Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe. Januar 2012"

Transkript

1 Udvikling indenfor det lungemedicinske område faglige aspekter for FOA s plejegruppe Januar 2012

2 Indhold Hvornår er man lungesyg Lungesygdomme på danske sygehuse Typer af lungesygdomme og relevante undersøgelser Nye fokusområder Gennemgang af de største sygdomsgrupper med fokus faglig/ medicinsk udvikling og på plejeopgaver

3 Indhold: de store lungesygdomme KOL og astma Lungeinfektioner: Pneumoni, absces og empyem Pleurasygdomme Pneumothorax, pleuraeffusion Lungekræft Interstitielle lungesygdomme Fibrose, allergisk alveolitis Postoperative kompl herunder atelektase

4 Lungernes funktion

5 Hvad skal fungere? Ventilation: luften skal nå ned til alveolerne Velfungerende respirationscenter Velfungerende brystvægsmekanik Åbne luftveje Åbne alveoler Perfusion: blodet skal nå alveolerne Velfungerende kredsløb: hjerte, blod, blodkar Diffusion: ilten skal nå blodet God afstemning mellem fordeling af luft og blod Gode diffusionforhold

6 Hvordan kan vi se om det virker? Observationer Dyspnø Cyanose respirationsfrekvens Respirationslyde Blodgasser / pulsoxymetri Ilt, kuldioxyd, ph, saturation Lungefunktionsundersøgelse Ventilationskapacitet (FEV 1, FVC) God afstemning mellem luft og blod Gode diffusionforhold

7 Observationer og Røntgen Respirationsfrekvens For hurtig For langsom Dyspnø: både akut og kronisk dyspnø kan måles Stetoskopi Rhonchi, sekretraslen, dæmpning Røntgen Er alveolerne ventilerede? Er der andet?

8 Antal udskrivelser med de hyppigste lungesygdomme KOL ca Lungebetændelse ca Lungekræft ca Asthma ca Pneumothorax ca Lungefibrose ca. 980

9 Antal dødsfald af de hyppigste lungesygdomme KOL + astma ca Lungekræft ca Lungebetændelse ca Andre lungesygdomme ca. 300 Tuberkulose ca. 50

10 Pulmonale komplikationer Disponerende faktorer Almen svækkelse Neuromuskulær sygdom Abdominal kirurgi Forgiftning Fedme Lokal obstruktion Konsekvenser Atelektase Sekretophobning Aspiration og Infektion Respiratinsinsufficiens.

11 Relevante undersøgelser Den rigtige undersøgelse afhænger af den kliniske problemstilling I det følgende generel gennemgang

12 Røntgen af Thorax God til både akut og kronisk patient God til Infektion, malignitet, pleurasygdom, infiltrater Dårlig til obstruktiv lungesygdom, sekretophobning

13

14

15

16

17

18 Blodprøver Almindelige venøse prøver Ikke særlig brugbare i udredningen af den lungemedicinske patient. Dog ved infektion, anæmi, blødningsproblemer Blodgasser (A-pkt) Ved kronisk hypoxi mhp hjemmeilt Ved den akutte patient

19 A-punktur på den dårlige patient Prøven giver os et billede af Iltningsevnen (partielle tryk, PO 2 og hæmoglobins iltmætning, SaO 2 ), Den ventilatoriske kapacitet (partielle tryk af kuldioxid, PCO 2 ) Syreindholdet (ph) Og en masse andet herunder mængden af ikke flygtig syre (Standardbicarbonat og base excess)

20 Transport af ilt og kuldioxyd i blod Ilt Transporteres i de røde blodlegemer, bundet til Hb Graden af hvor med Hb er mættet med ilt angives som SAT Transporteres også opløst i plasma (po 2 ) Kuldioxyd Transporteres i de røde blodlegemer, bundet til Hb Transporteres også opløst i plasma (pco 2 ) Kuldioxyd er en syre som i plasmaet bliver til H + og HC0 3 - Specielt forhold : mulighed for regulation af ph ved hjælp af vejrtrækningen

21 Ilttransport med Hæmoglobin kpa

22 Invasive undersøgelser Undersøgelser hvor man tager vævsprøver, celler eller væske fra lunge eller lungehinde Bruges primært til Mikrobiologisk diagnostik (fx pleuravæske) Cytologisk diagnostik (fx BAL) Histologisk diagnostik (fx lungebiopsi mhp kræft eller fibrose)

23 INVASIVE UNDERSØGELSER A: Bronkoskopi B: Finnålsbiopsi C: Pleuracentese D: Thorakoskopi E: Mediastinoskopi EUL (UL fra øsofagus) EBUS (UL fra bronkier)

24 Lungefunktionsmålinger Luftveje Peakflow Spirometri Størrelsen af lungerne Måling af lungevolumina Ilttransporten Måling af diffusionskapacitet

25 Måler maksimal Strømningshastighed (l/min) PEAK FLOW

26 Spirometri Måler volumen over tid FEV 1 og FVC FEV 1 er nok den vigtigste lungefunktionsparameter FEV 1 / FVC definerer KOL

27

28

29 De store sygdomme

30 Udvikling i specialet Generelt Forløbsprogrammer & Faglig kvalitet: monitorering ved NIP Tidlig opsporing & Empowerment af patienten KOL NIV & Rehabilitering & egenomsorg & palliation Lungekræft Hurtig udredning og mange behandlingsmuligheder Astma Nye behandlingsmodaliteter til svær astma (ambulant)

31 Oplagt område for FOA TJEK PÅ INHALATIONSTEKNIK Se på medicin.dk

32 Inhalationssystemer Inhalationssystemer Soft Mist inhaler Spray Pulverinhalator Forstøverapparat Respimat

33 Generelle fordele og ulemper ved forskellige inhalationssystemer Let at forberede Svær at inhalere Svær at forberede, men let at inhalere Spray Pulver inhalator Soft Mist inhaler Spacer Forstøver

34 Pulvere: jo hurtigere inhalation, jo finere partikler, jo større deponering Cave lav inspirationskraft Spacere: Mindsker mund og systemiske bivirkninger. Øger lungedeponering Trykaerosoler=spray: langsom koordineret inhalation, ellers kun munddeponering og ingen lungedeponering Cave kooperationsvanskeligheder, afhjælpes med spacer og autohaler

35 Bliver man tilfreds med sin inhalator? Behandling Incl. Medicin Symptomer Bivirkninger Helbredsbetinget livskvalitet Behandler kommunikation Sygdommens forløb Forventninger Tidl. behandling Reklame Tilfredshed med Medicin/Device Andre forventninger Andet

36 God kommunikation Gode beslutninger Mht. behandling Bedre forståelse Mindre usikkerhed Bedre komplians Tilfredshed Bedre resultater

37 Nedsat behov for p.n. bronkodilatator efter uddannelsesprogram - uddannelse + uddannelse KOL patienter

38 Udfordringer for patienten i dag 1. Koordination mellem inhalation og aktivering kan være vanskelig 2. Lungedeponering er afhængig af patientens evne til at foretage det optimale inspiratoriske flow 3. Vanskeligheder ved at vurdere om inhalatoren er tom og skal udskiftes

39 Obstruktive lungesygdomme KOL Astma Lokal obstruktion (fx tumor, fremmedlegme eller lymfeknude) hører ikke rigtig til

40 Patofysiologi - væsentligste træk Astma Inflammation Bronkial hyperreaktivitet Varierende luftvejsobstruktion KOL Tab af elastic recoil + ændringer i små luftveje + Inflammation Fikseret luftvejsobstruktion

41 Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma

42 Praktisk definition Vedvarende nedsat obstruktiv lungefunktionsnedsættelse på grund af sygdom i luftveje (obstruktiv bronkitis) og i lungeparenkymet (emfysem) Ingen astma

43 Klassifikation på grundlag af spirometri Ingen obstruktion: FEV 1 /FVC > 70% KOL: FEV 1 /FVC < 70% (- astma) Mild: FEV 1 : > 80% af forventet værdi Moderat: FEV 1 : 50-79% af forventet værdi Svær: FEV 1 :30-50 % af forventet værdi M Svær: FEV 1 < 30 % af forventet værdi

44 Karakteristika KOL er karakteriseret ved Progredierende luftvejsobstruktion (Permanent nedsat lungefunktion) Viser sig ved: Åndenød + nedsat livskvalitet Hoste og opspyt Eksacerbationer For tidlig død

45 alder

46 Forløb af KOL FEV 1 begrænsning symptomer indlæggelser systemsygdom t

47 Hvad betyder det for patientens vejrtrækning Skal bruge flere kræfter på vejrtrækningen Trækker vejret på en anden måde: Hyperinflation Kan mangle ilt i blodet

48 TLC Exercise Rask VC IC EELV RV TLC VC EELV Exercise IC KOL RV

49 Kronisk obstruktiv lungesygdom KOL Åndenød Social isolation Immobilisering Dekonditionering Depression

50 Fysisk begrænsning ved KOL: mekanismer Luftveje Muskler Aktivitetsbegrænsning Gasskifte Angst

51 Fysisk begrænsning ved KOL: løsninger træning bronkodilatatorer Reduktion af aktivitetsbegrænsning Ilt coaching

52 Behandlingsmål ved KOL Standse progression af sygdommen Mindske de daglige symptomer Forhindre exacerbationer Standse den onde cirkel ved at afhjælpe de systemiske og sociale konsekvenser af nedsat lungefunktion

53 Stadieinddeling og behandling af KOL i stabil fase Stadium 0: Risiko 1: Mild 2: Moderat 3: Svær 4: Meget svær Spirometri FEV 1 /FVC: Normal FEV 1 : Normal* FEV 1 /FVC < 70 % FEV 1 > 80 %* FEV 1 /FVC < 70 % FEV 1 : %* FEV 1 /FVC < 70 % FEV 1 : %* FEV 1 /FVC < 70 % FEV 1 < 30 %* Symptomer Hoste/Slim: JA Åndenød: NEJ Hoste/Slim: EVT. Åndenød: +/ Hoste/Slim: EVT. Åndenød: + Hoste/Slim: EVT. Åndenød: ++ Hoste/Slim: EVT. Åndenød: +++ Rygeophør Influenzavaccination Behandling Korttidsvirkende bronkodilatator ved behov Kontrol af inhalationsteknik Tilføj én eller flere langtidsvirkende bronkodilatatorer Rehabilitering Tilføj inhaleret binyrebarkhormon, hvis flere exacerbationer * FEV 1 i forhold til forventet, for køn, alder og højde Hjemmeilt? Kirurgisk beh.? Specialistvurd.

54 KOL værktøjer FARMAKA NON FARMAKOLOGISKE

55 Hvad er godt at vide om KOL rehabilitering At det virker Hvem skal henvises Hvor skal patienten henvises At det er fysisk træning som er basis i rehab At patienten ikke får bedre lungefunktion men: Forbedret aerob kapacitet Bedring af muskelstyrke og udholdenhed Øget motivation Desensibilisering overfor dyspnø Bedre teknik

56 Rehabilitering

57 Patientudsagn efter rehab Kommer mere ud Mindre frygt for åndenød Kan gå længere Forbedret vejrtrækning Tør udfordre sig selv til at motionere mere Bruger mindre medicin Ser lysere på det hele Kan hurtigere klare toilette

58 Rygeophør og KOL Ophør med rygning fører til: at lungerne ældes normalt fremover at hoste og ekspektoration aftager at nedre luftvejsinfektioner aftager Følgende tiltag øger frekvensen af rygeophør: Simpelt råd & minimal intervention Nikotinsubstitution & bupropion Rådgivning

59 Luftvejsudvidende Betændelseshæmmende Anticholinergika AC/B2 Beta-2-agonister B2/ICS Inh. Steroid (ICS) Korttidsvirkende Atrovent (6 h) Doseres 4 x dgl. Berodual (4-6 h) Duovent (4-6 h) Combivent (4-6 h). Doseres 4 x dgl./p.n. Bricanyl (4 h) Terbasmin (4 h) Ventoline (4 h) Doseres p.n. Langtidsvirkende Spiriva (24 h) Doseres 1 x dgl. Oxis (12 h) Serevent (12 h) Foradil (12 h) Doseres 2 x dgl. Symbicort (12 h) Symbicort F (12 h) Seretide (12 h) Doseres 2 x dgl. Flixotide (12 h) Spirocort (12 h) Pulmicort (12 h) Doseres 2 x dgl. Atrovent = Ipratropiumbromid Spiriva = Tiotropium Berodual og Duovent = Fenoterol + Ipratropiumbromid Combivent = Salbutamol + Ipratropiumbromid Bricanyl og Terbasmin = Terbutalin Ventoline = Salbutamol Oxis og Foradil = Formoterol Symbicort og Symbicort Forte = Formoterol + Budesonide Seretide = Salmeterol + Fluticason Flixotide = Fluticason Spirocort og Pulmicort = Budesonide Serevent = Salmeterol

60 Model for behandling af kronisk syge 2. Den Sundhedsfaglige ydelse 1. Sundhedsvæsen Organisation af sundhedsvæsenet 6. Samfund, ressourcer og politikker 5. Støtte til patientens egenomsorg 3. Beslutningsstøtte 4. Kliniske informationssystemer Informeret aktiv patient Udbytterigt samarbejde Velforberedt aktivt behandlerteam Forbedrede resultater

61 KOL forløbsprogrammer med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Kronikermodel En målrettet og gradueret indsats for KOL Casem anager og tovholder Intensiv, individuelt tilpasset behandlingsplan Meget svæ r KOL Tovholder Individuelt tilpasset behandlingsplan Svæ r og m oderat KOL Tovholder Diagnostik og opfølgning Mild KOL 10

62 I. Patientgruppe Udredning og diagnostisering II. Organisering af indsatsen Almen praksis Kommune Hospital III. Den sundhedsfaglige indsats Evidensbaseret sundhedsfaglig indsats Behandling Rehabilitering Egenomsorg, inkl. patientuddannelse

63 Fysioterapi ved stabil KOL Sekretmobilisering (+/- hjælpemidler) Vejrtrækningsteknikker /afslapningsteknikker Fysisk træning Bevægelsesøkonomi

64 Akut forværring i KOL Infektion med virus eller bakterier Øget luftvejsobstruktion Mere slim Dårligere iltning Større vejtrækningsarbejde Angst Problemer med at bevæge sig, spise og sove

65 Den onde cirkel ved svær exacerbation Infektion Respirations insufficiens Betændelse Udtrætning Forsnævring af luftvejene Stort vejrtrækningsarbejde

66 Den onde cirkel ved svær exacerbation Infektion Antibiotika Svigt af vejrtrækningen Ilttilskud Betændelse Binyrebarkhormon Forsnævring Udtrætning NIV Stort vejrtrækningsarbejde Astma akut-medicin

67 Akut visitation ved KOL exacerbation Respirationsstop, truende respirationsstop, eller respiratorisk acidose med ph < 7,20 og bevidsthedspåvirkning ITA Respiratorisk påvirkning +/- acidose maximal medicinsk behandling Behandling P.g.a. fremskreden lungesygdom, eller anden kronisk lidelse skal patienten ikke tilbydes intensiv terapi, respiratorbehandling eller noninvasiv ventilation medicinsk behandling Respiratorisk acidose med ph < 7,35 noninvasiv ventilation PH > 7,35 fortsæt medicinsk behandling

68 Behandling af exacerbation Kontrolleret iltbehandling Prednisolon: næsten altid indiceret Bronkodilatatorer: næsten altid indiceret Antibiotika: indiceret ved purulent expektorat NIV ved begyndende acidose (timing!)

69 Restriktive lungesygdomme Lav total lungekapacitet (størrelse af lungerne) Extrapulmonal restriktion Kropsvæg, fedme, pleura, muskler. Intrapulmonal restriktion (interstitiel lungesygd) Selve lungevævet skrumper og bliver stift

70 Interstitielle lungesygdomme

71 Overvægt og lunger Desaturation Atelektaser OSAS Astma Lungemboli Alveolær hypoventilation Intubationsproblemer Mobiliserings

72 Lungekræft

73 Epidemiologi Hyppigste dødelige kræftform i DK Stagnerer hos mænd, stiger hos kvinder Næsten 1/3 optræder inden 65 år 9 ud af 10 skyldes rygning Uændret dårlig overlevelse i de sidste 30 år Konventionel screening ikke effektiv En del tilfælde optræder hos ex-rygere

74 Effekt af rygestop

75 Symptomer Hoste Hæmoptyse Træthed Vægttab. Smerter Paraneoplastiske symptomer Clubbing & Osteo-artropati.

76 Lungekræft: udredning Centraliseret og hurtig Flere scanninger: CT, PET, mm. Flere invasive undersøgelser Fælleskonference med kirurger og onkologer Forsøg med screening gøres op

77 Lungekræft kurativ behandling Småcellet Kemoterapi + mediastinal bestråling Helbredelse: ses ikke tit : 2-4% Ikke-småcellet Operation (+ evt. kemoterapi) eller kemoterapi Helbredelse især ved radikal kirurgi: TNM afhængigt ca %

78 Lungekræft: palliativ behandling Specifik behandling Stråleterapi Kemoterapi Palliativ kirurgi: laser, stent Almen behandling Psykoterapi, omsorg og pleje Smertelindring Korrektion af anæmi og elektrolytforstyrrelser

79 Lungekræft Sygdomsrelaterede komplikationer Vena cava superior syndrom Hjernemetastaser Meningeal carcinose Medullært tværsnitsyndrom Knoglemetastaser Knoglemarvscarcinose Elektrolytforstyrrelser Neurologiske syndromer

80 Sygdomme i lungehinden

81 Pleura: opbygning og trykforhold Opbygning indersiden af brystkassen beklædes af pleura parietale (+ følesans) Ydersiden af lungen beklædes af pleura viscerale (- følesans) Pleurahulen: rum imellem de 2 blade som ligger klods op ad hinanden adskilt af en tynd film af pleuravæske Trykforhold trykket i pleurahulen er mindre end atmosfæretrykket: dvs. kommer der åbning - vil luften stømme ind og lungen vil klappe sammen (åbning gennem brystvæggen eller gennem lungen)

82 Hyppigste sygdomme i lungehinden Væskeansamling i lungehinden (effusion) transsudat (fx hjerte- eller leversygdom) ekssudat (fx infektion, lungeemboli, metastaser) pusansamling i lungehinden (empyem) Sammenklappet lunge (pneumothorax) Kræft udgået fra lungehinden (malign mesotheliom)

83 Pleuraeffusion: undersøgelser Kliniske fund: åndenød, smerter, dæmpning, svækket respirationslyd Røntgen: basal sløring (skifter position ved lejeskift) Pleuracentese: protein, celler, bakterier, tb, andet Thorakoskopi overvejes, hvis 3 pleuracenteser ikke har afsløret årsagen

84

85

86

87

88

89 Pleuraeffusion: behandling Pleuracentese Drænanlæggelse Pleurodese

90 Pneumothorax Definition: Luft i pleurahulen Årsager traumatisk: fx stik igennem brystvæggen eller fald med costafraktur med beskadigelse af lungehinden: luften strømmer ind i pleurahulen spontan: der er kommet hul på lungen (typisk en blære eller cyste, som sidder i kontakt med pleura viscerale) Typer kappepnth. (lungen kun lidt sammenklappet- kun lidt luft i pleura) totalpnth. (lungen helt sammenklappet-meget luft i pleura) trykpnth. (ventileffekt - farligt da overtryk kan hæmme kredsløbet!)

91 Pneumothorax: behandling Kappepneumothorax lungen kun lidt sammenklappet, kun lidt luft i pleura, hullet er formentlig lukket: vil folde sig ud selv, observation evt. aspiration, gentage rtg. næste dag. Totalpneumothorax lungen helt sammenklappet, meget luft i pleura, hullet måske fortsat åbent: drænage med tilslutning til vandlås og sug (daglig rtg). Trykpneumothorax Masser af luft i pleura, som sammenklemmer lunge og hjerte og de store blodkar, hullet virker som ventil: behov for akut trykudligning!

92 Typer af pleuradræn Pneumothorax dræn Vandlås +/- sug Dræn til væske grisehale Dræn til Heimlich ventil Kan tages med hjem

93 Dræntyper

94 Hvad er astma? Kronisk lungesygdom Karakteriseret ved: Betændelsesagtig reaktion i luftvejsslimhinden og Anfaldsvis sammentrækning af luftvejsmuskulaturen

95

96 Astma-symptomer Anfaldsvis åndenød Pibende/hvæsende vejrtrækning Hoste (og opspyt) Trykken i brystet Symptomfrie perioder

97

98

99 Astma - behandlingstrappe Systemisk glukokortikoid Forsøg med montelukast, teofyllin eller ipratropium Langtidsvirkende β 2 -agonist Langtidsvirkende β 2 -agonist Moderat dosis Høj dosis Inhalationssteroid Lav dosis Korttidsvirkende β 2 -agonist ved behov Mild astma Svær astma

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Relevante vejledninger

Relevante vejledninger Relevante vejledninger Titel Type akut astma akut iltbehandling af voksne Alfa-1 antitrypsin-mangel allergisk alveolitis allergisk bronkopulmonal aspergillose Anlæggelse af pleuradræn Arbejdsbetinget KOL

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Lungemedicin i FAM. Dyspnø - Akut Respirationsinsufficiens Årsager, observationer, behandling

Lungemedicin i FAM. Dyspnø - Akut Respirationsinsufficiens Årsager, observationer, behandling Lungemedicin i FAM Dyspnø - Akut Respirationsinsufficiens Årsager, observationer, behandling Hanne Madsen og Ingrid Titlestad, Lungemedicinsk afdeling J Formål Efteruddannelse i akutte medicinske kompetencer

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14

KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14 KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14 DISPOSITION BAGGRUND ANATOMI Svælget (pharynx) Struben (larynx) Trachea Bronkiesystemet Alveolerne Lunge-kredsløbet ANATOMI Trachea 2 hovedbronchier

Læs mere

Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro

Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro KOL-rehabilitering Februar 2008 Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

DYSPNØ. Dyspnø kan inddeles i fire grader: Mild dyspnø, moderat dyspnø, svær dyspnø og tiltagende svær dyspnø.

DYSPNØ. Dyspnø kan inddeles i fire grader: Mild dyspnø, moderat dyspnø, svær dyspnø og tiltagende svær dyspnø. Udarbejdet af:lsi,vst dato:sept.2010 dato: Revideret af: VSt dato: Okt.2014 Godkendt af:lan, SAn dato: Okt.2014 Revideres igen: om max 2 år DYSPNØ Definition: Dyspnø stammer fra det græske ord dys = dårlig/

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune Ansøgning om økonomisk støtte fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012 fra Samsø Kommune. Samsø Kommune søgte i første

Læs mere

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl KOL Organisation i Almen praksis Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er almen praksis opgave? Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er svært

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE

KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE KOL rehabilitering indikatorer, dokumentation, KOALA. UPDATE Peter Lange Disposition Rehabilitering: plads i den samlede KOL behandling Fysisk træning: den vigtigste del af programmet Hvad er et godt rehabiliteringsprogram?

Læs mere

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra

ALS og Respiration. At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra ALS og Respiration At vælge respiratoriske hjælpemidler til og / eller fra Hjemme respirator behandling Polio epidemien 1952 Anæstesiologer var dengang ansvarlige for den respiratoriske behandling. Respirationscenter

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Hospice Sydvestjylland

Hospice Sydvestjylland Formål Definition og terminologi Baggrund At KIG-dyspnoe udarbejder redskaber for god klinisk praksis for pleje og behandling af patient med dyspnoe. Formålet er : - lindre patientens ubehag - afhjælpe

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet.

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet. KOL-VEJLEDNING TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006 1. Indledning Vejle Amt nedsatte i 2005 en Programledelse,

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Jørgen Vestbo KOL kronisk obstruktiv lungesygdom Kan forebygges og behandles Har væsentlige ekstrapulmonale manifestationer. Karakteriseret ved luftvejsobstruktion,

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande)

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Arbejdsbetinget lungesygdom Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Us.: anamnese incl. erhvervsanamnese obj. us. rtg., CT LFU blodprøver

Læs mere

KOL-rehabilitering. KOL-rehabilitering September 2008

KOL-rehabilitering. KOL-rehabilitering September 2008 KOL-rehabilitering September 2008 Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro Sundhedscenter Nørrebro KOL-rehabilitering

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Definition på kvalme:

Definition på kvalme: Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse af at skulle kaste op. - kvalme er hvad patienten siger det er - kvalme og opkastning er biologisk set et af kroppens forsvarsmekanismer,

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække!

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Konferencen Er hygiejnen hjemme? Rådet for bedre hygiejne, Christiansborg 10.sep. 2015 Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Sundhedsfaglig

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Astma og Allergi Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Approximate prevalence of various atopic diseases in relation to age allergic rhinitis Prevalence atopic dermatitis asthma food allergy

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Lungefysiologiske undersøgelser Dato: 9.3.2009 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Flemming Madsen, Ole Find Pedersen, Niels Maltbæk, Jann Mortensen Dato for revision:

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Overlæge Torben Krantz Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam

Overlæge Torben Krantz Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Overlæge Torben Krantz Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam Omhandler i dag ikke Neurologiske sygdomme som ALS KOL Hjerteinsufficiens I dag handler det om behandling af dyspnø til pallitive cancerpatienter

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Patientsikkerhed i kræftbehandlingen

Patientsikkerhed i kræftbehandlingen Patientsikkerhed i kræftbehandlingen FPKS seminar 4. maj, 2010 Nyborg Strand Henriette Lipczak Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Baggrund 30.000 danskere får kræft årligt 230.000 lever med kræft Behandlingsforløbet,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Lungemedicinsk sengeafsnit M13, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger

Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering den 6. november 2008 Sundhedsfaglig vicedirektør Claus Munk Jensen Disposition Baggrund Faglige anbefalinger Organisatoriske

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 14.12.16 Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv

Læs mere

ASTMA POWER INHALATOR UNGE FORSKERE 2016 PETER BJØRN REISBY & VILLADS LECANDA TRAUTNER. 7. klasse Skt Josef Skole, Roskilde

ASTMA POWER INHALATOR UNGE FORSKERE 2016 PETER BJØRN REISBY & VILLADS LECANDA TRAUTNER. 7. klasse Skt Josef Skole, Roskilde UNGE FORSKERE 2016 7. klasse Skt Josef Skole, Roskilde Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Formål SIDE 3 Problemformulering SIDE 3 Fakta og teori bag astma SIDE 3 Hypotese SIDE 5 Resultater SIDE 6 Databehandling

Læs mere

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Metakolin test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynliggøre, om du har astma. Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om du har astma.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Indlægsseddel: Information til brugeren Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Respiration hos OSA, KOL, OHS

Respiration hos OSA, KOL, OHS Respiration hos OSA, KOL, OHS + lidt om søvn Ole Hilberg Lungemedicinsk afdl. Aarhus Universitets Hospital Respirationsmønstrer Eupnea Normal 12-20 / min Tachypnea h rate Pneumonia, lungeødem, smerter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Seretide 50 mikrogram/100 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt 50 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt)

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Spr. Dit svar Rigtigt svar 1 Du bestiller en ambulance kørsel 1 til patientens

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 KOL-bogen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KOL?.........................................................................................

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere