Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse"

Transkript

1 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center om efteruddannelse af virksomhedens ansatte. På tværs af brancher og virksomhedsstørrelser er der stor forskel på, hvem der har modtaget rådgivning. Dette kan betyde, at særlige grupper af ansatte får mindre efteruddannelse. Konsulenter fra VEU-centre er grundigt forberedt og har en god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden, når de rådgiver om efteruddannelse. Omvendt kan konsulenterne forbedre opfølgningen på rådgivningen og udarbejdelsen af en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skal efteruddannes. Virksomheder i region Midtjylland vurderer de økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesindsatsen, som det vigtigste parameter, når de vælger at modtage rådgivning om efteruddannelse. For tre ud af fire virksomheder i region Midtjylland er efteruddannelse værdiskabende. Tre ud af fem virksomheder igangsætter ikke et uddannelsesforløb på baggrund af rådgivningen fra et VEU-center. Virksomheder har i høj grad sendt deres ansatte på efteruddannelse og forventer i endnu højere grad at gøre det i fremtiden. Dette indikerer, at virksomhederne også selv afdækker behovet for efteruddannelse til deres medarbejdere og opsøger ekstern hjælp hos private efteruddannelsesudbydere. Bygge- og anlægsbranchen er de største forbrugere af offentlige efteruddannelsesudbydere, mens detailhandlen næsten udelukkende anvender private udbydere. Disse præferencer forventes ikke at ændre sig i den nærmeste fremtid. 1

2 Tre ud af fem virksomheder kender til VEU-centre Offentlige voksen- og efteruddannelsesinstitutioner og private kursusudbydere med AMU skolegodkendelser samt VUC ere blev d. 1. januar 2010 organiseret i 13 VEU-centre. VEU-centrene skal rådgive og vejlede mindre og mellemstore virksomheder om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Tre år senere er det tre ud af fem virksomheder i region Midtjylland, som er bekendt med, at institutionerne organisatorisk er samlet i VEU-centre. Kendskabsgraden svinger fra 20 procent inden for hotel og restauration til 76 procent inden for primære erhverv og forsyning. Kendskabsgraden kan hænge sammen med VEU-centrenes strategi for det virksomhedsbesøgende. Se tabel 1. Tabel 1 Virksomheders kendskab til samarbejde i VEU-centre Var du klar over, at offentlige uddannelsesinstitutioner organisatorisk er samlet i VEU-centre? Ja Nej Antal Alle 59% 41% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 55% 45% fuldtidsansatte 59% 41% fuldtidsansatte 63% 37% fuldtidsansatte 75% 25% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 76% 24% 21 Industri 63% 37% 102 Bygge- og anlæg 63% 37% 115 Handel med motorkøretøjer 44% 56% 25 Engroshandel og agentur 51% 49% 67 Detailhandel 60% 40% 40 Transport og post 74% 26% 27 Hotel og restauration 20% 80% 20 Videnservice 60% 40% 55 Anden service 70% 30% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

3 En ud af tre virksomheder har modtaget rådgivning En ud af tre små og mellemstore virksomheder (SMV ere) i region Midtjylland har inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte fra en eller flere institutioner under et VEU-center. Specielt de større SMV ere har oftere modtaget rådgivning. For virksomheder med 5-9 ansatte er det kun 26 procent af virksomhederne, der har modtaget rådgivning. Omvendt har 48 procent af virksomheder med ansatte modtaget rådgivning fra en VEUcenterinstitution. Også på tværs af brancher er der variation. Brancherne bygge- og anlæg, industri samt primære erhverv og forsyning har i stor stil modtaget rådgivning et VEUcenter. Denne andel ligger markant lavere inden for alle andre brancher. Den mindre kendskabsgrad til sammenlægningen i VEU-centre i små virksomheder og specifikke brancher viser, at der er en klar sammenhæng mellem kendskabet til VEU-centrene og omfanget af modtaget rådgivning. Tabel 2 Virksomheder som har modtaget rådgivning om efteruddannelse fra VEU-centre Har du inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte fra en af eller flere institutioner under et VEU-center? Ja Nej Ved ikke Antal Alle 32% 65% 3% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 26% 71% 3% fuldtidsansatte 35% 63% 2% fuldtidsansatte 39% 61% 0% fuldtidsansatte 48% 50% 2% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 43% 57% 0% 21 Industri 46% 52% 2% 102 Bygge- og anlæg 50% 48% 2% 116 Handel med motorkøretøjer 12% 88% 0% 25 Engroshandel og agentur 16% 84% 0% 67 Detailhandel 23% 65% 13% 40 Transport og post 26% 70% 4% 27 Hotel og restauration 15% 85% 0% 20 Videnservice 13% 82% 5% 55 Anden service 16% 81% 3% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

4 VEU-konsulenter præsenterer sig forskelligt 34 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som repræsentant fra den uddannelsesinstitution, konsulenten var fra. 16 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som værende fra både et VEUcenter og fra uddannelsesinstitutionen. 14 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som repræsentant udelukkende fra et VEU-center. Endelig ved 37 procent ikke, hvordan konsulenten præsenterede sig. Figur 1 Konsulentpræsentation ved rådgivning af virksomheder Hvordan præsenterede konsulenten sig: som repræsentant fra et VEU-center eller fra den uddannelsesinstitution, hvor konsulenten var fra? 14% 37% 34% 16% VEU-Center Egen institution Begge dele Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 4

5 VEU-konsulenter er godt forberedt og har en god virksomhedsforståelse 59 procent af de små- og mellemstore virksomheder i region Midtjylland oplever, at konsulenten i rådgivningen har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 55 procenter oplever også, at konsulenten er godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden. 46 procent oplever også, at konsulenten skaber et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse både på uddannelsesinstitutionen, konsulenten kommer fra, og på andre uddannelsesinstitutioner. Yderligere oplever 42 procent af virksomhederne, at konsulenten er god til at forklare de økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. Se figur 2. Rådgivningen følges ikke op 47 procent af virksomhederne er overvejende eller meget uenige i, at konsulenten udarbejdede en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skulle efteruddannes. 40 procent af virksomhederne svarer, at de er overvejende eller meget uenige i, at rådgivningen senere blev fulgt op af konsulenten. Den mindre positive vurdering af rådgivningen på disse to områder er parametre, der kan forbedres. Figur 2 Oplevelse af rådgivning fra institutionerne i VEU-centrene Hvor enig eller uenig er du i, at konsulenten Var godt forberedt og havde sat sig grundigt ind i virksomheden. 55% 27% 10% 8% Havde god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 59% 20% 9% 12% Spurgte grundigt ind til virksomhedens strategi 26% 31% 29% 14% Var god til at koble efteruddannelsesbehovene sammen med virksomhedens strategi. 35% 28% 21% 16% Skabte et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse 46% 21% 16% 17% Udarbejdede en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skulle efteruddannes. 12% 18% 47% 24% Var god til at forklare økonomiske omkostninger, der var forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. 42% 25% 17% 17% Senere fulgt grundigt op på rådgivningen. 18% 22% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget eller overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende eller meget uenig Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. 5

6 God forberedelse og virksomhedsforståelse er vigtige parametre Når alle panelvirksomhederne skal svare generelt på hvilke parametre, der er vigtigst for dem i forbindelse med rådgivning om efteruddannelse ser svarene ud, som det fremgår af figur 3. Det absolut vigtigste parameter for virksomhederne er en grundig forklaring af hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. Virksomhederne mener også, at konsulentens forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden, samt at konsulenten er godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden, er nogle af de vigtigste områder i rådgivningen. Dette er også områder, hvor konsulenten fra efteruddannelsesinstitutionen klarer sig bedst i rådgivningen. De mindst vigtige forhold i rådgivningen er, at konsulenten spørger grundigt ind til virksomhedens strategi samt udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere, der skal efteruddannes. På disse områder vurderes VEU-centrenes konsulenter at klare sig mindst godt, hvilket fremgik af figur 2. Figur 3 Vigtigheden af parametre i fbm. ekstern rådgivning om efteruddannelse Hvor vigtigt er det, at konsulenten Godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden. 79% 11% 4% 7% Har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 78% 13% 3% 7% Spørger grundigt ind til virksomhedens strategi. 54% 30% 9% 7% God til at koble jeres efteruddannelsesbehov sammen med virksomhedens strategi. 65% 21% 7% 8% Kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse. 73% 16% 5% 7% Udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere, der skal efteruddannes. 48% 29% 15% 8% Grundigt forklare hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med 80% 9% 4% 7% Følger senere grundigt op på rådgivningen. 64% 23% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtig eller vigtig Hverken eller Mindre vigtig eller slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. 6

7 Vurdering afhængig af om virksomheden har modtaget rådgivning Vigtigheden af alle parametre er afhængige af, om virksomheden inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte. Særligt de tre parametre, at konsulenten udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere der skal efteruddannes, kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse og spørger grundigt ind til virksomhedens strategi vurderer virksomheder, som har modtaget rådgivning markant vigtigere end virksomheder, som ikke har modtaget rådgivning. Se nedenstående tabel. 7

8 Følger senere grundigt op på rådgivningen Grundigt forklare hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelses aktiviteterne Udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere der skal efteruddannes Kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse God til at koble jeres efteruddannelses behov sammen med virksomhedens strategi Spørger grundigt ind til virksomhedens strategi Har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden Godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden Jysk Analyse Figur 4 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning fra VEU-centre - vurderet ud fra om virksomheden har modtaget rådgivning eller ej Hvor vigtigt er det, at konsulenten Har ikke modtaget rådgivning 78% 12% 3% 7% Har modtaget rådgivning 81% 11% 5% 3% Har ikke modtaget rådgivning Har modtaget rådgivning 76% 84% 14% 3% 7% 12% 1% 3% Har ikke modtaget rådgivning 51% 31% 11% 7% Har modtaget rådgivning 61% 30% 6% 3% Har ikke modtaget rådgivning 63% 22% 6% 9% Har modtaget rådgivning 70% 20% 6% 4% Har ikke modtaget rådgivning 69% 17% 6% 8% Har modtaget rådgivning 81% 14% 1% 4% Har ikke modtaget rådgivning 45% 31% 16% 9% Har modtaget rådgivning 55% 29% 12% 5% Har ikke modtaget rådgivning 79% 10% 3% 8% Har modtaget rådgivning 84% 8% 4% 4% Har ikke modtaget rådgivning 61% 25% 6% 8% Har modtaget rådgivning 69% 22% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Meget vigtig eller vigtig Hverken eller Mindre vigtig eller slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Signifikant forskel for alle parametre om virksomheden har modtaget rådgivning. 8

9 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning 37 procent af de virksomheder, der inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning, svarer, at der på baggrund af rådgivningen fra uddannelsesinstitutionerne efterfølgende blev igangsat et efteruddannelsesforløb. Hovedparten af virksomhederne 58 procent har ikke efterfølgende igangsat et uddannelsesforløb. Figur 5 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning fra VEU-centre Blev der igangsat et uddannelsesforløb på baggrund af rådgivningen? Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 9

10 Efteruddannelsesforløb skaber værdi i virksomhederne Tre ud af fire virksomheder, som har haft medarbejdere på efteruddannelse, svarer, at værdien af forløbet er positiv. 24 procent af virksomhederne svarer i høj grad, mens 53 procent svarer i nogen grad. Kun 7 procent af de adspurgte virksomheder svarer i mindre grad. Øget værdiskabelse på baggrund af efteruddannelse til medarbejdere er altså en betydelig årsag til at igangsætte et uddannelsesforløb. Figur 6 Værdiskabelse af uddannelsesforløb I hvilken grad fik virksomheden værdi ud af efteruddannelsesforløbet? 15% 24% 7% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 10

11 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner 43 procent af virksomhederne er i høj eller nogen grad enige i, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. 33 procent af virksomhederne svarer i mindre grad. Figur 7 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner Helt generelt, i hvilken grad vurderer du, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv.? 14% 8% 10% 35% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 11

12 Forskellig opfattelse af samarbejdet mellem offentlige uddannelsesinstitutioner 57 procent af virksomhederne som har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte er i høj eller nogen grad enige i, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. For virksomheder som ikke har modtaget rådgivning er dette 36 procent. Figur 8 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner vurderet ud fra om virksomheden har modtaget rådgivning eller ej Helt generelt, i hvilken grad vurderer du, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. og har virksomheden inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte? 5% 31% 36% 12% 16% Har ikke modtaget rådgivning 14% 43% 28% 6% 9% Har modtaget rådgivning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Virksomheder som ikke ved om de har modtaget rådgivning inden for de sidste tre år, 14 virksomheder, er udeladt. Signifikant forskel mellem de to grupper. 12

13 Virksomheder i region Midtjylland efteruddanner i høj grad deres medarbejdere 55 procent af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de sidste 12 måneder haft deres medarbejdere på efteruddannelse. Her sender større virksomheder i højere grad end små virksomheder deres medarbejdere på efteruddannelse. Samme tendens ses ved, at små virksomheder i mindre grad end større virksomheder har modtaget rådgivning fra VEU-centrene inden for de sidste tre år (se tabel 2). Andelen af virksomheder, der har haft deres medarbejdere på efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder, varierer også på brancheniveau. Her efteruddanner brancherne primære erhverv og forsyning samt transport og post i langt højere grad, end man gør i engroshandel og agentur samt i hotel og restaurationsbranchen. Forklaringer på forskelligheden i virksomheders behov for at efteruddanne medarbejderne kan være introduktion af nye produkter, indførelse af ny teknologi, organisatoriske ændringer mv. Men også typen og sammensætningen af medarbejdere inden for branchen kan være årsagen: ufaglært, faglært, teknikere eller højtuddannede. Andelen af virksomheder, der har haft medarbejdere på efteruddannelse de seneste 12 måneder, overstiger andelen, der har modtaget rådgivning fra VEU-centre inden for de sidste tre år (se tabel 2). Dette betyder, at virksomhederne også anvender private efteruddannelsesudbydere. Se tabel 3. 13

14 Tabel 3 Virksomheders anvendelse af efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder Har du inden for de sidste 12 måneder haft medarbejdere på efteruddannelse? Ja Nej Ved ikke Antal Alle 55% 43% 2% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 47% 51% 3% fuldtidsansatte 56% 43% 1% fuldtidsansatte 70% 30% 0% fuldtidsansatte 82% 16% 2% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 76% 24% 0% 21 Industri 51% 47% 2% 102 Bygge- og anlæg 50% 47% 3% 115 Handel med motorkøretøjer 60% 40% 0% 25 Engroshandel og agentur 49% 51% 0% 67 Detailhandel 56% 44% 0% 40 Transport og post 89% 4% 7% 27 Hotel og restauration 10% 90% 0% 20 Videnservice 69% 31% 0% 55 Anden service 58% 39% 3% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

15 Offentlige og private udbydere anvendes i samme omfang Virksomheder i region Midtjylland der sender deres medarbejdere på efteruddannelse, anvender offentlige og private udbydere i næsten samme omfang. På tværs af brancher er der dog stor variation i hvilke udbydere, der anvendes. Inden for brancherne handel med motorkøretøjer og detailhandel anvendes primært private udbydere. Bygge- og anlæg, anden service samt industri anvender derimod offentlige udbydere mest. Se figur 9. At brancherne bygge- og anlæg samt industri er de største forbrugere af offentlige udbydere af efteruddannelse kan hænge sammen med, at disse også oftest har modtaget rådgivning fra et VEU-center, jf. tabel 2. Figur 9 Efteruddannelsesudbydere der anvendtes inden for de sidste 12 måneder Hvilken efteruddannelsesudbyder er der blevet anvendt inden for de sidste 12 måneder - private, offentlige udbydere eller begge dele? Primære erhverv og forsyning 29% 12% 29% 29% Industri 48% 21% 29% 2% Bygge- og anlæg 60% 14% 24% 2% Handel med motorkøretøjer 7% 73% 20% Engroshandel og agentur 27% 55% 15% 3% Detailhandel 14% 86% Transport og post 25% 29% 46% Hotel og restauration 100% Vidensservice 5% 59% 27% 8% Anden service 53% 11% 37% Total 34% 37% 25% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige udbydere Private udbydere Både private og offentlige udbydere Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste 12 måneder har haft medarbejdere på efteruddannelse. Signifikant forskel mellem brancher, men ikke mellem virksomhedsstørrelser. 15

16 Virksomheder med forbrugere som kundegruppe anvender oftere private udbydere Virksomheder i region Midtjylland, der har forbrugere som deres primære kundegruppe, vælger oftest private udbydere. Virksomheder, som har en blandet kundegruppe, vælger oftest offentlige udbydere. Figur 10 Efteruddannelsesudbyder der anvendes i forhold til primære kundegruppe Hos private, offentlige udbydere eller begge dele? Blandet 45% 23% 31% 2% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 11% 33% 56% Forbrugere (b2c) 21% 57% 13% 9% Andre virksomheder (b2b) 30% 44% 21% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige udbydere Private udbydere Både private og offentlige udbydere Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste 12 måneder har haft medarbejdere på efteruddannelse. Signifikant forskel mellem primær kundegruppe. Begrundelser for valg af udbyder er meget forskellige Når virksomheder i region Midtjylland har valgt eller skal vælge efteruddannelsesudbyder, er det ofte en kombination af flere forskellige faktorer, der ligger til grund for valget. Nedenstående tabel angiver begrundelser for valget af udbyder. 16

17 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele BRANCERELEVANT BILLIGST AFHÆNGER UDDANNELSESBEHOVET FOR DEN ENKELTE MEDARBEJDER COOP SAMMENSÆTTER KURSER BRANCHEKURSER BRANCHESPECIFIKT FOR NYE BILER SAMTLEDERKURSER DE BEDSTE TILBUD ER PRIS OG FAGLIGT BRUGER ALTID LEARNMARK I HORSENS DE BEDSTE TILBUD DE ER BEDRE BRUGER AMU CENTRE DE PASSER BEDST DE ER DE ENSTE DER UDBYDER DET. DET ER TÆT PÅ RENT GEOGRAFISK DE ER DE ENESTE SOM UDBYDER ET RELEVANT KURSUS FOR DENNE BRANCHE DE DÆKKER DERES BEHOV DE ER FORSKELLIGE PALLETTER DER SKAL BRUGES, PRIVATE : SALGSTRÆNING, LOGISTIK OG LAGER: OFFENTLIGE DE ER DYRERE, MEN HAR ET STØRRE INDSIGT I DE ENKELTE DE ENESTE DER KUNNE TILBYDE KURSERNE. DET GAMLE AMU - PLEJER AT DE ER HVOR DER HAR UDBUDET PÅ TIDSPUNKTET BEABEJDNINGS ANLÆG OG DERFOR STØRRE KOMPETANCER FUNGERE DE ER MED I DEN KONCERN VIRKSOMHEDEN ER EN DEL AF DE ER DE ENESTE, DER GØR DET DE ER RELEVANTE I FORHOLD TIL DE FUNKTIONER SOM DE PÅGÆLDENDE MEDARBEJDERE UDFØRER, OG UDBYDEREN HAR EN KVALITET SOM ER MED TIL AT LØFTE KVALITETEN AF DEN UNDERVISNING SOM BLIVER UDBUDT I VIRKSIOMHEDE DE ER MERE MÅLRETTEDE TIL BRANCHEN DE ER IGENNEM VEU DE HAR DE PRODUKTER VIRKSOMHEDEN EFTERSPØRGER DE ER MERE MÅLRETTEDE, MERE ENERGI OG MERE OPFØLGNING DE ER RELATERET TIL FAGFORENINGERNE DE HAR DET VIRKSOMHEDEN EFTERSPØRGER - SKRÆDDERSYEDE KURSER OG UDDANNELSESFORLØB. ALMENT TILPASSET UDDANNELSES FORLØB DE HAR DE TING VI SKAL BRUGE DE HAR DE RELEVATE KURSER, VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR/ER DE HAR HVER DERES SPECIALER PÅKRÆVET(PÅDUTTET) AT HAVE DE HAR HAFT DE BEDSTE TILBUD, UNDEROPLYST OM DET OFFENTLIGE DE HAR DE RETTE EFTERUDDANNELSER DE TAGER DEM DER ER BEDST KVALIFICERET DE HAVDE DE SKRÆDDERSYEDE KURSER DE HAVDE BEHOV FOR DE HAR GODE UDDANNELSER TIL UFAGLÆRTE DE TILBYDER DET DER ER BEHOV FOR DE HAVDE NOGET FAGLIGT RELEVENT DE TILBYDER KURSER DER TIDSMÆSSIGT PASSER VIRKSOMHEDEN BEDRE + BEDRE EFFEKTIVITET DE HAR SKRÆDDERSYET ET PROGRAM TIL BRANCHEN/TIL VIRKSOMHEDEN, SOM KAN BRUGES DE LÆGGER TÆTTEST PÅ OG ER TILFREDS MED UDDANNELSEN DE UDBYDER DET VIRKSOMHEDEN HAR BRUG. DIREKTE ERHVERVSRETTET TIL DET VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR DE VÆLGER DER HVOR TIDSPUNKTET PASSER BEDST DE TILBYDER SPECIFIKKE OG RELVANTE KURSER TIL HØJTUDDANNEDE DE UDBYDER DEN LOVTVUNGNE EFTERUDDANNELSE DEM DER KAN, DA DE ER HØJT SPECIALISEREDE SKAL MAN OGSÅ PÅ ANSATTE (TEKNIKERE) SPECIALISEREDE KURSER DE UDBYDER DET DER ER BRUF GOR DE UFAGLÆRTE SKAL UPGRADES DEM DER TILBYDER DET DER ER BEHOV FOR DE UDBYDER SKRÆDDERSYEDE KURSER SPECIFIKT FOR BRANCHEN DEM DER HAR DET KURSUS DE HAR BEHOV FOR DEN ENE SUPPLERER DEN ANDEN DEL AF BRANCEN AT DE BLIVER EFTERUDDANNET DEM DER LIGGER TÆT PÅ MEDARBEJDERNE OG DET DER HAR ET GODT RY DER BLIVER VALGT EFTER DET UDBUD DER PASSER MED ARBEJDSKEMAET OG GOD UNDERVISNING DEM DER UDBYDER PÅGÆLDENDE KURSER DEN TYPE EFTERUDDANNELSE DET DREJER SIG OM DER ER BÅDE INTERNE OG EKSTERNE KRAV TIL VIRKSOMHEDEN, DERFOR BLIVER BEGGE UBYDERE BRUGT DEN INDENFOR BRANCHEN. DER ER DEM DER HAR TILBUD AF RELAVANS DER ER FUNDET LØSNINGER DER PASSER VIRKSOMHEDENS BEHOV DEN PRIVATE SEKTOR TILBYDER MERE BRANCHE SPECIFIKKE KURSER DER ER GODE ERFARINGER DER ER INGEN PRÆFERENCE PÅ GRUND AF MANGLENDE INFO DER ER BEDST TILGANG OG MULIGHEDER DER FÅR MAN DET BEDSTE OG MEST OVERSKUELIG OVERBLIK OVER KURSER DER ER KUN EEN UDBYDER TIL DEN ENE TING OG HVAD MAN ELLERS HAR HØRT FRA ANDRE VIRKSOMHEDERS DER FINDES IKKE ANDRE MULIGHEDER FOR BRANCHEN DER FÅR MAN TILSKUD DER ER MERE KØD PÅ DE (PÅKRÆVEDE)KURSER DER BLIVER UDBUDT AF DE DE PRIVATE END DEM FRA AMU DER FINDES IKKE DE PASSENDE TILBUD I DET OFFENTLIGE DER LIGGER TILBUDDENE DER PASSER BEHOVENE DER HVOR DE RIGTIGE KURSER ER, DEM DER KAN BRUGES DERES VAREKENDSKAB BEDRE DER VÆLGES EFTER RELAVANCE AF KURSER, IKKE SEKTOR DERES FAGFORENINGER DET BEDSTE BUD DET DER ER LAGT MÆRKE TIL DET ER DE MULIGHEDER DER ER = DER INTET VALG DET DER RELETERE TIL FAGET DET ER BILLIGERE DET ER DEM, DER KENDER OMRÅDET DET ER BEDRE FAGLÆRER INDEN DE SPECIFIKKE OMRÅDER VIRKSOMHEDEN SØGER, ENGAGEMENTET ER HØJERE VED DELTAGERE DET ER DE ENESTER DER HAR NOGET FOR BRANCHEN UDOVER LEVERANDØRER DET ER ET KRAV FRA IMPORTØR DET ER DEM DER HAR MEST INDSIGT I VIORKSOMHEDEN DET ER DEM DE HAR KONTAKT TIL DET ER TILFÆLDIGT, HVAD BEHOVENE ER Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 17

18 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele DET ER DEM DER HAR TILBUDDET DER ER SPECIELT DET ER DEM DER ER SAMARBEJDE MED + ENESTE UDBYDER DET ER VIGTIGT AT FÅ FORSKELLIGE SYNSVINKLER IND PÅ UDVIKLING (ARBEJDSINDSATS/LØNNING/TRANSPORTMULIGHEDER/LOVE-REGLER) DET ER DER DET ER TRADITIONELT MED DEN EFTERUDDANNELSE DE SKAL DET ER DEM DER HAR DET BEDSTE EFETR DERES BEHOV DET FAGLIGE INDHOLD PÅ KURSERNE HAVE DET ER DER HVOR DET BEDSTE TILBUD ER DET ER DEM DER TILBUDER DET DE HAR BRUG FOR DET HAN ER BRUG ER HÅNDVÆRKSPRÆGET OG DET ER KUN PRIVATE DET ER EN KOMBINATION AF MULIGHEDER OG TILBUD DET ER DEM MAN LÆGGER MÆRKE TIL, GAMMEL VANE DET KOMMER AN PÅ, HVEM DER TILBUDER DET, DE HAR BRUG FOR DET ER IGENNEM KÆDEN DE FÅR DET TILBUDT DET ER DEM, DER HAR DE KURSER DE HAR BRUG FOR DET OFFENLIGE HAR DE TEKNISKE SKOLE OG SÅ ER DET MED I NOGLE PRIVATE FORENING, VALGER DER HVOR TILBUDET DE HAR BEHOV FOR ER DET ER OBLIGATORISK VED KÆDEN DET ER DER HVOR DE HAR FØLT DET VAR BEDST DET OFFENTLIGE ER FOR LANGSOMME OG VIRKSOMHEDEN SUPPLERER DERFOR MED PRIVAT DET ER SPECIFIKT BRANCHERELATERET DET ER DISSE INSTITUTIONER DER KAN TILBYDE DET DET OFFENTLIGE HAR IKKE ALTING DET ER VIRKSOMHEDENS EGNE (VIRKSOMHEDEN HOLDER DET MEN HYRER OGSÅ UDEFRA) DET ER FODI, DE ER FAGRETTEDE DET PASSEDE GODT TIL DEN PÅGÆLDENDE TILBUD. DET HAR MERE SPECIFIKKE KURSER DER MØDER BEHOVET OG GOD DET ER NOGLE CERTIFICERINGER SOM VIRK SKAL BRUGE OG DET OFF. DET PASSEDE MED TIDEN ERFARING HAR DEM DET LIGGER I DERES KÆDEPRINCIP DET HAR DE GJORT FØR OG DET VAR GODT DET PASSER GEOGRAFISK DET LIGGER I DET KONCEPT LEVERANDØREN KØRER. STYRET/TILBUDT FRA LEVERANDØRS SIDE DET HAR NOGET MED ØKONOMI AT GØRE DET PRIVATE SUPPLERER DET OFFENTLIGE DET OFFENTLIGE UDBYDER DET IKKE DET OFFENTLIGE HAVDE IKKE TILBUD DER MATCHEDE DET SOM DE TILBYDER ER DET VI SKAL BRUGE DET VIRKER DET PASSER BEDST TIL VIRKSOMHEDEN DET VAR SIMPELTHEN, SUBSTANSEN I KURSET EGEN KÆDE FORESTÅR OPKVALIFICERING OG EFTERUDDANNELSE DET VAR DEM DER HAVDE TAGET KONTAKT EFTER UDBUD ENESTE UDBYDER AF ØNSKEDE KURSER DET VAR DEM TOG KONTAKT ENESTE MULIGHED FORDI DE HAR STØRRE EKSPERTISE PÅ DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE DET VAR ET MATCH, AT DE SYNES DE HAVDE DET RETTE PRODUKT, TIL ER MED I DANSK BYGGERI, SÅ EN DEL AF EF.UDD. ER UDBUDT DERFRA FORNUFTIGE OMKOSTNINGER FORDI DE TILBYDER DEN FAGLIGHED DER ER NØDVENDIG ERFARING ET SPØRGSMÅL OM UDBUD FORDI DER IKKE ER NOGET INDPUT FRA DET OFFENTLIGE FAGSPECIFIKT FAGLIGE KVALIFIKATIONER. HAR INDGÅET ET PARTNERSKAB MED DEN LOKALE TEKNISKE SKOLE. RELEVANTE FOR VIRKSOMHEDEN FORDI DET ER IGENNEM FAGFORENING FOR AT DET PASSER IND I VIRKSOMHEDENS STRATEGI FAGLIGE ORG STÅR FOR NOGET AF DET FORENINGSBASERET, INTERESSEORGANISATIONEN FORDI DER BLIVER GIVET TILSKUD TIL DET + EKSPERTISE FAGLIGHED OG GENTAGELSE I FORHOLD TIL TIDLIOGERE GENNEM IMPORTØR FORDI DET ER SPECIFIKT OPEL KUSER MEN UDBYDES SOM VUC FINDES BÅDE OG, PRIVATE ER MEGET KONCENTRERET, OFFENTLIGE ER ET LÆNGERE FORLØB GOD KVALITET, GOD ERFARING MED DEM FORDI, DE EMNEOMRÅDER DER KUNNE VÆRE TALE OM KØRER MEST I FOR AT FÅ SÅ BRED EN SKARE SOM MULIGT AMU-REGI GODT SAMARBEJDE SOM ØNSKES FORSÆTTE FORDI, UDDANNELSESSTEDERNE LIGGER TÆT PÅ FORDI AT DE VED IKKE HVAD VILKÅRENDE ER, SYNES DET MENER OM HINANDEN OG HÆLDER MEST TIL DET OFFENLIGE PGA LOVGIVNINGEN OG TILSKUDSORDNINGER HAR DET IGENNEM DERES SYSTEM, SUPERGROS HAR BRUGT VEU FØR, FUNGERER GODT FORDI DE UDBYDER RELEVANTE KURSER HAR IKKE KENDSKAB TIL DET OFFENTLIGES TILBUD HAR TILKNYTNING TIL TEKNISK SKOLE(AMU CENTER FORDI, DE HAR DET KURSUS VI HAR BEHOV FOR HAR IKKE KUNNE FINDE NOGET RELEVANT INDENFOR DET OFFENTLIGE. KRÆVER SPECIALISEREDE KURSER HAR MEGET FAGBESTEMTE EFTERUDDANNELSE, FÅR DET FRA EGEN HOVEDORG. HAR MERE BRUG FOR EN FAGMAND INDEN FOR BLOMSTERBINDNING END END SKOLELÆRER HISTORIK OG EFRARINGER HVAD MEDARBEJDERNE ØNSKER KENDER FÅ PRIVATE TILBUD HØJTUDDANNET PERSONALE KENDER IKKE DE PRIVATE GODE ERFARINGER FØLGER DEN EFTERSPØRGSEL PERSONALET HAR. DE KOMPETENCER DE HAR BRUG GAMMEL VANE. DE TILBUDER SPECIFIKKE KURSER, SOM VIRKSOMHEDEN KAN/SKAL BRUGE GARANTI-KURSER, KOMPETENCE-NIVEAUET Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 18

19 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele I FORHOLD TIL DE KVALIFIKATIONER MEDARBEJDERNE SKAL HAVE, KOMMER AN PÅ TILBUD GODE ERFARINGER MED UDBYDERNE MENER IKKE DE OFFENTLIGE HAR DE KOMPENTENCER DE SKAL BRUGE INTERNE KURSER INDENFOR KÆDEN, OFTEST PRIVATE KURSERNE ER KRANKURSER SOM MULIGVIS IKEK FINDES I PRIVAT REGI HAR KOMPETENCER SOM DET OFFENTLIGE IKKE IMØDEKOMMER JOURNALISTISK EFTERUDDANNELSE KURSERNE VAR BEDST HER HAR MODTAGET REKLAME, SOM HAR VAKT INTERESSE. KURSET ER RELEVANT KONTAKTEN FORMIDLES GENNEM VÆRKSTEDSKÆDE TIL TEKNISK SKOLE LOKALITET (GEO) HAR NOGLE STUDEREDE PÅ HG OG ELLERS HVAD MEDARBEJDERNE SYNES ER REELVANT KORTE MÅLRETTEDE KURSER LOVMÆSSIGT BESTEMT HAVD PASSER KRAV FRA BLACK AND DEKKER LÆRLINGE HAR DERES NORMALE GANG DER HAVDE DE RIGTIGE KURSER KUN PRIVATE UDBYDER MERE BRANCE SPECIFIKT HVAD DER LIGE PASSER KVALIFIKATIONERNE PGA PENGE HVAD DER PASSER BEDST I KALENDEREN KVALITETEN PGA TVANG, VILLE HELLERE SELV HVAD DER PASSER BEDST PÅ VIRKSOMHEDEN LEVERANDØR KRÆVER EFTERUDDANNELSE VED DEM PÅ BAGGRUND AF MEDARBEJDERNES EGNE ØNSKER HVEM DER HAR DET BEDSTE UDBUD OG TILBUD LEVERANDØRENE AFHOLDER KURSER PÅ GUND AF INDHOLD OG KVALITET I GENNEMFØRELSEN, HVEM DER UDBYDER HVAD KURSUSHOLDERE 8 PERSONERNE DER UNDERVISER ) LOKALE, STOR UDBUD PÅGRUND AF TILSKUD FRA FORSIKRING DER STØTTEDE HVEM HAR DET BEDSTE UDBUD MEDARBEJDERNES KOMPETENCER LIGGER OVER DE OFFENTLIGE KURSER SIKKERHEDSKURSER. ARBEJDSTILSYN HVIS DET KOSTER NOGET, KAN MAN LIGE SÅ GODT VÆLGE PRIVAT MENER IKKE AT DET OFFENTLIGE UDBYDERE DET DE HAR BRUG FOR SKOLERNE SOM BENYTTES ER OFFENTLIGE HVOR DER ER PLADS (MHT. TIDEN), OG HVOR DER BLIVER UDBUDT DE PÅKRÆVEDE KURSER MERE BRANCHE-RELEVANT TIDEN ER EN FAKTOR. VIGTIGT AT MEDARBEJDERNE KAN KOMME TIL, HVOR MAN KAN FÅ DEN BEDSTE UDDANNELSE NÅR DER ER HUL I ARBEJDSPLANEN MERE SPECIFIKKE KURSER TILFÆLDIGHEDER. UDBUD PASSER MED BEHOV I SAMRÅD MED HR ANSVARLIG OG MEDARBEJDEREN OG RELATION MEST PROFFESIONELLE, MEST SKRÆDDERSYET TIL BRANCHEN UDBYDER ET PRODUKT DER KAN BRUGES JOURNALISTHØJSKOLEN ER MÅLRETTET MOD AT LAVE JOURNALISTSK ARBEJDE - MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE TIL DE ENKELTE FAGGRUPPER NOGET MED SAMMENHÆNG, LEVERANDØRSAMMENHÆNG UDBYDER I DISTRIKTET KOMMER AN PÅ DE KURSER DER ER. DER ER NOGLE MASKINFØRERKURSER, MEN DE ER MÅSKE IKKE OFFENTLIGE, IKKE SIKKER NYHEDSBREVE FRA DEM OG DER ER REKLAMER I UDFRA HVOR DET PASSER BEDST MED TIDEN. KURSERNE SKAL PASSE IND KOMMER AN PÅ DET RIGTIGE MIX. VÆLGER IKKE NOGET FREM FOR NOGE MED VIRKSOMHEDEN "SKEMA" ANDET OPSØGENDE OG ANNONCERER OG ER SYNLIGE OG GODE ERFARINGER VEU KOMMER AN PÅ HVILKE KURSER DER BLIVER UDBUDT PASSER BEDST IND I DEN PRODUKTION VIRKSOMHEDEN HAR PRIVAT ER DEN ENESTE UDBYDER PÅ GRUND AF FORVENTEDE KOIMPETENCER HOS UDBYDEREN SAMARBEJDE MED IMPORTØRER, SKAL DELTAGE I ET VIST ANTAL KURSER KOMMER AN PÅ TILBUDE OG AKTUELT BEHOV KVALITET OG RENHOLD MAN KAN KOMME TIL, NÅR VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR AT FÅ MEDARBEJDERNE EFTERUDDANNET MEDARBEJEDERN FORESLÅR DEM SAMME GRUNDE SOM TIDLIGERE. OFF. ER UTIDSSVARENDE SENDER FOLK TIL ENGLAND, HVOR FOR AT FÅ DE PASSENDE KURSER SPECIALISERET BRANCE MED FÅ UDBUD INDENFOPR DET OFFENTLIGE SPECIFIK BRANCHE, DERFOR ER PRIVAT KUN MULIGT SPØRGSMÅL OM UDBUD I FORHOLD TIL DERES BEHOV NAÅR MAN VÆLGER PRIVATE UDBYDERER VED MAN HVAD MAN FÅR NOGET ER FORPLIGTELSE INDENFOR BRANCHEN ELLER OGSÅ ER DET REFERENCER PGA DERES KOMPETENCER. PASSER TIL VIRKSOMHEDEN PRIVAT: DANSK BYGGER. REFUSION GENNEM DET OFFENTLIGE PRIVATE UDBYDERE ER GODE TIL AT KOMME MED RIGTIGE TING, OFFENTLIGE TRADITIONELLE KURSER DER VEDLIGEHOLDER Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 19

20 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele TEKO CENTRET PGA TEKSTILVIRKSOMHED TILKNYTNING TIL TEKSTIL ER VIGTIGT UDDANNELSEN FINDES IKKE INDENFOR DET OFFENTLIGE ( FINANS) UDFRA ERFARING OG VANE VI ER ET DATTERSELSKAB, OG MODERSELSKABET KØRER SELV KURSER PRIVAT VI KENDER IKKE DET OFFENTLIGE SYSTEM VIA BRANCHEN DER ER HELT SPECIFIKKE KURSER AT FØLGE VIRKSOMHEDEN DERES EGEN KURSUSAFDELING VIRKSOMHEDEN HAVDE GJORT OPMÆRKSOM PÅ SIG SELV, JEG VED DE FINDES PRIVATE: LEDERE, TIMELØNNET: OFFENTLIGE RELEVANS, UDDANNELSESTILBUDDET, VELRENOMERET OG RIGTIGT NIVEAU RELEVANTE SAMMENSÆTNINGEN AF UDBUD OG UDFRA VIRKSOMHEDENS BEHOV. INDHOLD AF KURSER OG TIDSMÆSSIGE ASPEKTER. SELV HAR SØGT EFTER DEM SPECIFIKKE KURSER KAN IKKE TAGES PRIVAT TAGER DET BEDSTE FRA HVER TILFÆLDIG TILFÆLDIGT TROR, DE ER DE BEDSTE UD FRA KVALITET OG AKTUELLE BEHOV UD FRA KVALITETSHÅNDBOGEN ER UDVALGT UDBYDERE PÅ FORHÅND UDFRA BEHOV OG MULIGHEDER UDFRA FAGINTERESSER UDFRA FAGLIGE KVALIFIKATIONER VALGT EFTER BEHOV VIA KONTAKTER, HÅNDVÆRK OG INDUSTRI, GODT SAMARBEJDE MED DANSK METAL VIRKSOMHEDEN SKAL LOVMÆSSIGT SENDE MEDARBEJDE PÅ KURSUS, DE IKKE SELV VÆLGER VÆLGER AF GEOGRAFISKE ÅRSAGER VÆLGER DEM, DER TILBUDER DET, DE HAR BRUG FOR VÆLGER DER HVOR TILBUDENE ER VÆLGER EFTER DEM DER TILBYDER DE UDDANNELSER DER ER BRUG FOR VÆLGER EFTER ET FAKTISK BEHOV, IKKE EFTER UDBYDER VÆLGER EFTER HVAD DER ER BEHOV OG HVEM DER TILBUDER DET VÆLGER EFTER HVOR DERES BEHOV, BLIVER BEDST DÆKKET VÆLGER EFTER HVOR KURSERNE ER VÆLGER EFTER HVOR TILBUDERNE ER VÆLGER EFTER KURSER OG MEDARBEJDERS ØNSKER VÆLGER EFTER KVALITET VÆLGER EFTER RELAVANCE OG BEDSTE TILBUD VÆLGER EFTER RELEVANCE AF KURSER VÆLGER EFTER TILBUD VÆLGER EFTER UDBYDELSE AF KURSER, SUPPLERER HINANDEN VÆLGER EFTER, HVEM DER HAR DE PASSENDE TILBUD PÅ DE TIDSPUNKTER, SOM DE HAR BRUG FOR VÆLGER UDBYDER EFTER HVAD MEDARBEJDER HAR BEHOV FOR Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. ØKONOMI 20

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler. KUA-projektet Beskrivelse af Arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark samt internt på de involverede skoler KUA-projektet Kommunikation mellem Uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsovervågningen AMU-Center Horsens/Silkeborg

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere