CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"

Transkript

1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1

2 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper... s. 7 Værdierne... s. 8 OVERBLIKKET afsluttede... s. 9 MEDARBEJDERE... s. 10 MILJØ... s. 17 LEVERANDØRER... s. 24 SAMFUND... s. 26 OVERBLIKKET ikke-afsluttede... s. 30 Bilag... s. 32

3 FORORD Bygmas lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsregnskabet. Velkommen til Bygmas CSR (Corporate Social Responsibility) Rapport Det er en fornøjelse at byde velkommen til Bygmas CSR-rapport 2014, der som de tidligere år overordnet beskriver Bygmas arbejde med social ansvarlighed. Rapportstrukturen har ikke ændret sig væsentligt, idet rapporten fortsat er opdelt i fire hovedkategorier Medarbejdere, Miljø, Leverandører, Samfund hvor hvert kapitel beskriver de aktuelle CSR-projekter. Vores tilgang til CSR-projekterne har derimod udviklet sig, siden vi i 2009 for første gang rapporterede på CSR. Fra at have rapporteret på mange store og mindre store mere eller mindre forretningsrelaterede CSR-aktiviteter, har vi de sidste par år snævret feltet ind og bevidst valgt at fokusere på de mere langsigtede og strukturerede CSR-indsatser, der udover den samfundsmæssige gevinst samtidig afspejler Bygmas kernekompetencer og strategi. Internt har vi valgt at stille skarpt på Bygmas medarbejdere de næste år. Vi er trådt op i helikopteren og har set på paletten af bl.a. kompetencer, ledelsesstil, kommunikation, relationer, trivsel, kultur, etc. Resultatet er veldefinerede strategiske indsatsområder, som over de næste år skal resultere i endnu mere motiverede, engagerede og glade medarbejdere og et endnu stærkere Bygma i vækst. Eksternt har Bygma et ønske om at være blandt de førende udbydere af bæredygtige materialer. På miljødelen forventes vores indsatser at være rettet især mod markedsføring og salg af mindre energianlæg samt bæredygtigt træ. Uagtet vi fortsat erfarer en uhensigtsmæssig lav efterspørgslen på især det bæredygtige træ, har vi stadig tillid til, at en politisk opbakning vil understøtte vores prioriterede indsatser inden for energirigtige løsninger og bæredygtige materialer. Vi håber, at vores CSR-rapportering giver såvel medarbejderne, potentielle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter et overskueligt indblik i, hvordan Bygma arbejder med social ansvarlighed - og hvilke ambitioner vi som virksomhed har på dagsorden for at være med til at gøre en forskel. Bygma Gruppen A/S Peter H. Christiansen Adm. direktør Side 3

4 HVEM ER VI Den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af trælast- og bygningsartikler til de professionelle håndværkere og private forbrugere. En dynamisk virksomhed med solidt dansk ejerskab hvis historie og erfaring er bygget op omkring et mere end 60 år gammelt fundament - hvis grundlæggende filosofi tager udgangspunkt i godt købmandskab, en redelig handelsmoral samt en visionær tilgang til fremtiden. Tre guldkorn, som Bygmas medarbejdere stadig værner om og arbejder ud fra. En virksomhed repræsenteret af et stærkt team på ca medarbejdere fordelt på godt 100 forretninger i Danmark, Sverige, Island og på Færøerne. En virksomhed med fokus på innovation og bæredygtighed Nytænkende og i konstant bevægelse bl.a. med udgangspunkt i bæredygtige produkter og med en stærk tro på, at vi driver en ansvarlig og dynamisk forretning, der bidrager til den danske vækst. Side 4

5 DEN SUNDE FORRETNING I Bygma fastholder vi ambitionen om til stadighed at være en aktiv medspiller i samfundet, og vi udvikler og arbejder derfor kontinuerligt med CSR. Vi ønsker, at såvel vores medarbejdere som vores kunder skal opleve Bygma som en virksomhed, der tænker miljørigtigt og tager ansvar samtidig med at vi udviser hensyn til vores kernefokus nemlig at drive økonomisk sund forretning. Nøgletal for Bygma Gruppen Antal ansatte Omsætning i DKK mio. Driftsresultat før skat i DKK mio. Side 5

6 BYGMAS CSR DEFINITIONEN I Bygma definerer vi CSR som måden, vi integrerer og arbejder med sociale- miljø- og samfundsmæssige forhold i virksomhedens forretning, ud over hvad der er fastlagt ved lov. At Bygma gør noget for samfundet og i samme proces samtidig forbedrer resultatet på bundlinjen, har vi altid anset for god forretning og sund fornuft. At sige CSR & Bundlinje i én og samme sætning er derfor helt legalt og acceptabelt i Bygma. Den overordnede hensigt og udfordring for Bygma er at få begge dele CSR og bundlinje til at spille sammen i størst muligt omfang. POLITIKKEN Bygma ønsker at være en aktiv medspiller i samfundet, hvor vi skal være med til at udvikle og arbejde med social ansvarlighed. Vores CSR-politik tager derfor et naturligt udgangspunkt i Bygmas værdier og understøttes overordnet af vores øvrige politikker. STRATEGIEN Tilsigter at Vi arbejder med socialt ansvar ud over de lovgivningsmæssige krav for at forbedre forholdene for vores medarbejdere, miljøet samt for samfundet som helhed Vi maksimerer den forretningsmæssige værdi af vores CSR engagement, idet hovedreglen er, at CSR initiativerne skal givet et positivt økonomisk afkast, når de er implementeret Vi overordnet arbejder i overensstemmelse med de 10 grundlæggende principper defineret af UN Global Compact, men fortsat er uafhængige af FN Global Compact (og andre CSR-organisationer) Koncernens politikker omkring arbejdsmiljøområdet og de ansatte fokuserer på et sundt arbejdsmiljø, hvor ulykker og skader forebygges. Vi ønsker en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives motiveres, udvikles og høres, og hvor vi viser hinanden gensidig respekt. Vi ønsker at minimere vores negative påvirkning af miljøet. Internt fokuserer vi derfor på at reducere påvirkningerne med miljøtiltag, der involverer alle medarbejderne, ligesom vi eksternt vil fokusere yderligere på rådgivning og innovation. Endelig ønsker vi at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt modarbejde korruption. Side 6

7 FN GLOBAL COMPACT Bygma er i dag en aktiv medspiller i vores samfund, hvor vi bidrager til at videreudvikle arbejdet med social ansvarlighed. Vi ønsker at fastholde et højt ambitionsniveau, uden at vi går på kompromis med vores troværdighed. Vi fortsætter med at arbejde uafhængigt af FN Global Compact (og andre CSR-organisationer), men tilstræber at efterleve de 10 principper, som Global Compact har defineret således, at vi kan møde de sociale og miljømæssige udfordringer, vi som virksomhed stilles overfor. DE 10 FN GLOBAL COMPACT PRINCIPPER, SOM BYGMA ØNSKER AT UNDERSTØTTE: Menneskerettigheder 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Ikke medvirke til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.* Miljø 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed 9. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Antikorruption 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Side 7

8 FÆLLES VÆRDIER FÆLLES FORVENTNINGER Vores CSR arbejde tager udgangspunkt i følgende seks værdier, som alle spiller sammen og alle er forudsætninger for hinanden: Købmandskab: En aftale er en aftale, og en handel er ikke afsluttet tilfredsstillende medmindre den er til gavn for alle parter og ikke mindst at vi sammen har fundet den løsning, der giver fuld tilfredshed. Troværdighed: En hjørnesten der aldrig er til salg i Bygma. Vi værner derfor om den, og forventer, at vi alle er åbne og ærlige i vores kommunikation med omverden. Troværdighed betyder også, at vi altid gør, hvad vi kan, for at holde hvad vi lover. Nytænkende: Vores omgivelser er dynamiske og i stadig forandring. Det skaber nye muligheder og muligheder for nye løsninger, som vi altid er åbne og positive overfor. Personlig læring: Bygma flytter sig kun, hvis alle udvikler sig og lærer nyt. Det at lære og udvikle sig foregår også gennem nye opgaver, møde med nye mennesker og nye ledelsesog samarbejdsformer. Det kan kun lykkes, hvis vi alle tager ansvar. En ambitiøs leder viser vej og er i konstruktiv dialog med medarbejderne om opgaver og resultater. Personaleledelse: Et positivt, åbent og engageret miljø danner basis for en dynamisk organisation, hvor det er medarbejderne, der er i centrum. Lederen skal motivere, lære fra sig og ikke mindst skabe et tillidsfuldt miljø med frihed under ansvar. Holdspiller: Et stærkt hold kræver sammenhold og det kommer kun, hvis alle er loyale overfor hinanden og overfor Bygma. Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de har viljen til at være en del af holdet, uanset hvilken plads på holdet de indtager. Bygmas værdier: Købmandskab Troværdighed Nytænkende Personlig_læring Personaleledelse Holdspiller Side 8

9 M E D A R B E J D E R E M I L J Ø OVERBLIKKET - AFSLUTTEDE CSR TILTAG Afsluttede indsatser Målsætning Status Medarbejderhåndbog 2010 Implementering af en opdateret og moderne intranetbaseret håndbog PU-samtale 2010 af medarbejderne skal have afsluttet deres PU-samtaler indenfor fastsatte deadline Intern CSR-kommunikation 2011 Styrke den interne CSR-kommunikation Førstehjælpskurus 2011 Tilbyde alle vores medarbejdere et grundkursus i førstehjælp Energirenoveringsuddannelse for 150 medarbejdere dages uddannelsesforløb under overskriften Energirenovering for 150 sælgere HQ i intern all round praktik 2012 Alle HQ-medarbejdere skal på et 2-dages all round praktikbesøg i vores forretninger Elektronisk lønseddel til medarbejderne 2012 Ca medarbejdere overgår til elektronisk lønseddel via e-boks Nej tak til arbejdsulykker 2012 Reducere antallet af arbejdsulykker dokumenteret med valide data Kvalitetsmåling 2013 Forbedre kvaliteten og videreudvikle konceptet baseret på de anonyme besvarelse. Menneskerettigheder og Klimapåvirkning Bilflåden (personbiler) 2010 Reducere CO 2 -udslip med ca. 5 % i 2010 svarende til ca. 24,5 tons CO 2 på bilflåden Elforbrug 2010 Reducere elforbruget med ca. 5 % i 2010 svarende til ca. 184 tons CO 2 Miljøvenlige kampagner 2010 Samarbejde med eksterne leverandører og organisationer omkring miljøvenlige kampagner rettet mod forbrugeren PEFC-certificering 2010 Afslutte PEFC-certificeringen i første halvår 2010 indenfor nåletræ af nordisk oprindelse ISO i Sverige 2010 Afslutte ISO certificeringsprocessen inden udgangen af 2010 for alle vores svenske forretninger De grønne initiativer (kampagner, aviser, nyhedsbreve, m.v.) 2013 Redegørelse for vores samfundsansvar i relation til hhv. menneskerettigheder og klimapåvirkning Affaldssortering 2011 Optimere Bygmas forretninger på affaldssortering for at opnå størrer recyclingeffekt og reduktion i affaldsudgiften 2011 Fortsat skærpe bevidstheden omkring de miljørigtige produkter hos den professionelle såvel som den private forbruger E-fakturering % af vores kontokortkunder skal overgå til elektronisk opkrævning i Målet er på sigt 98 %. Den udvidede elsparekampagne 2011 Reducere vores samlede CO 2 -udledning pr. produceret kilo med 12% i 2014 sammenholdt med Afsluttede indsatser Målsætning Status Nyt avistryk 2011 Igangsætning af avistryk på genbrugspapir til vores semiprofessionelle kunder Energirigtig kørsel (lastbiler) 2011 Gennem kørerigtige kurser gives vores lastbilschauffører gode råd og praktisk træning til gennem forbedret kørsel at reducere CO 2 -udslippet Energiambassadørerne 2011 Sund fornuftkampagne igangsættes via ambassadørerne i samtlige forretninger Lancering af miljøvenligt produkt 2011 Lancering af Protex Regnvandsfaskine, der er et miljøvenligt og genanvendeligt produkt Den elektroniske fremtid 2012 Udsende nyhedsbreve elektronisk til vores professoinelle og private kunder Energitemaer til vores kunder 2012 Fokuserede markedsføring omkring energirigtige tiltag (nybyg og renovering) Telekonferencer 2012 Undersøge muligheden for at investere i videokonferenceudstyr i vores regioner Udskiftning af PC-skærme PC-LCD skærme udskiftes til LED CO 2 -neutral hjemmeside 2013 Tilmelding til CO 2 neutral website i første halvår 2013 Nedlægning af 48 servere 2013 Reducere CO 2 -udslip på gennem nedlægning af 48 servere i Bygma Skrot apparaterne 2013 Tillbyde vores kunder omkostningsfri returnering af skrottede el- og batteridrevne apparater i specifikke containere i Bygma Code of Conduct % af vores aftaleleverandører underskriver Bygmas etiske regelsæt (Code of Conduct) ifm. indgåelse af indkøbsaftaler 2011 Virksomhedsbesøg 2011 Årligt opfølgende virksomhedsbesøg blandt 2-4 af vores aftaleleverandører Affaldshåndtering for vores professoinelle kunder 2011 Vurdere behov blandt vores professionelle kunder for tilkøb af simpelt affaldshånteringskoncept. Markedsføre dette, hvis konceptet vurderes positivt Gamle Mursten 2013 Indgå leverandøraftale med Gamle Mursten mhp. markedsføring og salg af gamle mursten til gavn for bæredygtige byggeløsninger Elevuddannelser 2010 Øge fokus og indsats på den unge generation Integrationsprojekt i samarbejde med offentlig aktør 2011 Samarbejde med kommuner om aktiveringsprojekt for lokalt socialt udsatte Nyt image 2013 I samarbejde med DI vende det støvede image, som byggebranchen har i dag især blandt unge, til en attraktiv og moderne arbejdsplads Bygma Fonden 2013 Donationer til humanitære organisationer M I L J Ø L E V E R A N D Ø R S A M F U N D Akutjob 2013 Bakke op omkring DI s aftale og tage vores del af ansvaret med Aktion Akutjob Side 9

10 MEDARBEJDERE

11 MEDARBEJDERE - MÅL ( ) NEJ TAK TIL ARBEJDSULYKKER ( ) Bygma har i mange år arbejdet med APV (arbejdspladsvurdering) og forebyggelse af arbejdsulykker ud over hvad der er fastlagt ved lov. Vi ønsker at påvise og dokumentere, at vi er i stand til at reducere antallet af arbejdsulykker med en forventning om en betragtelig reduktion grundet vores intensiverede tiltag på det fysiske APV-område. Mål: Reducere antallet af anmeldte arbejdsulykker (EASY) på 20 % i 2012 samt reducere antallet yderligere i 2013 og Status: I løbet af 2014 har der været gennemført en fast møderække med alle arbejdsmiljørepræsentanter i Bygma Danmark, hvilket bl.a. har resulteret i vidensdeling, udveksling af best/worst cases og gen-erelt en betydelig erfaringsudveksling forretninger og kollegaer imellem. Derudover har vi fokus på nærved-ulykker, hvor et stigende antal registrerede nærved-ulykker (4/10) samt et faldende antal anmeldte arbejdsulykker i samme periode dokumenterer, at vores forebyggende arbejde bærer frugt. Vi har fået klarlagt dataindsamlingerne, der viser en markant reduktion af anmeldte arbejdsulykker (EASY) i 2014 sammenlignet med svarende til en reduktion af anmeldte arbejdsulykker på 39 %, jf. bilag 1. Vi har nået vores målsætning, men arbejdet med at forebygge og dermed fortsat reducere antallet af arbejdsulykker er en kontinuerlig proces, der kører i Bygma. Arbejdsmiljømøderne fortsætter de næste år, hvor vi bl.a. sætter fokus på og handlingsplaner for fire nye relevante temaer. Endvidere indføres der proces for alle nyansatte medarbejdere (herunder intro til Bygmas arbejdsmiljøregler på første arbejdsdag), der tilbydes førstehjælpskurser til nyansatte samt opdateringskurser for øvrige medarbejdere. Projektet er gennemført, og vi har nået vores målsætning. Side 11

12 TALENTLEDELSE & UDVIKLING ( ) I Bygma har vi mange talenter på mange niveauer dygtige ledere og medarbejdere, der kender vores værdier og har været med til at skabe resultater. Bygmas opgave er at sikre, at alle medarbejdere med ambitioner og potentiale udfordres, da vi tror på, at udfordrede medarbejdere giver tilfredse medarbejdere og bedre resultater for forretningen. Opgaven er også at sikre, at der hele tiden er en intern pulje af medarbejdere, der er kvalificerede til at søge lederstillinger og måske en dag kan sætte sig i en af vores direktørstole. Første skridt i processen var at finde ud af, hvem der har ambitionerne og potentialet til at stige i graderne. Mål: Dygtige ledere giver motiverede medarbejdere. Udløberen af talentledelse er derfor, at vores ledelse i koncernen gennemgår et Management uddannelsesforløb fra Dermed giver vi det øverste ledelsesniveau et løft med en kompetencegivende lederuddannelse, der ikke bare motiverer den enkelte leder og dennes medarbejdere men der skabes også et fælles ledelsesfundament og sprog, som skaber synergier og giver mening for alle i organisationen. Status: I de tre første kvartaler af 2014 gennemførte topledelsen i Bygma et Top Management uddannelsesforløb med to afsluttende eksamener. I 3. kvartal tog vi hul på et tilsvarende Management uddannelsesforløb for alle vores danske direktører og filialchefer. Uddannelsesforløbet tager lederne igennem fem modulers intensiv ledelsesteori, praktisk træning samt afsluttende eksaminer. I alt deltager 72 ledere i uddannelsesforløbet, der afsluttes i 2. kvartal Projektet kører efter planen. Ledelsen i Bygma på uddannelse Side 12

13 TALENTLEDELSE & UDVIKLING ( ) forts. Mål: Udvalgte mellemledere, med ambitioner om at bevæge sig højere op i organisationen, deltager i en international kompetencegivende talentuddannelse, der gennem 6 intensive og ambitiøse moduler opkvalificerer dem til at komme i betragtning til stillinger på et højere ledelsesmæssigt niveau i Bygma. Status: I 2. kvartal 2014 startede 11 udvalgte mellemledere i en international kompetencegivende talentuddannelse med 6 moduler, der afsluttes med to eksaminer primo Projektet kører efter planen. Mål: Et talentudvekslingsprogram mellem Danmark og Sverige blev implementeret i Målet er todelt: 1) De udvekslingsstuderende bliver dygtigere og kommer hjem med nye idéer og input til tiltag, der lokalt kan skabe mere arbejdsglæde og bedre resultater, og 2) De udvekslingsstuderende køres i stilling til at kunne søge lederstilling i Bygma. Status: To medarbejdere har i 2014 gennemført et udviklingsophold på hver tre måneder i hhv. Sverige og DK. Projektet kører. Mål: Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner, der bl.a. åbner mulighed for mentorordninger, nye og tungere ansvarsområder, tilbud om ekstra uddannelse, m.v. Også her er målet at opkvalificere medarbejdere til på sigt at kunne søge lederstilling i Bygma. Status: I 2014 fortsatte indsatsen med individuelle udviklingsplaner for 14 udvalgte medarbejdere. En håndfuld af de 14 udvalgte medarbejdere sidder i dag i en lederfunktion, øvrige har fået ny jobfunktion eller større ansvar i nuværende funktion. Projektet kører efter planen. HR-direktør byder velkommen Side 13

14 KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSE ( ) I henhold til årsregnskabslovens 99 b (2013) skal Bygma redegøre for status for det opstillede måltal for at øge andel af det underrepræsenterede køn Bestyrelsen Hensigten med indsatsen er at skabe et grundlag for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Bygmas bestyrelse, dog under hensyntagen til den branche, vi befinder os i. Mål: I 2014 udgjorde den kønsmæssige fordeling af koncernens bestyrelsesmedlemmer (antal 5) mænd og 0 % kvinder. Med henblik på at få en mere mangfoldig og fagligt nuanceret bestyrelse er det bestyrelsens målsætning at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen tilstræber, at andelen af kvindelige medlemmer skal udgøre 20 % senest ved udgangen af Status: Den akutelle andel af kvinder udgør 0 %, idet der ikke har været udskiftninger i bestyrelsen det seneste år. Direktionen har igangsat en søgeproces, der bl.a. analyserer markedet for relevante eksterne kvindelige kandidater, ligesom der søges i egne og eksterne netværk. Det er generelt og til hver en tid afgørende, at kandidaten har de rette kompetencer, uanset køn. CITAT - Soulaima Gourani, blogger, Twitter, Hvem vi ansætter: et amerikansk symfoniorkester har også måttet sande, at de har været ramt af konservativ forældet tankegang, når det kom til rekruttering. I forsøg har det vist sig, at hvis de rekrutterede uden at kunne se musikerne, men kun ved at lytte til deres musik, så fik man de dygtigste. Konsekvensen var, at man gik fra at være flest mænd, til at det næsten udlignede sig til 50/50. Øvrige ledelsesniveauer Hensigten med indsatsen er at skabe et grundlag for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Bygmas Øvrige ledelse, dog under hensyntagen til den branche, vi befinder os i; Bygma befinder sig i en mandsdominerende branche, hvilket øger udfordringen i forholdet til at skabe en ligelig fordeling mellem kønnene, også på koncernens Øvrige ledelsesniveauer. Mål: Det er koncernens målsætning at øge andelen af kvindelige ledere på Øvrige ledelsesniveauer med minimum 5 % p.a. Målet skal nås bl.a. ved at gennemføre individuelle karriereplaner, udarbejde personalepolitik der fremmer lige karrieremuligheder for begge køn, sikre ensartede rekrutteringsmuligheder for begge køn, herunder især rekruttering af talentfulde, kvindelige elever. Status: Andelen af kvindelige ledere på Øvrige ledelsesniveauer er steget 10 % i 2014, dog baseret på et lavt udgangspunkt. Vores indsatser med at øge andelen af kvindelige ledere fortsætter med en forventning om, at andelen af det underrepræsenterede køn på Øvrige ledelsesniveauer i Bygma vil vise en svag stigning de næste år. Det er generelt og til hver en tid afgørende, at kandidaterne har de rette kompetencer, uanset køn. Side 14

15 DEN INTERNE CSR-FORANKRING ( ) Det kræver en løbende, struktureret og engageret indsats at forankre CSR internt. Projektet blev initieret i 2012, hvor Bygma bl.a. gennemførte intensive CSR-kampagner i organisationen for at få CSR i øjenhøjde hos medarbejderne. Den interne CSR-branding har ikke været et fokuseret indsatsområde de sidste par år, men vi er meget opmærksomme på, at der skal sættes kræfter ind på dette område, så vi igen får involveret medarbejderne og synliggjort arbejdet med CSR i Bygma. Mål: Vi ønsker fortsat at øge medarbejderinvolveringen og ejerforholdet via motiverende og inspirerende CSR-initiativer gennem vores CSR-ambassadører, intranet, medarbejderblad, instore TV, kampagner & konkurrencer m.fl. Status: En detaljeret og formaliseret aktivitets- og ressourceplan er under udarbejdelse. Når planen er gennemgået og godkendt af direktionen, kan de definerede CSR-aktiviteter initieres. Bygma har rapporteret på CSR siden 2009 Side 15

16 MEDARBEJDERE - NYE MÅL TRIVSELSUNDERSØGELSE ( ) Ultimo 2014 gennemførte Bygma i samarbejde med det eksterne konsulenthus ENOVA - en medarbejdertrivselsundersøgelse, hvor alle medarbejdere i Bygma Danmark blev inviteret til at deltage. Vi opnåede en rekordhøj svarprocent på 88 - en af de højeste i vores egen og andre brancher og betragtede os derfor godt rustet til målrettet at kunne sætte ind, der hvor effekten er størst både på corporate niveau og lokalt på forretningsniveau. På corporate niveau var der to overordnede fokusområder i trivselsundersøgelsen, hvor Bygma slog positivt igennem, nemlig på arbejdsglæde, hvor Bygma ligger på index 73 sammenlignet med Det Danske Arbejdsmarkeds index 69 samt på Loyalitet, hvor Bygma ligger på index 81 sammenlignet med Det Danske Arbejdsmarkeds index 73. Mål & indsatser Trivselsundersøgelsen viste samtidig, at der i Bygma er et betydeligt behov for at forbedre medarbejdernes oplevelse af 1) det interne omdømme (udtrykt ved stolthed over at være ansat i Bygma) og 2) den interne Kommunikation to parametre, som direktionen har besluttet overordnet at fokusere på og videreudvikle de næste år. Resultatet af indsatserne forventer vi bl.a. vil fremgå af en ny trivselsmåling. Begge områder planlægges som et delprojekt under Bygmas nye strategiske indsatsområde: Employer Branding. 88 % Bygmas trivselsundersøgelse gav en rekordhøj svarprocent Side 16

17 MEDARBEJDERE MILJØ LEVERANDØRER SAMFUND MILJØ Side 17

18 MILJØ - MÅL DEN UDVIDEDE ELSPAREKAMPAGNE ( ) Bygma gennemførte i 2011 et energiscreeningsprojekt i samtlige Bygma forretninger i Danmark. I et samarbejde med DONG s energikonsulenter fik vi påvist, hvor og hvordan vi i Bygma kunne optimere vores energiforbrug på især el og varme. Det resulterede i en større energioptimering i virksomheden herunder bl.a. indkøb og installering af energivenlige, moderne armaturer, installering af skumringstændere og bevægelsessensorer, udskiftning af varmeanlæg, m.v. Opfølgning på energiscreening forventes at finde sted ultimo Mål: Målsætningen er, at vores samlede CO 2 -udledning pr. produceret kilo iht. mål 2011 skal være reduceret med 12 % i 2014 sammenholdt med forbruget i Status: Bygma reducerede sit CO 2 -forbrug med 13,91 % i 2014 ift. forbruget i Projektet er således gennemført, og vi har nået vores målsætning, jf. bilag 2. Vores indsats med at reducere og følge resultatet af vores CO 2 -udslip fortsætter, idet vi betragter det som en løbende proces. FRA DIESEL TIL EL-DREVNE TRUCKS ( ) Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vores mange indsatser og investeringer på elområdet har resulteret i en markant CO 2 -reduktion (jf. ovenfor). Også set i lyset af, at vi i samme periode ( ) har vurderet det både miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt at udskifte vores dieseltrucks med eldrevne trucks. Eldrevne trucks har, til forskel for dieseltrucks, en række miljøvenlige gevinster, bl.a. har de en markant bedre energieffektivitet og færre vedligeholdelseskrævende komponenter. En ikke helt uvæsentlig sidegevinst er også, at eldrevne trucks støjer markant mindre end dieseldrevne trucks. En dieseltruck afgiver ca. 77 db(a), en eldrevet truck blot db(a). For hver 3 db(a) støjen forøges, er der tale om en fordobling af støjniveauet. Udskiftningen gavner således ikke blot miljøet men også medarbejderne, idet såvel støj som dieselos reduceres betragteligt. I årene 2013 og 2014 har vi udskiftet ca. 40 dieseltrucks med eldrevne trucks svarende til en samlet reduktion på 220 tons CO 2, i.e. 110 tons pr. år. Udskiftning af de resterende dieseltrucks er en løbende proces over de næste år. NEDLÆGNING AF 48 SERVERE ( ) I 2013 indførte vi et nyt datanet til vores forretninger, hvilket betød et behov for kun én centralt placeret server i stedet for 48 decentralt placerede servere. Mål: Nedlægge 48 servere svarende til en årlig CO 2 -reduktion på kwh. Status: I 2013 blev 30 servere nedlagt, svarende til en reduktion på ca kwh.de resterende 18 servere blev nedlagt ila 2014, og de i alt 48 servere er nu erstattet med én centralt placeret server, svarende til en CO 2 -redution på ca kwh. Projektet er gennemført, og vi har nået vores målsætning. Side 18

19 PILOTPROJEKT: AFFALDSSORTERING OG HÅNDTERING ( ) Pilotprojektet - der kører i samarbejde med serviceleverandøren af affalds- og genanvendelsesløsninger Miljølogistik A/S Milo - startede ultimo 2011 og omfattede ved udgangen af 2014 følgende individuelle Bygma forretninger: Roskilde, Hillerød, Helsingør, Amager, Kongelunden, Viby Sjælland, Næstved samt Hjørring. Mål: Hensigten med pilotprojektet er at vurdere potentialet for optimering på affaldssortering i Bygma for bl.a. at vurdere, om der kan opnås en større recyclingseffekt og samtidig opnås en reduktion i affaldsudgiften. Status: Over en treårig periode ( ) har vi indsamlet data baseret på input fra de i alt otte Bygma forretninger, med hver sine behov. Af disse data fremgår det, at mængden af affald, som sendes til genanvendelse, øges alene ved tilpasning af bestykning samt ved at benytte flere mindre containere og big bag på opsamlingssteder placeret forskellige steder i forretningen. Jo mere affald der sendes til genanvendelse, jo mindre CO 2 sendes ud via forbrænding. Den samlede mængde affald håndteret af Mi-Lo udgorde i 2014 for de 8 forretninger ca. 737 ton, jf bilag 3; heraf sendes 289 tons til genanvendelse, svarende til 39,3 %. For 2013 udgjorde affald sendt til genanvendelse 34,9 %. Mængden af affald sendt til deponi og forbrænding er faldet med 2 % for hver fraktion. Gruppen har ultimo 2014 evalueret resultatet af pilotprojektet og konkluderet, at Bygmas forretninger kører med en fornuftig affaldshåndtering, og der vurderes derfor ingen umiddelbare besparelser at hente ved en ændring i set-up et hverken økonomisk eller CO 2 -mæssigt. Projektgruppen vil løbende følge samtlige Bygma forretningers affaldssorterings- og -håndteringsløsninger. Såfremt gruppen konstaterer besparelsesmuligheder (økonomisk og/ eller CO 2 ) i en enkelt forretning, tager gruppen direkte kontakt til den ansvarlige leder med henblik på at etablere den bedst mulige løsning, enten via ny leverandør eller ved ændring af bestykning hos den eksisterende leverandør. Projektrapportering afsluttes hermed. Side 19

20 PILOTPROJEKT KLIMAVENLIG ADFÆRD ( ) Ledende eksperter inden for CO 2 -udledning har beregnet, at individer og firmaer i de vestlige lande kan sænke deres udledning af CO 2 med ca % ved at foretage mindre ændringer i hverdagen og i virksomhedens organisation og dermed spare samfundet for anselige mængder CO 2 -udledning. I 2013 inviterede CO2-Guide (www.co2-guide.dk) Bygma til at indgå i videreudvikling af en digital web- og mobilplatform, der skal motivere medarbejderne til positive adfærdsændringer, så virksomhedens og medarbejdernes energiforbrug og CO 2 - udledning reduceres. Mål: Deltage i videreudvikling af en digital web-og mobilplatform, der skal resultere i reduktion af energiforbrug og CO 2 -udledning. Status: CO2-Guide fremsendte ultimo 2013 ansøgning til Markedsmodningsfonden, der medio 2014 vendte tilbage med et afslag. Bygma er fortsat i dialog med CO2-Guide omkring alternative indfaldsvinkler og samarbejdsmuligheder. Projektrapportering afsluttes indtil videre. VIDSTE DU AT... CO 2 udledningen fra klodens samlede landbrug svarer til CO 2 udledningen fra alle klodens industrivirksomheder tilsammen VIDSTE DU AT... Ved at skifte tre almindelige 60 W pærer med sparepærer så sparer du miljøet for 100 KG CO 2 om året Side 20

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2014 opnået

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Corporate Responsibility politik

Corporate Responsibility politik Corporate Responsibility politik Opdateret 5. marts 2010 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCE+ I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2011

Fog om samfundsansvar. December 2011 Fog om samfundsansvar December 2011 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere