Patienterne har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2009

2 Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de regionale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og deres forældre har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriaske ambulatorier i Danmark Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Kirsten Lorentzen eller Niels Bruhn Christensen, Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 26,00 (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, marts 2009 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater fra undersøgelsen i Danmark Hovedresultater for Region Midtjylland Resultater fra patientundersøgelsen At føle sig velkommen Kontakten med behandlerne Information og medinddragelse Lokaler Netværksmøder Om fremtiden Samlet vurdering Ambulatoriets kontakt til familie Undersøgelsens datagrundlag Deltagende ambulatorier Undersøgelsesmetode og organisering...65 Bilag A. Patienternes skriftlige kommentarer...70 B. Spørgeskema til patienter...85

4

5 1. Introduktion til undersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder første runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter fra 15 år og opefter i Region Midtjylland. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. august 2007 til 31. juli Der er udarbejdet en tilsvarende regional rapport med forældreundersøgelsens resultater. Udover de regionale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og forældreundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte regioner med hinanden. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Formål Undersøgelsen skal give viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien. Det skaber grundlag for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og at lave sammenligne inden for og på tværs af regioner. Ved anden undersøgelsesrunde giver undersøgelserne desuden mulighed for systematisk opfølgning på patienttilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienterne opfatter temaerne: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer i ambulatorierne Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patientoplevelse. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at den enkelte enhed og dens ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Patienterne har ordet Side 1 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

6 Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra landsrapporten. Kapitel 3 fremstiller de lokale hovedresultater for Region Midtjylland. Kapitel 4 fremstiller undersøgelsesresultaterne i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på enhedsniveau og med landsresultaterne. Af tabellerne kan man se, om der er tendens til at bestemte patientgrupper besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre. Kapitel 5 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet, signalement af svarpersonerne m.m. Kapitel 6 viser undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de deltagende ambulatorier og drøfter muligheden for at lave sammenligninger. Kapitel 7 omhandler undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder de skriftlige kommentarer fra patienter i Region Midtjylland opdelt på de enkelte ambulatorier. Bilag B indeholder spørgeskemaet til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, ambulatorier. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Side 2 Marts 2009

7 2. Hovedresultater fra undersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Datagrundlag Fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2008 fik 1813 patienter fra 29 børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Danmark udleveret et spørgeskema. 881 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 49. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 2.1 Svarprocent patientundersøgelsen Region (antal ambulatorier*) Antal udleverede spørgeskemaer Antal besvarede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (8) % Region Midtjylland (5) % Region Nordjylland (2) % Region Sjælland (8) % Region Syddanmark (6) % Hele landet (29) % *6 ambulatorier havde under 10 besvarelser kan derfor ikke få rapporteret deres resultater. Disse ambulatorier indgår i svarprocenten men ikke i det øvrige data. Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt patienter viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 17 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Tabel 2.2 Karakteristika svarpersoner Hele landet 861 besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Diagnose Procent Uoplyst 2 Dreng 30 Pige 68 Uoplyst Over Uoplyst 3 Dansk 95 Ikke dansk 2 Uoplyst 17 F F F F F F Øvrige 10 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af ambulatorieforløbet gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Patienterne har ordet Side 3 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

8 Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? Hele landet (797) Hele landet 3 "bedste" (106) Hele landet 3 "dårligste" (57) Region Hovedstaden (131) Region Midtjylland (157) Region Nordjylland (31) Region Sjælland (177) Region Syddanmark (301) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden inden for de enkelte børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier. I de tre ambulatorier i landet, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 83 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre ambulatorier i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 46 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem patientgrupper Blandt besvarelserne fra ambulatorierne er det analyseret, hvordan patienternes køn, ventetid og antal kontakter med ambulatoriet påvirker svarpersonernes samlede vurdering af ambulatoriet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Ingen af disse baggrundsforhold har indflydelse på den samlede vurdering af ambulatoriet. Forventninger Patienterne bliver spurgt, hvordan ambulatorieforløbet var i forhold til de forventninger de havde på forhånd. Figuren nedenfor viser dette. Side 4 Marts 2009

9 Figur 2.2: Hvordan var ambulatorieforløbet i forhold til de forventninger, du havde på forhånd? Hele landet (691) Hele landet 3 "bedste" (145) Hele landet 3 "dårligste" (73) Region Hovedstaden (111) Region Midtjylland (130) Region Nordjylland (29) Region Sjælland (157) Region Syddanmark (264) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end mine forventninger Svarede til mine forventninger Dårligere end mine forventninger Forløbet i ambulatoriet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med ambulatoriet. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Patienterne har ordet Side 5 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

10 Figur 2.3: Øvrige spørgsmål om tilfredshed 1. Følte sig velkommen 96% 4% 3. Uforstyrret samtale 96% 4% 10. Tilfreds med lokaler 93% 7% 5. Hensyn og respekt fra behandlere 92% 8% 4. Tryghed ved behandlerne 92% 8% 17a. Hvis ja, tilfreds med kontakt 91% 9% 12a. Hvis ja, tilfreds med anbefaling 91% 9% 6. Medinddragelse i forløb 90% 10% 2. Kontakt til behandlerne 88% 12% 13. Hjælp til at løse problemer 83% 17% 7. Info om egne problemer 82% 18% 8. Info om behandlingsmuligheder 82% 18% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 82% 18% 11. Tilfreds med netværksmøder 79% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Ja i høj " og "Ja i nogen " "Nej kun i mindre " og "Nej slet ikke" Variation i besvarelserne Figuren på næste side viser variationen i besvarelserne på enhedsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre ambulatorier, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre ambulatorier, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Af figuren fremgår det at der er forholdsvis stor variation på tilfredsheden mellem ambulatorierne i Danmark. Side 6 Marts 2009

11 Figur 2.4 Forskelle mellem ambulatorier Procentpointforskel mellem de tre ambulatorier med relativt flest tilfredse patienter og de tre ambulatorier med relativt færrest tilfredse patienter 1. Følte sig velkommen Hensyn og respekt fra behandlere Tryghed ved behandlerne Kontakt til behandlerne Tilfreds med lokaler M edinddragelse i forløb Uforstyrret samtale Hjælp til at løse problemer 21 17a. Hvis ja, tilfreds med kontakt 24 12a. Hvis ja, tilfreds med anbefaling Info om behandlingsmuligheder Forløb i forhold til forventninger Info om egne problemer Tilfreds med netværksmøder Samlede indtryk Info om medicin og evt. bivirkninger Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. For spørgsmålet om det samlede indtryk er det skelnet mellem 1-2 stjerner og 3-5 stjerner. For spørgsmålet om indtrykket i forhold til forventninger ses på andelen, der har svaret: Det var bedre end mine forventninger. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter i ambulatorier, hvor tilfredsheden er størst og i ambulatorier, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre ambulatorier, hvor tilfredsheden er størst og de tre ambulatorier, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små ambulatorier, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse patienter og én enhed med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være lidt større. Kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i ambulatorieforløbet og kommentarer til ambulatoriets kontakt med deres familie. De lokale svar kan læses i bilag A. Patienterne har ordet Side 7 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

12 Side 8 Marts 2009

13 3. Hovedresultater for Region Midtjylland Undersøgelsens datagrundlag I undersøgelsesperioden fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2008 fik i alt 412 patienter fra børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i Region Midtjylland udleveret et spørgeskema. 177 besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 43. Der er en spredning på de enkelte børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier fra 32 % på Ungeafsnit, Risskov til 60 % på Center for spiseforstyrrelser, Risskov. Baggrundsoplysninger De patienter, der har besvaret et spørgeskema vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland har følgende baggrund: Tabel 3.1 Karakteristika svarpersoner Region Midtjylland 169 besvarelser Procent Patientens køn Uoplyst 2 Dreng 22 Pige 76 Patientens alder Uoplyst Over Patientens modersmål Uoplyst 2 Dansk 96 Ikke dansk 1 Diagnose Uoplyst 27 F F F F F F Øvrige 8 Sammenligning af patienter i undersøgelsens målgruppe med de patienter, der har besvaret et spørgeskema, viser, at piger er lidt overrepræsenterede blandt svarpersonerne. Unge der bor på institution er underrepræsenterede mens unge der bor alene eller sammen med andre unger er overrepræsenterede. Diagnose er ikke krydset af på 27 % af spørgeskemaerne. 4 ambulatorier fra Region Midtjylland havde mindst 10 besvarelser og får rapporteret deres resultater i denne rapport. Patienternes samlede vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af børne- og ungdomspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Patienterne har ordet Side 9 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

14 Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? Hele landet (797) Hele landet 3 "bedste" (106) Hele landet 3 "dårligste" (57) Region Midtjylland (157) Ungeafsnit, Herning (23) Ungeafsnit, Viborg (37) Ungeafsnit, Risskov (47) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (50) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Forventninger Patienterne bliver spurgt, hvordan ambulatorieforløbet var i forhold til de forventninger de havde på forhånd. Figuren nedenfor viser dette. Side 10 Marts 2009

15 Figur 3.2: Hvordan var ambulatorieforløbet i forhold til de forventninger, du havde på forhånd? Hele landet (691) Hele landet 3 "bedste" (145) Hele landet 3 "dårligste" (73) Region Midtjylland (130) Ungeafsnit, Herning (16) Ungeafsnit, Viborg (30) Ungeafsnit, Risskov (37) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (47) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end mine forventninger Svarede til mine forventninger Dårligere end mine forventninger Forløbet i ambulatoriet I figur 3.3 vises resultaterne for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med ambulatoriet. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i bilag B. Spørgsmål med højst patienttilfredshed i Region Midtjylland står øverst. I kapitel 4 er resultaterne fra hvert spørgsmål fremstillet for de enkelte ambulatorier med angivelse af alle fire svarkategorier. Patienterne har ordet Side 11 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

16 Figur 3.3: Øvrige spørgsmål om tilfredshed 3. Uforstyrret samtale 96% 4% 1. Følte sig velkommen 95% 5% 10. Tilfreds med lokaler 90% 10% 5. Hensyn og respekt fra behandlere 90% 10% 17a. Hvis ja, tilfreds med kontakt 88% 12% 4. Tryghed ved behandlerne 88% 13% 2. Kontakt til behandlerne 87% 13% 12a. Hvis ja, tilfreds med anbefaling 86% 14% 6. Medinddragelse i forløb 85% 15% 13. Hjælp til at løse problemer 82% 18% 9. Info om medicin og evt. bivirkninger 77% 23% 8. Info om behandlingsmuligheder 77% 23% 7. Info om egne problemer 76% 24% 11. Tilfreds med netværksmøder 73% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Ja i høj " og "Ja i nogen " "Nej kun i mindre " og "Nej slet ikke" Kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i ambulatorieforløbet og kommentarer til ambulatoriets kontakt med deres familie. De lokale svar fra Region Midtjylland kan læses i bilag A. Side 12 Marts 2009

17 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland. Først fremstilles patienternes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte ambulatorier og på baggrundsvariable for hele regionen. I kapitel 6 er der beskrevet en række kommentarer vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på enkelte ambulatorier. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultater 2. søjle viser de 3 bedste ambulatorier på landsplan 3. søjle viser de 3 dårligste ambulatorier på landsplan 4. søjle viser Region Midtjyllands samlede resultater Søjlerne derunder viser resultaterne fra de enkelte ambulatorier. Tal i parentes viser hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses af bilag B. Variation Søjle 2 og 3 viser de tre ambulatorier i hele landet, der har henholdsvis flest og færrest tilfredse patienter på det pågældende spørgsmål. I opgørelsen af flest og færrest tilfredse patienter er kategorierne: Ja i høj og Ja i nogen slået sammen og der er set på hvilke enheder, der har henholdsvis flest og færrest svar i disse kategorier. Sammenligner man med de tre bedste/tre dårligste, er det således kun den samlede andel af Ja i høj og Ja i nogen, det giver mening at sammenligne. For spørgsmålet om samlet indtryk (stjerne-spørgsmålet) ses på andelen, der har svaret: 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt). For spørgsmålet om indtrykket i forhold til forventninger ses på andelen, der har svaret: Det var bedre end mine forventninger. For Ja-nej spørgsmål ses på andelen, der har svaret: Ja. I kapitel 2 vises en oversigt over alle spørgsmålene samlet. Patienterne har ordet Side 13 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

18 Tabeller Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte ambulatorier og opgjort på baggrundsforhold. I kolonnen yderst til højre angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkeligt stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Datamaterialet er ikke tilstrækkelig stort til, at det er relevant og i overensstemmelse med anonymitetshensynet at foretage en opdeling af grupperinger ud fra baggrundsforhold for hvert ambulatorium. Anvendelse af tabellerne Tabellerne viser, om der er tendenser til, at bestemte grupper af patienter vurderer kontakten med ambulatoriet og psykiatrien på en bestemt måde. Frekvensfordelinger opdelt efter svarpersonernes baggrundskarakteristika kan anvendes til at målrette indsatsen mod bestemte patientgrupper. De kan for eksempel bruges, når et ambulatorium har udvalgt et indsatsområde, som de vil arbejde systematisk på at forbedre. Via tabellerne, kan man finde frem til, om indsatsen bør målrettes mod bestemte patientgrupper. Sammenhængene bør vurderes i forhold til, hvad man i øvrigt ved om de enkelte ambulatoriers patientgrupper og kontakten med dem. Desuden bør man være opmærksom på antallet af svarpersoner i de enkelte kategorier. Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de ambulatorier, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis ambulatoriets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er uacceptabel, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver spurgt om, hvad der har størst betydning for dem i ambulatorieforløbet, og om de har kommentarer til ambulatoriets kontakt med deres familie. Svarpersonerne har mulighed for at knytte skriftlige kommentarer til de opsamlende spørgsmål. Disse kommentarer fremstilles på enhedsniveau i bilag A. Kommentarerne kan hjælpe i arbejdet med at tolke materialet og planlægge forbedringer. Side 14 Marts 2009

19 Patienterne har ordet Side 15 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

20 4.1. At føle sig velkommen Figur 4.1: Følte du dig velkommen i ambulatoriet igennem forløbet? Hele landet (833) Hele landet 3 "bedste" (234) Hele landet 3 "dårligste" (115) Region Midtjylland (160) Ungeafsnit, Herning (22) Ungeafsnit, Viborg (39) Ungeafsnit, Risskov (46) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 16 Marts 2009

21 Følte du dig velkommen i ambulatoriet igennem forløbet? Region Midtjylland , spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 17 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

22 4.2. Kontakten med behandlerne Figur 4.2: Kunne du komme i kontakt med behandlerne, når du havde behov for det? Hele landet (727) Hele landet 3 "bedste" (65) Hele landet 3 "dårligste" (88) Region Midtjylland (144) Ungeafsnit, Herning (20) Ungeafsnit, Viborg (33) Ungeafsnit, Risskov (41) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (50) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 18 Marts 2009

23 Kunne du komme i kontakt med behandlerne, når du havde behov for det? Region Midtjylland , spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 19 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

24 Figur 4.3: Kunne du tale uforstyrret med behandlerne fra ambulatoriet? Hele landet (836) Hele landet 3 "bedste" (228) Hele landet 3 "dårligste" (44) Region Midtjylland (166) Ungeafsnit, Herning (24) Ungeafsnit, Viborg (39) Ungeafsnit, Risskov (50) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Marts 2009

25 Kunne du tale uforstyrret med behandlerne fra ambulatoriet? Region Midtjylland , spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 21 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

26 Figur 4.4: Følte du dig tryg ved kontakten med behandlerne? Hele landet (831) Hele landet 3 "bedste" (133) Hele landet 3 "dårligste" (102) Region Midtjylland (160) Ungeafsnit, Herning (23) Ungeafsnit, Viborg (37) Ungeafsnit, Risskov (49) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (51) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Marts 2009

27 Følte du dig tryg ved kontakten med behandlerne? Region Midtjylland , spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 23 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

28 Figur 4.5: Synes du, at behandlerne viste hensyn og respekt over for dig som menneske? Hele landet (835) Hele landet 3 "bedste" (109) Hele landet 3 "dårligste" (152) Region Midtjylland (163) Ungeafsnit, Herning (23) Ungeafsnit, Viborg (39) Ungeafsnit, Risskov (49) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (52) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Marts 2009

29 Synes du, at behandlerne viste hensyn og respekt over for dig som menneske? Region Midtjylland , spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 25 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

30 4.3. Information og medinddragelse Figur 4.6: Blev du medinddraget i ambulatorieforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Hele landet (786) Hele landet 3 "bedste" (65) Hele landet 3 "dårligste" (156) Region Midtjylland (155) Ungeafsnit, Herning (24) Ungeafsnit, Viborg (34) Ungeafsnit, Risskov (45) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (52) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Marts 2009

31 Blev du medinddraget i ambulatorieforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det? Region Midtjylland , spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 27 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

32 Figur 4.7: Fik du de informationer om dine vanskelligheder og problemer, som du havde behov for? Hele landet (808) Hele landet 3 "bedste" (83) Hele landet 3 "dårligste" (79) Region Midtjylland (156) Ungeafsnit, Herning (21) Ungeafsnit, Viborg (38) Ungeafsnit, Risskov (46) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (51) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Marts 2009

33 Fik du de informationer om dine vanskelligheder og problemer, som du havde behov for? Region Midtjylland , spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 29 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

34 Figur 4.8: Fik du de informationer om behandlingsmulighederne, som du havde behov for? Hele landet (785) Hele landet 3 "bedste" (63) Hele landet 3 "dårligste" (76) Region Midtjylland (151) Ungeafsnit, Herning (22) Ungeafsnit, Viborg (36) Ungeafsnit, Risskov (46) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (47) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Marts 2009

35 Fik du de informationer om behandlingsmulighederne, som du havde behov for? Region Midtjylland , spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 31 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

36 Figur 4.9: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Hele landet (541) Hele landet 3 "bedste" (51) Hele landet 3 "dårligste" (16) Region Midtjylland (88) Ungeafsnit, Herning (8) Ungeafsnit, Viborg (28) Ungeafsnit, Risskov (32) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (20) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Marts 2009

37 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Midtjylland , spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 33 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

38 4.4. Lokaler Figur 4.10: Var du tilfreds med lokaler m.v. i ambulatoriet? Hele landet (829) Hele landet 3 "bedste" (131) Hele landet 3 "dårligste" (71) Region Midtjylland (164) Ungeafsnit, Herning (24) Ungeafsnit, Viborg (38) Ungeafsnit, Risskov (49) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Marts 2009

39 Var du tilfreds med lokaler m.v. i ambulatoriet? Region Midtjylland , spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 35 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

40 4.5. Netværksmøder Figur 4.11: Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over behandlerne, f.eks. fra skole, PPR, sagsbehandler, praktiserende læge m.v.? Hele landet (287) Hele landet 3 "bedste" (25) Hele landet 3 "dårligste" (26) Region Midtjylland (51) Ungeafsnit, Herning (7) Ungeafsnit, Viborg (12) Ungeafsnit, Risskov (25) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (7) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Marts 2009

41 Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over behandlerne, f.eks. fra skole, PPR, sagsbehandler, praktiserende læge m.v.? Region Midtjylland , spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 37 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

42 4.6. Om fremtiden Figur 4.12: Anbefalede ambulatoriet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning i forhold til dig? Hele landet (552) Hele landet 3 med flest ja-svar (17) Hele landet 3 med færrest ja-svar (31) Region Midtjylland (112) Ungeafsnit, Herning (13) Ungeafsnit, Viborg (31) Ungeafsnit, Risskov (40) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (28) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Side 38 Marts 2009

43 Anbefalede ambulatoriet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning i forhold til dig? Region Midtjylland , spørgsmål 12 Ja Nej Antal % % Hele landet Hele landet 3 med flest ja-svar Hele landet 3 med færrest ja-svar Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 39 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

44 Figur 4.12a: Hvis Ja til spørgsmål 12: Er du tilfreds med det, ambulatoriet anbefalede? Hele landet (412) Hele landet 3 "bedste" (45) Hele landet 3 "dårligste" (42) Region Midtjylland (79) Ungeafsnit, Herning (7) Ungeafsnit, Viborg (25) Ungeafsnit, Risskov (27) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (20) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Marts 2009

45 Hvis Ja til spørgsmål 12: Er du tilfreds med det, ambulatoriet anbefalede? Region Midtjylland , spørgsmål 12a Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 41 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

46 Figur 4.12b: Hvis Nej til spørgsmål 12: Ville du gerne have, at der var blevet anbefalet noget? Hele landet (95) Hele landet 3 "bedste" (14) Hele landet 3 "dårligste" (6) Region Midtjylland (19) Ungeafsnit, Herning (3) Ungeafsnit, Viborg (3) Ungeafsnit, Risskov (10) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (3) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Marts 2009

47 Hvis Nej til spørgsmål 12: Ville du gerne have, at der var blevet anbefalet noget? Region Midtjylland , spørgsmål 12b Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 43 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

48 4.7. Samlet vurdering Figur 4.13: Har du fået hjælp til at løse dine problemer? Hele landet (809) Hele landet 3 "bedste" (90) Hele landet 3 "dårligste" (86) Region Midtjylland (157) Ungeafsnit, Herning (22) Ungeafsnit, Viborg (35) Ungeafsnit, Risskov (47) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (53) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Marts 2009

49 Har du fået hjælp til at løse dine problemer? Region Midtjylland , spørgsmål 13 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal % % % % Hele landet Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens F diagnose F F F F F Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 45 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

50 Figur 4.14: Hvordan var ambulatorieforløbet i forhold til de forventninger, du havde på forhånd? Hele landet (691) Hele landet 3 "bedste" (145) Hele landet 3 "dårligste" (73) Region Midtjylland (130) Ungeafsnit, Herning (16) Ungeafsnit, Viborg (30) Ungeafsnit, Risskov (37) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (47) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end mine forventninger Svarede til mine forventninger Dårligere end mine forventninger Side 46 Marts 2009

51 Hvordan var ambulatorieforløbet i forhold til de forventninger, du havde på forhånd? Region Midtjylland , spørgsmål 14 Bedre end mine forventnin ger Svarede til mine forventnin ger Dårligere end mine forventnin ger % % % Hele landet Antal Hele landet 3 "bedste" Hele landet 3 "dårligste" Region Midtjylland Ambulatorium Ungeafsnit, Herning Ungeafsnit, Viborg Ungeafsnit, Risskov Center for spiseforstyrrelser, Risskov Patientens køn Pige/Kvinde Dreng/Mand Patientens alder Patientens Dansk modersmål Ikke dansk Patientens Bor hjemme hos forældre bopæl Bor ikke hjemme hos forældre Patientens E diagnose E E E E E Øvrige Ventetid Under 15 dage dage til 2 måneder måneder til et halvt år Mere end et halvt år Patientens antal kontakter Over Er kontakten Ja afsluttet? Nej Patienterne har ordet Side 47 Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier, Region Midtjylland,

52 Figur 4.15: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? Hele landet (797) Hele landet 3 "bedste" (106) Hele landet 3 "dårligste" (57) Region Midtjylland (157) Ungeafsnit, Herning (23) Ungeafsnit, Viborg (37) Ungeafsnit, Risskov (47) Center for spiseforstyrrelser, Risskov (50) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Side 48 Marts 2009

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyremedicinsk ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere