1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj fagblad. (1. (herunder medlemsliste Billeder, trykte kongresprotokoller,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller,"

Transkript

1 /E1: ' c AF: Anette Eklund Hansen, maj 1986 NAVN: Dansk Skibstømrer, Rigger 65 COMPACTNR3 og Sejlmagerforbund PERIODE: OMFANG: 55 kasser AFLEVERING: Dansk Skibstømrerforbund ved indtræden i Dansk Metalarbejderforbund, TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Nedenfor ANDEN REFERENCE= Billeder, trykte kongresprotokoller, INDHOLD: Skibstømrerforbundets fagblad. A. Protokoller 1. Forhandlinqsprotokoller a. Kongresser 1: 1892 (1. kongres)+ ü,la3w$ /79? b. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg : : 1952 c. Akassen Arkiv : 1911 (herunder medlemsliste ) d. Akassens kredsmøder

2 1951, omfatter 2. Reqnskabsprotokoller a. Forbundet 4: Ks Q; (kassebog) 1923 (kassebog) 1935 (hovedbog) 1967 (råbalancebøger, 2 bd.) 4: c. Revisionsprotokoller Medlems og kontingentbøqer, forbundet 5: 1919 (medlemsliste, afdelingsvis) 1938 (medlemsbøger, herunder lærlinge og hvilende medlemmer 1941 ) 6: 1920 (medlemsliste også lønstatistik) Ks : 1965 (kontingentbog) (løst bd) (frikontingenter)\ 4. Diverse protokoller Strejkebidrag til D.s.F. Medlemsstatistik (omfatter også lønstatistik) 1919 Diverse adresser m.m Fortegnelse over tillidsmænd Fortegnelse over sikkerhedsrepræsentanter B. Cirkulærer, bilag til hovedbestvrelsesmøder 1. Cirkulærer til afdelingerne 1924 (cirkulæreprotokol) (meget ufuldstændige) 2. Bilag til hovedbestyrelsesmøder 934% 24: 1925 sager behandlet i hovedbestyrelsen bilag til hovedbestyrelsesmøder

3 ,,, C. Korrespondance 1. Journaler 7 9 Diverse journalprotokoller vedr. ind og udgående korrespondance ca Journaler og sagsfortegnelse herunder fortegnelse over mæglingsmøder Korrespondance med afdelingerne, (breve, brevkopier) herunder forskellige sager 10: Assens, stiftet Bandholm, stiftet Bogense, stiftet Esbjerg, stiftet herunder taler v/afdelingens 25års jubilæum 11: 1928, herunder sag vedr. sømandsstrejken, Esbjerg : Faxe Ladeplads, stiftet l lo Frederikshavn, stiftet herunder korrespondance vedr. 35års jubilæet 13: Frederikssund, stiftet Fåborg, stiftet : Gilleleje, stiftet Grenå, stiftet Helsingør, stiftet , herunder korrespondance vedr. faneindvielse og jubilæum i 1933, 1940 og 50års jubilæum Hobro, 1913 stiftet

4 Struer 15 Holbæk, stiftet 1917 Horsens, stiftet 4/ Hou, stiftet maj Hundesteg, stiftet Kalundborg, stiftet Kerteminde, stiftet Kolding, stiftet 17/ Korsør, stiftet 3/ : København, stiftet 28/ , herunder sag vedr. Københavns afd.'s optagelse i forbundet : 1939, forskellige sager 18: Køg, stiftet Lemvig Ringkøbing, stiftet lo l Marstal, stiftet 3/ Middelfart, , stiftet , 1941 igen : Nakskov, stiftet ( ) : Nyborg, stiftet Nykøbing F,

5 1924,,, 20; gzkøbing M, stiftet 7/ _ 1941 Odense, stiftet : Randers, stiftet '4 ((h"wv 42Z'w Rudkøbing, stiftet : Rødby Havn, stiftet Rødvig 1937 Skagen, stiftet 1/ herunder faneindvielse 1939 Stege, stiftet 20/ Svendborg, stiftet herunder notat om afdelingens historie ; 50års jubilæum 23: Sønderborg, stiftet Thisted, stiftet 1935 (hørte tidligere under Nykøbing M) Thyborøn, stiftet Vejle, stiftet stiftet herunder 30års stiftelsesfest stiftet Afde1inger,_arbejdsgivere, Akasse m.v. 24: 1922 (brevkopier) 4. Afdelingerne 1961 (breve, brevkopier)

6 25: Esbjerg 1961 Fakse Ladeplads Frederikshavn 1962 Erederikssund 1962 Fáborg Qilleleje Grenå Helsingør 1970 Hirtshals 1963 Holbæk 1963 Hundested 1970 Kolding Korsør København : Lemvig Mgrstal 1960 Nakskov 1963 Nyborg 1967

7 26: Nykøbing M 1972 Odense 1960 Rønne Skagen 1965 Stege Struer 1971 Svendborg 1964 Sønderborg Thisted Thyborøn VÆJÆ 1963 _ Diverse 5. Forbund, arbejderbevæqelsens organisationer, arbejdsgivere m.v. 1928; (breve, brevkopier) 6. Sammenslutningen af Arbeidsgivere i Jern oq Metalindustrien 27: 1970 (breve) b : (breve) 7. Alka anq. qruppelivsforsikring 1972 (breve, brevkopier)

8 1969, 8. Vedr. bevillinger og tilskud 1922 (breve) 9. Korrespondance, kronologisk (brevkopier) 28: Journalsager, herunder mæglings og v01dgiftssagerl_lønforhandlinger m.v. (enkelte sager mangler) 29: 1970: sag nr : 1970: sag nr : sag nr : 1971: sag nr : 33: 34: 1972: sag nr. 1 : sag nr. 1 : sag nr. 31 : sag nr : : sag nr : : sag nr. 81 : sag nr. l : : sag nr : sag nr. 1, 3, 6 D. Forskellige sager 1. Overenskomstforhold 38: a. b. Forslag til akkordprisliste, 1919 Korrespondance vedr. overenskomst og aftaler for medlemmer på Grønland 1961 Overenskomstforhandlinger med forsvarets fabriksstyrelse Overenskomstforhandlinger med Entreprenørforeningen 1970 Overenskomstforhandlinger med Foreningen af Skibs og Bådebyggere 1971 herunder urafstemning i

9 38: f. Diverse overenskomster oq_afta1er Aftaler om arbeidsfordelinq 39: h. Lokale overenskomstforhandlinger vedr. smudstillæq m.m Grænse og_overf1ytninqsafta1er med Snedker oq Tømrerforbundene oq andre Voldqift oq opmandskendelser vedr. COMetal Urafstemninq om sammenslutning med Dansk Metalarbejderforbund Systembeskrivelse oq aftale vedr. indførelse af HMS1ønsystemet på Helsinqør Skibsværft Lønstatistik, diverse Uddannelse (Metalindustriens Efteruddannelse) 40: a. Arbeidspapirer og_korrespondance vedr. Metalindustriens lærlingeudvalg 1951 Svendeprøver Statistik over oprettede lærepladser i metalindustrien 1958 Kursusmateriale fra uddannelseskonference afholdt af Metalindustriens Lærlinqeudvalq 41: e. Arbejdspapirer og referater fra møder i Metalindustriens Efteruddannelsesudvalq 1972

10 41: f. Budqetter og uddannelsesplaner vedr. Metalindustriens Efteruddannelse; g. Arbejdspapirer; rapporter oq referater fra styrelsesmøder vedr. Helsinqør tekniske Skole Okt. juni h. Reqnskaber for Metalindustriens Erhvervsuddannelser i. Korrespondance vedr. kurser til forbundets medlemmer 3. Arbejdsmiljø 42: a. Arbeidspapirer oq korrespondance vedr. ændrinqer i stilladsreglementet for skibsværfter (9 l966) m.m b. Rapporter vedr. arbejdsmiljø, herunder spørqeskemaundersøgelse fra Helsingør Værft, u.å. 4. Sygelønsordning Møde med handelsministeriet vedr. skibsværftsindustrien Kursusmateriale fra Dansk Metals industripolitiske konference Medlemslister m.m Resolutioner E. Træarbeidersekretariatet nationalt/internationalt 43: : 1. Korrespondance m.m. fra Dansk Træarbeidersekretariat Materiale vedr. Den internationale Byqnings oq Træindustriarbeiderunions konqresser oq virksomhed 1971

11 f 15 4, 1965:, marts _ Materiale vedr. konqres for Nordisk Bvqninqs og Træarbejderføderation F. Akassen Arkiv V 2640,k (f,0 2: 1. Cirkulærer til afdelinqerne 1944 Cirkulære vedr. brændselshjælp Korrespondance med arbejdsdirektoratet, arbejdsformidlinger 1918 m.m. 3. væqrinq, Journalsaqer vedr. udbetaling af understøttelse, arbejdsoverflvtninqssaqer m.m sag nr : Journalsager, som ovenfor 1966 _ sag nr : 4 a.månedsopqørelser fra afdelingerne over udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse oq leqathjælp (ordnet kvartalsvis) Ansøqninger fra afdelingerne (april 1971 ) 1971: april december 5: 1972: januar 1972: juli juni december : januar december 6: : januar december : januar september 7: : oktober december : januar marts b.reqnskab over tilbaqebetalt understøttelse 1956 c.opqørelse over lån fra reservefonden 1970; 1972 d.kvitteringer for strejkeunderstøttelse til Sønderborg afdelingen 19 3 u.å.

12 7: e. Kvartalsopqørelse over afdelingernes medlemstal oq regnskab oktober april f. Ansøgninger om kursusqodtqørelse g. Bevilling af folke og invalidepension : 0J «: h. Kvartalsopqørelser for afdelingernes salq af kontingentmærker oktober kvartal 1968 januar kvartal 9: i. Reqnskab for kontingentmærker tilsendt afdelingerne 1968 Reqnskab 0q beretning : 1946 _ 5. Diverse a. Oversigt over antal arbejdsløse oq arbejdsløshedsprocenten b. Lånedokumenter oq aktiver m.m. C. Skemaer vedr.f0rbundets leqat G. Regnskaber 44: 1. Regnskab m.v. vedr. forbundskontorets personale 2. Reqnskab for diæter oq reiseqodtqørelse Forbundets aktiveri Qolicer, bankbøqer m.v. 4. Ejendommen Collinsgade 5 (se også Københavns afdelingen) H. Diverse herunder kontingentbøger, tegninger, avisudklip, kort med geografisk oversigt over afdelingerne. 45: " ureg.

13 II. Skibstømrernes Faqforeninq, København. (Herunder klubber)

14 A. Protokoller. 1. Forhandlinqsprotokoller. Generalforsamlinger. 1: 23/ / : 29/ / / /10 Bestyrelsen / : 4/ / / : Akasse m.m. 5: / / (understøttelseskassen indeholder også regnskab) 12/ (Skibstømrernes faglige Sygekasse)

15 fortsat: d. Diverse Skibstømrernes Fagforenings Studiekreds. Medlems oq kontinqentbøger (fagforening) (fagforening) (strejkeprotokol 1899) (fagforening Akasse) (fagforening Akasse) (fagforening Akasse) (fagforening: 1905 sygekasse) (fagf0rening Akasse) (fagforening) (fagforening Akasse) (protokol for ekstrabidrag) (fagforening) 10: (Understøttelseskassen) u.år 1926 (Sygekasse og Hjælpefonden) løst bd (fagforening) løst (fagforening) løst bd (fagforening) løst bd (fagforening) 1øst bd (fagforening) løst bd (fagforening) løst bd (fagforening) løst bd (fagforening) 1øst bd.

16 / RegnskabsbøgerL a. bøger. (Fagforening og Akasse) 1891 løst bd løst bd løst bd løst bd. b. Hovedbøger (bog , derefter hovedbog) løst bd. (bog , derefter hovedbog) løst bd Hoved og kassebog ll: 1937 (fagforening) 1913 (Akasse) C. Diverse Skibstømrernes Sygekasse løst bd Skibstømrernes Sygekasse løst bd Tilsynsprotokol for Akassen, Københavns afd Revisionsprotokol 1946 bog for lærlingeforeningen 1891 Skibstømrerforeningens fester B. Kongresser. 12: Bilag til kongresser: 1936, 1940, 1962, 1967, 1971 C. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.m. 1. Bilag, referater og korrespondance vedr. generalforsamlinger og bestyrelsesmøder 1935

17 , 2. Bilag, referater og korrespondance vedr. forretningsudvalgs og hovedbestyrelsesmøder (herunder forhandlinger om sammenlægning med Rigger og Sejlmagerforbundet og Dansk Metalarbejderforbund) Referater fra forretningsudvalgsmøder i COMetal 1972 Cirkulærer oq udsendte skrivelser. 1. Forbundet Fællesorganisationen : 3. Centralorganisationen af metalarbejdere og andre forbund E. Korrespondance (breve, brevkopier). 1. Arbejderbevægelsens organisationer. a. Forbundet 1905 b. Medlemmer, tillidsmænd, klubber, andre afdelinger : Fagbevægelsen 1895 herunder LO, Fællesorganisationen. Øvrige organisationer, Arbejdsgivere, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder (herunder korrespondance vedr. strejker, mæglingsmøder m.v.). a. Forskellige arbejdsgivere og offentlige myndigheder b. Sammenslutningen af private arbejdsgivere og Dansk Arbejdsgiverforening, 1908.

18 15: Københavns Havnevæsen (herunder overenskomstforhandlinger m.m.) Nordhavnsværftet A S, Nordbjerg og Vedel, DFDS A S, Kystdefensionen, Form Tools A S, Svendsen og Sandersens Værft, Det østasiatiske Kompagni, Sydhavnsværftet Københavns Kutterværft Københavns Yacht og Motorbádsværft, Korrespondance (brevkopier, enkelte breve) Diverse korrespondance F. Forskellige sager. 16: l. Overenskomstforhold. Overenskomster Forhandlinger mellem COMetal, Jernets giverforening og Københavns Havnevæsen, Arbeüds : Overenskomstforhandlinger Mæglingssager, voldgiftssager, grænsesager 1903.

19 ca. e. Materiale vedr. Skibstømrernes Klub på B&W f. Lønstatistik 1936 Skrivelser oq cirkulærer vedr. besættelsestiden, Lærlingeforhold. 18: a. Materiale vedr. lærlingesager, b. Skibstømrernes Lærlingeafdeling, c. Svendeprøver, d. Materiale vedr. skibstømreruddannelsen, Fagforeninqens indmeldelse i forbundet, Skibsværftsfaqenes Samvirke, Medlemslister oq statistik, 1890 (herunder liste fra 1890) Resolutioner, udtalelser m.m Manuskripter vedr. foreninqens historie (u.år) Jubilæer oq iulefester. G. Akassen. 19: l. Cirkulærer a. Hovedkassen, l9l8. b. Offentlige myndigheder.

20 2. Korrespondance. a. Korrespondance b. Centralanvisningskontoret Arbejdsfordeling Materiale vedr. deleqeretmøde i Medlemslister. a. Optællingslister m.m. vedr. Københavns Understøttelsesforening b. Lister m.m. for modtagere af understøttelse (Akasselegat, syge og julehjælp) 1931 c. Kontrolliste for huslejehjælp, d. Diverse regnskaber, 1916, H. Ejendommen Collinsgade Lejekontrakter : 2. Pantebreve m.v. 3. Kgrresgondance. 4. gggnskaber. I. Diverse (herunder medlemsbøger, avisudklip, inventarliste fra 1893) 22: J. Trykte reqnskaber, 1935.

21 III Skibstømrernes Faqforeninq. Klubber.

22 Forhandlinqsprotokoller (Skibstømrerne på B&W, Strandgadeværftet) (Skibstømrerne på B&W, Refshaleøen) (Skibstømrernes Lærlingeklub) (uidentificeret) 1958 (uidentificeret)

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897

NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897 H AF= Hanne Rasmussen,jan 83 NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897 ' Å 2 kaáser AFLEVERING,Søfo1kenes demokratiske k1ub,1981 TILGÆNGELIGHED* tilgængeligt til forskning

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

MALERFORBUNDET I DANMARK

MALERFORBUNDET I DANMARK Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

sygekassernes administration

sygekassernes administration BETÆNKNING VEDRØRENDE sygekassernes administration AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 7. DECEMBER 1960 NEDSATTE UDVALG OM SYGEKASSERNES ADMINISTRATION BETÆNKNING NR. 292 1961 PRINTED IN DENMARK BY

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Dansk Folkehjælps tidslinie

Dansk Folkehjælps tidslinie Dansk Folkehjælps tidslinie 1907 Arbejdernes Samariter Forening stiftes den 31. juli. Det var udelukkende en københavnsk afdeling. Hovedopgaven var at etablere samariterkurser. Maleren Frederik M. Nielsen

Læs mere

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A73...4 Landsarkivet for

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere