InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010"

Transkript

1 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne. Kursværdien af privates investeringsbeviser steg ifølge VP Securities fra 199 til 285 mia. kroner i løbet af året. Men hvad koster det egentlig at eje investeringsbeviser og hvordan udviklede omkostningerne sig i 2010 sammenlignet med de foregående år? Og hvad er årsagen til ændringerne? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger at besvare i denne omkostningsanalyse. InvesteringsForeningsRådet har udarbejdet omkostningsanalysen fem år i træk. Alle afdelinger, der henvender sig til private investorer, indgår i analysen. Det er de samme afdelinger, som er med i vores månedlige afkaststatistikker. Analysen er baseret på reviderede tal fra foreningernes årsregnskaber for InvesteringsForeningsRådet ønsker åbenhed om omkostningerne både samlet for hele branchen og de enkelte afdelinger i foreningerne. Samtidig med, at vi offentliggør denne analyse, har vi derfor opdateret vores omkostningsstatistik på Her finder man detaljerede nøgletal fra forening for forening og afdeling for afdeling. Her findes også en ÅOP-beregner, hvor den enkelte kan regne på omkostningsnøgletallet ÅOP ud fra nøjagtig den tidshorisont, investor ønsker. Omkostningsstatistikken omfatter næsten 500 afdelinger og nøgletal. Omkostningerne er et konkurrenceparameter for foreningerne. InvesteringsForeningsRådet opfordrer investorer og rådgivere til at se på omkostningerne, når de vælger investeringsforening. Men investor bør ikke alene vælge ud fra omkostningerne. Man kan ikke regne med, at de billigste foreninger giver de højeste afkast fremover - ligesom man ikke kan regne med, at de dyreste foreninger giver de laveste afkast. Hovedkonklusionen i analysen: Omkostningerne varierer meget fra forening til forening. Omkostningerne varierer også mellem de forskelle typer af investeringsbeviser. Målt i procent steg de gennemsnitlige administrationsomkostninger en smule i aktieafdelingerne, men var uforandrede eller let faldende i obligationsafdelingerne. Den gennemsnitlige administrationsomkostningsprocent for alle afdelinger under ét steg fra 1,02 i 2009 til 1,03 i Stigningen skyldes især, at de aktiebaserede beviser fylder mere i investorernes depoter efter de pæne stigninger i For en investering på kr. betalte den gennemsnitlige investor kroner i administrationsomkostninger i Det var en stigning på 10 kroner i forhold til Målt i kroner steg de samlede administrationsomkostninger fra 2009 til 2010 væsentligst fordi kursværdien af investorernes investeringsbeviser steg. 1

2 Store forskelle i omkostningsniveauerne mellem foreningerne I første del af analysen kigger vi på foreningernes administrationsomkostninger, som er den vigtigste del af investorernes udgifter ved at investere i forening. Administrationsomkostningerne dækker udgifter til f.eks. løn, husleje, it, revision, offentlige myndigheder og det øvrige arbejde med at få investeringerne til at vokse. Administrationsomkostningerne dækker desuden markedsføring samt det formidlingshonorar, som de fleste danske investeringsforeninger betaler til bankerne hvert år for at rådgive investorerne om deres investeringsbeviser. Administrationsomkostningerne er trukket fra, før foreningerne gør investorernes afkast op. Tabellen herunder viser, at der er både billige og dyrere afdelinger inden for samme investeringsområde. I den billigste afdeling med eksempelvis danske aktier i 2010 kostede administrationen 510 kroner for hver kroner, investorerne havde placeret. I den dyreste afdeling kostede administrationen kroner om året. I de billigste danske obligationsafdelinger kostede administrationen 210 kroner for en investering på kroner. Administrationsomkostninger 2010 udvalgte typer af investeringsbeviser Investeringer med: Billigste afdeling, % Dyreste afdeling, % Danske aktier 0,51 3,34 Europæiske aktier 0,29 2,21 Globale aktier 0,31 5,23 Emerging Markets aktier 1,11 2,79 Øvrige danske obligationer 0,21 1,11 Globale obligationer 0,38 1,13 Erhvervsobligationer 0,20 3,51 Blandede afdelinger 0,20 1,75 Omkostningerne er en konkurrenceparameter for foreningerne og skal blandt andet ses i sammenhæng med afdelingernes specialiseringsgrad og investeringsstrategi. Målsætningen for foreningerne er at levere et konkurrencedygtigt afkast efter omkostninger. Derfor anbefaler vi, at investorerne også fokuserer på afkastet, så de kan vurdere, om omkostningskronerne har været givet godt ud. 2

3 Omkostningsprocenten steg fra 2009 til 2010 målt på anden decimal De gennemsnitlige formuevægtede omkostningsprocenter udtrykker, hvad investorerne gennemsnitligt har betalt i administrationsomkostninger i de enkelte år. Gennemsnittet er meget afhængigt af, hvilke investeringsbeviser investorerne vælger at købe og hvordan de forskellige typer af beviser klarer sig. Den samlede gennemsnitlige omkostningsprocent for hele branchen steg fra 1,02 pct. i 2009 til 1,03 pct. i Det betyder, at en investor, der ejede investeringsbeviser for gennemsnitligt kr., betalte kr. i omkostninger i Merudgiften i forhold til 2009 for en gennemsnitlig investor med en investering på kroner var på 10 kroner. Hvorfor steg den gennemsnitlige omkostningsprocent? Den væsentligste forklaring er, at kursværdien af især investorernes aktiebaserede beviser steg kraftigt gennem året. Det betyder, at aktieafdelingerne, som typisk har højere omkostninger end obligationsafdelingerne fyldte mere i investorernes depoter i 2010 end i Det trak den gennemsnitlige omkostningsprocent et nøk opad. 1,2 1,1 1,0 0,99 Gennemsnitlig administrationsomkostningsprocent 1,05 1,05 1,02 1,03 0, Omkostningerne var let stigende i de aktiebaserede beviser fra 2009 til 2010, men uforandrede eller svagt faldende i beviserne med obligationer. Den gennemsnitlige omkostningsprocent i de billigste afdelinger dem med danske obligationer - blev på 0,54. Det er uforandret i forhold til Se skemaet herunder. Gennemsnitlig omkostningsprocent Omkostninger i mio. kr. Gennemsnitlig formue i mio. kroner Investeringsbeviser med: Danske aktier 1,19 1, Udenlandske aktier 1,45 1, Danske obligationer 0,54 0, Udenlandske obligationer 1,03 1, Blandede 0,90 0, Hedgeforeninger 2,16 2, Andre kollektive ordninger 2,18 1, I alt 1,02 1,

4 Nogle typer af investeringsbeviser er billige for investor andre er dyrere Forskellige typer af beviser har forskellige omkostningsniveauer. Danske obligationsafdelinger er traditionelt de billigste, mens udenlandske aktieafdelinger typisk er de dyreste. Forklaringen er, at det er mere kompliceret og dermed mere omkostningskrævende at håndtere en investering med udenlandske aktier end en investering med danske obligationer. Derfor er administrationsomkostningerne forskellige fra afdeling til afdeling. Omkostningsniveauet skal sammenholdes med kvaliteten af og indholdet i de enkelte investeringer. Forskellige produkter har en forskellige pris - administrationsomkostninger 2010 Øvrige danske obligationer Globale obligationer Blandede Erhvervsobligationer Danske aktier Globale aktier Emerging markets aktier Europæiske aktier 0,57% 0,72% 0,92% 0,97% 1,32% 1,35% 1,38% 1,41% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% Søjlerne herover viser administrationsomkostningsprocenterne 2010 i forskellige typer af investeringsbeviser. Medianafdeling. Tallene for samtlige afdelinger fremgår af omkostningsstatistikken på Her kan man sammenligne på tværs af foreninger og kategorier. Stigende administrationsomkostninger målt i kroner De samlede administrationsomkostningerne for alle foreninger under et steg fra 3,7 mia. kroner i 2009 til 4,9 mia. kroner i Den væsentligste årsag til stigningen er som før nævnt, at kursværdien af især de aktiebaserede beviser steg i Da størstedelen af omkostningerne er afhængig af kursværdien af investorernes beviser, så stiger omkostningerne, når formuen stiger. Tilsvarende vil omkostningerne alt andet lige falde i år med lavere formue. Fordelen for investorerne er, at omkostningsprocenten ikke ændrer sig ret meget fra år til år Samlede årlige administrationsomkostninger - mio. kroner

5 Handelsomkostningerne steg fra 2009 til 2010 Indtil nu har vi i denne analyse alene set på administrationsomkostningerne i foreningen. Men foreningerne har også udgifter, når de køber og sælge aktier og obligationer i de enkelte afdelinger. De kaldes for handelsomkostningerne. De er også trukket fra, før foreningerne gør investorernes afkast op. Handelsomkostningerne udgjorde i alt 633 mio. kr. i 2010 mod 521 mio. kr. i Man skal være varsom med at sammenligne tallene fra år til år, da de afhænger af mange faktorer. Handelsomkostningerne er lavest i de danske obligationsafdelinger og højest i hedgeforeninger og afdelinger med udenlandske aktier. Handelsomkostninger 2010 udvalgte typer af investeringsbeviser Investeringer med: Mio. kr. I % af gns. formue Danske aktier 24 0,13 Udenlandske aktier 519 0,32 Danske obligationer 22 0,02 Udenlandske obligationer 51 0,04 Blandede 11 0,06 Hedgeforeninger 5 0,22 I alt 633 0,13 Tallene for samtlige afdelinger fremgår af omkostningsstatistikken på Her kan man sammenligne på tværs af foreninger og kategorier 5

6 ÅOP tæller alt med ÅOP for investeringsbeviser er det meste enkle nøgletal på området. ÅOP udtrykker, hvad investorerne samlet set betaler til foreningerne i løbet af et år målt i procent og besvarer derfor spørgsmålet Hvad koster et kilo investeringsbeviser?. I ÅOP indgår: foreningens administrationsomkostninger foreningens handelsomkostninger maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag ved køb og salg (se boksen nederst) ÅOP tager også højde for de omkostninger investor har, når han køber og sælger investeringsbeviser. Det antages i beregningen af ÅOP, at investor ejer sine beviser i 7 år. I ÅOP-beregneren på kan man regne på ÅOP for alle afdelinger for investeringsperioder fra 1 og 50 år. ÅOP procent Øvrige danske obligationer Globale obligationer Blandede afdelinger Erhvervsobligationer Danske aktier Europæiske aktier Emerging Markets aktier Globale aktier 0,77 0,90 1,17 1,40 1,80 1,95 1,99 2,04 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Søjlerne herover viser ÅOP pr i forskellige typer af investeringsbeviser. Median. Tallene for samtlige afdelinger fremgår af omkostningsstatistikken på Her kan man sammenligne på tværs af foreninger og kategorier. Emissionstillæg og indløsningsfradrag er engangsudgifter for dem, der handler beviser Når investor køber eller sælger et investeringsbevis, er kursen baseret på den aktuelle indre værdi af investeringsforeningens værdipapirer. For at beskytte de andre investorer, skal købere ofte betale emissionskurs på beviserne. Den består af indre værdi plus emissionstillæg. Denne engangsudgift for investor dækker foreningens udgifter ved, at investor køber. Når investor sælger, kan han/hun af samme årsag komme ud for at få mindre for beviserne, end de er værd. Så sælger investor til indløsningskurs, som er indre værdi minus indløsningsfradrag. Dette fradrag er også en engangsudgift for investor. De fleste investeringsbeviser handles på InvesteringsForeningsBørsen. Her kan investor ofte købe beviser til en lavere kurs end emissionskursen og sælge til en højere kurs end indløsningskursen. I beregningen af ÅOP indgår de maksimale omkostninger. 6

7 Bilag Gennemsnitlige formuevægtede administrationsomkostningsprocenter Danske aktier 1,19 1,25 Globale aktier 1,49 1,47 Europæiske aktier 1,38 1,45 Nordiske aktier 1,77 1,58 Østeuropæiske aktier 1,65 1,61 Nordamerikanske aktier 1,19 1,21 Latinamerikanske aktier 1,49 1,71 Fjernøstlige aktier 1,48 1,51 Japanske aktier 1,39 1,46 Emerging markets aktier 1,39 1,45 Enkeltlande aktier 1,52 1,48 Branche aktier 1,76 1,63 Health care aktier 1,69 1,75 IT-branche aktier 1,54 1,73 Udenlandske aktier i alt 1,45 1,46 Korte danske obligationer 0,46 0,50 Øvrige danske obligationer 0,55 0,55 Danske indeksobligationer 0,62 0,58 Danske obligationer i alt 0,54 0,54 Globale obligationer 0,66 0,66 Europæiske obligationer 0,51 0,56 Emerging markets obligationer 1,23 1,21 Erhvervsobligationer 1,00 0,99 Udenlandske obligationer i alt 1,03 1,01 Blandede 0,90 0,85 Hedgeforeninger 2,16 2,50 Andre kollektive ordninger 2,28 1,91 I alt 1,02 1,03 7

8 Gennemsnitlige formuevægtede omkostningsprocenter opdelt på delposter Hovedkategori Adm. omk. i alt...heraf depot...heraf formuepleje...heraf markedsføring...heraf øvrige Danske aktier 1,26 0,04 0,41 0,59 0,22 Udenlandske aktier 1,43 0,10 0,51 0,63 0,19 Danske obligationer 0,53 0,03 0,12 0,28 0,11 Udenlandske obligationer 1,01 0,06 0,38 0,46 0,11 Blandede 0,85 0,05 0,24 0,28 0,28 Hedgeforeninger 2,50 0,10 1,37 0,68 1,03 Andre kollektive ordninger 1,91 0,14 0,18 0,58 1,01 I alt 1,03 0,06 0,35 0,46 0,15 Alene beregnet for afdelinger, som opgør de enkelte delposter. Sådan bruger den gennemsnitlige forening 100 kroner til administration Øvrige udgifter 15 kr. Udgifter til markedsføring og distribution 45 kr. Udgifter til porteføljepleje 34 kr. Udgifter til depotbankfunktion 6 kr. 8

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2011

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2011 25. maj 2012 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2011 2011 blev et blandet år for de danske investeringsforeninger og deres 810.000 private investorer. De fleste aktieafdelinger lå trykket,

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Officiel omkostningsanalyse 2009

Officiel omkostningsanalyse 2009 Officiel omkostningsanalyse 2009 I denne omkostningsanalyse sætter vi fokus på, hvordan omkostningssiden ved at eje investeringsbeviser udviklede sig i 2008 et år, der på alle måder stod i finanskrisens

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2012

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2012 31. maj 2013 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2012 Ultimo året ejede 800.000 private investorer investeringsbeviser for 330 mia. kroner. Derfor har investeringsbeviserne afkast og omkostninger

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Value for money i de danske investeringsforeninger

Value for money i de danske investeringsforeninger Value for money i de danske investeringsforeninger Ved udgangen af 2007 havde private danskere, institutionelle investorer m.v. i alt sparet 919 mia. kroner op i investeringsbeviser. Der blev købt nye

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Formidlingsprovision ved investeringsbeviser 1

Formidlingsprovision ved investeringsbeviser 1 Formidlingsprovision ved investeringsbeviser 1 Rapport udarbejdet for Penge- og Pensionspanelet 12. marts 2012 Ken L. Bechmann, professor, Copenhagen Business School Peter Wendt, cand.polit., tidligere

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Afkastrapport for danske investeringsfonde

Afkastrapport for danske investeringsfonde Afkastrapport for danske investeringsfonde 2 ANALYSE INDLEDNING Det finansielle marked er et vigtigt element i at skabe et samfund rigere på muligheder. For selvom der er andet end penge her i livet, er

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde 2015 Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde IFR BLIVER TIL IFB 1 Forord Investeringsfonde giver alle danskere nem adgang til at investere i værdipapirer, uanset hvor mange penge, de har. Dermed

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Investeringsforeninger. Omkostningsundersøgelse 2013

Investeringsforeninger. Omkostningsundersøgelse 2013 Investeringsforeninger Omkostningsundersøgelse 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...3 1.1 Opfølgning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...5 2.1 Finanstilsynets undersøgelse 2013...6 3. Omkostningsstrukturen

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Investeringsforeningers omkostninger

Investeringsforeningers omkostninger Investeringsforeningers omkostninger og performance: atprating TM Investering via investeringsforeninger gør det nemmere for investorer at sprede investeringerne på en række forskellige værdipapirer. Denne

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Mål, meninger og resultater

Mål, meninger og resultater Mål, meninger og resultater 2011 Læs blandt andet: Et Puslespil med perspektiver Ønske: Europas bedste rammelovgivning Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Nordiske aktier gav de bedste afkast

Læs mere

Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011

Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011 Analyse januar 2012 2011 17. januar 2012 Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011 Trods aktiekursfald flere steder i 2011 slutter de danske investeringsforeninger 2011 med den højeste forvaltede

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Der er stor fokus på udviklingen på aktiemarkedet i år. Aktiekurserne er faldet med cirka 10% siden årets

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2011 1. marts 2011 Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne analyse af de private

Læs mere

Udviklingstendenser i danske investeringsforeninger. Jens Jørgen Holm Møller, InvesteringsForeningsRådet 10. marts 2009

Udviklingstendenser i danske investeringsforeninger. Jens Jørgen Holm Møller, InvesteringsForeningsRådet 10. marts 2009 Udviklingstendenser i danske investeringsforeninger Jens Jørgen Holm Møller, InvesteringsForeningsRådet 10. marts 2009 Områder vi skal igennem Strukturudviklingen i sektoren Aktive eller passive strategier

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere