Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F:"

Transkript

1 1. Velkomst og åbning Dirigenter og referenter: Henning Emil Hein og Lars Bonde Knudsen vælges som dirigenter. Carina Knirke og Nanna Biener vælges som referenter. UHB-mødet er lovligt indkaldt den 22/2. Dagsorden: tilføjelse til punktet politik : storskalalov. Godkendt. Opråb hvem er her: Henning Emil Hein (region Syddanmark), Lars Bonde Knudsen (organisatorisk næstformand), Carina Knirke (region Nordjylland), Nanna Biener (ungdomskonsulent), Gurli Holm (URO), Steen Ørts (URO), Monika Olsen (PSHR), Tanja Fynbo (PSHR), Jack Hansen (Industri), Jimmi Henriksen (Industri), Vibeke Nepper (Grøn), Thomas Bisgaard (region Hovedstaden), Anna Mikkelsen (Grøn), Tobias Thomsen (Grøn), John Nielsen (Offentligt), Marc Miller (Transport), Jeff Lyhne (region Midt), Brian Hansen (region Midt), Nikolaj Mailand (Transport), Rasmus Vogensen (region Syddanmark), Mikkel Christophani (Transport), Jannik Nielsen (region Sjælland), Mia Olesen (region Sjælland), Bjarke Hakmann (region Sjælland), René Schiøler (region Hovedstaden), Natalie Kultzer (Industri), Florian Bawey (region Hovedstaden), Rebekka Abildtrup (formand), Søren Grøn (politisk næstformand). 2. Status ved Rebekka 3. Opsamling 4. Temapunkt organisering I 3F er nedsat en organiseringstyregruppe, hvor ungdommen har en plads, som formanden udfylder. Det er 30 personer, og Rebekka er med i arbejdsgruppen omkring organisering på erhvervsskolerne og unge. Punkter og løsningsforslag fra UHB til hvordan vi sætter organisering på dagsordenen alle steder i 3F: 1. Unge på erhvervsskolerne: det skal være folk, der er kompetente og som har styr på reglerne. Frivillige skal uddannes til at tage med på erhvervsskolerne. Frikøb til de frivillige, der er med på skolerne. Voksenlærlinge skal der fokus på. Gennem afdelingerne, fx ungdomskonsulenter (en pr. region) der besøger skolerne sammen med en faglig konsulent. Bedre FPU samarbejde med 3F Ungdom regionerne. Afdelingerne skal holdes op på, at de er anbefalet (af kongressen), at de skal besøge skolerne 3 gange pr. år. Organiseringsdage. Fokus på AMU-kurser og kurser, hvor der kommer ufaglærte. Info omkring aktiviteter i lokalafdelingen og nationale aktiviteter, som er relevante. Komme på skolerne, når der er forældreaftener og åbent hus med fx en 3F stand. Mentorordning, hvor en fra afdelingen har en fra 3FU med, når man er på skolebesøg. 2. Ufaglærte: fokus på overenskomster og hvad man kan bruge den til. Infoaften med henblik på ikkealmindelige fagforeningsting. Fællesskabsfølelse. Kreativ CV-skrivning, løntjek, budgetkurser, førstehjælpskurser. Tilbage til hvilke aktiviteter man havde i SID. Det skal forklares, hvorfor 3F er dyrene. Hvad kan vi tilbyde i 3F. Tal samme sprog som unge, fagsproget skal ikke være for nørdet. Folk skal kunne følge med. Tillidsvalgte med indover. Fyraftensmøder, hvor en uorganiseret ven/kollega kommer med. Besøg på virksomheder. Fritidsjobbesøg med fritidsjobguiden med. Flere kurser ala Side 1 af 5

2 intro til 3F, eventuelt branche opdelt. Større oplysning om alle de kurser vi har, specielt til ikke medlemmer. 3. Messer: ungdommen skal deltage aktivt i samarbejde med afdelingerne. Kan være en stand på et kræmmermarked. Vi frivillige skal være med og tilbyde vores arbejdskraft. 3F Ungdom skal være bedre til at fortælle, hvorfor vi laver det vi gør. En oplysningsstand (118). Tovtrækning mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Massiv dækning af ALLE messer, ikke kun fagmesser, fx gennem LO, så alle messer nås. Konkurrence, hvor man kan vinde noget. Standard kit, hvor alt er pakket og klar til en messe. Svært at svare på prisen, fordi kontingentet er så forskelligt. Vi skal have ens kontingent landet rundt. Have fritidsjobguiden med, så kan man tale med bedsteforældre og de kan give dem videre. 4. Aktiviteter til organisering: kampagne, hvor man sætter fokus på hvad fagforeningen og overenskomsten gør for en på arbejdspladsen. Vi skal ud på arbejdspladsen og fortælle om fagforening. Det skal være naturligt at spørge om der er overenskomst, hvor man handler. Faglige skal ud på pladsen/virksomheden. Synlighed her. Mund-til-mund med direkte kontakt til medlemmer. Uddannelse. Organiseringskurser, faglige kurser, stresshåndtering (personlig udvikling) skal udbredes mere i 3F. Fyraftensmøder på skolehjem fordelt på brancher. Branche OL, fx OL Skills. Udgangspunkt i en aktivitet, hvor man viser man støtter op om det, vi er en kamporganisation ikke en serviceorganisation. Vær til stede i medierne fx Deadline, i form af dialog og samtaler. Gør fagbevægelsen samtalende. Fx som tema som fx undercover boss. 5. Hvordan vil vi selv organiseres: direkte på arbejdspladsen af vores kollegaer. Vi skal være gennem tillidsvalgte på arbejdspladserne. Vi skal sidde i bestyrelserne i afdelinger. Løfte 3F nedefra ikke oppefra. Man skal kunne se sig selv i sin fagforening. Direkte på skolen. Folk, der selv har haft brug for fagforeningen. Sammenhold, solidaritet og netværk. Simple plakater, QR koder, postits man kan hive af og tage med. En præmiekasse en gave for dine tanker, fx svaret på et spørgsmål hvad forventer du af din fagforening. En fra alderdommen sammen med en ung (en kombinering af alder). Organisering handler mest om personen, ikke alderen. En ung, der taler om branchen er et godt forbillede/respekt, fordi en anden ung ved meget om fagforeningen og regler. Så kan man se sig selv i det. En ung forstår nok problematikker bedre end en lidt ældre. 6. Hvordan kan vi teste ideerne af selv: velkomstgaver til medlemmer skal være målrettet det enkelte medlem. I afdelingerne skal afholdes infoaftener, hvor medlemmerne selv kommer med input. Nordjylland afholder et budgetmøde, hvor man tager en ven med. Fokusgrupper, hvor det skal testes, om det virker det der er tiltænkt (fx et ungdomskursus eller et netværksmøde, der favner bredt med henblik på nye medlemmer). Teste, hvis lærerne går på lockout, så bakker vi op. 5. Overenskomstforslag Jesper Nielsen (faglig sekretær i Thy-Mors). Forslag til bevarelse af den danske model. Se bilag. Ungdomshovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om papiret og tager det med i de led, som man repræsenterer og forsvarer det der. 6. Suverænitet UHB er ikke suveræne, det er et udvalg under 3Fs HB. Her sidder alle repræsentanter på vegne af en region eller en gruppe. Ikke på vegne af afdelingerne. Man har selv ansvar for at høre i sit bagland og netværk. Den 29. april kl til den 30. april kl er der konference for hele Ungdomshovedbestyrelsen. Side 2 af 5

3 7. Forventningsafstemning og arbejdsopgaver Den diskussion tager vi på konferencen i april. Alle kan tænke over hvad man forventer af sig selv og formandskabet. Når formandskabet sender noget ud, så skriver de regioner/grupper ud, som de er med. Hvis man venter på noget, så kontakter man dem man venter på. 8. Nyhedsbrev Sekretariatets nyhedsbrev: sendes internt i 3F. Det vil alle gerne komme med input med til. Nanna sender deadline ud. Hvis der ikke er indhold sendes intet ud. Formandskabets nyhedsbrev: formandskabet må gerne videregive information omkring overenskomstforhandlinger og politiske statusser. Så længe det ikke er på gruppens eller regionens vegne. Grupperne og regioner forpligtes til at sende information ud, når man ved noget. 9. Kommunalvalgkamp Der findes et formandsnetværk i LO Ungdom, hvor politiske ting diskuteres. Rebekka har talt med Metal Ungdom om at sætte os sammen og finde ud af, hvad vores tema skal være i kommunalvalgkampen i LO Ungdom. Ideer til tema: lærepladser/sociale klausuler. Reelle tilbud til ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Løntilskudsjob. Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra regionerne og fra grupperne, som skal komme med bud på overordnede muligheder og rammer, som man kan benytte sig af. Udgangspunktet er 3F Ungdoms principprogram. Rebekka Abildtrup (formandskab), Jimmy Henriksen (gruppe), Jeff Lyhne (regionerne), Brian Hansen (regions suppleanter) og Monika Olsen (gruppe suppleanter). 10. IT Udvalg Computere: computere koster kr. pr. år. Det har vi fået bevilliget frem til landsmødet. For regioner og grupper skal vi selv betale herefter. Alle gruppe- og regionsrepræsentanter skriver ned, hvad de bruger computeren og 3f adgangen til. Afstemning: når vi skal lave afstemninger, så bruges Doodles planlægningssystem. Kommentarer bruges til opklarende spørgsmål ikke til debatter. Man skriver sit fulde navn og stemmer ikke for andre. Når afstemningen er afsluttet, så slettes den. Rebekka sender et link ud til alle, så det kan testes. Deling af dokumenter: Alle overvejer de 3 muligheder, så vi kan se om det er muligt, at finde et alternativ til computerne: 1. Tillid.dk: der findes møderum på tillid.dk, hvor man kan dele dokumenter og der kan tages debatter. Her kræves særlig adgang, og man skal bruge nemid. Hemmeligt forum. 2. Dropbox.com: her kan laves en masse mapper, som man kan dele med andre eller have nogen selv. Det kræver en profil at have den. 3. Google-drev, google.com: her kan også laves mapper, hvor man kan dele dokumenter. Side 3 af 5

4 Rebekka laver links til dropbox og google-drev og sender ud. 11. Kongresudvalg Aktiviteter på kongressen: forslag til happenings sendes til Søren. Vores kursuskatalog bliver sendt med ud i deltagermaterialet. Indhold på kongressen: UHB har regionsrepræsentanter og formandskabet. Altså 8 personer i alt. Formandskabet er blevet delegeret til A-kassens delegerede møde. Landsmødebeslutninger skal efterleves. Alle opfordres til at blive kongresdelegerede gennem afdelingen. Der findes gruppekonferencer, hvor grupperepræsentanterne kan spørge om de må komme med og om grupperne vil afholde udgifterne til. Alle grupperepræsentanter spørger deres gruppe om de kan blive delegeret/deltage på kongressen. Fagpolitisk grundlag sendes ud af Søren. 12. Udvalg Kursusfokusgruppe: har givet input til kurser Gruppekurset i efteråret er flyttet til den oktober på Laugesens have grundet kongres Internationalt udvalg: samarbejdsparter fra Serbien inviteres op til Danmark til Jobpatruljen for at lave tværfagligt samarbejde, hvis der kan findes økonomi. Jobpatruljen: Tina Møller Madsen og Jane Korczak er politiske ansvarlige fra 3F. Vi skal finde koordinatorer i alle regioner, så der er 3F kontakter alle steder. Der er jobpatruljen på skolebesøg på prøveperiode i København. Man kan melde sig til, pt. er der ingen tilmeldt fra 3F. Se JPs nyhedsbrev om det. A-kasse udvalget: hængeparti i forhold til at opdatere hjemmesiden med tekst. Fleksibel dagpengeperiode har været på den politiske dagsorden. Hurtigt arbejdende udvalg. Medlemsservice: Tanja sidder i udvalget på vegne af 3F Ungdom. Udvalget går ud på at se på det politiske papir Medlemsservice, som blev vedtaget på kongressen i Udvalget er sammenslået med Organisations Politisk Udvalg. 13. Økonomi Alle opfordres til at få refunderet udlæg så hurtigt som muligt, så vi kan få en realistisk opdatering på forbrug. OBS, Forbundet refunderer kun udlæg, der er indsendt senest 3 måneder efter afholdelse. Diæter i regnskabet er udlæg for mad, idet kategorien udlæg for mad ikke findes. Økonomiske retningslinjer mangler fra nogen af regionerne. Det opfordres, at alle bruger de samme, som UHB har vedtaget. Det er dem, som Forbundet også bruger, så vi kan få ensretning. PSHR har fået økonomi fra deres gruppe, det opfordres at man spørger om det selv, hvis man har brug for det. 14. Politik Side 4 af 5

5 15. Beslutninger og episoder fra tidligere Hverken den nuværende eller den tidligere ungdomshovedbestyrelse kan gøres ansvarlig for tidligere episoder og beslutninger. 16. You Globe og Folkemøde Vi er inviteret og afventer ansøgning fra EU. Går ansøgningen ikke igennem, så er det formandskabet, der tager over og repræsenterer 3F Ungdom. Der udbetales ikke daglønstab for nogen. Datoen er juni. 17. Gruppelivsforsikring I Forbundets love står der, at alle medlemmer af 3F er omfattet af gruppelivsforsikringen. Det koster Forbundet penge, at have 1 krone om dagen - og andre medlemmer, da de er rene forbundsmedlemmer og dermed ikke betaler til gruppelivsforsikringen. Derfor ville man gøre sådan, at folk ikke er omfattet af forsikringen. Der ville man spare 8 millioner. Der bakkes enstemmigt op om at formandskabet gør hvad man kan i Hovedbestyrelsen for at det ikke kommer på kongressen, så lovene ikke ændres. Princippet om at medlemmer skal stilles dårligere er ikke OK. 18. Eventuelt Gave til Tim: Tim har fået biografbilletter af UHB. 1. maj taler: alle opfordres til at melde sig som 1. maj taler i LO Ungdom regi. Lars Bonde sender det ud igen. Side 5 af 5

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere