MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88"

Transkript

1 Telefonnumre Beboerne Lyøvej De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lægevagten Region Syddanmark Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf Kontortid: Mandag-fredag kl Telefontid: Mandag-torsdag kl Fredag kl YouSee Fejlmelding Tlf Hverdage kl Weekend kl MEDLEMSBLADET Haderslev Andels Boligforening 64. årgang juli 2011 Tandlægevagten (lør-, søn- & helligdage) Tlf Alarmcentral Tlf. 112 Politi Tlf MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 10 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Tryk: Nustrup Tryk Mail: Tlf.: Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Tlf.: Fotograf Gert Berendtsen Mail: Tlf.: Hopsa! Det er ikke hver dag, der er en springfyr, som slår saltomortale midt på bordet. Men det er så heller ikke hver dag, man indvier et sted som Varbergparkens aktive park.

2 Bestyrelsen orienterer Klintevejs Bygningssnedkeri ApS Tømrer Snedker Glasarbejde Klintevej 2 Industri Syd 6100 Haderslev Tlf.: Bil: TRAMM Installationsforretning ApS Hjortebrovej 23 - Haderslev Telefon Alt i moderne belysninger og elektriske artikler Reklamer Reproduktioner Tryksager NUSTRUP TRYK Svend F. Thrysøe Skolevej 24 Nustrup 6500 Vojens Telefon Fax PAS PÅ BØRNENE! Kør langsomt i bebyggelsen!»bestyrelsen orienterer«er baseret på et referat, der først endelig godkendes på næste måneds bestyrelsesmøde, hvor det underskrives. Bestyrelsesmøde den 9. juni Mødet var tilrettelagt således, at dagsordenens punkt blev rykket frem til mødets start kl Under dette punkt deltog MED-ud-valget v/lisa Nielsen, Morten Mathiasen, Mohammed Teta, John Pedersen, Bjarne Pedersen & Hanne Rosendahl. Endvidere deltog fa. AD-formation med 2 medarbejdere, og endelig deltog Sune Falther. Øvrige sager til behandling Jour.nr CSK bød velkommen til alle. Arbejdsgruppen og MED-udvalget glædede sig til at præsentere resultatet af ugers arbejde i arbejdsgruppe 3 med temaet»logo, farver & navn«og fremhævede det konstruktive samarbejde med ADformation. AD-formation fremlagde i en 45 minutter præsentation»rejsen«fra i dag via 2 fravalgte forslag og frem til»fremtiden«og det af arbejdsgruppen og MED-udvalget valgte forslag til logo & farver. Navnet bibeholdes dog som HAB. Efter en kort debat og uddybende spørgsmål forlod alle ikke deltagere i organisationsbestyrelsesmødet lokalet. Efter endnu nogen debat blev konklusionen, at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer skulle tage stilling til forslaget og melde tilbage til bestyrelsesformanden inden forretningsudvalgsmødet den 16. juni Ordinært møde genoptaget. Forhandlings-/ revisionsprotokol Siderne underskrevet. Efterretningssager Ad forretningsudvalgsmøde pkt. 78 Pressemeddelelse om ansættelse af ny inspektør udsendes primo august. Ad forretningsudvalgsmøde pkt. 79 Dialog forsøges med LBF. Orientering fra afdelingerne Afd og 16: Ekstraordinært afd.møde i afd. 7 havde godkendt budgettet. Afd samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia spurgte til sagsbehandlingstiden hos Haderslev kommune i.f.m. ansøgning om dispensation fra kravet om at skulle afdrage underskud over max. 3 år. CSK undersøger. MEDLEMSBLADET I 6 I

3 Administrativ orientering Lisa og Poul-Erik havde gennemgået og bestået kurset»boligjura«eksamensbevis overrakt sammen med en gave fra HAB i.f.m. et afholdt personalemøde. Elise havde bestået eksamen med resultatet 10. Gitte og CSK overværede eksamen. Saleh Nouf sygemeldt indtil videre. Karl Dall er tiltrådt som ejendomsfunktionær på Skolebakken. De respektive formænd underrettet. CSK havde været i afd. 51 og introduceret»værktøjskassen«for bestyrelsen, som straks tog værktøjet i brug og spillede et spil omkring beboerdemokrati. Spillet godt modtaget mere i det kommende medlemdsblad. Åbning af»den aktive park«den 4. juni 2011 forløb planmæssigt. Stor indsats af alle involverede herunder specielt tovholderen Moren Mathiasen. Pressen specielt den lokale kunne godt have været bedre repræsenteret. CSK orienterede om opstarten af en motionsklub i HAB og en meget gennemarbejdet og motiveret ansøgning fra personalet om tid til motion i arbejdstiden sammenholdt med et professionelt sundhedscheck af deltagerne. Af mange gode grunde havde direktionen sagt ja til, at interesserede kunne dyrke motion i 1½ timer/måned i arbejdstiden. Dem der ikke deltog, skulle naturligvis passe arbejdet. Ordningen evalueres PPV erne i HAB var for 24 afdelingers vedkommende gennemfotograferet og materialet kunne bruges som platform for det videre arbejde. CSK/HAB havde taget initiativ til et samarbejdsforum blandt kommunens direktører/forretningsførere. Søren Madsen, BL, deltog i første møde. Den fælles temadag for organisationsbestyrelsen og direktionen planlægges til en lørdag i efteråret. Fotoudstillingen»lidt mere af det hele«vises hele juni på rådhuset i Haderslev og hele juli på rådhuset i Vojens. CSK orienterede om ventilationsproblemerne i afd. 15. DAI havde sat eksperter på og i uge 24 ville DAI modtage en rapport. Sven Erik anmodet om i videst mulig omfang at fotodokumentere indstillingerne og evt. ændringer. Buch & Baruah havde tilskrevet Plan & Proces v/per Lüchtemeier, at de betragtede den fra Plan & Proces anlagte sag som afsluttet. HAB ville ikke efterkomme betalingskrav. CSK orienterede om»over hækken«møde mellem HAB og naboerne syd for Varberg. Orienteringsmøde om den kommende bro. HAB har 75 års jubilæum i Jubilæumsudvalg nedsat. Valgt blev Silvia, Jutta og Berit. HAB s administration holder lukket i ugerne 29 & 30. CSK undersøger, om der er frivillige i administrationen, hvis der skulle opstå akutte problemer, som kræver ass. fra administrationen. OAA stillede sig også til rådighed. Nybyggeri renovering OAA redegjorde for status på indgåelse af lejekontrakt med Ehlershjemmet. CSK redegjorde for delindhold af det kommende økonomiudvalgsmøde, nemlig kommunens prioritering af kommende almene boliger. Økonomi Huslejerestancen pr fremlagt. Taget til efterretning. Jubilæum/Kjeld 19/05/11 11:00 Side 1 Budgetopfølgning. Materiale udsendt til organisationsbestyrelsen. Opfølgningen taget til efterretning. Øvrige sager til behandling Ad pkt Silvia motiverede ansøgningen. Efter en del debat blev konklusionen, at der skulle yderligere undersøgelser til herunder specielt om evt. problemer kunne henføres til at være adfærdsbestemte. Organisationsbestyrelsesmødet den 8. december blev efter ønske flyttet til den 15. december. Reception/åbent hus Kjeld Lauridsen holder 25 års jubilæum. I denne anledning inviteres arbejdskolleger, håndværkere, beboere, bestyrelser, familie og venner til reception/åbent hus onsdag den 3. august kl i Hjortebrohuset, Hjortebrovej 23 Med venlig hilsen Ledig carport I afdeling 13 er carport nr. 7 ledig pr. 15. august Lejen er kr. 130,00 pr. måned. Carporten kan søges af afdelingens beboere. Den beboer blandt ansøgerne der har boet længst i afdelingen, vil få carporten tildelt. Ansøgningsfrist: Den 5. august 2011 Deadlines Medlemsbladet Sidste frist for indlevering af redaktionel materiale 2011 Deadline September: Oktober: November: December: 18. august 15. september 13. oktober 17. november 4 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

4 Afdeling 51 i gang med at spille beboerdemokratispillet. Alle kan få noget ud af det. Man lærer noget, og den er god til at styre en proces, lyder anbefalingen. Beboerdemokrati kan også spilles Nyt spil skal styrke beboerdemokratiet. Bestyrelsen i afdeling 51 Remisen prøvede det af. Findes der en facitliste? Harald Trenkel spørger ud i lokalet, og modtager smil tilbage. Nej, facitliste er der ikke, når man spiller det nye beboerdemokratispil, som HAB har anskaffet sig. Så alle spørgsmål må afklares i fællesskab eller, som HAB s direktør Christian Skovfoged, der er spilinstruktør, formulerer det: - Facitlisten har I selv! Og det er den egentlige essens af beboerdemokrati og det spil, der prøves af her i afdeling 51 i aften. Hos formanden for afdelingen, Laurids Caspersen, er resten af bestyrelsen samlet om en lille spilleplade, hvor seks kort med udsagn skal placeres. Udsagnene er løsnings- 6 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

5 Det er meget lærerigt, det synes jeg. Det stiller de vigtige spørgsmål, og det skitserer nogle udfordringer Laurids Caspersen, formand, afd. 51 Skyd sommeren i HAB og vind et kroophold Ferielukket forslag til et problem, som spillerne i fællesskab skal prioritere. Udover formanden og Harald Trenkel er det Alice Andresen og to gange Ellen; Corfits og Clausen og blandt de fem er der meget forskellige meninger om, hvordan et problem skal løses. Hvad betyder det? Det er måske derfor, Harald spørger efter facitlisten. For det er ikke altid nemt at blive enige. Og hvad er det lige, vi bliver enige om? I løbet af spillet skal ord eksempelvis defineres. Ikke fordi, man ikke kender ordet men hvad forstår vi ved dem? - Nå, tænker du sådan om det, siger Ellen Clausen til Ellen Corfits, da hun har defineret sin opfattelse af udsagnet give kulturen et eftersyn. En mener, det handler om at få de etniske nye og gamle danskere til at forstå hinanden, en anden mener, det handler om omgangstonen i afdelingen. Når bestyrelsen skal prioritere forskellige udsagn til at løse den formulerede opgave, og to medlemmer prioriterer udsagnet uddannelse af bestyrelsen højt, mens to andre priori terer den lavt så er der grund lag for debat. For hvad mener man med uddannelse? Er det et længere kursus, er det læring, er det at blive klædt på til noget? Lærerigt Efterhånden som de seks udsagn i fællesskab skal prioriteres til en løsning, får afdeling 51 lært en masse om hinanden. - Det er meget lærerigt, det synes jeg. Det stiller de vigtige spørgsmål, og det skitserer nogle udfordringer. Hvad gør vi, hvis vi nu vil Spillet er en rigtig god anledning til at få snakket tingene igennem, siger formand Laurids Caspersen, og det er der bred enighed om bordet rundt. - Det er en god måde at få sat ord på tingene. Både i bestyrelsen men også ud til beboerne, siger Ellen Clausen, og Alice Andresen er enig: - Vi forholder os forskelligt til ting, og det er en god måde at få snakket om det. Måske opfatter vi noget på én måde, og de øvrige beboere på en anden og så ender det i ballade. Spillet er godt til at vise de forskelle, siger hun. En softice, dasen i haven, leg i regnvejret eller en frokost i det grønne? Motiverne kan være mange, og vi vil meget gerne se dine bud på sommerens bedste fotos. Tag kameraet med ud og fotografer sommerlandet i HAB. Så deltager du i konkurrencen om at vinde lidt ekstra ferie nemlig et kroophold for to personer (værdi: kroner). Billederne skal sendes til HAB på redaktionens mail: Husk at sende fotos i mindst 300 kb størrelse. Sender du flere motiver ind, så send dem enkeltvis, tak. Og HUSK at sende dit navn, adresse og telefonnummer med! Sidste frist for at deltage er 1. august. Administrationen holder ferielukket i perioden 16. juli 2011 til den 31. juli 2011 Såfremt der opstår problemer kan varmemesteren for din afdeling kontaktes se side 17. I de afdelinger man ikke har en varmemester kan uopsættelige reparationer rekvireres direkte til håndværkerne efter håndværkerlisten, evt. kontaktes afdelingsformanden. 8 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

6 Aktiv park fik aktiv indvielse Ninjaer, parkourartister og politikere var sammen med en hofteopereret pensionist, to hold politikere og en stribe basketballspillere ingredienserne, da Varbergparkens aktive park blev indviet med maner. Solen gjorde sig umage, men det var den sandelig også nødt til, hvis den skulle overstråle begivenhederne i Varbergparken den første lørdag i juni, hvor den aktive park i Varbergparkens midte blev indviet. Her var trillende politikere, ninjashow og badutspringere. Her var Haderslevs nykårede æreshertug, her var unge på spring og gamle i stavgang og en helt igennem pragtfuld flabet vært i Alex Bødiker, som fra scenen bandt hele arrangementet fortrinligt sammen - blandt andet med et havde jeg selv problemer med overvægt, så havde jeg nok også i retning af borgmesteren, Parkourartisterne var fantastiske, og der var sågar en tilskuer, som mente, at ham der var lige til Cirkus Arena. som kvitterede med et meget adræt los i toastmasterens bagperron. Varbergparkens aktive park er en vision om et andet grønt område end det, der var. Et område, hvor folk har lyst til at komme, være, leve, lege og træne - og ikke, som en af idemændene bag parken, Morten M. Mathiasen, beskrev det, et grønt område, hvor vi kunne fotografere uden nogensinde at få et menneske på billederne. Fest og show Denne lørdag kunne man ikke undgå at få mennesker på billederne. Flere end 300 fremmødte og langt størsteparten fra andre områder end Varbergparken var mødt op for at indvi parken. De fik show og underholdning fra ninjakæmpere, som overfaldt en anden af bagmændene til parken, Jasper Juul Holm fra genoptræningscentret i Varbergparken; og de fik basketballspillere, som driblede rundt i parken. De fik politikere, som hoppede, trillede og vaklede med bind for øjnene ikke ulig en almindelig valgkamp, som en vittig tilhører konstaterede. Og de fik nogle helt utrolige badutspringere, der viste parkour 10 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

7 Flere end 300 fremmødte, bragende solskin og et tætpakket program gav den aktive park en flot invielse. og sprang rundt på den aktive parks redskaber, fremspring, stubbe og borde, så man troede, tyngdeloven var ophævet for en stund. Og de fik gratis frugt, som Kiwi minipris var en glad sponsor af: - Hvorfor er bananerne ikke her, hvor jeg kan nå dem, ville en knægt vide. - Fordi du så kan nå dem, grinede Khaled Nouf og stak så ungen en banan alligevel. Hvad parken kan Men der var også tid til det forklarende og det pædagogiske. Man fik at vide, at parken var tænkt som hele byens park; et rart sted at være. At Varbergparkens og den aktive parks mange besøgende ville bære den gode fortælling om et rart område videre, når de gik herfra. Og man fik demonstreret, hvordan parkens træningsadel kan bruges, fint illustreret af en hofteopereret pensionist, som dansede sig gennem den bulede flisebelægning og med største lethed demonstrerede, at den del af parken gav god mening. Det hele gav faktisk god mening denne dag. To timer fløj af sted, og hvis det var intentionen at skabe en stemning af by og liv i Varbergparken, så var det et vaskeægte pletskud, der blev leveret på indvielsen. - HAB har været modige. Det vil jeg godt takke dem for, sagde Jasper Juul Holm. Lørdag var der meget, der tydede på, at han ikke er den eneste med den opfattelse. 12 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

8 Alsidig blæksprutte bliver ny boliginspektør Han kan både bruge hovedet og hænderne og begge dele til lidt af hvert. HAB s nye boliginspektør Per Lønborg Andersen har mange talenter. Nogle mennesker har svært ved at beslutte sig mellem enten og eller. Og så er der dem, der konsekvent vælger både og og. Per Lønborg Andersen, HAB s nye boliginspektør, er afgjort i den sidste kategori. For han er uddannet tømrer, men havde ikke nok i det. Så han blev også uddannet konstruktør, men ville have mere på, så han har også en lederuddannelse. Og han er glad for at cykle og for at styrketræne og han elsker også at spille kort, se gode film og spille masser af fed musik på anlægget eller på guitaren, og ringetonen på telefonen er selvsagt et gammelt Stones-riff. Skulle man bede ham vælge en af de mange passioner, ville man bede ham træffe et umuligt valg. For Per Lønborg Andersen er til det meste og det er mangfoldigheden, han holder mest af: - Jeg kan ikke nøjes med kun at sidde og tegne eller kun at arbejde som tømrer. Jeg vil gerne det alsidige, hvor jeg kan bruge alle sider af mig selv. Sådan har jeg det bedst, siger Per Lønborg Andersen. God energi Per Lønborg Andersen er 40 år og skal i første omgang supplere boliginspektør Carsten Hansen i dennes arbejde, hvor han tillige får personaleansvar. Det daglige arbejde vil kræve både praktikeren og teoretikeren af ham, og det er han solidt klædt på til. Med ansættelsen af Per Lønborg Andersen som boliginspektør har HAB fået en erfaren mand ombord, som både ved noget om det teoretiske og det praktiske. Efter tømreruddannelsen og konstruktøruddannelsen har han arbejdet som driftschef i Domea i seks år, som tegnestuechef i et år og senest som servicechef på sygehusene i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, hvor han også tog en bachelor i ledelse: - Jeg er sikker på, at jeg bliver en del af et kompetent hold, og jeg er blevet rigtig godt taget imod. HAB vil en masse, og jeg ser frem til at yde mit bidrag. Man fornemmer, at der er masser af energi i virksomheden, siger han. Energien får de brug for, de øvrige HAB ere for med Per Lønborg Andersen får de en kollega, som går en del op i at holde sig i form og allerede nu er der forlydender om, at HAB erne får sig et cykelhold. Og så kan de godt bruge bakkerne i Haderslev som træning, for Per Lønborg Andersen har cyklet op ad den kendte stigning Alpe d Huez hele to gange. Per Lønborg Andersen tiltræder 15. august. 14 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

9 Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 tlf fax hjemmeside: Mandage Cykelhold Mødes ved aktivitetshuset hvor der også sluttes af med en kop kaffe. Legestue For tosprogede børn i alderen 3-6 år. Tirsdage Lektiecafé I aktivitetshuset. For alle der har brug for hjælp til lektier, både børn og voksne. Onsdage Seniorcafé Hjortebroparken A k t i v i t e t e r I aktivitetshuset. Caféen for voksne i alle aldre, men ingen børn. Børneklub I aktivitetshuset. For børn i alderen 0-15 år. Børn under 6 år skal være ifølge en forælder. Torsdage Børneklub I aktivitetslokalet. For børn i alderen 0-12 år. Børn under 6 år skal være ifølge en forælder. Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne. Kontakt projektkoordinator for yderligere information om de forskellige aktiviteter, hvis du vil være frivillig, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny aktivitet op. Hanne Rosendahl tlf.: mail: Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej tlf Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej tlf Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring tlf Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt Afdeling 1-12 og 16: Berit Mørk, Lembckesvej 43, 1.th....tlf samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv....tlf , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede Isaksen, Remisen 87,1...tlf , 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th....tlf : Ole Aaris, Råkærvej 34...tlf Administration Telefontid Mandag, tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Boliginspektør Carsten N. Hansen og synsmedarbejder Paul Jørgensen træffes efter aftale. Direktør: Christian Skovfoged. I dagtimerne træffes lokale varmemestre: Afdeling navn mail Telefon 13, 14, 15, Svend Erik Larsen , 19, 20, 21, 22, Kjeld Lauridsen , 6, 7, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47..John Petersen , 35, 37, 38, 39, 45, 48, Martin Ravn Kontortid Mandag-fredag: og Mandag-torsdag: Ekspeditionstid Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Afdeling navn mail Telefon 16, 24, 26, 27, Bjarne Berdin Pedersen MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

10 Christian Skovfoged Poul-Erik Kjær tildeling af lejligheder vaskeriopkrævning beboerklager Gitte Bull udlejning af selskabslokaler opsigelser indmeldelser/venteliste planlægning af afdelingsmøder Jonna Christiansen i afdelinger uden varmemester: reparation af VVS, afløb, køleskab m.v. kursustilmelding udlejning af carporte/garager/ekstra kælderrum indmeldelser/venteliste Lisa Nielsen budget og regnskab Tina Galsgaard telefonpenge, rådighedsbeløb o.l. antennebudgetter forsikringsspørgsmål varmeregnskaber afd. 13, 14, 15, 17, 27 og 29 PERSONALE Direktør Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Souschef Økonomimedarbejder Lise-Lotte Hundebøl flytteafregninger Susanne Henriksen husleje og forbrugsregnskaber (vand, varme og el) Paul Jørgensen syn af lejligheder Carsten N. Hansen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter Morten M. Mathiasen Elise Skaarenborg PERSONALE Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Synsmedarbejder Boliginspektør Udviklings- og kvalitetschef Elev MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

11 Nada Ferizovic Mohammed Teta Eva Thorø Mogens Bollesen Hanne Rosendahl PERSONALE Sydbos administration, Rådmandsvej Projektkoordinator, Varbergparken Projektleder»Spice« Projektkoordinator, Hjortebroparken Afdelingsbestyrelser Formandsliste Afdeling Telefon 1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel Poul Kristensen, Møllevænget / Fjordagerring Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv Kate Blond, Fjordagerring Claus Thomsen, Fjordagerring Steen Helle, Fjordagerring Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv Josef Rosiak, Thrigesvej Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) Bente Andresen, Kløvervej Peder Hansen, Kløvervej Erik Klena, Råkærvej Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. 24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A 26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th Varbergvej 1-5, og Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5 33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4 35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken Verner Blunck, Lyøvej Viola Vieregge, Birkelund Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv / Sct. Severingade 4 44 Peter Degn, Nyvej 16, st Øsbygade 89 A-H og K 48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) Laurids Caspersen, Remisen 65, MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

12 AAGE JØRGENSEN VVS A/S Sønderbro Haderslev Tlf Fax: Mail: Vi er specialister og står for autoriseret arbejde Centralvarme Gaskedler Gasservice Fjernvarme Badeværelser Vandinstallationer Reparationer Zinkbeklædninger Blikkenslagerarbejde Gardiner solafskærmning Tæpper Gulve GulvafslibninG maling Hjortebro Aktiviteter i Hjortebrohuset FÆLLESVASKERIERNE Fra og med opkrævningen til november vil alle vaskeriers opkrævningsperioder være lig kalendermåneden 2 måneder tidligere. RENT & GRØNT Garant Haderslev Christian X s Vej 6 C 6100 Haderslev Kvinder danser i Hjortebro Kan du li at røre dig til musik? Bliver du i godt humør af at danse? Så er det dig, vi vil byde op til dans, når foreningen»hjortebroparkens kvinder danser«skal stiftes. Det sker den 15. september 2011 klokken i Hjortebrohuset; og alle kvinder over 15 år med bopæl i Hjortebroparken er velkomne! Mandag Lotto kl Kontakt: Edith Andersen tlf Tirsdag Porcelænsmaling kl Kontakt: Lilly Rickens tlf Tirsdag Dart kl Kontakt: Kjeld Lauridsen tlf MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

13 Vi spurgte til, hva folk dyrkede af motion, og mange var glade for at gå ture. Det er også fint, men man skal nok gå dem lidt hurtigere, end man er vant til, hvis de skal give motion og forbedre konditallet Lisbeth Mikkelsen, projektkoordinator Besøg af Sundhedsbussen viste, at folk i Varbergparken trænger til at motionere noget mere. Behov for løbesko og gulerødder FAKTA Bus kommer igen Sundhedsbussen kommer til Varbergparken igen efter sommerferien. Hold øje med opslag ved HAB-boligkontoret, i Budstikken eller på hjemmesiden for en mere konkret dato. Sundhedsbussen har været på besøg i Varbergparken, og mange lod sig teste. Halvdelen har et lavt kondital og en del har for meget på sidebenene. Haderslev Kommunes Sundhedsbussen har tidligere været på besøg i HAB, og i begyndelsen af maj gæstede bussen Varbergparken ved Kiwi. Her valgte i alt 77 personer lidt flere kvinder end mænd - i løbet af to dage at lade sig teste, og resultatet viser, at der er i hvert fald er potentiale til forbedring. Lidt over halvdelen af de testede havde et lavt kondital. Faktisk havde næsten hver tredje et meget lavt kondital. Desuden var cirka hver tredje af de testede overvægtig, og en lille gruppe syv procent falder i kategorien svært overvægtige. Resultaterne passer nogenlunde med det, man ser i resten af kommunen: - Der er det samme antal normal- vægtige og overvægtige, som vi ser andre steder, siger Lisbeth Mikkelsen, projektkoordinator, Sundhedsbussen: - Til gengæld er konditallet ikke godt. Typisk er det en fjerdedel af borgerne, der ligger i den lave ende målt på kondital - her er det halvdelen, siger Lisbeth Mikkelsen. Motivation er vigtig At man vejer det samme som resten men har et dårligere kondital indikerer, at man rører sig alt for lidt. Faktisk er det bedre at være lidt for tyk og aktiv end at være normalvægtig og inaktiv, siger Lisbeth Mikkelsen: - Vi spurgte til, hva folk dyrkede af motion, og mange var glade for at gå ture. Det er også fint, men man skal nok gå dem lidt hurtigere, end man er vant til, hvis de skal give motion og forbedre konditallet. En god test er at følges med en og så lave snakkeøvelsen, hvor man helst skal gå så stærkt, at man ikke kan snakke med hinanden, uden at man bliver 24 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

14 CNN - Becky Anderson, Connect the World, Weekdays at FAKTA Sådan får du nem motion i hverdagen Man skal røre sig hver dag, minimum en halv time ad gangen. Det kan være en gåtur til købmanden, en ekstra tur op og ned ad trapperne. Gå lidt hurtigere, end du plejer, når du går tur. Brug gerne træningsbanen. Motion skal være sjovt og noget, man har lyst til. Det er det vigtigste. Gør det gerne med børnene! Den mest effektive træning er kredsløbskondition, hvor man får pulsen op, kombineret med styrketræning. Kostmæssigt skal man holde igen med ris og hvidt brød, gerne brune ris og groft brød. Og spis bare godt med grøntsager. lidt stakåndet. Så giver det noget, siger Lisbet Mikkelsen. For bydelssekretariatet var det glædeligt at se, at der var interesse for at blive sundere: - Flere ventede ganske længe på at blive testet i bussen, siger Mohammed Téta, leder af bydelssekretariatet: - At få målt sine tal i sundhedsbussen kan jo være motiverende, og det er jo den enkeltes motivation, der er afgørende for, om man kan komme i bedre fysisk form, siger han. Mohammed Téta glæder sig derfor også til den aktive park bliver indviet: - Den aktive park vil bestemt kunne give folk i området en god mulighed for at få lidt af den daglige motion. Hvis folk er parate til at gøre noget ved det, så er muligheden der i hvert fald, siger han. Disney Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tvudsendelser forfra helt enkelt. Du kan også vælge ekstra tv-kanaler, leje film direkte fra sofaen og se tidligere tv-udsendelser. Og så kan du selvfølgelig se ultraskarpt HDTV. Med YouSee Plus får du ganske enkelt mere ud af skærmen. Bestil på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert YouSee Plus 89,-pr. md. Pris i 6 mdr. v/bs 534 kr. 26 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET Forudsætter kabel-tv fra I 6 YouSee. I mdr. binding. 27

15 Der skal laves nye regler for, hvad lokalerne må bruges til, og hvem der har retten og ansvaret. Der skal også nogle nye fordelinger til, så vi er sikre på, at alle får brugt lokalerne bedst muligt Mohammed Téta, leder af bydelssekretariatet Der skal nye rammer for brugen af Mødestedet og Værestedet i Varbergparken. Posen skal rystes i Mødestedet og Værestedet Ikke kun det ydre shines op på Mødestedet og Værestedet. Et aktivitetsråd skal sørge for, at mødelokalerne bliver drevet på den optimale måde. Det gule hus og det blå hus eller Mødestedet og Værestedet, som de to aktivitetslokaler i Varbergparken også hedder er i gang med en indre overhaling, hvor håndværkerne får malet, repareret og udskiftet rammerne. - Vi er ude af ghettolisten. Så skal vores væresteder ikke ligne noget, der er beskidt og slidt, siger Mohammed Téta, leder af bydelssekretariatet: - Der er ikke ordentligt gjort rent eller ryddet op, ting bliver smadret, og der er ikke blevet malet, siden det blev bygget. Det er ikke noget, man er stolt af at vise frem til andre, siger han. Derfor har HAB afsat cirka kroner til at sætte rammerne i stand men det er ikke gjort med det. Der skal også en driftsmæssig overhaling til, hvis Mødestedet og Værestedet skal fungere optimalt. Derfor er der nu nedsat en gruppe, som skal tilse driften: - Vi gør det, fordi det skal laves om. Lige nu fungerer hverken Mødestedet eller Værestedet optimalt, siger Mohammed Téta. På et møde mellem de ansvarlige for aktiviteterne, repræsentanter for Det Opsøgende Team, for SU og Bydelssekretariatet er der derfor nedsat et aktivitetsråd på seks personer, som skal forholde sig til brugen af lokalerne: - Der skal laves nye regler for, hvad lokalerne må bruges til, og hvem der har retten og ansvaret. Der skal også nogle nye fordelinger til, så vi er sikre på, at alle får brugt lokalerne bedst muligt. Man skal huske på, at driften af lokalerne er et fælles anliggende, og derfor skal vi sørge for, at alle føler sig tilgodeset af de tilbud, der er i Mødestedet og Værestedet, siger Mohammed Téta. 28 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

16 Kan du klare lidt mere kærlighed? Han har været husejer det meste af sit voksenliv, men nu er han flyttet i et rækkehus på Thrigesvej. Musikeren Nils- Ole Poulin er rigtig begejstret for at bo almennyttigt. Der er en episode, der helt enkelt opsummerer Nils-Ole Poulins opfattelse af at bo i alment byggeri. Det var en aften, hvor den bluesglade guitarist havde fået en gammel ven på besøg, og de sad og delte et par røverhistorier og hørte halvhøj musik. - Så ringede telefonen. Det var underboen, som ville høre, om vi holdt fest. Jeg sagde nej, det gjorde vi ikke og spurgte hende, om vi spillede for højt, for så skulle vi nok skrue ned. Men hun sagde bare nej nej, men vi ville bare høre, om hun og en veninde måtte komme forbi, inden de gik i byen. Og så kom de herop det var smadderhyggeligt! Ifølge Nils-Ole Poulin er det livet i alment byggeri i en nøddeskal: - Det er en fantastisk god beskrivelse af, hvordan det er at bo sammen med andre i den boligform, som det almene byggeri er. Kampagnen med lidt mere af det hele er ramt rigtig fint, synes jeg. Her er lidt mere af det hele, siger Nils-Ole Poulin. Little SoHo Han har boet i villakvarter det meste af sit voksne liv, men valgte for et års tid siden at flytte ind hos HAB. Først i en lejlighed på Lembckesvej, og for Min nabo, Flemming, kører truck og hører Lille Palle og Hammond Kaj. Han er en fed fyr! Nils-Ole Poulin et par måneder siden i et rækkehus på Thrigesvej. - Det er et positivt tilvalg for mig at bo sådan her, og jeg må sige, at jeg ærligt undrer mig over, at jeg ikke har gjort det noget før, siger Nils- Ole Poulin. Han er kendt som musiker, men har også arbejdet med at sejle på projektskibe med adfærdsvanskelige unge som besætning; på togter af Nils-Ole Poulin er kendt for sin musik, og husets mange guitarer skal helst spille blues. 30 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

17 seks måneders varighed. Tiden væk fra landet betød, at der ikke var behov for en bolig i Danmark, men da det kostede stort set det samme at få møbler opmagasineret som at leje en bolig, valgte han at flytte i lejlighed. Det har der ikke været grund til at fortryde: Jeg fik en arbejdsskade, så jeg går sygemeldt nu. Og der vil jeg bare sige: Det havde ikke været festligt i et villakvarter. Skulle jeg vandre rundt derude hele alene, så havde jeg taget strikken! Men her er der folk omkring mig; der er snak og liv og folk i alle farver. Det er Little SoHo, sådan som her er folk af alle former og farver. De er forskellige, ganske som verden jo også er. Der summer af liv her, siger Nils-Ole Poulin. Mere menneskelighed Netværket har været et positivt plus for ham ved at bo alment, og søde og pragtfulde naboer er en glæde. - Vi bor jo tæt her, så folk kommer hinanden ved. Og det er rigtig godt, for man lærer hurtigt hinanden at kende. Især når de er nogle snakkebasser som mig. Der er da også nogen underlige starutter, men de er der jo overalt. Samlet set synes jeg, her er mere menneskelighed, mere fællesskab mere liv end på villavejene. Folk er mere tilgængelige og meget hjælpsomme. Og så er der ikke nogen, der er mistænksomme Her er mere menneskelighed, mere fællesskab mere liv end på villavejene, siger Nils-Ole Poulin. eller vogter på hinanden. Det er guf, siger Nils-Ole Poulin. Skulle han give et godt råd til dem, der overvejer at flytte fra huset på villavejen til noget alment byggeri, så vil det være at tage springet og forberede sig på at lande i en masse herligt: - Man skal spørge sig selv, om man kan klare lidt mere hjertelighed og kærlighed i sit liv. For det er det, man får af at bo alment. Der er lidt mere af det hele, og der er meget mere af den gode, menneskelige relation og respekt for hinanden. Er du klar til det, så er du også klar til at bo alment, siger Nils-Ole Poulin. Hygge, mad og kaffe det kan caféen skaffe Hvis du vil holde fødselsdag eller et andet arrangement eftermiddag eller aften så kontakt caféen. Menu Prisliste Vi kan også levere kage eller brød til afdelingsmøderne Åbningstider Mandag - fredag Lørdag Lukket Søn- og helligdage Køkkenet lukker kl Dag middag Dessert Dessert alene Grød Hverdage 40,00 15,00 20,00 Lørdag 30,00 20,00 Søn- og helligdage 50,00 15,00 20,00 Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf MEDLEMSBLADET I 6 I

18 Menu Juli/august 2011 Dag Dato Torsdag 7. Fredag 8. Lørdag 9. Søndag 10. Mandag 11. Tirsdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15. Lørdag 16. Søndag 17. Mandag 18. Tirsdag 19. Onsdag 20. Torsdag 21. Fredag 22. Lørdag 23. Søndag 24. Mandag 25. Tirsdag 26. Onsdag 27. Torsdag 28. Fredag 29. Lørdag 30. Søndag 31. Mandag 1. Tirsdag 2. Onsdag 3. Torsdag 4. Fredag 5. Hovedret Stegt flæsk Fisk LUKKET (leveres fredag) Koteletter Skidne æg Millionbøf Frikadeller Stegt flæsk Fisk LUKKET (leveres fredag) Oksesteg Boller i selleri Lever Høns i citronsovs Dansk bøf Fisk LUKKET (leveres fredag) Sprængt nakke Porregratin Medisterpølse med rødkål Irsk stuvning Forloren hare Fisk LUKKET (leveres fredag) Gullasch Skrædderduelse Stegeben Gryderet Æggekage med brasede kartofler Fisk Lørdag 6. LUKKET (leveres fredag) Parkcaféen Dessert Øllebrød Mannagrød Koldskål Øllebrød Risengrød Citronfromage Øllebrød Byggrød Jordbærrand Øllebrød Rismelsgrød Ymerfromage Øllebrød Boghvedegrød Tlf Fax Murer- og flisemester HENRIK BURICH Ribe Landevej 29A - Tlf Seniorcaféens udflugt til ribe Der vil være guidet rundtur samt besøg i domkirken. UDFLUGTEN ER UDELUKKENDE FOR HJORTEBROPARKENS BEBOERE I ALDEREN 60+ Datoen er den 7. september 2011 kl nærmere program vil følge ved tilmelding. Tilmelding skal ske til Astor Madsen på tlf senest den14. august 2011 egenbetaling for turen vil være kr. 50,00 idet resten finansieres af bevilligede 18-midler fra Haderslev kommune. Betaling skal ske forud den 17. august 2011 eller den 24. august 2011 i tidsrummet kl , hvor Astor vil være i Hjortebroparkens aktivitetshus»centralen«. 34 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere