4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer"

Transkript

1 13. december ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi for, hvilke kompetencer virksomheden skal besidde i de kommende år for at klare sig i konkurrencen. Det fremgår af den seneste rundspørge blandt direktørerne for omkring 500 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Den manglende prioritering af strategisk kompetenceudvikling i virksomhederne skal ses i forhold til, at 70 procent af de adspurgte direktører erkender, at opgaverne inden for de seneste tre år har ændret sig. Kompetencegab koster opgaver Manglende eller forkerte kompetencer blandt virksomhedens medarbejdere kan i sidste ende resultere i, at virksomheden må sige nej til opgaver. Se figur 1 nedenfor. Figur 1 Mangel på rette kompetencer koster opgaver Hvor ofte har virksomheden sagt nej til opgaver, fordi I manglede rette kompetencer? 1% 45% 4 Ofte Ind imellem Sjældent Aldrig Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (504 respondenter), 3 ved ikke svar udeladt. 1

2 Som det fremgår af figuren, har 8 procent af de adspurgte virksomheder ofte eller ind i mellem oplevet at måtte sige nej til opgaver som følge af, at de rette kompetencer ikke var til stede i virksomheden. Langt størstedelen af de adspurgte virksomheder oplever det dog ikke som et stort problem. Det er især i hotel- og restauration, bygge- og anlæg samt videnservice, hvor der kan være virksomheder, der med mellemrum oplever, at de må sige nej, fordi de mangler kompetencerne til at løse en opgave. Se figur 2. Figur 2 Mangel på rette kompetencer koster opgaver Hvor ofte har virksomheden sagt nej til opgaver, fordi I manglede rette kompetencer? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Videnservice Anden service 13% 3% 3% 20% 12% 9% 100% 92% % % 88% 88% Ofte eller ind imellem Sjældent eller aldrig Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (507 respondenter), 3 ved ikke svar udeladt. Afskedigelser, nyansættelser og efteruddannelse skal imødekomme skiftende kompetencebehov. For at imødekomme de skiftende kompetencebehov blandt virksomhedens medarbejdere anvendes både afskedigelser, ansættelser og investering i efteruddannelse - ofte i kombination med hinanden. 21 procent af virksomhederne har således inden for de sidste tre år ansat medarbejdere med nye kompetencer som følge af, at opgaverne har ændret sig. Tilsvarende har 19 procent af virksomhederne måttet afskedige medarbejdere, fordi deres kvalifikationer ikke længere svarede til opgaverne. Endelig har 64 procent af de adspurgte virksomheder valgt at investere i efteruddannelse af medarbejdere. 2

3 Tabel 1 Ændrede kompetencebehov: Tiltag inden for de seneste tre år I hvilken grad har virksomheden som følge af ændrede opgaver inden for de seneste tre år.. Ansat medarbejdere med nye kompetencer Afskediget medarbejdere Investeret i efteruddannelse Antal Alle 21% 19% 64% 501 Mikrovirksomheder 5-9 medarbejdere 14% Små virksomheder medarbejdere 26% 20% 69% 199 Mellemstore virksomheder 40+ medarbejdere 48% 33% 81% 43 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november (504 svar). To ikke oplyst angivelser udeladt. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, dækker tallene dog over store forskelle mellem mikrovirksomheder med under 10 ansatte, små virksomheder med ansatte og mellemstore virksomheder med over 40 ansatte. Medarbejderomsætningen er større i de mellemstore virksomheder sammenholdt med de små virksomheder, der igen har en større medarbejderomsætning sammenholdt med mikrovirksomhederne. Ligeledes viser tabellen en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og investering i efteruddannelse af medarbejdere. Således har 81 procent af de mellemstore virksomheder inden for de sidste tre år investeret i efteruddannelse af medarbejdere som følge af nye opgaver. Den tilsvarende andel for mikrovirksomheder og små virksomheder er henholdsvis 57 procent og 69 procent. Figur 2 nedenfor viser forskelle i de strategier, som virksomhederne i forskellige brancher forfølger. Ansættelsesstrategien har især været fulgt i videnservice, detailhandel og industrien mens der ikke er statistisk signifikant forskel på brancherne i andelen af virksomheder, der har afskediget medarbejdere som følge af ændrede opgaver. Efteruddannelse spiller en stor rolle i de fleste brancher med undtagelse af Hotel- og restaurationsbranchen, hvor 25 procent af virksomhederne har efteruddannet medarbejder mod 64 procent af virksomhederne i gennemsnit. 3

4 Figur 2 Ændrede kompetencebehov: Tiltag inden for de seneste tre år I hvilken grad har virksomheden som følge af ændrede opgaver inden for de seneste tre år.. Opdeling efter branche 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Videnservice Anden service Total 12% 13% 29% 30% 24% 25% 8% 14% 34% 1 19% 15% % 31% 6% 6% 24% 19% 4% 12% 25% 34% 23% 14% 32% 19% 3 21% 19% 30% 44% 54% 54% 71% 66% 62% 82% 74% 66% 79% 62% 64% Ansat medarbejdere med nye kompetencer? Afskediget medarbejdere fordi deres kvalifikationer ikke længere svarede til opgaverne? Investeret i efteruddannelse af medarbejdere? Ingen af delene Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (502 respondenter). Der er ikke signifikant forskel på branchernes brug af afskedigelser, som strategi. 4

5 Kompetencestrategi og personlige uddannelsesplaner. Undersøgelsen viser altså, at der er en betragtelig aktivitet for at skaffe nye kompetencer til virksomhederne. Alligevel har mere end 4 ud af 10 virksomheder ikke en strategi for, hvilke kompetencer virksomheden skal besidde i de kommende år for at klare sig i konkurrencen. Det er især de mellemstore virksomheder, som angiver at have en strategi for hvilke kompetencer, virksomheden skal besidde i de kommende år for at klare konkurrencen se Tabel 2 nedenfor. Tabel 2 Kompetencestrategi for de kommende år Har I en strategi for, hvilke kompetencer virksomheden skal besidde i de kommende år for at klare sig i konkurrencen? Ja Nej Antal Alle 55% 45% 498 Mikrovirksomheder 5-9 medarbejdere 49% 51% 257 Små virksomheder medarbejdere 59% 41% 197 Mellemstore virksomheder 40+ medarbejdere 73% 2 44 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november (504 svar). 6 ved ikke og ikke oplyst angivelser udeladt. Således svarer 73 procent af de mellemstore virksomheder bekræftende på, at de allerede har en strategi for det kommende kompetencebehov. Den tilsvarende andel for mikrovirksomheder er 49 procent og for de små virksomheder med medarbejdere er andelen 59 procent. Figur 3 viser, at strategier er mere udbredte i servicebrancherne end i andre brancher. I videnservice har 72 procent af virksomhederne en klar strategi imod 33 procent i hotel og restaurationsbranchen og 41 procent i bygge- anlæg. 5

6 Figur 3 Kompetencestrategi for de kommende år strategier i brancherne Har I en strategi for, hvilke kompetencer virksomheden skal besidde i de kommende år for at klare sig i konkurrencen? Opdeling efter branche 0% 20% 40% 60% 80% 100% Primære erhverv og forsyning 56% 44% Industri 54% 45% 1% Bygge- og anlæg 41% 58% 1% Handel med motorkøretøjer 59% 41% Engroshandel og agentur 55% 45% Detailhandel 58% 42% Transport og post 53% 39% 8% Hotel og restauration 33% 6 Videnservice Anden service 72% 70% 28% 30% Total 55% 44% 1% Ja Nej Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (506 respondenter). 6

7 Bevæger man sig fra virksomhedsniveau til medarbejderniveau kan den forskellige tilgang til kompetencestrategi mellem mikro, - små og mellemstore virksomheder genfindes. Tabel 3 Medarbejdere med en personliguddannelsesplan Hvor mange af medarbejderne har en personlig uddannelsesplan? Alle medarbejdere De fleste medarbejdere De færreste medarbejdere Ingen medarbejdere Antal Alle virksomheder 13% 15% 33% 39% 483 Mikrovirksomheder 5-9 medarbejdere 11% 9% 31% 49% 247 Små virksomheder medarbejdere 13% 22% 33% 32% 195 Mellemstore virksomheder 40+ medarbejdere 1 24% 41% 1 41 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november (504 respondenter). 21 ved ikke svar er udeladt. Som tabel 3 ovenfor viser, svarer over 40 procent af direktørerne fra de mellemstore virksomheder, at alle eller de fleste medarbejdere har en personlig uddannelsesplan. Derimod angiver kun hver femte direktør for en mikrovirksomhed, at alle eller næsten alle medarbejdere har en personlig uddannelsesplan. Figur 4 nedenfor illustrerer, at der er forskel mellem brancherne på, hvor målrettet og struktureret, der arbejdes med de personlige uddannelsesplaner. Halvdelen af videns service virksomhederne arbejder med personlige uddannelsesplaner mens så godt som ingen af virksomhederne i Hotel- og restaurationsbranchen gør det. 7

8 Figur 4 Medarbejdere med en personliguddannelsesplan opdelt på brancherne Hvor mange af medarbejderne har en personlig uddannelsesplan? Opdeling efter branche 0% 20% 40% 60% 80% 100% Primære erhverv og forsyning 4% 19% 31% 42% Industri 8% 40% 38% Bygge- og anlæg 14% 10% 26% 46% Handel med motorkøretøjer 20% 3 33% Engroshandel og agentur 13% 13% 2 41% Detailhandel 3% 6% 35% 52% Transport og post 14% 24% 32% 2 Hotel og restauration 53% 4 Videnservice 28% 22% 21% 24% Anden service 12% 35% 30% 23% Total 12% 15% 31% 3 Alle medarbejdere De færreste medarbejdere Ved ikke De fleste medarbejdere Ingen medarbejdere Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (507 respondenter). 8

9 En indikator på den fremtidige udvikling i afskedigelser, nyansættelser og investering i efteruddannelse er virksomhedernes vurdering af, hvorvidt de allerede i dag råder over de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne om tre år. Figur 5 herunder viser svarangivelsen. Figur 5 Råder virksomheder over de rette kompetencer for at løse opgaverne om 3 år I hvilken grad tror du, at virksomheden allerede i dag råder over de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne om tre år? 6% 2% 23% Kan alt det, der bliver brug for Kan det meste Kan en mindre del af det, vi skal kunne Kan endnu ikke det, der skal til 68% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (504 respondenter), 17 ved ikke svar udeladt. Over 90 procent af direktørerne for virksomhederne angiver, at de allerede i dag kan alt det eller det meste af det, der bliver brug for. Den resterende andel af virksomhederne må derimod ud at anskaffe nye kompetencer for at løse opgaverne om tre år f.eks. gennem rekruttering eller via investering i efteruddannelse af medarbejderne. Andre muligheder kunne være outsourcing eller investering i ny teknologi. 9

10 Figur 6 Råder virksomheder over de rette kompetencer for at løse opgaverne om 3 år I hvilken grad tror du, at virksomheden allerede i dag råder over de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne om tre år? Opdeling efter branche 0% 20% 40% 60% 80% 100% Primære erhverv og forsyning 23% 73% 4% Industri 19% 73% 5% 2% Bygge- og anlæg 20% 69% 5% 1% Handel med motorkøretøjer 4 33% 20% Engroshandel og agentur 18% 69% 2% 5% Detailhandel 39% 58% Transport og post 42% 4 3% 5% Hotel og restauration 6 20% Videnservice 15% 71% Anden service 11% 68% Total 23% 66% 6% 2% Kan alt det der bliver brug for Kan en mindre del af det I skal kunne Ved ikke Kan det meste Kan endnu ikke det, der skal til Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (510 respondenter). 10

11 Brugen af sparringspartnere om fremtidens kompetencebehov Virksomhederne bruger en række forskellige sparringspartnere til afklaring af fremtidens behov for kompetencer. Figur 7 herunder viser frekvensfordelingen for brugen af de enkelte aktører. Rådgivere er med 41 procent den mest anvendte sparingspartner blandt de adspurgte virksomheder i form af konsulenter, banken eller revisoren. I den anden ende af skalaen anvender kun hver femte virksomhed den lokale erhvervsservice, mens 18 procent angiver at bruge fagforeninger som sparringspartner. Figur 7 Anvendelse af sparringspartnere om fremtidens behov for kompetencer Jeg nævner nogle mulige sparringspartnere om fremtidens behov for kompetencer og vil gerne vide, om I bruger dem: Fagforeninger Den lokale erhvervsservice 18% 20% Anvender i % Andre uden for virksomheden Kunder Offentlige uddannelsesinstitutioner Branche eller arbejdsgiverorg. Private kursusudbydere Andre virksomheder ligesom jer Leverandører Rådgivere (fx konsulenter, revisorer eller 29% 31% 33% 36% 36% 3 39% 41% 0% 20% 40% 60% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (504 svar) 11

12 Offentlige uddannelsesinstitutioner Private kursusudbydere Rådgivere (fx konsulenter, revisorer eller banken) Leverandører Kunder Branche eller arbejdsgiver organisation Den lokale erhvervsservice Fagforeninger Andre virksomheder lige som jer Andre uden for virksomheden Ingen Jysk Analyse Tabel 4 Anvendelse af sparringspartnere om fremtidens behov for kompetencer Jeg nævner nogle mulige sparringspartnere om fremtidens behov for kompetencer og vil gerne vide, om I bruger dem: Opdelt efter branche Brancher Primære erhverv og forsyning 49% 7 96% 82% 41% 49% 0% 23% 69% 46% 0% Industri 63% 72% 88% 84% 69% 58% 4 40% 70% 5 0% Bygge- og anlæg 72% 59% 70% 89% 3 95% 55% 42% 48% 44% 0% Handel med motorkøretøjer 52% 6 44% 81% 59% 81% 33% 41% 81% 52% 0% Engroshandel og agentur 45% 59% 74% 76% 76% 35% 30% 11% 74% 41% 2% Detailhandel 43% 61% 43% 50% 32% 46% 64% 36% 50% 64% 0% Transport og post 78% 46% 88% 53% 85% 9 21% 63% 79% 70% 0% Hotel og restauration 10% % % 35% 100% 75% 0% Videnservice 66% 76% 6 63% 54% 64% 25% 1 70% 62% 3% Anden service 62% 70% 88% 39% 48% 52% 21% 31% 66% 43% 0% Total 60% 66% 75% 71% 5 65% 36% 33% 6 53% 1% * * * * * * * Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010 (504 svar). Kolonner med signifikante forskelle mellem brancher er markeret med en stjerne.flere svar mulige. Valget af sparringspartner afhænger ofte af den branche, som virksomheden tilhører. Eksempelvis angiver over 70 procent af virksomhederne inden for bygge- og anlæg, at de bruger offentlige uddannelsesinstitutioner som sparringspartnere, hvorimod kun ca. 45 procent af virksomhederne inden for engroshandel og agentur eller detailhandelen gør brug af de offentlige uddannelsesinstitutioner som sparringspartnere. Se tabel 4. Der skal dog tages forbehold for, at antallet af respondenter inden for de enkelte brancher er begrænsede. I enkelte tilfælde afhænger valget af sparringspartner også af, hvilken kommune, virksomheden er placeret i. Eksempelvis er der i Århus Kommune et markant fravalg af den lokale erhvervsservice, hvor kun 5 procent af de århusianske virksomheder angiver at bruge erhvervsservice som sparringspartner om fremtidens behov for 12

13 kompetencer. Til sammenligning angiver over 50 procent af virksomhederne fra Hedensted, Silkeborg og Skive Kommune, at de bruger den lokale erhvervsservice som sparringspartner. Hvilke sparringspartnere, virksomheden vælger, er tilsyneladende uafhængigt af, hvor stor virksomheden er. Derimod er der en klar sammenhæng mellem, hvor mange sparringspartnere, den enkelte virksomhed bruger, og hvor stor virksomheden er. De mellemstore virksomheder bruger således i gennemsnit flere forskellige sparringspartnere sammenholdt med de små virksomheder med medarbejdere og mikrovirksomhederne med under 10 medarbejdere. Derimod er der ingen signifikant forskel på antallet af samarbejdspartnere mellem mikrovirksomhederne og de små virksomheder. FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i perioden november Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere