MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88"

Transkript

1 Telefonnumre Beboerne Lyøvej De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lægevagten Region Syddanmark Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf Kontortid: Mandag-fredag kl Telefontid: Mandag-torsdag kl Fredag kl YouSee Fejlmelding Tlf Hverdage kl Weekend kl MEDLEMSBLADET Haderslev Andels Boligforening 64. årgang juli 2011 Tandlægevagten (lør-, søn- & helligdage) Tlf Alarmcentral Tlf. 112 Politi Tlf MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 10 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Tryk: Nustrup Tryk Mail: Tlf.: Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Tlf.: Fotograf Gert Berendtsen Mail: Tlf.: Hopsa! Det er ikke hver dag, der er en springfyr, som slår saltomortale midt på bordet. Men det er så heller ikke hver dag, man indvier et sted som Varbergparkens aktive park.

2 Bestyrelsen orienterer Klintevejs Bygningssnedkeri ApS Tømrer Snedker Glasarbejde Klintevej 2 Industri Syd 6100 Haderslev Tlf.: Bil: TRAMM Installationsforretning ApS Hjortebrovej 23 - Haderslev Telefon Alt i moderne belysninger og elektriske artikler Reklamer Reproduktioner Tryksager NUSTRUP TRYK Svend F. Thrysøe Skolevej 24 Nustrup 6500 Vojens Telefon Fax PAS PÅ BØRNENE! Kør langsomt i bebyggelsen!»bestyrelsen orienterer«er baseret på et referat, der først endelig godkendes på næste måneds bestyrelsesmøde, hvor det underskrives. Bestyrelsesmøde den 9. juni Mødet var tilrettelagt således, at dagsordenens punkt blev rykket frem til mødets start kl Under dette punkt deltog MED-ud-valget v/lisa Nielsen, Morten Mathiasen, Mohammed Teta, John Pedersen, Bjarne Pedersen & Hanne Rosendahl. Endvidere deltog fa. AD-formation med 2 medarbejdere, og endelig deltog Sune Falther. Øvrige sager til behandling Jour.nr CSK bød velkommen til alle. Arbejdsgruppen og MED-udvalget glædede sig til at præsentere resultatet af ugers arbejde i arbejdsgruppe 3 med temaet»logo, farver & navn«og fremhævede det konstruktive samarbejde med ADformation. AD-formation fremlagde i en 45 minutter præsentation»rejsen«fra i dag via 2 fravalgte forslag og frem til»fremtiden«og det af arbejdsgruppen og MED-udvalget valgte forslag til logo & farver. Navnet bibeholdes dog som HAB. Efter en kort debat og uddybende spørgsmål forlod alle ikke deltagere i organisationsbestyrelsesmødet lokalet. Efter endnu nogen debat blev konklusionen, at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer skulle tage stilling til forslaget og melde tilbage til bestyrelsesformanden inden forretningsudvalgsmødet den 16. juni Ordinært møde genoptaget. Forhandlings-/ revisionsprotokol Siderne underskrevet. Efterretningssager Ad forretningsudvalgsmøde pkt. 78 Pressemeddelelse om ansættelse af ny inspektør udsendes primo august. Ad forretningsudvalgsmøde pkt. 79 Dialog forsøges med LBF. Orientering fra afdelingerne Afd og 16: Ekstraordinært afd.møde i afd. 7 havde godkendt budgettet. Afd samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia spurgte til sagsbehandlingstiden hos Haderslev kommune i.f.m. ansøgning om dispensation fra kravet om at skulle afdrage underskud over max. 3 år. CSK undersøger. MEDLEMSBLADET I 6 I

3 Administrativ orientering Lisa og Poul-Erik havde gennemgået og bestået kurset»boligjura«eksamensbevis overrakt sammen med en gave fra HAB i.f.m. et afholdt personalemøde. Elise havde bestået eksamen med resultatet 10. Gitte og CSK overværede eksamen. Saleh Nouf sygemeldt indtil videre. Karl Dall er tiltrådt som ejendomsfunktionær på Skolebakken. De respektive formænd underrettet. CSK havde været i afd. 51 og introduceret»værktøjskassen«for bestyrelsen, som straks tog værktøjet i brug og spillede et spil omkring beboerdemokrati. Spillet godt modtaget mere i det kommende medlemdsblad. Åbning af»den aktive park«den 4. juni 2011 forløb planmæssigt. Stor indsats af alle involverede herunder specielt tovholderen Moren Mathiasen. Pressen specielt den lokale kunne godt have været bedre repræsenteret. CSK orienterede om opstarten af en motionsklub i HAB og en meget gennemarbejdet og motiveret ansøgning fra personalet om tid til motion i arbejdstiden sammenholdt med et professionelt sundhedscheck af deltagerne. Af mange gode grunde havde direktionen sagt ja til, at interesserede kunne dyrke motion i 1½ timer/måned i arbejdstiden. Dem der ikke deltog, skulle naturligvis passe arbejdet. Ordningen evalueres PPV erne i HAB var for 24 afdelingers vedkommende gennemfotograferet og materialet kunne bruges som platform for det videre arbejde. CSK/HAB havde taget initiativ til et samarbejdsforum blandt kommunens direktører/forretningsførere. Søren Madsen, BL, deltog i første møde. Den fælles temadag for organisationsbestyrelsen og direktionen planlægges til en lørdag i efteråret. Fotoudstillingen»lidt mere af det hele«vises hele juni på rådhuset i Haderslev og hele juli på rådhuset i Vojens. CSK orienterede om ventilationsproblemerne i afd. 15. DAI havde sat eksperter på og i uge 24 ville DAI modtage en rapport. Sven Erik anmodet om i videst mulig omfang at fotodokumentere indstillingerne og evt. ændringer. Buch & Baruah havde tilskrevet Plan & Proces v/per Lüchtemeier, at de betragtede den fra Plan & Proces anlagte sag som afsluttet. HAB ville ikke efterkomme betalingskrav. CSK orienterede om»over hækken«møde mellem HAB og naboerne syd for Varberg. Orienteringsmøde om den kommende bro. HAB har 75 års jubilæum i Jubilæumsudvalg nedsat. Valgt blev Silvia, Jutta og Berit. HAB s administration holder lukket i ugerne 29 & 30. CSK undersøger, om der er frivillige i administrationen, hvis der skulle opstå akutte problemer, som kræver ass. fra administrationen. OAA stillede sig også til rådighed. Nybyggeri renovering OAA redegjorde for status på indgåelse af lejekontrakt med Ehlershjemmet. CSK redegjorde for delindhold af det kommende økonomiudvalgsmøde, nemlig kommunens prioritering af kommende almene boliger. Økonomi Huslejerestancen pr fremlagt. Taget til efterretning. Jubilæum/Kjeld 19/05/11 11:00 Side 1 Budgetopfølgning. Materiale udsendt til organisationsbestyrelsen. Opfølgningen taget til efterretning. Øvrige sager til behandling Ad pkt Silvia motiverede ansøgningen. Efter en del debat blev konklusionen, at der skulle yderligere undersøgelser til herunder specielt om evt. problemer kunne henføres til at være adfærdsbestemte. Organisationsbestyrelsesmødet den 8. december blev efter ønske flyttet til den 15. december. Reception/åbent hus Kjeld Lauridsen holder 25 års jubilæum. I denne anledning inviteres arbejdskolleger, håndværkere, beboere, bestyrelser, familie og venner til reception/åbent hus onsdag den 3. august kl i Hjortebrohuset, Hjortebrovej 23 Med venlig hilsen Ledig carport I afdeling 13 er carport nr. 7 ledig pr. 15. august Lejen er kr. 130,00 pr. måned. Carporten kan søges af afdelingens beboere. Den beboer blandt ansøgerne der har boet længst i afdelingen, vil få carporten tildelt. Ansøgningsfrist: Den 5. august 2011 Deadlines Medlemsbladet Sidste frist for indlevering af redaktionel materiale 2011 Deadline September: Oktober: November: December: 18. august 15. september 13. oktober 17. november 4 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

4 Afdeling 51 i gang med at spille beboerdemokratispillet. Alle kan få noget ud af det. Man lærer noget, og den er god til at styre en proces, lyder anbefalingen. Beboerdemokrati kan også spilles Nyt spil skal styrke beboerdemokratiet. Bestyrelsen i afdeling 51 Remisen prøvede det af. Findes der en facitliste? Harald Trenkel spørger ud i lokalet, og modtager smil tilbage. Nej, facitliste er der ikke, når man spiller det nye beboerdemokratispil, som HAB har anskaffet sig. Så alle spørgsmål må afklares i fællesskab eller, som HAB s direktør Christian Skovfoged, der er spilinstruktør, formulerer det: - Facitlisten har I selv! Og det er den egentlige essens af beboerdemokrati og det spil, der prøves af her i afdeling 51 i aften. Hos formanden for afdelingen, Laurids Caspersen, er resten af bestyrelsen samlet om en lille spilleplade, hvor seks kort med udsagn skal placeres. Udsagnene er løsnings- 6 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

5 Det er meget lærerigt, det synes jeg. Det stiller de vigtige spørgsmål, og det skitserer nogle udfordringer Laurids Caspersen, formand, afd. 51 Skyd sommeren i HAB og vind et kroophold Ferielukket forslag til et problem, som spillerne i fællesskab skal prioritere. Udover formanden og Harald Trenkel er det Alice Andresen og to gange Ellen; Corfits og Clausen og blandt de fem er der meget forskellige meninger om, hvordan et problem skal løses. Hvad betyder det? Det er måske derfor, Harald spørger efter facitlisten. For det er ikke altid nemt at blive enige. Og hvad er det lige, vi bliver enige om? I løbet af spillet skal ord eksempelvis defineres. Ikke fordi, man ikke kender ordet men hvad forstår vi ved dem? - Nå, tænker du sådan om det, siger Ellen Clausen til Ellen Corfits, da hun har defineret sin opfattelse af udsagnet give kulturen et eftersyn. En mener, det handler om at få de etniske nye og gamle danskere til at forstå hinanden, en anden mener, det handler om omgangstonen i afdelingen. Når bestyrelsen skal prioritere forskellige udsagn til at løse den formulerede opgave, og to medlemmer prioriterer udsagnet uddannelse af bestyrelsen højt, mens to andre priori terer den lavt så er der grund lag for debat. For hvad mener man med uddannelse? Er det et længere kursus, er det læring, er det at blive klædt på til noget? Lærerigt Efterhånden som de seks udsagn i fællesskab skal prioriteres til en løsning, får afdeling 51 lært en masse om hinanden. - Det er meget lærerigt, det synes jeg. Det stiller de vigtige spørgsmål, og det skitserer nogle udfordringer. Hvad gør vi, hvis vi nu vil Spillet er en rigtig god anledning til at få snakket tingene igennem, siger formand Laurids Caspersen, og det er der bred enighed om bordet rundt. - Det er en god måde at få sat ord på tingene. Både i bestyrelsen men også ud til beboerne, siger Ellen Clausen, og Alice Andresen er enig: - Vi forholder os forskelligt til ting, og det er en god måde at få snakket om det. Måske opfatter vi noget på én måde, og de øvrige beboere på en anden og så ender det i ballade. Spillet er godt til at vise de forskelle, siger hun. En softice, dasen i haven, leg i regnvejret eller en frokost i det grønne? Motiverne kan være mange, og vi vil meget gerne se dine bud på sommerens bedste fotos. Tag kameraet med ud og fotografer sommerlandet i HAB. Så deltager du i konkurrencen om at vinde lidt ekstra ferie nemlig et kroophold for to personer (værdi: kroner). Billederne skal sendes til HAB på redaktionens mail: Husk at sende fotos i mindst 300 kb størrelse. Sender du flere motiver ind, så send dem enkeltvis, tak. Og HUSK at sende dit navn, adresse og telefonnummer med! Sidste frist for at deltage er 1. august. Administrationen holder ferielukket i perioden 16. juli 2011 til den 31. juli 2011 Såfremt der opstår problemer kan varmemesteren for din afdeling kontaktes se side 17. I de afdelinger man ikke har en varmemester kan uopsættelige reparationer rekvireres direkte til håndværkerne efter håndværkerlisten, evt. kontaktes afdelingsformanden. 8 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

6 Aktiv park fik aktiv indvielse Ninjaer, parkourartister og politikere var sammen med en hofteopereret pensionist, to hold politikere og en stribe basketballspillere ingredienserne, da Varbergparkens aktive park blev indviet med maner. Solen gjorde sig umage, men det var den sandelig også nødt til, hvis den skulle overstråle begivenhederne i Varbergparken den første lørdag i juni, hvor den aktive park i Varbergparkens midte blev indviet. Her var trillende politikere, ninjashow og badutspringere. Her var Haderslevs nykårede æreshertug, her var unge på spring og gamle i stavgang og en helt igennem pragtfuld flabet vært i Alex Bødiker, som fra scenen bandt hele arrangementet fortrinligt sammen - blandt andet med et havde jeg selv problemer med overvægt, så havde jeg nok også i retning af borgmesteren, Parkourartisterne var fantastiske, og der var sågar en tilskuer, som mente, at ham der var lige til Cirkus Arena. som kvitterede med et meget adræt los i toastmasterens bagperron. Varbergparkens aktive park er en vision om et andet grønt område end det, der var. Et område, hvor folk har lyst til at komme, være, leve, lege og træne - og ikke, som en af idemændene bag parken, Morten M. Mathiasen, beskrev det, et grønt område, hvor vi kunne fotografere uden nogensinde at få et menneske på billederne. Fest og show Denne lørdag kunne man ikke undgå at få mennesker på billederne. Flere end 300 fremmødte og langt størsteparten fra andre områder end Varbergparken var mødt op for at indvi parken. De fik show og underholdning fra ninjakæmpere, som overfaldt en anden af bagmændene til parken, Jasper Juul Holm fra genoptræningscentret i Varbergparken; og de fik basketballspillere, som driblede rundt i parken. De fik politikere, som hoppede, trillede og vaklede med bind for øjnene ikke ulig en almindelig valgkamp, som en vittig tilhører konstaterede. Og de fik nogle helt utrolige badutspringere, der viste parkour 10 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

7 Flere end 300 fremmødte, bragende solskin og et tætpakket program gav den aktive park en flot invielse. og sprang rundt på den aktive parks redskaber, fremspring, stubbe og borde, så man troede, tyngdeloven var ophævet for en stund. Og de fik gratis frugt, som Kiwi minipris var en glad sponsor af: - Hvorfor er bananerne ikke her, hvor jeg kan nå dem, ville en knægt vide. - Fordi du så kan nå dem, grinede Khaled Nouf og stak så ungen en banan alligevel. Hvad parken kan Men der var også tid til det forklarende og det pædagogiske. Man fik at vide, at parken var tænkt som hele byens park; et rart sted at være. At Varbergparkens og den aktive parks mange besøgende ville bære den gode fortælling om et rart område videre, når de gik herfra. Og man fik demonstreret, hvordan parkens træningsadel kan bruges, fint illustreret af en hofteopereret pensionist, som dansede sig gennem den bulede flisebelægning og med største lethed demonstrerede, at den del af parken gav god mening. Det hele gav faktisk god mening denne dag. To timer fløj af sted, og hvis det var intentionen at skabe en stemning af by og liv i Varbergparken, så var det et vaskeægte pletskud, der blev leveret på indvielsen. - HAB har været modige. Det vil jeg godt takke dem for, sagde Jasper Juul Holm. Lørdag var der meget, der tydede på, at han ikke er den eneste med den opfattelse. 12 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

8 Alsidig blæksprutte bliver ny boliginspektør Han kan både bruge hovedet og hænderne og begge dele til lidt af hvert. HAB s nye boliginspektør Per Lønborg Andersen har mange talenter. Nogle mennesker har svært ved at beslutte sig mellem enten og eller. Og så er der dem, der konsekvent vælger både og og. Per Lønborg Andersen, HAB s nye boliginspektør, er afgjort i den sidste kategori. For han er uddannet tømrer, men havde ikke nok i det. Så han blev også uddannet konstruktør, men ville have mere på, så han har også en lederuddannelse. Og han er glad for at cykle og for at styrketræne og han elsker også at spille kort, se gode film og spille masser af fed musik på anlægget eller på guitaren, og ringetonen på telefonen er selvsagt et gammelt Stones-riff. Skulle man bede ham vælge en af de mange passioner, ville man bede ham træffe et umuligt valg. For Per Lønborg Andersen er til det meste og det er mangfoldigheden, han holder mest af: - Jeg kan ikke nøjes med kun at sidde og tegne eller kun at arbejde som tømrer. Jeg vil gerne det alsidige, hvor jeg kan bruge alle sider af mig selv. Sådan har jeg det bedst, siger Per Lønborg Andersen. God energi Per Lønborg Andersen er 40 år og skal i første omgang supplere boliginspektør Carsten Hansen i dennes arbejde, hvor han tillige får personaleansvar. Det daglige arbejde vil kræve både praktikeren og teoretikeren af ham, og det er han solidt klædt på til. Med ansættelsen af Per Lønborg Andersen som boliginspektør har HAB fået en erfaren mand ombord, som både ved noget om det teoretiske og det praktiske. Efter tømreruddannelsen og konstruktøruddannelsen har han arbejdet som driftschef i Domea i seks år, som tegnestuechef i et år og senest som servicechef på sygehusene i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev, hvor han også tog en bachelor i ledelse: - Jeg er sikker på, at jeg bliver en del af et kompetent hold, og jeg er blevet rigtig godt taget imod. HAB vil en masse, og jeg ser frem til at yde mit bidrag. Man fornemmer, at der er masser af energi i virksomheden, siger han. Energien får de brug for, de øvrige HAB ere for med Per Lønborg Andersen får de en kollega, som går en del op i at holde sig i form og allerede nu er der forlydender om, at HAB erne får sig et cykelhold. Og så kan de godt bruge bakkerne i Haderslev som træning, for Per Lønborg Andersen har cyklet op ad den kendte stigning Alpe d Huez hele to gange. Per Lønborg Andersen tiltræder 15. august. 14 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

9 Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 tlf fax hjemmeside: Mandage Cykelhold Mødes ved aktivitetshuset hvor der også sluttes af med en kop kaffe. Legestue For tosprogede børn i alderen 3-6 år. Tirsdage Lektiecafé I aktivitetshuset. For alle der har brug for hjælp til lektier, både børn og voksne. Onsdage Seniorcafé Hjortebroparken A k t i v i t e t e r I aktivitetshuset. Caféen for voksne i alle aldre, men ingen børn. Børneklub I aktivitetshuset. For børn i alderen 0-15 år. Børn under 6 år skal være ifølge en forælder. Torsdage Børneklub I aktivitetslokalet. For børn i alderen 0-12 år. Børn under 6 år skal være ifølge en forælder. Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne. Kontakt projektkoordinator for yderligere information om de forskellige aktiviteter, hvis du vil være frivillig, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny aktivitet op. Hanne Rosendahl tlf.: mail: Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej tlf Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej tlf Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring tlf Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt Afdeling 1-12 og 16: Berit Mørk, Lembckesvej 43, 1.th....tlf samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv....tlf , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede Isaksen, Remisen 87,1...tlf , 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th....tlf : Ole Aaris, Råkærvej 34...tlf Administration Telefontid Mandag, tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Boliginspektør Carsten N. Hansen og synsmedarbejder Paul Jørgensen træffes efter aftale. Direktør: Christian Skovfoged. I dagtimerne træffes lokale varmemestre: Afdeling navn mail Telefon 13, 14, 15, Svend Erik Larsen , 19, 20, 21, 22, Kjeld Lauridsen , 6, 7, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47..John Petersen , 35, 37, 38, 39, 45, 48, Martin Ravn Kontortid Mandag-fredag: og Mandag-torsdag: Ekspeditionstid Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Afdeling navn mail Telefon 16, 24, 26, 27, Bjarne Berdin Pedersen MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

10 Christian Skovfoged Poul-Erik Kjær tildeling af lejligheder vaskeriopkrævning beboerklager Gitte Bull udlejning af selskabslokaler opsigelser indmeldelser/venteliste planlægning af afdelingsmøder Jonna Christiansen i afdelinger uden varmemester: reparation af VVS, afløb, køleskab m.v. kursustilmelding udlejning af carporte/garager/ekstra kælderrum indmeldelser/venteliste Lisa Nielsen budget og regnskab Tina Galsgaard telefonpenge, rådighedsbeløb o.l. antennebudgetter forsikringsspørgsmål varmeregnskaber afd. 13, 14, 15, 17, 27 og 29 PERSONALE Direktør Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Souschef Økonomimedarbejder Lise-Lotte Hundebøl flytteafregninger Susanne Henriksen husleje og forbrugsregnskaber (vand, varme og el) Paul Jørgensen syn af lejligheder Carsten N. Hansen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter Morten M. Mathiasen Elise Skaarenborg PERSONALE Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Synsmedarbejder Boliginspektør Udviklings- og kvalitetschef Elev MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

11 Nada Ferizovic Mohammed Teta Eva Thorø Mogens Bollesen Hanne Rosendahl PERSONALE Sydbos administration, Rådmandsvej Projektkoordinator, Varbergparken Projektleder»Spice« Projektkoordinator, Hjortebroparken Afdelingsbestyrelser Formandsliste Afdeling Telefon 1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel Poul Kristensen, Møllevænget / Fjordagerring Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv Kate Blond, Fjordagerring Claus Thomsen, Fjordagerring Steen Helle, Fjordagerring Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv Josef Rosiak, Thrigesvej Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) Bente Andresen, Kløvervej Peder Hansen, Kløvervej Erik Klena, Råkærvej Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. 24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A 26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th Varbergvej 1-5, og Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5 33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4 35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken Verner Blunck, Lyøvej Viola Vieregge, Birkelund Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv / Sct. Severingade 4 44 Peter Degn, Nyvej 16, st Øsbygade 89 A-H og K 48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) Laurids Caspersen, Remisen 65, MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

12 AAGE JØRGENSEN VVS A/S Sønderbro Haderslev Tlf Fax: Mail: Vi er specialister og står for autoriseret arbejde Centralvarme Gaskedler Gasservice Fjernvarme Badeværelser Vandinstallationer Reparationer Zinkbeklædninger Blikkenslagerarbejde Gardiner solafskærmning Tæpper Gulve GulvafslibninG maling Hjortebro Aktiviteter i Hjortebrohuset FÆLLESVASKERIERNE Fra og med opkrævningen til november vil alle vaskeriers opkrævningsperioder være lig kalendermåneden 2 måneder tidligere. RENT & GRØNT Garant Haderslev Christian X s Vej 6 C 6100 Haderslev Kvinder danser i Hjortebro Kan du li at røre dig til musik? Bliver du i godt humør af at danse? Så er det dig, vi vil byde op til dans, når foreningen»hjortebroparkens kvinder danser«skal stiftes. Det sker den 15. september 2011 klokken i Hjortebrohuset; og alle kvinder over 15 år med bopæl i Hjortebroparken er velkomne! Mandag Lotto kl Kontakt: Edith Andersen tlf Tirsdag Porcelænsmaling kl Kontakt: Lilly Rickens tlf Tirsdag Dart kl Kontakt: Kjeld Lauridsen tlf MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

13 Vi spurgte til, hva folk dyrkede af motion, og mange var glade for at gå ture. Det er også fint, men man skal nok gå dem lidt hurtigere, end man er vant til, hvis de skal give motion og forbedre konditallet Lisbeth Mikkelsen, projektkoordinator Besøg af Sundhedsbussen viste, at folk i Varbergparken trænger til at motionere noget mere. Behov for løbesko og gulerødder FAKTA Bus kommer igen Sundhedsbussen kommer til Varbergparken igen efter sommerferien. Hold øje med opslag ved HAB-boligkontoret, i Budstikken eller på hjemmesiden for en mere konkret dato. Sundhedsbussen har været på besøg i Varbergparken, og mange lod sig teste. Halvdelen har et lavt kondital og en del har for meget på sidebenene. Haderslev Kommunes Sundhedsbussen har tidligere været på besøg i HAB, og i begyndelsen af maj gæstede bussen Varbergparken ved Kiwi. Her valgte i alt 77 personer lidt flere kvinder end mænd - i løbet af to dage at lade sig teste, og resultatet viser, at der er i hvert fald er potentiale til forbedring. Lidt over halvdelen af de testede havde et lavt kondital. Faktisk havde næsten hver tredje et meget lavt kondital. Desuden var cirka hver tredje af de testede overvægtig, og en lille gruppe syv procent falder i kategorien svært overvægtige. Resultaterne passer nogenlunde med det, man ser i resten af kommunen: - Der er det samme antal normal- vægtige og overvægtige, som vi ser andre steder, siger Lisbeth Mikkelsen, projektkoordinator, Sundhedsbussen: - Til gengæld er konditallet ikke godt. Typisk er det en fjerdedel af borgerne, der ligger i den lave ende målt på kondital - her er det halvdelen, siger Lisbeth Mikkelsen. Motivation er vigtig At man vejer det samme som resten men har et dårligere kondital indikerer, at man rører sig alt for lidt. Faktisk er det bedre at være lidt for tyk og aktiv end at være normalvægtig og inaktiv, siger Lisbeth Mikkelsen: - Vi spurgte til, hva folk dyrkede af motion, og mange var glade for at gå ture. Det er også fint, men man skal nok gå dem lidt hurtigere, end man er vant til, hvis de skal give motion og forbedre konditallet. En god test er at følges med en og så lave snakkeøvelsen, hvor man helst skal gå så stærkt, at man ikke kan snakke med hinanden, uden at man bliver 24 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

14 CNN - Becky Anderson, Connect the World, Weekdays at FAKTA Sådan får du nem motion i hverdagen Man skal røre sig hver dag, minimum en halv time ad gangen. Det kan være en gåtur til købmanden, en ekstra tur op og ned ad trapperne. Gå lidt hurtigere, end du plejer, når du går tur. Brug gerne træningsbanen. Motion skal være sjovt og noget, man har lyst til. Det er det vigtigste. Gør det gerne med børnene! Den mest effektive træning er kredsløbskondition, hvor man får pulsen op, kombineret med styrketræning. Kostmæssigt skal man holde igen med ris og hvidt brød, gerne brune ris og groft brød. Og spis bare godt med grøntsager. lidt stakåndet. Så giver det noget, siger Lisbet Mikkelsen. For bydelssekretariatet var det glædeligt at se, at der var interesse for at blive sundere: - Flere ventede ganske længe på at blive testet i bussen, siger Mohammed Téta, leder af bydelssekretariatet: - At få målt sine tal i sundhedsbussen kan jo være motiverende, og det er jo den enkeltes motivation, der er afgørende for, om man kan komme i bedre fysisk form, siger han. Mohammed Téta glæder sig derfor også til den aktive park bliver indviet: - Den aktive park vil bestemt kunne give folk i området en god mulighed for at få lidt af den daglige motion. Hvis folk er parate til at gøre noget ved det, så er muligheden der i hvert fald, siger han. Disney Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tvudsendelser forfra helt enkelt. Du kan også vælge ekstra tv-kanaler, leje film direkte fra sofaen og se tidligere tv-udsendelser. Og så kan du selvfølgelig se ultraskarpt HDTV. Med YouSee Plus får du ganske enkelt mere ud af skærmen. Bestil på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert YouSee Plus 89,-pr. md. Pris i 6 mdr. v/bs 534 kr. 26 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET Forudsætter kabel-tv fra I 6 YouSee. I mdr. binding. 27

15 Der skal laves nye regler for, hvad lokalerne må bruges til, og hvem der har retten og ansvaret. Der skal også nogle nye fordelinger til, så vi er sikre på, at alle får brugt lokalerne bedst muligt Mohammed Téta, leder af bydelssekretariatet Der skal nye rammer for brugen af Mødestedet og Værestedet i Varbergparken. Posen skal rystes i Mødestedet og Værestedet Ikke kun det ydre shines op på Mødestedet og Værestedet. Et aktivitetsråd skal sørge for, at mødelokalerne bliver drevet på den optimale måde. Det gule hus og det blå hus eller Mødestedet og Værestedet, som de to aktivitetslokaler i Varbergparken også hedder er i gang med en indre overhaling, hvor håndværkerne får malet, repareret og udskiftet rammerne. - Vi er ude af ghettolisten. Så skal vores væresteder ikke ligne noget, der er beskidt og slidt, siger Mohammed Téta, leder af bydelssekretariatet: - Der er ikke ordentligt gjort rent eller ryddet op, ting bliver smadret, og der er ikke blevet malet, siden det blev bygget. Det er ikke noget, man er stolt af at vise frem til andre, siger han. Derfor har HAB afsat cirka kroner til at sætte rammerne i stand men det er ikke gjort med det. Der skal også en driftsmæssig overhaling til, hvis Mødestedet og Værestedet skal fungere optimalt. Derfor er der nu nedsat en gruppe, som skal tilse driften: - Vi gør det, fordi det skal laves om. Lige nu fungerer hverken Mødestedet eller Værestedet optimalt, siger Mohammed Téta. På et møde mellem de ansvarlige for aktiviteterne, repræsentanter for Det Opsøgende Team, for SU og Bydelssekretariatet er der derfor nedsat et aktivitetsråd på seks personer, som skal forholde sig til brugen af lokalerne: - Der skal laves nye regler for, hvad lokalerne må bruges til, og hvem der har retten og ansvaret. Der skal også nogle nye fordelinger til, så vi er sikre på, at alle får brugt lokalerne bedst muligt. Man skal huske på, at driften af lokalerne er et fælles anliggende, og derfor skal vi sørge for, at alle føler sig tilgodeset af de tilbud, der er i Mødestedet og Værestedet, siger Mohammed Téta. 28 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

16 Kan du klare lidt mere kærlighed? Han har været husejer det meste af sit voksenliv, men nu er han flyttet i et rækkehus på Thrigesvej. Musikeren Nils- Ole Poulin er rigtig begejstret for at bo almennyttigt. Der er en episode, der helt enkelt opsummerer Nils-Ole Poulins opfattelse af at bo i alment byggeri. Det var en aften, hvor den bluesglade guitarist havde fået en gammel ven på besøg, og de sad og delte et par røverhistorier og hørte halvhøj musik. - Så ringede telefonen. Det var underboen, som ville høre, om vi holdt fest. Jeg sagde nej, det gjorde vi ikke og spurgte hende, om vi spillede for højt, for så skulle vi nok skrue ned. Men hun sagde bare nej nej, men vi ville bare høre, om hun og en veninde måtte komme forbi, inden de gik i byen. Og så kom de herop det var smadderhyggeligt! Ifølge Nils-Ole Poulin er det livet i alment byggeri i en nøddeskal: - Det er en fantastisk god beskrivelse af, hvordan det er at bo sammen med andre i den boligform, som det almene byggeri er. Kampagnen med lidt mere af det hele er ramt rigtig fint, synes jeg. Her er lidt mere af det hele, siger Nils-Ole Poulin. Little SoHo Han har boet i villakvarter det meste af sit voksne liv, men valgte for et års tid siden at flytte ind hos HAB. Først i en lejlighed på Lembckesvej, og for Min nabo, Flemming, kører truck og hører Lille Palle og Hammond Kaj. Han er en fed fyr! Nils-Ole Poulin et par måneder siden i et rækkehus på Thrigesvej. - Det er et positivt tilvalg for mig at bo sådan her, og jeg må sige, at jeg ærligt undrer mig over, at jeg ikke har gjort det noget før, siger Nils- Ole Poulin. Han er kendt som musiker, men har også arbejdet med at sejle på projektskibe med adfærdsvanskelige unge som besætning; på togter af Nils-Ole Poulin er kendt for sin musik, og husets mange guitarer skal helst spille blues. 30 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011 MEDLEMSBLADET I 6 I

17 seks måneders varighed. Tiden væk fra landet betød, at der ikke var behov for en bolig i Danmark, men da det kostede stort set det samme at få møbler opmagasineret som at leje en bolig, valgte han at flytte i lejlighed. Det har der ikke været grund til at fortryde: Jeg fik en arbejdsskade, så jeg går sygemeldt nu. Og der vil jeg bare sige: Det havde ikke været festligt i et villakvarter. Skulle jeg vandre rundt derude hele alene, så havde jeg taget strikken! Men her er der folk omkring mig; der er snak og liv og folk i alle farver. Det er Little SoHo, sådan som her er folk af alle former og farver. De er forskellige, ganske som verden jo også er. Der summer af liv her, siger Nils-Ole Poulin. Mere menneskelighed Netværket har været et positivt plus for ham ved at bo alment, og søde og pragtfulde naboer er en glæde. - Vi bor jo tæt her, så folk kommer hinanden ved. Og det er rigtig godt, for man lærer hurtigt hinanden at kende. Især når de er nogle snakkebasser som mig. Der er da også nogen underlige starutter, men de er der jo overalt. Samlet set synes jeg, her er mere menneskelighed, mere fællesskab mere liv end på villavejene. Folk er mere tilgængelige og meget hjælpsomme. Og så er der ikke nogen, der er mistænksomme Her er mere menneskelighed, mere fællesskab mere liv end på villavejene, siger Nils-Ole Poulin. eller vogter på hinanden. Det er guf, siger Nils-Ole Poulin. Skulle han give et godt råd til dem, der overvejer at flytte fra huset på villavejen til noget alment byggeri, så vil det være at tage springet og forberede sig på at lande i en masse herligt: - Man skal spørge sig selv, om man kan klare lidt mere hjertelighed og kærlighed i sit liv. For det er det, man får af at bo alment. Der er lidt mere af det hele, og der er meget mere af den gode, menneskelige relation og respekt for hinanden. Er du klar til det, så er du også klar til at bo alment, siger Nils-Ole Poulin. Hygge, mad og kaffe det kan caféen skaffe Hvis du vil holde fødselsdag eller et andet arrangement eftermiddag eller aften så kontakt caféen. Menu Prisliste Vi kan også levere kage eller brød til afdelingsmøderne Åbningstider Mandag - fredag Lørdag Lukket Søn- og helligdage Køkkenet lukker kl Dag middag Dessert Dessert alene Grød Hverdage 40,00 15,00 20,00 Lørdag 30,00 20,00 Søn- og helligdage 50,00 15,00 20,00 Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf MEDLEMSBLADET I 6 I

18 Menu Juli/august 2011 Dag Dato Torsdag 7. Fredag 8. Lørdag 9. Søndag 10. Mandag 11. Tirsdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15. Lørdag 16. Søndag 17. Mandag 18. Tirsdag 19. Onsdag 20. Torsdag 21. Fredag 22. Lørdag 23. Søndag 24. Mandag 25. Tirsdag 26. Onsdag 27. Torsdag 28. Fredag 29. Lørdag 30. Søndag 31. Mandag 1. Tirsdag 2. Onsdag 3. Torsdag 4. Fredag 5. Hovedret Stegt flæsk Fisk LUKKET (leveres fredag) Koteletter Skidne æg Millionbøf Frikadeller Stegt flæsk Fisk LUKKET (leveres fredag) Oksesteg Boller i selleri Lever Høns i citronsovs Dansk bøf Fisk LUKKET (leveres fredag) Sprængt nakke Porregratin Medisterpølse med rødkål Irsk stuvning Forloren hare Fisk LUKKET (leveres fredag) Gullasch Skrædderduelse Stegeben Gryderet Æggekage med brasede kartofler Fisk Lørdag 6. LUKKET (leveres fredag) Parkcaféen Dessert Øllebrød Mannagrød Koldskål Øllebrød Risengrød Citronfromage Øllebrød Byggrød Jordbærrand Øllebrød Rismelsgrød Ymerfromage Øllebrød Boghvedegrød Tlf Fax Murer- og flisemester HENRIK BURICH Ribe Landevej 29A - Tlf Seniorcaféens udflugt til ribe Der vil være guidet rundtur samt besøg i domkirken. UDFLUGTEN ER UDELUKKENDE FOR HJORTEBROPARKENS BEBOERE I ALDEREN 60+ Datoen er den 7. september 2011 kl nærmere program vil følge ved tilmelding. Tilmelding skal ske til Astor Madsen på tlf senest den14. august 2011 egenbetaling for turen vil være kr. 50,00 idet resten finansieres af bevilligede 18-midler fra Haderslev kommune. Betaling skal ske forud den 17. august 2011 eller den 24. august 2011 i tidsrummet kl , hvor Astor vil være i Hjortebroparkens aktivitetshus»centralen«. 34 MEDLEMSBLADET I 6 I 2011

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med.

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. maj 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. december 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. november 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 29.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 29. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 29. maj 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. juni 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Nyt fra Helhedsplanen Vil du være med? Kontakt helhedsplanen Opstart af nye aktiviteter s. 2 s. 3 s. 8 Nyt fra Helhedsplanen

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 8. september 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

Fuglebakken februar 2017

Fuglebakken februar 2017 Fuglebakken februar 2017 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Februar Fredag

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. november 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 20. oktober 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nelly Jørgensen og Gudrun Nielsen

Nelly Jørgensen og Gudrun Nielsen Lillebælt OL med alternative discipliner Vi har afholdt mini-ol, hvor der blev dystet i mange forskellige discipliner. Både gejst og underholdningsværdi var stor, og kampen om medaljer var intens. OL har

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30. Side 1/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fuglebakken juni 2016

Fuglebakken juni 2016 Fuglebakken juni 2016 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Juni Fredag den dag

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Ungdomsboliger bliver en del af stadionprojekt HAB etablerer både sportshotel og ungdomsboliger som en del af stadionombygningen. Projektet gør det muligt for os at tilbyde attraktive

Læs mere

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26 Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 25. september 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Kundeservice...

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 14. november 2013 kl. 1700 Sted : HAB. s administration - bestyrelseslokalet Udsendt : Den 8. november 2013 DAGSORDEN: 1. Forhandlings-

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 6. marts 2014 kl. 1630 Sted : HAB s administration bestyrelseslokalet Udsendt : Den 28. februar 2014. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere