MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN"

Transkript

1 MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010

2 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne samt Ingeniørforeningen om akademikere ansat i DR i administrative og tekniske funktioner 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne samt Ingeniørforeningen om akademikere ansat i DR som programmedarbejdere 2007 Overenskomsten mellem DR og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malernes fagforening i Storkøbenhavn 2007 Overenskomst mellem DR og HK/STAT 2007 Overenskomst mellem DR og Lager- Post- og Servicearbejdernes Forbund 2007 Overenskomst mellem DR og Medieforbundet i DR Overenskomst mellem DR og Medieforbundet i DR for de i bilag 1 nævnte medarbejdere Overenskomst mellem DR og Medieforbundet i DR vedr. løn- og ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte administrative EDB-medarbejdere 2007 Overenskomst mellem DR og Dansk Metal 2007 Overenskomst mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser mv Overenskomst mellem DR og 3F Privat Service, Hotel og Restauration vedr. medarbejder i kantine Overenskomsterne løber videre med nedenstående ændringer, som er gældende for dem alle: Den økonomiske ramme Rammen udgør 1,39 % i overenskomstperioden. Hensigtserklæring DR tilkendegiver, at der på DR niveau i overenskomstperioden, afsættes midler til forhandling af personlig løn. På DR-niveau har DR til hensigt at afsætte midler til de individuelle lønforhandlinger svarende til det beløb, der udmøntes i den økonomiske ramme, jf. aftaleresultatet mellem de underskrivende parter. 2

3 Til forberedelsen af de lokale lønforhandlinger modtager tillidsrepræsentanter hvert år pr. 1. juni en oversigt over status på maj-lønningerne i vedkommendes ansvarsområde. Tillidsrepræsentant og ledelse drøfter forud for forhandlingerne den forventede økonomiske ramme for afdelingens/områdets lønforhandlinger. Senest med udgangen af 4. kvt. evaluerer overenskomstens parter forløbet af årets lønforhandlinger. I fortsættelse heraf vil der, hvis en af parterne ønsker det, kunne drøftes den generelle udmøntning og resultatet på den enkelte overenskomst, med henblik på de kommende forhandlinger. Til brug for denne evaluering fremlægger DR: En oversigt over det samlede forhandlingsresultat inkl. afledte pensionsindbetalinger fordelt på afdelinger/områder. En oversigt over forhandlingsresultatet for hver enkelt organisation. Videre sikrer DR overblik og gennemskuelighed i relation til udregninger og tildelingskriterier. Bilag: Bilag 1: Lønnet forældreorlov Bilag 2: Fravær af familiemæssige årsager Bilag 3: Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Bilag 4: Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Bilag 5: Pasning af alvorligt syge børn Selvtilrettelæggere Alle overenskomster undtagen AC overenskomsterne, får bestemmelse om selvtilrettelæggere. Bilag 6 Barsels- og adoptionsorlov AC overenskomsterne får bestemmelse om Støtte i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov. Bilag 7 HK Med HK er aftalt bilag 8 vedr. basisløn 2. AC Chefer Med AC er aftalt bilag 9, som reguleres årligt med 1%. Produktionsrejseaftalen Produktionsrejseaftalen bortfalder. For AC gælder: Ved produktionsrejser til udlandet gælder overenskomstens bestemmelser. Der kan indgås aftale mellem medarbejderen og chefen om afkøb af mer/overtid og ulemper til afløsning for overenskomstens bestemmelser. 3

4 Aftalen indgås skriftligt og efter behov under medvirken af den lokale tillidsrepræsentant, inden produktionsrejsen starter. Ved breaking news-produktioner indgås aftalen snarest muligt. Aftalen kan genforhandles, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt. 4

5 Overenskomsterne mellem DR og AC-organisationerne samt Ingeniørforeningen om akademikere ansat i DR Mæglingsforslaget dækker overenskomsterne mellem DR og AC organisationerne, samt Ingeniørforeningen IDA for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på: A kr. for akademikere ansat i administrative og tekniske funktioner B kr. for akademikere ansat som programmedarbejdere For A: Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 232, pr. 1. juni 2011 med kr. 232 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn TBA-barsel pr. 1. juni 2010 i 1000 kr

6 For B: Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 232, pr. 1. juni 2011 med kr. 232 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn TBA-barsel pr. 1. juni 2010 i 1000 kr

7 Overenskomst mellem DR og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malernes fagforening i Storkøbenhavn Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malernes fagforening i Storkøbenhavn for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 231,, pr. 1. juni 2011 med kr. 231 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsagerhospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn i 1000 kr Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 7

8 Overenskomst mellem DR og HK/STAT Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og HK/STAT for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes for basisløn 1 pr. 1. juni 2010 med kr. 157, pr. 1. juni 2011 med kr Basislønnen forhøjes for basisløn 2 pr. 1. juni 2010 med kr. 208, pr. 1. juni 2011 med kr. 207 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn i 1000 kr Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 8

9 Overenskomst mellem DR og LPSF Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og Lager- Post- og Servicearbejdernes Forbund for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse i 1000 kr. Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 212, pr. 1. juni 2011 med kr Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år 8 Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 9

10 Overenskomst mellem DR og Medieforbundet i DR Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og MDR for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse i 1000 kr. Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr.210, pr. 1. juni 2011 med kr Pensionsindbetaling til medarbejdere omfattet af 7, stk. 2 forhøjes til 10 % 328 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager 36 Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 10

11 Overenskomst mellem DR og MDR for de i bilag 1 nævnte medarbejdere Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og MDR for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 252, pr. 1. juni 2011 med kr. 252 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn i 1000 kr Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 11

12 Overenskomst mellem DR og Medieforbundet i DR vedr. løn- og ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte administrative EDB-medarbejdere Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og MDR for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 267, pr. 1. juni 2011 med kr. 266 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn i 1000 kr Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 12

13 Overenskomst mellem DR og Dansk Metal Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og Dansk Metal for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr og for elever kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 249, pr. 1. juni 2011 med kr For elever forhøjes basislønnen pr. 1. juni 2010 kr. 109, pr. 1. juni 2011 med kr. 108 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn i 1000 kr Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 13

14 Overenskomst mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser mv. Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og Dansk Metal for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse i 1000 kr. Satsen forhøjes pr. time pr. 1. juni 2010 med kr. 1, Ferietillægget forhøjes pr. 1. juni 2010 med 0,5 % og pr. 1. juni med 0,5 % Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 14

15 Overenskomst mellem DR og 3F Privat Service, Hotel og Restauration vedr. medarbejder i kantine Mæglingsforslaget dækker overenskomsten mellem DR og 3F for perioden 1. juni maj Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne udgår af den samlede lønsum på kr Den samlede ramme udgør for overenskomstperioden 1,39 % Rammen anvendes således: Anvendelse i 1000 kr. Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 174, pr. 1. juni 2011 med kr Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år 0,4 Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 15

16

17 Bilag 1 Lønnet forældreorlov, hvis både mor og far er ansat i DR Parterne er enige om, at både en mor og en far bevarer deres respektive lønnede forældreorlov på hhv. 10 og 12 uger, uanset at begge er ansat i DR. Lønnet forældreorlov skal ikke længere holdes inden uge 46 efter barnets fødsel. 17

18 Bilag 2 Fravær af familiemæssige årsager Medarbejdere, der har orlov for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan få orlov med fuld løn. Perioden, hvor der holdes orlov med fuld løn kan ikke udgøre mere end tre mdr. inden for et år. Det er en forudsætning, at medarbejderen er berettiget til plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service, og at DR modtager plejevederlaget. Bemærkning: Der optjenes ferie under orloven. Orloven medregnes i medarbejderens anciennitet. 18

19 Bilag 3 Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år En medarbejder har ret til tjenestefrihed, hvis medarbejderen sammen med eget barn under 14 år bliver indlagt på hospital. Medarbejderen har under tjenestefriheden ret til sædvanlig løn og pension i op til 5 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Bemærkning: Det er en forudsætning, at medarbejderen kan dokumentere indlæggelsen. De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. DR og medarbejderen kan aftale, at dagene kan bruges som halve dage. Hvis begge forældre er ansat i DR, kan den samlede tjenestefrihedsperiode med løn højst udgøre 5 dage for forældrene tilsammen. 19

20 Bilag 4 Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. DR indbetaler pensionsbidrag til medarbejdere, der har orlov til at passe egne børn og som efter 42 i Lov om social service får dækket tabt arbejdsfortjeneste. Perioden, hvor der indbetales pensionsbidrag kan maksimalt udgøre tre måneder årligt pr. barn. Bemærkning: Pensionsbidraget beregnes ud fra den pensionsgivende løn, som medarbejderen ville have fået, hvis vedkommende ikke havde været på orlov. Pensionsbidraget dækker både eget og DR bidrag. 20

21 Bilag 5 Pasning af alvorligt syge børn En medarbejder, der har orlov efter 26 i loven om Ret til orlov og dagpenge ved barsel, har ret til fuld løn. Der kan højst ydes fuld løn i 3 måneder en gang pr. 12. måned pr. barn. Det er en forudsætning for at få løn, at DR får dagpengerefusion. 21

22 Bilag 6 Selvtilrettelæggere Begrebet selvtilrettelæggere finder anvendelse for medarbejdere, der i henhold til overenskomster og aftaler har en højeste arbejdstid. Ved selvtilrettelæggere forstås: Medarbejdere som med chefen har aftalt hvilke arbejdsopgaver, der skal løses inden for opgørelsesperioden. Dvs. medarbejdere, der som udgangspunkt ikke er tidsplanlagt af andre, men som i overvejende grad selv tilrettelægger deres arbejdstid - under hensyntagen til møder, facilitetsbundne tider, andre produktions- og udsendelsesafhængig deadlines. Medarbejderen er selv ansvarlig for at udligne merarbejde inden for opgørelsesperioden i forholdet 1:1 Som udgangspunkt ydes ikke tillæg for ulemper, men hvis medarbejderen af produktionsmæssige hensyn beordres på arbejde eller er facilitetsbundet i tidsrummet eller i weekenden, ydes der tillæg for ulemper efter overenskomsten. Overarbejde Hvis medarbejderen konstaterer, at opgaverne ikke kan klares indenfor den aftalte opgørelsesperiode, er medarbejderen forpligtet til at drøfte det med sin nærmeste chef. Chefen har derefter mulighed for at omprioritere arbejdsopgaven eller beordre overarbejde. Dermed er der tale om beordret og kontrollabelt overarbejde, som afspadseres/udbetales i henhold til overenskomstens bestemmelse om overarbejde. 22

23 Bilag 7 Støtte i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov En TBA, kan få støtte fra DR i forbindelse med barsels- (graviditets-, barsels-, fædre-, forældreorlov) og adoptionsorlov, hvis TBA stadig er ansat i DR på tidspunktet for orlovs indtræden som tidligst kan påbegyndes x uger før fødsel og flg. betingelser er opfyldt: x. henviser til det tidspunkt, hvor en gravid medarbejder iht. den enkelte overenskomst har ret til fravær med fuld løn inden forventet fødsel. TBA er skal have været ansat i DR sammenlagt 11 ud af 12 måneder umiddelbart forud for afviklingen af orloven og have haft en beskæftigelse på mindst 25 timer/uge i gennemsnit i de sidste 6 måneder Støtten ydes for orlov, der er påbegyndt senest i umiddelbar forlængelse af fratræden. Pr. uge udgør støtten 1/52 af indtjeningen i DR i 6 måneders perioden forud for overgangen til orloven. Støtten kan dog pr. uge max. udgøre et beløb svarende til de maksimale dagpenge pr. uge pr. 1. januar Der kan ydes støtte i max. 24 uger til moren og i 14 uger til faren. Eventuelle perioder med lønnet orlov reducerer støtteugerne tilsvarende. Udbetaling af støtte forudsætter, at reglerne for modtagelse af dagpenge i forbindelse med graviditet og barsel - jf. lov herom - er opfyldt. Støtten er ikke feriepengeberettiget. TBA eren modtager selv barseldagpenge fra kommunen. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke som følge af andet ansættelsesforhold e. lign. oppebæres fuld løn eller støtte som svarer hertil i orlovsperioden. Anmodning om støtte fremsendes til DR med den fornødne dokumentation ved orlovsperiodens udløb. 23

24 Bilag 8 Basisløn 2 Parterne er enige om at holde halvårlige møder i overenskomstperioden, hvor arbejdstilrettelæggelsen for ansatte på HK-basisløn 2 drøftes. Drøftelserne sker med henblik på at danne en fælles forståelse af anvendelsen af arbejdstidsreglerne. Første møde forventes holdt inden udgangen af tredje kvartal

25 Bilag 9 AC Chefer Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne for øvrige chefer udgår af den samlede lønsum på kr. Rammen for øvrige chefer udgør 1 % pr. år, jf. overenskomstens bilag 2. Chefer er omfattet af hensigtserklæringen. Rammen anvendes således: Anvendelse Basislønnen forhøjes pr. 1. juni 2010 med kr. 556, pr. 1. juni 2011 med kr. 555 Sociale bestemmelser Lønnet forældreorlov Fravær af familiemæssige årsager Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af alvorligt syge børn i 1000 kr Sker der i aftaleperioden en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages et fradrag i det, der er aftalt anvendt til generelle lønforbedringer pr. 1. juni Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringer udgør af lønsummen. 25

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL- EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆ- RERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 31 76) Aftale om samarbejde og trivsel

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Opdateret 1. marts 2015. Notat om opdatering indsat som sidste side. Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere