4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej Struer Tlf CVR-nr:

2 Q4 HOVEDPUNKTER Bang & Olufsens omsætning blev millioner DKK i regnskabsåret 2012/13, hvilket svarer til en nedgang på 6 procent sammenlignet med sidste år. Det positive bidrag fra de succesfulde lanceringer af mange nye og innovative produkter blev mere end opvejet af fortsat udfordrende markedsforhold i Europa, kombineret med kortsigtet, negativ effekt på omsætningen efter opsigelse af urentable forhandlere og overtagelse af distributionen i Kina. Koncernens EBIT var negativ med 188 millioner DKK. Omsætning og EBIT var i overensstemmelse med virksomhedens seneste udmeldte forventninger. Koncernens omsætning blev 740 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 867 millioner DKK i samme periode sidste år. For B2B-forretningsområdet blev omsætningen 159 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 158 millioner DKK i samme periode sidste år. For B2C-forretningsområdet blev omsætningen 582 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på 688 millioner DKK i samme periode sidste år. Fjerde kvartal sidste år var et svært sammenligningsgrundlag på grund af lanceringen af BeoPlay V1. Baseret på succeserne med nyligt lancerede produkter og en stærk roadmap for nye produkter inden for de næste måneder har Bang & Olufsen besluttet at reducere kompleksiteten i produktporteføljen gennem terminering af et antal ældre, urentable produkter på tværs af samtlige produktområder. De nye produktlanceringer og terminering af gamle produkter vil forynge og styrke produktporteføljen betydeligt, og gøre den endnu mere attraktiv for kunder og forhandlere, og videre positionere Bang & Olufsen som førende inden for high-end AV løsninger. B2C-omsætningen i alle markeder uden for Europa steg stærkt i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Nordamerika steg til 49 millioner DKK fra usædvanligt lave 15 millioner DKK i samme kvartal sidste år, BRIK-markederne steg med 21 procent, og Resten af verden steg med 22 procent. Den stærke udvikling uden for Europa blev opvejet af en nedgang på 30 procent i Europa. Koncernens bruttoavance var 35,8 procent i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med en bruttoavance på 40,6 procent i samme periode sidste år. Nedgangen i bruttoavancen skyldes hovedsageligt ekstraordinære lagernedskrivninger (22 millioner DKK) på grund af beslutningen om at terminere ældre, urentable produkter og en negative effekt fra indirekte produktionsomkostninger på grund af en betydelig nedgang i lager i kvar- Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 2

3 talet. Disse effekter blev kun til dels opvejet af en nedgang i garantihensættelser (23 millioner DKK) hvilket afspejler den fortsatte positive udvikling i produktporteføljens kvalitetsniveau. Kapacitetsomkostningerne var 304 millioner DKK i fjerde kvartal sammenlignet med 271 millioner DKK i fjerde kvartal sidste år. Kvartalet påvirkedes af højere afskrivninger og lavere aktivering af udviklingsprojekter på 25 millioner DKK sammenlignet med samme kvartal sidste år. Yderligere omkostningsstigninger er relateret til et stigende antal egne butikker og etableringen af B&O PLAY organisationen. Kapacitetsomkostningerne indeholder særlige poster på netto 15 millioner DKK, hovedsageligt på grund af omstrukturering af forhandlernetværket og organisatoriske ændringer. Resultat før skat i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 var negativt med 45 millioner DKK sammenlignet med et overskud på 77 millioner DKK i samme kvartal sidste år. Frie pengestrømme i fjerde kvartal var positive med 59 millioner DKK sammenlignet med negative 51 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital blev reduceret til 557 millioner DKK ved udgangen regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 613 millioner DKK ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Regnskabsåret 2013/14 er det tredje år i overgangsfasen i Leaner, Faster, Stronger -strategien. Hovedfokus for året bliver at fortsætte med at bygge en stærk base, som vil forberede Bang & Olufsen til fremtidig vækst, samtidig med at der sikres en betydelig forbedring af de økonomiske resultater. Efter regnskabsårets afslutning har Bang & Olufsen overtaget 20 butikker fra den tidligere master-dealer Richcom i Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Bang & Olufsen ejer og driver nu 31 ud af 36 butikker i alt i Kina og Hongkong. Den endelige købspris er ikke fastlagt endnu, men forventes at være i niveauet 35 millioner DKK. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til: CEO, Tue Mantoni, tlf.: Presse, Morten Juhl Madsen, tlf.: Investor, Claus Højmark Jensen, tlf.: Der afholdes webcast 16. august 2013 kl via Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 3

4 HOVED- OG NØGLETAL Bang & Olufsen a/s koncernen 4. kvartal ÅTD (mio. DKK) 2012/ / / /12 Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoavance, % 35,8 40,6 38,9 40,4 EBITDAC (27) 69 (107) 99 EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) (39) 81 (188) 122 Finansielle poster, netto (6) (4) (25) (16) Resultat før skat (EBT) (45) 77 (212) 104 Resultat efter skat (37) 55 (160) 73 Balance: Balancesum , Aktiekapital Egenkapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital Pengestrømme: fra driftsaktiviteter fra investeringsaktiviteter (109) (137) (328) (380) frie pengestrømme 59 (51) (202) (155) fra finansieringsaktiviteter (22) Periodens pengestrømme (30) (21) Nøgletal: EBITDA-margin, % 6,7 18,0 5,1 12,3 EBIT-margin, % (5,2) 9,4 (6,7) 4,1 NIBD/EBITDA * ) 1,9 0,7 1,9 0,7 Afkastningsgrad, % (1,6) 3,5 (7,7) 5,2 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 1,3 7,9 2,3 17,4 Egenkapitalens forrentning, % (2,3) 3,4 (9,8) 4,6 Antal fuldtidsansatte medarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK (1) 2 (4) 2 Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D), DKK (1) 2 (4) 2 Price/Earnings (59) 41 (13) 30 * ) Beregnet baseret på et rullende 12 mdr. EBITDA Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 4

5 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder LEDELSESBERETNING Stærk B2C-vækst uden for Europa og en vækst på 17 procent i Automotive segmentet i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev opvejet af en nedgang i Europa, der hovedsageligt skyldes et lavere niveau af nye produktlanceringer, butikslukninger såvel som fortsat udfordrende markedsforhold i Europa. Udvikling i fjerde kvartal Omsætning 4. kvt. 2012/13 (4. kvt. 2011/12 i parentes) B2C 582 mio. DKK (688 mio. DKK) B2B 159 mio. DKK (158 mio. DKK) AV B&O PLAY Automotive ICEpower 470 mio. DKK 113 mio. DKK 140 mio. DKK 19 mio. DKK (505 mio. DKK) (183 mio. DKK) (120 mio. DKK) (38 mio. DKK) Omsætning Koncernens omsætning i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev 740 millioner DKK mod 867 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en nedgang på 15 procent. B2C-forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY, havde en omsætning på 582 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med en omsætning på 688 millioner DKK i samme periode sidste år. B2C-forretningsområdet var derfor den væsentligste forklaring på nedgangen i koncernens omsætning. AV-segmentet havde en omsætning på 470 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 505 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket svarer til en nedgang på 7 procent. Baseret på succeserne med nyligt lancerede produkter og en stærk roadmap for nye produkter inden for de næste måneder har Bang & Olufsen besluttet at reducere kompleksiteten i produktporteføljen gennem terminering af et antal ældre, urentable produkter på tværs af samtlige produktområder. De nye produktlanceringer og terminering af gamle produkter vil forynge og styrke produktporteføljen betydeligt, og gøre den endnu mere Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 5

6 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Omsætning og vækst pr. segment 4. kvartal B2C (mio. DKK) 4. kvt 11/12 4. kvt 12/13 Omsætning og vækst pr. segment 4. kvartal B2B (mio. DKK) 4. kvt 11/12 4. kvt 12/ % -15% % +1% % % AV B&O PLAY Total B2C Automotive ICEpower Total B2B attraktiv for kunder og forhandlere, og videre positionere Bang & Olufsens som førende inden for high-end AV-løsninger. B&O PLAY havde en omsætning på 113 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 183 millioner DKK i fjerde kvartal sidste år, hvilket var positivt påvirket af lanceringen af BeoPlay V1, Beo- Play A8 og BeoPlay A3, som overgik den positive effekt af lanceringen af BeoPlay H3 og H6 høretelefoner i fjerde kvartal i år. BeoPlay H3 og H6 høretelefonerne er blevet godt modtaget af forbrugere, forhandlere og presse i de markeder, hvor de er blevet lanceret. De vil blive lanceret på alle markeder i løbet af 2013/14. B2C-omsætningen i Europa faldt med 30 procent i kvartalet drevet af en bred nedgang på alle europæiske markeder. BRIK-markederne voksede med 21 procent, hovedsageligt drevet af stærk vækst i Bang & Olufsens egne butikker i Hongkong og Sydkina, såvel som salg fra åbning af nye B1-butikker og dedikerede B&O PLAY shop-inshops i Kina. Overtagelsen af masterdealeren i det centrale Kina havde fortsat en negativ effekt på omsætningen fra Kina i kvartalet. Som forventet var den samlede effekt på omsætningen ca. 100 millioner DKK. Omsætningen i Nordamerika steg til 49 millioner DKK fra usædvanligt lave 15 millioner DKK i samme kvartal sidste år. B2C-omsætningen i Resten af verden steg med 22 procent. B2B-forretningsområdet, som består af Automotive og ICEpower, havde en omsætning på 159 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13, hvilket er på niveau med sidste år. Automotive havde i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 140 millioner DKK mod 120 millioner DKK i fjerde kvartal sidste år og fortsatte dermed den stærke vækst. Væksten var drevet af lanceringen af et antal nye bilmodeller. I fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 havde ICEpower en omsætning på 19 millioner DKK mod 38 millioner DKK i samme periode sidste år hvilket er en nedgang på 50 procent på grund af lavere efterspørgsel fra såvel eksterne kunder som koncernforbundne selskaber. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 6

7 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Bruttoavance pr. segment 4. kvartal B2C (%) 4. kvt 11/12 4. kvt 12/13 Bruttoavance pr. segment 4. kvartal B2B (%) 4. kvt 11/12 4. kvt 12/ AV B&O PLAY Total B2C Automotive ICEpower Total B2B Bruttoavance Koncernens bruttoavance faldt til 35,8 procent fra en bruttoavance på 40,6 procent i fjerde kvartal af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen for AV-segmentet var i fjerde kvartal af regnskabsåret 35,5 procent mod en bruttoavance på 44,7 procent i samme kvartal sidste år. Bruttoavancen i fjerde kvartal var påvirket af følgende: For at forynge og styrke produktporteføljen, parallelt med lanceringen af et antal stærke nye produkter, besluttede Bang & Olufsen at reducere kompleksiteten i produktporteføljen gennem terminering af et antal ældre, urentable produkter på tværs af samtlige produktområder. Den relaterede lagernedskrivning påvirkede bruttoavancen negativt med 22 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13. Herudover skyldes nedgangen i bruttoavance lav omsætning, som giver relativt højere semivariable omkostninger, og en betydelig nedbringelse af varelagret hvilket resulterede i en reduktion af indirekte produktionsomkostninger aktiveret som del af varelageret. Bang & Olufsens fortsatte fokus på at forbedre produktkvaliteten. Dette har resulteret i et reduceret behov for garantihensættelser, og som følge heraf tilbageførtes 23 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13. Bruttoavancen for B&O PLAY blev i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 31,4 procent mod en bruttoavance på 25,5 procent i samme periode sidste år. Stigningen sammenlignet med samme kvartal sidste år skyldes primært en ændring i produktsammensætningen, idet produkter lanceret i 2012/13 har en højere bruttoavance end specielt BeoPlay V1. Bruttoavancen i Automotive var i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 36,9 procent mod en bruttoavance på 32,4 procent i samme periode sidste år. ICEpowers bruttoavance var i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 56,2 procent mod en bruttoavance på 49,9 procent i samme periode sidste år. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 7

8 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Kapacitetsomkostninger I fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens kapacitetsomkostninger til 304 millioner DKK fra 271 millioner DKK i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært højere udviklingsomkostninger og højere distributions- og marketingomkostninger. Kapacitetsomkostningerne inkluderer særlige poster på netto 15 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret, der hovedsageligt vedrører organisatoriske ændringer, omstruktureringer af forhandlernetværket og omstrukturering af det europæiske salgs set-up. Størstedelen af disse omkostninger påvirkede distributions- og marketingomkostningerne. Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi (mio. DKK) Q4 2012/13 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi (mio. DKK) Q4 Distributions- og marketingomkostningerne var 188 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 168 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 19 millioner DKK, hvilket hovedsageligt skyldes et stigende antal egne butikker. 2011/12 B2C B2B Total Aktiveret, netto Bogført værdi, netto Administrationsomkostninger udgjorde 22 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 30 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2011/12. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 111 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 (hvoraf 77 millioner DKK er aktiverede) mod afholdte udviklingsomkostninger på 120 millioner DKK i samme periode sidste år (hvoraf 87 millioner DKK er aktiverede). Der opretholdes fortsat et højt aktivitetsniveau i produktudvikling. Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivninger) udgjorde 94 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 73 millioner DKK i samme periode sidste år. Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter var 60 millioner DKK sammenlignet med 40 millioner DKK sidste år. Stigningen i afskrivninger vedrører hovedsageligt afskrivning på den videomotor, der blev lanceret i fjerde kvartal af 2011/12 (i BeoPlay V1), og afskrivninger på nyligt lancerede modeller inden for Automotive. Nettoeffekten af aktiveringer var positiv med 17 millioner DKK sammenlignet med en positiv effekt på 47 millioner DKK sidste år en negativ nettoresultateffekt af aktiveringer på 30 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Aktiverede udviklingsomkostninger i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 udgjorde 77 millioner DKK, hvoraf 23 millioner DKK vedrører Automotive-projekter. I fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev der fra Automotive-partnere modtaget refusioner på 3 millioner DKK for udviklingsprojekter, hvilket var på niveau med samme periode sidste år. De modtagne refusioner er blevet modregnet direkte i immaterielle aktiver. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 8

9 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Resultat før skat i fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 var negativt med 45 millioner DKK mod et overskud på 77 millioner DKK i samme periode sidste år. Der henvises til Årsrapporten 2012/13 for kommentarer på udviklingen for hele regnskabsåret 2012/13. Udvikling i balance og pengestrømme Ved udgangen af fjerde kvartal var koncernens nettoarbejdskapital reduceret til 557 millioner DKK fra 613 millioner DKK ved udgangen af fjerde kvartal af regnskabsåret 2011/12, og 708 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal 2012/13. Reduktionen sammenlignet med foregående regnskabsår relaterer primært til en nedgang i varelager og tilgodehavender fra salg, hvilket til dels opvejes af en nedgang i skyldige poster. 2012/13 var frie pengestrømme negative 202 millioner DKK sammenlignet med negative 155 millioner DKK i samme periode sidste år. Nettorentebærende gæld steg til 273 millioner DKK fra 248 millioner DKK ved udgangen af regnskabsåret 2011/12, og 331 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal 2012/13. Stigningen i den nettorentebærende gæld sammenlignet med sidste år skyldes primært det negative nettoresultat. Koncernens egenkapital er steget fra millioner DKK til millioner DKK på trods af det negative resultat. Dette skyldes primært kapitalforhøjelsen som følge af det strategiske partnerskab indgået med Sparkle Roll og A CAPITAL. Frie pengestrømme i fjerde kvartal var positive med 59 millioner DKK sammenlignet med negative 51 millioner DKK i samme periode sidste år. I hele regnskabsåret Koncernens egenkapitalandel var 60 procent ved udgangen af regnskabsåret 2012/13 mod 56 procent ved udgangen af regnskabsåret 2011/12. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 9

10 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Distributionsudvikling i fjerde kvartal Omsætningsudvikling per region (4. kvt og ÅTD) Omsætningsudvikling per region I fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 faldt omsætningen i Europa med 159 millioner DKK svarende til 30 procent til 379 millioner DKK. Nedgangen omfattede de fleste europæiske markeder. Omsætningen i Europa påvirkedes negativt af udfordrende markedsforhold, hvilket påvirker forbrugerefterspørgslen, og beslutningen om at opsige urentable butikker, såvel som den kendsgerning at den stærke B&O PLAY omsætning i fjerde kvartal sidste år primært var drevet af det europæiske marked. 4. kvt ÅTD % Europa 1) Nordamerika 2) BRIK 3) Resten af verden Total Nordamerika havde en omsætning på 49 millioner DKK sammenlignet med usædvanligt lave 15 millioner DKK i samme kvartal sidste år. BRIK-markederne voksede med 21 procent, hovedsageligt drevet af stærk vækst i Bang & Olufsens egne butikker i Hongkong og i Sydkina såvel som omsætning i forbindelse med åbningen af nye B1-butikker og dedikerede B&O PLAY shop-in-shops i Kina. Overtagelsen af masterdealeren i det centrale Kina fortsatte med at have en negativ effekt på omsætningen fra Kina. Omsætningen i Resten af verden steg fra 52 millioner DKK i samme periode sidste år til 64 millioner DKK. Omsætningen gennem tredjeparts-distributionskanaler var 15 millioner DKK sammenlignet med 20 millioner DKK i samme periode sidste år. Fjerde kvartal sidste år påvirkedes positivt af mange B&O PLAY produktlanceringer og åbning af et stort antal nye udsalgssteder. 1) Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig. 2) Nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico. 3) BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Taiwan, Hongkong og Korea. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 10

11 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Antal B1 butikker og shop-in-shops B1 butikker pr. region B1-butikker Shop-in-shops Europa Nordamerika BRIK Resten af verden Udvikling i antal butikker For at skabe et sundere forhandlernetværk med færre, mere produktive butikker kommunikerede Bang & Olufsen i løbet af regnskabsåret 2012/13, der vil blive taget initiativer til at lukke op til 125 butikker, primært i Europa. 80 af disse butikker er blevet sagt op i løbet af regnskabsåret 2012/13 og vil lukke inden for opsigelsesperioden på seks måneder. 16 af de opsagte butikker lukkede allerede i regnskabsåret 2012/13. De resterende butikker vil blive opsagt i regnskabsåret 2013/14. Ved at fokusere distributionen på færre, mere produktive butikker vil det blive muligt for Bang & Olufsen og forhandlernetværket at investere i service, events, marketing, butiksindretning og andre kundefokuserede aktiviteter, som yderligere vil styrke kundeoplevelsen og sikre en stærkere langsigtet vækst for Bang & Olufsen og netværket. Den negative omsætningseffekt som følge af dette initiativ skønnes at have været ca. 130 millioner DKK i 2012/13. unikke evner inden for akustik, design og håndværk og er designet med henblik på at skabe en virkelig magisk shopping-oplevelse for Bang & Olufsens kunder. Ved udgangen af fjerde kvartal var der 611 B1-butikker i verden sammenlignet med 628 ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2012/13. Nettobevægelsen for fjerde kvartal er således en nedgang på 17 butikker, fordelt på tre åbninger og 20 lukninger. Ved udgangen af maj 2013 var der 402 B1-butikker i Europa sammenlignet med 419 ved udgangen af tredje kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Europa for fjerde kvartal er således en reduktion på 17 butikker, fordelt på to åbninger og 19 lukninger. I Nordamerika var der 51 B1-butikker sammenlignet med 50 ved udgangen af tredje kvartal 2012/13. Bevægelsen i Nordamerika for fjerde kvartal var en åbning. I april 2013 åbnede den første butik med det nye butiks-design på Strøget i København. Det nye butiksdesign fokuserer på at fremhæve Bang & Olufsens På BRIK-markederne var der 73 B1-butikker, hvilket er uændret sammenlignet med udgangen af tredje kvartal 2012/13. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 11

12 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder I Resten af verden var der 85 B1-butikker mod 86 ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2012/13. Nettobevægelsen for fjerde kvartal var en lukning. Omsætningsandelen i B1-butikker var 86 procent sammenlignet med 89 procent i fjerde kvartal af regnskabsåret 2011/12. Antallet af shop-in-shops var 205 mod 212 ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2012/13. Ved udgangen af regnskabsåret 2012/13 havde Sparkle Roll åbnet 16 dedikerede B&O PLAY butikker i Kina. Butikkerne vil indgå i opgørelsen af antal butikker fra 1. kvartal 2013/14. I fjerde kvartal af regnskabsåret 2012/13 var den organiske omsætningsnedgang i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift 23 procent i B1-butikker og 34 procent for shop-in-shops. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 12

13 Udvikling i 4. kvartal Distributionsudvikling i 4. kvartal Udvikling i antal butikker Forventninger til regnskabsåret 2012/13 Efterfølgende begivenheder Koncernens forventninger til regnskabsåret 2013/14 fokus på operationel og sourcing effektivitet og en øget andel af salg af produkter med en høj margin. Regnskabsåret 2013/14 er det tredje år i transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger -strategien. Hovedfokus i året bliver at fortsætte med at bygge en stærk base, som vil forberede Bang & Olufsen til fremtidig vækst, samtidig med at der sikres en betydelig forbedring af de økonomiske resultater. Fortsat udfordrende markedsforhold i Europa vil sandsynligvis have en negativ effekt på forbrugertilliden og forsat skabe modvind for hele AV markedet i regnskabsåret 2013/14, og dermed have en negativ effekt på den generelle efterspørgsel efter produkter på tværs af alle Bang & Olufsens segmenter. De vigtigste fokusområder i regnskabsåret 2013/14 er at forynge og styrke Bang & Olufsens produktportefølje og at transformere forhandlernetværket, mens væksten i Automotive og B&O PLAY fortsætter, om end i reduceret takt. Det forventes at dette vil føre til en omsætning moderat over niveauet i regnskabsåret 2012/13. Kapacitetsomkostninger eksklusive stigende omkostninger til egen retail forventes at blive reduceret. Omkostninger til egen retail vil stige sammenlignet med regnskabsåret 2012/13, særlig på grund af overtagelsen af butikkerne i Kina. EBIT-marginen forventes at forbedres væsentligt forbedret sammenlignet med regnskabsåret 2012/13 til et niveau omkring break-even. EBIT-marginen er imidlertid meget følsom overfor udviklingen i omsætning. Efterfølgende begivenheder Som tidigere udmeldt overtog Bang & Olufsen pr. 1. juni butikker fra den tidligere master dealer Richcom i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Bang & Olufsen ejer og driver nu 31 ud af 36 butikker i alt i Kina og Hongkong. Den endelige købspris er ikke fastlagt endnu, men forventes at være i niveauet 35 millioner DKK. Bruttoavancen forventes at stige til et niveau lidt over niveauet i regnskabsåret 2012/13 som følge af fortsat Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 13

14 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni maj 2013 for Bang & Olufsen a/s. finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni maj Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, 16. august 2013 Direktion: Tue Mantoni President & CEO Henning Bejer Beck Executive Vice President & CFO Bestyrelse: Ole Andersen Formand Jim Hagemann Snabe Næstformand Jesper Jarlbæk André Loesekrug-Pietri Rolf Eriksen Alberto Torres Knud Olesen Jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 14

15 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE 4. kvartal ÅTD (mio. DKK) Noter 2012/ / / /12 Nettoomsætning 739,9 867, , ,7 Produktionsomkostninger (475,1) (515,0) (1.718,0) (1.792,0) Bruttoresultat 264,8 352, , ,7 Bruttoavance, % 35,8 40,6 38,9 40,4 Udviklingsomkostninger 3 (94,3) (72,7) (442,4) (337,4) Distributions- og marketingomkostninger (187,6) (168,2) (755,9) (654,3) Administrationsomkostninger (21,8) (30,1) (85,9) (101,6) Resultat af primær drift (EBIT) (38,8) 81,4 (188,2) 122,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 0,1 (0,1) 1,3 (2,1) Finansielle indtægter 2,3 4,9 8,6 9,4 Finansielle omkostninger (8,6) (9,0) (33,2) (25,5) Finansielle poster, netto (6,3) (4,1) (24,7) 16,1 Resultat før skat (EBT) (45,0) 77,2 (211,6) 104,2 Skat af periodens resultat 7,7 (22,7) 51,8 (30,9) Periodens resultat (37,3) 54,5 (159,8) 73,3 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (37,3) 54,5 (159,8) 73,3 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) og resultat pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, DKK (1,0) 1,5 (4,3) 2,0 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) og resultat pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, DKK (1,0) 1,5 (4,3) 2,0 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 15

16 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 4. kvartal ÅTD (mio. DKK) 2012/ / / /12 Periodens resultat (37,3) 54,5 (159,8) 73,3 Valutakursregulering af investeringer i udenlandske datterselskaber (4,2) 0,5 (3,0) 0,0 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 0,9 11,4 (4,7) 25,7 Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af realiserede pengestrømme: Overførsel til nettoomsætning 0,6 (2,4) (5,8) (10,8) Overførsel til produktionsomkostninger 1,4 1,9 6,2 4,3 Skat af anden totalindkomst (0,7) (2,7) 1,1 (4,8) Anden totalindkomst efter skat (2,1) 8,7 (6,3) 14,4 Periodens totalindkomst (39,4) 63,2 (166,1) 87,7 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (39,4) 63,2 (166,1) 87,7 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 16

17 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS BALANCE (mio. DKK) 31/5/13 31/5/12 Goodwill 51,9 47,8 Erhvervede rettigheder 20,7 27,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 484,7 296,8 Udviklingsprojekter under udførelse 178,2 338,9 Immaterielle aktiver 735,4 711,3 Grunde og bygninger 198,2 210,3 Produktionsanlæg og maskiner 155,6 145,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 24,4 29,3 Indretning af lejede lokaler 30,2 17,5 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 67,5 96,8 Materielle aktiver 475,9 499,5 Investeringsejendomme 40,0 41,3 Kapitalandele i associerede selskaber 7,0 5,6 Andre finansielle tilgodehavender 43,3 46,6 Finansielle aktiver 50,3 52,2 Udskudte skatteaktiver 183,1 139,9 Langfristede aktiver i alt 1.484, ,2 Varebeholdninger 572,1 665,0 Tilgodehavender fra salg 443,9 539,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber 1,8 2,4 Tilgodehavende selskabsskat 23,8 12,4 Andre tilgodehavender 41,7 50,4 Periodeafgrænsningsposter 43,2 18,8 Tilgodehavender i alt 554,4 623,9 Likvide beholdninger 145,9 159,1 Kortfristede aktiver i alt 1.272, ,0 Aktiver i alt 2,757, ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 17

18 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS BALANCE (mio. DKK) 31/5/13 31/5/12 Aktiekapital 392,7 362,4 Reserve for valutakursregulering 22,1 25,1 Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 4,0 8,3 Overført resultat 1.221, ,2 Egenkapital i alt 1.640, ,0 Pensioner 12,4 9,8 Udskudt skat 13,8 15,4 Hensatte forpligtelser 57,9 86,2 Realkreditinstitutter 206,1 212,9 Øvrige langfristede forpligtigelser 3,1 0,9 Langfristede forpligtelser i alt 293,3 325,2 Realkreditinstitutter 6,8 6,6 Kreditinstitutter 150,0 150,0 Kassekreditter 56,2 37,8 Hensatte forpligtigelser 39,4 54,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 295,3 384,8 Selskabsskat 25,5 27,8 Anden gæld 226,9 259,9 Periodeafgrænsningsposter 23,1 19,2 Kortfristede forpligtelser i alt 823,2 941,0 Forpligtelser i alt 1.116, ,2 Passiver i alt 2.757, ,2 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 18

19 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE 4. kvartal ÅTD (mio. DKK) Noter 2012/ / / /12 Periodens resultat (37,3) 54,5 (159,8) 73,3 Af- og nedskrivninger 88,6 74,4 331,9 256,2 Regulering for ikke likvide driftsposter 4 (20,0) 53,3 (66,6) 81,6 Ændring i tilgodehavender (4,2) (154,3) 80,5 (204,7) Ændring i varebeholdninger 132,5 (46,3) 92,8 (94,8) Ændring i leverandørgæld mv. 20,0 119,5 (117,9) 144,5 Pengestrømme fra primær drift 179,6 101,1 160,9 256,1 Renteind- og udbetalinger og lignende, netto (6,2) (4,1) (24,7) (16,1) Betalt selskabsskat (5,1) (10,3) (9,7) (14,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter 168,4 86,7 126,5 225,3 Køb af immaterielle langfristede aktiver (83,9) (87,2) (263,2) (280,1) Køb af materielle langfristede aktiver (28,8) (48,6) (83,8) (136,8) Køb af aktivitet - (12,9) - (12,9) Salg af materielle langfristede aktiver 4,0 9,6 4,8 45,6 Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 3,2 2,6 10,9 12,1 Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s (1,7) Ændring i finansielle tilgodehavender (3,7) (0,9) 3,3 (6,5) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (109,3) (137,4) (328,1) (380,3) Frie pengestrømme 59,1 (50,7) (201,5) (155,0) Afdrag på langfristede lån (2,0) (1,8) (6,6) (6,4) Optagelse af kortfristede lån (20,0) 100,0-150,0 Kapitalforhøjelse ,7 - Betaling af gæld vedrørende køb af minoritetsinteresser samt udbytte (5,7) Tilbagekøb af egne aktier - (4,3) (1,3) (4,3) Salg af egne aktier - - 0,5 - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (22,0) 93,9 171,2 133,6 Ændringer i likvider - periodens pengestrømme 37,1 43,2 (30,3) (21,4) Likvider, primo perioden 53,8 77,4 121,3 141,4 Valutakursregulering af likvider (1,3) 0,7 (1,4) 1,3 Likvider, ultimo perioden 89,7 121,3 89,7 121,3 Likvider fordeles således: Likvide beholdninger 145,9 159,1 145,9 159,1 Kortfristede kassekreditter (56,2) (37,8) (56,2) (37,8) Likvider, ultimo perioden 89,7 121,3 89,7 121,3 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 19

20 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag KONCERNENS EGENKAPITALOPGØRELSE (mio. DKK) 31/5/13 31/5/12 Egenkapital, primo perioden 1.626, ,3 Periodens resultat (159,8) 73,3 Anden totalindkomst efter skat (6,3) 14,4 Periodens totalindkomst (166,1) 87,7 Kapitalforhøjelse * ) 178,7 - Medarbejderaktier - 1,2 Køb af minoritetsinteresse samt udbetaling af udbytte - (2,9) Tildeling af aktieoptioner 2,8 6,0 Tilbagekøb af egne aktier (1,3) (4,3) Salg af egne aktier 0,5 - Egenkapital, ultimo perioden 1.640, ,0 * ) Alle nye aktier er tegnet af Sparkle Roll Holdings Limited og A Capital Bravo Holding S.à.r.l. til en markedskurs på 60,22 kr. pr. aktie à 10 kr. Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 20

21 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Det er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta. Årsrapporten for 2012/13 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj Udviklingsomkostninger 4. kvartal ÅTD (mio. DKK) 2012/ / / /12 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 111,2 120,2 475,8 471,5 Heraf aktiveret (76,6) (87,0) (250,8) (279,9) Afholdte udviklingsomkostning efter aktivering 34,6 33,2 225,0 191,6 Aktivering (%) 68,9 72,4 52,7 59,4 Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 59,6 39,5 217,4 145,8 Udviklingsomkostninger i resultat-opgørelsen 94,3 72,7 442,4 337,4 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 21

22 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 4 Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen 4. kvartal ÅTD (mio. DKK) 2012/ / / /12 Ændring i øvrige forpligtelser (21,6) 2,2 (39,0) 3,9 Finansielle poster, netto 6,3 4,1 24,7 16,1 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (1,4) (1,9) (2,6) 0,1 Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver (1,0) (1,2) (1,2) (8,2) Skat af periodens resultat (7,6) 22,7 (51,8) 30,9 Diverse reguleringer 5,3 27,4 3,2 38,8 Regulering for ikke likvide driftsposter (20,0) 53,3 (66,6) 81,6 5 Segmentoplysninger 4. kvartal ÅTD Ændring, % (mio. DKK) 2012/ / / /12 ÅTD Omsætning pr. segment og forretnings-område Consumer business (B2C): AV 469,7 504, , ,1 (19) B&O PLAY 112,5 182,6 532,3 377,6 41 Total consumer business (B2C) 582,2 687, , ,7 (10) Business to business (B2B): Automotive 140,3 120,0 545,7 454,0 20 ICEpower 19,1 38,4 86,8 115,4 (25) Total business to business (B2B) 159,4 158,4 632,5 569,4 11 Eliminering af intern omsætning (2,8) (10,2) (11,4) (22,1) - Kursreguleringer 1,1 31,7 11,6 39,7 - Nettoomsætning, koncern 739,9 867, , ,7 (6) Bruttoavance pr. segment, % Consumer business (B2C): AV 35,5 44,7 41,7 43,1 B&O PLAY 31,4 25,5 29,6 27,7 Business to business (B2B): Automotive 36,9 32,4 36,4 36,6 ICEpower 56,2 49,9 53,9 48,3 Bruttoavance %, koncern 35,8 40,6 38,9 40,4 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 22

23 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 5 Segmentoplysninger (fortsat) 4. kvartal ÅTD Ændring, % (mio. DKK) 2012/ / / /12 ÅTD Omsætning pr. region Consumer business (B2C) Bang & Olufsen distribution: Europa 379,2 538, , ,6 (19) Nordamerika 49,3 14,8 180,4 140,1 29 BRIK 74,7 61,6 296,5 255,3 16 Resten af verden 64,0 52,4 240,6 239,0 1 Total Bang & Olufsen distribution 567,2 667, , ,0 (11) Trejdeparts distribution og e-commerce: B&O PLAY 15,0 20,4 59,0 47,7 24 Total trejdeparts distribution og e-commerce 15,0 20,4 59,0 47,7 24 Total consumer business (B2C) 582,2 687, , ,7 (10) Business to business (B2B) Automotive 140,3 120,0 545,7 454,0 20 ICEpower 19,1 38,4 86,8 115,4 (25) Total business to business (B2B) 159,4 158,4 632,5 569,4 11 Eliminering af intern omsætning (2,8) (10,2) (11,4) (22,1) - Kursreguleringer 1,1 31,7 11,6 39,7 - Nettoomsætning, koncern 739,9 867, , ,7 (6) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 23

24 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag noter 6 Butikker pr. region egen distribution (B1 og Shop-in-shop) Antal (stk.) Andel af omsætning (%) ÅTD 2012/13 ÅTD 2011/12 Europa ,2% 73,2% Nordamerika ,5% 5,9% BRIK ,0% 10,8% Resten af verden ,3% 10,1% % 100% 1 Shop-in-shop; 199 ( ; 208) 2 Shop-in-shop; 4 ( ; 2) 3 Shop-in-shop; 1 ( ; 1) 4 Shop-in-shop; 1 ( ; 1) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 24

25 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag BILAG 1 Resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600,4 819,0 654,6 739,9 Bruttoresultat 245,0 357,8 228,3 264,8 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) 26,2 (114,3) (38,8) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,6 0,6 0,1 Finansielle poster, netto (2,9) (3,9) (11,6) (6,2) Resultat før skat (EBT) (64,2) 22,9 (125,3) (45,0) Skat af periodens resultat 17,0 (7,5) 34,6 7,7 Periodens resultat (47,2) 15,4 (90,7) (37,3) Akkumuleret resultat pr. kvartal 2012/13: 2012/13 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 600, , , ,9 Bruttoresultat 245,0 602,8 831, ,9 Resultat af primær drift (EBIT) (61,3) (35,1) (149,4) (188,2) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat - 0,6 1,2 1,3 Finansielle poster, netto (2,9) (6,8) (18,4) (24,7) Resultat før skat (EBT) (64,2) (41,3) (166,6) (211,6) Skat af periodens resultat 17,0 9,5 44,1 51,8 Periodens resultat (47,2) (31,8) (122,5) (159,8) Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 25

26 resultatopgørelse totalindkomstopgørelse balance pengestrømsopgørelse egenkapitalopgørelse noter bilag bilag 1 Resultat pr. kvartal 2011/12: 2011/12 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 598,6 775,5 766,3 867,4 Bruttoresultat 231,0 339,3 293,3 352,4 Resultat af primær drift (EBIT) (28,5) 46,8 22,7 81,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (0,9) (0,2) (0,1) Finansielle poster, netto (3,2) (5,1) (3,7) (4,1) Resultat før skat (EBT) (32,6) 40,8 18,8 77,2 Skat af periodens resultat 5,6 (12,0) (1,8) (22,7) Periodens resultat (27,0) 28,8 17,0 54,5 Akkumuleret resultat pr. kvartal 2011/12: 2011/12 (mio. DKK) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Nettoomsætning 598, , , ,7 Bruttoresultat 231,0 570,3 863, ,7 Resultat af primær drift (EBIT) (28,5) 18,3 41,0 122,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (1,8) (2,0) (2,1) Finansielle poster, netto (3,2) (8,3) (12,0) (16,1) Resultat før skat (EBT) (32,6) 8,2 27,0 104,2 Skat af periodens resultat 5,6 (6,4) (8,2) (30,9) Periodens resultat (27,0) 1,8 18,8 73,3 Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 26

27 ØVRIG INFORMATION Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: CEO, Tue Mantoni, tlf.: Presse, Morten Juhl Madsen, tlf.: Investor, Claus Højmark Jensen, tlf.: Finanskalender Torsdag 19. september 2013 Generalforsamling 2012/13 Onsdag 2. oktober 2013 Delårsrapport (1. kvartal 2013/14) Onsdag 16. januar 2014 Delårsrapport (2. kvartal 2013/14) Onsdag 11. april 2014 Delårsrapport (3. kvartal 2013/14) Onsdag 13. august 2014 Årsrapport 2013/14 Torsdag 11. september 2014 Generalforsamling 2013/14 Onsdag 2. oktober 2014 Delårsrapport (1. kvartal 2014/15) Safe Harbour udtalelse Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kreditog likviditetsrisiko. Om Bang & Olufsen Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 i Struer af Peter Bang og Svend Olufsen to unge, innovative ingeniører, der havde helliget sig lydgengivelse i høj kvalitet. Siden da er brandet blevet et ikon for kvalitet og design i kraft af en lang tradition for godt håndværk kombineret med højteknologisk forskning og udvikling. Bang & Olufsen er stadig førende inden for teknologi til hjemmet, men har i de senere år desuden brugt sin omfattende erfaring med integrerede AV-løsninger på andre områder, såsom i hotelbranchen og bilindustrien. Det aktuelle produktsortiment er derfor indbegrebet af optimale medieoplevelser til hjemmet, til bilen og på farten. For yderligere information henvises til Bang & Olufsen A/s delårsrapport 4. kvartal 2012/13 27

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

1. Juni 2013 31. August 2013

1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.08 2. oktober 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 31. August 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012

Delårsrapport 2011/12 1. juni februar 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11.20, 2011/12 18. april 2012 Delårsrapport 2011/12 1. juni 2011 29. februar 2012 Beolit 12 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs vej 15 DK-7600 Struer Tlf. +45 96 84 11 12 www.bang-olufsen.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere