CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"

Transkript

1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1

2 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper... s. 7 Værdierne... s. 8 OVERBLIKKET afsluttede... s. 9 MEDARBEJDERE... s. 10 MILJØ... s. 17 LEVERANDØRER... s. 24 SAMFUND... s. 26 OVERBLIKKET ikke-afsluttede... s. 30 Bilag... s. 32

3 FORORD Bygmas lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsregnskabet. Velkommen til Bygmas CSR (Corporate Social Responsibility) Rapport Det er en fornøjelse at byde velkommen til Bygmas CSR-rapport 2014, der som de tidligere år overordnet beskriver Bygmas arbejde med social ansvarlighed. Rapportstrukturen har ikke ændret sig væsentligt, idet rapporten fortsat er opdelt i fire hovedkategorier Medarbejdere, Miljø, Leverandører, Samfund hvor hvert kapitel beskriver de aktuelle CSR-projekter. Vores tilgang til CSR-projekterne har derimod udviklet sig, siden vi i 2009 for første gang rapporterede på CSR. Fra at have rapporteret på mange store og mindre store mere eller mindre forretningsrelaterede CSR-aktiviteter, har vi de sidste par år snævret feltet ind og bevidst valgt at fokusere på de mere langsigtede og strukturerede CSR-indsatser, der udover den samfundsmæssige gevinst samtidig afspejler Bygmas kernekompetencer og strategi. Internt har vi valgt at stille skarpt på Bygmas medarbejdere de næste år. Vi er trådt op i helikopteren og har set på paletten af bl.a. kompetencer, ledelsesstil, kommunikation, relationer, trivsel, kultur, etc. Resultatet er veldefinerede strategiske indsatsområder, som over de næste år skal resultere i endnu mere motiverede, engagerede og glade medarbejdere og et endnu stærkere Bygma i vækst. Eksternt har Bygma et ønske om at være blandt de førende udbydere af bæredygtige materialer. På miljødelen forventes vores indsatser at være rettet især mod markedsføring og salg af mindre energianlæg samt bæredygtigt træ. Uagtet vi fortsat erfarer en uhensigtsmæssig lav efterspørgslen på især det bæredygtige træ, har vi stadig tillid til, at en politisk opbakning vil understøtte vores prioriterede indsatser inden for energirigtige løsninger og bæredygtige materialer. Vi håber, at vores CSR-rapportering giver såvel medarbejderne, potentielle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter et overskueligt indblik i, hvordan Bygma arbejder med social ansvarlighed - og hvilke ambitioner vi som virksomhed har på dagsorden for at være med til at gøre en forskel. Bygma Gruppen A/S Peter H. Christiansen Adm. direktør Side 3

4 HVEM ER VI Den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af trælast- og bygningsartikler til de professionelle håndværkere og private forbrugere. En dynamisk virksomhed med solidt dansk ejerskab hvis historie og erfaring er bygget op omkring et mere end 60 år gammelt fundament - hvis grundlæggende filosofi tager udgangspunkt i godt købmandskab, en redelig handelsmoral samt en visionær tilgang til fremtiden. Tre guldkorn, som Bygmas medarbejdere stadig værner om og arbejder ud fra. En virksomhed repræsenteret af et stærkt team på ca medarbejdere fordelt på godt 100 forretninger i Danmark, Sverige, Island og på Færøerne. En virksomhed med fokus på innovation og bæredygtighed Nytænkende og i konstant bevægelse bl.a. med udgangspunkt i bæredygtige produkter og med en stærk tro på, at vi driver en ansvarlig og dynamisk forretning, der bidrager til den danske vækst. Side 4

5 DEN SUNDE FORRETNING I Bygma fastholder vi ambitionen om til stadighed at være en aktiv medspiller i samfundet, og vi udvikler og arbejder derfor kontinuerligt med CSR. Vi ønsker, at såvel vores medarbejdere som vores kunder skal opleve Bygma som en virksomhed, der tænker miljørigtigt og tager ansvar samtidig med at vi udviser hensyn til vores kernefokus nemlig at drive økonomisk sund forretning. Nøgletal for Bygma Gruppen Antal ansatte Omsætning i DKK mio. Driftsresultat før skat i DKK mio. Side 5

6 BYGMAS CSR DEFINITIONEN I Bygma definerer vi CSR som måden, vi integrerer og arbejder med sociale- miljø- og samfundsmæssige forhold i virksomhedens forretning, ud over hvad der er fastlagt ved lov. At Bygma gør noget for samfundet og i samme proces samtidig forbedrer resultatet på bundlinjen, har vi altid anset for god forretning og sund fornuft. At sige CSR & Bundlinje i én og samme sætning er derfor helt legalt og acceptabelt i Bygma. Den overordnede hensigt og udfordring for Bygma er at få begge dele CSR og bundlinje til at spille sammen i størst muligt omfang. POLITIKKEN Bygma ønsker at være en aktiv medspiller i samfundet, hvor vi skal være med til at udvikle og arbejde med social ansvarlighed. Vores CSR-politik tager derfor et naturligt udgangspunkt i Bygmas værdier og understøttes overordnet af vores øvrige politikker. STRATEGIEN Tilsigter at Vi arbejder med socialt ansvar ud over de lovgivningsmæssige krav for at forbedre forholdene for vores medarbejdere, miljøet samt for samfundet som helhed Vi maksimerer den forretningsmæssige værdi af vores CSR engagement, idet hovedreglen er, at CSR initiativerne skal givet et positivt økonomisk afkast, når de er implementeret Vi overordnet arbejder i overensstemmelse med de 10 grundlæggende principper defineret af UN Global Compact, men fortsat er uafhængige af FN Global Compact (og andre CSR-organisationer) Koncernens politikker omkring arbejdsmiljøområdet og de ansatte fokuserer på et sundt arbejdsmiljø, hvor ulykker og skader forebygges. Vi ønsker en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives motiveres, udvikles og høres, og hvor vi viser hinanden gensidig respekt. Vi ønsker at minimere vores negative påvirkning af miljøet. Internt fokuserer vi derfor på at reducere påvirkningerne med miljøtiltag, der involverer alle medarbejderne, ligesom vi eksternt vil fokusere yderligere på rådgivning og innovation. Endelig ønsker vi at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt modarbejde korruption. Side 6

7 FN GLOBAL COMPACT Bygma er i dag en aktiv medspiller i vores samfund, hvor vi bidrager til at videreudvikle arbejdet med social ansvarlighed. Vi ønsker at fastholde et højt ambitionsniveau, uden at vi går på kompromis med vores troværdighed. Vi fortsætter med at arbejde uafhængigt af FN Global Compact (og andre CSR-organisationer), men tilstræber at efterleve de 10 principper, som Global Compact har defineret således, at vi kan møde de sociale og miljømæssige udfordringer, vi som virksomhed stilles overfor. DE 10 FN GLOBAL COMPACT PRINCIPPER, SOM BYGMA ØNSKER AT UNDERSTØTTE: Menneskerettigheder 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Ikke medvirke til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.* Miljø 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed 9. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Antikorruption 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Side 7

8 FÆLLES VÆRDIER FÆLLES FORVENTNINGER Vores CSR arbejde tager udgangspunkt i følgende seks værdier, som alle spiller sammen og alle er forudsætninger for hinanden: Købmandskab: En aftale er en aftale, og en handel er ikke afsluttet tilfredsstillende medmindre den er til gavn for alle parter og ikke mindst at vi sammen har fundet den løsning, der giver fuld tilfredshed. Troværdighed: En hjørnesten der aldrig er til salg i Bygma. Vi værner derfor om den, og forventer, at vi alle er åbne og ærlige i vores kommunikation med omverden. Troværdighed betyder også, at vi altid gør, hvad vi kan, for at holde hvad vi lover. Nytænkende: Vores omgivelser er dynamiske og i stadig forandring. Det skaber nye muligheder og muligheder for nye løsninger, som vi altid er åbne og positive overfor. Personlig læring: Bygma flytter sig kun, hvis alle udvikler sig og lærer nyt. Det at lære og udvikle sig foregår også gennem nye opgaver, møde med nye mennesker og nye ledelsesog samarbejdsformer. Det kan kun lykkes, hvis vi alle tager ansvar. En ambitiøs leder viser vej og er i konstruktiv dialog med medarbejderne om opgaver og resultater. Personaleledelse: Et positivt, åbent og engageret miljø danner basis for en dynamisk organisation, hvor det er medarbejderne, der er i centrum. Lederen skal motivere, lære fra sig og ikke mindst skabe et tillidsfuldt miljø med frihed under ansvar. Holdspiller: Et stærkt hold kræver sammenhold og det kommer kun, hvis alle er loyale overfor hinanden og overfor Bygma. Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de har viljen til at være en del af holdet, uanset hvilken plads på holdet de indtager. Bygmas værdier: Købmandskab Troværdighed Nytænkende Personlig_læring Personaleledelse Holdspiller Side 8

9 M E D A R B E J D E R E M I L J Ø OVERBLIKKET - AFSLUTTEDE CSR TILTAG Afsluttede indsatser Målsætning Status Medarbejderhåndbog 2010 Implementering af en opdateret og moderne intranetbaseret håndbog PU-samtale 2010 af medarbejderne skal have afsluttet deres PU-samtaler indenfor fastsatte deadline Intern CSR-kommunikation 2011 Styrke den interne CSR-kommunikation Førstehjælpskurus 2011 Tilbyde alle vores medarbejdere et grundkursus i førstehjælp Energirenoveringsuddannelse for 150 medarbejdere dages uddannelsesforløb under overskriften Energirenovering for 150 sælgere HQ i intern all round praktik 2012 Alle HQ-medarbejdere skal på et 2-dages all round praktikbesøg i vores forretninger Elektronisk lønseddel til medarbejderne 2012 Ca medarbejdere overgår til elektronisk lønseddel via e-boks Nej tak til arbejdsulykker 2012 Reducere antallet af arbejdsulykker dokumenteret med valide data Kvalitetsmåling 2013 Forbedre kvaliteten og videreudvikle konceptet baseret på de anonyme besvarelse. Menneskerettigheder og Klimapåvirkning Bilflåden (personbiler) 2010 Reducere CO 2 -udslip med ca. 5 % i 2010 svarende til ca. 24,5 tons CO 2 på bilflåden Elforbrug 2010 Reducere elforbruget med ca. 5 % i 2010 svarende til ca. 184 tons CO 2 Miljøvenlige kampagner 2010 Samarbejde med eksterne leverandører og organisationer omkring miljøvenlige kampagner rettet mod forbrugeren PEFC-certificering 2010 Afslutte PEFC-certificeringen i første halvår 2010 indenfor nåletræ af nordisk oprindelse ISO i Sverige 2010 Afslutte ISO certificeringsprocessen inden udgangen af 2010 for alle vores svenske forretninger De grønne initiativer (kampagner, aviser, nyhedsbreve, m.v.) 2013 Redegørelse for vores samfundsansvar i relation til hhv. menneskerettigheder og klimapåvirkning Affaldssortering 2011 Optimere Bygmas forretninger på affaldssortering for at opnå størrer recyclingeffekt og reduktion i affaldsudgiften 2011 Fortsat skærpe bevidstheden omkring de miljørigtige produkter hos den professionelle såvel som den private forbruger E-fakturering % af vores kontokortkunder skal overgå til elektronisk opkrævning i Målet er på sigt 98 %. Den udvidede elsparekampagne 2011 Reducere vores samlede CO 2 -udledning pr. produceret kilo med 12% i 2014 sammenholdt med Afsluttede indsatser Målsætning Status Nyt avistryk 2011 Igangsætning af avistryk på genbrugspapir til vores semiprofessionelle kunder Energirigtig kørsel (lastbiler) 2011 Gennem kørerigtige kurser gives vores lastbilschauffører gode råd og praktisk træning til gennem forbedret kørsel at reducere CO 2 -udslippet Energiambassadørerne 2011 Sund fornuftkampagne igangsættes via ambassadørerne i samtlige forretninger Lancering af miljøvenligt produkt 2011 Lancering af Protex Regnvandsfaskine, der er et miljøvenligt og genanvendeligt produkt Den elektroniske fremtid 2012 Udsende nyhedsbreve elektronisk til vores professoinelle og private kunder Energitemaer til vores kunder 2012 Fokuserede markedsføring omkring energirigtige tiltag (nybyg og renovering) Telekonferencer 2012 Undersøge muligheden for at investere i videokonferenceudstyr i vores regioner Udskiftning af PC-skærme PC-LCD skærme udskiftes til LED CO 2 -neutral hjemmeside 2013 Tilmelding til CO 2 neutral website i første halvår 2013 Nedlægning af 48 servere 2013 Reducere CO 2 -udslip på gennem nedlægning af 48 servere i Bygma Skrot apparaterne 2013 Tillbyde vores kunder omkostningsfri returnering af skrottede el- og batteridrevne apparater i specifikke containere i Bygma Code of Conduct % af vores aftaleleverandører underskriver Bygmas etiske regelsæt (Code of Conduct) ifm. indgåelse af indkøbsaftaler 2011 Virksomhedsbesøg 2011 Årligt opfølgende virksomhedsbesøg blandt 2-4 af vores aftaleleverandører Affaldshåndtering for vores professoinelle kunder 2011 Vurdere behov blandt vores professionelle kunder for tilkøb af simpelt affaldshånteringskoncept. Markedsføre dette, hvis konceptet vurderes positivt Gamle Mursten 2013 Indgå leverandøraftale med Gamle Mursten mhp. markedsføring og salg af gamle mursten til gavn for bæredygtige byggeløsninger Elevuddannelser 2010 Øge fokus og indsats på den unge generation Integrationsprojekt i samarbejde med offentlig aktør 2011 Samarbejde med kommuner om aktiveringsprojekt for lokalt socialt udsatte Nyt image 2013 I samarbejde med DI vende det støvede image, som byggebranchen har i dag især blandt unge, til en attraktiv og moderne arbejdsplads Bygma Fonden 2013 Donationer til humanitære organisationer M I L J Ø L E V E R A N D Ø R S A M F U N D Akutjob 2013 Bakke op omkring DI s aftale og tage vores del af ansvaret med Aktion Akutjob Side 9

10 MEDARBEJDERE

11 MEDARBEJDERE - MÅL ( ) NEJ TAK TIL ARBEJDSULYKKER ( ) Bygma har i mange år arbejdet med APV (arbejdspladsvurdering) og forebyggelse af arbejdsulykker ud over hvad der er fastlagt ved lov. Vi ønsker at påvise og dokumentere, at vi er i stand til at reducere antallet af arbejdsulykker med en forventning om en betragtelig reduktion grundet vores intensiverede tiltag på det fysiske APV-område. Mål: Reducere antallet af anmeldte arbejdsulykker (EASY) på 20 % i 2012 samt reducere antallet yderligere i 2013 og Status: I løbet af 2014 har der været gennemført en fast møderække med alle arbejdsmiljørepræsentanter i Bygma Danmark, hvilket bl.a. har resulteret i vidensdeling, udveksling af best/worst cases og gen-erelt en betydelig erfaringsudveksling forretninger og kollegaer imellem. Derudover har vi fokus på nærved-ulykker, hvor et stigende antal registrerede nærved-ulykker (4/10) samt et faldende antal anmeldte arbejdsulykker i samme periode dokumenterer, at vores forebyggende arbejde bærer frugt. Vi har fået klarlagt dataindsamlingerne, der viser en markant reduktion af anmeldte arbejdsulykker (EASY) i 2014 sammenlignet med svarende til en reduktion af anmeldte arbejdsulykker på 39 %, jf. bilag 1. Vi har nået vores målsætning, men arbejdet med at forebygge og dermed fortsat reducere antallet af arbejdsulykker er en kontinuerlig proces, der kører i Bygma. Arbejdsmiljømøderne fortsætter de næste år, hvor vi bl.a. sætter fokus på og handlingsplaner for fire nye relevante temaer. Endvidere indføres der proces for alle nyansatte medarbejdere (herunder intro til Bygmas arbejdsmiljøregler på første arbejdsdag), der tilbydes førstehjælpskurser til nyansatte samt opdateringskurser for øvrige medarbejdere. Projektet er gennemført, og vi har nået vores målsætning. Side 11

12 TALENTLEDELSE & UDVIKLING ( ) I Bygma har vi mange talenter på mange niveauer dygtige ledere og medarbejdere, der kender vores værdier og har været med til at skabe resultater. Bygmas opgave er at sikre, at alle medarbejdere med ambitioner og potentiale udfordres, da vi tror på, at udfordrede medarbejdere giver tilfredse medarbejdere og bedre resultater for forretningen. Opgaven er også at sikre, at der hele tiden er en intern pulje af medarbejdere, der er kvalificerede til at søge lederstillinger og måske en dag kan sætte sig i en af vores direktørstole. Første skridt i processen var at finde ud af, hvem der har ambitionerne og potentialet til at stige i graderne. Mål: Dygtige ledere giver motiverede medarbejdere. Udløberen af talentledelse er derfor, at vores ledelse i koncernen gennemgår et Management uddannelsesforløb fra Dermed giver vi det øverste ledelsesniveau et løft med en kompetencegivende lederuddannelse, der ikke bare motiverer den enkelte leder og dennes medarbejdere men der skabes også et fælles ledelsesfundament og sprog, som skaber synergier og giver mening for alle i organisationen. Status: I de tre første kvartaler af 2014 gennemførte topledelsen i Bygma et Top Management uddannelsesforløb med to afsluttende eksamener. I 3. kvartal tog vi hul på et tilsvarende Management uddannelsesforløb for alle vores danske direktører og filialchefer. Uddannelsesforløbet tager lederne igennem fem modulers intensiv ledelsesteori, praktisk træning samt afsluttende eksaminer. I alt deltager 72 ledere i uddannelsesforløbet, der afsluttes i 2. kvartal Projektet kører efter planen. Ledelsen i Bygma på uddannelse Side 12

13 TALENTLEDELSE & UDVIKLING ( ) forts. Mål: Udvalgte mellemledere, med ambitioner om at bevæge sig højere op i organisationen, deltager i en international kompetencegivende talentuddannelse, der gennem 6 intensive og ambitiøse moduler opkvalificerer dem til at komme i betragtning til stillinger på et højere ledelsesmæssigt niveau i Bygma. Status: I 2. kvartal 2014 startede 11 udvalgte mellemledere i en international kompetencegivende talentuddannelse med 6 moduler, der afsluttes med to eksaminer primo Projektet kører efter planen. Mål: Et talentudvekslingsprogram mellem Danmark og Sverige blev implementeret i Målet er todelt: 1) De udvekslingsstuderende bliver dygtigere og kommer hjem med nye idéer og input til tiltag, der lokalt kan skabe mere arbejdsglæde og bedre resultater, og 2) De udvekslingsstuderende køres i stilling til at kunne søge lederstilling i Bygma. Status: To medarbejdere har i 2014 gennemført et udviklingsophold på hver tre måneder i hhv. Sverige og DK. Projektet kører. Mål: Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner, der bl.a. åbner mulighed for mentorordninger, nye og tungere ansvarsområder, tilbud om ekstra uddannelse, m.v. Også her er målet at opkvalificere medarbejdere til på sigt at kunne søge lederstilling i Bygma. Status: I 2014 fortsatte indsatsen med individuelle udviklingsplaner for 14 udvalgte medarbejdere. En håndfuld af de 14 udvalgte medarbejdere sidder i dag i en lederfunktion, øvrige har fået ny jobfunktion eller større ansvar i nuværende funktion. Projektet kører efter planen. HR-direktør byder velkommen Side 13

14 KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSE ( ) I henhold til årsregnskabslovens 99 b (2013) skal Bygma redegøre for status for det opstillede måltal for at øge andel af det underrepræsenterede køn Bestyrelsen Hensigten med indsatsen er at skabe et grundlag for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Bygmas bestyrelse, dog under hensyntagen til den branche, vi befinder os i. Mål: I 2014 udgjorde den kønsmæssige fordeling af koncernens bestyrelsesmedlemmer (antal 5) mænd og 0 % kvinder. Med henblik på at få en mere mangfoldig og fagligt nuanceret bestyrelse er det bestyrelsens målsætning at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen tilstræber, at andelen af kvindelige medlemmer skal udgøre 20 % senest ved udgangen af Status: Den akutelle andel af kvinder udgør 0 %, idet der ikke har været udskiftninger i bestyrelsen det seneste år. Direktionen har igangsat en søgeproces, der bl.a. analyserer markedet for relevante eksterne kvindelige kandidater, ligesom der søges i egne og eksterne netværk. Det er generelt og til hver en tid afgørende, at kandidaten har de rette kompetencer, uanset køn. CITAT - Soulaima Gourani, blogger, Twitter, Hvem vi ansætter: et amerikansk symfoniorkester har også måttet sande, at de har været ramt af konservativ forældet tankegang, når det kom til rekruttering. I forsøg har det vist sig, at hvis de rekrutterede uden at kunne se musikerne, men kun ved at lytte til deres musik, så fik man de dygtigste. Konsekvensen var, at man gik fra at være flest mænd, til at det næsten udlignede sig til 50/50. Øvrige ledelsesniveauer Hensigten med indsatsen er at skabe et grundlag for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Bygmas Øvrige ledelse, dog under hensyntagen til den branche, vi befinder os i; Bygma befinder sig i en mandsdominerende branche, hvilket øger udfordringen i forholdet til at skabe en ligelig fordeling mellem kønnene, også på koncernens Øvrige ledelsesniveauer. Mål: Det er koncernens målsætning at øge andelen af kvindelige ledere på Øvrige ledelsesniveauer med minimum 5 % p.a. Målet skal nås bl.a. ved at gennemføre individuelle karriereplaner, udarbejde personalepolitik der fremmer lige karrieremuligheder for begge køn, sikre ensartede rekrutteringsmuligheder for begge køn, herunder især rekruttering af talentfulde, kvindelige elever. Status: Andelen af kvindelige ledere på Øvrige ledelsesniveauer er steget 10 % i 2014, dog baseret på et lavt udgangspunkt. Vores indsatser med at øge andelen af kvindelige ledere fortsætter med en forventning om, at andelen af det underrepræsenterede køn på Øvrige ledelsesniveauer i Bygma vil vise en svag stigning de næste år. Det er generelt og til hver en tid afgørende, at kandidaterne har de rette kompetencer, uanset køn. Side 14

15 DEN INTERNE CSR-FORANKRING ( ) Det kræver en løbende, struktureret og engageret indsats at forankre CSR internt. Projektet blev initieret i 2012, hvor Bygma bl.a. gennemførte intensive CSR-kampagner i organisationen for at få CSR i øjenhøjde hos medarbejderne. Den interne CSR-branding har ikke været et fokuseret indsatsområde de sidste par år, men vi er meget opmærksomme på, at der skal sættes kræfter ind på dette område, så vi igen får involveret medarbejderne og synliggjort arbejdet med CSR i Bygma. Mål: Vi ønsker fortsat at øge medarbejderinvolveringen og ejerforholdet via motiverende og inspirerende CSR-initiativer gennem vores CSR-ambassadører, intranet, medarbejderblad, instore TV, kampagner & konkurrencer m.fl. Status: En detaljeret og formaliseret aktivitets- og ressourceplan er under udarbejdelse. Når planen er gennemgået og godkendt af direktionen, kan de definerede CSR-aktiviteter initieres. Bygma har rapporteret på CSR siden 2009 Side 15

16 MEDARBEJDERE - NYE MÅL TRIVSELSUNDERSØGELSE ( ) Ultimo 2014 gennemførte Bygma i samarbejde med det eksterne konsulenthus ENOVA - en medarbejdertrivselsundersøgelse, hvor alle medarbejdere i Bygma Danmark blev inviteret til at deltage. Vi opnåede en rekordhøj svarprocent på 88 - en af de højeste i vores egen og andre brancher og betragtede os derfor godt rustet til målrettet at kunne sætte ind, der hvor effekten er størst både på corporate niveau og lokalt på forretningsniveau. På corporate niveau var der to overordnede fokusområder i trivselsundersøgelsen, hvor Bygma slog positivt igennem, nemlig på arbejdsglæde, hvor Bygma ligger på index 73 sammenlignet med Det Danske Arbejdsmarkeds index 69 samt på Loyalitet, hvor Bygma ligger på index 81 sammenlignet med Det Danske Arbejdsmarkeds index 73. Mål & indsatser Trivselsundersøgelsen viste samtidig, at der i Bygma er et betydeligt behov for at forbedre medarbejdernes oplevelse af 1) det interne omdømme (udtrykt ved stolthed over at være ansat i Bygma) og 2) den interne Kommunikation to parametre, som direktionen har besluttet overordnet at fokusere på og videreudvikle de næste år. Resultatet af indsatserne forventer vi bl.a. vil fremgå af en ny trivselsmåling. Begge områder planlægges som et delprojekt under Bygmas nye strategiske indsatsområde: Employer Branding. 88 % Bygmas trivselsundersøgelse gav en rekordhøj svarprocent Side 16

17 MEDARBEJDERE MILJØ LEVERANDØRER SAMFUND MILJØ Side 17

18 MILJØ - MÅL DEN UDVIDEDE ELSPAREKAMPAGNE ( ) Bygma gennemførte i 2011 et energiscreeningsprojekt i samtlige Bygma forretninger i Danmark. I et samarbejde med DONG s energikonsulenter fik vi påvist, hvor og hvordan vi i Bygma kunne optimere vores energiforbrug på især el og varme. Det resulterede i en større energioptimering i virksomheden herunder bl.a. indkøb og installering af energivenlige, moderne armaturer, installering af skumringstændere og bevægelsessensorer, udskiftning af varmeanlæg, m.v. Opfølgning på energiscreening forventes at finde sted ultimo Mål: Målsætningen er, at vores samlede CO 2 -udledning pr. produceret kilo iht. mål 2011 skal være reduceret med 12 % i 2014 sammenholdt med forbruget i Status: Bygma reducerede sit CO 2 -forbrug med 13,91 % i 2014 ift. forbruget i Projektet er således gennemført, og vi har nået vores målsætning, jf. bilag 2. Vores indsats med at reducere og følge resultatet af vores CO 2 -udslip fortsætter, idet vi betragter det som en løbende proces. FRA DIESEL TIL EL-DREVNE TRUCKS ( ) Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vores mange indsatser og investeringer på elområdet har resulteret i en markant CO 2 -reduktion (jf. ovenfor). Også set i lyset af, at vi i samme periode ( ) har vurderet det både miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt at udskifte vores dieseltrucks med eldrevne trucks. Eldrevne trucks har, til forskel for dieseltrucks, en række miljøvenlige gevinster, bl.a. har de en markant bedre energieffektivitet og færre vedligeholdelseskrævende komponenter. En ikke helt uvæsentlig sidegevinst er også, at eldrevne trucks støjer markant mindre end dieseldrevne trucks. En dieseltruck afgiver ca. 77 db(a), en eldrevet truck blot db(a). For hver 3 db(a) støjen forøges, er der tale om en fordobling af støjniveauet. Udskiftningen gavner således ikke blot miljøet men også medarbejderne, idet såvel støj som dieselos reduceres betragteligt. I årene 2013 og 2014 har vi udskiftet ca. 40 dieseltrucks med eldrevne trucks svarende til en samlet reduktion på 220 tons CO 2, i.e. 110 tons pr. år. Udskiftning af de resterende dieseltrucks er en løbende proces over de næste år. NEDLÆGNING AF 48 SERVERE ( ) I 2013 indførte vi et nyt datanet til vores forretninger, hvilket betød et behov for kun én centralt placeret server i stedet for 48 decentralt placerede servere. Mål: Nedlægge 48 servere svarende til en årlig CO 2 -reduktion på kwh. Status: I 2013 blev 30 servere nedlagt, svarende til en reduktion på ca kwh.de resterende 18 servere blev nedlagt ila 2014, og de i alt 48 servere er nu erstattet med én centralt placeret server, svarende til en CO 2 -redution på ca kwh. Projektet er gennemført, og vi har nået vores målsætning. Side 18

19 PILOTPROJEKT: AFFALDSSORTERING OG HÅNDTERING ( ) Pilotprojektet - der kører i samarbejde med serviceleverandøren af affalds- og genanvendelsesløsninger Miljølogistik A/S Milo - startede ultimo 2011 og omfattede ved udgangen af 2014 følgende individuelle Bygma forretninger: Roskilde, Hillerød, Helsingør, Amager, Kongelunden, Viby Sjælland, Næstved samt Hjørring. Mål: Hensigten med pilotprojektet er at vurdere potentialet for optimering på affaldssortering i Bygma for bl.a. at vurdere, om der kan opnås en større recyclingseffekt og samtidig opnås en reduktion i affaldsudgiften. Status: Over en treårig periode ( ) har vi indsamlet data baseret på input fra de i alt otte Bygma forretninger, med hver sine behov. Af disse data fremgår det, at mængden af affald, som sendes til genanvendelse, øges alene ved tilpasning af bestykning samt ved at benytte flere mindre containere og big bag på opsamlingssteder placeret forskellige steder i forretningen. Jo mere affald der sendes til genanvendelse, jo mindre CO 2 sendes ud via forbrænding. Den samlede mængde affald håndteret af Mi-Lo udgorde i 2014 for de 8 forretninger ca. 737 ton, jf bilag 3; heraf sendes 289 tons til genanvendelse, svarende til 39,3 %. For 2013 udgjorde affald sendt til genanvendelse 34,9 %. Mængden af affald sendt til deponi og forbrænding er faldet med 2 % for hver fraktion. Gruppen har ultimo 2014 evalueret resultatet af pilotprojektet og konkluderet, at Bygmas forretninger kører med en fornuftig affaldshåndtering, og der vurderes derfor ingen umiddelbare besparelser at hente ved en ændring i set-up et hverken økonomisk eller CO 2 -mæssigt. Projektgruppen vil løbende følge samtlige Bygma forretningers affaldssorterings- og -håndteringsløsninger. Såfremt gruppen konstaterer besparelsesmuligheder (økonomisk og/ eller CO 2 ) i en enkelt forretning, tager gruppen direkte kontakt til den ansvarlige leder med henblik på at etablere den bedst mulige løsning, enten via ny leverandør eller ved ændring af bestykning hos den eksisterende leverandør. Projektrapportering afsluttes hermed. Side 19

20 PILOTPROJEKT KLIMAVENLIG ADFÆRD ( ) Ledende eksperter inden for CO 2 -udledning har beregnet, at individer og firmaer i de vestlige lande kan sænke deres udledning af CO 2 med ca % ved at foretage mindre ændringer i hverdagen og i virksomhedens organisation og dermed spare samfundet for anselige mængder CO 2 -udledning. I 2013 inviterede CO2-Guide (www.co2-guide.dk) Bygma til at indgå i videreudvikling af en digital web- og mobilplatform, der skal motivere medarbejderne til positive adfærdsændringer, så virksomhedens og medarbejdernes energiforbrug og CO 2 - udledning reduceres. Mål: Deltage i videreudvikling af en digital web-og mobilplatform, der skal resultere i reduktion af energiforbrug og CO 2 -udledning. Status: CO2-Guide fremsendte ultimo 2013 ansøgning til Markedsmodningsfonden, der medio 2014 vendte tilbage med et afslag. Bygma er fortsat i dialog med CO2-Guide omkring alternative indfaldsvinkler og samarbejdsmuligheder. Projektrapportering afsluttes indtil videre. VIDSTE DU AT... CO 2 udledningen fra klodens samlede landbrug svarer til CO 2 udledningen fra alle klodens industrivirksomheder tilsammen VIDSTE DU AT... Ved at skifte tre almindelige 60 W pærer med sparepærer så sparer du miljøet for 100 KG CO 2 om året Side 20

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014 COOP Ansvarlighedsrapport 2014 coop på vej / Indhold Indhold 1 Indledning 3 2 Organisationsledelse 6 3 Menneskerettigheder 7 4 Arbejdsforhold 11 5 Miljø og klima 14 6 God forretningsskik 17 7 Forbrugerforhold

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere