Nr januar årgang. Endnu en nytårsdukkert i Vanting Sø i Ølstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr januar årgang. Endnu en nytårsdukkert i Vanting Sø i Ølstrup"

Transkript

1 Nr januar årgang Foto: Mogens Ballegaard Endnu en nytårsdukkert i Vanting Sø i Ølstrup Fjorten frygtløse grønbjergdeltagere var mødt op for at forsvare Grønbjergs position i Ølstrups kampagne om at få flest deltagere med til nytårsdukkert i Vanting sø ved Ølstrup. RUNE STENEN

2 Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! Godt nytår! I skrivende stund er dagen allerede tiltaget med omkring 16 minutter, og vi går lysere tider i møde. Landsdækkende medier Det er i mange medier brugt, at se tilbage på året der er gået, og med indgangen til et nyt årti ser man på de sidste ti års hændelser. Det vil så også ske her i bladet - dog kun om året der er gået. Hvad vil 2019 så blive husket for i Grønbjerg: Der blev nedsat et udvalg der skulle se på mulighederne i Algade efter kloakeringen Johannes Kirk og Stinne Kristensen rundede de halvfemsindstyve år Byparken blev tilplantet med 900 små træer Skolebyggeri bliver sat i værk - lærerværelse og nyt klasselokale Let-Køb i Grønbjerg lukker efter ca. halvandet år i Grønbjerg Fællesspisning med meget stor tilslutning Forsamlingshuset nedlægges, men genopstår Grønbjerg Aktivs leder/vandrepokal blev tildelt Else-Marie Kokholm Det første ordinære generalforsamling i Grønbjerg Inovækst blev afholdt i april måned Organist Helle Majlund har fået nyt embede og Monica Vestervig overtager stillingen som organist i Nr. Omme og Ørnhøj kirker. - Der var også skiftedag på kirkesangerområdet, da Karen Margrethe Møller fratrådte og Hans Jørgen Mikkelsen overtog embedet i Nr. Omme Kirke og Anna Slyk i Ørnhøj Kirke Der blev afholdt sansefestival på Grønbjerghjemmet og man kan tage på udflugt på kirkegården Gå og cykelruterne omkring Grønbjerg blev udvidet med tilsvarende i Snogdal Plantage Grønbjergs Multibane blev indviet Årets Grønbjergviking blev Kristian (Pilitus) Kristensen Årets Båltaler var Claus Bak Både Lis Helles og hendes mand Palle Eriksen blev i 2019 hædret for deres arkæologiske arbejde Der blev sat skub i tankerne om Multisalens udvidelse og anvendelse Grønbjergs hjertestarter kom i brug for første gang og med lykkelig udgang. Det afstedkom kurser i benyttelse af hjertestarter Grønbjerg Friskoles Støtteforening havde besøg af Bagedyst-Rosa Kildahl Henrik Skytte blev danmarksmester i lerdueskydning Tegninger af Langmoseskulpturen ser dagen lys Grønbjerg Green Team blev etableret Det var det redaktionen havde lagt vægt på Deadline for nr. 163 er lørdag d. 22. februar 2020 Bladet udkommer onsdag d. 11. marts 2020 RUNESTENEN Redaktør: Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9. Tlf: Hvor ikke andet er anført, er billederne taget af Mogens Ballegaard. Bank: vestjyskbank Mobilpay: Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk Kommune) og trykkes i ca. 350 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! - Bladet sendes endvidere til byrådet digitalt Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse januar 2020

3 Nyt fra Byrådet Ved: Hans Østergaard Til Runestenens læsere. Et kort tilbageblik på året der er gået, og et kig frem i det nye år. Et hurtigt kig tilbage viser, at 2019 på den ene side bar præg af, at vi som kommune blev tvunget ud i en svær spareproces på grund af et udligningssystem, som er slået fejl. På den anden side leverede vi som område, vanen tro, opsigtsvækkende resultater over en bred kam. Vi ramte i år podiet med en flot tredjeplads i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenligheden i landets kommuner, Lalandia solgte de omkring 500 kommende sommerhuse på et par uger, og Hvide Sande Havn blev valgt som servicehavn for Horns Rev 3. Som kommune sikrede vi en bedre tilstrømning af kandidater til plejesektoren ved at tilbyde lærlingeløn til de medarbejdere, der søger ind på SOSU-uddannelsen efter et år som ufaglærte hos os. Vi vedtog med UniVest at satse på et stærkt studiemiljø for fjernstuderende, som skal forankres på Innovest. Vi er lykkedes med at sammensmelte Vardes og vores egen turismeorganisation i Destination Vesterhavet, som fremover får hovedsæde i Hvide Sande. Vi tog med arbejdet i Nationalpark Skjern Å- udvalget og følgegruppen flere gode skridt i retning af at skabe Danmarks sjette nationalpark, og vi fik en filmstrategi, der med allerede planlagte tv-serier sætter Ringkøbing- Skjern eftertrykkeligt på landkortet. Og så er der alle de indsatser, som foregår i dagligdagen, og som ikke nødvendigvis rammer overskrifterne. Men som vidner om et stærkt og levende lokalsamfund. Jeg vil anbefale alle at besøge Facebooksiden Det gode liv i Naturens Rige, hvor lokale borgere er sprunget ud som videoambassadører og fortæller om alt det, der gør dem stolte af at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og kigger vi videre i retning af 2020 og det nye årti, så står det klart, at vi igen vil byde ind med løsninger, der vil slå igennem på lokalt, nationalt og globalt niveau: Ringkøbing-Skjern Kommune sætter robotterne i arbejde. Vi frigør ressourcer, når vi kan sætte robotterne, som jo i virkeligheden er skræddersyede programmer, til det rutineprægede, administrative arbejde så som flytning af data fra et system til et andet, indkaldelse til møder eller time- og ferieregistrering. Vi er som kommune langt fremme her, og der bliver, uden brug af eksterne konsulenter, gjort et dygtigt stykke udviklingsarbejde, der sågar har indenrigsministeriets bevågenhed bringer mere af det. Energi2020 og den grønne omstilling. Vi høster i 2020 frugten af flere års fokuseret arbejde i Energirådet, blandt borgere og virksomheder og med politisk opbakning på tværs af flere byråd for at blive selvforsynende med vedvarende energi..fortsættes side 6 Indholdsfortegnelse Besøg i Algade Familiehilsen fra New Zealand... 8 Gb-hjemmets venner Godt Nytår - Fodboldudvalget Godt Nytår Grete Tange Godt Nytår Grønbjerg Friskole Godt Nytår Menighedsrådet Godt Nytår -Tyttebøvsen Hulbælter i landskabet Julehygge på Grønbjerghjemmet Julemarked Juletræsfest Kreaaften med Døtrene Orgelrenovering Pædagogerne præsenteres Sundhed Tarifblad - Vandværket Ud af Grønbjerg Skole Rine Vandkvaliteten i Grønbjerg Vildbjerg Auto skiftedag januar 2020

4 Kirkebil: Tlf.: Videbæk Taxi Vandværket: Al henvendelse ang. måleraflæsning bedes rettet til Spjald Fjernvarme- og Vandværk Tlf.: Hvor der også er døgnvagt i tilfælde af tekniske problemer Videbæk Taxi Bent Steffensen Algade 37, Grønbjerg Tlf.: L S ervicemeddelelser 7 Zoneterapeut: Tina H. Kirk Holmgårdsvej 2 Grønbjerg Tlf.: Indsamling ved Bisættelser og Begravelser fra Nr. Omme Kirke Erna Mikkelsen Skolevænget 3, Grønbjerg Tlf.: Genbrugspladsen: P-pladsen på Annebergvej Åben Tyttebøvsen Bolette Leegaard Algade 30 Tlf.: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme: Tlf.: Døgnvagt Tlf.: Læge H. Thomsen Manipulation efter aftale Tirsdag og onsdag 9 12 Torsdag Tlf.: Lægehuset i Spjald Tlf.: Tlf. tid Lægerne i Tim Tlf.: Telefontid: Ringkøbing Politi tlf.: Vagtlægen i regionen: Alarmcentralen: Politi: Ringkøbing - Skjern kommune: Find afdelinger på -eller borgerservice på Postkassen ved Grønbjerg Inovækst tømmes: Mandage senest kl. 9 Quickbreve skal afsendes fra en postbutik Offentlig transport: Billardklubben: Niels Erik Jakobsen Byrådet - lokalt (S): Søren Elbæk, Spjald Byrådet - lokalt (V): Hans Østergaard, Spjald Flagalle: Jens Sandal Forsamlingshus-udl.: Henrik Pedersen Forsamlingshus-udl.: Henrik Pedersen Gb Aktiv - badminton: Henrik Mortensen Gb Aktiv - fodbold: Claus Bak Gb Aktiv - gymnastik: Leif Vestergaard Gb Aktiv - klub: Sally Vestergaard Gb Aktiv: - Formand Heidi Mouridsen GB-hjemmets Venner: Bente Færge Grønbjerg Friskole Bst. Per Thomsen Grønbjerg Friskole: Niels Henrik Larsen Grønbjerg Inovækst: Sten Schmidt Grønbjerg-2000: Claus Bak Jagtforeningen: Jørgen Bank Kirkebetj./Graver: Iver Sørensen Kultur og Samvær: Klaus Jensen Lokalhistorisk: Mogens Ballegaard Læsekredsen: Helle Engestoft Manuel terapi: Henrik Thomsen Margrethes døtre: Marianne Telle Menighedsrådet: Else Pedersen NaturMusen: Klaus Wolff N-M SFO Klaus Wolff N-M Vuggestue Klaus Wolff Nr. Omme: Graver-kontor Organist Monica Vestervig Præsten: Bodil Toftdahl Runestenen: Mogens Ballegaard Røde Kors Nørklerne Grethe Lauridsen Røde Kors: Besøgstjeneste Skilte ved byportene: Carina Svanborg Sogneforening: Jonas Fejsø Strikkecafé: Bodil Jensen Støtteforen. Friskole: Hanne Gamborg Tyttebøvsen Bolette Leegaard Vandværket: Per Hessellund Lauritsen Vandværket Drift: Spjald Fjernvarme Grønbjerg kraftvarme Vildbjerg Grønbjerg kraftvarme Vildbjerg-vagthavende januar 2020

5 JANUAR 2020 Side Side MA 13 Projekt kl. Dagen er tiltaget med 0t 57m 3 LØ 15 TI 14 Nr. Ommekoret 31 SØ 16 Kirke ingen ON 15 MA 17 8 TO 16 Et lille lys i mørket K&S 27 TI 18 FR 17 ON 19 Ord og Toner i Fuglepersp. K&S Me LØ 18 TO 20 SØ 19 Kirke 9 FR 21 MA 20 4 LØ 22 Deadline Runestenen TI 21 Skoleindskrivning GB-Fri 33 SØ 23 Fastelavn So. Kirke 9 ON 22 Drama - Ældste MA 24 Intro 8. kl GF 9 TO 23 TI 25 FR 24 Sang og fortælling 24 ON 26 LØ 25 TO 27 SØ 26 Kirke FR 28 Sang og Fortælling 40 MA 27 Temauge/dramauge GF 5 20 LØ 29 TI 28 Tilm. Fællesspis 41 MARTS ON 29 GB-Hjemmets generalforsamling SØ 1 Kirke TO 30 Jagtforeningen Generalforsamling 15 MA 2 10 FR 31 Fællesspisning Me-Døtre-K&S 20 TI 3 FEBRUAR ON 4 LØ 1 TO 5 Kreaften MD SØ 2 Kirkegårdsvandring Kirke FR 6 Gymnastikfremvisning 11 MA 3 Dramauge GF 6 LØ 7 Badmintonturnering 11 TI 4 SØ 8 Kirke ON 5 MA 9 11 TO 6 Forestilling Dramauge GF TI 10 FR 7 ON 11 LØ 8 TO 12 ØstCanada K&S 27 SØ 9 Kirke FR 13 MA 10 Sko- 7 LØ 14 TI 11 lens SØ 15 Kirke ON 12 Vin- MA TO 13 Ter- TI 17 Vandværk generalforsamling FR 14 ferie ON 18 Dagen tiltaget med 5t 46m januar 2020

6 .fortsættelse fra side 3 I 2020 gør vi status, og bevæger os endnu et afgørende skridt fremad, når vi kridter skoene for at blive 100 procent fossilfri i Det er også i det kommende år, at vi kommer til at høre mere om planerne for elbilsracet, WestWind24, der, ud over ræs og fræs, vil tilbyde et internationalt perspektiv på vejene til grøn omstilling i transportsektoren. Den fremtidige skolestruktur. Det handler om, at vores børn skal blive så dygtige, de kan. Det handler også om, at den lokale skole er et vitalt knudepunkt i mange lokalsamfund. Der er mange hensyn og følelser, prognoser og budgetter at forholde sig til, når talen falder på den lokale folkeskole. Derfor gør vi det rigtige, når vi i landets geografisk største kommune tager spørgsmålet om, hvordan den fremtidige skolestruktur skal se ud, op i et opgaveudvalg, så vi kan få alle sten vendt og taget drøftelserne i det åbne, og jeg glæder mig til at følge arbejdet i det kommende år. Og der er meget mere at glæde sig til og glæde sig over. Nytårsforsæt Vi har jo alle vores nytårsforsæt. Et af mine er at få gjort op med udligningsordningen med et håb om at en reform vil betyde at vores økonomi bedre afspejler det faktum, at ledigheden er i bund, produktiviteten i top, at kommunen er veldrevet og har en trimmet organisation - og at vi som det har været tilfældet i 2018 og 2019 leverer ind til Danmarks samlede økonomi i størrelsesordenen +23 procentpoint i forhold til gennemsnittet. Først i det nye år tager regeringen fat på en ny infrastrukturplan, og et andet af mine nytårsforsætter er at det her igen vil lykkes at få udbygning af rute 15 med i planen, og at arbejdet kan igangsættes meget snart. - Jeg ved, hvad jeg skal lave den 4. juni. Og efter planen vil besøgende herefter årligt lægge deres vej forbi Naturkraft, der med fokus på at formidle naturens kræfter med afsæt i vores lokale naturtyper og verdensmålene for bæredygtig udvikling næsten ikke kunne være en mere aktuel, vedkommende og relevant tilføjelse til viften af oplevelser i Naturens Rige. Jeg glæder mig til at følge serien Sommerdrømme som bliver vist på TV2 før påske. Sommerdrømme er optaget i Hvide Sande og Ringkøbing-Skjern Kommune vil ti tirsdage kunne opleves fra den allerbedste side, og i den allerbedste sendetid. Jeg har været på mange besøg hos virksomheder, foreninger og borgere rundt i hele kommunen, og har 4 gange haft åbent borgmesterkontor. Jeg vil gerne slutte med at takke for mange spændende og lærerige besøg og for gode dialoger med borgere, virksomheder og foreninger i løbet af året. Jeg ser frem til det forsatte arbejde i det nye år, og til sammen med jer alle at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og drive virksomhed i. Runestenes læsere ønskes et godt og lykkebringende nytår. Hans Østergaard Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune Telefon: Grønbjerg Tømrer og Snedker ApS v. Jørgen Bank og Hakon Pøhl Holstebrovej 22, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf Mobil (Jørgen) Mobil (Hakon) SE NR januar 2020

7 Anneberg Transport A/S Annebergvej 2 Grønbjerg 6971 Spjald januar 2020

8 En Nytårshilsen fra New Zealand Ved: Malene Cadovius Juelsgaard Fra Grønbjerg til New Zealand Godt nytår ønsker vi jer alle. Vi fik en dejlig mail fra Mogens, om ikke vi ville skrive en hilsen fra vores nye hjem i New Zealand. Og selvfølge vil vi det. Vi drømte om at rejse ud med vores piger og forsøge at etablere en hverdag i et anden land for en periode, inden vores piger flyver fra reden. Vi besluttede os for at sætte handling bag vores drøm. Selvom vi vidste, det ville indebære stort savn af vores skønne familie og venner i Danmark. Udvekslingsstudenten og inspirationen I 1998 havde vi en udvekslingsstudent fra New Zealand, som boede i min familie i Vorgod i et år. Dengang var Peder og jeg også kærester, så Peder kendte også Hayley. Jeg har bevaret kontakten til hende og hun var vo- res inspiration til, at det blev New Zealand. Vi satte huset til salg december 2017 og begyndte at planlægge vores rejse. Huset blev solgt juli 2018, med overdragelse 1. februar Så vi havde god tid til at få pakket 17 dejlige år sammen. Forundersøgelsen I september 2018 tog Peder og jeg 14 dage til New Zealand for at få mavefornemmelsen med. Vi fandt bolig, besøgte skoler, immigrationsvejleder og Peder etablerede nogle kontakter ift. job, dog uden nogen fast aftale. Derudover hyggede vi os med Hayley og hendes familie. Onsdag d. 7. august 2019 kørte gode venner os til lufthavnen i Kastrup. Vi havde hver især 30 kg. bagage og 5 kg. håndbagage med og så gik turen over Doha til Auckland i New Zealand. Grønbjergfamilien i New Zealand (tidligere Ommegårdvej 9) Fra venstre bagerst: Malene, Emma og Peder. - Forrest fra venstre: Mie og Anne januar 2020

9 New Zealand og en vis usikkerhed Vi landende i New Zealand d 9. august, hvorefter vi hentede en autocamper, som vi havde en uge. Så den første uge handlede vi max ind. Vi skulle møblere et helt hus med alt hvad det indebærer og købe bil mm. Dengang vidste vi ikke, om vi kunne blive mere end 3 måneder. Den første tid gik med mange praktiske gøremål. Peder søgte job og jeg underviste pigerne hjemme. Derudover var vi på ture ud for at oplevede det skønne land vi var kom- Familien fra Grønbjerg sammen med deres New Zealandske familie og det er Hayley der står forrest med solbrillerne. met til. Den smukkeste natur og venlige kiwier mødte os. Vi har fået mange dejlige oplevelser sammen som familie og håber på mange flere. Denne natur er for vild. Jobsøgning og Visum At finde job var ikke det nemmeste. Der var mange, der gerne vil ansætte Peder. Men det krævede, at de havde haft deres stilling slået op i minimum 10 uger for at bevise, at Peder ikke tog et arbejde fra en kiwi. (Kiwi er tre ting: 1. befolkningen i New Zealand - 2. frugten med den brune pels og - 3. en lille strudsefugl -red). Og arbejdsgiveren skulle udfylde mange papirer, hvilket ikke var enkelt. Det var en proces der var spændende på alle måder. Heldigvis fandt Peder et skønt sted og fik kontrakt. Herefter skulle der søges efter visum, som både krævede lægetjek, røgten, blodprøver og indsendelse af diverse papir og dokumenter. Peder fik heldigvis sit visum og han startede på job som køkkensnedker/køkken montør d. 21. oktober. Herefter begyndte pigerne og jeg at søge efter vores visum, som vi fik d. 5. december. Det ukendte Mange ting har vi lært på disse 5 måneder januar 2020

10 vi har lært meget om os selv og hinanden. Vi har prøvet at være i forskellige følelser og skulle være i uvisheden om, hvad der var muligt for os. Vi har hoppet ud i det ukendte og bevaret optimismen og troen på at tingene vil lykkes. Nu har vi fået visum frem til oktober 2022 og så må vi se, hvad fremtiden bringer og hvor længe vi bliver hernede. Det afhænger af vores trivsel. Vi har ingen kontrakt der binder os. Investering i Relation Nogle sætter deres penge i aktier - vi har sat vores i en relations-opsparing, som vi vil nyde. Men det er som alle andre investeringer - vi kender ikke udbyttet før senere. Men vi mærker samhørigheden undervejs. Vi håber på, at vi vil se tilbage på denne rejse med smil på læben og at de oplevelser vi får og de udfordringer vi møder, udvikler os som mennesker og styrker fællesskab mellem os i vores lille 5 kløver. Vi nyder sommeren. Lige nu er det sommerferie. Peder havde ferie fra d. 20/12-12/1, så det var skønt. Vi har købt en båd, så der hygges max på vandet. Skolegang Pigerne starter på College d. 3. februar. Emma nåede knap 2 uger på College inden sommerferien. Anne var frivillig på en skole i Tauranga og hun har taget kørekort og købt bil. Hun skal køre med os det første halve år. Derefter kan hun drage på eventyr på egen hånd. Mie havde en opstartsdag på College inden ferien. Hendes årgang flytter fra Primary School fra flere små byer til College til februar, så det bliver spændende. Den sproglige udfordring Ingen af os er sproglige, så vi udfordre os selv hver dag og håber på, at vi for hver dag, der går bliver bedre og bedre til det. Vi lever efter udtrykket: Learning by doing. Vi kommer et smut til Danmark i april og glæder os til at give familie og venner et kæmpe kram, for der er ingen tvivl om at de/i er savnet. Vi ønsker jer alle i Grønbjerg et godt nytår. Kram fra os 5 i New Zealand. (Billederne er taget af Hayley, som selfie eller tilfældig forbipasserende) januar 2020

11 Gymnastikfremvisning 2020 Kom til Gymnastikfremvisning i Grønbjerg! Fredag d. 6. marts 2020 Kom og se hvad gymnastik-sæsonen har budt på! Multisalen - Grønbjerg Friskole. Der er fælles indmarch kl Efter fremvisningen er der kaffe- og kagebord til alle Entré: Voksne 50,- Børn 20,- (Gymnaster gratis) Vel mødt!! Ligeledes er der badmintonturnering dagen efter fremvisningen tilmelding på opslagstavle ved Multisalen Adr.: Svinget 2B, Grønbjerg Formand: Niels Jakobsen tlf.: januar 2020

12 Hovedrengøring i Kirken Dette er måske ikke den helt korrekte overskrift, da ovennævnte hovedrengøring er forbeholdt en lille, men en absolut ikke ubetydelig del af Nr. Omme Kirke. Hovedrengøringen/renoveringen drejer sig om orglet i Nr. Omme Kirke. Siden orglet blev sat op i 1977, har der sikkert ikke været hovedrengøring af det mere end én allerhøjest to gange i dets levetid. Orgler bliver ikke udsat for hovedrengøring så ofte, som vi måske gør i vore huse. Hovedrengøring af et orgel finder sted mellem hvert 20. til 50. år. piberne, 298 i alt, bliver taget ud og lagt på rad og række både oppe ved selve orgelet, der er bygget ind i pulpituret og også nede i kirken (til sammenligning har verdens største orgel mellem piber). Herefter skal selve orgelhuset rengøres og tjekkes for skimmelsvamp, og det er der noget af. Skimmelsvampen fjernes med en støvsuger, der er af høj klasse og forsynet med filtre, så skimmelsvampene ikke bare drøner rundt i luften efterfølgende. Skimmelsvamp er et udbredt problem i de gamle kirker, og det er uhyre vigtigt, at kirkerummet og selve orgelhuset med alle orgelpiberne bliver ventileret og udluftet. Til udluftning eller cirkulering af luften findes specielle hygrometriske anordninger. Orgelpiberne bliver også renset hver og én fra de mindste zinkpiber til de største træpiber. Rengøring og renovering Hvordan foregår så denne hovedrengøring/ renovering? Ifølge Peter Skibsted Nielsen, som har fået opgaven med at give Nr. Omme Kirkes orgel en overhaling, skilles hele orgelet ad. Alle Her ligger orgelpiberne i næsten alle former og størrelser. Fra de mindste zinkpiber over de noget større messing/kobberpiber til de store træpiber januar 2020

13 Herefter skal alle 298 piber monteres på vindladen i orgelhuset, hvorefter orglet skal tilpasses og stemmes. Alle, der har været oppe ved orgelet i Nr. Omme Kirke, vil vide hvor lidt plads, der er i højden deroppe, hvilket orgelpiberne så er blevet tilpasset efter. Så der måtte bøjes og drejes for at få plads til alle piberne. (De største orgelpiber i verden kan være op til 20 meter høje). Den grundige rengøring af orglet i Nr. Omme kirke tager ca. tre uger at udføre, og så kan der jo opstå problemer, der er uforudsigelige. På grund af orgelrengøringen blev gudstjenesten søndag den 24. november dog også aflyst, da orgelbygger- og stemmer Peter Skibsted ikke kunne nå at færdiggøre rensningen og samlingen af orgelet. degnen. Få år efter at kirken var købt af menigheden (1914, pris 4000,- kr.), blev der foretaget indsamling til at orgel. I 1919 blev der købt et nyt orgel, som blev anbragt på pulpituret. Dette orgel gjorde det godt, indtil der i 60erne blev installeret et nyt varmeanlæg i kirken, som gjorde at luften blev både for varm og for tør. Temperaturen kunne stige til 35 grader ved pulpituret, og det var mere end orglet kunne holde til. Menighedsrådet rådførte sig med orgelbygger Zakariasen, som ikke ville garantere for, at et nyt pibeorgel kunne holde til disse forhold. Man fik et midlertidigt elorgel placeret til venstre for døbefonten. Menighedsrådet oprettede en orgelfond, for at få samlet penge til et nyt pibeorgel. I 1975 traf man aftale med orgelbygger Bruno Christensen fra Terkildsbøl om at bygge et nyt orgel til Nr. Omme Kirke. Orglet blev placeret og installeret midt for på pulpituret i Det nye pibeorgel blev installeret med seks stemmer, og leveret af ovennævnte orgelbygger. Og det er det orgel, der bliver renoveret og rengjort i denne tid. Hvis der er en musikinteresseret, der ikke Lidt om orglerne i Nr. Omme Kirke Før 1918 var der ikke orgel i Nr. Omme kirke. Degnen måtte alene sørge for sangen. Selv om degnen var god til at synge, så kunne han godt få vanskeligheder. Således har der i Nr. Omme været medlemmer af menigheden, der i nyere tid har søgt at overdøve Her rengøres orgelets tangenter medens fodpedalerne er rejst op og står bag orgelbyggeren januar 2020

14 Vindladen hvor de mange orgelpiber bliver monteret kan få antallet af piber til at stemme overens med en anden stemme og fodpedalerne kun har med antallet af tangenter og antal stemmer på 27 toner, hvor der på manualet er 56 tangenter orglet skyldes det, at én stemme deler piber med hver sin tone på hver stemme. (-mb) januar 2020

15 Sundhed Ved: Læge Henrik Thomsen Ondt i livet? Man hører og læser meget om, at børn og unge har det psykisk dårligt i dagens Danmark, og det er også udbredt i de andre nordiske lande, men forskerne er uenige om det. Det man måler - og det man tror Det, man måler i de store spørgeskemaundersøgelser er på ingen måde egentlig psykisk sygdom eller diagnose. Det man måler er, om den unge har oplevet at være nervøs, ked af det, irriteret eller stresset inden for en uge, og hvem har ikke det? Skyld? Man har givet Facebook, internettet og mobiltelefonen skylden for det, men en nylig undersøgelse fra USA blandt voksne mennesker viser faktisk, at brugen af sociale medier virker beroligende, så måske er der tale om normale pubertets vanskeligheder, der er blevet overfortolket, og så får den ikke for lidt i pressen. Ungdommen har jo altid haft så mange mærkelige ting for, spørg bare deres forældre. De ved det. Grønbjerg Jagtforening Afholder ordinær generalforsamling på Grønbjerg Friskole Torsdag den 30. januar Dagsorden ifølge vedtægterne Bestyrelsen Grønbjerg Karosseriværksted ApS v/ Christian Bech Madsen autoopretning pladearbejde mekaniske reparationer plæneklippere motorsave minitraktorer Algade 2F - Grønbjerg Spjald Tlf.: Mobil: januar 2020

16 Arkæologisk Bronze med udspring i Grønbjerg Endnu en Grønbjerg-arkæolog har modtaget en fornem pris. Fredag den 20. december modtog Palle Eriksen (Vinkelvej i Grønbjerg) samt hans kollega Per Ole Rindel kulturministeriets Julius Bomholt-pris for forskning på højt plan af Hulbælter fra jernalderen. Rent fysisk består prisen af en medalje i bronze, som blev overrakt af formand for kulturministeriets forskningsudvalg professor Johs. Nørregaard Frandsen. (Julius Bomholt var Danmarks første kulturminister ( ) og idé manden bag Statens Kunstfond) Det lange seje træk Arbejdet med forskningen i hulbælter har taget over ti år for de to forskere Palle Eriksen Her har Palle Eriksen (i midten) og Per Ole Rindel (til højre) modtaget bronzemedaljen for deres enestående forskning i Hulbælter. Det er formand for kulturministeriets forskningsudvalg professor Johs. Nørregaard Frandsen yderst til venstre januar 2020

17 og Per Ole Rindel og resultatet af forskningen er udgivet i den knap 500 sider store bog, Lange linjer i landskabet, med undertitlen Hulbælter fra Jernalderen, hvor 35 arkæologer har bidraget med oplysninger om de i alt 41 kendte hulbælter i Danmark. Anvendelse af Hulbælterne Det vil føre for vidt at skrive om hulbælter, og hvad de sandsynligvis har været anvendt til i Runestenen, men kort fortalt er et hulbælte et langstrakt bælte af mindst tre rækker tætstillede huller, der i anlæggets funktionstid var åbne. Hulbælterne kan ifølge arkæologerne have været forsvarsværker, færdselsregulerende foranstaltninger, grænser, beskyttelse af kvæg eller rituel-symbolsk formål. Enestående i Europa Der er som nævnt 41 kendte hulbælter i Danmark, et i Sverige og et par stykker i Holland. De danske hulbælter er dermed ret enestående i europæisk jernalder (ca. 500 f.kr. - ca. 750 e.kr.). Grønbjerg med i front Det første hulbælte dukkede op i 1966 i forbindelse med den m 2 store Jernalderudgravninger i Grøntoft området, der ligger ca. 2 km. øst for Grønbjerg, men allerede i 1963 havde den arkæologiinteresserede Jørgen Engestoft ( ) (Sønderkjærsvej i Grønbjerg) i et lille håndgravet felt opdaget en frygtelig samling pælehuller, de fleste på cm i diameter. I de følgende år blev de tre hulbælter ved Grøntoft kortlagt. Billede fra forsiden af den knap 500 siders store bog Flere og flere hulbælter dukker op Siden 1966 er der hvert årti dukket flere hulbælter op i Danmark, til de i alt 41 hulbælter der er beskrevet i dag. Dog er der en stor koncentration omkring Ringkøbing med ikke færre end ni hulbælter. Grunden til de mange fund omkring Ringkøbing kan man fornøje sig med at læse om i Palle Eriksen og Per Ole Rindels bog, ligesom udgravningerne på Grøntoft er godt beskrevet. Det må vi godt prale med! Lidt stolte kan vi da godt være her i Grønbjerg af at: for det første, har grønbjergboen Palle Eriksen været med til at fortælle om hulbælterne og fået en pris for det for det andet, at det første hulbælte blev opdaget på Grøntoft ved Grønbjerg for det tredje, at den arkæologiinteresserede grønbjergbo Jørgen Engestoft var den der gav sparket til det først hulbælte i Danmark januar 2020

18 Samtale med Beboerne i Algade 45 Ved: Grete Tange For nogen tid siden flyttede der nye folk ind på ovenstående adresse, og de har givet tilsagn til, at de godt vil fortælle lidt om sig selv. Jeg bliver budt velkommen, og så hilser jeg på hundene og kattene, og bliver tilbudt en kop kaffe. Sophies historie: Jeg hedder Sophie Abildgren, og jeg er 20 år. Jeg er født i Hjørring, og jeg har boet på Fyn. Der traf jeg min mand Jeremy for 5 år siden, og vi har snart været gift i et år. Senest har vi boet i Fredericia, hvorfra vi flyttede hertil. Jeg har gået i skole i Odense, og derpå i gymnasiet i Nyborg det første år og andet og tredje år i Odense. Derefter har jeg taget en social og sundhedsuddannelse. Jeg har planer om at uddanne mig til dyrlæge, men nu er jeg i gang med at søge ind på HF i Tarm. Jeg har ikke noget arbejde nu, men jeg håber, at jeg kan komme i gang med den uddannelse snarest, måske kan jeg tage den ved fjernundervisning. Arbejdsliv til nu: Jeg har altid været meget interesseret i dyr, og jeg har selv en hest, der er opstaldet i Thorsted. Jeg har arbejdet i forskellige butikker, inden jeg blev 18 år, og jeg har også arbejdet som social- og sundhedsassistent på plejehjem. Jeg var godt nok tilpas med det, men det var ikke det, jeg brændte for, så jeg kunne ikke se mig selv i det mange år frem i tiden. Jeg er meget selvstændig, så jeg vil gerne engang med tiden have min egen klinik. Grønbjerg: Vi er flyttet hertil, fordi Jeremy har boet i Spjald for nogle år siden, og derfor har han nogle venner, som hjalp os med at finde noget her i Grønbjerg. Jeg ville ellers gerne januar 2020

19 flytte længere nordpå, og Jeremy ville gerne til Fyn, men så blev kompromisset her. Vi er rigtig glade for at bo her, og de mennesker, vi møder, er venlige, hilser gerne og byder os velkommen her. Det har vi ikke oplevet andre steder, hvor vi har boet. Vi nyder også at se ungerne, der leger herude, og for os gør det ikke noget, at der ikke er en indkøbsmulighed her. Vi forstiller os, at vi måske kunne flytte ud på en gård, hvor der er plads til alle vores dyr, og hvor jeg har mulighed for at dyrke min store interesse for hundetræning. Jeg har faktisk en lille forretning, som hedder Thorsted Hundetræning. I Thorsted har en veninde, som bor på Grønbjergvej 3, og jeg sammen trænet hvalpe her i foråret. Det har jeg brugt meget tid på. I Skjern har jeg også nogle venner, som jeg af og til besøger, for det kan jo godt være lidt ensomt, når Jeremy er på arbejde på Sjælland de første 4 dage i ugen. Jeremy: Nu tager Jeremy over. Han hedder Jeremy James Abildgren, og har disse navne, fordi han har englændere i sin slægt, idet hans mor er halv englænder. Hun flyttede til Danmark sammen med sine forældre, og hun bor stadigvæk her nemlig i Fredericia. Sophie har også engelske rødder. Jeremy fortæller: Jeg er født i Odense, hvor jeg også gik i skole. Min far forsvandt ud af mit liv, da jeg var tre år, og jeg har undervejs savnet ham. På et tidspunkt fik jeg faktisk en mandlig kontaktperson, som jeg kunne opleve drenge/mandeting sammen med, og det havde jeg megen glæde af. Da jeg var en stor dreng, fandt min mor en kæreste, som arbejdede på Vestas, og derfor flyttede vi til Spjald, hvor jeg også kom til at gå i skole. Imens vi boede der, gik jeg også i skole i Ringkøbing. Efter nogen tid, gik de dog fra hinanden, og vi flyttede tilbage til Odense. I Spjald fandt nogle gode venner, som jeg stadig har, og det er jeg glad for, nu hvor vi er kommet her til. Uddannelse og job: I Odense gik jeg efter skolen i gang på VUC, hvor jeg lærte matematik og andre fag. Da jeg var færdig med det, flyttede vi til Fredericia, hvor jeg begyndte på en smedeuddannelse. Det var dog ikke noget for mig. Nu arbejder jeg for Herning Entreprenør, som arbejder meget på Sjælland. Vi sætter vægge op, murer og laver gulve, og der hjælper jeg til med hvad som helst. Jeg er på Sjælland de fire første dage i ugen. Vi arbejder i København og Slagelse, og derfor har vi en skurvogn med, hvor der er fire senge, som vi sover i. Der bliver handlet mad ind til hele ugen, og så arbejder, spiser og sover vi, og vi tjener ganske godt. Jeg er rigtig glad for arbejdet, selvom jeg skal være hjemmefra i så lang tid. Fritid: Jeg har før repareret scootere sammen med en kammerat, og det havde vi megen glæde af, men nu kan jeg ikke få tid til det. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår takker jeg af. GRØNBJERG AUTO Jørgen Demant Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 6971 Spjald tlf Flagallé Udlejning kan ske ved henvendelse til: Jens Sandal januar 2020

20 Godt Nytår - Besøgsven Ved: Grete Tange Besøgsven. Runestenen har opfordret til, at vi skulle fortælle noget om, hvad der optager os i vort sogn, og derfor vil jeg gerne fortælle om, hvordan det er for mig at være besøgsven. For 2½ år siden fik jeg lyst til at prøve at være besøgsven, for jeg havde hørt, at det var både givende og personlighedsudviklende. Så jeg henvendte mig til Røde Kors, som har en afdeling i Videbæk. Der gik lidt tid, men så hørte jeg fra dem, for da havde de et emne, som de troede, at jeg kunne matche. Mødet med Ruth Så i august 2017 mødte jeg for første gang Ruth. Ved vort første møde var kontaktpersonen fra Røde Kors med, for hun introducerede os og fortalte lidt om os hver især. Vi fik en kop the, og kort efter forlod hun os, for hun fandt meget hurtigt ud af, at vi sagtens kunne lære hinanden at kende uden hendes medvirken. Det blev aftalt, at jeg skulle besøge Ruth én gang om ugen i to timer; det har jeg så gjort siden. Det taler vi om... Hvad foretager vi os så, når jeg er på besøg? Oftest snakker vi om stort og småt, og Ruth har meninger om alt fra ældrepolitik, blomster, børneopdragelse, ægteskab, familie og meget andet. Af og til har vi været på udflugt her i nærheden, og hun har også besøgt mig, hvor hun også har lært min mand Leif at kende. Ruth og jeg har begge to fået megen glæde og forståelse for hinandens indstilling ud af besøgene, så vi fortsætter med dem indtil videre. For os begge har det været et godt indspark i dagligdagen, så vi kan kun anbefale overfor andre at blive besøgsven. Godt nytår! Fællesspisning Tag din nabo i hånden og kom til Fællesspisning fredag den 31. januar kl i Grønbjerg Forsamlingshus Menu: Flæskesteg med tilbehør + det traditionsrige dessertbord med kaffe/the Pris for voksne 80 kr., børn under 13 år - 40 kr., og børn under 3 år gratis. Der kan købes drikkevarer, øl, vand og vin, til fornuftige priser Medbring selv service og bestik. Tilmelding senest mandag den 27. januar til Else K Pedersen...på tlf./sms eller mail Betal gerne ved tilmelding på Mobile Paybox Der kan også betales i forsamlingshuset. Vi glæder os til at se jer! Kultur og Samvær, Margrethes Døtre, Menighedsrådet og Madstedet januar 2020

21 Godt Nytår - Menighedsrådet Ved: Formand Else Pedersen Nytårshilsen fra Nr. Omme Kirke og menighedsråd! Tak til alle for året der er gået, i alle de sammenhænge vi har mødtes og været noget for hinanden. Nyt personale og tak 2019 har budt på nye ansigter i personalegruppen, tak for at alle har taget godt imod. Og en stor tak til dem, der har trukket sig, enten til en seniorliv eller til andet arbejde. Internt valg Hvert nyt kirkeår (første søndag i advent) begynder med et valg til de forskellige poster i rådet. I 2020 ser det sådan ud: Grethe Lorentzen sekretær, Kresten Vestergaard kirkeværge, Gravers Kjærgaard kasserer, Marianne Hansen næstformand og Else Pedersen formand og kontaktperson. Orgelrengøring og altermalerier mm. Her i slutningen af 2019 gennemgik orgelet en større rengøring og fik etableret et bedre luftskifte, det tog ca. 3 uger og alt var skilt ad. Det skulle så dog også kunne række for det næste årti. I 2020 er det alteret med altermaleriet og malerierne på prædikestolen der står for tur. Det bliver spændende at følge, vi vil forsøge at holde jer orienteret via Runestenen. Ser frem til samarbejde og gode oplevelser i Godt nytår! Zoneterapi Healing Laser Massage Øreakupunktur Bach remedier Tina Hammelsvang Kirk RAB reg. zoneterapeut Grønbjerg Tlf: I disse krænke/inklusionstider Nu hedder det ikke længere sorte penge! Nej, nu hedder det: Anden etnisk Indkomst! januar 2020

22 De kreative aftener Ved: Marianne Telle og Debbie Kamp - Margrethes Døtre Kreative aftner Kreative aftener foregår i SFO'en på Grønbjerg Friskole den første torsdag i hver måned. Vi mødes kl. 19 og slutter ca Man skal sidde behageligt Da taburetterne er lidt ubekvemme at sidde på en hel aften, henter vi stole andre steder i huset. Vi skal jo kunne holde til at sidde så længe, at vi også når at få kaffen og hjemmebagt kage med. Det er hvad vi hygger os med Det er meget forskelligt hvad der bliver kreeret sådan en aften. Nogle tegner/maler, én laver perlearbejde, nogle arbejder med papir. En del hækler og strikker - dyr, vanter, tasker, trøjer m.m. Nogle har meget erfaring og stiller sig gerne til rådighed for andre, der måtte have brug for et godt råd eller hjælp til at finde ud af, hvordan man hækler/strikker. Både nye og mere erfarne Der snakkes vældigt over de igangværende arbejder og der kommer mange idéer på bordet. Hyggeligt er det også, at der er deltagere fra flere generationer. Det er gratis - men vi vil gerne have dig med i foreningen. Er du interesseret i at deltage - en enkelt eller flere gange - er du meget velkommen. Det er ikke et krav at man er medlem at Margrethes Døtre, men vi ønsker selvfølgelig så mange medlemmer, som muligt. Vi er også med i andre sammenhænge Af fremtidige arrangementer er vi dels med til at arrangere fællesspisning, men vi planlægger desuden en aften i februar med et medie, for dem der kunne tænke sig at komme i kontakt med en afdød, og i marts en aften, hvor vi får præsenteret fremtidige fødevaremuligheder og vinsmagning. For uden vin vil der være smagsprøver januar 2020

23 Änglamark mælk Let, mini eller skummet Mandagstilbud Pr. liter 5,95 Franskbrød Alm. eller sødmælks Fra Sevel Bageri Tirsdagstilbud Kun 10,- Fredagstilbud Lørdagstilbud 6 rundstykker Vej selv slik 100 g. kun 7,95 Fra Sevel Bageri Kun 20,- SuperBrugsen Spjald Hovedgaden 72, 6971 Spjald Tlf: Åbningstider - Dagligt fra januar 2020

24 Godt Nytår - Grønbjerg Friskole Ved: Niels Henrik Larsen Grønbjerg Friskole 2019 Kære frivillig, samarbejdspartner og sponsorer Skolelederens TAK! Midt i skoleåret og med masser af aktivitet, og ved slutningen af kalenderåret Det er tid for at takke for jeres store frivillige og uvurderlige hjælp. I byder ind med: buskørsel, pebernødder, rengøring, oprydning, sponsorater, hjælp til dramaforestillingen, virksomhedsbesøg, samarbejde med Grønbjerghjemmet, kirken og menighedsrådet, Byparken, ny byggeriet og meget andet. I er alle med til at bidrage til den gode historie fortælling om vores hus. I er alle med til at få vores dagligdag til at fungere. Vi har fortsat mange besøgende, der oplever vores Friskole og NaturMusen, som et indbydende og imødekommende sted med en særlig atmosfære. Det værner vi om. Fuld- og nyt hus...! I 2020 er søgningen til Grønbjerg friskole rigtig god. Alle afdelinger ser ud til at være fyldt op. Det vil sige 133 elever i skolen, 35 børn i børnehaven og 10 børn i vuggestuen. Det er vigtig, at vores friskole er i udvikling og vores rammer er i orden. Det var der- for en glædens dag, da bestyrelse og ledelse kunne godkende planerne for nybygning og ombygning af Friskolen. I uge , er vi færdige med byggeriet. 0.klasse har fået et nyt fantastisk klasselokale, personalet har fået fine rammer til pauser og forberedelse og inden længe står biblioteket klar. Det skal fejres engang i det nye år, I hører fra os....og alt ved det gamle! Grønbjerg Friskole bygger fortsat på forpligtigende fællesskab, god trivsel, fortælling, natur, musik og idræt. Det er der heldigvis mange der efterspørger. Vi har en meget fin søgning til Friskole og NaturMusen. Grønbjerg Bypark Grønbjerg Bypark er i 2019 blevet synlig. En frivillig gruppe har taget over med vedligeholdelsen, men vi vil fortsat være tilstede med arbejdslørdage og nye initiativer. I det nye år skal vi have bygget to sheltere. De er indkøbt og venter på det bliver forår. Vi mangler fortsat midler til et stort bålhus, og arbejder fortsat på at skaffe dem, mon ikke det lykkes i 2020? Tak for hjælpen. Det kan mærkes og ses overalt i huset. Vi værdsætter denne store og uundværlige opbakning. Du og din familie, ønskes en rigtig god jul og et godt nytår. ØRNHØJ FODKLINIK v/daiva Mikkelsen Åbningstider i klinikken efter aftale Kontakt til: Tlf./sms: Hovedgaden 58- Indgang ved P Plads OGSÅ UDEBEHANDLINGER januar 2020

25 FASTELAVNSFEST I GRØNBJERG 2020 Søndag d. 23. marts kl i Multisalen hvor der vil være mulighed for at slå katten af tønden og nyde kaffen! Prisen for at deltage i fastelavnsfesten er 25 kr. pr. person. For denne pris får man en fastelavnsbolle, slik til tøndeslagerne, kaffe, te og saftevand. Kom og vær med til festen og kom gerne udklædt. Der er præmier til Konger, Dronninger og Bedst udklædte. Vi glæder os til at se jer Med venlig hilsen - Grønbjerg Sogneforening Søndervang 3, 6973 Ørnhøj Belysning Nybyggeri Alarmanlæg Varmestyring El-installation Solcelleanlæg Varmepumper Hvidevareservice Installationer på virksomheder m.m. Parkvej Spjald henningsoerensenel januar 2020

26 Ud af Grønbjerg Skole. Ved: Kultur og Samvær/Ingrid Kirk Torsdag den 14. november havde Kultur og Samvær inviteret Rine Bakkestrøm fra Hover til at komme i Konfirmandstuen i Grønbjerg og fortælle om sine oplevelser efter skoletiden i Grønbjerg. Tak for invitationen Efter først at være blevet overrasket og nydt tilliden til at blive betroet en sådan opgave, sagde Rine glad ja, og klarede da også med bravur at møde sit publikum og berette om en god og lærerig tid med sine kammerater gennem de syv år i Grønbjerg Skole. Folkeskolen og Gymnasiet og... Rine havde ikke, som så mange af sine skolekammerater, valgt at gå på efterskole efter 7. klasse, men fortsatte som elev på Spjald skole i 8. og 9. klasse. Efter gymnasietiden på Ringkøbing gymnasium foretrak Rine at rejse ud i verden og fik set sig omkring - oplevelser, som hun ikke snød sig selv fra! Efterhånden var det gået op for hende, at hun ville være læge, og da et medicinstudium tager nogle år, vidste hun nu, hvad tiden skulle gå med de næste år. Rine havde nu fundet et emne at fortælle om, som synligt interesserede publikum - de lidt ældre grønbjergboere - som hører til i forældre bedsteforældre generationerne. Efter den traditionelle kaffedrikning havde flere mod på at udfordre foredragsholderen i en dialog på dette spændende emne. Som så Grønbjerg Forsamlingshus Udlejning også kom til at uddybe hendes valg af uddannelse og det job, som efterhånden blev hendes. Familien Rine er gift med Jes Bakkestrøm, med hvem hun har sit efternavn fælles med. Parret har Udlejning af Grønbjerg Forsamlingshus Udlejning af forsamlingshuset til alle former for arrangementer Festmenu, Kaffe, mv. kan tilkøbes Henvendelse: Henrik Pedersen Valhalla træ- og bjælkehuse Se mere på komfort-huse.dk Amerikanske træ- og Bjælkehuse. Komfort Huse Højrisvej 1-3, Grønbjerg, 6971 Spjald - Telefon januar 2020

27 tre børn. Familien bor i Hoverdal, i huset, som parret forelskede sig i og købte for nogle år siden. Om det var Rine, der påvirkede sin mand til også at få sig en lægeuddannelse, vides ikke, men det er i alt fald fakta, at de nu begge sidder i lægestillinger og er rigtig godt tilpas dermed. Deres børn går i Hover/Torsted Friskole og Børnehus. Denne skoleform tiltaler forældrene meget. Ja, hele familien trives her i det frie åbne land og kan åbenbart ikke rose det for meget. Et godt sted at bo for familien Bakkestrøm, med muligheder for at opleve naturen og få lært noget væsentligt og alment omkring den! Rine Bakkestrøm er datter af Lone Astrup og Poul Erik Nielsen, som også bor i nærheden af Hoverdal. Sluttelig en stor tak til dig Rine. NB: Det har vist sig som en god ide, at Kultur og Samvær i 2007 begyndte med serien "Ud af Grønbjerg Skole og hwa så?" Der har gennem alle 13 år, med dette programpunkt været en særdeles god tilslutning til disse arrangementer. Varierende godt nok, men publikum er åbenlyst interesseret i at høre om i hvilke retninger vores børn og unge har søgt mod, når skolegangen i Grønbjerg sluttede! Kultur & samvær - Program for vinter/forår 2020 Torsdag den 16. januar kl Et lille lys i mørket v/steen Espersen, tidl. højskolelærer Et foredrag om det armenske folkemord under første verdenskrig, og om de danskere der forsøgte at hjælpe det armenske folk, især Karen Jeppe og Marie Christensen, det blev et årelangt arbejde med armenske flygtninge i Syrien og Libanon Fredag den 31. januar - i forsamlingshuset kl Fællesspisning i Grønbjerg hvor vi, traditionen tro, skal have flæskesteg og dessertbord. - Yderligere information side 20. Onsdag den 19. februar kl i Nr. Omme Kirke Ord og toner i fugleperspektiv En aften i kirken, hvor velkendte fugle bliver præsenteret med ord, billeder, litteratur, musik og sang. Kom og hør en organist, en kirkesanger og en kirkegårdsgartner. Af disse er to også ornitologer og den tredje velbevandret ud i poesien og den danske sangskat. Arr. Kultur og Samvær og Menighedsrådet Torsdag den 12. marts kl i konfirmandstuen. Østcanada: (de maritime provinser og et lille kik på Ottawa m/m) v/ Marlene & Klaus Jensen Arrangementerne finder sted i konfirmandstuen på Frydendalsvej, og det koster 50 kr., inkl. kaffe - hvis der ikke står andet. Med venlig hilsen Bestyrelsen januar 2020

28 Juletræsfest 2019 Julemandens entre i Grønbjerg! Grønbjerg var ikke i stand til at mønstre en julemand i så der måtte indhentes en udefrakommende julemand - en professionel julemand! Om han kom med kane trukket med rensdyr, foreligger der ikke noget om, thi julemanden var ankommet tidligere, og eventuelle rensdyr med kane var ikke synlige fra den gamle smedje på Algade 33, da Deres udsendte, og en meget stor flok børn med deres respektive voksne var mødt op for at vække julemanden af sin tunge søvn i smedjens in- Julemanden kom endelig frem og han var stor og dre. mæt og havde hængt den tomme gryde fra risengrøden udenfor på døren. Juletræet tændes Der blev råbt og skreget under ledelse af sog- vække julemanden. Endelig lykkedes det, og neforeningsmedlem Rikke Thesbjerg for at en stor og velvoksen julemand kom frem i Den store folkemængde gik i en lang kortege fra torvet med det tændte juletræ til forsamlingshuset januar 2020

29 døren og fulgtes med børnene til den modsatte side af vejen, hvor man på tælling fik tændt det store juletræ på Grønbjergs torv. Uddeling af gaver Så gik turen til Forsamlingshusets gode varme, og der blev delt gaver ud, spist æbleskiver, drukket kaffe og gløgg og siden danset om juletræ og sunget dertil. Julemandens travlhed På et tidspunkt, efter at julemanden havde overstået sin gaveuddeling til alle børnene, fik Deres udsendte en fortrolig samtale med den bestilte julemand. Ikke et ord om rensdyr og den lange rejse fra nordpolen til Grønbjerg, men en mere prosaisk snak om nissetøj og det store arbejde der var lagt på julemandens skuldre i denne tid. Det kom frem, at julemanden havde investeret over fem tusinde kroner i nyt tøj til denne sæson. Og at han fra Grønbjerg ikke behøvede at tage turen tilbage til nordpolen, før han havde været ude med gaver en fire til fem steder. Bl.a. i Viborg hvortil han medbragte en meget stor pose julegaver til de mange børn, der kom der. Ligeledes skulle han til Sørvad, hvor han kendte en sød pige, som krævede hans opmærksomhed i juletiden. Hvornår julemanden tog til Nordpolen igen, kunne Deres udsendte ikke få ud af ham - der blev han meget hemmelighedsfuld. (-mb) januar 2020

30 Læge Henrik Thomsen Speciallæge i almen medicin og specialist i manuel terapi Ørnhøjvej 3, Grønbjerg tlf.: Behandling af muskler og led tilbydes efter aftale Tirsdag og onsdag 9 12 Torsdag mail: januar 2020

31 Godt Nytår - Tyttebøvsen Ved: Bolette Leegaard Tyttebøvsen, privat pasningsordning vil gerne sige tak for et dejligt år. Grønt Flag og Fuldt hus I år har vi fået det grønne flag, hvilket betyder at vi er i og arbejder meget med naturen. Vi har fået kaniner i haven, til stor glæde for børnene. Vi er gået fra 4 til 5 børn, så nu er der fuldt hus. Og tak til Jeg vil gerne sige tak til Grønbjerghjemmet hvor vi altid er velkomne, til Mogens og Helle for at vi må benytte deres skønne skov og sidst, men ikke mindst børn og forældre i Tyttebøvsen. Godt nytår! Indbydelse til ordinær generalforsamling i Grønbjerg Vandværk Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Nyt fra organisten Onsdag den 18. marts kl. 19:30 Algade 60, 1. sal. 4. Valg til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Bestyrelsen Nr. Omme Koret begynder igen 14/ kl ca Nørre Omme koret øver hver tirsdag kl ca Nye sangere er velkomne i Konfirmandstuen med indgang fra Frydendalsvej. Korsang/deltagelse i sangfællesskaber højner livskvaliteten januar 2020

32 Julehygge - og frokost på Grønbjerghjemmet Ved: Julie Victoria Skovgaard og Karin Rindom Grønbjerghjemmets Venner formår! På Grønbjerghjemmet går vi ikke ned på julehygge, det sørger vores frivillig-forening Grønbjerghjemmets Venner for. Vi har bl.a. lavet juledekorationer, været til julestue med tombola, været til julebanko, skolen har gået et flot luciaoptog for os, vi har haft besøg af Lions Club og været til julegudstjeneste i Nr. Omme kirke (det sidste blev desværre aflyst pga. sygdom). Én af årets mange festlige begivenheder, planlagt og finansieret af Grønbjerghjemmes Venner, fandt sted onsdag den 4. december. Vi var inviteret til julefrokost kl i forsamlingshuset, hvor vi spiste en dejlig julemenu, sang og hyggede os med hinanden. De frivillige har, som bekendt, forbindelserne i orden, så traditionen tro kom julemanden selvfølgelig forbi med en gave specielt udvalgt til hver enkelt beboer. Enkelte beboere sad og blundede og slog mave efter den gode julemad, men hold da op, de vågende op og rakte hænderne helt i vejret, da julemanden råbte deres navne op. Gaverne blev kyndigt omdelt af julemandens søde nissepiger/ julekoner. Ud over et kanon godt samarbejde med de frivillige, har vi et meget stærkt og kærligt fællesskab, så stemningen var høj og luften tyk af latter og velvilje - også da vores daglige leder Lene Bach Skovgaard råbte, at hun da også havde været god i år - julemanden kvitterede med et stort knus og ønsket om en glædelig jul. På Vegne af beboere og personale på Grønbjerghjemmet vil vi også ønske de frivillige og alle i lokalsamfundet en rigtig glædelig jul og et godt nytår januar 2020

33 Det kan være svært at følge med..i personalesammensætningen på Grønbjerg Friskole, når man ikke længere har børn eller børnebørn, der går på skolen. Sådan blev det formuleret i sidste nummer. Nu kommer fortsættelsen med alle pædagoger mv. i NaturMusens vuggestue, børnehave og SFO. Lederne af Grønbjerg Friskole Niels Henrik Larsen og Klaus Wolff blev der skrevet om i Runestenen henholdsvis nr. 125 side 6-8 og nr. 109 side Begge artikler kan findes på: Line Marleen Bundgaard Født: 1973 Skolegang: 10. klasse i Store Heddinge og enkelte fag på+ VUC Køge Uddannelse: Jeg er ikke uddannet pædagog, men har flere uddannelser og kurser bag mig. Det er dog især mine uddannelser som afspændingsmassør og børneyogalærer samt mit kursus i pædagogisk mindfulness, jeg bruger i mit arbejde i NaturMusen. Afdeling: Børnehaven Interesser i NaturMusen: Yoga, mindfulness, dans, musik (sang) og leg med ord. Ansat: 2009 Valgte Friskolen / NaturMusen: Jeg var netop blevet visiteret til fleksjob (pga. en skade i nakken), da der blev en fleksjob stilling ledig i NaturMusen. Det var altså lidt tilfældigt. Men jeg fandt hurtigt ud af, hvor givende det er at arbejde med børn i et miljø, hvor det enkelte barn bliver set. Jeg møder opbakning fra ledelsen, har et velfungerende samarbejde med kollegaer og der er i hele institutionen et menneskesyn kompatibelt med mit eget. Dette - og ikke mindst alle børnene - gør, at jeg fortsat er glad for mit arbejde. Jette Hansen Født: 1959 Skolegang: Vildbjerg folkeskole. Uddannelse: Pædagog. Afdeling: NaturMusen, vuggestuen. Interesser i NaturMusen: Jeg vil gerne være med til at udvikle sang og musik oplevelser, og være med til at give børnene nogle gode oplevelser i naturen. - At vi gennem nærvær, omsorg og leg får udviklet nogle børn, der trives, udvikles og føler de er en del af fællesskabet. Ansat: 2017 som barselsvikar. Valgte Friskolen / NaturMusen: Jeg synes NaturMusen har nogle gode værdier, og så tiltalte det mig, at det var et lille sted. Skoleindskrivning til kommende 0. klasse Grønbjerg friskole 2020/2021 Tirsdag d. 21. januar kl januar 2020

34 Ejerskifte på Bakken Vildbjerg Auto Onsdag den 1. januar 2020 overtager Christian Bech Madsen firmaet Vildbjerg Auto efter sin far Mads Madsen, der har resideret på bakken i Grønbjerg siden Mads Madsen flyttede sin virksomhed Vildbjerg Auto til Grønbjerg, efter at ejeren af det værksted han havde lejet sig ind i, selv skulle benytte lokalerne. Mads Madsen er døbt i Nr. Omme Kirke og har haft aner i Grønbjerg. Mads Madsen beholder dog navnet Vildbjerg Auto i endnu fem år af skattetekniske grunde, samt muligheden for at gå sønnen Christian til hånde i en snæver vending og endelig bliver Mads og Susanne Madsen boende i privaten i nogle år endnu. Den fysiske opdeling Rent fysisk bliver værkstedet delt op i en vest- og en østende, hvor Mads bliver i den østlige del og Christian flytter ind i den vestlige del. Ellers vil Mads kaste sig over sine veteranbiler og færdiggøre og shine dem op. Mads har et par Opel biler fra 1965 og Derudover har han en VW Bobbel fra 1973, en Saab-900 AERO fra 1983 samt en Lloyd fra Mads er 67 år og mener, at det er på tide at trække sig lidt tilbage og deltage i nogle mere rolige aktiviteter som at tage til veteranbil træf forskellige steder i landet, når hans egne veteraner er klargjort til træf. Grønbjerg Karosseriværksted Da der ikke kan være to virksomheder med det samme momsnummer, kalder Christian Bech Madsen sin virksomhed Grønbjerg Karosseriværksted, selv om det arbejde Christi- Far og søn (Mads og Christian Madsen) i Vildbjerg Auto / Grønbjerg karosseriværksted ApS januar 2020 Foto: mb

35 an udfører er akkurat det samme, som faderen har gjort i en menneskealder. Christian er udlært karosserismed hos sin far, da han havde værksted i Vildbjerg. Christian Bech Madsen har allerede arbejdet sammen med sin far i to år, og efter faderens beslutning om at træde lidt i baggrunden har sønnen så valgt at få foden under eget bord. Af den grund fortsætter virksomheden også på samme måde med de arbejdsopgaver, som den hele tiden har gjort med autoopretning, pladearbejder, mekaniske reparationer, reparation af plæneklippere, motorsave og minnitraktorer. Piaggio - det italienske vidunder Dog har Christin fundet en niche, idet han af et forsikringsselskab købte en havareret lukket kabineknallert af mærket Piaggio og satte den i stand. Det gav anledning til, at han nu er godkendt som sælger af mærket direkte hos importøren. Piaggio kabineknallert er en to-takts kabineknallert, der rangerer i kategorien knallert 25 og knallert 45. Fordelen ved disse knallerter er nok rækkevidden, idet kabineknallerten kan rumme ni liter benzin, og med en gennemsnitlig distance på 30 km/l har den en rækkevidde på omkring 270 km, hvilket er væsentlig mere end de tilsvarende elektriske. Knallerten kan, foruden at én person sidder indendørs, naturligvis udstyres med mangt og meget. Én af de bedre er, at der kan monteres et varmeanlæg, så man kan sidde lunt og godt. Der er ingen rat, men styr, og så er der fire fremadgear og også fire bakgear. Christian har solgt en god halv snes Piaggioer, siden han istandsatte den havarerede fra forsikringsselskabet. (-mb) Foto: mb Christian Bech Madsen med sin renoverede Piaggio knallert med lad januar 2020

36 Endnu engang stor tilslutning til Julemarked Juletræssalg -tombola og fodbehandling Udenfor Forsamlingshuset var der som noget helt nyt juletræssalg. Lige inden for yderdøren stod Grønbjerg Friskoles Støtteforening traditionen tro med tombola. I forgangen kunne man også få behandlet fødder og dertil kunne man købe honning af forskellig slags. Gløgg, og kaffe. Rundt langs væggene sad forskellige udbyder med deres mere eller mindre hjemmegjorte ting. Grønbjerghjemmets venner med gode uldting og marmelade, Margrethes Døtres Kreaaften-frembringelser, og så var der dukketøj i forskellige afskygninger - bl.a. Barbie dukketøj - og giver man Barbie et enkelt klik på nettet, kan man overbevise sig om, at BarbieÆbleskiver og andet godtfolk ting stadig er et stort hit og desuden var der Indenfor diverterede Margrethes Døtre med mange stande med alverdens juleting. (mod betaling naturligvis) æbleskiver, Aut. El-installatør Sneppevej Tim Tlf januar 2020

37 Træskåle - voksdug og fårepølser Der var en lille stand med meget fornemt drejede træskåle, voksduge på et stort stativ. Også nogle voksduge til tiden efter jul. En enkelt fåreavler havde taget fårepølser med og røgede fårekøller til salg og liflig duft i skøn samhørighed med duften af voksdug i rummet bag skydedørene. Og så var der naturligvis et mylder af mennesker, der afstedkom, at Margrethes Døtre sandsynligvis har mod på at gentage succesen igen til næste år. (-mb) januar 2020

38 Vinterkalender Menighedsrådet Sang og Fortælling følgende fredage kl. 14 Vintermørket er over os, så det er tiden for indendørs sang og hygge. I præstegården er kaffebordet dækket, og de levende lys sætter stemningen til to eftermiddage med kendte og mindre kendte sange og historier. Der er Sang og Fortælling i præstegården kl 14 fredag d. 24. januar fredag d. 28. februar Alle er velkomne, det er ganske gratis! Kyndelmisse på kirkegården Søndag d. 2. februar er der gudstjeneste i Nørre Omme kirke kl med skøn musik og ord til eftertanke. Efterfølgende er der tur rundt på den vinterklædte kirkegård. Der er en helt speciel stilhed på kirkegården i vintertiden, og Iver Sørensen og et par øvrige lokale fortællere har flere historier i ærmet om dem, hvis navne vi finder på gravstenene. Denne gang vil vi dele op i små grupper med hver sin guide, så der bliver bedre muligheder for at høre historierne. Vi slutter med varm kakao og boller i den lune kirke. Ord og toner i fugleperspektiv En aften i kirken, hvor velkendte fugle bliver præsenteret med ord, billeder, litteratur, musik og sang. Onsdag den 19. februar kl i Nr. Omme Kirke Kom og hør en organist, en kirkesanger og en kirkegårdsgartner. Af disse er to også ornitologer og den tredje velbevandret ud i poesien og den danske sangskat. Det er stadigvæk en god ide at benytte den fartdæmpende parkering i Algade! Man må faktisk ikke parkere med hjulene på fortovet Murermester Jens Kirk Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse Ring og forhør nærmere Holmgårdsvej 2 Grønbjerg 6971 Spjald Tlf.: Bil: januar 2020

39 Godt Nytår - Fodbold i Grønbjerg Ved: Claus Bak Hvad arbejder vi med? Efter en rigtig god sæson med stor medlems opbakning til de ting vi går og laver, valgte vi, i samarbejde med Spjald, at lave en medlemsundersøgelse. Resultatet kan læses herunder Som man kan se ligger vi rigtig flot over landsgennemsnittet på næsten alle punkter. Der er kun Din begyndelse i klubben hvor vi ligger under. Tak for hjælpen Det er et super værktøj til at vise os hvad vi skal arbejde med, men også bekræfte os i hvad vi gør rigtig. Der er 35 mennesker der har svaret på spørgeundersøgelsen. Tusind tak skal der lyde til dem der ville bruge deres tid på at svare på spørgsmålene. Det giver os en god mulighed for at videre- udvikle klubben. Vi fik igennem spørgeundersøgelsen også navne på 20 personer som gerne vil hjælpe klubben. Enten som træner, frivillig, bestyrelsesmedlem eller endda sponsor. Tusind tak skal der lyde fra fodboldudvalget. Det gør det meget nemmer for os der sidder i bestyrelsen, og giver os mere overskud til at kunne nå målene. 11-mands fodbold Vi fik også flere gode kommentarer. Et af dem lød på at vi skulle have et voksent 11 mands hold igen på Grønbjerg stadion. Det er vi i fodboldudvalget helt enige i og vil derfor til foråret både tilbyde 7-11 som vi har haft i år, men også starte et serie 6 hold op igen. Aftale med Spjald Vi har lavet en aftale med Spjald, så man både kan spille i Spjald og Grønbjerg selvom L a n d s - gennemsnit januar 2020

40 spillerpasset ikke er i Grønbjerg. DBU bliver mere krævende med hensyn til spillerpas, så vi ikke kan få hjælpe til at stille med spiller fra andre byer. Vi har fået god opbakning fra Spjald i vores beslutning om at starte et hold op. Vi håber, at vi kan få et godt samarbejde op at køre på tværs af bygrænsen. Alt træning og kampe kommer selvfølgelig stadigvæk til at foregå i Grønbjerg. Træningsbegyndelser Træning opstart starter i marts, og træning kører igen i år om mandagen fra til vi er færdige. Børne hold starter vi ud i april efter gymnastiksæsonen er færdig. - Mere info om dette kommer senere. Tab og vind-hold Vi vil igen i år prøve at tilbyde et tab og vind hold. Det bliver dog ikke i samarbejde med FCM. Vi arbejder stadigvæk på at fylde indhold i Tab- og Vindholdet. Tankerne går på noget danse fitness og fælles madlavningskursus. Vi hører gerne om ideer og/eller nogen der har lyst til at deltage som hjælper eller instruktør. Godt Nytår Det var status fra fodboldudvalget under Grønbjerg Aktiv. Vi håber, at man vil give os en chance i 2020, til at give jer nogle super gode oplevelser. Vi ses Hermed udgivelsestidspunkter og deadlines for Runestenen i Udgivelsestidspunkterne i 2020 bliver som følger: Runestenen Nr Deadline lørdag d. 22. februar 2020 udgivelse 11. marts 2020 Runestenen Nr Deadline lørdag d. 25. april 2020 udgivelse 13. maj 2020 Runestenen Nr Deadline lørdag d. 20. juni 2020 udgivelse 15. juli 2020 Runestenen Nr Deadline lørdag d. 22. august 2020 udgivelse 9. september 2020 Runestenen Nr Deadline lørdag d. 24. oktober 2020 udgivelse 11. november 2020 Med forbehold for trykkeriets ferie el.lign. Med venlig hilsen RUNESTENEN v/mogens Ballegaard januar 2020

41 Nyt fra Grønbjerghjemmets venner Ved: Kristine Kjær Torsdag d. 31. oktober Havde de frivillige inviteret personale, beboer og deres pårørende til løvfaldsfest kl Der blev serveret lækkert mad, som Betty havde lavet. Bodil Toftdahl spillede på klaveret til de omdelte sange, en rigtig hyggelig aften. Onsdag d. 20. november Blev der bagt småkager, som skulle sælges til julemarkedet i forsamlingshuset. Lørdag d. 23. november Var der julemarked i forsamlingshuset, hvor de frivillige havde en stand, hvorfra der blev solgt småkager, marmelade og strik. Onsdag d. 27. november Lavede de frivillige med hjælp fra Inga Kjær nogle fine advents- og kalenderdekorationer til salg til julehygge. Torsdag d. 28. november Blev der afholdt julehygge på Grønbjerghjemmet. Der blev solgt dekorationer, marmelade og ikke mindst tombolaen, hvor der var mange flotte gevinster (sponsorgaver). Der blev hurtigt udsolgt selv om vi havde mange gevinster, en rigtig god eftermiddag. Onsdag d. 4. december Havde de frivillige inviteret beboer og personale til julefrokost i forsamlingshuset, der blev serveret lækkert mad fra Madstedet i Spjald. Julemanden og hans hjælpere kom forbi, de havde gaver med til alle beboere. Onsdag d. 18. december Om formiddagen afholdtes der julebanko, alle beboere fik en hemmelig gave. Om eftermiddagen kom Lions Club på besøg. To af de frivillige hjalp med at varme gløgg og æbleskiver. Der kom en spilledame fra Viberne og spillede på harmonika til de medbragte julesanghæfter. Til sidst delte Lions Club gaver ud til alle beboere, en rigtig hyggelig eftermiddag. Så var vi klar til at gå på juleferie. Vi vil ønske alle vore sponsorer og medlemmer godt nytår, tusind tak for jeres støtte. Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 28. januar 2020 på Grønbjerghjemmet. Torsted Auto- og Traktorværksted Gammelbyvej 9 Torsted 6971 Spjald v/ Jørgen Falk Nielsen Jeg tilbyder: Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere Tilbudspris på bil til syn Åbningstider: Mandag - fredag Tlf: værksted privat Mere end 25 års erfaring januar 2020

42 Vandkvaliteten i Grønbjerg 2019 Ved: Per Hessellund Lauritsen - Grønbjerg Vandværk Højvang Laboratorier A/S, der tager vandprøver for os, har igen i år udtaget prøver af vandet i Grønbjerg. Alle vandværker er forpligtigede til at offentliggøre resultatet af prøverne. Oversigten over vandkvaliteten kan også findes på Grønbjergs hjemmeside. ( Først dog lidt læsevejledning: Når laboratoriet skriver <1 og kvalitetskravet er <1, så betyder det, at måleudstyret ik- ke kunne måle noget som helst. Hvorfor skriver de så ikke bare 0? Det gør de ikke, fordi de kun ved, hvad deres måleudstyr fortæller dem, og udstyret siger mindre end 1. Der er med andre ord ingen fare på færde. Heldigvis er vandkvaliteten i Grønbjerg fortsat god, som det også fremgår af skemaet. Der er i 2019 udtaget følgende prøver: Ordinære Opfølgning Andet Hos forbrugere På vandværk Fra boringer Fra ledningsnet Driftskontrol 2 Analyseresultater 2019 Parameter Seneste Laveste Højeste Enhed Kvalitetskrav Sted resultat resultat resultat Kemiske: Hårdhed 3,5 o dh V ph 8,3 7-8,5 F Nitrat <0,001 <0,001 <0,001 mg/l < 50 V Jern 0,048 0,035 0,048 mg/l < 0,2 F+V Mangan <0,046 <0,002 <0,046 mg/l < 0,02 F+V Nikkel 0,84 0,84 0,84 µg/l < 20 F+L Fluorid <0,02 <0,02 <0,02 mg/l < 1,5 V Mikrobiologiske: Coliforme bakterier <1 <1 1 antal/100 ml < 1 F+V Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml < 1 F+V Kimtal 22 C < antal/ml < 200 F+V Kimtal 36 C <1 <1 <1 antal/ml < 20 F+V V = vandværksprøver F = prøver udtaget ved forbrugers taphane L = prøver udtaget fra ledningsnettet < = mindre end > = større end januar 2020

43 Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2020 Priser (inkl. moms): Fast afgift ,00 kr. Kubikmeterpris ( m 3 )... 4,00 kr. Kubikmeterpris ( m 3 )... 2,50 kr. Statsafgift pr. m ,96 kr. Tilslutningsafgift: Tilslutning inden for byzone ,00 kr. Tilslutning uden for byzone ,00 kr. Begge er eksklusiv reetablering Vandafledningsafgifter, Ringkøbing-Skjern Forsyning: Vandafledningsafgift opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning. For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller: Betaling: Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i februar og juli. Betaling skal ske den første hverdag i samme måned. Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen. Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter): ,00 kr. Lukkegebyr: ,00 kr. Oplukkegebyr: ,75 kr. Ekstraordinær opkrævning ved flytning:... 81,50 kr. Kontrol af måler (på eksternt værksted): Efter regning Årsopgørelse: Sammen med a conto opkrævning i februar, følger årsopgørelsen fra det foregående år. Måleaflæsning: Hvert år i december bliver målerne fjernaflæst, aflæsningerne anvendes til udfærdigelse af årsopgørelse og videresendes til Ringkøbing-Skjern Forsyning for afregning af spildevand. Flytning: Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæsning. Derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske forbrug. Alle priser er inkl. moms januar 2020

44 Åbningstider: Hverdage Lørdag - Søndag og Helligdage Udbringning i Grønbjerg: Mandag - Onsdag - Fredag Spar Ørnhøj Hovedgaden 54, 6973 Ørnhøj Tlf:

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

KvongPosten November 2018

KvongPosten November 2018 KvongPosten November 2018 Alle Helgens Dag Søndag den 4. november. Gudstjeneste i Kvong Kirke kl. 15.00 hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem vi har mistet siden det sidst var Alle Helgens Dag, vil

Læs mere

Arrild Privatskole. Nyhedsbrev 51/2018. Nyt fra Børnehuset:

Arrild Privatskole. Nyhedsbrev 51/2018. Nyt fra Børnehuset: -Trivsel og begejstring Skærbækvej 16, Arrild, 6520 Toftlund, Tlf: 74830103. Børnehuset, tlf.: 30138403 Email.: skolen@arrildprivatskole.dk; boernehuset@arrildprivatskole.dk Nyhedsbrev 51/2018 Så er billederne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre?

Interviews og observationer fra MOT-sammen Da du startede i MOT-sammen, havde du så aftalt at tage af sted sammen med andre? Interviews og observationer fra MOT-sammen 2018 Indhold Interview 1...1 Interview 2:...2 Interview 3:...4 Interview 4:...5 Interview 5...6 Interview 6:...8 Observationer:...9 Interview 1 Informant: Mand,

Læs mere

Nyhedsbrev november december Kære forældre.

Nyhedsbrev november december Kære forældre. Nyhedsbrev november december 2018 Kære forældre. Det er igen blevet tid til et nyhedsbrev. Denne gang er årets bedsteforældrejuleklippeklisterdag netop blevet afholdt. Endnu engang var det en rigtig god

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære forældre! Hej SFO. Hej Minu ser. Fredag den 29. juni 2012

Kære forældre! Hej SFO. Hej Minu ser. Fredag den 29. juni 2012 Kære forældre! Fredag den 29. juni 2012 Dette bliver det sidste ugebrev i dette skoleår. Onsdag aften havde vi den traditionelle dimissionsfest for 9. klasse og deres familier. En rigtig dejlig aften med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

KvongPosten November 2017

KvongPosten November 2017 KvongPosten November 2017 --------------------------------------------- Bankospil Støtte foreningen for Kvong Sogn afholder Bankospil Søndag den 5 nov. kl. 15.00 Dørene åbnes kl. 14.00 i gymnastiksalen,

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Det sker i Alslev i Julen

Det sker i Alslev i Julen VI SER FREM TIL 2018 MED FLERE SPÆNDENDE TING PÅ PROGRAMMET Det sker i Alslev i Julen På vegne af alle byens foreninger TAK! 2017 Velkommen til Julen i Alslev anno 2017 Der sker mange ting i Alslev op

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Struer Folkedanserforening

Struer Folkedanserforening Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2017 33. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Grøn er vårens hæk, kåben kastes væk Sådan står der i en af vore gamle sange, og nederst på siden

Læs mere

Afslutning 2013

Afslutning 2013 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2013 29. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning 2013 Mandag d. 18. Marts, kl. 19.00 holder Struer Folkedanserforening deres afslutning

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Arrild Privatskole. Torsdag d påbegyndes sammenbygningen af Børnehuset og Multihuset.

Arrild Privatskole. Torsdag d påbegyndes sammenbygningen af Børnehuset og Multihuset. -Trivsel og begejstring Skærbækvej 16, Arrild, 6520 Toftlund, Tlf: 74830103. Børnehuset, tlf.: 30138403 Email.: skolen@arrildprivatskole.dk; boernehuset@arrildprivatskole.dk Nyhedsbrev 06/2018 Kære bruger

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Aktiviteter på Lyngparken i April

Aktiviteter på Lyngparken i April April maj 2013 Traditionen tro får alle beboere på Lyngparken en blomst til Påske, her er Lyngparkens Venner klar til turen rundt på stuerne, for at ønske god påske. Aktiviteter på Lyngparken i April Onsdag,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Struer Folkedanserforening

Struer Folkedanserforening Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2016 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Kære Midtvejs-hold og kære Voksenhold. Fuglene synger, vintergækker og erantis pryder haverne,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KvongPosten December 2018

KvongPosten December 2018 KvongPosten December 2018 Kvong Menighedsråd byder på formiddagskaffe, julehygge og en julehistorie Onsdag, den 5. december kl. 10.00-11.30 I Kirkehuset Læsninger, Julesalmer og Luciaoptog Onsdag, den

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Hilsen fra forstanderen

Hilsen fra forstanderen Hilsen fra forstanderen Kære alle. Hermed endnu en udgave af Rynkenyt. Tak for jeres opbakning til vores arrangementer jeg oplevede en meget hyggelig Nytårskur og fastelavnsfest. Det er dejligt at både

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Centerbladet Lokalcenter Hasle. Nr. 8, april kvartal årgang.

Centerbladet Lokalcenter Hasle. Nr. 8, april kvartal årgang. Centerbladet Lokalcenter Hasle. Nr. 8, april kvartal 2018 3. årgang. Onsdag den 7. februar blev der for første gang afholdt årsmøde som følge af den nye struktur og det blev et velbesøgt møde, hvor ca.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

Juni - juli - august 2018

Juni - juli - august 2018 Juni - juli - august 2018 I dette nummer: Forstanderens hjørne Loppemarkedsfesten AC holder kaffehygge i gården Æggekast på Strandvejen AC på cykeltur AC på Moesgaard Strand Sner det om sommeren? Petanque

Læs mere

Forældrebrev nr januar 2018

Forældrebrev nr januar 2018 Forældrebrev nr. 12 12. januar 2018 Kære forældre og børn Godt nytår Billeder fra uge 2 der er mange flere på hjemmesiden og på Facebook-siden 6. klasse har imponeret Lars Daneskov. Se Intra eller Facebook.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd Referat Side 1 Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag den 10. december 2018, kl. 19.00 i blok F på skolen i Vejby. Bemærk at mødet kun varer ca. 1 time, hvorefter der er julefrokost. Både mødet og julefrokosten

Læs mere

KvongPosten Marts 2019

KvongPosten Marts 2019 KvongPosten Marts 2019 Kirkesuppe. Gudstjeneste i Kvong Kirke, søndag, den 3. marts kl. 10.30 Efter gudstjenesten serveres suppe og kaffe i Kirkehuset. Pris 30 kr. Tilmelding senest 28/02 til Anni Vad

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Ekstraordinær generalforsamling 1. februar Fællesspisning 28. januar Januar

Krejbjerg Nyt. Ekstraordinær generalforsamling 1. februar Fællesspisning 28. januar Januar Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Januar 2011 www.krejbjerg.dk Fællesspisning 28. januar 2011 Ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2011 Fastelavnsfest 6. marts 2011 Formandens

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Maj 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Maj 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Maj 2017. Sure citroner. Hermed det sidste nye fra os i Regnbuen. I går fredag sagde vi farvel til 25 forventningsfulde børn, som bare er så KLAR til, at komme i SFO/skole. Vi vil gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nu bliver det seriøst!

Nu bliver det seriøst! 1 Hej, jeg hedder Lotte og er datter til Lars og Mona. Jeg har haft MCADD siden, jeg var helt lille, hvor jeg blev syg og fik det diagnosticeret. Jeg har en storesøster Mai, som også har MCADD, så vi har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

NYHEDSBREV TILST SKOLE. januar 2017

NYHEDSBREV TILST SKOLE. januar 2017 NYHEDSBREV TILST SKOLE januar 2017 Leder Kære forældre Så er 2017 taget i brug, og det første nyhedsbrev får I her. 2016 bød på lidt af hvert for Tilst Skole. Bl.a. har der været en del udskiftninger i

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Skriv de rigtige ord under billederne. Der er flere ord under hvert billede. Nogle af ordene kan passe flere steder.

Skriv de rigtige ord under billederne. Der er flere ord under hvert billede. Nogle af ordene kan passe flere steder. Sundhedsdansk At have det godt Her kan du lære danske ord, som beskriver, hvordan du selv og andre har det. Du kan også få viden om, hvad du kan gøre for, at du og andre får det godt. NYE ORD Hvordan har

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev, fra os i vuggestuen, med lidt informationer fra hver enkel stue samt vigtige datoer i december.

Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev, fra os i vuggestuen, med lidt informationer fra hver enkel stue samt vigtige datoer i december. Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev, fra os i vuggestuen, med lidt informationer fra hver enkel stue samt vigtige datoer i december. Mælkebøtten Nu er vi kommet godt i gang med december måned og

Læs mere

At have det godt. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk At have det godt. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Hvordan har de det?

At have det godt. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk At have det godt. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Hvordan har de det? ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk At have det godt Her kan du lære danske ord, som beskriver, hvordan du selv og andre har det. Du kan også få viden

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn December 2017

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn December 2017 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2017 Indhold * Vennekredsen: Julehygge * Friskolens støtteforening: Julehygge * Lyne Kirke: Julekoncert * Indlæg fra

Læs mere

Tånum Forsamlingshus. Til opslagstavlen. Arrangementer Gl. Viborgvej Randers NV

Tånum Forsamlingshus. Til opslagstavlen. Arrangementer Gl. Viborgvej Randers NV Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Arrangementer 2009-2010 Til opslagstavlen På bestyrelsens vegne vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle, der hjalp til med renoveringen

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 26 Årgang 8

UGEBREV nr. 39 uge 26 Årgang 8 UGEBREV nr. 39 uge 26 Årgang 8 Kære forældre Tak for i år, og på gensyn næste år til et nyt spændende år. Vi starter 13. august kl. 8.00, med at mødes ved flagstangen og synge, inden der laves opdeling

Læs mere

Nyhedsbrev uge 49-2012

Nyhedsbrev uge 49-2012 Nyhedsbrev uge 49-2012 Side 1 Kælketur! Side 2 Besøg af julemanden Side 5 Børnehaven - juletræ Side 2 www.vvfri.dk Side 6 Børnehaven på kælkebakken Side 3 Lucia-aften - UPDATE Side 7 VVFF-streamer til

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed VESTER HASSING KIRKE til tro, håb og kærlighed Hoppekirke Torsdag til lørdag formiddag For alle børn og barnlige sjæle! Se præcise åbningstider på skilt ved hoppekirken. Morgensang Torsdag d. 12. september

Læs mere

Syddjurs Friskole Ugebrev 15

Syddjurs Friskole Ugebrev 15 Syddjurs Friskole Ugebrev 15 2018 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 10. april. Syddjurs Friskoles generalforsamling

Læs mere

fredagsbrevet Nr. 25 Bøvlingbjerg den Denne uge har vi fagdage/egenklassedage. Der arbejdes med mange emner/forløb.

fredagsbrevet Nr. 25 Bøvlingbjerg den Denne uge har vi fagdage/egenklassedage. Der arbejdes med mange emner/forløb. fredagsbrevet Nr. 25 Bøvlingbjerg den 22.02.19. Denne uge har vi fagdage/egenklassedage. Der arbejdes med mange emner/forløb. 1.kl. har også arbejdet koglefolket I efteråret hørte vi bogen, Koglefolket.

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

mandag d. 19.marts kl , hvor vi vil have en kop kaffe på kanden. Vi håber, at mange af jer har tid og lyst til at kigge forbi.

mandag d. 19.marts kl , hvor vi vil have en kop kaffe på kanden. Vi håber, at mange af jer har tid og lyst til at kigge forbi. Nyhedsbrev Espe Skole & Børnehave Februar 2018 Så fik vi alligevel lidt vinter i Danmark. Solen skinner uden for vinduerne, og håndværkerne er travlt optaget med at gøre vores nybyggeri færdigt. Børnene

Læs mere

Grundejerforeningen indbyder hermed til generalforsamling

Grundejerforeningen indbyder hermed til generalforsamling www.christiansbjerggrundejerforening.dk www.facebook.com/grundejerforeningenchristiansbjerg Medlemsorientering 2 2019 Grundejerforeningen indbyder hermed til generalforsamling torsdag den 11. april 2019

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010 Nyt fra 0. årgang Siden sidste nyhedsbrev har vi haft rigtig travlt med meget hemmelige ting. Vi kan dog afsløre så meget, at børnene har været meget nysgerrige, interesserede og kreative i processen!

Læs mere

Nyhedsbrev Tingager Plejehjem forår 2019

Nyhedsbrev Tingager Plejehjem forår 2019 Nyhedsbrev Tingager Plejehjem forår 2019 Foråret er på vej. Vi har allerede hygget på terrasserne. Orangeriet bliver så flot takket være Ruth som tager sig af det. Der er sat tomater og plantet i kasserne.

Læs mere

Et nyt grønt flag hejses for 6. gang i Kvong børnehus

Et nyt grønt flag hejses for 6. gang i Kvong børnehus KvongPosten FEBRUAR 2018 Et nyt grønt flag hejses for 6. gang i Kvong børnehus I hele 2017 har vi i Kvong Børnehus arbejdet med årets gang i naturen. Det er blevet til mange spændende aktiviteter, turer

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2018 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

NYHEDSBREV. December 2018

NYHEDSBREV. December 2018 NYHEDSBREV December 2018 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Julefrokost Kommende arrangement: Kulturgruppe Generalforsamling Nytårskur Hjernen i fokus Faste aktiviteter Følg foreningen på Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 50-2012

Nyhedsbrev uge 50-2012 Nyhedsbrev uge 50-2012 Side 1 Lucia-aften!! Side 9 Hilsen fra Møller Side 5 Børnehaven Side 11 VVFF-streamer til køleskabet Side 6 Bedsteforældredag Side 12 Kalender, kontakt mm. Lucia-aften Så oprandt

Læs mere