Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014"

Transkript

1 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til eftergildehal I eftergildehallen byder vi på fornøjeligt samvær og fupand. Tilmelding til Hanne senest den 9. november på Tlf eller Mail: Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Allerførst en stor tak til de mange Sct. Georgs Gilder, der trofast yder en stor indsats, når Dansk Flygtningehjælp samler ind til flygtninge i verdens brændpunkter I er med til at gøre en kæmpe forskel for mennesker i nød! I år finder indsamlingen sted søndag den 9. november, og vi har brug for jeres hjælp. Flere end 50 millioner mennesker er lige nu på flugt fra krige og voldelige konflikter. Det er det største antal siden Anden Verdenskrig. Næsten halvdelen af den syriske befolkning har måttet forlade deres hjem, og tre millioner er flygtet til nabolandene; det gør konflikten til en af de mest omfattende i nyere tid. Verdens mange flygtninge er tvunget væk fra deres hjem og en tryg hverdag. De skal have hjælp her og nu, og du kan være med til at hjælpe dem. Vi har brug for jer! Jo flere indsamlere vi er, desto flere flygtninge kan vi hjælpe og beskytte. Derfor har vi brug for jeres hjælp. Indsamlere kommer desværre ikke af sig selv, og vi henvender os til jer i håbet om, at I har lyst til at støtte op om Landsindsamlingen. En rute tager typisk 3 timer fra start til slut 3 timer, som gør en stor forskel for flygtninge i verdens brændpunkter. En indsamler får i gennemsnit kr. i indsamlingsbøssen. For kroner kan vi f.eks. give en syrisk familie en nødhjælpspakke med madrasser, tæpper, køkkensæt og hygiejnegrej. Du kan hjælpe os på flere måder: Ved at melde dig som indsamler på eller på tlf Ved at melde dig som koordinator og deltage i koordinering af indsamlingen i dit lokalområde på eller på tlf Ved at gøre reklame for indsamlingen blandt medlemmer og øvrige i lokalområdet ved at bestille en lille pakke med plakater og postkort på Jeres indsats gør en forskel for mennesker i verdens brændpunkter! Tusind tak for jeres hjælp. Med venlig hilsen Andreas Kamm Generalsekretær Mail: tlf:

2 Østjysk Distrikt Fredslyset Flammen fra fredslyset kommer til Skanderborg, og Gilderne i Østjysk Distrikt inviteres hermed til modtagelsen. Fredslyset på sin faste plads i Sankt Laurentii Kirke i Roskilde ONSDAG D. 26. NOVEMBER 2014, KL PÅ SKANDERBORG STATION ( Tidspunktet er ankomst, så mød gerne op lidt før) Sct. Georgs Gilderne i Østjysk distrikt inviteres hermed til at deltage i traditionen med at modtage flammen fra Fredslyset og bringe den videre ud til eget Gilde, for efterfølgende at udbrede det som jeres Gilde har tradition for. Fredslyset er budskabet om FRED PÅ JORDEN, og dermed i særdeleshed: Et lys for fælleskab Et lys for forståelse Et lys for venskab Et lys for tolerance Et lys for nødlidende Et lys for aktivt hjælpende Efter vi har modtaget Fredslyset, går vi samlet til Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4.( ca. 500 m gåtur ), hvor vi afholder de traditionelle og hyggelige ceremonier omkring fredslyset og nyder et par stykker smørrebrød m.v. Medbring selv udstyr til videre hjemtransport af flammen til jeres egne Fredslystraditioner Pris pr. deltager er kr Af hensyn til traktementet, tilmeld deltagelse (gerne Gildevis) senest d. 16. nov. til: John Biensø ( DIS ): Husk også at hvert gilde skal også tilmelde sig på den blanket som er udsendt fra Landskontoret! Med Gildehilsen Østjysk Distrikt Gåtur November måneds gåtur bliver tirsdag d. 18. november Vi mødes Spejderhytten på Ellemosevej kl Herfra kører vi til Hinnerup, hvor vi går en tur ved teglværkssøerne. Medbring selv kaffe m.m. Næste tur: Tirsdag d. 16. december Der er ingen tilmelding Bare mød op! Gildehilsen Gå-holdet

3 Kære gildebrødre Til gildemødet 9/10 blev der annonceret for årets good-turnmærke. Er I interesseret send mig venligst besked om, hvor mange ark I ønsker á kr. 20. Det er også muligt at få mærket for 2013 hvis I er samlere. Med gildehilsen Sten

4 Referat: Fødselsdagsgildehal med udflugt Se det skønne Midtjylland fra Bruunshaab Gl. Papfabrik og Hærvejstæppet i Søndermarkskirken i Viborg var opfordringen i invitationen og derfor glædede vi os Vi mødtes ved Spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten og fordelte os i bilerne og derfra var opgaven at finde til Bruunshaab. GPS en var i hvert fald ikke sat på den korteste vej og jeg tror ikke, jeg nogensinde ville kunne finde samme vej som vi kørte den dag, men den var spændende og smuk. Vi kom frem til tiden, men uden kaffepause, hvorfor den første opgave var at overbevise guiden om at vi skulle have vores formiddagskaffe inden rundvisningen begyndte. Det lykkedes: Vi fik det gamle direktionslokale og nød kaffen og de hjemmebagte boller. Derefter fik vi rundvisningen og det var virkeligt spændende og interessant at høre om fabrikken. Det er ikke til at huske det hele, derfor får I nedenstående klip fra papfabrikkens hjemmeside. Rundvisning på Bruunshaab Gl. Papfabrik, Vinkelvej 97, Viborg hvor dette billede er fra: Oplev et af Danmarks få arbejdende fabriksmuseer. Fabrikken ligger smukt i mølleådalen nær Viborg, og her har lyden af mennesker og maskiner kunnet høres siden industriens barndom. Et besøg i det forunderlige fabriksmiljø vil være udbytterigt for både børn og voksne. I fabrikkens lokaler kan du følge produktionen. Et finurligt transmissionssystem med aksler, hjul og drivremme trækker de gamle maskiner, der omdanner affaldspapir til pap. Rundt i fabriksbygningerne finder I også dampmaskinen, vandturbinen og tørremaskinen samt et afsnit, som fortæller om transporten til og fra fabrikken. Udstillingen på 1. sal fortæller i modeller, billeder og genstande om industrieventyret, som det har formet sig, siden Bruun-slægten i 1821 med vandenergien som trækkraft grundlagde Bruunshaab Klædefabrik. (referentens kommentar: Det er den samme Bruun som har lagt navn til Bruunsgade i Aarhus) Roberts billeder fra papfabrikken: Formiddagskaffe i direktionslokalet Terrænmodel og adgangsvejene til fabrikken

5 Papmaskinen Gammel lastbil som tiltrak flere gildebrødre Efter rundvisningen kørte vi til Søndermarkskirken hvor vi i et sidelokale holdt fødselsdagsgildehal. Gildemestertalen drejede sig om et indlæg af spejderchefen David Hansen fundet via Facebook David Hansen - Spejderchef, Det Danske Spejderkorps skriver: Spejderbevægelsen har potentiale til at bidrage til det 21. århundredes største udfordringer, men det kræver at den bliver bedre til at fortælle, hvorfor den gør, som den gør, og samtidig tænke nyt. David Hansen, der er spejderchef for Det Danske Spejderkorps, giver sine bud på spejderbevægelsens største udfordringer. Spejderbevægelsen er verdens største lederuddannelse! Det er da verdens største fredsbevægelse! Spejderne er eksperter i friluftsliv og verdens største miljøbevægelse. Spejdere er sådan nogle dukse, der hjælper folk og gør gode gerninger. Frokosten blev som sidste år leveret af Kvickly virkelig lækkert Derefter fik vi rundvisning i kirken af en gildebror fra Bjerringbro (medlem af menighedsrådet) -o- SØNDERMARKSKIRKEN blev indviet palmesøndag den 12. april Ønsket om en kirke i Søndermarken går mange år tilbage. Siden 1929 har der været kirkeligt arbejde, der efterhånden blev til møder, børneklubber, FDF og FPF samt pensionistklub. l 1968 indviedes en kirkesal i Søndre Skole, og dette blev bydelens gudstjenestested indtil Søndermarkskirken stod færdig. Licitationsresultatet i marts 1979 medførte, at der ikke var økonomisk dækning for at gennemføre projektet i sin fulde udstrækning. Opførelsen af en menighedssal og dennes underetage samt tilstødende gang- og trappeforbindelser blev derfor udskudt til en senere etape. Denne etape blev fuldført i Det grundlæggende udgangspunkt for arkitektens arbejde har været at skabe et kirkerum, som på det til rådighed værende areal og sammen med de tilhørende lokaler er den bedst mulige ramme om de kirkelige aktiviteter. Den runde form er ikke tilstræbt, men er fremstået som en konsekvens af de hensyn, som det har været nødvendigt at tage, dels til grundens beskedne størrelse, og dels til dennes placering tæt op til trafikerede veje. Formen er dog ønskelig, idet den fremmer tanken om menighedens fællesskab og samling om de kirkelige handlinger. Derfor er døbefonten placeret foran knæfaldet og i centrum af menigheden, og kirkens møblering er orienteret således, at de kirkelige handlinger, bøn, prædiken, nadver, dåb, vielser og begravelser altid foregår i centrum af menigheden. Kirkens øvrige rum er i direkte forbindelse med kirken, men man kan også komme til dem uden at skulle gå gennem våbenhuset. Der er lagt stor vægt på, at også bevægelseshæmmede kan komme overalt i den del af kirken hvor menigheden kommer. I underetagen under konfirmandlokalerne er indrettet en række lokaler til sognets børne- og ungdomsarbejde. Disse lokaler er betalt ved indsamlede midler, i alt kr., og færdiggjort af brugerne m.fl. Kirkerummet har ca. 250 pladser; ved at placere løse stole gives yderligere ca. 250 pladser. Kirkens areal er i alt 970 m2, samt en underetage på 512 m2. Byggeriet har kostet ca. 9,5 mio. kr. inkl. inventar og kunstnerisk udsmykning. Kirkensarkitekt er: Svend Frandsen, Viborg. - Ingeniør: Ingeniørkontoret i Viborg. - Landskabsarkitekt: J. P. Junggren Have, Åbenrå.

6 Roberts billeder fra kirken:

7 Fortælling om Hærvejstæppet Billeder fra Søndermarkskirkens hjemmeside: Det 10 gange én meter store hærvejstæppe, som en snes flittige kvinder har udfærdiget i Todbjerg Sognegård i den såkaldte Mejlbygruppe, hænger i en forbindelsesgang, hvor der er fri adgang i kirkens åbningstid. Damerne i Mejlbygruppen har arbejdet gennem fem år på at skabe Hærvejstæppet med dets mange store og små motiver. Motiverne af Hærvejstæppet følger strækningen fra Viborg til Dannevirke og beundrer den smukke natur med de mange mindesmærker, der fortæller om vore forfædres liv og færden gennem skov og grat, eng og mose. Tilsammen fortæller tæppet om Hærvejens brogede historie, og tillige har de frivillige og ulønnede damer formået at skabe et både smukt og unikt kunstværk. Motiverne er oprindelig skabt i akvarelform af kunstneren Inga Linde Jensen og derpå omsat til hørlærred. -o- Efter endnu en kop restekaffe samt hjemmebagt kage kørte vi den korteste(!) vej tilbage til Spejderhytten hvor vi sang af efter en dejlig tur Med gildehilsen Sten Referat: Vandretur september Jeg var for første gang med på vandretur og var derfor meget spændt på konceptet. Vejret var meget truende, derfor forberedte jeg mig med regnfrakke og regnbukser i turrygsækken sammen med kaffen m.m. Vi mødtes ved P-pladsen ved Vesterskovvej i Hadsten. En lille sluttet skare, som straks begav sig af sted med retning mod kolonihaverne ved Granholt. Det viste sig at man havde tænkt sig at forbigå kolonihaverne i stilhed, men efter en lille opfordring til Gudrun lykkedes det at få hende til at vise sin smukke kolonihave frem. Det var forbavsende at se og høre hvor mange afgrøder og hvor meget man kan avle på et forholdsvis lille stykke jord. Inden vi nåede frem til kolonihaven var regnen taget til og regnudstyret fandt god nytte. Passagen af KFUM-spejdernes grund fandt sted uden mange kommentarer bortset fra at Ellen kunne fortælle at da den nærliggende beboelse blev opført var det meningen at der skulle etableres en

8 frugtplantage. Der er ikke meget tilbage af denne. KFUM-spejderne har købt et stykke af plantagen og der rumles med at de måske vil/må købe et stykke mere. Det var meningen, at vi skulle ind i Sølund Skov, og det var derfor nødvendigt at gå et stykke på Hammelvej for så at gå gennem rideskolen ind i skoven. Det var betryggende at gå i cykelsporet langs Hammelvej selvom bilerne alligevel føltes tæt på. Da vi kom ind igennem rideskolen kunne Ellen fortælle mange historier fra den tid hun og hendes familie boede i naboejendommen og om beboerne på rideskolen da den var en almindelig landbrugsejendom. Bl.a. kunne hun fortælle at medens der var beboelse på første sal i bygningen på billedet var der stald i stuetagen. Vi passerede inden en sø på rideskolens areal og der opstod en lille diskussion om hvorvidt det nu var både gæs og svaner der var i søen. Det blev konkluderet at det var et antal grimme ællinger som snart blev til svaner. Inde i skoven passeredes enorme bunker af træflis. Vi blev enige om ikke at gå ad de store stier men følge en mindre dyreveksel. Den førte os op på toppen af bakken og ind i skoven. Vi havde nu været af sted i passende tid og fandt et par væltede træstammer at sidde på hvor der også var lidt læ for regnen. Her fik vi vores kaffe. Resten af turen gik i gennem skoven. Vi genså flere af de steder, hvor vi igennem årene har haft poster på Sct. Georgs løbene. Turen gik ellers med at nyde naturen og snakke om løst og fast. Vi blev, inden vi skiltes, enige om at næste tur skulle gå til Randers Dyrehave ved Fladbro Kro. Med gildehilsen Sten Referat Gildemøde den 9. oktober 2014 Der var gildemøde i DDS-hytten, hvor gruppe 1 var jourhavende, og 23 forventningsfulde gildebrødre fik opfrisket deres viden om livreddende førstehjælp. Henning der trak på sin lang erfaring og uddannelse i Hjemmeværnet viste os hvordan man skulle behandle en person, der var bevidstløs, eller ikke trak vejret. Han fortalte også om hjertemassage og de nye hjertestartere. Man kan finde hvor der er hjertestartere i Hadsten (eller andre steder) ved at gå ind på og klikke på Kortet og derefter indtaste Hadsten (eller byen, man ønsker at se) i søgefeltet. Der er 11 hjertestartere i Hadsten, og betegnelsen 247 på kortet betyder at de altid er tilgængelige. Ved at klikke på ikonet, der viser hvor de er, får man besked om hvor de hænger de pågældende steder. Helge var en velvillig figurant, der blev reddet flere gange i løbet af aftenen! Derefter var der et let traktement med Ellens dejlige boller med ost og Janne A s velsmagende æblekage i litervis! Og en masse snak og meddelelser. Referent: Mike

9 Referat Gåtur i oktober. Gå-gruppen havde endnu engang en dejlig tur, hvor vi fik rørt os og fik en masse frisk luft. Denne gang gik turen til Dyrehaven i Randers. Vi blev ledt ad små veje omkring Langå og ved Grensten Kirke gjorde vi holdt for at nyde udsigten over engene. Vi gik en fin lille tur i området og selvom Dyrehaven ikke er ret stor så vi en flok dådyr og kortet måtte studeres og diskuteres, så vi kom den rette vej. Da vi fandt hen til bilerne igen, kørte vi et kort stykke hen til Randers Golfklubs bane. Her sad vi i ly for flyvske golfbolde og nød eftermiddagskaffen, hvorefter vi fulgte en hjertesti rundt omkring på golfbanen. Turen sluttede ved Fladbro Kro, hvorefter vi begav os tilbage til bilerne. Med gildehilsen Kirsten A Gruppe 1 - Arkitektur og kultur Besøget torsdag den 23. oktober 2014 Keramiker Gitte Jensen, Foldby Gruppen bestod denne eftermiddag af: Lise, Ellen, Helge, Inge, Janne og Mike med 1 barnebarn. Grethe havde meldt afbud. Vi mødtes kl ved Gitte Jensens keramiker værksted, Nøragervej 5A i Foldby. Gitte laver keramik i både ler og porcelæn. Hun fortalte at hun primært var inspireret af hvad hun så i naturen, hvilket hovedsageligt resulterede i brugskunst i unikke former og mønstre. Derefter købte pigerne pænt ind af de mange smukke skåle og vaser. Efterfølgende samledes gruppen hos Ellen, hvor vi startede med at holde gruppemøde. Under mødet blev aftenens menu gjort klar, den bestod af: Minestrone suppe med nudler og flütes, med tilhørende øl og vand. Den blev afsluttet med kaffe og æblekage. Et godt gruppemøde med endnu en god oplevelse. MGH Helge Gruppe 2 - Toscana Gruppe 2 mødtes den 21. november i Vissing. Vi talte kort om de sidste forberedelser til gildehallen den 13. november, hvor vi står for eftergildehallen. Vi håber, det bliver fornøjeligt. Derefter talte vi kort om de forskellige emner, som blev drøftet på rådsmødet. Vi drøftede blandt andet hvem, vi gerne vil give næste års donation til. Vi talte dernæst om synlighed og mulighederne for at få nye gildebrødre. Vi besluttede, at dette skal være emnet for vores gruppearbejde, og at vi vil bruge det næste år på denne sag.

10 Vi vil bruge de næste gruppemøder på at planlægge forskellige initiativer, som kan friste fx spejderledere til at blive en del af gildet. I vil høre mere i den kommende tid. Ref. Hanne Gruppe 3 - Politik Referat fra møde den 8. oktober Gruppen var fuldtallig mødt frem til mødet hos Janne M. Gruppelederen orienterede om det senest afholdte Rådsmøde. Planlægningen af Nytårsgildehallen kom på rette spor Niels havde udfærdiget et godt notat, som dannede grundlag for det videre forløb. Aftenens diskussionsemne var: Tørklæde/kalot, m.m. i det offentlige rum skal det være forbudt? Diskussionen gik derudaf med flere forskellige meninger og holdninger, og vi nåede selvfølgelig heller ikke til nogen egentlig løsning. Næste gruppemøde den 28. november 2014 kombineres med foredrag af Poul Erik Skammelsen om Verdens brændpunkter. Det foregår i Sløjfen. Efterfølgende er der kaffe/the hos Kirsten L. Ref.: Ib Gruppe 4 Hærvejen Hærvejsgruppen har haft møde i oktober, hos Anne Marie, idet vi forinden mødtes til en appetitgivende gåtur ved det nye vådområde ved Vissing Enge (se nedenfor). Gruppens tidligere udflugter i eftersommeren blev evalueret, og der blev kigget fremad imod dels gildemødet i februar 2015, hvor gruppen er jourhavende, og dels hvordan vi skal angribe de manglende dele af Hærvejen. Vi forventer, at der endnu kan afvikles to dagsture med hovedvægten lagt på at vi bl.a. at skal gå på en længere strækning af Hærvejen. Det skulle nok være muligt i området fra Rørbæk sø imod syd (Tinnet Krat, Margrethediget m.m.). Om Gildets kommende donation berørtes dels Hospitalsklovnen og Anja Ringgaard Lovéns arbejde med heksebørn i Nigeria. Det undersøges, om Anja Lovén kan medvirke ved gildemødet i februar 15. Rådsmødet i oktober berørtes kun perifert, idet alle havde modtaget referatet. Landsgildeledelsens og GM s opfordring til at gennemgå den reviderede Håndbog for gildebrødre blev henvist til selvstudium. Den nyudsendte kalender-revision drøftedes kort, herunder arrangementet i Søndergade den 7.december 2014.

11 Fra pressemeddelelsen i forbindelse med indvielsen af vådområdet Vissing Enge : Det 21 hektar store vådområde Vissing Enge øst for Lerbjerg by er klar til indvielsen, der foregår fredag 25. oktober Favrskov Kommune har udvidet projektet med rekreative faciliteter, der også er klar til indvielsen. Vissing Enge er en del af statens vådområdeindsats, og derfor har Miljøministeriet postet 3,7 millioner kroner i projektet. Med Vissing Enge handler det om at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til sårbare vandområder. I Vissing Enge er grøfter og dræn derfor blevet afbrudt i projektområdet for at mindske afvandingen og skabe et mere vådt område. Det skulle gerne betyde, at der vil blive en permanent sø på cirka otte hektar. Søen vil være meget lavvandet, omkring 10 centimeter i gennemsnit. Jens Albert Hansen, teamleder for Landbrug og Natur i Favrskov Kommune, forklarer formålet med søen: - Den lavvandede sø skal gerne være med til at få kvælstof fra de dyrkede arealer til at fordampe til atmosfæren i stedet for at strømme med åvandet til Randers Fjord. Beregninger viser, at vådområdet kan fjerne cirka 3,6 ton kvælstof årligt til Randers Fjord. Med gildehilsen Hans Ole Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier. Den 4. september 2014 holdt gruppen møde hos Bent. Evaluering af loppemarkedet: Omsætningen var tilfredsstillende. Der fremkom en ide om at lave nogle borde med effekter til 5 og 10 kr. Markedsføringen efter effekter til loppemarkedet kunne gøres bedre, men der fremkom ikke konkrete forslag. Forplejningen var fin, men der kunne sagtens uddelegeres opgaver til andre, da det er en stor opgave til en person. Fremover kunne det være ønskeligt med telte som erstatning for pavillonerne. Ønsket tages med til Rådsmødet og indstilles til vedtagelse på Gildetinget. Fødselsdagsgildehal : Der blev nævnt de sidste praktiske ting, der skulle huskes til udflugten. Gildemesterstævne: På det kommende gildemesterstævne drøftes handleplanen for , herunder temaet Mod nye horisonter. Det kunne være et emne at arbejde videre med lokalt. Derudover kunne Tiltrækning af nye medlemmer være et emne at arbejde videre med. Frivillighedsdag: Favrskov Kommune inviterer til frivillighedsdag d i Inside. Hvem deltog jeg blev desværre selv forhindret. Nørklerier: Vi skal have gang i nørkleriet igen, så til næste møde skal I huske at medbringe skabelonen (træpladen). Kalender for kommende møder: : Poul-Erik : Kirsten A : Inger Referent P-E. H.

12 Fødselsdage November: 8. november Gudrun Andreasen 10. november Henning Rassing Pedersen December: 8. december Hannah Hede 9. december Anne-Grethe Andersen (65 år) 9. december Mette Lindgren 14. december Ib Ladefoged (75 år) 24. december Kim Topp Kalenderen Alle ønskes hjerteligt tillykke. November: Søndag d. 9/11: Dansk Flygtningehjælp landsindsamling Torsdag d. 13/11: Gildehal Lørdag d. 15/11: Spejderfest Onsdag d. 26/11: Fredslys i Skanderborg December: Mandag d. 1/12: Distriktsrådsmøde Søndag d. 7/12: Arrangement i Søndergade Torsdag d. 11/12: Julestue på Møllegården Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12 er d. 25/11. Indlæg sendes til

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00

Gildemøde. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Torsdag den 9. oktober 2014 i Gildegården kl. 19.00 Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Ingen mærkedage 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre okt. 2014 Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

Mogenstrup Posten. Nr.: 3 2014. Indhold: HHF på lejrtur ved Silkeborg

Mogenstrup Posten. Nr.: 3 2014. Indhold: HHF på lejrtur ved Silkeborg 1 Mogenstrup Posten Nr.: 3 2014 Indhold: Fra redaktøren 2 Invitation til arbejdslørdag 3 Nyt fra ØSB 4 Konstituering i ØSU 6 Naturprisen ved Danmarks Jægerforbund 7 Beach Banen 9 Ringo 9 Mogenstrup Seniorklub

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2009 - Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere