Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse"

Transkript

1 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center om efteruddannelse af virksomhedens ansatte. På tværs af brancher og virksomhedsstørrelser er der stor forskel på, hvem der har modtaget rådgivning. Dette kan betyde, at særlige grupper af ansatte får mindre efteruddannelse. Konsulenter fra VEU-centre er grundigt forberedt og har en god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden, når de rådgiver om efteruddannelse. Omvendt kan konsulenterne forbedre opfølgningen på rådgivningen og udarbejdelsen af en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skal efteruddannes. Virksomheder i region Midtjylland vurderer de økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesindsatsen, som det vigtigste parameter, når de vælger at modtage rådgivning om efteruddannelse. For tre ud af fire virksomheder i region Midtjylland er efteruddannelse værdiskabende. Tre ud af fem virksomheder igangsætter ikke et uddannelsesforløb på baggrund af rådgivningen fra et VEU-center. Virksomheder har i høj grad sendt deres ansatte på efteruddannelse og forventer i endnu højere grad at gøre det i fremtiden. Dette indikerer, at virksomhederne også selv afdækker behovet for efteruddannelse til deres medarbejdere og opsøger ekstern hjælp hos private efteruddannelsesudbydere. Bygge- og anlægsbranchen er de største forbrugere af offentlige efteruddannelsesudbydere, mens detailhandlen næsten udelukkende anvender private udbydere. Disse præferencer forventes ikke at ændre sig i den nærmeste fremtid. 1

2 Tre ud af fem virksomheder kender til VEU-centre Offentlige voksen- og efteruddannelsesinstitutioner og private kursusudbydere med AMU skolegodkendelser samt VUC ere blev d. 1. januar 2010 organiseret i 13 VEU-centre. VEU-centrene skal rådgive og vejlede mindre og mellemstore virksomheder om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Tre år senere er det tre ud af fem virksomheder i region Midtjylland, som er bekendt med, at institutionerne organisatorisk er samlet i VEU-centre. Kendskabsgraden svinger fra 20 procent inden for hotel og restauration til 76 procent inden for primære erhverv og forsyning. Kendskabsgraden kan hænge sammen med VEU-centrenes strategi for det virksomhedsbesøgende. Se tabel 1. Tabel 1 Virksomheders kendskab til samarbejde i VEU-centre Var du klar over, at offentlige uddannelsesinstitutioner organisatorisk er samlet i VEU-centre? Ja Nej Antal Alle 59% 41% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 55% 45% fuldtidsansatte 59% 41% fuldtidsansatte 63% 37% fuldtidsansatte 75% 25% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 76% 24% 21 Industri 63% 37% 102 Bygge- og anlæg 63% 37% 115 Handel med motorkøretøjer 44% 56% 25 Engroshandel og agentur 51% 49% 67 Detailhandel 60% 40% 40 Transport og post 74% 26% 27 Hotel og restauration 20% 80% 20 Videnservice 60% 40% 55 Anden service 70% 30% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

3 En ud af tre virksomheder har modtaget rådgivning En ud af tre små og mellemstore virksomheder (SMV ere) i region Midtjylland har inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte fra en eller flere institutioner under et VEU-center. Specielt de større SMV ere har oftere modtaget rådgivning. For virksomheder med 5-9 ansatte er det kun 26 procent af virksomhederne, der har modtaget rådgivning. Omvendt har 48 procent af virksomheder med ansatte modtaget rådgivning fra en VEUcenterinstitution. Også på tværs af brancher er der variation. Brancherne bygge- og anlæg, industri samt primære erhverv og forsyning har i stor stil modtaget rådgivning et VEUcenter. Denne andel ligger markant lavere inden for alle andre brancher. Den mindre kendskabsgrad til sammenlægningen i VEU-centre i små virksomheder og specifikke brancher viser, at der er en klar sammenhæng mellem kendskabet til VEU-centrene og omfanget af modtaget rådgivning. Tabel 2 Virksomheder som har modtaget rådgivning om efteruddannelse fra VEU-centre Har du inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte fra en af eller flere institutioner under et VEU-center? Ja Nej Ved ikke Antal Alle 32% 65% 3% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 26% 71% 3% fuldtidsansatte 35% 63% 2% fuldtidsansatte 39% 61% 0% fuldtidsansatte 48% 50% 2% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 43% 57% 0% 21 Industri 46% 52% 2% 102 Bygge- og anlæg 50% 48% 2% 116 Handel med motorkøretøjer 12% 88% 0% 25 Engroshandel og agentur 16% 84% 0% 67 Detailhandel 23% 65% 13% 40 Transport og post 26% 70% 4% 27 Hotel og restauration 15% 85% 0% 20 Videnservice 13% 82% 5% 55 Anden service 16% 81% 3% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

4 VEU-konsulenter præsenterer sig forskelligt 34 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som repræsentant fra den uddannelsesinstitution, konsulenten var fra. 16 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som værende fra både et VEUcenter og fra uddannelsesinstitutionen. 14 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som repræsentant udelukkende fra et VEU-center. Endelig ved 37 procent ikke, hvordan konsulenten præsenterede sig. Figur 1 Konsulentpræsentation ved rådgivning af virksomheder Hvordan præsenterede konsulenten sig: som repræsentant fra et VEU-center eller fra den uddannelsesinstitution, hvor konsulenten var fra? 14% 37% 34% 16% VEU-Center Egen institution Begge dele Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 4

5 VEU-konsulenter er godt forberedt og har en god virksomhedsforståelse 59 procent af de små- og mellemstore virksomheder i region Midtjylland oplever, at konsulenten i rådgivningen har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 55 procenter oplever også, at konsulenten er godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden. 46 procent oplever også, at konsulenten skaber et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse både på uddannelsesinstitutionen, konsulenten kommer fra, og på andre uddannelsesinstitutioner. Yderligere oplever 42 procent af virksomhederne, at konsulenten er god til at forklare de økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. Se figur 2. Rådgivningen følges ikke op 47 procent af virksomhederne er overvejende eller meget uenige i, at konsulenten udarbejdede en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skulle efteruddannes. 40 procent af virksomhederne svarer, at de er overvejende eller meget uenige i, at rådgivningen senere blev fulgt op af konsulenten. Den mindre positive vurdering af rådgivningen på disse to områder er parametre, der kan forbedres. Figur 2 Oplevelse af rådgivning fra institutionerne i VEU-centrene Hvor enig eller uenig er du i, at konsulenten Var godt forberedt og havde sat sig grundigt ind i virksomheden. 55% 27% 10% 8% Havde god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 59% 20% 9% 12% Spurgte grundigt ind til virksomhedens strategi 26% 31% 29% 14% Var god til at koble efteruddannelsesbehovene sammen med virksomhedens strategi. 35% 28% 21% 16% Skabte et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse 46% 21% 16% 17% Udarbejdede en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skulle efteruddannes. 12% 18% 47% 24% Var god til at forklare økonomiske omkostninger, der var forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. 42% 25% 17% 17% Senere fulgt grundigt op på rådgivningen. 18% 22% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget eller overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende eller meget uenig Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. 5

6 God forberedelse og virksomhedsforståelse er vigtige parametre Når alle panelvirksomhederne skal svare generelt på hvilke parametre, der er vigtigst for dem i forbindelse med rådgivning om efteruddannelse ser svarene ud, som det fremgår af figur 3. Det absolut vigtigste parameter for virksomhederne er en grundig forklaring af hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. Virksomhederne mener også, at konsulentens forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden, samt at konsulenten er godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden, er nogle af de vigtigste områder i rådgivningen. Dette er også områder, hvor konsulenten fra efteruddannelsesinstitutionen klarer sig bedst i rådgivningen. De mindst vigtige forhold i rådgivningen er, at konsulenten spørger grundigt ind til virksomhedens strategi samt udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere, der skal efteruddannes. På disse områder vurderes VEU-centrenes konsulenter at klare sig mindst godt, hvilket fremgik af figur 2. Figur 3 Vigtigheden af parametre i fbm. ekstern rådgivning om efteruddannelse Hvor vigtigt er det, at konsulenten Godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden. 79% 11% 4% 7% Har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 78% 13% 3% 7% Spørger grundigt ind til virksomhedens strategi. 54% 30% 9% 7% God til at koble jeres efteruddannelsesbehov sammen med virksomhedens strategi. 65% 21% 7% 8% Kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse. 73% 16% 5% 7% Udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere, der skal efteruddannes. 48% 29% 15% 8% Grundigt forklare hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med 80% 9% 4% 7% Følger senere grundigt op på rådgivningen. 64% 23% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtig eller vigtig Hverken eller Mindre vigtig eller slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. 6

7 Vurdering afhængig af om virksomheden har modtaget rådgivning Vigtigheden af alle parametre er afhængige af, om virksomheden inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte. Særligt de tre parametre, at konsulenten udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere der skal efteruddannes, kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse og spørger grundigt ind til virksomhedens strategi vurderer virksomheder, som har modtaget rådgivning markant vigtigere end virksomheder, som ikke har modtaget rådgivning. Se nedenstående tabel. 7

8 Følger senere grundigt op på rådgivningen Grundigt forklare hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelses aktiviteterne Udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere der skal efteruddannes Kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse God til at koble jeres efteruddannelses behov sammen med virksomhedens strategi Spørger grundigt ind til virksomhedens strategi Har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden Godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden Jysk Analyse Figur 4 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning fra VEU-centre - vurderet ud fra om virksomheden har modtaget rådgivning eller ej Hvor vigtigt er det, at konsulenten Har ikke modtaget rådgivning 78% 12% 3% 7% Har modtaget rådgivning 81% 11% 5% 3% Har ikke modtaget rådgivning Har modtaget rådgivning 76% 84% 14% 3% 7% 12% 1% 3% Har ikke modtaget rådgivning 51% 31% 11% 7% Har modtaget rådgivning 61% 30% 6% 3% Har ikke modtaget rådgivning 63% 22% 6% 9% Har modtaget rådgivning 70% 20% 6% 4% Har ikke modtaget rådgivning 69% 17% 6% 8% Har modtaget rådgivning 81% 14% 1% 4% Har ikke modtaget rådgivning 45% 31% 16% 9% Har modtaget rådgivning 55% 29% 12% 5% Har ikke modtaget rådgivning 79% 10% 3% 8% Har modtaget rådgivning 84% 8% 4% 4% Har ikke modtaget rådgivning 61% 25% 6% 8% Har modtaget rådgivning 69% 22% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Meget vigtig eller vigtig Hverken eller Mindre vigtig eller slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Signifikant forskel for alle parametre om virksomheden har modtaget rådgivning. 8

9 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning 37 procent af de virksomheder, der inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning, svarer, at der på baggrund af rådgivningen fra uddannelsesinstitutionerne efterfølgende blev igangsat et efteruddannelsesforløb. Hovedparten af virksomhederne 58 procent har ikke efterfølgende igangsat et uddannelsesforløb. Figur 5 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning fra VEU-centre Blev der igangsat et uddannelsesforløb på baggrund af rådgivningen? Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 9

10 Efteruddannelsesforløb skaber værdi i virksomhederne Tre ud af fire virksomheder, som har haft medarbejdere på efteruddannelse, svarer, at værdien af forløbet er positiv. 24 procent af virksomhederne svarer i høj grad, mens 53 procent svarer i nogen grad. Kun 7 procent af de adspurgte virksomheder svarer i mindre grad. Øget værdiskabelse på baggrund af efteruddannelse til medarbejdere er altså en betydelig årsag til at igangsætte et uddannelsesforløb. Figur 6 Værdiskabelse af uddannelsesforløb I hvilken grad fik virksomheden værdi ud af efteruddannelsesforløbet? 15% 24% 7% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 10

11 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner 43 procent af virksomhederne er i høj eller nogen grad enige i, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. 33 procent af virksomhederne svarer i mindre grad. Figur 7 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner Helt generelt, i hvilken grad vurderer du, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv.? 14% 8% 10% 35% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 11

12 Forskellig opfattelse af samarbejdet mellem offentlige uddannelsesinstitutioner 57 procent af virksomhederne som har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte er i høj eller nogen grad enige i, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. For virksomheder som ikke har modtaget rådgivning er dette 36 procent. Figur 8 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner vurderet ud fra om virksomheden har modtaget rådgivning eller ej Helt generelt, i hvilken grad vurderer du, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. og har virksomheden inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte? 5% 31% 36% 12% 16% Har ikke modtaget rådgivning 14% 43% 28% 6% 9% Har modtaget rådgivning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Virksomheder som ikke ved om de har modtaget rådgivning inden for de sidste tre år, 14 virksomheder, er udeladt. Signifikant forskel mellem de to grupper. 12

13 Virksomheder i region Midtjylland efteruddanner i høj grad deres medarbejdere 55 procent af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de sidste 12 måneder haft deres medarbejdere på efteruddannelse. Her sender større virksomheder i højere grad end små virksomheder deres medarbejdere på efteruddannelse. Samme tendens ses ved, at små virksomheder i mindre grad end større virksomheder har modtaget rådgivning fra VEU-centrene inden for de sidste tre år (se tabel 2). Andelen af virksomheder, der har haft deres medarbejdere på efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder, varierer også på brancheniveau. Her efteruddanner brancherne primære erhverv og forsyning samt transport og post i langt højere grad, end man gør i engroshandel og agentur samt i hotel og restaurationsbranchen. Forklaringer på forskelligheden i virksomheders behov for at efteruddanne medarbejderne kan være introduktion af nye produkter, indførelse af ny teknologi, organisatoriske ændringer mv. Men også typen og sammensætningen af medarbejdere inden for branchen kan være årsagen: ufaglært, faglært, teknikere eller højtuddannede. Andelen af virksomheder, der har haft medarbejdere på efteruddannelse de seneste 12 måneder, overstiger andelen, der har modtaget rådgivning fra VEU-centre inden for de sidste tre år (se tabel 2). Dette betyder, at virksomhederne også anvender private efteruddannelsesudbydere. Se tabel 3. 13

14 Tabel 3 Virksomheders anvendelse af efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder Har du inden for de sidste 12 måneder haft medarbejdere på efteruddannelse? Ja Nej Ved ikke Antal Alle 55% 43% 2% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 47% 51% 3% fuldtidsansatte 56% 43% 1% fuldtidsansatte 70% 30% 0% fuldtidsansatte 82% 16% 2% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 76% 24% 0% 21 Industri 51% 47% 2% 102 Bygge- og anlæg 50% 47% 3% 115 Handel med motorkøretøjer 60% 40% 0% 25 Engroshandel og agentur 49% 51% 0% 67 Detailhandel 56% 44% 0% 40 Transport og post 89% 4% 7% 27 Hotel og restauration 10% 90% 0% 20 Videnservice 69% 31% 0% 55 Anden service 58% 39% 3% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

15 Offentlige og private udbydere anvendes i samme omfang Virksomheder i region Midtjylland der sender deres medarbejdere på efteruddannelse, anvender offentlige og private udbydere i næsten samme omfang. På tværs af brancher er der dog stor variation i hvilke udbydere, der anvendes. Inden for brancherne handel med motorkøretøjer og detailhandel anvendes primært private udbydere. Bygge- og anlæg, anden service samt industri anvender derimod offentlige udbydere mest. Se figur 9. At brancherne bygge- og anlæg samt industri er de største forbrugere af offentlige udbydere af efteruddannelse kan hænge sammen med, at disse også oftest har modtaget rådgivning fra et VEU-center, jf. tabel 2. Figur 9 Efteruddannelsesudbydere der anvendtes inden for de sidste 12 måneder Hvilken efteruddannelsesudbyder er der blevet anvendt inden for de sidste 12 måneder - private, offentlige udbydere eller begge dele? Primære erhverv og forsyning 29% 12% 29% 29% Industri 48% 21% 29% 2% Bygge- og anlæg 60% 14% 24% 2% Handel med motorkøretøjer 7% 73% 20% Engroshandel og agentur 27% 55% 15% 3% Detailhandel 14% 86% Transport og post 25% 29% 46% Hotel og restauration 100% Vidensservice 5% 59% 27% 8% Anden service 53% 11% 37% Total 34% 37% 25% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige udbydere Private udbydere Både private og offentlige udbydere Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste 12 måneder har haft medarbejdere på efteruddannelse. Signifikant forskel mellem brancher, men ikke mellem virksomhedsstørrelser. 15

16 Virksomheder med forbrugere som kundegruppe anvender oftere private udbydere Virksomheder i region Midtjylland, der har forbrugere som deres primære kundegruppe, vælger oftest private udbydere. Virksomheder, som har en blandet kundegruppe, vælger oftest offentlige udbydere. Figur 10 Efteruddannelsesudbyder der anvendes i forhold til primære kundegruppe Hos private, offentlige udbydere eller begge dele? Blandet 45% 23% 31% 2% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 11% 33% 56% Forbrugere (b2c) 21% 57% 13% 9% Andre virksomheder (b2b) 30% 44% 21% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige udbydere Private udbydere Både private og offentlige udbydere Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste 12 måneder har haft medarbejdere på efteruddannelse. Signifikant forskel mellem primær kundegruppe. Begrundelser for valg af udbyder er meget forskellige Når virksomheder i region Midtjylland har valgt eller skal vælge efteruddannelsesudbyder, er det ofte en kombination af flere forskellige faktorer, der ligger til grund for valget. Nedenstående tabel angiver begrundelser for valget af udbyder. 16

17 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele BRANCERELEVANT BILLIGST AFHÆNGER UDDANNELSESBEHOVET FOR DEN ENKELTE MEDARBEJDER COOP SAMMENSÆTTER KURSER BRANCHEKURSER BRANCHESPECIFIKT FOR NYE BILER SAMTLEDERKURSER DE BEDSTE TILBUD ER PRIS OG FAGLIGT BRUGER ALTID LEARNMARK I HORSENS DE BEDSTE TILBUD DE ER BEDRE BRUGER AMU CENTRE DE PASSER BEDST DE ER DE ENSTE DER UDBYDER DET. DET ER TÆT PÅ RENT GEOGRAFISK DE ER DE ENESTE SOM UDBYDER ET RELEVANT KURSUS FOR DENNE BRANCHE DE DÆKKER DERES BEHOV DE ER FORSKELLIGE PALLETTER DER SKAL BRUGES, PRIVATE : SALGSTRÆNING, LOGISTIK OG LAGER: OFFENTLIGE DE ER DYRERE, MEN HAR ET STØRRE INDSIGT I DE ENKELTE DE ENESTE DER KUNNE TILBYDE KURSERNE. DET GAMLE AMU - PLEJER AT DE ER HVOR DER HAR UDBUDET PÅ TIDSPUNKTET BEABEJDNINGS ANLÆG OG DERFOR STØRRE KOMPETANCER FUNGERE DE ER MED I DEN KONCERN VIRKSOMHEDEN ER EN DEL AF DE ER DE ENESTE, DER GØR DET DE ER RELEVANTE I FORHOLD TIL DE FUNKTIONER SOM DE PÅGÆLDENDE MEDARBEJDERE UDFØRER, OG UDBYDEREN HAR EN KVALITET SOM ER MED TIL AT LØFTE KVALITETEN AF DEN UNDERVISNING SOM BLIVER UDBUDT I VIRKSIOMHEDE DE ER MERE MÅLRETTEDE TIL BRANCHEN DE ER IGENNEM VEU DE HAR DE PRODUKTER VIRKSOMHEDEN EFTERSPØRGER DE ER MERE MÅLRETTEDE, MERE ENERGI OG MERE OPFØLGNING DE ER RELATERET TIL FAGFORENINGERNE DE HAR DET VIRKSOMHEDEN EFTERSPØRGER - SKRÆDDERSYEDE KURSER OG UDDANNELSESFORLØB. ALMENT TILPASSET UDDANNELSES FORLØB DE HAR DE TING VI SKAL BRUGE DE HAR DE RELEVATE KURSER, VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR/ER DE HAR HVER DERES SPECIALER PÅKRÆVET(PÅDUTTET) AT HAVE DE HAR HAFT DE BEDSTE TILBUD, UNDEROPLYST OM DET OFFENTLIGE DE HAR DE RETTE EFTERUDDANNELSER DE TAGER DEM DER ER BEDST KVALIFICERET DE HAVDE DE SKRÆDDERSYEDE KURSER DE HAVDE BEHOV FOR DE HAR GODE UDDANNELSER TIL UFAGLÆRTE DE TILBYDER DET DER ER BEHOV FOR DE HAVDE NOGET FAGLIGT RELEVENT DE TILBYDER KURSER DER TIDSMÆSSIGT PASSER VIRKSOMHEDEN BEDRE + BEDRE EFFEKTIVITET DE HAR SKRÆDDERSYET ET PROGRAM TIL BRANCHEN/TIL VIRKSOMHEDEN, SOM KAN BRUGES DE LÆGGER TÆTTEST PÅ OG ER TILFREDS MED UDDANNELSEN DE UDBYDER DET VIRKSOMHEDEN HAR BRUG. DIREKTE ERHVERVSRETTET TIL DET VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR DE VÆLGER DER HVOR TIDSPUNKTET PASSER BEDST DE TILBYDER SPECIFIKKE OG RELVANTE KURSER TIL HØJTUDDANNEDE DE UDBYDER DEN LOVTVUNGNE EFTERUDDANNELSE DEM DER KAN, DA DE ER HØJT SPECIALISEREDE SKAL MAN OGSÅ PÅ ANSATTE (TEKNIKERE) SPECIALISEREDE KURSER DE UDBYDER DET DER ER BRUF GOR DE UFAGLÆRTE SKAL UPGRADES DEM DER TILBYDER DET DER ER BEHOV FOR DE UDBYDER SKRÆDDERSYEDE KURSER SPECIFIKT FOR BRANCHEN DEM DER HAR DET KURSUS DE HAR BEHOV FOR DEN ENE SUPPLERER DEN ANDEN DEL AF BRANCEN AT DE BLIVER EFTERUDDANNET DEM DER LIGGER TÆT PÅ MEDARBEJDERNE OG DET DER HAR ET GODT RY DER BLIVER VALGT EFTER DET UDBUD DER PASSER MED ARBEJDSKEMAET OG GOD UNDERVISNING DEM DER UDBYDER PÅGÆLDENDE KURSER DEN TYPE EFTERUDDANNELSE DET DREJER SIG OM DER ER BÅDE INTERNE OG EKSTERNE KRAV TIL VIRKSOMHEDEN, DERFOR BLIVER BEGGE UBYDERE BRUGT DEN INDENFOR BRANCHEN. DER ER DEM DER HAR TILBUD AF RELAVANS DER ER FUNDET LØSNINGER DER PASSER VIRKSOMHEDENS BEHOV DEN PRIVATE SEKTOR TILBYDER MERE BRANCHE SPECIFIKKE KURSER DER ER GODE ERFARINGER DER ER INGEN PRÆFERENCE PÅ GRUND AF MANGLENDE INFO DER ER BEDST TILGANG OG MULIGHEDER DER FÅR MAN DET BEDSTE OG MEST OVERSKUELIG OVERBLIK OVER KURSER DER ER KUN EEN UDBYDER TIL DEN ENE TING OG HVAD MAN ELLERS HAR HØRT FRA ANDRE VIRKSOMHEDERS DER FINDES IKKE ANDRE MULIGHEDER FOR BRANCHEN DER FÅR MAN TILSKUD DER ER MERE KØD PÅ DE (PÅKRÆVEDE)KURSER DER BLIVER UDBUDT AF DE DE PRIVATE END DEM FRA AMU DER FINDES IKKE DE PASSENDE TILBUD I DET OFFENTLIGE DER LIGGER TILBUDDENE DER PASSER BEHOVENE DER HVOR DE RIGTIGE KURSER ER, DEM DER KAN BRUGES DERES VAREKENDSKAB BEDRE DER VÆLGES EFTER RELAVANCE AF KURSER, IKKE SEKTOR DERES FAGFORENINGER DET BEDSTE BUD DET DER ER LAGT MÆRKE TIL DET ER DE MULIGHEDER DER ER = DER INTET VALG DET DER RELETERE TIL FAGET DET ER BILLIGERE DET ER DEM, DER KENDER OMRÅDET DET ER BEDRE FAGLÆRER INDEN DE SPECIFIKKE OMRÅDER VIRKSOMHEDEN SØGER, ENGAGEMENTET ER HØJERE VED DELTAGERE DET ER DE ENESTER DER HAR NOGET FOR BRANCHEN UDOVER LEVERANDØRER DET ER ET KRAV FRA IMPORTØR DET ER DEM DER HAR MEST INDSIGT I VIORKSOMHEDEN DET ER DEM DE HAR KONTAKT TIL DET ER TILFÆLDIGT, HVAD BEHOVENE ER Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 17

18 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele DET ER DEM DER HAR TILBUDDET DER ER SPECIELT DET ER DEM DER ER SAMARBEJDE MED + ENESTE UDBYDER DET ER VIGTIGT AT FÅ FORSKELLIGE SYNSVINKLER IND PÅ UDVIKLING (ARBEJDSINDSATS/LØNNING/TRANSPORTMULIGHEDER/LOVE-REGLER) DET ER DER DET ER TRADITIONELT MED DEN EFTERUDDANNELSE DE SKAL DET ER DEM DER HAR DET BEDSTE EFETR DERES BEHOV DET FAGLIGE INDHOLD PÅ KURSERNE HAVE DET ER DER HVOR DET BEDSTE TILBUD ER DET ER DEM DER TILBUDER DET DE HAR BRUG FOR DET HAN ER BRUG ER HÅNDVÆRKSPRÆGET OG DET ER KUN PRIVATE DET ER EN KOMBINATION AF MULIGHEDER OG TILBUD DET ER DEM MAN LÆGGER MÆRKE TIL, GAMMEL VANE DET KOMMER AN PÅ, HVEM DER TILBUDER DET, DE HAR BRUG FOR DET ER IGENNEM KÆDEN DE FÅR DET TILBUDT DET ER DEM, DER HAR DE KURSER DE HAR BRUG FOR DET OFFENLIGE HAR DE TEKNISKE SKOLE OG SÅ ER DET MED I NOGLE PRIVATE FORENING, VALGER DER HVOR TILBUDET DE HAR BEHOV FOR ER DET ER OBLIGATORISK VED KÆDEN DET ER DER HVOR DE HAR FØLT DET VAR BEDST DET OFFENTLIGE ER FOR LANGSOMME OG VIRKSOMHEDEN SUPPLERER DERFOR MED PRIVAT DET ER SPECIFIKT BRANCHERELATERET DET ER DISSE INSTITUTIONER DER KAN TILBYDE DET DET OFFENTLIGE HAR IKKE ALTING DET ER VIRKSOMHEDENS EGNE (VIRKSOMHEDEN HOLDER DET MEN HYRER OGSÅ UDEFRA) DET ER FODI, DE ER FAGRETTEDE DET PASSEDE GODT TIL DEN PÅGÆLDENDE TILBUD. DET HAR MERE SPECIFIKKE KURSER DER MØDER BEHOVET OG GOD DET ER NOGLE CERTIFICERINGER SOM VIRK SKAL BRUGE OG DET OFF. DET PASSEDE MED TIDEN ERFARING HAR DEM DET LIGGER I DERES KÆDEPRINCIP DET HAR DE GJORT FØR OG DET VAR GODT DET PASSER GEOGRAFISK DET LIGGER I DET KONCEPT LEVERANDØREN KØRER. STYRET/TILBUDT FRA LEVERANDØRS SIDE DET HAR NOGET MED ØKONOMI AT GØRE DET PRIVATE SUPPLERER DET OFFENTLIGE DET OFFENTLIGE UDBYDER DET IKKE DET OFFENTLIGE HAVDE IKKE TILBUD DER MATCHEDE DET SOM DE TILBYDER ER DET VI SKAL BRUGE DET VIRKER DET PASSER BEDST TIL VIRKSOMHEDEN DET VAR SIMPELTHEN, SUBSTANSEN I KURSET EGEN KÆDE FORESTÅR OPKVALIFICERING OG EFTERUDDANNELSE DET VAR DEM DER HAVDE TAGET KONTAKT EFTER UDBUD ENESTE UDBYDER AF ØNSKEDE KURSER DET VAR DEM TOG KONTAKT ENESTE MULIGHED FORDI DE HAR STØRRE EKSPERTISE PÅ DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE DET VAR ET MATCH, AT DE SYNES DE HAVDE DET RETTE PRODUKT, TIL ER MED I DANSK BYGGERI, SÅ EN DEL AF EF.UDD. ER UDBUDT DERFRA FORNUFTIGE OMKOSTNINGER FORDI DE TILBYDER DEN FAGLIGHED DER ER NØDVENDIG ERFARING ET SPØRGSMÅL OM UDBUD FORDI DER IKKE ER NOGET INDPUT FRA DET OFFENTLIGE FAGSPECIFIKT FAGLIGE KVALIFIKATIONER. HAR INDGÅET ET PARTNERSKAB MED DEN LOKALE TEKNISKE SKOLE. RELEVANTE FOR VIRKSOMHEDEN FORDI DET ER IGENNEM FAGFORENING FOR AT DET PASSER IND I VIRKSOMHEDENS STRATEGI FAGLIGE ORG STÅR FOR NOGET AF DET FORENINGSBASERET, INTERESSEORGANISATIONEN FORDI DER BLIVER GIVET TILSKUD TIL DET + EKSPERTISE FAGLIGHED OG GENTAGELSE I FORHOLD TIL TIDLIOGERE GENNEM IMPORTØR FORDI DET ER SPECIFIKT OPEL KUSER MEN UDBYDES SOM VUC FINDES BÅDE OG, PRIVATE ER MEGET KONCENTRERET, OFFENTLIGE ER ET LÆNGERE FORLØB GOD KVALITET, GOD ERFARING MED DEM FORDI, DE EMNEOMRÅDER DER KUNNE VÆRE TALE OM KØRER MEST I FOR AT FÅ SÅ BRED EN SKARE SOM MULIGT AMU-REGI GODT SAMARBEJDE SOM ØNSKES FORSÆTTE FORDI, UDDANNELSESSTEDERNE LIGGER TÆT PÅ FORDI AT DE VED IKKE HVAD VILKÅRENDE ER, SYNES DET MENER OM HINANDEN OG HÆLDER MEST TIL DET OFFENLIGE PGA LOVGIVNINGEN OG TILSKUDSORDNINGER HAR DET IGENNEM DERES SYSTEM, SUPERGROS HAR BRUGT VEU FØR, FUNGERER GODT FORDI DE UDBYDER RELEVANTE KURSER HAR IKKE KENDSKAB TIL DET OFFENTLIGES TILBUD HAR TILKNYTNING TIL TEKNISK SKOLE(AMU CENTER FORDI, DE HAR DET KURSUS VI HAR BEHOV FOR HAR IKKE KUNNE FINDE NOGET RELEVANT INDENFOR DET OFFENTLIGE. KRÆVER SPECIALISEREDE KURSER HAR MEGET FAGBESTEMTE EFTERUDDANNELSE, FÅR DET FRA EGEN HOVEDORG. HAR MERE BRUG FOR EN FAGMAND INDEN FOR BLOMSTERBINDNING END END SKOLELÆRER HISTORIK OG EFRARINGER HVAD MEDARBEJDERNE ØNSKER KENDER FÅ PRIVATE TILBUD HØJTUDDANNET PERSONALE KENDER IKKE DE PRIVATE GODE ERFARINGER FØLGER DEN EFTERSPØRGSEL PERSONALET HAR. DE KOMPETENCER DE HAR BRUG GAMMEL VANE. DE TILBUDER SPECIFIKKE KURSER, SOM VIRKSOMHEDEN KAN/SKAL BRUGE GARANTI-KURSER, KOMPETENCE-NIVEAUET Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 18

19 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele I FORHOLD TIL DE KVALIFIKATIONER MEDARBEJDERNE SKAL HAVE, KOMMER AN PÅ TILBUD GODE ERFARINGER MED UDBYDERNE MENER IKKE DE OFFENTLIGE HAR DE KOMPENTENCER DE SKAL BRUGE INTERNE KURSER INDENFOR KÆDEN, OFTEST PRIVATE KURSERNE ER KRANKURSER SOM MULIGVIS IKEK FINDES I PRIVAT REGI HAR KOMPETENCER SOM DET OFFENTLIGE IKKE IMØDEKOMMER JOURNALISTISK EFTERUDDANNELSE KURSERNE VAR BEDST HER HAR MODTAGET REKLAME, SOM HAR VAKT INTERESSE. KURSET ER RELEVANT KONTAKTEN FORMIDLES GENNEM VÆRKSTEDSKÆDE TIL TEKNISK SKOLE LOKALITET (GEO) HAR NOGLE STUDEREDE PÅ HG OG ELLERS HVAD MEDARBEJDERNE SYNES ER REELVANT KORTE MÅLRETTEDE KURSER LOVMÆSSIGT BESTEMT HAVD PASSER KRAV FRA BLACK AND DEKKER LÆRLINGE HAR DERES NORMALE GANG DER HAVDE DE RIGTIGE KURSER KUN PRIVATE UDBYDER MERE BRANCE SPECIFIKT HVAD DER LIGE PASSER KVALIFIKATIONERNE PGA PENGE HVAD DER PASSER BEDST I KALENDEREN KVALITETEN PGA TVANG, VILLE HELLERE SELV HVAD DER PASSER BEDST PÅ VIRKSOMHEDEN LEVERANDØR KRÆVER EFTERUDDANNELSE VED DEM PÅ BAGGRUND AF MEDARBEJDERNES EGNE ØNSKER HVEM DER HAR DET BEDSTE UDBUD OG TILBUD LEVERANDØRENE AFHOLDER KURSER PÅ GUND AF INDHOLD OG KVALITET I GENNEMFØRELSEN, HVEM DER UDBYDER HVAD KURSUSHOLDERE 8 PERSONERNE DER UNDERVISER ) LOKALE, STOR UDBUD PÅGRUND AF TILSKUD FRA FORSIKRING DER STØTTEDE HVEM HAR DET BEDSTE UDBUD MEDARBEJDERNES KOMPETENCER LIGGER OVER DE OFFENTLIGE KURSER SIKKERHEDSKURSER. ARBEJDSTILSYN HVIS DET KOSTER NOGET, KAN MAN LIGE SÅ GODT VÆLGE PRIVAT MENER IKKE AT DET OFFENTLIGE UDBYDERE DET DE HAR BRUG FOR SKOLERNE SOM BENYTTES ER OFFENTLIGE HVOR DER ER PLADS (MHT. TIDEN), OG HVOR DER BLIVER UDBUDT DE PÅKRÆVEDE KURSER MERE BRANCHE-RELEVANT TIDEN ER EN FAKTOR. VIGTIGT AT MEDARBEJDERNE KAN KOMME TIL, HVOR MAN KAN FÅ DEN BEDSTE UDDANNELSE NÅR DER ER HUL I ARBEJDSPLANEN MERE SPECIFIKKE KURSER TILFÆLDIGHEDER. UDBUD PASSER MED BEHOV I SAMRÅD MED HR ANSVARLIG OG MEDARBEJDEREN OG RELATION MEST PROFFESIONELLE, MEST SKRÆDDERSYET TIL BRANCHEN UDBYDER ET PRODUKT DER KAN BRUGES JOURNALISTHØJSKOLEN ER MÅLRETTET MOD AT LAVE JOURNALISTSK ARBEJDE - MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE TIL DE ENKELTE FAGGRUPPER NOGET MED SAMMENHÆNG, LEVERANDØRSAMMENHÆNG UDBYDER I DISTRIKTET KOMMER AN PÅ DE KURSER DER ER. DER ER NOGLE MASKINFØRERKURSER, MEN DE ER MÅSKE IKKE OFFENTLIGE, IKKE SIKKER NYHEDSBREVE FRA DEM OG DER ER REKLAMER I UDFRA HVOR DET PASSER BEDST MED TIDEN. KURSERNE SKAL PASSE IND KOMMER AN PÅ DET RIGTIGE MIX. VÆLGER IKKE NOGET FREM FOR NOGE MED VIRKSOMHEDEN "SKEMA" ANDET OPSØGENDE OG ANNONCERER OG ER SYNLIGE OG GODE ERFARINGER VEU KOMMER AN PÅ HVILKE KURSER DER BLIVER UDBUDT PASSER BEDST IND I DEN PRODUKTION VIRKSOMHEDEN HAR PRIVAT ER DEN ENESTE UDBYDER PÅ GRUND AF FORVENTEDE KOIMPETENCER HOS UDBYDEREN SAMARBEJDE MED IMPORTØRER, SKAL DELTAGE I ET VIST ANTAL KURSER KOMMER AN PÅ TILBUDE OG AKTUELT BEHOV KVALITET OG RENHOLD MAN KAN KOMME TIL, NÅR VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR AT FÅ MEDARBEJDERNE EFTERUDDANNET MEDARBEJEDERN FORESLÅR DEM SAMME GRUNDE SOM TIDLIGERE. OFF. ER UTIDSSVARENDE SENDER FOLK TIL ENGLAND, HVOR FOR AT FÅ DE PASSENDE KURSER SPECIALISERET BRANCE MED FÅ UDBUD INDENFOPR DET OFFENTLIGE SPECIFIK BRANCHE, DERFOR ER PRIVAT KUN MULIGT SPØRGSMÅL OM UDBUD I FORHOLD TIL DERES BEHOV NAÅR MAN VÆLGER PRIVATE UDBYDERER VED MAN HVAD MAN FÅR NOGET ER FORPLIGTELSE INDENFOR BRANCHEN ELLER OGSÅ ER DET REFERENCER PGA DERES KOMPETENCER. PASSER TIL VIRKSOMHEDEN PRIVAT: DANSK BYGGER. REFUSION GENNEM DET OFFENTLIGE PRIVATE UDBYDERE ER GODE TIL AT KOMME MED RIGTIGE TING, OFFENTLIGE TRADITIONELLE KURSER DER VEDLIGEHOLDER Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 19

20 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele TEKO CENTRET PGA TEKSTILVIRKSOMHED TILKNYTNING TIL TEKSTIL ER VIGTIGT UDDANNELSEN FINDES IKKE INDENFOR DET OFFENTLIGE ( FINANS) UDFRA ERFARING OG VANE VI ER ET DATTERSELSKAB, OG MODERSELSKABET KØRER SELV KURSER PRIVAT VI KENDER IKKE DET OFFENTLIGE SYSTEM VIA BRANCHEN DER ER HELT SPECIFIKKE KURSER AT FØLGE VIRKSOMHEDEN DERES EGEN KURSUSAFDELING VIRKSOMHEDEN HAVDE GJORT OPMÆRKSOM PÅ SIG SELV, JEG VED DE FINDES PRIVATE: LEDERE, TIMELØNNET: OFFENTLIGE RELEVANS, UDDANNELSESTILBUDDET, VELRENOMERET OG RIGTIGT NIVEAU RELEVANTE SAMMENSÆTNINGEN AF UDBUD OG UDFRA VIRKSOMHEDENS BEHOV. INDHOLD AF KURSER OG TIDSMÆSSIGE ASPEKTER. SELV HAR SØGT EFTER DEM SPECIFIKKE KURSER KAN IKKE TAGES PRIVAT TAGER DET BEDSTE FRA HVER TILFÆLDIG TILFÆLDIGT TROR, DE ER DE BEDSTE UD FRA KVALITET OG AKTUELLE BEHOV UD FRA KVALITETSHÅNDBOGEN ER UDVALGT UDBYDERE PÅ FORHÅND UDFRA BEHOV OG MULIGHEDER UDFRA FAGINTERESSER UDFRA FAGLIGE KVALIFIKATIONER VALGT EFTER BEHOV VIA KONTAKTER, HÅNDVÆRK OG INDUSTRI, GODT SAMARBEJDE MED DANSK METAL VIRKSOMHEDEN SKAL LOVMÆSSIGT SENDE MEDARBEJDE PÅ KURSUS, DE IKKE SELV VÆLGER VÆLGER AF GEOGRAFISKE ÅRSAGER VÆLGER DEM, DER TILBUDER DET, DE HAR BRUG FOR VÆLGER DER HVOR TILBUDENE ER VÆLGER EFTER DEM DER TILBYDER DE UDDANNELSER DER ER BRUG FOR VÆLGER EFTER ET FAKTISK BEHOV, IKKE EFTER UDBYDER VÆLGER EFTER HVAD DER ER BEHOV OG HVEM DER TILBUDER DET VÆLGER EFTER HVOR DERES BEHOV, BLIVER BEDST DÆKKET VÆLGER EFTER HVOR KURSERNE ER VÆLGER EFTER HVOR TILBUDERNE ER VÆLGER EFTER KURSER OG MEDARBEJDERS ØNSKER VÆLGER EFTER KVALITET VÆLGER EFTER RELAVANCE OG BEDSTE TILBUD VÆLGER EFTER RELEVANCE AF KURSER VÆLGER EFTER TILBUD VÆLGER EFTER UDBYDELSE AF KURSER, SUPPLERER HINANDEN VÆLGER EFTER, HVEM DER HAR DE PASSENDE TILBUD PÅ DE TIDSPUNKTER, SOM DE HAR BRUG FOR VÆLGER UDBYDER EFTER HVAD MEDARBEJDER HAR BEHOV FOR Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. ØKONOMI 20

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært - de ufaglærtes (30-65årige) forudsætninger for et uddannelsesløft VEU konference i en reformtid Odense, 26.2.2015 Peter Plougmann Director, Deloitte Consulting Udfordringen Potentiel

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Hver fjerde virksomhed interesseret i deleakademikere

Hver fjerde virksomhed interesseret i deleakademikere 30. juni 2010 Hver fjerde virksomhed interesseret i deleakademikere Akademikere. 6 ud af 10 blandt de større virksomheder i regionen har akademikere ansat og knap 2 ud af 10 blandt de mindste virksomheder.

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere