg, derfor svært ved at passe jobbet som sygeplejerske. Jeg kan ikke få hjælp til uddannelse, da min mand kan forsørge mig. At have et job at vågne op til. 3) Skattepolitik Solidarisk skattepolitik De rige skal bidrage mere Skrappere beskatning af Nordsøolien og multinationale selskaber Det går markant igen, at de højeste indkomster skal beskattes kraftigere. Firmaerne, særligt de multinationale skal bidrage mere. Det virker som om, at folks krisebevidsthed at riget fattes penge hos en stor gruppe adspurgte indebærer ikke nedskæringer, men større beskatning af de rigeste og de store firmaer. At skattepolitikken bør være mere socialt afbalanceret, slår klart igennem. Sænke beskatningen på arbejde går også igen, dog ikke af markant mange, men nok til det bør nævnes. Nogle synes, at momsen på udvalgte madvarer sunde, økologiske bør sættes ned. Det er interessant at meget få direkte nævner skattereformen nogle gør, men færre end man skulle tro. Det er måske en indikator på, at det ikke kun er den traditionelle Enhedslistevælger, vi har fast i her, da en sådan må antages at se skattereformen som et kæmpeproblem. Det er ca. 12 % af de adspurgte, der ser skattepolitik som det væsentligste område for Enhedslisten i forhold til regeringen. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Der skal kræves skat af de rigeste og de store firmaer De små indkomster skal ikke finansiere skattelettelser for dem med højeste indtægter. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, som de selv sagde før valget. Let skat på arbejde, beskat bolig. Pres regeringen til at tage mere fra de velhavende og store firmaer. Socialt afbalanceret skattereform. Lavere skat på arbejde. Mindre temaer 4) Klimapolitik Klima og miljø Grønne klimajobs Offentlig transport Styring af forbrug via beskatning / skattelettelser Det 4. største emne er klima, som ca. 8 % af de adspurgte ser som det vigtigste Enhedslisten skal tage op overfor regeringen. Det er ofte meget overordnede ønsker, hvor de fleste svarer helt overordnet, bedre klima og miljø, eller bare mere miljø. Flere nævner grønne jobs og offentlig transport som vigtig. Nogle mener at man bør fjerne moms og afgifter på økologiske madvarer eller elbiler. Landbruget får også nogle hug. En del ser sammenhængen mellem grøn omstilling og flere jobs som en kombination, Enhedslisten skal fokusere på. 7

8 Det skal gøres acceptabelt at leve på kontanthjælp uden hjælp fra min mor var jeg gået til. Arbejde til familien! Ikke at skulle løse sociale problemer i hverdagen, fordi der svigtes af regeringen. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Klima jobskabelse. Klima og miljø. Grønne investeringer, grønne jobs, kollektiv traffik, BÆREDYGTIGHED skal være overskriften!! Alt landbrug gøres økologisk ved lov senest Momsfri økologi. Klima og miljø skal på dagsordenen igen. PS ingen hetz mod brændeovne. Grøn zone / betalingsring om Kbh. Grøn politik, væk fra regnedrengenes vækstfilosofi. 5) Udlændingepo litik Anstændig og retfærdig udlændingepolitik Asylansøgere ud af lejrene Væk med 24-års reglen Det skal være lettere at få dansk statsborgerskab Ligesom i arbejdsløshedstemaet går ord som rimelig, anstændig og ordentlig igen. De fleste mener helt klart at udlændingepolitikken er urimelig og skal lempes, men der er et mindretal, der er mere optagede af udlændinges pligter de skal bidrage mere, arbejde mere, eller helt smides ud, hvis de misbruger systemet. Tilsammen er det 6 % af de adspurgte der taler om udlændingepolitik, hvor langt de fleste er optagede af at man behandler dem ordentligt. Det udmønter sig i mere konkrete forslag der går igen, så som afskaffelse af 24 års reglen, asylansøgere ud af lejrene, samt det skal være lettere at blive dansk statsborger. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Anstændig og retfærdig udlændingepolitik. Stram op på udlændingepolitikken (ikke på Pia Kjærsgaard-måden ). God politik om integration skal være der. Bedre udlændingepolitik (så blodtrykket falder). Væk med 24 års regel. Stop politisk administration i alle danske myndigheder, især Udlændingestyrelsen, som holder fast i at mit ægteskab er pro forma, selvom de anerkender at min kone og jeg har boet sammen i 1 ½ år. At indvandrere skal tage mere over skulderen og hjælpe. Det er for svært at få statsborgerskab, spørgsmålene til prøven er alt for unødvendige ( Hvor højt er rundetårn ). 8

9 Unge og ældre. Flere ressourcer til ungdomsuddannelse. Bedre folkeskole og børnehaver. Højere folkepension. Rimelige vilkår for de ældre og de unge. Flere praktikpladser. Det sidste tema handler om forholdene for unge og ældre. 6 % taler om unges vilkår, mens 3 % taler om ældres vilkår. Mange er bekymrede for, at de unge ikke kan få job når de er færdige med uddannelsen. Mange synes, at vores børn skal prioriteres højt, og det betyder bedre børnehaver, folkeskoler og generelt uddannelse. Praktikpladser bliver også nævnt nogle gange. Der er en bekymring om de ældres vilkår, hvor især folkepensionens størrelse gerne ses sat op. De ældre skal kunne leve under rimelige vilkår. Nogle siger flere penge til hjemmehjælp, men forslagene er ikke så konkret det handler mest om et ønske om, at de ældre har det godt, og en opfattelse af, at det er lige på kanten, sådan som forholdene er nu. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Flere timer, mindre klasser. Sikkerhed: Hjemmeboende SU. Højere SU. Bedre studieboliger, især i KBH. Gør mere for studerende, praktikpladser og lærerpladser. Flere praktikpladser. Praktik skal ikke være gratis arbejdskraft. Fokus på den næste generation med gode normeringer i institutioner og skoler. Flere penge til børn og unge området. Bedre vilkår for ældre. Højere folkepension. Der skal være tid til de ældre. Rimelige vilkår for en seniortilværelse. 7) Strategi (udenfor prioritering) Træk regeringen til venstre Hold regeringen fast på hvad de lover Drop de Radikale Stå fast på jeres krav Støt mere op om regeringen Vær ansvarlige Hvis man ser bort fra de aktuelle politiske prioriteringer, træder et andet væsentligt tema frem i besvarelserne, nemlig spørgsmålet om den politiske strategi hos Enhedslisten og hos regeringen. Skuffelsen over regeringen er markant i besvarelserne. Enhedslisten skal trække regeringen til venstre, eller i det mindste holde regeringen fast på, hvad den lovede før valget. Nogle fremhæver, at de Radikale bestemmer alt for meget. 9

10 Der er mange, der fæster deres lid til, at Enhedslisten kan holde regeringen fast på, hvad den lover. Hvad det så konkret betyder, kan være svært at tolke ud fra svarene enkelte er meget specifikke og mener, at Enhedslisten skal stå benhårdt fast på sine krav, og/eller på at holde regeringen fast på sin egen politik før valget. Andre virker mere nervøse for, hvor stædig Enhedslisten er. Det centrale spørgsmål er opfattelsen af, hvem der er urimelig i sine krav - regeringen eller Enhedslisten? Her hælder størstedelen af de adspurgte - måske ikke så overraskende - til, at regeringen er urimelig. Hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? - Udvalgte svar: Rød regering altså uden radikale. Træk regeringen til venstre Lytte mere til Enhedslisten (blive mere rød) Lyt til Johanne Stå fast på knæ Hold fast i den politik vi troede de skulle starte med Sig ikke mere end I kan holde At aftaler skal være til venstre for midten, ikke til højre Der mangler idealisme! Ikke arbejde så meget sammen med Margrethe V Jeg er ikke tilfreds med Helle! Enhedslisten skal stå fast! Hold på hjertet Hold fast, Enhedslisten og bøj lidt af J At Enhedslisten bakkede mere op om regeringen Vi skal mod venstre ikke mod højre lige nu er det ét fedt! Hold fast i Ø politik, selvom regeringen vælter At Enhedslisten er ansvarlige Lad vær med at vælte regeringen! 10

11 med De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, som regeringen selv sagde før valget. De små indkomster skal ikke finansiere skattelettelser for dem højeste indtægter. Geografiske og holdningsmæssige forskelle Vi inddelte i første omgang svarene på spørgsmålet hvad er det vigtigste krav, Enhedslisten skal overbevise regeringen om? i, om de adspurgte mente, at regeringen var på rette spor eller ej. Denne inddeling ser ikke ud til at have en stor betydning for folks svar man ser enkelte meget partitro svar fra folk i begge kategorier (altså henholdsvis meget regerings-tro eller meget Enhedsliste-tro), men ellers er der ikke en klar forskel på deres politiske prioriteringer. De geografiske forskelle er, overraskende nok, ikke så udtalte. Dagpengespørgsmålet er det væsentligste spørgsmål alle steder, om det nogle steder fylder mere end andre steder. Der er forskelle mellem de adspurgte på Østerbro og i Thy, men de kommer mere til udtryk i mindre nuancer, der ikke fortjener en omsiggribende behandling her. I de væsentlige politiske prioriteringer, som de adspurgte mener Enhedslisten skal bruge tid på, afdækker dette materiale ikke afgørende geografiske skillelinjer. Dermed ikke sagt at de ikke er der. Hvad er denne rapports begrænsninger? Metodiske forbehold Det er væsentligt at understrege, at der er et par metodiske fejlkilder forbundet med undersøgelsen. Helt åbenlyst, at det er nogle bestemte mennesker, der lader sig interviewe, og de derfor vil tendere mod at være skuffede over regeringen og have sympati for Enhedslisten. Det er dog tydeligt, at de ikke nødvendigvis har været sympatiske overfor Enhedslisten i længere tid det er snarere skuffelsen over regeringen, der skinner igennem. Det er dog tydeligt, at de ikke nødvendigvis har været sympatiske overfor Enhedslisten i længere tid det er snarere skuffelsen over regeringen, der skinner igennem. Et forbehold er, at de adspurgte har fået udleveret et spørgeskema, der var struktureret således at de lukkede ja-nej-spørgsmål blev stillet først. Derefter fik de adspurgte mulighed for at udtrykke deres holdninger i to åbne spørgsmål, hvor de kunne skrive, hvad de ville. Det har haft den uheldige metodiske virkning at de adspurgte i de åbne spørgsmål måske er blevet styret til bestemte formuleringer af deres holdninger. Folk er på de måde måske indirekte blevet styret til at formulere noget, de ikke ellers ville have fundet på. Det er et kompliceret spørgsmål, da det også er væsentligt, hvordan interviewet er foregået, og hvor personligt spørgsmålene opfattes. Hvordan interviewene er foregået har naturligvis været meget forskelligt, og videnskabeligt set er det også et problem. Det er dog langt fra på et niveau, hvor man kan tale om direkte misvisende resultater. Den korte konklusion: Det uheldige er, at de adspurgte til en vis bruger Enhedslistens ord frem for deres egne, og at adspurgte til en vis grad er biased i retning af venstreorienterede holdninger det er ikke overraskende. Et sidste forbehold er, at man ikke kan være sikker på, om eksempelvis det markante dagpengekrav er det, de adspurgte synes er vigtigst, eller om det er det, de synes, at netop Enhedslisten kan bidrage med. Forskellen er væsentlig. Det er ikke sikkert, de er vilde med Enhedslisten, men blot, at dagpengekravet er det, de føler, Enhedslisten kan bidrage med. 11

12 2. LYTTEMØDER De vigtigste temaer er: Arbejdsløses vilkår Skattepolitik Miljø Enhedslisten afholdt i august og september syv lyttemøder rundt om i landet. Møder, hvor en bred vifte af organisationer blev inviteret. For at give en idé om bredden kan nævnes: En lang række fagforeninger Danske Skoleelever Kvinderådet Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Fibromyalgiforeningen Rådet for bæredygtig trafik K10 Flexjob og førtidspension Møderne blev afholdt i København, Hillerød, Silkeborg, Herning, Ringsted, Odense & Aalborg. Møderne blev arrangeret af lokalafdelingerne, og blev udformet meget forskelligt. Fælles for dem alle var dog tilstedeværelsen af et eller flere folketingsmedlemmer samt ønsket om at lytte til mange forskellige organisationer. De mest markante krav, som fremkom på lyttemøderne, var krav om jobskabelse, bedre økonomi for skole- og uddannelsesinstitutionerne og bedre vilkår for kontanthjælpsmodtagere. Dagpengesagen og forringelserne på flexjob og førtidspension er også et markant tema. Forbedringer af den kollektive trafik er ligeledes et gennemgående ønske over hele landet. De vigtiste temaer I modsætning til folkehøringerne og bevægelsernes krav, har lyttemøderne ikke 2-3 store temaer, der dominerer. Det eneste tema der virkelig står ud er igen - arbejdsløses vilkår. Resten er meget spredte. For en komplet liste med et godt overblik henvises til bilag B. 1) Arbejdsløses vilkår De arbejdsløses vilkår fremstår endnu engang helt centralt. Bred enighed om at genoptjeningsperioden skal kortes, samt at løntilskud med videre bør tælle med i genoptjeningen. Derudover krav om at kontanthjælpsreglerne skal lempes. Det gælder ungesatsen, der bør ophæves, kravet om, at man skal bruge sin pensionsopsparing før man er berettiget til kontanthjælp, samt en generelt højere kontanthjælpssats. 2) Skattepolitik Finanssektoren påføres mere kontrol og beskattes mere end tilfældet er i dag. Der bør indføres Tobin-skat, samt store banker bør tvangsopsplittes. 3) Miljø Der bør gøres en stor indsats for vedvarende energikilder og grønne jobs. Pensionskasserne skal støtte grønne investeringer, og bygningsmassen skal klimarenoveres. Slutteligt bør kollektiv transport opprioriteres markant. 12

13 4) Unge og studerende Ligesom responsen fra bevægelserne per står unge og uddannelse frem. Man peger på de samme krav, blandt andet forbedring af skolepraktikken og elevernes/ de studerendes økonomi. Selvom ovenstående er meget kortfattet, står alle lyttemøderne på som afsender, så det må formodes at være vigtigt, om end ukonkret. 5) Andre krav: Boligsituationen, arbejdsmiljø, psykiatrien En række mindre krav fylder en del. Fokus på flexjobs og førtidspension fremstår størst. Der er brug for flere af dem, og lettere adgang til dem, til en højere løn. Andre krav handler om billigere boliger, især for studerende, bedre forhold i psykiatrien, bedre normeringer i daginstitutionerne samt indførsel af individualprincippiet for alle overførselsindkomster, så de ikke afhænger af ægtefællens indkomst. 13

14 3. Bevægelsernes krav De vigtigste temaer er: Arbejdsløses vilkår Unge og uddannelse Arbejdsmiljø) Enhedslisten har i løbet af sommeren via spurgt fagbevægelsen, elev- og studenterorganisationerne om deres bud på emner til finansloven. Rigtig mange organisationer har været glade for henvendelsen og har valgt at svare. Langt de fleste peger på dagpengeforringelserne som det centrale krav for dem. Det er i forlængelse af folkehøringerne, der, som beskrevet i kapitel 1, også ligger danskerne rundt om i landet på sinde. Der er en stor variation i det mandat, som bevægelsernes talspersoner har. Nogle svar kommer fra organisationerne centralt og har været drøftet i udvalg. Andre steder er det lokalformanden, som fortæller om de problemer, de oplever lokalt. Vi har i det følgende taget de svar med, som både ytres lokalt og centralt fra bevægelserne. Vi ser det som en styrke, at både lokale og centrale bevægelseskrav er repræsenteret. Bevægelserne er primært fagforeninger eller faglige organisationer af forskellig art. Det tæller organisationer som: Samlede fagforeninger: Dansk Metal, Danmarks Lærerforening, BUPL, DM Privat, FTF, IDA & PROSA 3F-, LO-, HK-lokalafdelinger Danske Studerendes Fællesråd, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Det bør derfor ikke undre, at arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål dominerer. Der er et markant sammenfald på dagpengeområdet med hensyn til folkehøringen, hvor de faglige organisationer er helt in tune med deres medlemmer/potentielle medlemmer. Præsentation af de væsentligste temaer De væsentligste temaer dækker især dagpengereglerne samt unge og uddannelse. Mange af besvarelserne er meget udførlige og konkrete i forhold til de berørte problemstillinger. Vi har her valgt kun at beskæftige os med de overordnede temaer, på bekostning af nuancerne i kravene. Krav om jobskabelse står ikke som et centralt krav i de faglige organisationers lokalafdelinger. De beskæftiger sig sandsynligvis hovedsageligt med jobmanglens konsekvenser. Til gengæld er jobskabelse et stort krav på vegne af faglige landsorganisationer, såsom Dansk Metal, FTF og Danmarks lærerforening. 1) Arbejdsløses vilkår De arbejdsløses vilkår er helt centrale for de faglige organisationer. Vægtige organisationer som BUPL, FTF og Dansk Metal, samt en række regionale og lokale afdelinger af de faglige organisationer mener at dagpengereformen skal ændres. Der er stor bekymring for den danske arbejdsmarkedsmodels fremtid, hvis der ikke gøres noget ved forringelserne af dagpengene. Forslag til forbedringer går især på: 1. Variabel dagpengeperiode der følger konjunktursving i økonomien 2. Fjerne halveringen af dagpengeperioden, tilbage til 4 års dagpengeret 14

15 3. Genoptjeningsperioden skal lempes 4. Jobgaranti - man skal have tilbudt et job før man kan miste dagpengene Lempelser i genoptjeningsretten går især på at få den tilbage til 26 uger, samt at løntilskudsjob, aktivering og lignende skal tælle med i genoptjeningskravet. Der peges desuden på, at arbejdsløse på dagpenge bør videre- og efteruddannes i perioden. 2) Unge og uddannelse Unge og uddannelse er et stort emne. Spændvidden i uddannelsessystemernes indretning er stort. Derfor er de fleste krav for specifikke til at nævne her. De falder ind under to hovedkrav: 1. Flere praktikpladser 2. Bedre finansiering af uddannelserne. Det sidste krav uddybes ofte som opgør med taxametersystemet (mere grundstøtte) samt generelt flere penge til uddannelsesområdet. 3) Arbejdsmiljø Flere faglige organisationer peger på arbejdsmiljø som et centralt tema. Her tales især om større arbejdsgiveransvar i forbindelse med ulykker / forebyggelse, samt en generelt styrket arbejdsmiljø indsats. Enkelte regionale fagforeningsafdelinger nævner kampen om social dumping i forhold t il østarbejder-problematikken, i form af flere razziaer og strammere lovgivning. 4) Andre krav: Skattefradrag fagforeningskontingenter, grønne jobs, ansvar for arbejdsløse fra kommuner til regioner En lang række fagbevægelser vil gerne have skattefradrag for fagforeningskontingenter sat på dagsordenen, efter det blev fjernet af den tidligere regering. En del ønsker fokus på grønne jobs ved at sætte gang i klimarenovering af offentlige institutioner. Flere af de store faglige organisationer - Danmarks Lærerforening, Dansk Metal, BUPL, DM Privat siger, at de gerne ser ansvaret for arbejdsløse flyttet fra kommunerne til regionerne. 15

16 Medlemmernes krav Enhedslistens medlemmer er kommet til orde via afdelinger, netværk og udvalg. Medlemmerne er blevet bedt om at komme med alle deres ideer store som små. Det betyder at både hele afdelinger såvel som enkeltpersoner har indsendt deres bud på de vigtigste politiske prioriteter. Det betyder i sagens natur, at det er svært at vide, hvor repræsentative, udmeldingerne er. Det følgende vil kun kortfattet behandle de centrale spørgsmål, som er: Dagpenge Jobskabelse Miljø Udlændingepoltik Finanssektoren bør kontrolleres mere Nordsøolien Den klare topscorer er igen dagpengene. Både som krav om generelle forbedringer (dagpengeperiode og genoptjeningsperiode) samt krav om en akut løsning for dem, der står til at falde ud af systemet. Jobskabelse står også højt placeret på ønskelisten. Kravet er, at det offentlige skal gå forrest i at sætte gang i beskæftigelsen. Pengene skal komme fra Nordsøolien, boligbeskatning og de multinationale selskaber, samt ved at tilbagerulle skattelettelserne til de rigeste og beskatte spekulation i finanssektoren. Mange af medlemmernes krav beskrives mere udførligt i folkehøringerne og af bevægelserne, om end medlemmerne er noget skarpere på skattepolitikken, miljøpolitikken og udlændingepolitikken. For uddybende spørgsmål skriv til: 1. En lang række enkeltsager udover disse hovedspørgsmål bliver ikke behandlet, da de ikke omtales af tilstrækkeligt mange. 2. Procentsatsen er vejledende. Hvis man eksempelvis har skrevet jobskabelse og arbejdsløshed er svaret talt med både under arbejdsløshed og under jobskabelse. Dermed kan procentsatsen ikke tolkes stringent som 0,39 * 1030 = 402 adspurgte, da der kan være overlap. Overlappet er dog ikke stort de fleste nævner én ting- men nok til ikke at være 100% præcist. Det skal ses som en indikator. 16

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige.

Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet Danmark hos eksildanskere i Sverige. Undersøgelse af national identitet og tilknytning til hjemlandet hos eksildanskere i. Undersøgelsen er foretaget i perioden efterår 29 - sommer 2 på Ægteskab uden Grænsers hjemmeside. Tak til alle, der

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (6)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (6) August 2012 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (6) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Grafisk samfundsmodel

Grafisk samfundsmodel Grafisk samfundsmodel Dette dokument indeholder en forklaring til de grafiske modeller over kapital og materiel strømme i samfundet som er vist i samfundsmodelgrafik3 Modellerne viser dels hvordan forholdene

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere