Årsrapport Kongehusets virksomhed 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Kongehusets virksomhed 2009"

Transkript

1 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2009

2 BERETNING 2009 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade København K Telefon (+45) Klima og miljø i Kongehuset 18 De Kongelige Stalde 21 Kongernes kort 24 Kongehusets opgaver 27 Hoffet 30 REGNSKAB 2009 Kongehusets økonomi 33

3 ADMINISTRATIV ORGANISATIONSPLAN Hendes Majestæt DRONNINGEN og Hans Kongelige Højhed PRINSGEMALEN Kabinetssekretariatet Hofmarskallatet og Den Kgl. Stald-Etat Ordenskapitlet Kabinetssekretariatet Eksternt tilknyttede Ordenskapitel Hofmarskallatet Kabinetssekretæren Hofmarskallen Ordenssekretæren Adjudantstabschef Jagtkaptajn Kgl. konfessionarius Presse og Ceremoniel og Sekretariatet Økonomikontoret H.K.H. Prinsgemalens Eksternt Kgl. jægermester tilknyttede information arrangementer sekretariat Adjudantstabschefen Jagtkaptajnen Sekretariat Kommunikation H.K.H. Prinsgemalens Planlægning af Økonomikontor Slotsforvaltere Informationschefen Ceremonimesterenog presse Sekretariatschefensekretariat Økonomichefen officielle besøg m.m. Sekretariatschefen Kgl. konfessionarius Kgl. jægermester Slotsforvalter CHRB Slotsforvalter FRB Håndbibliotek Den Kgl. Stald-Etat Den Kgl. Stald-Etat Hoffourerkontoret Værkstederne Håndbiblioteket Stalden Automobiler Staldmesteren Vognmesteren Hoffoureren Værkstedskoordinator Håndbibliotekaren Den Kgl. Stald-Etat Køkkenet Betjening og Rengøring og vask Værkstedshuset Hoffourerkontor Betjening, Køkken servering kørsel og servering Køkkenchefen Jægerne Hoffourerassistenten Rengøring og vaskeri Deres Kongelige Højheder KRONPRINSEN og KRONPRINSESSEN Hofstat Sekretariat Hoffourerkontor Deres Kongelige Højheder PRINS JOACHIM og PRINSESSE MARIE Hendes Kongelige Højhed PRINSESSE BENEDIKTE Hofstat Hofstat

4 2009 har været et travlt år i Kongehuset. Maj måned bød på et indgående statsbesøg, hvor det græske præsidentpar gæstede Danmark, og i november rejste Regentparret ledsaget af Kronprinsparret på statsbesøg i Vietnam. Det var Dronningens første besøg i Vietnam, mens det for Prinsgemalen var et glædeligt gensyn med landet, hvor han tilbragte flere år af sin barndom og ungdom. I statsbesøget deltog en erhvervsdelegation på 69 virksomheder og organisationer den hidtil største delegation i forbindelse med et statsbesøg. København var vært for både IOC-kongressen og FN s klimakonference COP15, og Kongehuset var engageret i begge begivenheder. Særligt Regentparrets middag for stats og regeringschefer i anledning af klimakonferencen var historisk, idet statsoverhoveder fra hele verden var samlet på Christiansborg Slot. Prinsgemalens 75-års fødselsdag den 11. juni samt Prins Henriks fødsel og dåb har været to særligt glædelige familiebegivenheder, som Kongehuset kunne fejre i Temaerne i denne årsrapport omhandler klima- og miljøtiltag, som Kongehuset har foretaget, De Kongelige Stalde, der i september blev genindviet efter en omfattende indvendig restaurering, samt særudstillingen Kongernes kort med landkort fra H.M. Dronningens Håndbiblioteks samling, der i sommer for første gang kunne opleves af den brede offentlighed. Internt har Hoffet haft særlig fokus på medarbejderne og samarbejdet i huset med videreudvikling af kompetenceudviklingsprogrammer og en forenkling af ledelsesstrukturen, der skal styrke dialogen mellem den øverste ledelse og de enkelte medarbejdere. Derudover har Hoffet taget initiativ til at etablere fire virksomhedspraktikpladser i samarbejde med Københavns Kommune i henholdsvis De Kongelige Stalde, køkkenet, værkstedshuset og hos kontorbetjentene/chaufførerne. Arbejdspladsen indgår i en mentorordning, der støtter og vejleder de unge. I årsrapporten bliver der tillige redegjort for Kongehusets økonomi for kalenderåret 1. januar december Ove Ullerup Hofmarskal Amalienborg, den 24. marts 2010 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

5 Det danske monarki Tronfølgen Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hans Kongelige Højhed Prins Christian Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hans Højhed Prins Henrik Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Dronningen er i partipolitiske og i andre henseender neutral. Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov kan blive gyldig, skal den være vedtaget af Folketinget og underskrevet af Dronningen. Underskrivelsen finder sted i statsrådet, der består af ministrene. Statsrådet ledes af Dronningen, og Kronprinsen deltager ligeledes. Regeringens lovforslag skal forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og underskrivelse af love ske uden for statsrådet, hvorefter de skal bekræftes i det efterfølgende statsråd. Som led i den udøvende magt forelægges en række sager for Dronningen med indstilling. Således forelægges udnævnelse og afskedigelse af ministre, ligesom Dronningen udnævner og afskediger de øverste embedsmænd. I nogle tilfælde udfærdiges kongelige anordninger. Det gælder for eksempel ved loves ikrafttræden for Grønland og Færøerne og udstedelse af nye mønter. Der er tradition for, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som finder sted den første tirsdag i oktober. Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation. Den dømmende magt er hos domstolene. Dronningen kan dog benåde straffede personer. Det sker efter indstilling fra justitsministeren. På årsbasis er det forholdsvis få personer, der indstilles til benådning af Dronningen. I de tilfælde hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. Såfremt Kronprinsen ligeledes er forhindret, indsættes i stedet Prins Joachim eller Prinsesse Benedikte som rigsforstander til varetagelse af funktionerne. Dronningen og Prinsgemalen i procession gennem Nuuk den 21. juni inden overdragelsen af lov om Grønlands selvstyre. 4 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

6

7 Aktiviteter og begivenheder Kongehusets medlemmer deltager året igennem i en lang række opgaver som statsbesøg og officielle besøg, indvielser og åbninger, jubilæer, legat- og prisoverrækkelser, modtagelse af ambassadører, afholdelse af audienser, statsråd og møder. Ud over de officielle begivenheder deltager Kongehusets medlemmer i en lang række aktiviteter, som ikke fremgår af den officielle kalender, herunder møder med organisationer, ministre og enkeltpersoner og i den interne planlægning af aktiviteter. Hver torsdag offentliggøres Kongehusets officielle aktiviteter for de følgende to uger på Kongehusets hjemmeside. I denne del af årsrapporten beskrives et uddrag af officielle aktiviteter og begivenheder i Åbningen af Koncerthuset i DR Byen Et af årets første officielle arrangementer var åbningen af Danmarks Radios koncerthus i Ørestad den 17. januar. Her deltog Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie samt Prinsesse Benedikte ved et storstilet koncertprogram, der bød på klassisk musik, jazz og rock i Koncerthusets forskellige sale. Senere på året inviterede Prinsgemalen i anledning af sin 75-års fødselsdag til klassisk koncert med DR s ensembler i Koncerthuset den 10. juni. Aftenselskab for kultur og sport på Christiansborg Slot Regentparret inviterer årligt repræsentanter for forskellige grupper i samfundet til koncert eller aftenselskab. Tidligere har der været aftenselskaber for blandt andre danske OL-deltagere, Danmarks nye regioner, dansk erhvervsliv, folketingsmedlemmer og regeringen. Den 17. marts mødtes 200 af landets kultur- og sportsfolk med ledsagere på Christiansborg Slot, hvor Regentparret havde inviteret til aftenselskab. Københavns Drengekor sang under middagen, hvorefter der var lancier og dans i Riddersalen. Dronningen hilser på stand-up-komiker Omar Marzouk ved præsentationen af gæsterne i Fløjlsgemakket, Christiansborg Slot. Kronprinsparret i USA I perioden marts aflagde Kronprinsen og Kronprinsessen officielt besøg i USA. Besøget indledtes i Chicago med deltagelse i et dansk design-arrangement med Louis Poulsen, Bang & Olufsen og Georg Jensen. I Chicago åbnede Kronprinsen en klima- og energikonference, hvorefter der var fremvisning af byens grønne 6 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

8 initiativer, blandt andet med besøg på Chicago s grønne tage, arrangeret af City of Chicago. Kronprinsparret besøgte også The Danish Old People s Home of Chicago og Grand View University i Des Moines, som er et af de universiteter i USA, der stadig fastholder de tætte historiske forbindelser til Danmark. Dernæst gik turen til Nebraska, hvor Kronprinsparret deltog i fejringen af 125-året for Dana College i Omaha, samt en indvielse for den danske virksomhed Novozymes i Blair. To nye Vestas-fabrikker i Denver gav anledning til endnu en indvielse i Colorado. Kronprinsen fortsatte besøget i Denver for at deltage i sportskonferencen Sportaccord International Convention Kronprinsen prøver den miljøvenlige green car efter at have besøgt den berømte Chicagoskulptur Cloud Gate. Prins Henrik Carl Joachim Alain Danmark fik en ny prins, da Prinsesse Marie mandag den 4. maj kl på Rigshospitalet fødte en velskabt søn. Den lille prins fik under dåben i Møgeltønder Kirke den 26. juli navnet Henrik Carl Joachim Alain. Dåben blev forestået af kongelig konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen med Kronprinsessen, Prinsesse Maries brødre Benjamin Grandet og Charles Cavallier samt Britt Davidsen Siesbye og Christian Scherfig som faddere. Til dåben i Møgeltønder Kirke blev anvendt det forgyldte, kongelige dåbsfad og dåbssæt, som har været anvendt ved kongelige dåbshandlinger siden enevældens indførelse i 1660, og som til daglig opbevares på Rosenborg Slot. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

9 Sport og sundhed Danmarks Idræts-Forbund udnævnte i 2008 Svendborg til Årets Idrætskommune, blandt andet på grund af Svendborg-projektet, der skal undersøge effekten af øget idrætsundervisning blandt børn på idrætsskolerne i Svendborg. Den 11. maj besøgte Kronprinsen Sundhøjskolen i Svendborg, hvor elevernes kondition skulle testes som led i det storstilede idrætsforskningsprojekt. Den 2. juli overværede Regentparret den festlige åbningsceremoni til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeningers (DDS) landsstævne i Holbæk. DGI s og DDS landsstævne er en af verdens største idrætsbegivenheder og samlede i 2009 mere end idrætsudøvere fra en lang Kronprinsen overrækker pokal til jublende folkeskoleelever fra Sankt Annæ Gymnasium til skolernes OL på Østerbro Stadion og hilser på Jackie Joyner-Kersee, OL-guldvinder i blandt andet længdespring, som var i København for at advokere for, at Chicago skulle være vært for OL i række sportsgrene. Dronningen er protektor for begge organisationer. Den 14. august åbnede Kronprinsen det nye idræts- og aktivitetsområde Plug n Play i Ørestad. Det m 2 store område byder både på baner til traditionel sport som fodbold og rulleskøjteløb og faciliteter til nyere og mindre idrætsgrene som speedskating og bevægelseskunsten parkour, hvor man springer fra høje steder og bygninger. Som en optakt til Den Internationale Olympiske Komités kongres i oktober blev der den 30. september afholdt Skole-OL på Østerbro Stadion, hvor Kronprinsen overværede københavnske skolebørn dyste i blandt andet løb og længdespring. Ugen efter, den 8. oktober, trak Kronprinsen selv i løbetøj for at indvie naturfitnessbanen i Værløse i forbindelse med skolernes motionsuge. Nu skal vi ud at bevæge os lød opfordringen fra Kronprinsen til de mange fremmødte skolebørn, inden de sammen kastede sig ud i mavebøjninger på træstammer, tovtrækning og løb. Kronprinsen afprøver aktiviteterne efter indvielsen af naturfitnessbanen i Lille Hareskov ved Værløse. Finalisterne for Malko Konkurrencen på Amalienborg Som protektor for den internationale Malko Konkurrence for unge dirigenter havde Prinsgemalen den 15. maj inviteret konkurrencens finalister til Christian IX s Palæ på Amalienborg. Vinder af konkurrencen blev den yngste deltager, den 21-årige amerikaner Joshua Weilerstein. Præmien var på euro, en dvd-udgivelse og koncertturne med forskellige orkestre i Danmark og de øvrige nordiske lande. 8 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

10 Statsbesøg fra Grækenland Grækenlands præsident Karolos Papoulias og fru May Panou Papoulias aflagde den maj statsbesøg i Danmark. Statsbesøget havde fokus på klima og miljø. Regentparret indledte statsbesøget med et gallataffel på Fredensborg Slot. Dagen efter sejlede Kronprinsen og præsidentparret gennem Københavns Havn for at bese vindmølleparken Middelgrundens Vindmøllelaug. Her fik de med udsigt til vindmølleparken i Øresund en orientering af miljøminister Troels Lund Poulsen om energiforsyning og vindenergi. Derefter var der besøg ved det klimavenlige byggeri VM bjerget i Ørestad, der blev kåret til verdens bedste boligbyggeri ved World Architecture Festival i Regentparret ankommer med Grækenlands præsidentpar til Fredensborg Slot. Mens præsidenten deltog i et erhvervsseminar i Dansk Industri med fokus på klima, besøgte præsidentfruen sammen med Kronprinsessen Det Danske Filminstitut. Besøget var en opfølgning på den danske filmfestival Danske Filmdage for Børn og Unge i Grækenland, der blev gennemført for den græske film- og tv-branche i Athen og Thessaloniki i forbindelse med det danske statsbesøg i Grækenland i På filminstituttet fik præsidentfruen, der selv har en filmuddannelse, indblik i Filmbyens filmværksted for børn og unge med forskellige kulturelle baggrunde, Station Next. Kronprinsessen og præsidentfruen besøgte også Skodsborg Observations- og behandlingshjem for spædbørn og børn op til seks år, der opholder sig på hjemmet på grund af omsorgssvigt. Sommertogter Dronningen og Prinsgemalen gennemførte i 2009 to sommertogter i Danmark. Den Kronprinsen fortæller om byggeriet omkring Københavns Havn til det græske præsidentpar under udsejlingen til vindmølleparken ved Middelgrunden juni gik turen til Nyborg, Agersø, Herning og Ikast med besøg på blandt andet Kommune Kemi i Nyborg, skole, kulturhus og fiskerihavnen på Omø, blomstergartneriet på Agersø og en række virksomhedsbesøg i Ikast-Brande og Herning kommuner. Sommertogtet den september gik til Lemvig, Thisted og Frederikssund. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

11 Program for Regentparrets sommertogt den september 2009 Dronningens og Prinsgemalens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog til Lemvig, Thisted og Frederikssund. Søndag den 6. september 2009 Officielt besøg i Lemvig Kl Kongeskibet Dannebrog ankommer til Lemvig Havn. Officiel modtagelse. Kl Regentparret kører med karet ledsaget af eskadron fra Gardehusarregimentet til Lemvig Rådhus. Kl Modtagelse på rådhuset i byrådssalen. Borgmester Erik Flyvholm byder Regentparret velkommen og overrækker kommunens gave. Kl Regentparret spadserer fra rådhuset til Lemvig Kirke. Kl Ankomst til Lemvig Kirke. Kl Regentparret kører fra Lemvig Kirke til Kongeskibet Dannebrog. Kl Regentparret kører fra Kongeskibet Dannebrog til frokost på Restaurant Luna ved havnen. Dronningens program Kl Dronningen besøger gården Sdr. Byskov i Hygum. Modtages af gårdejerne Heidi og Esper Agger. Rundvisning på gården. Kl Dronningen ankommer til Kulturcenteret Tuskær i Fjaltring. Rundvisning. Kl Dronningen besøger glaskunstner Agnethe Maagaard i glasværkstedet, Bøvlingbjerg. Orientering om arbejdet i værkstedet og om udstillingsaktiviteter. Prinsgemalens program Kl Prinsgemalen ankommer til institutionen Labyrinten. Rundvisning på institutionen, der er døgn-og dagcenter for udviklingshæmmede. Kl Besøg på Lemvig Biogasanlæg. Rundvisning på virksomheden. Kl Besøg på Egholm Maskiner A/S. Rundvisning på virksomheden. Kl Ankomst til Lemvig Vinmark. Finn Vejlby orienterer om vinlaugets virksomhed og byder på smagsprøve. Fælles program Kl Regentparret ankommer til Lemvig Gymnasium. Fremvisning af gymnasiets kunstsamling. Kl Besøg på Lemvig Museum. Fremvisning af udstilling om digteren Thøger Larsen. Borgmester Erik Flyvholm tager afsked med Regentparret. Kl Reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog, Lemvig Havn. Kl Gæsterne forlader Dannebrog. Lemvig Kammerkor underholder på Kajen. Kl Dannebrog afsejler fra Lemvig Havn mod Thisted Havn. Mandag den 7. september 2009 Officielt besøg i Thisted Kl Kongeskibet Dannebrog ankommer til Thisted Havn. Officiel modtagelse. Kl Regentparret og borgmesteren og frue kører i karet ledsaget af Gardehusarregimentet til Thisted Rådhus. Kl Ankomst til rådhuset. Borgmesteren byder Regentparret velkommen i byrådssalen og overrækker kommunens gaver. Kl Regentparret forlader rådhuset Dronningens program Kl Ankomst til Thisted Museum. Rundvisning på museet. Kl Besøg på Dragsbæk Margarinefabrik. Rundvisning. Bestyrelsesformand Mogens Nielsen fortæller om margarinefabrikkens historie. Prinsgemalens program Kl Besøg på Thisted Bryghus. Rundvisning på bryghuset ved bestyrelsesformand Ole Sørensen. Kl Besøg hos Ideal Combi, der blandt andet producerer vinduer og døre af træ og kombineret træaluminium. Fælles program Kl Regentparret ankommer til Café Conrad, Klitmøller. Kl Regentparret besøger Æ Redningshus, Klitmøller. Kl Regentparret besøger Nationalpark Thy. Modtages af skovrider Ditte Svendsen. Kl Ankomst til Tved Kirke. Besigtigelse ved provst Henning Bjørndahl Sørensen. Kl Regentparret besøger Blegsøskrænten. Kl Besøget i Nationalpark Thy afsluttes i Tved Plantage, Nors sø. Kl Reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog. Kl Kongeskibet Dannebrog afsejler fra Thisted Havn. Torsdag den 10. september 2009 Officielt besøg i Frederikssund Kl Regentparret ankommer til rådhuset i Frederikssund. Officiel modtagelse. Borgmesteren byder Regentparret velkommen. Kl Regentparret ankommer til Museet Færgegården. Rundvisning. Kl Kørsel fra Færgegården til Jægersprislejren. Omstigning til karet. Kl Regentparret kører i karet fra den kongelige stald til Jægerspris Slot. Eskorteres af Gardehusarregimentets hesteskorte. Kl Ankomst til Jægerspris Slot. Modtagelse ved bestyrelsen. Rundvisning på slottet. Kl Frokost på Jægerspris Slot. Dronningens program Kl Besøg på Kingo Skole, Frederikssund. Rundvisning. Kl Ankomst til Skt. Mikaels Kirke. Højtidelighed i kirken. Kl Besøg på Haldor Topsøe A/S. Rundvisning samt orientering om virksomheden. Prinsgemalens program Kl Ankomst til H.C. Handelscenter. Rundvisning samt orientering om virksomheden. Kl Besøg på Topsil Semiconductor Materials A/S. Rundvisning samt orientering. Kl Prinsgemalen ankommer til Lundebjerggård Ældrecenter. Rundvisning. Fælles program Kl Regentparret besøger J.F. Willumsens Museum. Rundvisning. Borgmesteren afslutter det officielle besøg. Kl Reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog i Hundested Havn. Kl Gæsterne forlader Kongeskibet Dannebrog. Kl Kongeskibet afsejler fra Hundested Havn.

12 Prinsgemalens 75-års fødselsdag Kongehusets anden store familiebegivenhed i 2009 var Prinsgemalens 75-års dag den 11. juni. Fødselsdagen blev markeret aftenen forinden med en koncert i DR s koncerthus og på dagen fejret med morgensang ved Studenter-Sangforeningen og det Det kongelige Kapel, parade i Fredensborg Slotsgaard med Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet og Danske Soldaterforeningers Landsråd og middag på Fredensborg Slot. Prinsgemalen uddelte i forbindelse med fødselsdagen flere priser; Europa Nostra Prisen til Hans Michael Jebsen, Kong Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport til de fem danske eksportvirksomheder KR Wind, Fiberline Composites, Gartneriet PKM, LOGSTOR og Nissens samt fire fondspriser fra H.K.H. Prinsgemalen nyder fødselsdagsparaden fra slotstrappen sammen med den kongelige familie, der var samlet på Fredensborg Slot. Prinsgemalens Fond til solocellist Andreas Brantelid, tenor Mathias Hedegaard og skuespillerne Mille Hoffmeyer Lehfeldt og Ann Eleonora Jørgensen. Museet Gl. Holtegaard havde i anledning af fødselsdagen taget initiativ til den første udstilling med Prinsgemalens afrikanske kunstsamling, der åbnede den 2. maj. I september flyttede udstillingen til Silkeborg Kunstmuseum, hvor den kunne opleves frem til den 22. november. Udstillingerne havde i alt besøgende. Udsatte børn og unge Som Mary Fondens formand deltog Kronprinsessen flere gange i arrangementer under fondens forebyggende antimobbeprogram Fri for Mobberi. Ved Fri for Mobberi-børnestafetten i Fælledparken, København, den 14. juni deltog Kronprinsessen både i opvarmningen og senere ved uddelingen af præmier. Stafetten er en årlig begivenhed, der arrangeres af Red Barnet i samarbejde med Mary Fonden. I september besluttede Gentofte Kommune som den første i landet at udbrede antimobbeprogrammet Fri for Mobberi til samtlige af kommunens skoler og institutioner. Kronprinsessen deltog den 7. oktober i kommunens Fri for Mobberikonference på Gentofte Rådhus med indlæg fra fagfolk og deltagelse af børn fra skoler og institutioner i lokalområdet. Fri for Mobberi-stafetten fik mere end børn til at løbe 1 km. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

13 Pris til antimobbeprogram Kronprinsessen modtog Rasmus Klump Prisen for Mary Fondens arbejde med Fri for Mobberi i Tivoli den 23. november. Antimobbeprogrammet er udviklet på initiativ af Kronprinsessen med inspiration fra den australske organisation The Alannah and Madeline Foundations Better Buddies-program og realiseres i tæt samarbejde med Red Barnet. Prisen på kr. går til Mary Fondens arbejde. Ifølge Ligestillingsministeriets rapport om unge og kærestevold i Danmark fra maj 2008 udsættes unge mellem 16 og 24 år årligt for kærestevold. Kronprinsessen har med sit arbejde i Mary Fonden engageret sig i problemstillingen og er samtidig protektor for LOKK Landsorganisationen af Kvindekrisecentres konference. Den 27. maj deltog Kronprinsessen i premieren på LOKK s film og interaktive spil til forebyggelse af vold mod kvinder i Cinemateket, København, og åbnede den 4. september protektionens konference Nordiske Kvinder mod Vold 2009 i Bella Center. Den 18. november afholdt Mary Fonden en konference om kærestevold i Den Sorte Diamant i København med Kronprinsessen som en af talerne. Grønlands selvstyres indførelse I anledning af Grønlands selvstyres indførelse på landets nationaldag den 21. juni rejste Regentparret og Kronprinsparret til Grønland for at deltage i markeringen i Nuuk. Efter festgudstjeneste i domkirken Annaasissitta Oqaluffia - Vor Frelser Kirke - blev lov om Grønlands selvstyre overrakt af Dronningen til landstingsformanden i Landstingssalen. Om aftenen var der gallamiddag i Katuaq. Dagen forinden overrakte Prinsgemalen Lions Pris på kr til værestedet Mælkebøtten, der søger at hjælpe omsorgssvigtede børn og unge i Nuuk til et bedre og stabilt liv. Prisen gik til aktivering af børnenes hverdag i institutionen. Mælkebøtten fik også besøg af Kronprinsparret, der blev vist rundt på de kreative værksteder og talte med børnene. Om aftenen sejlede Kronprinsen og Kronprinsessen ud fra Nuuk for at besøge børnehjemmet i Qoornoq. Regentparret fortsatte rejsen den juni til Tasiilaq og bygderne Kulusuk og Kuummiut med besøg på blandt andet skole, ældrekollektiv og børnehjem. Dronningen overdrager lov om Grønlands selvstyre i Landstingssalen. Danske styrker i Afghanistan Prins Joachim, der selv er major i hæren, besøgte den 23. juni 1. Brigade i Oksbøl skyde- og øvelsesterræn i Vestjylland. Her overværede Prinsen brigadens uddannelse af de enheder, der i august skulle udgøre det ottende danske bidrag til NATO-styrken i Afghanistan. Efter en introduktion til dagens program overværede Prins Joachim kampskydninger med deltagelse af infanteri, opklaringsenheder, kampvogne og artilleri samt sanitets- og ingeniørtjeneste i tilknytning til kampskydningen. Dagen sluttede med et besøg hos 1. Artilleriafdeling. Den 1. december besøgte Kronprinsessen sammen med forsvarsministeren og Folketingets formand de danske styrker i Helmand, Afghanistan, heriblandt 12 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

14 soldater fra hjemmeværnet, som Kronprinsessen selv blev medlem af i Jeg rejser hjem med en meget dybere forståelse af, hvad det vil sige at være i krig i Afghanistan. Jeg rejser hjem med en stolthed over de mennesker, der repræsenterer Danmark. De er velovervejede, engagerede, professionelle mænd og kvinder, der yder en stor indsats, udtalte Kronprinsessen i forbindelse med besøget. Ord09 Kronprinsen åbnede den 19. august konferencen Ord09 for 450 deltagere i Københavns Kulturcenter. På konferencen blev det diskuteret, hvordan uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i højere grad kan indrettes til at inddrage og fastholde mennesker med læsevanskeligheder, og der blev udvekslet aktuel viden fra forskning om årsager og konsekvenser af læsevanskeligheder blandt børn, unge Kronprinsessen og major Nicolai Schat-Eppers, chef for styrken i Armadillo, kigger fra et vagttårn ud over den grønne zone fra FOB Armadillo i Afghanistan. og voksne. Prinsesse Maries protektioner og nye samarbejde 2009 var året, hvor Prinsesse Marie indledte arbejdet med sine første protektioner og samarbejdspartnere. Da Tønder Festivalen åbnede den 27. august, var det festivalens nye protektor, Prinsesse Marie, der holdt åbningstalen. Efter åbningen blev Prinsessen vist rundt på festivalpladsen. Den 2. oktober deltog Prins Joachim og Prinsesse Marie i Syddansk Universitets årsfest. Deltagelsen markerede blandt andet indgåelsen af et nyt samarbejde mellem Prinsessen og universitetet. Jeg håber, at jeg kan være med til at motivere andre unge til at tage en uddannelse. Det er også mit håb, at jeg i et samarbejde med Syddansk Universitet kan yde en særlig indsats for den syddanske region, hvor Kronprinsen er protektor for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark, der stod bag konferencen Ord09. jeg selv bor, udtalte Prinsessen. Den 17. november blev Prinsesse Marie præsenteret som protektor for den danske UNESCO-nationalkommission. Præsentationen fandt sted i Undervisningsministeriet under overværelse af undervisningsminister Bertel Haarder. UNESCO er FN s særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation og blev oprettet i kølvandet på 2. verdenskrig for at forebygge krig og fattigdom gennem fred og interkulturel forståelse og gensidig respekt og har i dag 193 medlemslande. Prinsesse Marie på Syddansk Universitet i forbindelse med Prinsessens indgåelse af nyt samarbejde. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

15 5. september Danmarks nye flagdag Det var en højtidelig dag, da Regentparret og Kronprinsparret deltog i en mindegudstjeneste for faldne danske soldater i international tjeneste i Holmens Kirke den 5. september. Datoen blev ved samme lejlighed indstiftet som officiel flagdag til ære for alle de danske soldater, der har været udsendt siden Mindegudstjenesten blev overværet af soldater, pårørende, ministre og repræsentanter for Folketinget. Efter prædiken oplæste hærprovst Ole Brehm Jensen samtlige navne på faldne danske soldater i udlandet siden Prinsesse Benedikte udnævnt til æresdoktor Da Olave Baden-Powell Society i september fejrede sit 25-års jubilæum i Sydkorea, blev Prinsesse Benedikte udnævnt til æresdoktor ved en ceremoni på Seoul Women s University. Udnævnelsen var forankret i Prinsesse Benediktes årelange passion for og engagement i udvikling og uddannelse af piger og unge kvinder. Prinsesse Benedikte har som aktiv protektor for The Olave Baden-Powell Society ydet en betydelig indsats for arbejdet i Prinsesse Benedikte i samtale med The President of Seoul Women s University, Dr. Kwang Ja Rhee, umiddelbart efter udnævnelsen. pigespejdernes verdensorganisation, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Organisationen har 10 millioner medlemmer over hele verden og søsatte i 2009 en lederuddannelse udviklet i samarbejde med University of Exeter i England. Uddannelsen vil blive gennemført over hele verden og har til formål at uddanne unge kvinder til ledere, der herefter kan påtage sig at uddanne endnu flere piger. Red snæblen et naturgenopretningsprojekt I 2005 påtog Prins Joachim sig hvervet som protektor for naturforvaltningsprojektet Red snæblen, Vadehavets laksefisk. Indsatsen for snæblen er primært rettet mod forbedring af adgangen til gydeområder og opvækstmuligheder for ynglen ved at fjerne vandløbsspærringer og etablere lavvandede områder med stillestående vand. Den 22. september kunne Prins Joachim i Tønder indvie det første delprojekt ved Vidå, som er et af de store vadehavsvandløb. Projektet er Danmarks pt. største naturgenopretningsprojekt og støttet af EU med mere end 60 millioner kr. Prins Joachim besigtiger sammen med miljøminister Troels Lund Poulsen det nyindviede projekt ved Vidåen. det største beløb, der hidtil er ydet til et enkeltprojekt fra EU s LIFE-program. 14 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

16 IOC Riddersalen i Christian VII s Palæ, Amalienborg. Fra venstre: Fru Anne Rogge, IOC s præsident Jacques Rogge, Dronning Sofia, Kong Juan Carlos, Prinsgemalen, Dronningen, Kronprinsen, Kronprinsessen, Brasiliens præsident Luiz Inácio Lula da Silva, USA s præsidentfrue Michelle Obama og Japans tidligere premiereminister Yoshiro Mori. I anledning af Københavns værtskab for Den Internationale Olympiske Komités session og kongres i København 2009 afholdt Regentparret den 1. oktober en frokost i Christian VII s Palæ på Amalienborg. Som repræsentanter for ansøgerlandene til OL-værtsbyen 2016 deltog Spaniens kongepar Kong Juan Carlos og Dronning Sophia, Brasiliens præsident Lula da Silva, den amerikanske præsidentfrue Michelle Obama og tidligere premierminister i Japan Yoshiro Mori. Samme aften deltog Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie samt Prinsesse Benedikte i den officielle åbningsceremoni i Operaen. Regentparret og Kronprinsparret modtog den efterfølgende formiddag USA s præsident Barack Obama og fru Michelle Obama på Christiansborg Slot, hvor præsidentparret blev introduceret for Danmarks historie med rundvisning i Riddersalen og præsentation af gobelinerne, inden præsidenten mødtes med statsministeren. Præsident Obama og fru Michelle Obama vises rundt i Riddersalen af Regentparret og Kronprinsparret. Den 3. oktober talte Kronprinsen ved åbningen af den Olympiske Kongres i Bella Center, København, og deltog den efterfølgende uge i en række aktiviteter i forbindelse med kongressen. Ved valget den 9. oktober blev Kronprinsen med 77 ud af 86 stemmer valgt som medlem af den Olympiske Komité, det niende danske medlem siden stiftelsen af IOC i Som IOC-medlem ønsker Kronprinsen at arbejde for især børn og unges interesse for elitesport og sundhed. Kronprinsen aflægger den olympiske ed for IOC s præsident Jaques Rogge. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

17 Statsbesøg i Vietnam Regentparret aflagde i november statsbesøg i Vietnam på invitation fra præsident Nguyen Minh Triet. Under besøget blev Dronningen og Prinsgemalen for første gang på et statsbesøg ledsaget af Kronprinsparret. Den kongelige familie havde under det fem dage lange besøg følgeskab af kulturministeren og miljøministeren samt den til dato største erhvervsdelegation bestående af 69 organisationer og virksomheder. Formålet med besøget var at styrke de dansk-vietnamesiske relationer og sætte fokus på miljø og klima. Regentparret vises rundt i den danske virksomhed Mascot International Ltd. i Hanoi, hvor der sys arbejdstøj. Statsbesøget tog sin begyndelse i Vietnams hovedstad, Hanoi, hvor den kongelige familie var på cykeltur i de traditionsrige cykeltaxaer i den gamle bydel. På andendagen besøgte Kronprinsen Climate Change Institute, der blandt andet med støtte fra Danmark udvikler en række klimaforandringsscenarier for Vietnam. Prinsgemalen og Vietnam Prinsgemalen, født Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, tilbragte de første fem år af sit liv i Vietnam. Her drev faderen greve André de Laborde de Monpezat de industriforetagender, som farfaren Marquis Henri de Laborde de Monpezat havde grundlagt ved forrige århundredeskifte. I 1948 vendte Prinsgemalen og familien tilbage til Hanoi, og Prinsgemalen blev student fra Hanois franske gymnasium. Under besøget i Vietnam viste Prinsgemalen for første gang sit barndomshjem til Dronningen og Kronprinsparret og satte ved samme lejlighed en mindeplade op for farfaren i Sankt Josephs Katedral i Hanoi. Landet antages at være et af de mest sårbare områder for vandstigning som følge af klimaforandringer. Prinsgemalen og Kronprinsen deltog også i erhvervsseminarer om blandt andet klima, miljø og bæredygtig udvikling. Besøget bød på flere kig indenfor hos danske virksomheder som Mascot International Ltd., hvor der blev indviet nye bygninger til produktion af arbejdstøj. Maersk fik besøg af Dronningen og Kronprinsessen i forbindelse med en kampagne, der skal få børn til at bære cykelhjelm. De gæstede også en dansk-vietnamesisk flagfabrik og en keramikfabrik. Begge virksomheder har modtaget støtte fra Danidas Bussinesto-Bussines-program, hvor danske virksomheder indgår samarbejde med vietnamesiske virksomheder. Besøget sluttede i Ho Chi Minh City, hvor Prinsgemalen i sin egenskab af præsident for WWF Verdensnaturfonden deltog i et arrangement for at forbedre levevilkårene for fattige bønder og for at mindske presset på naturen i det sydlige Vietnam. Siden Prinsgemalens 75-års fødselsdag i juni har man i Danmark kunnet købe et velgørenhedsfrimærke fra Post Danmark, som støtter WWF Verdensnaturfondens arbejde i det sydlige Vietnam. Prinsgemalen overrakte det indsamlede beløb og mødte en gruppe af de fattige bønder. Prinsgemalen overrækker et gavekort på kr. til generalsekretær Gitte Seeberg fra WWF Verdensnaturfonden. 16 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

18 Erhvervs- og kulturfremstød i Hong Kong og Beijing Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog i perioden november i et større dansk erhvervs- og kulturfremstød i Hong Kong og i Kinas hovedstad, Beijing. Hovedformålet i Hong Kong var at promovere dansk mode og design samt danske fødevarer, idet Hong Kong på mange måder og specielt når det drejer sig om luksusprodukter tjener som et testmarked for eksport til Kina. I Beijing var hovedformålet med den kongelige deltagelse dels Prinsesse Maries åbning af et dansk eksportfremstød for børnemode, design og livsstil, dels i rammen af Udenrigsministeriets public diplomacy-strategi at øge interessen hos kinesiske børn og unge for dansk børnekultur med besøg på blandt andet kunstudstillingen Danish Fairytales in China. Prins Joachim og Prinsesse Marie åbner designudstillingen Danish Design Jewels med knap 20 danske design- og modevirksomheder repræsenteret i Hong Kong Harbour City Shoppingcenter, som daglig har mere end besøgende. Klimatopmøde i København FN s klimakonference i København i december var det hidtil største FN-topmøde uden for USA, og Kongehuset var repræsenteret ved en lang række begivenheder. De kongelige var selv værter ved to begivenheder: Den 14. december afholdt Kronprinsparret reception i Christian VIII s Palæ, Amalienborg, for danske og udenlandske borgmestre og erhvervsledere, og den 17. december havde Regentparret inviteret til gallamiddag på Christiansborg Slot, hvor omkring 140 stats- og regeringsledere og ministre deltog. Læs mere om de kongeliges deltagelse i klima- og miljøaktiviteter i kalenderen på side 20. Dronningen hilser på Kinas premierminister Wen Jiabao inden gallamiddagen på Christiansborg Slot. ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

19 TEMA Klima og miljø i Kongehuset Kongehusets medlemmer deltog i betydeligt omfang i aktiviteter i forbindelse med klima og miljø. Regentparret uddelte Amalienborgprisen til to fremtrædende forskere inden for klimaets udvikling, og Kronprinsen planlagde og gennemførte en rejse til Grønland sammen med den svenske Kronprinsesse og den norske Kronprins samt 12 internationale forskere. Formålet med turen var at sætte fokus på klimaforandringerne, som har sat synlige spor i den grønlandske natur med konsekvenser for blandt andet fiskerne og sælfangerne. Kronprinsen på den grønlandske indlandsis med Kronprinsesse Victoria og Kronprins Haakon i forbindelse med besøget på iskerneboringsprojektet NEEM, hvor forskerne frem til 2011 vil bore meter ned i isen for at kortlægge klimaet år tilbage. For at opnå energibesparelser på slottene tog Kongehuset allerede i 2008 initiativ til i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen at foretage en undersøgelse af slottenes energiforbrug. På baggrund af resultaterne af denne gennemgang har Kongehuset i 2009 foretaget en række tiltag på udvalgte slotte og palæer. På Amalienborg har Københavns Energi og Slots- og Ejendomsstyrelsen i samarbejde med Kongehuset foretaget en omlægning af fjernvarmen fra ét sammenhængende højtryksdampanlæg til decentrale varmtvandsanlæg. Der forventes med denne omlægning en årlig besparelse på 17 procent svarende til 125 tons CO 2. Der blev endvidere sat øget fokus på byggesagen i Frederik VIII s Palæ, Kronprinsparrets kommende bolig på Amalienborg, primært med henblik på forbedret Baggrund Kongehuset udarbejdede i 2007 en plan for miljø- og energitiltag med fire indsatsområder: ejendomme, biler, affald og indkøb. Dertil brugeradfærd, hvor det blev vurderet, at det største besparelsespotentiale lå i ejendommenes opvarmning og elforbrug. Der har i været fokus på det første indsatsområde, og det er besluttet at fokusere på de tre øvrige områder i energistyring. Forskellige tekniske optimeringer gennemføres i øjeblikket på Fredensborg Slot, og der er forslag om at etablere et solfangeranlæg med en besparelse på 60 tons CO 2. Forslaget har i efteråret 2009 været i offentlig høring, men er endnu ikke godkendt af kommunen grundet indsigelser. Hoffet har gennemført en ombygning af fjernvarmeinstallationen på Marselisborg Slot fra et centralt til et decentralt anlæg med varmevekslere, således at spild- 18 ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED 2009

20 varme i jorden undgås. En l varmtvandsbeholder er nedlagt, og der er installeret nye radiatorer og termostatventiler. Projektet er gennemført i efteråret 2009 med en forventet besparelse på cirka 40 procent, svarende til 27 tons CO 2. Hoffet indgår sammen med Realdania og Slots- og Ejendomsstyrelsen i et forsøgsarbejde med temperatursænkning i de perioder, hvor slottene er ubeboede. Forsøget går ud på at sænke temperaturen under den nuværende museumstemperatur med henblik på at spare op til 30 procent energi og i stedet kompensere på anden vis for især den øgede fugtdannelse. I vinteren 2009/10 udføres et pilotprojekt på Gråsten Slot, hvorefter projektet forventes gennemført på Fredensborg Slot i den ubeboede vinterperiode 2010/11. Det er tanken, at resultaterne skal udbredes, så de bliver generelt anvendelige for andre ejere og brugere af historiske ejendomme. Udskiftning af elpærer har stået på siden Især udskiftning af kærtepærer har hidtil voldt vanskeligheder i de fredede bygninger, men ny teknologi medfører, at udskiftning af flere tusinde pærer vil give en besparelse på mellem 30 og 80 procent af elforbruget alt efter pæretype. På baggrund af erfaringer fra forsøgsudskiftninger i slutningen af 2009, kan der foretages store udskiftninger i Dronningen hilser på FN s generalsekretær Ban Ki-Moon og Mexicos præsident Filipe Calderón ved gallamiddagen under COP15. Mexico skal være vært for FN s klimakonference COP16 i ÅRSRAPPORT KONGEHUSETS VIRKSOMHED

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2004 Forord 3 Det danske Kongehus 4 Hoffets organisation 10 De kongelige slotte 12 Aktiviteter og begivenheder 16 Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon

Læs mere

Udleveret til DETEKTOR, DANMARKS RADIO, H.K.H. Kronprinsens officielle aktiviteter i år 2010 og 2011

Udleveret til DETEKTOR, DANMARKS RADIO, H.K.H. Kronprinsens officielle aktiviteter i år 2010 og 2011 Udleveret til DETEKTOR, DANMARKS RADIO, H.K.H. Kronprinsens officielle aktiviteter i år 2010 og 2011 2010 2010-01-01: Regentparret afholder nytårskur og -taffel for regeringen, repræsentanter for det officielle

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Regentparrets besøg i Ikast-Brande og Herning Torsdag den 4. juni 2009

Regentparrets besøg i Ikast-Brande og Herning Torsdag den 4. juni 2009 Regentparrets besøg i Ikast-Brande og Herning Torsdag den 4. juni 2009 Stiftamtmand Torben Sørensen overgav værtskabet videre, efter den officielle modtagelse i Ikast, til de to borgmestre (Venstre), Carsten

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2007 BERETNING 2007 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

16. juni 2015 på Suðuroy

16. juni 2015 på Suðuroy 16. juni 2015 på Suðuroy Programpunkt Tid og sted Detaljer for programpunktet/besøgsstedet Pools Pressens mødetid og mødested Pressebus Kongeskibet Dannebrog ankommer og lægger til ved Drelnes på den sydlige

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2010

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2010 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2010 BERETNING 2010 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg Skt. Petersborg, 8-9. oktober 2012 Det Russiske WTO medlemskab skaber nye forretningsmuligheder! Vær en del af handelsdelegationen Green Denmark Green Fairytale,

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2006 BERETNING 2006 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel

Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Teater inklusiv forplejning 2014 De 3 Musketerer - musical i Østre Gasværk søndag 09.11 kl. 12.15 423123 Østre Gasværk, København

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2008

Årsrapport Kongehusets virksomhed 2008 Årsrapport Kongehusets virksomhed 2008 BERETNING 2008 Det danske monarki 4 Aktiviteter og begivenheder 6 Temaer: Hofmarskallatet Amaliegade 18 1256 København K Telefon (+45) 33 40 10 10 www.kongehuset.dk

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 Skuespilhuset - København Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 System: Indfarvet slutpuds 407 Udførende: Pihl & Søn A/S Belis Bar Lokale: Restaurant Areal:

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. Frimærker 2014 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

En god historie (indtil videre)

En god historie (indtil videre) En god historie (indtil videre) 4.104 artikler om U21 og Aarhus på print og web i danske medier DR Østjylland (6 indslag) TV2 Østjylland (15 indslag) Kurt-kom-forbi Fra 8 til 4 Stor opbakning internt i

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER

FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER Invitation MEDLEMSMØDE FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til medlemsmøde den

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere