CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"

Transkript

1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1

2 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper... s. 7 Værdierne... s. 8 OVERBLIKKET afsluttede... s. 9 MEDARBEJDERE... s. 10 MILJØ... s. 17 LEVERANDØRER... s. 24 SAMFUND... s. 26 OVERBLIKKET ikke-afsluttede... s. 30 Bilag... s. 32

3 FORORD Bygmas lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsregnskabet. Velkommen til Bygmas CSR (Corporate Social Responsibility) Rapport Det er en fornøjelse at byde velkommen til Bygmas CSR-rapport 2014, der som de tidligere år overordnet beskriver Bygmas arbejde med social ansvarlighed. Rapportstrukturen har ikke ændret sig væsentligt, idet rapporten fortsat er opdelt i fire hovedkategorier Medarbejdere, Miljø, Leverandører, Samfund hvor hvert kapitel beskriver de aktuelle CSR-projekter. Vores tilgang til CSR-projekterne har derimod udviklet sig, siden vi i 2009 for første gang rapporterede på CSR. Fra at have rapporteret på mange store og mindre store mere eller mindre forretningsrelaterede CSR-aktiviteter, har vi de sidste par år snævret feltet ind og bevidst valgt at fokusere på de mere langsigtede og strukturerede CSR-indsatser, der udover den samfundsmæssige gevinst samtidig afspejler Bygmas kernekompetencer og strategi. Internt har vi valgt at stille skarpt på Bygmas medarbejdere de næste år. Vi er trådt op i helikopteren og har set på paletten af bl.a. kompetencer, ledelsesstil, kommunikation, relationer, trivsel, kultur, etc. Resultatet er veldefinerede strategiske indsatsområder, som over de næste år skal resultere i endnu mere motiverede, engagerede og glade medarbejdere og et endnu stærkere Bygma i vækst. Eksternt har Bygma et ønske om at være blandt de førende udbydere af bæredygtige materialer. På miljødelen forventes vores indsatser at være rettet især mod markedsføring og salg af mindre energianlæg samt bæredygtigt træ. Uagtet vi fortsat erfarer en uhensigtsmæssig lav efterspørgslen på især det bæredygtige træ, har vi stadig tillid til, at en politisk opbakning vil understøtte vores prioriterede indsatser inden for energirigtige løsninger og bæredygtige materialer. Vi håber, at vores CSR-rapportering giver såvel medarbejderne, potentielle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter et overskueligt indblik i, hvordan Bygma arbejder med social ansvarlighed - og hvilke ambitioner vi som virksomhed har på dagsorden for at være med til at gøre en forskel. Bygma Gruppen A/S Peter H. Christiansen Adm. direktør Side 3

4 HVEM ER VI Den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af trælast- og bygningsartikler til de professionelle håndværkere og private forbrugere. En dynamisk virksomhed med solidt dansk ejerskab hvis historie og erfaring er bygget op omkring et mere end 60 år gammelt fundament - hvis grundlæggende filosofi tager udgangspunkt i godt købmandskab, en redelig handelsmoral samt en visionær tilgang til fremtiden. Tre guldkorn, som Bygmas medarbejdere stadig værner om og arbejder ud fra. En virksomhed repræsenteret af et stærkt team på ca medarbejdere fordelt på godt 100 forretninger i Danmark, Sverige, Island og på Færøerne. En virksomhed med fokus på innovation og bæredygtighed Nytænkende og i konstant bevægelse bl.a. med udgangspunkt i bæredygtige produkter og med en stærk tro på, at vi driver en ansvarlig og dynamisk forretning, der bidrager til den danske vækst. Side 4

5 DEN SUNDE FORRETNING I Bygma fastholder vi ambitionen om til stadighed at være en aktiv medspiller i samfundet, og vi udvikler og arbejder derfor kontinuerligt med CSR. Vi ønsker, at såvel vores medarbejdere som vores kunder skal opleve Bygma som en virksomhed, der tænker miljørigtigt og tager ansvar samtidig med at vi udviser hensyn til vores kernefokus nemlig at drive økonomisk sund forretning. Nøgletal for Bygma Gruppen Antal ansatte Omsætning i DKK mio. Driftsresultat før skat i DKK mio. Side 5

6 BYGMAS CSR DEFINITIONEN I Bygma definerer vi CSR som måden, vi integrerer og arbejder med sociale- miljø- og samfundsmæssige forhold i virksomhedens forretning, ud over hvad der er fastlagt ved lov. At Bygma gør noget for samfundet og i samme proces samtidig forbedrer resultatet på bundlinjen, har vi altid anset for god forretning og sund fornuft. At sige CSR & Bundlinje i én og samme sætning er derfor helt legalt og acceptabelt i Bygma. Den overordnede hensigt og udfordring for Bygma er at få begge dele CSR og bundlinje til at spille sammen i størst muligt omfang. POLITIKKEN Bygma ønsker at være en aktiv medspiller i samfundet, hvor vi skal være med til at udvikle og arbejde med social ansvarlighed. Vores CSR-politik tager derfor et naturligt udgangspunkt i Bygmas værdier og understøttes overordnet af vores øvrige politikker. STRATEGIEN Tilsigter at Vi arbejder med socialt ansvar ud over de lovgivningsmæssige krav for at forbedre forholdene for vores medarbejdere, miljøet samt for samfundet som helhed Vi maksimerer den forretningsmæssige værdi af vores CSR engagement, idet hovedreglen er, at CSR initiativerne skal givet et positivt økonomisk afkast, når de er implementeret Vi overordnet arbejder i overensstemmelse med de 10 grundlæggende principper defineret af UN Global Compact, men fortsat er uafhængige af FN Global Compact (og andre CSR-organisationer) Koncernens politikker omkring arbejdsmiljøområdet og de ansatte fokuserer på et sundt arbejdsmiljø, hvor ulykker og skader forebygges. Vi ønsker en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives motiveres, udvikles og høres, og hvor vi viser hinanden gensidig respekt. Vi ønsker at minimere vores negative påvirkning af miljøet. Internt fokuserer vi derfor på at reducere påvirkningerne med miljøtiltag, der involverer alle medarbejderne, ligesom vi eksternt vil fokusere yderligere på rådgivning og innovation. Endelig ønsker vi at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt modarbejde korruption. Side 6

7 FN GLOBAL COMPACT Bygma er i dag en aktiv medspiller i vores samfund, hvor vi bidrager til at videreudvikle arbejdet med social ansvarlighed. Vi ønsker at fastholde et højt ambitionsniveau, uden at vi går på kompromis med vores troværdighed. Vi fortsætter med at arbejde uafhængigt af FN Global Compact (og andre CSR-organisationer), men tilstræber at efterleve de 10 principper, som Global Compact har defineret således, at vi kan møde de sociale og miljømæssige udfordringer, vi som virksomhed stilles overfor. DE 10 FN GLOBAL COMPACT PRINCIPPER, SOM BYGMA ØNSKER AT UNDERSTØTTE: Menneskerettigheder 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Ikke medvirke til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.* Miljø 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed 9. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Antikorruption 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Side 7

8 FÆLLES VÆRDIER FÆLLES FORVENTNINGER Vores CSR arbejde tager udgangspunkt i følgende seks værdier, som alle spiller sammen og alle er forudsætninger for hinanden: Købmandskab: En aftale er en aftale, og en handel er ikke afsluttet tilfredsstillende medmindre den er til gavn for alle parter og ikke mindst at vi sammen har fundet den løsning, der giver fuld tilfredshed. Troværdighed: En hjørnesten der aldrig er til salg i Bygma. Vi værner derfor om den, og forventer, at vi alle er åbne og ærlige i vores kommunikation med omverden. Troværdighed betyder også, at vi altid gør, hvad vi kan, for at holde hvad vi lover. Nytænkende: Vores omgivelser er dynamiske og i stadig forandring. Det skaber nye muligheder og muligheder for nye løsninger, som vi altid er åbne og positive overfor. Personlig læring: Bygma flytter sig kun, hvis alle udvikler sig og lærer nyt. Det at lære og udvikle sig foregår også gennem nye opgaver, møde med nye mennesker og nye ledelsesog samarbejdsformer. Det kan kun lykkes, hvis vi alle tager ansvar. En ambitiøs leder viser vej og er i konstruktiv dialog med medarbejderne om opgaver og resultater. Personaleledelse: Et positivt, åbent og engageret miljø danner basis for en dynamisk organisation, hvor det er medarbejderne, der er i centrum. Lederen skal motivere, lære fra sig og ikke mindst skabe et tillidsfuldt miljø med frihed under ansvar. Holdspiller: Et stærkt hold kræver sammenhold og det kommer kun, hvis alle er loyale overfor hinanden og overfor Bygma. Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de har viljen til at være en del af holdet, uanset hvilken plads på holdet de indtager. Bygmas værdier: Købmandskab Troværdighed Nytænkende Personlig_læring Personaleledelse Holdspiller Side 8

9 M E D A R B E J D E R E M I L J Ø OVERBLIKKET - AFSLUTTEDE CSR TILTAG Afsluttede indsatser Målsætning Status Medarbejderhåndbog 2010 Implementering af en opdateret og moderne intranetbaseret håndbog PU-samtale 2010 af medarbejderne skal have afsluttet deres PU-samtaler indenfor fastsatte deadline Intern CSR-kommunikation 2011 Styrke den interne CSR-kommunikation Førstehjælpskurus 2011 Tilbyde alle vores medarbejdere et grundkursus i førstehjælp Energirenoveringsuddannelse for 150 medarbejdere dages uddannelsesforløb under overskriften Energirenovering for 150 sælgere HQ i intern all round praktik 2012 Alle HQ-medarbejdere skal på et 2-dages all round praktikbesøg i vores forretninger Elektronisk lønseddel til medarbejderne 2012 Ca medarbejdere overgår til elektronisk lønseddel via e-boks Nej tak til arbejdsulykker 2012 Reducere antallet af arbejdsulykker dokumenteret med valide data Kvalitetsmåling 2013 Forbedre kvaliteten og videreudvikle konceptet baseret på de anonyme besvarelse. Menneskerettigheder og Klimapåvirkning Bilflåden (personbiler) 2010 Reducere CO 2 -udslip med ca. 5 % i 2010 svarende til ca. 24,5 tons CO 2 på bilflåden Elforbrug 2010 Reducere elforbruget med ca. 5 % i 2010 svarende til ca. 184 tons CO 2 Miljøvenlige kampagner 2010 Samarbejde med eksterne leverandører og organisationer omkring miljøvenlige kampagner rettet mod forbrugeren PEFC-certificering 2010 Afslutte PEFC-certificeringen i første halvår 2010 indenfor nåletræ af nordisk oprindelse ISO i Sverige 2010 Afslutte ISO certificeringsprocessen inden udgangen af 2010 for alle vores svenske forretninger De grønne initiativer (kampagner, aviser, nyhedsbreve, m.v.) 2013 Redegørelse for vores samfundsansvar i relation til hhv. menneskerettigheder og klimapåvirkning Affaldssortering 2011 Optimere Bygmas forretninger på affaldssortering for at opnå størrer recyclingeffekt og reduktion i affaldsudgiften 2011 Fortsat skærpe bevidstheden omkring de miljørigtige produkter hos den professionelle såvel som den private forbruger E-fakturering % af vores kontokortkunder skal overgå til elektronisk opkrævning i Målet er på sigt 98 %. Den udvidede elsparekampagne 2011 Reducere vores samlede CO 2 -udledning pr. produceret kilo med 12% i 2014 sammenholdt med Afsluttede indsatser Målsætning Status Nyt avistryk 2011 Igangsætning af avistryk på genbrugspapir til vores semiprofessionelle kunder Energirigtig kørsel (lastbiler) 2011 Gennem kørerigtige kurser gives vores lastbilschauffører gode råd og praktisk træning til gennem forbedret kørsel at reducere CO 2 -udslippet Energiambassadørerne 2011 Sund fornuftkampagne igangsættes via ambassadørerne i samtlige forretninger Lancering af miljøvenligt produkt 2011 Lancering af Protex Regnvandsfaskine, der er et miljøvenligt og genanvendeligt produkt Den elektroniske fremtid 2012 Udsende nyhedsbreve elektronisk til vores professoinelle og private kunder Energitemaer til vores kunder 2012 Fokuserede markedsføring omkring energirigtige tiltag (nybyg og renovering) Telekonferencer 2012 Undersøge muligheden for at investere i videokonferenceudstyr i vores regioner Udskiftning af PC-skærme PC-LCD skærme udskiftes til LED CO 2 -neutral hjemmeside 2013 Tilmelding til CO 2 neutral website i første halvår 2013 Nedlægning af 48 servere 2013 Reducere CO 2 -udslip på gennem nedlægning af 48 servere i Bygma Skrot apparaterne 2013 Tillbyde vores kunder omkostningsfri returnering af skrottede el- og batteridrevne apparater i specifikke containere i Bygma Code of Conduct % af vores aftaleleverandører underskriver Bygmas etiske regelsæt (Code of Conduct) ifm. indgåelse af indkøbsaftaler 2011 Virksomhedsbesøg 2011 Årligt opfølgende virksomhedsbesøg blandt 2-4 af vores aftaleleverandører Affaldshåndtering for vores professoinelle kunder 2011 Vurdere behov blandt vores professionelle kunder for tilkøb af simpelt affaldshånteringskoncept. Markedsføre dette, hvis konceptet vurderes positivt Gamle Mursten 2013 Indgå leverandøraftale med Gamle Mursten mhp. markedsføring og salg af gamle mursten til gavn for bæredygtige byggeløsninger Elevuddannelser 2010 Øge fokus og indsats på den unge generation Integrationsprojekt i samarbejde med offentlig aktør 2011 Samarbejde med kommuner om aktiveringsprojekt for lokalt socialt udsatte Nyt image 2013 I samarbejde med DI vende det støvede image, som byggebranchen har i dag især blandt unge, til en attraktiv og moderne arbejdsplads Bygma Fonden 2013 Donationer til humanitære organisationer M I L J Ø L E V E R A N D Ø R S A M F U N D Akutjob 2013 Bakke op omkring DI s aftale og tage vores del af ansvaret med Aktion Akutjob Side 9

10 MEDARBEJDERE

11 MEDARBEJDERE - MÅL ( ) NEJ TAK TIL ARBEJDSULYKKER ( ) Bygma har i mange år arbejdet med APV (arbejdspladsvurdering) og forebyggelse af arbejdsulykker ud over hvad der er fastlagt ved lov. Vi ønsker at påvise og dokumentere, at vi er i stand til at reducere antallet af arbejdsulykker med en forventning om en betragtelig reduktion grundet vores intensiverede tiltag på det fysiske APV-område. Mål: Reducere antallet af anmeldte arbejdsulykker (EASY) på 20 % i 2012 samt reducere antallet yderligere i 2013 og Status: I løbet af 2014 har der været gennemført en fast møderække med alle arbejdsmiljørepræsentanter i Bygma Danmark, hvilket bl.a. har resulteret i vidensdeling, udveksling af best/worst cases og gen-erelt en betydelig erfaringsudveksling forretninger og kollegaer imellem. Derudover har vi fokus på nærved-ulykker, hvor et stigende antal registrerede nærved-ulykker (4/10) samt et faldende antal anmeldte arbejdsulykker i samme periode dokumenterer, at vores forebyggende arbejde bærer frugt. Vi har fået klarlagt dataindsamlingerne, der viser en markant reduktion af anmeldte arbejdsulykker (EASY) i 2014 sammenlignet med svarende til en reduktion af anmeldte arbejdsulykker på 39 %, jf. bilag 1. Vi har nået vores målsætning, men arbejdet med at forebygge og dermed fortsat reducere antallet af arbejdsulykker er en kontinuerlig proces, der kører i Bygma. Arbejdsmiljømøderne fortsætter de næste år, hvor vi bl.a. sætter fokus på og handlingsplaner for fire nye relevante temaer. Endvidere indføres der proces for alle nyansatte medarbejdere (herunder intro til Bygmas arbejdsmiljøregler på første arbejdsdag), der tilbydes førstehjælpskurser til nyansatte samt opdateringskurser for øvrige medarbejdere. Projektet er gennemført, og vi har nået vores målsætning. Side 11

12 TALENTLEDELSE & UDVIKLING ( ) I Bygma har vi mange talenter på mange niveauer dygtige ledere og medarbejdere, der kender vores værdier og har været med til at skabe resultater. Bygmas opgave er at sikre, at alle medarbejdere med ambitioner og potentiale udfordres, da vi tror på, at udfordrede medarbejdere giver tilfredse medarbejdere og bedre resultater for forretningen. Opgaven er også at sikre, at der hele tiden er en intern pulje af medarbejdere, der er kvalificerede til at søge lederstillinger og måske en dag kan sætte sig i en af vores direktørstole. Første skridt i processen var at finde ud af, hvem der har ambitionerne og potentialet til at stige i graderne. Mål: Dygtige ledere giver motiverede medarbejdere. Udløberen af talentledelse er derfor, at vores ledelse i koncernen gennemgår et Management uddannelsesforløb fra Dermed giver vi det øverste ledelsesniveau et løft med en kompetencegivende lederuddannelse, der ikke bare motiverer den enkelte leder og dennes medarbejdere men der skabes også et fælles ledelsesfundament og sprog, som skaber synergier og giver mening for alle i organisationen. Status: I de tre første kvartaler af 2014 gennemførte topledelsen i Bygma et Top Management uddannelsesforløb med to afsluttende eksamener. I 3. kvartal tog vi hul på et tilsvarende Management uddannelsesforløb for alle vores danske direktører og filialchefer. Uddannelsesforløbet tager lederne igennem fem modulers intensiv ledelsesteori, praktisk træning samt afsluttende eksaminer. I alt deltager 72 ledere i uddannelsesforløbet, der afsluttes i 2. kvartal Projektet kører efter planen. Ledelsen i Bygma på uddannelse Side 12

13 TALENTLEDELSE & UDVIKLING ( ) forts. Mål: Udvalgte mellemledere, med ambitioner om at bevæge sig højere op i organisationen, deltager i en international kompetencegivende talentuddannelse, der gennem 6 intensive og ambitiøse moduler opkvalificerer dem til at komme i betragtning til stillinger på et højere ledelsesmæssigt niveau i Bygma. Status: I 2. kvartal 2014 startede 11 udvalgte mellemledere i en international kompetencegivende talentuddannelse med 6 moduler, der afsluttes med to eksaminer primo Projektet kører efter planen. Mål: Et talentudvekslingsprogram mellem Danmark og Sverige blev implementeret i Målet er todelt: 1) De udvekslingsstuderende bliver dygtigere og kommer hjem med nye idéer og input til tiltag, der lokalt kan skabe mere arbejdsglæde og bedre resultater, og 2) De udvekslingsstuderende køres i stilling til at kunne søge lederstilling i Bygma. Status: To medarbejdere har i 2014 gennemført et udviklingsophold på hver tre måneder i hhv. Sverige og DK. Projektet kører. Mål: Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner, der bl.a. åbner mulighed for mentorordninger, nye og tungere ansvarsområder, tilbud om ekstra uddannelse, m.v. Også her er målet at opkvalificere medarbejdere til på sigt at kunne søge lederstilling i Bygma. Status: I 2014 fortsatte indsatsen med individuelle udviklingsplaner for 14 udvalgte medarbejdere. En håndfuld af de 14 udvalgte medarbejdere sidder i dag i en lederfunktion, øvrige har fået ny jobfunktion eller større ansvar i nuværende funktion. Projektet kører efter planen. HR-direktør byder velkommen Side 13

14 KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSE ( ) I henhold til årsregnskabslovens 99 b (2013) skal Bygma redegøre for status for det opstillede måltal for at øge andel af det underrepræsenterede køn Bestyrelsen Hensigten med indsatsen er at skabe et grundlag for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Bygmas bestyrelse, dog under hensyntagen til den branche, vi befinder os i. Mål: I 2014 udgjorde den kønsmæssige fordeling af koncernens bestyrelsesmedlemmer (antal 5) mænd og 0 % kvinder. Med henblik på at få en mere mangfoldig og fagligt nuanceret bestyrelse er det bestyrelsens målsætning at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen tilstræber, at andelen af kvindelige medlemmer skal udgøre 20 % senest ved udgangen af Status: Den akutelle andel af kvinder udgør 0 %, idet der ikke har været udskiftninger i bestyrelsen det seneste år. Direktionen har igangsat en søgeproces, der bl.a. analyserer markedet for relevante eksterne kvindelige kandidater, ligesom der søges i egne og eksterne netværk. Det er generelt og til hver en tid afgørende, at kandidaten har de rette kompetencer, uanset køn. CITAT - Soulaima Gourani, blogger, Twitter, Hvem vi ansætter: et amerikansk symfoniorkester har også måttet sande, at de har været ramt af konservativ forældet tankegang, når det kom til rekruttering. I forsøg har det vist sig, at hvis de rekrutterede uden at kunne se musikerne, men kun ved at lytte til deres musik, så fik man de dygtigste. Konsekvensen var, at man gik fra at være flest mænd, til at det næsten udlignede sig til 50/50. Øvrige ledelsesniveauer Hensigten med indsatsen er at skabe et grundlag for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Bygmas Øvrige ledelse, dog under hensyntagen til den branche, vi befinder os i; Bygma befinder sig i en mandsdominerende branche, hvilket øger udfordringen i forholdet til at skabe en ligelig fordeling mellem kønnene, også på koncernens Øvrige ledelsesniveauer. Mål: Det er koncernens målsætning at øge andelen af kvindelige ledere på Øvrige ledelsesniveauer med minimum 5 % p.a. Målet skal nås bl.a. ved at gennemføre individuelle karriereplaner, udarbejde personalepolitik der fremmer lige karrieremuligheder for begge køn, sikre ensartede rekrutteringsmuligheder for begge køn, herunder især rekruttering af talentfulde, kvindelige elever. Status: Andelen af kvindelige ledere på Øvrige ledelsesniveauer er steget 10 % i 2014, dog baseret på et lavt udgangspunkt. Vores indsatser med at øge andelen af kvindelige ledere fortsætter med en forventning om, at andelen af det underrepræsenterede køn på Øvrige ledelsesniveauer i Bygma vil vise en svag stigning de næste år. Det er generelt og til hver en tid afgørende, at kandidaterne har de rette kompetencer, uanset køn. Side 14

15 DEN INTERNE CSR-FORANKRING ( ) Det kræver en løbende, struktureret og engageret indsats at forankre CSR internt. Projektet blev initieret i 2012, hvor Bygma bl.a. gennemførte intensive CSR-kampagner i organisationen for at få CSR i øjenhøjde hos medarbejderne. Den interne CSR-branding har ikke været et fokuseret indsatsområde de sidste par år, men vi er meget opmærksomme på, at der skal sættes kræfter ind på dette område, så vi igen får involveret medarbejderne og synliggjort arbejdet med CSR i Bygma. Mål: Vi ønsker fortsat at øge medarbejderinvolveringen og ejerforholdet via motiverende og inspirerende CSR-initiativer gennem vores CSR-ambassadører, intranet, medarbejderblad, instore TV, kampagner & konkurrencer m.fl. Status: En detaljeret og formaliseret aktivitets- og ressourceplan er under udarbejdelse. Når planen er gennemgået og godkendt af direktionen, kan de definerede CSR-aktiviteter initieres. Bygma har rapporteret på CSR siden 2009 Side 15

16 MEDARBEJDERE - NYE MÅL TRIVSELSUNDERSØGELSE ( ) Ultimo 2014 gennemførte Bygma i samarbejde med det eksterne konsulenthus ENOVA - en medarbejdertrivselsundersøgelse, hvor alle medarbejdere i Bygma Danmark blev inviteret til at deltage. Vi opnåede en rekordhøj svarprocent på 88 - en af de højeste i vores egen og andre brancher og betragtede os derfor godt rustet til målrettet at kunne sætte ind, der hvor effekten er størst både på corporate niveau og lokalt på forretningsniveau. På corporate niveau var der to overordnede fokusområder i trivselsundersøgelsen, hvor Bygma slog positivt igennem, nemlig på arbejdsglæde, hvor Bygma ligger på index 73 sammenlignet med Det Danske Arbejdsmarkeds index 69 samt på Loyalitet, hvor Bygma ligger på index 81 sammenlignet med Det Danske Arbejdsmarkeds index 73. Mål & indsatser Trivselsundersøgelsen viste samtidig, at der i Bygma er et betydeligt behov for at forbedre medarbejdernes oplevelse af 1) det interne omdømme (udtrykt ved stolthed over at være ansat i Bygma) og 2) den interne Kommunikation to parametre, som direktionen har besluttet overordnet at fokusere på og videreudvikle de næste år. Resultatet af indsatserne forventer vi bl.a. vil fremgå af en ny trivselsmåling. Begge områder planlægges som et delprojekt under Bygmas nye strategiske indsatsområde: Employer Branding. 88 % Bygmas trivselsundersøgelse gav en rekordhøj svarprocent Side 16

17 MEDARBEJDERE MILJØ LEVERANDØRER SAMFUND MILJØ Side 17

18 MILJØ - MÅL DEN UDVIDEDE ELSPAREKAMPAGNE ( ) Bygma gennemførte i 2011 et energiscreeningsprojekt i samtlige Bygma forretninger i Danmark. I et samarbejde med DONG s energikonsulenter fik vi påvist, hvor og hvordan vi i Bygma kunne optimere vores energiforbrug på især el og varme. Det resulterede i en større energioptimering i virksomheden herunder bl.a. indkøb og installering af energivenlige, moderne armaturer, installering af skumringstændere og bevægelsessensorer, udskiftning af varmeanlæg, m.v. Opfølgning på energiscreening forventes at finde sted ultimo Mål: Målsætningen er, at vores samlede CO 2 -udledning pr. produceret kilo iht. mål 2011 skal være reduceret med 12 % i 2014 sammenholdt med forbruget i Status: Bygma reducerede sit CO 2 -forbrug med 13,91 % i 2014 ift. forbruget i Projektet er således gennemført, og vi har nået vores målsætning, jf. bilag 2. Vores indsats med at reducere og følge resultatet af vores CO 2 -udslip fortsætter, idet vi betragter det som en løbende proces. FRA DIESEL TIL EL-DREVNE TRUCKS ( ) Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vores mange indsatser og investeringer på elområdet har resulteret i en markant CO 2 -reduktion (jf. ovenfor). Også set i lyset af, at vi i samme periode ( ) har vurderet det både miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt at udskifte vores dieseltrucks med eldrevne trucks. Eldrevne trucks har, til forskel for dieseltrucks, en række miljøvenlige gevinster, bl.a. har de en markant bedre energieffektivitet og færre vedligeholdelseskrævende komponenter. En ikke helt uvæsentlig sidegevinst er også, at eldrevne trucks støjer markant mindre end dieseldrevne trucks. En dieseltruck afgiver ca. 77 db(a), en eldrevet truck blot db(a). For hver 3 db(a) støjen forøges, er der tale om en fordobling af støjniveauet. Udskiftningen gavner således ikke blot miljøet men også medarbejderne, idet såvel støj som dieselos reduceres betragteligt. I årene 2013 og 2014 har vi udskiftet ca. 40 dieseltrucks med eldrevne trucks svarende til en samlet reduktion på 220 tons CO 2, i.e. 110 tons pr. år. Udskiftning af de resterende dieseltrucks er en løbende proces over de næste år. NEDLÆGNING AF 48 SERVERE ( ) I 2013 indførte vi et nyt datanet til vores forretninger, hvilket betød et behov for kun én centralt placeret server i stedet for 48 decentralt placerede servere. Mål: Nedlægge 48 servere svarende til en årlig CO 2 -reduktion på kwh. Status: I 2013 blev 30 servere nedlagt, svarende til en reduktion på ca kwh.de resterende 18 servere blev nedlagt ila 2014, og de i alt 48 servere er nu erstattet med én centralt placeret server, svarende til en CO 2 -redution på ca kwh. Projektet er gennemført, og vi har nået vores målsætning. Side 18

19 PILOTPROJEKT: AFFALDSSORTERING OG HÅNDTERING ( ) Pilotprojektet - der kører i samarbejde med serviceleverandøren af affalds- og genanvendelsesløsninger Miljølogistik A/S Milo - startede ultimo 2011 og omfattede ved udgangen af 2014 følgende individuelle Bygma forretninger: Roskilde, Hillerød, Helsingør, Amager, Kongelunden, Viby Sjælland, Næstved samt Hjørring. Mål: Hensigten med pilotprojektet er at vurdere potentialet for optimering på affaldssortering i Bygma for bl.a. at vurdere, om der kan opnås en større recyclingseffekt og samtidig opnås en reduktion i affaldsudgiften. Status: Over en treårig periode ( ) har vi indsamlet data baseret på input fra de i alt otte Bygma forretninger, med hver sine behov. Af disse data fremgår det, at mængden af affald, som sendes til genanvendelse, øges alene ved tilpasning af bestykning samt ved at benytte flere mindre containere og big bag på opsamlingssteder placeret forskellige steder i forretningen. Jo mere affald der sendes til genanvendelse, jo mindre CO 2 sendes ud via forbrænding. Den samlede mængde affald håndteret af Mi-Lo udgorde i 2014 for de 8 forretninger ca. 737 ton, jf bilag 3; heraf sendes 289 tons til genanvendelse, svarende til 39,3 %. For 2013 udgjorde affald sendt til genanvendelse 34,9 %. Mængden af affald sendt til deponi og forbrænding er faldet med 2 % for hver fraktion. Gruppen har ultimo 2014 evalueret resultatet af pilotprojektet og konkluderet, at Bygmas forretninger kører med en fornuftig affaldshåndtering, og der vurderes derfor ingen umiddelbare besparelser at hente ved en ændring i set-up et hverken økonomisk eller CO 2 -mæssigt. Projektgruppen vil løbende følge samtlige Bygma forretningers affaldssorterings- og -håndteringsløsninger. Såfremt gruppen konstaterer besparelsesmuligheder (økonomisk og/ eller CO 2 ) i en enkelt forretning, tager gruppen direkte kontakt til den ansvarlige leder med henblik på at etablere den bedst mulige løsning, enten via ny leverandør eller ved ændring af bestykning hos den eksisterende leverandør. Projektrapportering afsluttes hermed. Side 19

20 PILOTPROJEKT KLIMAVENLIG ADFÆRD ( ) Ledende eksperter inden for CO 2 -udledning har beregnet, at individer og firmaer i de vestlige lande kan sænke deres udledning af CO 2 med ca % ved at foretage mindre ændringer i hverdagen og i virksomhedens organisation og dermed spare samfundet for anselige mængder CO 2 -udledning. I 2013 inviterede CO2-Guide (www.co2-guide.dk) Bygma til at indgå i videreudvikling af en digital web- og mobilplatform, der skal motivere medarbejderne til positive adfærdsændringer, så virksomhedens og medarbejdernes energiforbrug og CO 2 - udledning reduceres. Mål: Deltage i videreudvikling af en digital web-og mobilplatform, der skal resultere i reduktion af energiforbrug og CO 2 -udledning. Status: CO2-Guide fremsendte ultimo 2013 ansøgning til Markedsmodningsfonden, der medio 2014 vendte tilbage med et afslag. Bygma er fortsat i dialog med CO2-Guide omkring alternative indfaldsvinkler og samarbejdsmuligheder. Projektrapportering afsluttes indtil videre. VIDSTE DU AT... CO 2 udledningen fra klodens samlede landbrug svarer til CO 2 udledningen fra alle klodens industrivirksomheder tilsammen VIDSTE DU AT... Ved at skifte tre almindelige 60 W pærer med sparepærer så sparer du miljøet for 100 KG CO 2 om året Side 20

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere