Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse"

Transkript

1 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center om efteruddannelse af virksomhedens ansatte. På tværs af brancher og virksomhedsstørrelser er der stor forskel på, hvem der har modtaget rådgivning. Dette kan betyde, at særlige grupper af ansatte får mindre efteruddannelse. Konsulenter fra VEU-centre er grundigt forberedt og har en god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden, når de rådgiver om efteruddannelse. Omvendt kan konsulenterne forbedre opfølgningen på rådgivningen og udarbejdelsen af en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skal efteruddannes. Virksomheder i region Midtjylland vurderer de økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesindsatsen, som det vigtigste parameter, når de vælger at modtage rådgivning om efteruddannelse. For tre ud af fire virksomheder i region Midtjylland er efteruddannelse værdiskabende. Tre ud af fem virksomheder igangsætter ikke et uddannelsesforløb på baggrund af rådgivningen fra et VEU-center. Virksomheder har i høj grad sendt deres ansatte på efteruddannelse og forventer i endnu højere grad at gøre det i fremtiden. Dette indikerer, at virksomhederne også selv afdækker behovet for efteruddannelse til deres medarbejdere og opsøger ekstern hjælp hos private efteruddannelsesudbydere. Bygge- og anlægsbranchen er de største forbrugere af offentlige efteruddannelsesudbydere, mens detailhandlen næsten udelukkende anvender private udbydere. Disse præferencer forventes ikke at ændre sig i den nærmeste fremtid. 1

2 Tre ud af fem virksomheder kender til VEU-centre Offentlige voksen- og efteruddannelsesinstitutioner og private kursusudbydere med AMU skolegodkendelser samt VUC ere blev d. 1. januar 2010 organiseret i 13 VEU-centre. VEU-centrene skal rådgive og vejlede mindre og mellemstore virksomheder om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Tre år senere er det tre ud af fem virksomheder i region Midtjylland, som er bekendt med, at institutionerne organisatorisk er samlet i VEU-centre. Kendskabsgraden svinger fra 20 procent inden for hotel og restauration til 76 procent inden for primære erhverv og forsyning. Kendskabsgraden kan hænge sammen med VEU-centrenes strategi for det virksomhedsbesøgende. Se tabel 1. Tabel 1 Virksomheders kendskab til samarbejde i VEU-centre Var du klar over, at offentlige uddannelsesinstitutioner organisatorisk er samlet i VEU-centre? Ja Nej Antal Alle 59% 41% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 55% 45% fuldtidsansatte 59% 41% fuldtidsansatte 63% 37% fuldtidsansatte 75% 25% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 76% 24% 21 Industri 63% 37% 102 Bygge- og anlæg 63% 37% 115 Handel med motorkøretøjer 44% 56% 25 Engroshandel og agentur 51% 49% 67 Detailhandel 60% 40% 40 Transport og post 74% 26% 27 Hotel og restauration 20% 80% 20 Videnservice 60% 40% 55 Anden service 70% 30% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

3 En ud af tre virksomheder har modtaget rådgivning En ud af tre små og mellemstore virksomheder (SMV ere) i region Midtjylland har inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte fra en eller flere institutioner under et VEU-center. Specielt de større SMV ere har oftere modtaget rådgivning. For virksomheder med 5-9 ansatte er det kun 26 procent af virksomhederne, der har modtaget rådgivning. Omvendt har 48 procent af virksomheder med ansatte modtaget rådgivning fra en VEUcenterinstitution. Også på tværs af brancher er der variation. Brancherne bygge- og anlæg, industri samt primære erhverv og forsyning har i stor stil modtaget rådgivning et VEUcenter. Denne andel ligger markant lavere inden for alle andre brancher. Den mindre kendskabsgrad til sammenlægningen i VEU-centre i små virksomheder og specifikke brancher viser, at der er en klar sammenhæng mellem kendskabet til VEU-centrene og omfanget af modtaget rådgivning. Tabel 2 Virksomheder som har modtaget rådgivning om efteruddannelse fra VEU-centre Har du inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte fra en af eller flere institutioner under et VEU-center? Ja Nej Ved ikke Antal Alle 32% 65% 3% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 26% 71% 3% fuldtidsansatte 35% 63% 2% fuldtidsansatte 39% 61% 0% fuldtidsansatte 48% 50% 2% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 43% 57% 0% 21 Industri 46% 52% 2% 102 Bygge- og anlæg 50% 48% 2% 116 Handel med motorkøretøjer 12% 88% 0% 25 Engroshandel og agentur 16% 84% 0% 67 Detailhandel 23% 65% 13% 40 Transport og post 26% 70% 4% 27 Hotel og restauration 15% 85% 0% 20 Videnservice 13% 82% 5% 55 Anden service 16% 81% 3% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

4 VEU-konsulenter præsenterer sig forskelligt 34 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som repræsentant fra den uddannelsesinstitution, konsulenten var fra. 16 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som værende fra både et VEUcenter og fra uddannelsesinstitutionen. 14 procent af virksomhederne svarer, at konsulenten præsenterede sig som repræsentant udelukkende fra et VEU-center. Endelig ved 37 procent ikke, hvordan konsulenten præsenterede sig. Figur 1 Konsulentpræsentation ved rådgivning af virksomheder Hvordan præsenterede konsulenten sig: som repræsentant fra et VEU-center eller fra den uddannelsesinstitution, hvor konsulenten var fra? 14% 37% 34% 16% VEU-Center Egen institution Begge dele Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 4

5 VEU-konsulenter er godt forberedt og har en god virksomhedsforståelse 59 procent af de små- og mellemstore virksomheder i region Midtjylland oplever, at konsulenten i rådgivningen har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 55 procenter oplever også, at konsulenten er godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden. 46 procent oplever også, at konsulenten skaber et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse både på uddannelsesinstitutionen, konsulenten kommer fra, og på andre uddannelsesinstitutioner. Yderligere oplever 42 procent af virksomhederne, at konsulenten er god til at forklare de økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. Se figur 2. Rådgivningen følges ikke op 47 procent af virksomhederne er overvejende eller meget uenige i, at konsulenten udarbejdede en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skulle efteruddannes. 40 procent af virksomhederne svarer, at de er overvejende eller meget uenige i, at rådgivningen senere blev fulgt op af konsulenten. Den mindre positive vurdering af rådgivningen på disse to områder er parametre, der kan forbedres. Figur 2 Oplevelse af rådgivning fra institutionerne i VEU-centrene Hvor enig eller uenig er du i, at konsulenten Var godt forberedt og havde sat sig grundigt ind i virksomheden. 55% 27% 10% 8% Havde god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 59% 20% 9% 12% Spurgte grundigt ind til virksomhedens strategi 26% 31% 29% 14% Var god til at koble efteruddannelsesbehovene sammen med virksomhedens strategi. 35% 28% 21% 16% Skabte et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse 46% 21% 16% 17% Udarbejdede en samlet uddannelsesplan for de ansatte, der skulle efteruddannes. 12% 18% 47% 24% Var god til at forklare økonomiske omkostninger, der var forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. 42% 25% 17% 17% Senere fulgt grundigt op på rådgivningen. 18% 22% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget eller overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende eller meget uenig Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. 5

6 God forberedelse og virksomhedsforståelse er vigtige parametre Når alle panelvirksomhederne skal svare generelt på hvilke parametre, der er vigtigst for dem i forbindelse med rådgivning om efteruddannelse ser svarene ud, som det fremgår af figur 3. Det absolut vigtigste parameter for virksomhederne er en grundig forklaring af hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteterne. Virksomhederne mener også, at konsulentens forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden, samt at konsulenten er godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden, er nogle af de vigtigste områder i rådgivningen. Dette er også områder, hvor konsulenten fra efteruddannelsesinstitutionen klarer sig bedst i rådgivningen. De mindst vigtige forhold i rådgivningen er, at konsulenten spørger grundigt ind til virksomhedens strategi samt udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere, der skal efteruddannes. På disse områder vurderes VEU-centrenes konsulenter at klare sig mindst godt, hvilket fremgik af figur 2. Figur 3 Vigtigheden af parametre i fbm. ekstern rådgivning om efteruddannelse Hvor vigtigt er det, at konsulenten Godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden. 79% 11% 4% 7% Har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden. 78% 13% 3% 7% Spørger grundigt ind til virksomhedens strategi. 54% 30% 9% 7% God til at koble jeres efteruddannelsesbehov sammen med virksomhedens strategi. 65% 21% 7% 8% Kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse. 73% 16% 5% 7% Udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere, der skal efteruddannes. 48% 29% 15% 8% Grundigt forklare hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med 80% 9% 4% 7% Følger senere grundigt op på rådgivningen. 64% 23% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtig eller vigtig Hverken eller Mindre vigtig eller slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. 6

7 Vurdering afhængig af om virksomheden har modtaget rådgivning Vigtigheden af alle parametre er afhængige af, om virksomheden inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte. Særligt de tre parametre, at konsulenten udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere der skal efteruddannes, kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse og spørger grundigt ind til virksomhedens strategi vurderer virksomheder, som har modtaget rådgivning markant vigtigere end virksomheder, som ikke har modtaget rådgivning. Se nedenstående tabel. 7

8 Følger senere grundigt op på rådgivningen Grundigt forklare hvilke økonomiske omkostninger, der er forbundet med efteruddannelses aktiviteterne Udarbejder en samlet uddannelsesplan for de medarbejdere der skal efteruddannes Kan skabe et godt overblik over virksomhedens muligheder for efteruddannelse God til at koble jeres efteruddannelses behov sammen med virksomhedens strategi Spørger grundigt ind til virksomhedens strategi Har god forståelse for aktuelle og fremtidige vilkår for virksomheden Godt forberedt og har sat sig grundigt ind i virksomheden Jysk Analyse Figur 4 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning fra VEU-centre - vurderet ud fra om virksomheden har modtaget rådgivning eller ej Hvor vigtigt er det, at konsulenten Har ikke modtaget rådgivning 78% 12% 3% 7% Har modtaget rådgivning 81% 11% 5% 3% Har ikke modtaget rådgivning Har modtaget rådgivning 76% 84% 14% 3% 7% 12% 1% 3% Har ikke modtaget rådgivning 51% 31% 11% 7% Har modtaget rådgivning 61% 30% 6% 3% Har ikke modtaget rådgivning 63% 22% 6% 9% Har modtaget rådgivning 70% 20% 6% 4% Har ikke modtaget rådgivning 69% 17% 6% 8% Har modtaget rådgivning 81% 14% 1% 4% Har ikke modtaget rådgivning 45% 31% 16% 9% Har modtaget rådgivning 55% 29% 12% 5% Har ikke modtaget rådgivning 79% 10% 3% 8% Har modtaget rådgivning 84% 8% 4% 4% Har ikke modtaget rådgivning 61% 25% 6% 8% Har modtaget rådgivning 69% 22% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Meget vigtig eller vigtig Hverken eller Mindre vigtig eller slet ikke vigtig Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Signifikant forskel for alle parametre om virksomheden har modtaget rådgivning. 8

9 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning 37 procent af de virksomheder, der inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning, svarer, at der på baggrund af rådgivningen fra uddannelsesinstitutionerne efterfølgende blev igangsat et efteruddannelsesforløb. Hovedparten af virksomhederne 58 procent har ikke efterfølgende igangsat et uddannelsesforløb. Figur 5 Igangsættelse af uddannelsesforløb på baggrund af rådgivning fra VEU-centre Blev der igangsat et uddannelsesforløb på baggrund af rådgivningen? Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 9

10 Efteruddannelsesforløb skaber værdi i virksomhederne Tre ud af fire virksomheder, som har haft medarbejdere på efteruddannelse, svarer, at værdien af forløbet er positiv. 24 procent af virksomhederne svarer i høj grad, mens 53 procent svarer i nogen grad. Kun 7 procent af de adspurgte virksomheder svarer i mindre grad. Øget værdiskabelse på baggrund af efteruddannelse til medarbejdere er altså en betydelig årsag til at igangsætte et uddannelsesforløb. Figur 6 Værdiskabelse af uddannelsesforløb I hvilken grad fik virksomheden værdi ud af efteruddannelsesforløbet? 15% 24% 7% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste tre år har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte, har svaret. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 10

11 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner 43 procent af virksomhederne er i høj eller nogen grad enige i, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. 33 procent af virksomhederne svarer i mindre grad. Figur 7 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner Helt generelt, i hvilken grad vurderer du, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv.? 14% 8% 10% 35% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Det midtjyske vækstlag, februar svar. Ikke signifikant forskel mellem virksomhedsstørrelser og brancher. 11

12 Forskellig opfattelse af samarbejdet mellem offentlige uddannelsesinstitutioner 57 procent af virksomhederne som har modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte er i høj eller nogen grad enige i, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. For virksomheder som ikke har modtaget rådgivning er dette 36 procent. Figur 8 Samarbejde mellem offentlige uddannelsesinstitutioner vurderet ud fra om virksomheden har modtaget rådgivning eller ej Helt generelt, i hvilken grad vurderer du, at offentlige uddannelsesinstitutioner samarbejder og koordinerer omkring kontakt til virksomheder, nye uddannelsestiltag, markedsføring mv. og har virksomheden inden for de sidste tre år modtaget rådgivning om efteruddannelse af virksomhedens ansatte? 5% 31% 36% 12% 16% Har ikke modtaget rådgivning 14% 43% 28% 6% 9% Har modtaget rådgivning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Virksomheder som ikke ved om de har modtaget rådgivning inden for de sidste tre år, 14 virksomheder, er udeladt. Signifikant forskel mellem de to grupper. 12

13 Virksomheder i region Midtjylland efteruddanner i høj grad deres medarbejdere 55 procent af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de sidste 12 måneder haft deres medarbejdere på efteruddannelse. Her sender større virksomheder i højere grad end små virksomheder deres medarbejdere på efteruddannelse. Samme tendens ses ved, at små virksomheder i mindre grad end større virksomheder har modtaget rådgivning fra VEU-centrene inden for de sidste tre år (se tabel 2). Andelen af virksomheder, der har haft deres medarbejdere på efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder, varierer også på brancheniveau. Her efteruddanner brancherne primære erhverv og forsyning samt transport og post i langt højere grad, end man gør i engroshandel og agentur samt i hotel og restaurationsbranchen. Forklaringer på forskelligheden i virksomheders behov for at efteruddanne medarbejderne kan være introduktion af nye produkter, indførelse af ny teknologi, organisatoriske ændringer mv. Men også typen og sammensætningen af medarbejdere inden for branchen kan være årsagen: ufaglært, faglært, teknikere eller højtuddannede. Andelen af virksomheder, der har haft medarbejdere på efteruddannelse de seneste 12 måneder, overstiger andelen, der har modtaget rådgivning fra VEU-centre inden for de sidste tre år (se tabel 2). Dette betyder, at virksomhederne også anvender private efteruddannelsesudbydere. Se tabel 3. 13

14 Tabel 3 Virksomheders anvendelse af efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder Har du inden for de sidste 12 måneder haft medarbejdere på efteruddannelse? Ja Nej Ved ikke Antal Alle 55% 43% 2% Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 47% 51% 3% fuldtidsansatte 56% 43% 1% fuldtidsansatte 70% 30% 0% fuldtidsansatte 82% 16% 2% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 76% 24% 0% 21 Industri 51% 47% 2% 102 Bygge- og anlæg 50% 47% 3% 115 Handel med motorkøretøjer 60% 40% 0% 25 Engroshandel og agentur 49% 51% 0% 67 Detailhandel 56% 44% 0% 40 Transport og post 89% 4% 7% 27 Hotel og restauration 10% 90% 0% 20 Videnservice 69% 31% 0% 55 Anden service 58% 39% 3% 31 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskelle inden for grupperne virksomhedsstørrelse og branche er statistisk signifikante. Tre virksomheder har ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor også udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar

15 Offentlige og private udbydere anvendes i samme omfang Virksomheder i region Midtjylland der sender deres medarbejdere på efteruddannelse, anvender offentlige og private udbydere i næsten samme omfang. På tværs af brancher er der dog stor variation i hvilke udbydere, der anvendes. Inden for brancherne handel med motorkøretøjer og detailhandel anvendes primært private udbydere. Bygge- og anlæg, anden service samt industri anvender derimod offentlige udbydere mest. Se figur 9. At brancherne bygge- og anlæg samt industri er de største forbrugere af offentlige udbydere af efteruddannelse kan hænge sammen med, at disse også oftest har modtaget rådgivning fra et VEU-center, jf. tabel 2. Figur 9 Efteruddannelsesudbydere der anvendtes inden for de sidste 12 måneder Hvilken efteruddannelsesudbyder er der blevet anvendt inden for de sidste 12 måneder - private, offentlige udbydere eller begge dele? Primære erhverv og forsyning 29% 12% 29% 29% Industri 48% 21% 29% 2% Bygge- og anlæg 60% 14% 24% 2% Handel med motorkøretøjer 7% 73% 20% Engroshandel og agentur 27% 55% 15% 3% Detailhandel 14% 86% Transport og post 25% 29% 46% Hotel og restauration 100% Vidensservice 5% 59% 27% 8% Anden service 53% 11% 37% Total 34% 37% 25% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige udbydere Private udbydere Både private og offentlige udbydere Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste 12 måneder har haft medarbejdere på efteruddannelse. Signifikant forskel mellem brancher, men ikke mellem virksomhedsstørrelser. 15

16 Virksomheder med forbrugere som kundegruppe anvender oftere private udbydere Virksomheder i region Midtjylland, der har forbrugere som deres primære kundegruppe, vælger oftest private udbydere. Virksomheder, som har en blandet kundegruppe, vælger oftest offentlige udbydere. Figur 10 Efteruddannelsesudbyder der anvendes i forhold til primære kundegruppe Hos private, offentlige udbydere eller begge dele? Blandet 45% 23% 31% 2% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 11% 33% 56% Forbrugere (b2c) 21% 57% 13% 9% Andre virksomheder (b2b) 30% 44% 21% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Offentlige udbydere Private udbydere Både private og offentlige udbydere Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som inden for de sidste 12 måneder har haft medarbejdere på efteruddannelse. Signifikant forskel mellem primær kundegruppe. Begrundelser for valg af udbyder er meget forskellige Når virksomheder i region Midtjylland har valgt eller skal vælge efteruddannelsesudbyder, er det ofte en kombination af flere forskellige faktorer, der ligger til grund for valget. Nedenstående tabel angiver begrundelser for valget af udbyder. 16

17 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele BRANCERELEVANT BILLIGST AFHÆNGER UDDANNELSESBEHOVET FOR DEN ENKELTE MEDARBEJDER COOP SAMMENSÆTTER KURSER BRANCHEKURSER BRANCHESPECIFIKT FOR NYE BILER SAMTLEDERKURSER DE BEDSTE TILBUD ER PRIS OG FAGLIGT BRUGER ALTID LEARNMARK I HORSENS DE BEDSTE TILBUD DE ER BEDRE BRUGER AMU CENTRE DE PASSER BEDST DE ER DE ENSTE DER UDBYDER DET. DET ER TÆT PÅ RENT GEOGRAFISK DE ER DE ENESTE SOM UDBYDER ET RELEVANT KURSUS FOR DENNE BRANCHE DE DÆKKER DERES BEHOV DE ER FORSKELLIGE PALLETTER DER SKAL BRUGES, PRIVATE : SALGSTRÆNING, LOGISTIK OG LAGER: OFFENTLIGE DE ER DYRERE, MEN HAR ET STØRRE INDSIGT I DE ENKELTE DE ENESTE DER KUNNE TILBYDE KURSERNE. DET GAMLE AMU - PLEJER AT DE ER HVOR DER HAR UDBUDET PÅ TIDSPUNKTET BEABEJDNINGS ANLÆG OG DERFOR STØRRE KOMPETANCER FUNGERE DE ER MED I DEN KONCERN VIRKSOMHEDEN ER EN DEL AF DE ER DE ENESTE, DER GØR DET DE ER RELEVANTE I FORHOLD TIL DE FUNKTIONER SOM DE PÅGÆLDENDE MEDARBEJDERE UDFØRER, OG UDBYDEREN HAR EN KVALITET SOM ER MED TIL AT LØFTE KVALITETEN AF DEN UNDERVISNING SOM BLIVER UDBUDT I VIRKSIOMHEDE DE ER MERE MÅLRETTEDE TIL BRANCHEN DE ER IGENNEM VEU DE HAR DE PRODUKTER VIRKSOMHEDEN EFTERSPØRGER DE ER MERE MÅLRETTEDE, MERE ENERGI OG MERE OPFØLGNING DE ER RELATERET TIL FAGFORENINGERNE DE HAR DET VIRKSOMHEDEN EFTERSPØRGER - SKRÆDDERSYEDE KURSER OG UDDANNELSESFORLØB. ALMENT TILPASSET UDDANNELSES FORLØB DE HAR DE TING VI SKAL BRUGE DE HAR DE RELEVATE KURSER, VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR/ER DE HAR HVER DERES SPECIALER PÅKRÆVET(PÅDUTTET) AT HAVE DE HAR HAFT DE BEDSTE TILBUD, UNDEROPLYST OM DET OFFENTLIGE DE HAR DE RETTE EFTERUDDANNELSER DE TAGER DEM DER ER BEDST KVALIFICERET DE HAVDE DE SKRÆDDERSYEDE KURSER DE HAVDE BEHOV FOR DE HAR GODE UDDANNELSER TIL UFAGLÆRTE DE TILBYDER DET DER ER BEHOV FOR DE HAVDE NOGET FAGLIGT RELEVENT DE TILBYDER KURSER DER TIDSMÆSSIGT PASSER VIRKSOMHEDEN BEDRE + BEDRE EFFEKTIVITET DE HAR SKRÆDDERSYET ET PROGRAM TIL BRANCHEN/TIL VIRKSOMHEDEN, SOM KAN BRUGES DE LÆGGER TÆTTEST PÅ OG ER TILFREDS MED UDDANNELSEN DE UDBYDER DET VIRKSOMHEDEN HAR BRUG. DIREKTE ERHVERVSRETTET TIL DET VIRKSOMHEDEN HAR BRUG FOR DE VÆLGER DER HVOR TIDSPUNKTET PASSER BEDST DE TILBYDER SPECIFIKKE OG RELVANTE KURSER TIL HØJTUDDANNEDE DE UDBYDER DEN LOVTVUNGNE EFTERUDDANNELSE DEM DER KAN, DA DE ER HØJT SPECIALISEREDE SKAL MAN OGSÅ PÅ ANSATTE (TEKNIKERE) SPECIALISEREDE KURSER DE UDBYDER DET DER ER BRUF GOR DE UFAGLÆRTE SKAL UPGRADES DEM DER TILBYDER DET DER ER BEHOV FOR DE UDBYDER SKRÆDDERSYEDE KURSER SPECIFIKT FOR BRANCHEN DEM DER HAR DET KURSUS DE HAR BEHOV FOR DEN ENE SUPPLERER DEN ANDEN DEL AF BRANCEN AT DE BLIVER EFTERUDDANNET DEM DER LIGGER TÆT PÅ MEDARBEJDERNE OG DET DER HAR ET GODT RY DER BLIVER VALGT EFTER DET UDBUD DER PASSER MED ARBEJDSKEMAET OG GOD UNDERVISNING DEM DER UDBYDER PÅGÆLDENDE KURSER DEN TYPE EFTERUDDANNELSE DET DREJER SIG OM DER ER BÅDE INTERNE OG EKSTERNE KRAV TIL VIRKSOMHEDEN, DERFOR BLIVER BEGGE UBYDERE BRUGT DEN INDENFOR BRANCHEN. DER ER DEM DER HAR TILBUD AF RELAVANS DER ER FUNDET LØSNINGER DER PASSER VIRKSOMHEDENS BEHOV DEN PRIVATE SEKTOR TILBYDER MERE BRANCHE SPECIFIKKE KURSER DER ER GODE ERFARINGER DER ER INGEN PRÆFERENCE PÅ GRUND AF MANGLENDE INFO DER ER BEDST TILGANG OG MULIGHEDER DER FÅR MAN DET BEDSTE OG MEST OVERSKUELIG OVERBLIK OVER KURSER DER ER KUN EEN UDBYDER TIL DEN ENE TING OG HVAD MAN ELLERS HAR HØRT FRA ANDRE VIRKSOMHEDERS DER FINDES IKKE ANDRE MULIGHEDER FOR BRANCHEN DER FÅR MAN TILSKUD DER ER MERE KØD PÅ DE (PÅKRÆVEDE)KURSER DER BLIVER UDBUDT AF DE DE PRIVATE END DEM FRA AMU DER FINDES IKKE DE PASSENDE TILBUD I DET OFFENTLIGE DER LIGGER TILBUDDENE DER PASSER BEHOVENE DER HVOR DE RIGTIGE KURSER ER, DEM DER KAN BRUGES DERES VAREKENDSKAB BEDRE DER VÆLGES EFTER RELAVANCE AF KURSER, IKKE SEKTOR DERES FAGFORENINGER DET BEDSTE BUD DET DER ER LAGT MÆRKE TIL DET ER DE MULIGHEDER DER ER = DER INTET VALG DET DER RELETERE TIL FAGET DET ER BILLIGERE DET ER DEM, DER KENDER OMRÅDET DET ER BEDRE FAGLÆRER INDEN DE SPECIFIKKE OMRÅDER VIRKSOMHEDEN SØGER, ENGAGEMENTET ER HØJERE VED DELTAGERE DET ER DE ENESTER DER HAR NOGET FOR BRANCHEN UDOVER LEVERANDØRER DET ER ET KRAV FRA IMPORTØR DET ER DEM DER HAR MEST INDSIGT I VIORKSOMHEDEN DET ER DEM DE HAR KONTAKT TIL DET ER TILFÆLDIGT, HVAD BEHOVENE ER Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 17

18 Tabel 4 Begrundelser for valg af efteruddannelsesudbyder (fortsat) Private udbyder Offentlige udbyder Begge dele DET ER DEM DER HAR TILBUDDET DER ER SPECIELT DET ER DEM DER ER SAMARBEJDE MED + ENESTE UDBYDER DET ER VIGTIGT AT FÅ FORSKELLIGE SYNSVINKLER IND PÅ UDVIKLING (ARBEJDSINDSATS/LØNNING/TRANSPORTMULIGHEDER/LOVE-REGLER) DET ER DER DET ER TRADITIONELT MED DEN EFTERUDDANNELSE DE SKAL DET ER DEM DER HAR DET BEDSTE EFETR DERES BEHOV DET FAGLIGE INDHOLD PÅ KURSERNE HAVE DET ER DER HVOR DET BEDSTE TILBUD ER DET ER DEM DER TILBUDER DET DE HAR BRUG FOR DET HAN ER BRUG ER HÅNDVÆRKSPRÆGET OG DET ER KUN PRIVATE DET ER EN KOMBINATION AF MULIGHEDER OG TILBUD DET ER DEM MAN LÆGGER MÆRKE TIL, GAMMEL VANE DET KOMMER AN PÅ, HVEM DER TILBUDER DET, DE HAR BRUG FOR DET ER IGENNEM KÆDEN DE FÅR DET TILBUDT DET ER DEM, DER HAR DE KURSER DE HAR BRUG FOR DET OFFENLIGE HAR DE TEKNISKE SKOLE OG SÅ ER DET MED I NOGLE PRIVATE FORENING, VALGER DER HVOR TILBUDET DE HAR BEHOV FOR ER DET ER OBLIGATORISK VED KÆDEN DET ER DER HVOR DE HAR FØLT DET VAR BEDST DET OFFENTLIGE ER FOR LANGSOMME OG VIRKSOMHEDEN SUPPLERER DERFOR MED PRIVAT DET ER SPECIFIKT BRANCHERELATERET DET ER DISSE INSTITUTIONER DER KAN TILBYDE DET DET OFFENTLIGE HAR IKKE ALTING DET ER VIRKSOMHEDENS EGNE (VIRKSOMHEDEN HOLDER DET MEN HYRER OGSÅ UDEFRA) DET ER FODI, DE ER FAGRETTEDE DET PASSEDE GODT TIL DEN PÅGÆLDENDE TILBUD. DET HAR MERE SPECIFIKKE KURSER DER MØDER BEHOVET OG GOD DET ER NOGLE CERTIFICERINGER SOM VIRK SKAL BRUGE OG DET OFF. DET PASSEDE MED TIDEN ERFARING HAR DEM DET LIGGER I DERES KÆDEPRINCIP DET HAR DE GJORT FØR OG DET VAR GODT DET PASSER GEOGRAFISK DET LIGGER I DET KONCEPT LEVERANDØREN KØRER. STYRET/TILBUDT FRA LEVERANDØRS SIDE DET HAR NOGET MED ØKONOMI AT GØRE DET PRIVATE SUPPLERER DET OFFENTLIGE DET OFFENTLIGE UDBYDER DET IKKE DET OFFENTLIGE HAVDE IKKE TILBUD DER MATCHEDE DET SOM DE TILBYDER ER DET VI SKAL BRUGE DET VIRKER DET PASSER BEDST TIL VIRKSOMHEDEN DET VAR SIMPELTHEN, SUBSTANSEN I KURSET EGEN KÆDE FORESTÅR OPKVALIFICERING OG EFTERUDDANNELSE DET VAR DEM DER HAVDE TAGET KONTAKT EFTER UDBUD ENESTE UDBYDER AF ØNSKEDE KURSER DET VAR DEM TOG KONTAKT ENESTE MULIGHED FORDI DE HAR STØRRE EKSPERTISE PÅ DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE DET VAR ET MATCH, AT DE SYNES DE HAVDE DET RETTE PRODUKT, TIL ER MED I DANSK BYGGERI, SÅ EN DEL AF EF.UDD. ER UDBUDT DERFRA FORNUFTIGE OMKOSTNINGER FORDI DE TILBYDER DEN FAGLIGHED DER ER NØDVENDIG ERFARING ET SPØRGSMÅL OM UDBUD FORDI DER IKKE ER NOGET INDPUT FRA DET OFFENTLIGE FAGSPECIFIKT FAGLIGE KVALIFIKATIONER. HAR INDGÅET ET PARTNERSKAB MED DEN LOKALE TEKNISKE SKOLE. RELEVANTE FOR VIRKSOMHEDEN FORDI DET ER IGENNEM FAGFORENING FOR AT DET PASSER IND I VIRKSOMHEDENS STRATEGI FAGLIGE ORG STÅR FOR NOGET AF DET FORENINGSBASERET, INTERESSEORGANISATIONEN FORDI DER BLIVER GIVET TILSKUD TIL DET + EKSPERTISE FAGLIGHED OG GENTAGELSE I FORHOLD TIL TIDLIOGERE GENNEM IMPORTØR FORDI DET ER SPECIFIKT OPEL KUSER MEN UDBYDES SOM VUC FINDES BÅDE OG, PRIVATE ER MEGET KONCENTRERET, OFFENTLIGE ER ET LÆNGERE FORLØB GOD KVALITET, GOD ERFARING MED DEM FORDI, DE EMNEOMRÅDER DER KUNNE VÆRE TALE OM KØRER MEST I FOR AT FÅ SÅ BRED EN SKARE SOM MULIGT AMU-REGI GODT SAMARBEJDE SOM ØNSKES FORSÆTTE FORDI, UDDANNELSESSTEDERNE LIGGER TÆT PÅ FORDI AT DE VED IKKE HVAD VILKÅRENDE ER, SYNES DET MENER OM HINANDEN OG HÆLDER MEST TIL DET OFFENLIGE PGA LOVGIVNINGEN OG TILSKUDSORDNINGER HAR DET IGENNEM DERES SYSTEM, SUPERGROS HAR BRUGT VEU FØR, FUNGERER GODT FORDI DE UDBYDER RELEVANTE KURSER HAR IKKE KENDSKAB TIL DET OFFENTLIGES TILBUD HAR TILKNYTNING TIL TEKNISK SKOLE(AMU CENTER FORDI, DE HAR DET KURSUS VI HAR BEHOV FOR HAR IKKE KUNNE FINDE NOGET RELEVANT INDENFOR DET OFFENTLIGE. KRÆVER SPECIALISEREDE KURSER HAR MEGET FAGBESTEMTE EFTERUDDANNELSE, FÅR DET FRA EGEN HOVEDORG. HAR MERE BRUG FOR EN FAGMAND INDEN FOR BLOMSTERBINDNING END END SKOLELÆRER HISTORIK OG EFRARINGER HVAD MEDARBEJDERNE ØNSKER KENDER FÅ PRIVATE TILBUD HØJTUDDANNET PERSONALE KENDER IKKE DE PRIVATE GODE ERFARINGER FØLGER DEN EFTERSPØRGSEL PERSONALET HAR. DE KOMPETENCER DE HAR BRUG GAMMEL VANE. DE TILBUDER SPECIFIKKE KURSER, SOM VIRKSOMHEDEN KAN/SKAL BRUGE GARANTI-KURSER, KOMPETENCE-NIVEAUET Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar svar. Kun virksomheder som har planer om at sende deres medarbejdere på efteruddannelse i løbet af de kommende 12 måneder har svaret. 18

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: 02-12-2005 15:06 Sidst udskrevet:

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere