Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

2 Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Kasserer Betina Porsgaard Tlf.: Søvænget 29, Sekretær Michael Sørensen Mikkelborg Park 13, st.tv Hørsholm samt Afdelingsformændene Hornbækhallen Tlf.: fax: Carl Bødker Nielsens Vej Birthe Larsen, tlf.: Mobil Pia Fritzbøger, tlf.: Mobil: Vagttelefon Hallen Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, DUUS & KOMPAGNI Tlf.: Annoncer: Michael Sørensen, tlf.: Layout og tryk: KLS Grafisk Hus Forsidefoto: Nytårskur hos vinterbaderne Foto: Pressefotograf Torben Sørensen Oplag: SLAPPE PRINCIPPER I HELSINGØR BYRÅD Siden 2008 har Hornbæk Idrætsforening arbejdet på at få foreningsfitness til Hornbæk. Og Helsingør Kommune har længe i hvert tilfælde i ord bakket op om projektet. Desværre har et flertal i byrådet fået idelogisk sæbe i øjnene og vil ofre vores projekt på de hellige markedsmekanismers alter. Medlemmerne i Hornbæk Idrætsforening har længe efterspurgt mulighed for at styrke- og konditionstræne bl.a. som supplement til den idræt, de dyrker i forvejen. Deres og de øvrige Hornbækborgeres ønsker vil vi gerne imødekomme, ligesom vi mener, at idrætsforeningerne både har pligt til og skal have mulighed for at følge med tiden og borgernes behov. Derfor har vi i flere omgange søgt om lånegaranti hos Helsingør Kommune, der har set meget positivt på projektet. Ja, faktisk har man i kommunens perspektivplan på idrætsområdet fastslået, at Hornbæk er derfor et perfekt område at opstarte foreningsfitness. Men desværre har der ikke været råd til at give de lånegarantier, vi har haft behov for. Derfor har vi selv fundet lokale, private erhvervsfolk, der har bakket op med lånegarantier på 2 millioner kroner. Og derfor har vores seneste ansøgning til kommunen kun drejet sig om en garanti på 1,5 millioner kroner en fjerdel af det oprindelige beløb. Alligevel sagde efter en gang snik snak et flertal i Byrådet mandag den 23. januar nej til vores ansøgning endnu en gang. Og minsandten om ikke Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne også stemte i mod vores ansøgning på trods af, at han for nylig havde stemt for denne i idrætsudvalget hvem sagde vendekåbe! Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti bakkede op om og stemte for vores ansøgning om en kommunegaranti på 1½ million kroner og stor tak for det. Men denne gang var det ikke hensynet til kommunens økonomi, der var afgørende for flertallet i Byrådet. Nej, nu handler det pludselig om ikke at genere en privatperson, der mens vores store arbejde har stået på og bl.a. været omtalt her i klubbladet har fået den ide, at han vil starte sit eget, private fitnesscenter i Hornbæk. En linje SFs medlemmer af Byrådet højst alternativt også støtter. Så nu er alle de fine ord fra perspektivplanen glemt. Og glemt er også alle principper om at støtte og udvikle en folkelig og frivillig indsats for idræt, motion og folkesundhed hos børn, unge og ældre. De må ifølge borgmesteren og Per Tærsbøl samt andre af flertallets Byrådsmedlemmer vige for ikke at bremse et privat, kommercielt initiativ. Men det er et helt forrykt argument såvel Kommunernes Landsforening som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for længst slået fast, at foreningsfitness ikke er konkurrenceforvridende og det ved bl.a. Per Tærsbøl godt. Derudover lyder borgmester Hecht-Nielsens begrundelse, at Hornbæk Idrætsforening selv kan gennemføre projektet. Det er ikke første gang, vi får at vide, at vi må klare os selv her i Hornbæk, og til det er der kun at sige: Det bliver vi i hvert tilfælde nødt til. Den lokale konservative Jens Bertram gik også i mod vores ansøgning og til det er der kun at sige, at 2 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

3 hans stillingtagen har været en kæmpe skuffelse for mange både i HIF og i Hornbæk som helhed. I øvrigt finder de samme politikere, underligt nok ikke det er konkurrenceforvridende, at kommunen selv driver et udmærket fitnesscenter i Helsingør svømmehal som jo er omgivet af flere private fitnesscentre jeg siger bare moral er godt, men dobbelt moral er ikke dobbelt så godt! Borgmester Johannes Hecht-Nielsen gav på Byrådsmødet tilsagn om, at kommunen nu ville undersøge muligheden for, at Hornbæk Idrætsforening kan købe ca. 500 m 2 grund på idrætsanlægget af kommunen til det kommende foreningsfitnesscenter, idet det ville gøre lånemulighederne bedre for idrætsforeningen på det private lånemarked når nu ikke kommunen ville stille en kommunegaranti på de ønskede 1½ million kroner. Vi skal nok få vores foreningsfitness i Hornbæk. I første omgang åbner vi til maj/juni i midlertidige lokaler på idrætsanlægget, hvor alle er naturligvis velkomne særligt de byrådspolitikere, der kan trænge til at få strammet deres slappe principper op. Juletræsfesten igen en succes Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 3. december 2011 blev igen en succes med 150 børn og ca. 150 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene. Endvidere var der god børneunderholdning, og Broens spillemænd hyggede med god julemusik. Tak til alle, der deltog og tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne. En særlig tak til Super Brugsen i Hornbæk, som sponsorerede en del af arrangementet. Også tak til Matas i Hornbæk som sammen med Super Brugsen solgte billetter. Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 1. december hvor årets børnejuletræsfest igen afholdes i Hornbæk Hallen. Timefordelingsmøde Husk der afholdes timefordelingsmøde torsdag den 12. april 2012 kl i klubhuset. Det er vigtigt, at alle de afdelinger, der har ønsker til træningstider i hallen eller på skolen, kommer til mødet. Idræts- og Kulturpris 2012 Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris uddeles på hovedgeneralforsamlingen søndag den 29. april 2012, og kandidatforslag til denne pris skal være hovedafdelingen i hænde senest søndag den 8. april Kandidatforslag sendes til undertegnede. Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk Idrætsforening. Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger eller enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris. Helsingør Sports Union Der afholdes repræsentantskabsmøde i Helsingør Sports Union torsdag den 29. marts 2012 kl på Kulturværftet i Helsingør. Jeg vil opfordre alle de afdelinger, der er medlem af HSU, til at møde op på repræsentantskabsmødet og være med til bl.a. at præge HSU s rolle på den idrætspolitisk scene. Peter Poulsen Hovedformand HIF Informerer 2012 Deadlines: Marts Deadline søndag den 4. Marts April søndag den 9. april juni søndag den 20. maj Indlæg sendes til: Post: Havnevej 22, Hornbæk Idrætsforening Februar

4 Hovedafdelingen HELSINGØR UNICEF Helsingør Kommune er udnævnt til UNICEF By Det betyder at hele kommunen - borgere, foreninger, skoler, erhvervsliv og alle, der har lyst til at være med - sammen sætter fokus på børns vilkår og rettigheder i udviklingslandene. Samtidig samler vi penge ind til et UNICEF-projekt, der rejser penge til flydende skoler i Zambia. Hvorfor UNICEF By? Helsingør Kommune har taget imod udfordringen primært for at støtte oplysningsarbejdet omkring Børnekonventionen og børns vilkår og rettigheder. Samtidig er målet, at stærke netværk og fællesskaber bliver dannet på tværs af kommunen og på sigt kan styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører. Projektet vil blive brugt som informations- og undervisningsbaggrund for børn i daginstitutioner og skoler, ligesom erhvervslivet, kultur- og fritidsinstitutioner, foreningslivet og alle andre, der har lyst til at være med, kan byde ind med aktiviteter eller produkter. UNICEF By 2012 skal ligeledes være med til at synliggøre Helsingør som en værdibaseret kommune, der tager socialt og globalt ansvar. Hvad går de indsamlede penge til? Projektet, som Helsingør skal støtte, handler om klimaforandringer i Zambia og udspringer af det overordnede projekt UNITE 4 CLIMATE, som UNICEF står bag. Klimaforandringerne ses i Zambia primært som et stigende antal oversvømmelser, der bl.a. rammer skolerne, som ofte må bukke under for de store vandmasser. Mere specifikt fokuserer indsamlingen til UNICEF By 2012 på etableringen af såkaldt flydende skoler. Det er et helt nyt og unikt koncept, hvor unge zambianere selv er engageret i arbejdet med at udvikle robuste og fleksible skoler, der kan modstå selv store vandmasser. De unge har bl.a. deltaget i en klimakonference arrangeret af UNICEF, netop med det formål selv at kunne initiere nye innovative klimatilpasninger. På UNICEFs hjemmeside kan du læse mere om klimaforandringerne i Zambia og skoleprojektet. Hvordan sikres opbakning og lokalt engagement? At hele kommunen går aktivt ind i projektet er en vigtig forudsætning for, at det bliver en succes. Derfor udnævner kommunen en række lokale ambassadører, som skal sørge for at engagere og give gå-på-mod til lokalbefolkningen. Ambassadørerne kan fx være igangsættere og sparringspartnere for aktiviteter, stille op som konferencier til arrangementer og sikre omtale og synlighed i medierne. 4 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

5 BY 2012 Hvordan kan erhvervslivet støtte? Til åbningsarrangementet for UNICEF By 2012 på Kulturværftet den 20. januar vil den første erhvervsstafet blive uddelt. Erhvervsstafetten går på tur blandt lokale virksomheder og forpligter dem på at gøre en indsats. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil løfte opgaven. Om virksomheden fx selv vil donere penge eller stå bag en aktivitet, hvor der samles ind. Med stafetten følger en bog, hvor virksomhederne noterer aktiviteter og indsamlede kroner. Har din virksomhed lyst til at støtte en god sag og løbe en runde med erhvervsstafetten, så skriv til Hvordan kan borgerne være med? Alle gode idéer fra borgerne er velkomne. Borgerne kan fx melde ind med aktiviteter som børnetøjsloppemarkeder, vejfester med auktioner eller marked, koncerter, indsamlinger under sportsarrangementer, generalforsamlinger m.m. Hvordan får man sine gode ideer til at blive virkelighed? Du er altid velkommen til at kontakte Helsingør Kommunes projektkontor, som kan sætte dig i forbindelse med relevante ambassadører, hvis du har brug for hjælp til at få din idé ført ud i livet. Har du en god idé eller vil du vide om, hvordan du kan være med så send en mail til helsingor.dk Kontaktpersoner Anne-Mette Hermansen, projektleder, tlf Maria Dalsgaard, koordinator, tlf Tine Møller Pedersen, kommunikationskonsulent, tlf Jeg skal som medlem af styregruppen for UNI- CEF projektet opfordre alle i Hornbæk til, at lave diverse arrangementer eller tænke det ind i allerede planlagte arrangementer således vi også i Hornbæk kan være med til at bidrage til den gode sag. Jeg skal understrege at det ikke kun er Helsingør som by men hele Helsingør kommune der er UNICEF By 2012 og dermed kan vi alle bidrage med aktiviteter og støtte op omkring projektet. Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk IF og formand for Helsingør Sports Union Medlem af styregruppen for Helsingør Unicef By 2012 Hornbæk Idrætsforening Februar

6 Hovedafdelingen FORENINGSFITNESS I HORNBÆK IF Som I kan læse andetsteds i klubbladet går Hornbæk IF nu i gang med etablering af det foreningsbaserede fitnesscenter i Hornbæk Hallen og vi vil løbende melde ud om udviklingen i projektet, organisering, starttidspunkt, medlemskab, aktiviteter, priser mm. Det er selvfølgelig intentionen, at alle skal kunne være med - og til overkommelige priser. Snart indkalder idrætsforeningen til stiftende generalforsamling for fitnesscentret. Allerede nu er vi dog interesserede i at høre fra jer, der kunne tænke jer at blive medlemmer i det kommende fitnesscenter: Send en mail eller ring til John Larsen fra Hornbæk IF s fitnessgruppe, mobil: Vi hører også gerne fra jer, der evt. kunne tænke jer at blive frivillige instruktører i fitnesscentret. Vi har tidligere fået en tilkendegivelse herom fra en række interesserede, men hører gerne fra alle, der nu er interesserede. Alle instruktører får grundlæggende fitnessuddannelse. Se mere herom på Vi håber på stor opbakning og på snart at kunne realisere foreningsfitness i Hornbæk. Venlig hilsen Fitnessgruppen i Hornbæk IF 6 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

7 Lumberjacks Hornbækvej 708, Abellund Bettina Østbjerg Ndr. Strandvej 338 A Telefon: Mobil: Træfældning Flishugning Rodfræsning Nyplantning Brænde Hegnsopsætning (Folde, dyre- & raftehegn) Tlf.: Mobil: Fax: HORNBÆK PSYKOLOGPRAXIS Johannes Ewaldsvej 3 Tlf VIVI KNUDSEN Autoriseret psykolog Medlem af Dansk Psykologforening CVR. nr Kan du holde balancen? DØSSING & PARTNERE ved, at det kan være en svær balancegang at få styr på virksomhedens regnskab. Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for sparring og rådgivning omkring din virksomheds økonomi. TELEFON Hornbæk Idrætsforening Februar

8 Hovedafdelingen DM I FORENINGSUDVIKLING HAR SAT NOGET I GANG I skrivende stund er de forskellige afdelinger, der deltager i DM i Foreningsudvikling, i fuld gang med at søsætte og videreudvikle en lang række af de projekter, som er kommet på bordet i forbindelse DGI s udvælgelse af Hornbæk IF som en af Nordsjællands deltagende foreninger. Og nogle af de tiltag som allerede er vedtaget/ udarbejdet/fastlagt er en fælles foreningsdag, hvor vi vil gøre opmærksom på alle de muligheder Hornbæk IF har at tilbyde. Dagen er fastlagt til søndag den 22. april så notér den dato. Endvidere er det blevet besluttet at udarbejde en form for velkomst-brochure, så alle tilflyttere i området 3100 automatisk vil få den tilsendt. Og mandag den 30. januar deltager ca. 24 personer fra de OPLÆG TIL DM I FORENINGSUDVIKLING forskellige afdelinger i en såkaldt workshop støttet af fagfolk fra DGI. Formålet med workshoppen er primært at rekruttere folk til specifikke opgaver, og med hjælp fra DGI til at finde de redskaber, der skal til, for at få det ført ud i livet. Et af de helt store skridt i retning af Foreningsudvikling er naturligvis etableringen af Foreningsfitness. Og det håber vi snart at kunne tilbyde de mange interesserede. Læs mere om det andetsteds i Klubbladet. Men ud over de konkrete tiltag - som her er nævnt - arbejdes der også med en lang række andre af slagsen. Dem kan du se herunder: 1. Faciliteter - Foreningsfitness - Klubhus Madaftener Hyggekroge og aktivitetsmateriel Sociale tiltag på tværs af underafdelinger - Indgangsparti Informationsskærme Underafdelingsrepræsentation/-synlighed. 2. Frivillige - Frivillighedsseminar - Fælles frivillighedskartotek - Frivilligheds-anerkendende fællesaktiviteter/-anordninger - Frivillige til opgaver i hovedafdelingen - Værter-problemstillingen 3. Medlemsrekruttering og fastholdelse - Foreningsdag - Fælles rekrutteringsinitiativer (klippekort, introperiode, prøvetræningspakke) - Information til nye borgere - introduktionspakke - Synlighedsaktiviteter - Institutionssamarbejde (Skole, SFO, Ungdomsskole) 8 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

9 4. Underafdelingssamarbejde - Bookingsystem - Træningstids-afstemning - Forum for gensidig erfaringsudveksling Fast indslag på hovedbestyrelsesmøder? - Koordinering af træner-/lederuddannelse? - Sommer-/vintersportssamarbejde - Økonomisk administration - Ungeudvalgssamarbejde - Fælles sponsorinitiativer? (Markedsføring, synlighed, sponsorforkælelsesarrangementer) 5. Ønsker, behov, synliggørelse og innovation - Undersøgelse i lokalbefolkningen ønsker, behov og udvikling - Langsigtet planudvikling og visionsopsætning - Ungeudvalgssamarbejde Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING Søndag den 29. april 2012 Kl i Klubhuset Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et morgentraktement. Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2012 uddeles i forbindelse med hovedgeneralforsamlingen. Se mere om Idræts- og Kulturprisen på På hovedafdelingens vegne Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk Idrætsforening Februar

10 Hovedentreprenør Tilbygninger Agernvej / Kvistgård ombygninger Udskiftning af vinduer Snedkeropgaver Renovering Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej 7, 3490 Kvistgård Espergærde Helsingør Viden er god medicin spørg på apoteket WEEkEnd vagt Sauntevej DYHL-EL Skru ned for el-regningen Bestil en VARMEPUMPE Elektrikeren i lokalområdet Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

11 Brændsel købes bedst og billigst i din lokale trælast! Træbriketter lys øko Paller med 96 x 10 kg = 960 kg PRIS PR. PALLE V/ 2 PALLER: 2.199,- Pris pr. palle v/ 1 palle: 2.299,- Løse bundter á 10 kg Ta 5 pk. for: 100,- (Kun aftentet) Spar på webshoppen Bestil og betal i webshoppen og spar 50,- pr. palle/tårn HUSK! Vi leverer altid med kran! Bøgebrænde garanteret tørt!!! Tårne med ca. 1,8 m 3 brænde Ovntørret PRIS PR. TÅRN V/ 3 TÅRNE: 2.099,- Pris pr. tårn v/ 2 tårne: 2.149,- Pris pr. tårn v/ 1 tårn: 2.199,- Træpiller svenske kvalitetspiller Vælg imellem 6 eller 8 mm Paller á 896 kg PRIS PR. PALLE V/ 3 PALLER: 2.199,- Pris pr. palle v/ 2 paller: 2.299,- Pris pr. palle v/ 1 palle: 2.399,- Alle tilbud er gældende, så længe lager haves. Hornbæk Idrætsforening Februar

12 Badminton Formand Christine Bogattke Sct. Olaigade 9b, Helsingør Ungdomsformand Mathilde Fritzbøger Tingskrivervej 3, 3th København - NV com Næstformand Niels Fritzbøger Rødtjørnevej 8, Sekretær Andreas Mærchel Fritzen, Strandboulevarden 30, vær. 48, 2100 København Ø Kaserer Karin Mathiesen Havreholmvej 25, Banefordeler Margit Fritzbøger Holmevænget Suppleant Andreas Fritzen Spilleudvalg: Motionistformand Tina Hillestrøm Johannes Ewaldsvej GENERALFORSAMLING i Hornbæk badminton Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i badmintonafdelingen lørdag d.24 marts 2012 kl i det nye klubhus med efterfølgene spisning & hygge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Indkommende forslag: Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse til formanden 5. På valg: Næstformand: Niels Fritzbøger ønsker ikke genvalg Kasserer: Karin Mathisen ønsker genvalg Seniorspilleudvalgsformand: Peter Drachmann ønsker genvalg Juniorudvalgsformand: Mathilde Fritzbøger ønsker genvalg Motionistformand: Tina Hillestrøm ønsker genvalg Turneringsudvalg: Andreas Fritzen 6. Valg af bestyrelsessuppleant, revisorer & revisorsuppleant 7. Valg af festudvalg 8. Eventuelt Seniorformand Peter Drachmann Frederiksberg Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

13 Mellem jul og nytår var jeg i Søllerød og spille badmintontunering. Web-master Ulrik Drachmann tlf: , & Mads Frodegaard tlf , Det var min første badmintonkamp. Og det gik rigtig godt. jeg blev nummer 1 sammen med min doublemakker. Og fik en anden plads i single. Hilsen Clara Jensen DER ER KOMMET RIGTIG GANG I UNGDOMSAFDELINGEN Klubben har fået mange nye u9 spillere og med de gl. ungdomsspillere er Hornbæk badminton rigtig godt repræsenteret ved de forskellige badmintonturneringer i Nordsjælland. Mellem jul og nytår drog 4 spillere til Blistrup (Mikkel, Filip, Villads og Jeppe ). Mikkel og Filip blev nr. 1 i double og Villads fik en flot 3 plads. Samme dag tog Clara (u9 ) til Søllerød forat spille sin første turnering, Hun fik en flot førsteplads i double med sin makker fra Værløse og en anden plads i single. Den 7. januar var der landsdelsmesterskab. Clara og Mads- Christian (u9) og Hjalmar (u11) tog til Lynge hvor de spillede rigtig mange lange tætte kampe. Men uden at de gik videre. Jeppe tog til Frederiksværk Hvor han spillede sig videre til finaler i double. Det blev til en 2. plads og dermed adgang til landsmesterskabet i Jylland til marts flot Jeppe. Sidst men ikke mindst vil jeg lige nævne Hjalmar, som kort før jul blev sjællandsmester i u11d rækken, stort tillykke, og Rasmus som er rykket op i mesterrækken, godt gået Rasmus. I skrevne stund er der 4 u9 spillere afsted til en begynderturnering i Lillerød, og mon ikke de tager noget godt med hjem derfra. Stor tak til de 2 trænere (Mathilde og Claus og hjælpetræner Søren) som gør et stort arbejde. Og som formår at holde ungdommen fast i deres sport, med seriøsitet og sjov. Skrevet af kim Hornbæk Idrætsforening Februar

14 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Nordre Strandvej 325a Webmaster/sekretær Julian Isherwood Willemoesvej 17a Kasserer Bjarne Kring tlf Rødtjørnevej 11 Klubhus & udlejning Peter Leander tlf Søvænget 21 Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Ungdomsafdeling for Katamaran og FEVA er Henning Kjær Søvej 6a Kølbåde Stig Rahbek Holmenevej 1b Saunte Motorbåde Tom Sørensen Kystvej 9 NYT FRA FORMANDEN 1. Klubbens nye dommerbåd til afløsning af Store Bjørn er nu hjembragt fra værft i Kiel af Stig Rahbek og Jesper Larsen. Den vil blive døbt og søsat ved standerhejsningen den 28. april sammen med den nys indkøbte ekstra følgebåd til ungdomsafdelingen. 2. Motorbådsafdelingen ved Tom Sørensen står for tur til årets bådudstilling i Bella Centret søndag den 26. februar, hvor dem som er i BC s foyér kl får gratis adgangsbilletter er der som sidst arrangeret en lækker frokost på restaurant Rabes. Tilmelding skal ske på liste i klubhuset senest lørdag den 18. Man kan vælge at tage offentlig transport fra Hornbæk 9.56 bus, Espergærde tog, Nørreport Metro ankomst BC kl eller bruge bil og være i foyéen senest FORELØBIG GENEREL SÆSONKALENDER SER SÅLEDES UD: 26/2 bådudstilling i Bella Centret 7/4 påskefrokost kl /4 standerhejsning kl /7 Havnefest 4/8 Krebsekalas kl /10 strygning af stander kl og afriggerfest om aftenen kl /11 generalforsamling kl /12 julefrokost kl (dato er foreløbig og afhænger af dato på julemarked) 4. lørdagsfrokost i Hornbæk Bådeklub. 14 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

15 LØRDAGSFROKOST De populære lørdagsfrokoster, hvor et par klubmedlemmer laver en lille lækker frokost til andre af klubbens medlemmer kører alle lørdage i januar, februar og marts. Konceptet er at maden er klar kl Værtsparret står for bar og servering på dagen. Frokosten koster den formidable sum af kr. 40,- og med i prisen får man både byens bedste udsigt og selskab. Man kan ikke reservere pladser. Man skal være der. Der er selvfølgelig med dette koncept en teoretisk risiko for, at vi udgår for mad. Det er dog ikke sket. DATO: VÆRTSPAR DER SERVERES 4/2 Jane og Erik Kjær Chicken Curry 11/2 Maria og Julian Surprise 18/2 Else og Ole Rosdahl Ribbenssteg, rødkål og rugbrød 25/2 Jannie og Peter glahn Surprise 3/3 Lone og Jan Frederiksen Røde pølser med kartoffelsalat 10/3 Ann britt og Torben Gry Sildebord og røget kalkun 17/3 Ulla og Tom Sørensen Fiskefrikadeller m.m. 24/3 Ragnhild og Ole Siemsen Surprise 31/3 Susanne og Ulrik Strand Tarteletter med høns i asparges og ost William Leedgaard Hornbæk Idrætsforening Februar

16 Når der skal mures MurerfirMaet J. Steen Koch Peter Olsensvej 1, Tlf Mobil: & Medlem af Dansk Byggeri - Kvalitetsbyggeri med stil - - Vinduer og døre med 10 års garanti - lidt ud over det sædvanlige SuperBrugsen Hornbæk Sauntevej 1 Tlf.: Untitled :38:11 16 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

17 Nordre Strandvej 334, Tlf Tirs - tors Fre: Lør. og søn HER VILLE EN ANNONCE FRA JER BLIVE LÆST - KONTAKT Michael Sørensen på Tlf: Din motor er i orden, den starter hver gang Også når du har allermest brug for den. Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, fra mindste fritidsbåd til de større erhvervsfartøjer. Salg Service Reparation og vedligeholdelse Reservedele og tilbehør Vore servicevogne kommer over hele Sjælland. Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud. autoriseret forhandler af Tel Havnevej Gilleleje Hornbæk Idrætsforening Februar

18 Fodbold POSTADRESSE Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde Kasserer Malene Rosenquist Stolemagervej 2 Priv.: Mobil: Henrik Olsen Drejervej 17, Mobil: Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Seniorformand Lars Vindahl Andersen Nordlandsvej Helsingør Ungdomsformand Thor Lundgren Villingebækvej 9 A Mobil: Carsten Nielsen Støberens Vænge 8, 3100 Hornbæk TRÆNINGSSTART FOR SENIOR- OG U-19 Mandag den 23. januar blev forberedelserne til forårssæsonen indledt med møde for spillerne i klubhuset, hvor bl.a. nogle nye tiltag blev præsenteret. Cheftræner Steen Egesø har som noget nyt fået en assistenttræner i skikkelse af Michael Skjoldlund, der samtidig skal være bindeled til U-17 og U-19 spillerne og bl.a. sørge for en god integrering af disse spillere på seniorholdene. Et andet nyt tiltag er en specialiseret fysisk træning, som Frederik Machholdt står for. U-19 spillerne vil i foråret være en del af seniortruppen, der således vil blive både bredere og stærkere. Det vil ikke mindst betyde nye og bedre tider for klubbens andethold, og det er derfor naturligt, at det er den hidtidige U-19 træner Nicolai Roesgaard, der nu skal stå i spidsen for andetholdet. - Jeg forventer, at den styrkede lederprofil omkring seniorholdene og de nye satsninger vil give mere dynamik i træningen, fortæller Steen Egesø, der med tredjepladsen i efteråret fik en flot start i rollen som cheftræner. - Tiltaget med en mere specialiseret fysisk træning kan betyde et ugentligt træningspas mere i marts måned, og samtidig vil træningsprogrammet blive mere varieret, siger Steen Egesø. I starten trænes der indendørs om mandagen fra kl på Hornbæk Skole, og om onsdagen trænes der på kunstgræs i Helsingør fra DEN FØRSTE TRÆNINGSKAMP SPILLES LØRDAG DEN 18. FEBRUAR Ungdomsudvalg, piger Jeannett Rantzau Nielsen Carl Bødker Nielsens Vej 53, 3100 Hornbæk Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

19 KØB MED RABAT HOS INTERSPORT I HELSINGØR BYCENTER Man har som klubmedlem i Hornbæk IF, fodbold tidligere kunne handle medlemshandel hos klubbens tøj og rekvisitleverandør Sport Direct Helsingør. - Fra 1. januar 2012 er denne ordning ændret. Sponsorer Kim Porsgaard Søvænget 29 Priv.: Se mere info på Fodboldafdelingen og Sport Direct, har indgået en medlemsaftale med Intersport Helsingør Bycenter, med fordele for alle medlemmer af Hornbæk IF, fodbold. Ordningen er selvfølgelig frivillig og man skal selv aktivere sit Club Intersport kort, som man får tilsendt inden længe. Kortet giver, når du har aktiveret det, følgende fordele: Man bliver inviteret til 6-8 årlige klubaftner med 20% rabat på hele Intersport Helsingør Bycenter sortiment (håndboldsko, fodboldstøvler og alt andet, også mors skijakke og far vinterstøvler.) Ved køb i normal åbningstid, benyt da dit Club Intersport kort med indlagt speciel rabat (10 %) (10 % af dit samlede års køb, (ekskl. klubaftner), opsamles og du får tilsendt bonuscheck til køb i Intersport Helsingør Bycenter) Intersport Helsingør har lange åbningstider og ligger centralt Du får ca. 10 årlige mail tilbud som har relevans for din sport. Man kan stadig købe klubtøj med klubbens logo via webshop (se Hornbæk IF hjemmeside). Tilbuddet gælder fra 1/ og Sport Direct stopper således, med at servicere klubmedlemmers private køb på H.P. Christensens Vej 1. Medlemskøb kan herefter foregå hos Intersport i Helsingør Bycenter jf. ovenstående aftale. (Husk at aktivere dit kort når det lander i posten) Fodboldafdelingen anvender stadig Sport Direct som leverandør af klubbens tøj og rekvisitter. Sport Direct vil fremover koncentrere sig om handel med og servicering af alle Idrætsklubber og virksomheder! Hornbæk IF, fodbold og Sport Direct - Helsingør Hornbæk Idrætsforening Februar

20 Fodbold På billedet ses nogle af de fantastiske sælgere Igen i år har fodboldafdelingen haft et forrygende salg af julekalendere, sammen med håndboldafdelingen. Godt 2200 kalendere er solgt, og vi vil godt takke alle jer, der har taget pænt i mod vores ungdomsspillere, når de har været rundt og sælge Kun 3 kalendere skilte de to hold ad, og der var derfor enighed om at dele 1. og 2. pladsen, i ren fairplay ånd. I fodboldafdelingen, honoreres de hold der har solgt flest, 2. og 3. flest. Årgang 00 drenge løb med 3. pladsen, mens årgang 04 drenge og 99/00 fremadnord piger, delte 1. og 2. pladsen. Samlet havde de solgt næsten halvdelen af det samlede salg ˆ nemlig hele 20 Hornbæk Idrætsforening Februar 2012

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 november 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 november 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 november 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Jul i hele Hornbæk. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2012 37. årgang. Big Fat Snake i Hornbæk Hallen

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Jul i hele Hornbæk. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2012 37. årgang. Big Fat Snake i Hornbæk Hallen Big Fat Snake i Hornbæk Hallen Jul i skurbyen Børnegudstjeneste Jul i hele Hornbæk Kræmmerfolk i julehumør Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2012 37. årgang HORNBÆK

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening JUBILÆUMS HALFEST JUBILÆUMS HALFEST. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2013 38. årgang

Hornbæk Idrætsforening JUBILÆUMS HALFEST JUBILÆUMS HALFEST. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2013 38. årgang 25 JUBILÆUMS HALFEST LØRDAG DEN 26. OKTOBER 2013 KL. 18.00 (dørene og garderobe åbnes kl. 17.30) JUBILÆUMS HALFEST Hornbækhallen fylder 25 år, og det fejrer vi med en stor halfest (jubilæumsfest). Pris

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Fnuggies Onsdag den 18.04.2012 sluttede sæsonen 2011/2012 for Fnuggiesbørnene i Dragør Håndboldklub. Vi havde en fantastisk dag med sædvanlig opvarmning, forhindringsbane

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere