BBR-Kommune. Adresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune. Adresser"

Transkript

1 BBR-Kommune Adresser Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Baggrund Adgang Opbygning af vejledningen Definitioner Adgangsadresser og enhedsadresser Gældende adresser Foreløbige adresser og sagsadresser Adressesager Adressers entydighed Adgangsadresser uden husnummer Adresseforekomstens liv Adressers tilknytning til niveauer i Bygninger og Boliger Adressepunkt Adressers tilknytning til matrikler Sammenhæng mellem BBR og ESR Status for adresser Overblik over de vigtigste funktioner Ændring af en gældende adgangsadresse AAD Ændring af en gældende enhedsadresse EAD Oprettelse af en gældende adgangsadresse AAD Oprettelse af en gældende enhedsadresse EAD Oprettelse af en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Oprettelse af en ny foreløbig enhedsadresse (N) EAD Rettelse af en gældende adgangsadresse via en adressesag Rettelse af en gældende enhedsadresse via en adressesag Sletning af sags-data fra en adressesag Godkendelse af en adressesag Henlæggelse af en adressesag Nedlæggelse af en gældende adresse Søgning på fanebladet Adresser Almindelig søgning Søgning på niveau Adresse Søgefelter Søgeresultater Søgning på niveau Adressesag Søgefelter Søgeresultater Kviksøgning Overførsel af resultattræet til videre sagsbehandling Knapfunktioner Historik Søgning medtaget historik Historik visning af et niveau Felthistorik Felthistorik i tooltip-teksten Entitetshistorik i resultattræet Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 85

3 5.6. Gruppeboksen Historik Niveau Grund (GRU) Skærmbilledet for en grund Knapfunktioner Niveau Matrikel (MAT) Skærmbilledet for et matrikelnummer Knapfunktioner Niveau Adgangsadresse (AAD) Skærmbilledet for en gældende adgangsadresse AAD Adgangsadressepunkt Adressesag Oprettelse af nye gældende adgangsadresser AAD Knapfunktioner Skærmbilledet for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Knapfunktioner Skærmbilledet for en sag på en eksisterende adgangsadresse (S)AAD Knapfunktioner Niveau Enhedsadresse (EAD) Skærmbilledet for en gældende enhedsadresse EAD Adressesag Oprettelse af nye gældende enhedsadresser EAD Knapfunktioner Skærmbilledet for en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD Oprettelse af nye foreløbige enhedsadresser Knapfunktioner Skærmbilledet for en sag på en eksisterende enhedsadresse (S)EAD Niveau Adressesag Skærmbilledet for en adressesag Oprettelse af adressesager Knapfunktioner Oprettelse af sags niveauer og deres tilknytning til en adressesag Oprettelse og tilknytning af en (N)AAD til en adressesag Oprettelse og tilknytning af en (N)EAD til en adressesag Oprettelse og tilknytning af en (S)AAD eller (S)EAD til en adressesag Afslutning af en adressesag Overførsel af data ved afslutning af (S)AAD Overførsel af data ved afslutning af (S)EAD Nedlæggelse af en adresse ved hjælp af en adressesag Overførsel af data ved afslutning af (N)AAD eller (N)EAD BBR-Meddelelser i forbindelse med fanebladet Adresser Tilknytning til niveauer under Bygninger og boliger Tilknytning af ny adresse til ubebygget grund Tilknytning af adgangsadresse i Bygninger og boliger Tilknytning af enhedsadresse i Bygninger og boliger Genvejstaster De generelle genvejstaster Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 85

4 14.2. Genvejstaster på fanebladet Adresser Øvrig hjælp Ændringslog Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 85

5 1. Indledning 1.1. Forord Adresser og Bygninger og boliger er begge dele af Nyt BBR, men kan betragtes som to selvstændige registre. Denne vejledning er en introduktion til BBR-Kommunes faneblad Adresser. Fanebladet Adresser rummer faciliteter til registrering af adresser, som er en lovbunden opgave, der skal udføres af alle landets kommuner. Nyt BBR udgør således det officielle basisregister for adresser. Fanebladet Adresser er primært rettet mod de brugere, der skal administrere adresser og det giver mulighed for at fremsøge, oprette, ændre og slette adresser, både adgangsadresser og enhedsadresser. Det skaber således rammer for en ensartet registrering af adresser og giver kommunen mulighed for at varetage sin rolle som adressemyndighed Baggrund Den nyeste udgave af vejledningen vil altid være tilgængelig på Reglerne og bestemmelser for kommunens registrering af adresser i Nyt BBR findes i BBR-loven eller i adressebekendtgørelsen. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser kan findes på Supplerende oplysninger findes i vejledningen Fastsættelse af adresser, som EBST i marts 2009 har udsendt til alle kommuner. Vejledningen findes tillige på og på For en gældende adgangsadresse skal der registreres følgende basale oplysninger: Vejnavn og vejkode som adressen hører til (fra CPR) Husnummer inkl. evt. bogstav som adressen er tildelt Postnummer som adressen ligger i (fra CPR) Matrikelnummer som adressen er beliggende på Adressepunkt som viser adressens beliggenhed For en gældende enhedsadresse skal følgende registreres: Den adgangsadresse som enhedsadressen hører til Evt. etagebetegnelse Evt. dørbetegnelse BBR s oplysninger om vejkode/vejnavn, postnummer, evt. supplerende bynavn og evt. bygningsnavn stammer fra CPR s vejregister, som ajourføres af kommunen. Adressekoordinater og de tilhørende oplysninger kan ikke indberettes manuelt i systemet. I forbindelse med oprettelse af nye adresser hentes foreløbige koordinater via KMS. Ajourføring af adressekoordinater foretages via OIOXML geometrisnitfladen AddressGeometryService. Snitfladen kan findes på digitaliser.dk og en vejledning til snitfladen kan findes på under Relevant materiale. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 85

6 1.3. Adgang Hvis du mangler adgangsrettigheder til fanebladet Adresser, skal du kontakte brugeradministratoren i din kommune eller i din forvaltning Opbygning af vejledningen Denne vejledning beskriver hvordan adresser registreres ved hjælp af fanebladet Adresser. Kapitel 2 giver en introduktion til de begreber og definitioner, som benyttes i forbindelse med adresser. Kapitel 3 giver en oversigt over de vigtigste funktioner i systemet. Kapitel 4 beskriver søgningen på fanebladet Adresser. Kapitel 5 beskriver de muligheder, som findes, til at fremfinde og se historiske data. De efterfølgende kapitler omhandler de niveauer, som kan findes frem via søgning under dette faneblad. For hvert niveau beskrives de tilhørende skærmbilleder og de viste data bliver beskrevet. Derudover forklares de funktioner, som stilles til rådighed. Derudover forklares de funktioner, som stilles til rådighed. Kapitel 6: Niveau Grund (GRU) Kapitel 7: Niveau Matrikel (MAT) Kapitel 8: Niveau Adgangsadresse (AAD, (N)AAD og (S)AAD) Kapitel 9: Niveau Enhedsadresse (EAD, (N)EAD og (S)EAD) Kapitel 10: Niveau Adressesag Kapitel 11 beskriver funktionaliteten i forbindelse med afslutning af adressesager og overførsel af data fra sag til stam-data. Kapitel 12 beskriver de BBR-Meddelelser, som ændringer i adressedelen kan udløse. Kapitel 13 beskriver hvordan du i Bygninger og boliger tilknytter adresser til niveauer. Kapitel 14 beskriver genvejstaster. Kapitel 15 beskriver muligheder for yderligere hjælp. Kapitel 16 beskriver ændringer i vejledningen i forhold til tidligere versioner. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 85

7 2. Definitioner For at kunne forstå den efterfølgende vejledning vedr. registrering af adresser er det vigtigt at kende de følgende begreber og definitioner Adgangsadresser og enhedsadresser Ved en adgangsadresse forstås en betegnelse, som ved hjælp af vejnavn, husnummer og postnummer, angiver beliggenheden af en bestemt adgang til en bygning, et teknisk anlæg, samt til et bebygget eller ubebygget areal. Ved en enhedsadresse forstås en betegnelse, som supplerer adgangsadressen med en evt. etage- og en evt. dørbetegnelse (side- eller dørnummer) således at den angiver beliggenheden af en bestemt indgangsdør eller lignende, inden for den pågældende bygning. For enfamiliehuse, rækkehuse o.l. hvor den udvendige indgangsdør samtidig udgør indgangen til en enkelt bolig-, erhvervs- eller brugsenhed, er enhedsadressen sammenfaldende med adgangsadressen, hvorfor der ikke fastsættes etage- eller dørbetegnelse. En enhedsadresse er knyttet til en og kun én adgangsadresse. En adgangsadresse kan have 0 eller flere enhedsadresser. Adgangsadresser markeres i BBR dialogen med AAD og enhedsadresser markeres med EAD. Grunde, bygninger, tekniske anlæg og opgange knyttes til adgangsadresser, mens enheder og brugsenheder knyttes til enhedsadresser Gældende adresser Som i Bygninger og Boliger skelnes der i Adresser mellem gældende adresser med status 1 og sagsadresser med status 3. Gældende adresser er godkendte adresser, sagsadresser er nye (ikke godkendte) adresser eller rettelser til gældende adresser under sagsbehandling. Hvis du vil rette, oprette eller slette en gældende adresse, kan dette gøres direkte i stam-data. Alternativt kan adresser rettes og oprettes via en adressesag, hvor ændringer først bliver gældende ved godkendelse af sagen. Dette er nærmere forklaret i næste afsnit. En adresse kan kun være en gældende adresse, hvis den ligger på en CPR vejkode og i et CPR vejdistrikt for postnummer Foreløbige adresser og sagsadresser Ved at rette en adresse gennem en adressesag sikres det, at en adresseforekomst kan oprettes foreløbigt og sagsbehandles (som udkast, sendes i høring, gives som indstilling, eller indberettes af en ekstern part mv.) forud for den egentlige fastsættelse eller godkendelse af adressen. Oprettes en ny adresse via en adressesag eller rettes en eksisterende adresse via en adressesag, skal der oprettes enten En ny foreløbig adresse eller En sagsadresse Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 85

8 En ny foreløbig adresse er en helt ny adresse, som endnu ikke er godkendt. En ny foreløbig adresse har IKKE nogen relation til en gældende adresse. Denne type svarer til en nybyggeri i Bygninger og Boliger og er i træstrukturen identificeret ved et rødt (N) for NY foreløbig adresse. En sagsadresse er en ændring af en eksisterende, dvs. gældende adresse. En sagsadresse HAR en relation til en anden gældende adresse nemlig den adresse, som ændres. Denne type svarer til til/ombygning i Bygninger og Boliger - og er i træstrukturen identificeret ved et (S) for SAGSADRESSE. Gældende adresser har status 1, mens helt nye foreløbige adresser og sagsadresser har status 3. De beskrevne sags-data findes for både adgangsadresser (AAD) og enhedsadresser (EAD). En adgangsadresse og de underliggende enhedsadresser vil altid have samme status, som illustreret nedenfor. AAD (N) AAD EAD EAD (N) EAD (N) EAD 2.4. Adressesager En foreløbig adresse eller en sagsadresse er altid knyttet til en adressesag. En adressesag svarer til en byggesag i Bygninger og boliger og kan samle en eller flere foreløbige adresser/sagsadresser, som hører sammen. En adressesag identificeres ved et sagsnummer. På selve adressesagen ligger feltet godkendelsesdato. Når godkendelsesdatoen udfyldes, afsluttes de tilhørende adresser og overføres til stam-data. Der må ikke være to sagsadresser ((S) AAD eller (S)EAD) hørende til samme gældende adresse i den samme adressesag Adressers entydighed Vedrørende adressernes entydighed er der formuleret følgende regler i BBR: Gældende adgangsadresser skal være entydig på kommunenummer, vejkode og husnummer. Gældende enhedsadresser skal være entydig på adgangsadressen, etage og side/dørnummer. Dvs. der må ikke være to gældende adgangsadresser med samme vejkode og husnummer eller to gældende enhedsadresser med samme adgangsadresse, etage og side/dørnummer. Foreløbige nye adgangsadresser med husnummer skal være entydig på kommunenummer, vejkode og husnummer. Foreløbige nye enhedsadresser skal være entydige på adgangsadressen, etage og side/dørnummer. Dette gælder også hvis den tilhørende adgangsadresse ikke har et husnummer. Der må godt være en gældende adresse og en ny foreløbig adresse som har samme kommunenummer, husnummer og vejkode. Disse kan skelnes ved deres status, som er 1 for en gældende adresse og 3 for en ny foreløbig adresse. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 85

9 Der findes ingen begrænsninger for sagsadresser ((S) AAD eller (S)EAD) Adgangsadresser uden husnummer Alle adgangsadresser (gældende adresser, nye foreløbige adresser og sagsadresser) skal have en vejkode. For nye foreløbige adresser og sagsadresser behøver vejkoden dog ikke at være en gyldig vejkode fra CPR. Når en ny adgangsadresse optræder som sagsdata, skal der dog ikke nødvendigvis være registeret et husnummer. Herved sikre det, at en sags adgangsadresse kan oprettes, selv om der endnu ikke er fastsat et husnummer. Adresser uden husnummer må kun findes med status 3 (altså som helt nye foreløbige adresser eller sagsadresser). En adressesag, som indeholder adresser uden husnummer kan altså ikke godkendes før husnummeret er angivet. Der må gerne eksistere flere foreløbige nye adgangsadresser uden husnummer Adresseforekomstens liv En adresse bibeholder altid sin entydige adresse-id. Dette gælder også når en adgangsadresse ændrer vejkode eller husnummer og når en enhedsadresse ændrer etage og side/dørnummer. En enhedsadresse kan ikke flyttes til en anden adgangsadresse, men vil altid være tilknyttet den samme adgangsadresse i sin levetid. Ændringer af adressernes vejkode eller husnummer kan fx være nødvendige ved omnummerering af en række husnumre eller ved ændring af en adresses tilknytning til et vejnavn. Det afgørende er, om der er tale om den samme adgangsadresse, dvs. som refererer til den samme bygning, opgang, grundstykke e.l. Tilsvarende principper gælder for enhedsadresser mht. etage- og dørbetegnelse Adressers tilknytning til niveauer i Bygninger og Boliger Ud over at du skal registrere adgangs- og enhedsadresser, skal du registrere hvilket niveau(er) adresserne er knyttet til. Dette sker på fanebladet Bygninger og Boliger. En adresse kan bruges på flere niveauer i Bygninger og boliger. I Bygninger og Boliger fungerer adressen som en simpel attribut, der beskriver beliggenheden af det pågældende niveau. Man kan også sige at Bygninger og Boliger anvender de adresser der er oprettet i Adresser. En adgangsadresse kan tilknyttes til følgende niveauer: Grund Bygning Teknisk anlæg Opgang En enhedsadresse kan tilknyttes til følgende niveauer: Enhed Brugsenhed Følgende niveauer har ingen adresse tilknyttet: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 85

10 Rum Etage Adressen er krævet for alle niveauer, som har en adresse, undtagen ubebyggede grunde, som ikke behøver at have en adresse. En ubebygget grund uden adresse må ikke have indberettet vand- og kloakforhold. Der kan forekomme grunde uden adresse når grunde oprettes automatisk efter besked fra ESR/KMS. Når adresser tilknyttes til niveauer i Bygninger og Boliger kan følgende adresser benyttes: Gældende adgangsadresser og gældende enhedsadresser Nye foreløbige adgangsadresser med husnummer og tilhørende enhedsadresser Når gældende og nye foreløbige adresser knyttes til niveauer i Bygninger og Boliger kan du skelne mellem gældende og nye foreløbige adresser med samme vejkode og husnummer ved at nye foreløbige adresser (status 3) er angivet med et (N). Sagsadresser (rettelser til eksisterende adresser) og nye foreløbige adgangsadresser uden husnummer (og underliggende enhedsadresser) må ikke tilknyttes til niveauer i Bygninger og boliger. Den samme adresse må gerne benyttes på flere niveauer i Bygninger og boliger. I tidligere versioner af Nyt BBR har det ikke været muligt for to ejendomme at have den samme adresse. Denne begrænsning er fjernet. En adgangsadresse, som er knyttet til en bygning direkte kaldes også repræsentativ adgangsadresse. For de repræsentative bygningsadresser gælder det, at samme adgangsadresse kan benyttes for flere bygninger. På en landbrugsejendom vil alle bygninger typisk have samme repræsentative adgangsadresse. For et enfamiliehus vil garagen typisk have samme repræsentative adgangsadresse som villaen. Adgangsadresser kan også knyttes til en bygning indirekte via bygningens opgang/indgange. Bygninger hvori der findes en eller flere opgange/indgange har tilknyttet en adgangsadresse for hver opgang eller indgang. En adgangsadresse kan i en bygning kun være tilknyttet til højst én opgang/indgang i bygningen. Hvis en bygning har mere end en opgang/indgang vil den have lige så mange adgangsadresser tilknyttet via opgangene/indgangene. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 85

11 Opgangsadresser skal være entydige i én bygning. To opgange i to forskellige bygninger på samme ejendom kan dog have den samme adresse. Dette imødekommer anneksproblematikken. Systemet vil dog give en advarsel i dette tilfælde. To opgange i forskellige ejendomme må ikke have den samme adresse. Disse regler skal også opretholdes, når man flytter en bygning til en anden matrikel. Der er sammenhæng mellem en opgangs adgangsadresse og de tilhørende enheders enhedsadresser. Hvis en opgang har adgangsadressen AAD, har alle enheder i opgangen enhedsadresser, som ligger under denne AAD. Der gælder, at enhedsadresser og brugsenhedsadresser i to forskellige ejendomme ikke må være ens. Ved oprettelse af en ny adresse i adressedelen kan man automatisk knytte adressen til en grund i Bygninger og Boliger. Denne facilitet er beskrevet i afsnit Adressepunkt Ved et adressepunkt forstås et punkt, der beskriver beliggenheden af en bestemt adgangsadresse ved hjælp af geografiske koordinater (X,Y). Koordinaterne og de tilhørende oplysninger kan ikke indberettes manuelt, men opdateres igennem et kald til KMS eller via OIOXML geometrisnitfladen. Læs mere herom i afsnit Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 85

12 2.9. Adressers tilknytning til matrikler Under fanebladet Adresser kan alle adgangsadresser være knyttet til 0 eller et matrikelnummer. Der angives det matrikelnummer, som adressen er beliggende på. Dette vil typisk være et KMS matrikelnummer, dvs. et matrikelnummer med artskode 00 eller 01. Der findes dog også tilfælde, hvor du skal registrere en adresse på et ikke- KMS matrikelnummer. Som eksempel kan nævnes de tilfælde, hvor adressen ligger på et umatrikulært areal. I dette tilfælde vil du tilknytte et ESR matrikelnummer med artskode 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 til adressen. Et andet eksempel er brug af foreløbige ESR matrikelnumre med artskode 30 til 40, som kan knyttes til adresser i forbindelse med udstykninger. Når en adresse knyttes til et niveau i Bygninger og boliger behøver der ikke være overensstemmelse mellem det matrikelnummer som adressen har tilknyttet og det matrikelnummer som niveauet ligger på. Sagt på en anden måde: En adresse kan ligge på et andet matrikelnummer end den grund/bygning/teknisk anlæg, som du knytter adressen til. Dette vil fx være tilfælde ved bygninger på lejet grund. Der findes en undtagelse til ovenstående regel: Når en adgangsadresse er tilknyttet til en opgang skal der gælde følgende regel: Adgangsadressens matrikel skal være lig med den matrikel, som opgangens bygning ligger på eller adgangsadressens matrikel skal være lig med modermatriklen til den matrikel, som opgangens bygning ligger på. Hvis man knytter en adresse til en opgang og denne regel ikke er opfyldt, vil systemet automatisk flytte adgangsadressen til den rigtige matrikel. Hvis opgangens bygning ligger på en matrikel med artskode forskellig fra 00 eller 01, prøver system i første omgang at flytte adressen til modermatriklen. Hvis denne ikke findes, flyttes adressen til bygningens matrikel. Systemet vil give besked om denne automatiske flytning. For brugsenheder gælder det, at de skal have enhedsadresser, som ligger under adgangsadresser, som ligger på en matrikel, som hører til samme ejendom som brugsenheden. Hvis en adgangsadresse er tilknyttet til flere opgange med forskellige matrikler, kan du i Adresser vælge hvilken af disse forskellige matrikler du ønsker at knytte adgangsadressen til. På en adgangsadresse kan du se ejendomsnummeret for den grund, som adressens matrikelnummer indgår i. For nogle ESR matrikelnumre er ejendomsnummer med til at identificere matrikelnummeret entydigt. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 85

13 2.10. Sammenhæng mellem BBR og ESR I dette kapitel gives der et overblik over sammenhængen mellem adresserne i Adresser, Bygninger og boliger samt ESR. En ny adgangsadresse vil typisk blive oprettet i Adresser og efterfølgende benyttet i Bygninger og boliger samt ESR. Nedenfor er de vigtigste arbejdsskridt beskrevet. 1. Adgangsadressen oprettes uden matrikel-tilknytning i Adresser. 2. Ejendom med matrikelnummer og evt. adresse oprettes i ESR. 3. Matrikelnummer sendes til Bygninger og boliger, hvor der oprettes en grund med den pågældende matrikel. Grunden har dog endnu ikke tilknyttet en adgangsadresse. 4. Under Adresser flyttes adgangsadressen til det nye matrikelnummer (ved at angive matrikelidentifikationen på adgangsadressen). 5. Adgangsadressen knyttes til grunden under Bygninger og boliger. 6. Adressen sendes til ESR og låses. Hvis den i ESR oprettede ejendom har flere matrikelnumre som ikke er fysisk sammenhængende, oprettes der flere grunde i BBR, en for hvert fysisk sammenhængende areal. Dette afklares ved et opslag i Matriklen i KMS. I BBR kan du tilknytte forskellige adgangsadresser til de oprettede grunde. Adgangsadressen for den grund, som har udskrivningsmatriklen tilknyttet, sendes til ESR som adresse for ejendommen. Alternativt til ovenstående kan det være tilfældet, at ejendommen først bliver oprettet i ESR. I dette tilfælde, vil de vigtigste arbejdsskridt være de følgende: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 85

14 1. Ejendommen oprettes med matrikelnummer og evt. adresse i ESR. 2. Matrikelnummeret sendes til Bygninger og boliger, hvor der oprettes en grund med den pågældende matrikel. Grunden har dog endnu ikke tilknyttet en adresse. 3. Det nye matrikelnummer fremsøges i Adresser og adgangsadressen oprettes på denne. 4. Adgangsadressen knyttes til grunden under Bygninger og boliger. 5. Adressen sendes til ESR og låses. Hvis en adgangsadresse senere bliver ændret, slår ændringerne igennem i såvel Bygninger og Boliger samt ESR. Hvis du retter fx et husnr. på en adgangsadresse i Adresser, slår ændringen igennem på alle niveauer i Bygninger og boliger, som benytter den pågældende adresse. Benyttes adgangsadressen på en grund, vil ændringen også slå igennem i ESR. Hvis du knytter et niveau i Bygninger og boliger til en anden adgangsadresse, vil kun det ene niveau få ændret adgangsadressen. Hvis niveauet er en grund, vil ændringen også slå igennem i ESR. Vær opmærksom på at først når grunden har fået en adgangsadresse kan der tilknyttes bygninger og byggesager Status for adresser En gældende adresse har status 1. En foreløbig adresse og en sagsadresse har status 3. Nedlæggelse af gældende adresse En gældende adresse kan nedlægges på tre forskellige måder. o ved at benytte Slet knappen. o ved at udfylde nedlæggelsesdatoen og vælge Gem knappen. o ved at godkende en sagsadresse som har en nedlæggelsesdato angivet for den gældende adresse I først nævnte tilfælde udfyldes nedlæggelsesdatoen af systemet, i de to andre tilfælde benyttes det angivne nedlæggelsesdato. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 85

15 Man kan afslutte en adressesag på 2 måder: man godkender sagen eller man henlægger sagen. Godkendelse af adressesag Man godkender en adressesag ved at benytte Gem knappen og udfylde godkendelsesdatoen. De underliggende sager vil så blive overført fra at være sager til at være gældende. Når en foreløbig adresse bliver godkendt via en adressesag får den status 1, idet den nu er gældende. Ikrafttrædelsesdato udfyldes med adressesagens godkendelsesdato. Når en sagsadresse bliver godkendt overføres data fra sagen til den gældende adresse. Henlæggelse af adressesag Man nedlægger en adressesag ved at benytte Henlæg knappen for adressesagen. Når en adressesag henlægges, henlægges også de underliggende sager. Afsnit 3.10 til beskriver i detaljer hvordan man udfører de 3 nævnte funktioner i systemet. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 85

16 3. Overblik over de vigtigste funktioner Dette kapitel beskriver de vigtigste funktioner i Adresser og hvordan disse kan udføres. I parentes angives en henvisning til det kapitel, som beskriver funktionen i flere detaljer Ændring af en gældende adgangsadresse AAD For at ændre en gældende adgangsadresse skal du gøre følgende: Fremsøg den gældende adgangsadresse via en søgning på niveau Adresse (kapitel 4.2). Vælg adgangsadressen i resultatlisten og skærmbilledet for adgangsadressen AAD vises til højre (kapitel 7.1). Ændre de oplysninger på adgangsadressen som du ønsker at rette og vælg Gem funktionen (kapitel 7.1). Adgangsadressen er nu opdateret. Vær opmærksom på, at adressen nu er rettet for alle entiteter i Bygninger- og boliger delen, som har adressen tilknyttet Ændring af en gældende enhedsadresse EAD For at ændre en gældende enhedsadresse skal du gøre følgende: Fremsøg den gældende enhedsadresse via en søgning på niveau Adresse (kapitel 4.2). Vælg enhedsadressen i resultatlisten og skærmbilledet for enhedsadressen EAD vises til højre (kapitel 9.1). Ændre de oplysninger på enhedsadressen som du ønsker at rette og vælg Gem funktionen (kapitel 9.1). Enhedsadressen er nu opdateret. Vær opmærksom på, at adressen nu er rettet for alle entiteter i Bygninger- og boliger delen, som har adressen tilknyttet Oprettelse af en gældende adgangsadresse AAD For at oprette en gældende adgangsadresse skal du gøre følgende: Fremsøg det matrikelnummer, som adgangsadressen skal ligge på (kapitel 4.2). Vælg matrikelnummeret i resultatlisten og skærmbilledet for matrikelnummeret vises til højre (kapitel 7.1). Vælg Opret adgangsadresse funktionen på skærmbilledet (kapitel 7.2). Herved fremkommer skærmbilledet for en adgangsadresse AAD (kapitel 0). Indtast de krævede oplysninger (vejkode, husnummer) på skærmbilledet og vælg Opret funktionen (afsnit 8.1.3). Adgangsadressen er nu oprettet i stamdelen som gældende adresse. Alternativt til den beskrevne metode, kan en gældende adgangsadresse oprettes som en kopi af en anden gældende adgangsadresse ved at benytte Kopier som ny adresse funktionen på adgangsadressens skærmbillede AAD (afsnit og 8.1.4) Oprettelse af en gældende enhedsadresse EAD For at oprette en gældende enhedsadresse skal du gøre følgende: Fremsøg den adgangsadressen, som enhedsadressen skal ligge under (kapitel 4.2). Vælg adgangsadressen i resultatlisten og skærmbilledet for adgangsadressen AAD vises til højre (kapitel 7.1). Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 85

17 Vælg Opret enhedsadresse funktionen på adgangsadressens skærmbillede (afsnit 8.1.4). Indtast de ønskede oplysninger på EAD skærmbilledet og vælg Opret funktionen (afsnit 9.1.2). Alternativt til den beskrevne metode, kan en gældende enhedsadresse oprettes som en kopi af en anden gældende enhedsadresse ved at benytte Kopier som ny adresse funktionen på enhedsadressens skærmbillede EAD (afsnit 9.1.2). Nye gældende enhedsadresser oprettes også automatisk ved at anvende dem i Bygninger og boliger Oprettelse af en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD For at oprette en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD skal du gøre følgende: Vælg Opret adressesag funktionen på søgebilledet (kapitel 4.6). Indtast de krævede oplysninger (sagsnummer, sagsbehandler) på adressesag skærmbilledet og vælg Opret funktionen (afsnit ). Vælg Ny adgangsadresse funktionen på adressesag skærmbilledet. Et pop-up søgebilledet vises (afsnit ), hvor du skal fremsøge det matrikelnummer, som den nye foreløbige adgangsadresse skal ligge på (afsnit ). Hvis du ønsker at oprette en adgangsadresse uden matrikel tilknytning, skal du trykke på søg knappen uden at udfylde søgekriterier. Vælg det ønskede matrikelnummer i resultatlisten. Hvis du ønsker at oprette en adgangsadresse uden matrikel tilknytning, skal du vælge UMAT (uden matrikel) i resultatlisten. Skærmbilledet for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD fremkommer i højre side (afsnit ). Indtast de krævede oplysninger (vejkode, husnummer) på skærmbilledet og vælg Opret funktionen (kapitel 8.1.3). Den nye foreløbige adgangsadresse er nu oprettet og knyttet til adressesagen, som kan ses ved via linket Vis sagen på skærmbilledet. Alternativt til den beskrevne metode, kan en ny foreløbig adgangsadresse oprettes som en kopi af en anden ny foreløbig adgangsadresse ved at benytte Kopier som ny adresse funktionen på skærmbilledet (N)AAD, se også afsnit og Oprettelse af en ny foreløbig enhedsadresse (N) EAD For at oprette en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD skal du gøre følgende: Fremsøg den tilhørende nye foreløbige adgangsadresse (N)AAD, som enhedsadressen skal ligge under. Du kan enten fremsøge adressesagen (via søgning på niveau Adressesag (kapitel 4.3)) eller adgangsadressen (via søgning på niveau Adresse ) Vælg Ny enhedsadresse funktionen til højre for adgangsadressen på adressesag skærmbilledet eller vælg Opret enhedsadresse på adgangsadressens skærmbillede (afsnit 9.2.1). Indtast de ønskede oplysninger på (N)EAD skærmbilledet og vælg Opret funktionen (afsnit ). Den nye foreløbige enhedsadresse er nu oprettet og knyttet til adressesagen, som kan ses ved via linket Vis sagen på skærmbilledet. Alternativt til den beskrevne metode, kan en ny foreløbig enhedsadresse oprettes som en kopi af en anden ny foreløbig enhedsadresse ved at benytte Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 85

18 Kopier som ny adresse funktionen på skærmbilledet (N)EAD, se også afsnit og Rettelse af en gældende adgangsadresse via en adressesag For at oprette en adressesag som retter fx husnummeret for en adgangsadresse skal du gøre følgende: Fremsøg den gældende adgangsadresse AAD, som du vil rette, via en søgning på niveau Adresse (kapitel 4.2). Vælg adgangsadressen i resultatlisten og skærmbilledet for adgangsadressen vises til højre (kapitel 7.1). Vælg Opret adressesag funktionen (kapitel 4.6). Indtast de krævede oplysninger (sagsnummer, sagsbehandler) på adressesag skærmbilledet og vælg Opret funktionen (afsnit ). Du har nu oprettet en adressesag, som indeholder en sagsadresse (S)AAD til den valgte gældende adgangsadresse AAD (afsnit ). Ved valg af (S)AAD på adressesag skærmbilledet vises skærmbilledet for sagsadressen, hvor du kan rette f.eks. husnummeret. Vælg Gem funktionen. Du har nu oprettet en adressesag, som indeholder en sagsadresse, som retter f.eks. husnummeret for en adgangsadresse. Sagen kan ses ved via linket Vis sagen på skærmbilledet for sagsadressen. Alternativ til først at fremsøge adgangsadressen og oprette en sag for denne, kan du tilknytte en sagsadresse til en eksisterende adressesag ved hjælp af Søg i eksisterende adresser funktionen. Dette er beskrevet i afsnit Rettelse af en gældende enhedsadresse via en adressesag Der kan oprettes en adressesag som retter en enhedsadresse på samme måde som det er beskrevet under kapitel 3.7 for en adgangsadresse Sletning af sags-data fra en adressesag For at slette en foreløbig adresse eller en sagsadresse fra en adressesag kan du gøre følgende: Fremsøg adressesagen, som indeholder den foreløbige adresser/sagsadresse du vil slette (kapitel 4.3). Ved valg af adressesagen i resultatlisten vises skærmbilledet for adressesagen til højre (kapitel 10.1). Vælg Slet funktionen til højre for den adresse du vil slette (afsnit ). Adressen er nu slettet fra adressesagen. Alternativ til ovenstående kan du fremsøge sagsniveauet via søgning på niveau Adresse og vælge Slet funktionen på skærmbilledet for sagsniveauet Godkendelse af en adressesag For at godkende en adressesag skal du gøre følgende: Fremsøg den adressesag, som du ønsker at afslutte enten o ved at fremsøge adressesagen via søgning på niveau Adressesag (kapitel 4.3) eller o ved at fremsøge en (N)AAD, (N)EAD, (S)AAD eller (S)EAD via en søgning på niveau Adresse og vælg af linket Vis sagen på skærmbilledet for den valgte adresse. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 85

19 Indtast godkendelsesdato og vælg Gem (kapitel 11). Adressesagen bliver afsluttet og adressen overflyttes til stam-data (kapitel 11.1, 11.2, 11.3 og 11.4). Hvis adressesagen indeholder nye foreløbige adresser bliver disse til gældende adresser og hvis den indeholder sagsadresser, bliver de tilhørende gældende adresser opdateret i stam-data. Vær opmærksom på, at ændringer til gældende adresser nu er rettet for alle entiteter i Bygninger- og boliger delen, som har adresserne tilknyttet Henlæggelse af en adressesag For at henlægge en adressesag skal du gøre følgende: Fremsøg den adressesag, som du ønsker at afslutte enten o ved at fremsøge adressesagen via søgning på niveau Adressesag (kapitel 4.3) eller o ved at fremsøge en (N)AAD, (N)EAD, (S)AAD eller (S)EAD via en søgning på niveau Adresse og vælg af linket Vis sagen på skærmbilledet for den valgte adresse. Vælg Henlæg funktionen (afsnit ). Adressesagen bliver henlagt og adresserne overflyttes ikke til stam-data. Hvis adressesagen aldrig burde have været oprettet og der ikke har været en sagsbehandling i gang (afsnit ) kan du via Slet funktionen slette adressesagen i stedet for at henlægge den Nedlæggelse af en gældende adresse For at nedlægge en gældende adresse skal du gøre følgende: Fremsøg den gældende adresse (kapitel 4.2). Ved valg af adressen i resultatlisten vises skærmbilledet for adressen til højre. Indtast nedlæggelsesdato og vælg Gem funktionen (afsnit og 9.1.3). Adressen får nu den indtastede dato som nedlæggelsesdato og bliver slettet som gældende adresse. Når du vælger Slet funktionen i stedet for vil adressen også blive slettet som gældende adresse, dog vil nedlæggelsesdatoen ikke være udfyldt. Du kan også nedlægge en adresse via en adressesag. Dette er beskrevet i kapitel Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 85

20 4. Søgning på fanebladet Adresser 4.1. Almindelig søgning Søgning på fanebladet Adresser foregår via nedenstående billede. Er du ikke automatisk på Adressefanebladet, klikker du på det. Du starter søgningen ved at vælge niveau for søgning i gruppeboksen Niveau. Niveau for søgningen kan enten være Adresse eller Adressesag. Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU Niveau Vælg det niveau du vil søge på. Når du søger med niveau Adresse, fremsøges både gældende adresser, nye foreløbige adresser og sagsadresser. Når du søger på adresser kan du søge med de søgekriterier der er vist i gruppeboksen Adresseoplysninger og Adressesagsoplysninger. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 85

21 Når du søger på adressesager fremsøges der adressesager. Her kan du kun søge med de søgekriterier der er vist i gruppeboksen Adressesagsoplysninger. Nedenstående billede viser resultat for en søgning på niveau Adresse. Ved en søgning kan du max. få vist 99 resultater på skærmen. Resulterer din søgning i over 99 resultater, vil teksten over resultatlisten ændres fra Dine søgeresultater til For mange resultater samtidig med at der vises en lille gul advarselstrekant. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 85

22 De resultater du får vist i venstre side af skærmen vises som træstruktur og niveauerne i træstrukturen kan åbnes og lukkes ved klik på + eller - i venstre side af niveauet. For åbne eller lukke alle niveauer i resultatlisten kan du trykke på + eller ovenover resultatlisten. Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil det fremsøgte niveau automatisk vises i højresiden. Får du mere end ét resultat tilbage efter søgning, vil ingen niveauer være vist. For at vise et givet niveau trykker du på niveauets tekst i resultatlisten. Det valgte niveau er markeret med fed, blå skrift. Hvis det valgte niveau ligger så langt nede i resultatlisten, at det er udenfor det naturlige visningsområde, vil resultatlisten positionere sig så det aktive niveau ligger øverst i visningsområdet. Tidligere besøgte niveauer er markeret med normal, blå skrift. Strukturen for resultatlisten er forskellig alt efter om du søger med niveau Adresse eller Adressesag. Søgekriterier og resultatlisten for søgning på niveau Adresse er beskrevet i kapitel 4.2 og søgekriterierne og resultatlisten for søgning på niveau Adressesag er beskrevet i kapitel Søgning på niveau Adresse Søgefelter Når du søger på niveau Adresse kan du søge med de søgekriterier der findes i gruppeboksen Adresseoplysninger og Adressesagsoplysninger. Søgekriterierne i gruppeboksen Adresseoplysninger er følgende: Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU Niveau Medtag historik Vælg Adresse for at søge på adresser. Du kan vælge at medtage historiske oplysninger på søgningen. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 85

23 Feltnavn Kort feltbeskrivelse Vælg ved klik på tjekboksen. Bemærk at det kun er brugere med rolleprofilen Historik, der kan søge historiske data. ADRESSEOPLYSNINGER Ejendomsnr. Vejkode Vejnavn Husnummer fra/til Etage Side/Dør Supplerende bynavn Lige/ulige husnr Postnr. Postdistrikt Evt. Bygningsnavn Ejerlav Landsejerlav Matrikelnr. Journalnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på 6 cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Du kan søge på ejendomsnummeret uden andre søgekriterier. Du kan søge på vejkoden (4 cifre). Hvis du søger på en vejkode, vil vejnavn automatisk blive udfyldt. Du kan søge på vejnavn. Hvis du søger på vejnavn, vil vejkode automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejnavn. Skriver du fx Amager, vil alle vejnavne, hvor Amager indgår, komme frem. Dvs. du vil få vist Amager Boulevard, Amagerbrogade. Men du vil også få vist Damager eller Ved Amagerbanen. Der er ikke forskel på små og store bogstaver. Bemærk, vejnavnet skal være oprettet i CPR s vejregister. Du kan søge på et husnummer eller et interval af husnumre uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid. Når du vil søge på et enkelt husnr. skal du blot indtaste nummeret i Fra-feltet. Ved søgning på et interval af numre skal du indtaste i både Fra og Til-feltet. Du kan søge på etage. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder Du kan søge på side/dørnummer. Side/dørnummer kan indeholde TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal samt tegnene skråstreg og bindestreg. Du kan søge på supplerende bynavn. Hele det supplerende bynavn skal indtastes. Du kan søge på lige eller ulige husnumre. Vælg ved klik på tjekboksen. Du kan søge på postnummer. Hvis du søger på postnr. vil postdistrikt automatisk blive udfyldt. Du kan søge på postdistrikt. Hvis du søger på postdistrikt vil postnr. automatisk blive udfyldt. Du kan søge på bygningsnavn. Du kan søge på den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Du kan søge på den 7-cifrede landsejerlavskode. Du kan søge på matrikelnr., der består af: matrikelnummer, matrikelbogstav, delnummer (parcel) og artskode. Du kan søge på journalnummer. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet adressen. Feltet opdateres manu- Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 85

24 Feltnavn Kort feltbeskrivelse elt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Søgekriterierne i gruppeboksen Adressesagsoplysninger er beskrevet i kapitel Søgeresultater Resultatlisten for søgning på niveau Adresse viser følgende 4 niveauer (vær opmærksom på at Matrikel niveau kan fravælges under Indstillinger ). Billedet nedenfor viser et eksempel for resultatet af en søgning på niveau Adresse. Det første niveau Grund (GRU) viser den grund, som adressens matrikelnummer hører til. Det andet niveau Matrikel (MAT) viser det matrikelnummer, som adressen har. Det tredje niveau viser adgangsadressen (AAD) og det fjerde niveau viser enhedsadresserne (EAD). Der vises de adgangs- og enhedsadresser, som opfylder søgekriterierne. Adgangsadresser, som ikke er tilknyttet til et matrikelnummer vises i træstrukturen under en pseudo -grund/matrikel: (GRU: (UMAT) -> MAT: (UMAT)). Du kan til og fravælge visning af matrikelnummeret i træstrukturen. Niveauerne GRU og MAT vises også hvis der ikke er tilknyttet en adgangsadresse til matrikelnummeret og søgekriterierne i øvrigt er opfyldt. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 85

25 Den viste grund har adgangsadressens matrikelnummer tilknyttet. Vær dog opmærksom på, at adgangsadressen kan knyttes til niveauer i Bygninger og boliger, som ligger på andre matrikelnumre end adgangsadressens. Resultatlisten viser både foreløbige og gældende adresser. Adgangsadresser og enhedsadresser kan findes i 3 forskellige typer : AAD gældende adgangsadresser (S) AAD rettelser til gældende adgangsadresser (N) AAD nye foreløbige adgangsadresser EAD gældende enhedsadresser (S) EAD rettelser til gældende enhedsadresser (N) EAD nye foreløbige enhedsadresser Den viste information i søgeresultatlistens noder samt sorteringen af heraf kan angives for den enkelte bruger under Indstillinger ud fra følgende muligheder: Niveau Grund Adgangsadresse Enhedsadresse Indhold i Adresse-resultatlisten GRU: Ejendomsnummer, vejnavn, vejkode, husnr., ejerforholdskode (som klartekst i tool-tip), ændret dato. AAD: Vejnavn, vejkode, postnr., postdistrikt, husnr., sagsnr., ændret dato. EAD: Etagebetegnelse, side/dørnr., ændret dato. Resultatet af din søgning bliver som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Element i BBR-træet Grund Matrikel Adgangsadresse Enhedsadresse Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse AAD: Vejkode/ husnr. EAD: Etagebetegnelse/ Side,dør Det er muligt at åbne niveauerne i resultatlisten ved klik på +. Du kan vise et niveaus indhold i et skærmbillede for grund, matrikel, adgangsadresse hhv. enhedsadresse ved klikke på niveauet i resultatlisten. Det niveau du åbner vil blive vist med fed skrift i resultatlisten og indholdet vil blive vist til højre for denne. De 4 forskellige niveauer er beskrevet i efterfølgende kapitler: Kapitel 6: Niveau Grund (GRU) Kapitel 7: Niveau Matrikel (MAT) Kapitel 8: Niveau Adgangsadresse (AAD) Kapitel 9: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 85

26 Niveau Enhedsadresse (EAD) 4.3. Søgning på niveau Adressesag Søgefelter Når du søger på niveau Adressesag kan du søge med de søgekriterier der findes i gruppeboksen Adressesagsoplysninger. Søgekriterierne i gruppeboksen Adressesagsoplysninger er de følgende: Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU Niveau Vælg Adressesag for at søge på adressesager. ADRESSESAGSOPLYSNINGER Sagsnummer Sagsbehandler Oprettelsesdato fra/til Du kan søge på et bestemt sagsnummer. Det er også muligt at søge på en del af sagsnummeret. Når man skriver f.eks i sagsnummer feltet leveres sager som starter med Du kan søge på en bestemt sagsbehandler, blot denne er/eller har været knyttet til en sag. Når du søger på sagsbehandler, skal du kende dennes initialer (max. 5 karakterer), og det er kun disse, der skal indtastes for søgning. Du kan søge på oprettelsesdato for adressesager. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indtaster du kun dato i feltet Fra, vil kun denne oprettelsesdato fremtræde. Indtaster du dato i både Fra og Til, vil resultatet blive sager i det indtastede interval. Hvis du vil fremsøge flere end 100 adressesager kan du benytte dig af rapport faciliteten i BBR Kommune Søgeresultater Når du søger på adressesager vises adressesagerne, som opfylder søgekriterierne i resultatlisten. Resultatlisten for søgning på niveau Adressesag har kun et niveau, nemlig adressesag. Billedet nedenfor viser et eksempel for en søgning på niveau Adressesag. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 85

27 4.4. Kviksøgning Det er muligt at klikke på niveauet adressesag i resultatlisten og komme frem til et skærmbillede for adressesagen. Den adressesag du klikker på vil blive vist med fed skrift i resultatlisten og indhold vil blive vist til højre for denne. Niveau Adressesag er beskrevet i kapitel 10. Ovenover resultatlisten med dine søgeresultater finder du en kviksøgning. Det består af to kikkertikoner samt et lille søgefelt, hvor du nemt og hurtigt kan søge uden at behøve at skulle finde søgebilledet frem igen. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 85

28 - går tilbage adressesøgesiden - foretager ny søgning med samme søgebetingelser som forrige søgning - foretager en søgning på et givet ejendomsnummer 4.5. Overførsel af resultattræet til videre sagsbehandling Ønsker du at kopiere den åbnede resultatliste, så du kan bruge den i videre sagsbehandling og evt. videresende den, kan dette gøres på følgende måde. 1. Resultattræet foldes ud til det ønskede niveau og cursoren placeres til højre for det nederste element, der skal kopieres 2. Med venstre musetast trykket ned markerer du det område af træet du ønsker at kopiere ved at føre cursoren opad og til venstre i billedet, således at du først slipper venstre musetast igen umiddelbart til venstre for det øverste element, der skal kopieres (husk også at få [+] ikonet ud for elementet med i markeringen). Er resultattræet længere end at alle elementer kan vises på skærmbilledet samtidigt, kan du godt kopiere hele træet på én gang. Du skal bare sørge for, at træet scroller op, samtidigt med at du markerer elementerne. Dette gør du ved at placere cursoren ovenover det øverst synlige element i træet, derved vil træet automatisk scrolle opad. Jo længere op du trækker cursoren, jo hurtigere scroller træet. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 85

29 3. Når de ønskede elementer i træet er markeret (overstreget med blå farve), trykker du Ctrl + C samtidigt på dit tastatur. Nu er resultattræet kopieret til dit clipboard. 4. For at indsætte den kopierede del af resultattræet et andet sted, f.eks. i et Excel regneark, Word dokument eller en mail, placerer du cursoren på det sted, hvor træet skal indsættes og trykker på Ctrl + V samtidigt på dit tastatur. Du har mulighed for at editere teksten i resultattræets elementer, hvis du skulle have brug for det. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 85

30 4.6. Knapfunktioner Her er en oversigt over de knapper og øvrige funktioner på søgebilledet: Knapper Opret adressesag Opret adgangsadresse Ryd Søg Beskrivelse Ved klik på Opret adressesag, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en adressesag. Udfyld sagsbehandler med dine initialer. Ved klik på Opret oprettes adressesagen, og det er nu muligt at tilføje sags-data til adressesagen. Bemærk, at Godkendelsesdato ikke må udfyldes, før de tilhørende sags-data er endeligt godkendt. Ved klik på Opret adgangsadresse, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en gældende adgangsadresse uden matrikel tilknytning. Alle felter på skærmbilledet ville være tomme. Udfyld disse for at oprette en gældende adgangsadresse i stamdata. Ved klik på denne knap, vil dine tidligere søgekriterier blive slettet, og du kan angive nye søgekriterier. Hvis du klikker på knappen søg, søger du med de søgekriterier du har angivet. Ud over søgefunktionaliteten giver skærmbilledet dig således mulighed for at oprette en ny gældende adgangsadresse (med status 1) eller en adressesag. Disse to funktioner er beskrevet i kapitel 7.1 hhv Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 85

31 5. Historik Der er flere muligheder for at se historik i BBR systemet: Historik-visning: Historik-søgning og felthistorik Det er muligt at fremsøge og se udgåede adresser i BBR, hvis du har brugerprofilen Historik. I denne såkaldte historik-visning vises der kun gældende adresser og udgåede adresser, dog ikke (N) og (S) adresser. For at skifte til historik-visning kan man enten foretage en søgning medtaget historik (se afsnit 5.1) eller også kan man skifte mellem almindelig og historik-visning ved at benytte historikikonet i menubjælken på en gældende adgangsadresse eller enhedsadresse. Ved et tryk på historikikonet skiftes der til historik-visning på det givne niveau ved at foretage den samme søgning som niveauet i første omgang er søgt frem med, denne gang dog medtaget historik. Den historiske søgning opdaterer resultattræet, så udgåede niveauer nu også er med i resultatet, og sagsentiteter ikke længere er med i resultatet. Skiftet går på samme måde, når man vil den anden vej, fra historik-visningen af et bestemt niveau til almindelig visning, via et klik på historikikonet. I historik-visning er det muligt at se felthistorik for relevante felter på gældende adresser og udgåede adresser (se afsnit 5.2 og 5.3). Gruppeboksen Historik Gruppeboksen Historik findes på en adgangsadresse og en enhedsadresse, både i historik-visning og almindelig visning. Gruppeboksen viser, hvem der sidst har rettet det pågældende niveau samt tidspunkt for den sidste rettelse. Indstillinger vedr. historik Der findes to Indstillinger, som er relevante i forbindelse med visning af historiske data. 1. Du kan i tooltip-teksten for et felt få vist, hvornår feltet sidst blev rettet og af hvem. Se afsnit Du kan i resultattræet få vist, hvornår et niveau sidst er blevet rettet. Se afsnit Søgning medtaget historik Du har mulighed for at søge i historiske data. Søgningen foregår ligesom en almindelig søgning på fanebladet Adresser som beskrevet i kapitel 4, blot med den forskel, at checkboksen Medtag historik i gruppeboksen Niveau skal afkrydses. Søgning medtaget historiske data kan foretages på niveau Adresse, men ikke på niveau Adressesag. Når du søger medtaget historisk data fremsøges både udgåede adresser og gældende adresser dog ikke nye foreløbige adresser og sagsadresser. Når du søger på adresser kan du søge med de søgekriterier der er vist i gruppeboksen Adresseoplysninger og Adressesagsoplysninger. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 31 af 85

32 Her søges på niveau: Adresse medtaget historik: Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU Niveau Medtag historik Vælg det niveau du vil søge på. Du kan vælge at medtage historiske oplysninger på søgningen. Vælg ved klik på tjekboksen. Bemærk at det kun er brugere med rolleprofilen Historik, der kan søge historiske data. Nedenstående billede viser resultatet af en søgning på niveau Adresse medtaget historik. Når der søges medtaget historik, er strukturen for resultatlisten tilsvarende resultatlisten for en søgning uden historik som beskrevet i afsnit 4.2. Forskellen er dog den, at udgåede niveauer også vises i resultatlisten, og at sagsentiteter ikke vises. Udgåede niveauer er formateret med en gennemstregning af navnet. Søgepanelerne har ændret baggrundsfarve for at tydeliggøre, at der er fremsøgt data medtaget historik. De udgåede niveauer kan åbnes og vises i højre side af billedet på samme måde som eksisterende adresseniveauer. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 32 af 85

33 5.2. Historik visning af et niveau Når du klikker på et niveau i historik-visning, får du et skærmbillede med alle inputfelter og knapper, som kun er læsbare. Hvis du klikker på et udgået niveau, vil skærmbilledet være det samme med præsentation af data, som niveauet så ud, da den blev nedlagt. Panelerne har ændret baggrundsfarve for at tydeliggøre, at der præsenteres data i historik-visning. Nedenfor vises et skærmbillede af en gældende enhedsadresse i historikvisning: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 33 af 85

34 Skærmbilledet giver dig mulighed for at se ændringer på feltniveau på alle felter, der har gemt historiske data, via ikonet til højre for felterne. Se afsnit 5.3 for mere information om felthistorik Felthistorik I historik visning er det muligt at se ændringer på feltniveau på alle relevante felter ved hjælp af ikonet til højre for felterne. Ved et tryk på ikonet ved siden af et felt åbnes vinduet Historik, der lister alle ændringer foretaget for det givne felt med angivelse af ændringsdato, ny feltværdi samt bruger. Billedet herunder viser felthistorik for feltet Ændringsdato på en enhedsadresse. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 34 af 85

35 Linket Se kodeliste i bunden af historikbilledet åbner et PDF dokument med de samlede ændringer på alle kodelister i BBR. Felthistorik findes for alle felter, der kan rettes på et givet niveau. For felter, som ikke kan rettes, findes historik ikonet ikke Felthistorik i tooltip-teksten Hvis du i Indstillinger har valgt at få vist tooltip-tekster, vil den person, der sidst har rettet et felt, altid fremgå af tooltip-teksten for det enkelte felt. Her kan man både se, hvem der har rettet og hvornår feltet sidst blev rettet. Nedenstående eksempel viser tooltip-teksten for feltet Kilde, der både viser dato og sagsbehandler for sidste rettelse af feltet. Vær opmærksom på, at evt. synlige tooltip-tekster skjules ved påbegyndt indtastning i et felt Entitetshistorik i resultattræet På niveau EAD og AAD, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil dato for sidste ændring fremgå af resultattræet, såfremt det er angivet for niveauet i Indstillinger. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 35 af 85

36 5.6. Gruppeboksen Historik Gruppeboksen Historik viser på hvert niveau (AAD of EAD), hvem der sidst har rettet det pågældende niveau: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 36 af 85

37 6. Niveau Grund (GRU) Alt, hvad der har med Grund at gøre, registreres og ses under fanebladet Bygninger og boliger Skærmbilledet for en grund Ved at klikke på grunden i resultatlisten kommer du til grundens skærmbillede. I forbindelse med fanebladet Adresser viser skærmbilledet for grund alene grundens matrikler. Hvis adgangsadressen ikke har en matrikel tilknyttet vil du ikke kunne klikke på matrikel eller grunden i resultatlisten og grunden ville være markeret som umatrikuleret UMAT. Nedenfor vises et eksempel for et skærmbillede for en grund: Der vises den grund, som har adgangsadressens matrikel tilknyttet. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 37 af 85

38 6.2. Knapfunktioner Her er en oversigt over de funktioner, som er til rådighed på skærmbilledet for Grund under fanebladet Adresser. Knapper Opret adgangsadresse Beskrivelse Ved klik på Opret, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en ny gældende adgangsadresse, som har den viste matrikel tilknyttet. Læs mere om oprettelse af adgangsadresser i stamdelen i kapitel 7.1. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 38 af 85

39 7. Niveau Matrikel (MAT) I resultatlisten vil du kunne se de matrikler, som de fundne adgangsadresser er beliggende på eller de matrikler, som i øvrigt opfylder søgekriterierne. En adgangsadresse er altid knyttet til 0 eller 1 matrikelnummer. Når en adgangsadresse ikke har et matrikelnummer tilknyttet vil den i resultatlisten ligger under MAT (UMAT) Skærmbilledet for et matrikelnummer Ved at klikke på et matrikelnummer i resultatlisten kommer du til matrikel skærmbilledet. Skærmbilledet viser alle adgangsadresser, som er registreret på det pågældende matrikelnummer. Du kan ikke ændre, tilføje eller fejlrette på matrikel skærmbilledet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse MATRIKELOPLYSNINGER Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 39 af 85

40 Feltnavn Ejerlav Matrikelnr. Landsejerlav Kort feltbeskrivelse Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Matrikelnr. består af: matrikelnummer, matrikelbogstav, delnummer (parcel) og artskode og den identificerer jordstykket i BBR-Kommune. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Kode for det landsejerlav, hvor den matrikel er beliggende. ADGANGSADRESSER Vejnavn Nr. Kode Postnr./-distrikt Supp. bynavn Bygningsnavn Vejnavn for adgangsadressen Husnummer for adgangsadressen Vejkode der hører til vejnavnet. Oplysning om postnr./-distrikt (stammer fra CPR's vejregister). Oplysning om Supplerende bynavn (stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn). Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen Knapfunktioner Her er en oversigt over de funktioner, som er til rådighed på skærmbilledet for Matrikel under fanebladet Adresser. Knapper Opret adgangsadresse Beskrivelse Ved klik på Opret, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en gældende adgangsadresse, som har den viste matrikel tilknyttet. Oprettelse af en ny gældende adgangsadresse er beskrevet i kapitel 7.1. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 40 af 85

41 8. Niveau Adgangsadresse (AAD) Der findes 3 forskellige typer adgangsadresser: AAD gældende adgangsadresser (N) AAD nye foreløbige adgangsadresser (S) AAD rettelser til gældende adgangsadresser De næste tre kapitler beskriver skærmbillederne for de tre typer adgangsadresser: Kapitel 7.1: Skærmbilledet for en gældende adgangsadresse AAD Kapitel 8.2: Skærmbilledet for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Kapitel 8.3: Skærmbilledet for en sag på en eksisterende adgangsadresse (S)AAD De tre skærmbilleder adskiller sig kun lidt. Billedet viser resultatliste med alle tre typer adgangsadresser. Ved søgning medtaget historik vil trænoden for udgåede niveauer være gennemstreget. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 41 af 85

42 8.1. Skærmbilledet for en gældende adgangsadresse AAD Når du klikker på en AAD i resultatlisten vises skærmbillede for en gældende adgangsadresse AAD. Se nedenstående eksempel for en gældende adgangsadresse: Skærmbilledet giver dig mulighed for at se, ændre og slette den pågældende adgangsadresse. Derudover giver skærmbilledet dig mulighed for nogle funktioner, som er beskrevet i afsnit Knapfunktioner. For en adgangsadresse AAD vises følgende felter, som kan være relevante at se eller registrere for en adgangsadresse. Vedr. felterne i gruppeboksen Adgangsadressepunkt henvises også til afsnit Vedr. felterne i gruppeboksen Adressesag henvises også til afsnit Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Adgangsadr. ændret Indeholder oplysninger om, hvornår adgangsadressen senest er ændret. Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 42 af 85

43 Feltnavn Adgangsadr. ændret af Kort feltbeskrivelse Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program, der senest har foretaget ændringer på adgangsadressen. ADGANGSADRESSEOPLYSNINGER Unik ID (UUID) ESDH-reference Journalnr. Ejendomsnr. Matrikelnr. Landsejerlav Landsejerlavsnavn Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. Bygningsnavn Postnr./-distrikt Oprettelsesdato Ikrafttrædelsesdato Seneste ændringsdato Nedlæggelsesdato Angiver adgangsadressens unikke ID. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet adgangsadressen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Ejendomsnummeret som adgangsadressens matrikelnummer hører til. Ejendomsnummeret er i nogle tilfælde med til at identificere matriklen entydigt. Matrikelnr. består af: kommunal ejerlavskode matrikelnummer, matrikelbogstav, delnummer (parcel) og artskode og den identificerer jordstykket i BBR-Kommune. Matrikelbetegnelsen fødes i Matriklen (MATR), der har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) som dataejer og registeransvarlig. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra KMS. Kode for det landsejerlav, hvor adressens matrikelnummer er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor adressens matrikel er beliggende. Feltet angiver adressens vejkode. Vejkoden består af 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adressens vejnavn Adressens husnummer inklusive evt. bogstav, dvs plus evt. stort bogstav Oplysning om Supplerende bynavn (oplysningen stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn). Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Oplysning om postnr./-distrikt (oplysningen stammer fra CPR's vejregister). Dato for adressens oprettelse i BBR. Datoen udfyldes af systemet når adgangsadressen oprettes i registeret. Dato for adressens ikrafttrædelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Når en adgangsadresse oprettes via en adressesag udfyldes datoen med den i sagen angivne ikrafttrædelsesdato. Hvis der ikke er angivet en ikrafttrædelsesdato i sagen, udfyldes feltet med adressesagens godkendelsesdato. Dato for adressens seneste ændring. Datoen udfyldes af systemet når adgangsadressen rettes i registeret, enten direkte i stamdelen eller ved afslutning af en adressesag. Indtast dato for hvornår adgangsadressen nedlægges. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 43 af 85

44 Feltnavn Kilde Kort feltbeskrivelse Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Hvis datoen angives på en gældende AAD, nedlægges adressen. Hvis nedlæggelsesdatoen angives på en sagsadresse, nedlægges adressen, når adressesagen godkendes. Vælg i listen den kode, der identificerer kilden til adressen. ADGANGSADRESSEPUNKT Teknisk standard Nøjagtighedsklasse Kilde Celle i DDKN 10 km Kode for teknisk standard for geometridata. Nøjagtighedsklasse for adressens koordinater. Kode for kilde til geometridata. Den 10 km kvadratcelle som adressen er beliggende i. Celleinddelingen følger Det Danske Kvadratnet (DDKN). Easting (x) koordinat X-koordinat i UTM ETRS89 Zone 32. Celle i DDKN 1 km Den 1 km kvadratcelle som adressen er beliggende i. Celleinddelingen følger Det Danske Kvadratnet (DDKN). Northing (y) koordinat Y-koordinat i UTM ETRS89 Zone 32. Celle i DDKN 100 m Den 100 m kvadratcelle som adressen er beliggende i. Celleinddelingen følger Det Danske Kvadratnet (DDKN). Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Revisionsdato Placering Dato for seneste revision af geometridata. Placeringskode (tekstjustering) af husnr.; kodesæt 1-9, jf. DSFL. KOMMUNESPECIFIKKE FELTER Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. NOTATLINJER Benyt linjevælgeren til indsæt og knappen Slet for at slette notatlinjer. Vær dog opmærksom på, at ikke gemte ændringer i notatlinjer er markeret med * og at ændringen først gemmes når du vælger Gem for hele adressen i bunden af skærmbilledet. Nr. Tekst Her vælger du hvilket notatlinjenummer du ønsker at indsætte. Notatlinjer for adresser vises aldrig på en BBR-Meddelelse og derfor vil afkrydsningsfeltet synlig aldrig være afkrydset. Her skriver du den tekst som skal stå på notatlinjen. Der kan oprettes 99 notatlinjer, nummereret fra 1 til 99, på hvert niveau. Formatet er frit, og der kan skrives forskellige notattekster på samme notatlinjenummer. En notatlinjes tekst kan umiddelbart rettes ved at skrive oveni. ADRESSESAG Er der sagsniveauer på adgangsadressen, vil disse blive vist, inklusive oplysninger om den tilhørende adressesag. BBR-MEDDELELSE Tjekboks til Udskriv ikke automatisk BBR- Meddelelse ved denne Ved klik i denne (flueben) fortæller du systemet, at der ikke automatisk skal udskrives relevante BBR-Meddelelser, når adressen Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 44 af 85

45 Feltnavn rettelse Kort feltbeskrivelse gemmes. Du kan ved hjælp af Indstillinger angive, om der pr. default skal være et flueben i feltet eller ej Adgangsadressepunkt For adgangsadresser vises der i gruppeboksen Adgangsadressepunkt adressekoordinaterne, samt øvrige oplysninger knyttet til adressepunktet. Felterne kan ikke indberettes manuelt, men opdateres igennem et kald til KMS eller via OIOXML geometrisnitfladen. Foreløbige koordinater hentes fra KMS i følgende situationer: Ved direkte oprettelse af en gældende adgangsadresse (status 1), AAD Ved oprettelse af en ny foreløbig adgangsadresse (status 3), (N)AAD Ved opdatering af en eksisterende gældende adgangsadresse AAD, enten ved direkte opdatering i stam-data eller ved afslutning af en adressesag (S)AAD. Ved opdatering af en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Det er kun muligt at hente foreløbige koordinater når adressen har tilknyttet et KMS matrikelnummer, dvs. et matrikelnummer med artskode 00 eller 01. Derudover hentes der kun koordinater når nøjagtighedsklassen er U (uden koordinater) eller når adgangsadressens koordinater har en kilde til geometri lig med 2 og nøjagtighedsklassen er ikke lig med A, dvs. koordinaterne ikke er blevet opdateret igennem OIOXML snitfladen af en bedre kilde end fra KMS. Når en gældende eller en ny foreløbig adgangsadresse har en geometri, som er bedre en KMS (dvs. forskelligt fra kilde 2), bliver der kontrolleret, om koordinaterne ligger på samme matrikel som adgangsadressens (hvis denne har tilknyttet en matrikel). Denne kontrol gennemføres i følgende situationer: Ved opdatering af en eksisterende gældende adgangsadresse enten ved direkte opdatering i stam-data eller ved afslutning af en adressesag (S)AAD. Ved opdatering af en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Hvis dette ikke er tilfælde præsenteres du for en sandsynlighedsbesked Matriklen er ikke i overensstemmelse med adgangsadressepunktets matrikel fra KMS (<KMS matrikel>). Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 45 af 85

46 Ligesom ovenfor gennemføres denne kontrol kun hvis adgangsadressen er knyttet til et KMS matrikelnummer Adressesag På skærmbilledet for en gældende adgangsadressen vil du i gruppeboksen Adressesag kunne se, om der findes sager på den gældende adresse. Hvis der er flere sager, vil alle sager blive vist, startende med oplysningerne om sagsnummer og sagsbehandler for den tilhørende adressesag. For hver sag vises desuden de felter, som adressesagen berører Oprettelse af nye gældende adgangsadresser AAD Ved oprettelse af en ny gældende adgangsadresse er vejkode og husnummer krævede felter. Vejnavn og vejkode hentes fra CPR. En ny adgangsadresse kan oprettes på 5 forskellige måder: Ved at benytte Opret adgangsadresse funktionen på søgebilledet for fanebladet Adresser. Her kan du oprette en adgangsadresse som ikke har noget matrikelnummer tilknyttet. Ved at benytte Opret funktionen på grundens skærmbillede. Her opretter du en adgangsadresse som har en af grundens matrikler tilknyttet. Matrikelidentifikationen vil derfor være forudfyldt og read-only. Ved at benytte Opret adgangsadresse funktionen på matrikelnummer skærmbilledet. Her opretter du en adgangsadresse som har det pågældende matrikelnummer tilknyttet. Matrikelidentifikationen vil derfor være forudfyldt og read-only. Ved at benytte Kopier som ny adresse funktionen på adgangsadressens skærmbillede. Her kan du oprette en adgangsadresse som ligner den eksisterende. Du skal ændre den pågældendes adgangsadressens identifikation og de detaljer, der skal ændres i den nuværende adgangsadresse før du vælger funktionen Kopier som ny adresse. Når adgangsadressen er oprettet, kan du fortsætte med en ny adresse. Du kan herved undgå mange indtastninger. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 46 af 85

47 Den 5. mulighed for at få en ny gældende adgangsadresse er ved at godkende en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD. Denne funktion er forklaret i kapitel 11. De første 3 muligheder fører dig hen til et skærmbillede, hvor du direkte kan oprette en ny gældende adgangsadresse: Når alle krævede og ønskede felter er udfyldt, trykkes på knappen Opret og adgangsadressen oprettes Knapfunktioner Her er en oversigt over de funktioner, som er til rådighed på skærmbilledet. Knapper Opret adressesag Opret enhedsadresse Beskrivelse Ved klik på Opret adressesag, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en adressesag. Adgangsadressen vil være tilknyttet som sagsniveau. Ved klik på Opret oprettes sagen, og det er efterfølgende muligt at tilføje yderligere sags-data til adressesagen. Ved klik på Opret enhedsadresse, kommer du til et skærmbillede, Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 47 af 85

48 Knapper Kopier som ny adresse Slet Gem Beskrivelse hvor du kan oprette en ny gældende enhedsadresse under den pågældende adgangsadresse. Udfyld de tomme felter for at oprette enhedsadressen i stamdelen. Når du ændrer den pågældendes adgangsadressens identifikation og evt. andre felter og vælger funktionen Kopier som ny adresse, opretter du en ny gældende adgangsadresse i stamdelen. Ved klik på denne knap kan du slette adgangsadressen. Du vil også slette de underliggende enhedsadresser. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Når du udfylder nedlæggelsesdatoen og vælger Gem udfyldes nedlæggelsesdatoen og adressen slettes. For at fjerne matrikelnummer tilknytning for en adgangsadresse, slettes indholdet i felterne vedr. matrikelidentifikation. Du skal være opmærksom på, at adgangsadresser, som er knyttet til et niveauer i Bygninger og boliger ikke kan slettes. Dette gælder også, hvis de underliggende enhedsadresser er knyttet til niveauer i Bygninger og boliger. Ændrer du adgangsadressens vejkode eller husnummer vil det slå igennem for de niveauer i Bygninger og boliger som har adressen tilknyttet. Når du retter, opretter eller sletter en adgangsadresse vil resultatlisten afspejle denne ændring, vel at mærke, hvis adgangsadressen opfylder søgekriterierne for den sidste søgning Skærmbilledet for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD Når du klikker på en (N)AAD i resultatlisten vises skærmbillede for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD. Dette er en adgangsadresse, som endnu ikke er godkendt. Se nedenstående eksempel for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 48 af 85

49 Skærmbilledet for en ny foreløbig adgangsadresse adskiller sig fra skærmbillede for en gældende adgangsadresse ved at der findes en gruppeboks Adressesagsoplysninger. Her vises oplysninger for den adressesag, som denne nye foreløbige adgangsadresse hører til. Du kan komme til adressesagen via knappen Vis sagen. Feltnavn Kort feltbeskrivelse ADRESSESAGSOPLYSNINGER Sagsnummer Sagsbehandler Oprettelsesdato(Sagsdato) Vis sagen Sagsnummer for den adressesag, som denne foreløbige adgangsadresse hører til. Sagsbehandler for den adressesag, som denne foreløbige adgangsadresse hører til. Oprettelsesdato for den adressesag, som denne foreløbige adgangsadresse hører til. Ved klik på Vis sagen, kommer du til skærmbillede for den adressesag, som denne nye foreløbige adgangsadresse hører til. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 49 af 85

50 Oprettelse af nye foreløbige adgangsadresser beskrives i forbindelse med tilknytning af sags-niveauer til en adressesag i kapitel Knapfunktioner Knapper Vis sagen Opret enhedsadresse Kopier som ny adresse Slet Gem Beskrivelse Ved klik på Vis sagen, kommer du til skærmbillede for den adressesag, som denne nye foreløbige adgangsadresse hører til. Ved klik på Opret enhedsadresse, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en ny foreløbig enhedsadresse under den viste adgangsadresse. Udfyld de tomme felter for at oprette enhedsadressen, som vil ligge i samme adressesag som adgangsadressen. Når du ændrer den pågældende adgangsadresses identifikation og evt. andre felter og vælger funktionen Kopier som ny adresse, opretter du en ny foreløbig adgangsadresse. Ved klik på denne knap kan du slette den nye foreløbige adgangsadresse. Du vil også slette de underliggende enhedsadresser. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Når du retter, opretter eller sletter en ny foreløbig adgangsadresse vil resultatlisten afspejle denne ændring, vel at mærke, hvis adgangsadressen opfylder søgekriterierne for den sidste søgning. Lige som for gældende adgangsadresser gælder det her, at nye foreløbige adgangsadresser kun kan slettes, når ingen niveauer i Bygninger- og boliger har adressen tilknyttet Skærmbilledet for en sag på en eksisterende adgangsadresse (S)AAD Når du klikker på en (S)AAD i resultatlisten vises skærmbillede for en sag på en eksisterende adgangsadresse. Dette er en rettelse til en eksisterende adgangsadresse. Rettelsen er dog endnu ikke er godkendt. Se nedenstående eksempel for en sagsadgangsadresse (S)AAD. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 50 af 85

51 Skærmbilledet adskiller sig fra skærmbilledet for en helt ny adgangsadresse ved at der findes et link til den tilhørende gældende adresse i gruppeboksen Adressesagsoplysninger. Herudover findes gruppebokse til BBR-Meddelelse og Adressepunkt ikke. Feltnavn Kort feltbeskrivelse Adressesagsoplysninger Stam adgangsadresse For ændringer af eksisterende adgangsadresser, der er markeret med (S) AAD, vises et link med den tilhørende gældende adgangsadresse. Du kan rette alle indtastningsfelter (bortset fra ESDH-reference og journalnummer) for en adgangsadresse via en sag, dvs. ved at oprette en sag på en gældende AAD. Felterne ESDH-reference og journalnummer betragtes som felter hørende til selve sagen. Når du udfylder nedlæggelsesdatoen vil adgangsadressen samt dens underliggende enhedsadresser bliver slettet når sagen godkendes. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 51 af 85

52 Oprettelse af sagsadresser (S)AAD er beskrives i forbindelse med tilknytning af sags-niveauer til adressesagen i kapitel Knapfunktioner Knapper Slet Gem Beskrivelse Ved klik på denne knap kan du slette sagen (S)AAD. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Når du retter, opretter eller sletter en sag på en adgangsadresse vil resultatlisten afspejle denne ændring, vel at mærke, hvis adgangsadressen opfylder søgekriterierne for den sidste søgning. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 52 af 85

53 9. Niveau Enhedsadresse (EAD) Der findes 3 forskellige typer enhedsadresser: EAD gældende enhedsadresser (N) EAD nye foreløbige enhedsadresser (S) EAD rettelser til gældende enhedsadresser De næste tre kapitler beskriver skærmbillederne for de tre typer enhedsadresser: Kapitel 9.1: Skærmbilledet for en gældende enhedsadresse EAD Kapitel 9.2: Skærmbilledet for en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD Kapitel 9.3: Skærmbilledet for en sag på en eksisterende enhedsadresse (S)EAD De tre skærmbilleder adskiller sig kun lidt. Billedet viser resultatliste med alle tre typer enhedsadresser. Ved søgning medtaget historik vil trænoden for udgåede niveauer være gennemstreget Skærmbilledet for en gældende enhedsadresse EAD Enhedsadressen angiver adgangen til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed inde i en bygning, dvs. entrédøren e.lign. En enhedsadresse består af en adgangsadresse plus etage- og side/dørbetegnelse. Etage- og side/dørbetegnelse kan være blank. Når du klikker på en EAD vises skærmbillede for en gældende enhedsadresse EAD. Se nedenstående eksempel for en gældende enhedsadresse (EAD). Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 53 af 85

54 Skærmbilledet giver dig mulighed for at se, ændre og slette den pågældende enhedsadresse. Derudover giver skærmbilledet dig mulighed for nogle funktioner, som er beskrevet i afsnit Knapfunktioner. For en enhedsadresse EAD vises følgende felter, som kan være relevante at se eller registrere for en enhedsadresse. Vedr. felterne i gruppeboksen Adressesag henvises også til afsnit Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Enhedsadr. ændret Enhedsadr. ændret af Indeholder oplysninger om, hvornår enhedsadressen senest er ændret. Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program, der senest har foretaget ændringer på enhedsadressen. ENHEDSADRESSEOPLYSNINGER Angiver enhedsadressens unikke ID. ESDH-reference Angiver adgangsadressens unikke ID. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og opdateres manuelt. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 54 af 85

55 Feltnavn Journalnr. Etage Side/dør Oprettelsesdato Ikrafttrædelsesdato Seneste ændringsdato Nedlæggelsesdato Kilde Kort feltbeskrivelse Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal samt tegnene skråstreg og bindestreg. Dato for adressens oprettelse i BBR. Datoen udfyldes af systemet når enhedssadressen oprettes i registeret. Dato for adressens ikrafttrædelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Når en enhedsadresse oprettes via en adressesag udfyldes datoen med den i sagen angivne ikrafttrædelsesdato. Hvis der ikke er angivet en ikrafttrædelsesdato i sagen, udfyldes feltet med adressesagens godkendelsesdato. Dato for adressens seneste ændring. Datoen udfyldes af systemet når adgangsadressen rettes i registeret, enten direkte i stamdelen eller ved afslutning af en adressesag. Indtast dato for hvornår enhedsdadressen nedlægges. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Hvis datoen angives på en gældende EAD, nedlægges adressen. Hvis nedlæggelsesdatoen angives på en sagsadresse, nedlægges adressen, når adressesagen godkendes. Vælg fra listen hvem der sidst var kilden til ændringer. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens bbr-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens bbr-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. NOTATLINJER Benyt linjevælgeren til indsæt og knappen Slet for at slette notatlinjer. Vær dog opmærksom på, at ikke gemte ændringer i notatlinjer er markeret med * og at ændringen først gemmes når du vælger Gem for hele adressen i bunden af skærmbilledet. Nr. Her vælger du hvilket notatlinjenummer du ønsker at indsætte. Notatlinjer for adresser vises aldrig på en BBR-Meddelelse og derfor vil afkrydsningsfeltet synlig aldrig være afkrydset. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 55 af 85

56 Feltnavn Tekst ADRESSESAG Kort feltbeskrivelse Her skriver du den tekst som skal stå på notatlinjen. Der kan oprettes 99 notatlinjer, nummereret fra 1 til 99, på hvert niveau. Formatet er frit, og der kan skrives forskellige notattekster på samme notatlinjenummer. En notatlinjes tekst kan umiddelbart rettes ved at skrive oveni. Er der adressesag/er på enhedsadressen, vil disse blive vist. BBR-MEDDELELSE Tjekboks til Udskriv ikke automatisk BBR- Meddelelse ved denne rettelse Ved klik i denne (flueben) fortæller du systemet, at der ikke automatisk skal udskrives relevante BBR-Meddelelser, når adressen gemmes. Du kan ved hjælp af Indstillinger angive, om der pr. default skal være et flueben i feltet eller ej Adressesag På skærmbilledet for en gældende enhedsadresse vil du i gruppeboksen Adressesag kunne se, om der findes sager på adressen. Hvis der er flere sager, vil alle sager blive vist, startende med oplysningerne om sagsnummer og sagsbehandler for den tilhørende adressesag. For hver sag vises desuden de felter, som adressesagen berører Oprettelse af nye gældende enhedsadresser EAD Du kan oprette en ny gældende enhedsadresse i stamdelen. Felterne etage og side/dørnummer er ikke krævede felter. Der må dog kun eksistere en gældende enhedsadresse uden etage og side/dørnummer for hver adgangsadresse. En ny gældende enhedsadresse kan oprettes på 4 forskellige måder: Ved at benytte Opret enhedsadresse funktionen på adgangsadressens skærmbillede. Her opretter du en enhedsadresse under den pågældende adgangsadresse. Ved at benytte Kopier som ny adresse funktionen på enhedsadressens skærmbillede. Her kan du oprette en enhedsadresse som ligner den eksisterende. Du skal ændre den pågældendes enhedsadressens identifikation Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 56 af 85

57 og de detaljer, der skal ændres i den nuværende enhedsadresse før du vælger funktionen Kopier som ny adresse. Når enhedsadressen er oprettet, kan du fortsætte med en ny adresse. Du kan herved undgå mange indtastninger. Den 3. mulighed for at få en ny gældende enhedsadresse er ved at godkende en ny foreløbig enhedsadresse (N)AAD. Denne funktion er forklaret i kapitel 11. Den 4. mulighed for at oprette en gældende enhedsadresse er ved at oprettes den automatisk når den tilknyttes til et niveau i Bygninger- og boliger. Dette er forklaret i kapitel De første to muligheder fører dig til et skærmbillede for en enhedsadresse, hvor du kan indtaste detaljerne og klikke på Opret knappen for at oprette enhedsadressen: Knapfunktioner Her er en oversigt over de funktioner, som er til rådighed på skærmbilledet for en gældende enhedsadresse. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 57 af 85

58 Knapper Opret adressesag Kopier som ny adresse Slet Gem Beskrivelse Ved klik på Opret adressesag, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en adressesag. Enhedsadressen vil være tilknyttet som sagsniveau. Ved klik på Opret oprettes sagen, og det er efterfølgende muligt at tilføje yderligere sagsniveauer til adressesagen. Når du ændrer den pågældende enhedsadresses identifikation og evt. andre felter og vælger funktionen Kopier som ny adresse, opretter du en ny gældende enhedsadresse. Ved klik på denne knap kan du slette enhedsadressen. Adressen slettes uden angivelse af nedlæggelsesdato. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Når du udfylder nedlæggelsesdatoen og vælger Gem udfyldes nedlæggelsesdatoen og adressen slettes. Du skal være opmærksom på, at enhedsadresser, som er knyttet til en enhed under fanebladet Bygninger og boliger, ikke kan slettes. Ændrer du enhedsadressens etage eller side/dørnummer vil det slå igennem for de niveauer i Bygninger og boliger som har adressen tilknyttet. Når du retter, opretter eller sletter en enhedsadresse vil resultatlisten afspejle denne ændring, vel at mærke, hvis enhedsadressen opfylder de søgekriterier for den sidste søgning Skærmbilledet for en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD Når du klikker på en (N)EAD i resultatlisten vises skærmbillede for en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD. Se nedenstående eksempel for en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 58 af 85

59 Skærmbilledet for en ny foreløbig enhedsadresse adskiller sig fra skærmbillede for en gældende enhedsadresse ved at der findes en gruppeboks Adressesagsoplysninger. Her vises oplysninger for den adressesag, som denne nye foreløbige enhedsadresse hører til. Du kan komme til adressesagen via knappen Vis sagen. Feltnavn Kort feltbeskrivelse ADRESSESAGSOPLYSNINGER Sagsnummer Sagsbehandler Oprettelsesdato(Sagsdato) Vis sagen Sagsnummer for den adressesag, som denne foreløbige enhedsadresse hører til. Sagsbehandler for den adressesag, som denne foreløbige enhedsadresse hører til. Oprettelsesdato for den adressesag, som denne foreløbige enhedsadresse hører til. Ved klik på Vis sagen, kommer du til skærmbillede for den adressesag, som denne nye foreløbige enhedsadresse hører til. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 59 af 85

60 Oprettelse af nye foreløbige enhedsadresser Der er 3 muligheder for at oprette nye foreløbige enhedsadresser: Ved at benytte Opret enhedsadresse funktionen på skærmbillede for en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD. Ved at benytte Ny enhedsadresse linket på skærmbilledet for en adressesag, hvor linket befinder sig til højre for hver ny foreløbig adgangsadresse. Den 3. mulighed for at oprette en ny foreløbig enhedsadresse er ved at den oprettes automatisk når den knyttes til et niveau i Bygninger- og boliger. Dette er forklaret i kapitel De første to muligheder beskrives nærmere i forbindelse med tilknytning af sags-data til en adressesag i kapitel Knapfunktioner Knapper Vis sagen Kopier som ny adresse Slet Gem Beskrivelse Ved klik på Vis sagen, kommer du til skærmbillede for den adressesag, som denne nye foreløbige enhedsadresse hører til. Når du ændrer den pågældende enhedsadresses identifikation og evt. andre felter og vælger funktionen Kopier som ny adresse, opretter du en ny foreløbig enhedsadresse. Ved klik på denne knap kan du slette sagen (S)EAD. Den vil blive fjernet fra adressesagen. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Når du retter, opretter eller sletter en sag på en enhedsadresse vil resultatlisten afspejle denne ændring, vel at mærke, hvis enhedsadressen opfylder søgekriterierne for den sidste søgning Skærmbilledet for en sag på en eksisterende enhedsadresse (S)EAD Når du klikker på en (S)EAD i resultatlisten vises skærmbillede for en sag på en eksisterende enhedsadresse. Dette er en rettelse til en eksisterende enhedsadresse. Rettelsen er dog endnu ikke er godkendt. Se nedenstående eksempel for en sagsenhedsadresse (S)EAD. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 60 af 85

61 Skærmbilledet adskiller sig fra skærmbilledet for en helt ny enhedsadresse ved at der findes et link til den tilhørende stamadresse i gruppeboksen Adressesagsoplysninger. Derudover vil der ikke være en gruppeboks BBR- Meddelelse. Feltnavn Kort feltbeskrivelse ADRESSESAGSOPLYSNINGERdressesagsoplysninger Stam enhedsadresse For ændringer af eksisterende adgangsadresser, der er markeret med (S) EAD, vises et link med den tilhørende gældende adgangsadresse. Du kan rette alle indtastningsfelter (bortset fra ESDH-reference og journalnummer) for en enhedsadresse via en sag, dvs. ved at oprette en sag på en gældende EAD. Felterne ESDH-reference og journalnummer betragtes som felter hørende til selve sagen. Når du udfylder nedlæggelsesdatoen vil enheden blive slettet når sagen godkendes. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 61 af 85

62 Oprettelse af sagsadresser (S)EAD er beskrives i forbindelse med tilknytning af sags-niveauer til adressesagen i kapitel 10. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 62 af 85

63 10. Niveau Adressesag En adressesag svarer til en byggesag i Bygninger og boliger og kan samle en eller flere sagsniveauer som hører sammen. En adressesag identificeres ved et sagsnummer. På selve adressesagen ligger feltet godkendelsesdato. Når godkendelsesdatoen udfyldes og du gemmer sagen, afsluttes de tilhørende sagsniveauer og overføres til stam-data. Følgende sagsniveauer kan knyttes til en adressesag: (S)AAD ændring til gældende adgangsadresse (S)EAD ændring til gældende enhedsadresse (N)AAD ny foreløbig adgangsadresse (N)EAD ny foreløbig enhedsadresse Skærmbilledet for en adressesag Når du klikker på en adressesag i resultatlisten vises nedenstående skærmbillede for en adressesag: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 63 af 85

64 Samme skærmbillede vises ved at følge linket Vis sagen på skærmbillederne for (S)AAD, (N)AAD, (S)EAD og (N)EAD. Når en adressesag vises i dialogen, vises en link til hver af de tilhørende sagsniveauer. Følgende felter og links støder du på under adressesag: Feltnavn Kort feltbeskrivelse OVERORDNEDE OPLYSNINGER Sagsnummer Sagsbehandler Godkendelsesdato Oprettelsesdato Sagsnummer for selve adressesagen. Indtast sagsbehandlers initialer (max 5 karakterer). Sagsbehandler er den person, der arbejder med adressesagen. Dato skal først indtastes, når hele adressesagen er færdig og godkendt, dvs. incl. alle de sagsniveauer, der er på adressesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Godkendelsesdato kan ikke fremdateres. Dato for sagens oprettelse i BBR. Datoen udfyldes af systemet når adressesagen oprettes i registeret. TILFØJ ADRESSE Ny adgangsadresse (link) Ved klik på dette link får du mulighed for at oprette en ny foreløbig adgangsadresse og knytte den til adressesagen. Søg i eksisterende adresser (link) Ved klik på dette link får du mulighed for at oprette en sag på en gældende adresse, dvs. en (S)AAD eller (S)EAD, og knytte den til adressesagen. ADRESSER SOM INDGÅR I SAGEN HER VISES ET LINK FOR HVER SAGSNIVEAU SOM ER KNYTTET TIL SAGEN Ny enhedsadresse (link) Slet (link) Dette link fremkommer under gruppeboksen til højre for hver ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD. Linket giver mulighed for at oprette en ny foreløbig enhedsadresse under den nye foreløbige adgangsadresse. Sletter det enkelte sagsniveau fra adressesagen. BBR MEDDELELSE Tjekboks til Udskriv ikke automatisk BBR- Meddelelse ved afslutning af sag Ved klik i denne (flueben) fortæller du systemet, at der ikke automatisk skal udskrives relevante BBR-Meddelelser, når sagen afsluttes. Du kan ved hjælp af Indstillinger angive, om der pr. default skal være et flueben i feltet eller ej Oprettelse af adressesager En adressesag oprettes, når der laves adresseændringer fx i forbindelse med en byggesag. En adressesag indeholder en til flere sagsniveauer. Vil du oprette en adressesag, er der mulighed for det via søgebilledet, via en adgangsadresse eller via en enhedsadresse. Alle steder vælges Opret adressesag ved klik på knappen Opret i bunden af billedet. Derved fremkommer skærmbilledet for en adressesag. Sagsbehandler bliver automatisk udfyldt med dit brugernavn. Såfremt dette skal ændres, sletter du Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 64 af 85

65 det eksisterende og skriver brugernavnet/initialerne på en anden sagsbehandler. Du skal udfylde sagsnummer og klikke på knappen Opret. Derved oprettes adressesagen. Når du opretter en adressesag fra søgebilledet vil der ikke være sagsniveauer knyttet til adressesagen. Disse tilknyttes efterfølgende. Når du opretter en adressesag via en gældende adgangs- eller enhedsadresse, vil adressesagen blive oprettet med en sag på den pågældende gældende adresse. Når du har oprettet en adressesag, vil der blive tilføjet følgende to links/funktioner på skærmbilledet: Ny adgangsadresse Søg i eksisterende adresser Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 65 af 85

66 Ved hjælp af disse links kan du tilføje sagsniveauer til adressesagen. Dette er beskrevet i kapitel Knapfunktioner Knapper Slet Gem Henlæg Beskrivelse Ved klik på denne knap kan du slette adressesagen samt de tilknyttede sagsniveauer. En sag slettes når der ikke har været en sagsbehandling og sagen ikke burde har været oprettet. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Ved klik på denne knap kan du henlægge adressesagen samt de tilknyttede sagsniveauer. En sag henlægges når der har været en sagsbehandling, dog uden at sagen kunne godkendes. Når du henlægger en sag, betyder det, at sagen afsluttes, dog bliver den ikke godkendt og data overføres ikke til stam-data. Når du sletter en sag opfattes det som om sagen aldrig burde have været oprettet. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 66 af 85

67 10.2. Oprettelse af sags niveauer og deres tilknytning til en adressesag Oprettelse og tilknytning af en (N)AAD til en adressesag Skal du tilføje en ny foreløbig adgangsadresse til adressesagen, kan du benytte Ny adgangsadresse funktionen på skærmbilledet for en adressesag. Herved fremkommer der et søgebillede, hvor du kan fremsøge det matrikelnummer, som adgangsadressen skal ligge på. Søgningens resultat vises i resultatlisten: Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 67 af 85

68 Du kan nu vælge det matrikelnummer du vil oprette en adgangsadresse på. Hvis adgangsadressen ikke skal have tilknyttet et matrikelnummer søger du uden søgekriterier og vælger du GRU:UMAT (uden matrikel) i resultatlisten. Når du har valgt et matrikelnummer vil der fremkomme et skærmbillede for en ny foreløbig adgangsadresse hvor det valgte matrikelnummer er udfyldt. Du kan selv udfylde vejkode, husnummer og evt. yderligere felter. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 68 af 85

69 Ved tryk på knappen Opret oprettes den nye foreløbige adgangsadresse og knyttes til adressesagen. For at se adressesagen og eventuelt tilknytte yderligere sagsniveauer vælg knappen Vis sagen : Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 69 af 85

70 I sagen herover ses det, at Siestavej 16A er tilknyttet til adressesagen. Det er også muligt at oprette en ny foreløbig adgangsadresse (N)AAD som en kopi af en allerede eksisterende ny foreløbig adgangsadresse ved at benytte funktionen Kopier som ny adresse på skærmbilledet for en (N)AAD. Den nye adresse vil være tilknyttet til samme adressesag som den adresse man kopierer fra Oprettelse og tilknytning af en (N)EAD til en adressesag Hvis du vil tilføje en enhedsadresse som ikke findes i forvejen, er der til højre for hver ny foreløbig adgangsadresse i adressesagen et link Ny enhedsadresse. Ved klik på dette link kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en ny foreløbig enhedsadresse. Du kan komme til samme skærmbillede ved at vælge funktionen Opret enhedsadresse på skærmbillede for en ny foreløbig adgangsadresse. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 70 af 85

71 Efter du har udfyld de felter, der er relevante, klikker du på Opret knappen og enhedsadressen er nu gemt i adressesagen. For at se adressesagen vælg linket Vis sagen : Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 71 af 85

72 Adressesagen har nu to sagsniveauer, en ny foreløbig adgangsadresse Vibevej 3 og en ny foreløbig enhedsadresse Vibevej 3 med 1. sal og side/dørbetegnelse TH. Det er også muligt at oprette en ny foreløbig enhedsadresse (N)EAD som en kopi af en allerede eksisterende ny foreløbig enhedsadresse ved at benytte funktionen Kopier som ny adresse på skærmbilledet for en (N)EAD. Den nye adresse vil være tilknyttet til samme adressesag som den adresse man kopierer fra. Enhedsadressen vil derudover høre under samme adgangsadresse som den enhedsadresse man kopierer fra Oprettelse og tilknytning af en (S)AAD eller (S)EAD til en adressesag Hvis du vil tilføje en rettelse til en eksisterende adgangs- eller enhedsadresse, kan dette gøres på følgende to måder: Du kan fremfinde den eksisterende adgangs hhv. enhedsadresse og vælge funktionen Opret adressesag. På den måde opretter du en ny adressesag, som vil have den pågældende adresse tilknyttet. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 72 af 85

73 Du kan benytte funktionen Søg i eksisterende adresser på skærmbilledet for en adressesag. Herved åbnes et søgebillede, som gør det muligt at søge i eksisterende adresser. Du kan udfylde søgekriterier og trykke på knappen Søg. I resultatlisten vil du får vist de adgangs- og enhedsadresser du kan oprette en sag på. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 73 af 85

74 Du skal vælge den adresse, du vil rette. Skærmbilledet for sagsadressen vil blive vist i skærmbilledet til højre. I nedenstående eksempel er valgt adgangsadressen Vibevej 3 og efterfølgende rettet husnummer til 3A. Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 74 af 85

75 Når der oprettes en sag på en gældende adgangsadresse bliver følgende felter overført til sagen: Ejendomsnummer Matrikelidentifikation Husnummer Vejkode/Vejnavn Når der oprettes en sag på en gældende enhedsadresse bliver følgende felter overført til sagen Etage Side/dørnummer Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 75 af 85

76 Når du vælger at oprette sagen, oprettes en S(AAD) for Klydemosen 2 og tilknyttes til adressesagen. Når du har valgt en enhedsadresse EAD vil der blive oprettet en (S)EAD. Du kan få sagen vist og tilknytte yderligere sagsniveauer ved at trykke på knappen Vis sagen på (S)AAD hhv. (S)EAD i gruppeboksen Adressesagsoplysninger : Adresser BBR-Kommunes Brugervejledning Side 76 af 85

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for BBR... 3 6.2 Kort om BBR s dataudveksling... 4 6.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR... 6 6.4 Systemspecifikke

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere